Está en la página 1de 299

OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

RECEPCIONISTA JORNADA SERVEIS ADMINISTRATIUS


COMPLERTA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020003718 referencia (Referencia número:5731001) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
17/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

RESPONSABLE ÀREA FINANCERA EL LLOC DE TREBALL DE ¿RESPONSABLE D'AREA FINANCERA I


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA D¿ADMINISTRACIÓ¿ TÉ COM A FINALITAT DIRIGIR ELS PROCESSOS
) FORMALS QUE EXIGEIX L¿ORGANITZACIÓ A L¿àMBIT FINANCER,
COMPTABLE I LEGAL. PORTAR LA GESTIÓ ECONòMICA I FINANCERA
Oferta: 092020004006 OFERINT INFORMACIÓ REAL I ACTUALITZADA ÚTIL PER A LA PRESA DE
20/02/2020 DECISIONS DE DIRECCIÓ.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742036) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 5H MULTINACIONAL FABRICANTE DE MATERIAL PLÁSTICO , PRECISA PARA SUS


MAÑANA INSTALACIONES EN MONTORNèS DEL VALLèS , UN/A : ADMINISTRATIVO/A
Montornès del Vallès ( BARCELONA ) CONTABLE 5 HORAS MAÑANA CANDIDATOS/AS CON FORMACIÓN A NIVEL
DE EMPRESARIALES , CFGM O CFGS EN ADMINISTRACIÓN , FP II
Oferta: 092020004029 ADMINISTRATIVO O SIMILAR . IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN
20/02/2020 TAREAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD E IMPUESTOS ( IVA , IRPF ,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ETC ).BUEN CONOCIMIENTO DE OFIMÁTICA. HORARIO DE MAÑANAS DE 9 A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 14H. SE OFRECE CONTRATO ESTABLE Y DIRECTO CON LA EMPRESA.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742019) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMPTABLE / FISCAL PER COMPTABLE AMB CONEIXEMENTS FISCALS PER TREBALL EN ASSESSORIA
ASSESSORIA DE GIRONA (CONFECCIÓ LIQUIDACIONS IVA, SII, AMORTITZACIONS, PGC (RD1514/2007),
Girona ( GIRONA ) TANCAMENT EXERCICI. IMPRESCINDIBLE NIVELL ALT DE CATALà PARLAT I
ESCRIT I CONEIXEMENTS INFORMàTICS. PERSONA ORGANITZADA, AMB
Oferta: 092020004056 INICIATIVA, POLIVALENT, RESOLUTIVA, AMB CAPACITAT PER TREBALLAR
20/02/2020 AMB AUTONOMIA, BON TRACTE PERSONAL I ORIENTACIÓ AL CLIENT.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731167) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BECARIO PARA PRACTICAS DE SELECCIONAMOS JOVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS, PARA CONTRATO EN


PRACTICAS DE ADMINISTRATIVO

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 1 de 299


ADMINISTRATIVO La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sabadell ( BARCELONA ) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004061 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731091) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A PLANIFICACIÓN EMPRESA DE MULTISERVICIOS


CON DISCAPACIDAD La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Gavà ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004062 referencia (Referencia número:5731082) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
20/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNICO DE RECLUTAMIENTO Y EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS BUSCA UN TÉCNICO DE


SELECCIÓN DE PERSONAL RECLUTAMIENTO PARA LA TEMPORADA DE VERANO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Reus ( TARRAGONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004074 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742069) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA PER ASSESSORIA


Vilafranca del Penedès ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004098 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731154) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE EL CREAF PRECISA INCORPORAR UN ADMINISTRATIU O ADMINISTRATIVA


Cerdanyola del Vallès ( BARCELONA ) COMPTABLE PER FORMAR PART DEL SEU DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
Oferta: 092020004099 DEL CENTRE. CONSULTA LA NOSTRA OFERTA A LA PàGINA:
20/02/2020 HTTP://WWW.CREAF.CAT/ES/BOLSA-DE-TRABAJO/ADMINISTRATIVOA-CONTABLE-0
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: - INCORPORACIÓ IMMEDIATA,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PREVISIBLEMENT A PRINCIPIS DE MARç. - CONTRACTE INDEFINIT DESPRÉS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DE PERÍODE DE PROVA. - JORNADA LABORAL: COMPLETA, 37,5 HORES
CATALUÑA SETMANALS. - HORARI DE TREBALL: 9 A 17H, AMB FLEXIBILITAT HORàRIA
D'ENTRADA I SORTIDA. - JORNADA INTENSIVA AL JULIOL. - FACILITATS DE
CONCILIACIÓ DE VIDA FAMILIAR I LABORAL. - PERÍODE DE PERMÍS EN
SETMANA SANTA I NADAL. - LLOC DE TREBALL: CAMPUS UAB DE
BELLATERRA (BARCELONA). - REMUNERACIÓ: 19.889,04 ? BRUTS ANUALS.
REQUISITS NECESSARIS - CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN GESTIÓ
ADMINISTRATIVA, O GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES O SIMILAR. -
EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 2 ANYS EN COMPTABILITAT. - NIVELL AVANçAT DE
L'PAQUET MICROSOFT OFFICE (EXCE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5736571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA LLAR SANT JOAN ADMINISTRATIU/VA QUE, AMB DEPENDèNCIA JERàRQUICA I FUNCIONAL DE
DE DÉU MANRESA LA COORDINACIÓ DE LA LLAR SANT JOAN DE DÉU, SEGUINT ELS
Manresa ( BARCELONA ) PROTOCOLS DE LA FUNDACIÓ, TINDRà COM A OBJECTIUS PRINCIPALS
ASSEGURAR L'EFICIèNCIA DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE LA LLAR,

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 2 de 299


Oferta: 092020004151 AMB CRITERIS DE TRANSPARèNCIA I EFICIèNCIA, EN CONCORDANçA AMB
20/02/2020 ELS VALORS I MISSIÓ DE L'ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DONAR SUPORT I GARANTIR LA GESTIÓ OPERATIVA DE LA LLAR I DONAR
SUPORT A LES GESTIONS DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA FUNDACIÓ.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5725570) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DIRECTOR-A DE SUPERMERCADOS DIRECTOR DE SUPERMERCADOS


Tarragona ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004156 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5736587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUX.ADMINISTRATIVA AMB ANGLÈS PERSONA RESOLUTIVA PER TREBALLAR A DEPT.D'ADMINISTRACIÓ


Reus ( TARRAGONA ) D'EMPRESA EXPORTADORA, BON NIVELL D'ANGLÈS, GRAU D' ADE O
Oferta: 092020004165 SIMILAR, AMB VEHICLE PROPI, DOMINI PAQUET OFFICE, AMB EXPERIÈNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5741997) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SECRETARIA/O DE DIRECCIÓN EMPRESA DEL SECTOR QUÍMICO, UBICADA EN SANT QUIRCE DE VALLÉS,
Sant Quirze del Vallès ( BARCELONA ) PRECISA LA INCORPORACIÓN DE UN CANDIDATO/A PARA CUBRIR EL
Oferta: 092020004168 PUESTO DE SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5731081) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA AMB ES NECESSITA ADMINISTRATIU/VA AMB CONEIXEMENTS DE PREVENCIÓ DE


CONEIXEMENTS PRL/MEDIAMBIENT RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENT, GESTIONS ADMINISTRATIVES DINS DEL
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA SECTOR DE L'ENERGIA. ES REQUEREIS PERSONA MOLT ACTIVA,
RESOLUTIVA I POLIVALENT, AMB EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE EN
) ADMINISTRACIÓ PER TREBALLAR DINS D'UN EQUIP. JORNADA COMPLETA.
Oferta: 092020004172 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5741964) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU CONTRACTE DE MITJA JORNADA.


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004175 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5738269) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DIRECTOR-A DE SUPERMERCADOS DIRECTOR DE SUPERMERCADOS


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004181 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5736589) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 3 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA AMB POLONÈS TASQUES ADMINISTRATIVES AMB CLIENTS DE PARLA POLONESA.


Vilagrassa ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004269 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747500) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA AMB FRANCÈS TASQUES ADMINISTRATIVES AMB CLIENTS DE PARLA FRANCESA.


Vilagrassa ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004281 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747498) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA AMB ITALIÀ TASQUES ADMINISTRATIVES AMB CLIENTS DE PARLA ITALIANA.


AVANÇAT La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Vilagrassa ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004287 referencia (Referencia número:5747499) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
21/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ON-LINE/OFF-LINE COMMUNICATION IMPORTANTE EMPRESA PRODUCTORA, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA,


MANAGER CON SEDE EN LA PROVINCIA DE GIRONA, PRECISA INCORPORAR
Vic ( BARCELONA ) ON-LINE/OFF-LINE COMMUNICATION MANAGER, PARA TRABAJAR EN EL
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y ADVERTISING, ENCARGÁNDOSE DE LAS
Oferta: 092020004296 DIFERENTES ÁREAS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LOS
21/02/2020 PROYECTOS Y TAREAS ASIGNADAS PARA SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Y COORDINANDO LAS DIFERENTES ÁREAS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SU EQUIPO DE TRABAJO.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5698486) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A JUNIOR EMPRESA DEL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS UBICADA EN EL VALLÉS


DEPARTAMENTO VENTAS ORIENTAL PRECISA INCORPORAR UN/A ADMINISTRATIVO/A DE VENTAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Montornès del Vallès ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004323 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747486) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRATIU/VA
Palamós ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004379 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 4 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5742039) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVA LABORAL EMPRESA AGROALIMENTARIA PRECISA INCORPORAR UN


Térmens ( LLEIDA ) ADMINISTRATIU/VA LABORAL PER A LA SEVA SEU DE TÉRMENS, PER
Oferta: 092020004402 DONAR SUPORT EN CAMPANYA AL DEPARTAMENT DE RRHH
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
24/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5752897) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TECNICO LABORAL TECNICO LABORAL , PARA GESTIONAR CARTERA DE CLIENTES


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004417 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752920) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUX.ADMINISTRATIU CONTABLE ES NECESSITA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER FER TASQUES


Barcelona ( BARCELONA ) INTRODUCCION FACTURES CONTABILITAT
Oferta: 092020004418 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5747488) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TECNICO CONTABLE / FISCAL TECNICO CONTABLE / FISCAL


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004426 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752935) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIU CERTIFICAT LA FUNDACIÓ ESCLEROSIS MÚLTIPLE GESTIONA PER OFERTA UBICADA A
DE DISCAPACI MANLLEU UN ADMINISTRATIU LABORAL: RESPONSABILITATS: ¿ SUPORT EN
Manlleu ( BARCELONA ) LA RECEPCIÓ, CONTROL, SEGUIMENT I ARXIU DE DOCUMENTACIÓ
LABORAL I DE RISCOS. ¿ INTRODUCCIÓ D¿INCIDèNCIES AL PROGRAMA A3
Oferta: 092020004605 EQUIPO PER AL CàLCUL DE LA NòMINA (DIETES, HORES
27/02/2020 COMPLEMENTàRIES, VACANCES...). ¿ ACTUALITZACIÓ DE BASES DE DADES
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE NòMINES A UN NOU SOFTWARE CORPORATIU PER TAL DE DIGITALITZAR
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS. ¿ ALTRES TASQUES ANàLOGUES I
CATALUÑA DE SUPORT QUE SORGEIXIN EN EL DIA A DIA DEL DEPARTAMENT. PERFIL: ¿
FORMACIÓ PROFESSIONAL RELACIONADA AMB LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
O TITULACIÓ UNIVERSITàRIA SUPERIOR. ¿ ES VALORARà EXPERIèNCIA
DEMOSTRABLE EN TASQUES ADMINISTRATIVES. ¿ DOMINI DEL PAQUET
OFFICE, CONCRETAMENT DE L¿EXCEL. ¿ ES VALORARà EL CONEIXEMENT
EN PROGRAMES DE GESTIÓ DE NòMINES. ¿ ACTITUD PROACTIVA I
INQUIETUDS VERS LA GESTIÓ LABORAL. ¿ IMPRESCINDIBLE DISPOSAR DE
CERTIFICAT DE DISCAPACITAT. OFERIM: ¿ INCORPORACIÓ: IMMEDIATA (DE
(...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763878) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 5 de 299


AUXILIAR ADMINISTRATIU GESTORIA BUSCA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER REALITZAR LES TASQUES
Barcelona ( BARCELONA ) ADMINISTRATIVES DE LA GESTORIA.
Oferta: 092020004647 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758433) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/IVA CONTABLE EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR, Y PRESENCIA EN ESPAÑA, Y EN EL


PARA MARTORELLES EXTRANJERO, BUSCA UN / A: ADMINISTRATIVO/IVA CONTABLE PARA
Martorelles ( BARCELONA ) MARTORELLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004653 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5763847) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA AL GRUP ICG BUSQUEM PERFIL ADMINISTRATIU PER FORMAR PART DEL
Torrefarrera ( LLEIDA ) DEPARTAMENT DE LOGÍSTICA, ADMINISTRACIÓ I FORMACIONS.
Oferta: 092020004694 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758426) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TECNIC ADM. LABORAL AMB DESCRIPCIÓ LA FUNDACIÓ ESCLEROSIS MÚLTIPLE GESTIONA OFERTA PER
CERTIFICAT DISCAPACITAT EMPRES DE BADALONA: TUS FUNCIONES PRINCIPALES SERÁN
Badalona ( BARCELONA ) ENCARGARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE NÓMINAS
Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, Y PROPORCIONAR EL SOPORTE Y LA
Oferta: 092020004699 ATENCIÓN A NIVEL LEGAL QUE NUESTROS/AS TRABAJADORES/AS
27/02/2020 REQUIERAN. ERES LA PERSONA IDEAL SI ERES UNA PERSONA RESOLUTIVA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Y RIGUROSA, ORIENTADA A LAS PERSONAS, CON CAPACIDAD ANALÍTICA Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ATENCIÓN AL DETALLE, A LA QUE LE MOTIVE TRABAJAR EN EQUIPO,
CATALUÑA ASUMIR NUEVOS RETOS Y QUE ESTE ACOSTUMBRADA A MANEJAR
VOLÚMENES MUY ALTOS DE TRABAJO. TUS PRINCIPALES RETOS SERÁN LA
GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS, LA GESTIÓN
DE NÓMINAS Y GASTOS DE LA PLANTILLA, TRAMITACIÓN DE IT/AT, EL
SOPORTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE PRL, LA GESTIÓN DE
INCIDENCIAS Y TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. TAMBIÉN TE
ENCARGARÁS DE DAR SOPORTE LABORAL AL RESTO DE DEPARTAMENTOS.
AL MENOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTOS (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763876) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO/A RRHH EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Amposta ( TARRAGONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020004752 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
27/02/2020 EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *UN/A TÉCNICO/A DE RRHH*
CON INCORPORACIÓN INMEDIATA PARA EMPRESA SITUADA EN AMPOSTA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA *FUNCIONES:* * SELECCIÓN DE PERSONAL * GESTIÓN FORMACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TRIPARTITA * GESTIÓN DE PERSONAS * NOMINAS * CONTROL DE
CATALUÑA ABSENTISMO * TAREAS ADMINISTRATIVAS *REQUISITOS DEL PUESTO:* *
TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES * EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 1 AÑO * DISPONIBILIDAD INMEDIATA *CONDICIONES:* * SALARIO
SEGÚN VALÍA * JORNADA COMPLETA: 40HS * CONTRATO POR ETT CON
POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A EMPRESA * HORARIO: LUNES A
VIERNES DE 8H A 17:30H * INCORPORACIÓN INMEDIATA. SI TE INTERESA¿

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 6 de 299


¡APLICA EN LA OFERTA Y TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE
CONOCERNOS!
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5758476) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A SE PRECISA INCORPORACIÓN DE ADMINISTRATIVO/A PARA PUESTO DE


Barcelona ( BARCELONA ) SELECCIÓN DE PERSONAL, RECEPCIÓN Y CENTRALITA.
Oferta: 092020004767 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758415) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

RESP. COMPTABILITAT FINANCERA I RESPONSABLE COMPTABILITAT FINANCERA I PRESSUPOSTARIA


PRESSUPOSTARIA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Les Borges Blanques ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004806 referencia (Referencia número:5763816) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
27/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ID. EURES: 451383; GERMAN BUSINESS APPLICATIONS BY E-MAIL: CV@ES.TELEPERFORMANCE.COM / REFERENCE:


DEVELOPER - GOOGLE PRODUCTS EURES.GENBA (DEADLINE FOR APPLICATIONS: 27/05/2020) AT
Barcelona ( BARCELONA ) TELEPERFORMANCE SPAIN, WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR GERMAN
BUSINESS DEVELOPERS FOR ONE OF OUR CLIENTS, A LEADING COMPANY
Oferta: 092020004993 IN NEW TECHNOLOGIES. WE ARE LOOKING FOR A GROUP OF
28/02/2020 HIGHLY-SKILLED PROFESSIONALS WHOSE FOCUS IS ON ENGAGING AND
Oficina: DIR.PROV.AUTONOMICA DE OBTAINING HIGH POTENTIAL ADVERTISERS, AND SUBSEQUENTLY
BARCELONA PERSUADING THEM TO INCORPORATE A RANGE OF MARKETING PRODUCTS
(YOUTUBE, GOOGLE ADS AND THE GOOGLE DISPLAY NETWORK) INTO
THEIR CURRENT MARKETING STRATEGIES. PROFILE OF EMPLOYEE: - MAKE
OUTBOUND CUSTOMER CALLS TO PROMOTE AND SELL OUR SERVICE -
CREATE, MAINTAIN AND UPDATE DATABASE OF CUSTOMERS WITH
COMPLETE INFORMATION - CONSOLIDATE EXISTING CUSTOMER BASE
WHILE BUILDING NEW CUSTOMER BASE. - RECORD OUTBOUND CALL
HISTORY AND CUSTOMERS RESPONSE IN DETAIL. - ENSURE CUSTOMER
FOLLOW-UP ALL THE TIME. - MONITOR COMPETITORS¿ PRODUCTS OR
SERVICES AND CREATE SELLING STRATEGIES FOR OWN PRODUCTS OR
SERVICES. - HANDLE CUSTOMER NEEDS AND REQUIREMENTS. - RESPOND
TO CUSTOMER INQUIRIES AND RESOLVE. WORKING CONDITIONS - SALARY:
24.000€ GROSS/YEAR + UP TO 4.600€ GROSS/YEAR IN BONUS - FULL TIME
POSITION (39H PER WEEK, MONDAY TO FRIDAY) - LONG TERM CONTRACT -
RELOCATION PACKAGE: - FLIGHT TICKET - ACCOMMODATION - FREE GYM
MEMBERSHIP - A PERMANENT PRESENCE OF COACHES WHO WILL
FACILITATE YOUR PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT -
ESTABLISHED CAREER PATH TO GROW WITHIN THE PROJECT - BI-WEEKLY,
MONTHLY OR QUARTERLY CONTESTS - EMPLOYMENT WITH THE WORLD'S
LARGEST PROVIDER OF CONTACT CENTER SERVICES - EXCELLENT WORK
ENVIRONMENT, GREAT COLLEAGUES, SOCIAL ARRANGEMENTS AND
PERSONAL DEVELOPMENT - DYNAMIC BUSINESS CASUAL ENVIRONMENT
WITH COLLEAGUES OF ALL AGES GATHERED IN A HIGHLY-MOTIVATED
TEAM - OFFICE LOCATION SURROUNDED BY THE SEA (WORLD TRADE
CENTER, BARCELONA, SPAIN)
Carta + CV al Empleador

CONTABLE ESTAMOS BUSCANDO PARA INCORPORAR EN NUESTRO DEPARTAMENTO


Castelldefels ( BARCELONA ) DE FINANZAS Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL FINANCE MANAGER A UN/A
Oferta: 092020004897 CONTABLE PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
28/02/2020

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 7 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774666) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC/A ORIENTACIÓ PIMEC PRECISA INCORPORAR TèCNICS D'ORIENTACIÓ PER A PARTICIPAR


Granollers ( BARCELONA ) EN ELS PROGRAMES D'OCUPACIÓ QUE PORTEM A TERME. LA PERSONA
Oferta: 092020004903 SELECCIONADA PARTICIPARà EN ELS PROCESSOS D'ORIENTACIÓ
28/02/2020 D'USUARIS, MITJANçANT TUTORIES INDIVIDUALS I ACCIONS GRUPALS, AIXÍ
COM EN LA INTERMEDIACIÓ AMB LES EMPRESES. HORARI: DE DILLUNS A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DIJOUS JORNADA PARTIDA AMB HORARI DE 9-14 I 15-18. DIVENDRES DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 9-15H. CERQUEM PROFESSIONALS DE L'ORIENTACIÓ AMB EXPERIèNCIA EN
CATALUÑA EL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D'ORIENTACIÓ I D'INSERCIÓ
PROFESSIONAL AMB COL·LECTIUS DIVERSOS, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA
CAPACITAT PER A ORIENTAR A TRAVÉS DELS CANALS I EINES
INFORMàTIQUES DE RECERCA DE FEINA, AIXÍ COM EN DESENVOLUPAMENT
D'HABILITATS PERSONALS I PROFESSIONALS MITJANçANT EL
DESENVOLUPAMENT DE COMPETèNCIES CLAU, EINES D'AVALUACIÓ,
DINàMIQUES DE GRUP, PROSPECCIÓ EMPRESARIAL, ETC. IMPRESCINDIBLE
EXPERIèNCIA COM A TèCNIC D'ORIENTACIÓ DE COM A MÍNIM UN DELS
SEGüENTS: IPI, PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA
INSERCIÓ O ESPAI DE RECERCA (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774704) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA EQUIP COL·LABORAR EN LA CORRECTA GESTIÓ ADMINISTRATIVA JURÍDICA I


SUPORT A TUTELES ECONòMICA DE LES PERSONES PROTEGIDES PER LA FUNDACIÓ, D¿ACORD
Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA ) AMB LA NORMATIVA I SEGONS ELS VALORS DE L¿ORDE HOSPITALARI DE
SANT JOAN DE DÉU.
Oferta: 092020004919 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
28/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5774682) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVA/O CONTABLE ADMINISTRATIVA/O CONTABLE PARA INTRODUCCIÓN ASIENTOS EN


Barcelona ( BARCELONA ) PROGRAMA CONTAPLUS Y SAGE DESPACHOS. TAREAS ADMINISTRATIVAS
Oferta: 092020004926 VARIAS. ARCHIVO. ATENCIÓN TELEFÓNICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
28/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5769320) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A PARA EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN EN


Sant Feliu de Llobregat ( BARCELONA ) HORARIO DE TARDE DE 14-22H. LAS FUNCIONES BÁSICAS ES
Oferta: 092020004962 INTRODUCCIÓN DE ALBARANES EN EL PROGRAMA M.TRANS, CIERRE DE
28/02/2020 HOJAS DE RUTA. PREPARACIÓN DE ADMITASES PARA EMBARQUE DE
VEHÍCULOS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774692) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRATIU/VA
La Bisbal d'Empordà ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004971 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774706) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 8 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA D¿OBRA VILà VILA ES UN GRUP D'EMPRESES EN PLE CREIXEMENT, ESPECIALITZADA


Olesa de Montserrat ( BARCELONA ) EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, TRANSPORTS I GESTIÓ DE RESIDUS.
Oferta: 092020005086 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5780126) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/ A EMPRESA CONSULTORA PRECISA ADMINISTRATIVO/A PARA DAR SOPORTE


Barcelona ( BARCELONA ) AL DEPARTAMENTO CONTABLE PARA CUBRIR UNA BAJA MATERNAL CON
Oferta: 092020005092 POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD. ESTUDIOS MÍNIMOS DE FORMACIÓ
03/03/2020 PROFESIONAL O EQUIVALENTES. DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
INMEDIADA PARA CUBRIR UNA BAJA MATERNAL CON POSIBILIDAD DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CONTINUIDAD. 16.000?/BRUTO ANUALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774700) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MARKETING ASSISTANT ARCON SOM UNA EMPRESA AMB EXPERIèNCIA, DEL SECTOR DE LA
Granollers ( BARCELONA ) DISTRIBUCIÓ DE PASTISSERIA, PA, ETC. CONGELAT. UN NEGOCI B2B EN
Oferta: 092020005107 CONSTANT CREIXEMENT QUE REQUEREIX SUPORT AL DEPARTAMENT DE
03/03/2020 MàRQUETING. OFERIM UN LLOC DE TREBALL AL DEPARTAMENT DE
MàRQUETING PER DESENVOLUPAR TASQUES ESTRATèGIQUES DES DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ZERO. PASSA A FORMAR PART D¿UN EQUIP JOVE I DINàMIC AMB GANES DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MILLORAR I AVANçAR TANT INTERNA COM EXTERNAMENT, MITJANçANT
CATALUÑA L'ORGANITZACIÓ, L'ESTRATèGIA I LA TECNOLOGIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5780118) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR DEPARTAMENT FISCAL I AUXILIAR ADMINISTRATIU PER INCORPORAR-SE AL DEPARTAMENT FISCAL I


COMPTABLE COMPTABLE DE L'ASSESSORIA D'EMPRESES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
TARRAGONA ) sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005117 referencia (Referencia número:5785485) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
03/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/ VA ADMINISTRATIVA/ U
La Jonquera ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005126 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5774683) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 9 de 299


Mataró ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005129 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5785542) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COSTURERO/A BUSCAMOS PARA IMPORTANTE EMPRESA CLIENTE, COSTUREROS/AS - CON


Tàrrega ( LLEIDA ) GANAS DE APRENDER UN OFICIO Y CRECER PROFESIONALMENTE -
Oferta: 092020005136 VALORAMOS EXPERIENCIA PREVIA EN TAREAS DE CONFECCIÓN Y QUE
03/03/2020 CONOZCAN MÁQUINA PLANA, OVERLOCK, PLATABANDA... - QUE POSEAN
FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN - CON MOTIVACIÓN PARA EL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TRABAJO EN EQUIPO OFRECEMOS: - INCORPORACIÓN A EMPRESA SÓLIDA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REFERENTE EN SU SECTOR - JORNADA COMPLETA
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5780130) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIAL COMPTABLE PERSONA ORGANITZADA AMB àMPLIA EXPERIèNCIA EN COMPTABILITAT I


Barcelona ( BARCELONA ) TANCAMENT D'IMPOSTOS. PREFERIBLE AMB CONEIXEMENTS DEL
Oferta: 092020005178 PROGRAMA DE GESTIÓ A3 ECO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5785582) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE DE FINQUES I IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR D¿EXTENSIUS NECESSITA, UN


CEREALS ENGINYER AGRòNOM O SIMILAR PER PORTAR TOTA LA GESTIÓ DE FINQUES
Bellcaire d'Urgell ( LLEIDA ) I CEREALS DEL NEGOCI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005322 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA OBRA TREBALLS ADMINISTRATIUS A MITJA JORNADA, SECTOR CONSTRUCCIÓ


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005323 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796613) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA PROGRAMA ADMINISTRATIU/VA PEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL PER A


PROTECCIÓ INTERNACIONAL LA LLAR SANT JOAN DE DÉU DE MANRESA. REALITZAR UNA ADEQUADA
Manresa ( BARCELONA ) GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL PROJECTE DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL PER A PERSONES REFUGIADES, AMB CRITERIS DE
Oferta: 092020005351 TRANSPARèNCIA I EFICIèNCIA, SUBJECTES A LA DISPONIBILITAT
05/03/2020 PRESSUPOSTàRIA I SEMPRE SEGONS ELS VALORS DE L¿ORDE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5790973) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO ATENCIÓN AL PÚBLICO, TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 10 de 299


DE EXÁMENES EXÁMENES, GESTIÓN DE CANDIDATOS Y DE SU FACTURACIÓN.
Barcelona ( BARCELONA ) DISPONIBILIDAD PARA FORMARSE COMO VIGILANTE DE EXAMEN.
Oferta: 092020005361 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5790990) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVA RRHH ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL PROCESO DE


Barcelona ( BARCELONA ) SELECCIÓN -GESTIÓN DE ALTAS Y BAJA EN SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA
Oferta: 092020005365 RED ¿ REDACCIÓN DE CONTRATOS LABORALES, CONFECCIÓN DE
05/03/2020 NÓMINAS EN BARCELONA CIUDAD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5796597) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO/A EN CONTROL DE COSTES EMPRESA DE FACILITYSERVICES EN EXPANSIÓN PRECISA LA


Terrassa ( BARCELONA ) INCORPORACIÓN DE UNA PERSONA PARA LA POSICIÓN DE CONTROL DE
Oferta: 092020005389 COSTES. SELECCIONAMOS A UNA PERSONA CON FORMACIÓN EN EL ÁREA
05/03/2020 DE CONTROL Y GESTIÓN DE COSTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5796583) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RECEPCIONISTA - ADMINISTRATIU ACTUALIZAR LAS CITAS EN EL CALENDARIO ASÍ COMO MANTENER AL DÍA
Barcelona ( BARCELONA ) LAS REUNIONES Y AGENDAS NECESARIAS. RESPONDER, REGISTRAR Y
Oferta: 092020005396 DEVOLVER LAS LLAMADAS DE TELÉFONO ASÍ COMO DE PROPORCIONAR LA
05/03/2020 INFORMACIÓN BÁSICA SI ES NECESARIA. SERVIR A LOS CLIENTES,
SALUDÁNDOLOS, DÁNDOLES LA BIENVENIDA, Y ANUNCIÁNDOLOS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FORMA ADECUADA. GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA, O BIEN DE AQUELLOS QUE ESTÉN
CATALUÑA RELACIONADOS CON EL ÁMBITO DE TRABAJO DEL PROFESIONAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791018) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIV@ - RECEPCIONISTA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL, INFORMAR SOBRE LOS CURSOS DE


Barcelona ( BARCELONA ) LA ESCUELA Y VENTA DE CURSOS DE IDIOMAS, TAREAS ADMINISTRATIVAS.
Oferta: 092020005397 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5790993) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A LOGISTICO CON DESDE MARLEX BUSCAMOS UN ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICO PARA


SAGE IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR QUÍMICO DE LA ZONA DE SANTA
Santa Perpètua de Mogoda ( PERPETUA. SE REQUIERE: -PERSONA ORGANIZADA Y DISCIPLINADA CON
EXPERIENCIA EN TAREAS. ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO.
BARCELONA ) -IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA SAGE. -RESIDIR CERCA
Oferta: 092020005399 DEL LUGAR DE TRABAJO. -VEHÍCULO PROPIO PARA ACCEDER A LA
05/03/2020 EMPRESA. FUNCIONES: - ENTRADA DE PEDIDOS AL SISTEMA Y
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REALIZACIÓN DE ALBARANES. - CONTROL DE STOCK. - PREPARACIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PEDIDOS. - CONTROL DE FACTURACIÓN. - RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. -
CATALUÑA VERIFICACIÓN DE MATERIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO
SAGE. SE OFRECE: - SUSTITUCIÓN DE BAJA POR PATERNIDAD CON
POSIBILIDAD DE POSTERIOR INCORPORACIÓN A LA EMPRESA. - HORARIO

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 11 de 299


DE 9-14H Y DE 15-18H - 18.603?/AÑO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791053) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CONTABLE SENIOR EMPRESA DEL SECTOR IMMOBILIARIO EN BARCELONA CON MÁS DE 50


Barcelona ( BARCELONA ) AÑOS DE ACTIVIDAD. EL PUESTO ES PARA ADMINISTRATIVO CONTABLE A
Oferta: 092020005412 MEDIA JORNADA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5796588) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA
Banyoles ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005448 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791011) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR COMPTABLE GESTORIA BUSCA AUXILIAR COMPTABLE PER REALITZAR LES TASQUES
Barcelona ( BARCELONA ) ADMINISTRATIVES I COMPTABLES DE LA GESTORIA.
Oferta: 092020005450 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796567) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA BUSQUEM UNA PERSONA PER TREBALLAR EN EL DEPARTAMENT


COMPTABLE COMPTABLE D'UNA GESTORIA DE GIRONA CIUTAT. S'ENCARREGARà DE
Girona ( GIRONA ) PORTAR A TERME LA COMPTABILITAT BàSICA, FACTURES, BANCS, EL DIA A
DIA DELS CLIENTS.
Oferta: 092020005463 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5790992) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE. LA PERSONA SELECCIONADA REPORTARà AL DIRECOR FINANCER I ES


Barcelona ( BARCELONA ) FARà CàRREC DE LALC OMPTABILITZACIÓ DE LES EMPRESES DEL GRUP.
Oferta: 092020005549 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802047) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AUXILIAR ADMINISTRATIVA


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005551 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
06/03/2020 referencia (Referencia número:5802122) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 12 de 299


CONTABLE JUNIOR PYME DE TàRREGA (LÉRIDA), EMPRESA DINÁMICA E INNOVADORA DEL
Tàrrega ( LLEIDA ) SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN, CON UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y
Oferta: 092020005553 SOLUCIONES PARA LOS PROFESIONALES DE LA GASTRONOMÍA, CON CASI
06/03/2020 20 AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO NACIONAL Y ACTIVA A NIVEL
INTERNACIONAL, NECESITA INCORPORAR A UN/A CONTABLE JUNIOR PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ACOMPAÑAR SU CRECIMIENTO.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802128) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASSESSOR/A COMPTABLE I FISCAL REALITZARà TASQUES PRòPIES D'UNA PERSONA ESPECIALITZADA EN


Barcelona ( BARCELONA ) L'ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL, COM INTRODUCCIÓ
Oferta: 092020005564 D'ASSENTAMENTS COMPTABLES, BALANçOS FINANCERS, CONTROL DE
06/03/2020 BANCS, FACTURACIÓ, TRAMITACIÓ I PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS
TRIBUTàRIES, PRESENTACIÓN COMPTES ANUALS SOCIETàRIES, ETC.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802042) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVA RESIDENT AL PLA D ADMINISTRATIVA AMB EXPERIENCIA I RESIDENT AL PLA D URGELL


URGELL La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Mollerussa ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005571 referencia (Referencia número:5802066) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
06/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A DESDE TEMPORING ETT SELECCIONAMOS, PARA EMPRESA DEDICADA A LA


Molins de Rei ( BARCELONA ) JARDINERÍA Y UBICADA EN MOLINS DE REI, UN/A ADMINISTRATIVO/A PARA
Oferta: 092020005600 REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: ATENCIÓN A CLIENTES Y
06/03/2020 PROVEEDORES PRESENCIAL Y TELEFÓNICA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
ALBARANES SE REQUIERE EXPERIENCIA EN EL MANEJO A3 NIVEL ALTO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PAQUETE OFFICE SE OFRECE UNA JORNADA PARCIAL DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 25HORAS/SEMANALES HORARIO DE 8 - 13H SALARIO: 10.87 ?/BRUTOS/HORA
CATALUÑA POSIBILIDAD DE PASAR A EMPRESA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802120) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CREU BLANCA, GRUPO DE REFERENCIA EN EL SECTOR SANITARIO,


(INTENSIVO TARDE) PRECISA INCORPORAR UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SU CLÍNICA
Barcelona ( BARCELONA ) DE BARCELONA CIUDAD. ¿QUÉ OFRECEMOS? INCORPORACIÓN INMEDIATA
A JORNADA COMPLETA, CONTRATO INDEFINIDO DE 40 HORAS SEMANALES,
Oferta: 092020005735 SALARIO SEGÚN CONVENIO DE 17.500 EUROS BRUTOS ANUALES + PLUSES,
10/03/2020 FORMACIÓN CONTINUADA A CARGO DE LA EMPRESA, PROYECCIÓN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROFESIONAL Y PLAN DE CARRERA EN UNA EMPRESA EN PLENA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXPANSIÓN.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5813180) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC/A COMPTABILITAT PROFESSIONAL DE SUPORT EN L¿àREA DE COMPTABILITAT I GESTIÓ


Barcelona ( BARCELONA ) ECONòMICA DE LES ENTITATS. COMPTABILITZACIÓ ECONòMICA SEGONS EL
PROGRAMARI UTILITZANT A L¿ENTITAT, ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 13 de 299


Oferta: 092020005738 ECONòMICA I CONTACTE AMB ELS PROVEïDORS.
10/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5807630) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA I COMPTABILITAT. TASQUES


COMPTABLE RRHH ADMINISTRATIVES, CONCILIACIONS, INTRODUCCIÓ D'APUNTS
Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA ) COMPTABLES, ARXIU,RRHH ETC...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005780 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5807639) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ASSESSOR FISCAL I COMPTABLE ASSESSORIA DE TORTOSA BUSCA PERSONA PER A DEPARTAMENT FISCAL I
Tortosa ( TARRAGONA ) COMPTABLE.
Oferta: 092020005787 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5807672) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON DESPACHO DE ABOGADOS REQUIERE UN/A ADMINISTRATIVO/A CONTABLE


A3 CON DOMINIO DEL PROGRAMA A3. FUNCIONES: -CONTABILIZACIÓN DE
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) TODO EL EJERCICIO CONTABLE. -CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE.
-IMPUESTOS. -FACTURACIÓN. -CONTROL DE COBROS. -ASIENTOS
Oferta: 092020005799 CONTABLES. CONCILIACIONES BANCARIAS.
10/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5813206) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVOS/AS DE ALMACÉN SELECCIONAMOS PERSONAL PARA TAREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


La Portella ( LLEIDA ) EN ALMACÉN DE FRUTA. PERSONAS DINÁMICAS Y POLIVALENTES CON
Oferta: 092020005808 GANAS DE APORTAR VALOR AL EQUIPO DE TRABAJO. TURNOS ROTATIVOS
10/03/2020 QUINCENALES DE MAÑANA Y TARDE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5813209) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT LLICENCIAT EN CIENCIES AMBIENTALS O DIPLOMAT DE LA MATEIXA FAMILIA


Montcada i Reixac ( BARCELONA ) AMB EXPERIèNCIA EN GESTIÓ DE RESIDUS URBANS: CONTRACTES DE
Oferta: 092020005811 TRACTAMENT, CARACTERITZACIONS, NP'S, ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
10/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5813171) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE GESTORIA BUSCA ADMINISTRATIVA COMPTABLE PER REALITZAR LES


Barcelona ( BARCELONA ) TASQUES ADMINISTRATIVES I COMPTABLES DE LA GESTORIA.
Oferta: 092020005827 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5813177) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 14 de 299


CATALUÑA

SECRETARIOS DE DIRECCIÓN En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Puigpelat ( TARRAGONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VALLS ofertesvalls.soc@gencat.cat
Oferta: 092020005700 indicando el número de la oferta 09-2020-5700, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
10/03/2020 currículum vitae.
Oficina: VALLS

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
CONTABILIDAD, EN GENERAL electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TERRASSA - EDISON
ofertesterrassa.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-5880, sus
Terrassa ( BARCELONA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020005880 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
12/03/2020
Oficina: TERRASA-SANT LEOPOLD

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ REPORTANT AL DIRECTOR D'OPERACIONS, SERà L'ENCARREGAT / A DE


Reus ( TARRAGONA ) LIDERAR I GESTIONAR ELS MEMBRES DE L'EQUIP DE PRODUCCIÓ
Oferta: 092020005966 (MUNTATGE ELèCTRIC I MECàNIC) I ASSISTèNCIA TèCNICA, AIXÍ COM DE
12/03/2020 PLANIFICAR I COORDINAR LES ACTIVITATS I RECURSOS A DESTINAR A LES
DIFERENTS FASES DE MUNTATGE, TANT EN TALLER COM A CASA DE EL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CLIENT, I LES INTERVENCIONS D'ASSISTèNCIA TèCNICA. COL·LABORARà
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROACTIVAMENT AMB L'àREA TèCNICA.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823949) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ VA EMPRESA PRIVADA BUSCA AUXILIAR ADMINISTRATIU


Les Valls de Valira ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005982 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5823948) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÈCNIC/A EN NÒMINES GABINET D'ADVOCATS UBICAT A BARCELONA ESPECIALITZAT EN


Barcelona ( BARCELONA ) ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL AMB MÉS DE 20 ANYS D'EXPERIèNCIA
Oferta: 092020005990 SELECCIONA A UN/A TèCNIC/A EN NòMINES O TèCNIC/A LABORAL AMB
12/03/2020 EXPERIèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5818628) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/ VA GESTIÓ DE FACTURACIÓ, COBRAMENTS, PAGAMENTS, REBUTS ...


Mataró ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005991 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5818596) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 15 de 299


ADMINISTRATIVO/A CONTABLE EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN REQUIERE UN/A ADMINISTRATIVO/A
Rubí ( BARCELONA ) PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - INTRODUCIR PEDIDOS.
Oferta: 092020005992 -PROFORMAS. -OFIMÁTICA. -RESOLUTIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818616) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BECARIO PARA PRACTICAS DE SELECCIONAMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


ADMINISTRATIVO COMERCIAL, A 2 JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS PARA UN CONTRATO EN
Sabadell ( BARCELONA ) PRACTICAS REALIZANDO LABORES ADMINISTRATIVAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005996 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818566) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE EMPRESA DEL SECTOR CARNI ESTà CERCANT UN/A ADMINISTRATIU/VA
Girona ( GIRONA ) COMPTABLE.
Oferta: 092020006010 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823994) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TECNIC COMPTABLE - FISCAL LLOC DE TREBALL PER FER TASQUES ADMINISTRATIVES DE


Sant Hipòlit de Voltregà ( BARCELONA ) COMPTABILITAT I FISCALITAT EN ASSESSORIA.
Oferta: 092020006047 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823956) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CONTABLE-FISCAL SUPORT ADMINISTRACIÓ CONTABLE-FISCAL A AUTONòM. DEDICACIÓ UN


Sant Joan Despí ( BARCELONA ) DIA AL MES 5 H AMB CONTRACTE PER RèGIM GENERAL A TEMPS PARCIAL.
Oferta: 092020006052 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818667) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TèCNIC/CA DE GRAU SUPERIOR DE ¿ COORDINAR I GESTIONAR L¿ACTIVITAT DE L¿ACCELERADORA DE L¿EIT


SUPORT A LA RECERCA URBAN MOBILITY SOUTH REGION, DONANT SUPORT A LA CAPTACIÓ DE
Barcelona ( BARCELONA ) PROJECTES, POSADA EN MARXA DE L¿ACCELERADORA, COORDINACIÓ DE
L¿ACTIVITAT AMB ELS PARTNERS I SEGUIMENT DEL PROPI PROJECTE I
Oferta: 092020006055 DELS PROJECTES ACCELERATS, (MENTORITZACIÓ, ALLOTJAMENT I
12/03/2020 ACCELERACIÓ DE PROJECTES D¿START UPS EN URBAN MOBILITY).C
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802074) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL JORNADA COMPLETA L-J 7.30-13.00 Y 14.00-16.30 V 7.30-14.30 SALARIO


Polinyà ( BARCELONA ) BRUTO MENSUAL APROX. 1.614? CONTRATO 1 AÑO CON 1 MES DE PERIODO
Oferta: 092020006067 DE PRUEBA IMPRESCINDIBLE NIVEL ALTO DE INGLÉS MANEJO DE ADOBE
12/03/2020 PHOTOSHOP, EXCEL Y PROGRAMAS DE GESTIÓN (ERP) RECOMENDABLE
DISPONER DE CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO YA QUE PARA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 16 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LLEGAR A LA EMPRESA NO HAY BUENA COMBINACIÓN DE TRANSPORTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PÚBLICO A DETERMINADAS HORAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818586) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUX. ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA DES DE MARLEX, EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL ESPECIALITZADA EN


Olèrdola ( BARCELONA ) RECURSOS HUMANS, SELECCIONEM UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Oferta: 092020006174 PER AL DEPARTAMENT DE LOGÍSTICA. REQUISITS MÍNIMS:
13/03/2020 -IMPRESCINDIBLE ESTUDIS UNIVERSITARIS - APTITUDS: PERSONA
DINàMICA I PROACTIVA, AMB GANES DE TREBALLAR I D'APORTAR VALOR I
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CRÉIXER A L'EMPRESA - CAPACITAT DE PRECISIÓ, ORGANITZACIÓ I
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AGILITAT - ORIENTACIÓ AL CLIENT - VALORABLE CONEIXEMENTS
CATALUÑA DE'ANGLèS I/O FRANCèS OFERIM: - CONTRACTE PER ETT + INCORPORACIÓ
PER EMPRESA - JORNADA COMPLETA - HORARI PARTIT: 09:00-13:00 I
15:00-19:00 - SALARI SEGONS CONVENI: 9,92?/B/H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829169) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR-ADMINISTRATIVA SE NECESITA AUXILIAR-ADMISTRATIVA


El Papiol ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006200 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5829204) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA (DEPARTAMENT TENS CONEIXEMENT DEL MÓN DE LA MECàNICA I EL MANTENIMENT


MANTENIMENT INDUSTRI INDUSTRIAL? BUSQUES UNA FEINA DE MITJA JORNADA PER PODER
Girona ( GIRONA ) COMBINAR AMB ALTRES ACTIVITATS? T'ESTEM BUSCANT! L'EMPRESA PER
LA QUAL TREBALLARàS APOSTA PER LA QUALITAT I LA INNOVACIÓ AMB UN
Oferta: 092020006241 PROJECTE DE MILLORA I CREIXEMENT CONSTANT.
17/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5839516) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO BUSCAMOS ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS CON INGLÉS PARA


COMPRAS CON INGLÉS IMPORTANTE EMPRESA A NIVEL NACIONAL SECTOR ARTES GRÁFICAS,
Montornès del Vallès ( BARCELONA ) PAPEL Y CARTÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006245 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
17/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5839515) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MOBILITY OPERATIONS IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL PRAT DE


El Prat de Llobregat ( BARCELONA ) LLOBREGAT (BARCELONA) PRECISA INCORPORACIÓN INMEDIATA DE UNA
Oferta: 092020006248 PERSONA PARA CUBRIR EL PUESTO DE MOBILITY OPERATIONS.
17/03/2020 REQUISITOS: - FORMACIÓN EQUIVALENTE A GRADO EN ECONOMÍA/ADE O
SIMILAR. - NIVEL DE INGLÉS B1, HABLADO Y ESCRITO. - CAPACIDAD DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ANÁLISIS CON CONOCIMIENTO AVANZADO DE EXCEL, POWERPOINT Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. - HABILIDADES DE
CATALUÑA COMUNICACIÓN Y GESTIÓN, - PERFIL PROACTIVO, MULTI-TASK Y CON
FUERTE ORIENTACIÓN A CLIENTE Y OPERATIVA DEL NEGOCIO. LA
PERSONA QUE OCUPE ESTA POSICIÓN DEBE SER CAPAZ DE TRABAJAR DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 17 de 299


FORMA AUTÓNOMA Y CON PRECISIÓN BAJO PROCESOS CLAROS Y
DEFINIDOS SIENDO RESPONSABLE DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. HORARIO: LUNES A JUEVES - DE 8 A 17:30H
VIERNES - DE 8 A 14:45H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5839506) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D' INDUSTRIA, FUNDAE I QUALITAT.


