Está en la página 1de 6

"'parKe: 'todlrS 'In Juev,£,5 DIrecd.Iia,ptrr d t..

D-, 8'SlmUDd,e DagarO" lUfUdol D,e L'DCS

--

~----

- -. ----:-- • -. . r: ~:-:t. - .. _ - "1"~'I..T- _..... . _

4" _ _ ....... _-.-- : . .11.,'. _ •• ~ . - .~~._ " ' _ .. __ _ _ _ __ _ . ~__ _ _

-- - - - - - • -; - ... - ....... - • - • --- to • t_ - - -

... ... .

... -.. -

E. SindilNlHi En t"nnJ.ai inlL"n nidD

-'f! _ ;oill1m1 til! "''''ra' orRl"(u ptU"'llI ,In: IU€M

I'!!:l tr;l! !:'COuomJl1::nopociem.M ('finCT'bi:r qUi!: c1 ~elIC1ll, .. POi' ani!'!) ,~iI!' 10" mini!ib"1h del ~'l:riI[1: ~n. tl!S;;J 'i'" U:ummntlt. Ilj!;C"f:I.t'e:I a:tnmje-o •

,. AC"Iloor de CllJn'l:~C'emQ.4", di~'r b rtm~~b m]uoon d't' Un posibl'e ill' l,endimiC'nlo' cond'rtil!'ma, d6hlm a,qurillh' ~ 6, I:my I~ primo. d.aJ. de b (l!2sc €I bl'£r.t,

'Esc, obliJ:l! iJ rq:.bntC'U [ " ~mnI!!'Za mUm.:!l de nul!' I.-r:lc, mf"I.!iJnmlci~ liD siPdialto nI,:.I1 ,c~ism:: ria ~ad.t, dll'l~l'ftXIn~!UlI!J de1 £.sud!);; !U.II!:.I! "re,rsOOii!rt.;Io (011- ~ ,0 ~'tincb,por 1m :abof,!.ldo de: 'Ia. N::tIiatU.1 Lea,a 10: ~L1'I_'l::uId...lltd Ofl'. 110M (-ondo, siBdrc: ,~. C'U~~ C'OOIiI:e:i..oci6m pu,t'd.e Sfl' d'(iDcl. . pm Iclc.rono POI" ntrQbagIldo .d~ 111]' pant de .snn~: WlO 11f:IC:J1~ d,Q'I!]o de b poltaJ:limtnl ~G. Pedro pm

~. u ,cum: nr: l'C'C'OQ uruemo •. ~

Hov com '. ptfQ '110 ~ prm.on~OO4: fomio:!!, Y ,,OJ. lo-

la ~ JC, ' en e:le m~ fl~O CJI- no SOD ~ rIf:illes ~n !l1lJ.

d.r ~, s:ms\CIlla. ... ("Ift'D ~l!!'fl;:l~ ru:X de: lin ~rub-ar~d, t'!I. .nlll) del

Te. dlr mor;rlM:. ,~ ,de ~ ~mlaqui;! 'Io:oi; 'cClidminislim, iii )!'

to:rtum.dm.. m:ill de- bom.hrcs ~-,rodi~DdOl'!!I~ CWIndn IJ:IRi dt-

,ll' ~ lAqlJ.N:d!o.s ~', C':1p,IOllI, , ~ ri mte.s ~le porto Mm"' ~ .. ~r.

EDtre 1Sbt, dm ~ a.augolu, di cu..indo' tmiciDlan-,. '\I,p.~,?,"

bubo IWl.:I ~ en qw:,. pcu dotQ'i.il prima 'u~ de rebddt:l

priDxn. C"L"d Eswdo 00 aJ~ ,£,:"\0 b:I. ocmrid'oClI'Q mnlM 'pe-

w ililr -' ·""'Ql('I1.te ill ro~ 1i:J'IlIJap. bolnw UIIV rohrlTO d~ E:n:>f'Idid

!lor iii h:"1_ ',,, ~ dt 'qw! 0.0, ~nn:"~r),_~ eI.

uJ. . ~ro 'fIlO:Itp) tiub:ajo se d~u tmmg~" Y H:

~ un. ,liz de ptd~1 ohfmo b ion:wht de ~,. horu..

'par 141 , ~r-Q; bcnle hM [k..;::IiII '\;cinlr i:Wm rml,jy;uxfo,

1& ID~ dll:'! p.tt~ - jon:uId.:I.." de ... olp!:' ,~ rno-

JR. d . de' ~ per. tncUiD mu mtmhrde ,die I"'PF. pa'ID

dm.n I.nM 1:Dtf\"" d do _ di,'1ib .pv~ un b:a:Io}~ doC' ~ 'Lull.

- '. 10i." 'lUI: iii !::D ~0'ftlCt'''' ru:H d;t rd Od_ .a DmtSc::n Ia l.J jo:rn..uL,

II"U '10 m CUllni Co'll 1m 00 r-.mreml' 101 YlAri'01

:a b r .did.a 1m ~I!. e,' I .i~ ~£b.tla-I;.

Ik-w .d~ , ~ p~;~~m~~~

.'"'~'_~Il& ~ D:LI)- dI6 D&:II ~ iwbJ!CD eL ~' .m.4igl ,POOOE rd :!!ri!JD I!IiI ~ddQ ..I bb' (011 ,clm.i:mlo) ,I'le "in' ....

D J~ om;:,elA , .£ IIpmpi:

W'I 100 &a H.w ~ iml'1 r. ~r IrQ» rl'm-

d d l' do- poi!' l n~", l'

(!dil'IIl' 1I ~ Y:! -In-

WII (1111 r., rr:

i bit\ cl tn

u hud_ p?mllem 'd'£ ~. ..... que ";i ~11r.11 <n ''1.1 ,C\Qtb u:~ ~ te"}g ('(ID~,>tnUlo CD ImJi ~ lb pa .. in" m.:d. n~l"Il'r-!l d.~ b h,Jo

~ I'D l: Ult'i:!No dm:dA. icte mil hcmbr-~ dC'm.o~tr:H!lidl) espiril'Q 'q«np!::ar. reW:f"" b.ut:.:i bm,. l::t ~ drl ,!:ubicmu", 1m,

deip~ !HI.li~n. b .. ~m~ de! bamhr,~. I.J, deJomuaao ~ tr-

Q Uk> obj':-ln 1M ~ l.I lr.licioD I~ je~ de UiI ;:remio. lDd~n!£mentt' cW W fl'SUJ.· d eonl1ido .ilwtn l-a Irronna .................. ,'""'- iObn: bs I"eL:n:iqnn 'i:ltft el DdI'D1:l ~ ras i_lit:lI~ .Du:nwt:e I:Ilis dt:: mrdio D #$ la:s tn:~~ ~.:m:inos rom h:l!_ p2D" - ~~,o: ,dlimIimlciii!m dt: bs jo. dL,umu:n1m d.r ,gb.

_. ~ ~ el dll:'r~ Il!

~l:.ili ,.on.. boy PDl b.u~, I.w,. Uni· ~ ('..u nudooCi i!osibln CDln e:1.,~ I der de 'los, morn:lpvlios ~- los 5:11:(1:1,·

r;:no, qu..: t .... ran tI~,C'"On~n-ru:: ~Il'

\ enios 'lUI! ..e C1DDSldltnb::ln In' l~ l'.J.bl"' ...... 'Ic~,r-. amqllulJod.Ji.!; h':I(:'Il' .th ..... ("ruL1s. 1I1.'TC'CbOl. oble.rud~ d ~~~11i pasado,

C:!itm, p.3" ul:L.'!tr.ltrI0" .ld.i:~ de pc 1Yll'«IJi i c-mn.;;v;o partu:ll' rio.'1, :In:~ qmmitm.. pn:a

i 1:1 febci6n de fuen..J} se h:J, il1"C'rtido c;ot:rt' 1955 y 1968. ,jd fIIIO\ iminlllll obrern 11,0 pued.: ~1f' roll' nam de I ',i(h.'TILJ.. . ino tell.lcrlo lcodo. "j L , ... ,j~U.·ll1Cl..l lc.-~a1 de un rindiCllodL'pt'l'ldr: de :\J wm·cli. m.i~1'llo OIl E.:.ladD f'3lifQlUl. P.1k'a!o':' idnlle tllh: IO'!' '~Ni,:H.lo,es, dcll-t,. -s, milO l·n~;u ... ,rfofn1.:i~ r.u:iiC';lllmC'llIl!: nun u~ de 1Jt""l;::,lll1iUClI.II.... 1:0 rodoI."" [lh d "" _

