Está en la página 1de 56

NUEVA LEY DE

COOPERATIVAS
PRIMER TRIMESTRE 2020 LEHEN HIRUHILEKOA

LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DEROGA LA ANTERIOR, QUE HA ESTADO 27 AÑOS EN


VIGOR, Y ESTABLECE UN MARCO LEGAL COOPERATIVO PARA LOS NUEVOS TIEMPOS.
612
INDUSTRIA ARLOAK 6.000 milioiko muga gainditu du salmentetan. MONDRAGON UNIBERTSITATEA Ante el reto de la
electromovilidad y el transporte sostenible. K-FOROA 2020 Nueva edición del Foro de Comunicación el próximo 1
de abril en Basque Culinary Center. AUSOLAN Broche de oro a los actos del 50 aniversario. LAGUNARO Martxoaren
24an egingo du bere Batzar Nagusia. EKIAN Euskadiko eguzki planta handiena, abian da.

CORONAVIRUS  10
MONDRAGON CREA UN COMITÉ
DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19.

www.tulankide.com
612 PRIMER TRIMESTRE 2020 LEHEN HIRUHILEKOA

30 COLABORACIONES
KOOPERATIBEN LEGE HEAT & COOK, I+D+i en tecnologías de

BERRIA INDARREAN DA
calentamiento en confort y cocción.
32 EUSKAL KULTURA
Ibon Martín, escritor.
33 INTERCOOPERACIÓN
EKIAN, la mayor planta solar de Euskadi.
34 TUITERÍAS
35 MONDRAGON PEOPLE
Atraer talento desde una
perspectiva de género.

22 36 ELKARRIZKETA
Antton Tomasena,
Legebiltzarrak onartu zuen pasa del abenduaren director general de ERREKA.
20an. Orain kooperatibak bi urteko epea edukiko
38 COOPERATIVAS Y ODS
dute beren estatutoak moldatzeko. 2020-2030: década donde la
sostenibilidad es un elemento
diferenciador y de competitividad.
KORONABIRUSARI AURRE EGITEN 10 40 ERREPORTAJEA
MCC Graphics.
Azken asteotan bere zabalkundea
biderkatuta, MONDRAGONek 42 ERREPORTAJEA
jarraipen batzorde bat IAA 2019 Frankfurt.
eratu du gaixotasun honen 44 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
bilakaera monitorizatzeko. Industria-Higienearen kudeaketa.
46 ARIZMENDI IKASTOLA
Unai Legarda eta Jaione Uriarte,
OPEN LEARTIKER EGITASMOA ABIAN 14
irakasleak eta batu proiektuaren
koordinatzaileak.
I+G+b proiektuen kudeaketa
hobe baten bila, bezeroekin 47 EUSKARALAN
dauzkaten erlazioetan sakonduz. Ander Etxeberria,
MONDRAGONen Hedapen
Kooperatiboaren arduraduna
ALIANZA OSARTEN-STIMULUS 15 eta euskara koordinatzailea.
48 COLABORACIONES
Ambas entidades trabajan Cómo gestionar la desvinculación
conjuntamente en la mejora de las personas de la organización.
del bienestar laboral de
sus trabajadores. 49 VASCOS UNIVERSALES
Ibone Belaustegigoitia Arocena,
primera deportista olímpica vasca.
50 TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
18 Itxaso Unamunzaga,
Yoseba Jainaga responsable de ONDOAN Egypt.
director general de Ausolan Group
51 LAGUNARO
“ Hemos avanzado significativamente en el Ante la Asamblea General
sentimiento de pertenencia a Ausolan” de LagunAro, EPSV.
52 MUNDUKIDE
Non daude justizia soziala eta
MCCGRAPHICS, se adapta a los tiempos 40 aberastasunaren banaketa mugak?
53 INTERCOOPERACIÓN
Con su oferta integral La Escuela Politécnica Superior
de producción gráfica y lidera un consorcio europeo para
marketing multicanal. desarrollar 14 tesis doctorales
en la Industria 4.0.
54 RECETA SALUDABLE

2 PRIMER TRIMESTRE 2020


ARGITARATZAILEA
Una Ley para un tiempo nuevo
OTALORA. Azatza.
20550 Aretxabaleta. Gipuzkoa.
Telefonoa: 943 712 406.
tulankide@mondragoncorporation.com
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 20 de diciembre
la nueva Ley de Cooperativas. Al respecto, algunas
consideraciones. La primera es que, en efecto, se trata de
una Ley para el siglo XXI, que se adapta a los nuevos tiempos
ZUZENDARIA (de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad)
Javier Marcos (jmarcos@mondragoncorporation.com) sin perder de vista los principios y valores identitarios del
modelo cooperativo. La segunda es que se ha logrado con
ERREDAKZIO KONTSEILUA
un nivel de consenso muy elevado, y sin el voto en contra
Javier Goienetxea.
de ninguna de las fuerzas políticas del arco parlamentario.
Carlos Sarabia. Y la tercera es que, con la aprobación de esta Ley, que
José Antonio Ajuria. sustituye a la anterior —que ya tenía 27 años— nuestro país
Joxean Alustiza. se sitúa a la cabeza de las reglamentaciones cooperativas
Ander Toña. más avanzadas a nivel mundial para que las cooperativas
Miren Gotzone Santamaria.
Susana Azpilikueta.
desarrollen todo su potencial competitivo. Por tanto, una
Iñigo Iñurrategi. Ley a la medida de la dimensión cooperativa del conjunto
Maitane Puebla. de nuestro territorio, con más de 1.200 empresas, 56.000
empleos directos, algo más del 6% del PIB y la integración de
DISEINUA ETA MAKETAZIOA los valores cooperativos entre los atributos de marca del país.
Josan Martínez Esquíroz. Y aunque saludamos la aprobación de la nueva Ley,
seguimos haciéndonos preguntas: ¿Puede la Ley por sí
ERREDAKZIOA sola impulsar la creación de cooperativas? ¿Es el sistema
Arteman Komunikazioa cooperativo un modelo atractivo para las nuevas generaciones?
(Gorka Etxabe, Gorka Zubizarreta, Rosa Mondragon). ¿Y para los jóvenes emprendedores? ¿Convendría hacer
esfuerzos adicionales para impulsar este modelo de empresa en
INPRIMATZAILEA nuestra sociedad? ¿Es realmente un modelo de futuro?
Mccgraphics S. Coop. Lo cierto es que son muchas, cada vez más y más
autorizadas, las voces que reclaman un nuevo modelo
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK económico para el mundo. La aprobación de esta Ley,
que consolida nuestro modelo, es una buena excusa para
reivindicar una vez más la validez de la cooperación en pro de
un mundo más equitativo, centrado en la persona y orientado
al desarrollo comunitario. 

©AZATZA, S.L. Debekaturik dago kopiaketa,


partziala nahiz osoa, jatorria eta, bere
Nuestro país se sitúa a la cabeza de las
kasuan, egilea aipatzen ez bada. reglamentaciones cooperativas más avanzadas
TU Lankideren erredakzio taldeak aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
a nivel mundial para que las cooperativas
ez du derrigor bere gain hartzen. desarrollen todo su potencial competitivo.

Trabajo y Unión (T. U. Lankide),


Aita José Mª Arizmendiarrietak 1960ko irailean sortutako aldizkaria.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 3


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

PUTZUTIK PLAZARA,
EUSKARA AZTERGAI
PODCAST SERIE BAT SORTU DUTE MONDRAGON
UNIBERTSITATEKO IKUS-ENTZUNEZKO GRADUKO LEHEN
MAILAKO IKASLEEK, EUSKARA ABIAPUNTU HARTUTA.

Eneko Bidegain “ Euskararen egoera ezagutu etahausnarketa
IKUS-ENTZUNEZKO
GRADUKO IRAKASLEA
bultzatzea izan da helburua

D agoeneko abenduan eman


zioten amaiera ekimenari.
Proiektuaren nondik norakoak
haratago, beste era
bateko konpetentziak
lantzea pentsatu dugu
boterea, estres linguistikoa,
langile borroka, euskararen
eta teknologiaren arteko
zerrenda osatu genuen.
Bakoitzak bere argudioak
azaldu zituen eta ondoren
eta eginiko balorazioaz hitz eta horregatik planteatu harremana… talde bakoitzak bakarra
egin dugu Enekorekin. diegun erronka hauxe Horren guztiaren emaitza aukeratu zuen azterketa
izan da: taldeka, euskarari podcast baten bidez kaleratu egin ahal izateko.
Zer da Putzutik plazara? buruz egindako kantu bat behar izan dute. Egia da podcast bakoitza
Lehen mailako ikasleekin aztertzea, kantu horrek sortu arte aurrelan handia
landu dugun modulu bere letran jasotzen dituen Nola bideratu dute egon dela: irakurri, arakatu,
baten izena da eta bere gai eta egoerari buruzko podcast hori? aztertu, elkarrizketa egin,
helburua euskararen egoera erreferentzia eginez. Ordu erditik gorako podcast editatu, ondorioak atera…
ezagutzea eta bere inguruko Eta aztertu diren gaiak, era bana egin dute: hamabi
hausnarketa egitea izan askotakoak izan dira: euskal talde, hamabi kantu, hamabi Ikasturte honetakoa izan
da. Horretarako, autore eta musikaren krisia, euskararen gai, hamabi podcast. da lehen aldia, ezta? Zein
zeinbat erreferente ezagutzea erabilera, beste hizkuntzen Podcast audio emisioa balorazio egiten duzue?
ezinbestekoa izan da. mehatxua, euskalduntze sortu dute astero bat Nolabait proiektu honetan
Azterketa hori prozesua eta gaur egungo argitaratu dute Spotify-n hiru konpetentzia nagusi
egiteko modu klasikotik egoera, aurreiritziak, bitartez, eta Zuzeu-n ere, landu ditugu: euskararen
azalpen artikulu batekin egoerari buruzko jakintza
batera. Horietan gainera, teoria, irratigintza eta alde
58 elkarrizketatu daude. grafikoa eta guztiak uztartu
ditugu posdcast horietan.
Eta nola aukeratu dituzue Berez amaitu dugun
kantak? Zein izan da proiektua da eta balorazioa
lanerako prozesua? oso positiboa da, bai ikasle
Ikasle bakoitzari eskatu zein irakasleen aldetik. Beraz,
genion euskarari buruzko ondorengo urteetan ere
bost kantu aukeratzea eta izango ditugu beste edizio
guztiekin 100 kantuko batzuk. ◗

TODA LA ACTUALIDAD
DE LAS COOPERATIVAS
EN TULANKIDE.COM

4 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

MONDRAGONEKO INDUSTRI ARLOAK 6.000 MILIOIKO


MUGA GAINDITU DU SALMENTETAN
KORPORAZIOAREN JARDUERA INDUSTRIALAK 39.000 LAGUN BAINO GEHIAGO ENPLEGATU ZITUEN 2019AN ZEHAR.

M ONDRAGONeko kooperatiba
industrialen fakturazio
bateratuak, lehendabiziko aldiz
bere historian, 6.000 milioi
euroko muga gaindituta amaitu
du 2019ko ekitaldia. Zehazki,
itxieraren lehen kalkuluen
arabera, industri negozioaren
zifra 6.020 milioikoa izan da,
hau da, %2,5eko hazkundea
lortu du aurreko urtearekiko.
Industri dibisioen
nazioarteko salmentak,
abendurako aurreikuspenaren
arabera, 4.214 milioi dira, hau
da, %2,2ko hazkundea izan
ENPLEGUA: 39.020
dute aurreko ekitaldiarekiko.
MONDRAGONek 146 filial
Industriako enpleguari dagokionez, Korporazioak 298 lanpostu berri sortu
produktibo ditu atzerrian
zituen, urtean zehar batez beste enplegatutako postuen bilakaera positiboa
martxan, eta horietan
izanik, guztira 39.020 lagun izateraino. Industri arloak azken bosturtekoan
14.500 lagun baino gehiago
(2014-2019) enpleguaren esparruan izandako ibilbidea nabarmena izan da:
enplegatzen ditu.
7.000tik gora lanpostu berri sortzea lortu du, horietatik %54 gure inguruan.
Halaber, industri arloan,
Azkenik, MONDRAGONeko industriak euskal ekonomiaren enpleguan duen
salmenta nazionalen portaerak
eraginari erreparatuta, azpimarratu daiteke EAEko enplegu industrialaren
gorantz jarraitu du, %3,2ko
%9,3 dela.
hazkundearekin aurreko
urtearekiko. ◗

UNA DELEGACIÓN DE MONDRAGON VISITA ERREKA-MÉXICO


LA DELEGACIÓN VIAJÓ A MONTERREY PARA PROMOVER UN ACERCAMIENTO DE LAS
EMPRESAS Y MONDRAGON UNIBERTSITATEA CON ENTIDADES LOCALES.

D urante la última semana de


diciembre una delegación de
Accesos Automáticos, Miguel
Angel Maldonado y por
la Corporación MONDRAGON, Alberto Pérez de Plásticos.
encabezada por el presidente Y también tomó parte
Iñigo Ucín y el rector de Maddalen Gil, vicerrectora
Mondragon Unibertsitatea de Extensión y Vinculación
Vicente Atxa, viajó a Empresarial de Universidad
Monterrey para promover un Mondragón-México.
acercamiento de las empresas La valoración por parte de
del Grupo con entidades la comitiva de MONDRAGON
locales. Aprovecharon la de la visita fue muy positiva,
estancia para visitar las poniendo énfasis en la
instalaciones de ERREKA evolución y transformación
en México. Estuvieron que han tenido los negocios
acompañados por los de ERREKA en sus sedes de
directores de los negocios de Querétaro. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 5


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

ATEGI OFRECE SERVICIO PARA ANTICIPAR EL RIESGO


FINANCIERO DE LOS PROVEEDORES
ASÍ, SE CONCRETA Y CULMINA EL PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN LIDERADO POR ATEGI EN
ESTRECHA COLABORACIÓN CON LA DIVISIÓN DE COMPONENTES DE CORPORACIÓN MONDRAGON.

A
TEGI ha puesto en por empresas con ingresos
marcha el servicio superiores a un millón de
Índice Riesgo euros y el segundo entre
Financiero de Proveedores las empresas con ingresos
(IRFP). Son ya 12 las inferiores a esa cifra.
empresas que han comenzado Sin embargo, aún, una
a gestionar el riesgo minoría de las empresas
financiero de sus proveedores cuentan con un proceso
a través de ella y, a las que, robusto para anticipar los
sin duda, se irán sumando problemas financieros de
muchas más en las próximas sus proveedores. Muchas
semanas viendo el interés empresas no tienen
CUATRO RECOMENDACIONES BÁSICAS
despertado por este servicio. sistematizado el control de
El servicio Índice Riesgo la salud de los mismos, ni
Financiero de Proveedores disponen de herramientas, 1. El riesgo de suministro derivado de la caída de un
de ATEGI permite realizar la ni de recursos para hacerlo proveedor no se limita solo a los proveedores A, el fallo
evaluación y el seguimiento de forma práctica y ágil. de suministro de proveedores B y C también puede
del Riesgo Financiero de los Ese es, precisamente, ocasionar serios perjuicios a la empresa.
Proveedores que los clientes el servicio que ATEGI 2. Es aconsejable realizar un seguimiento continuado
quieran tener vigilados, para proporciona a las empresas. del riesgo, no solo en el momento de homologar al
con ello establecer alertas y El servicio se basa en proveedor. Los cambios en el entorno, así como las
acciones preventivas ante un modelo contrastado decisiones que vaya adoptando el proveedor (financieras,
riesgos de fallos de suministro. de evaluación que mide laborales, etc.) pueden hacer variar su nivel de riesgo.
factores cualitativos,
internos y externos, así como 3. No es prudente confiar en que el proveedor notificará
El riesgo financiero oportunamente cuando se encuentre en una situación
de los proveedores cuantitativos, económicos y
financieros, para determinar crítica. Entre otras cosas, es posible que el proveedor
Este servicio, por tanto, la situación financiera de los considere que puede resolver los riesgos antes de que se
viene a cubrir un ámbito de proveedores. vuelvan críticos y, al final, descubrir que están fuera de
la gestión empresarial clave, Para facilitar al máximo su control.
el riesgo financiero de los esta gestión se ha diseñado 4. Tampoco es prudente suponer que un proveedor que
proveedores. En efecto, la una aplicación informática nunca ha fallado es seguro. El riesgo aparece en cualquier
interrupción de la cadena de para el tratamiento de la momento por cambios en el entorno. Un buen desempeño
suministro causada por la información financiera y pasado no asegura necesariamente una buena salud
inestabilidad financiera es para el cálculo automático del financiera futura.
el principal riesgo reportado scoring de riesgo. ◗

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO CONFÍA EN LKSNEXT


PARA EL PLAN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EUSKADI

E ste Plan, de acuerdo con la ley 15/2012


de 28 de junio, integra el análisis y
Se ha considerado necesario
desarrollar una reflexión estratégica
las previsiones generales de riesgos, que permita identificar las áreas clave
actuaciones y medios, en materia de a potenciar, marcada por una nueva
seguridad ciudadana, emergencias, realidad social, tecnológica y de flujos
seguridad vial y otras que afecten a la y vinculaciones internacionales, que
convivencia ciudadana y la seguridad tendrá su reflejo en el PGSPE 2020-
de las personas y los bienes en Euskadi. 2025. ◗

6 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

FAGOR ARRASATE RECONOCE A SERCAME COMO EL MEJOR PROVEEDOR DE 2019


FAGOR ARRASATE HIZO ENTREGA DEL GALARDÓN AL MEJOR PROVEEDOR DEL AÑO 2019 A LA EMPRESA
SERCAME EN UN ACTO QUE TUVO LUGAR EN SU SEDE CENTRAL EN MONDRAGÓN (GIPUZKOA).

S ercame, empresa ubicada en la


localidad de Ortuella (Bizkaia), está
especializada en el suministro de
soluciones para líneas de prensas, como
cintas transportadoras, almacenes
de garras o mesas de desapilado.
Con este premio Fagor Arrasate
reconoce la excelencia en la calidad,
cumplimiento con los plazos de entrega
y competitividad que Sercame ha
alcanzado durante al año 2019.
La colaboración, la cercanía y el
trabajo en común con sus partners
forma parte del ADN de Fagor Arrasate.
Gracias a la estrecha colaboración
con sus proveedores de primer nivel
la cooperativa arrasatearra se ha
convertido en uno de los líderes e instalaciones automáticas de
mundiales en el diseño y fabricación estampación y líneas de corte tanto de
de bienes de equipo como prensas acero como de aluminio. ◗

EKINTZAILETZA BULTZATZEKO II. PROGRAMAREN SARIAK


BANATU DITU MONDRAGON UNIBERTSITATEAK

E kintzailetza-proiektuak modu
praktikoan eta askotariko diziplinetako
partaideak biltzen dituzten taldeetan
lantzen ikasteko programa da
ChangeMaker Lab, eta Mondragon
Unibertsitateak aukeratu du jada
II. edizioko proiektu irabazlea: Orit
izeneko appa. Aplikazio horren bidez,
erabiltzaileek (batez ere 25 eta 35 urte
bitarteko gazteek) trukatzeko prest
dauden janariaren berri ematen dute.
Horrela, jakiak botatzea saihestuko
dute. Saria 1.000 eurokoa da. Gazteen
artean enpresen eta proiektuen sorrera
bultzatzea da ekimenaren helburua.
Guztira, bigarren edizio honetan 22
ikaslek hartu dute parte. Change jakien trukea sustatu nahi du gazteen saria (400 eurokoa), berriz, BiPens
maker edo aldaketa-bultzatzaile esaten artean. Bigarren saria (600 eurokoa) proiektuak jaso du eta eguneroko
dieten partaideek diziplina anitzeko Repera proiektuarentzat izan da. otorduak eta hezkuntza uztartzen ditu.
taldeetan egin dute lan lau hilabetez, Itxuragatik dendetan saldu gabe Haurrak protagonista izango diren
programaren erronkei aurre egiteko. gelditzen diren frutei eta barazkiei jateko guneak sortzea proposatzen
Zaborretara botatzen den janaria beste aukera bat ematea eta horiekin du. Elikadura, natura eta heziketa
gutxitzea da Orit izeneko proiektu bestelako azken produktuak sortzea batzen dituen ingurunean, umeek
irabazlearen helburua. Horretarako, da proiektuaren funtsa. Hirugarren irudimena erabiliko dute. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 7


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

KOOPERATIBISMOA ETA KUDEAKETA SOZIOENPRESARIALEAN


UNIBERTSITATE MASTER BERRIA
DAGOENEKO IREKITA DAGO AURRE INSKRIPZIOA EGITEKO EPEA
ETA EKAINEAN IREKIKO DA MATRIKULA EPEA. 2020KO URRIAN
HASIKO DA ETA BI URTEKO IRAUPENA IZANGO DU.

Leire Uriarte
MASTERREKO
“ Online izanda ere, aukera izango da kooperatibak
bertatik bertara ezagutzeko”
KOORDINATZAILEA

Zer dela eta sortu ondoren kooperatibismoan integralean lantzen da, hau 19rarte zabalik egongo da.
da masterra? espezializazioa bilatzen da, enpresaren kudeaketa Onarpenaren jakinarazpena
Master hau ez da zerotik sortu. dutenak. Bigarrenik, enpresa ekonomikoa eta soziala erabat uztailaren 10ean izango da
Aurretik ere bageneukan kooperatiboan eta, oro uztartuta doaz eta, norabide eta matrikulazioa uztailak
beste online master bat. har, ekonomia sozialeko horretan, gaur egungo 13-15 bitartean. Masterra
Eskaintza hori berritzeko eta erakundeetan lanean testuinguru konplexuan 2020ko urrian hasiko da eta
gaurkotzeko beharretik sortu diharduten profesionalak enpresak dituen erronka bi urteko iraupena du.
da hau. Edukiak berritzeaz daude. Hauen helburua eta beharrei erantzuteko Esan beharra dago lana eta
gain, metodologia aktiboak da enpresa kooperatiboen esperientzia eta eredu ikasketak bateragarriak direla
eta kolaboratiboak ekarri kudeaketan konpetentziak berritzaileenetan murgiltzeko master honetan matrikulatzen
ditugu, erdigunera ikaslearen eskuratzea. Hirugarrenik, aukera eskaintzen du. Horrez direnentzat eta Euskal Herritik
esperientzia esanguratsua beste lan esparru batetik gain, master ofiziala izanik, kanpo daudenak ere egin
eta motibagarria izan dadin. etorrita kooperatibismora doktoradutza egiteko bidea dezaketela.
jauzia egin nahi dutenak zabaltzen du. Bukatzeko, esan
Nori zuzenduta izango daude. Hirurak bilatzen beharra dago, mundu mailan Beste zerbait gaineratu
da? Zein izango da dutena da gestio integral eta erreferentziala den Arrasateko nahi duzu?
ikaslearen perfila? aurreratuan profesionalizatzea. Kooperatiba Esperientzia Nahiz eta masterra %100ean
Batik bat hiru hartzaile mota modu transbertsalean online izan, Arrasaten
edo profil nagusi identifikatzen Aurretik be izan dira lantzen dela masterrean. egotaldia egiteko parada
ditugu. Lehenengoa, diziplina kooperatibismoarekin lotuta ematen du, kooperatibak
desberdinetan graduatu kurtsoak. Zein berrikuntza Interesa izanez gero, zein eta euren protagonistak
berri diren ikasleak, batik eskaintzen du honek? da kontuan izan behar den bertatik bertara ezagutu
bat gizarte zientzien Esan dudan bezala, informazio praktikoa? eta esperientzia
arloan edo Antolakuntzako masterra online eta ofiziala Honezkero inskripzioa eraldatzailea bizitzeko. ◗
Ingeniaritza gradua amaitu da. Kooperatibismoa era egin daiteke eta ekainak

SORALUCE PRESENTA SU APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL ECODISEÑO

L a firma de Bergara ha participado


en el encuentro Basque Ecodesign
“Contamos con una elevada
especialización en la reconfiguración
Meeting (BEM 2020), foro en el que de la estructura de las máquinas, la
ha presentado su apuesta por el reducción de su consumo eléctrico
ecodiseño y la economía circular. y la disminución del consumo de
Soraluce aprovechó la cita, para lubricante durante su uso, factores
presentar su sistema patentado que contribuyen de forma clara a la
de caña modular intercambiable sostenibilidad medioambiental de
que, gracias a la tecnología de la fabricación industrial”, asegura el
lubrificación empleada, reduce director general de Soraluce, Rafael
el consumo eléctrico un 20%. Idigoras. ◗

8 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

1 DE ABRIL, FORO DE COMUNICACIÓN DE MONDRAGON


LA TERCERA EDICIÓN DE K-FOROA TENDRÁ LUGAR EN EL BASQUE CULINARY CENTER.

