Está en la página 1de 2

Manual 1GovUC

LANGKAH-LANGKAH MEMASUKI (LOG IN) KE OWA 1GOVUC

1. Buka Internet Explorer, klik pada Favourite > Pilih 1GovUC

@ jika tiada pada Favourite, taipkan url: https://webmail.1govuc.gov.my/owa

2. Satu paparan sekuriti akan dipaparkan untuk pengguna memasukkan


maklumat berkenaan User Name (contoh: 1govuc\noorshahida.moh) dan
Password (Default password adalah P@ssword.123, user dikehendaki untuk
menukar password setelah berjaya log in.)

url 1GovUC

Cara masuk :Domain\username


Username :< idmohcube>.moh
Password : P@ssword.123,

Contoh
1govuc\noorshahida.moh

3. Klik butang Sign In untuk memasuki capaian emel 1GovUC.

Unit Teknologi Maklumat, HSAH


Oktober 2013
Manual 1GovUC

4. Alamat emel untuk 1govuc adalah seperti berikut :

Emel mohcube(sekarang) : noorshahida@kdh.moh.gov.my

Emel 1govuc : noorshahida@moh.gov.my

Perbezaan : sudah tiada


kdh

Unit Teknologi Maklumat, HSAH


Oktober 2013

También podría gustarte