Tarragona ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006278 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
19/03/2020 referencia (Referencia número:5849654) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRACIÓ/GERèNCIA TèCNIC/GERENT ADMINISTRACIÓ ENTITAT DE COOPERACIÓ (GESTIÓ DE


Barcelona ( BARCELONA ) PROJECTES, ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT). 6 MESOS DE PROVA
Oferta: 092020006285 INICIAL AMB POSSIBILITATS DE CONTINUïTAT A LLARG TERMINI
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
19/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5844592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU BACKOFFICE (H/D) DES DE EUROFIRMS ESTEM BUSCANT UN ADMINISTRATIU BACKOFFICE


Vallbona d'Anoia ( BARCELONA ) (H/D) PEL DEPARTAMENT COMERCIAL D¿UNA IMPORTANT EMPRESA
Oferta: 092020006291 UBICADA PER LA ZONA DE CAPELLADES. LA PERSONA SELECCIONADA
19/03/2020 REALITZARà LES SEGüENTS TASQUES: - CONCERTACIÓ DE VISITES
COMERCIALS AMB CLIENTS DE PARLA ANGLESA I/O FRANCESA - SUPORT
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AL DEPARTAMENT COMERCIAL - GESTIÓ D'AGENDA. - ALTRES TASQUES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRòPIES DEL LLOC DE TREBALL S¿OFEREIX JORNADA COMPLETA, DE
CATALUÑA DILLUNS A DIVENDRES DE 8H A 13H I DE 15H A 18H, AMB ELS DESCANSOS
ESTABLERTS PER LLEI. REQUISITS: - NIVELL ALT D¿ANGLèS I/O FRANCèS -
DISPONIBILITAT PER REALITZAR DOS MESOS DE FORMACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5844588) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU COMPTABLE ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA COMPTABLE


Badalona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006306 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/03/2020 referencia (Referencia número:5854738) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ENTRADA DE DADES


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006370 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/03/2020 referencia (Referencia número:5864992) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA LOGÍSTICA FRAGADIS SL, CADENA DE SUPERMERCADOS DEDICADA AL SECTOR DE LA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 18 de 299


Canonja, La ( TARRAGONA ) ALIMENTACIÓN, SUPERMERCADOS SPAR, CON UN SÓLIDO PROYECTO DE
Oferta: 092020006391 EXPANSIÓN. SELECCIONA UN ADMINISTRATIVO/VA PARA EL
30/03/2020 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EN SU SEDE CENTRAL DE LA CANONJA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5884504) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON/SIN DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS
INGLÉS ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Rubí ( BARCELONA ) #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
EN WWW.IMANCORP.ES! EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTACIÓN UBICADO
Oferta: 092020006428 EN RUBÍ, PRECISA DE ADMINISTRATIVO/A PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
02/04/2020 FUNCIONES: - FACTURACIÓN - CONTACTO CON PROVEEDORES -
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS - ACTUALIZACIÓN DE LA BBDD ¿QUÉ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE OFRECEMOS? - JORNADA PARTIDA DE 9H A 18H DE LUNES A VIERNES -
CATALUÑA CONTRATO POR ETT CON POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN A EMPRESA -
FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN - EXPERTO EN PAQUETE OFFICE -
DISPONIBILIDAD TOTAL - INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5894312) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COORDINADOR/A DE GESTIÓ DE CERQUEM UNA PERSONA AMB ALTA ORIENTACIÓ A RESULTATS,


PERSONES COSTUMADA A TREBALLAR EN PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ, AMB ALTA
Térmens ( LLEIDA ) CAPACITAT ANALÍTICA, RESOLUTIVA, PROACTIVA I EMPàTICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006462 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5904122) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTATIU/VA ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES


Argelaguer ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006489 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
09/04/2020 referencia (Referencia número:5918971) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A BACK OFFICE SE ENCARGAN DE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA


Barcelona ( BARCELONA ) REALIZANDO LABORES ADMINISTRATIVAS, TALES COMO ARCHIVAR,
Oferta: 092020006499 PLANIFICAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA OFICINA,
09/04/2020 ADEMÁS DE REDACTAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5818646) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVA ÉS BUSCA ADMINISTRATIU/A PER A EMPRESA DE SERVEIS TIC, ÉS


Lleida ( LLEIDA ) VALORARà MOLT POSITIVAMENT EXPERIèNCIA EN EL SECTOR TIC I
Oferta: 092020006505 TURÍSTIC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
09/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5918974) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 19 de 299


BECARIO ADMINISTRATIVO/A PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD ESTAMOS
CONTABLE BUSCANDO UN/A ADMINISTRATIVO/A. DEBE SER UN ALUMNO DE GRADO
Barcelona ( BARCELONA ) MEDIO U SUPERIOR CON POSIBILIDAD DE FIRMAR EL CONVENIO EN
PRÁCTICAS.
Oferta: 092020006517 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
09/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818651) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC/A DE MARKETING AXXON EXPERTISE CERCA PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR
Olot ( GIRONA ) INDUSTRIAL UBICADA A LES RODALIES D¿OLOT UN/A TÈCNIC/A DE
Oferta: 092020006518 MARKETING
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
09/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5918976) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GESTOR/A ADMINISTRATIVO DE IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CON SEDE EN


CLIENTE - CON INGLÉS LLEIDA, BUSCA UN GESTOR/A DE CLIENTE INTERNO CON BUEN NIVEL DE
Lleida ( LLEIDA ) INGLÉS PARA INCORPORACIÓN A SU DEP. INTERNACIONAL. OFRECEMOS:
INCORPORACIÓN ESTABLE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO CRECIMIENTO,
Oferta: 092020006535 ASÍ COMO POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO PROFESIONAL EN EL SECTOR.
09/04/2020 BUSCAMOS PERSONAS PROACTIVAS, DINÁMICAS Y METÓDICAS, CON
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE, DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GANAS DE TRABAJAR. SI VES QUE ENCAJAS EN EL PERFIL QUE ESTAMOS
CATALUÑA BUSCANDO ENVÍANOS TÚ CURRICULUM REQUISITOS: - NIVEL ALTO DE
INGLÉS ¿ B2 (SE HARÁ PRUEBA DE NIVEL) - RESIDIR EN LLEIDA O CERCANÍA
- DISPONER DE VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE AL LUGAR DE
TRABAJO ASÍ COMO DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL EUROPEO EN
CASO DE QUE LA COMPAÑÍA LO PRECISE. - HABILIDADES COMUNICATIVAS,
ADMINSITRATIVAS Y DE NEGOCIACIÓN - VALORABLE CONOCIMIENTOS EN
EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5923976) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BECARI/A PEL DEPARTAMENT DE BUSQUEM BECARI/A PEL NOSTRE DEPARTAMENT DE XARXES SOCIALS.
XARXES SOCIALS IMPRESCINDIBLE POR ESTABLIR UN CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB EL
Lleida ( LLEIDA ) CENTRE DOCENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006538 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
09/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5918985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRATIVA CON NOCIONES DE SAGE DESPACHOS PARA


DEPARTAMENTO LABORAL DEPARTAMENTO LABORAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Just Desvern ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006558 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
16/04/2020 referencia (Referencia número:5938962) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO SE PRECISA PERSONA PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS ÁREA LABORAL


LABORAL CON CONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA A3NOM.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 20 de 299


Santa Coloma de Gramenet ( La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
BARCELONA ) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006579 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5943944) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
16/04/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PERSONAL ADMINISTRACIÓ PRECISEM UNA PERSONA PER AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ PER A


Sant Fruitós de Bages ( BARCELONA ) SUBSTITUCIÓ DE MATERNITAT AMB POSSIBLE POSTERIOR INCORPORACIÓ
Oferta: 092020006600 A L'EMPRESA. NECESSITEM UNA PERSONA AUTOSUFICIENT I AMB
16/04/2020 CAPACITAT RESOLUTIVA, DEPENENT DIRECTAMENT DEL CAP
D'ADMINISTRACIÓ I GERèNCIA. -ATENCIÓ AL CLIENT (GENERALMENT
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TELEFòNICA) -ASESSORAMENT AL CLIENT SOBRE RECANVIS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MAQUINàRIA QUE COMERCIALITZEM -CAPACITAT INTERPRETACIÓ DE
CATALUÑA MANUALS DE MAQUINàRIA PER A LA VENDA DE RECANVIS. -PREPARACIÓ
D¿OFERTES I GESTIÓ COMERCIAL (COMANDES, ENTRADES STOCK,
ALBARANS I FACTURACIÓ) -COMANDES A FÁBRICA I TOT EL SEU CONTROL
FINS A LA ENTREGA AL CLIENT, GESTIÓ BàSICA DE MAGATZEM
-PREPARACIÓ MAILINGS COMERCIALS -FORMACIÓ A CARREC DE
L'EMPRESA -IMPRESCINDIBLE ANGLÈS PARLAT I ESCRIT AMB FLUIDESA
(ABSTENIR-SE PRESENTAR CANDIDATURA SI NO CUMPLEIXEN AQUEST
REQUISIT) -DOMINI PACK OFFICE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5943940) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU ES BUSCA PERSONA RESIDENT A GIRONA AMB ESTUDIS FP ADMINISTRACIÓ


Girona ( GIRONA ) I GESTIÓ PER DESENVOLUPAR TASQUES ADMINISTRATIVES EN CENTRE
Oferta: 092020006607 D'ESTUDIS. ES VALORARà EXPERIèNCIA PRèVIA I MANEIG D'ORDINADORS I
16/04/2020 APLICACIONS INFORMàTIQUES COM WORD, PDF, EXCEL, ACCES, ETC.
CONTRACTE INICIAL DE 6 MESOS PER A SUBSTITUCIÓ DE BAIXA DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MATERNITAT I POSSIBILITAT DE CONTINUITAT A LLARG TERMINI.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5928989) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC/A EN NÒMINES GABINET D'ADVOCATS UBICAT A BARCELONA ESPECIALITZAT EN


Barcelona ( BARCELONA ) ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL AMB MÉS DE 20 ANYS D'EXPERIèNCIA
Oferta: 092020006650 SELECCIONA A UN/A TèCNIC/A EN NòMINES O TèCNIC/A LABORAL AMB
20/04/2020 EXPERIèNCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958987) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA BUSCAMOS A SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA DAR SOPORTE A


Barcelona ( BARCELONA ) DIRECCIÓN, REALIZAR LA FACTURACIÓN, CONTROL DE TESORERÍA,
Oferta: 092020006714 ARCHIVO, DIGITALIZACIÓN Y SOPORTE VARIADO TANTO A LOS ASESORES
24/04/2020 DE CUENTAS COMO AL ABOGADO DE LA GESTORÍA. NECESITAMOS A
ALGUIEN MUY ORGANIZADO, QUE CONTROLE DE FORMA ESTRICTA LAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AGENDAS, DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y LOS PLAZOS DE ENTREGA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5964035) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 21 de 299


TÉCNICO/A DE SELECCIÓN CON DESDE K-LAGAN PRECISAMOS INCORPORAR A UN/A TÉCNICO/A DE
DISCAPACIDAD SELECCIÓN CON DISCAPACIDAD CON EXPERIENCIA CONSOLIDADA EN
Barcelona ( BARCELONA ) PERFILES DE IT. LA PERSONA SELECCIONADA SE INCORPORARÁ AL
EQUIPO DE TALENT ACQUISITION Y DE K-LAGAN Y SE ENCARGARÁ DE: -
Oferta: 092020006722 BÚSQUEDA ACTIVA DE PERFILES TÉCNICOS A TRAVÉS DE LINKEDIN Y
24/04/2020 OTRAS HERRAMIENTAS - REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CURRICULARES Y
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA POR COMPETENCIAS - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS -
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INCORPORADOS BUSCAMOS UNA
CATALUÑA PERSONA CON GANAS DE CRECER Y DESARROLLARSE
PROFESIONALMENTE, CAPAZ DE ASUMIR NUEVOS RETOS Y
RESPONSABILIDADES EN UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO. CON AL MENOS
3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE PERFILES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5979347) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/IVA ADJUNT/A EL PERFIL CORRESPON A UN/A ADMINISTRATIU/IVA PER DONAR SUPORT A


DIRECCIÓ L¿ADJUNT/A DE DIRECCIÓ, ES PRECISA UN CANDIDAT/A AMB
Ripoll ( GIRONA ) CONEIXEMENTS AVANçATS D¿EXCEL, D¿ECONOMIA I NIVELL AVANçAT
D¿ANGLèS. LES TASQUES PRINCIPALS CONSISTIRÁN EN ANàLISIS DE
Oferta: 092020006733 COSTOS, SEGUIMENT I CONTROL DELS RESULTATS DE L¿EMPRESA.
24/04/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5969120) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RECEPCIONISTA SE OFRECE LUGAR DE TRABAJO DE RECEPCIONISTA PARA LAS OFICINAS


Tarragona ( TARRAGONA ) CENTRALES SITUADAS EN TARRAGONA. TAREAS TALES COMO, ATENCIÓN
Oferta: 092020006738 PRESENCIAL Y TELEFÓNICA, COORDINACIÓN CON EL RESTO DEL EQUIPO
24/04/2020 MULTIDISCIPLINAR, COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DE REUNIONES DE
DIRECCIÓN, GESTIÓN DE AGENDA DE DIRECCIÓN... SE VALORARÁ LA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EXPERIENCIA EN FUNCIONES SIMILARES. JORNADA COMPLETA, CONTRATO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ESTABLE EN PLANTILLA.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5964036) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO CONTABLE PUESTO DE CONTABILIDAD, FACTURACIÓN, CONCILIACIÓN BANCARIA,


Palamós ( GIRONA ) GESTIÓN DE COMUNIDADES DE VECINOS, ATENCIÓN TELEFÓNICA, ETC....
Oferta: 092020006764 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5974250) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUX ADMINISTRATIU/A DPT DE IMPORTANT EMPRESA DE MANRESA REQUEREIX PER A VACANT ESTABLE ,
QUALITAT AUX ADMINISTRATIU/VA PER GESTIONAR DOCUMENTACIÓ D'AUDITORIES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Manresa ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006779 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/04/2020 referencia (Referencia número:5979346) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TECNIC@ SELECCIÓN SECTOR IT FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE, DESDE SU SERVICIO DE


(CERTIF. DISCAPACIDAD) INTERMEDIACIÓN LABORAL Y RELACIÓN CON EMPRESAS, BUSCAMOS PARA
COMPAÑÍA DEL SECTOR TECNOLÓGGICO UBICADA EN BARCELONA.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 22 de 299


Barcelona ( BARCELONA ) TÉCNICO/A DE SELECCIÓN CON DISCAPACIDAD Y CON EXPERIENCIA
Oferta: 092020006796 CONSOLIDADA EN PERFILES DE IT. LA PERSONA SELECCIONADA SE
28/04/2020 INCORPORARÁ AL EQUIPO DE TALENT ACQUISITION SE ENCARGARÁ DE: -
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE PERFILES TÉCNICOS A TRAVÉS DE LINKEDIN Y
OTRAS HERRAMIENTAS - REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CURRICULARES Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POR COMPETENCIAS - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS -
CATALUÑA SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INCORPORADOS REQUISITOS: ¿
EXPERIENCIA PREVIA DE AL MENOS 3 AÑO CON PERFILES IT ¿
CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE CANDIDATOS ¿
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO ¿ NIVEL DE INGLÉS MEDIO-ALTO SE
OFRECE: ¿ ESTABILIDAD ¿ CRECIMIENTO Y CARRERA PROFESIONAL ¿
BENEFICIOS SOCIALES (CHEQUE RESTAURANTE Y SEGURO MÉDICO,
ENTRE OTROS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5989564) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CONTABLE IMPORTANTE ASESORÍA DE FARMACIAS A NIVEL NACIONAL BUSCA


Palamós ( GIRONA ) INCORPORAR DE MANERA INMEDIATA CONTABLE PARA OCUPARSE DE LAS
Oferta: 092020006801 OPERACIONES CONTABLES DIARIAS DE LA EMPRESA. ESTA OFERTA ES
28/04/2020 PARA EL DESPACHO QUE TIENE LA EMPRESA EN PALAMÓS, GIRONA EN
HORARIO DE LUNES A VIERNES. SE PRECISA PERSONA CON BUENA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PRESENCIA Y CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS TRABAJANDO EN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PUESTO SIMILAR RELACIONADO CON TAREAS CONTABLES. SE VALORARÁ
CATALUÑA CONOCIMIENTOS EN PROGRAMA A3 Y SAGE. FUNCIONES A DESEMPEÑAR:
¿ CONTABILIDAD DIARIA (ENTRADA DE FACTURAS Y PAGOS, ASÍ COMO LA
CONTABILIDAD DE NOMINAS Y OTRA OPERATIVA HABITUAL). ¿ ATENCIÓN
AL CLIENTE. ¿ SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EN
GENERAL. HABILIDADES A VALORAR: ¿ PERSONA RESOLUTIVA Y
ORGANIZADA, DEBIDO A QUE EL TRABAJO LO REQUIERE. ¿ CAPACIDADES
DE TRABAJO EN EQUIPO. ESTUDIOS ¿ GRADO EN CONTABILIDAD Y
FINANZAS (VALORABLE). ¿ GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(VALORABLE). IDIOMAS ¿ ESPAÑOL (IMPRESCINDIBLE). ¿ CATALÁN
(IMPRESCINDIBLE) ¿ I (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5984472) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA - ROGES SUPERMERCATS, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL


SALLENT SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ (SPAR), AMB UN PROJECTE D'EXPANSIÓ
Sallent ( BARCELONA ) NECESSITA COBRIR UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR A L'ADMINISTRACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006853 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
30/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5994712) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

20.037. ADMINISTRATIU/VA FRANCèS ADMINISTRACIÓ


Martorelles ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006868 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
30/04/2020 referencia (Referencia número:5994716) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉC. ADMINISTRATIVO/A Y CONTABLE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y


REF- ORG-1574 CATALUÑA, SEDE EN BINÉFAR, NOS HA ENCARGADO LA SELECCIÓN DE UN
Lleida ( LLEIDA ) TÉCNICO ADMINISTRATIVO/A Y CONTABLE ¿ TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. NIVEL CFG-S O SIMILAR. ¿ DOMINIO
Oferta: 092020006874

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 23 de 299


05/05/2020 INFORMÁTICO ELEVADO DEL PAQUETE OFFICE, INTERNET Y REDES
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SOCIALES, OTRAS APLICACIONES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES. ¿
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE IMPRESCINDIBLE: CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN, BANCOS, ETC. ¿ SE
VALORA CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN LABORAL (NÓMINAS, SEGUROS
CATALUÑA SOCIALES).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6010160) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ TèXTIL UBICADA A LLEIDA SELECCIONA


Lleida ( LLEIDA ) PERSONA PER A TASQUES ADMINISTRATIVES/COMPTABLES
Oferta: 092020006883 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6005022) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/ A SE PRECISA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA PARA GESTIONES


La Garriga ( BARCELONA ) DIARIAS DE: CONTESTAR LLAMADAS, CONTESTAR EMAILS, ENVIAR
Oferta: 092020006887 DOCUMENTACION DE PREVENCIÓN, TRASLADAR DOCUMENTACIÓN A
05/05/2020 GESTORIA, PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS, HACER FACTURAS. ES UN
CONTRATO DE SUSTITUCIÓN POR BAJA MATERNAL.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6010172) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU (H/D) AMB DES D¿EUROFIRMS ESTEM BUSCANT UN ADMINISTRATIU (H/D) AMB
EXPERIèNCIA EN CORREDORIA EXPERIèNCIA EN CORREDORIA D¿ASSEGURANCES, PER A TREBALLAR EN
Barcelona ( BARCELONA ) CORREDURIA UBICADA PER LA ZONA DE L¿EIXAMPLE DE BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006888 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5999848) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIU ATENCIO TELEFONICA, ENTRADA DE DADES, TRAMITACIO DE


Alpicat ( LLEIDA ) INFORMACIO/SINISTRES A COMPANYIES D'ASSEGURANCES.
Oferta: 092020006898 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5999849) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

BUSQUEM ADMINISTRATIU/VA A MITJA PRECISEM UNA PERSONA PER AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ PER A
JORNADA SUBSTITUCIÓ DE MATERNITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Esplugues de Llobregat ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006956 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6020648) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTATIU/VA ADMINISTRATIU/VA AMB IDIOMES


Argelaguer ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 24 de 299


Oferta: 092020007006 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6020633) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS


Sant Quirze del Vallès ( BARCELONA ) ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Oferta: 092020007011 #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
08/05/2020 EN WWW.IMANCORP.ES! DESDE IMAN TEMPORING TERRASSA BUSCAMOS
ADMINISTRATIVO/A PARA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN. LAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FUNCIONES A REALIZAR SERÍAN LAS SIGUIENTES; - ATENCIÓN AL CLIENTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Y PROVEEDORES - FACTURACIÓN: EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
CATALUÑA - GESTIÓN DE INCIDENCIAS. - ARCHIVO - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN SE OFRECE; - MEDIA JORNADA CON POSIBILIDAD DE
JORNADA COMPLETA - HORARIO DE L-V DE 8-14H - CONTRATO POR ETT -
SALARIO 12,53?/H BRUTAS - CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
AVANZADOS. - PERSONA ORGANIZADA, DINÁMICA Y RESOLUTIVA. -
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6015506) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RELACIONES LABORALES GESTORÍA PUESTO TÉCNICO EN NÓMINAS POR SUPLENCIA MATERNIDAD DURACIÓN
Barcelona ( BARCELONA ) APROXIMADA: 12 MESES. JORNADA COMPLETA: LUNES A JUEVES DE 8 A 17
Oferta: 092020007019 HORAS, VIERNES DE 8 A 14H E INTENSIVO 2 MESES EN VERANO.
08/05/2020 CONTRATO TEMPORAL SUSTITUCIÓN. INCORPORACIÓN: INMEDIATA
SALARIO: 21.000 BRUTOS/AÑO. BUSCAMOS PROFESIONAL PARA LA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA INCORPORACIÓN INMEDIATA CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESPONSABILIDAD Y POSICIÓN SIMILAR DENTRO DEL SECTOR DE
CATALUÑA CONSULTORÍA/ASESORÍA/GESTORÍA, CON NOCIONES DE INGLÉS Y
MOTIVADO POR DESARROLLAR SU PROPIA CARRERA PROFESIONAL
DENTRO DE ESTE ÁMBITO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020651) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PERSONAL D'ATENCIÓ A L'USUARI ES PRECISA PERSONAL D'ATENCIÓ A L'USUARI EN EL SECTOR ESPORTIU I


Sant Esteve Sesrovires ( BARCELONA ) DEL FITNESS
Oferta: 092020007062 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6031011) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/A NOMINAS TIEMPO DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS
PARCIAL ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Agramunt ( LLEIDA ) #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES. ¡CONÓCENOS MÁS
EN WWW.IMANCORP.ES! SELECCIONAMOS PARA RECONOCIDA EMPRESA
Oferta: 092020007089 SITUADA AGRAMUNT (LLEIDA), UN/A ADMINISTRATIVO/A A JORNADA
12/05/2020 PARCIAL PARA REALIZACIÓN DE NOMINAS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6036246) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 25 de 299


GENERAL electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GIRONA ofertesgirona.soc@gencat.cat
Girona ( GIRONA ) indicando el número de la oferta 09-2020-7091, sus datos identificativos (nombre y
Oferta: 092020007091 documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
13/05/2020 currículum vitae.
Oficina: GERONA

CONTABLE FINANCIERO EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Tarragona ( TARRAGONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020007128 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
14/05/2020 EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO UN/A *ADMINISTRATIVO/A
CONTABLE FINANCIERO/A * CON INGLÉS ALTO *REQUISITOS*: - DE 3 A 5
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AÑOS REALIZANDO TAREAS EN DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ESPECIALMENTE VALORABLE EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN Y
CATALUÑA DISTRIBUCIÓN. - ALTO DOMINIO DE EXCEL. *FUNCIONES* *ENCARGADO DE
CONTABILIDAD: *FACTURACIÓN, CONCILIACIONES Y GESTIONES
BANCARIAS *CONTROL DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
*CIERRE CONTABLE. *REPORTING. *COMUNICACIÓN CON OTROS
DEPARTAMENTOS. *CONDICIONES DE LA OFERTA* *HORARIO: JORNADA
COMPLETA DE LUNES A VIERNES. *CONTRATACIÓN ESTABLE. *SALARIO
COMPETITIVO *INCORPORACIÓN SEMANA DEL 18/05
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6046667) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/ A CONTABLE DAR SOPORTE EN LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA


Terrassa ( BARCELONA ) EMPRESA. Y EN LA PARTE DE COMUNICACIÓN.
Oferta: 092020007139 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
14/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6046653) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

RESPONSABLE COMUNICACIÓN CONSOLIDADA ENTIDAD BANCARIA UBICADA EN BARCELONA PRECISA


DIGITAL INCORPORAR UN/A: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DIGITAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Barcelona ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007168 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052206) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMMUNITY MANAGER CON ITALIANO TE GUSTARÍA EJERCER DE COMMUNITY MANAGER PARA ITALIA? ¡EN
Lleida ( LLEIDA ) ILERNA ONLINE QUEREMOS INCORPORAR A PERSONAS COMO TÚ! ¿QUÉ
Oferta: 092020007185 BUSCAMOS? SI ERES UNA PERSONA CON INICIATIVA, MOTIVACIÓN Y
15/05/2020 CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE
ENCAJARÁS EN EL EQUIPO DE ILERNA ONLINE. NECESITARÁS: -
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CASTELLANO ALTO - ITALIANO NATIVO O CELI 4 - TITULACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE UNIVERSITARIA: PERIODISMO, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, - PUBLICIDAD
CATALUÑA Y RELACIONES PÚBLICAS O SIMILAR. - VALORABLE CONOCIMIENTOS Y
FORMACIÓN EN MARKETING Y COMUNICACIÓN ¿QUÉ TE OFRECEMOS?
ILERNA ONLINE ES UNA EMPRESA CON SEDE EN MADRID, MILANO Y LLEIDA
LÍDER EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA.
FORMARÁS PARTE DE UN EQUIPO JOVEN Y DINÁMICO CON GANAS DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y, SOBRE TODO, CON LA ILUSIÓN DE
IMPULSAR UN PROYECTO DE FORMA CONJUNTA. QUEREMOS CRECER
CONTIGO MIENTRAS TE ENCARGAS DE: - REALIZAR Y CUMPLIR CON LA
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN EL BLOG Y REDES SOCIALES. -
PLANIFICACIÓN SEMANAL Y MENSUAL (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 26 de 299


referencia (Referencia número:6052191) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RECEPCIONISTA CERT. SELECCIONAMOS RECEPCIONISTA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD


DISCAPACIDAD - TARDES PARA OFICINA SITUADA EN BARCELONA CIUDAD. REALIZARÁ ATENCIÓN
Barcelona ( BARCELONA ) PRESENCIAL Y TELEFÓNICA A TRABAJADORES/AS, CLIENTES, VISITAS, ETC.
GESTIONANDO LAS DISTINTAS PETICIONES O DERIVÁNDOLAS A LA
Oferta: 092020007186 PERSONA INDICADA. SE ENCARGARÁ TAMBIÉN DE LA RECOGIDA Y
15/05/2020 ENTREGA DE VESTUARIO A TRABAJADORES ADEMÁS DE TAREAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL DÍA A DÍA EN LA OFICINA. JORNADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LABORAL DE 20H/S REPARTIDAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE
CATALUÑA TARDES, DE 14H A 18H. INCORPORACIÓN PREVISTA PARA PRINCIPIOS DE
JUNIO. RETRIBUCIÓN APROXIMADA DE 600? BRUTOS/MES POR 12 PAGAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052185) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE FINANCER RESPONSABLE FINANCER


Montmeló ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007189 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052210) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE


Terrassa ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007190 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052216) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNICO/A WEB CONTENT EN LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA, ESTAMOS BUSCANDO


Barcelona ( BARCELONA ) DOS PERIODISTAS/COMUNICADORES/AS, PARA FORMAR PARTE DEL
Oferta: 092020007200 EQUIPO DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. EL OBJETIVO DE ESTA
15/05/2020 POSICIÓN SERÁ COORDINAR, GESTIONAR Y CONTROLAR LOS CONTENIDOS
Y ESTÉTICA DE LA WEB DE UIC BARCELONA, CON LA FINALIDAD DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA GARANTIZAR SU CALIDAD Y POSICIONAMIENTO. *SI PUDIESES ESTAR
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE INTERESADO/A EN ESTE PUESTO DE TRABAJO ES NECESARIO QUE
CATALUÑA INSERTES TU CV EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://BIT.LY/39SIA57
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6057479) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 27 de 299


Sector Profesional: AGRARIO

OPERARI DE CàRREGA DE RESPONSABILITAT SOBRE: 1. EVACUACIÓ DE LA LÍNIA I EMMAGATZEMATGE


CAMIONS/EVACUACIÓ DE LÍNIA DEL PRODUCTE FINAL SEGONS PRODUCTE I QUALITAT 2. TRASLLAT DEL
Vallfogona de Balaguer ( LLEIDA ) PRODUCTE DESTINAT A RE PROCÉS (BALES HUMIDES, LLARGUES,
TRENCADES, ETC) A LA CORRESPONENT UBICACIÓ EN EL PATI, EN
Oferta: 092020003711 COORDINACIÓ AMB L¿OPERARI DE CONTROL DE PISTA). 3. GESTIÓ I
17/02/2020 ORGANITZACIÓ DE L¿ESPAI DE MAGATZEM (CONTROL D¿UBICACIONS,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LOTS, ETIQUETATGE, ETC) 4. ORDRE I NETEJA EN LA SEVA ZONA DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TREBALL. 5. EXECUCIÓ DE LES RUTINES DE MANTENIMENT PREVENTIU
CATALUÑA ESTABLERTES EN EL PLA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SOTA
LA SEVA RESPONSABILITAT. INFORMACIÓ, AL RESPONSABLE ASSIGNAT
PER MANTENIMENT, SOBRE PROBLEMES/RISCS RELACIONATS AMB EL
MANTENIMENT. BON ÚS I CONSERVACIÓ DE LES EINES POSADES A LA SEVA
DISPOSICIÓ. 6. SEGUIMENT DE LES INSTRUCCIONS I PROTOCOLS DEFINITS
EN L¿AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS, CORRESPONENTS AL SEU LLOC
DE TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731057) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERARI/A CARNI (UR) L¿ESCORXADOR TRANSFRONTERER BUSCA UNA PERSONA POLIVALENT


Puigcerdà ( GIRONA ) PER FER LES FEINES DE TALL I ESPECEJAMENT, REPARTIMENT DE CARN I
Oferta: 092020003935 NETEJA DE L¿ESPAI. AMB GANES DE TREBALLAR. ES VALORARà
20/02/2020 EXPERIèNCIA I EL CURS EN BENESTAR ANIMAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5731102) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE DE JARDINERIA ES NECESSITA PERSONAL RESPONSABLE AMB 1 ANY D¿EXPERIèNCIA I AMB


(PUIGCERDà) CAPACITAT D¿ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL TREBALL QUE TINGUI
Puigcerdà ( GIRONA ) HABILITATS PER TREBALLAR AMB PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.
ES VALORARà LA PREDISPOSICIÓ DE LA PERSONA, LA INICIATIVA I ALTRES
Oferta: 092020003992 HABILITATS RELACIONADES AMB ELS MANTENIMENTS. S¿HA DE
20/02/2020 SUPERVISAR, ASSESSORAR I FER EL SEGUIMENT DE LES FEINES DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA JARDINERIA DELS PEONS QUE TÉ AL SEU CàRREC, AIXÍ COM REALITZAR
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES TASQUES PRòPIES DE JARDINERIA.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731076) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIAL JARDINERIA ( BARCELONA/ OFICIAL EN JARDINERIA


LLEIDA/ GIRONA) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004028 referencia (Referencia número:5741981) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
20/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR DE JARDINERIA - BUSQUEM 6 AUXILIARS DE JARDINER PER TREBALLAR DES DE L¿01/04


Caldes de Malavella ( GIRONA ) FINS EL 30/09 - MITJA JORNADA A LES TARDES, DE 16H A 20H
Oferta: 092020004314 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
21/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5747510) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 28 de 299


CATALUÑA

SE PRECISA JARDINERO EN LA ZONA LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL PUESTOS SON LOS
DEL MARESME SIGUIENTES: *MANTENIMIENTO DE ÁREA. *RIEGO Y ABONO DE PLANTAS.
Cabrera de Mar ( BARCELONA ) *CULTIVO DE PLANTAS *USO Y CONOCIMIENTO DE ESTIÉRCOL Y COMPOST.
*DISEÑO DE JARDINES. *CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
Oferta: 092020004328 EQUIPAMIENTO.
21/02/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5747520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ALMACEN DE FRUTA ENCARGADO GENERAL ALMACEN


Mollerussa ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004398 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752959) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNIC-COMERCIAL AGRÍCOLA SUPORT TèCNIC ALS AGRICULTORS EN LA GESTIÓ DE LES FINQUES.


Linyola ( LLEIDA ) ASSESSORAMENT EN LA VENTA I COMERCIALITZACIÓ DE LLAVORS, ADOBS,
Oferta: 092020004741 FITOSANITARIS...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
27/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5763916) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENCARGADO ALMACEN DE FRUTA ENCARGADO GENERAL ALMACEN


Mollerussa ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004916 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774687) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CONDUCTOR PALA CARREGADORA ALIMENTAR PROCESO PRODUCTIVO CON PALA CARGADORA


Vallfogona de Balaguer ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005167 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5780129) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

RESPONSABLE DE TORN DE EMPRESA DEL SECTOR AGROALIMENTARI NECESSITA INCORPORAR UN/A


PRODUCCIÓ RESPONSABLE DE TORN DE PRODUCCIÓ PER DONAR COBERTURA A
Térmens ( LLEIDA ) OPERACIONS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005444 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796582) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 29 de 299


TRABAJADOR/A PARA CIA DE EMPRESA MULTINACIONAL NECESITA PERSONAL PARA TRABAJAR EN UN
PORCINO CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. LA MISIÓN DEL PUESTO ES: -
Àger ( LLEIDA ) EXTRACCIÓN DE SEMEN DE PORCINO PARA LA MEJORA GENÉTICA Y
MANEJO DE GANADO TENIENDO EN CUENTA NUESTRA POLÍTICA DE
Oferta: 092020005556 BIENESTAR ANIMAL. - TRABAJO EN LABORATORIO PARA GARANTIZAR LA
06/03/2020 CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802063) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

JARDINER/A (PUIGCERDà) EL GRUPO SIFU BUSQUEN UNA PERSONA AMB CERTIFICAT DE


Puigcerdà ( GIRONA ) DISCAPACITAT AMB EXPERIèNCIA EN JARDINERIA PER INCORPORAR-SE EL
Oferta: 092020005612 MES DE MARç QUE VISQUI A LA COMARCA. ES VALORARà TENIR VEHICLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
06/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5802060) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEÓ PEÓ DE MAGATZEM


Bellpuig ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005721 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
10/03/2020 referencia (Referencia número:5813134) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PERSONA DE MANTENIMENT RESPONSABLE DE MANTENIMENT A LES INSTAL.LACIONS DE L'ÀREA DE


Bassella ( LLEIDA ) BASSELLA I BASSELLA EXPERIENCES
Oferta: 092020005756 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5813198) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PERSONAL DE JARDINERIA CON CERT. SE PRECISA PERSONAS COMO AUXILIAR DE JARDINERIA, JARDINEROS/AS
DE DISCAPACIDAD. CON EXPERIENCIA Y/O FORMACIÓN Y RESPOSNABLES DE EQUIPO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Lleida ( LLEIDA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006239 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
17/03/2020 referencia (Referencia número:5802114) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

JARDINER/A JARDINER/A A JUIà, PER A INCORPORAR-SE DE MANERA IMMEDIATA. FEINA


Juià ( GIRONA ) ESTABLE.
Oferta: 092020006275 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
19/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5844575) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

OPERARI/A PALISTA CERQUEM PER A LA FàBRICA DE BELLCAIRE UN OPERARI/A PER FER LES
Bellcaire d'Urgell ( LLEIDA ) ENTRADES DE MATERIA PRIMA DEL PRODUCTE
Oferta: 092020006467 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 30 de 299


06/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5904123) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PEO AGRICOLA PEONS AGRÍCOLES PER A LA RECOL-LECCIO DE FRUITA DURANT LA


Flix ( TARRAGONA ) CAMPANYA 2020
Oferta: 092020006563 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
16/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5923980) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PEO AGRICOLA RECOL.LECCIO DE FRUITA DOLÇA PER LA CAMPANYA 2020


Soses ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006580 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
16/04/2020 referencia (Referencia número:5923982) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOLDADOR CARROSSERIES ES BUSCA PERSONA PER TAL DE DUR A TERME EL MANTENIMENT DE LES
Cervera ( LLEIDA ) CAIXES DE CAMIONS, REALITZANT FUNCIONS COM SOLDADURA, PINTURA I
Oferta: 092020006793 REPARACIONS EN GENERAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
28/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5984463) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GRANJERO/A DE PORCINO DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS


Vic ( BARCELONA ) ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Oferta: 092020006845 #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
30/04/2020 EN WWW.IMANCORP.ES! DESDE IMAN TEMPORING TERRASSA BUSCAMOS,
PARA EMPRESA UBICADA EN VIC, UN GRANJERO/A DE PORCINO PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EMPRESA DEDICADA AL SECTOR DE ALIMENTACIÓN, CON LAS SIGUIENTES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE FUNCIONES; - ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS MÁS PEQUEÑOS. -
CATALUÑA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN A LOS MÁS GRANDES. - LIMPIEZA DE
CUADRAS - HACER INSEMINACIONES. - CONTROL Y CUIDADO DE CERDOS
SE OFRECE; - JORNADA COMPLETA - TRABAJO DE 2 FINES DE SEMANA AL
MES - JORNADA INTENSIVA. - SALARIO 9,26 ? BRUTOS LA HORA SE
VALORARÁ; - EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR - CONOCIMIENTOS DE
VETERINARIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5989576) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GRANGER AMB EXPERIèNCIA PER A GRANGER AMB EXPERIèNCIA PER ENGREIX DE PORCÍ BUSQUEM GRANGER
ENGREIX DE PORCS PER ENGREIX PER TREBALLAR A LA ZONA DE LES GARRIGUES, LLEIDA.
Arbeca ( LLEIDA ) AJUDARà A L'ENCARREGAT DE LA GRANJA AMB LES TASQUES PRòPIES
D'UN ENGREIX (ALIMENTACIÓ, NETEJA, TRACTAMENTS, MANTENIMENT
Oferta: 092020006857 PREVENTIU) SOU SEGONS CONVENI IMPRESCINDIBLE: EXPERIèNCIA
30/04/2020 DEMOSTRABLE, CERTIFICAT DE BENESTAR ANIMAL. PERMÍS DE CONDUIR
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EN VIGOR I VEHICLE PER TRASLLADAR-SE A LA FEINA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ----------------------------------------------------------
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5989582) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 31 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉC. SERVICIO GEOGRÁFICO Y LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y


AMBIENTAL ING-1572 CATALUÑA, SEDE EN BINÉFAR, NOS HA ENCARGADO LA SELECCIÓN DE UN
Lleida ( LLEIDA ) TÉC. SERVICIO GEOGRÁFICO Y AMBIENTAL. ¿ INGENIERO AGRÓNOMO. ¿
IMPRESCINDIBLE: AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS GIS. ¿
Oferta: 092020006906 VALORABLE: MÁSTER O POSTGRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
05/05/2020 GEOGRÁFICA. IGUALMENTE, VALORABLE MÁSTER O POSTGRADO EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ASPECTOS AMBIENTALES DEL REGADÍO.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6010157) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOSSO MAGATZEM PREPARAR COMANDES, DESCARREGAR CAMIONS, ATENDRE ALS CLIENTS


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006962 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6025835) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERARI GRANJA TASQUES DE SUPORT A LA GRANJA DE VAQUES DE FAGEDA


Santa Pau ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006964 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6025832) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ VA ATENCIÓ TELEFONICA, FACTURACIÓ, CAIXA, ARXIU DOCUMENTS VARIS...


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006971 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6025836) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PEÓ JARDINER LES FUNCIONS DEL LLOC REQUERIT SÓN LES PRòPIES DEL PEÓ DE
Vilassar de Dalt ( BARCELONA ) JARDINERIA: RETALL D'ARBUSTS, DESBRòS, RETIRADA DE RESTES I
Oferta: 092020006973 QUALSEVOL ALTRE QUE REQUEREIXI EL LLOC DE TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
08/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:6031000) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MANTENIMIENT JARDÍ I MANTENIMENT MANTENIMENT DE LA ZONA EXTERIOR, JARDÍ I PISCINA COMUNITARIA.