U na nueva jornada del Foro de


Comunicación, K-Foroa, que en esta
K-Foroa es una iniciativa corporativa
que pretende ser un encuentro para
Las personas interesadas en acudir al
evento tienen que realizar previamente
ocasión se celebrará el próximo 1 de compartir experiencias y poner en valor la inscripción, que se puede hacer
abril en la sede del Basque Culinary el rol estratégico de la comunicación a través del correo kforoa@
Center, en Donostia. En esta tercera en las cooperativas. A esta cita están mondragoncorporation.com
edición reflexionaremos sobre tres invitadas aquellas personas que
conceptos: el valor de la comunicación trabajan en los departamentos de
y su rol estratégico en las empresas; comunicación y/o marketing de las
la comunicación de crisis, y cómo cooperativas. Además, la invitación es
comunicar la sostenibilidad. Para extensible a los gerentes o presidentes
abordar esos temas contaremos de aquellas cooperativas en las que no
con las experiencias de empresas y hubiera una función de comunicación o
conferenciantes de primer nivel. marketing. ◗

BENVINGUTS A MONDRAGON!
EL CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
DE VALENCIA, RAFA CLIMENTG, VISITA MONDRAGON ACOMPAÑADO DE UNA DELEGACIÓN DE
LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CONCOVAL).

C
on el objetivo de conocer
in situ la Experiencia
Cooperativa de
MONDRAGON, así como tejer
alianzas con la Confederación
de Cooperativas de Euskadi,
la delegación valenciana
estuvo entre nosotros los
pasados 24, 25 y 26 de febrero.
Tres días muy intensos, con
una agenda de reuniones y
visitas que comenzó el día
24 con su llegada al centro
corporativo de MONDRAGON y
donde fueron recibidos por el
presidente del Consejo General
y de la Comisión Permanente,
Iñigo Ucín y Javier
Goienetxea, respectivamente.
A lo largo de su estancia
también han visitado varias
cooperativas, como Copreci,
Ikerlan o Ausolan, además de
Bilbao Berrikuntza Faktoria Economía Social del Gobierno ha valorado de forma muy días intensos aprendiendo
(MU) en la capital vizcaína. Vasco, Jokin Díaz Arsuaga. positiva en un tweet al de la intercooperación,
Asimismo, han mantenido En definitiva, una visita de finalizar su visita, que decía el emprendimiento y la
reuniones con el Consejo aproximación a MONDRAGON "a punto de dejar Euskadi, innovación que están
Superior de Cooperativas de y al cooperativismo vasco cuyo #cooperativismo desarrollando nuestros
Euskadi, y con el director de que la delegación de Concoval siempre nos inspira. Tres compañeros vascos". ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 9


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

MONDRAGON CREA UNA “ Estamos tratando


COMISIÓN DE SEGUIMIENTO de recuperar la
DEL CORONAVIRUS normalidad”
PARA MONITORIZAR LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
RECABAR INFORMACIÓN, ACTUAR DE FORMA COORDINADA Y
DIFUNDIR HACIA LAS COOPERATIVAS LA INFORMACIÓN MÁS
RELEVANTE QUE PROVENGA DE LOS ORGANISMOS OFICIALES.

A
nte la inquietud que se está generando con respecto Oskar Goitia
a este problema de salud pública, Osarten, LagunAro PRESIDENTE MONDRAGON INTERNACIONAL
y el Centro Corporativo de MONDRAGON han creado Y VP MONDRAGON AUTOMOCION
un comité de seguimiento para realizar un proceso de
vigilancia de la evolución del virus, recabar información,
¿Hasta qué punto se ha recuperado la
actuar de forma coordinada y difundir la información más
producción de las cooperativas en China?
relevante que provenga de los organismos oficiales.
Como sabéis, la mayoría de las plantas
Si bien hasta ahora se estaba monitorizando la incidencia
de las cooperativas de MONDRAGON en
del coronavirus en China, su expansión a otros países
China están a unos 1.000 kilómetros del
(principalmente el foco se sitúa ahora en Italia, aunque también
epicentro de la crisis del coronavirus, en
se han producido ya los primeros casos de personas infectadas en
Wuhan. Y, por lo tanto, el nivel de incidencia
Alemania, Francia o España) han aconsejado la constitución de
del virus ha sido mucho menor.
este comité de seguimiento.
Hemos facilitado el teletrabajo en la medida
Como criterio básico da actuación, ante la presencia de una
de lo posible y en las plantas productivas,
sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda
la prioridad en todo momento es la salud de
como fiebre, tos, o sensación de falta de aire, deberá permanecer
las personas. Seguimos las recomendaciones
en su domicilio y contactar inmediatamente con el Consejo
sanitarias, medidas de higiene y control de
Sanitario del Servicio Público de Salud (900 20 30 50) o el
temperatura, equipos de protección dedicados,
112, así como comunicarlo a su Servicio Médico de Empresa /
salas de evacuación y cuarentena.
Gestión Social.
En estos momentos, y una vez que han pasado
Periódicamente, desde este comité, en función de la evolución
unas semanas del Año Nuevo chino, coordinados
y novedades que pudieran generarse, se pondrán en contacto
con las autoridades locales y cumpliendo con
con las cooperativas para informar al respecto. ◗
los requerimientos para prevenir la expansión
del virus hemos reiniciado hace dos semanas
En el caso de que alguna de las personas de nuestras la producción en todas nuestras fábricas,
plantas del exterior presente estos síntomas, y progresivamente estamos recuperando la
deberá ponerse en contacto con las Autoridades normalidad.
Sanitarias del país donde se encuentra a través
de los medios que se hayan habilitado. ¿Recuperar la normalidad significa que la
evolución del coronavirus está ya bajo control?
En este momento, según las autoridades
sanitarias en China, el escenario base es que,
El Gobierno Vasco ya tiene operativo en la mayoría de las provincias de China,
un sitio web con información sobre el a excepción de Hubei, la epidemia puede
virus, la situación de infecciones en estar controlada en las próximas semanas.
la Comunidad Autónoma, así como los En el caso de Hubei es posible que se
diferentes protocolos de actuación. prolongue quizá más allá del mes de abril.

10 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

La mayoría de las plantas de las COVID-19RI BURUZKO SINTOMATOLOGIA


cooperativas de MONDRAGON en EDUKIZ GERO, NOLA JOKATU
China están a unos 1.000 kilómetros
del epicentro de la crisis del
coronavirus, en Wuhan. Y, por lo
A rnas infekzio akutuaren antzerako sintomatologia (sukarra,
eztula edo aire-faltaren sentsazioa) antzematen duen pertsona
orok honela jokatu behar du: etxean geratu eta berehala jarri
tanto, el nivel de incidencia del harremanetan Osasun Zerbitzu Publikoaren Osasun Aholku
virus ha sido mucho menor. zerbitzuarekin (900 20 30 50) edo 112rekin; halaber, jakinarazi
beharko dio Enpresa Mediku Zerbitzuari / Gestio Sozialari.
Kanpoan ditugun lantegiko gure lankideren batek sintoma
¿Se puede avanzar algo sobre posibles impactos, horiek baditu, dagoen herrialdeko osasun agintariekin jarri beharko
por ejemplo, en el sector de automoción? du harremanetan, horretarako prestatutako bitartekoak erabiliz.
En este primer trimestre las ventas y la producción Halaber, Osasun Sailak informazioa zabaldu du gaixotasunari
de vehículos pueden caer significativamente, buruzkoa eta aldi berean prebentziorako hainbat aholku emateko.
si bien dicha demanda retenida, traerá
incrementos en los siguientes trimestres.
Si la epidemia se controla en las próximas
semanas las ventas de coches en China podrían
caer entre un 3 y un 5% en todo el año 2020, sin
embargo, si se prolonga hasta el verano la caída
superaría el 10% para todo el año.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta el peso
del sector en la economía china, es previsible
que el gobierno adopte medidas de apoyo
que ayuden a la recuperación del sector.

Y qué nivel de afectación ha tenido el


coronavirus en la actividad de otros países
como Italia, Alemania, Francia…
Por el momento, la actividad de las plantas que
tenemos en esos países se sitúa en un contexto
de normalidad, permaneciendo día a día atentos
a los cambios que pueden producirse.
Es cierto que, en el caso de Italia, hemos
activado, siguiendo las recomendaciones de las
instituciones públicas, determinados protocolos para
prevenir la extensión del virus. Me refiero a aspectos
de control básicos, como toma de temperaturas,
desinfección de algunas áreas, utilización de
máscaras… Y por otra parte hemos recomendado a
nuestras cooperativas que eviten viajar a las zonas
más afectadas, y realizar un control básico a aquellas
personas que regresen de aquellas zonas.
En paralelo, hemos constituido un comité
de seguimiento a nivel corporativo con el fin
de coordinar y compartir información con las
cooperativas sobre la evolución de la situación. ◗

Hemos recomendado a nuestras


cooperativas que eviten viajar a las Eusko Jaurlaritzaren Osasun
zonas más afectadas, y realizar un Sailaren webgune ofiziala:
http://www.euskadi.eus/eusko-
control básico a aquellas personas jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/
que regresen de aquellas zonas.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 11


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

ERREKA ACCESOS AUTOMÁTICOS EN LA FERIA SMART DOORS


"PREMIS, EL OPERADOR AUTOMÁTICO PARA PUERTA BATIENTE PEATONAL" ES UNA DE LAS PRINCIPALES
NOVEDADES QUE ERREKA ACCESOS AUTOMÁTICOS HA PRESENTADO EN LA FERIA SMART DOORS,
QUE SE CELEBRÓ A FINALES DE FEBRERO (25-26) EN IFEMA (FERIA DE MADRID). EL SALÓN REUNIÓ
EN LA CAPITAL DEL ESTADO A LAS PRINCIPALES MARCAS DE PUERTAS Y AUTOMATISMOS DE
ESPAÑA, UN TOTAL DE 70 EXPOSITORES ENTRE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES EUROPEOS. ES,
SIN DUDA, LA CITA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR PARA LA COOPERATIVA DE ANTZUOLA.

“ Debemos ampliar nuestro catálogo de producto


innovando en el ámbito de los accesos”
¿Para ERREKA Accesos Para nosotros es periódicamente. Somos un
Automáticos es la feria más importante el contacto cara equipo bien cohesionado.
importante del Estado? a cara con nuestros clientes, También realizamos reuniones
Sin duda. Es la segunda invitarles a nuestro expositor, de colaboradores y, a partir
edición de una feria y aquí, en Smart Doors, lo de este año, todos los
especializada y muy específica estamos consiguiendo. A responsables comerciales
de nuestro sector. Las ferias nivel nacional no existe compartimos el mismo Juan Carlos Erauso
que se han venido celebrando otro fabricante con nuestro guion para las reuniones DIRECTOR COMERCIAL
hasta la fecha no tenían tal catálogo, ni con nuestra que realizamos con nuestros ERREKA ACCESOS
nivel de especialización y capacidad de innovación. equipos. De esa manera AUTOMÁTICOS
estamos muy satisfechos por Hay empresas de tamaño más mejoramos en eficacia.
cómo se está desarrollando. pequeño con cierto nivel de
especialización pero no tienen ¿Cómo se muestra ERREKA ¿Por dónde pasa el
Es la segunda edición de nuestro catálogo ni nuestra ante el público? futuro de ERREKA?
Smart Doors, ¿verdad? capacidad. Hemos diseñado un stand más Somos una empresa
Así es, las asociaciones del moderno, abierto al público, cercana, con un altísimo
sector fomentamos esta Smart Doors es, además con una idea más clara de nivel en el servicio, muy
feria hace unos cuatro años, de una acción comercial presentar las novedades valorados por la postventa
ya que en las anteriores importante, también un principales. Para que el que ofrecemos, y nuestro
citas los competidores y las punto de encuentro para visitante sea consciente de la catálogo de producto cada
empresas que trabajamos todos los colaboradores y la evolución de nuestra apuesta vez es más innovador.
en el ámbito de los accesos red comercial de ERREKA. por la innovación. Asimismo, Precisamente el futuro pasa
y automatismos estábamos Durante el año solemos estamos trabajando en por el nivel de innovación
mucho más desperdigados en realizar varias jornadas donde elevar los modelos (familias que desarrollemos. Creo,
una feria mucho más grande. compartimos estrategias y de producto) a marca, como personalmente, que debemos
Ahora estamos todos en este objetivos. Mensualmente en el caso de PREMIS, y ampliar nuestro catálogo
pabellón seis, ofreciendo mantenemos una reunión creo que están teniendo de producto innovando en
nuestras novedades. online, e individualmente muy buena aceptación. el ámbito de los accesos. ◗
realizamos despachos
ERREKA se muestra como
el principal líder en el
mercado Estatal, con
uno de los stands más
grandes de la feria.
Hemos duplicado nuestra
presencia en prácticamente
todos los ámbitos En esta
segunda edición hemos
pasado de 70 a 120 M2.
Hemos reunido a todos los
delegados, responsables
de exportación, a nuestro
delegado de internacional…

12 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

EGARRIA: PROYECTO ONDOAN DESARROLLA CUATRO


DE INNOVACIÓN DE INNOVADORES PROYECTOS LIGADOS
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
D entro del programa Adinberri que impulsa
la Diputación Foral de Gipuzkoa, como
TODOS ELLOS EN EL MARCO DE FINANCIACIÓN OFRECIDO
POR HAZITEK, PROGRAMA DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL
un proyecto estratégico de innovación PUESTO EN MARCHA POR EL GOBIERNO VASCO.
de envejecimiento saludable, Auzo
Lagun desarrolla el proyecto Egarria. Lo
desarrollará junto a la Fundación Basque
Culinary Center y con la colaboración de
Servicios Sociales Aita Menni y Leartiker.
El proyecto busca generar nuevos
productos para fomentar la hidratación de
personas senior y que sean adaptados a
quienes tienen problemas de disfagia, es decir,
una alteración asociada a las molestias o
problemas al tragar.
Como señala Carlos Ortega, responsable
del proyecto en Ausolan, “el objetivo que
tenemos marcado es la generación de estos
productos que fomenten de manera proactiva
la hidratación de las personas mayores y que
tenga un alcance tanto para nuestros centros
residenciales, las comidas a domicilio como
para la población en general”.
Asimismo, “el hecho de estar dentro de
Adinberri nos aporta también dentro de
nuestra propia estrategia de alimentación
saludable el poder conocer las expectativas

E
y necesidades de ese sector para poder l Grupo ONDOAN tiene una a la transformación digital y a la
trabajarlas y mejorar la hidratación de todas larga tradición en el ámbito industria 4.0. Para esta cuestión,
las personas mayores y tengan problemas de la I+D que, a lo largo de su el ámbito de la I+D ofrece un
mencionados.”. historia, ha tenido su continuidad excelente campo de aprendizaje,
Por su parte Saiolan también desarrollará con mayor o menor intensidad, experimentación y desarrollo que,
un proyecto de iniciativas innovadoras en acometiéndose numerosos además, cuenta con el estímulo de la
envejecimiento activo y saludable en la proyectos de diversa naturaleza financiación pública.
empresa. ◗ relacionados con las diferentes Las líneas de actuación en I+D en
áreas de actividad del mismo. las que viene trabajando ONDOAN
En los últimos años, esta son cinco: BIM/Gemelo Digital
actividad se ha intensificado en Ingeniería de Instalaciones y
significativamente, Mantenimiento; Mantenimiento
fundamentalmente por el 4.0 —telegestión, mantenimiento
convencimiento de que ONDOAN predictivo y asistencia al
debe ir incorporando a su cartera mantenimiento mediante la realidad
de productos y servicios las aumentada—; Gestión Energética;
innovaciones que trae consigo Medio Ambiente y Salud, incluida
el desarrollo tecnológico ligado la Calidad Ambiental Interior; y
Economía Circular.
En el marco de financiación
Para el desarrollo de ofrecido por Hazitek, programa de
los cuatro proyectos, Apoyo a la I+D Empresarial puesto
Ondoan contará con la en marcha por el Gobierno Vasco,
en ONDOAN se están desarrollando
colaboración de agentes
actualmente cuatro proyectos:
de la Red Vasca de Ciencia, Neurogreen, Maintenance 4.0, Twin
Tecnología y e Innovación. 4.0 y Bimdoc. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 13


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

LEARTIKERREK OPEN LEARTIKER PROIEKTUA AURKEZTU DU


M4FUTURE DEIALDIAREN BAITAN ONARTUTAKO PROIEKTUA DA ETA BEZEROAREKIKO ORIENTAZIOA AZTERTZEN DA.

“ Guztion ezagutza partekatzeko, Konfesionarioa jarri dugu martxan”


Josu Goikoetxea BERRIKUNTZA ARDURADUNA

Zertan datza proiektua? baliotsu modura hartzen dugu Grupo Bentas-en kolaborazioa dugu, beti goizeko 8:30tan
Open Leartiker-en helburua eta beharrezkoa gure enpresa izan dugu proiektuaren hasita eta gehienez ordu
berrikuntza bultzatuz eta izaeran. Beraz, proiektu luzapen guztian. erdi bat erabiliz. Dinamika
berrikuntzaren bitartez honen bitartez konpetentzia honek beste ezagutza
I+G+b proiektuen kudeaketa horiek landu ditugu eta Eta nolako emaitzak batzuk ere partekatzeko
hobetzea da, beti ere gure bereizgarritasun hori jaso dituzue? balio izan digu eta balioko
bezeroarekiko orientazioa zaintzea posible izan dugu. Emaitzak oso onak izan dira. digu etorkizunean ere.
argi bat izanik. Openleartiker. Zehaztu genituen helburu
com deitu diogu gehien bat Zein izan da prozesua? guztiak bete ditugu eta gaur Bezeroarekin harremana
komunikazioarekin erlazioa Prozesuan hurrengo egun lan dinamika berri bat hobetzeko proiektua
duelako proiektu honek pausuak landu ditugu: dugu martxan: konfesionarioa. izanda, zein berrikuntza
eta gure izaera irekia islatu a. Gure misio, bisio eta Konfesionarioa taldeko proposatu da?
eta sendotzen duelako. baloreak berrikusi ditugu. pertsona guztiek egin Proiektu honek bezeroarekin
b. .com konpetentziak behar izan duten konfesio lan egiteko modua hobetu
Zer dela eta garatu duzue? definitu dira. moduko ariketa bat izan da egin du. Gure partner eta
Leartiker-en hazkunde c. .com konpetentziak landu eta bakoitzak proiektuen bezero estrategikoekin lan
prozesuan gaude. Gaur egun dira hitzaldi-formakuntza kudeaketaren inguruan egiteko dinamika berezia
zentro teknologiko sektoriala desberdinen bitartez. dakiena, ez dakiena,… eman digu eta hurbiltasun
gara eta zentro teknologiko d. Konfesionarioa deritzogun zehaztu behar izan ditu hori bezeroaren asegarritasun
multifokalizatua izateko dinamika martxan jarri beste lankideen aurrean. eta emaitzetan islatzea
prozesuan gaude. Hurrengo dugu. Gutariko bakoitzak Astelehenero egin izan posible izan du. ◗
epealdi estrategikoan 50 proiektu bat konpartitu du
pertsona izango gara. Nahiz Leartiker talde osoarekin,
eta gero eta pertsona gehiago bere indarguneak eta
izan, enpresa txikia gara eta ahuleziak adieraziz.
gutariko guztiek daukagu Indarguneetatik ikasi eta
bezeroekin erlazioa. Hau da, ahuleziak gainditzeko
gure konpetentzien artean gomendioak jaso izan
gure bezero eta partnerrekin dira taldearengandik,
erlazionatzen garen modua aberasgarria izan da.

14 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

OSARTEN Y STIMULUS COLABORAN PARA MEJORAR EL


BIENESTAR LABORAL DE SUS TRABAJADORES
AMBAS ENTIDADES TRABAJAN CONJUNTAMENTE, A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEADO (PAE).

O
sarten, que da organización saludable y libre
cobertura en de riesgos psicosociales.
seguridad, salud y En palabras de Zigor
bienestar a más de 100 Artamendi Irastorza, director
organizaciones y más de general de Osarten, “este
20.000 empleados, ha puesto acuerdo permite continuar
en marcha, conjuntamente desarrollando y consolidando
con Stimulus, servicios nuestros Servicios de Salud
y programas de apoyo y Bienestar para Empresas,
para todos ellos. Osarten complementando nuestras Zigor Artamendi Irastorza, director general de Osarten,
ofrecerá estos programas a competencias técnicas, y Christine Loos, directora general de Stimulus
sus empleados para mejorar sanitarias y de promoción
su salud laboral, un factor de la salud con las de una
decisivo para incrementar organización experta en la empleados (Stimulus Care Para Christine Loos,
el rendimiento individual y gestión efectiva del entorno Services), ayudándoles a directora general de Stimulus,
colectivo de los trabajadores psicosocial como es Stimulus”. superar las situaciones “la calidad de vida en el
y cuyo objetivo fundamental laborales y personales trabajo está relacionada con
es crear entornos saludables Calidad de vida complicadas y creando las expectativas para alcanzar
y productivos. en el trabajo condiciones sostenibles en el reconocimiento en la
En el acuerdo se contempla el trabajo. Se trata de una empresa y gestionar mejor la
la realización de seminarios y El Programa de Apoyo plataforma multimedia para conciliación de la vida laboral
cursos de formación para los al Empleado (Employee el uso de los empleados, y personal. Con nuestros
responsables de prevención Assistance Program) de disponible 7 días a la semana trabajo en Osarten, Stimulus
de riesgos laborales de Stimulus ha sido diseñado 24 horas al día y que permite refuerza su presencia en
las empresas asociadas, como una plataforma de al usuario conectar con cada el tejido empresarial e
contribuyendo a crear una apoyo al bienestar de los profesional con el medio de su industrial del País Vasco
elección (vídeo-conferencia, con la implantación de
formulario, call back, los programas de ayuda
El objetivo de la plataforma, es ayudar a la
teléfono) y concretar una cita al empleado en el mundo
persona empleada a superar las situaciones eligiendo al profesional que cooperativista”. ◗
laborales y personales complicadas. mejor se adapta a su caso.

UROLA PERFORMANCE, EL SERVICIO QUE APROVECHA


TODAS LAS VENTAJAS DE LA INDUSTRIA 4.0

U ROLA PERFOMANCE incorpora a las


máquinas (propias y de otras marcas)
− Instalación sin alterar el proceso
de fabricación.
el software y el hardware necesarios − La seguridad de los datos está
para detectar los posibles puntos negros totalmente garantizada.
de proceso (fuentes de despilfarro) − Entregan informes periódicos
e identificar acciones de mejora. sobre el rendimiento de los
Las ventajas para las empresas son procesos productivos.
muy relevantes: − Una vez detectadas y
− Anticipar posibles fallos futuros consensuadas las acciones de
de las máquinas. mejora, se instalan sin que se
− Optimización de la línea de vea afectada la actividad de la
producción. máquina. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 15


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

MONDRAGON UNIBERTSITATEA ANTE EL RETO DE LA


ELECTROMOVILIDAD Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE
LA VOCACIÓN DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA EN CUANTO AL DESARROLLO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
SE REMONTA A LOS AÑOS 90 CUANDO SE DISEÑÓ EL VEHÍCULO ZEUS, HOY EN DÍA EN EXPOSICIÓN
EN EL CAMPUS DE ARRASATE. DESDE ENTONCES LA INVESTIGACIÓN NO HA CESADO Y LOS AVANCES
HAN SIDO IMPORTANTES, TANTO A NIVEL SOCIAL COMO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL.

“ En Euskadi, existe un gran potencial para desarrollar


proyectos de electromovilidad”
José María Canales bien debe ser la industria de en definitiva sabemos que
COORDINADOR DEL GRUPO automoción y la industria las cooperativas tienen
DE ALMACENAMIENTO
energética quien debe necesidades en este sentido.
DE ENERGÍA DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA tomar las riendas y proponer Se trata de centralizar esa
SUPERIOR DE MONDRAGON alternativas que favorezcan el necesidad común y aglutinar
UNIBERTSITATEA ecosistema. todas las aportaciones.

