Está en la página 1de 1

La Primera Guerra Mundial.

_ Heu de realitzar un Power Point (per parelles, màxim tres persones), d’un dels temes que us
proposo a continuació.
_ Mireu de posar-vos d’acord perquè no repetiu un mateix tema i pugueu desenvolupar-los tots.
_ Recordeu que en el moment de l’exposició no podreu llegir (podreu tenir un guió). Valoraré molt
que expliqueu havent entès allò que heu treballat.
_ Les exposicions seguiran l’ordre cronològic.
_ La presentació es farà quan reprenguem l’activitat lectiva.
_ La presentació és condició sine qua non per tenir nota del tema.
_ Per qualsevol dubte podeu escriure’m a quim.esteba@institutvidreres.cat

Temes:
1. Context polític, social i econòmic a Europa durant el primer decenni del segle XX.
2. La Triple Aliança
3. La Triple Entesa.
4. El Pla Schlieffen.
5. La primera batalla del Marne (setembre de 1914).
6. El Tractat de Londres (1915).
7. La batalla de Verdún (1916).
8. La guerra de trinxeres.
9. 1917: entrada dels Estats Units d’Amèrica al conflicte i retirada de Rússia (Pau de
Brest-Litovsk -març de 1918).
10. Segona guerra del Marne (juliol – agost de 1918).
11. Armistici de Compiègne (11 de novembre de 1918): final de la Guerra.
12. Tractat de Versalles, la Societat deles Nacions i el nou mapa d’Europa.