PISCINA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Blanes ( GIRONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020007008 referencia (Referencia número:6020646) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
08/05/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 32 de 299


CATALUÑA

VETERINARIOS En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Amposta ( TARRAGONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'AMPOSTA
Oferta: 092020005853 ofertesamposta.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-5853, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
15/05/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: AMPOSTA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ES PRECISA UN AUXILIAR ADMINISTRATIU, PER DONAR SUPORT EN LA


Lleida ( LLEIDA ) RECEPCIÓ DEL SUBPRODUCTE A BàSCULA I ALTRES FUNCIONS QUE SIGUIN
Oferta: 092020007172 OPORTUNES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. IMPRESCINDIBLE
15/05/2020 DISPONIBILITAT HORàRIA, DISPOSAR DE VEHICLE PROPI PER A PODER
ACCEDIR A LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052214) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENGINYER TèCNIC AGRICOLA SUPERVISOR D'OBRES AGRICOLES


Tarragona ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007206 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052205) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TRACTORISTAS-MANIPULADORES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
AGRÍCOLAS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BALAGUER
ofertesbalaguer.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7156, sus
Castelló de Farfanya ( LLEIDA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020007156 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
16/05/2020
Oficina: BALAGUER

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 33 de 299


Sector Profesional: ARTESANÍA

MECÁNICO/A AJUSTADOR MULTINACIONAL DEL SECTOR QUÍMICO UBICADA EN EL VALLÉS ORIENTAL


Parets del Vallès ( BARCELONA ) PRECISA INCORPORAR AJUSTADORES DE RECTIFICADO PARA REALIZAR
Oferta: 092020003941 AJUSTES MECÁNICOS Y NEUMÁTICOS DE LAS MÁQUINAS DE RECTIFICADO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5742004) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOLDADOR (ABRERA) EMPRESA UBICADA EN ABRERA REQUIERE SOLDADORES/AS DEL SECTOR


Abrera ( BARCELONA ) DEL METAL CON EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Oferta: 092020003943 FUNCIONES: SOLDAR CON ELECTRODO, HILO Y TIG (ESTRUCTURAS,
20/02/2020 BARANDAS, TUBERÍA, PLATAFORMAS, ETC.) ACERO CARBONO Y ALGO DE
ÍNOX. SE TRABAJARÁ CON MÁQUINAS COMO: SIERRA CINTA, GEKA,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CIZALLA, PLEGADORA, CILINDROS, TALADROS DE COLUMNA, ETC. SE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REALIZARÁN LOS TRABAJOS TANTO EN TALLER COMO EN OBRA (ZONA
CATALUÑA BARCELONA) SALARIO: APROX 27000 EUROS BRUTOS + HORAS EXTRA
HORARIO: L A V DE 0700 A 1730H. SÁBADOS POSIBILIDAD DE REALIZAR
HORAS EXTRAS. LUGAR: ABRERA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742033) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIALES DE 1ª OFICIALES DE 1ª EN MONTAJE E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004041 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731171) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TèCNIC APLICADOR DE BIOCIDES CERCEM UN TèCNIC/A APLICADOR DE BIOCIDES PER TREBALLAR EN UNA
Girona ( GIRONA ) EMPRESA DE CONTROL DE PLAGUES DE GIRONA
Oferta: 092020004042 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5736560) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MECàNIC/A (PUIGCERDà) A DSNIVELL ES NECESSITA MECàNIC/A PER REPARAR BICICLETES I ESQUÍS


Puigcerdà ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004178 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731099) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MANIPULADOR/A SECTOR EN IMAN SOMOS CONSCIENTES DE QUE EL VALOR DIFERENCIAL DE UNA


ALIMENTACIÓN COMPAÑÍA SON LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN. POR ELLO, NUESTRO
Rubí ( BARCELONA ) PRINCIPAL RETO SE ENCUENTRA EN IMPULSAR EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO DE TU CARRERA PROFESIONAL, A LA VEZ QUE OFRECEMOS
Oferta: 092020004324 SOLUCIONES PERSONALIZADAS E INNOVADORAS A NUESTRA CARTERA DE
21/02/2020 CLIENTES. Y ES QUE EN IMAN CREEMOS EN EL TALENTO, LA FORMACIÓN Y
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LA MOTIVACIÓN COMO EJE PARA POTENCIAR UN EQUIPO CAPAZ DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO CON ACILIDAD,
CATALUÑA FLEXIBILIDAD Y RAPIDEZ. ¡SI TE GUSTAN LOS RETOS, TE ESTAMOS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 34 de 299


ESPERANDO! EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEDICADA AL SECTOR
ALIMENTACIÓN PRECISA DE OPERARIO/A PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: - ENVASADO DE PRODUCTO - CONTROL DE CALIDAD -
PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA - CAMBIO DE FORMATOS - EMBALAJE Y
ETIQUETADO DE PRODUCTO ¿QUÉ OFRECEMOS? - TURNO INTENSIVO DE
MAÑANA DE 6H A 14H DE LUNES A VIERNES. - CONTRATACIÓN POR ETT
CON POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN EMPRESA. - SALARIO A 7,10?
BRUTOS/HORA. (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5747495) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MONTADOR DE PLADUR SE PRECISA A UN MONTADOR DE PLADUR CON EXPERIENCIA


Barcelona ( BARCELONA ) DEMOSTRABLE PARA TRABAJAR EN BARCELONA Y RODALIAS. SE OFRECE
Oferta: 092020004430 CONTRATO DE DURACIÓN APROXIMADA 3 MESES. JORNADA COMPLETA DE
24/02/2020 LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5752913) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA SOCORRISTA CAMPING


Sitges ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004642 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5769261) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

FORNER DE FLECA ARTESANAL FORNER FLECA ARTESANAL: ENFORNAR AMB PALA ( FORN LLENYA TIPUS
Canyelles ( BARCELONA ) MORÚ ) FER LA FORMA DEL PÀ MANUALMENT
Oferta: 092020004674 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5736592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

OFICIAL DE CARPINTERÍA DE MONTADOR DE CARPTINTERÍA DE ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS,


ALUMINIO PERSIANAS, TOLDOS, REJAS, MOTORIZACIONES, ETC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Cornellà de Llobregat ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004682 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5731156) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MECàNIC TORNER/FRESADOR EMPRESA LOCAL D'INJECCIÓ DE PLàSTIC NECESSITA MECàNIC PER A LA


Montblanc ( TARRAGONA ) CREACIÓ I REPARACIÓ DE MOTLLES EN TALLER PROPI.
Oferta: 092020004712 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758394) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MASAJISTA NECESITAMOS UNA PERSONA CON TITULO DE MASAJISTA, JOVEN, QUE SEA
Barcelona ( BARCELONA ) CARIÑOSA YA QUE TIENE QUE TRATAR CON PERSONAS MAYORES CON

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 35 de 299


Oferta: 092020004775 PROBLEMAS REUMÁTICOS Y QUE HABLE CATALÁN. EL HORARIO A CUBRIR
27/02/2020 ES: LUNES DE 9:00 A 13:00 HORAS Y MIÉRCOLES DE 15:00 A 19:00 HORAS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SALARIO: 298 ?/BRUTO X 12 PAGAS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5764372) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA MONT-ROIG DEL CAMP SOCORRISTA CAMPING


Mont-roig del Camp ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004902 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774648) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA PINEDA DE MAR SOCORRISTA CAMPING


Pineda de Mar ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004922 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774675) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA CREIXELL SOCORRISTA CAMPING


Creixell ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004933 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774664) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PANADER FEINES DE PANADERIA. IMPRESCINDIBLE EXPERIèNCIA


Les Franqueses del Vallès ( La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004944 referencia (Referencia número:5780092) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
28/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA MALGRAT DE MAR SOCORRISTA CAMPING


Malgrat de Mar ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004945 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774663) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA PORQUERES (GIRONA) SOCORRISTA CAMPING


Porqueres ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004946 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774681) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 36 de 299


SOCORRISTA MONTBLANC SOCORRISTA CAMPING
Montblanc ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004948 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774674) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA CASTELLDEFELS SOCORRISTA CAMPING


Castelldefels ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004957 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774667) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

FRESADOR /ACN IMPORTANTE EMPRESA DEL BAGES REQUIERE FRESADOR/A CN PARA


Manresa ( BARCELONA ) VACANTE ESTABLE.
Oferta: 092020004959 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
28/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5774695) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOCORRISTA CAMBRILS SOCORRISTA CAMPING CAMBRILS


Cambrils ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004967 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774646) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

XOFER GRUAS CONSCTRUTORA ES UNA EMPRESA QUE DESENVOLUPA LA SEVA


Lleida ( LLEIDA ) ACTIVITAT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I DELS SERVEIS, TANT EN
Oferta: 092020005172 OBRES DE CARÀCTER PÚBLIC COM PRIVAT. EL GRUP EMPRESARIAL,A MB
03/03/2020 MÉS DE 50 ANYS D'EXPERIÈNCIA, CONSOLIDA LA SEVA TRAJECTÒRIA
GRÀCIES ALS RECURSOS TÈCNICS I HUMANS QUE FAN POSSIBLE QUE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SIGUI UNA EMPRESA DE REFERÈNCIA DINS EL SECTOR. ESTEM CERCANT
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE UN PERFIL DE CONDUCTOR PER LA ZONA DE LLEIDA. LES FUNCIONS QUE
CATALUÑA HAURÀ DE DUR A TERME SON LES SEGÜENTS: -REALITZAR LES RUTES
ESTABLERTES EL QUE OFERIM: -POSICIÓ ESTABLE -JORNADA COMPLETA
REQUISITS: IMPRESCINDIBLE COMPTAR AMB EXPERIÈNCIA COM A
CONDUCTOR/A -TENIR ELS PERMISOS C1, C,C1E, CE I CAP EN VIGOR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785577) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

INSTAL·LADOR DE TENDALS I INSTAL·LADOR DE TENDALS, CORTINES I PERSIANES


CORTINES La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Balaguer ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005194 referencia (Referencia número:5780110) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
03/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 37 de 299


OFICIAL DE METAL·LISTERIA FABRICACIÓ DE MATERIAL EN ACER
L' Ametlla del Vallès ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005421 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5790982) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARPINTEROS-EBANISTAS En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
ARTESANOS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-5309, sus
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
) (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oferta: 092020005309
06/03/2020
Oficina: HOSPITALET-COBALTO

OPERARIO - OPERARIA PRODUCCIÓN ¿BUSCAS UN TRABAJO ESTABLE? ¿CUENTAS CON EXPERIENCIA COMO
Amposta ( TARRAGONA ) OPERARIO - OPERARIA PRODUCCIÓN? ¿QUIERES TRABAJAR A TURNOS DE
Oferta: 092020005587 MAÑANA/TARDE? ¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD! EN GI GROUP
06/03/2020 SELECCIONAMOS OPERARIO - OPERARIA PRODUCCIÓN PARA IMPORTANTE
EMPRESA SITUADA EN LA ZONA MONTSIÀ / BAIX EBRE. TRABAJARÁS EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN ROBOTIZADA DE ENVASADO. HORARIO:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE. EXPERIENCIA ANTERIOR EN
CATALUÑA PLANTAS DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADAS. FORMACIÓN CFGM O CFGS
EN MECÁNICA O MANTENIMIENTO; O EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
TAREAS MECÁNICAS (MONTAJE DE COMPONENTES MECÁNICOS) A NIVEL
BÁSICO. FLEXIBILIDAD PARA TURNOS ROTATIVOS (MAÑANA Y TARDE) DE
LUNES A VIERNES. MUY EXCEPCIONALMENTE PUEDE DARSE EL CASO DE
QUE TRABAJEN POR LA NOCHE (22H A 06H DE LA MAÑANA) VEHÍCULO
PROPIO Y RESIDENCIA EN LA ZONA O MOVILIDAD GEOGRÁFICA A LA ZONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802106) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR D'INSTAL·ACIONS PERSONA AMB CONEIXAMENTS I EXPERIENCIA AMB GOSSOS PER


VETERINARIES TREBALLAR EN UNA PROTECTORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
El Pont de Vilomara i Rocafort (
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
BARCELONA ) sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005592 referencia (Referencia número:5780123) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
06/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MANIPULADOR/A SECTOR COSMÉTICO EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEL SECTOR COSMÉTICO ESTÁ BUSCANDO
Rubí ( BARCELONA ) UN/A MANIPULADOR/A PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
Oferta: 092020005766 -ETIQUETADO, EMPAQUETADO, VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO, ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
10/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5813186) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIAL DE 1ª EN CLIMATIZACIÓN - EMPRESA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS E INSTALACIONES DE


BCN CLIMATIZACIÓN PARA EMPRESAS (HOSPITALES, OFICINAS, HOTELES,
Barcelona ( BARCELONA ) RESTAURANTES, GIMNASIOS, ETC.).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005790

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 38 de 299


10/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5807661) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

FRESADOR CONVENCIONAL EMPRESA DE FABRICACIÓ , REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINàRIA


Granollers ( BARCELONA ) INDUSTRIAL SITUADA A GRANOLLERS, PRECISA: FRESADOR
Oferta: 092020005952 CONVENCIONAL FORMACIÓ A NIVELL DE FP II O CFGS EN FABRICACIÓ
12/03/2020 MECàNICA. EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 5 ANYS EN FRESES CONVENCIONALS ,
VALORANT-SE TAMBÉ EXPERIèNCIA EN FRESES DE CONTROL NUMèRIC . S¿
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA OFEREIX CONTRACTE DIRECTA D¿EMPRESA, FEINA ESTABLE EN JORNADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PARTIDA I RETRIBUCIÓ NEGOCIABLE. IMPRESCINDIBLE VEHICLE I
CATALUÑA DISPONIBILITAT IMMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CALDERERO/A EMPRESA FABRICANTE DE MAQUINARIA UBICADA EN EL VALLèS ORIENTAL


Granollers ( BARCELONA ) PRECISA : CALDERERO/A CANDIDATOS/AS CON FORMACIÓN TÉCNICA A
Oferta: 092020005988 NIVEL DE CF O FP Y CON CONOCIMIENTOS DE CALDERERÍA. CON
12/03/2020 EXPERIENCIA DEMOSTRABLE MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CALDERERIA Y
TRABAJOS MECÁNICOS EN GENERAL . PERSONA SERIA Y RESPONSABLE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CON GANAS DE TRABAJAR SE VALORARÁ RESIDENCIA CERCANA Y CON
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VEHÍCULO PROPIO. CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR DE FORMA
CATALUÑA PUNTUAL. SE OFRECE PUESTO ESTABLE Y DIRECTO CON LA EMPRESA , EN
JORNADA PARTIDA.SUELDO NEGOCIABLE .
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818584) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TORNERO FESADOR / OPERARIO -REALIZAR PIEZAS EN UN CENTRO DE MECANIZADO LAGUN L-1000 DE 4


TALLER MECANIZADO PAR EJES. -PROGRAMAR A PIE DE MÁQUINA LAS OPERACONES A PARTIR DE UN
El Prat de Llobregat ( BARCELONA ) PLANO. -PLANTEAMIENTO DEL MECANIZADO DE LAS PIEZAS Y SUS
DIFERENTES ESTACADAS.
Oferta: 092020006016 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818563) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR/CONTROL DE ACCESOS EMPRESA DE SERVICIOS PRECISA INCORPORAR AUXILIARES PARA


CAMPING EN GAVÁ TRABAJAR EN CAMPING SITUADO EN LA POBLACIÓN DE GAVà
Gavà ( BARCELONA ) (BARCELONA).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006046 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818620) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOCORRISTA ACUÁTICO - SITGES SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA CAMPING EN SITGES. SE


Sitges ( BARCELONA ) TRABAJARÁ DESDE SEMANA SANTA HASTA JUNIO LOS FINES DE SEMANA.
Oferta: 092020006053 DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO CON LOS
12/03/2020 DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. EN SEPTIEMBRE LOS FINES DE
SEMANA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823977) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 39 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO DE INYECCIÓN EMPRESA RECONOCIDA DEL SECTOR DE INYECCIÓN REQUIERE UN


Rubí ( BARCELONA ) TÉCNICO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR AUTOMOCIÓN.
Oferta: 092020006059 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818662) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PEO SIDEROMETAL·LURGICA TREBALLS AMB FERRO, MUNTATGE, SOLDADURA


Boadella I Les Escaules ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006152 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5834348) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CONDUCTOR/A DE CAMIÓ ADR EMPRESA DE SERVICIOS MEDIO-AMBIENTALES Y RECICLAJE NECESITA UN


Rubí ( BARCELONA ) CONDUCTOR/A DE CAMIÓN ADR CONDUCTOR/A PARA LA RECOGIDA DE
Oferta: 092020006164 RESIDUOS CON CAMIÓN PLATAFORMA 9.000 Y 3.500 KG. EL CONDUCTOR ES
13/03/2020 QUIEN CARGARÁ Y DESCARGARÁ EL CAMIÓN, POR TANTO UN/A
CONDUCTOR/A CON EXPERIENCIA CON EXPERIENCIA EN TRANSPORTE DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA RUTA NO ENCAJARÍA. - LUGAR DE TRABAJO QUE IMPLICA ESFUERZO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE FÍSICO. REQUISITOS VALORABLES: - RESIDENCIA PRÓXIMA AL PUESTO DE
CATALUÑA TRABAJO. - EXPERIENCIA PREVIA EN EMPRESA DE RESIDUOS. -
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829156) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TECNICO/A AIRE ACONDICIONADO OPERARI DE CLIMATITZACIÓ


Sabadell ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006189 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5829202) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOLDADOR TIG EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Bellvei ( TARRAGONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020006214 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
13/03/2020 EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO UN *SOLDADOR TIG* PARA
UNA IMPORTANTE EMPRESA CUYA FÁBRICA ESTÁ EN BELLVEI
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (TARRAGONA) FUNCIONES: * SOLDADURA DE CHASIS DE ALUMINIO DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DIVERSOS MUEBLES PARA POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN REQUISITOS: *
CATALUÑA EXPERIENCIA PREVIA CON SOLDADURA TIG * VALORABLE EXPERIENCIA EN
OTROS TIPOS DE SOLDADURA CONDICIONES: * CONTRATO ESTABLE: 3
MESES A TRAVÉS DE ETT + POSTERIOR INCORPORACIÓN A EMPRESA *
HORARIO: TURNO ROTATIVO MAÑANAS (06-14:10) Y TARDES (14:10-22:20) *
SALARIO: 20735 ? BRUTOS ANUALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829158) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 40 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FRIGORISTA - BLANES HELPOINT SERVEIS SELECCIONAMOS A UN/A FRIGORISTA PARA TRABAJAR


Blanes ( GIRONA ) EN EMPRESA UBICADA EN GIRONA.
Oferta: 092020006302 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
19/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5844576) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOCORRISTES AQUàTICS SERVEI DE SOCORRISME PROFESSIONAL AQUÀTIC I VIGILÀNCIA DE


Figueres ( GIRONA ) PISCINES MUNICIPALS DE LA COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ.
Oferta: 092020006331 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5859818) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

OPERARIO/A SECTOR FARMACÉUTICO DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS
Terrassa ( BARCELONA ) ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Oferta: 092020006333 #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
20/03/2020 EN WWW.IMANCORP.ES! ¿TIENES EXPERIENCIA TRABAJANDO COMO
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN EN SECTOR FARMACÉUTICO? DESDE IMAN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TEMPORING PRECISAMOS DE OPERARIOS/AS QUE TENGAN EXPERIENCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TRABAJANDO EN PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA, CON EXPERIENCIA EN EL
CATALUÑA ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO. FUNCIONES: MANIPULACIÓN, ENVASADO,
EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
ALIMENTACIÓN DE LA CADENA. TAREAS AUXILIARES EN LA OPERACIÓN DE
LLENADO Y MEZCLA, CAPSULADO Y ACONDICIONADO. RESOLUCIÓN DE
PEQUEÑAS INCIDENCIAS ¿QUE OFRECEMOS? JORNADA LABORAL
COMPLETA DE LUNES A VIERNES, TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA, TARDE
Y NOCHE SALARIO 9.70 ?/ HORA EN BRUTO CONTRATACIÓN CON
ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD. SE REQUIERE: DISPONIBILIDAD HORARIA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5854732) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERARIO/A CÁRNICO/A DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS


Vic ( BARCELONA ) ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Oferta: 092020006373 #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
24/03/2020 EN WWW.IMANCORP.ES! EMPRESA UBICADA EN VIC, DEDICADA AL SECTOR
DE ALIMENTACIÓN, PRECISA INCORPORAR MANIPULADOR/A CÁRNICA CON
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LAS SIGUIENTES FUNCIONES; - MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE - PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS. - ENVASAR, ENCAJAR Y
CATALUÑA DECORAR. SE REQUIERE; - EXPERIENCIA EN CADENA DE PRODUCCIÓN, O
EN CARNICERÍA/CHARCUTERÍA. - DISPONER DE VEHÍCULO -
DISPONIBILIDAD HORARIA. - INCORPORACIÓN INMEDIATA SE OFRECE; -
TURNO DE MAÑANA Y TARDE - 3MESES POR ETT + INCORPORACIÓ A
EMPRESA. SALARIO DE 9,96?/BRUTOS LA HORA EXPERIÉNCIA: MÍNIMA DE 1
AÑO EN PUESTO SIMILAR REQUERIMIENTOS: - EXPERIENCIA EN CADENA DE
PRODUCCIÓN, O EN CARNICERÍA/CHARCUTERÍA. - DISPONER DE VEHÍCULO
- DISPONIBILIDAD HORARIA. - INCORPORACIÓN INMEDIATA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5859840) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 41 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PARA DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS
TAREAS ADMINISTRAT ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.
Rubí ( BARCELONA ) #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES ¡CONÓCENOS MÁS
EN WWW.IMANCORP.ES! DESDE IMAN TEMPORING TERRASSA ESTAMOS
Oferta: 092020006414 BUSCANDO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS
02/04/2020 PARA EMPRESA UBICADA EN RUBÍ DEDICADA AL SECTOR ALIMENTACIÓN,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES; - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DE MANTENIMIENTO - CONTROL DE STOCK DEL DEPARTAMENTO - GESTIÓN
CATALUÑA DE INCIDENCIAS - CONTROL Y GESTIÓN DE TAREAS Y PERSONAL - TAREAS
BÁSICAS DE MANTENIMIENTO - REPORTE DIARIO A ADMINISTRACIÓN SE
OFRECE; - CONTRATO POR ETT + INCORPORACIÓN A LA EMPRESA. -
JORNADA INTENSIVA COMPLETA - HORARIO DE 6-14 O DE 7-15H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5889424) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOLDADOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE LA GARROTXA NECESITA


Tortellà ( GIRONA ) INCORPORAR UN OFICIAL DE PRIMERA DE SOLDADOR.PARA TODO TIPO DE
Oferta: 092020006490 FABRICACIÓN DE COMPONENTES METÁLICOS. REQUISITOS: -
09/04/2020 INTERPRETACIÓN DE PLANOS - SOLDADURA MIG I TIG -
CIZALLA,PLEGADORA,PUNZONADORA - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REALIZAR MONTAJE EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO. SOLO SE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TENDRÁN EN-CUENTA LOS CANDIDATOS CON UNA EXPERIENCIA
CATALUÑA DEMOSTRABLE DE 5 A 10 AÑOS. PERSONAS SERIAS,RESPONSABLES Y CON
GANAS DE TRABAJAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5918972) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERARIS CONSTRUCCIÓ FUSTA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ESTRUCTURES DE


(SOM-BANYOLES) FUSTA BUSCA 2 OPERARIS/àRIES PER MECANITZAR I MUNTAR
Cabanelles ( GIRONA ) CONSTRUCCIONS DE FUSTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006493 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
09/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5923949) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

19.152. FRESADOR CN FRESADOR


Granollers ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006523 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
09/04/2020 referencia (Referencia número:5923946) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Santa Maria de Palautordera ( INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
BARCELONA ) CONTRATO SERÁ DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
Oferta: 092020006551 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
16/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 42 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5943934) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOCORRISTA-STA.COLOMA DE SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


CERVELLO INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Santa Coloma de Cervelló ( BARCELONA CONTRATO SERÁ DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006552 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
16/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5943937) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOCORRISTA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Calella ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006561 CONTRATO SERÁ DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
16/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5943933) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO APLICADOR CONTROL DE EMPRESA CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL SECTOR DE LA SANIDAD AMBIENTAL
PLAGAS SELECCIONA 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA NUESTRA
Barcelona ( BARCELONA ) DELEGACIÓN EN BARCELONA, PARA REALIZAR TRATAMIENTOS EN LA ZONA
DE CATALUÑA, QUE DISPONGA DE CARNET CUALIFICADO DE APLICADOR O
Oferta: 092020006578 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. IMPRESCINDIBLE RESIDIR EN LA
16/04/2020 PROVÍNCIA DE BARCELONA O ALREDEDORES, ASÍ COMO, CARNET DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CONDUCIR
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5923981) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-VALLROMANES E BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Vallromanes ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006581 CONTRATO SERÁ DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
16/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5943936) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO, PARA CUALQUIER INSTALACIÓN O


Taradell ( BARCELONA ) PLAYAS. SE TRABAJARÁ DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA FINALES DE
Oferta: 092020006584 SEPTIEMBRE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
16/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5943932) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-CASTELLDEFELS SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Castelldefels ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006593 CONTRATO SERÁ DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 43 de 299


16/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5943935) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENGOMADOR / OPERARIO DE EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS SITUADA EN LA COMARCA DEL BAGES


MÁQUINA ENGOMADORA NECESITA, OFICIAL 1ª ENGOMADOR CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE
Castellbell i el Vilar ( BARCELONA ) MÁQUINA ENGOMADORA DE CAJAS PLEGABLES PARA EL ENVASADO
AUTOMÁTICO (JAGENBERG, BOBST,). INDISPENSABLE EXPERIENCIA EN EL
Oferta: 092020006604 SECTOR.
16/04/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5938958) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-TERRASSA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Terrassa ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006615 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
20/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5953930) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-SANT PERE DE SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
RIUDEBITILLES INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Sant Pere de Riudebitlles ( BARCELONA CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006621 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5953925) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR SERVICIOS PARA VILASAR EMPRESA DE SERVICIOS PRECISA INCORPORAR 4 AUXILIARES PARA
Vilassar de Mar ( BARCELONA ) REALIZAR EL CONTROL DE ACCESOS A UNA FÁBRICA SITUADA EN VILASAR
Oferta: 092020006622 (ZONA MATARÓ).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5953934) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA -SÚRIA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Súria ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006638 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
20/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5953924) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERARI/A CON EXPERIENCIA EN IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN ESPARREGUERA PRECISA A UNA


SOLDADURA CON ESTAÑO OPERARI/A CON EXPERIENCIA EN SOLDADURA CON ESTAÑO DE
Esparreguera ( BARCELONA ) CABLEADO. SE REQUIERE RESIDIR CERCA DE ESPARREGUERA Y
DISPONER DE DISPONIBILIDAD HORARIA PARA REALIZAR TURNOS DE
Oferta: 092020006640

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 44 de 299


20/04/2020 MAÑANA Y TARDE ROTATIVOS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5948921) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-SANT LLORENÇ DE SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
SAVALL INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Sant Llorenç Savall ( BARCELONA ) CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
Oferta: 092020006641 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5953928) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA- SANTA SUSANA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Santa Susanna ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006642 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
20/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5953929) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA- SANT ESTEVE DE SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
SESROVIRES INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Sant Esteve Sesrovires ( BARCELONA ) CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
Oferta: 092020006665 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5953926) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA-GIRONELLA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Gironella ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006666 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
20/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5953927) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FONTANER FONTANER PER PETITES REFORMES, GENERALMENT EN CUINA I BANY


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006670 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/04/2020 referencia (Referencia número:5959004) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOCORRISTA - BLANES SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Blanes ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006672 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 45 de 299


CATALUÑA referencia (Referencia número:5958992) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA - L¿ESCALA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
L' Escala ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006673 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958999) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA - PALS SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Pals ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006676 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958997) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA PALAFRUGELL SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Palafrugell ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006677 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958996) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA - PINEDA DE MAR SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Pineda de Mar ( BARCELONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006680 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958993) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA SANT FELIU DE GUIXOLS SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Sant Feliu de Guíxols ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006682 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958994) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA- PALAMOS SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE
Palamós ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006687 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 46 de 299


CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5958995) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOCORRISTA SE BUSCA SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PLAYA, PISCINA U OTRO TIPO DE


Tossa de Mar ( GIRONA ) INSTALACIÓN. SE TRABAJARÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. LA DURACIÓN DEL
Oferta: 092020006689 CONTRATO SERÁ DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DE LUNES A DOMINGO
21/04/2020 CON LOS DESCANSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5958991) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CONTROL DE ACCESO EMPRESA DE SERVICIOS PRECISA DE PROFESIONAL CON ACREDITACIÓN


Vilanova i la Geltrú ( BARCELONA ) EN CONTROL DE ACCESOS PARA LOS SÁBADOS DE 6:00 A 16:00 EN EL
Oferta: 092020006712 MERCADO MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRU.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
24/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5979341) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERARIO TALLER MECÁNICO IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN ABRERA PRECISA A UN OPERARIO


SOLDADOR CON EXPERIENCIA EN HABER TRABAJADO EN TALLER MECÁNICO
Abrera ( BARCELONA ) REALIZANDO TODO TIPO DE SOLDADURA. IMPRESCINDIBLE QUE SEPA
MANEJAR EL TORNO Y MÁQUINAS TALES COMO LA PLEGADORA, CIZALLAS,
Oferta: 092020006725 PRENSA, RADIAL, TALADRO. SE REQUIERE UNA PERSONA ACTIVA CON
24/04/2020 FACILIDAD PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DENTRO DE SU ENTORNO.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5969143) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEÓN AISLAMIENTOS AISLAMIENTOS DE TUBERÍAS, DEPÓSITOS Y EQUIPOS EN FRÍO Y CALOR


Pineda de Mar ( BARCELONA ) (CALORIFUGADOS), PRL 20HORAS Y 6H ESPECIALIDAD
Oferta: 092020006881 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6010159) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOLDADOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y METÁLICAS D'ARGELAGUER


Vic ( BARCELONA ) LA GARROTXA (GIRONA) NECESITA INCORPORAR UN OFICIAL DE PRIMERA
Oferta: 092020006949 DE SOLDADOR.PARA TODO TIPO DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES
08/05/2020 METÁLICOS. REQUISITOS: - INTERPRETACIÓN DE PLANOS - SOLDADURA
MIG Y TIG - CIZALLA,PLEGADORA,PUNZONADORA...MAQUINARIA DE TALLER
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A REALIZAR MONTAJE EN EL PAÍS COMO EN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EL EXTRANJERO. SOLO SE TENDRÁN EN-CUENTA LOS CANDIDATOS CON
CATALUÑA UNA EXPERIèNCIA DEMOSTRABLE DE 5 A 10 AÑOS. PERSONAS
SERIAS,RESPONSABLES Y CON GANAS DE TRABAJAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020631) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FRIGORISTA OFICIAL 1ª EPOS SPAIN ETT SELECCIONAMOS FRIGORISTA OFICIAL DE 1ª PARA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 47 de 299


Barcelona ( BARCELONA ) EMPRESA UBICADA EN BARCELONA CENTRO.
Oferta: 092020006967 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
08/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6015499) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SOLDADOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE LA GARROTXA NECESITA


Argelaguer ( GIRONA ) INCORPORAR UN OFICIAL DE PRIMERA DE SOLDADOR.PARA TODO TIPO DE
Oferta: 092020006999 FABRICACIÓN DE COMPONENTES METÁLICOS. REQUISITOS: -
08/05/2020 INTERPRETACIÓN DE PLANOS - SOLDADURA MIG I TIG -
CIZALLA,PLEGADORA,PUNZONADORA - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REALIZAR MONTAJE EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO. SOLO SE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TENDRÁN EN-CUENTA LOS CANDIDATOS CON UNA EXPERIENCIA
CATALUÑA DEMOSTRABLE DE 5 A 10 AÑOS. PERSONAS SERIAS,RESPONSABLES Y CON
GANAS DE TRABAJAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020632) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ESP20-025 ENCARGADO-A INYECCIÓN EMPRESA UBICADA EN SABADELL DEDICADA A LA TRANSFORMACIÓN DE


(SABADELL) TERMOPLÁSTICOS PRECISA INCORPORAR DE MANERA INMEDIATA; -
Sabadell ( BARCELONA ) ENCARGADO DE INYECCIÓN - SUS TAREAS SERÁN; PUESTA EN MARCHA Y
AJUSTE DE LAS MÁQUINAS DE INYECCIÓN. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
Oferta: 092020007020 DEL EQUIPO DE PERSONAL A SU CARGO. - EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
08/05/2020 EL SECTOR DE PLÁSTICO Y EN PUESTO SIMILAR - CONOCIMIENTOS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MAQUINARIA DE INYECCIÓN ENGEL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE WITTMAN - SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN INYECCIÓN 2K BIMATERIA -
CATALUÑA PREFERIBLE DOMICILIO EN LA ZONA DE TRABAJO - CONTRATO TEMPORAL
CON MUCHAS POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN EN LA EMPRESA -
SALARIO BRUTO HORA 15,74? - JORNADA COMPLETA (TURNOS ROTATIVOS)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020653) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MECÁNICO MARCA OFICIAL CAMIÓN IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL DE CATALUÑA INCORPORA UN


Girona ( GIRONA ) MECÁNICO PARA SU CONCESIONARIO OFICIAL UBICADO EN LOS
Oferta: 092020007058 ALREDEDORES DE GIRONA. TAREAS: MANEJO DE PROGRAMAS DE
12/05/2020 GESTIÓN Y DIAGNOSIS. REALIZACIÓN DE DIAGNOSIS Y OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. REPARACIÓN DE AVERÍAS COMPLEJAS (MOTOR, CAJA DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CAMBIOS, EMBRAGUES, ETC) REALIZACIÓN DE REVISIONES PRE ITV.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REPORTE CONTINUO A JEFE DE TALLER. BUSCAMOS: FORMACIÓN MEDIA O
CATALUÑA SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA. CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
MECÁNICA DE CAMIÓN/BUS O MAQUINARIA DE OP. CONOCIMIENTOS EN
MECÁNICA DE VEHÍCULOS PESADOS. PERSONA ACOSTUMBRADA A
TRABAJAR EN EQUIPO. IMPRESCINDIBLE : CICLO FORMATIVO EN
AUTOMOCIÓN. EXPERIENCIA PREVIA DE 2 AÑOS EN MECÁNICA DE
CAMIÓN/BUS/MAQUINARIA OP. CARNET Y VEHÍCULO PROPIO. SE OFRECE:
ESTABILIDAD LABORAL, INCORPORACIÓN INMEDIATA A IMPORTANTE
CONCESIONARIO, FORMACIÓN DE MARCA, SALARIO COMPETITIVO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6025815) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MECÁNICO CONCESIONARIO CAMIÓN IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL DE CATALUÑA INCORPORA UN


Constantí ( TARRAGONA ) MECÁNICO PARA SU CONCESIONARIO OFICIAL UBICADO EN TARRAGONA.
Oferta: 092020007076 TAREAS: MANEJO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN Y DIAGNOSIS.
12/05/2020 REALIZACIÓN DE DIAGNOSIS Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 48 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REPARACIÓN DE AVERÍAS COMPLEJAS (MOTOR, CAJA DE CAMBIOS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EMBRAGUES, ETC) REALIZACIÓN DE REVISIONES PRE ITV. REPORTE
CONTINUO A JEFE DE TALLER. BUSCAMOS: FORMACIÓN MEDIA O
CATALUÑA SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA. CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
MECÁNICA DE CAMIÓN/BUS O MAQUINARIA DE OP. CONOCIMIENTOS EN
MECÁNICA DE VEHÍCULOS PESADOS. PERSONA ACOSTUMBRADA A
TRABAJAR EN EQUIPO. IMPRESCINDIBLE : CICLO FORMATIVO EN
AUTOMOCIÓN. EXPERIENCIA PREVIA DE 2 AÑOS EN MECÁNICA DE
CAMIÓN/BUS/MAQUINARIA OP. CARNET Y VEHÍCULO PROPIO. SE OFRECE:
ESTABILIDAD LABORAL, INCORPORACIÓN INMEDIATA A IMPORTANTE
CONCESIONARIO, FORMACIÓN DE MARCA, SALARIO COMPETITIVO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6025816) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MECÁNICO MAQUINARIA OP - MARCA IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL DE CATALUÑA INCORPORA UN


OFICIAL MECÁNICO PARA SU CONCESIONARIO OFICIAL DE MAQUINARIA UBICADO
Bellpuig ( LLEIDA ) EN BELLPUIG. TAREAS: MANEJO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN Y
DIAGNOSIS. REALIZACIÓN DE DIAGNOSIS Y OPERACIONES DE
Oferta: 092020007077 MANTENIMIENTO. REPARACIÓN DE AVERÍAS COMPLEJAS (MOTOR, CAJA DE
12/05/2020 CAMBIOS, EMBRAGUES, ETC) REALIZACIÓN DE REVISIONES PRE ITV.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REPORTE CONTINUO A JEFE DE TALLER. BUSCAMOS: FORMACIÓN MEDIA O
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA. CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
CATALUÑA MECÁNICA. PERSONA ACOSTUMBRADA A TRABAJAR EN EQUIPO.
IMPRESCINDIBLE : CICLO FORMATIVO EN AUTOMOCIÓN. EXPERIENCIA
PREVIA EN MECÁNICA. CARNET Y VEHÍCULO PROPIO. SE OFRECE:
ESTABILIDAD LABORAL, INCORPORACIÓN INMEDIATA A IMPORTANTE
CONCESIONARIO, FORMACIÓN DE MARCA, SALARIO COMPETITIVO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6025817) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUSTADOR DE MOTLLES D¿INJECCIÓ AJUSTADOR DE MOTLLES D¿INJECCIÓ DE PLÀSTIC


DE PLASTIC La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Cornellà de Llobregat ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020007081 referencia (Referencia número:6031016) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/05/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÈCNIC DE MANTENIMENT EN REALITZAR LES TASQUES DE MANTENIMENT INTEGRAL DE TOTA LA


INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA INSTAL·LACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007120 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
14/05/2020 referencia (Referencia número:6041460) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ESPECIALISTA TREBALLS EN ALçADA PERSONA EN RISC D¿EXCLUSIÓ SOCIAL AMB CERTIFICAT DE SERVEIS
( SOCILAS O MUNTATGE I DESMUNTATGE DE RODETS I ESTACIONS. O
Barcelona ( BARCELONA ) SUBSTITUCIÓ DE GOMES NETEJADORES DE RODETS. O CANVI DE PITETS O
LATERALS DE CINTES. O NETEJA DE RASCADORS I AJUST D'AQUESTS. O
Oferta: 092020007130 TENSAT DE BANDES TRANSPORTADORES. O NETEJA MITJANçANT BUFAT
14/05/2020 DE CINTES TRANSPORTADORES. O ALGUNA ALTRA REPARACIÓ QUE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA L'ENCARREGAT CONSIDERI QUE PODEN REALITZAR
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 49 de 299


sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6046661) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIAL 1º -2ª SOLDADOR OFICIAL 1º -2ª SOLDADOR D'ESTRUCTURES METàL.LIQUES I FUSTERIA


D'ESTRUCTURES METàL.LIQUES D'ALUMINI
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Montcada i Reixac ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007171 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6057477) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS RECOGIDA DE RESIDUOS EN OFICINAS


(CON DISCAPACIDAD) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020007203 referencia (Referencia número:6052202) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
15/05/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CERRAJEROS En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Terrassa ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TERRASSA - EDISON
Oferta: 092020007162 ofertesterrassa.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7162, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
16/05/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: TERRASA-SANT LEOPOLD

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 50 de 299


Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

MECANICO CAMIONES Y AUTOBUSES MECANICO CAMIONES Y AUTOBUSES


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004387 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752942) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MECANICO/A MECÁNICO VEHÍCULOS PESADOS


Sant Feliu de Llobregat ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004753 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5769244) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ELECTRICISTA MANTENIMIENTO ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN PLANTA


TURNO DE NOCHE INDUSTRIAL EN EL TURNO DE NOCHE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sabadell ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006001 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5823946) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PLANCHISTA DE COCHES OFICIAL 1ª PLANCHISTA/CHAPISTA, REPARACIÓN VEHÍCULOS TURISMOS


La Garriga ( BARCELONA ) DESMONTAJE Y MONTAJE DEL VEHÍCULO, CAMBIOS DE PANELES DE
Oferta: 092020006017 PUERTAS, PANELES POSTERIORES, ALETAS, PARAGOLPES, REPARACIÓN
12/03/2020 DE PLANCHA EN GENERAL, LIJADO, ENMASILLADO, BANCADA, ETC.
PREPARACIÓN PREVIA DEL VEHÍCULO ANTES DE EL PINTADO FINAL. - SE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA VALORARA CONOCIMIENTOS DE PINTURA. - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AÑOS.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MECàNIC PER A CONCESSIONARI ES CERCA MECàNIC PER AL CONCESSIONARI SEAT DE LLEIDA


SEAT La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Lleida ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006056 referencia (Referencia número:5823972) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ELECTROMECÁNICO DE CARRETILLAS REPARACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS


Gavà ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006585 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
16/04/2020 referencia (Referencia número:5933955) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 51 de 299


20.038. MECàNIC COTXES TALLER DE REPARACIÓ COTXES
Sabadell ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006832 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
30/04/2020 referencia (Referencia número:5994714) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INSPECTOR/ A MECàNIC ITV ES PRECISA: INSPECTOR/ A MECàNIC QUE HAGI FINALITZAT ELS SEUS
Bellvei ( TARRAGONA ) ESTUDIS DE CFGS EN AUTOMOCIÓ. LES SEVES FUNCIONS PRINCIPALS
Oferta: 092020006958 CONSISTIRAN EN INSPECCIONAR ELS VEHICLES SEGONS L¿ESTABLERT A
08/05/2020 LA NORMATIVA VIGENT AIXÍ COM ALTRES FUNCIONS RELATIVES AL LLOC
DE TREBALL. IMPRESCINDIBLE QUE TINGUI UN BON TRACTE AMB ELS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA USUARIS, QUE DOMINI TANT EL CATALà COM EL CASTELLà AIXÍ COM
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CONEIXEMENTS D¿INFORMàTICA A NIVELL D¿USUARI. NO ES NECESSARI
CATALUÑA CONEIXEMENT D¿ALTRES IDIOMES NI EXPERIèNCIA PRèVIA EN EL SECTOR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020668) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MECàNIC/A CAMIONS INDUSTRIALS MECàNIC/A DE CAMIONS INDUSTRIALS


Perafort ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007012 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6015500) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 52 de 299


Sector Profesional: COMERCIO

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Barcelona ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
Oferta: 092019029842 ofertesbdnaribau.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2019-29842,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
04/01/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: BADALONA-ARIBAU

TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Barcelona ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL D'ARAGÓ ofertesbcnarago.soc@gencat.cat
Oferta: 092020000813 indicando el número de la oferta 09-2020-813, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
16/01/2020 currículum vitae.
Oficina: BARCELONA-ARAGO

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
ofertesmartorell.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-2720, sus
Abrera ( BARCELONA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020002720 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
06/02/2020
Oficina: MARTORELL

DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS DE DEPENDIENTE/A PARA TRABAJAR EN UNA FERRETERIA DE BADALONA. SE


FERRETERÍA REQUIERE UN MÍNIMO DE 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTE/A
Badalona ( BARCELONA ) EN FERRETERÍAS Y DOMINIO DEL CATALÁN Y EL CASTELLANO. LA
EMPRESA OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL (CON POSIBILIDADES DE
Oferta: 092020003382 CONVERSIÓN A INDEFINIDO) A JORNADA COMPLETA, MAÑANA Y TARDE
13/02/2020 (POSIBILIDAD DE TRABAJAR SÓLO 1/2 JORNADA, MAÑANA O TARDE), Y UN
Oficina: BADALONA-ARIBAU SALARIO A CONVENIR. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
ofertesbdnaribau.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-3382,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

DEPENDIENTE/A CAN PARELLADA IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


(TERRASSA) HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUÑA BUSCA
Terrassa ( BARCELONA ) DEPENDIENTES/AS PARA NUESTRO PUNTO DE VENTA DE CAN PARELLADA.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO EN HORARIOS DE
Oferta: 092020003928 COMERCIO. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA Y
20/02/2020 FESTIVOS TODO EL AÑO. DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CUBRIR CON TURNOS ROTATIVOS. BUSCAMOS PERSONAS ACTIVAS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POLIVALENTES, ORIENTADAS AL CLIENTE Y CON GANAS DE PODER
CATALUÑA DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO
CRECIMIENTO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5736565) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL TECNICO COMERCIAL PARA EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS


Sabadell ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020003939 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5741973) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 53 de 299


ATENCIÓN AL CLIENTE FRANCÉS EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN
NATIVO (TURNO TARDES) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Barcelona ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL DE ATENCIÓN AL
Oferta: 092020003940 CLIENTE CON *IDIOMA FRANCÉS E INGLÉS*. *FUNCIONES*: PRESTARÁS
20/02/2020 SERVICIOS PARA UNA GRAN EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CALL CENTER, DESARROLLANDO LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN AL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CLIENTE. FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE LLAMADAS POR INCIDENCIAS EN
CATALUÑA AEROLÍNEAS (TRABAJAR CON CAMBIOS DE VUELOS, CANCELACIONES DE
VUELOS, PÉRDIDA DE EQUIPAJE, SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
DIVERSOS VUELOS, ETC...). *REQUISITOS*: * NIVEL ALTO DE FRANCÉS
(NATIVO) Y ITALIANO FLUIDO (O VICEVERSA), O FLUIDOS AMBOS. * DON DE
GENTES, ASERTIVIDAD, PACIENCIA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA. *
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 MESES EN VENTA EN CALL CENTER O CON
AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE. * MANEJO DE OFFICE. *
DISPONIBILIDAD INMEDIATA. *OFRECEMOS*: * INCORPORACIÓN 4 DE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742000) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONS EMPRESA ESPECIALISTA EN LES TELECOMUNICACIONS I L'INFORMàTICA AL


- BARCELONA NÚVOL, CERCA PROFESSIONALS PER POTENCIAR L'EQUIP COMERCIAL EN
Barcelona ( BARCELONA ) EL SEU PUNT DE SERVEI DE BARCELONA CENTRE CIUTAT. LA SEVA MISSIÓ
PRINCIPAL SERà LA DE DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS DE CAPTACIÓ DE
Oferta: 092020003950 NOUS CLIENTS TIPUS EMPRESA DE LA ZONA DE LA PROVÍNCIA DE
20/02/2020 BARCELONA, DES DE LA FASE DE CERCA, CONTACTE, ELABORACIÓ
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA D'OFERTES, PRESENTACIÓ, NEGOCIACIÓ I TANCAMENT DEL CONTRACTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AMB EL CLIENT, REPORTANT L'ACTIVITAT COMERCIAL DIARIAMENT I
CATALUÑA ANALITZANT ELS RESULTATS DE LA MATEIXA. BUSQUEM UNA PERSONA
PROACTIVA, AMB GRAN ORIENTACIÓ AL CLIENT I RESULTATS,
PROFESSIONAL I AMB GANES DE COMENçAR UN PROJECTE MOLT
AMBICIÓS. LES DOTS COMERCIALS I DE COMUNICACIÓ TANT ESCRITES
COM ORALS SÓN IMPRESCINDIBLES PER A LA POSICIÓ. OFERIM UNA
RETRIBUCIÓ FIXE + VARIABLE SENSE TOPE, I UN CONTRACTE INDEFINIT
DES DEL PRIMER DIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731096) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC/A ADMINISTRATIVA GESTIONARà PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I D'ACTIVITATS


Barcelona ( BARCELONA ) FORMATIVES.
Oferta: 092020003951 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5731109) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO. DEPT COMPRAS ADMINISTRATIVO APOYO A RESPONSABLE DE OBRA.


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020003953 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5736556) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ATENCIO TELEFONICA AL CLIENT I RECEPCIO TELEFONICA DE COMANDES I ADMINISTRACIO COMERCIAL DE


ADMINISTRACIO COMER NOUS CLIENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Figueres ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020003956

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 54 de 299


20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5731117) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TèCNIC EN TELECOMUNICACIONS SOM UNA EMPRESA AMB MÉS DE 10 ANYS D'EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Banyoles ( GIRONA ) DE LES TELECOMUNICACIONS, ACTUALMENT AMB PLENA EXPANSIÓ I PER
Oferta: 092020003961 AIXò CERQUEM UNA PERSONA PER EL NOSTRE SAT QUE SIGUI
20/02/2020 AUTODIDACTA, AMB GANES DE TREBALLAR I APENDRE. VALOREM
L'ACTITUD, RESOLUCIÓ D'INCIDèNCIES I EL TRACTE AMB ELS CLIENT.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731159) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL TELEFONÍA DISTRIBUIDOR DE TELEFONÍA UBICADO EN TERRASSA SELECCIONA


Terrassa ( BARCELONA ) COMERCIALES PARA PYMES. FUNCIONES: PLANIFICAR Y VISITAR A LOS
Oferta: 092020003966 CLIENTES DE LA PROPIA CARTERA ASIGNADA POR TELEFÓNICA.
20/02/2020 BÚSQUEDA Y PROSPECCIÓN DE NUEVOS CONTACTOS Y VISITAS. VELAR
POR LA IMAGEN DE LA EMPRESA Y DEL OPERADOR. COLABORAR CON LOS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA PARA GARANTIZAR EL BUEN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. REPORTAR AL RESPONSABLE DEL
CATALUÑA DEPARTAMENTO SOBRE LA GESTIÓN DE VENTAS E INCIDENCIAS. CUBRIR
LAS ZONAS DEL VALLÉS, BAIX LLOBREGAT Y/O BARCELONÉS. OFRECEMOS:
FORMAR PARTE DE UNO DE LOS POCOS GRUPOS DE COMERCIALES DE
TELEFÓNICA EN CATALUNYA. ESTABILIDAD LABORAL. NO BUSCAMOS
INCORPORACIONES CON POCO RECORRIDO, SI NO PERSONAS CAPACES
DE GESTIONAR BIEN EL TRABAJO Y QUE APUESTEN POR LA EMPRESA.
VALORABLE VEHÍCULO DE EMPRESA, ASÍ COMO TELÉFONO Y ORDENADOR.
BASES DE DATOS APORTADAS POR LA EMPRESA, CARTERAS PROPIAS, NO
PUERTA FRÍA. SALARIO: 19871 EUROS BRUTOS ANUALES + VARIABLE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742025) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DEPENENT/A BARCELONA ESTABLIMENT DE BARCELONA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA


Barcelona ( BARCELONA ) COMPLERTA.
Oferta: 092020003997 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5736595) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADM IMPORTACIÓN (CERT FUNDACIÓ ESCLORISI MÚLTIPLE DESDE EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN


DISCAPACIDAD) LABORAL, SELECCIONA PARA PARA EMPRESA UBICADA EN BARCELONA.
Barcelona ( BARCELONA ) ESPECIALISTA EN IMPORTACIÓN CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y
CON EXPERIENCIA EN POSICIÓN SIMILAR PARA DEPARTAMENTO DE
Oferta: 092020004000 COMPRAS EN SEDE DE BARCELONA. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y TE
20/02/2020 APASIONA LA IMPORTACIÓN. FUNCIONES: ¿ CONTACTO Y CONSULTAS CON
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROVEEDORES INTERNACIONALES. ¿ COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PEDIDO CON LOS PROVEEDORES DIRECTAMENTE. ¿ TRÁMITES
CATALUÑA RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE DICHOS PEDIDOS DESDE LA COMPRA
HASTA LA LLEGADA A NUESTRAS INSTALACIONES. ¿ GESTIÓN Y
NEGOCIACIÓN CON TRANSITARIOS (ADUANAS Y LOGÍSTICA) PARA EL ENVÍO
DE LOS MATERIALES ¿ GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE
DICHOS PEDIDOS. ¿ IMPRESCINDIBLE NIVEL ALTO DE INGLÉS, PARA LA
GESTIÓN DIARIA DE PROVEEDORES INTERNACIONALES. SE VALORARÁN
OTROS IDIOMAS. ¿ EL PERFIL SE CORRESPONDE CON EL DE UNA PERSONA
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN EL ÁREA DE
IMPORTACIÓN Y LOGÍ (...)

