Está en la página 1de 1

50. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

LagunAro, EPSVren INBERTSIO ZORROA (III)

INBERTSIO ALTERNATIBOA
Aktibo tradizionalez bestelako inbertsioak biltzen ditu
(Errenta Finkoa, Errenta Aldakorra…). LagunAroko inbertsio-
zorroaren %17 dira, eta, horien artean, honako hauek
azpimarra ditzakegu:
• Kapital pribatuko funtsak: denbora batez, kotizatu
gabeko enpresetan inbertitzen dute, eskuratu ziren
unean ezarritako negozio-plana gauzatzen den bitartean.

• Higiezinen eta Azpiegituren Inbertsio


Funtsak: aktibo ez-finantzarioetan
inbertitzen dute: azpiegituretan
(autobideak, portuak, urak bideratzeko
sistemak …), higiezinetan, merkataritza-
guneetan
• Estaldura-funtsak (Hedge Funds):
Edozein finantza-aktibotan inberti
dezakete (errenta finkoa, errenta
aldakorra, lehengaiak, dibisak), eta
goranzko zein beheranzko merkatuen
onura lortu nahi dute. Izan ere, finantza
aktibo tradizionalekin duten korrelazio
eskasagatik bereizten dira.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es