En Euskadi y nuestro En el departamento de


entorno cooperativo, Electrónica, ¿cuáles son
¿estamos preparados vuestros proyectos actuales?
para este cambio? Dentro de la línea de
Creo que existe un gran energía eléctrica, estamos
potencial y entre nuestras investigando en tres áreas:
cooperativas hay muchas máquinas eléctricas,
empresas dedicadas al sector convertidores electrónicos, y
de automoción y a las redes baterías. Que precisamente
eléctricas. En este sentido, coincide con los elementos
tenemos empresas punteras necesarios para hacer
que ya llevan muchos años traccionar a un vehículo.
investigando y realizando Pero, no solo eso, puesto
desarrollos interesantes. que además nos brinda la
Por otra parte, desde oportunidad de poder aplicar
el área de Innovación y esta tecnología en otros
Tecnología de MONDRAGON ámbitos como industrial,
se han promovido eólica, propulsión naval…
grupos de conocimiento Asimismo, estamos
¿En qué momento nos que está dando lugar a e investigación en las participando en diferentes
encontramos hoy en día, en nuevas investigaciones y cooperativas. En concreto, proyectos tanto a nivel
cuanto a electromovilidad? proyectos en esta línea. se han lanzado tres grupos de Euskadi como europeo,
Los primeros vehículos En este sentido, la en los que participamos en las distintas partes de
eléctricos estaban diseñados respuesta social es también Mondragon Unibertsitatea la cadena de tracción del
con baterías de plomo paulatina. Por ejemplo, hoy e Ikerlan: ciberseguridad; vehículo eléctrico, batería,
y tenían una autonomía en día es normal ver vehículos almacenamiento y gestión convertidor de potencia y
muy limitada pero después eléctricos y/o híbridos en la de energía; y electrónica máquina eléctrica. Proyectos
empezamos a desarrollar calle, coches enchufados en de potencia. Actualmente, donde se desarrollan modelos
vehículos eléctricos con el garaje… Las instituciones son grupos activos con de simulación para simplificar
tecnología de litio y eso ha ya están haciendo diferentes reuniones periódicas, y acelerar los diseños y
permitido un gran avance propuestas en este sentido, si que a su vez tienen el desarrollos de vehículos
objetivo de impulsar en las eléctricos y donde también
cooperativas investigaciones se desarrollan prototipos
Ante una necesidad común, estamos trabajando y colaboraciones sobre para validar la efectividad
para aprovechar las sinergias de todos los las ultimas tendencias en de éstas metodología, muy
agentes implicados en la electromovilidad. energía, baterías… porque demandadas por la industria. ◗

16 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

ÉXITO DE FLL EUSKADI-MONDRAGON


LA FINAL DE FLL EUSKADI SE DESARROLLÓ POR PRIMERA VEZ EN TRES SEDES DE FORMA
SIMULTÁNEA, Y MONDRAGON UNIBERTSITATEA FUE UNA DE ELLAS, JUNTO CON LA DE LA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BILBAO) Y FOMENTO SAN SEBASTIÁN (DONOSTI).

E
l pasado 8 de febrero se celebró el
torneo FLL Euskadi-MONDRAGON
en la sede de Iturripe de la Escuela
Politécnica Superior de Mondragon
Unibertsitatea. La de Arrasate fue
una de las sedes de la final trisede
de First Lego League Euskadi, y en
ella el equipo BERMIBOT del Colegio
Sagrado Corazón de Bermeo se
proclamó vencedor, clasificándose el
equipo local ARIZMENDI-IKERLAN-
EGUZKILORE en segundo lugar.
22 equipos provenientes de centros
educativos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tenido que responder el reto City Udala, Dominion, Euskaltel Fundazioa,
participaron en esta competición en Shaper, presentando los proyectos sobre Fagor Taldea, Ikerlan, Laboral Kutxa,
la que los dos primeros clasificados ciudades inteligentes que han llevado a Maier y Grupo Ulma.
consiguieron el billete para participar cabo durante los últimos meses. Además, las Diputaciones Forales de
en la final estatal de First Lego League FLL Euskadi-MONDRAGON ha Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno
que se disputará en Tenerife a finales estado organizado por Mondragon Vasco cuentan con un papel activo en
de marzo. Además, otros 20 equipos Unibertsitatea, Corporación el impulso de la iniciativa, ya que se
han participado en el FLL Junior, y MONDRAGON, Ausolan e Innobasque, encuadra en su apuesta por fomentar la
los grupos de ambas categorías han contando con el apoyo de Arrasateko educación STEAM. ◗

GARAIA BAT GARA EKIMENAREN LEHEN BATZARRA


U rtarrilaren bukaeran
burutu zen Garaia Bat Gara
horiek, bestalde, modu erraz
eta hurbilean gertatu ziren.
Enpresen eta pertsonen
arteko elkarrekintzari
eta beren iritzia eta ikuspegia
emateko ere, hastear den
ekimena. Mondragon Parke Informazio-transferentziari dagokionez, hitzorduaren urteko erronkei begira.
Teknologikoko enpresa dagokionez, aurreko urtean amaieran networking-dinamika Urte hasiera bakoitzean
komunitatea osatzen abian jarritako aldaketak bat egin da, eta bertaratutako errepikatzeko bokazioa
duten enpresen lehen eta ekimenak aurkeztu dira. pertsona guztiek elkar du ekimenak, eta Parke
batzar orokorra izan zen. Parkeak urte berrian zehar ezagutzeko eta informazioa Teknologikoan dauden enpresa
Parke teknologikoko jorratuko dituen erronka eta partekatzeko aukera izan guztiei deialdia egiten
enpresetako 30 bat ordezkari proiektu berriak ere azaldu dute, bai eta beharrizan jarraituko da. ◗
eraikin nagusiko Udalaitz dituzte. potentzialak identifikatzeko,
auditorioan bildu ziren, non
Mikel Alvarez lehendakari
eta kontseilari ordezkariak
eta Idurre Albizu negozio
garapeneko arduradunak egin
zieten harrera.
Topaketa horren helburuak
informazio erabilgarria eta
beharrezkoa transferitzea da,
bai eta enpresen eta pertsonen
arteko interakzioa eta
interkonexioa sustatzea ere,
sinergiak errazteko. Sinergia

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 17


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

AUSOLAN PONE EL BROCHE DE ORO A LOS ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO


A FINALES DE ENERO, AUSOLAN PUSO EL COLOFÓN A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DE SU 50 ANIVERSARIO, EN UN ACTO CELEBRADO EN IRUÑA.

A
esta última cita acudieron
más de 200 personas que
se sumergieron en un viaje
retrospectivo repleto de experiencias
y emociones, y en el que participaron
las que han sido protagonistas del
proyecto Ausolan en la capital navarra.
Este acto, con denominación de
origen de Navarra, fue el epílogo a toda
una serie de eventos programados por
Ausolan a lo largo de 2019 en distintas
sedes de la cooperativa para agradecer
a quienes, de una u otra forma, han
contribuido a hacer de Ausolan un
proyecto socioempresarial consolidado y
referente en su sector.

“ Hemos avanzado significativamente


en el sentimiento de pertenencia a Ausolan”
nuestra historia y realidad, y justa. ¡Y que responda a los las personas trabajadoras de
con gran satisfacción y actuales retos y desafíos! Ausolan. Y continuar con el
valoración por parte de todos legado que nos han dejado
lo que han asistido a los Empresarialmente, ¿qué nuestros predecesores, para
distintos actos celebrados. retos os planteáis ahora que los que nos sucedan
Yoseba Jainaga de cara al futuro? puedan celebrar el centenario
DIRECTOR GENERAL
DE AUSOLAN ¿Qué crees que diría Crecer de forma rentable y con salud y felicidad.
Arizmendiarrieta si viera sostenida, creando empleo
hoy la dimensión de y mejorando nuestras ¿Algo más?
Una vez concluidas las vuestro proyecto, ese cuotas de mercado en las El aprendizaje que me llevo:
celebraciones ¿qué que iniciaron aquellas 17 grandes ciudades. Innovando no hay mejor herramienta
valoración final haces mujeres emprendedoras? permanentemente en nuevos de enorgullecimiento de
del 50 aniversario de Creo que se sentiría orgulloso productos y servicios. pertenencia, que lo que este
la cooperativa? de lo alcanzado, de la Propiciando el desarrollo tipo de acciones proporcionan
Altamente positiva y creación de empleo generada personal y profesional de todas a nuestras empresas. ◗
gratificante. En todas las y de haber avanzado en
comunidades en las que el empoderamiento de las
hemos celebrado el aniversario mujeres en la empresa. Y
con nuestras personas a la vez estaría pensando
trabajadoras, además de en dar nuevos pasos para
con clientes y proveedores, alcanzar un proyecto
hemos conseguido trasladar socioempresarial que propicie
un mayor conocimiento de una sociedad más equitativa

Uno de los retos es continuar con el legado Nuevas instalaciones


en Arrasate
que nos han dejado nuestros predecesores.

18 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

AUSOLAN ESTRENA NUEVAS ORBEA ETA LABORAL KUTXA


INSTALACIONES EN ARRASATE EUSKADI FUNDAZIOAREN ALDE
EUSKADI FUNDAZIOAK SAN MAMESEN AURKEZTU BERRI DU
2020 DENBORALDIRAKO TXIRRINDULARIEN TALDEA.
“ Ahora tenemos
espacios
abiertos que
mejoran la
interrelación
entre las
personas”
Miren Eraña
DIRECTORA SOCIAL
DE AUSOLAN y qué mejoras que
habéis percibido?
Con anterioridad a
¿Por qué habéis empezar las obras,
trasladado las oficinas visitamos diferentes
a la nueva ubicación? instalaciones de
Principalmente porque otras empresas y
las oficinas del edificio sedes corporativas
antiguo se habían para captar ideas
quedado obsoletas y y ver diferentes
teníamos importantes estilos. Así fue como

J
problemas para diseñamos nuestras oan den urtarrilaren Orbea da taldearen babesle
coordinar reuniones y instalaciones, eligiendo 21ean, asteartean, San
dinámicas de trabajo, las mejores opciones Mames estadioan aurkeztu
nagusia eta, aldiz, LABORAL
teniendo en cuenta y adaptándolas a zen Euskadi Fundazioa. Ia Kutxaren maillota jantziko
que en Arrasate nuestras necesidades. 500 pertsona bertaratu ziren du nesken taldeak.
está ubicada la sede Desde el principio, gonbidatuen, babesleen,
corporativa del grupo. el objetivo ha sido agintarien eta erretiratutako Euskal Herriko Itzulia eta
Por ello, y teniendo diseñar unas oficinas txirrindularien artean. Horien Donostiako Klasika izango dira.
en cuenta que el modernas y actuales artean, Orbea babesle nagusi Ikusiko dugu Vuelta bezalako
edificio contiguo era pero manteniendo la gisa, eta baita LABORAL Kutxa probetan parte hartzeko aukera
de propiedad de Auzo sencillez y sobriedad, ere, maillota emango baitie dugun, baina obsesionatu gabe.
Lagun, pusimos en fieles a nuestro ADN. neskei eta 23 urtez beherakoei. Egutegi handia dago Espainian,
marcha el proyecto En cuanto a Horrez gain, ekitaldian izan Portugalen, Frantzian edo
de recuperación y mejoras, la principal ziren egun aktiboan dauden Italian, eta bidaiaren bat Txina
restauración del ventaja es que hemos txirrindulariak, Pello Bilbao bezalako leku exotikoetara”.
edificio. Por su parte, roto las barreras bezala. Eta baita erretiroa hartu Mikel Landa presidenteak,
la cocina central sigue departamentales duten beste asko: Igor Astarloa, hunkituta, adierazi zuen “egun
estando en el edificio y ahora tenemos Beñat Intxausti, Igor Antón, berezia da guretzat, eta oso pozik
antiguo puesto que fue espacios abiertos Purito Rodríguez, Koldo Fernández gaude egin dugun taldearekin. Orain
totalmente renovada que indudablemente de Larrea, Iker Camaño, Amets errepidean erakutsi behar dugu”.
hace dos años. mejoran la Txurruka, Roberto Laiseka, Iñigo
interrelación entre González de Heredia eta Haimar Proiektu soziala
¿Cómo habéis las personas que Zubeldia, besteak beste.
acometido la reforma trabajamos aquí. ◗ Aurkezpenean, bestalde, Euskadi
“Lasterketa guztietan Fundazioak gizarteari egiten
borrokatu nahi dugu” dion ekarpena ere azpimarratu
El objetivo ha sido diseñar unas oficinas zen; izan ere, “lurralde
Jorge Azanza kirol-zuzendariak honetan, kirola eta bizikleta
modernas y actuales pero manteniendo
esan zuen “denboraldiaren sustatzen urteak daramatzaten
la sencillez y sobriedad, fieles a los hasieratik nahi dugu presente erakundeen laguntzari esker
que recogemos en nuestro ADN. egon. Une garrantzitsuenak egin dezakegu aurrera”. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 19


KOOPERATIBETAKO BERRIAK
|

LKS KREAN CUMPLE 10 AÑOS EN INDIA


LKS KREAN INDIA ESTÁ DE CELEBRACIÓN POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU IMPLANTACIÓN EN EL PAÍS ASIÁTICO.

A
finales de enero se para superar los desafíos
cumplieron 10 años del pasado y acometer lo
desde que se abrió que les depara el futuro.
la oficina en el país, en Con otras implantaciones
Pune. Así comenzaron un en ciudades como Chennai,
largo viaje en el que se Delhi y Goa, han acometido
han acometido proyectos un buen número de proyectos
que les han hecho crecer de envergadura en los
como equipo y como firma, ámbitos de la industria, el
han vivido momentos urbanismo, la ingeniería
tan complicados como civil y la arquitectura. La
ilusionantes, con éxitos nueva planta de frigoríficos estación intermodal Vittyla inaugurado el Polideportivo
y eventos memorables. El de Liebherr en Aurangabad, Mobility Hub en Kerala, el de Navelim en Goa, continúan
esfuerzo y la adaptación a las de Danobatgroup RPK New Administrative Building las obras del Palacio de
la cultura del país han sido en Pune, los Master Plan de para CMA en Chennai… Son Justicia en Panaji y en
la rutina diaria, experiencia ciudades como Panaji en Goa algunos de los proyectos breve se iniciarán las obras
que, con el esfuerzo personal o Solapur en Maharashtra, firmados por LKS KREAN que de la planta de congelados
y la dedicación de cada los planes integrales de eco- muestran el compromiso y Navarra en Punjab, todos ellos
uno de los compañeros restauración de los ríos Adyar apuesta empresarial en India. proyectados y dirigidos por
sobre el terreno, ha servido y Cooum en Chennai, la Recientemente se ha LKS KREAN. ◗

EL VICEPRESIDENTE DE COMPRAS DE SEAT VISITA MONDRAGON


SE ACERCÓ A EDERTEK, MAIER TECHNOLOGY CENTRE, BATZ ZAMUDIO Y
MATRICI PARA CONOCER SUS PROYECTOS DE DESARROLLO.

A lfonso Sancha,
vicepresidente de Compras
de SEAT, acudió acompañado
del director de Compras,
José Luis Astoreca, a
visitar MONDRAGON y las
cooperativas del sector de
Automoción. Su estancia
se inició con un encuentro Visita a cooperativas elementos derivados de la desarrollando, para SEAT y
con la dirección de las A continuación, se electrificación del sector. otras marcas del Grupo VW.
cooperativas en el centro desplazó hasta Edertek, Posteriormente, se Alfonso Sancha realizó
corporativo de Arrasate, para conocer los últimos acercó a la planta de BATZ una valoración positiva de
en el que compartieron las desarrollos de componentes Zamudio, para recorrer sus las capacidades del grupo en
perspectivas del sector, e innovaciones de Fagor instalaciones recientemente el sector y ha recomendado
así como las estrategias Ederlan, Ecenarro y Mapsa, renovadas de fabricación a todas las empresas que
de SEAT para los nuevos orientados a conseguir de componentes de plástico "sigan trabajando en la
lanzamientos. Especial componentes aligerados que reforzado, que permiten a innovación de los productos
atención a los modelos bajo ayuden a la reducción de los OEM´s, reducir el peso y y de los procesos, con
la denominación CUPRA, emisiones de los vehículos. producir componentes ligeros agilidad y flexibilidad
la nueva marca en la que También visitó Maier de manera competitiva. para poder seguir siendo
SEAT está poniendo el Technology Centre (MTC), Finalmente visitó Matrici, competitivos en un
foco para sus desarrollos donde Maier presentó donde se mostraron las entorno tan cambiante y
futuros, aportando mayor la evolución de los capacidades para fabricar demandante como es el
valor al cliente, para así componentes de decoración, troqueles de estampación, sector de Automoción", en
conquistar un segmento con las nuevas tendencias de y algunos proyectos que este momento de transición
más elevado de mercado. diseño, iluminación y otros en este momento se están tecnológica. ◗

20 PRIMER TRIMESTRE 2020


Albiste gehiago | Más noticias www.tulankide.com

JUANITO LASA JAUREGIRI, ERRESPETUZ, MAITASUNEZ ETA MIRESMENEZ OBITUARIO

ORAIN DELA EGUN BATZUK MUNDU HONETAKO EGIN BEHARRAK EGIN


ONDOREN UTZI GINTUEN BETIKO, HALA BEHARREZ JUANITO LASA
JAUREGIK. AURREZ AURRE AGURTZERA JOATERIK EZ NUEN IZAN,
EZ BAITNUEN GARAIZ JASO BERE HERIOTZAREN BERRI.

uanitori zer eskertu franko dugu aurrera jotzea erabaki zuen eta beste
J AMPO sortzen hasi ginen garai guztiok berari jarraitzea erabaki genuen.
haietan eman zigun aholku onengatik. Garai hartan 7 kooperatiba ginen
Beasainen Joxe Joakin Lasaren etxean Goierrin: POYAM ordurako AMPOrekin
ezkutu-mizkutuka jai goizetan elkartzen bat eginda, beste batzuek sortu
ginenean, bera ekonomiako ikasle berriak eta beste batzuk gu baino urte
bikaina zela, aholkuak ematen zizkigun. gehiagoko ibilbidea izan arren beren kasa
Gogoan dut egun batez zer esan zigun: baliatzeko indar nahikorik ez zutenak. badugu zer eskertu Juanito Lasari, baita
zuek su lekua prestatu, laratzean AMPOren babesean eta Juanito Lasaren Goierri bailara osoak ere.
danbolina esegi eta erretzeari ekin; gidaritzapean, kostata baina taldeak Alabaina, Juanito ez zen kooperatibak
hala egiten baduzue, ni, ikasketak aurrera jo zuen. Salbuespena ALTUR zuzentzeaz bakarrik arduratu,
bukatzen ditudanean, etorriko natzaizue izan zen, esfortzu galanta egin arren herrigintzan ere gogotik saiatu baitzen:
gaztainak sutatik ateratzera. Eta aurrera jotzerik lortu ez zuen bakarra izan demokrazia garaiko Beasaingo lehenengo
emandako hitza zintzo asko bete zuen: baitzen. ALTURreko langileak Goierriko alkatea izan zen -AMPO eta Udala aldi
etorri eta gerente kargua hartu zuen; beste kooperatiben artean banatu ziren; berean zuzendu zituen-, gero Eusko
gaztainak sutik ateratzen hasi zen. asko AMPOn. Jaurlaritzan, Ardantza lehendakari
Gero AMPOn danbolina martxa Askok agian ez dute horrela zela, barne sailburua izan zen 4 urtez.
onean jarri eta gaztaina ugari atera ikusiko, baina nik halaxe bizi dut eta Beharra non, Juanito han. Gizon osoa
ondoren, urte batzuetan beste batzuek zalantza handirik gabe aitortzen diot eta benetako abertzalea. Kargu horiek
jarraitu zuten gaztainak ateratzen. Juanitori Goierriko kooperatiben aita- hartzeko AMPOko gerente kargua utzi
Goierrin kooperatibak mendian pontekoa izatea edo, nahi izanez gero, behar izan bazuen ere, Juanitok AMPOn
perretxikuak bezala zabaldu ziren, baina Goierriko kooperatiben Jose Maria eman zuen lan bizitza gehiena.
aurrera irtetea ez da beti kontu erreza Arizmendiarrieta. Horrela sentitzen dut Agur eta ohore bihotz-bihotzez, egun
izaten. Gehienetan nahiko egoera larriak eta zalantza izpirik gabe aitormen hau handian goiko kooperatiba handi hartan,
bizi izan zirenez, Caja Laboralak taldeak zor nion berari eta idatziz jaso nahi izan amai gabeko zorionen besarkada batean
eratzea erabaki zuen: Goierrin guri Goilan dut. elkartu arte.
taldea osatzea egokitu zitzaigun. Ez Bukatzeko, gogora ekarri nahi ditut Ea bizi berri horretan zorionezko
zan AMPOko lankide askoren gogokoa Goilan sortu zuten kooperatibak: ORKLI, kooperatiba erraldoi bat sortzeko aukera
izan, Juanitok berak sarritan esaten EREDU, EDERFIL, KENDU, AMPO-POYAM, izaten dugun. ◗
zuen "jostunaren kutxa" bat zela, baina IRIZAR eta ALTUR; bakar-bakarrik azken
Juanito hain zen kooperatiba zalea, horrek ez zuen aurrera egiterik izan. Nire Joxe Mari Etxaluze,
sutsua gainera, beti bezala orduan ere iritziz, Goilan sortu genuen kooperatibok Ampoko sortzaileen taldekidea

EROSKI INAUGURÓ 58 FRANQUICIAS EN 2019

E sta expansión, junto a la


transformación emprendida en su
una, Andalucía, Comunidad Valenciana
y Madrid con 3 aperturas. Le siguen
red de tiendas propias, representa Aragón, Castilla La Mancha con dos
un fuerte impulso a la extensión del inauguraciones respectivamente. Por
modelo comercial contigo que define la último, EROSKI ha inaugurado una
nueva generación de tiendas EROSKI. tienda franquiciada en Cantabria, La
Las comunidades autónomas donde Rioja y Navarra, respectivamente.
se han concentrado el mayor número EROSKI mantiene el ritmo de
de inauguraciones son Cataluña (17), aperturas de franquicias con más de
Galicia (8), País Vasco (7), Castilla León 300 inauguraciones en los últimos seis
y Baleares con 5 inauguraciones cada años. ◗

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 21


NUEVA LEY DE COOPERATIVAS

EN
PORTADA
ENTRA EN VIGOR LA NUEVA
LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
EL PARLAMENTO VASCO DA LUZ VERDE A LA NUEVA NORMA QUE SUSTITUYE A LA AN-
TERIOR DE 1993. SATISFACCIÓN GENERALIZADA EN EL MUNDO COOPERATIVO VASCO,
TANTO POR EL NIVEL DE CONSENSO LOGRADO PARA SU APROBACIÓN COMO "POR LA
ADECUACIÓN DE LA NUEVA LEY A LOS NUEVOS TIEMPOS".

a aprobación de la nueva Ley positivamente la nueva norma, ya


L de Cooperativas de Euskadi se
realizó el pasado 20 de diciembre
que, desde el punto de vista legal,
“nos hemos puesto al día y mirando
en el Parlamento Vasco con un al futuro” y además "posibilita un
consenso prácticamente absoluto modelo organizativo más flexible
y sin ningún voto en contra. De para poder estar presente y competir
esta forma, se pone fin a un largo en un mercado globalizado".
proceso de elaboración y debate que El ámbito de aplicación de
se inició en 2013 y que finalmente la nueva Ley afecta a todas las
ha culminado con la aprobación del cooperativas con domicilio social
texto normativo que sustituye a la en el territorio de la Comunidad
Ley anterior, que databa de 1993. Autónoma del País Vasco, más de
Las instituciones cooperativas 3.000 cooperativas vascas, y algo
vascas han coincidido en valorar más de 80.000 empleos.

