Está en la página 1de 2

Trabajo practico N°3 Fecha: ….…./……../…...….

Materia: Dibujo tecnológico Prof. Mamani Flavia.


Tema : Comandos básicos de AUTOCAD.
Alumno:………………………………………… Curso:……………………………..
✗ Traducir los comandos de ingles a español , en el respectivo espacio.

N° Command name (Ingles) Nombre del comando ( Español) Tecla de acceso directo.
1 Line Linea L + enter
2 Construction line XL+ enter
3 Polyline PL+ enter
4 Polygon POL + enter
5 Rectangle REC + enter
6 Cirele C + enter
7 Ellipse EL + enter
8 Hatch H + enter
9 Region REG + enter
10 Text formatting T+ enter
11 Zoom Z + enter
12 Copy CO + enter
13 Offset O + enter
14 Move M + enter
15 Trim TR + doble enter
16 Break at point BR + enter
17 Dimension style manger D + enter
18 Scale SC + enter
19 Join J + enter
20 Distance DI + enter
21 Explode E+ enter
22 View V + enter
23 Multi line MT + enter add to text
24 Dived DIV + enter
25 Pan realtime P + enter
26 Drafting setting DS + enter
27 Text style ST + enter
28 Calculator Ctrl + 8
29 Lengthen survey LEN + enter

E.E.S.T N°1 “JUAN XXIII” (Pag.1)


30 Object snap tracking F11
31 Xref manger XR + enter
32 Copy drawing in other file Shift + Ctrl + C 0,0
33 Option OP + enter
34 Arc A + enter
35 SP line SPL + Treble enter
36 Ellipse arc EL +enter y A+ enter
37 Gradient or color GD + enter
38 Table TB + enter
39 Ray line RAY + enter
40 Erase E + enter
41 Mirror MI + enter
42 Array AR + enter
43 Rotate RO + enter
44 Extend EX + double enter
45 Unit setting UNI + enter
46 Stretch S + enter
47 Break B + enter
48 Chamfer CHA + enter D + enter
49 Fillet F + enter R + enter
50 Boundary BO + enter
51 Match properties MA + enter
52 Zoom all Z + enter A + enter
53 Color control COL + enter
54 Undo U + enter
55 Point PO + enter
56 Area AA + enter
57 Boundary area LI + enter
58 Dimension liner DAL + enter
59 Ortho F8
60 Coordinate ID + enter
61 Mview MV + enter
62 Paste Ctrl + V 0,0

E.E.S.T N°1 “JUAN XXIII” (Pag.2)