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 55 de 299


La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731170) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OPERAR AJUDANT DE TALLER DE ES BUSCA PERSONA JOVE, DINàMICA, AMB GANES D'APRENDRE I AMB
METACRILAT HABILITATS MANUALS. ES VALORARà QUE TINGUI CONEIXEMENTS DE
Riudellots de la Selva ( GIRONA ) FUSTERIA, MECàNICA, POLIT DE PECES EN ORBITAL, I/O DIBUIX.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004003 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5736569) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COMERCIALS COMERCIAL EN EL SECTOR DE L'ALIMENTACIO (PEIX I MARISC, FRESC I


Figueres ( GIRONA ) CONGELAT), EXLUSIVAMENT PER EL MERCAT HORECA EN LA ZONA DE
Oferta: 092020004007 L'ALT EMPORDA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5731120) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CO-RESPONSABLE BOTIGA ESPORTS PER A EMPRESA DEDICADA A LA VENDA D'EQUIPS PER A LA PRàCTICA DE
DE MUNTANYA L'ESPORT OUTDOOR ÉS PRECISA UN CO-RESPONSABLE DE BOTIGA QUE
Olot ( GIRONA ) JUNTAMENT AMB UNA ALTRA PERSONA AL MATEIX NIVELL ASSEGURARà EL
BON FUNCIONAMENT DEL NEGOCI.IMPRESCINDIBLE CONEIXEMENT
Oferta: 092020004016 D'ESPORTS DE MUNTANYA I MATERIAL.
20/02/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5742068) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTE/A JULI GARRETA IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


(GIRONA CENTRO) HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUÑA BUSCA
Girona ( GIRONA ) DEPENDIENTES/AS PARA NUESTRO PUNTO DE VENTA DE JULI GARRETA.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO EN HORARIOS DE
Oferta: 092020004025 COMERCIO. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA Y
20/02/2020 FESTIVOS TODO EL AÑO. DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CUBRIR CON TURNOS ROTATIVOS. BUSCAMOS PERSONAS ACTIVAS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POLIVALENTES, ORIENTADAS AL CLIENTE Y CON GANAS DE PODER
CATALUÑA DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO
CRECIMIENTO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742017) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SALES ASSISTANT EN NUESTRAS TIENDAS EN ESPAÑA VENDEMOS DISPOSITIVOS DE LUJO DE


Barcelona ( BARCELONA ) ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y COSMÉTICOS
Oferta: 092020004031 RELACIONADOS. ACTUALMENTE ESTAMOS BUSCANDO PERSONAL PARA
20/02/2020 TRABAJAR EN NUESTRAS TIENDAS DE BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5736558) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 56 de 299


ASISTENTE DE BÁSCULA GESTIÓN Y CONTROL DEL PESAJE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE BÁSCULA.
Vallfogona de Balaguer ( LLEIDA ) RECEPCIÓN DE VISITAS. GESTIÓN DE LA MENSAJERÍA. TAREAS SIMPLES DE
Oferta: 092020004048 LABORATORIO. (EJEMPLO: CONTROL HUMEDAD ENTRADAS) ATENCIÓN
20/02/2020 TELEFÓNICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5742024) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/VA IMPORT-EXPORT GESTIONAR I DONAR SUPORT EN LES TASQUES ADMINISTRATIVES I


Santa Perpètua de Mogoda ( DOCUMENTALS DEL DEPARTAMENT D¿IMPORTACIONS I EXPORTACIONS
BARCELONA ) INCLOENT SUPORT EN ELS TRàMITS DUANERS, DESTINS FINALS,
EMMAGATZEMATGE, ENTRE D¿ALTRES.
Oferta: 092020004058 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5736550) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DEPENENT/A GRANOLLERS ESTABLIMENT DE GRANOLLERS NECESSITA AJUDANT/A DEPENENT/A A


Granollers ( BARCELONA ) JORNADA COMPLERTA.
Oferta: 092020004071 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5736520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ASESOR COMERCIAL COMERCIAL PER VISITAR AGENCIES IMMOBILIARIES, GESTORS,


Barcelona ( BARCELONA ) AJUNTAMENTS, PROMOTORES I CONSTRUCTORES,.......
Oferta: 092020004080 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5709313) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COMERCIAL CON INGLÉS PARA PARA IMPORTANTE CENTRO VETERINARIO UBICADO EN SANT CUGAT DEL
CENTRO VETERINARIO VALLèS (BARCELONA) SELECCIONAMOS UN/A COMERCIAL CON INGLÉS
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) ALTO. SE ENCARGARÁ DE LA GESTIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS DEL
CENTRO, ASÍ COMO DE GESTIONAR PEDIDOS DE LA PÁGINA WEB. TAMBIÉN
Oferta: 092020004097 SE ENCARGARÁ DE LA ATENCIÓN A CLIENTE NACIONAL Y EXTRANJERO
20/02/2020 TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA Y/O ONLINE. PUESTO DE TRABAJO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ESTABLE, CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMPRESA CLIENTE. SALARIO:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 25000 EUROS BRUTOS MÁS COMISIONES. CONTRATO CON ALTA EN
CATALUÑA SEGURIDAD SOCIAL. HORARIO: L A V DE 10H A 18H Y LOS SABADOS DE 10H
A 14H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742031) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL TÉCNICO JUNIOR PARA CONSOLIDADA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y


Sabadell ( BARCELONA ) PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, PRECISA INCORPORAR
Oferta: 092020004111 UN COMERCIAL TÉCNICO. SUS PRINCIPALES FUNCIONES SERÁN: -
20/02/2020 CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES. - FIDELIZACIÓN DE LA CARTERA DE
CLIENTES. - REALIZACIÓN DE OFERTAS. - VISITAS A CLIENTES. SE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REQUIERE: - CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AÑOS EN UN CARGO SIMILAR DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL. - NIVEL
CATALUÑA ALTO DE INLGÉS. - CARNET DE CONDUCIR. - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
SE VALORARÁ: - CONOCIMIENTOS EN AUTOCAD. SE OFRECE: - POSICIÓN
ESTABLE. - INCORPORACIÓN A EQUIPO TÉCNICO CUALIFICADO. -

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 57 de 299


FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA A CARGO DE LA EMPRESA. - BUEN
AMBIENTE DE TRABAJO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5725581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL EXPORTACIO ANGLèS NIVELL ALT, DEMOSTRABLE. ES VALORARAN CONEIXEMENTS


Gurb ( BARCELONA ) TèCNICS SOBRE MAQUINàRIA INDUSTRIAL. CAPACITAT DE TREBALL EN
Oferta: 092020004115 EQUIP I ALHORA TENIR INICIATIVA PRòPIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5731111) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNIC CUSTOMER SUPPORT DESCRIPCIÓ: SOM UPCNET, L'EMPRESA DE CONSULTORIA I SERVEIS


Barcelona ( BARCELONA ) TECNOLòGICS DE LA UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNYA (UPC), PER
Oferta: 092020004123 AQUEST MOTIU, PODEM APORTAR ALS NOSTRES CLIENTS LA
20/02/2020 INVESTIGACIÓ I EL CONEIXEMENT D'AVANTGUARDA DE LA UPC. SOM
EXPERTS EN AJUDAR LES EMPRESES A POTENCIAR L'AGILITAT DE NEGOCI
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MITJANçANT L'ÚS DE LES TIC I EN ACOMPANYAR-LES EN EL SEU CAMÍ CAP
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL. OFERIM INCORPORACIÓ IMMEDIATA ALS
CATALUÑA NOSTRES PROJECTES I LA POSSIBILITAT DE DESENVOLUPAR LA TEVA
CARRERA PROFESSIONAL AMB NOSALTRES, ON DESTAQUEN VALORS COM
EL TREBALL EN EQUIP, INICIATIVA, PASSIÓ I CURIOSITAT. EL NOSTRE
ENTORN DE TREBALL ÉS àGIL, FLEXIBLE I DINàMIC, I AFAVOREIX LA
INICIATIVA, LA CREATIVITAT I L'APRENENTATGE CONTINU DE LES
PERSONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5725578) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOZO ALMACÉN MOZO DE ALMACÉN CON MANEJO DE CARRETILLA FRONTAL Y RETRACTIL


Sant Vicenç de Castellet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004127 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731066) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL ONLINE COMERCIAL ONLINE


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004136 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731147) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ESPECIALISTA DE VENDES EMPRESA DEL SECTOR QUÍMIC EN PLE CREIXEMENT REQUEREIX


Barcelona ( BARCELONA ) INCORPORAR UN/A SALS SPECIALIST PER A LES SEVES OFICINES
Oferta: 092020004141 SITUADES EN EL CENTRE DE BARCELONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5742067) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 58 de 299


COMERCIAL DE BANYS I CUINES COMERCIAL
Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004153 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742018) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MOSSO/ A MAGATZEM MOSSO MAGATZEM


Solsona ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004157 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5736588) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL SI ERES UNA PERSONA PRO-ACTIVA CON GANAS DE TRABAJAR, SI TE


Rubí ( BARCELONA ) APASIONA LA VENTA Y CRECER DENTRO DE TU EMPRESA¿ TE OFRECEMOS
Oferta: 092020004270 UN PLAN DE CARRERA COMO COMERCIAL CON FUTURO ESTABLE A CORTO
21/02/2020 PLAZO, CONTRATO LABORAL CON SUELDO FIJO MÁS ALTAS COMISIONES Y
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. TIPO DE PUESTO: JORNADA COMPLETA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA UBICACIÓN: RUBI, BARCELONA PROVINCIA TAREAS DEL PUESTO: VISITAR A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CLIENTES CON VISITA PROGRAMADA PARA REALIZAR DEMOSTRACION Y
CATALUÑA POSTERIORMENTE VENTA DEL PRODUCTO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5747455) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

XARCUTER/A SANT BOI DE BOTIGA DE SANT BOI DE LLOBREGAT CERCA XARCUTER/A A JORNADA
LLOBREGAT COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004289 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747469) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ESPECIALISTA EN SOPORTE DE EMPRESA UBICADA EN BARCELONA OFRECE LA OPORTUNIDAD DE


VENTAS CAMBIAR LA FORMA EN QUE LA GENTE DE TODO EL MUNDO VE LOS
Barcelona ( BARCELONA ) ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS, A LA VEZ QUE LE PROPORCIONA
OPORTUNIDADES PARA EXPLORAR Y CRECER A MEDIDA QUE SUS
Oferta: 092020004297 INTERESES LO HACEN. CON NUESTRO COMPROMISO CON UN FUTURO
21/02/2020 SOSTENIBLE, UNA CARRERA EN NUESTRA EMPRESA ES ALGO CON LO QUE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TE PUEDES SENTIR BIEN. EL ESPECIALISTA EN SOPORTE DE VENTAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROPORCIONARÁ EL PRIMER NIVEL DE INTERFAZ CON UN CONJUNTO
CATALUÑA DEFINIDO DE CLIENTES, ASÍ COMO EL APOYO A DIRECTORES DE CUENTAS
ESPECÍFICOS EN TAREAS CLAVE DEFINIDAS. SERÁN RESPONSABLES DE
ASEGURAR QUE LOS CLIENTES SEAN TRATADOS DE FORMA EFICIENTE Y
OPORTUNA, GARANTIZANDO UN SOPORTE COMERCIAL DE PRIMERA CLASE
PARA LA ORGANIZACIÓN DE VENTAS IBÉRICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5747465) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DEPENENT/A ST. BOI DE ESTABLIMENT DE ST. BOI DE LLOBREGAT NECESSITA AJUDANT
LLOBREGAT DEPENENT/A A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 59 de 299


Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA ) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004326 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747471) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ENCARREGAT/DA TERRASSA ESTABLIMENT DE TERRASSA CERCA ENCARREGAT/DA A JORNADA


Terrassa ( BARCELONA ) COMPLETA.
Oferta: 092020004382 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5752921) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

EMPLEADO ACTIVIDAD RECREATIVA REALIZACIÓN DE TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, CONTROL DE CAJA,


Barcelona ( BARCELONA ) SERVICIOS DE BAR, ETC.
Oferta: 092020004397 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5741998) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AJUDANT DEPENENT/A TERRASSA ESTABLIMENT DE TERRASSA CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA


Terrassa ( BARCELONA ) PARCIAL.
Oferta: 092020004415 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5752955) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DEMAND PLANNER JUNIOR BUFF® SELECCIONA UN DEMAND PLANNER JUNIOR, PER TREBALLAR EN
Igualada ( BARCELONA ) L¿àREA DE SUPPLY CHAIN, AMB L¿OBJECTIU DE PRONOSTICAR LA
Oferta: 092020004416 DEMANADA DE PRODUCTE DE LES LÍNIES DE NEGOCI, MILLORAR EL
24/02/2020 PROCÉS DE FORECASTING I TREBALLAR DE MANERA CONJUNTA AMB ELS
DIFERENTS DEPARTAMENTS I FILIALS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5752954) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVA COMERCIAL SELECCIONAMOS ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.


Sabadell ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004427 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752914) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERADOR - CALL CENTER (IT-IN-FR) INSTITUT MARQUèS ES UN CENTRO DE REFERENCIA INTERNACIONAL EN


Barcelona ( BARCELONA ) REPRODUCCIÓN ASISTIDA. CON CERCA DE DOSCIENTOS PROFESIONALES
Oferta: 092020004591 TRABAJANDO EN EQUIPO, OFRECEMOS UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA
27/02/2020 BASADA EN UNA RELACIÓN DE UN FUERTE COMPONENTE HUMANO ENTRE
EL MÉDICO Y EL PACIENTE. TODOS LOS ESPECIALISTAS SE COORDINAN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PARA OFRECER A LAS PAREJAS UN SERVICIO QUE AÚNA LA ÚLTIMA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TECNOLOGÍA CON LOS MÉTODOS MÁS VANGUARDISTAS DE DIAGNÓSTICO
CATALUÑA Y TRATAMIENTO. PARA NUESTRA CLÍNICA EN BARCELONA BUSCAMOS UNA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 60 de 299


PERSONA QUE SE INCORPORE A NUESTRO EQUIPO DE CALL CENTER PARA
ATENDER LAS LLAMADAS DE LOS CONTACTOS O PACIENTES, DE ACUERDO
CON EL PROTOCOLO ESTIPULADO Y SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
COORDINADOR DEL ÁREA, PARA GARANTIZAR EL MEJOR SERVICIO AL
PACIENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763884) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENDEDOR/A COMERCIAL NOSOTROS SOMOS CHANCE GROUP, UNA EMPRESA QUE OPERA EN LAS
Barcelona ( BARCELONA ) PRINCIPALES CIUDADES DE EUROPA VENDIENDO PRODUCTOS DE
Oferta: 092020004602 COSMÉTICA Y APARATOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE LUJO PARA EL
27/02/2020 CUIDADO DE LA PIEL. ACTUALMENTE BUSCAMOS A UNA PERSONA COMO
ASESOR DE VENTAS PARA NUESTRAS TIENDAS DE BARCELONA. EL PERFIL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA IDEAL ES EL DE UNA PERSONA ENÉRGICA Y MOTIVADA QUE QUIERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CRECER DENTRO DE LA EMPRESA Y LLEGAR A LOS OBJETIVOS CON TAL
CATALUÑA DE GANAR ALTOS SALARIOS. OFRECEMOS: - UN CONTRATO DE 36H DE
LUNES A SÁBADO. - 960? BRUTOS + COMISIONES POR OBJETIVOS -
FORMACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763818) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FLORISTA EN IMAN TEMPORING RUBI SELECCIONAMOS UN/A FLORISTA PARA CENTRO


Rubí ( BARCELONA ) DE JARDINERÍA UBICADO EN RUBÍ. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO:
Oferta: 092020004606 -FLORISTA CON EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE RAMOS Y CENTROS
27/02/2020 FLORALES, EN FRESCO Y ARTIFICIAL. -MUY VALORABLE EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO EN PLANTAS DE INTERIOR. -MANTENIMIENTO DE LA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CÁMARA Y RECEPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS. -ATENCIÓN AL CLIENTE.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -MANTENIMIENTO DE LA SECCIÓN. ¿QUÉ OFRECEMOS?: -JORNADA
CATALUÑA COMPLETA. -INCORPORACIÓN INMEDIATA. -SALARIO: 8,7? BRUTOS/HORA
(1.400 ? BRUTOS MENSUALES) REQUISITOS: -EXPERIENCIA PREVIA EN
CENTRO DE JARDINERÍA O FLORISTERÍA. -DISPONIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5769296) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTE/A TIENDA VODAFONE - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VODAFONE BUSCA INCORPORAR UN/A


BERGA DEPENDIENTE/A PARA SU TIENDA SITUADA EN BERGA. OFRECEMOS:
Berga ( BARCELONA ) CONTRATO LABORAL + ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. SUELDO BASE 1050? +
COMISIONES. JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO.
Oferta: 092020004610 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
27/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5763822) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ATTENZIONE AL CLIENTE ITALIANO. AZIENDA UBICATA IN RUBI' SELEZIONA UNA PERSONA PER LAVORARE NEL
Rubí ( BARCELONA ) DEPARTAMENTO VENDITE/ITALIA. LAVORERà PRINCIPALMENTE COME
Oferta: 092020004632 AMMINISTRATIVO E ATTENZIONE AL CLIENTE, RICEZIONE E INSERIMENTO
27/02/2020 ORDINI, COMUNICAZIONI COMMERCIALI, RISOLUZIONE INCIDENZE E
GESTIONE DI IMPAGATI. CERCHIAMO UNA PERSONA DINAMICA, RISOLUTIVA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA E CON VOGLIA DI LAVORARE IN GRUPPO.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763889) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 61 de 299


CAPTADOR COMERCIAL A PORTA EMPRESA ESPECIALISTA EN LES TELECOMUNICACIONS I L'INFORMàTICA AL
FREDA - BARCELONA NÚVOL, CERCA PROFESSIONALS PER POTENCIAR L'EQUIP COMERCIAL EN
Barcelona ( BARCELONA ) EL SEU PUNT DE SERVEI DE BARCELONA CENTRE CIUTAT. LA SEVA MISSIÓ
PRINCIPAL SERà LA CAPTACIÓ DE LEADS (CLIENTS POTENCIALS) DE TIPUS
Oferta: 092020004658 EMPRESA, A PORTA FREDA, PER CONCERTAR VISITES A L'EQUIP
27/02/2020 COMERCIAL DE LA ZONA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, SEGUINT ELS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROTOCOLS ESTABLERTS PER L'EMPRESA, REPORTANT L'ACTIVITAT
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DIARIAMENT, I FENT COSTAT A LA RESTA D'INTEGRANTS PER A LA
CATALUÑA CONSECUCIÓ DELS OBJETIUS CORPORATIUS. BUSQUEM UNA PERSONA
PROACTIVA, AMB GRAN ORIENTACIÓ AL CLIENT I RESULTATS,
PROFESSIONAL I AMB GANES D'UNIR-SE A UN PROJECTE MOLT AMBICIÓS.
LES DOTS COMERCIALS I DE COMUNICACIÓ TANT ESCRITES COM ORALS
SÓN IMPRESCINDIBLES PER A LA POSICIÓ. OFERIM UNA RETRIBUCIÓ FIXE +
VARIABLE SENSE TOPE. UNA VEGADA FINALITZAT EL PROJECTE, I TENINT
EN COMPTE ELS RESULTATS I CAPACITATS MOSTRADES PEL
TREBALLADOR, ES PODRà PROMOCIONAR A ASSESSOR COMERCIAL A
TEMPS COMPLET I CONT (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5769289) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL VODAFONE EMPRESAS DESDE TOTAL TELECOM, IMPORTANTE DISTRIBUIDOR DE VODAFONE,


Tarragona ( TARRAGONA ) ESTAMOS BUSCANDO UN COMERCIAL PARA EL ÁREA DE EMPRESAS. TUS
Oferta: 092020004660 FUNCIONES SERÁN: - APERTURA DE NUEVAS CUENTAS DE NEGOCIO -
27/02/2020 VISITA A POTENCIALES CLIENTES, ASESORAMIENTO Y VENTA DE
TELECOMUNICACIONES MÓVILES Y FIJA ASÍ COMO PRODUCTOS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DIGITALIZACIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS. - CONSECUCIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE OBJETIVOS. SE PROPORCIONARÁ APOYO DE TELEMARKETING PARA LA
CATALUÑA CONCERTACIÓN DE VISITAS. ¿QUE BUSCAMOS? - PROFESIONALES
DISPUESTOS A FORMARSE EN VENTAS Y TELECOMUNICACIONES,
DESARROLLO DE MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE ASÍ COMO EN
ASESORAMIENTO A PYMES. - MUCHAS GANAS DE TRABAJAR Y AVANZAR EN
UN SECTOR Y EN UNA EMPRESA LÍDER. OFRECEMOS: - CONTRATO
LABORAL + ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. - SUELDO BASE + COMISIÓN
MENSUAL + VARIABLE TRIMESTRAL + PAGO DE GASTOS. - APOYO DEL
DEPARTAMENTO DE TELEMARKETING. - HORARIO DE JORNADA COMPLETA
- FORMACIÓN Y CRECIMIENTO LABORAL. LA ENTREVISTA SE REALIZARÁ EN
LAS OFICINAS CENTRALES D (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5769240) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO HELPDESK IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN BUSCA


Lleida ( LLEIDA ) INCORPORAR UN/A TÉCNICO/A HELPDESK. BUSCAMOS: PERSONA
Oferta: 092020004696 RESOLUTIVA. MUY ORGANIZADA. VALORAR CERTIFICACIONES OFICIALES
27/02/2020 MIKROTIK, LPIC-1 U OTRAS SIMILARES O EQUIVALENTES. IMPRESCINDIBLE:
FORMACIÓN TÉCNICA. CARNET B Y VEHÍCULO PROPIO. RESIDENCIA EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LLEIDA CAPITAL O ALREDEDORES. SE OFRECE: INCORPORACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE INMEDIATA A IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR. PUESTO ESTABLE Y
CATALUÑA BUENAS CONDICIONES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763814) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL VENTA EXCAVADORES COMERCIAL VENDA MAQUINARIA OBRES PER LA PROVINCIA DE


Parets del Vallès ( BARCELONA ) BARCELONA
Oferta: 092020004711 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 62 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5769322) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MOSSO/A DE MAGATZEM EMPRESA DEL SECTOR TèXTIL DE SOLSONA PRECISA MOSSO/A DE


Solsona ( LLEIDA ) MAGATZEM
Oferta: 092020004719 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5763892) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COMERCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL VENTAS


Calafell ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004757 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5763839) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DELEGADO/A COMERCIAL LA FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE BUSCA PARA EMPRESA EN


TELEMARKETING CD BADALONA UN PERFIL COMERCIAL REQUISITOS: - INCORPORACIÓN
Badalona ( BARCELONA ) INMEDIATA IMPRESCINDIBLE - EXPERIENCIA DE MÁS DE 1 AÑO EN EMISIÓN
DE LLAMADAS (TELEMARKETING, ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O ATENCIÓN
Oferta: 092020004761 TELEFÓNICA) - HABILIDADES PARA NEGOCIAR Y GESTIONAR LA CARTERA
27/02/2020 DE CLIENTES - PERSONA SERIA, FIABLE Y RESPONSABLE CON GANAS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TRABAJAR Y APRENDER - IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS OFIMÁTICOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DEL PAQUETE DE OFFICE (EXCEL) TU OBJETIVO CONSISTIRÁ EN REALIZAR
CATALUÑA LLAMADAS A NUESTRA CARTERA DE CLIENTES PARA OFRECERLES EL
CATALOGO DE PRODUCTOS DEL CLIENTE, GESTIONAR SUS PEDIDOS Y
HACER SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE TU CARTERA ASIGNADA. SALARIO:
1.250? BR/MES + VARIABLE: MÁXIMO 500? BR MENSUALES (PAGO
BIMENSUAL)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763872) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL PER VIATJAR EMPRESA CàRNICA UBICADA A RIUDELLOTS DE LA SELVA, NECESITA 2


Riudellots de la Selva ( GIRONA ) COMERCIALS PER FRANçA AMB IDIOMA FRANCÉS I àRAB PER TAL DE
Oferta: 092020004799 AMPLIAR I MANTENIR LA CARTERA DE CLIENTS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
27/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5758414) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEÓ MAGATZEM PEÓ PER MAGATZEM, TASQUES DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL


Aiguaviva ( GIRONA ) AMB CARRETÓ ELEVADOR, CONTROL DE PES, ORDRE I NETEJA DEL LLOC
Oferta: 092020004810 DE FEINA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
27/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5763890) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ID. EURES: 451385; FRENCH INBOUND APPLICATIONS BY E-MAIL: CV@ES.TELEPERFORMANCE.COM / REFERENCE:


EURES.GDFR (DEADLINE FOR APPLICATIONS: 27/05/2020) AS AN INBOUND

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 63 de 299


SALES REPRESENTATIVE - WEB SALES REPRESENTATIVE, YOUR PREVIOUS KNOWLEDGE COMBINED WITH
HOSTING YOUR COMMUNICATION SKILLS AND ANALYTICAL ABILITIES WILL BE USED
Barcelona ( BARCELONA ) TO HELP NEW AND EXISTING BUSINESSES GROW. - SERVE AS A TRUSTED
CONSULTANT WITH CUSTOMERS TO GET THE MOST OUT OF A WIDE RANGE
Oferta: 092020005000 OF DOMAIN REGISTRAR AND WEB HOSTING PRODUCTS - REACH ASSIGNED
28/02/2020 SALES TARGET. - CONSISTENTLY DELIVER AGAINST ASSIGNED SALES
Oficina: DIR.PROV.AUTONOMICA DE QUOTA, - PROVIDE STRATEGIC RECOMMENDATIONS TO
BARCELONA CUSTOMERS,INCLUDING THE UPSELLING OF ADDITIONAL PRODUCTS AND
PLATFORM FEATURES. - MASTER KNOWLEDGE ON ONE OR SEVERAL CORE
PRODUCTS. - COACH COLLEAGUES ON AREAS OF EXPERTISE AND TAKE
ESCALATION CALL FROM THOSE SUBJECTS. PROFILE OF EMPLOYEE: - 1-2
YEARS OF CUSTOMER CARE & SALES EXPERIENCE NATIVE LEVEL OF
FRENCH - ADVANCED LEVEL OF ENGLISH - TARGET AND SALES -ORIENTED,
USED TO KPI'S - VERBAL SKILLS ¿ ARTICULATE, CLEAR AND FRIENDLY
TONE IN A NEUTRAL ACCENT WITHOUT DEAD AIR - COMPREHENSION ¿
ABILITY TO CLEARLY UNDERSTAND AND RESPOND APPROPRIATELY TO
THE PROBLEM STATEMENTS - ABILITY TO MAINTAIN AND MANAGE ACTIVE
ENGAGEMENT DURING COMMUNICATIONS - CAPABLE OF MANAGING
COMMUNICATION FLOW AND DIRECTION - KNOWLEDGE ON INTERNET
CONNECTIVITY AND TROUBLESHOOTING - EXPERTISE IN WEB HOSTING
TECHNOLOGIES INCLUDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS COMMONLY
USED TO OPERATE A WEBSITE SUCH AS WORDPRESS OR JOOMLA -
KNOWLEDGE OF BROWSERS (MS INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX,
GOOGLE CHROME) - EXCELLENT RESEARCH SKILLS WITH PROFICIENCY IN
THE USAGE OF `SEARCH¿ FUNCTION - TEAM PLAYER - GOAL ORIENTATED -
FLUENT IN DISCOVERING CUSTOMER PAIN POINTS AND NEEDS - CAPABLE
OF EFFECTIVELY HANDLING CUSTOMER OBJECTIONS - CAPABLE OF
EFFECTIVELY UTILIZING PRODUCT BENEFITS TO DRIVE CUSTOMER DESIRE
TO BUY - EFFECTIVE TIME MANAGEMENT - SALARY: 18.231,41€ - 22.454€
GROSS/YEAR - 3 WEEKS OF INITIAL TRAINING. - A PERMANENT PRESENCE
OF COACHES - EXCELLENT WORK ENVIRONMENT, - ACCESS TO
TELEPERFORMANCE GLOBAL DEVELOPMENT PROGRAMS - MONTHLY
SALARY WITH PERFORMANCE-BASED BONUS - MONDAY TO FRIDAY, 39H
PER WEEK - LONG TERM CONTRACT
Carta + CV al Empleador

TèCNIC COMERCIAL EMPRESA FABRICANT DE EQUIPAMENT PER LA INDUSTRIA ALIMENTàRIA


La Llagosta ( BARCELONA ) NECESSITA COMERCIAL PER GESTIONAR LA CARTERA DE CLIENTS I
Oferta: 092020004908 CAPTACIÓ DE NOUS A NIVELL ESTATAL I INTERNACIONAL. AMB
28/02/2020 CCORDINACIÓ AMB ELS DEPARTAMENTS DE MàRKETING I OFICINA
TèCNICA. ASESSORAMENT TèCNIC A CLIENTS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5769275) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL JUNIOR HO.RE.CA DESARROLLAR CARTERA CLIENTES EN HO.RE.CA NEGOCIACIÓN DE


Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA ) PREUPUESTOS SERVICIO ATENCIÓN CLIENTE TRABAJO EN EQUIPO
Oferta: 092020004912 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
28/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5774697) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

RECEPCIÓ - ADMINISTRACIÓ RECIBIR A LOS VISITANTES, REGISTRARLOS Y GUIARLOS HACIA LAS


Barcelona ( BARCELONA ) PERSONAS O DESTINOS CORRESPONDIENTES. RESPONDER, FILTRAR Y
Oferta: 092020004935 TRANSFERIR LLAMADAS O TOMAR MENSAJES. OCUPARSE DE LAS
28/02/2020 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RESPONDIENDO PREGUNTAS O
RESOLVIENDO PROBLEMAS, TANTO DE LOS VISITANTES COMO DE LOS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CLIENTES. REALIZAR RESERVAS, CONCERTAR CITAS Y GESTIONAR LOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CALENDARIOS DE CITAS. RECIBIR PAGOS Y ARCHIVAR LOS RECIBOS.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5769276) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 64 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL ZONA LLEIDA Y RICOH- SISTEMAS DIGITALES CORPORATE ES EL MAYOR DISTRIBUIDOR EN


PROVINCIA EL PAÍS DE MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN Y SOLUCIONES DE GESTIÓN
Lleida ( LLEIDA ) DOCUMENTAL PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y ARTES GRÁFICAS.
NECESITAMOS INCORPORAR POR EXPANSIÓN 1 COMERCIAL EN LA ZONA
Oferta: 092020004939 DE GEOGRÁFICA DE LLEIDA Y PROVINCIA PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE
28/02/2020 NEGOCIO Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS CUENTAS ASIGNADAS DE LA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA. PUESTO CON CONTRATO LABORAL, ESTABILIDAD Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESARROLLO PROFESIONAL, CONDICIONES ECONÓMICAS MUY
CATALUÑA FAVORABLES, SUELDO FIJO MÁS COMISIONES Y MÁS DIETAS APARTE.
VEHÍCULO DE EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774658) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASESOR COMERCIAL GESTIÓN MANTENIMIENTO Y CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.


CARTERA VALLES OCCIDENTAL La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Sabadell ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004940 referencia (Referencia número:5774639) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
28/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

GESTOR DE MAGATZEM/LOGISTICA NECESSITEM INCORPORAR A UNA PERSONA AMB EXPERIèNCIA EN


Montcada i Reixac ( BARCELONA ) TASQUES DE MAGATZEM.
Oferta: 092020004970 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
28/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5780084) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ASSESSOR COMERCIAL PUNT DE ASSESSOR COMERCIAL PER BOTIGA DE MOVISTAR


VENTA MOVISTAR RIPOLL La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Ripoll ( GIRONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004972 referencia (Referencia número:5774661) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
28/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ASESOR/A DE: SEGUROS; EMPRESAS; ASESOR@ CON HABILIDADES COMERCIALES, QUE DESTAQUE EN SUS
INVERSIONES CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE,
Barcelona ( BARCELONA ) TRABAJO EN EQUIPO, INNOVACIÓN Y DINAMISMO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005073 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758441) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DEPENDENT/A BESALÚ BOTIGA DE CERàMICA, ARTESANIA, ROBA... DE BESALÚ BUSCA UN/A

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 65 de 299


(SOM-BANYOLES) DEPENDENT/A A JORNADA PARCIAL.
Besalú ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005095 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5785520) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL ES BUSQUEN PERSONES PER REALITZAR TASQUES COMERCIALS, EN


Olèrdola ( BARCELONA ) RUTES JA CREADES, ES VALORARà MOLT POSITIVAMENT EXPERIèNCIA EN
Oferta: 092020005096 EL MÓN COMERCIAL, I CONCRETAMENT EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5785593) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO COMERCIAL (H/M) DESDE EUROFIRMS ESTAMOS SELECCIONANDO UN ADMINISTRATIVO


CON FRANCÉS COMERCIAL (H/M), CON NIVEL ALTO DE FRANCÉS, PARA IMPORTANTE
Figueres ( GIRONA ) INDUSTRIA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO, UBICADA EN LA COMARCA
Oferta: 092020005102 DEL ALT EMPORDà. DENTRO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE FRANCIA
03/03/2020 Y EN CALIDAD DE BACK OFFICE COMERCIAL, LA PERSONA A INCORPORAR
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SE RESPONSABILIZARÁ DE LA GESTIÓN DE PEDIDOS, ASÍ COMO DEL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CONTACTO CON EL CLIENTE.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774655) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL JR CAFÉ LAVAZZA - COMERCIAL JR CAFÉ LAVAZZA - EMPRESA


EMPRESA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005118 referencia (Referencia número:5780102) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
03/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PERSONAL PER SUPERMERCAT CERQUEM PERSONAL PER TASQUES VàRIES DE SUPERMERCAT, CAIXER/A,
Torroella de Montgrí ( GIRONA ) REPONEDOR/A, DEPENDENT/A FLECA... POBLACIÓ:
Oferta: 092020005124 L'ESTARTIT/GUALTA/MONTGÓ. BONA PRESENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5785525) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RECEPCIONISTA/ADMISITRATIU RECEPCIÓ DE PACIENTS, ORGANITZACIÓ DE LES AGENDES, COBROS, FER


Torroella de Montgrí ( GIRONA ) PRESSUPOSTOS I FACTURES. ATENCIÓ AL TELèFON.
Oferta: 092020005137 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5780135) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVA COMERCIAL ADMINISTRATIVA AMB VOCACIÓ COMERCIAL.


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 66 de 299


) sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005138 referencia (Referencia número:5785531) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
03/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ENCARREGAT BOTIGA VIC (40H) EMPRESA MULTINACIONAL DEL SECTOR RETAIL BUSCA UN/A
Vic ( BARCELONA ) ENCARREGAT/DA PER TREBALLAR A UNA NOVA APERTURA DE BOTIGA.
Oferta: 092020005157 IMPRESCINDIBLE TENIR EXPERIèNCIA COM A ENCARREGAT DE BOTIGA
03/03/2020 GESTIONANT EQUIPS DE DEPENDENTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5780133) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOSSO/A MAGATZEM DES DE SERHS DISTRIBUCIÓ ESTEM CERCANT MOSSOS DE MAGATZEM


Ripollet ( BARCELONA ) PER INCORPORAR-SE A LA PLATAFORMA QUE TENIM UBICADA A RIPOLLET.
Oferta: 092020005166 EN DEPENDèNCIA DEL RESPONSABLE DE MAGATZEM LES TEVES FUNCONS
03/03/2020 SERAN: - PICKING - PREPARACIÓ DE COMANDES - ORGANITZACIÓ DEL
PRODUCTE AL MAGATZEM - REALITZACIÓ D'INVENTARIS - CàRREGA I
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DESCàRREGA DE PRODUCTES.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5780090) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GESTOR/A COMERCIAL REF. C11-31-EV ELECTRYCONSULTING ES LA CONSULTORÍA ENERGÉTICA Nº1 A NIVEL


El Vendrell ( TARRAGONA ) NACIONAL, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Oferta: 092020005171 ORIENTADO A EMPRESAS Y A GRANDES CUENTAS. PONEMOS A
03/03/2020 DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS EN
MATERIA DE ENERGÍA, REDUCCIÓN DE COSTES EN CONSUMO ELÉCTRICO,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AHORROS EN TU FACTURA DE LUZ Y FACTURA DE GAS, OPTIMIZACIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POTENCIAS, ADEMÁS DE TODAS LAS OPCIONES DE EFICIENCIA
CATALUÑA ENERGÉTICA (CONTADORES TELEMEDIDA, BATERÍAS REACTIVAS, LEDS ¿)
FINANCIADO EN LA FACTURA DEL CLIENTE. PRECISAMOS COMERCIALES
PARA EL SECTOR ENERGÍA. EL PERFIL CORRESPONDE A PERSONAS
INTERESADAS EN DESARROLLARSE Y CRECER PROFESIONALMENTE
SIENDO LA IMAGEN DE UNA EMPRESA EN CONTINUO CRECIMIENTO,
OFRECIENDO UN SERVICIO GRATUITO A POSIBLES CLIENTES
POTENCIALES. NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA, AUNQUE SE
VALORARÁ HABER TRABAJADO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y TENER
VOCACIÓN COMERCIAL Y DON DE GENTES, ASÍ COMO EN EL SECTOR DE LA
ENERGÍA. MUY VALORABLE EXPERIENCIA COMO COMERCIAL EN EL SE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785570) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A POLIVALENT BOTIGA DE MOBLES PRECISA PERSONA AMB HABILITATS DE COMUNICACIÓ


Manresa ( BARCELONA ) I MANUALS PER TASQUES D¿ATENCIÓ AL CLIENT, VENTA I MUNTATGE DE
Oferta: 092020005173 MOBLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5774701) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL TÈCNIC D'ENERGIA EL SERVEI D'INSERCIÓ DEL RUBÍ FORMA PRECISA PER A UNA EMPRESA
SOLAR UBICADA A SANT CUGAT DEL VALLèS PERSONAL COMERCIAL TÈCNIC

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 67 de 299


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) D'ENERGIA SOLAR PER A LA CAPTACIÓ I LA GESTIÓ DE CONTACTES
Oferta: 092020005177 INTERESSATS EN L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A DOMICILIS
03/03/2020 PARTICULARS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5785530) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL I GESTIÓ DE VENDES COMERCIAL I GESTIÓ DE VENDES


Sant Sadurní d'Anoia ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005182 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5785553) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMPRADOR MISTERIOSO ZONA SANT IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


CUGAT HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUNYA BUSCA
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) COMPRADOR MISTERIOSO PARA REALIZAR VISITAS SEMANALES A
NUESTRAS TIENDAS HACIÉNDOSE PASAR POR UN CLIENTE Y EVALUAR LA
Oferta: 092020005184 ATENCIÓN RECIBIDA. JORNADA PARCIAL DE 8 HORAS SEMANALES DE
03/03/2020 LUNES A SÁBADO CON HORARIO FLEXIBLE PARA HACER LAS VISITAS. ZONA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE VISITA SANT CUGAT Y ALREDEDORES NECESARIO MOTO O COCHE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROPIO. SALARIO: 324.30 ? BRUTOS
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TELEVENTA COMERCIAL ARCON SOM UNA EMPRESA AMB EXPERIèNCIA, DEL SECTOR DE LA
Granollers ( BARCELONA ) DISTRIBUCIÓ DE PASTISSERIA, PA, ETC. CONGELAT. UN NEGOCI B2B EN
Oferta: 092020005190 CONSTANT CREIXEMENT QUE REQUEREIX SUPORT AL DEPARTAMENT DE
03/03/2020 TELEVENTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5780119) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL ES BUSQUEN PERSONES PER REALITZAR TASQUES COMERCIALS, EN


Olèrdola ( BARCELONA ) RUTES JA CREADES, ES VALORARà MOLT POSITIVAMENT EXPERIèNCIA EN
Oferta: 092020005193 EL MÓN COMERCIAL, I CONCRETAMENT EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5785592) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC/A COMERCIAL - GIRONA SELECCIONEM PER A CENTRE AUDITIU DE GIRONA CAPITAL AMB MÉS DE 20
Girona ( GIRONA ) ANYS DE PRESèNCIA EN EL MERCAT, GRàCIES ALS SEUS INNOVADORS
Oferta: 092020005196 PRODUCTES I A LA QUALITAT DEL SERVEI OFERT, NECESSITA INCORPORAR
03/03/2020 A UN/A TèCNIC COMERCIAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5785515) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TRANSPALETERO/TRANSPALETERA DES DE GI GROUP ETT, BUSCAMOS INCORPORAR A


TRANSPALETEROS/TRANSPALETERAS EN EMPRESA DEL SECTOR

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 68 de 299


Vic ( BARCELONA ) LOGÍSTICO SITUADA EN VIC. IMPRESCINDIBLE CARNET DE TRANSPALET
Oferta: 092020005321 VIGENTE. LAS FUNCIONES A REALIZAR SERIA LA CARGA Y DESCARGA Y
05/03/2020 UBICACIONES CON TRANSPALET ELÉCTRICO, ADEMÁS DE OTRAS TAREAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE ALMACÉN, COMO EL ETIQUIETADO, PALETIZADO DE MATERIAL...
VACANTES EN DIFERENTES FRANJAS HORARIAS. SALARIO 7,36 ? B/H
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796519) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DEPENENT/A CERDANYOLA ESTABLIMENT DE CERDANYOLA DEL VALLèS CERCA AJUDANT DEPENENT/A
DEL VALLÈS A JORNADA COMPLERTA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Cerdanyola del Vallès ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005326 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791067) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERARI/A DE MAGATZEM ES NECESSITA MOSSO/A DE MAGATZEM PER TREBALLAR DURANT LA


TEMPORADA ESTIU 2020 TEMPORADA D'ESTIU EN UN IMPORTANT CàMPING DE LA COSTA BRAVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Torroella de Montgrí ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005329 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796561) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MAGATZEMER- LOGISTICA MAGATZEMER D'EXPEDICIONS


Cassà de la Selva ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005333 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5790988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MOZO/CARRETILLERO DESDE MARLEX SANTA PERPèTUA ESTAMOS EN BÚSQUEDA DE UN


Santa Perpètua de Mogoda ( MOZO/CARRETILLERO PARA UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA UBICADA EN
BARCELONA ) SANTA PERPèTUA DE MOGUDA. FUNCIONES: - CARGA Y DESCARGA DE
CAMIONES - PREPARACIÓN DE PEDIDOS, ETC. REQUISITOS: - EXPERIENCIA
Oferta: 092020005336 PREVIA COMO MOZO Y CARRETILLERO - DISPONIBILIDAD DE
05/03/2020 INCORPORACIÓN INMEDIATA SE OFRECE: - CONTRATO DE VARIOS MESES -
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA HORARIO ROTATIVO DE MAÑÁNA Y TARDE - SALARIO: 7,36 ?/BRUTOS HORA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791062) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO/A COMPRAS SENIOR CON EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


EXPERIENCIA EN SAGE TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Barcelona ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO UN *TÉCNICO/A DE
Oferta: 092020005339 COMPRAS SENIOR CON EXPERIENCIA EN SAGE*. PRESTARÁS SERVICIOS
05/03/2020 PARA UNA DE LAS MAYORES EMPRESAS DEL SECTOR RETAIL, CON
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL EN UN AMBIENTE JOVEN Y DINÁMICO.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE *FUNCIONES* - DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS INDIRECTAS,
CATALUÑA REALIZARÁS LA GESTIÓN RELATIVA A HOMOLOGACIÓN, TENDERS,
CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES. -
TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES RELACIONADAS CON EL DÍA A DÍA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 69 de 299


DEL DEPARTAMENTO. - GESTIÓN CON SAGE. - GESTIÓN DE CATEGORÍAS
INDIRECTAS CORPORATIVAS DE LA COMPAÑÍA. - FUNCIÓN TRANSVERSAL
CON CONTACTO DIRECTO CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA COMPAÑÍA
(RRHH, FINANZAS, MARKETING) *REQUISITOS* - EXPERIENCIA MÍNIMA 3
AÑOS EN FUNCIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE. - EXPERIENCIA CON
SAGE (MÍNIMO 1 AÑO). - PE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791078) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASSESSORA COMERCIAL PROSPECCIÓ CLIENTS POTENCIALS, ASSESSORAMENT TELEFòNIC,


Granollers ( BARCELONA ) TANCAMENT DE VENDA I TASQUES ADMINISTRATIVES DERIVADES DEL
Oferta: 092020005343 LLOC DE TREBALL. PENSEM EN ALGÚ AMB ESPERIT COMERCIAL, DO DE
05/03/2020 GENTS, QUE BUSQUI IMPLICAR-SE EN UNA FEINA ESTABLE I UN PROJECTE
A LLARG TERMINI. BON AMBIENT.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791026) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEIXATER/A PEIXATER/A
Palamós ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005350 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796568) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDIENTE/A CAN PARELLADA IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


(TERRASSA) HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUÑA BUSCA
Terrassa ( BARCELONA ) DEPENDIENTES/AS PARA NUESTRO PUNTO DE VENTA DE CAN PARELLADA.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO EN HORARIOS DE
Oferta: 092020005357 COMERCIO. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA Y
05/03/2020 FESTIVOS TODO EL AÑO. DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CUBRIR CON TURNOS ROTATIVOS. BUSCAMOS PERSONAS ACTIVAS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POLIVALENTES, ORIENTADAS AL CLIENTE Y CON GANAS DE PODER
CATALUÑA DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO
CRECIMIENTO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791032) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARRETONER CARRETONER PER A PLANTA DE PRODUCCIÓ DE FRUITA


Térmens ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005371 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796579) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENT/A BOTIGA MATALASSOS DEPENDENT/A BOTIGA MATALASSOS. ES PRECISA DEPENDENT/A PER A