:0.0 h.H mol i .. 'I') Pilf" ,"uponC'1 111.'1.1,: 14 (lr-oI1ibiri(in ~idml:itiCOll de Indo .11::10 c.J1It:j ... fi:l d.: prntc,1..l n :110;:;0 que anbur .. ~lU" d",nfTU de un 1lfu:J. 13 ru..l1fW de cinco .,.n~ t:m RID-

ft:Um~ la, ,dc:lk.~(}I; p0:nemOi e n «md.iC'ioll~ p;1!F.J dc~ ['i.iIIf C"'.3 prollibiriQ-., en UJ,.;!!lfJWC:f ITI' mente. ,~ diIlcil p!:U'I flQ r'1uttb Illr.1 "-IJ1i~ T:amp«1J (I.:kmm )up<'IH,"r Q1llc I.iu. iIlJCf'orm 'ann '":1 proouddu ... !t":Ul I .... ullr'Tlll~ Pcr.o. :l loU .. M:W1..3 milnlKriOI1 ~,rl:'ll1blrlH''1 punic- IMndie1LJn • .lf "1 rlmri()l'Umiml(ll aJ ~pe-l" m~l)~ 'lYe It! de I :;nhil:'mo, P·Of 10 l.ml0 'I;"> imp": cindibk 'lJuel'O:li p-~ mio" rnt~n "uidm, .,. 1M l[!i1e no 'Lo nbfi, '~pn::nd~1I :J' I1L!1nC'j.D' t" rio ~11!.'rl.l ~ ~il1 IQC.JL E diIiC'il~ ('fl'o I.", lr:lb ... jJtl,ur:-., 10 IUtl 1'II:('no, fll.i,\ d~· UJli.I "'I.."!t. l'Omo 1'0 I'ma n ho~ [tJj p.I'Toh:·rll' •

Lrn I:CIn":l:t'l.:ImiC'n'lm de! £Olldos.., ~r ~hm1o. prueb.in q,:-,r [0.\ org::iIftl'l;3.ttQ n c-. 1..':11 lu¢l1.:l debc:in eTiC;U 111 pl'Dpio ""eamWno riru:lI}Cie'I"D III lIIAI:"';;:'en de I.:h f!.'I!!'IK:'iftJl~~ los denetm :-~i pbn,. pue'l:~o en mar', th.aJ p,air:J apftJpian:e dl!' 10'1, !1PO'rics '~. (!nq .. erttr :ui CR I.!LD imput'SlO' III h"iillJ.:!;r1 10 qu,e er.l WUJ col1tribucion I b 11H:h.t. W !."t1.l1'!p;;u;;'. 6.~m pm- mmio ~e' .~, ,debe' :..d!qntril' III Mn, tow QI [U:Crz:l.

U:w h'Od.l" 13 IilI I - -a;:.nm que nll':l!:r rd.!!' rl:. hurll:"ll jH!1 ff,l1~m, 'Ii' m:" '1lliru" b ~ imporl:lnle..

'i cI C'ObboTOIl"iomQ11O "¢;;:w.a

1ioldn 113 alFilnos un .djcri:r;·,a,

un:II. ~ ibf'l":I.L"ciolll.. a 10 'RID'I,) I.Hl.:I P«h.l.. 1.01! 'tir.iiciol'l ';iIl:. AdolIo C.:L";,Jlli .. l;,t ~orub ind.if~IlCd ,dc, In.. in":Lrcnd.e \zorun:lla. ~ rm-~3tQn clc: pm'b~ 1m que coa,. ~lRc_

lim pudo drci:r "CI:ariID'~ -el, dLuig, JKtrnlero p« lX.oon~ en m tM!lici~ ,del lImeS I _ que esm ift'lll't".k 11I0ru:n1tCUb3I1'1, rdesr.ll~ el F1':IL"W'D de b jont:lCb de. dd'm, _ dr 1:Q5 tr:ab.!i,:ldarneo '1_.:1

oIimoMttBisw los ~ 1Iint. (,.1(1 ~ boy pM~ WID. uo-~ pudl! qr UIIIl'Up~ m:a:ii:mIl, nmndo \lII.rh D ha'blAr d~ "Wli~ d.i:.rf".

l \lin 1.1 d . (Iflf b d~IiIBiIi

PIlrad.1. Pf'I" 1m h:il'lm'l imn6viJl~"

PQJ'J iii it .1"1'11"

, r bo~ 00 pill' 'Ia.. trm.,b t ,

b~ dr 1m, miIf"m ',1·, ddl~~

SEMA,NA · E,MIAL

-c:~' como J.Il'i:b el I.il:.rnpo soci..Jl ....... h)1" Brud.u

-)I~J"f ql.l~ il'UIt[;,JI.

1::.' di..Llogu tue f, eg;.ruad.o :II Hn~ _.: W. ~CW....1JU p.;a$Jd..t ,EUt D'U:rJtlllai r.:nodisuu. ,£1Il rea dad, 'eI lueropo :luci::ll .1IH.!.JOJ. Uu\'\ow de p.a.IO:s.

La. !5~ ball(J! el ,r~rol ci~ ( r\lhibiciolles... St." pnlbJ.!:nuoD bQme-

It'..'i ,} r ng,IliJiem. iiJ eM. 3 S.:u· UlCUlo. :L .\lel'll; cew'acnc:iJ.s de! ICllSJ 'CD I.J. CGT 'iI rei a.cto de 1m Ilbilioos e.a FOEiR-\~ IMoOIl'Cble.M ... luduD1ile5 ~. '~CS:le~ pw- el ~ I~ de eren, D prohiblu",,, h. tor Borda i!:rtab eDO:mwdo.

yurt: las ,J.(.;tQS ~ ~bl.1!r1Ul tilO "{lUere decu, pot supuestg. que c:~ ~~ hiciH3n. Ll ~e estaba )' segW!o ra (!.!oundo a~lak Eo :L3I'Ln~

.J.!.I DO huoo du. en que mb.iJ<i..do-, r" , )' entldi:uu~ dej.1..r.lQ de ~r IIIU: C'Omb.1,'~'\"U wtidld 'eD lorno a1 !."n£l!cfo pdroluo. min'lns ,~I'M"lila dl;'"£~ de C'irJdJ.des d iti~po ~t3.r era I est e] Ltd 0 coiiii bombds rueletov ]I pet:mlos. EJ ~bJ.dG 12 L1. '[Xllku ~nudl';ffOl~ 5ahre 1M rad iro1esq ue i b.m ,>I pcll1l"t ngi~ ca L. UHl]b:,. de 'l"rig:\j)"CD. h:::ro b ~~ m.h ~til.eulu. [Om.:. d~ lQ.sru.mhn~. c..ii.~.o- ~e. tJiI,. I ".lpd'Of6

E.I ~ClO ~IJ p:IiI'"" el ~. n'd l1 pal ItJIIi Jub.luG:w: wd ":e ~ OI:..T I:L\ I u~ PJl,)tUb~do P''' 'm' L'h;:ll di!l dt:'JDl..ILr ... UI..... ..;~II:.r"'" 1-"1;,]00,

i:>..1. lAma ;,), pt...~.u ee ~udo k G1! ':"LIIU-tr", ell !'l.L.u UCA.e I.I.Il.:I Q\W~ fo,l· ... \ ~l~::.U fi1.l!l1.1t: .. uctOLJ. b 1 <;11111; :IlIbtc til.. eu !UrD\iI de ;gl:l1J.;i I..n: 11..." .u~UII eutos dt" f" <Jwec'.I. ,U' =t.J do.: ... ';IIIp.tth':TU5 pre''ws d 1I 9 ·Ul'ruh:.· .. UII;;.IJ .\I.V~:..i. Jar~t: Lopez I_W!! ;\It hln. uulXrtu LI.!}JJI ~

HO\,LUf:' U .. \.0,'",11:0 Jure HI!1.J::r.Jo

En1'ir.Jut; P~Q. PlO RodnS.uez. J IJ 0(1 Sb;:u. ~w..~ :Ut'DdOZl. • .)Il!t(! AkJ..II,ILf'oJUQ, J:::.DlIqUo!'.\ den.., Heetel' RIX1:O. l.u:.t .... '" I.e. leu, Jlli.h.tn urllh .0' /\.ngd..., )'1.L'\.LQl(I .\cwl..ir. ,Lut> ~Udlr:L. li.J .. <I ruu nlJlC'~ AD..:(1 1).1 'lh:tf!i:', \uhHUO I'u~~. )'.W)~rt;.! ULipCllolc. Juan .~UlJc. Ak-. liJ"dro ,Rry. :-:L~lul C~I!IJ.l" [,ablo (-'n. J.3.I 0,), H :du r (;oil ~L., l:iIl!1.tn.IQ /\Ion..to. JUI'e;t:-G.uT .... J .... i\l:;)~OI liIU)(,I, Hu~o UJpcz. J'~ ::-"~bu Itll' hoo Ca.:ihlla. Go.!l1oru!O Cuu.mo, :su.~ w ~O Jt.loIia. Est e b.U1, ('\00 1'1 guQ:, \,1 drc~ ~'ines. RIXl .. 1lJo Roclnguez., Lu ,!I,1'.uU. 'I. i.lJ...,fCUI d~ Rue.c.o. .-\lila Gorllclh, Jme "'O:;.Lta, U~rll:!iQn.i.lwu, OoolreD~ L.co.Lc:rl!'llUI c.,. ~. Miguel Ac:u...utIL

Coma 110 rua! fal~ crtuc:iW: p;s.m K..7 JlUe:l:, '! d gllDD1i 1-~ onsea IUme: ,. cult des de jua. Los ~n.d.l!:no3 trr.:lut ... dla..!. eIi}, \;UU, [)e\lOto.

