Está en la página 1de 2

AJLAB’IL LOS NUMEROS:

ESPAÑOL FORMA SUMATIVA FORMA


SUSTRACTIVA
Uno jun jun
Dos Kab’e Kab’e
Tres Oxe Oxe
Cuatro Kyaje’ Kyaje’
Cinco Jwe’ Jwe’
Seis Waqaq/qaq Waqaq/qaq
Siete Wuq Wuq
Ocho Wajxaq Wajxaq
Nueve B’elaj B’elaj
Diez Laj Laj
Once Junlaj Junlaj
Doce Kab’laj Kab’laj
Trece oxlaj oxlaj
Catorce Kyajlaj Kyajlaj
Quince Jwe’laj Jwe’laj
Dieciséis Qaqlaj Qaqlaj
Diecisiete Wuqlaj Wuqlaj
Dieciocho Wajxqlaj Wajxqlaj
Diecinueve B’eljajlaj B’eljajlaj
Veinte Jun K’al Jun K’al
Treinta Jun K’al laj Laj tuj kab’k’al
Cuarenta Kab’k’al Kab’k’al
Cincuenta Kab’ k’al Laj Laj tuj Oxk’al
Sesenta Oxk’al Oxk’al
Setenta Oxk’al laj Laj tuj kyajk’al
Ochenta Kyajk’al Kyajk’al
Noventa Kyajk’al laj Laj tuj jwe’k’al
Cien Jwe’ K’al Jwe’ K’al

Kloj Q’ij (LOS DIAS DE LA SEMANA)


ESPAÑOL ESCRITURA PRONUNCIACION
Lunes Xjaw/qtxu Tnejil q’ij
Martes Kaq’ij Tkab’ q’ij
Miércoles Oxq’íj Toxin q’ij
Jueves Kyaq’ij Tkyajin q’ij
Viernes Joq’ij/Weq’ij Tjeyin q’ij
sábado Qaq’ij Tqaqin q’ij
Domingo Tmink/Wuq’ij Twuqin q’ij
K’loj Xjal (LA FAMILIA)
ESPAÑOL ESCRITURA PRONUNCIACION
Padres Txqanx/ nimx Manb’aj Txqanx/ nimx Manb’aj
Madre Txqanx/nimx Txub’aj Txqanx/nimx Txub’aj
Mamá Txub’aj Txub’aj
Padre Manb’aj Manb’aj
Hijo K’walb’aj K’walb’aj
Hija K’walb’aj K’walb’aj
Niño Q’a Q’a
Niña Xu’j Xu’j
Abuelo Chmamb’aj Chmamb’aj
Abuela Y’a Y’a
Suegra Tji’ Tji’
Tio Kyan Kyan
Tia Kyan Kyan
Hermano Xib’an Xib’an
Hermana Tanab’ Tanab’
Esposa ¨xujilb’aj ¨xujilb’aj
Esposo Nchmilb’aj Nchmilb’aj
Hombre Ichan/Xinaj Ichan/Xinaj
Mujer Xu’j/Qya Xu’j/Qya

También podría gustarte