Barcelona ( BARCELONA ) BOTIGA MATALASSERIA I ROBA DE LA LLAR (BARRI SANT ANDREU,
Oferta: 092020005377 BARCELONA). EDAT MÍNIMA 35 ANYS, AMB EXPERIèNCIA EN BOTIGUES O
05/03/2020 TRACTE AL PÚBLIC I BONA PRESèNCIA. ES VALORARà MOLT POSITIVAMENT
CONEIXEMENTS DEL SECTOR, PERò NO ÉS IMPRESCINDIBLE PERQUè
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REBRà UNA FORMACIÓ SOBRE MATALASSERIA. IMPRESCINDIBLE PODER
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ATENDRE EN CATALà, PER PERFIL DE LA NOSTRA CLIENTELA.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 70 de 299


CATALUÑA INCORPORACIÓ IMMEDIATA. DISPONIBILITAT PER TREBALLAR DISSABTES.
RETRIBUCIÓ ECONòMICA A CONVENIR AMB LA EMPRESA. ENVIAR
CURRÍCULUM AL MAIL MARTISOLSONAM@HOTMAIL.COM. ABSTENIR-SE SI
NO ES COMPLEIXEN ELS REQUERIMENTS MÍNIMS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796593) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TORERO AMB EXPERIENCIA MOSSO DE MAGATZEM. CARRETILLA DE GASOIL DE PALA LLARGA I


Lliçà de Vall ( BARCELONA ) FRONTAL. CÀRREGA I DESCÀRREGA DE CAMIONS
Oferta: 092020005380 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796504) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

INFORM/TAQUILLA ZONA GIRONA AMB INFORMACIÓ I VENDA DE BILLETS EN ESTACIONS DE RENFE DE LA ZONA DE
DISCAPACI GIRONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Girona ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005382 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796558) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARRETILLERO/CARRETILLERA DES DE GI GROUP ETT, BUSCAMOS INCORPORAR EN UNA EMPRESA DEL


RETRÁCTIL SECTOR LOGÍSTICO A CARRETILLEROS/CARRETILLERAS RETRÁCTILES.
Vic ( BARCELONA ) FUNCIONES: UBICACIONES Y DESUBICACIONES, PREPARACIÓN DE
PEDIDOS. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CARRETILLA VIGENTE Y
Oferta: 092020005387 EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. VACANTES EN DIFERENTES HORARIOS.
05/03/2020 SALARIO 7,36 ?/B LA HORA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796512) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASESORES/AS TELEFÓNICOS CON EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


FRANCÉS TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Barcelona ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL DE ATENCIÓN AL
Oferta: 092020005391 CLIENTE CON *IDIOMA FRANCÉS E INGLÉS*. *FUNCIONES*: PRESTARÁS
05/03/2020 SERVICIOS PARA UNA GRAN EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CALL CENTER, DESARROLLANDO LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN AL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CLIENTE. FUNCIONES: - RECEPCIÓN DE LLAMADAS POR INCIDENCIAS EN
CATALUÑA AEROLÍNEAS (TRABAJAR CON CAMBIOS DE VUELOS, CANCELACIONES DE
VUELOS, PÉRDIDA DE EQUIPAJE, SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
DIVERSOS VUELOS, ETC...). *REQUISITOS*: * NIVEL ALTO DE FRANCÉS
(NATIVO) E INGLÉS ALTO AUNQUE NO IMPRESCINDIBLE. * DON DE GENTES,
ASERTIVIDAD, PACIENCIA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA. * EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES EN VENTA EN CALL CENTER O CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE. * MANEJO DE OFFICE. *
DISPONIBILIDAD INMEDIATA. *OFRECEMOS*: * ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA
AERO (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796612) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 71 de 299


TÉCNICO HELPDESK NIVEL 1,5 SAU ACTUALMENTE SELECCIONAMOS A TÉCNICOS HELPDESK DE NIVEL 1,5
Sant Joan Despí ( BARCELONA ) PARA INCORPORAR A PROYECTO, GESTIONADO POR CONSULTORA TIC,
Oferta: 092020005403 UBICADA EN SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA. FUNCIONES /
05/03/2020 RESPONSABILIDADES: - REGISTRO DE INCIDENCIAS, PETICIONES Y
CONSULTAS MEDIANTE TELÉFONO O CORREO. - SOPORTE TELEFÓNICO Y
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA REMOTO A USUARIOS Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES,...) - CONFIGURACIÓN DE
CATALUÑA EQUIPOS, IMPRESORAS, TERMINALES, ETC. - USO DE HERRAMIENTAS DE
TICKETING PERFIL REQUERIDO: - FORMACIÓN TECNOLÓGICA. -
EXPERIENCIA DE AL MENOS DOS AÑOS COMO TÉCNICO HELPDESK. -
IMPRESCINDIBLE NIVEL ALTO DE CATALÁN HABLADO Y ESCRITO. - ALTA
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE. SE OFRECE: -
INCORPORACIÓN A UN EQUIPO DINÁMICO Y PROFESIONAL. - BUEN
AMBIENTE DE TRABAJO. - RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: 16.000-18.000? B/A. -
JORNADA COMPLETA. - INCORPORACIÓN INMEDIATA. UBICACIÓN: - SANT
JOAN DESPÍ, BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791028) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASSESOR ASSEGURADOR I FINANCER CERQUEM PERFILS AMB ALTES DOTS COMERCIALS,CARACTER


Cerdanyola del Vallès ( BARCELONA ) EMPRENEDOR, INICIATIVA I PROACTIVITAT, QUE VULGUIN CONSOLIDAR-SE
Oferta: 092020005405 EN UN PROJECTE PROFESSIONAL DEFINITIU. UN PROJECTE
05/03/2020 SUBVENCIONAT QUE EL QUE BUSCA ES CAPACITAR AQUEST PERFIL COM A
FUTUR GERENT D'AGENCIA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796606) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTE/A GIRONA JORNADA IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


COMPLETA HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUÑA BUSCA
Girona ( GIRONA ) DEPENDIENTES/AS PARA NUESTRO PUNTO DE VENTA DE GIRONA.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO EN HORARIOS DE
Oferta: 092020005414 COMERCIO. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA Y
05/03/2020 FESTIVOS TODO EL AÑO. DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CUBRIR CON TURNOS ROTATIVOS. BUSCAMOS PERSONAS ACTIVAS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POLIVALENTES, ORIENTADAS AL CLIENTE Y CON GANAS DE PODER
CATALUÑA DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO
CRECIMIENTO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796586) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL - ADMINISTRATIU CERQUEM PROFESIONALS AMB EXPERIENCIA COMERCIAL I PROACTIVITAT


Sant Sadurní d'Anoia ( BARCELONA ) PER DESENVOLUPAR UNA TRAJECTORIA LABORAL EN UNA AGENCIA DE LA
Oferta: 092020005422 COMPANYIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5796605) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

JEFA DE COMPRAS EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCION BUSCA PERSONA EFICIENTE


Rubí ( BARCELONA ) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA REALIZAR PEDIDOS,
Oferta: 092020005425 ENTRADAS DE ALBARAN, BUSCAR PROVEEDORES NUEVOS, STOCK.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5796598) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 72 de 299


CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC COMERCIAL EMPRESA DEDICADA A L¿ASSESSORAMENT I DISTRIBUCIÓ¿ DE MATERIAL


Porqueres ( GIRONA ) ELèCTRIC I D¿AUTOMATITZACIÓ¿, EN ELS SECTORS: INDUSTRIAL, TERCIARI
Oferta: 092020005427 I RESIDENCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5790995) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL COMERCIAL EINES PER A TALLERS D'AUTOMOCIÓ


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005433 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796565) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A - SHELL BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENCARGADO/A GENERAL, SU MISIÓN


VILAFRANCA CONSISTIRÁ EN ATENDER CORRECTAMENTE A LOS/AS CLIENTES Y
Vilafranca del Penedès ( BARCELONA ) GARANTIZAR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN LÍNEA CON LOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NEGOCIO. ADEMÁS, SE OCUPARÁ DE LA VENTA Y
Oferta: 092020005446 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE
05/03/2020 SERVICIOS, CON UN ALTO NIVEL DE CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE DESENVOLUPAMENT AXXON EXPERTISE SELECCIONA PER UN IMPORTANT PROGRAMA


NEGOCI ORIENTAT A LA REHABILITACIÓ ECO-SOSTENIBLE DE LLARS I EDIFICIS
Olot ( GIRONA ) RESIDENCIALS, UN/A RESPONSABLE DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI
(PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA).
Oferta: 092020005453 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5791069) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASESOR COMERCIAL - BARCELONA GRUPO QUALIA ES UNA CONSULTORA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL CON
Barcelona ( BARCELONA ) MÁS DE 9 AÑOS DE EXPERIENCIA. ESPECIALISTAS EN NORMATIVAS
Oferta: 092020005460 OBLIGATORIAS PARA EMPRESAS (PRL, RGPD, LSSI-CE, APPCC Y
05/03/2020 FORMACIÓN BONIFICADA, NORMATIVAS LEGALES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO). ACTUALMENTE, SELECCIONAMOS ASESOR COMERCIAL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791004) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL (SOM BANYOLES) EMPRESA DE COMUNICACIÓ, PUBLICITAT I EDICIÓ DE LLIBRES DEL PLA DE
Banyoles ( GIRONA ) L'ESTANY BUSCA 2 COMERCIALS.
Oferta: 092020005468 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 73 de 299


05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5796499) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INGLÉS + EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


FRANCÉS) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Parets del Vallès ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Oferta: 092020005560 PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE" EN UNA IMPORTANTE EMPRESA DEL
06/03/2020 SECTOR MOBILIARIO. *FUNCIONES*: * RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ATENCIÓN A CLIENTES Y CONSUMIDORES EXTRANJEROS. * GESTIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. *REQUISITOS*: * EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1
CATALUÑA AÑO EN ATENCIÓN AL CLIENTE * EXPERIENCIA COMO GESTOR
TELEFÓNICO. * BUEN MANEJO DE MICROSOFT OFFICE. *CONDICIONES DE
LA OFERTA:* * SALARIO: POR CONVENIO 11,29?/H. * POSICIÓN ESTABLE. *
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802124) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVO/A CON SAP SELECCIONAMOS A UNA PERSONA PARA OCUPAR UN PUESTO DE


Sabadell ( BARCELONA ) ADMINISTRATIVO/A EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.
Oferta: 092020005561 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802125) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DEPENDENT/A (PUIGCERDà) COMERCIAL PERALBA BUSCA UNA PERSONA PER A FER LES TASQUES
Puigcerdà ( GIRONA ) D¿ATENCIÓ AL PÚBLIC DE TAULELL DE MATERIAL DE CALEFACCIÓ I
Oferta: 092020005566 LAMPISTERIA, LA REALITZACIÓ DE COMANDES I LA RECEPCIÓ DE MATERIAL
06/03/2020 AMB EXPERIèNCIA EN EL SECTOR. ES VALORARAN CONEIXEMENTS
D¿INFORMàTICA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802069) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASSESSOR/A COMERCIAL SELECCIONEM PER A EFEBÉ, EMPRESA DEL GRUP PAPELMATIC,


EQUIPAMENT - BCN ESPECIALISTES EN ADEQUAR, EQUIPAR I MANTENIR ELS ESPAIS
Barcelona ( BARCELONA ) PROFESSIONALS PER CONVERTIR-LOS EN LLOCS SALUDABLES,
ERGONòMICS I EFICIENTS PER TAL D¿AUGMENTAR EL BENESTAR DE LES
Oferta: 092020005569 PERSONES, NECESSITA INCORPORAR, PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA A UN
06/03/2020 UNA ASSESSOR-A COMERCIAL EQUIPAMENT
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802132) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A (PUIGCERDà) A FRANKIE KIDS BUSQUEN DUES PERSONES AMB ACTITUD MOLT POSITIVA,
Puigcerdà ( GIRONA ) AMB MOLTA ENERGIA I AMB GANES DE TREBALLAR. NO IMPORTA L¿EDAT
Oferta: 092020005570 SINÓ L¿ACTITUD. OFERIM FEINA ESTABLE. ES VALORARà L'EXPERIèNCIA
06/03/2020 PRèVIA I CONEIXEMENTS D'INFORMàTICA A NIVELL D¿USUARI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5802058) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 74 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MANIPULADOR/A EMPRESA DEL SECTOR FARMACÉUTICO, PRECISA INCORPORAR EN SU


Gavà ( BARCELONA ) ALMACÉN DE GAVA, PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES
Oferta: 092020005586 FUNCIONES DE ALMACÉN: -PREPARACIÓN DE PEDIDOS MEDIANTE
06/03/2020 RADIOFRECUENCIA. -ETIQUETADO, PALETIZADO Y EMBALAJE DEL
PRODUCTO. -COLOCACIÓN Y UBICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA A TRAVÉS DE SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA. -REPONER ROBOT DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRODUCTOS. TURNO : NOCHE DE LUNES A DOMINGO SALARIO:7.37 ?
CATALUÑA BRUTOS/ HORA. SALARIO NOCTURNO:7.37 + 0.46? PLUS NOCTURNO.
CONTRATO DE 40H/SEMANALES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5802090) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A (PUIGCERDà) EL FORN SANT PIERRE NECESSITA UNA PERSONA PER FER LES TASQUES
Puigcerdà ( GIRONA ) PRòPIES DEL FORN.
Oferta: 092020005594 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802057) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COMERCIAL DESFIBRILADORS COMERCIAL PER IMPORTAR I EXPORTAR DESFIBRILADORS CARDÍACS.


CARDÍACS La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Palamós ( GIRONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005604 referencia (Referencia número:5802097) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
06/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEOPERADOR/ A MAÑANA SI ERES UNA PERSONA PRO-ACTIVA CON GANAS DE TRABAJAR,


Rubí ( BARCELONA ) PRECISAMOS TELEOPERADORAS TURNO MAÑANA, MUY BUEN AMBIENTE
Oferta: 092020005716 DA TRABAJO LA TAREA ES CONCERTACION DE VISITAS PARA
10/03/2020 DEMOSTRACION
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5813145) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUX. ADMINISTRATIU DE PRODUCCIÓ OBRIR I TANCAR LÍNIES DE PRODUCCIÓ INFORMàTICAMENT, CONTROL DE


AMB DISCAPACITAT LA PRODUCCIÓ, RECOMPTE DE MATERIALS A LA FINALITZACIÓ DE LA
Abrera ( BARCELONA ) JORNADA, GRAVACIÓ DE DADES, ETC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005726 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802089) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ATENCIÓ AL CLIENT TAQUILLES - PRECISEM INCORPORAR PERSONAL PER TAQUILLES DEL PARC ZOOLòGIC
PARC ZOOLÒGIC PER REFORç DE LA UNITAT. REQUISITS: -PERSONES AMB CAPACITAT DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 75 de 299


Barcelona ( BARCELONA ) TREBALL EN EQUIP, COMUNICACIÓ, TREBALLAR DISCIPLINADAMENT,
Oferta: 092020005729 PUNTUALITAT, RESPONSABILITAT, ORIENTAT AL CLIENT I EMPATIA.
10/03/2020 -EXPERIèNCIA EN ATENCIÓ AL CLIENT. -PREFERENTMENT PERSONES AMB
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG I/O SUPERIOR RELACIONATS AMB
TURISME I/O ADMINISTRACIÓ. -IDIOMES: CATALà, CASTELLà I ANGLèS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (NIVELL CONVERSA). -OFIMàTICA A NIVELL D¿USUARI. -DISPONIBILITAT
CATALUÑA IMMEDIATA I TOTAL DE DILLUNS A DIUMENGE ES TREBALLARà SEGONS
QUADRANT LABORAL. OFERIM: -CONTRACTE TEMPORAL DE REFORç.
-CONTRACTE A JORNADA PARCIAL. IMPRESCINDIBLE INSCRIURE'S A
TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB: SHORTURL.AT/KLPVF
(WWW.BSMSA.CAT A L'APARTAT "TREBALLA AMB NOSALTRES")
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5807651) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TELEOPERADOR/A COMERCIAL EMPRESA DEL SECTOR DE CONTACT CENTER DEDICADA A LA VENTA


SECTOR ENERGETICO DESDE HACE MÁS DE 9 AÑOS Y CONTANDO CON LA COLABORACIÓN DE
Barcelona ( BARCELONA ) LAS PRINCIPALES COMERCIALIZADORAS DE LUZ Y GAS MÁS IMPORTANTES
DEL PAÍS TENIENDO UNA MARCA PROPIA PARA COMERCIALIZAR, PRECISA
Oferta: 092020005732 INCORPORAR COMERCIALES EXPERTOS EN VENTA DIRECTA POR
10/03/2020 TELÉFONO. EL PERFIL SOLICITADO PUEDE PROCEDER DEL SECTOR
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ENERGÉTICO, SEGUROS, BANCA O TELECOMUNICACIONES. PERFIL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMERCIAL TANTO EN CALLE COMO EN CALL CENTER. LA INCORPORACIÓN
CATALUÑA SERÁ EN EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN DE LLAMADAS PARA NUEVA
CAPTACIÓN DE CLIENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL, ADEMÁS DEL
SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS (RENOVACIÓN DE CARTERA). UNA DE LAS
VENTAJAS PRINCIPALES ES QUE TRABAJAMOS CON 14
COMERCIALIZADORAS ELÉCTRICAS, PARA QUE SIEMPRE HAYA VARIAS
OPCIONES DE AHORRO PARA EL CLIENTE. TE OFRECEMOS PUESTO
ESTABLE, SUELDO FIJO + COMISIONES. ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
DESDE EL PRIMER DÍA. JORNADA A TIEMPO PARCIAL, TARDE. 15H A 21H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5813165) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOSSO /A DE MAGATZEM MOSSO DE MAGATZEM PER TASQUES DE CàRREGA/DESCàRREGA DE


Vilablareix ( GIRONA ) MERCADERIES.
Oferta: 092020005747 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5813179) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

RECEPCIONISTA ADMINISTRATIU/VA - GESTIÓ I ACTIVACIÓ DE LES RESERVES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE


Sant Fruitós de Bages ( BARCELONA ) RESERVES. RESERVES DE GRUPS I INDIVIDUALS, GESTIÓ I CREACIÓ DE
Oferta: 092020005758 L'AGENDA ANUAL, GESTIÓ DE LA PLATAFORMA ONLINE DE VENDA
10/03/2020 D¿ENTRADES, GENERACIÓ D'INFORMES. - GESTIÓ I RESPOSTA A TRAVÉS
DEL CORREU ELECTRòNIC I TELèFON. - VENDA D¿ENTRADES I QUADRE DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CAIXA DIARI. - TASQUES DE COMPTABILITAT I TANCAMENT DEL MES. -
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GESTIÓ D¿ACCESSOS I CUES REALITZANT LA BENVINGUDA, L¿ATENCIÓ I
CATALUÑA L¿ASSESSORAMENT DEL PÚBLIC TANT INDIVIDUAL COM DE GRUP. -
INFORMAR, ASSESSORAR, ORIENTAR I OFERIR UNA ATENCIÓ
ESPECIALITZADA ALS VISITANTS EN CATALà, CASTELLà I ANGLèS
(VALORABLE 4A LLENGUA)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5807670) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 76 de 299


RECEPCIONISTA CON INGLES (2 SE BUSCA RECEPCIONISTA PARA BARCELONA CAPITAL. TURNOS
MESES) COMBINADOS DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES .
Barcelona ( BARCELONA ) IMPRESCINDIBLE INGLES HABLADO Y CATALÁN.PERSONA MUY
RESPONSABLE Y DE TRATO MUY AFABLE. BUENA PRESENCIA, BUEN TRATO
Oferta: 092020005767 CON EL PUBLICO. C
10/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5813181) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AGENT COMERCIAL EXTERN CERQUEM PERFIL COMERCIAL ACOSTUMAT A TREBALLAR PER OBJETIUS.
Viladecans ( BARCELONA ) MOLT PROACTIU, AMB INICIATIVA E IMPLICACIO. ACOSTUMAT A REALITZAR
Oferta: 092020005770 PROSPECCIO CONTINUADA. INTERESSATS EN DESENVOLUPAR UNA
10/03/2020 TRAJECTORIA LABORAL EN UNA AGENCIA DE SEGUROS BILBAO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5807654) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ATENCIÓN CLIENTE SE NECESITAN 1 PERSONAS PARA CUBRIR EL PUESTO DE ATENCIÓN AL


Tarragona ( TARRAGONA ) CLIENTE EN UNA GRAN SUPERFICIE A MEDIA JORNADA. EN HORARIO DE
Oferta: 092020005792 LUNES A VIERNES CON DOS SÁBADOS ALTERNOS AL MES. BUENA
10/03/2020 CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. PERSONA
PRO-ACTIVA, RESOLUTIVA, EXTROVERTIDA CONOCIMIENTOS PAQUETE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA OFFICE CONOCIMIENTOS REDES SOCIALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5813146) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL COMERCIAL PER MERCATS INTERNACIONALS PER LA INDUSTRIA


Barcelona ( BARCELONA ) ALIMENTARIA
Oferta: 092020005798 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5813197) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MOSSO ETIQUETAR, NETEJAR, REGAR, REPOSAR, ATENCIÓ AL CLIENT...


Riudoms ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005805 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
10/03/2020 referencia (Referencia número:5802088) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL SECTOR CONTRA SE PRECISA COMERCIAL AUTÓNOMO PARA EMPRESA DE INSTALACIONES


INCENDIOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Boi de Llobregat ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005810 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
10/03/2020 referencia (Referencia número:5807633) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AJUDANT DEPENENT/A CASTELLAR ESTABLIMENT DE CASTELLAR CERCA AJUDANT DEPENENT/A A JORNADA


COMPLETA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 77 de 299


Castellar del Vallès ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005822 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5813137) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIU /IVA DE MAGATZEM I SERà LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓ I CONTROL DE


LOGÍSTICA MERCADERIES, AIXÍ COM DE LA PREPARACIÓ DIàRIA D'ENVIAMENTS DE
Palamós ( GIRONA ) COMANDES A CLIENTS I ORGANITZACIÓ DEL MAGATZEM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005834 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
10/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5791037) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AGENT COMERCIAL EXTERN CERQUEM PERFIL COMERCIAL PER DESENVOLUPAR TRAJECTORIA


Pineda de Mar ( BARCELONA ) PROFESSIONAL EN UNA AGENCIA D'ASSEGURANCES BILBAO A PINEDA DE
Oferta: 092020005836 MAR. CONTRACTE INDEFINT. PERFIL ACOSTUMAT A TREBALLAR PER
10/03/2020 OBJECTIUS, A REALITZAR PROSPECCIO CONTINUADA I DIARIA. MOLT
PROACTIU, AMB INICIATIVA E IMPLICACIÓ.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5807657) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIVA COMERCIAL BUSCAMOS PERSONA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE NUESTRA


Abrera ( BARCELONA ) EMPRESA. NECESITAMOS UNA PERSONA CON PERFIL COMERCIAL, BUENA
Oferta: 092020005843 PRESENCIA, DON DE GENTES, EMPATIA Y PERSEVERANCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
10/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5813157) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VALLS ofertesvalls.soc@gencat.cat
indicando el número de la oferta 09-2020-5685, sus datos identificativos (nombre y
Puigpelat ( TARRAGONA )
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
Oferta: 092020005685 currículum vitae.
10/03/2020
Oficina: VALLS

INFO ESTACIONS RENFE MALGRAT I INFORMACIÓ EN ESTACIONS DE MALGRAT I BLANES


BLANES DISCAPACITAT La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Malgrat de Mar ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005948 referencia (Referencia número:5818614) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SE PRECISA ENCARGADO DE GESTIÓN DEL ALMACÉN DIRIGIR LAS OPERACIONES DE ENTRADA Y SALIDA
ALMACÉN DE FRUTAS EN MERC DE MERCANCÍAS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE
Barcelona ( BARCELONA ) PEDIDO DECIDIR SOBRE LOS RECURSOS QUE SE DEBEN EMPLEAR
CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE INVENTARIO
Oferta: 092020005954 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 78 de 299


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818562) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTE/A DE CHARCUTERIA Y DEPENDIENTE/A DE CHARCUTERIA Y CARNICERIA


CARNICERIA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005956 referencia (Referencia número:5818656) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INFORM/TAQUILLA ZONA FIGUERES INFORMACIÓ I VENDA DE BILLETS EN ESTACIONS DE RENFE DE LA ZONA DE


AMB DISCAPACI FIGUERES I VILAFANT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Figueres ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005964 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5818572) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TèCNIC COMERCIAL NECESITAMOS INCORPORAR UN INGENIERO TÉCNICO TITULADO


Lleida ( LLEIDA ) (MECÁNICO O ELÉCTRICO PREFERIBLEMENTE) A NUESTRA EMPRESA PARA
Oferta: 092020005968 REALIZAR TAREAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN VENTA DE PRODUCTOS,
12/03/2020 DISTRIBUCIÓN Y PUESTAS EN MARCHA A NIVEL PROVINCIAL. SE PRECISA
CARNET DE CONDUCIR B, CATALÁN, CASTELLANO Y VALORARÁ INGLÉS.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA BUSCAMOS UNA PERSONA EXTROVERTIDA, COMUNICATIVA, CON
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CAPACIDADES NEGOCIADORAS Y INICIATIVA. SE VALORARÁ EXPERIENCIA
CATALUÑA EN EL SECTOR INDUSTRIAL. PARA TRABAJAR EN LLEIDA. HORARIO 8-13 Y
15-18. LUNES A VIERNES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796580) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTE/A LLEIDA IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


Lleida ( LLEIDA ) HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUÑA BUSCA
Oferta: 092020005980 DEPENDIENTE PARA NUESTRO PUNTO DE VENTA DE ALCALDE COSTA Y
12/03/2020 BARO DE MAIALS DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO
EN HORARIOS DE COMERCIO. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SEMANA Y FESTIVOS TODO EL AÑO. DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PARA CUBRIR CON TURNOS ROTATIVOS. BUSCAMOS PERSONAS ACTIVAS,
CATALUÑA POLIVALENTES, ORIENTADAS AL CLIENTE Y CON GANAS DE PODER
DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE EN UNA EMPRESA EN CONTINUO
CRECIMIENTO. SE VALORARÁ EXPERIENCIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818608) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

EMPLEADO/A DE SALÓN PERSONA ENCARGADA DE GESTIONAR COBROS Y PAGOS, FORMALIZACIÓN


La Jonquera ( GIRONA ) DE APUESTAS ETC
Oferta: 092020005986 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 79 de 299


CATALUÑA

ASESORES/AS COMERCIALES EN EN SUS MÁS DE 35 AÑOS DE TRAYECTORIA, KVIK HA ENTREGADO EL


TIENDA DISEÑO DANÉS A PRECIOS SORPRENDENTEMENTE BAJOS. LA COMPAÑÍA
Barcelona ( BARCELONA ) HA REVOLUCIONADO LA INDUSTRIA DE LA COCINA CON UN DISEÑO
INNOVADOR, ENTREGAS RÁPIDAS Y NUEVAS FORMAS DE PENSAR CÓMO
Oferta: 092020006000 SE PUEDEN HACER NEGOCIOS. LA INNOVACIÓN SIEMPRE HA SIDO UN
12/03/2020 PUNTO FUERTE EN LA FORMA DE HACER NEGOCIOS DE KVIK. LA FILOSOFÍA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE DAR A LOS CLIENTES MÁS DE LO QUE ESPERAN (EN CALIDAD, DISEÑO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Y, SOBRE TODO, EN SERVICIO) HA CONVERTIDO A KVIK EN UNA DE LAS
CATALUÑA EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR. UN RESULTADO QUE NO HUBIERA SIDO
POSIBLE SIN EMPLEADOS COMPETENTES Y ENTREGADOS. KVIK FUE
FUNDADA EN DINAMARCA EN 1983 POR KNUD BOELTROELSEN. KVIK SE
FUNDÓ SOBRE LA BASE DE 3 GRANDES PRINCIPIOS: - EL PROFUNDO
RESPETO POR SUS CLIENTES - EL DESEO Y LA VOLUNTAD DE CREAR UN
CAMBIO EN EL MUNDO DE LA COCINA TENIENDO PRECIOS
TRANSPARENTES. - BRINDAR MEJORES SERVICIOS, REDUCIENDO
DRÁ¡STICAMENTE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE SUS PRODUCTOS. KVIK
FUE ADQUIRIDA EN 2005 POR EL GRUPO SUECO, (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818611) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMPRADOR MISTERIOSO BAIX IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES, PUERICULTURA Y


LLOBREGAT Y BARCELONA HOBBY, CON DIVERSOS PUNTOS DE VENTA EN CATALUNYA BUSCA
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA COMPRADOR MISTERIOSO PARA REALIZAR VISITAS SEMANALES A
NUESTRAS TIENDAS HACIÉNDOSE PASAR POR UN CLIENTE Y EVALUAR LA
) ATENCIÓN RECIBIDA. JORNADA PARCIAL DE 9 HORAS SEMANALES DE
Oferta: 092020006026 LUNES A SÁBADO CON HORARIO FLEXIBLE PARA HACER LAS VISITAS. ZONA
12/03/2020 DE VISITA BAIX LLOBREGAT Y BARCELONA NECESARIO MOTO O COCHE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROPIO. SALARIO: 307.37 ? BRUTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823984) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL CON ALTO NIVEL INGLÉS, EMPRESA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS PRECISA COMERCIAL CON ALTO
FRANCÉS. NIVEL DE INGLÉS, FRANCÉS. DIPONIBILIDAD VIAJAR AL EXTRANJERO 1-2
Igualada ( BARCELONA ) SEMANAS AL MES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006029 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818645) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AJUDANT DEPENENT/A IGUALADA ESTABLIMENT DE CERDANYOLA DEL VALLèS CERCA AJUDANT DEPENENT/A
Igualada ( BARCELONA ) A JORNADA COMPLERTA.
Oferta: 092020006035 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823938) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO-COMERCIAL EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA CON MÁS DE 50 AÑOS DE


EXPERIENCIA EN EL SECTOR BUSCA ADMINISTRATIVO-A COMERCIAL PARA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 80 de 299


Badalona ( BARCELONA ) SU OFICINA DE VENTAS DE BADALONA. PARA EL REFERIDO PUESTO,
Oferta: 092020006037 BUSCAMOS PERFIL ENTRE 35-45 AÑOS CON RESIDENCIA EN BADALONA,
12/03/2020 BILINGüE (CAS/CAT), PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA COMERCIAL EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. SE REQUIERE PERSONA
RESPONSABLE, AMABLE Y SERIA CON CONOCIMIENTOS OFIMÁTICOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BÁSICOS (OFFICE-INTERNET). SE VALORARÁ VEHÍCULO PROPIO Y
CATALUÑA POSIBILIDAD PARA TRABAJAR SÁBADOS A MEDIA JORNADA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818589) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SELECCIONAMOS MOZ@S DE ENVASADO DE FRUTA Y VERDURA, PALETIZADO, ORGANIZACIÓN Y


ALMACÉN PARA TRABAJAR EN SA LIMPIEZA GENERAL DEL ALMACÉN
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Vicenç dels Horts ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006048 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5818571) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MOZO/A ALMACÉN LABORATORIOS YSONUT PRECISA PARA SU ALMACÉN UBICADO EN


Figueres ( GIRONA ) FIGUERAS UN MOZO/A DE ALMACÉN
Oferta: 092020006054 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5807663) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AJUDANT DEPENENT/A TERRASSA ESTABLIMENT DE TERRASSA NECESSITA AJUDANT DEPENENT/A A


Terrassa ( BARCELONA ) JORNADA COMPLERTA
Oferta: 092020006068 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818603) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CAMPAÑA ATC/CHAT FRANCIA EN IMAN TEMPORIN RUBI SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A CON


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) FRANCÉS NATIVO, PARA GESTIONAR CHAT CON UN ALTO NIVEL DE
Oferta: 092020006151 ESCRITURA UBICADO EN SANT CUGAT. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO:
13/03/2020 -EMISIÓN DE LLAMADAS. -ASESORAMIENTO. ¿QUÉ OFRECEMOS?:
-INCORPORACIÓN INMEDIATA. -HORARIO: LUNES A VIERNES 09.00 A 18.00H
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (39H SEMANALES). -SALARIO: 8,65? BRUTOS/HORA. -CONTRATO:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TEMPORAL. REQUISITOS: -DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
CATALUÑA INMEDIATA. -FRANCÉS NATIVO. -EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN UN
PUESTO SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829183) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASESOR/A COMERCIAL REF. C13-24-TA ELECTRYCONSULTING ES LA CONSULTORÍA ENERGÉTICA Nº1 A NIVEL


Reus ( TARRAGONA ) NACIONAL, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Oferta: 092020006153 ORIENTADO A EMPRESAS Y A GRANDES CUENTAS. PONEMOS A
13/03/2020 DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS EN
MATERIA DE ENERGÍA, REDUCCIÓN DE COSTES EN CONSUMO ELÉCTRICO,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AHORROS EN TU FACTURA DE LUZ Y FACTURA DE GAS, OPTIMIZACIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POTENCIAS, ADEMÁS DE TODAS LAS OPCIONES DE EFICIENCIA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 81 de 299


CATALUÑA ENERGÉTICA (CONTADORES TELEMEDIDA, BATERÍAS REACTIVAS, LEDS ¿)
FINANCIADO EN LA FACTURA DEL CLIENTE. PRECISAMOS GESTORES DE
ENERGÍA. QUEREMOS QUE FORMES PARTE DE UNA EMPRESA QUE AVALA
QUE EL COMERCIAL ES EL ELEMENTO SUSTENTADOR PARA CUALQUIER
MODELO DE NEGOCIO, POR LO CUAL HEMOS DECIDIDO SER LA PRIMERA
EMPRESA DE VENTAS QUE APUESTE POR SU DESARROLLO EMPRESARIAL.
TE OFRECEMOS CONTRATO MERCANTIL CON ALTAS COMISIONES Y
TRABAJAR CON LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS DEL MERCADO,
ASÍ COMO UN SISTEMA QUE TAMBIÉN TE GARANTIZA UN FUTURO
ACERTADO GRACIAS A NUESTRO MODELO DE RENOVAC (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829152) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENTAS REF. C02-22-IG ELECTRYCONSULTING ES LA CONSULTORÍA ENERGÉTICA Nº1 A NIVEL


Igualada ( BARCELONA ) NACIONAL, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Oferta: 092020006158 ORIENTADO A EMPRESAS Y A GRANDES CUENTAS. PONEMOS A
13/03/2020 DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS EN
MATERIA DE ENERGÍA, REDUCCIÓN DE COSTES EN CONSUMO ELÉCTRICO,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA AHORROS EN TU FACTURA DE LUZ Y FACTURA DE GAS, OPTIMIZACIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE POTENCIAS, ADEMÁS DE TODAS LAS OPCIONES DE EFICIENCIA
CATALUÑA ENERGÉTICA (CONTADORES TELEMEDIDA, BATERÍAS REACTIVAS, LEDS ¿)
FINANCIADO EN LA FACTURA DEL CLIENTE. BUSCAMOS A COMERCIALES
CON: DON DE GENTES. CAPACIDAD DE GESTIÓN. GANAS DE IMPLICARSE
EN EL PROYECTO. DISPONIBILIDAD HORARIA. ESTRATEGIAS DE VENTA.
VOCACIÓN COMERCIAL. IMPRESCINDIBLE DNI O DOCUMENTACIÓN EN
REGLA, NIE COMUNITARIO, PERMANENTE O CUENTA PROPIA. LE
OFRECEMOS: PLAN DE INCENTIVOS DISEÑADO A MEDIDA PARA LA RED
COMERCIAL. CONTRATO A RÉGIMEN MERCANTIL + ESTABILIDAD
FINANCIERA. AUTONOMÍA Y POSICIONAMIENTO EN LA EMPRESA
GARANTIZADO. POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO. (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829150) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AGENTE COMERCIAL REF. C08-12-BE SI TU MOTIVACIÓN SON LAS VENTAS Y QUIERES HACER CARRERA EN UNA
Premià de Mar ( BARCELONA ) COMPAÑÍA ESTABLE Y CONSOLIDADA, PONEMOS A TU DISPOSICIÓN UN
Oferta: 092020006168 PROYECTO ÚNICO EN EL QUE TRANSFORMAMOS RETOS EN CONQUISTAS.
13/03/2020 ELECTRYCONSULTING ES LA CONSULTORÍA ENERGÉTICA Nº1 A NIVEL
NACIONAL, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ORIENTADO A EMPRESAS Y A GRANDES CUENTAS. PONEMOS A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS EN
CATALUÑA MATERIA DE ENERGÍA, REDUCCIÓN DE COSTES EN CONSUMO ELÉCTRICO,
AHORROS EN TU FACTURA DE LUZ Y FACTURA DE GAS, OPTIMIZACIÓN DE
POTENCIAS, ADEMÁS DE TODAS LAS OPCIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA (CONTADORES TELEMEDIDA, BATERÍAS REACTIVAS, LEDS ¿)
FINANCIADO EN LA FACTURA DEL CLIENTE. BENEFICIOS: PROMOCIÓN
INTERNA. INGRESOS ALTOS. CONTRATO EN RÉGIMEN MERCANTIL. BUEN
AMBIENTE DE TRABAJO Y EQUIPO DE CONSULTORES CUALIFICADOS Y
PROFESIONALES. TE FACILITAMOS OPORTUNIDADES DE VENTAS SOBRE
POSIBLES CLIENTES DE LA ZONA. SOPORTE ADMINISTRATIVO,
SEGUIMIENTO Y APOYO AL COMERCIAL D (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829145) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TELEOPERADOR/A (VENTA EN IMAN TEMPORIN RUBI SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A PARA


FORMACIÓN) REALIZAR VENTAS DE PRODUCTOS DE FORMACIÓN, EN CALL CENTER
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) UBICADO EN SANT CUGAT DEL VALLÉS. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO:
-EMISIÓN DE LLAMADAS. -VENTA TELEFÓNICA. ¿QUÉ OFRECEMOS?:
Oferta: 092020006176 -INCORPORACIÓN INMEDIATA. -HORARIO: LUNES A VIERNES 30H

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 82 de 299


13/03/2020 SEMANALES (PREFERIBLEMENTE DE TARDE 15.00 A 21.00H). -SALARIO:
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA 7,89? BRUTOS/HORA. REQUISITOS: -DOTES COMERCIALES.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -ACOSTUMBRADO/A A TRABAJAR POR OBJETIVOS. -EXPERIENCIA MÍNIMA
DE UN AÑO EN UN PUESTO SIMILAR DE VENTA TELEFÓNICA. -DINAMISMO Y
CATALUÑA PERFIL COMERCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829191) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GESTOR/A COMERCIAL REF. PRECISAMOS PROFESIONALES COMERCIALES EN VENTA O PERSONAS


C12-29-BO DINÁMICAS Y PROACTIVAS, QUE BUSQUEN EN ESTA PROFESIÓN UNA
El Prat de Llobregat ( BARCELONA ) ALTERNATIVA PESE A NO DISPONER DE EXPERIENCIA PREVIA.
ELECTRYCONSULTING ES LA CONSULTORÍA ENERGÉTICA Nº1 A NIVEL
Oferta: 092020006183 NACIONAL, CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
13/03/2020 ORIENTADO A EMPRESAS Y A GRANDES CUENTAS. PONEMOS A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS EN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MATERIA DE ENERGÍA, REDUCCIÓN DE COSTES EN CONSUMO ELÉCTRICO,
CATALUÑA AHORROS EN TU FACTURA DE LUZ Y FACTURA DE GAS, OPTIMIZACIÓN DE
POTENCIAS, ADEMÁS DE TODAS LAS OPCIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA (CONTADORES TELEMEDIDA, BATERÍAS REACTIVAS, LEDS ¿)
FINANCIADO EN LA FACTURA DEL CLIENTE. TE OFRECEMOS:
INMEJORABLES COMISIONES. ESTABILIDAD ECONÓMICA. FORMACIÓN EN
EL SECTOR ENERGÉTICO. CONTRATO MERCANTIL. PLAN DE CARRERA Y
PROMOCIÓN INTERNA. LA ENTREVISTA SERÁ EN LA CENTRAL Y SE
ASIGNARÁ AL CANDIDATO LA ZONA MÁS CERCANA DE LA PROVINCIA A SU
DOMICILIO. REQUISITOS MÍNIMOS: HABILIDADES (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829147) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TELEOPERADOR/A AMB LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE BUSCA PER UNA EMPRESA DEL
DISCAPACITAT SECTOR ATENCIÓ AL CLIENT, TELEOPERADORS/ES. EN UNA CAMPANYA
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA PUNTUAL. BONA COMUNICACIÓ, ASSERTIVITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006187 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5829189) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEOPERADOR/A FRANCÉS/A EN IMAN TEMPORIN RUBI SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A CON


NATIVO FRANCÉS NATIVO, PARA CALL CENTER UBICADO EN SANT CUGAT. EN QUÉ
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) CONSISTE EL TRABAJO: -EMISIÓN DE LLAMADAS. -ASESORAMIENTO Y
VENTA TELEFÓNICA. -REACTIVACIÓN DE EMPRESAS. ¿QUÉ OFRECEMOS?:
Oferta: 092020006190 -INCORPORACIÓN INMEDIATA. -HORARIO: LUNES A VIERNES 09.00 A 18.00H
13/03/2020 (39H SEMANALES). -SALARIO: 8,65? BRUTOS/HORA. -CONTRATO:
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TEMPORAL. REQUISITOS: -DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE INMEDIATA. -FRANCÉS NATIVO. -EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN UN
CATALUÑA PUESTO SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829179) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

REPONEDOR EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Masquefa ( BARCELONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020006196 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
13/03/2020 EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *REPONEDORES* CON
INCORPORACIÓN INMEDIATA PARA UNA DE LAS COMPAÑÍAS LÍDER EN EL

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 83 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SECTOR DISTRIBUCIÓN. *FUNCIONES* * REPONER ESTANTERÍAS *
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CARTONEAR *REQUISITOS* * MANIPULADOR DE ALIMENTOS. *
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR MAÑANA 14/03 *CONDICIONES* * 40H
CATALUÑA SEMANALES: DE LUNES A SÁBADO (TURNOS ROTATIVOS 6 A 14/ 14 A 22). *
SALARIO POR CONVENIO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5834362) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TELEOPERADOR/A ITALIANO/A NATIVO EN IMAN TEMPORIN RUBI SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A CON


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) ITALIANO NATIVO, PARA CALL CENTER UBICADO EN SANT CUGAT. EN QUÉ
Oferta: 092020006198 CONSISTE EL TRABAJO: -EMISIÓN DE LLAMADAS. -ASESORAMIENTO Y
13/03/2020 VENTA TELEFÓNICA. -REACTIVACIÓN DE EMPRESAS. ¿QUÉ OFRECEMOS?:
-INCORPORACIÓN INMEDIATA. -HORARIO: LUNES A VIERNES 09.00 A 18.00H
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (39H SEMANALES). -SALARIO: 8,65 EUROS BRUTOS/HORA. -CONTRATO:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TEMPORAL. REQUISITOS: -DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
CATALUÑA INMEDIATA. -ITALIANO NATIVO. -EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN UN
PUESTO SIMILAR.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829177) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA COMPRES


COMPRES La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Terrassa ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006202 referencia (Referencia número:5829186) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
13/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEOPERADORAS LUNES A VIERNES EMPRESA DE SERVICIOS DEDICADA AL SECTOR DE OCIO Y


DE 23 A 07HS ENTRETENIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL SOLICITA TELEOPERADORAS
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) PARA TRABAJAR EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 23 A 07HS ( 40
HORAS SEMANALES ) - NO ES NECESARIO HABLAR CATALÁN PERO SI
Oferta: 092020006204 ESPAÑOL NATIVO - SE LE DARÁN ESPECIAL RELEVANCIA A ESTUDIANTES
13/03/2020 QUE ESTUDIEN POR LAS TARDES BUSCAMOS ESTABILIDAD EN NUESTRO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EQUIPO DE TRABAJO POR ELLO SI REALMENTE PUEDES COMPAGINAR TUS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ACTIVIDADES ACTUALES CON ESTE EMPLEO NO DUDES EN POSTULAR TE
CATALUÑA ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONTESTARTE A LA BREVEDAD.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818668) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DE DEPENDENTA DE ATENDRE A LES NECESSITATS DEL CLIENT PERL QUE FA A SERVEIS DE
CARNISSERIA CARNISSERIA I XARCUTERIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Llinars del Vallès ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006205 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5829188) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENT/A DE IOGURTERIA BUSQUEM PERSONAL PER A NOVA OBERTURA D'UNA IOGURTERIA A


Barcelona ( BARCELONA ) BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 84 de 299


Oferta: 092020006210 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
13/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5829164) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEOPERADOR/A (VENTA EN IMAN TEMPORIN RUBI SELECCIONAMOS TELEOPERADOR/A PARA


FORMACIÓN) REALIZAR VENTA DE REVISTAS Y COLECCIONABLES, EN CALL CENTER
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) UBICADO EN SANT CUGAT DEL VALLÉS. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO:
-EMISIÓN DE LLAMADAS. -VENTA TELEFÓNICA. ¿QUÉ OFRECEMOS?:
Oferta: 092020006213 -INCORPORACIÓN INMEDIATA. -HORARIO: LUNES A VIERNES 30H
13/03/2020 SEMANALES (PREFERIBLEMENTE DE TARDE 15.00 A 21.00H). -SALARIO:
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA 7,89? BRUTOS/HORA. REQUISITOS: -DOTES COMERCIALES.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -ACOSTUMBRADO/A A TRABAJAR POR OBJETIVOS. -EXPERIENCIA MÍNIMA
CATALUÑA DE UN AÑO EN UN PUESTO SIMILAR DE VENTA TELEFÓNICA. -DINAMISMO Y
PERFIL COMERCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829190) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE DE SUPERMERCAT LES FUNCIONS ES DESENVOLUPARAN ENTRES àREES: GESTIÓ DE


Palamós ( GIRONA ) PRODUCTES, DE L'EQUIP I DE CLIENTS/ES.
Oferta: 092020006226 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
17/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5839513) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A - SHELL BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENCARGADO/A GENERAL, SU MISIÓN