P~o l'ambi~ .... ~.ciJ pruhibidt p.m.~, sobre !t;:da ad!U:s.lDfJ£S 0.1 leos pclrulerw: en hlJ;,!'1 ;,L Pol' ~ mutn-o !UC:rnD pl~. los I:'Ump.mUD>i 9t .. liIlIlw .\l..l.rlW!. \I C~rlo ~Iara.:a

L::a qut:! no ~ prohlbIJo .. ~ apli("".u L IllC3n.J: e1 6 de ~e me; Eucron del'l!ludQ':!, 'Il sah:il.:malle fOrru r3do$ m Ll com.isln:l de' '''''Ub. ~la· tle:ro Ins obrcru!i Ferll nda Rt .. m y WWl) Spi dolt. dd est.lbtecilmmtO mc:.ahJ.ro,_"'(I r.\PES.\ llubG ql2 ~1t.f!IUl.rT ,en. gm\ ~ ~~;adll.C:1!l tma !.lill.l.lo:3 de IUmos ~lC'l

-c\ ooruo 0L1llIi:.. d tleUlpo S'tId.3l do.;'wr Bomia?

-Mqor que named --- 1espcmdi6 eI 1lli.r:J.htlQ..

u-

'i_

(Paginll 6)

"

_ sible: ue tuc 18,,'

"

s

-liol - ,e v:ivos,

s seen

:z S

(P'~~ JJ

(p• _, , '.1) . .!JSll'Ul ....

IJ • q I ~. r e." -- .IUJ.~IJV u'L.IJU~.

r

-Cifu:r 1 11- I ·Tmb - jo - AiQ

de ]9'60

, ,_

---

----- -- ------ -- ... ~ ~. -- -

- - - - -- - - - -- - - - - - - -

I" ~ ~ III~ l.l ,I.. S.IIlI;J I (' ,,, mllr ::1.1 I IL ... lu'~~II!1r ch"1: 1L1 111 .)Ulnt"lItar ~.I I '111..ul, (It> 1 ,l 11l11.1!>. I I I\, '1lll'l\a

, d . I, ~ Ir. lupJ rL' pmduJOI II J1'~'~ '1 lIUS \h .. ,110 qlUlIl1 - 1M' I ' n ,It '1"li,,' lll'lClJlL IIlIl 111.110 .. 11I.Lui de ~<I, lIor.u: 'II I. F oJ 1:11 ic l I 111111-.1. L{,-,,> obleto .dcd.ldo'S' ,)u· Ind.

lin

-

.. - ~

--- - - ,

-- - - --- - - - -

...

Ll

( _..,

r 11"1 J u,- \II'('I.ic' )'1U-::d Irlli~'tI III • U~1o.! I~ IJ '(11 (l 11'''''' " ,111'111% .'("fl]&1 •• ". d "',,,,1.. -I ~ ·1110"0 (' I, It, 11111- '" HII:. _ C _ \:(', :nlt_. .\U'tllll1" ,\1. -. !'~ ~~.I'nJI Ij IJ ... ( 1$ t I ml'H'WI" J

II L: 'I l (I Ilfl' d« f rIJ"~II' Ij III l~'W·· ILl. I'l tIJ I' I~' J lI"lIt"lI'1I II.: rll t Ilh I~ 1"11.',

en .... .lIpu:.IIDI 11_. [0lllL.JII.1 i~l"d ~ 11 _p,I('I'Jci. lid illh!" L'illl r -n tl f;vunm.l. Ih:uicnl

•• n Illd -III ... '111.". Ii"nI I. I trac, iou lULlinhUt, dd l>ueMo. I,m: or. !I:.llii/.lllu 1:11 t. 1,nlt'nindim'l 'Ilue .1 'MII,.I .1 ~UoIIII" Il~'" ~'l1liu ~ en I" (·mlli.i 'II ·\mn:lill,Jdu_. iut- m. ~l" pur IJr r", i n.d' ...... , mc:rdI.n. t~ • IV.db' ,'J nl .... I'I"'" 1" un p'IN jJ~ .u,lul,. Ik ;j,di, irll.ldt: •

[~'I'" JI.J I ilfllt. 111M 11I.1l1ifc- Il)d~1l '['" Il'iul.lr fue 11 \ • ,i\"D1('l1l1e IU~' .ailu .1 h;, L.l1.... I'l'Ir b. pDIi~i mieIJ1r..t" lUI l"tU".lru~ ., did .m 1 I CU,

\111,~,ul'l on l-nmilUl \,i lenci _"

- £1 I ·1 .. o::,nlfu.ll tic pn h: .• 1 . jr.; do I r rI l.lffll1di,mo "III IP ludo-d, d Inh:_.lIl,u'rit>;.m: cit' Pr~1 ) eoinc-inro I lIIi' I,!:'" n el dt'IC;Uno de ifl.1Ul:I!lmci,irt de J ,\. 'Imb1£~ • lln:lIllU.L,i:ul I' r I I 14," idmlC' 011-

~",~n~~'1 Ii ..

s

:t ~ in ;' ourl!f(l,:t'I.l1)I)l11itn 01'1 ~ - ItiC debe tr-UCJt(JD..1.( iI. l.O!I b ,

de c l?fl'Sl~ -=rumi"

',1 ~'V:I 11111.",' ' 'n l

• •

r
Una tr ala

que .a a 0 lllr ..

if) -

I .

, ...

~ I I 1"111

. "

- - --- - - - -- -- • - --- - - -- - ~ ~. -.,-. I

.~ . .

I _ __ __ _ _ ~ __ _ _ __ : ~ _ _ _... .. - _~ _

,un' I,nu'" II' , r 111- ... /'li" I • ,I fI Ilun Ilr, nui I lit Ii 1'~li ,. nh,. .j • ., I".

• I. '1, t1 lUI • it/~1 .. '" 11" _I'I I , {,.. nl"U IlIl II ,

.,. ,~lrl"I'" • f.II •• II,fI III~ ~. 111,11 ,ul~., III 1.1 ~ 1111 '.hl ,H lill""

I ,. J t •

• ill ., I r n

..mOD.

z.

t po)i

el

IIU I I",nhl 1M" t I. .1 riJr-o ,I,.. J n:;

l'ii/,,1I' '''.

s

ru

e t ca e a

--

I " .. mQruJp'"li I')i"i~ l I r,,.il"!ul II

a

la cama

pa:b ccm brBotivim 'Gil I~' 00' 'Co, es 'Ulil mOO~o ,.Ic:d.o paR ashJ~ diar b foT1lllIl, 'Rl qu.eo ,foc:edeg lea mO.Dopol1l;i1S' p<:lmlulU 'ml ~ 'Lo d~ :La. iSQ~ 'I 1.11. li'iqLlCllll, do I.lIUCS~ '~ lltcapitluleman

IE l gQ.8odJlc.l od'sl SUiT I'JiGn porta lIU'no, g,llS d:ef IllU!' ,po. ,dll"ia ,'£"01,". Per'~' en. Illel i.e ,[l',S,P'Q".... 1:0'1 jobws'IlJ' yacl''' ,nd,ml'o:l liLl Cerro' ,Redii!"!'dol qu,S cubriri'an nip:i"m~, e.ss rbij,i,r:i.l, tm;por,famo. :IU' ds' Bolii!.'l'i':a q;u:enol"ruci.ono II'Uzdtl' porqu.C 'Ilienepol' eJ ,n:.. ,odU,clo' del lIo'rM y I'ltl'PQI' e1 dJ!l ,.111:11". ,Ql«,' 'h com.o ,£mtlJ' ',a bomibiUa. cuando' ,m m_al'., to 'IJ'UO Ie ,alta u rel",ba.. .A.!Ii,. de WI l'olog,ol,pe Ie manb~ellli! el d'ej.ici'l. m el .:rn- ,. Ie ~, Uzs LG p,rodr,N::;cl'6,1'I en. ~ pf)lr ,que gal ' d,e a Cull Oil '(i~ ,Co" ()aJ:,IJ'IW'dcariloda G capad.. €1M ,d,eJ ,poalild,o ilelnatl1". De Gc'U'ef'ido a ,Io~ iaa:e.ibl ,Preci.o. padGd05 YPF pft'derlli .$ lJJO P{;f' ~' rn3>o - de ,.

bnlH',H4~I' Y po,,. "i jllt!,l'G, poco I Cu ,ul E ,1Mo oj"-eQo COfU'rn:rU' ,Db-O' g~odHao ~ ,~ ,eI ~nopo,b", ~b"anJDo ll'i:rimu mej'o,,. "~I':!:ef0cio'. - ,i Cllile., que e.!td pel:efJdo CO'Il ,IJ'oll1l1l'ii! pero ipo,l perlniu~ qua un ,sl . Qduclo ZIlla ambo, poi,.e".. ,ftliBoli Il iG C!' is qtu: ,(8 riOlum ,Qtil' riqu~, ni~s A'i'mfm:a' que' JXlg« d ,,-eeu,, M' @ro al:gQ qneno N!Q1"ft~ om, W'l dOrm' ell: toti'o ,el "ro~O. I.a;. gmlsrwia'- van a par~ inlfeSTmuenle a ,'as Es--' ,r.od'O'" Vaidos f-u.s' las ' ,u,ebe .Q ift,il:Terfrt"co m:,o' I. ~ap uoT' plll'1ll "~~aoogo,ttincll!lno". .

ta~~. \"CZque reI xiior Fri. gma, c sw .~ difamm I las -tl.1cionalistas f~es" ha:bri que' pregtm~ cpi'ir!I Ie pa.g'A ill 'e$los ca.n:dur:a:5 qtm !I'2 oj W, formas sa~ bell gua:rdar.