22 PRIMER TRIMESTRE 2020


31 enero 2022 PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY
Plazo para adaptación
de Estatutos La Ley ampara la fusión de las cooperativas con otro tipo
de sociedades, incorpora el uso de las nuevas tecnologías,
Los Estatutos Sociales deben amplía a una tercera parte el límite de personas no socias en la
adaptarse a la Ley en el plazo de composición del Consejo Rector, o incrementa a un 30% el límite
de horas/año de los trabajadores por cuenta ajena (TCAs).
dos años (antes del 31 de enero de
2022) y su adecuación tiene que Consejo Rector En su Incremento del límite de horas
aprobarse en la Asamblea General composición, se aboga por una de TCAs Se amplía el porcentaje,
de la cooperativa. Además de la representación equilibrada de que pasa del 25% al 30%, que fija
mujeres y hombres. Se eleva a 1/3 el límite de horas/año a realizar
adaptación de los Estatutos, puede el límite máximo de participación por las personas trabajadoras
que sea necesario adecuar también de personas no socias en la por cuenta ajena en relación
el Reglamente Interno Cooperativo. composición del órgano. Se abre a las realizadas por personas
la posibilidad de que la función socias trabajadoras en las
de Secretaría del Consejo Rector cooperativas de trabajo asociado.
recaiga en una persona no
165 artículos miembro del órgano o no socia Fusiones especiales La
La nueva norma sustituye de la cooperativa. Se desarrolla nueva Ley prevé de forma
la posibilidad de retribuir a expresa la posibilidad de que
a la Ley 4/1993, de 24 de junio y las personas administradoras las cooperativas se fusionen
consta de 165 artículos, anteriormente regulada. con cualquier otro tipo de
9 disposiciones adicionales, societario, civil o mercantil.
2 disposiciones transitorias, una Régimen económico La
cooperativa responde por las Condiciones laborales dignas
derogatoria y 5 disposiciones deudas adquiridas con todo su Se hace una referencia al
finales, estructurados en 4 títulos, patrimonio, presente y futuro, cumplimiento de las condiciones
16 capítulos y 23 secciones. Es, en quedando libre el patrimonio "dignas" y los estándares
realidad, un profundo ejercicio personal de las personas socias. laborales mínimos establecidos
En caso de pérdidas, no por la OIT a las cooperativas
de refundición legislativa. hay orden de prelación en la de trabajo asociado.
imputación de éstas y además
se amplía el límite para su Compliance e igualdad Las
imputación al Fondo de Reserva cooperativas de más de 50
Obligatorio. personas socias deberán
incorporar un modelo de
Nuevas tecnologías Se posibilita prevención de delitos (Compliance
el uso de nuevas tecnologías Penal) y garantizar que la
(web, internet, videoconferencias, cooperativa sea un ámbito
etc.) para convocar, celebrar libre de violencia sexista.
reuniones y emitir el voto en
la Asamblea General y Consejo Reconocimiento como
Rector. Asimismo, se incluye agente social al conjunto
la posibilidad de legalizar la del cooperativismo vasco,
documentación social (libros de así como la proposición de
personas socias, aportaciones medidas de fomento para la
a capital, actas de órganos, representatividad institucional
etc.) en soporte electrónico. del movimiento cooperativo.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 23


NUEVA LEY DE COOPERATIVAS

EN
PORTADA María Jesús San José
CONSEJERA DE TRABAJO
Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO

LA LEY DE COOPERATIVAS SE APRUEBA TRAS


UN PROCESO LABORIOSO, DE DIÁLOGO Y
CONSENSO EN EL SECTOR, QUE HA SERVIDO
PARA CONTRASTAR LA EFICACIA DEL
MOVIMIENTO COOPERATIVO VASCO. ADEMÁS, HA
CONTADO CON LA IMPORTANTE COOPERACIÓN
DE LAS TRES UNIVERSIDADES VASCAS. Y,
EN LA FASE PARLAMENTARIA, CON UNA
IMPORTANTE ACTIVIDAD INNOVADORA POR
PARTE DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
CON SU PUBLICACIÓN, SE CUMPLE
EL COMPROMISO GUBERNATIVO Y DEL
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA EN
MATERIA DE CALENDARIO LEGISLATIVO.

La Ley busca el equilibrio entre la funcionalidad


de la empresa cooperativa y los elementos
configuradores de la identidad cooperativa.”

¿ Por qué era necesaria la


actualización? ¿Cuáles son las
novedades de la nueva Ley?
regulados. Además, se ha
integrado la regulación de la
sociedad cooperativa pequeña.
cooperativo; como es el caso de
las cooperativas de viviendas
y las de transporte de trabajo
Desde su publicación, la También había otros aspectos asociado.
necesidad de adoptar soluciones que eran precisos aclarar o Por último, hemos mejorado la
jurídicas adecuadas ha modificar como la determinación adaptación de la actividad de la
ocasionado la modificación de de la identidad de este tipo Administración, de fomento y de
Ley 4/1993 diversas veces, como de sociedades, democráticas y control, en materia cooperativa
se ha producido en 2000, 2006 y solidarias, la responsabilidad de al entorno jurídico, económico
2008, además de los desarrollos los socios por las deudas sociales e institucional actual; así como
reglamentarios aprobados. Todo y la imputación de pérdidas. al grado de desarrollo de las
ello complicaba, cuanto menos, Hemos regulado el gobierno propias cooperativas vascas
la aplicación de la normativa corporativo y revisado como sociedades, identificando,
en vigor, de forma que se ha la configuración legal de fomentando y garantizando lo
procedido a una refundición determinadas clases de específico de la identidad de
de toda esa normativa, incluso cooperativas para garantizar, estas sociedades, aquello que
subiendo a rango algunos no solo posibilitar, su acomodo legitima su consideración como
extremos reglamentariamente al régimen orgánico y funcional de interés social.

24 PRIMER TRIMESTRE 2020


Mantener la esencia del su acceso a la innovación
cooperativismo ha sido tecnológica y organizativa KOOPERATIBISMOA ETA
clave ¿verdad? En cuanto e impulsando iniciativas GIZARTE-EKONOMIA EUSKADIN
a valores, identidad, etc. que surjan desde las propias ETA EUSKADIRENTZAT
En efecto, se ha tenido especial sociedades cooperativas.
cuidado en no afectar la Con dichos apoyos y por su
identidad esencial cooperativa,
conceptualizada por los
potencialidad transformadora,
el cooperativismo es y está
Z ifra eta kopuruek ondo adierazten
dute kooperatibismoaren
valores y principios definidos llamado a ser en mayor balioa, berezko balioa eta baita balioen
por la Alianza Cooperativa medida, un factor cada vez más potentzialtasuna ere. Gizarte-ekonomiaren
Internacional entendidos en la importante en el desarrollo balioak bertan lan egin duten eta egiten
aplicación práctica consolidada económico y social de este País. duten pertsonenak dira. Era berean, baina,
del cooperativismo vasco. gizabanakoa gainditzen duen eredua
Así, la Ley busca En la práctica, ¿cómo se da, gizartearen erdi erdian kokatzen
constantemente el equilibrio materializarán los cambios que dena. Zentzu honetan, beharrezkoa
entre la funcionalidad de la propone la Ley? ¿qué tipo de izateaz gain, ereduak baieztatzen du
empresa cooperativa, para medidas se adoptarán desde el posible dela gizarte kohesionatua,
lo cual se han introducido Gobierno en cuanto al fomento egituratua, hain justu desberdintasunaren
elementos puramente operativos de la Economía Social? kontrako bidean dagoen gizartea.
de las sociedades de capital, y los Las medidas de fomento MONDRAGON taldearen arrakasta-
elementos configuradores de la cooperativo se hallan reguladas ibilbidea gizartean dago, Euskadiren
identidad cooperativa. en el artículo 157 de la nueva arrakasta-ibilbidearen zatia da. Alde
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, horretatik, ekonomia sozialaren alde egiten
La nueva Ley pone en valor la de cooperativas de Euskadi. Se jarraitu behar dugu.
fórmula del cooperativismo mantienen las básicas anteriores
como pieza clave para y se añaden otras como las
el desarrollo del ámbito referentes a la contratación
socio-económico vasco. pública, a las operaciones en
El cooperativismo está el sector agrario y alimentario,
presente en todos los sectores en el ámbito educativo o en los Ha tenido ocasión de visitar
económicos de Euskadi, siendo supuestos de crisis empresarial algunas cooperativas de
especialmente significativo de empresas ordinarias para MONDRAGON. ¿Qué impresión
el peso de las cooperativas que puedan convertirse en ha recibido? ¿Cuál es su
de trabajo asociado. En este sociedades cooperativas. percepción general?
sentido, la Ley recalca la En concreto, cada año Muy positiva. Conozco y he
obligación de los poderes se publican ocho órdenes visitado varias cooperativas
públicos de la Comunidad subvencionales que tienen por de la Corporación. En general,
Autónoma del País Vasco, no objeto la promoción de nuevas es de destacar el carácter
solo del Gobierno Vasco, en cooperativas, la ampliación colaborativo, de integración
el ámbito de sus respectivas de su base societaria, la e intercooperación sobre el
competencias, para la promoción intercooperación, la mejora de que se asienta la Corporación
y el estudio y la difusión de los las herramientas de gestión, MONDRAGON, adaptando e
principios y valores propios del el apoyo de sus estructuras integrando la universidad –en
cooperativismo, favoreciendo asociativas; además del fomento su faceta fundamentalmente,
entornos sociales y económicos de la responsabilidad social de investigación- la empresa,
que fomenten el desarrollo de empresarial y en general, de la y la sociedad de su entorno.
actividades económicas a través participación de los trabajadores Es un proyecto global
de cooperativas, facilitando en la empresa. estratégico, que pone en valor la
cooperación y el cooperativismo
vasco, en el entorno europeo y
mundial. En cualquier caso, mis
visitas a varias cooperativas de
LA LEY BUSCA EL EQUILIBRIO ENTRE LA MONDRAGON no hacen más que
FUNCIONALIDAD DE LA EMPRESA COOPERATIVA confirmar mi impresión personal
Y LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES acerca de la trayectoria de éxito
DE LA IDENTIDAD COOPERATIVA. del grupo. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 25


NUEVA LEY DE COOPERATIVAS

EN
PORTADA Lege berriak malgutasun operatiboaren eta
nortasun kooperatiboaren arteko beharrezko
oreka eman nahi die kooperatibei. Hau da,
alde batetik, sozietate kooperatibo baten
nortasuna definitzen duten ezaugarri propioak
mantenduko dira, baina, aldi berean, gainerako
enpresek bezalako tresnak izango dituzte,
baldintza berdinetan lehiatu ahal izateko.

Javier Goienetxea Gehien aipatu diren gaietako bat izan da


MONDRAGONEKO KONGRESUKO bazkide ez diren langile kontratudunen
ordu kopuruaren igoera…
LEHENDAKARIA
Ehuneko %25 edo %30 izan
behar den, eztabaida hori
ez da oso garrantzitsua. Ez
du funtsezko elementurik
Lege berriak malgutasun hausten, eta beste legedi
kooperatibo batzuetan
operatiboaren eta nortasun hedatuta dagoen praktika
bat da. Edonola ere,
kooperatiboaren arteko beharrezko ehunekoaren aldaketa

oreka eman nahi die kooperatibei” beharrezkoa da merkatuen


lehiakortasun gero eta
handiagoari malgutasunez
erantzuteko. Eredu parte
hartzaileagoa gara, alde
handiz gainera, ezarritako
enpresa eredu batzuekin
alderatuta. Eta gainera,
er balorazio orokor egiten duzu kontuan hartu behar da kooperatibaren
Z onartutako Legeari buruz? emaitza positiboen (irabaziak) banaketan ere
Oso positiboa. Azken lau urteetan parte hartzen dutela, baina ez dutela parte
biziki landu dugun arau bat da, eta oso hartzen emaitza negatiboetan (galerak).
pozgarria da ikustea onartzeko garaian hain
kontsentsu zabala lortu dela. Eguneraketa Eta, zer diozu administratzaile lanetan
oso-oso beharrezkoa zen, kontuan hartuta kanpoko pertsonak sartzeari buruz?
aurreko arauak dagoeneko 26 urte zituela, Administratzaileen profesionalizazioa eta
eta, harrezkero, mundua asko aldatu dela. ordainsaria gure kooperatibetan ia existitzen
ez den praktika bat da. Begi-bistakoa da gure
Legearen zer alderdi nabarmenduko zenuke? munduaren kanpotik irizpideak eta talentua
Aurreproiektuak gobernu kooperatiboaren gehitzeko aukera bat dela, eta ondo etorri
inguruko funtsezko alderdiak landu ditu, daitekeela kooperatibetan gure garapen
estatuaren 31/2014 Legean, abenduaren sozio-enpresariala hobetzeko, egokitzat
3koan, xedatutakoaren ondorioz, gure jotzen badute edo beharrezkoa badute. 
kooperatibetan gobernua hobetzen dela
bermatzeko. Eta bazkideen erantzukizunari
buruzko hainbat alderdi argitzen ditu,
enpresa krisia gertatzen denerako.
Gainera, sozietate kooperatibo baten
banaketa edo zatiketa arautzen da, AZKEN LAU URTEETAN BIZIKI
kooperatibak eraldatzeko baldintza
batzuk kendu dira, eta funts banaezinen
LANDU DUGUN ARAU BAT DA,
transferentziarako operatiba malgutzen da, ETA OSO POZGARRIA DA IKUSTEA
ondare kooperatiboaren kontzeptu batzuk ONARTZEKO GARAIAN HAIN
argituz. KONTSENTSU ZABALA LORTU DELA.

26 PRIMER TRIMESTRE 2020


Una Ley de Cooperativas para el siglo XXI

La nueva Ley aporta a las cooperativas no- Iniciamos, por tanto, con gran ilusión un
vedades importantes. Nos dota de un nue- 2020, con una nueva Ley con la que estoy
vo modelo cooperativo que aporta mayor convencido de que las cooperativas vascas,
seguridad jurídica (limitación de respon- con sus valores y principios como bandera,
sabilidad de las personas socias), además continuarán trabajando con el dinamismo,
de posibilitar un modelo organizativo más la responsabilidad con la sociedad y con el
flexible para poder estar presente y compe- entorno, que les caracteriza". Patxi Olabarria
PRESIDENTE DEL
tir en un mercado globalizado. En este pun- CONSEJO SUPERIOR
to, debo recordar que el nivel de interna- Continuaremos liderando la creación de DE COOPERATIVAS
cionalización de las cooperativas vascas es opinión del cooperativismo vasco, contri- DE EUSKADI
muy elevado, ya que las dos terceras partes buyendo a generar una cultura cooperativa
de sus ventas proceden de mercados inter- en la sociedad vasca, favoreciendo la sos-
nacionales". tenibilidad y competitividad de las coope-
rativas existentes y, por supuesto, promo-
Estoy convencido de que la nueva Ley nos viendo la creación de nuevas cooperativas
permite continuar siendo líderes en Euska- en Euskadi". 
di en el modelo de empresa que menos des-
igualdades de género o sociales genera, que LA NUEVA LEY NOS PERMITE CONTINUAR SIENDO
mejor distribuye la riqueza o que menos
impacto medioambiental provoca; y, todo
LÍDERES EN EUSKADI EN EL MODELO DE EMPRESA
ello, priorizando las personas sobre el ca- QUE MENOS DESIGUALDADES DE GÉNERO O SOCIALES
pital y con una gobernanza democrática y GENERA, QUE MEJOR DISTRIBUYE LA RIQUEZA O
participativa". QUE MENOS IMPACTO MEDIOAMBIENTAL PROVOCA.

SESIONES FORMATIVAS SOBRE EL IMPACTO DE LA LEY EN LAS COOPERATIVAS

ARRASATE
E l equipo de LKS Next Legal presentó en
formato desayuno de trabajo celebrado
el pasado 6 de febrero en el Parque Tecnológico
Garaia las novedades que incorpora el nuevo texto
legal y sus implicaciones para las cooperativas.
A la cita de Arrasate acudieron 60 personas
de distintas cooperativas y a lo largo de la
reunión se hizo un repaso detallado de la Ley,
con el foco en sus aspectos más novedosos.
A esta primera sesión le han seguido otras dos:
una en Bilbao, el 11 de febrero en el hotel Domine; DONOSTIA
y otra en Donostia, en el NH Aranzazu, el pasado
13 de febrero.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 27


NUEVA LEY DE COOPERATIVAS

EN HAY UN MAYOR DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD


PORTADA Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS
MIEMBROS DE CONSEJOS RECTORES”

L a Ley ofrece un marco


nuevo que sigue
posibilidad de autorregular las
condiciones laborales dentro
reivindicando a la empresa de las cooperativas. Junto a
cooperativa como una fórmula ello, destacaría el aspecto de la
jurídica válida para tener una flexibilidad, de cara a realizar
empresa de éxito en el nuevo contrataciones de personas
contexto de mercado. Mantiene los trabajadoras por cuenta ajena, e
principios y valores propios de la igualmente el mayor desarrollo de
cooperativa que todos conocemos la exigencia de responsabilidad y
y desde un punto de vista laboral, profesionalización de las personas
Josu Agirre
LKS NEXT LEGAL sigue reivindicando también la integrantes de los consejos rectores.

URRATS HANDIA DA KOOPERATIBISMO INDARTSU BAT BERMATZEKO”

E uskadiko Kooperatiben
Lege berria onartzea
behar dugu, munduan lehiakorrak
izateko aukera izan dezagun.
urrats handia da kooperatibismo Gehien baloratzen dudana da
indartsu eta etorkizuna duen bat Gobernantza Kooperatiboari
bermatzeko, gero eta aldakorragoa buruzko xedapenak, izan ere, nire
den testuinguru ekonomiko ikuspegitik, funtsezko gaia da
eta sozial batean. Kooperatibek gaur egungo kooperatibentzat.
Jone Urzelai oinarri juridiko sendo bat eduki
FAGOR INDUSTRIALEKO
LEHENDAKARIA

HOBETO EGOKITZEN DA KOOPERATIBEN GAUR EGUNGO EGOERARA”

L egea, funtsezko zutabeak


mantenduta, hobeto
handiagoa eskainiko dio, behar
izanez gero, egikera berriak
egokitzen da kooperatiben gaur planteatzeko, jarduera enpresariala
egungo egoerara. Alde batetik, merkatuan berdintasun
bazkideei segurtasun juridiko baldintzetan garatu ahal izateko
handiagoa emango die, eta, eta, horrenbestez, kooperatiba
bestetik, kooperatibari malgutasun moduan, etorkizuna bermatzeko.
Kuireka
Etxebarria
COPRECIKO
LEHENDAKARIA

28 PRIMER TRIMESTRE 2020


JASANGARRITASUNAREKIN LEGE BERRIAREN
ETA GOBERNANTZA TESTU OSOA
KOOPERATIBOAN WEBGUNEAN
SAKONDU BEHARRAREKIN
LOTUTAKO ALDERDIAK
JASO DITU LEGEAK” D agoeneko
eskuragarri
dago Lege berriaren
testua oso-osorik
Rosa Lavín webgunean. Gainera,
KONFEKOOPEKO
Legeak ez du ahaztu azken hamarkadan LEHENDAKARIA hiru formatutan ikusteko
eta aurrekoaren zati batean jasan dugun eta jaisteko aukera
enpresa-krisi handia, konponbidea ematen du webguneak,
eskatzen zuten egoera berriak azaleratu baitziren krisialdi pdf, epub eta testu
horretan. Horri begira, bazkideek kooperatibaren hartzekodunen elebidunean. Euskaraz
aurrean duten erantzukizuna mugatua, are gehiago zehaztu da, nahi izanez gero, Euskal
ekarpen sozialen enbargaezinak direla xedatu eta ekarpenak Herriko Agintaritzaren
ez itzultzeko aukera garatzen du, baldin eta itzultze horrek Aldizkariaren webgunean
desoreka eragiten badie ratio ekonomiko-finantzarioetan". sartu behar da, 2019ko
abenduaren 30ean, eta
Gainera, Legeak gizarte-aldaketekin, jasangarritasunarekin bertan dago Legea.
eta gobernantza kooperatiboan sakondu beharrarekin lotutako Gazteleraz, berriz,
alderdiak jaso ditu. Horretarako, honako neurri hauek hartu ditu, Boletín Oficial del País
besteak beste: bazkide izan gabe administrazio-organoan parte har Vasco-ren webgunean.
dezaketen pertsonen kopurua handitzea; organo horretako idazkaria
kontseilari ez den norbait izan ahal izatea; administratzaileen Euskarazko bertsioaren
ardura- eta leialtasun-betebeharrak finkatzea; eta administratzaileen esteka, hementxe:
debekua kooperatibarekin lehian dauden edo interes-gatazkak
ortzen dituzten jarduerak betetzeko arauak gehiago garatzea".

Halaber, Euskadi oparoagoa, parte-hartzaileagoa eta berdinzaleagoa


lortzeko bidean Euskal Kooperatibismoak izan duen garrantzia eta egin
duen ekarpen handia aitortu ditu Eusko Legebiltzarrak. Horregatik,
gizarte-eragilearen izaera onartu dio Euskal Kooperatibismoa
ordezkatzen duen erakunde nagusiari, eta ekonomia-, hezkuntza-
eta gizarte-erakundeetan duen ordezkaritza onetsi du. Legean
berariaz jasota gelditu da kooperatibak sustatzeko konpromisoa, Eta gaztelerazkoa,
bai berriak sortzeko, bai lehendik daudenak erabat garatzeko". hementxe:

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 29


COLABORACIONES
|
EL PROYECTO HEAT&COOK PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS
DE LA CAPV QUE CENTRAN SU ACTIVIDAD EN SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PARA
EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN ACS Y COCINADO RESIDENCIAL Y PROFESIONAL.

HEAT & COOK


I+D+i en tecnologías de calentamiento
en confort y cocción

HEAT& COOK
ha sido cofinanciado por el
fondo europeo de desarrollo
regional 2014-2020 (FEDER).
El consorcio está formado
la Red Vasca de Ciencia y
Tecnología e Innovación (Centro
Stirling, Ikerlan y Mondragon
Gobierno Vasco y la Unión tanto por empresas líderes en Unibertsitatea). El Cluster
Europea dentro de su programa su sector (Copreci, Domusa, ACEDE, por su parte se encarga
de de apoyo a la I+D empresarial Eika, Fagor Industrial y de la difusión del HEAT&COOK.
– Hazitek 2018, a través del Orkli) como por centros de

INVESTIGACION NUEVAS NECESIDAD SOLUCIÓN MERCADO


TECNOLOGÍAS

COCCIÓN

CONFORT

30 PRIMER TRIMESTRE 2020


Las empresas se están apoyando en los centros tecnológicos para investigar y
desarrollar nuevos sistemas de calentamiento más eficientes,. A continuación se
describen las necesidades de partida de cada una de las empresas participantes:
EMPRESA NECESIDAD DE PARTIDA ÁREA El alcance de estos
objetivos, tanto
en el sector del
Nuevas soluciones para la optimización del COCCIÓN
confort como en de
quemador a gas de barbacoas para mejorar la • Gas barbacoa.
la cocina doméstica
estabilidad de las llamas. • Gas Doméstica.
y profesional, exige
Soluciones de gama media-alta, para incorporar • Inducción.
el dominio de las
mayor control en la cocción a gas.
siguientes capacidades:
Introducir nuevos semiconductores de potencia
• Eficiencia Lograr
basados en SiC o GaN para nuevos sistemas de
mayor eficiencia
inducción.
energética,
calificaciones
energéticas
El desarrollo de nueva solución de bomba de calor CONFORT superiores y
que tenga una reducción en la utilización de gases • Biomasa. reducción de gases de
de efecto invernadero. • Bomba de efecto invernadero.
Una nueva solución para utilizar los residuos de calor. • Control Proporcionar
las nueces, aceitunas, avellanas… como combustible un rango de
en las calderas de biomasa. modulación mayor y
una mayor precisión
en el control de los
Nueva solución para mejorar la eficiencia energética COCCIÓN equipos.
de las encimeras eléctricas industriales y además de • Thick film. • Seguridad Aumentar
ello aportar flexibilidad al cocinero en el control de • Radiante. la seguridad mediante
la encimera, trasladando interfaces utilizados en lo • Inducción. mayor estabilidad de
domestico al ámbito industrial. las llamas, evitando
fuegos desatendidos
o eliminando la llama
Dar un salto cualitativo en materia de seguridad y COCCIÓN piloto.
mejorar la ergonomía del cocinero. Avanzar en la • Gas profesional. • Conectividad
eficiencia energética y dar un primer paso hacia la El control de los
conectividad de los equipos de cocción. equipos mediante la
electrónica posibilita
la comunicación
Existe una tendencia de mejorar los aislamientos CONFORT vía móvil e incluso
de las viviendas, por lo que la potencia mínima • Caldera de gas conectar equipos
necesaria en calefacción de las viviendas está condesanción. entre sí.
disminuyendo. A su vez, es cada vez más común Durante las
que haya dos o tres duchas a la vez, por lo que la entrevistas realizadas
potencia necesaria de la caldera está aumentado. a los miembros del
consorcio, la capacidad
SOLUCIONES EFICIENTES EN SISTEMAS DE CALENTAMIENTO más valorada ha sido
la del control para
CONTROL EFICIENCIA SEGURIDAD CONECTIVIDAD modular con mayor
Mayor rango Calificación Estabilidad Conectar equipos precisión la seguridad
de modulación. energética. de llamas. entre sí. de los equipos así como
Mayor Precisión. Eficiencia Eliminar llama Comunicación la eficiencia energética
energética. piloto de vía móvil. que contribuya a
Electrónico. seguridad.
mejores calificaciones
Reducción de Fuegos
Compatiblilidad tamaño. energéticas. 
con utensilios. desatendidos.
Reutilizar residuos Multicombustible.
Detección como combustible.
automática de En los próximos
combustible. Reducción de
gases de efecto meses compartiremos
invernadero. los avances del
proyecto HEAT&COOK.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 31


EUSKAL KULTURA
|

Ibon Martín
Escritor.