LA JONQUERA CONSISTIRÁ EN ATENDER CORRECTAMENTE A LOS/AS CLIENTES Y
La Jonquera ( GIRONA ) GARANTIZAR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN LÍNEA CON LOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NEGOCIO. ADEMÁS, SE OCUPARÁ DE LA VENTA Y
Oferta: 092020006232 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE
17/03/2020 SERVICIOS, CON UN ALTO NIVEL DE CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5839507) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ASESOR/A CLÍNICA DENTAL PIMEC SELECCIONA PARA CLÍNICA DENTAL Y ESTÉTICA CON MÁS DE 25
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA AÑOS DE EXPERIENCIA, UBICADA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT UN/A:
) ASESOR/A CLÍNICA DENTAL FUNCIONES: SE RESPONSABILIZARÁ DE LA
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LOS PACIENTES, ASISTENCIA AL DOCTOR,
Oferta: 092020006244 SEGUIMIENTO DEL PACIENTE, REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS Y
17/03/2020 EXPLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS AL CLIENTE. VENTA,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS DE LOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PACIENTES. SE RESPONSABILIZARÁ DEL CIERRE Y SEGUIMIENTO DE LOS
CATALUÑA PRESUPUESTOS DE LA CLÍNICA. REQUISITOS: EXPERIENCIA PROFESIONAL
EN CLÍNICA DENTAL O CENTRO MÉDICO, PREFERENTEMENTE EN TAREAS
DE RECEPCIÓN DE PACIENTES, ASESORAMIENTO, VENTA Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS. PERFIL COMERCIAL Y
ORIENTACIÓN AL PACIENTE, EMPATÍA Y TRATO PRÓXIMO. DOMINIO DEL
CATALÁN Y CASTELLANO HABLADO Y ESCRITO. VALORABLE INGLÉS.
VALORABLE DOMINIO DEL PROGRAMA GESDEN. SE OFRECE:
-INCORPORACIÓN INMEDIATA. -JORNADA COMPLETA. -1250 ? NETOS
MENSUALES FIJOS POR 12 PAGAS + COMISIONES (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5834368) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 85 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENEDOR/A CAIXER/A PER SE PRECISA INCORPORAR PERSONAL PARA REALIZAR LAS LABORES
ESTACIONS DE SERVEI PROPIAS DE VENDEDOR/A EN ESTACIONES DE SERVICIO AUTOSERVICIO
Santa Coloma de Gramenet ( SEMIATENDIDAS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
BARCELONA ) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006264 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
19/03/2020 referencia (Referencia número:5844574) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEFONISTA 40H/SEMANA ROTATIVO EMPRESA INTERNACIONAL DEDICADA AL OCIO Y ENTRETENIMIENTO


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) PRECISA INCORPORACIÓN DE TELEFONISTA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (
Oferta: 092020006265 NO COMERCIAL) PARA HORARIO 40H SEMANALES CON CONDICIÓN
19/03/2020 ROTATIVA, PRINCIPALMENTE EN HORARIO DE NOCHE. SE BUSCA PERSONA
CON DOMINIO DE REDES SOCIALES, PAQUETE OFFICE.. CON DON DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA GENTES, Y FACILIDAD DE HABLA. EL SUELDO SON 1250 ? NETOS. SE HACE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CONTRATO Y ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. SI LA OFERTA ES DE TU
CATALUÑA INTERÉS, Y CUMPLES CON LOS REQUISITOS, NO DUDES EN ESCRIBIRNOS,
NOS PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO. TIPO DE PUESTO: JORNADA
COMPLETA SALARIO: 1.200,00? A 1.250,00? /MES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5849659) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ATENCIÓ AL CLIENT ATENCIÓ AL CLIENT EN EMPRESA DEDICADA AL SECTOR ELèCTRIC


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
)
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006268 referencia (Referencia número:5849641) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
19/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMINISTRATIVO/-A BCN RENFE CON DISPONIBILIDAD HORARIA, OFIMÁTICA AVANZADA, TOLERANCIA AL ESTRÉS,
DISCAPACIDAD TRABAJO EN EQUIPO Y TERCER IDIOMA CONVERSACIÓN HORARIOS DE
Barcelona ( BARCELONA ) MAÑANA DE 6 A 14H Y TARDE DE 14 A 22, EN TURNOS ROTATIVOS SEGÚN
CUADRANTE FRECUENCIA DE TRABAJO 4-2, DOS DÍAS DE TRABAJO Y DOS
Oferta: 092020006284 DE DESCANSO
19/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5844587) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ADMINISTRATIU/-VA RENFE DISCAP DISPONIBILITAT HORARIA DE NIT, OFIMÁTICA MITJ/AVANÇADA, TOLERÀNCIA


MITJA JORNADA NIT AL ESTRÉS, TREBALL EN EQUIP I VALORABLE TERCER IDIOMA NIVELL
Barcelona ( BARCELONA ) CONVERÇA HORARI DE 22 A 6H. SEGONS QUADRANT FRECUÈNCIA DE
TREBALL 2-4, DOS DÍES DE TREBALL I QUATRE DE DESCANS
Oferta: 092020006288 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
19/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5844584) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 86 de 299


ATENCIÓ AL CLIENT ATENCIÓ AL CLIENT EN EMPRESA DEDICADA AL SECTOR ELÉCTRIC.
Badalona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006294 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
19/03/2020 referencia (Referencia número:5849640) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INFORM/TAQU DIFERENTS ESTACIONS INFORMACIÓ I VENDA DE BILLETS EN MÀQUINES AUTOVENTA/TAQUILLES


RENFE AMB DISCAP EN DIFERENTS ESTACIONS DE LA XARXA DE RODALIES RENFE
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Barcelona ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006298 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
19/03/2020 referencia (Referencia número:5849637) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A - CAN BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENCARGADO/A GENERAL, SU MISIÓN


VINYALETS CONSISTIRÁ EN ATENDER CORRECTAMENTE A LOS/AS CLIENTES Y
Santa Perpètua de Mogoda ( GARANTIZAR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN LÍNEA CON LOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NEGOCIO. ADEMÁS, SE OCUPARÁ DE LA VENTA Y
BARCELONA ) PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE
Oferta: 092020006341 SERVICIOS, CON UN ALTO NIVEL DE CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE
24/03/2020 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5865011) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

INFOR/TAQUILLA ZONA INFORMACIÓ I VENDA DE BILLETS EN ESTACIONS DE RENFE DE LA ZONA DE


VIC/RIPOLL/TORELLO AMB DISCAP VIC, RIPOLL, TORELLÓ I MANLLEU
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Vic ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006342 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/03/2020 referencia (Referencia número:5864988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROMOTORES/AS DE VENTAS (GAVA, PROMOTORES/AS DE VENTAS DE PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO


BARCELONA) (JORNADA PARCIAL)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Gavà ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006364 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/03/2020 referencia (Referencia número:5859847) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADMIN RENFE A BCN CON DISCAPAC DISPONIBILIDAD HORARIA, OFIMÁTICA AVANZADA, TOLERANCIA AL ESTRÉS,
FINES DE SEMANA TRABAJO EN EQUIPO Y TERCER IDIOMA NIVEL CONVERSACIÓN TURNOS
Barcelona ( BARCELONA ) MAÑANA/TARDE HORARIO DE MAÑANA DE 6 A 14H Y TARDE DE 14 A 22H.,EN
TURNOS SEGÚN CUADRANTE TRABAJO DE FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
Oferta: 092020006368 CON POSIBILIDAD DE AMPLIAR JORNADA.
24/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5864991) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 87 de 299


ADMINISTRADOR/A DE COMPRAS REALIZACIÓN DE PEDIDOS, VERIFICACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO Y
Vilanova i la Geltrú ( BARCELONA ) ORGANIZACIÓN DEL MISMO. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y NEGOCIACIÓN
Oferta: 092020006377 CON PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTROL Y
24/03/2020 COLOCACIÓN DEL STOCK EN LA CENTRAL Y DELEGACIONES. REALIZACIÓN
DE ENVÍO INTERNACIONALES.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5864963) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RECEPCIONISTA TARDES INGLES (L.V SE BUSCA RECEPCIONIST@/TELEFONIST@ PARA BARCELONA CAPITAL


DE 14:30 A 21:30) (ZONA BESOS ) PARA EL CONTROL DE ACCESOS DE UNA FABRICA.
Barcelona ( BARCELONA ) IMPRESCINDIBLES CASTELLANO, CATALAN E INGLES HABLADO. TURNO DE
TARDE DE 14:30 A 21:30 DE LUNES A VIERNES CON POSIBILIDAD DE
Oferta: 092020006403 CAMBIARSE EL TURNO CON LA PERSONA DE LAS MAÑANA EN CASO DE
30/03/2020 NECESIDAD O VACACIONES . IMPRESCINDIBLE INGLES HABLADO (PARA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MANTENER CONVERSACIONES POR TELÉFONO) INCORPORACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE URGENTE. BUENA PRESENCIA, BUEN TRATO CON EL PUBLICO,
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5879606) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A AMB DISCAPACITAT BUSQUEM PROFESSIONALS QUE ELS HI AGRADI L' ATENCIÓ I L'
CAMPANYA ESTIVAL ASSESSORAMENT AL CLIENT, TREBALLAR EN BOTIGA . PROPOSA'T COM A
Barcelona ( BARCELONA ) CANDIDAT/A I ESTIGUES PREPARAT PER COMENÇAR A TREBALLAR QUAN
TOT TORNI A LA NORMALITAT . BUSQUEM PERSONES QUE VOLGUIN
Oferta: 092020006412 TREBALLAR EN MODA, COSMETICA I PERFUMERIA , ESPORTS , O
02/04/2020 TECNOLOGIA . VACANTS A BARCELONA I LA ZONA METROPOLITANA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5899205) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

GERENT D'ASSEGURANCES AMB AMB MOTIU DEL NOSTRE PLA D'EXPANSIÓ, A SEGUROS BILBAO, CERQUEM
RETRIBUCIÓ FIXE PROFESSIONALS PER GERENCIAR, EN UN FUTUR, LA SEVA PROPIA
Terrassa ( BARCELONA ) AGENCIA A TERRASSA. CERQUEM UN PERFIL AMB COMPETENICES
RELATIVES AL ASSESORAMENT I VENDA, GESTIÓ DE NEGOCI I LIDERATGE
Oferta: 092020006419 DE PERSONES.
02/04/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5899220) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

REPONEDOR POLIVALENTE (2 EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


SEMANAS) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Olot ( GIRONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *REPONEDORES* CON
Oferta: 092020006429 INCORPORACIÓN INMEDIATA PARA UNA DE LAS COMPAÑÍAS LÍDER EN EL
02/04/2020 SECTOR DISTRIBUCIÓN. *FUNCIONES* * REPONER ESTANTERÍAS *
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CARTONEAR * CONTROL DE ACCESOS *REQUISITOS* * MANIPULADOR DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ALIMENTOS. * DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR 27/03 *CONDICIONES* *
CATALUÑA DÍAS SUELTOS. * SALARIO POR CONVENIO. 8,72?/H
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5889418) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 88 de 299


CARNISSER/A TARRAGONA CARNISSER/A
Tarragona ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006450 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
06/04/2020 referencia (Referencia número:5909062) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARRETONER/A EMPRESA DE BALSARENY , CARRETONER AMB EXPERIèNCIA PER VACANT


Balsareny ( BARCELONA ) ESTABLE.
Oferta: 092020006472 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5904133) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CARRETILLERO / MOZO DE ALMACÉN EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS DEL BAGES NECESITA CARRETILLERO /
Castellbell i el Vilar ( BARCELONA ) MOZO DE ALMACÉN. ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LA LOGÍSTICA DEL
Oferta: 092020006482 ALMACÉN. SUS FUNCIONES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: CARGA Y
09/04/2020 DESCARGA DE CAMIONES, RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y
COMPROBACIÓN DE LOS ALBARANES. GUARDAR LOS PALES DE CARTÓN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE EN EL ALMACÉN. COMENTAR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRODUCCIÓN CON EL ENCARGADO CADA MAÑANA PARA PODER
CATALUÑA SUBMINISTRAR EL MATERIAL NECESARIO PARA CADA MAQUINA EN LAS
DISTINTAS SECCIONES DE FABRICA, EN CADA PROCESO DE PRODUCCIÓN,
DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL. MANTENER LIMPIO Y ORDENADO
TODA LA FABRICA SACANDO TODOS LOS PALES ROTOS Y GUARDÁNDOLOS
EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5923979) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CAIXER-A/REPONEDOR A GELIDA ROGES SUPERMERCATS, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL


Gelida ( BARCELONA ) SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ (SPAR), NECESSITA COBRIR UN LLOC DE
Oferta: 092020006498 TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
09/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5918977) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOSSO MAGATZEM PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓ A LLEIDA,


Lleida ( LLEIDA ) BUSQUEM MOSSO MAGATZEM.
Oferta: 092020006508 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
09/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5914028) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COMERCIAL VENTA TELEFONICA COMERCIAL VENTA TELEFONICA


Granollers ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006509 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
09/04/2020 referencia (Referencia número:5923978) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 89 de 299


EMPAQUETADOR/A ESCORXADOR IMPORTANT EMPRESA DE LA ZONA DEL PLA D'URGELL DEDICADA AL
Mollerussa ( LLEIDA ) SECTOR CàRNIC PRECISA INCORPORAR UN/A EMPAQUETADOR/A
Oferta: 092020006514 ESCORXADOR. ES REQUEREIX DISPONIBILITAT D'INCORPORACIÓ
09/04/2020 IMMEDIATA I EXPERIèNCIA PRèVIA EN ESCORXAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5879581) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTES FRUTERÍA ATENCIÓN AL CLIENTE


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006524 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
09/04/2020 referencia (Referencia número:5914031) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL COMERCIAL
Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006527 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
09/04/2020 referencia (Referencia número:5918983) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL EXTERN BUSQUEM COMERCIAL EXTERN PER LA CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS I LA


Lleida ( LLEIDA ) PRESENTACIÓ DELS NOSTRES PRODUCTES.
Oferta: 092020006570 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
16/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5938929) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TÉCNICO COMERCIAL ALQUILER Y VENTA DE CARRETILLAS ELEVADORAS


Gavà ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006588 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
16/04/2020 referencia (Referencia número:5933954) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL D'ASSEGURANCES (BAIX COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FINANCERS I ASSEGURADORS.


LLOBREGAT) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
) referencia (Referencia número:5938956) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oferta: 092020006589 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
16/04/2020
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL INFORMÁTICO Y TIENDA EMPRESA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BUSCA PARA SU SEDE EN


ONLINE BARCELONA CAPITAL (ZONA SANT MARTÍ-BESòS) A UN/A COMERCIAL DEL
Barcelona ( BARCELONA ) SECTOR IT/INFORMÁTICO QUE GESTIONE TAMBIÉN LA TIENDA ONLINE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006627

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 90 de 299


20/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5948917) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CAJERA/REPONEDORA SUPERMERCATS SPAR EMPRESA EN PLENA EXPANSIÓ, BUSCA PERSONAL


Santa Coloma de Queralt ( TARRAGONA PER A NOVES VACANTS A LA ZONA DE SANTA COLOMA DE QUERALT.
) PERFIL DE CAIXER/ES I REPOSADIRS/ES. REQUISITS DEL CANDIDAT/A: -
NIVELL D'ESTUDIS MIG - TENIR RESIDèNCIA A LA ZONA DE TREBALL -
Oferta: 092020006646 EXPERIèNCIA DE CARA AL PUBLIC - TREBALL EN EQUIP - BONA PRESèNCIA -
20/04/2020 DISPONIBILITAT HORARIA (POSSIBILITAT DE JORNADA PARTIDA)
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5914025) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CAIXER-A/REPONEDOR-A -SANT FELIU ROGES SUPERMERCATS, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL


DE LLOBREGAT SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ (SPAR), NECESSITA COBRIR UN LLOC DE
Sant Feliu de Llobregat ( BARCELONA ) TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006675 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
21/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5964030) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DEPARTAMENT COMERCIAL EMPRESA D'E-COMMERCE PRECISA L'INCORPORACIÓ D'UNA PERSONA AL


Llorenç del Penedès ( TARRAGONA ) DEPARTAMENT COMERCIAL. CONTRACTE TEMPORAL AMB OPCIÓ A
Oferta: 092020006690 CONTRACTE INDEFINIT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
21/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5933970) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PERSONAL PARA DESCARGAS SELECCIONAMOS PARA EMPRESA CLIENTE DE TàRREGA (LLEIDA),


Tàrrega ( LLEIDA ) PERSONAS PARA DESCARGAS, PARA DÍAS ESPORÁDICOS.
Oferta: 092020006697 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
21/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5958998) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AJUDANT DEPENDENT/A NECESSITEM PERSONA AMB EXPERIèNCIA PER TASQUES A BOTIGA


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA D'ALIMENTACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
)
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006713 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/04/2020 referencia (Referencia número:5969129) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARRETILLERO/A FRONTAL EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Mollet del Vallès ( BARCELONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020006723 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
24/04/2020 EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *CARRETILLERO/A
FRONTAL* PARA IMPORTANTE EMPRESA SECTOR ALIMENTACIÓN, UBICADA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EN MOLLET DEL VALLèS. *FUNCIONES* PRESTARÁS SERVICIOS PARA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 91 de 299


CATALUÑA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR REALIZANDO LAS SIGUIENTES
TAREAS: - PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y PICKING. - MOVIMIENTO DE
MERCANCÍAS DURANTE TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. -
PALETIZADO. *REQUISITOS* - EXPERIENCIA MÍNIMA 2-3 AÑOS EN
FUNCIONES DESCRITAS. - EXPERIENCIA EN EMBOTELLADORAS O
CERVECERAS. - EXPERIENCIA EN TOLVAS. - CARNÉ CARRETILLA EN VIGOR.
- CARNÉ MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. - FACILIDAD DE ADAPTACIÓN. -
PERSONA ÁGIL Y RESPONSABLE. *CONDICIONES* - SE REALIZA PRUEBA
PREVIA. - CONTRATO TEMPORAL. - JORNADA DE L - V EN TURNOS
ROTATIVOS CADA DOS SEMANAS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE - SALARIO
POR CONVENIO. - INCORPORAC (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5964038) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MOZO/A DE ALMACÉN - EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


CARRETILLERO/A TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Viladecans ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *MOZO/A DE ALMACÉN -
Oferta: 092020006748 CARRETILLERO/A* PARA VILADECANS. *FUNCIONES:* * RECEPCIÓN Y
24/04/2020 COLOCACIÓN DE MERCANCÍAS EN TARIMAS O PALÉS. * CARGA Y
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DESCARGA DE MERCANCÍAS * REALIZACIÓN DE PICKING CON PDA O
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RADIOFRECUENCIA. *REQUISITOS DEL PUESTO:* * EXPERIENCIA PREVIA DE
CATALUÑA AL MENOS 1 AÑO. * DISPONIBILIDAD INMEDIATA *CONDICIONES:* * SUELDO:
10.01?/HORA * CONTRATO POR ETT (CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO CON
POSIBILIDAD DE PASO POR EMPRESA). * INCORPORACIÓN INMEDIATA. SI TE
INTERESA¿ ¡APLICA EN LA OFERTA Y TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE
CONOCERNOS!
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5979342) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BUSINESS MANAGER CON DESDE K-LAGAN PRECISAMOS INCORPORAR A UN/A BUSINESS MANAGER
DISCAPACIDAD JUNIOR PARA NUESTRAS OFICINAS CENTRALES DE BARCELONA. LA
Barcelona ( BARCELONA ) PERSONA SELECCIONADA SE INCORPORARÁ AL EQUIPO DE DESARROLLO
DE NEGOCIO DE K-LAGAN Y RECIBIRÁ FORMACIÓN Y COACHING PARA
Oferta: 092020006768 DESARROLLAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES
24/04/2020 FUNCIONES: - CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES MEDIANTE VISITAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA COMERCIALES Y LLAMADAS DE PROSPECCIÓN. - GESTIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NECESIDADES DE CLIENTES, DETECTAR NECESIDADES Y OFRECER LA
CATALUÑA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA. - GESTIÓN DE EQUIPOS DE TÉCNICOS, DESDE
LA SELECCIÓN HASTA EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MISMOS. -
RESPONSABLE DE TODO EL CICLO DE VENTA, POSTERIOR GESTIÓN Y
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5979349) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

RESPONSABLE DE RECAMBIOS EMPRESA PUNTERA ESPECIALIZADA EN LA VENTA Y MANTENIMIENTO DE


Barcelona ( BARCELONA ) DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA BUSCA RESPONSABLE DE
Oferta: 092020006800 RECAMBIOS CON EXPERIENCIA EN POSICIÓN SIMILAR EN EMPRESAS DEL
28/04/2020 SECTOR AGRÍCOLA, INDUSTRIAL O DE AUTOMOCIÓN.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5938954) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARNISSER/A CANYELLES CARNISSER/A

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 92 de 299


Canyelles ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006820 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
30/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5994720) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL VEH. INDUSTRIAL IMPORTANTE GRUPO DE AUTOMOCIÓN BUSCA COMERCIAL DE VEH.


Lleida ( LLEIDA ) INDUSTRIAL. TAREAS: ESTUDIO DE MERCADO Y ZONA DE ACTUACIÓN.
Oferta: 092020006821 CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN ACTIVA DE EMPRESAS CLIENTE. EXPLOTACIÓN
30/04/2020 DE LA BBDD QUE OFRECE LA EMPRESA. VISITA A CLIENTES,
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PERSONALIZADO A CADA SITUACIÓN.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CONSECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING DE MARCA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VENTAS. REPORTAR
CATALUÑA INFORMACIÓN Y RESULTADOS A DIRECTOR COMERCIAL. ACTUALIZACIÓN
DE BBDD Y USO DE CRM. CONTINUO CONTACTO CON EL CLIENTE,
APORTANDO VALOR Y SOLUCIONES A SUS NECESIDADES E INCIDENCIAS.
REPORTE A DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL E INFORMES DE
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. BUSCAMOS: PERSONA CON
EXPERIENCIA COMERCIAL B2B QUE DOMINE LA ZONA. PERFIL MUY
AMBICIOSO Y ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.
EXPERIENCIA COMERCIAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN VALORABLE
CONOCIMIENTO TÉCNICO DE AUTOMOCIÓN. IMPRESCINDIBLE : ALTO
CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA DE LLEIDA. ACOSTUMBRADA A (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5994727) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEIXATER/A TARRAGONA PEIXATER/A


Tarragona ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006825 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
30/04/2020 referencia (Referencia número:5994719) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PEIXATER/A CANYELLES PEIXATER/A


Canyelles ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006834 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
30/04/2020 referencia (Referencia número:5994721) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COMERCIAL B2B AUTOMOCIÓN IMPORTANTE GRUPO DE AUTOMOCIÓN BUSCA COMERCIAL DE VEH.


Girona ( GIRONA ) INDUSTRIAL. TAREAS: ESTUDIO DE MERCADO Y ZONA DE ACTUACIÓN.
Oferta: 092020006856 CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN ACTIVA DE EMPRESAS CLIENTE. EXPLOTACIÓN
30/04/2020 DE LA BBDD QUE OFRECE LA EMPRESA. VISITA A CLIENTES,
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PERSONALIZADO A CADA SITUACIÓN.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA CONSECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING DE MARCA.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VENTAS. REPORTAR
CATALUÑA INFORMACIÓN Y RESULTADOS A DIRECTOR COMERCIAL. ACTUALIZACIÓN
DE BBDD Y USO DE CRM. CONTINUO CONTACTO CON EL CLIENTE,
APORTANDO VALOR Y SOLUCIONES A SUS NECESIDADES E INCIDENCIAS.
REPORTE A DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL E INFORMES DE
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. BUSCAMOS: PERSONA CON
EXPERIENCIA COMERCIAL B2B QUE DOMINE LA ZONA. PERFIL MUY
AMBICIOSO Y ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.
EXPERIENCIA COMERCIAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN VALORABLE
CONOCIMIENTO TÉCNICO DE AUTOMOCIÓN. IMPRESCINDIBLE : ALTO
CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA DE GIRONA. ACOSTUMBRADA A (...)

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 93 de 299


La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5994726) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARNICEROS/AS - CHARCUTEROS/AS SE PRECISAN CARNICEROS/AS Y/O CHARCUTEROS/AS CON EXPERIENCIA


Barcelona ( BARCELONA ) MÍNIMA EN EL PUESTO: -CONOCIMIENTOS EN ELABORADOS, DESHUESE DE
Oferta: 092020006865 TERNERA, CORDERO, POLLO... -CORTE DE JAMÓN. EL TIPO DE CONTRATO
30/04/2020 QUE OFRECEMOS ES INDEFINIDO CON JORNADA COMPLETA. EXISTE LA
POSIBILIDAD DE ASCENDER DENTRO DE LA EMPRESA Y DE PERCIBIR
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA INCENTIVOS POR LAS VENTAS. SOMOS UNA EMPRESA CATALANA CON 10
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SUPERMERCADOS UBICADOS POR EL CENTRO DE BARCELONA, Y EN
CATALUÑA ESTOS MOMENTOS ESTAMOS HACIENDO UNA SELECCIÓN DE PERSONAL.
SOBRE TODO SOLICITAMOS GANAS DE TRABAJAR Y APRENDER.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5994709) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDIENTES DE POLLERÍA Y POLLERIA BUSCA DEPENDIENTE/-A. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA


CASQUERÍA PREVIA, LA EMPRESA SE ENCARGA DE FORMAR AL PERSONAL. SE OFRECE
Barcelona ( BARCELONA ) CONTRATO DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA DE MARTES A SÁBADO DE 8 A 16 HRS. SALARIO 1070€ (12
Oferta: 092020006819 PAGAS) INTERESADOS ENVIAR CV. A:
01/05/2020 OFERTESANTANDREU.SOC@GENCAT.CAT REF. 6819
Oficina: BARCELONA- SANT ANDREU En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT ANDREU
ofertesantandreu.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6819,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

CARRETILLEROS/AS - SECTOR EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


FRUTÍCOLA TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Alcarràs ( LLEIDA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO *CARRETILLEROS/AS* PARA
Oferta: 092020006873 IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FRUTÍCOLA SITUADA EN FRAGA
05/05/2020 (HUESCA). FUNCIONES: PRESTARÁS SERVICIOS PARA UNA GRAN EMPRESA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DEL SECTOR DE REALIZANDO TAREAS DE CARGA Y DESCARGA, Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE UBICACIÓN DE MATERIAL. *REQUISITOS:* - EXPERIENCIA PREVIA EN EL
CATALUÑA SECTOR DE LA FRUTA ALTAMENTE VALORABLE. - CARNET DE
CARRETILLERO EN VIGOR. *CONDICIONES DE LA OFERTA:* -SALARIO: 7,47
EUROS HORA. -TIPO DE JORNADA: TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANAS (6 A
14) O TARDES (14 A 22). -DURACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO POR
CAMPAÑA (DE MAYO A OCTUBRE APROXIMADAMENTE).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6010178) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENEDOR/A TARRAGONA DESCRIPCIÓ SUPERMERCATS SPAR, EMPRESA EN PLENA EXPANSIÓ,


Tarragona ( TARRAGONA ) BUSCA PERSONAL PER A NOVES VACANTS A LA ZONA DE TARRAGONA I
Oferta: 092020006947 VOLTANTS. PERFIL DE CAIXERS/ES REPOSADORS/ES. REQUISITS DEL
08/05/2020 CANDIDAT/DA: -NIVELL D'ESTUDI MIG. TENIR RESIDèNCIA A LA ZONA DE
TREBALL -HABITUAT A TREBALLAR DE CARA AL PUBLIC -ACOSTUMAT/DA AL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TREBALL EN EQUIP -PERSONA RESPONSABLE AMB BONA PRESèNCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -DISPONIBILITAT HORàRIA TOTAL PER A REALITZAR JORNADES PARTIDES
CATALUÑA -CAPACITAT D'APRENENTATGE -CONEIXEMENT DEL PRODUCTE. MOLT
VALORABLE EXPERIèNCIA EN SECCIÓ DE XARCUTERÍA/CARNISSERÍA I
PEIXATERÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 94 de 299


referencia (Referencia número:6015501) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COORDINADOR/A EQUIPO COMERCIAL PERSONA CON HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA DESARROLLAR UN


MANRESA EQUIPO COMERCIAL A SU CARGO, FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
Manresa ( BARCELONA ) EN EL ÁMBITO DEL SECTOR ASEGURADOR. SUS FUNCIONES SERÍAN LA
SELECCIÓN DE PERSONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CIERRES
Oferta: 092020006954 COMERCIALES DIARIOS. LA FORMACIÓN CONTINUADA Y MOTIVACIÓN DEL
08/05/2020 PERSONAL A SU CARGO. PROYECTO A LARGO PLAZO PARA FUTURO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA RESPONSABLE DE OFICINA COMERCIAL.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6015304) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COORDINADOR/A EQUIPO COMERCIAL PERSONA CON HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA DESARROLLAR UN


SABADELL EQUIPO COMERCIAL A SU CARGO, FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
Sabadell ( BARCELONA ) EN EL ÁMBITO DEL SECTOR ASEGURADOR. SUS FUNCIONES SERÍAN LA
SELECCIÓN DE PERSONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CIERRES
Oferta: 092020006978 COMERCIALES DIARIOS. LA FORMACIÓN CONTINUADA Y MOTIVACIÓN DEL
08/05/2020 PERSONAL A SU CARGO. PROYECTO A LARGO PLAZO PARA FUTURO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA RESPONSABLE DE OFICINA COMERCIAL.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6020637) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MAQUINISTA ALMACÉN MAQUINISTA DE CALIBRADORA ALMACÉN DE FRUTA


La Portella ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006979 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6020642) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INFO/TAQUI ESTACIONS RENFE BAIX INFORMACIÓ A ESTACIONS DE LA ZONA DEL BAIX LLOBREGAT
LLOBR DISCAPACITAT La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Sitges ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020007005 referencia (Referencia número:6025812) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
08/05/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PREPARADOR/A DE COMANDES, CAPS PER IMPORTANT EMPRESA DE COMERç UBICADA A LES RODALIES DE
DE SETMANA GIRONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Celrà ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007018 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6015495) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PERSONA D'ATENCIÓ A L'USUARI ES PRECISA PERSONAL D'ATENCIÓ A L'USUARI EN EL SECTOR DEL FITNESS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 95 de 299


Vilassar de Dalt ( BARCELONA ) DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU 2020
Oferta: 092020007026 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
08/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6020639) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CAIXER-A/REPONEDOR-A ROGES SUPERMERCATS, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL


-CERDANYOLA SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ (SPAR), NECESSITA COBRIR UN LLOC DE
Cerdanyola del Vallès ( BARCELONA ) TREBALL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007047 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6031019) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TELEOPERADOR/A CON CERTIFICADO EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS SITUADA EN HOSTALETS DE BALENYà
DE DISCAPACIDAD NECESITA INCORPORAR UN TELEOPERADOR/A (H/D) PARA TRABAJAR LOS
Centelles ( BARCELONA ) FINES DE SEMANA. LA PERSONA SELECCIONADA REALIZARÁ LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: - GESTIÓN TELEFÓNICA DE SERVICIO DE
Oferta: 092020007048 URGENCIAS MÉDICAS A DOMICILIO - COORDINACIÓN AGENDAS MÉDICAS -
12/05/2020 RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6031013) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARNISSER/A ALCOVER CARNISSER/A


Alcover ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007050 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036255) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARNISSER/A - L'ARBOÇ CARNISSER/A


L' Arboç ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007052 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036257) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CARNISSER/A - ELS PALLARESOS CARNISSER/A


Els Pallaresos ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007059 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036258) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENTA BOTIGA GOURMET ES PRECISA DEPENDENTA AMB EXPERIENCIA EN CAIXA I TRACTE AMB EL
Girona ( GIRONA ) CLIENT
Oferta: 092020007065 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6036247) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 96 de 299


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CARNISSER/A FALSET CARNISSER/A


Falset ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007069 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036256) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENT/A FORN DE PA, BUSCA UNA DEPENDENTA PER A LA SEVA BOTIGA, PER
Sarrià de Ter ( GIRONA ) COMPLETAR L'EQUIP I ELS TORNS.
Oferta: 092020007071 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6036214) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CARNISSER/A ZONA VENDRELL CARNISSER/A


El Vendrell ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007073 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036220) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TECNIC COMERCIAL DE MATERIAL ATENCIÓ PERSONALITZADA DELS CLIENTS PROFESSIONALS DEL SECTOR
ELECTRIC ELÉCTRIC, FER PRESSUPOSTOS, PETITS ESQUEMES ELECTRICS
Figueres ( GIRONA ) D'AUTOMATISMES I DESPATXAR MATERIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007080 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6036212) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TELEMARKETING VALLES CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES A TRAVÉS DE VENTA TELEFÓNICA.


OCCIDENTAL TELETRABAJO
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sabadell ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007084 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036243) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENT/A A TORREDEMBARRA ES NECESSITA DEPENDENT/A PER VENDA DE PIROTECNIA A UNA CASETA


Torredembarra ( TARRAGONA ) PER LA SETMANA DEL 19 AL 23 ( SANT JOAN). VACANTS DISPONIBLES A
Oferta: 092020007113 DIFERENTS LOCALITATS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
14/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:6041456) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 97 de 299


DEPENDENT/A A PROVINCIA ES BUSQUEN DEPENDENTS/ TES PER TOTA LA PROVINCIA DE TARRAGONA
TARRAGONA PER VENDRE MATERIAL PIROTèCNIC A LES CASETES PER LA SETMANA DE
Tarragona ( TARRAGONA ) SANT JOAN. BUSQUEM GENT A: ALCOVER BORGES DEL CAMP CANONJA
CONSTANTI CREIXELL FALSET MONTBRIÓ DEL CAMP MORA LA NOVA LA
Oferta: 092020007115 POBLA DE MONTORNES RIUDECOLS TARRAGONA HOSPITALET DE L'INFANT
14/05/2020 ATMELLA DE MAR TORREDEMBARRA EL CATLLAR CAMBRILS SANT
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LLORENÇ DEL PENEDES SALOU MONT-ROIG DEL CAMP ALTAFULLA REUS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6041457) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL INTERNO SECTOR QUIERES TRABAJAR EN EL SECTOR IT EN UNA EMPRESA EN EXPANSIÓN


INFORMÁTICA HARDWARE DÓNDE AYUDES A NUESTROS CLIENTES A TENER LAS MEJORES
Barcelona ( BARCELONA ) SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA MANO DE MARCAS LÍDER Y
PRODUCTOS INFORMÁTICOS COMO HP, DELL-EMC, LENOVO, SEGURIDAD
Oferta: 092020007118 (FIREWALLS, ANTIVIRUS, SERVICIOS PROFESIONALES, VENTA HORAS DE
14/05/2020 SOPORTE), MICROSOFT, VMWARE, ENTRE OTRAS? EN NUESTRA EMPRESA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FORMARÁS PARTE DE UN EQUIPO QUE TRABAJA CON ILUSIÓN Y DISFRUTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CON SU TRABAJO. TENDRÁS UN PLAN DE FORMACIÓN PERSONALIZADO
CATALUÑA PARA QUE CONSIGAS EL MAYOR DE LOS ÉXITOS Y PUEDAS DESARROLLAR
TU CARRERA PROFESIONAL EN UN SECTOR CON ALTA DEMANDA Y
ESTABILIDAD. NUESTRA EMPRESA, FUNDADA EN 1993, TIENE SU CENTRO
DE TRABAJO EN BARCELONA CON CÓMODOS ACCESOS CON TRANSPORTE
PÚBLICO. ADEMÁS, TU SALARIO TENDRÁ MENSUALMENTE UNA PARTE
VARIABLE QUE DEPENDERÁ DE TUS VENTAS, EN TUS MANOS ESTÁ EL
GANAR MÁS. TU TRABAJO CONSISTIRÁ EN PROSPECTAR, CAPTAR,
FIDELIZAR Y CERRAR VENTAS DE UNA AMPLIA CARTERA DE CLIENTES
AYUDÁNDOLES A ESCOGER LA MEJOR OPCIÓN EN BASE (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6041447) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENEDOR/A VILAFRANCA DEL DESCRIPCIÓ SUPERMERCATS SPAR, EMPRESA EN PLENA EXPANSIÓ,


PENEDÈS BUSCA PERSONAL PER A NOVES VACANTS A LA ZONA DE VILAFRANCA DEL
Vilafranca del Penedès ( BARCELONA ) PENEDèS. PERFIL DE CAIXERS/ES REPOSADORS/ES. REQUISITS DEL
CANDIDAT/DA: -NIVELL D'ESTUDI MIG. TENIR RESIDèNCIA A LA ZONA DE
Oferta: 092020007121 TREBALL -HABITUAT A TREBALLAR DE CARA AL PUBLIC -ACOSTUMAT/DA AL
14/05/2020 TREBALL EN EQUIP -PERSONA RESPONSABLE AMB BONA PRESèNCIA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA -DISPONIBILITAT HORàRIA TOTAL PER A REALITZAR JORNADES PARTIDES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -CAPACITAT D'APRENENTATGE -CONEIXEMENT DEL PRODUCTE. MOLT
CATALUÑA VALORABLE EXPERIèNCIA EN SECCIÓ DE XARCUTERÍA/CARNISSERÍA I
PEIXATERÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6041450) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A A GIRONA ES NECESSITA DEPENDENT/A PER VENDRE ARTICLES DE PIROTèCNIA A


Girona ( GIRONA ) UNA CASETA PER SANT JOAN.
Oferta: 092020007122 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
14/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6041454) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ATENCIÓ AL CLIENT - DEPARTAMENT EL PERFIL QUE BUSQUEM ÉS EL D'UNA PERSONA PER ATENCIÓ AL CLIENT
DE VENDES VIA TELEFÒNICA, WEB O CORREU ELECTRÒNIC I PER GESTIONAR
COMANDES I INCIDÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR DURANT EL TRANSCURS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 98 de 299


Vilobí d'Onyar ( GIRONA ) DEL DIA. COM A REQUISITS INDISPENSABLES ÉS NECESSARI QUE PARLI
Oferta: 092020007123 FRANCÈS I PORTUGUÉS. ES VALORARÀ EL CONEIXEMENT DE
14/05/2020 FERRAMENTA, EINES MANUALS I EL NIVELL D'ATENCIÓ AL CLIENT. A MÉS,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DEL CONEIXEMENT D'ALTRES IDIOMES, PER SOBRE DE TOT, L'ANGLÈS. ES
VALORARÀ MOLT POSITIVAMENT QUE LA PERSONA TINGUI COM A LLENGUA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MATERNA EL FRANCÈS O EL PORTUGUÉS.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5953943) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DEPENDENT/A A MOLLERUSSA ES NECESSITA DEPENDENT/A PER CASETA DE VENDA DE PIROTèCNIA.


Mollerussa ( LLEIDA ) FEINA TEMPORAL, 2 SETMANES. LES SEVES PRINICIPALS TASQUES SERAN
Oferta: 092020007138 LES DE ATENDRE ALS CLIENT, RECEPCIÓ DE COMANDES, COL·LOCACIÓ I
14/05/2020 MANTENIMENT DEL PRODUCTE A LA CASETA I MANTENIMENT DE LA
MATEIXA.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6041455) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC/A COMERCIAL A SERVEI DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIè PRECISA INCORPORAR UNA PERSONA PER
PREVENCIÓ ALIè FER LES TASQUES DE GESTIÓ COMERCIAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Just Desvern ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007146 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
14/05/2020 referencia (Referencia número:6041448) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DEPENDENT/A A PROVINCIA LLEIDA ES BUSQUEN DEPENDENTS/ TES PER TOTA LA PROVINCIA DE LLEIDA PER
Lleida ( LLEIDA ) VENDRE MATERIAL PIROTèCNIC A LES CASETES PER LA SETMANA DE SANT
Oferta: 092020007149 JOAN. BUSQUEM GENT A: ALBATÀRREC CERVERA TÀRREGA BELLPUIG
14/05/2020 BELLVIS BALAGUER BORGES BLANQUES ALFARRAS ALMENAR ALMACELLES
TORRES DEL SEGRE PONTS SEROS ARTESA DE SEGRE LLEIDA ANGLESOLA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FULIOLA ARBECA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6041458) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC EN IMPRESSIÓ D'ARTS EL PERFIL QUE BUSQUEM ÉS EL D'UNA PERSONA PEL DEPARTAMENT
GRÀFIQUES GRÀFIC DE L'EMPRESA. QUE S'ENCARREGUI DE LES IMPRESSORES DE
Vilobí d'Onyar ( GIRONA ) L'EMPRESA, SIGUI EL RESPONSABLE DE LES IMPRESSIONS EN PLOTTER,
VINILS I SERIGRAFIES I TAMBÉ SIGUI EL RESPONSABLE DE L'IMPRESSIÓ EN
Oferta: 092020007150 PLOTTER DE TALL. PER ALTRA BANDA, TAMBÉ DONARÀ SUPORT AL
14/05/2020 DEPARTAMENT GRÀFIC EN VARIES TASQUES. COM A REQUISITS MÍNIMS I
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA INDISPENSABLES EL TREBALLADOR HAURÀ DE TENIR UN GRAU FORMATIU
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EN ARTS GRÀFIQUES I IMPRESSIÓ. TAMBÉ ES VALORARÀ CONEIXEMENTS
CATALUÑA EN DISSENY GRÀFIC.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5953944) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARRETILLERO/A RETRÁCTIL EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Montmeló ( BARCELONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020007164 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO PRECISAMOS INCORPORAR DE MANERA URGENTE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 99 de 299


15/05/2020 UN/A *CARRETILLERO/A RETRACTIL* PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA *MAçANET DE LA SELVA*. *FUNCIONES:* * CARGA-DESCARGA DE CAMIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE * APILAR MERCANCÍA EN ALTURA *SE REQUIERE:* * EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 2 AÑOS MANEJANDO CARRETILLA RETRÁCTIL * CARNET DE
CATALUÑA CARRETILLERO * DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN JORNADA
COMPLETA *SE OFRECE:* * CONTRATO TEMPORAL * HORARIO DE LUNES A
VIERNES: MAÑANA , TARDE, NOCHE * SALARIO DE 7,43 LA HORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052217) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENDEDOR BUSCAMOS UNA PERSONA POLIVALENTE PARA VENTA AL PÚBLICO EN


Barcelona ( BARCELONA ) COMERCIO DE ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN DE BICICLETAS.
Oferta: 092020007166 IMPRESCINDIBLE HABLAR INGLÉS FLUÍDO. BUSCAMOS UN PERFIL DE
15/05/2020 PERSONA CON EXPERIENCIA EN LA VENTA AL PÚBLICO. TENDRÁ QUE
ENCARGARSE DE TIENDA LOS SÁBADOS POR DESCANSO DEL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROPIETARIO. SE VALORARÁ CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS YA QUE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TENEMOS CLIENTELA INTERNACIONAL. TAMBIÉN EL CONOCIMIENTO DE
CATALUÑA MECÁNICA DE BICICLETAS Y QUE SEA UN AMANTE DEL MUNDO BIKE. SE
OFRECE CONTRATO INICIAL DE 10 HORAS SEMANALES, AMPLIABLE A MÁS
HORAS EN EL VERANO Y POSIBILIDAD DE PASAR INDEFINIDO DESPUÉS DE
6 MESES. SUELDO SEGÚN CONVENIO.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6057474) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

COMERCIAL DE PRODUCTES AGRARIS COMERCIAL DE PRODUCTES AGRARIS


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007167 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052215) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AUXILIAR DE VENTAS AGENCIA UBICADA EN MERCABARNA, OFRECE EMPLEO PARA UNA


Barcelona ( BARCELONA ) PERSONA CON CONOCIMIENTOS DE CALIDAD DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Oferta: 092020007170 PARA VISITAR LAS PARADAS EN BUSCA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
15/05/2020 POR NUESTROS CLIENTES, NEGOCIAR PRECIO FINAL CON LOS
COMERCIALES Y SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS. SE REQUIERE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR Y QUE SE TRATE DE UNA PERSONA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HABITUADA A LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES. SE VALORARÁ
CATALUÑA POSITIVAMENTE CONOCIMIENTO DE ITALIANO, PERFIL AUXILIAR TÉCNICO
AGRARIO, CARNET MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. SE
OFRECE BUEN AMBIENTE DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL INTENSIVA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052203) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER SOMOS UNA EMPRESA MULTINACIONAL CONSOLIDADA CON UNA LARGA
SECTOR HIGIENE AGROAL TRAYECTORIA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
Barcelona ( BARCELONA ) PRODUCTOS DE CLEANING IN PLACE, QUE ADEMÁS DE UNA IMPORTANTE
GAMA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COMERCIALIZA LOS
Oferta: 092020007175 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN CORRESPONDIENTES ESPECIALMENTE
15/05/2020 ADAPTADOS A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052194) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 100 de 299


Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CARRETILLERO/A RETRÁCTIL EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Maçanet de la Selva ( GIRONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020007179 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
15/05/2020 EN ESTE MOMENTO PRECISAMOS INCORPORAR DE MANERA URGENTE
UN/A *CARRETILLERO/A RETRACTIL* PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA *MAçANET DE LA SELVA*. *FUNCIONES:* * CARGA-DESCARGA DE CAMIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE * APILAR MERCANCÍA EN ALTURA *SE REQUIERE:* * EXPERIENCIA MÍNIMA
CATALUÑA DE 2 AÑOS MANEJANDO CARRETILLA RETRÁCTIL * CARNET DE
CARRETILLERO * DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN JORNADA
COMPLETA *SE OFRECE:* * CONTRATO TEMPORAL * HORARIO DE LUNES A
VIERNES: MAÑANA , TARDE, NOCHE * SALARIO DE 7,43 LA HORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052218) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EMPRESA MULTINACIONAL CONSOLIDADA CON UNA LARGA TRAYECTORIA
DE AROMAS ALIMENTÁRIO DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AROMAS ALIMENTARIOS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Barcelona ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020007183 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052192) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TELEOPERADOR / A AMB ANGLÉS TELEOPERADOR/A PER GESTIONAR LES COMUNICACIONS DELS NOSTRES
HORARI NOCTURN CLIENTS (TRUCADES, MISSATGES, E-MAIL), DES DEL CONTACT CENTER
Barcelona ( BARCELONA ) TELÉFONO PERMANENTE, OFERINT LA INFORMACIÓ ADIENT EN CADA CAS,
SEGONS EL PROTOCOL TELEFòNIC ESTABLERT AMB ANTERIORITAT PEL
Oferta: 092020007184 CLIENT.
15/05/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:6052197) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CAIXER-A/REPONEDOR-A -MANRESA ROGES SUPERMERCATS, CADENA DE SUPERMERCATS DEDICADA AL


