Está en la página 1de 5

PREGUNTAS DE ALGEBRA

TERCERO DE SECUNDARIA
Prof. Henry Carrasco

1.- Simplifica:
8−2/3
+82/3
23 ÷82/3
a) 17
b) 17/8
c) 17/4
d) ½
e) ¼

2.- Reduce:
120
3

a) x
[ √√ √ x ]
5 0,5

b) x-1
c) x2
d) 1/x
e) 2x

3.- Calcula:
19 16 13
35 . 40 . 27
M=
3030 . 455 .14 18
a) 2/5
b) 3/2
c) 2/7
d) 7/3
e) 5/3

4.- Efectúa:
6 4 9 3
15 . 12 . 5 . 6
1011 . 313 . (−5) 4
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) ½
5.- Efectúa:
25½ + 360,5 + 16¼ + 810,25
a) 8
b) 1
c) 2
d) 16
e) 61

6.- Determina el grado relativo a “x” en “P”, si el grado absoluto de Q es 6.

P(x) =xm-4 – mxm-3 – xm-2 + 1

Q(x) = 4xm + mxm+2 – 9xm+1


a) 1
b) 2
c) 4
d) 6
e) 8

7.-Se sabe que el polinomio:


P(x) = 4x3 + 3x2 + mx+x - n+5; es tal que :
P(1) = 15y P(0) = 2. Halla P(-2)
a) 20
b) -20
c) -30
d) 30
e) 40

8.- Sabiendo que:


P(x) = x2 + ax + bx + ab
Halla:
√ P(a).P(b).P(0)
a) 2ab
b) 2(a+b)
c) ab
d) 2ab(a+b)
e) (a+b)

9.- Si: a+b = 2 y ab=3 ; Halla : a3+b3


a) –1
b) 6
c) –8
d) –10
e) 26
10.- Si: a+b = 3 y ab = 1 ; Halla : a2-b2
a) 6
b) 3. √ 5
c) 2 √ 2
d) 4 √ 5
e) 6 √ 5

11.- Indica el cociente de:


2x5  x 4 3x 6 32x
x 3 1 x
3
a) x -3x-1
b) 3x2+4x-1
c) 3x3+2x2+4x-1
d) 3x2+2x-1
e) x3+2x+1

12.- Al efectuar :
4 x 4 13 x 3  28 x 2  25 x 12
4x 2 5x 6

Indica su residuo:
a) –2x-6
b) –2x+6
c) x-2
d) 2x-6
e) 2x+6

13.- Halla “m” para que la división sea exacta:


2mx 4  m 2 x 2  8 x
x 2  x m
a) 2
b) 4/3
c) -2
d) 1
e) N.A.

14.- Efectúa:

23 2 3 2 3 3 2 6
b √3 a +b √ 24 a b −√ 81a b

a) b2
b) 2b2
c) 0
d) 6
2
e) √ 3a
15.- Simplifica: √ 5+√11+√ 18+ √ 49
a) 2 b) 3 c) 1 d) 6 e) 5

12
16.- Indica el denominador luego de racionalizar: √6
a) 3 b) 2 c) 1 d) 10 e) 6

45 x
17.- Racionaliza: √ 5

a) 3x
b) 25
c) 5
d) 95 x
e) 9

6m
18.- Racionaliza: √3 m

a) 3 √ 3m
b) 2 √ 3m
c) 1
d) 15x
e) 6 √ 3m
19.- Reduce:  4   16

a) 6i
b) 4i
c) 8
d) 10
e) N.A.

20.- Reduce:  25   81   49

a) 9i
b) 8
c) 7i
d) 4
e) N.A.