Está en la página 1de 14

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.

html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 1 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 2 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 3 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 4 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 5 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 6 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 7 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 8 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 9 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 10 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 11 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 12 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 13 de 15
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html Codi Segur de Verificació: 31QNGNOFAV90SU756DTPNLWAJPMFLW3

Data i hora 27/04/2020 14:46 Signat per Fernandez Seijo, José Maria; Garnica Martín, Juan Francisco; Rodriguez Vega, Luis; Ribelles Arellano, José María; Diaz
Muyor, Manuel;

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña


Pàgina 14 de 15

También podría gustarte