LA CARRERA LITERARIA DE IBON MARTÍN (DONOSTIA, 1976) NO EMPEZÓ EN


LA NOVELA SINO EN LA LITERATURA DE VIAJES. ENAMORADO DEL PAISAJE
Y LA GEOGRAFÍA VASCA, RECORRIÓ DURANTE AÑOS TODAS LAS SENDAS DE
EUSKADI. HOY, EL PAISAJE CONTINÚA SIENDO UNO DE LOS PROTAGONISTAS
INDISCUTIBLES EN LA DANZA DE LOS TULIPANES, NOVELA QUE SUPONE
SU CONSAGRACIÓN DEFINITIVA, DE LA MANO DE PLAZA & JANÉS.

“ Como vasco es un orgullo que el modelo


cooperativo surgiera en nuestros valles”
Te encuentras en México, ¿viaje negra me gustaría trabajar en una de y me fascina que en una época en la
de placer o de trabajo? espías para saber qué traman quienes que casi todo está en manos de muy
Una mezcla de ambas. Después de un mueven los hilos del mundo. pocos exista una corporación que
año intenso con toda la promoción que reparta la riqueza y las decisiones de
supone el lanzamiento de una novela ¿Qué opinión te merece la forma tan equitativa. Y encima está
que va a traducirse a una decena de actuación de los medios? en casa ¡toma ya! Como vasco es un
idiomas, necesitaba desconectar. Pocos Negativa, por no decir terriblemente orgullo que un modelo así surgiera en
lugares tan agradables como México negativa. Que la calma nos tenga nuestros valles y que resista, pese a los
para hacerlo. Además, el viaje coincide que llegar por medio de un mensaje esfuerzos de muchos por que no sea así.
con el lanzamiento en Latinoamérica de audio de WhatsApp dice muy
de mi último libro, así que placer y poco a favor de nuestros medios de Nos consta que tienes muchos
promoción se funden estos días. comunicación. Y, cuidado, no digo de seguidores entre los cooperativistas,
nuestros periodistas, sino de nuestros fieles lectores de tus novelas. No
Recientemente has presentado medios. Los periodistas bastante estaría mal un guiño a todos y todas…
tu nueva novela, La danza de tienen con hacer lo que les mandan. Y no solo eso. Eroski es para mí uno
los tulipanes, una novela que se de mis buques insignias en cuanto
desarrolla en Urdaibai. Tras las Respecto a nuestra comunidad, la a ventas se refiere. El apoyo de la
historias que transcurren en la costa cooperativa. ¿Para cuándo una novela cooperativa, con una presencia destacada
gipuzkoana, el pirineo navarro... inspirada en nuestras cooperativas? de mis novelas en sus lineales, ha sido
la intriga llega a Bizkaia. No creo que os gustara mucho que lo clave para convertirme en uno de los
Era una deuda que tenía con un paraje hiciera. De repente comenzaríais a escritores más vendidos del país. Al
excepcional. Desde que comencé en el mirar al de la mesa de enfrente como pensar en Eroski a menudo pensamos
género de suspense le tenía ganas a un presunto asesino. Y en realidad sería en alimentación, pero de algún modo
Urdaibai. Pocos lugares me inspiran tanto. bien fácil hacerlo. Se me ocurren tantas podríamos decir que se trata también
Son precisamente la belleza y la serenidad formas… Desde el operario que podría de una de las principales librerías
que se respiran en los pueblos que sabotear los ascensores de Orona para vascas en cuanto a cifra de negocio.
rodean el estuario las que me desafiaron que cayeran al vacío hasta la cajera de
a romper la armonía y soltar un asesino Eroski que podría impregnar en veneno Para finalizar, a aquellos y
en serie en sus orillas. Me encanta ese los billetes que devuelve a los clientes. aquellas que aún no te han
contraste entre la belleza y el horror. ¿Y qué me dices del auxiliar de GSR que descubierto. Invítales a leerte.
podría…? Bueno, mejor no doy tantas Les diría que prueben con El faro
Háblenos de actualidad. ¿No ideas, pero es evidente que con tantos del silencio, con la que se inicia una
crees que el coronavirus da miles de socios podría preparar caldo serie de cuatro libros independientes
para una novela negra? del bueno. Me lo tendré que pensar. entre sí. Van a descubrir que nuestra
Con el respeto suficiente y al mismo costa no tiene nada que envidiar a
tiempo con un cierto hastío por la ¿Conoces el ámbito de la cooperativa, la escandinava cuando de escenarios
sobrealarma generada. El miedo vende de la Corporación MONDRAGON? oscuros se trata. Ahora bien, que
periódicos y vacunas que probablemente Lo conozco bien. Algunos de mis preparen el chubasquero, porque en
no necesitemos. Más que una novela mejores amigos trabajan en el grupo mis novelas llueve. Y mucho. 

32 PRIMER TRIMESTRE 2020


| INTERCOOPERACIÓN

EKIAN LA MAYOR PLANTA SOLAR


CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE

La que ya es la mayor planta solar de


DE EUSKADI YA ESTÁ EN MARCHA Euskadi cuenta con 67.000 paneles
solares de 355 vatios cada uno, 24
MW instalados en total que pueden
alcanzar una producción anual cercana
IMPULSADO POR EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y KREAN, EL PARQUE a los 40.000 MWh, capaz de abastecer
GENERA YA ENERGÍA RENOVABLE TRAS UN AÑO DE CONSTRUCCIÓN. EKIAN de las necesidades eléctricas de
HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN TOTAL DE 24 MILLONES DE EUROS. unas 15.000 familias en un año.
Los 24 MWpico de Ekian duplican
la capacidad fotovoltaica que existía

El parque solar EKIAN, situado en


el Polígono Industrial Arasur,
fue inaugurado a principios de año por
en Euskadi gracias al conjunto de
pequeñas instalaciones repartidas por
toda la geografía vasca, lo que permite
el lehendakari Iñigo Urkullu junto a poner en contexto la magnitud de
representantes de las dos promotoras este proyecto. Este parque supone
(EVE y Krean) y de las 26 empresas un gran paso en el logro de los
inversoras, todas ellas vascas. Se trata objetivos de la Estrategia Energética
del mayor parque solar fotovoltaico de del Gobierno Vasco en materia de
Euskadi que duplica la potencia instalada producción eléctrica renovable para
hasta la fecha en nuestro territorio. el año 2030. En el caso de la energía
En el acto de inauguración, el ARASUR, en el término municipal de solar fotovoltaica -que se sitúa en
lehendakari Iñigo Urkullu destacó la Ribera Baja/Erribera Beitia de Araba. Es un 1,4% del conjunto de la energía
cultura colaborativa que cuenta con un proyecto pionero ya que se trata de la renovable aprovechada- el objetivo es
mucho arraigo en la industria y en la primera vez que se promociona un parque doblar ese porcentaje hasta llegar al
propia sociedad vasca para impulsar e solar a través de la colaboración público- 4,4% en poco menos de una década,
implantar proyectos, “una colaboración privada mediante empresas propietarias para alcanzar una potencia instalada
público-privada para hacer realidad el de parte de la potencia instalada. de 293 MW.
aprovechamiento de fuentes renovables, Las dos entidades promotoras
imprescindibles para el cumplimiento de EKIAN son KREAN (Corporación
de los objetivos y compromisos de la MONDRAGON) y el Ente Vasco de la
transición energética hacia un modelo Energía, la agencia energética del se realizaron las primeras pruebas de
más sostenible”. Gobierno Vasco. A su vez, han atraído producción, en primer lugar con la
Asimismo, el director general del Ente la adhesión de un grupo de 26 empresas carga de un autobús eléctrico de la
Vasco de la Energía, Iñigo Ansola, y el asociadas de diferentes sectores y ámbitos compañía Irizar y, posteriormente,
director del proyecto EKIAN, Asier Etxabe, (tanto del industrial, como de servicios y con la conexión a red de la planta.
destacaron el tesón de ambas firmas por de la administración) que han adquirido La planta solar de Euskadi cuenta con
colaborar y abrir vías innovadoras para parte de la potencia instalada con una 67.000 paneles solares de 355 vatios cada
el desarrollo de proyectos renovables, inversión global de 24 millones de euros. uno, 24 MW instalados en total.
así como la apuesta que las 26 empresas De esta forma, la energía eléctrica
inversoras vascas han realizado por las Ocho meses de obras producida ya se vierte directamente a
energías limpias. Las obras se iniciaron en abril de 2019 la red de distribución general para su
La planta solar fotovoltaica EKIAN con la adecuación del terreno, y se han consumo. En este momento, se encuentra
está ubicada en una finca industrial de prolongado durante ocho meses en los en producción el 90% de su capacidad
55 hectáreas de extensión denominada que se ha procedido a la instalación de pico y paulatinamente llegará al 100%
La lágrima dentro del Polígono Industrial los sistemas fotovoltaicos. En diciembre previsto.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 33


TUITERÍAS
|
TUITERÍAS

¿Muestra la #EconomíaSocial un comportamiento La UE ha hecho oficial la Estrategia


diferente al de las empresas #mercantiles? Respuestas en Digital Europea y el Libro Blanco
el #estudio: “El Ánalisis del Impacto socioeconómico de de Inteligencia Artificial. Estas son
los valores y principios de la Economía Social en España’ sus claves
presentado por #CEPES https://bit.ly/2HFQnmr
https://www.cepes.es/noticias/595_valores-empresas- #transformaciondigital
entidades-economia-social-aportan-sociedad-6-229- #AI #inteligenciaartificial
millones-euros-anuales #estrategiadigital #ciberseguridad

CEPES | @CEPES2 SECURE&IT | @SECURE_AND_IT

Bruselas se
siente lejos y
muchas veces no
nos enteramos
del todo de lo
que la Unión
hace por
nosotros. Aquí
seis ejemplos de
medidas que la
UE ha tomado
en los últimos
años vía @
Statista_ES

EL ORDEN MUNDIAL - EOM | EL ORDEN MUNDIAL - EOM

INDEUS ekimenak, Industriaren Euskal


Plataformak, 2020rako helburuak aztertu
ditu euskara industriaren arloan sustatzeko. COPRECI | @COPRECI
MONDRAGON korporazioko kooperatiba askok parte
hartzen dute ekimenean, euren artean, Coprecik

NUESTRAS CUENTAS @euTUlankide @esTUlankide @enTUlankide

34 PRIMER TRIMESTRE 2020


| MONDRAGON PEOPLE

COMPRENDER MEJOR Y RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE ALGO


MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN, ES UNA OPORTUNIDAD ENORME
PARA NUESTRAS ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE TALENTO.

Atraer talento desde una perspectiva de género

La escasez creciente de
perfiles técnicos o
perfiles STEAM es y será uno
de perfiles STEAM se acentúa
más aún en el caso de las
mujeres. Según datos del
son mujeres solo el 25%
de los matriculados en
ingeniería y arquitectura
de los principales quebraderos Ministerio de Educación, el 54% frente al 72% de mujeres
de cabeza de todas las de las personas universitarias entre las matrículas en
organizaciones. Esta escasez españolas son mujeres, pero en Ciencias de la Salud.

A nte este reto, desde


Mondragon Unibertsitatea
y MIK, en colaboración
confianza para profundizar en
sus necesidades, motivaciones
y preocupaciones. Este
y medioambiental de la
organización.
Si realizamos este análisis
con MONDRAGON, hemos primer estudio cualitativo
Maite Legarra
desde la perspectiva de
INVESTIGADORA EN MIK,
puesto en marcha un nos ha servido para género, las mujeres STEAM se
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
estudio que implica a 900 empezar a visualizar las diferencian en tres aspectos: DE MU ENPRESAGINTZA
personas trabajadoras, que principales motivaciones y − La oportunidad para
tienen entre 18 y 35 años necesidades de los perfiles conciliar su vida
en el que queremos recoger STEAM e identificar los personal y profesional que no incentive
especialmente la visión de las primeros matices desde la y así poder responder la competitividad
mujeres STEAM. La encuesta perspectiva de género. a los compromisos o rivalidad entre
se está realizado entre los A la hora de elegir familiares, mientras que compañeros o la presión
meses de febrero y marzo dónde trabajar, en los hombres solicitan excesiva hacia objetivos.
de 2020, pero queremos general, los perfiles STEAM esa conciliación para En mayo de 2020 tendremos
compartir las primeras priorizan atributos como la poner tener una vida ya las conclusiones del
conclusiones de la fase corresponsabilidad horaria, social-pública más activa estudio completo y las
cualitativa inicial basada en la retribución económica (deporte). compartiremos con las
cuatro focus groups con 28 justa, el dinamismo y las − Una retribución cooperativas para ayudarles a
personas. En la mitad de ellos oportunidades de desarrollo, económica paritaria. definir su propuesta de valor
han participado solo mujeres, un ambiente laboral de − Que en la organización a las personas, incorporando
generando un entorno de confianza y el impacto social haya un ambiente la perspectiva de género. 

MONDRAGON PEOPLE 2019 EN CIFRAS

SE INSCRIBEN
EN UNA OFERTA
99.220 USUARIOS 200.506 5.905
VISITAS
INSCRIPCIONES
18.494 • 3.887
VISITAS A MONDRAGON
OFERTAS PEOPLE
16.543 • 1.512 MYAPP
VISITAS A • 500 SISTEMA
DE ALERTAS
FICHAS COOP
En 2019, su segundo año de vida, MONDRAGON People ha
pasado de 30.395 usuarios que realizaron 95.679 visitas en
2018 a 99.220 usuarios que han realizado 200.509 en 2019.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 35


ELKARRIZKETA
|
PRIMERA ENTREVISTA TRAS LOS PRIMEROS CIEN DÍAS COMO DIRECTOR
GENERAL DE ERREKA; RADIOGRAFÍA PRESENTE Y PREVISIÓN DE FUTURO.
ANTTON TOMASENA ATERRIZÓ EN ERREKA EL PASADO MES DE
OCTUBRE DE 2019. TRAS SUS PRIMEROS CIEN DÍAS AL FRENTE DE LA
COMPAÑÍA GUIPUZCOANA, TOMASENA ANALIZA PARA TULANKIDE
LA ACTUALIDAD, EL FUTURO Y LAS PROPUESTAS DE VALOR EN LOS
DIFERENTES MERCADOS EN LOS QUE ESTÁ Y ESTARÁ PRESENTE ERREKA.

“ ERREKA debe seguir


Antton Tomasena siendo un referente socio-
DIRECTOR GENERAL DE ERREKA
empresarial en Gipuzkoa”

ERREKA
cooperativa de Corporación
es
una
seguimos en pleno proceso
de internacionalización,
expandiéndonos en diferentes
del vehículo… hay muchas
preguntas y faltan respuestas.
En cuanto a los objetivos,
MONDRAGON que emplea a mercados, conscientes de seguimos apostando por la
250 personas en Gipuzkoa, y que aún nos queda mucho generación de valor, riqueza
con negocios en diferentes camino por recorrer. y empleo en nuestro entorno.
sectores y presencia global. En algunos negocios la Queremos seguir siendo un
Una compañía que goza de internacionalización supone referente socio-empresarial en
muy buena salud, que avanza más del 95% de nuestras Gipuzkoa.
hacia el futuro basándose en ventas. El premio también
la innovación y una apuesta responde al trabajo de las Tienen negocios que ofrecen
clara por la diversificación. personas que han tenido servicios y productos en
una visión global y han sectores muy diferentes.
¿Está de acuerdo con trabajado generosamente para ¿Puede analizar, de forma
esta definición? conseguir dicha expansión. breve, la actualidad de
Totalmente de acuerdo. En los próximos años cada uno de ellos?
Somos un ejemplo en queremos seguir ganando Tenemos tres unidades de
la diversificación de espacio y apostando por negocio, pero en realidad
negocios. Hacemos tres la internacionalización, son cuatro negocios. El más
productos completamente adaptándonos a cada uno antiguo es el de fijación. Un
diferentes, con un nivel de los países, también negocio apasionante que no
muy alto de consolidación a nivel productivo. Es deja de sorprenderme por
en los tres. ERREKA es decir, en ERREKA no solo toda la innovación aplicada
hoy un proyecto global. internacionalizamos nuestros y la capacidad que tenemos
productos y soluciones, para desarrollar nuevos
En 2019 recibieron el también los procesos. productos y servicios. Hoy en
Premio Cámara de Gipuzkoa día ERREKA ofrece soluciones
a la Internacionalización Hablemos del presente. inteligentes de fijación. Una
Empresarial. Dicho premio ¿Cuáles son sus fijación inteligente ofrece
responde al trabajo realizado principales inquietudes muchísima información para
durante muchos años. y objetivos actuales? poder prevenir, evitar roturas,
El premio responde al trabajo Desde el punto de vista ejecutar mantenimientos…
realizado por muchas personas económico, son los mismos Es un negocio que está
durante muchos años. Ese que pueda tener cualquier atravesando una etapa
trabajo sigue adelante y empresa. Debemos analizar muy dulce. Estamos en
el comportamiento de los diferentes sectores: el sector
mercados con el foco puesto eólico, también en alta
En Acces Automation empezamos a ser en; la transición energética, mar, en infraestructuras
el tema arancelario, los viarias (taludes, puentes)…
líderes en la gestión del acceso externo. diferentes conflictos Asimismo, estamos analizando
Gestionamos toda la cadena del producto, mundiales, el futuro del sector como entrar en el sector
también la postventa y el mantenimiento. de automoción y el futuro aeronáutico con uniones en

36 PRIMER TRIMESTRE 2020


trenes de aterrizaje (podemos que tenemos capacidad de los negocios, que deberá
dotar de inteligencia a dichos ofrecer soluciones y productos definir las líneas maestras
sistemas). ERREKA Fastening que gestionen la movilidad, de lo que queremos ser.
Solutions se encuentra en constante crecimiento y
en plena transformación evolución. ¿Qué tipo de compañía
y diversificación. visualiza para dentro
En Acces Automation Pronto comenzarán a de ocho años?
empezamos a ser líderes trabajar el Plan Estratégico Una compañía diversificada,
en la gestión del acceso 2020-2024. ¿Cuáles serán los líder en nichos (empezamos
externo. Gestionamos toda principales retos de ERREKA a serlo), innovadora
la cadena del producto, de cara al nuevo periodo? (palanca de crecimiento),
también la postventa y el Hemos adelantado el proceso con alta capacidad digital
mantenimiento. Hemos tenido estratégico y en breve (transformación digital),
un cierre de año muy bueno, comenzar emos a elaborar capaces de utilizar el dato
en máximos económicos, y el nuevo plan. El anterior para generar nuevos negocios
somos líderes en el mercado finaliza ahora, en 2020, pero y sobre todo una organización
Nacional, no solo en producto lo vamos a adelantar por basada en las personas. Solo
sino también en calidad y una razón principal: somos las personas serán capaces
nivel de servicio. También una organización con la de cumplir con este reto.
somos líderes en Portugal, y inquietud de hacer cosas Debemos ser una empresa
estamos posicionándonos muy diferentes, y debemos estar atractiva para trabajar.
bien en Europa Occidental, buscando continuamente Como cooperativa, ERREKA
México y Oriente Medio. nuevas vías. Además, hemos debe ser en un futuro cercano
En Plastics, la unidad de entrado nuevas personas una empresa donde la gente
negocio sigue poniendo el foco en el consejo de dirección desee trabajar. Este tipo de
en el ámbito de la automoción, de la empresa, y creo que
acompañando a nuestros es necesario adelantar el
principales clientes allá proceso estratégico.
donde están, y ofreciéndoles Los principales retos Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos
nuestros servicios en México, de la reflexión estratégica con una organización lo suficientemente
República Checa y China. deben ser la digitalización ágil para hacer frente a dichos retos.
Diseñamos moldes, proveemos de los negocios para ofrecer
piezas cada vez más críticas, soluciones, la innovación
en vehículos híbridos, en como palanca de crecimiento, empresas existen y tienen
sistemas de refrigeración de el empleo de calidad, la una capacidad enorme para
baterías y en otros ámbitos. igualdad, la conciliación, atraer talento. Mi gran ilusión
2019 ha sido muy bueno, sobre el euskera… siempre en es hacer que este proyecto sea
todo en nuestra planta de sintonía con el proyecto socio- atractivo para las personas.
México, suministradora del empresarial de MONDRAGON.
mercado americano. ¿Qué modelo de organización ¿Le gustaría añadir
La movilidad de las vamos a necesitar para algo más?
personas también nos alinearnos con el desarrollo Si, me gustaría agradecer a
preocupa, y estamos dando de la estrategia? Debemos todas las personas que han
servicio desde la unidad de adaptarnos a los nuevos trabajado y lo han dado
negocio de Acces Automation. tiempos con una organización todo por este proyecto en
Adom-Autonomia es el nombre lo suficientemente ágil para los últimos años. Estuve en
del negocio, y gestionamos hacer frente a dichos retos. ERREKA hace quince años y al
de forma inteligente la volver me he encontrado con
movilidad de las personas en ¿Y cuáles son los hitos una empresa con un ambiente
el interior de los edificios o sus principales de dicha hoja laboral muy bueno. En el
propias casas. Es un negocio de ruta estratégica? ámbito empresarial hicieron
con grandísimo potencial El plan tendrá dos hitos apuestas por nuevos negocios,
y en la actualidad estamos principalmente. El primero tomaron decisiones de
trabajando directamente con definirá el marco estratégico internacionalizar la compañía,
las administraciones públicas de ERREKA, con una visión de adaptar los productos y
que gestionan centros de a más largo plazo, el año servicios… y acertaron en su
día, residencias, hospitales, 2028, y tendrá otro plan a apuesta y estrategia. Quisiera
en Euskadi, Francia y el corto plazo y más transversal, agradecer a todos y a cada
Estado. Es un negocio en el con la visión puesta en uno de ellos y ellas. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 37


COOPERATIVAS + ODS
|
COOPERATIVAS EXISTE UNA CRECIENTE URGENCIA DE LAS EMPRESAS POR ALINEAR SUS
Y ODS ESFUERZOS DE INNOVACIÓN EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD. NOS ENFRENTAMOS
A UNA DÉCADA DONDE CADA VEZ MAS LAS ESTRATEGIAS SOCIALES Y AMBIENTALES
SERÁN TAMBIÉN FACTORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.

2020-2030: década donde la sostenibilidad es


un elemento diferenciador y de competitividad

La fotografías y la protagonistas
de la misma son ajenas a lo
expresado en el presente artículo.

