Está en la página 1de 4

Ejercicio #6 Estudiantes: Joiner Flores Vega y Jose Manuel Mora Arrieta

E= Q de tractores E-9 F= Q de tractores F-9


Maximizar Z= 5000E+4000F

Restricciones
Q de h en Departamento A 10E+15F≤150 R1
Q de h en Departamento B 20E+10F≤160 R2
Q de h en Departamento C 30E+10F≥135 R3
Politicas de mercado E-3F≤0 R4
Solicitud de un cliente E+F≥5 R5

Utilidad 50500 Restricciones E F V


R1 10 15 150 ≤ 150
Productos E F R2 20 10 160 ≤ 160
Utilidad 5000 4000 R4 1 -3 -16,5 ≤ 0
Q a producir 4,5 7 R3 30 10 205 ≥ 135
R5 1 1 11,5 ≥ 5

Informe de respuesta

Min Z = σ6𝑖=1 𝑋𝑖

Informe de sensibilidad
Ejercicio # 14
Utilidad 7614,29 Restricciones N1 N2 Z1 Z2 V
R1 0,4 -0,6 2,27374E-13 ≥ 0
Productos N1 N2 Z1 Z2 R2 -0,3 0,7 642,8571429 ≥ 0
Utilidad 1 0,5 1,3 0,8 R3 0,75 -0,25 1,42109E-14 ≥ 0
Q a producir 3857,14 142,86 2571,43 428,57 R5 -0,6 0,4 85,71428571 ≥ 0
R4 0,6 -0,4 -85,7142857 ≤ 0
R6 1 1 4000 ≤ 4000
R7 1 1 3000 ≤ 3000

Informe de respuesta

Informe de sensibilidad