(En ,~' Fc:bimo nLimf'lT'1iiI k..a la t:~G UliU'imo Mfa d~ ed6 h~ I_Dna dd pt'fro1£l) mrgl'l'Tlino.!,,£aIo..

.Qb4s:t~Q con M&ien.a1~n.. ~'nied .mluci.6n pO~}.

- -- ------ - - -- ------ -

- . -,.... -

- -- - - -- --- - --- - - -- - - --

- -------

I

. -------

, ((lit' ~t n"la-'

3h..lad,. ... umb • .flU

:-.. e 1"" !..~llO:S hx"Cl' hi

J. .~'i1l t

, I.a p3llbca~ ~di e1l1U..

m[('nlll, IICllllli jl~tJlJdu ('lin '~Ilit" qu.e . diee.;' ''''!'\:os hwl qwitado efto.; noslum quilado 10' Otnl\. peKJ sj, 1m !.hng~nleii 'no ,c:a,mbL.J.:o. :UI'Q " la, lwt-l del p.I«I. no \:.I!m.)5. Jl'e:ro m~, ~~tc eonse ustedes, Sj nOS' eon .. 'Ooo C:J.u, \i;l.II!IM s:alli'a pe.lear.- ,Co.. tnc:I \":II.m0.5 il dd'rnudu a todos eses comp.tiem::.? POIita que dJg&n: ~~'li~ n:nlos- ..

-~U.uOO:e.s se Un.1gin1n . ClD-ti·

dJ,d de' proposieiCUlI:J" q!;U! Ilcgao II csE:JJ Cc;r? £3:1111 CG1' 00 timo!! PJ'O'" Pl~des. no tl!!~n(' C3§.., no Ilene pttrsoIllt:n.il:., .00 '1:.11:' ne. n.1:!!LL. N' 0 ... -:all\' 1.'~cb.. l" sin embarg.ll. I.odos qui& fe:m ecw,~·t:m.r ,eon nosotros. EI. go-

blCTflo. i:nfOT1flil!l~t~. " ~ si C'I)Hel1den_ mnas 1;" presidenei~ lllill, cia ClJ;iIlquicl" eesa, La q;1iIe b..ao I:rilld., ill :umns int~cdlario·. ~ de ~lieulA. r~$ miHrN:Is que eod rongre!O dfl ,28 de '1'OOnO DO;$ dt'~u.mcl"VQD .uJile. c1 i!.l~ diclendo, q:ue tI"r.1mOS d:tKmisl;'1i.5 Y pidilmdo quI! em aplieamn la I1AOl" 1'O.m:biivt 11illU'Id.a.n $US I1'mis;.vio~. .I.\hon 1000 d mundo quIl"R: eon\'~!

"'Pt'fQ 1lO..((I1:ms no qucrvriOS COilH!fSlJ', nofO'l:n:IS qll1f!re~ liberal' :tl

I PIJI;<b!o. porquc !!SiJ! es hutstrlr! mi.

DOn histariciL Nl.lutrn misl0l11 00 ~ ~ mstmmeJ,It[DS de Uc.l:ll.l1i~', de polil;"u~ de sum.u qLll' son r;es~ IllS. lPmtaiJe< :II Vt1!t'.s U$fl!'dl!3 nea que $UpU,n..pa-o ~~uiu t~od'o. pCirqul: yo qLl.t&m diu ~. 11:' imn "j!m.'l~~

"~:Que ~b.l rl ~- d~ ID3nO? l~HJInmos 10005 eo W'I,;l.$'tL13 CGT, '" IJ lIJl.1 mism.) C'lIi5a, con wu SIll la 'l.;umiSi~1l ddl!'OtU. I!!i.lb.~mos; ~ I'OCfdo§'. ~:! qu; PdMWo;., W niol'l }' emn I.JIJlI.l in\ r:n' eni d.:L. Ew ~q LlIO' '·olos3. preso, 'los Jn~mkts ~ffiI' do., comPJliicros d~"5pedidiJ5. d~ otupadM. rongL'lal:KlIl. E.sl -U-Ill~dad. l'ntll!' romilLu, iJU~ qu': ~n"UIJ~

-Primem declan qur hJ,blR que &rl .. ticmptl 11.1 £(1bll~mo; de;sp!!is:. Nptnt qllt!' 10 $Jml":U1 S~,: m.LS I..lldie: que 1(115 IUcJOc.ili.stas d,E'-' iOII D~n a 10.<; bber.1I.C$; r :dmra lITI fX-"1IJiJto rtt.1S, h.ub "lilt ID 'lliI~ qUl'fl n L:musS!!. 'Jr' d'!5pui-s de esc. ... In .:a~ _1:u10 {ri.o;,;I3 ,. i.Se fb_u t u nll. rmmp'3.bKm;,lod'o ex I!D'~,.~ii " too::! esa f3n:l?

TntfjllC' nomtrm nO' podemos es-. r' nr fUlda. d'e tsf.(! g;Dbiet'OO. dD ~ t: mlem.a. E.o qtLci DOMS ga.n& mos por mLl:::SUas~ ~pms m.lUJOS., am nuertrn pmpis 're;lCCl6m. iIloel \-a, t1 dw:v'. 1-1. JtteIla.. de Iibenci6n es: brgill. r e.s d~.: 110' La ~eJYlj'!o'S I<mpIen.:!h:r ('Oti los 'Ill ~ en O'IT' cma. con los que estm 9 b LraidOtft. pm" q!l,U: M:lS ."ilIft Q 'rn~,· i::u. como om eDp Iii nron Lan las 'loccn.

'T'1:m :d. quk:r~, h mUd.ad, q'UO I.e parilpo i!D ita Eta. (Ju sa Iga'D 1& pelar .que~ttlml.U'aJ: .baj.o. PQ!l~ UI! .Ii 00 ell puteso. ;p.un q I.l! q~ b l,lnHb:d? E.n tanto que not· drieD. Ir.:Jbaju. Dim ti.l'l!" Dal otm \U'3.Wn, y31a hlll dt-nlOSl:mdo y 1D riSUml demmtrlUld'o ho)' .WI ·Iltaidlmar b lucha. de 1111 .... I-rm bf'fnrU1OS r.etroleros.-

CJue:ru.. E.m~ ;:!oomo pOth~1l1OS, J -;m- L3 I:m.idadl tc!n n.I ~CcDitr? No ~ rJjQC n0 lnr!:o... .'w-oErw .. ~ adl., mJ~tn r'l!nHn_' _ ~~. nxnt(!., si !:" 1'lC'C1!'~Oi. Fro '0 lo debommJollUIdi.u-. Es(e ,1.11:1:110' 11f.l_;udino b.l ~ i.~f(l, ml.!~ ('I) toll!

I :w ru-J:'arr.. opoc,blmcmh: ~ 1m ".11 Una; .IJ-~ ll.:t "isl D, muro DSen· I'ftn'l"lnjl:'fl'~ W1 dU flll"mnlo

f I lltl d utro du l.l:i 1;:, de pie \. I 1.3.5 :" lC'nl:uiLu, ~ m~ ~ lmic;u,. }I "it'llllJ}l1't ~ p!:'lc.:IbAn 'jX"rDl 5iCTIJIIlH'~

11erm.inai:un dC'S:pll~ ~odO:!i itu'llM... unolllN:'! 'l"1 pl;!ebl!!l~'_ 100 c:ree m1~ tl!I! b ~md.ull de 1:0 ~ lhr.as n.i dr 1M ;11::1,01 ni 'I!n '1_ C(rIJ, .. ~ori .l b lum:l:: '!Gil - odo~ iIDJO:fe"" ~1lI1I'IQ'"' din i-::;u.d~lt. .. 00 lodo\ i~l~ -.\ C">lc C"'o euctJlitln de unl:llrlo. Cwmdo in unfen . ~ r l:ulI:ru). \, all .;a dear que tOO unt.J.r.gIL".u, ~ dml' ()U!l! [l'Q!L p.lCUflH'L "'::m n drti~ flut! I'lII"h ,mdimo).. ",:m ~ dear, 1" tdroo Ie h:ll~ Ilimdn. . .&;1 .lII!I 'pohlC dl"~' ~('t:I:do. qu-ILJ \1"111 I:llen., rqutru • hilJ,ry. mIljETK. .AuiomoviltC1" nJ~ h.JJIm. lid . - Enlonc flO poode· mo'~ nof.l)(m '~I(Im~ npr,~ml.1.:nlC' de mb..rj.adol:'''''' dl" Oprimldlll, de f<splot~dD'l. dr dr~(ncidoJ ,de I. do I . dff c:-hOL omo~ hn rccpn:· ICITI.;mICl 'et' 1..1, Gila pupuL'InS de Tut::um..m, arc' let min:J"m de Pan l:Ie \nIrOU. 11)'11 ,.ifi..1m!lHK de Cru3,~ )..de. de t";s ernIe d~ ;m ti" '111l~ (IQ 5.3 ~Io que e.. I rn II rl".Ja6l1, {" f. hitv qUE' t"<.1.in ;) I • .., (1lKl..I. d.", d, ,i.J piditndll' limoU1<TL.1 jf"l1n

cl1 I t"ffiQ. quI:.' fr LI luc r 11 UI1I

fhdl jTern:mO'lO qat dcnl;~llrnto", it '" lll'fr.tr' ¢nD dr". pcle.1J' ~n dJo.f! ICOmo,~ :l ir II qu.d.a:r . ~ m ron los diri-;ftl.[es. p.u;l. que

',:,3.EI qll.e' ~mJlM: burn,," mut']\u,,,11m, true USI'J1IU cMCUI di«ip1~. dot:! ,~CUI'l·ll1 11:. ml')jl I~ I ibC'r.:II::iofll dd ,Ltebl(l~ • mAO' hiiJH dc:1 nilebID, fI SOIllQlJ I1ijm ,dr - de f(1I:i?'