Tenemos por
delante
una década difícil marcada por
NNUU. Sin embargo, solo el
48% está implementando
la sostenibilidad en sus
a actuar con urgencia: los
determinantes para hacer
que las empresas sean más
la incertidumbre geopolítica, operaciones. (Informe sostenibles y conscientes en
tecnológica y socioeconómica. Accenture) aspectos medioambiente y
Nos enfrentamos a sociales ya están aquí. Son
problemáticas, complejas, Las tres dimensiones ahora mismo una demanda de
abiertas y dinámicas. Es de la sostenibilidad la sociedad* y serán cada vez
evidente que nos partimos de La sostenibilidad es un más acuciantes.
cero. Se han producido mejoras criterio que permite gestionar Ignorar este hecho
en el desarrollo y difusión de el negocio teniendo en supone no tener en cuenta
tecnologías verdes, acciones cuenta 3 dimensiones: los riesgos no financieros de
para que los procesos de gestión el impacto económico, el la organización. Y supone
sean más participativos e impacto social y el impacto también dejar de identificar
inclusivos,… pero en general el ambiental de la actividad oportunidades de nuevos
progreso en la sostenibilidad de en los diferentes grupos de productos y servicios derivados
las empresas ha sido modesto. interés (personas trabajadoras, de las nuevas necesidades
Así lo demuestra el reciente proveedores, sociedad, sociales y ambientales.
informe del Pacto Mundial de clientes, Administración Por otra parte, hay que
Naciones Unidas y Accenture Pública, inversores, etc.). tener en cuenta que el acceso
Strategy sobre sostenibilidad. Por tanto, gestionar el a la financiación se encuentra
El 71% de los CEOs negocio con criterios de cada vez más vinculado al
creen que las empresas sostenibilidad es, ante todo, cumplimiento de aspectos
pueden desempeñar un un acto de responsabilidad ESG (Environmental, Social and
papel fundamental en la ante las generaciones Governance) de las empresas.
contribución a los Objetivos presentes y futuras. Es nuestro Lo que reitera la importancia
de Desarrollo Sostenible de legado. Y hay que empezar de desarrollar estrategias que
mantengan el equilibrio entre
actividad industrial, impacto
GESTIONAR EL NEGOCIO CON CRITERIOS DE ambiental y entorno social:
SOSTENIBILIDAD, ES EN PRIMER LUGAR UN también es un factor clave
ASPECTO DE RESPONSABILIDAD ANTE LAS para acceder a financiación
GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS (LEGADO). sostenible.

38 PRIMER TRIMESTRE 2020


Una carrera que no
podemos perder BERDINTASUNAREN ARLOAK GERO ETA INDAR GEHIAGO DU
GURE GIZARTEAN ORO HAR ETA BAITA GURE ENPRESETAN
La de la sostenibilidad es una ERE. HALA, ENPRESA HORIETAKO ASKORENTZAT
carrera de fondo que ya se ESTRATEGIKOA BILAKATU DA ARLO HORI ETA MARKA-
ha iniciado y que requiere IRUDIAREN LEHIAKORTASUNAREN ERAKUSLE DA.
acompañar la estrategia de
negocio de un plan de acción
a corto, medio y largo plazo, Pertsonen kudeaketa genero ikuspegitik
vinculado a indicadores que
permitan evaluar su progreso.
El primer paso para A ipatu daiteke, MONDRAGON ez
dagoela oro har Euskadiko, Españako
edo Europar Batasuneko adierazleen
berdintasuna lortzeko akzioak. Era berean,
berdintasuna lortzeko baliagarriak diren
akzioen artean honako hauek azpimarratu
esa estrategia consiste
en identificar los temas batazbestekotik behera. Eta adierazle daitezke:
relacionados con la batzuetan, nabarmen hobeago, soldata- − Estrategia bat eduki eta adierazleen
sostenibilidad que son arrakalari dagokionez adibidez. jarraipen zehatza eginez.
importantes para la Edozelan ere, kooperatiben arteko − Pertsonen kudeaketa sistema eta
organización (es lo que se desberdintasuna handia da, izan ere prozesu guztiak berdintasunaren
conoce por materialidad). Es kooperatiba batzuek arlo hau erabat aldekoak direla ziurtatu eta gai
decir, se trata de identificar baztertuta dute eta bertan esku-hartzea horren gaineko informazioa eta
aquellos aspectos económicos, ezinbestekoa izango da etorkizun komunikazioa landu maiztasunez.
sociales, ambientales, éticos hurbilean, eta beste kooperatiba batzuk − Emakumearen kontrako joerak
y de gobierno corporativo urteak daramatzate generoaren arloan gainditzeko akzioak sustatu.
que sean potencialmente lanean eta fruituak begi-bistakoak dira. − Emakumeen ahalduntzea
relevantes, y que estén Abian jarri diren egitasmoen artean, landu eta garatu.
vinculados a los impactos de la berdintasun-planak dira kooperatiba Era berean, beste datu bat ere aintzat hartu
cadena de valor. gehienetan martxan jarri direnak, baina behar da: “%30eko genero dibertsitateko
A pesar de la necesidad hortik haratago, hau da, “pertsonen helburua behar da aldaketak eta emaitzak
evidente de iniciar esa carrera, kudeaketa genero ikuspegitik” kooperatiba ikusteko. Emakumea gutxiengoa denean,
aún existen barreras que se gutxik landu dute. gizonezkoen sistemara egokitzen da, izan
interponen en participar en ere, bestela, sistematik kanpo gera daiteke”.
Sistema osora hedatu beharra Bukatzeko, enpresak jaso ditzakeen
ella. Son impedimentos o
visiones limitadas que surgen Genero ikuspegitik aplikatu daitekeen onuren inguruan, aipatu daiteke beste
desde diferentes perspectivas pertsonen kudeaketak sistema osora ezer baino lehen, eredu kooperatiboarekin
(económicas y financieras, hedatzen du genero dibertsitatearen arloa; koherentea dela hau guztia, eta gainera:
sociales y de evaluación y erakarpena, aukeraketa, harrera, informazio/ enpresa erakargarriago egiten du,
seguimiento). komunikazioa, ikasketa prozesua eta emakumeen potentzialtasuna garatzen
Sin embargo, es cada vez garapena, konpetentzien arteko kudeaketa, da eta aukerak ematen zaizkie, emaitza
más evidente que las empresas jardueren ebaluazioa, lidergoa, promozioa, hobeak lortzen dira eta enpresa, orohar,
serán sostenibles… o no serán. ordezkapen planak, soldatak, etb… Alegia, lehiakorragoa da. Azken aipu honen
Debemos, por tanto, era sistematikoan jokatzen du enpresak inguruan, Mackinseyk eginiko bi ikerketa
impulsar decididamente la pertsonen kudeaketa eredu horrekin. badira; : “How advancing women’s equality
sostenibilidad en todas sus Arloarekin zerikusia duten ikerketa can add $12 trillion to global growth” eta
dimensiones, adelantarnos con asko daude eta ekarpen gehien egiten “Why diversity matters– companies with more
elementos diferenciadores y de dutenek honako gaiak jorratzen dituzte: diverse workforces perform better financially”.
competitividad, involucrando Berdintasunak eragin ditzakeen onurak Azken finean, pertsonen kudeaketa
a todas las personas y negocios organizazioan; joera inkontzienteak genero ikuspegitik lantzerakoan, ‘justizia
de MONDRAGON para contribuir lanean; jarrera ezberdintasunak gizon eta soziala’ egiten ari gara eta, era berean,
a un futuro más sostenible. El emakumeen artean; berdintasun gehiagoko enpresa kooperatibo errentagarriago eta
futuro de todos está en juego y pertzepzioan desberdintasunak; eta erakargarriagoa sustatzen ari gara.
debemos actuar ahora.

* En España, 1 de cada
2 ciudadanos cree que
las empresas son más
importantes que los
gobiernos en la creación
de un futuro mejor. Estudio
Meaningful Brands 2019
de Havas Group sobre la
relevancia de las marcas.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 39


ERREPORTAJEA
|

MCC Graphics
LOS INICIOS SE REMONTAN A LOS AÑOS 70 Y SURGIÓ A RAÍZ DE AGRUPAR DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LAS ARTES GRÁFICAS. EN OIARTZUN SE UBICABA LITOGRAFÍA DANONA;
EN BILBAO ARTES GRÁFICAS ELKAR Y EN VITORIA EVAGRAF. LAS TRES ERAN COOPERATIVAS,
Y LAS DOS PRIMERAS PERTENECÍAN EN EL GRUPO MONDRAGON. EN EL AÑO 2000 SE FUNDÓ
ROTOK INDUSTRIA GRÁFICA, QUE FUE UN SALTO A LA IMPRESIÓN EN ROTATIVA.

ACTIVIDAD
Oferta integral de
En 2011, todas ellas
decidieron fusionarse
y crear lo que hoy conocemos
producción gráfica y como MCC Graphics, dentro
marketing multicanal. de MONDRAGON. “Estamos
hablando de empresas con
PERSONAS culturas y mercados distintos
70. que, durante el proceso de
fusión, estos últimos años,
UBICACIONES hemos vivido una fase de
Rentería y Loiu. adaptación. Actualmente
mantenemos dos instalaciones,
en Errenteria orientada
principalmente al proceso de
rotativa y en Loiu-Bilbao en las
instalaciones de la antigua Elkar,
donde ubicamos el proceso de
impresión offset o en plana dice
Arkaitz Zubiaguirre, director
general de MCC Graphics.
Recientemente han integrado
y potenciado una SL que se del que creemos, sobre todo
encarga del proceso de acabado publicidad y comunicación
y encuadernación, que se ubica comercial impresa”. En esta
en Loiu. línea cuentan con dos grandes
grupos de clientes: aquellos para
Mercado multisectorial quienes la impresión comercial
En cuanto al mercado, se trata es crítica para su negocio, como
de un mercado multisectorial, una editorial, y aquellos para
geográficamente ubicado quienes es un soporte para la
en el ámbito más cercano y venta de su producto, como un
extendido al estado español y departamento de marketing.
Francia, que representa el 65% Ambas tipologías de cliente
de la producción. “Durante los tienen sus propias premisas de
últimos años, hemos constatado funcionamiento y exigencias. En
que estamos en un mercado su cartera de clientes hay desde
con mucha presión de precio empresas del ámbito industrial
y de plazo. Por ello, hemos que necesitan impresiones
implantado la integración diversas, hasta editoriales y
vertical de todos los procesos, revistas de cabecera, agencias
con el fin de atender de la mejor de publicación y marketing, y
manera posible la demanda centrales de compra. que principalmente realizan
de nuestros clientes”. La competencia está muy pequeños trabajos”. En el estado
En este mundo cada vez dispersa y es muy variada. español habrá cerca de 12.000
más digital, a menudo se habla “Hay rotativas que hacen imprentas y MCC Graphics está
de la crisis del papel, pero la grandes tiradas de millones situada entre las 50 primeras.
realidad es incierta. “Cuando de ejemplares, con máquinas En líneas generales, se trata de
empiezas a trabajar en este que triplican las nuestras, y un mercado muy vivo y activo,
sector te das cuenta de que en el mercado local tenemos con muchas oportunidades de
consumimos mucho más papel otras pequeñas imprentas negocio.

40 PRIMER TRIMESTRE 2020


Ignacio Varona Itziar Ugalde Javi Murillo
RESPONSABLE INFORMÁTICO Y PRESIDENTE TÉCNICA DE EXPORTACIONES TÉCNICO DE ALMACÉN

“ COMO SOCIOS NOS “ LA ILUSIÓN POR EL TRABAJO “ NOS DEBEMOS A LAS


CORRESPONDE TRABAJAR Y BIEN HECHO NOS HACE PERSONAS QUE HAN HECHO
DAR LO MEJOR DE NOSOTROS” SEGUIR ADELANTE” POSIBLE ESTE PROYECTO”
M e incorporé en 2003 a Litografía E mpecé a trabajar en 2000 en la planta C omencé en 2001 en la sección de
Danona, en Oiartzun y en 2007 nos de Rotok, en todo lo relacionado con encuadernación, después trabajé
trasladamos a Rentería. Mis funciones la gestión de la oficina y también con una máquina de impresión y los
siempre han estado relacionadas con con temas de personal. Fuimos últimos tres años estoy en el almacén.
la informática y he tenido ocasión creciendo y ampliamos la planta, Éramos pequeños pero con la
de conocer las cooperativas que se incorporando otra nueva rotativa, fusión llegaron los cambios: la
fusionaron para formar MCC Graphics. y nos desplazamos a esta nueva segunda rotativa y ampliación de
Soy presidente desde 2018, un cargo ubicación, junto con Danona. Con la planta, incorporación de nuevas
de responsabilidad sobre todo cuando el tiempo me fui especializando en personas, aumento de trabajo…
la cooperativa atraviesa momentos la atención al cliente. Trabajo sobre Además, el mercado y la situación
difíciles. Ser una cooperativa todo con el mercado francés. económica no nos han ayudado, y
pequeña te permite estar en contacto La situación de la empresa no hemos tenido que mantener la tensión
con las personas para recoger sus nos ha dejado relajarnos, siempre constantemente. Nuestra premisa
impresiones y vivencias. Trasladar hemos tenido esa inquietud por ha sido satisfacer al cliente teniendo
mensajes positivos en tiempos seguir avanzando y peleando. Cada en cuenta sus peculiaridades, sobre
duros es complicado cuando llevas cliente, cada producto es nuevo, todo en cuanto a plazos, ya que los
unos años así, pero es la misión del con sus peculiaridades y debemos tiempos de ejecución son muy cortos
presidente y del Consejo Rector. adaptarnos a cada uno de ellos. y es primordial adaptarnos a ellos.
El sentimiento cooperativo se vive ¡Trabajamos en el ahora, mirando El proyecto lo vivimos como algo
de manera diferente a lo que pueda el momento presente, día a día! nuestro y, a veces, es duro porque
ser una cooperativa cercana a Arrasate La ilusión por el trabajo bien hecho las circunstancias no nos han sido
donde hay muchas cooperativas. nos hace seguir adelante y parece que favorables. Creo que nos debemos a
Para ser más competitivos, cada empezamos a ver la luz al final del las personas que han hecho posible
uno ha de analizar en su puesto túnel. Siempre hemos pensado que este proyecto, a quienes ya se han
si lo que hacemos es lo correcto seremos capaces de salir adelante. jubilado y también a MONDRAGON
y ver qué podríamos mejorar. Para mí, eso es lo fundamental. que ha apostado por nosotros.

RETOS: ESPECIALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN AL GRAN CLIENTE

a fusión iniciada en 2011 profesionales del mercado “estamos saliendo de un bache El reto para 2020 será
L ha llevado a grandes de rotativa y mantener económico. Hemos tenido mantener estas cifras, pero con
cambios de organización, nuestro reconocimiento y años con facturaciones de unos márgenes brutos de entre
ubicación, reorientación del competitividad en el mercado 20 millones de euros, pero dos y cuatro puntos por encima
mercado… El objetivo es de impresión offset en plana. incluso hemos llegado a bajar de los actuales. Apostamos
alinear una única política Es fundamental avanzar y hasta los 14 millones de euros. por la modernización y
de empresa, que sea conseguir procedimientos Ahora estamos visualizando automatización en procesos
compartida por el colectivo ágiles y transparentes, que resultados satisfactorios y el productivos y en la gestión
de la cooperativa y que les garanticen plazos óptimos, colectivo también lo percibe”. del flujo de trabajo. El desafío
posicione en un lugar de ya que el cliente necesita el En 2019 se incrementaron es generar el mismo volumen
referencia en el mercado. presupuesto hoy y el producto los resultados en torno a un de trabajo con una menor
“Estamos trabajando acabado mañana” manifiesta 12% respecto al año pasado, inversión de recursos. 
duro para ser referencia en Arkaitz Zubiaguirre. con unos resultados de 15,8
el mercado entre los grandes En cuanto a resultados millones consolidamos.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 41


ERREPORTAJEA
|
IAA 2019 FRANKFURT

Salón Internacional del Automóvil


2019KO URRIAREN 12 ETA 22A BITARTEAN AUTOMOBILEN NAZIOARTE MAILAKO AZOKARIK GARRANTZITSUENAREN
2019 EDIZIOA EGIN ZEN FRANKFURTEN. BERTAN IZAN ZEN MTCKO TALDE BAT, ZER NOLAKO TENDENTZIAK
ETORRIKO DIREN IKERTZEN, GERO PRODUKTUAK DISEINATU AHAL IZATEKO. HEMENTXE BISITAREN KRONIKA.
Alberto Seco & Andoni Intxauspe Maier Technology Center

Fiel a su eslogan Driving


Tomorrow, el Salón
del Automóvil de Frankfurt
cambio climático. Estas protestas
no influyeron en la asistencia
de visitantes (unos 50.000 ese
del 2019 fue la plataforma día), si bien la protección del
internacional para presentar clima y la movilidad sostenible
los últimos desarrollos en el fueron algunos de los grandes
mundo de la movilidad. Del temas presentes en esta edición.
12 al 22 de septiembre, los Los fabricantes reivindicaron
visitantes profesionales y el así la movilidad individual,
público en general pudieron ver aumentando la sostenibilidad
los productos de algunas de las y reduciendo las emisiones a
mejores marcas, proveedores través de la innovación. Las
equipadores, así como de otros encuestas desvelaron el interés
proveedores innovadores de de los visitantes por la movilidad
servicios de movilidad. eléctrica, aunque otros aspectos
Como en las últimas reseñables fueron los vehículos
ediciones, Maier estuvo presente de grandes prestaciones.
durante los días reservados a la Fue destacable la no
prensa, gracias a la colaboración asistencia de Bentley, Bugatti,
de TU Lankide. La asistencia a Citroën, Kia, Lexus, Renault,
ferias se enmarca dentro de la Rolls-Royce, Suzuki y Toyota,
estrategia de Maier Technology que se sumaban a otras marcas
Centre y más concretamente que no están en Frankfurt desde
de su departamento de I+D+i, el 2017: Alfa Romeo, Aston
para conseguir un mayor Martin, DS, Fiat, Infiniti, Jeep,
acercamiento a las tendencias Mitsubishi, Nissan, Peugeot y
que pueden influir en la Volvo. Otro cambio apreciable
tipología de piezas de plástico fue la reducción del espacio de
así como en sus decoraciones y exposición por marca (el grupo
poder completar así la visión del BMW, por ejemplo, abarcaba la
cliente. mitad del área que cubría en la
IAA 2017).
Movilidad eléctrica, En el entorno actual global
trending topic de las nuevas formas de
El comienzo de la muestra comunicación con herramientas
estuvo marcada por la de marketing interactivas y el
presencia de medio millar de comportamiento cambiante de
manifestantes que a las puertas los clientes, los OEMs continúan
de la feria protestaban en contra modificando su enfoque desde
del automóvil y su relación con el las formas tradicionales de

42 PRIMER TRIMESTRE 2020


exhibición hacia un enfoque acogedores confieren un interior
más individual y efectivo. Así más agradable en el Honda e; CONCEPT CARS
pues, muchas marcas están aspecto que será tendencia Y LA ILUMINACIÓN COMO TENDENCIA
abandonando los salones de durante los próximos años.
París o Frankfurt, mientras Dentro de las marcas Entre los concept cars mostrados destacaron
que Ginebra se mantiene como Premium, Mercedes-Benz y Audi sobre todo la gama AI de Audi completada con
la feria europea con mayor asistieron con los SUVs eléctricos el nuevo AI.TRAIL quattro, el Hyundai 45 EV y el
presencia de ellas. Tokio y Pekín EQC y e-tron ya presentados en Mercedes-Benz EQS Vision. El coreano tiene un
/ Shanghái serían los otros dos otros salones. Además del ID.3, la diseño minimalista y geométrico que contrasta
grandes salones internacionales otra gran novedad fue el Porsche con las superficies más complejas, orgánicas y
del automóvil. Taycan que podría considerarse fluidas del EQS. Ambos modelos coinciden en
el primer deportivo eléctrico. el tratamiento innovador de la tecnología de
Democratización de la Curiosamente Porsche mantiene iluminación, factor que influirá decisivamente
movilidad eléctrica las denominaciones de Turbo y en el diseño exterior e interior de los vehículos
La principal novedad fue Turbo S para este modelo 100% que aparecerán próximamente en el mercado.
la presentación de modelos eléctrico.
eléctricos claves (sobre todo por Numerosas marcas
su autonomía y coste más bajo) generalistas presentaron también
que comenzaremos a ver durante versiones híbridas de sus
este año. Modelos que no solo vehículos, entre los que merece
pertenecen a nuevas marcas la pena destacar los nuevos
con un carácter innovador como modelos de Ford: Kuga y Puma.
el SUV M-Byte de Byton o el Este último abandona su origen
sedán Polestar 2, sino a marcas más deportivo y dinámico para
de gran venta como Volkswagen convertirse en un SUV urbano.
u Opel que competirán en el Otra de las propuestas de
segmento de los vehículos cero emisiones mostrada en
urbanos con Honda y MINI. Frankfurt fue el Hyundai Nexo
Mientras que MINI y Opel han propulsado por hidrógeno. Se
optado por lanzar vehículos trata de un vehículo eléctrico
eléctricos (Cooper SE y Corsa e) en el cual se sustituyen las
basados en la arquitectura de baterías por celdas cargadas
sus modelos convencionales, la de hidrógeno. Esta tecnología
propuesta de VW y Honda resulta permite cargas más rápidas
más innovadora con vehículos y autonomías superiores a
diseñados exclusivamente para las de un vehículo eléctrico
la propulsión eléctrica. El ID.3 convencional. Toyota y BMW
de VW es el primer vehículo de son también otras marcas que
la marca alemana dentro de la apuestan por el hidrógeno.
gama eléctrica ID. La elección Pero, la sostenibilidad no
de Volkswagen de presentar estará unida exclusivamente
el ID.3 en la IAA en lugar del a los nuevos sistemas de
nuevo Golf da una idea de la propulsión sino que, por
importancia de este eléctrico ejemplo, se trasladará al uso de
dentro del grupo, que VW nuevos materiales reciclados y
compara con la introducción del materiales bio, la sustitución modernización existe también
Beetle en los años 40 y define del cuero por lo que se conoce un modelo de propulsión
como “democratización de la como materiales veganos o la híbrida.
movilidad eléctrica”. Aunque mayor eficiencia de las líneas de Como resumen del salón,
no tan competitivo en coste producción y montaje. la evolución del automóvil
como el ID.3, el e de Honda con Land Rover presentó la durante los próximos años estará
su diseño retro-futurista ofrece esperada renovación del ligada al vehículo eléctrico y al
un interior más tecnológico Defender que además de contar autónomo, a la conectividad,
gracias a sus grandes pantallas con las aptitudes off-road del al aumento del car sharing y
que recorren todo el salpicadero modelo clásico, cuenta con la a la aparición de otros nuevos
(como en el M-Byte) o a la posibilidad de ser personalizado servicios. La complejidad se
sustitución de espejos mediante no solo funcionalmente sino trasladará desde la estética a las
cámaras (como en el e-tron de estéticamente; en línea con nuevas funcionalidades ligadas a
Audi). Por otra parte, el uso sus hermanos de la gama los nuevos tipos de vehículos y a
de materiales y textiles más Range Rover. Dentro de su la tecnología disponible. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 43


SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
|

Industria-Higienearen kudeaketa
LAN ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIAREN ESPEZIALITATEEN
ARTEAN INDUSTRIA-HIGIENEA DAGO, HONEN HELBURUA, LANGILEEN
OSASUNEAN ERAGINA IZAN DEZAKETEN FAKTOREEI ETA HAIEN
KONFORT-MAILA JAITSARAZI EDO LAN-ERAGINKORTASUNA
GUTXITU DITZAKETENEI AURREA HARTZEA, ANTZEMATEA,
HAIEK EBALUATZEA ETA KONTROLATZEA DELARIK.
Itziar Urizarbarrena OSARTEN , K.E.