Manresa ( BARCELONA ) SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ (SPAR), NECESSITA COBRIR UN LLOC DE
Oferta: 092020007187 TREBALL EN UNA DE LES SEVES BOTIGUES DE MANRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
15/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:6052189) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

VENEDOR/A VILADECANS DESCRIPCIÓ SUPERMERCATS SPAR, EMPRESA EN PLENA EXPANSIÓ,


Viladecans ( BARCELONA ) BUSCA PERSONAL PER A NOVES VACANTS A LA ZONA DE VILADECANS.
Oferta: 092020007188 PERFIL DE CAIXERS/ES REPOSADORS/ES. REQUISITS DEL CANDIDAT/DA:
15/05/2020 -NIVELL D'ESTUDI MIG. TENIR RESIDèNCIA A LA ZONA DE TREBALL
-HABITUAT A TREBALLAR DE CARA AL PUBLIC -ACOSTUMAT/DA AL TREBALL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EN EQUIP -PERSONA RESPONSABLE AMB BONA PRESèNCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE -DISPONIBILITAT HORàRIA TOTAL PER A REALITZAR JORNADES PARTIDES
CATALUÑA -CAPACITAT D'APRENENTATGE -CONEIXEMENT DEL PRODUCTE. MOLT
VALORABLE EXPERIèNCIA EN SECCIÓ DE XARCUTERÍA/CARNISSERÍA I
PEIXATERÍA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 101 de 299


(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052219) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEON DE ALMACEN DESCARREGAR, CARREGAR, ORGANITZAR MAGATZEMS, TREBALLAR AMB


Montcada i Reixac ( BARCELONA ) MAQUINARIA DE PRODUCCIÓ. LLOC POLIVALENT.
Oferta: 092020007193 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
15/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6052209) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PROGRAM ADVISOR- COMERCIAL UIC BARCELONA ES UNA PROPUESTA UNIVERSITARIA DE PRESTIGIO QUE
UNIVERSIDAD HOY ACOGE A MÁS DE 7.000 ALUMNOS. SUMAMOS UN TOTAL DE 15
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) GRADOS, 26 DOBLES TITULACIONES INTERNACIONALES Y UNA AMPLIA
OFERTA DE MÁSTERES, POSTGRADOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Oferta: 092020007195 CONTINUA. SOMOS UNA UNIVERSIDAD QUE ADEMÁS DE PROMOVER EL
15/05/2020 CONOCIMIENTO, LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA, DEDICAMOS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA NUESTRO TIEMPO Y ESFUERZO A APRENDER CON EL OBJETIVO DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CAMBIAR EL MUNDO. ENCONTRARÁS ESTA AMBICIÓN EN LAS PERSONAS Y
CATALUÑA ACTIVIDADES DE UIC BARCELONA. ESTÁ EN NUESTRO ADN. EN EL PUESTO
DE PROGRAM ADVISOR, DEBERÁS CONOCERNOS MUY A FONDO PARA
PODER ENAMORAR ASÍ A NUESTROS FUTUROS ALUMNOS. POR ELLO
DEBERÁS DE SER MUY BUEN COMUNICADOR/A, PARA ORIENTAR Y
MOTIVAR DESDE EL PRIMER MOMENTO A PADRES Y ALUMNOS A
MATRICULARSE EN UIC BARCELONA. *SI PUDIESES ESTAR INTERESADO/A
EN ESTA OFERTA DE EMPLEO ES IMPORTANTE QUE INSERTES TU CV EN EL
SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://BIT.LY/2JAIQWH
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6057480) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MIXTO (CARRETILLERO-AUX. EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


ADMINISTRATIVO) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Montmeló ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO A PERSONAL MIXTO
Oferta: 092020007197 (CARRETILLEROS/AUXILIARES ADMINISTRATIVOS) CON INCORPORACIÓN
15/05/2020 INMEDIATA PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE INDUSTRIAL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA UBICADA EN MONTMELO. FUNCIONES: - RECEPCIÓN Y COLOCACIÓN DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MERCANCÍAS - PICKING Y PACKING - CONTROL DE STOCK - INTRODUCCIÓN
CATALUÑA DE LA MERCANCÍA EN EL SISTEMA - ALBARANES REQUISITOS: - MANEJO DE
PDA (RADIOFRECUENCIA) - EXPERIENCIA EN CONTROL DE STOCK -
EXPERIENCIA EN TAREAS ADMINISTRATIVAS SE OFRECE: - CONTRATO POR
TEMPORAL - INCORPORACIÓN INMEDIATA - JORNADA COMPLETA - SALARIO
7,43 EUROS BRUTOS/HORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052223) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MIXTO (CARRETILLERO-AUX. EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


ADMINISTRATIVO) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Maçanet de la Selva ( GIRONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO A PERSONAL MIXTO
Oferta: 092020007202 (CARRETILLEROS/AUXILIARES ADMINISTRATIVOS) CON INCORPORACIÓN
15/05/2020 INMEDIATA PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA UBICADA EN MAçANET DE LA SELVA. FUNCIONES: - RECEPCIÓN Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COLOCACIÓN DE MERCANCÍAS - PICKING Y PACKING - CONTROL DE STOCK
CATALUÑA - ALBARANES - INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS EN EL SISTEMA REQUISITOS: -

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 102 de 299


MANEJO DE PDA (RADIOFRECUENCIA) - EXPERIENCIA EN CONTROL DE
STOCK - EXPERIENCIA EN TAREAS ADMINISTRATIVAS SE OFRECE: -
CONTRATO POR ETT. - INCORPORACIÓN INMEDIATA - JORNADA COMPLETA
- SALARIO 7,43 EUROS BRUTOS/HORA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052222) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 103 de 299


Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

PROFESSOR/A DE FRANCÈS EMPRESA DE FORMACIÓ SELECCIONA FORMADOR/A DE FRANCÉS PER


Castellar del Vallès ( BARCELONA ) IMPARTIR CLASES DE CONVERSA.
Oferta: 092020003986 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5742037) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COORDINADOR/A ANGLèS SANT ACTIVA, EMPRESA LÍDER EN SERVEIS EDUCATIUS PER A ESCOLES,
CELONI SELECCIONA COORDINADOR/A AMB ANGLÈS PER ORGANITZAR ACTIVITATS
Sant Celoni ( BARCELONA ) EXTRAESCOLARS D¿ANGLèS EN UNA ESCOLA A SANT CELONI. REQUISITS
MÍNIMS: - LLICENCIATURA O GRAU EN PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOLOGIA
Oferta: 092020004047 ANGLESA O SIMILAR. - NIVELL MÍNIM D¿ANGLèS C1 (ADVANCED)
20/02/2020 DEMOSTRABLE. ENTREVISTA EN ANGLèS. - DISPONIBILITAT PER A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TREBALLAR DURANT TOT EL CURS ESCOLAR. - EXPERIèNCIA AMB ALUMNES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE D¿EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMàRIA I/O ESO. - CARàCTER DINàMIC I ACTIU,
CATALUÑA RESPONSABLE I DISCIPLINA A LA FEINA OFERIM: - CONTRACTE LABORAL
AMB ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL. - FORMACIÓ CONTINUADA A CàRREC
DE L'EMPRESA. - INCORPORACIÓ IMMEDIATA. ES VALORARà: -ALTRES
IDIOMES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5742057) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADOR/A ALEMANY EMPRESA DE FORMACIÓ SELECCIONA FORMADOR/A ALEMNAY. NIVELL A


Reus ( TARRAGONA ) IMPARTIR B1
Oferta: 092020004050 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5742040) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

FORMADOR CP SOCORRISME BUSQUEM FORMADOR PER IMPARTIR CLASSES DELS CERTIFICATS DE


TORTOSA PROFESSIONALITAT DE SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUàTIQUES.
Tortosa ( TARRAGONA ) HAN DE TENIR EXPERIèNCIA PROFESSIONAL EN EL SECTOT I FORMACIÓ
REGLADA COM A DOCENT ( CAP, MASTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT
Oferta: 092020004083 O SIMILAR ). VALORAREM EXPERIENCIA COM A MONITOR DE NATACIÓ.
20/02/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5742021) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A D'ESO I BATXILLERAT REFORç EN LES DIFERENTS MATèRIES DELS NIVELLS D'ESO I BATXILLERAT.
REFORÇ CENTRES A VILANOVA I LA GELTRÚ I LES ROQUETES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Vilanova i la Geltrú ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004134 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5736531) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TALLERISTA MUSICOTERàPIA MATARÓ TALLERISTA PER FER DUES ACTIVITATS DE MUSICOTERàPIA EN UNA
Mataró ( BARCELONA ) RESIDèNCIA DE GENT GRAN DE MATARÓ. HORARI: DIJOUS DE 16:30 A 18:30 I
Oferta: 092020004292 DIVENDRES DE 10:00 A 12:00. DE MARç JUNY, AMB POSSIBILITAT DE
CONTINUITAT CAL TENIR EXPERIèNCIA FENT TALLERS SIMILARS I HAVER

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 104 de 299


21/02/2020 TREBALLAT ESPECÍFICAMENT AMB GENT GRAN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5747514) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR MARQUETING I VENDES PROFESSOR PER A IMPARTIR UN MòDUL DE 90HORES DE


Lleida ( LLEIDA ) COMERCIALITZACIÓ I VENDES. REQUISITS: -DISPOSAR DE TITULACIÓ
Oferta: 092020004298 UNIVERSITàRIA -EXPERIèNCIA EN EL SECTOR DEL MARKETING I LES
21/02/2020 VENDES DURANT MÉS DE 2 ANYS - MATER DEL PROFESSORAT (ANTIC CAP
), CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE FORMADOR DE FORMADORS O
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MÉS DE 600HORES D'EXPERIèNCIA IMPARTINT FORMACIÓ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5747518) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A ANGLÈS BUSQUEM PROFESSOR/A D'ANGLèS AMB NIVELL AVANçAT I EXPERIèNCIA


Igualada ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004432 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
24/02/2020 referencia (Referencia número:5752961) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR/A ANGLÈS SOM UNA EMPRESA DE FORMACIÓ BONIFICADA PER EMPRESES I ESTEM
Girona ( GIRONA ) CERCANT PROFESSOR/A D'ANGLèS PER FORMACIÓ PRESENCIAL "IN
Oferta: 092020004433 COMPANY"
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
24/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5752939) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADOR/A D'ANGLÈS EMPRESA DE FORMACIÓ SELECCIONA FORMADOR/A D'ANGLèS PER


Esparreguera ( BARCELONA ) CLASSES EXTRA-ESCOLARS
Oferta: 092020004628 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758444) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

COORDINADOR/A DE PROJECTES EN DES DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS BUSQUEM A UN/A COORDINADOR/A DE


COMPETèNCIES DIGITAL PROJECTES EN COMPETèNCIES DIGITALS I STEAM PER COBRIR UNA
Barcelona ( BARCELONA ) VACANT AL DEPARTAMENT DE PROGRAMES D'ACCIÓ DIGITAL.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004645 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758419) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

SUPORT A LA GESTIÓ FORMATIVA TASQUES DE COORDINACIÓ LOGÍSTICA I DOCUMENTAL DE LA FORMACIÓ.


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004652 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5742008) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 105 de 299


CATALUÑA

FORMADOR/ D'INFORMÁTICA I TIC PER EMPRESA DE FORMACIÓ SELECCIONA PROFESSOR/A PER IMPARTIR
GENT GRAN CLASSES D'ALFABETITZACIÓ INFORMàTICA I TIC A GENT GRAN MITJANçANT
Barcelona ( BARCELONA ) TAULETES DIGITALS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004707 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5758418) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

AUXILIAR DE CONVERSA WE ARE LOOKING FOR COMMITTED, DYNAMIC AND CREATIVE NATIVE
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA ENGLISH SPEAKERS TO WORK AS A LANGUAGE ASSISTANT IN A
) SECONDARY SPANISH SCHOOL. THE ROLE OF THE ASSISTANT IS TO BRING
A CULTURAL ASPECTS FROM ONE¿S OWN COUNTRY INTO A SPANISH
Oferta: 092020004809 CLASSROOM WHILST IMPROVING COMMUNICATION IN ENGLISH TO
27/02/2020 SECONDARY STUDENTS. 5 POSITIONS AVAILABLE TO JOIN THE ENGLISH
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA TEACHING PROJECT IN HOSPITALET DE LLOBREGAT THROUGH CAPS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE INTERNATIONAL INSTITUTE. WHAT WE OFFER: ¿ CONTINUOUS SUPPORT
CATALUÑA AND FEEDBACK FROM THE ASSIGNED TUTOR/MENTOR IN THE SCHOOL AND
BY THE PROGRAMME ORGANIZERS INCLUDING FORMATIVE WEBINARS RUN
BY INTERNATIONAL UNIVERSITY RELATED TO THE PROGRAMME¿S ROLE. ¿
A CONTRACT WITH HOURS BETWEEN 24 - 28 WEEKLY AS CONVERSATION
ASSISTANT. SALARY ACCORDING WITH THE CONTRACTED HOURS (24HRS =
1145,37? // 28HRS = 1.335,09 BRUT PER MONTH) ¿ CHRISTMAS HOLIDAYS +
PUBLIC HOLIDAYS PER SCHOOL CALENDAR INCLUDED AND PAID ¿ TO
START THE 16 THE SEPTEMBER 2019 ¿ JUNE 2020 (FULL ACADEMIC YEAR) ¿
TIMETA (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5758397) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADOR/A DE FRANCÉS EMPRESA DE FORMACIÓ SELECCIONA FORMADOR/A DE FRANCÉS


CONVERSA CONVERSA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sabadell ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004942 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/02/2020 referencia (Referencia número:5774656) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DOCENT CURS PREPARATORI ES BUSCA UN DOCENT PER PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓ D'UN CURS
OPOSICIONS 2020 PREPARATORI PER A LES OPOSICIONS 2020 AL COS DE PROFESSORS/ES
Barcelona ( BARCELONA ) DE SECUNDàRIA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005085 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5785514) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ORIENTADOR/A LABORAL FUNDACIÓ PRIVADA SENSE àNIM DE LUCRE QUE PROMOU


Tarragona ( TARRAGONA ) L¿AUTOOCUPACIÓ COM ALTERNATIVA ATRACTIVA PER A L¿EXERCICI DE
Oferta: 092020005140 LES VOCACIONS I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE LES
03/03/2020 PERSONES I FACILITAR-LES-HI L¿ACCÉS ALS RECURSOS NECESSARIS PER

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 106 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA A CREAR I CONSOLIDAR ELS SEUS NEGOCIS. BUSQUEM UN/A JOVE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROFESSIONAL AMB GANES D'APRENDRE I AMB INTERèS PEL MÓN DE LA
FORMACIÓ I L¿ORIENTACIÓ LABORAL. LA PERSONA CANDIDATA
CATALUÑA S'INCORPORARà A UN EQUIP AMB MOLTA EMPENTA DISPOSATS A
FOMENTAR L¿OCUPACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785555) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESOR DE INGLÉS PARA PROFESOR DE INGLÉS PARA ADULTOS Y PARA EMPRESAS


ADULTOS La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Lleida ( LLEIDA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005147 referencia (Referencia número:5785526) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
03/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR ESO ESCOLA ADULTS I ESCOLA PRIVADA QUE IMPARTEIX L'ESO PER ADULTS I CICLES FORMATIUS
OFIMàTICA CERCA UNA PERSONA PER IMPARTIR ASSIGNATURES DE L'ESO DE L'àREA
Girona ( GIRONA ) DE CIèNCIES I/O QUE PUGUI IMPARTIR ASSIGNATURES D'OFIMàTICA (WORD,
EXCEL I ACCES) I PHOTOSHOP PER COBRIR UNA SUBSTITUCIÓ.
Oferta: 092020005153 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5780117) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TALLERISTA GIMNàSTICA DE BUSQUEM MONITOR/A PER FER TALLER DE GIMNàSTICA DE MANTENIMENT


MANTENIMENT - SABADELL AL CASAL CÍVIC SABADELL-CREU ALTA. HORARI: DIMARTS DE 18:30 A 19:30.
Sabadell ( BARCELONA ) DATA D'INICI: 10/03/2020. DATA FI: 16/06/2020. DESTINATARIS: ADULTS. ES
REQUEREIX EXPERIèNCIA FENT TALLERS SIMILARS.
Oferta: 092020005328 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5790998) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNIC DE RRHH (H/D) DES DE EUROFIRMS BUSQUEM UN TÉCNIC DE RRHH (H/D) PER A
Banyoles ( GIRONA ) TREBALLAR EN IMPORTANT EMPRESA UBICADA AL PLA DE L'ESTANY. LES
Oferta: 092020005356 TASQUES QUE HAURà DE REALITZAR SÓN LES SEGüENTS: - GESTIÓ DE
05/03/2020 CURSOS DE FORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS. - GESTIÓ DE
FORMACIONS DE PROVEïDORS EXTERNS. - CONTACTAR AMB ELS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FORMADORS PER A PERFILAR DATES I CONTINGUTS. - SELECCIÓ DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PERSONAL. - ALTRES TASQUES ADMINISTRATIVES RELACIONADES DEL
CATALUÑA DEPARTAMENT. REQUISITS: EXPERIENCIA MÍNIMA EN FORMACIÓ DE
PERSONAL FORMACIÓ: ESTUDIS RELACIONATS AMB RELACIONS LABORAL
O ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES. S'OFEREIX TREBALL ESTABLE, JORNADA
COMPLETA DE 40 HORES, AMB ELS DESCANSOS ESTABLERTS PER LLEI.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796556) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DOCENT SEGURETAT INFORMÁTICA ( ES PRECISA DOCENT PER IMPARTIR CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT


CP: IFCT0109) ESPECIALITAT EN SEGURETAT INFORMàTICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Barcelona ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005364 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791054) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 107 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR/A DE FRANCèS (BAIX CERQUEM CADIDAT/A AMB CONEIXEMENTS ACREDITATS AMPLIS I


EMPORDà) URGENT PROFUNDS DEL FRANCèS. MILLOR AMB EXPERIèNCIA DOCENT AMB
Begur ( GIRONA ) ALUMNES D¿EDUCACIÓ PRIMàRIA I/O ESO, CASALS O CLASSES
PARTICULARS DE LA MATèRIA. QUE TINGUI DOTS PER LA DOCèNCIA, DE
Oferta: 092020005390 TRACTE AFABLE, SIMPàTIC I COMUNICATIU, AMB RESPONSABILITAT DEL
05/03/2020 TREBALL AMB GRUPS DE NENS I NENES.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796607) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PRL BUSCAMOS UN/A TÉCNICO/A DE PRL PARA REALIZAR UN CURSO DE 60
Castelldefels ( BARCELONA ) HORAS EN LA ZONA DE CASTELLDEFELS. INICIO 6 DE MARZO FIN: 23 DE
Oferta: 092020005392 MARZO. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30H A 14:30H.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5796508) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR DE PHOTOSHOP ESCOLA PRIVADA QUE IMPARTEIX CICLES FORMATIUS DE DIFERENTS


Girona ( GIRONA ) BRANQUES CERCA PROFESSOR PER IMPARTIR CLASSES DE PHOTOSHOP,
Oferta: 092020005416 ILLUSTRATOR I PACK MICROSOFT OFFICE. S'HA DE COBRIR UNA
05/03/2020 SUBSTITUCIÓ EN HORARIS DE MATINS. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5796507) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADORS/RES D'ANGLÈS SELECCIONEM FORMADORS/ES D'ANGLèS.


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005418 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791059) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DOCENT TIC CERQUEM DOCENT PER REALITZAR TALLERS TIC QUE REUNEIXIN ELS
Girona ( GIRONA ) SEGüENTS REQUISITS: - ESTAR EN POSSESSIÓ ACTIC O ACREDITAR
Oferta: 092020005451 EXPERIèNCIA PROFESSIONAL EN TIC. - TENIR EL CAP, MASTER EN
05/03/2020 PROFESSORS DE SECUNDàRIA O EQUIVALENT O BÉ ACREDITAR
EXPERIèNCIA COM A DOCENT.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5796599) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SE PRECISA FORMADOR DE SE PRECISA FORMADOR/A PARA IMPARTIR FORMACION DE MANIPULADOR


MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS EN TARRAGONA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Tarragona ( TARRAGONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005472 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791050) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 108 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR CIèNCIES BATXILLERAT PROFESSOR DE CIèNCIES PER IMPARTIR PRINCIPALMENT MATEMàTIQUES,


Barcelona ( BARCELONA ) FÍSICA I QUÍMICA. IMPRESCINDIBLE TENIR SOLVèNCIA PER IMPARTIR LES
Oferta: 092020005545 MATèRIES A NIVELL DE 2N DE BATXILLERAT
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
06/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5802101) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MESTRA PRIMARIA ANGLèS MESTRA D'ANGLèS DE DILLUNS A DIVENDRES EN HORARI DE TARDA A


Alcarràs ( LLEIDA ) PARTIR DE LES 17 H PER A GRUPS REDUïTS.
Oferta: 092020005552 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802112) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PROFESORES TÉCNICOS DE En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
FORMACIÓN PROFESIONAL (SANIDAD) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
ofertesbdnaribau.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-5649,
Badalona ( BARCELONA )
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020005649 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
07/03/2020
Oficina: BADALONA-ARIBAU

FORMADOR DE PRL BUSQUEM A UN FORMADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, PER LA


Lleida ( LLEIDA ) REALITZACIÓ DE VARIOS CURSOS TANT DE CARRETILLES ELEVADORES,
Oferta: 092020005714 COM DE PLATAFORMES ELEVADORES. PREFERIBLEMENT QUE SIGUI
10/03/2020 AUTòNOM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5807649) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A ANGLèS HORA ACTIVA, EMPRESA LÍDER EN SERVEIS EDUCATIUS A ESCOLES, SELECCIONA
COMPLEMENTÀRIA TARRAGONA PROFESSORS/ES D'ANGLÈS PER A IMPARTIR CLASSES D'ANGLèS A LA
Tarragona ( TARRAGONA ) COMPLEMENTàRIA D'UNA ESCOLA DE TARRAGONA. REQUISITS MÍNIMS
INDISPENSABLES: - NIVELL MÍNIM D'ANGLèS C1. ENTREVISTA EN ANGLèS -
Oferta: 092020005775 DISPONIBILITAT PER A TREBALLAR TOT EL CURS 20-21 - DSPONIBILITAT
10/03/2020 D'INCORPORACIÓ AL SETEMBRE - EXPERIèNCIA AMB ALUMNES D'INFANTIL,
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PRIMàRIA, ESO O ADULTS - CARàCTER DINàMIC I ACTIU, RESPONSABLE I
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DISCIPLINA A LA FEINA. OFERIM: - CONTRACTE LABORAL AMB ALTA A LA
CATALUÑA SEGURETAT SOCIAL. HORARI: - DILLUNS A DIVENDRES DE 9H A 17H. ES
VALORARà: - EXPERIèNCIA DOCENT. - FORMACIÓ ADDICIONAL EN EL
LLEURE. - ALTRES IDIOMES IMPORTANT: PER TAL DE PODER TREBALLAR
AMB MENORS S'HAURà DE PRESENTAR EL DIA DE L'ENTREVISTA EL
CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS D'ORIGEN SEXUAL, EXPEDIT A LES
OFICINES DE LA GENERALITAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5813189) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADOR EN PREVENCION DE BUSQUEM FORMADOR AMB MASTER EN PRL PER IMPARTIR FORMACIONS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 109 de 299


RIESGOS LABORALES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE 30 HORES DE CURSOS
Reus ( TARRAGONA ) SUBVENCIONATS DEL SOC. A MES, ES VALORARà QUE PUGUI IMPARTIR
Oferta: 092020005795 FORMACIÓ EN MAQUINàRIA DIVERSA: PLATAFORMES ELEVADORES, PONT
10/03/2020 GRUA, CARRETONS ... CAPACITAT PEDAGòGICA I EXPERIèNCIA PRèVIA
INDISPENSABLE. INDISPENSABLE EXPERIENCIA DOCENT, CAP O
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA FORMADOR DE FORMADORS. CAPACIDAD PEDAGÓGICA Y EXPERIENCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PREVIA INDISPENSABLE.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5813207) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SE PRECISA FORMADORA SE PRECISA FORMADORA DE ELIMINACION DE CONTENCIONES PARA


(ELIMINACION DE CONTENCIONES) IMPARTIR UNA FORMACION EN UNA RESIDECIA DE SANT FOST DE
Sant Fost de Campsentelles ( CAMPSENTELLES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
BARCELONA ) (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005796 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
10/03/2020 referencia (Referencia número:5807656) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR/A D'ANGLèS ES BUSCA PERSONA GRADUADA EN EDUCACIÓ (LLENGUA ANGLESA), EN


Balaguer ( LLEIDA ) ESTUDIS ANGLESOS (FILOLOGIA ANGLESA), EN TRADUCCIÓ I
Oferta: 092020005949 INTERPRETACIÓ PER DONAR CLASSES D'ANGLèS PER A TOTES LES EDATS.
12/03/2020 HA DE SER UNA PERSONA DINàMICA, ALEGRE I AMB VOCACIÓ PER
ENSENYAR. ES VALORARà MOLT POSITIVAMENT EL CONEIXEMENT
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA D'ALTRES IDIOMES.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818669) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

CONSULTOR/A DE FORMACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA SENSE àNIM DE LUCRE QUE PROMOU


Barcelona ( BARCELONA ) L¿AUTOOCUPACIÓ COM ALTERNATIVA ATRACTIVA PER A L¿EXERCICI DE
Oferta: 092020005983 LES VOCACIONS I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE LES
12/03/2020 PERSONES I FACILITAR-LES-HI L¿ACCÉS ALS RECURSOS NECESSARIS PER
A CREAR I CONSOLIDAR ELS SEUS NEGOCIS. BUSQUEM UN/A
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PROFESSIONAL PER INCORPORAR-SE A L'EQUIP DE FORMACIÓ A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DELEGACIÓ DE BARCELONA. EL CANDIDAT/A S¿INCORPORARà A UN EQUIP
CATALUÑA JOVE I AMB MOLTA EMPENTA DECIDITS A FOMENTAR L¿OCUPACIÓ.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823944) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A D'ANGLèS COMERCIAL ESCOLA PRIVADA DE GIRONA CERCA PROFESSOR/A D'ANGLèS PER
CURS SOC IMPARTIR CLASSES D'ANGLèS COMERCIAL. ES REQUEREIX TITULACIÓ
Girona ( GIRONA ) UNIVERSITàRIA RELACIONADA O BÉ TITULACIÓ DE CAMBRIDGE, TEFL O
SIMILAR. INCORPORACIÓ IMMEDIATA.
Oferta: 092020005987 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818565) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESOR NATIVO DE FRANCÉS PROFESOR NATIVO DE FRANCÉS PARA GRANOLLERS


PARA GRANOLLERS La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Granollers ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 110 de 299


Oferta: 092020006015 referencia (Referencia número:5824001) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

REEDUCADOR/A PEDAGòGIC/A REALITZACIÓ DE SESSIONS INDIVIDUALS DE REEDUCACIÓ PEDAGòGICA I


-CENTRE PRIVAT VILADECANS DE REFORç ESCOLAR EN CENTRE MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGIA,
Viladecans ( BARCELONA ) PEDAGOGIA I LOGOPèDIA) DE VILADECANS. CONTRACTE D'OBRA I SERVEI,
AMB POSSIBILITAT DE PASSAR A CONTRACTE FIX DISCONTINU.
Oferta: 092020006022 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5823947) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A DE LLATÍ I LLENGüES PROFESSOR/A PER IMPARTIR CLASSES DE LLATÍ I DE LLENGüES A


Barcelona ( BARCELONA ) ALUMNES DE BATXILLERAT-
Oferta: 092020006024 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818642) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MONITOR-A D¿EXTRAESCOLARS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT MENTAL PER NENS DE PRIMàRIA,NO


ALOHA MENTAL PALAMÓS ÉS NECESSàRIA EXPERIèNCIA PRèVIA, LA FORMACIÓ VA A CàRREC NOSTRA
Palamós ( GIRONA ) .
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006042 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818559) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DOCENT D'INSTAL·LACIONS DE ES PRECISA DOCENT PER IMPARTICIÓ DE CURS "FABRICACIÓ I MUNTATGE


TUBERIA INDUSTRIAL D'INSTAL·LACION DE TUBERIA INDUSTRIAL"
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Vila-seca ( TARRAGONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006051 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5818561) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MONITORS/ES DE MENJADOR CENTRE TENO PRECISA INCORPORAR A MONITORS/ES DE MENJADOR PER FER
ED.ESPECIAL SUPLèNCIES EN UNA ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL A LA ZONA DE SARRIà
Barcelona ( BARCELONA ) (BARCELONA). LES TASQUES SERAN LES PRòPIES D'UN MONITOR DE
MENJADOR: EDUCAR EN HàBITS HIGIèNICS I ALIMENTARIS, DINAMITZAR EL
Oferta: 092020006057 GRUP A TRAVÉS DE JOCS I ACTIVITATS, I VETLLAR PEL GRUP D'INFANTS
12/03/2020 ASSIGNAT. HORARI PARCIAL DE 13 A 15 H. DE DILLUNS A DIVENDRES. SOU
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA 366 EUROS BRUTS MENSUALS. ES REQUEREIX FORMACIÓ EN INTEGRACIÓ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE SOCIAL, VETLLADOR/A...O EXPERIèNCIA PRèVIA EN CENTRES D'EDUCACIÓ
CATALUÑA ESPECIAL O INFANTS/ADULTS AMB NEE. RESIDèNCIA PER LA ZONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5818578) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

DOCENTS PER CURSOS BUSQUEM DOCENTS PER CURSOS DE LES SEGüENTS TEMàTIQUES: -
ANGLES - COMERç - MAGATZEM - ADMINISTRACIÓ. - OFIMATICA -

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 111 de 299


ANGLES,COMERÇ,ADMINISTRACIÓ,PRL PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. CONTRACTE TEMPORAL SEGONS
Reus ( TARRAGONA ) DURADA DEL CURS ASSEGURAT PER EMPRESA.
Oferta: 092020006077 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5818631) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PROFESSOR/A LLENGüES (NIVELL PROFESSOR/A DE LLENGüES, CATALà I CASTELLà, PER PREPARAR


BATXILLERAT) SELECTIVITAT, PREFERIBLEMENT PERSONES AMB EXPERIèNCIA QUE
Barcelona ( BARCELONA ) TAMBÉ PUGUIN FER ANGLèS I/O LLATÍ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006083 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823955) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DOCENTE MODULO BUSQUEN UN DOCENT PER IMPARTIR EL MODUL DE TELECOMUNICACIONS


TELECOMUNICACIONES D'UN PFI DE AUXILIAR DE MUNTATGES D¿INSTAL·LACIONS ELèCTRIQUES,
Cardedeu ( BARCELONA ) D¿AIGUA I GAS A CARDEDEU.SON 120 HORES EN HORARI DE 09:00 A 14:00
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006084 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5823960) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

DOCENT CP ATENCIÓN BUSQUEM DOCENT PER LICITACIÓ EL CERTIFICAT D¿ATENCIÓ


SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS SOCIOSANITàRIA EN INSTITUCIONS A LA CIUTAT DE GIRONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Girona ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006182 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5834345) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ORIENTADOR/A LABORAL NOVATèCNICA CENTRE DE FORMACIÓ, CERCA UN ORIENTADOR/A LABORAL


Tarragona ( TARRAGONA ) AMB GANES D'APRENDRE I CRÉIXER PROFESSIONALMENT EN L'àMBIT DE
Oferta: 092020006272 L'ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A JOVES, PER A DUU A TERME EL
19/03/2020 PROJECTE SINGULARS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5849630) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EXPERT DOCENT CURS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB


EL EMPLEO TECNOLOGIA WEB - IMPRESCINDIBLE: LLICENCIAT, ENGINYER, DIPLOMAT O
Barcelona ( BARCELONA ) EQUIVALENTS; EXP. PROFESSIONAL 1 ANY EN INFORMÀTICA; NIVELL C DE
CATALà; CAP, CERTIFICAT PROFESSIONALITAT FORMACIÓ OCUPACIONAL O
Oferta: 092020006303 DE DOCèNCIA DE LA F. OCUPACIONAL O LLICENCIAT O GRADUAT EN
20/03/2020 PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA O MESTRES O EXP. DOCENT
Oficina: BARCELONA-LESSEPS CONTRASTADA DE 600 HORES MÍNIM. CONDICIONS: CONTRACTE 660H,
SALARI 36,52€ HORA, DE DILLUNS A DIVENDRES, HI HA 1 VACANT DE MATÍ I
1 DE TARDA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE LESSEPS
oferteslesseps.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6303, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 112 de 299


FORMADOR DE GESTOR DE EXPERT DOCENT EN MAGATZEMS I LOGISTICA AMB FORMACIÓ
MAGATZEM METODOLÒGICA O EXPERIÈNCIA DOCENT DEMOSTRABLES I AMB
Montcada i Reixac ( BARCELONA ) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL . CONTRACTACIÓ PER OBRA O SERVEI
(DURADA APROXIMAD DEL CONTRACTE: ABRIL A DESEMBRE DE 2020).
Oferta: 092020006317 JORNADA LABORAL DE MATI, DE 9 A 14. LLOC DE TREBALL A MONTCADA I
20/03/2020 REIXAC
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5849649) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

FORMADOR DE MAQUINARIA BUSQUEM FORMADORS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL: CARRETILLAS


INDUSTRIAL ELEVADORAS, PLATAFORMES I PONT GRUA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Montcada i Reixac ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006325 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/03/2020 referencia (Referencia número:5849652) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

DOCENT EN ACTIVITATS AUXILIARS DE BUSQUEM FORMADORA/FORMADOR AMB FORMACIÓ METODOLÒGICA O


MAGATZEM EXPERIÈNCIA DOCENT DEMOSTRABLES I AMB EXPERIÈNCIA
Montcada i Reixac ( BARCELONA ) PROFESSIONAL PER A LA CONTRACTACIÓ PER OBRA O SERVEI O
AUTÒNOM (DURADA APROXIMAD DEL CONTRACTE: ABRIL A DESEMBRE DE
Oferta: 092020006328 2020). JORNADA LABORAL DE 9 A 14 HORES. LLOC DE TREBALL A
20/03/2020 MONTCADA I REIXAC
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5849651) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A DE COMMUNITY CERQUEM DOCENT PER IMPARTIR UN CURS DE COMMUNITY MANAGER, DE


MANAGER 50 HORES DE DURADA. ES REQUEREIX: PER ACREDITAR EL DOMINI DELS
Barcelona ( BARCELONA ) CONEIXEMENTS OBJECTE DE L'ACCIÓ FORMATIVA, S¿HA DE POSSEIR
TITULACIÓ SUPERIOR ENGLOBADA EN L'àMBIT DE LES TIC, O QUALSEVOL
Oferta: 092020006438 ALTRA TITULACIÓ OFICIAL DE CARàCTER TèCNIC, UNIDA A UNA
02/04/2020 EXPERIèNCIA PROFESSIONAL O DOCENT D'ALMENYS 2 ANYS EN L¿ÚS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LES TECNOLOGIES OBJECTE DE L'ACCIÓ FORMATIVA. EN CAS DE NO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DISPOSAR AQUESTA TITULACIÓ TèCNICA, SERà VàLID AMB ACREDITAR UNA
CATALUÑA EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS COM A PROFESSIONAL O COM A DOCENT.
PER DEMOSTRAR L'ADEQUACIÓ DE LA CAPACITAT DOCENT, S¿HA
D'ACREDITAR POSSEIR EXPERIèNCIA DOCENT D'ALMENYS 1 ANY EN
ENSENYAMENT DE COMPETèNCIES TIC O, SINÓ, DE 2 ANYS EN LA
IMPARTICIÓ D'ALTRES MATèRIES. ES PREGA NO RESPONDRE A L'OFERTA SI
NO ES COMPLEIXEN ELS REQUISITS ESTABLERTS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5889411) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESSOR/A IFCT057PO INTERNET CERQUEM DOCENT PER IMPARTIR EL CURS IFCT057PO INTERNET SEGURO,
SEGURO DE 50 HORES DE DURADA. HAURà D'ACREDITAR DOMINI DELS
Barcelona ( BARCELONA ) CONEIXEMENTS I TèCNIQUES PROFESSIONALS PROPIS DE L'ESPECIALITAT
PER MITJà D'ALGUNA DE LES SEGüENTS VIES: A) TITULACIÓ UNIVERSITàRIA
Oferta: 092020006445 RELACIONADA AMB EL CAMP COMPETENCIAL DE L'ACCIÓ FORMATIVA, B)
02/04/2020 TÍTOL DE TèCNIC O DE TèCNIC SUPERIOR -O ALTRES TÍTOLS AMB
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA EQUIVALèNCIA ACADèMICA O PROFESSIONAL ALS ANTERIORS-
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RELACIONATS AMB EL CAMP COMPETENCIAL DE L'ACCIÓ FORMATIVA, O C)
CATALUÑA UNA ALTRA TITULACIÓ TèCNICA O SUPERIOR UNIDA A UNA EXPERIèNCIA
PROFESSIONAL DEMOSTRABLE, D'ALMENYS UN ANY, EN OCUPACIONS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 113 de 299


RELACIONADES AMB EL CAMP COMPETENCIAL DE L'ACCIÓ FORMATIVA. EN
TERMES D'EXPERIèNCIA DOCENT, HAURà DE DEMOSTRAR ALMENYS UN
DELS SEGüENTS MèRITS ACREDITATIUS DE LA SEVA CAPACITACIÓ
DIDàCTICA: A) EXPERIèNCIA DOCENT CONTRASTADA D'ALMENYS UN ANY, O
DE SIS MESOS SI AQUESTA EXPERIèNCIA ESTà DIRECTAMENT
RELACIONADA AMB EL CAMP COMPETENCIAL DE L'ESPECIALITAT
FORMATIVA, B) CERTIFICAT DE PROFESSIONALIT (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5889419) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MONITORA LA LLAR OXALIS ÉS UNA RESIDèNCIA I CENTRE DE DIA PER A PERSONES


Girona ( GIRONA ) AMB DISCAPACITAT FÍSICA
Oferta: 092020006483 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
09/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5914021) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TÉCNICO/A DESARROLLO CON DESDE K-LAGAN, BUSCAMOS UNA PERSONA PARA EL ÁREA DE
DISCAPACIDAD DESARROLLO Y CARRERAS PROFESIONALES, DENTRO DEL
Barcelona ( BARCELONA ) DEPARTAMENTO DE RRHH.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006730 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
24/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5979348) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TÈCNIC ANALISTA DE LABORATORI SE NECESITA INCORPORAR UN LICENCIADO/A SE VALORARÁ DOCTOR/A EN


Barcelona ( BARCELONA ) QUÍMICA ANALÍTICA CON AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
Oferta: 092020006784 SÓLIDOS TANTO EN QUÍMICA ANALÍTICA COMO EN SÍNTESIS QUÍMICA
24/04/2020 ORGÁNICA. PERSONA SENIOR QUE HAYA REALIZADO ESTAS FUNCIONES
EN EMPRESAS QUÍMICAS, FARMACÉUTICAS O COSMÉTICAS, EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA LABORATORIOS QUÍMICOS DE CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESARROLLO CON EXPERIENCIA EN ANÁLISIS INSTRUMENTAL. INTERESA
CATALUÑA UNA ALTA COMPETENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES
HPLC, GC/GC-MS Y NMR E INTERPRETACIÓN DE DATOS,Y EXPERIENCIA EN
SÍNTESIS ORGÁNICA A ESCALA DE GRAMO, Y EN EL DISEÑO DE RUTAS
SINTÉTICAS Y RETROSÍNTESIS. RECOMENDABLE TENER EXPERIENCIA EN
REDACCIÓN DE INFORMES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO, HABER
TRABAJADO EN ENTORNO GMP.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5964049) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC I+D JUNIOR INDÚSTRIA D' ALIMENTACIÓ DE TERRASSA CERCA TèCNIC D' I+D JUNIOR A
Terrassa ( BARCELONA ) JORNADA COMPLERTA.
Oferta: 092020006835 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
30/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5999838) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PEDAGOGO/A GRADUADO EN PEDAGOGIA O ALUMNO ULTIMO CURSO PARA DESAROLLO


Barcelona ( BARCELONA ) MATERIAL PEDAGOGICO PROYECTO EMPLEO JOVEN
Oferta: 092020006863 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
30/04/2020

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 114 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5994713) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PROFESSOR DE BATXILLERAT PROFESSOR DE BATXILLERAT D'ECONOMIA, ECONOMIA D'EMPRESA I


D'ECONOMIA MATEMàTIQUES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Celoni ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006968 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6020635) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ADJUNT DIRECTOR DE LABORATORI ADJUNT DIRECTOR DE LABORATORI


Mollet del Vallès ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007009 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6025820) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR/A D'ESTADÍSTICA PROFESSOR/A D'ESTADÍSTICA A NIVELL UNIVERSITARI


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007066 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/05/2020 referencia (Referencia número:6036210) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESSOR/A DE MÚSICA (SAXO) NECESSITEM PROFESSOR/A A L¿ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA


Barcelona ( BARCELONA ) (BARCELONA) DE CARA AL CURS VINENT SETEMBRE 2020 - JUNY 2021.
Oferta: 092020007126 *IMPRESCINDIBLE GRAU SUPERIOR MÚSICA HORARI: DILLUNS I DIMECRES
14/05/2020 CATEGORIA: SAXO I COMBO SAXO HORES APROX SETMANA: 8H/SETMANA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:6041459) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROFESOR DE SOLIDWOKS PROFESOR DE SOLIDWORKS PARA CLASES PARTICULARES


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007133 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
14/05/2020 referencia (Referencia número:6046668) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROFESOR/A FP INFORMÁTICA ¡EL EQUIPO DE ILERNA ONLINE SIGUE CRECIENDO! ¿TE GUSTARÍA FORMAR
Lleida ( LLEIDA ) PARTE DE UNA EMPRESA LÍDER Y EN CONSTANTE EVOLUCIÓN?
Oferta: 092020007178 NECESITAMOS A PERSONAS COMO TÚ. ¿QUÉ BUSCAMOS? SI TE GUSTA
15/05/2020 TRABAJAR EN EQUIPO Y EN UN AMBIENTE JOVEN Y DINÁMICO... EN ILERNA
ONLINE TENEMOS UN SITIO PARA TI. NECESITARÁS: - CASTELLANO NATIVO
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA - TITULACIÓN UNIVERSITARIA RELACIONADA (INFORMÁTICA, MATEMÁTICAS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TELECOMUNICACIONES, MULTIMEDIA O SIMILAR) - MÁSTER DE
CATALUÑA PROFESORADO O CAP. - RESIDIR O MUDARSE A LLEIDA O ALREDEDORES.
TE ENCARGARÁS DE: - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y LA
ESTRUCTURACIÓN DE LAS ASIGNATURAS. - CREAR Y CORREGIR LAS

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 115 de 299


DIFERENTES ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTÍNUA DE LOS ALUMNOS. -
REALIZAR SEMANALMENTE LAS VIDEOTUTORIAS PARA SOLUCIONAR
DUDAS Y PREGUNTAS DEL ALUMNADO. - EFECTUAR LOS EXÁMENES, LAS
CORRECCIONES Y LAS REVISIONES DE NOTAS. ¿QUÉ TE OFRECEMOS? SI
TE UNES A ILERNA ONLINE TRABAJARÁS EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA CON SEDE EN (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:6052193) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 116 de 299


Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

LLEIDA PERSONAL DE CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO O DE PLADUR


Lleida ( LLEIDA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020003681 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
17/02/2020 referencia (Referencia número:5731003) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

FUSTER MONTADOR - FUSTER


Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020003933 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742009) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ENCARREGAT D'OBRA DE BUSQUEM UN PROFESSIONAL QUE PLANIFIQUI, COORDINI I SUPERVISI


CONSTRUCCIÓ L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I ALS SEUS OPERARIS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Flix ( TARRAGONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004008 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5725547) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PEON DE OBRA, FERRALLA Y PEON DE OBRA, FERRALLA Y ENCOFRADOR


ENCOFRADOR La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Badalona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004046 referencia (Referencia número:5736548) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
20/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERADOR GRUA TORRE NECESITAMOS PERSONAL SERIO Y CUMPLIDOR PARA PUESTO DE GRUISTA
Badalona ( BARCELONA ) Y PARA VARIOS PUESTOS DE ENCOFRADOS, CON CURSOS HECHOS,
Oferta: 092020004068 DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y CARNET DE GRUISTA EN VIGOR
20/02/2020 JUSTIFICABLE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5736552) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

LAMPISTA LAMPISTA
Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004075 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742034) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PLADURISTA MONTADOR DE PLADUR


Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 117 de 299


Oferta: 092020004159 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5742030) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ARQUITECTE/A TèCNIC/A ARQUITECTE TECNIC - CAP D'OBRA


Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004162 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5731122) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

RESPONSABLE D'OBRA PALETA-RESPONSABLE D'OBRA


Ripollet ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004171 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5741995) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MANOBRA CONSTRUCCIÓ MANOBRA CONSTRUCCIÓ AMB EXPERIèNCIA MÍNIMA 5 ANYS


Blanes ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004290 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
21/02/2020 referencia (Referencia número:5747524) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERARIO AYUDANTE AVANZADO BUSCAMOS OPERARIO AVANZADO CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN


Sabadell ( BARCELONA ) INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN,PREFERIBLE CON CURSOS PRL,20H ,8H
Oferta: 092020004322 Y 6H ,RAMO METAL
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
21/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5747515) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DE SOLDADOR GILABERT MIRÓ ÉS UNA EMPRESA AMB MÉS DE 30 ANYS D'EXPERIèNCIA EN
Lleida ( LLEIDA ) EL SECTOR GASISTA. ACTUALMENT PER EXPANSIÓ DE ZONA, CERCA A 2
Oferta: 092020004376 AJUDANTS DE SOLADORS PER OBRES DE CANALITZACIÓ PER LA ZONA DEL
24/02/2020 GARRAF ( CALAFELL, VILANOVA, CUBELLES...).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5752915) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AJUDANT DE SOLDADOR GILABERT MIRÓ ÉS UNA EMPRESA AMB MÉS DE 30 ANYS D'EXPERIèNCIA EN
Calafell ( TARRAGONA ) EL SECTOR GASISTA. ACTUALMENT PER EXPANSIÓ DE ZONA, CERCA A 2
Oferta: 092020004420 AJUDANTS DE SOLADORS PER OBRES DE CANALITZACIÓ PER LA ZONA DEL
24/02/2020 GARRAF ( CALAFELL, VILANOVA, CUBELLES...).
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5752912) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 118 de 299


BADALONA AYUDANTE DE OFICIAL DE 1ª
Badalona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004596 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5758469) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

FERRER FERRER AMB EXPERIENCIA


Figueres ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004611 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5769321) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOLDADOR ESTRUCTURES OFICIAL DE 1ª AMB EXEPERIENCIA EN SOLDADURES ESTRUCTURES


METÀL·LIQUES METÀL·LIQUES- SOLDAR AMB FIL, ELECTRODE,...
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Terrassa ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004684 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5758447) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INSTALADOR/A MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIGUA LLUM GAS CLIMATIZACIO


Calonge ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004747 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5758431) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AJUDANT DE FUSTER AJUDANT EN LES TASQUES DE FUSTERIA, MUNTATGE DE MOBLES, CUINES,


Les Masies de Roda ( BARCELONA ) PORTES...
Oferta: 092020004749 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5763918) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ARQUITECTO/A CON DISCAPACIDAD SE NECESITA PERSONA CON ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y NÚMERO DE


Olesa de Montserrat ( BARCELONA ) COLEGIADO/A EN VIGOR.
Oferta: 092020004786 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5763834) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PINTOR/ A PINTOR/ A
Figueres ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004802 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5763919) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 119 de 299


CATALUÑA

ENCOFRADORES EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN SOLICITA 3 ENCOFRADORES CON


Cornellà de Llobregat ( BARCELONA ) EXPERIENCIA EN INTERPRETACIÓN DE PLANOS, MEDICIONES,
Oferta: 092020004863 ORGANIZACIÓN DEL TAJO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ENCOFRADOS
28/02/2020 DE MADERA Y/O METÁLICOS... ES IMPRESCINDIBLE DISPONER DE CURSO
DE PRL BÁSICO (20 HORAS) Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA. CONTRATO DE
Oficina: CORNELLA DE LLOBREGAT OBRA APROX. 7 MESES. SALARIO SEGÚN CONVENIO CONSTRUCCIÓN. SE
VALORARÁ DISPONER DE LA TPC Y CURSO EN MANEJO DE MAQUINARIA DE
OBRA.
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
ofertescornella.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-4863, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

ELECTRICISTA - FONTANERIA - SE NECESITA OFICIAL SERIO Y PROFESIONAL PARA REALIZAR FUNCIONES


PALETA DE ELECTRICISTA, FONTANERÍA Y DE ALBAÑIL EN UN CENTRO DEPORTIVO
Barcelona ( BARCELONA ) SITUADO EN BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004960 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
28/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5774644) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

RESPONSABLE D'ESTUDIS D'OBRA EMPRESA CONSOLIDADA EN CREIXEMENT, ESPECIALITZADA EN EL SECTOR


Sant Joan de Vilatorrada ( BARCELONA ) DE LA CONSTRUCCIÓ, TRANSPORTS I GESTIÓ DE RESIDUS CERCA UN
Oferta: 092020005084 RESPONSABLE D'ESTUDIS D'OBRA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5780127) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ELECTRICISTA FONTANER ES NECESSITEN INSTAL·LADORS I/O TèCNICS EN SISTEMES


Reus ( TARRAGONA ) D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS, CALEFACCIÓ O AIRE CONDICIONAT.
Oferta: 092020005087 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
03/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5774634) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

FUSTER NECESSITEM AJUDANT DE FUSTER AMB GANES DE TREBALLAR I APENDRE.