Suma,s

qDe resta,D

""ED! cma! &.., ~ endl!'l"bs. L:rs: ptli!"b qlJl ffWi"Ill' \ OWS, ""f r bios pclan. kn FU'!bIas h:m . bl) SU-'I: cutn"iUi de ~fltdtp:::ndD1Cia y de h'berac::iow. PeoI' ,n drncar ,,, dl • All l'lIIlx .. 7>l. ~'I 1.1 • I1Ul3 \-iqo en ,iirJ

E

'imlhuqlle upctr6leo boU'i'iM'GIR~ ~.j_~ Uu .~gl!le, pa.m.ndoprime.ml porCbUe.

C'~,fl'o y S"Jitlis 110 1JUI7I~w.. n:en rll!lQei.ones dipl'(I',I'I1tili'C'GI

Y ,'611 enJrenf6Eb d'e~d,e h600 an.o'lpe''''t'Ue:l~ll!iI!1e, de limi- I t"". ,Sin emblffJ'Q' ~11 Sfmtdard Oil cion.,igl Ii i6 ef mlilarm d.al un.ir Q 111;8 ti,1]I1t RQciQ,rte.l en, .,u IJene/i,eitJ. E,l,e dCMJJ:.!Utnr rw.ta donde "'e Q: 'pruier CQ1'\rnpl,or de "0:1 mo,I'I'o,pol'iol perl"O'lar,o'l.

En ,~ mlimIa ~pax:3i lOll BOlhi.an 'GulI Oil Co.. OJl'"!'aao 'hi: _ e::tptOl'3.~ lZ'i6n de los campos psll,c:w.s; d.e Rio Cr.mde, ColljD Y "31m" yen. Il.'Om tmlath-as loon Bnsi1 p3:ra leoI'OCZ' ese g.u en SIUI Pablo.El b"iL.5- I~o 2 huia. O! 'lTol,ves de I:lDgas6-

d\lc:to de 2.000 ki16mebros c;uo,>:a, I

t.'tInstruccion Im.drln on c.osttl, decb,nao, d.e 300 miJlones: d." c101~ •. Pen) las traC<l!ti\'~5 se est~. 'I en 1967' III :BClID'li"imn Gull 00 Co. ofr>edO: colCle3t m lot A.rgootina ,S, 'millaacs 5tJO.0IJ(J m.eum ciib~alS IiIla· riCliSi. ComO! ~ mpa01darJ dd gaso-dUdD ~~nl:mo del, N011e sOlo Ue,ga 81 7.!Xm •. OOO diarios. 'para C(UI: 'tm mll!1:~rimI!lO:S~ puQJentii ba~ IU Degocio el ~ admmis'lr.laor d'eC.!I.S del Est.ado. Estebm Pbu, III.I1lJlllcio 00 e:1 Botary Club que. se proyeda· ba oorutxuir otn:; ,gasooueto" de 10 miflonl!'S de :metros -eubiC'OS ,dimO'L ' FioaJmetue, el ]6 de folio de, mc .m,o. entre m.arehas mi!lilmes )' discunl).l ),e.nJ.tooS sobrte b hermaodad [~tinoamu.iOUli1: se'fiml6 d CQD"~D que 'Itt1menbm1,M.

Seglin ruCe:J'iI". 10" ,I'n'onopooolufa ga.!lmUn. 6tJ millone. de, d'm lare" pt1l'tlI eO.l;tdf'lllilr Ul'I g6" ~odud'o ,ell Boli~iD que ,em .. palm con I gaJiochtctaar ,en-liR.o d,el nOJl";h~_ •. Pe.,.o iCOn. J'o que B'~l",an luu,iendQ pie 1m I1q.t!oe"iI',I'"O meroodo interno. '·e'

, lIe;Elarm tL:J'tIlCompe.RMcWn d'e ,3tJOnu:lloJ!WI ,ded.6lture'. E.()~ son ncgo.ci,oIJ " nsl'o. que hlJce nueatro 8',obiem.o ,,"Uta,.. cuyo ,in'l'egron'leJ lie lez:aniRn "t"mprmo (JrJr'f1(Jen-

QT' ~qA Iffempo' que nue~(JI ier:lujr,ia 'wCDr.

EI OOIl~reDiD 6mu.d.o poe lIt1:e5'tJo'

('nnw, de ",SliM S~ __

fII.\f ~rllll ,5..500.000 m3 menOl d.e w apaddd y (!'so u Itno, de tn~ h,mdW11l'ruOli d,c11OO0' '''i!oio COn I.n. II DUvion Culf <0 i1

En o,-u de ,rompntl' -11.3:3.000

rI .. ~dl"Q'>.·; rubloos q. ue dc'he. run ~'t\.:. m.!!" ptlrel Sm.sod,udQ' ,did. '[lIQflI!

". aD par ('1 d~, ''1<1,1'' 'lJI.fC '0 d fJ'Ili!' Ue-:nr: nptliCldad OCIO a!o I:I£LS~ l-an . .h.a~r _ PnJducil' 311 pl1(ro~ 1m, ~t!! RrdODdlo.

3 •• >Y compnulc .U:l~.OOO, mldim· nos iii II!. Dol'i ... -i!IiD I(_,u:ll Oill Co .. qliJc debeNn ,"miT fOr .!i::~ gm;ocl!i.lC'lo tid nOr1e"e limil.::l outa.fill'li,lie.;lITlfllla Ill, p.~li1:don de gas m mila, q,ue DO podr:o. supcro.r' 'flUIml los a.ffi'S.000 ma, porquc .1.1 c.:'p.:!ddlld_'~!:l. _g:IIJOo' ,a'LI~lo a de 1.;0111(1i..0001 dW1:0 •

".EII] hll11:l cl oom'l'mio 10m, obUg.1, Ie lid q;wru :1 LStOO milI:mn e:s at.! 'ml". ru:md'meIlCcno, ,RtdIlIU!O Imcm:Jos )11 eubieades 54.000 V &UXKllmmli)J!l~ de rna de gQ.S ruJi~~ que." 'OOn Hl:JI lM'lilim,

~guicln dUirmiendo,'m el sub. suelo.

S. .La ,;.\rgmWDa 1110 neo!;dh) de mng\ln.l 'lD.iInn"n imporuu !!:.~ ~nJ!i!c nLl.CJ~ re:senus J'QO d.1:I 2043.000 mill'0I1!11!~ de m3. q,or ~ gor,md. IXlMUmm h:ista-cl anD 2.0001.

, 16.1.,F, que a l:u mI~ peb-oquim.ica:s ~lx3njeiras DC!!: ,'I"t:Ild,c ql gas wlur;d ,- S I,. (Ull ~'I _ IfIIlC!1l1Q tQbr;eo. sc 10 p.:.:g;u::iI a I.IIJ BoI[;'-um CuM 001 Co .. II ., t,'SO (dos~· con oehtnla cml:a:'1ros). Com.o ~br Il'II.l.3lquier al.maC'e.nc. '1'0., oomprar - ~ "i \tr::Dd~r a lllp JlC"'O no ·esn!:goclo d£ 'I..j.~"'01 doo, die m~S:dvl) q!:!c' 5l" es,.. 1m, ho.~endl) 1m, tirf~S p:tnl !'I1gonlu ,II) -I~"in) die Muma.

Eul!:5'lc ~oci(l los bolivmnD$oo ju'C,gQD de b.mca sino de PI.I.Il[D fg'U.3l que DOSOtms. '1:" 105 \·c:Ed":l.de: lilS ,.ivQS de- :Jut-In snn lo:s llo=gfJoo ti8:n~es lilo:rle:.unc:riQ[l~ de h GuM Oil d~ Citifol'Dia, que «1IDO \iDlm no es o'lr.J 'qu ~ n ues trn. 1::011 ocio.'\ St<Uldard Oil ED 1'964 la, G'1.!!1f Oill ('4. ,qlllu.o ~tw haeia m destileria d!l" Sanrt3f,e Spri.rl~. ~ de l.as .~ngelG!!i, el peb'Olco qur a-Il"aia en BOIJ'l'm. \., (Jbh~\-'o 1.3_ co-Dol!$.icm de l::hUt p;ira que sc cO~'era LIn olMductl) dif."Sde Qur:mddi hrula ."rica. .Primero los chJ1E'J]os seopoIlf.l1D. pero. firmJm('fll\e ettliutm '( III Hnes: d~ 1006 S,! realm) ,e] prime:..

m~. d~broroIlUflPUU. I'oclbien· de h soUd!!rt'dnd d I!' los Dbre;r,os de Co!nt'~ra ubicadn 01 bdo.