Industria-
Higienean sartzen diren
zarata dekretuak
finkatzen dituen
nibeletatik kanpo
ingurune-faktoreak hauek dagoela. Kasu hauetan
dira: eragile kimikoak konfort-deskonfort
(hautsa, metalak, konposatu kasu baten aurrean
organiko lurrunkorrak gaude eta hau neurtzea
(KOLak, gaztelaniaz COVs, eta ebaluatzea ez da
azidoak…), fisikoak (zarata, erraza irizpide subjetiboak
esku-beso bibrazioak, gorputz sartzen direlako.
osoko bibrazioak, erradiazio − Esku-beso bibrazioak:
ionizatzailea, erradiazio bihurkin elektrikoa
ez ionizatzailea, ingurune erabiltzen diren
termikoa, argiztapena postuak, esmerilarekin
eta aire berriztapenak) egiten direnak etab.
eta biologikoak. − Gorputz osoko
bibrazioak:
Hona hemen faktore eskorga gidatzean
guzti hauetan aurkitu sortutakoak etab.
ditzakegun adibideak: − Erradiazio
− Eragile kimikoak: pintura ionizatzaileak:
jarduerak, soldadura lanak, X izpiak igortzen
leunketa lanak etab. dituzten makinak etab.
− Zarata: zarata eragiten − Erradiazio ez
duen edozein jarduera. ionizatzaileak: eremu
Atal honetan, aipatu elektromagnetikoak
beharra dago bulegoetako igortzen dituzten makinak
zarata. Izan ere, askotan, (transformadoreak,
are gehiago jende asko koadro elektrikoak, Eragile
dagoen bulegoetan, zarata etab.), erradiazio optikoa kimikoen kudeaketa arriskuak eta arrisku esaldiak
arazo bat bihurtzen (laserrak) eta beste batzuk. egokia (H esaldiak) ikusten dira eta
da (telefono deiak, − Ingurune termikoa: Arriskuaren kudeaketako merkatuan arriskurik ez duen
lankideen elkarrizketak, lanpostuetako tenperatura, lehenengo pausua arriskua produktu baliokiderik dagoen
fotokopiagailua etab.), zer aire korrontea eta identifikatzea da, eta berau ikusten da. Balego, lehenengo
esanik ez, momentuan hezetasuna. deuseztatu daitekeen produktuaren erosketa atzera
daukagun lanak − Argiztapena: edo ez ikusi; izan ere, botatzen da. Baina merkatuan
kontzentrazio pixka lanpostuetako argiztapena. prebentzioko lehenengo ez badago arriskurik ez
bat eskatzen badu… − Aire berriztapenak: oinarria arriskua ekiditea da. duen ordezko produkturik,
Baina kasu hauetan lanpostuetako Adibidez, eragile kimikoen eta hortaz, ezin bada
aipatu beharra dago karbono dioxidoa. arriskua dagoen ikusteko arriskua ekidin, prebentzio
286/2006 zaratako Biologikoak: birus produktuaren segurtasuneko kudeaketako beste pausu
dekretua entzumen galera eta bakteriekin lan datu-fitxak (DBF, bat eman behar da, berorren
sortarazten duten zarata egiten dutenak, analisi gaztelaniazko FDS) hartzen balorazioa edo ebaluazioa.
nibeletatik babesteko egina klinikoekin lan egiten dira eta aztertu egiten dira, Ebaluazio hau prebentzio
dela, eta hortaz, bulegoko duten laborategiak etab. produktuaren konposizioa, teknikari batek egin behar du.

44 PRIMER TRIMESTRE 2020


Eta ebaluazio horren arabera egokia egin behar da, izan
prebentzio arduradunari ere, merkatuan NBE asko INFORMAZIO ETA FORMAZIO EGOKIA
produktua erabiltzeko neurri daude eta denek ez dute KOMENI DA SENTSIBILIZAZIO ETA
zuzentzaileak ezarri behar babes berdina ematen. Lan PREBENTZIO-KULTURA LORTZEKO
diren edo ez gomendatuko hau berriz ere prebentzio
dizkio. Beti ere, jarraipen teknikariaren lana da, honek NBE aukeratu ondoren langilearen eskutan dago honen
bat egin beharko delarik ingurunean neurtutako erabilera eta mantenua. Langilea kontzientziatu egin behar
esposizioa onargarria kontzentrazio edo nibelen da jokoan dagoena bere osasuna dela eta hau zoritxarrez
dela ziurtatzeko, hau da, harira langilearentzat babes ez da beti horrela izaten. Informazio eta formazio egokia
langilearen osasuna bermatu egokiena aukeratuko du. komeni da sentsibilizazio eta prebentzio-kultura lortzeko.
behar da. Adibide gisa aipatu dezakegu maskara behar duten
Ebaluazio honetan, Produktu kimikoen postuak, izan ere, maskara egokia aukeratuta egon daiteke
neurria zuzentzailea babes homologazioa postu batean baina maskara eramaten duen langileak, berau
kolektibora zuzenduta egon Lantegi batean produktu ondo jartzen ez badu babesa txikia izango da. Hori dela eta,
behar da. Hau da, arriskuari kimikoak erosi aurretik hauek batzuetan EPI horien erabilera egokia egiten dela ziurtatzeko
aurre fokoan edo propagazio homologatzeko prozedura tailerretik ikuskapenak egitea komeni da.
medioan egin behar zaio, bat ezartzea komeni da,
banakako babesera iritsi baino prozedura horretan hainbat
lehen. Izan ere, norberaren departamentu sartzea
banakako ekipamendua (NBE, komeni delarik: prebentzio
gaztelaniazko EPI) erabiltzea departamentua (Laneko egiteko esposizio faktoreak adibidez Alemaniako MAK
azken neurria da. Segurtasuna eta Industria- ezagutu behar ditugu eta balioak, edo Estatu Batuetako
Adibidez, ildo horretatik Higienea), medikuntzakoa zenbat denbora erabiltzen TLVak.
doa aspirazio lokalizatua, eta ingurumenekoa. den jakitea, eta ondoren Ebaluazio prozesu denak
arriskua jatorrian kentzen Horrela, edozein produktu balorazio kualitatibo bat trazabilitatea bermatu behar
duelako, aspirazio honen erosi aurretik honen DBF egin. Gaur egun, bi metodo du edozein pertsonaren
helburua kutsatzailea eta erabilera berrikusten erabiltzen dira ebaluaketa hori aurrean (langileak, langileen
jasotzea da sortzen den puntu da, eta departamentu egiteko: INRS metodoa eta delegatuak, ikuskariak
gertuenetik, kutsatzaile- ezberdinen iritzien arabera COSHH metodoa. Ebaluaketa etab.). Edozein momentutan
fokutik, horrela hau ingurune produktua onartzea eta kualitatibo horien helburua zergatik hartu diren kontutan
orokorrera pasatzea ekidin homologatzea erabakitzen egoera onargarri bat den neurtutako eragile kimikoak,
egingo delarik. Aspirazioa da edo atzera botatzea. edo ez aurreikustea da, erabilitako ebaluaketa
lokalizatu gabe, kutsatzailea Modu horretan, lantegian lehengo unetik erabakiak metodoa, non, noiz, nola eta
ingurunean barreiatzen da sartzen diren produktu eta neurriak hartzeko. nork hartu dituen laginak,
eta kasu horretan prebentzio kimiko eta horien arriskuen Ebaluazio kualitatiboan laborategiko emaitzak,
neurriak hartu baino babestu kontrola lortzen delarik. zalantzak badaude edo/ irtendako giroaren emaitzak,
egin behar gara. Babes eta arrisku bide haundiko eta nola konparatu diren
neurriak hartu behar ditugu, Produktu kimiko bat eragile kimikoa bada esku GMBekin justifikatu ahalko
kutsatzailearen eragina baloratzeko pausuak artean duguna, balorazio delarik.
gutxitu edo ekidin. Babes Eragile kimiko baten sarbide kuantitatibo batekin
neurri hauek kolektiboak nagusia inhalazio bidea (neurketekin) jarraitu behar Jarraipena, neurketa
(aireztapen orokor bat, da, baina ezin da baztertu da. periodikoak
adibidez) edo indibidualak absortzio dermikoa. Ezin Balorazio kualitatibo honen Maiztasunez neurketak
(NBE) izan daitezkelarik, badugu produktu kimikoa funtsa neurtutako eragile egitea komeni da, eragile
baina azken hau hau azken deuseztatu, honen arriskuak kimikoaren kontzentrazioa kimikoa kontrolatzeko
neurria izango litzateke. identifikatu eta ikusi urtero “Instituto Nacional neurriren bat hartu bada edo
Babes indibiduala erabili ondoren honen balorazio de Seguridad y Salud en el ez. Izan ere, nahiz eta neurri
behar bada horren hautaketa bat egin behar dugu. Hori trabajo” (INSST) erakundeak zuzentzailerik ez hartu eta
(lehen INSHT) argitaratzen ordurako zeuden neurriak
dituen Giroko Muga Balioen mantendu, balorazioa
(GMB, gaztelaniaz VLA) onargarria izaten jarraitzen
Eragile kimiko baten sarbide nagusia azpitik dauden ikustea da, eta duela ziurtatu behar da.
ondorioz konforme diren edo Nabarmena da, lehentasuna
inhalazio bidea da, baina ezin da ez ikustea. izango dutela neurri
baztertu absortzio dermikoa. Ezin badugu Esan beharra dago zuzentzaile bat ezarri eta
produktu kimikoa deuseztatu, honen INSSTeko GMB hauek ez gero egiten diren neurketak,
ezik beste erreferentziazko egoera ondo mantentzen
arriskuak identifikatu eta ikusi ondoren erakundeen balioak ere den ziurtatzeko egiten diren
honen balorazio bat egin behar dugu. kontuan hartzen direla, neurketak baino.

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 45


ARIZMENDI IKASTOLA
|

“ERALDAKETA SOZIALA GERTA DADIN, PERTSONEN, NORBANAKOEN ERALDAKETA DA


EZINBESTEKOA, ETA HEZKUNTZA DA GILTZA”, ABIAPUNTUA ETA ALDI BEREAN HELBURUA
ZEIN DEN ARGI DUTE UNAI LAGARDA ETA JAIONE URIARTEK. BIEK HALA BIEK, ARIZMENDI
IKASTOLAREN METODOLOGIA BERRIAN DIHARDUTE LANEAN ETA ORAINGOAN ‘BATU
PROIEKTUAZ’ ARITU GARA HAIEKIN. KONFIANTZAREN PEDAGOGIAREN APLIKAZIOA 10
ETA 14 URTE BITARTEKO NESKA-MUTIKOEN ESKOLARATZEAN FOKOA JARTZEN DUENA.

“ Debagoienean eragile aktibo


izango diren pertsonak
garatzen lagundu nahi dugu”

proiektuan eta, bereziki, bera egingo dugu LH6 eta


DBH erabat aldatuko du Batu DHB2n. Behin martxan jarri
Proiektuak. Arlo ikuspegia ondoren, bi urteko epean
Unai Legarda eta Jaione Uriarte (matematikak, hizkuntzak, gutxi gorabehera, ebaluazio
IRAKASLEAK ETA BATU PROIEKTUAREN KOORDINATZAILEAK musika…) apurtu egiten da. bat egingo da; ikusteko
Alegia, arlo ikuspegitik bizipen metodologia nola ezarri den,
(ikaskuntza esperientzia aztertzeko eta aldi berean
motak) ikuspegira egingo dugu adierazleak berrikusteko.
Zer da Batu Proiektua? jauzia. Era berean, irakasle
Lehen Hezkuntzaren (LH) bat, talde bat kontzeptua ere Pedagogiaren
eta Derrigorrezko Bigarren hautsi egiten da. Batu Proiektua metodologiaren
Hezkuntzaren (DBH) aplikatzerakoan erreferentea inplementazioan Arizmendi
arteko jauziak trantsizio irakasle-taldea izango da. ikastola erreferente
ordenatuago bat behar du. 10 Irakasle-talde txiki hori izango bilakatu da Euskal Herrian.
eta 14 urte bitarteko neska da erreferentea ikasleentzat, Aitzindariak zarete eta
mutikoen hezkuntza-etapan eta talde horrek dinamizatuko askorentzat ispilu.
konfiantzaren pedagogiaren ditu esperientziak. Ametsak betetzeko daudelako!
aplikaziori jarri diogu Batu argitalpenaren bitartez orain
izena. Izan ere, batzen ditu Arizmendi Ikastolan arte egindako lan-guztiari
bi etapa orain arte erabat aplikatuko bada ere, zuek argia jarri genion. Bertan jaso
bananduak zeudenak. Batzen beste hezkuntza esperientzia genuen gure Konfiantzaren
ditu, era berean, aurre- batzuetatik edan duzue, ezta? Pedagogikoaren ibilbide
nerabezaroan eta nerabezaroan Bai, Katalunian badaude orria. Arlo teorikoa zein
dauden neska mutikoen horrelako esperientziak eta inplementazio faseak jaso
esperientziak. Trantsizio bertatik bertara ezagutzeko genituen eta Batu Proiektua
logikoago bat proposatzen aukera izan dugu. Hain osotasun horren barne
dugu, neska-mutiko horien justu ere martxoaren 9tik kokatu behar dugu. Gizartea
artean gauza askoz gehiago 13ra arteko astean berriro aldatu da, mundua aldatu da,
daude batzen dituztenak, goaz Kataluniara, bertako beste koordenada batzuetan
banatzen dituztenak baino. zenbait ikastetxe bisitatzera. bizi gara eta gure ikasleak
Guztietatik ikasten dira gauzak, egoera aldakor eta berrietara
Metodologia ikuspegitik baina gero ‘gure egin’ behar egokitzera behartuta egongo
erabat berritzailea ditugu eta gure errealitate dira. Horri guztiari erantzun
da proiektua. konkretura ekarri behar dugu. nahi diogu, gure ikuspegitik,
Bai, halaxe da, ikuspegi Debagoiena ulertuz eta egoki
ezberdinetatik begiratuta ere, Zeintzuk dira Arizmendi interpretatuz. Pertsona
iraultzailea dela esango genuke. Ikastolan Batu Proiektua Kooperatibo autogestionarioa
Indarrak batzen ditugu, inplementatzeko epeak? barne sendotasuna duena,
irakasleon indarrak. LHko (5.eta 2020-2021 ikasturtean LH5 euskalduna, eraldatzailea,
6. maila) eta DBHko (Lehen eta DBH1en egingo dugu sortzailea, analitiko-kritikoa,
eta bigarren maila) taldeetako inplementazioa, eta 2021- hurbilekoa eta enpatikoa
irakasleak inplikatzen ditugu 2022 ikasturtean gauza sustatu nahi dugu. 

46 PRIMER TRIMESTRE 2020


| EUSKARALAN

“ Hauxe da helburua: euskara langai, ikusgai, ikasgai


eta mintzagai izatea; eta erabiltzea, jakina”
MONDRAGON ek bi mailatan dauka
antolatuta edo egituratuta
euskara plana: bata, Zentro Korporatibora mugatua, lankideak
korporatiboa, MONDRAGON Korporazioa bere osotasunean
langai duena. Batean zein bestean, abian den ziklo
estrategikoari amaiera emango zaio aurten eta datorren 2021-
eta zereginak ardatz dituena; bestea, euskaren plan 2014 denboraldirako Plan Estrategikoa zehaztuko dute.

Zeintzuk dira aurtengo edo estranet korporatiboan zenbait egitasmoetan parte


MONDRAGONen helburu euskararen iradokizun hartzen jarraituko dugu
edo egiteko nagusiak? postontzia kudeatzeko. (Euskaragileak, Jendaurrean
Korporazioan garatzen ari Alabaina, Oinarriok oinarri, erabili, Gipuzkoa berdinago,
garen planari dagokionez, Euskararen Normaltasun Euskaraldia…).
alde batetik, jarraibide Eredura iristeko estrategia
esparruan sakontzen batzuk ere zehaztu genituen Egungo ziklo estrategikoaren
jarraitzea, bestetik, ezagutza ziklo estrategiko honen azken urtea da aurtengoa…
partekatzea eta, azkenik, hasieran, 2017an: euskaraz Hala da, bai. Euskara
baliabideak kudeatzea. sortzea, euskarazko ulermena Batzordean eta Mahai
bermatzea, euskarari funtzio Teknikoan aurrera begirako
Zeintzuk dira propioak ematea eta euskara ikuspegia ere esplizitatu
MONDRAGONen jarraibideak? eragileak aktibatzea. Horiei beharko dugu aurten; alegia,
Jarraibideak diogunean erantzuteko esperientziak euskararen 2021-2024 Plan Ander Etxeberria
honetaz ari gara: 2006. batzuk identifikatu eta Estrategikoa egitea dagokigu, MONDRAGONEN HEDAPEN
KOOPERATIBOAREN
urtean MONDRAGONek, partekatu izan ditugu eta eta baita euskarari buruzko ARDURADUNA ETA EUSKARA
bere kooperatibei norabide aurten ere bide horiek lantzen helburuak jasotzea plan KOORDINATZAILEA
bat eskaini nahian, Euskara jarraitzea da asmoa. Ezagutza estrategiko korporatiboan.
Normalizatzeko Oinarriak hori guztia partekatzeko,
(ENO) onartu eta abiatu besteak beste, euskara foroak Euskara Batzordea eta
zituen. Harrezkero, bi urtean oso gune interesgarriak Mahai Teknikoa? departamentu bakoitzeko
behin, Oinarri horien aurrean bilakatu dira eta aurten ere Bai, Korporazioko euskara lankide banaz osatutako geure
kokatzeko autoebaluazioa bide beretik jarraituko dugu. planean bi organo daude. Euskara Batzorde eta guzti.
egiteko eskatu izan diegu Euskara Batzordea Zentro Korporatiboko
kooperatibei; aurten 8. Sustapen dinamikari dibisioetako ordezkari euskara planaren aurtengo
urtea izango dugu. ere eutsiko dio banarekin dago osatuta. helburuak honela laburbildu
ENO tresna baliagarria MONDRAGONek, edo? Mahai Teknikoa, berriz, daitezke: euskara langai,
izan da, bai euskara plana Bai. Adibidez, MUrekin batera hainbat kooperatibetako ikusgai, ikasgai eta
abian zuten kooperatibentzat, antolatzen dugun “Ikasketa euskara arduradunekin mintzagai izatea; eta
bai euskara plana abiatzeko Amaierako Lanak euskaraz” osatutako organo operatiboa erabiltzea, jakina.
da. Horietaz gain, badira Batetik, helburua
eskualde edo lurralde da hizkuntza politika
“ EUSKARALDIAZ BALIATUTA, batzordeak ere (Araba, Lea erakundearen sisteman
Artibai eta Nafarroa). txertatzea eta hizkuntza
ERABILERA ETA KONPROMISOA Egitura bera ere irizpideak oinarri,
HANDITU NAHI DUGU.” aztergai izango dugu Plan departamentu bakoitzean
Estrategikoa lantzerakoan. hobetzekoak identifikatzea
eta gauzatzea; eta,
arnas edo bultzada behar sariari eutsiko diegu; Eta Zentro Korporatiboak bestetik, lankideen euskara
zutenentzat. Izan ere, aurtengoa 10. edizioa, jada. bere euskara plan gaitasuna hobetzea edo
Oinarriok funtsezkoak Oraintxe ari gara aztertzen propioa du, ezta? handitzea. Gainera, aurtengo
zaizkigu planik ez duten 2019an entregatutako lanak Bai, hala da. Zentro Euskaraldiaren edizioaz
kooperatibengana zuzentzen eta laster jakinaraziko dugu Korporatiboan berrogeita eta Ariguneen dinamikaz
garenean euskararen zeintzuk izan diren irabazleak. hamar lankide gara eta baliatuta, erabilera eta
normalizaziorantz urratsen Halaber, bestelako kooperatibara egokitutako leialtasuna ere handitzea
bat eman dezaten eskatzeko eragileekin harremanetan, euskara plana daukagu, dugu helburu. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 47


COLABORACIONES
|

Cómo gestionar la desvinculación


de las personas de la organización
NEWPLACEMENT 360º BY LKS NEXT, NACE PARA EVOLUCIONAR
LA IDEA DE LA RECOLOCACIÓN MÁS TRADICIONAL, DÁNDOLE
UN ENFOQUE GLOBAL, DE AHÍ SU NOMBRE.
ITZIAR CADIERNO RESPONSABLE DE SELECCIÓN

El mundo del trabajo


cambia, las personas
también y nuestras
de cuidado y valor, redunde
en mejores resultados, o una
disminución del absentismo y
inquietudes sobre nuestra una consecución de mayores
vida profesional, al igual productividades. Cuando una
que nuestra vida personal, persona se siente querida
van evolucionando. Nos por su empresa, se convierte
encontramos ante un en embajadora, se pone la
mercado en el que se compite camiseta y se compromete con
por talento y en el que se ella y con sus resultados.
diseñan estrategias para su Desde LKS Next, dentro
atracción, pero en ocasiones de su propuesta de valor
nos olvidamos olividamos y gracias a un equipo de
de que, en todos los ciclos consultores y consultoras
de vida laboral, existe una con una gran experiencia en
vinculación de este talento todos los ámbitos relacionados
y una desvinculación de la con las personas, hemos
organización de esas mismas desarrollado un nuevo servicio hasta formar parte de trabajar sus emociones, van
personas, en cualquier forma; que acompaña a las personas los procesos de selección a desarrollar habilidades,
salidas por reestructuración, en la desvinculación de la que gestionamos para van a diseñar su estrategia
por jubilación o bien organización, en cualquier otras organizaciones. de búsqueda de empleo, van
por deseo propio. etapa profesional. Realizamos un a entrenar, van a reforzar su
Trabajar en la acompañamiento completo, marca personal y van a crear
desvinculación de las Recolocación en el que las personas van a nuevos hábitos. 
personas de la organización, Newplacement 360º by LKS
es tan importante como Next, nace para evolucionar
trabajar en su vinculación la idea de la recolocación
y fidelización, es más, esta más tradicional, dándole un PROGRAMAS ADAPTABLES
estrategia, impactará en enfoque global, de ahí su
nuestra responsabilidad nombre. Trabajando desde Nuestros programas, adaptables a las diferentes
social y reforzará nuestra la gestión de emociones realidades de las empresas y las personas, son:
marca empleadora. A su vez, con coaches especialistas,
• Newplacement 360º Individual. Programas individuales
nos hará ser, de verdad, una pasando por una definición
para personas en puestos de dirección y mando
empresa sensible, con una de un plan de formación,
intermedio.
apuesta e inversión hacia y acompañamiento en
los y las profesionales que la búsqueda de nuevas • Newplacement 360º Colectivo. Programas grupales por
están en ella, consiguiendo oportunidades y apertura desvinculaciones colectivas
además que, ese sentimiento hacia nuevos horizontes, • Nexplacement 360º Silver. Programas para el
acompañamiento hacia una nueva vida no profesional.
Porque las personas son quienes dan vida y forma a las
organizaciones, desde LKS Next, trabajamos en proyectos
Cuando una persona se siente querida por junto con las empresas para cuidar a las personas durante
su empresa, se convierte en embajadora, todo su ciclo profesional, incluida la desvinculación.
se pone la camiseta y se compromete
con ella y con sus resultados.

