Está en la página 1de 1

Montserrat Bertran

El poema

Has de saber que el poema...

Comparacions, metàfores,
personificació. El llenguatge poètic es
Tenen un ritme marcat per les caracteritza per l’ús de
repeticions, la llargada dels
versos

Cada línia del poema s’anomena


vers.
La forma dels poemes. L’agrupació de versos dins del
poema formen estrofes.
Les paraules dels versos que
tenen un mateix final marquen la
rima.