.. \lli oomj~nm b comhltiovidad ~ !Dstr3iblj.u)ons d~ Cellh:nern. y b dCll'O'tIi de Wl:il.rdQ a~ero. u.n seeua% d,e \":u:rador. E' po..ro' de ~olli· d.Jri&d qllliso 5el" ~ .. itl(lo POI' Otl:'- 1"0' le'lo"3JilUUlclo Ia :L.'"a[!1bh.u~ pcHI 1.1 preslOD de bs bol5e5 hiU! qLle .tJ dm ~1!!u!"I'II~ ~ l'eJ.II2:lr..1 una nile\-:1. ~mbICJ. t:On los dQ~ lumns de I., tihrica. dGuJ", ';1')U Llna. mnvorl.a.abruliRldor::1 -!lola ra. dorelU, db: b ComwoTl IntcJ'1ll esl::!!b.l ~. II.1Lh- ~~ >lpnib6 un 111ft) de !o-, IldaridJd, ".. d oomielUo de ~ tern:ia tt iDS' B npelkts de b. ,e;m,. pf~ 5e ""probO b !ut.l:::ul.

La !.Im·dud de 1M IJisms gru, y \.l Ilamah: 11 Ii Iii. II'i beHon dill bs 'b:ue!, mienrms Otero dt!cia qu'll "'llIl1il!D nobiene eabHa para. pen~ $.V que pDllp, d bafJ\ll::ml, pan. :lguAnW". Aqw '<WJOIJ!Oesnllda la polillirn del \'ai.lldori.smo.de:sptG-d:ii.Ddo complem:mmte aJ OD ·uo· y mgie:odorl bomlno para q~e Io'!l ~migQS dte: ,BUDge y ~ Lot 5' plole.

Ote:rointent6 saOO ie:u' 1 pam, 1"0'01)111 nd.omda secdOn mintien. dol~ at decirles que .ku: clm:rd!. 00 para.b.1.n.. CU:.mdo 1m ohrero.s, salle--

---- - --- --

, ,

-- -

..... ,1, C_-

y Bom: otra la el 110'-0

ron de .m con.fuii 15m, adVirtimd 0' ]a trW'IJoi:ml dnisionisita de Ot~. rt"aJl.ureo ,ell puo 'm Forma. IOta!.. 3niquimnilo .1l.ettq~J~oo de lo~ iTIJi:'IlQpaliDSI que ha~ de Plml?"

'buel§l'S dill' 'bI p;ll:!nll:ml.

ED b 'UlO!wI .• fltl ~:!irio d~ ar-. ~,ci:6m. Otero" empez6 !Ii. tm· hapr OOD em 'fiche:ro, de opcsitor'es_ &ombr'es d~ las lisbs g:tis. 'I ram. ). en o:mtndo COD, La p:m.trona1 decidimv~ d~ 8. 3-:1, obt"ttOS" en-. !r~ dlos ;l Pe:roryTOl qlllc SO! In: opu- 50 eD ,~ ammblm_ a Rooollio Sf)mero mndidatD' de laopOsiel6nl en d sector mH:'iWI!:tO.i, n. .>\m.:I.Jdlo MamiIh, de Imeas. Vilb. Q:llom'bo, 'C'I'c" La C'Uriruo a. que eI despido lUI!!: !lID dia 31l1'tes de' I!a deeci6n. 'r '10 .m;is. irl"lt:llnl,e ~' qUI!!: bpolic:ia. a post"<ll cb. !:rente- II lSi fihric:a Do los

, drejO eD,bar'. 'nj siqwer:a paJiI! 00.D-l"3.lr .ms inclt'mn.imcicm!$. 1.& PILi,. cla. m~ mOQopoIiosy ,-, .. 'iaiftdcru.. rna si.e_mpro :se meuntr.mrmidm'

, eo mutI'l1i de losl.rahljado:n:s..

El fIeSUImdo .ml flrl!l,.isibf I.a

~!IlI; )' r:J Irem« 'que l'eimaha 91 i!l I'm-a ot'l pm:!Oi!i.al ,ruc BprO","'I!Chado pIr b C(l1InSiOD I.l:lib::na

fa la['iW' 1.1 marniobn... Lemos"

atro ~ de VandeR', moeiClH a I it 'Ils=ll1l hI C) .1:1 U I.'" 11m t:J.rn!ll I P""" ble<ma. ,d~1 d~idl). .pr.t quo el b":im it,!! filIUima '"d 'CUJrSIlI 11~t". dej;rr I!.J. dedsi6n I:l lB 0, I P' ai, ~[in~IniD de Tmbajo. Despues ,de 1a gnudJ,nda.. Uomos ~IW :a I:N.~ bajar em un r.aHI!J' p1'O}ria pul!Sl:o Ii 10' ptlJCOS .cli.u d~ b. asambl' Olero ,m ,pu!OM D1mt"ja, 1:1 ~~ p-i,. dihmdo. II, 10.1 obreJ:n5 que DO fu.o. dD, • los diuioJ..

,An cs que ill db d:e 110 ... lrul.n. .. 1Dr~d - -, ~tn..n difk.ultades I;'QAl ,m1'I:;t;r I;i_ nhiljarl!l:l otns IC!:mpr~ p'l l'J Htbt!~o de V<i1!ldor r b paitr(!fIltill fu""'vtnwl ",Llpcrieo-

•• 00. . - -

I ,. .,

"Ollllle:nza

el r1ema,te'

....... .

ljj !II!!!!

196&

Ih

,,. ""'flT, ftr""U"l'l'" pr ...",.,t . t' qu'" I 1 ~ irl";<nt :I

LL.l.l(JtIO J 1..0' ,f, C.I'I\'_.1 1)ll.::.lJL L. 1... U",(';tU ....

- . --~ - _ _ - ---- _ . __ ~~ __ ---.- . - -.' _ .- ... :~._._-_. -__.__._._._ :.1": ._._ --- - --~

Sig-

a

./1"' '/1I',li ~h" 11UU' 'III f' ,.11,n ",U1n hr lnl'l 11:.1 '1' If' 1m I' ft , ',1'. ,1 i,' "11 'PUI I'"i ,ul'll l('. lu- fl'JW •• It!'<

Jlf,ir.:N"rl .' lu.· brU'uo ""'O/Ir~ ",'clllol.- • it;,. 't'l ., 'Illlf dnnro',:.Ji [.d.' . ,n" Pj" m,p/(t pcrf_,cr.a -lr (J Uti. n ,In of'! "U" , , I' r. la~ wi. ,f:. Un'tl IJUrll"l rir, ..

- ,.

a

,t

p-

-c:h

----- --- --- .. . ~ .

, . I. . 1

_. ~

umane

31

BrUlllel ,- e

en p,eli vid,as jenas

1"1.' uri

I -.: r 'n

i ·rll).

IIT('I', /1 w-.ol (I c I" J~I hi 1"" Tu"

~Bi!V.s:.'!" ... 'FEI..IiCOMUNCC CIO tS.:·

lie

i. A N. a ro ,.

,e-enuu ..

US! I.U I, I

--""" ,'lItUa!l ~.i Ell • HIII' !U

--- Ilrl'l II 'J!:",! U.I 1 fiUll' Sri Ii .~."" ................... ----

F-

111.410 rU;Ji 11'111 It" r'rmtl'~ finilrlnd-. ,"#'TItro ,rl~ rfJ ''''1'0 MilI'tuM!'acwn.rm". h,I'Il.~qu01'1 ppdl'mn,.' I" eonquJ r&l'r. IJib(l,.fol'i ... 10 ju .lif'il'Jl(l'n~IlJ." I'll'. n dtlll'U:lC'l~o ,g;J p,u.eblo-, ejll1'cLPO' do" fJlDder.;r· -~ M~je de laC!GT • 1~1 'Lmbo" aD, .el 1 0. d~ yo,.

pafiems ~lc;ros., Ah!I: ,si nm 'na '8< \O'eT' . hi cam. No hablaMo COD San Sehutiin [!Ii am, ,e) P~D e1C' ida pm'nadie..

"Mlrm ~im eo Mijico, 1Imsn.

Umglm)' como, ~ 11 ~lud. pclll!lUldo y enhe.otuJdo lis ~ estructwros_ Ahi. OJ. P::..s.eo Golda 73l ::thi esL&o l'DS gcl11tm; ahi !!Hi b CGT" )I cnI.Tao las hcmbTes de. rodas, bs id~ pao revol~

"'Cl:ua q~, II!p:nmemd de~. el 'Coll\-c:mo. Pe:ro bo)', ~ ros. wm pm- miG ,remn.~ p1X'" 'tuanos., hI~ ,cf'icas. ~, eMn. N:J!eiow.!. SQIDOS d~dmo. Hoy 10 que qu~' as .que 50 mcwillt:e ,eI, pueblo. que ~. "'." - . , la pmpie:d:td de 1:.. tima. Que- ~ hn g:tmos am fitmi!Z:1 petti' DO' 'fIO< mo un simplcC'..il.Q10g0. 00 mmo quiernl algunos !IlOtb~ 1A ~ci6n IlQ _'CS p;:va Il~~ Roo, pm b w,IO.Wcl6n.'''