48 PRIMER TRIMESTRE 2020


| VASCOS UNIVERSALES

Ibone Belaustegigoitia Arocena


primera deportista olímpica vasca
Vascos universales
VUELTA A LA COMPETICIÓN
CON 55 AÑOS
Nostálgica del trampolín y de las clavadas
retomó la competición en la década de los
80 en pruebas para veteranos. Y rehace su
vida sentimental casándose con Germán, a
quien había conocido hacía muchos años
en las piscinas. Participa en
Aurten 90 urte beteko ditu los Juegos Centroamericanos
en la ciudad de Guatemala
Ibonek, lehen euskal emakume y obtiene la medalla de
olinpikoak. Jauzi-oholean oro en el trampolín de 3
maisuki aritutakoa da eta metros. Desde entonces
makina bat domina lortu du sigue participando en
numerosas competiciones.
mundu mailako txapelketetan. En el Campeonato del Mundo
de Saltos en 2010 gana
medallas de oro en trampolín
de 3 metros y plataforma

No es fácil hacer un relato fiable


del historial olímpico vasco
antes de las olimpiadas de Amberes
Ibone tenía un año. Al
estallar la guerra civil
en España se instalan
de 5 metros. En Budapest,
en 2017, participa en los
Campeonatos Mundiales de
de 1920. En este evento participaron definitivamente en Natación, FINA. Teniendo
algunos atletas vascos pero dado que México DF. ficha de la Federación de
hasta Roma ´60 no había un registro Bizkaia participa como
oficial que acreditase fehacientemente Ibone, pionera ciudadana vasca en las
la participación de un deportista, es del clavadismo competiciones europeas de
difícil rebuscar en la historia de vascos Desde su más tierna categoría máster celebradas
que participaron en olimpiadas. Ibone infancia se aficionó a en Rusia. Va acumulando
Belaustegigoitia nacida en Bilbao el 23 la natación, al clavado medallas, ha ganado más de
de mayo de 1930 está considerada como y al salto de trampolín. 300 en clavados. Compitiendo
la primera deportista olímpica vasca. En la piscina de su 14 Fina World Masters con más de 75 años ha estado
casa instalaron un Championships 2012. en Francia, Rusia, Estados
Una familia de deportistas trampolín y entrenaba Unidos, Inglaterra, siendo
Los Belaustegigoitia llevaban el deporte también con el campeona mundial de salto
en sus venas. Cinco de sus miembros equipo deportivo de de trampolín en la categoría
jugaron en el Athletic de Bilbao, siendo Chapultepec. Participa en numerosas máster. En su larga trayectoria deportiva ha
su tío José Mari el más destacado. Su competiciones, pero como no tenido lesiones varias: fracturas de nariz,
padre, Francisco, más conocido como pensaba dedicarse profesionalmente de costillas, de dedos, de manos… lo que
Patxo Belauste, fue jugador del Athletic a esta actividad estudió magisterio nunca ha sido motivo para la retirada.
de 1917 a 1924. Era médico y se fue a y administración de empresas.
París a estudiar, y mientras trabajaba En 1948 participó en los Juegos
en el equipo de la Premio Nobel Marie Olímpicos de Londres, aunque como
Curie investigando las aplicaciones del exiliada lo hizo representando a Todo un ejemplo de fortaleza
radio, jugaba también en el Olympique. México. No tuvo suerte, acostumbrada y pasión por el deporte
Su esposa, Elvira Arocena, madre a piscinas de 4 metros de profundidad, En una ocasión Ibone dijo: “A mis 87
de Ibone, descendía de los Arocena de la de Londres tenía solo 3, chocó con años sigo haciendo deporte porque
Arrankudiaga, familia que emigró a el fondo y se rompió la muñeca. Siguió es más fácil que ir al hospital”. Todo
México en 1867 donde hicieron fortuna participando en diversas competiciones un ejemplo. Reconocida en el país
como hacendados dedicados al cultivo hasta 1950, año que abandona el como una de las grandes deportistas,
del algodón. A principios de los años deporte de élite para convertirse en forma parte del Salón Internacional
30 el matrimonio se traslada a México, misionera en Japón. de la Fama en su disciplina. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 49


TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
|
tanto, que te coartan).
Indudablemente, las
diferencias culturales son
insalvables, pero ante eso
no puedes hacer nada. No
vamos a cambiar el país, y lo
único que podemos hacer es
Itxaso amoldarnos. En este sentido,
Unamunzaga desde mi humilde opinión, la
RESPONSABLE DE ONDOAN EGYPT clave del proyecto, más allá
de la parte técnica, ha sido
nuestra buena capacidad de
adaptación a la cultura.
“ La clave del proyecto está en nuestra buena En el trabajo diario son
muy diferentes a como somos
capacidad de adaptación a la cultura del país” nosotros, pero básicamente
debido a su cultura. Son muy
jerárquicos, justo lo contrario
a lo que somos en Ondoan,

Ingeniera
industrial, con amplia
poco definida, pero tras las
dudas iniciales se decidió ir a
por todas, ya que contábamos
también conlleva riesgos. Aun
así, el mercado es complejo de
gestionar, está muy basado
y siempre dejan muy claro
quién es el responsable, el
subordinado, el ingeniero…
experiencia en gestión de con capacidad técnica que en relaciones. Los proyectos Pero, puesto que pasamos
proyectos, lleva 13 años en es lo primordial y no se en los que nos estamos muchas horas con ellos
Ondoan. Ha participado en podía desaprovechar una moviendo actualmente son trabajando, en el fondo te
proyectos muy diversos y oportunidad así. Se trataba proyectos de infraestructuras, das cuenta de que tenemos
hace tres años que se trasladó de un proyecto con altas donde el cliente final es el los mismos problemas y
a Egipto para desarrollar el exigencias técnicas, que ejército, empresas estatales preocupaciones. Somos más
proyecto de los túneles de conllevaba un gran trabajo o grandes constructoras. parecidos de lo que creemos.
Ismailía. Hace dos años que es de ingeniería y cuyo usuario De cara al futuro, nuestro
responsable de Ondoan Egypt. final era el ejército egipcio, objetivo es mantener la ¿Cada cuánto tiempo vienes
un cliente sumamente empresa y el equipo creado a casa? Y de cara al futuro,
¿Cómo llegaste a Egipto? exigente. en Egipto para seguir ¿qué proyectos tienes?
Llegué el año 2017, creciendo y trabajando en De media vengo cada 3
prácticamente sin enterarme, ¿Cómo ha evolucionado proyectos similares ya que semanas, dependiendo de
de la mano del proyecto de Ondoan Egypt y cuál es hemos invertido recursos, la etapa del proyecto.
los túneles de Ismailía, en el la situación actual? conseguido experiencia y La cercanía y la posibilidad
que me impliqué desde la fase La evolución de la empresa un buen posicionamiento. El de comunicarse con los de
inicial. Tanto para Ondoan y de la actividad está siendo futuro se perfila mejor de lo casa a diario, hace que el
como para mí suponía un reto muy favorable. Egipto es esperado. salir de casa hoy en día no
profesional muy importante. un país que ahora está sea un hándicap. Ahora te
En pleno proceso de en plena ebullición, con Personalmente, ¿cómo habitúas fácilmente, aprendes
internacionalización grandes proyectos, pero te sientes en Egipto? a trabajar en los aeropuertos
de Ondoan, surgió la escasez de recursos técnicos, Muy cómoda, como una más y hasta en el taxi, y como yo
oportunidad de participar y con necesidad del know- en el entorno, teniendo en muchísima gente. Es verdad,
en una oferta para unos how de empresas europeas. cuenta que el tipo de vida que siempre pierdes algo de
túneles en Egipto de la mano Además, el sueño actual que hacemos allí ronda contacto, pero al igual que
de un cliente con el que ya de las empresas egipcias es siempre entorno al trabajo. pierdes en otras etapas de
habíamos coincidido en el conseguir un partner europeo, Pero incluso, fuera de ese tu vida sin moverte de casa.
País Vasco. Era una obra de lo que genera interesantes ambiente de trabajo más En estas circunstancias lo
mucha envergadura y muy oportunidades, aunque protegido, no he tenido gratificante es conocer a
nunca ningún problema gente nueva y diferente.
ni como mujer ni cómo A corto plazo, espero
persona. Me ha sorprendido seguir con más proyectos
gratamente, desde el de este tipo para mantener
De cara al futuro, gracias a la inversión que principio me acogieron muy Ondoan Egypto y su equipo.
bien, siempre me he sentido Con lo que nos ha costado, me
hemos realizado en Egipto, esperamos seguir respetada (a veces hasta en daría muchísima pena perder
creciendo y trabajando en nuevos proyectos. exceso, quieren protegerte eso. 

50 PRIMER TRIMESTRE 2020


| LAGUNARO

Ante la Asamblea General de LagunAro, EPSV


CON LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA, LAGUNARO, EPSV SE REUNIRÁ CON SUS COMPROMISARIOS
PARA RENDIRLES CUENTAS DE LA GESTIÓN DE 2019 Y LAS PREVISIONES PARA 2020.

NUEVAS PROPUESTAS
Este año, además de los puntos habituales y
formales de la Asamblea General ordinaria,
se incluyen una serie de propuestas de
modificaciones estatutarias y reglamentarias
formuladas por el Consejo Rector para su
análisis, debate y, si procede, aprobación
por parte de la Asamblea General (punto

El Kursaal donostiarra acogerá


el próximo 24 de marzo la
cita anual de LagunAro con sus
El orden del día de esta
Asamblea General ordinaria será
el siguiente:
3 del señalado orden del día).
Dentro de las distintas propuestas
que se plantean, destaca la relativa a la
compromisarios (las personas 1 Información sobre la aprobación adecuación y actualización de la prestación de
que representan a los socios de del Acta de la Asamblea General Discapacitación Permanente Total Cualificada
las cooperativas afiliadas). de 21 de marzo de 2019 y (DPTC) otorgada por LagunAro.
Es el momento en que el designación de mutualistas para Esta prestación de DPTC es muy bien
Consejo Rector, encabezado por su la aprobación del Acta de esta valorada tanto por las cooperativas como
presidente y acompañado por el Asamblea. por los mutualistas, y lo que se pretende
director general de la entidad, dará fundamentalmente con las propuestas que se
2 Examen y aprobación de la
a conocer los resultados obtenidos formulan es realizar un uso más eficiente y
Memoria de Gestión y Cuentas
durante el pasado 2019, así como el coherente de los recursos disponibles.
Anuales del ejercicio 2019 y del
Plan de Gestión de este año 2020. Por otro lado, se trasladan también a la
Plan de Gestión 2020.
Asamblea General dos adecuaciones, de menor
3 Aprobación de Prestaciones y relevancia:
Cuotas para el periodo 1.4.2020 - − La primera de ellas relativa a la
31.3.2021. sustitución en la regulación en vigor del
4 Propuesta de modificaciones concepto de accidente de trabajo por el
estatutarias y reglamentarias. de “contingencia profesional”, que tiene
5 Comunicaciones del Consejo un alcance mayor, al abarcar no solo los
Rector. accidentes de trabajo, sino también las
enfermedades profesionales.
6 Designación de auditores para los
− La segunda de las propuestas que se
ejercicios 2020, 2021 y 2022.
formulan está relacionada con la figura
7 Elección de miembros del Consejo de Mutualista en Suspenso, donde se
Rector y del Comité de Vigilancia. plantea otorgarles una mayor flexibilidad
8 Ruegos y preguntas. a las personas herederas en el caso de
fallecimiento del propio Mutualista en
Suspenso. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 51


MUNDUKIDE
|

Mundukide
urrun dauden errealitateak
n,

aldatzeko lan egiteaz gain,


gure errealitatea aldatzeko
ere lan egiten dugu.
Hemengo ekintzetan parte
hartzen dugunean, eragin
bikoitza lortzen dugu.
Mundukideren kanpaina
edo ekintza bat babesteak,
MUNDUAN BARRENA DIMENTSIO UNIBERTSALA DUTEN HAINBAT
Brasilen edo Mozambiken LARRIALDI EGOERA BIZI DIRA. EZ DIRA HEMENGOAK EZ HANGOAK;
izan dezakeen inpaktuaz DENOI ERAGITEN DIGUTEN LARRIALDIEZ ARI GARA.
haratago, bakoitzaren
jarreran ere sortzen duelako
aldaketa. Eta, jakina denez,
funtsezkoa da etxetik
hastea kanpoan eragiteko. Non daude justizia soziala eta
Larrialdiez ari garenean,
besteak beste, hauek hartzen aberastasunaren banaketa mugak?
ditugu kontuan:

Larrialdi klimatikoa zeharkaldietan hildako


Larrialdi garaian bizi gara. migratzaileen inguruko GEHIKOOP: GIZARTE ERALDAKETARAKO
Australiako suteek 28 datuak. Baina erakunde HEZKUNTZA PROPOSAMENA
pertsona hil eta hamar milioi horrek egindako kalkuluen
hektarea erre dituzte. 2019ko arabera, 75.000 dira hildakoak izarte Eraldaketarako hegoalde geografiko zein
abendua, esaterako, inoizko azken 25 urteotan. Iaz, 3.368 G Hezkuntza proposamen globaleko agenteekin
hilabeterik beroena izan da lagun hil ziren mundu osoan. propioa definitu dugu elkarlanean. Esperientzia
Australian: hilaren 17an, Horietatik 1.283 pertsona Mundukiden, mundu mailako pilotuan, Fagor Ederlan,
batez beste 42 gradu izan ito ziren Mediterraneoan. gizarte eraldaketa kritiko Copreci, Maier eta Arizmendi
ziren Australia osoan. Baina, Baina inork ez daki zehazki baterako gure ingurutik Ikastolak hartzen dute parte.
honetaz gain, eragindako zenbat hil diren benetan. Beti at dauden errealitateak Modu berean, hezkuntza
hondamendian mila milioi hegoaldetik iparralderako gerturatzeko. Helburua da, kooperatiboa garatzeko
animalia baino gehiago hil zeharkaldietan. Hesiak gure inguruan eraldaketa Mondragon Unibertsitateak
dira. Horretaz ari ziren, hain eta harresiak igarotzen, sozialaren harira lantzen ere hartzen du parte.
zuzen ere, 24 zientzialari, basamortuak eta mendiak diren gaietan ikuspegia Gaurko mundu
politikari, enpresaburu zeharkatzen, gerratik zabaltzea edo globalizatzea. globalizatu honetan, hemen
eta ekologista australiar; edo gosetik ihesean, Horretarako, jarri dugu eta han ez daude hain
larrialdi egoera baten aurrean bizitza baten bila. martxan Gehikoop proiektua. urruti; errealitateak eta
geundela zioten 2016ko MONDRAGON Kooperatiba beharrak oso desberdinak
ekainaren 23an Melbourneko Genero larrialdia Esperientziaren inguruan izanik, baditugu erronka
The Age egunkarian Urtarrileko lehen hogei gertatzen ari den Gizarte komunak ere. Gure gizartea
argitaratu zuten gutunean. egunetan, hiru emakume Eraldaketarako hausnarketa eraldatu nahi dugu, baina
Ordutik, 800 erakundek erailak izan dira Espainiako eta eginbideetan tokiko- non amaitzen da gure eta
baino gehiagok aitortu Estatuan. 55 emakume eta global begirada txertatzea non hasten da beraien?
dute larrialdi klimatikoa. hiru haur erail zituzten da helburua, betiere, genero Azken finean, denok gara
Gurean, Eusko Legebiltzarrak 2019an. 1.036 emakume eta eta ingurugiro ikuspegitik, Mundukideak!
pasa den urteko uztailaren haur, datuak jasotzen diren
30an egin zuen. 2003. urtetik. Mundu osoan,
Nazio Batuen Erakundearen
Larrialdi humanitarioa arabera, hiru emakumetik arituko gara 2020an ere. ankerrago agertzen direlako
Hirurogeita hiru lagun ito batek bere bizitzaren zehar Mozambikez eta Brasilez hegoaldeko herrialdeetan.
dira Mediterraneoan jada indarkeria fisiko edo sexuala gain, Kolonbian, Ekuadorren, Horregatik, herri hauetako
urtarrileko lehen hamabost pairatu behar izan du; kasu Etiopian eta Malawin jendearen beharretara
egunetan. Nazioarteko gehienetan, bikotekideak programak jarriko ditugu hurbilduko gara, haien
Migrazio Erakundearen datuen izan dira erasotzaileak. martxan. Kezkatzen gaituzten gaitasunak indartuz; era
arabera, 33.684 iheslari hil dira Larrialdi hauei guztiei eta jarduera horretara horretan, emakume esta gizon
munduan 2014tik hona. Urte aurre egiteko, Mundukiden bultzatzen gaituzten gaiak gehiago bere bizitzaren jabe
hartan hasi baitziren jasotzen gure betiko lana zabaltzen are biziago, gordinago eta izan daitezen. 

52 PRIMER TRIMESTRE 2020


| INTERCOOPERACIÓN

LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR


LIDERA UN CONSORCIO EUROPEO PARA DESARROLLAR
14 TESIS DOCTORALES EN LA INDUSTRIA 4.0

EL PROYECTO OFRECE UN CONTRATO DE INVESTIGACIÓN


DE TRES AÑOS EN ORGANIZACIONES EUROPEAS. INDUSTRIA 4.0

La industria 4.0 o también llamada


Ocho organizaciones europeas
—centros de investigación,
universidades, y empresas—, lideradas
Petronor Innovación (País Vasco), STIIMA
(Italia); Fundación Tecnalia (País Vasco),
TQC Company (Reino Unido); Universidad
la cuarta revolución industrial o la
industria inteligente es una nueva
forma de organizar el trabajo y
por la Escuela Politécnica Superior de de Uninova (Portugal) y la Universidad
los recursos de producción. Uno
Mondragon Unibertsitatea, han creado un de Nottingham (UNOTT) de Reino Unido.
de los principales desafíos para
consorcio para llevar a cabo el proyecto Estas entidades serán las responsables
capacitar a futuros expertos en la
DiManD (Digital Manufacturing and de las tesis, y la coordinación general
Industria 4.0 es precisamente las
Design - Innovative Training Network). del proyecto estará liderada por la
habilidades multidisciplinarias que
Se trata de un programa financiado Escuela Politécnica Superior.
éstos necesitarán: ingeniería de
por la Unión Europea para desarrollar La Escuela Politécnica Superior de
fabricación, ingeniería de control
durante tres años un total de 14 tesis Mondragon Unibertsitatea coordinará tres
informática y análisis de datos,
doctorales relacionadas con la Industria de las tesis del programa: una relacionada
ciberseguridad, interacciones
4.0. El objetivo principal es formar a los con los gemelos digitales, otra sobre los
hombre-máquina, etcétera. El
jóvenes y convertirlos en investigadores sistemas ciberfísicos de interacción con
proyecto DiManD se ocupará
expertos en la Industria 4.0, lo que el usuario y la tercera sobre el diseño
de formarles en diversas áreas
además promoverá futuras líneas de centrado en las personas en la industria
de conocimiento clave en la
investigación, ya que las tesis abordarán 4.0. El resto de proyectos de investigación
Industria 4.0, apoyados por la
temas como la inteligencia artificial tienen que ver con ámbitos como
red internacional que forma parte
aplicada al petróleo y gas, automatización productos inteligentes, automatización
del proyecto y de los expertos.
doméstica, herramientas de ahorro de doméstica, inteligencia artificial aplicada
energía en sistemas de producción, y los al petróleo y al gas, nuevas tecnologías
gemelos digitales, entre otras cuestiones. para el montaje en el sector automotriz,
herramientas de ahorro de energía en
Consorcio de empresas europeas sistemas de producción… la Corporación MONDRAGON, y otras
Recientemente ha tenido lugar en el Además de las ocho entidades en los organizaciones europeas como Brunel
campus de Arrasate la bienvenida e que estos proyectos de investigación University of London, Manufacturing
introducción a todos los miembros del se llevarán a cabo, otra veintena de Technology Center, University of Chemical
proyecto, que ha contado con la presencia organizaciones también participan Technology and Metallurgy, Virginia
de estudiantes de doctorado de los como partners del consorcio. Estas University, entre otros. Precisamente a lo
diferentes países y de las ocho empresas organizaciones ofrecerán capacitación y largo del proyecto, la colaboración entre
que forman parte del consorcio y que les estancias a los doctorandos/as. Destaca las organizaciones participantes será muy
han contratado durante tres años: MGEP por un lado la presencia de la industria importante para garantizar el éxito del
(País Vasco), Universidad KTH (Suecia), vasca, como Danobat, Gaia, Ideko o proceso de formación doctoral. 

2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 53


RECETA SALUDABLE
|
INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS
» Apio nabo 0,4 kg

Crema de apionabo, » Patata0,2kg


» Leche0,04l
lascas de bacalao y huevo poché » Mantequilla0,04kg
» Lomo de bacalao 0,3kg
» Huevo 4 unidades
» Aceite de oliva 0,01l

El apionabo es una raíz


comestible de la familia de las
apiáceas muy popular en la cocina
aroma y un sabor dulce que
recuerda al apio con ese toque
acre y fresco. Incluso evoca
» Salc/s
» Pimienta negra c/s
» Perejilc/s
por sus cualidades saludables. ciertos toques de hinojo o perejil. » Brote vene cress 1 barqueta
Para su venta, se eliminan Muy perfumado, se antoja ideal » Bolsas de vacío 1 unidad
tanto las raíces secundarias para condimentar muchos platos,
como las hojas y aún así queda y también se puede consumir
un alimento desagradable a la rallado en ensalada o en una
vista. Pero tiene un encandilador crema suave. 

1 PARA EL PURÉDE APIONABO 5 PARA EL EMPLATADO


» Pelar el apionabo y las » En un plato redondo, poner en
patatas. Cortar en trozos el centro 4 cucharadas de puré
grandes y poner a cocer en de apionabo (que parezca una
una olla con agua hirviendo. porción generosa) de forma
» Cuando estén bien cocidos, que sea la cama para el resto
triturar en thermomix, poner a de ingredientes.
punto de textura con leche y » En el centro del puré,
mantequilla. colocamos el huevo
» Si hiciera falta, pasar por un atemperado.
colador para conseguir una » Ahora unas 5 lascas de
textura fina. bacalao de buen tamaño (la
» Poner a punto de sal y cantidad variará en función
pimienta. del bacalao).
» Conservar hasta el servicio. » Por último, los toques: aceite
de perejil y 3 hojas de vene
2 PARA LAS LASCAS DE BACALAO
CONFITADO cress.
» Envasar los lomos de bacalao
con aceite.
» Cocinar en horno vapor a 65ºC
durante 10 min.
» Una vez cocinado, sacar de
la bolsa y colar el aceite.
Separar las lascas de bacalao
y conservar en un gastronorm
hasta el servicio.
3 PARA EL HUEVO POCHÉ
» Cocer los huevos en horno
vapor a 65ºC durante 40 min.
» Conservar hasta el momento
del servicio.
4 PARA EL ACEITE DE PEREJIL
» En una thermomix, poner
el perejil con medio litro de
aceite, y triturar todo a 60ºC a
velocidad 4, durante 20 min.
» Una vez que el aceite tiene
color verde, colar y conservar
en biberón.

54 PRIMER TRIMESTRE 2020


2020KO LEHEN HIRUHILEKOA 55
PERTSONAIA
|
Izaro Aretxaga
MONDRAGON ASSEMBLY

“Bidaiatzea eta kultura


ezberdinetako jendea ezagutzea da
nire lanaren alde onenetakoa”
DUELA LAU URTE, INGENERITZA MEKANIKOA IKASKETAK AMAITUTA, GRADU
AMAIERAKO PROIEKTUA GARATU ZUEN MONDRAGON ASSEMBLY-N ETA
ORDUTIK BERTAN DIHARDU LANEAN, EGUZKI ENERGIA SAILEAN.

Z
ein da zure egitekoa? zait, baina ordurako gure gustatu zait. Hango jendea eta Taldeko ekintzak direnez
Eguzki Energia talde bat han izaten da kulturak erakartzen nau, beraz, konpromisoa handiagoa da,
sailean, prozesuen muntaia egiten, beraz, ez naiz herrialde gehiago bisitatzea pertsona batengatik ezin baita
departamentuan nago. bakarrik egoten. Horrez gain, gustatuko litzaidake. taldea gelditu.
Panel fotovoltaikoak azoketara ere joaten naiz.
fabrikatzeko ekipamenduak Eta lanetik kanpo, zeintzuk Ganbara abesbatzarekin be
egiten ditugu, makinak eta Bidaiatzea, gustuko duzu? dira zure afizioak? tokatu zaizu bidaiatzea, ezta?
lerroak. Nire egitekoa lerroen Bai, egia esan nire lanaren Guztiak musikarekin lotuta Bai, nazioarteko
funtzionamenduarekin lotuta alde onenetako bat horixe daude. Txikitan hasi nintzen txapelketetan parte hartu
dago: dimentsioa (layout-a), da. Ez bakarrik bidaiatzea Aramaioko dantza taldean eta izan dugu eta orain dela bi
moduluaren diseinua eta baizik eta beste herrialde eta bertako Papargorri abesbatzan, urte Hungrian izan ginen
ziurtagiriak, formazioak… kultura ezberdinetako jendea eta bide horretan jarraitzen eta aurten Argentinan, baina
ezagutzea eta, hemen egonda dut. Gaur egun, hango dantza nik ezin izan dut joan.
Bidaiatzea ere tokatzen zaizu. ere, kontaktua mantentzea. taldean nago eta Oñatiko
Bai, proiektuaren arabera eta Ganbara abesbatzan. Zer ematen dizu musikak?
herrialdearen arabera. Eguzki Eta Txinan gertatzen ari Esan bezala dedikazioa
negozioaren merkatua, batez denak nola eragiten dizue? Entsegu asko izaten duzue? handia eskatzen du, baina
ere, Asia eta MENA deituriko Koronabirus delakoak eta bere Bi ekintzetan astean behin, era berean, oso aukera
zonan kokatzen da, hau da, ondorioek zuzenean eragiten ostiraletan, izaten ditugu ona da deskonektatzeko.
Ekialde Ertaina eta Afrikako dute gure negozioan. Hornitzaile saioak baina ekitaldi bereziren Entseguetan sartzen naizenean
herrialde batzuetan. garrantzitsuak dira guretzat eta bat prestatu behar bada, beste guztia ahazten dut;
oporrak luzatu dituztenez, gure askoz ere ordu gehiago egunerokotasunetik ihes
Azken urte honetan bezeroenganako eragin zuzena eskaintzen dizkiogu. egiteko aukera ederra da!
non egon zara? du. Etxean egonda ere, beraiekin
Indian eta Txina izan naiz, kontaktuan jarraitzen dugu,
batez ere. Proiektuaren arabera, baina produkzioa etenda dago.
hiruzpalau aste egiten ditut
bertan. Normalean formazioa Zein herrialde ezagutzea
ematea edota produkzioari gustatuko litzaizuke?
jarraipena egitea tokatzen Asian ezagutu dudana asko

Entseguetan sartzen naizenean beste


guztia ahazten dut; egunerokotasunetik
ihes egiteko aukera ederra da!

También podría gustarte