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005108 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5785578) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INSTAL·LADOR DE TENDALS I INSTAL·LADOR DE TENDALS, CORTINESI PERSIANES A OBRA O DOMICILI


CORTINES PARTICULAR
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Balaguer ( LLEIDA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005130 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5780116) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 120 de 299


Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PLADURISTA OPERARI PER A LA REALITZACIÓ DE TOT TIPUS DE TREBALLS AMB PLADUR.


Mataró ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005134 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5785536) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÈCNIC DEPARTAMENT D'ESTUDIS I TÈCNIC DEPARTAMENT D'ESTUDIS I PRESSUPOSTOS


PRESSUPOSTOS La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005327 referencia (Referencia número:5791047) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
05/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

AJUDANT DE MUNTADOR DE TENDALS EMPRESA DE GIRONA NECESSITA INCORPORAR UN AJUDANT DE


I ESTRUCTURES MUNTADOR DE TENDALS I ESTRUCTURES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sarrià de Ter ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005369 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791005) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OFICIAL I PEÓ CONSTRUCCIÓ ES BUSCA UN OFICIAL I UN PEÓ PER LA CONSTRUCCIÓ, AMB EXPERIèNCIA I
Santa Bàrbara ( TARRAGONA ) QUE TINGUIN NOCIONS DE TOT TIPUS DE REFORMES
Oferta: 092020005424 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5790994) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ELECTRICISTA - FONTANERIA - SE NECESITA OFICIAL SERIO Y PROFESIONAL PARA REALIZAR FUNCIONES


PALETA DE ELECTRICISTA, FONTANERÍA Y DE ALBAÑIL EN UN CENTRO DEPORTIVO
Barcelona ( BARCELONA ) SITUADO EN BARCELONA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005430 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5791015) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

OFICIALES 1ª CONSTRUCCIÓN OFICIALES DE 1ª CONSTRUCCIÓN


Santa Margarida i els Monjos ( La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005431 referencia (Referencia número:5796515) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
05/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 121 de 299


CATALUÑA

MONTADOR DE ESTRUCTURAS SE PRECISA 1 MONTADOR DE ESTRUCTURAS AUXILIARES EN OBRA PARA


AUXILIARES EN ALTURA CUBRIR DE FORMA URGENTE UNA VACANTE REQUISITOS: CARNET B1
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Sant Joan Despí ( BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005459 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5796611) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

COORDINADOR OBRES, DIRECCIÓ RESPONSABLE D'ESTUDI DE PROJECTES, SEGUIMENT DELS MATEIXOS,


PROJECTES, ESTUDIS COORDINADCIÓ I COSTOS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Castell-Platja d'Aro ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005555 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
06/03/2020 referencia (Referencia número:5802104) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ARQUITECTE/A O ESTUDIANT EMPRESA D¿ARQUITECTURA CERCA UNA PERSONA PER A FER LES
D¿ARQUITECTURA (CERDANYA) TASQUES D¿EDIFICACIÓ, CONCURSOS I DELINEACIÓ QUE TINGUI
Puigcerdà ( GIRONA ) CONEIXEMENTS DE 3D, PHOTOSHOP I MAQUETES PREFERIBLEMENT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005562 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
06/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5802067) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PALETA (LLÍVIA) EL GRUP ARQTEC NECESSITA PALETA, PEÓ, OFICIAL DE 1º O OFICIAL DE 2A


Llívia ( GIRONA ) AMB EXPERIèNCIA ES DEMANA QUE SIGUI UNA PERSONA RESPONSABLE I
Oferta: 092020005593 AMB GANES DE TREBALLAR EN L¿OFICI DE PALETA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
06/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5802056) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÈCNIC/A COMERCIAL PER A BOTIGA DINS BOTIGA DE REFORMES DE LA LLAR, REALITZARà: ELABORACIÓ DE
DE REFORMES PROJECTES I PRESSUPOSTOS TANCAMENT DE CONTRACTES PER ALS
Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) PROJECTES A REALITZAR (PART COMERCIAL IMPORTANT) SEGUIMENT DE
LES OBRES COORDINACIÓ D'INDUSTRIALS I OPERARIS
Oferta: 092020005962 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5802081) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MAQUINISTA CONDUCCIÓ DE PRECISEM TREBALLADOR/A PER LA CONDUCCIÓ DE MàQUINA


MAQUINA RETROEXCADORA MINIEXCAVADORA PER OBRA. NECESSITEM QUE LA PERSONA
Barcelona ( BARCELONA ) INTERESSADA TINGUI UN ALT DOMINI DEL MANEIG DE LA MàQUINA DONAT
QUE ÉS COMENçA L'OBRA EN POC TEMPS.
Oferta: 092020005976 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 122 de 299


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5818591) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PROJECT MANAGEMENT EMPRESA UBICADA EN MATARÓ, PRECISA INCORPORAR JEFE DE OBRA.


CONSTRUCCIÓN TAREAS: - CAPTACIÓN DE CLIENTES, VISITAS, SEGUIMIENTOS Y
Mataró ( BARCELONA ) CONSOLIDACIÓN - PRESUPUESTOS DE TODO TIPO DE OBRAS, REFORMAS,
REHABILITACIONES, OBRA NUEVA... - PLANIFICACIÓN DE OBRA Y CONTROL
Oferta: 092020006019 DE DESVIACIONES - CONTROL DE COSTES DE OBRAS - ESTUDIOS DE
12/03/2020 VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS - GESTIÓN DE COMPRAS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA MATERIALES Y MAQUINARIA - SUBCONTRATACIONES DE PERSONAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REQUISITOS: - ESTUDIOS DE ARQUITECTURA O INGENIERÍA - EXPERIENCIA
CATALUÑA MÍNIMA DE 10 AÑOS DEMOSTRABLES - DOMINIO ALTO DE PRESTO O TCQ -
PERMISO DE CONDUCIR - FLEXIBILIDAD HORARIA
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5823942) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TÉCNICO INTERMEDIO DE PRL (300 TÉCNICO INTERMEDIO DE PRL (300 HORAS) GRADO SUPERIOR DE FP
HORAS) O SUPERIOR La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Calafell ( TARRAGONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006074 referencia (Referencia número:5824002) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OFICIAL EN REFORMAS DE INTERIOR SE PRECISA OPERARIO EN EL SECTOR DE LAS REFORMAS,


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006076 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5813077) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ALBAÑILES PALETAS OFICIALES 2A .REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: GRADO DE


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA DISCAPACIDAD 33% O SUPERIOR, TPC, CERTIFICADO 20H PRL O SIMILIAR,
) MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO PALETA EN OBRA EN LA
CATEGORIA OFICIAL 2A. FUNCIONES: CONSTRUCCIÓN COMO ALZAR
Oferta: 092020006096 PAREDES, MUROS, TAPIAS; COLOCACIÓN DE CUBIERTAS,
13/03/2020 CANALITZACIONES DE FLUIDOS SIN PRESIÓN, APERTURA DE
Oficina: HOSPITALET-COBALTO CERRAMIENTOS, LLENAR Y ANIVELAR LOS ENCOFRADOS.; PREPARACIÓN
DE CEMENTO Y OTRAS TAREAS DE OBRA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6096, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

ENCOFRADORES ENCOFRADORES OFICIALES 1A. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: GRADO DE


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA DISCAPACIDAD 33% O SUPERIOR, TPC, CERTIFICADO 20H PRL
) ENCOFRADOR/A O SIMILIAR, MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIèNCIA EN EL
SECTOR DE ENCOFRADO CON CATEGORIA OFICIAL 1A. FUNCIONES:
Oferta: 092020006109 REALIZAR ENCOFRADOS DE MADERA, METALICOS O OTRO MATERIAL, PARA
13/03/2020 MODELAR PIEZSS DE HORMIGÓN, ORGANIZAR Y PREPARAR EL CORTE Y
Oficina: HOSPITALET-COBALTO MEDIOS MATERIALS Y HUMANOS, RECUPERAR LOS MOLDES Y MATERIALES
UTILIIZADOS, CON EL DESENCOFRADO Y MANTENIMIENTO
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 123 de 299


electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6109, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

ALBAÑILES PALETAS OFICIALES 1A. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: GRADO DE


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA DISCAPACIDAD 33% O SUPERIOR, TPC, CERTIFICADO 20H PRL O SIMILIAR,
) MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO PALETA EN OBRA EN LA
CATEGORIA OFICIAL 1A. FUNCIONES: TASQUES: CONSTRUCCIÓN COMO
Oferta: 092020006127 LEVANTAR PAREDES, MUROS, TAPIAS; COLOCACIÓN DE CUBIERTAS,
13/03/2020 CANALIZACIONES DE FLUIDOS SIN PRESIÓN, ABRIR CIERRAMIENTOS,
Oficina: HOSPITALET-COBALTO LLENAR Y ANIVELAR LOS ENCOFRADOS CON HORMIGÓN, PREPARACIÓN
DEL CEMENTO I OTRAS TAREAS DE OBRA
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6127, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

INSTALADORES DE CONDUCCIONES CLIMATITZADORES/ES OFICIALES DE 1A. REQUISIOS IMPRESCINDIBLES:


DE AIRE ACONDICIONADO Y GRDOU DE DISCAPACIDAD MÍNIMO 33%, 3 AÑO DE EXPERIENCIA,
FORMACIÓ FPI- CFGM, CARNET DE CONDUIR. FUNCIONES: INSTALAR
VENTILACIÓN EQUIPOS DE CLIMA Y VENTILACIN DE CUALQUIER POTENCIA Y SISTEMA,
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA INSTALAR CONDUCTOS DE FIBRA Y CHAPA. SE VALORARAN CANNETS
) PROFESIONALES (RITE; GAS, ELÉCTRIC)
Oferta: 092020006135 En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
13/03/2020 electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
Oficina: HOSPITALET-COBALTO ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6135, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

CAP PRODUCCIÓ GRUAS CONSTRUCTORA, ÉS UNA EMPRESA QUE DESENVOLUPA LA SEVA


Tarragona ( TARRAGONA ) ACTIVITAT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I DELS SERVEIS, TANT EN
Oferta: 092020006173 OBRES DE CARàCTER PÚBLIC COM PRIVAT. EL GRUP EMPRESARIAL, AMB
13/03/2020 MÉS DE 50 ANYS D¿EXPERIèNCIA, CONSOLIDA LA SEVA TRAJECTòRIA
GRàCIES ALS RECURSOS TèCNICS I HUMANS QUE FAN POSSIBLE QUE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SIGUI UNA EMPRESA DE REFERèNCIA DINS EL SECTOR. LES FUNCIONS QUE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HAURà DE DUR A TERME SÓN: -VIGILAR QUE LA PRODUCCIÓ PREVISTA
CATALUÑA S¿EXECUTI EN TERMINI -PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ, SUPERVISIÓ,
REVISIÓ I ACTUALITZACIONS DELS PROCEDIMENTS I CRITERIS PER LA
CONTRACTACIÓ I COMPRES. -PARTICIPAR I FER EL SEGUIMENT DEL PLA
D¿IMPLANTACIÓ DE L¿OBRA. -PARTICIPAR EN EL SEGUIMENT I
COORDINACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DEL FINAL D¿OBRA I CONTROL DEL
PRESSUPOST. -ASSISTIR PERIòDICAMENT A LES OBRES I FER SEGUIMENT
DE LES ACTES EMESES ACTUALMENT ESTEM CERCANT UN CAP DE
PRODUCCIÓ
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829180) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

OFICIAL DE 1ª / ENCARREGAT EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ I D'ARQUITECTURA BUSCA UN OFICIAL DE 1ª


CASTELLTERÇOL ( BARCELONA ) AMB POSSIBILITAT D'ESTAR D'ENCARREGAT D'OBRA. REALITZEM OBRES
Oferta: 092020006188 PER LA COMARCA DEL VALLÉS ORIENTAL, MOIANÉS, BAGES I OSONA. CURS
13/03/2020 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE 20H, EXPERIèNCIA MÍNIMA
DEMOSTRABLE DE 5 ANYS, CATALà I CASTELLà, CARNET DE CONDUIR B. ES
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA VALORARà CURS DE 60H DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
CATALUÑA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5829200) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 124 de 299


INSTALADOR/A MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIGUA LLUM GAS CLIMATIZACIO
Calonge ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006195 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5829148) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

INSTALADOR/A MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIGUA LLUM GAS CLIMATIZACIO


Calonge ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006203 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
13/03/2020 referencia (Referencia número:5790986) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ARQUITECTE/A TÈCNIC ALUMILUX, EMPRESA ESPECIALITZADA EN ARQUITECTURA EN ALUMINI,


Banyoles ( GIRONA ) ACER I VIDRE. ENFOCADA AL DISSENY I EXECUCIÓ DE PROJECTES
Oferta: 092020006211 SINGULARS. TREBALLEM AMB ELS MILLORS DESPATXOS D'ARQUITECTURA.
13/03/2020 BUSQUEM UN/A ARQUITECTE TèCNIC PER REALITZAR INTEGRACIONS
ARQUITECTòNIQUES, GESTIONAR OBRES, MEDICIONS I PLàNOLS DE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA PRODUCCIÓ. ES VALORARà EXPERIèNCIA EN LLOCS DE TREBALL SIMILARS,
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXPERIèNCIA EN OBRA, TANT DIRECCIÓ COM MEDICIONS.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5834350) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
GENERAL electrónico a la OFICINA DE TREBALL DEL VENDRELL
ofertesvendrell.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-5932, sus
Cunit ( TARRAGONA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020005932 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
20/03/2020
Oficina: VENDRELL

TèCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ TèCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ IMMOBILIàRIA DELS HABITATGES (


IMMOBILIARI TERRASSA HABITATGES SOCIALS) SITUATS AL BARCELONÉS. S'ENCARREGARà DE LA
Terrassa ( BARCELONA ) POSADA A PUNT D'HABITATGES SEGONS DIRECTRIUS DE PROGRAMES,
PER ENTRADES I SORTIDES DE FAMÍLIES, OFERIM UN SERVEI DE QUALITAT,
Oferta: 092020006474 SON HABITATGES DE COBERTURA DE SERVEIS ESENCIALS VINCULATS A
06/04/2020 SERVEIS SOCIALS. COBERTURA INICIAL IT DE MITJA-LLARGA DURADA -
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA SUPERVISIÓ DE ESTAT HABITATGES. VISITES PERIòDIQUES ALS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ALLOTJAMENTS, PER TAL DE GARANTIR EL BON ESTAT I MANTENIMENT
CATALUÑA DELS MATEIXOS. - GESTIÓ D'ACORDS D'ALLOTJAMENT PER A FAMÍLIES AMB
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL - EDICIÓ I ACTUALITZACIÓ
D'INVENTARIS, PREVISIÓ MANTENIMENT I REPOSICIONS. - CONTROL
GESTIÓ DE SUBMINISTRES. - DETECCIÓ, GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE PETITES
INCIDèNCIES. - CERCA DE PROVEïDORS I SOL·LICITUD DE PRESSUPOSTOS,
SUPERVISIÓ DE REPARACIONS I MANTENIMENTS. - DONAR PAUTES PER AL
BON ÚS DE L'HABITATGE, MEDIACIÓ I CONVIVèNCIA -HABILITAT PER
REALITZAR PETITS ARRANJAMENTS ( CANVI DE PANY,EN (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5913997) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS DESDE IMAN TEMPORING, EMPRESA ESPECIALIZADA EN RRHH, QUEREMOS


ACOMPAÑARTE EN TU TRAYECTORIA LABORAL.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 125 de 299


METÁLICAS #CONECTAMOSELTALENTOCONLASOPORTUNIDADES. ¡CONÓCENOS MÁS
Tàrrega ( LLEIDA ) EN WWW.IMANCORP.ES! SELECCIONAMOS PARA RECONOCIDA EMPRESA
Oferta: 092020006536 SITUADA TàRREGA (LLEIDA), UN/A MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS
09/04/2020 METÁLICAS,
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5914032) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENCOFRADORES SE PRECISAN ENCOFRADORES


Blanes ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006609 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
16/04/2020 referencia (Referencia número:5943938) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNICO GAS PARA MANTENIMIENTO SE NECESITA INSTALADORES PARA REALIZACIÓN DE LOS


Y REPARACIONES MANTENIMIENTOS ANUALES DE CALDERAS Y CALENTADORES Y SEPAN
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA DETECTAR Y REPARAR EQUIPOS E INSTALACIONES. IMPRESCINDIBLE:
CARNET DE GAS IG, APMR, CERTIFICADO FORMACIÓN PRL 60HORAS.
) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006681 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
21/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5959010) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PEÓN PARA REFORMAS DE INTERIOR SE PRECISA PEON PARA TRABAJOS EN REFORMAS DE INTERIORES DE
Barcelona ( BARCELONA ) VIVIENDAS
Oferta: 092020006683 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
21/04/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5958988) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

CONDUCTORES-OPERADORES DE CONSTRUCTORA BUSCA CONDUCTOR DE GRUA TORRE PARA TRABAJAR A


GRÚA TORRE JORNADA COMPLETA. IMPRESCINDIBLE CARNET O HABILITACIÓN PARA
Barcelona ( BARCELONA ) CONDUCIÓN DE GRUA TORRE. CURSO DE 20HRS DE PRL. INTERESADOS
ENVIAR C.V.A: OFERTESANTANDREU.SOC@GENCAT.CAT INDICANDO EL Nº
Oferta: 092020006708 DE REFERENCIA 6708.
28/04/2020 En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Oficina: BARCELONA- SANT ANDREU electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT ANDREU
ofertesantandreu.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6708,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

PALETA OFICIAL 1º/2º ESPECIALITAT EN REHABILITACIO D¿EDIFICIS: FAÇANES,


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA COBERTES, PATIS, VESTIBULS
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
)
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006795 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
28/04/2020 referencia (Referencia número:5984469) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ARQUITECTE TÈNIC SEGUIMENT TèCNIC I ECONòMIC DE LES OBRES EN CURS, ELABORACIÓ DE


Girona ( GIRONA ) PRESSUPOSTOS, COORDINACIÓ D'INDUSTRIALS, CONFECCIÓ DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 126 de 299


Oferta: 092020006807 COMPARATIUS I SEGUIMENT DE COSTOS.
28/04/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5984465) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENCARGADOS DE OBRA DE EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ DE GAVA PRECISA APARELLADOR AMB


EDIFICACIÓN, EN GENERAL EXPERIèNCIA ACREDITADA PER INCORPORAR-SE A LA SEVA PLANTILLA.
Gavà ( BARCELONA ) L'EMPRESA TREBALLA EN DIVERSES OBRES DE NOVA EDIFICACIÓ AIXÍ COM
FENT REFORMES. CARNET DE CONDUIR. FUNCIONS: FEINES PRòPIES D'UN
Oferta: 092020006816 APARELLADOR SALARI: A NEGOCIAR (14 PAGUES) LLOC DE TREBALL:
30/04/2020 PROVINCIA DE BARCELONA JORNADA COMPLETA
Oficina: GAVA En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE GAVÀ ofertesgava.soc@gencat.cat
indicando el número de la oferta 09-2020-6816, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
currículum vitae.

OFICIAL MARMOLISTA SE PRECISA MARMOLISTA PARA EMPRESA DE ELABORACION Y


Canonja, La ( TARRAGONA ) MANIPULACION DE PIEDRA. SE PRECISA MONTADOR, BANCO DE
Oferta: 092020006866 ELABORACION O CORTE EN DISCO PUENTE.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
30/04/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5989585) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TRABAJADORES DE LA En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
CONSTRUCCIÓN A GRANDES electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TÀRREGA
ofertestarrega.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6918, sus
ALTURAS datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Castellnou de Seana ( LLEIDA ) (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oferta: 092020006918
07/05/2020
Oficina: TARREGA

FONTANEROS SE SOLICITAN LAMPISTAS (OFICIALES 1ª O 2ª )PARA TRABAJAR EN


Sentmenat ( BARCELONA ) SABADELL Y ALREDEDORES. EXPERIèNCIA DE 3 ANYS MÍNIMO.
Oferta: 092020006931 IMPRESCINDIBLE RIESGOS LABORALES DE 8 O 20 HORAS.INTERESADOS
08/05/2020 ENVIAR CV A:OFERTESCENTRE.SOC@GENCAT.CAT
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Oficina: SABADELL-CENTRE electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SABADELL CENTRE
ofertessbdcentre.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6931,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

MARMOLISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Canonja, La ( TARRAGONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TARRAGONA CAMPCLAR
Oferta: 092020006929 ofertescampclar.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6929,
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
08/05/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: TARRAGONA-CAMP CLAR

MONTADOR ESPECIALISTA MONTADOR ESPECIALISTA DE FAçANES, COBERTES I


Barcelona ( BARCELONA ) IMPERMEABILITZACIONS
Oferta: 092020006974 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
08/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6025824) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 127 de 299


PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ PEò DE LA CONSTRUCCIÓ
Girona ( GIRONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020006987 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
08/05/2020 referencia (Referencia número:6015502) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MONTADORES DE PUERTAS En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
AUTOMÁTICAS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
ofertesbdnaribau.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-2321,
Badalona ( BARCELONA )
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020002321 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
09/05/2020
Oficina: BADALONA-ARIBAU

INSTALADORES DE CONDUCCIONES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VIC ofertesvic.soc@gencat.cat
indicando el número de la oferta 09-2020-7029, sus datos identificativos (nombre y
SANITARIA documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
Vic ( BARCELONA ) currículum vitae.
Oferta: 092020007029
10/05/2020
Oficina: VIC

ALBAÑILES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Olesa de Montserrat ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
Oferta: 092020007036 ofertesmartorell.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7036, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
12/05/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: MARTORELL

PALETA AMB TASQUES DE PROFESSIONAL PER A REALITZAR INSTAL·LACIONS COM EL


LAMPISTERIA MANTENIMENTS INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS: MURS, FINESTRES,
Lleida ( LLEIDA ) TEULADA, RAJOLES, PEDRA, REPLANTEIG, PLADUR, ESCALES I EXTERIORS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007063 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
12/05/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:6031012) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

PALETA OFICIAL 1A POLIVALENT PALETA POLIVALENT AMB CONEIXEMENTS DE PALETERIA, ELECTRICITAT I


Amposta ( TARRAGONA ) FONTANERIA PER A REALITZAR TREBALLS DIVERSOS D'ASSISTèNCIA PER A
Oferta: 092020007072 ASSEGURANCES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
12/05/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:6031022) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

PINTORES DE BANDAS SOBRE VÍAS En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
URBANAS Y CARRETERAS electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BADALONA ARIBAU
ofertesbdnaribau.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7104,
Barcelona ( BARCELONA )
sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020007104 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
14/05/2020
Oficina: BADALONA-ARIBAU

ALBAÑILES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 128 de 299


Molins de Rei ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Oferta: 092020007092 ofertessantfeliu.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7092, sus
14/05/2020 datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oficina: SAN FELIU DE LLOBREGAT (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

ALBAÑILES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Molins de Rei ( BARCELONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Oferta: 092020007099 ofertessantfeliu.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7099, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
14/05/2020 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
Oficina: SAN FELIU DE LLOBREGAT

OFICIAL CONSTRUCCIÓN (RECURSO OFICIAL DE OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN: RECURSO PREVENTIVO


PREVENTIVO) GIRONA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Girona ( GIRONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020007129 referencia (Referencia número:6041444) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
14/05/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

ALBAÑILES En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
Valls ( TARRAGONA ) electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE VALLS ofertesvalls.soc@gencat.cat
Oferta: 092020006921 indicando el número de la oferta 09-2020-6921, sus datos identificativos (nombre y
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
14/05/2020 currículum vitae.
Oficina: VALLS

CONDUCTORES-OPERADORES DE En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
HORMIGONERA MÓVIL electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE BARBERÀ
ofertesbarbera.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7152, sus
Barberà del Vallès ( BARCELONA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020007152 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
15/05/2020
Oficina: BARBERA DEL VALLES

OFICIAL CONSTRUCCION OFICIAL ALBAÑIL (CONSTRUCCIÓ)


Vic ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020007198 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
15/05/2020 referencia (Referencia número:6052195) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 129 de 299


Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

TORNER/A - FRESADOR/A (SOM EMPRESA DE MECANITZATS DEL PLA DE L'ESTANY BUSCA UN/A
BANYOLES) TORNER/A-FRESADOR/A.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Cornellà del Terri ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004013 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742038) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

PROGRAMADOR MASTERCAM EMPRESA SIDEROMETAL.LURGICA PRECISA INCORPROAR A LA SECCIÓ DE


Sentmenat ( BARCELONA ) MECANITZATS UN PROGRAMADOR MASTERCAM AMB EXPERIèNCIA CNC
Oferta: 092020004700 FANUC
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
27/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5763877) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOLDADOR OFICIAL DE 3ª IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN BARBERà DEL VALLèS DEDICADA A LA


Barberà del Vallès ( BARCELONA ) FABRICACIÓN DE PUERTAS INDUSTRIALES, SECTORIZACIÓN,
Oferta: 092020005352 CORTAFUEGOS Y AUTOMATISMOS PRECISA INCORPORAR UN OFICIAL DE 3ª
05/03/2020 PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - FABRICACIÓN DE PUERTA
CON Y SIN RESISTENCIA AL FUEGO A MEDIDA - OPERACIONES DE CORTE
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS MEDIANTE TRONZADORAS/SIERRAS Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PLASMA - MECANIZADO DE CHAPAS Y PERFILES (MEDIANTE TALADRADO,
CATALUÑA PLEGADO, CIZALLA, ETC.) ASÍ COMO OPERACIONES DE UNIÓN ENTRE
ELEMENTOS MEDIANTE SOLDADURA MIG. SE REQUIERE: - EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE MÍNIMA DE UN AÑO - ESTUDIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL RELACIONADOS - RESIDIR EN LA ZONA DEL VALLèS SE
OFRECE: - CONTRATO POR ETT CON POSIBILIDAD DE PASAR A EMPRESA -
HORARIO DE MAÑANA CON POSIBILIDAD DE HACER HORAS EXTRAS LOS
SÁBADOS. - SALARIO: 21.930,26?
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5791017) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

SOLDADOR/A TIG, MIG-MAG SOLDADOR PARA INDUSTRIA METALÚRGICA (AUTOOCIÓN Y AERONAUTICA)


Sentmenat ( BARCELONA ) CON EXPERIENCIA
Oferta: 092020005426 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796552) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

MAQUINISTA GIRATORIA CON PULPO SELECCIONAMOS OPERARIO MAQUINISTA PARA GIRATORIA CON PULPO.
Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005458 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
05/03/2020 referencia (Referencia número:5791024) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

SOLDADOR MIG-MAG, TIG I SOLDADOR ESTRUCTURES METÀL·LIQUES DE FERRO I ACER INOXIDABLE.


ELECTRODE La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Terrassa ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 130 de 299


Oferta: 092020005580 referencia (Referencia número:5802131) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
06/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

MANIPULACIÓN CARPINTERÍA DE DESDE MARLEX BARBERà ESTAMOS EN BÚSQUEDA DE UNA PERSONA CON
ALUMINIO EXPERIENCIA EN LA MANIPULACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA
Ripollet ( BARCELONA ) UNA EMPRESA UBICADA EN RIPOLLET DEDICADA AL MUNDO DE LA
PUBLICIDAD. SE OFRECE: - CONTRATO TEMPORAL CON ETT - HORARIO DE
Oferta: 092020005784 LUNES A VIERNES DE 8-17H - SALARIO: 8,6 ?/BRUTOS HORA
10/03/2020 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
CATALUÑA referencia (Referencia número:5813151) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TALLER DE MECANITZATS DE BANYOLES BUSCA UN/A


TORNER/A-FRESADOR/A-RECTIFICADOR/A
(SOM BANYOLES) TORNER/A-FRESADOR/A-RECTIFICADOR/A.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Banyoles ( GIRONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020006034 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
12/03/2020 referencia (Referencia número:5823986) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CALDERERIA/PLANXISTERIA CONTRUCCIONS METAL-LIQUES


Santa Perpètua de Mogoda ( La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006040 referencia (Referencia número:5823963) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OPERARI DEL METALL CONSTRUCIÓ DE PECES METALIQUES AMB SOLDADURA


Santa Perpètua de Mogoda ( La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020006075 referencia (Referencia número:5807666) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
12/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNICOS EN CALDERERÍA OPERADORES DE CALDERAS. REQUSISITOS IMPRESNCIBLES: GRADO DE


L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA DISCAPACITAT 33% O SUPERIOR, EXPERIèNCIA 3 AÑOS, CARNET
) OPERADOR DE CALDERA, CARNET DE CONDUCIR. FUNCIONES
MANTENIMENTO PREVENTIVO DE CALDERES, GRUPOS DE PRESIÓN,
Oferta: 092020006137 DEPURADORA, TORRES REFRIGERACIÓN; ELABORAR INFORMES;
13/03/2020 SEGUIMENTO PLANTA COGENERACIÓ; CONTROL Y TOMA DE DATOS DE LOS
Oficina: HOSPITALET-COBALTO EQUIPOS, ETC. 22.599,90 EUROS BRUTS/ANY
En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-6137, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

SOLDADORES POR MIG-MAG En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TREMP ofertestremp.soc@gencat.cat

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 131 de 299


Sort ( LLEIDA ) indicando el número de la oferta 09-2020-7105, sus datos identificativos (nombre y
Oferta: 092020007105 documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
15/05/2020 currículum vitae.
Oficina: TREMP

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 132 de 299


Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

PEONES DE LA INDUSTRIA DE LA En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MARTORELL
ofertesmartorell.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-7033, sus
Masquefa ( BARCELONA )
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
Oferta: 092020007033 (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.
12/05/2020
Oficina: MARTORELL

MATARIFES-CARNICEROS, EN En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
GENERAL electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE TREMP ofertestremp.soc@gencat.cat
indicando el número de la oferta 09-2020-7030, sus datos identificativos (nombre y
Sort ( LLEIDA )
documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y
Oferta: 092020007030 currículum vitae.
15/05/2020
Oficina: TREMP

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 133 de 299


Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

TèCNIC MANTENIMENT TèCNIC ENCARREGAT MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU-CORRECTIU


(BARCELONA-LLEIDA-GIRONA) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Barcelona ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020003930 referencia (Referencia número:5742014) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
20/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TèCNIC COMERCIAL EMPRESA SECTOR ENERGIES RENOVABLES NECESSITA INCORPORAR


Santpedor ( BARCELONA ) TèCNIC PER DESENVOLUPAR TASQUES COMERCIALS DE PRODUCTES I
Oferta: 092020003963 SERVEIS DE MONITORITZACIÓ D¿INSTAL¿LACIONS FOTOVOLTAIQUES.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
20/02/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5731115) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

QUADRISTA EMPRESA SECTOR ENERGIES RENOVABLES NECESITA INCORPORAR


Santpedor ( BARCELONA ) QUADRISTA PER AL CABLEJAT I REALITZACIÓ DE QUADRES ELèCTRICS.
Oferta: 092020003987 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
20/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5731119) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TÉCNIC ELÉCTRIC DE CONCERTS ELèCTRIC EN CONCERTS


Barcelona ( BARCELONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004005 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
20/02/2020 referencia (Referencia número:5742070) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

OFICIAL ELECTRICITAT / FONTANERIA PIMEC, PATRONAL PETITA I MITJANA EMPRESA, BUSCA PER LA
Granollers ( BARCELONA ) RECONEGUDA EMPRESA INSTAL·LADORA INSTAL.LACIONS HENARES,
Oferta: 092020004082 SITUADA A GRANOLLERS, UN/A OFICAL ELECTRICISTA / FONTANERIA.
20/02/2020 L¿EMPRESA, ORIENTADA A LA REALITZACIÓ D¿INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS, COMERCIALS I DOMèSTIQUES, S¿HA ESPECIALITZAT EN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ELECTRICITAT, TELECOMUNICACIONS, AIGUA, CLIMATITZACIÓ, PROTECCIÓ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CONTRA INCENDIS I SEGURETAT. EL CANDIDAT SELECCIONAT ES
CATALUÑA RESPONSABILITZARÁ DE: ¿ MUNTATGE D¿INSTAL·LACIONS
D¿ELECTRICITAT, AIGUA I CLIMA. ¿ REPARACIÓ I MANTENIMENT (DOMèSTIC,
COMERCIAL I INDUSTRIAL). ¿ TREBALL DE MANERA INDIVIDUAL I EN EQUIP,
EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE FEINA. REQUISITS ¿ EXPERIèNCIA MÍNIMA DE 3
ANYS COM A INSTAL·LADOR. ¿ FORMACIÓ MÍNIMA DE CFGS EN
ELECTRICITAT, FONTANERIA O CLIMA. ¿ VEHICLE PROPI. ¿ CASTELLà I
CATALà NADIUS. S¿OFEREIX ¿ CONTRACTE LABORAL TEMPORAL 6 MESOS
+ 6MESOS AMB POSSIBILITAT D¿INDEFINIT. ¿ JORNADA LABORAL
COMPLERTA, EN HORARI DE 08:00 A 13:00 I DE 14:30 A 18:00. ¿
INCORPORACIÓ A EMPR (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5736593) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 134 de 299


JEFE DE PROCESO (INGENIERO EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN
PRODUCCIÓN) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Berga ( BARCELONA ) CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS CONTRATANDO UN *JEFE DE PROCESO
Oferta: 092020004135 (INGENIERO DE PRODUCCIÓN)* PARA UNA IMPORTANTE EMPRESA DEL
20/02/2020 SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN. *FUNCIONES:* * SERÁ LA PERSONA
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA RESPONSABLE DEL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LINEAS DE FABRICACIÓN DE LA COMPAÑÍA, ASEGURANDO LA EFICIENCIA Y
CATALUÑA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. *REQUISITOS:* * GRADO EN
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN, CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN O SIMILAR. *
PERSONA DINÁMICA, CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE PERSONAL Y
HABILIDADES COMUNICATIVAS. * INGLÉS MEDIO-ALTO (PARA REALIZAR
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, CONTACTO CON PROVEEDORES
EXTRANJEROS Y MANTENIMIENTO...) * CONOCIMIENTOS EN ERPS. *
INCORPORACIÓN INMEDIATA. * IMPRESCINDIBLE VIVIR EN LA ZONA, CON
CARNET DE CONDUCIR. (...)
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5731135) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TECNICO MANTENIMIENTO SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA. NECESITAMOS


Terrassa ( BARCELONA ) INCORPORAR A UN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA QUE SE ENCARGUE
Oferta: 092020004437 DE LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE NUESTRA MAQUINARÍA DE
24/02/2020 LIMPIEZA. 40 HORAS SEMANALES. HORARIO DE 8.00 A 13.00 H Y DE 15.00 A
18.00 H.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
CATALUÑA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5752934) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

INGENIEROS EN ELECTRÓNICA, EN INGENIERO/A EN ELECTRòNICA. IMPRESCINDIBLE GRADO EN INGENIERIA,


GENERAL GRADO DE DISCAPACIDAD 33% O SUPERIOR, EXPERIèNCIA MÍNIMA 2 AÑOS
L' Hospitalet de Llobregat ( BARCELONA EN SERVICIO TèCNICO ELECTRÓNICO, INGLES FIRST, PERMISO DE
CONDUIR B, COMPRENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÓPTICOS BÁSICOS.
) FUNCIONES: REPARACION, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO EQUIPOS
Oferta: 092020004532 TÉCNICOS, TAREAS ADMINISTRATIVES, COMPLIMENTAR HOJAS DE LAS
26/02/2020 ACTIVIDADES REALIZADAS SEGON ISO,FDA I POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA
Oficina: HOSPITALET-COBALTO En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo
electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE L'HOSPITALET COBALTO
ofertescobalto.soc@gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2020-4532, sus
datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) y currículum vitae.

AJUDANTE DE TALLER SOPORTE A LOS MONTADORES, PREPARACIÓN DE PIEZAS, MONTAJE DE


Castellbisbal ( BARCELONA ) PEQUEÑOS GRUPO DE MÁQUINA
Oferta: 092020004740 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
27/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5769286) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ELECTRICISTA OFICIAL DE 1º NECESSITEM UN OFICIAL DE 1ª AMB EXPERIENCIA AMB ALTA TENSIÓ E


Santa Coloma de Gramenet ( INSPECIONS TèCNIQUES
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
BARCELONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020004742 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5758430) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 135 de 299


OFICIAL 1ª D'ELECTRICITAT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EN GENERAL, CALEFACCIO, FRED I CALOR
El Vendrell ( TARRAGONA ) La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004785 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
27/02/2020 referencia (Referencia número:5758402) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO/A EN IMAN TEMPORING RUBÍ SELECCIONAMOS UN/A TÉCNICO/A


Sant Cugat del Vallès ( BARCELONA ) ELECTROMECÁNICO/A PARA IMPORTANTE EMPRESA UBICADA EN SANT
Oferta: 092020004804 CUGAT. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO: -MONTAJE DE PROTOTIPOS DE
27/02/2020 IMPRESORAS. -EMPAQUETADO. ¿QUÉ OFRECEMOS?: -INCORPORACIÓN
INMEDIATA. -HORARIO: JORNADA COMPLETA DE 9-18H. -SALARIO: 15.860,56
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA ? BRUTOS/ANUALES. -CONTRATO POR ETT. REQUISITOS: -DISPONIBILIDAD
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DE INCORPORACIÓN INMEDIATA. -EXPERIENCIA DE 6 MESES EN PUESTO
CATALUÑA SIMILAR. -FORMACIÓN CFGM.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5763828) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC/A INSTAL·LADOR/A DE FIBRA NECESSITEM INCORPORAR A 2 PERSONES ESPECIALITZADES EN


ÒPTICA INSTAL·LACIÓ DE FIBRA òPTICA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
TARRAGONA ) sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020004921 referencia (Referencia número:5780085) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
28/02/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

TECNICO DE PROGRAMACION Y EMPRESA DE REGULACION Y CONTROL BUSCA TECNICO DE


PUESTA EN MARCHA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CON EXPERIENCIA EN
Barcelona ( BARCELONA ) INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE BMS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020004951 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
28/02/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5774643) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ENGINYER/A MECàNIC/A PER DISSENY IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL BUSCA ENGINYER/A
DE MAQUINàRIA MECàNIC/A PER DISSENY DE MAQUINàRIA. -DISSENYAR I DESENVOLUPAR
Sallent ( BARCELONA ) ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ TèCNICA I DE DISSENY DE PRODUCTES.
-REVISAR REQUERIMENTS LEGALS. -CONCRETAR LES CARACTERÍSTIQUES
Oferta: 092020004965 DELS MATERIALS I PRODUCTES. -RECERCA DE NOUS PROVEïDORS DE
28/02/2020 MATERIALS I MANUFACTURATS. -CORREGIR LES DEFICIèNCIES
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DETECTADES EN L'APLICACIÓ O POSADES EN MARXA DEL PROCÉS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRODUCTIU. -COMUNICACIÓ D'ASPECTES TèCNICS AMB EL CLIENT.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5774698) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TECNICO DE PROGRAMACION Y EMPRESA DE REGULACION Y CONTROL BUSCA TECNICO DE


PUESTA EN MARCHA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CON EXPERIENCIA EN
Barcelona ( BARCELONA ) INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE BMS.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Oferta: 092020005098

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 136 de 299


03/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5780097) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

ELECTROMECÁNICO/A EN JOBANDTALENT EMPLEAMOS A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES EN


Viladecans ( BARCELONA ) TODA ESPAÑA Y OFRECEMOS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE FORMA
Oferta: 092020005105 CONSTANTE PARA QUE SIEMPRE TENGAS UN EMPLEO A TU DISPOSICIÓN.
03/03/2020 ESTAMOS BUSCANDO A UN *ELECTROMECÁNICO/A* CON INCORPORACIÓN
INMEDIATA. ÚNETE A UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE MANIPULACIÓN
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA DE CAFÉ Y TÉ EN VILADECANS. *FUNCIONES:* * LAS FUNCIONES A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REALIZAR SON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL MANTENIMIENTO
CATALUÑA CORRECTIVO. * MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÁQUINAS PARA
REALIZACIÓN DE AJUSTES. * MANTENER EN CORRECTO ESTADO Y
FUNCIONAMIENTO LAS MÁQUINAS UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO
PRODUCTIVO. *CONDICIONES:* - TURNOS ROTATIVOS - 24-28K
DEPENDIENDO DE EXPERIENCIA. - ETT + INCORPORACIÓN A EMPRESA.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5785590) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

TèCNIC EN CALDERES I AIRE ES NECESSITEN INSTAL·LADORS I/O TèCNICS EN SISTEMES


CONDICIONAT D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS, CALEFACCIÓ O AIRE CONDICIONAT.
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
Reus ( TARRAGONA )
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oferta: 092020005151 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
03/03/2020 referencia (Referencia número:5774640) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA

CAP DE MANTENIMENT ESTUDIS MINIM ENGINYER EN AUTOMATITZACIÓ I CONTROL DE PROCESOS.


Banyeres del Penedès ( TARRAGONA ) EXPERIENCIA EN PROJECTES I MANTENIMENT. EXPERIENCIA EN PLC
Oferta: 092020005320 (PREFERIBLEMENT OMRON) , SCADA I ACAD AIXÍ COM DE PNEUMATICA.
05/03/2020 EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓ ELECTRICA EN B.T. I M.T. ES VALORARAN
CONEIXEMENTS DE INFORMATICA. DE MITJANA EDAT AMB CONEIXEMENTS
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA D'ANGLES. DOMICILI EN LA ZONA PENEDèS, GARRAF O CAMP DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE TARRAGONA. ES VALORARà LA PROXIMITAT A LA FàBRICA.
CATALUÑA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
referencia (Referencia número:5790985) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

ENGINYER ELèCTRIC JUNIOR (H/D) DES D'EUROFIRMS ESTEM SELECCIONANT PER A EMPRESA DEL SECTOR
Banyoles ( GIRONA ) CONSTRUCCIÓ UBICADA AL PLA DE L'ESTANY, UN ENGINYER ELèCTRIC
Oferta: 092020005331 JUNIOR (H/D) PER A REALITZAR LES FUNCIONS SEGüENTS:
La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
05/03/2020 (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE referencia (Referencia número:5791045) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
CATALUÑA Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.

AYUDANTE TALLER DE FABRICACIÓN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA


DE MAQUINARIA La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
Castellbisbal ( BARCELONA )
sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oferta: 092020005346 referencia (Referencia número:5796609) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
05/03/2020 Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Ofertas en difusión a fecha 17/05/2020 Página 137 de 299


CATALUÑA

FRESADOR CNC HEIDENHAIN FRESADOR CNC. ES VALORA EXPERIèNCIA EN MECANITZAT MAQUINES


Abrera ( BARCELONA ) GRANS.
Oferta: 092020005401 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa
(https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información
05/03/2020 sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la
Oficina: UAG VIRTUAL DE LA referencia (Referencia número:5796497) en la búsqueda avanzada de Feina Activa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
CATALUÑA

TÉCNICO ELECTRI