JI. coll'linmcidn se i.JiWO a .\'Dttt

~ Jun~ • .Ele~tm:;cl., .qu."" \r.a 'B.. ~ bs prncn:mas: el~DDeS. 1)il'$I;I~,

eleeea pqt ,~ maytrri3;1:a ~ [~ci6u: . C~ Sindiml Lida V~ ell! con ]lossfgui91e$ int~iIS: .' _-\l:l l, [.mud .

Tipo~i.l

.' Mureieso. Al;"Clino Com~dDD ~J~

• Sa:lgueim. ~'Iamtel ImpJ1!S16n,TipogriJieJ.

'.' Sil"'~ l!.liguel Utografu-

• C:JiUi[LUlQ. E~ lBDloyabado .

.' Dl'mK'a. Dinnisio Fo'~d'o

.1 S11IIlrillb., Fededco Encw~On

I. De Simone, Alltxmio, t 11C105 \'arins

• De Lutiam.n. j0s6 Tinw.s ... ~

• Apo. nio, "<\ntIJDH'I, PenomJ AdmjniStn~"O

luegQ U" p;!.SO a CGDSlderar b "I~rooria. ". B:tbnee de b: F~G.B. de bfitl 1007. qlJll! luroj6 una uti-, ,Iid.ld IlIH':1 d.t $. 55:.~9S.L~.-.

I~ elije el tvmp:.mstl Jibirrnmdo On~!

... H'l'nlOS querido l:I..:we:runba: .. , blu:e:amo..

~uiuo ded.iIear 'rodo e..~ ~ fi:cio dc1 baboce a b ,eDro. iI' ~, c:Jp;1dd!Ji(l~ a. ,los sru:rificios del gJemig fie I;:.s:Cr.ific~ J: 14 cl:lSe 'tn~ b3j:tdf'l"a ~tiro.deeen~~ '!! iii querido ~. S3.t"1"ifimdo compmem ). b.nno Dilt"mi3. ...

I..a ASlmblt:\. til _ de ru~ ~lUeitos demte:o; COD las ~ up""lo;iIUl""IC$ qu... h:w.hum oo~ct~i.diQ pm- ImIplia. m.lJ)''Orta y n medin de '\+'-:15 a Onnrn~ <!Iprnbar rl 11la!.:U1Coe:' siD ~n.

Pew el S'~mio Cenmd bim, [llJe .. ~ente usc de h palabm. a~' pl"t'$llJ1do:

-L.,;" C(1mi3i"EI Cm!'!Rll _~~ t'r:llth:1Ji Ie iJLde 8 !0iS co~ a I.:i "~blea.. que ~ ((1m tr;l Wdiino - !os grir'l£:'lJ$ }' _ wu:illceI'll(tl: este bmbnce. Si es po&ib~ qa-e n3die Si!: ft'we. POlJlp.mo$ 13 m:z,. y1Tr ~,dGn y ~;~ hJ, obseTvaciolle!i que nos puedu. ~ '"V de eruet1aElZ\.

~e:ne.Q'1Q5 qu.e 'Unpedir que tt:ai g,estD de wn~ iup pema.r que, ISe mala de till3l 1:Imd6I11 ~ como g tw-~ a!glt! que ~ t.'01ldr:r.,Nos ~ que ~' ha~i:l .I.lunn.. Lu Co~ cPn~ 1":'1:' AdmLoi5tm,tr."J. up~ IZeep~r ,e-q ~ Oittfil.llte sea un:.tDime. T@MIQOS que rt'Ioi.lm' q"'''e ,~, sell! qua tal ... ezh3birt ~h::o que: quorri3.fn(I$ que H' supi'f'nL No teo Dt'~ ~d. qlle 0C'IlJ.lm".'" _

'hrn tef't"3r l1l. ~n. 1."1 El.3!b

'v \'[cmmb rue 3pmbatio 11m.iJ1im~ ~n~t pUI1~ft ]pOI" r'!UI' • ~hlll ~ t':'I~On '1ur quedO drb':nl'etl It! :lo(' I.lr.a.d"l..

I --. • ~- -.' .4-' '·~~'t· _- ~.,' ~ .. , __ -;~~~'_~,-"- ", .; -,. . - - - - . 1

I _ _" _" ....... -. _. ~ __ • ~ _ _ _ • '- --,- __ ~ _ _ t.~ . .- ,. ~ • .... _.' _ • _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _

E

Raul Scalabrini Ortiz

. ~ - ., ... -, -.~"'-~-

••.• ,,_,1- '.,l~~._.,

------

- ...___.- ... '.-..h-. ~ ._

~.(- ~ :6' - -_ .... __ I

._.~_.J ' __

[1' .fNn Il~!lmlu;,.. "o.~iollmi' 10 ,Rn.ill! SrnlabrUlI t rns: :J ~ let: ndu ,'" I !J,iIJ. ~':ollll ro 'e,n las ~f! -. 1 ~ d~ ~lub>,l'"~ d€' 1945. j!IRt,P a1 pru'bhl aJ"t;".,dinn qll(' fJltJftil;~"fAbQ W'di.rnrrmflU'f' FJ1! Jrn« d ,I mh::rnft;ll (,lu'ond p"",,~l'fI. ,1.IC'I.I!'UI mi,u md. 1rt~l"dl'. Srn'In." ~ril'li (?rc~ nClf'ploWUl' un:'i'.hU"'i(j~ clr,' ruar:i(l' "E'I' ttrlln,,.:Lur;" pGr" " cribil' ~""I'"l' tiquv/lo ,IOIi"ftGM: nqlU" d pllllb.~1lI m~ ~ l8ii>mp,,,(" III M~h()nd mr=::, IuiJ'lLl! .1, ("1.(, !Ii i(;:'1 o. ,E,r ,n::l"'lkwo IfW" aholl"a N'f;l"'lIWfuc-imI9J :S.(O pu bliro ,Pn la rd,I~lI"ion ~rl~"r <rita.lo .,I'i CU"io,. ,eI j 15 rI .. Il'f'tnbl'l!" Jp r'G.Jo.

IU iJu dur.mll:: muehes aOGf;, es'.1 L':I .1111 prL~t·I1I~'.,C(lrpO.rcu, tea .• • . nmhii JrC'I.tllh.I,. pl"tO uni('lOl en rl lI" .. p i ritu! ron luntu. Eran IIH !lIIrnhr ~. '1U~ 1:'~1.in soles ~~ ",;.per,;) n 11ue illit'i.l IMIl =U~, lall'"le.l$ de r~' i" irHi il"J,dol1, [I ~""p i ritl! dl2:l.II. li~Tr.l r~LJ 1..1 pr -CTI1C t'CImt) nun. ... '"n:i \ I! rI~}.

r.'r illU!>llaJo .. -n-.J.lmlJl. JUJ'lI,tII .I. Illi., \~, rni ~1IIl! dt"TIlro. ~C;H' fI h1 ... til un.lI nU.ld.,-Jumbr' damvr~ ".j de \.Jn~~ l.il'llo~ .• Ie miI~, .1,- ,1111'.... f"on.:.lrolllcnd.l. t'n un ,,,I~ •. f" uni\'Ot: .... o1i~bdo ('[I " n I- 'II •• tv,)nt1(l pt,'r b a niQl.ld H·r.,· ~u tlr. I - ",I,\,: r hi\.h d~ b forlUl:u1. Jel I cr \' ,dd "-1ber.eou 11l~"IlI" lloIl r I.~.. l{rle;;.ldone.'i 1II1111I,r)~~JI .. llel Ir,lb.ljo Ide L.I,~ ,.,.I,.l~. ~"- Ill. \ ,]110\\ rraI,I?'.. \r de • .1- i" Jq -_ J" m.ll';J 11Ulld~ dto. .. :!nh ~ .JJHr"-'.1nv~. lr.u.hlcil!'n,t.i,.. '~I 1,1 Hnllt" I iut·.t de ~u ,'(I'I mllJUJu, "U H) 1 UIII.d LI Jt" !!T:IOUI"Lii I'7lI rr-lu..l nd IJ "n un" ,dr, .upir.t· Ion .. in, pli fi .... .JJ.l bmu hi\"a rip. J I~ J ""'pi rlu:iurt,C'S Ind hiuu,J I~. c(}n~urni~mdo e:n b mi:Mii llama

lo~ c':lu"'J.ndu )~ los d,,-'- I il!I:!IID50

dl! peT:nn l]r-:=. [1 ~pir:i11J de- fa. lierrl.~... r!:Uil vihr.:mdn .flbr(' h p' '71 d nil "It:'! ~ Ii h"'f11(J 0:-:-. pIc- 11111 en I..! c"'nfunueil.n d,e ~u ~~i!I'lli'I .

Lf olll ·bnci [tel I'lll"hl(ll at. _: nlln,. olJ rru I nla ~!;:!lI·i1. d~ ro. c1iru"I1'~ Hi -m', l".l'L:t h I 0111 i I1r';>~l"nII". dllTfl.tmfo-u d. n;rh(l dimplUll I" f']";' .,i m i -11]ll 1.1 l i . i';l1 d"l n unO(l 'IU(' I... II if"l.J ',lI c::piI lU .le-l'Il!!i,) dl;' ~r.n.li. i£'IIe-~. d nr;:uJloo ... 'n~inr:",j,,-- d!! \ani,Ja' d ..... ~i r ". Filmili.ltt. (0 inl"lec'u:lIl.~_ E,.bl.hl 01 Hi dl'~rnnJQ y ~ 10. rtlmo IJ,·lli .. p.1 U~ un :u:.pi In: hij" trnn.r1(1rj., de: I.J linrJl. Ut.': lumihl. I o:t ·midild,

'a e, o.nomilca

EA I • 1 ~J .. htIHmll - 1'1 wi. mero lim .. 1l11;J ;.r no ... " pll r • u. 1.u po .1 mi-mo, E: .. fmo-

":U~'llQ IiD.iI jl"":' en -0 " II U ~ - i • r i 3.~ .. j

h.;Jmbrr 3.1-tuJo ~ n.:rdi; ~'lta. Uti H' rid 0

1':1 Ii (I'll Km~1 r \' Mtd lu Il'lwdn ,1 :;.('T 1m I f'iOrl.;ilC nn(XIrl.ml~. T;Ulln ( .I I JI I -au 'III.! \it'rk' ...... 1 jlul'_"_" !;.:udrot I -honor" de pro Iir 1.1 I IIIOh ..:1;1 U11.l.l ;anwl d 1 f\·ndu :\1 QcWn) Intt9E cion:U ~ t.ld B nc~ ~1u:ruh.)I. dos or:;.J.Oh.. II ~n:J I I J C lo:!o 1I1ICI'1l.ICIoWJCl:S. cre.:d ~ UlU..,llC1..J \ til! IQj EM..&dM Ullido~ \ Cr.w flreLlw. ,,,,I !2 de 11.11110 Jt: 'J 1-1. en b It:.~ -CUDrC'feDCU. II~ BrdlDu \'+I)(lf(.b-.

;";0 c lx· .jlld.1 qflC: b d~ti.maOn tl .. '11:1o.'~' loa L. .. -clw ~Ljclu nut'S· If.:! mlU. ro c I • mllh; III..:J1lc Ju...if d:a. r: II K drs: I r \" .N/·rla fjll1':-n, 001110 II im:J:ra ..1.... n",Lit"u(i.:. ti, I ~Qull."mo d(" .mmburu.. lmpul~(,I eul:u:~wum.l!lIIt:: b Jdhe51 n d'l!' li& .~l;1Itln:t:t :unbo! org3l'lis.rno'5. I que Ja It):,.w. £1 19 d,., OiLnl1 d~ 1956. ';1 v Inl~ mum,", I dJ!I _ rn h' Irn~rnl1 1.;11 u.... flll ~; lim ... , d d -cT., ... ';" W'1 per,.1 OJ.;l! nlj~ ro r.at~ In· n In., l:r:mu1~ JI3- U (lbl r el IlllHr~ a Lt, ool1'lbn..dn mrtirurlmlf'!:. £'1 31 d,_. Dltortn de .~ mEsmD LDo. iPRvlo paso de

I no.

Lo qu~ )'U bhi imiada I! la·

'una C1:J Gb micial de :LiO mmo.1JeI: de IIt!oLum (e,n, ern, em di\'is1s,)~ 1m mom:c l:l.ol.ci~mJ), lu Aq;cntioa NO (LCt'pbcb. pnr ~I fom:fo ;>.·Ioncbrio .l1UCTDJ.cion",l ,,17M I), mien'tr.LS que el Banee ~ hmdial h.lcia 10 p.top io. drl.tlldo t;'U su.~ftS.IiI~1 apor'c 'ct.i-

(,I(ID l')Or bl mn'lhoo. .

De- ;dh en _.det!.l1h! d. pile-bID .u~

,[!tWo l:u h-n'iuo oportuniduJde , \po.'nJnL'nl"Jir Itl$ ne£ast::u: COIl:$'C'!.:y.,K"ld-'!; de lou pclil.ieas del nil v de} B.J.DCO Mundb.t orgu:nin:r!as Cu \ -JJ ti:rulid.i.d d ~ulru:- eI P'I er,rodo de IllJIpurt.J.cion ). trrpllrt;U:iOIlI ,dd mundo C"Olpi'I:tlill:::!, I' impnnl!r II:t rn:.uuciOn dd Tn r~·':Liili1' ml1'lbiari1'1. mOIl·I.mo ,"' cmJ.lliC1ll!. Es drew. Ii· quid..v h."II.lil.l el minime \·o~igin de sol ~,nUA ruei(l1\3.) et:I I ttuneio de La. ~'--Ollomt;!, ... IID;. fin;m:::LS, pM .. h~ allUr ...sI 1~ [U."L!OC'los de los m&lI]opoli DiS I.Dl~D!i.lci onales, sebre lodo los norh:;.lml!'ric-.llIo~

'L,a "viveza'" de Frigeriol

RDgelio FrigmQ. el mmxhlt'l:ol" dv L.. pohtiQ -ges;mo!li:il;J" 'emu eon l.mla CIlIu.i::wntJ pracriee e~ g. ble!m) d~ FroIKim, con las resultadw OQllocid05. C5 un pntidario de ·b. u~itwci6n ell\' lru hmdo:> del F,., 11-. Dio sw. t1U'Jt'I t:S. (:(J [I 3. OSOhJt.Di rnD<.luaJ..t'D I.J t:WCIOIl -Jd durie ~Cu.nl'll- del I de lC'brcro d~ 1967. ~.'l.Il!Sl;fjJ, ClJn~pcIWl d" ~ed,£'1 .f!<llh t'Q11tO d~ auo; urg~lli~. r]105~ di)ll. ~ b S:£,)tidlh.': 10$ C".:!ipljnJ~,.,. rou line' 'l'e wns llu),mlos, rondos de '-"> os ~iUlis'mo!!i lIlt.:tn..u:irIl1.lJc" pl"O,ie1Jm lwHI..im JlLlImenl'!;! de b. L''P1l,b_cian dmTl"Claol lDJ.il'r(l..l l" tn\CS dd sistCm;] de' vr~ ~\ del mlloUo nlbJMU.ml]b do. 5e...m 0 no ttdotlfl'br ,de t; 1~ I.D5b ucton .... "S~, Tu-o,-;::uin h cm;i,.. 11 inCt.:! ~ de From 1 ilIi. ~ d ~ U,1l;I 'B~r ... U otr.l., rorunbutm(h II, sm landO:" - .

Uo:. 'U!;lImt;"n1O:i ~in Icn:m p.ll'\l.

I',utific.u" U, .lplic:3citill de los pb. i'!J;":;; q:IJe' dicl.J d F~II ~'"J. que. ~um

.. rinN l.lITp.ly·dn Fn~l ri(l - ~rg >lhswd , 11111! [10 nus r,-..;;:r.tt:"i~"'11Uft!i de .al;un moJo de 10 t1Jl,' I" prodllr~u , al' ft'Uc:-.tro tr.l.wjl:r.

,eClWI."S" sou 1 , b..:-lIChCL'l:\, flue b..

Io-~do d p.lll5 desd~ que' 5i! adhl. riD ;U f).1[ y ::.1 B:wm ),Iundhl? '.~rpgs.

Cu:mdo IJ Ji.rgl!lltllu mp=6 3! .unhos GI"J;!.;:mUmos. d p~ Ie' 11."1- 11..Jb.1 en WI .... f~l:t!:i6n de 16 :iii 1 COlli rNf' ~~o .III dubr 1!5t:1I:1aun.id~ ,\1 rlmur d pnmu olC1Jt-ro:o d~POmil'iU..l:!g ·).I::!j.l.ld.~h~·-. d F~U exI~' UL.i. do-\'ll.!o:ilz:U:U'JD de nucrtr:L moIII f'ri . D'-"5di;!! t'1,e nK!Il1lOlla, I:;:rw d6IAr P.I'U .1 \-:Jilor S 53 )' COma el f'omla _IIZI:' qut' '1a~ paise; ml£llthrl'l~ t1rh.;'n f:1eme..uJ~ p;:lrtidx. d'f; )1.1 pti:rpi.l mom.'tb 1~1:s . L1 C\lO-

en d,~1ares .qur apoT1:.;Jrou deni..

JlY'IS Clr.ule mill1lIllIL'S cit: peos. DestmC'jO U(' "1:'10. "I Forn1o [I !o C'UKl.>'_ dill, (UrllO "pres:lamtt, lULl SW1l.l lnr~·rio. 0. bql!'" d~ltalno<; en ~u~ ;J,mlS. Er:LS1 qu e I:t.J.:l;I:l I 31 dt: CC"lun: de 1!:JjjB lnbLo1ffll)~ drPO'Iil;:lI:EoM d ~:llni.rn:k'l mUIldb.l 13('1 mjIloc{!$ de d6l.J.r,·" mit"JlIr.15 lU.: m.lestf'tl dn.:r4a C'f1T1 lil ~1<.'nZlbJ, ::I. LE ~ miJIl)l\~ d.: dol""r~"'S. C0- mo ~"'I;: lUI \ rdadt:.ro lJ~OCUll. +. pat:JI lilt rnwwJ'nlio5 LlIb.:,m: ClOD:!.. I'es, qlle \"OI,nl;'rnn j IurE,did.1t:i.::

C1ID.ndolei l!(!Ibl~ mCil d.\~\'::tlori:;nlj rl ~ hasto. II('''":J~I" a Iina p.~ricbd dre :l.iO eon ~'['4'l."11 .d ,].0 l..u .

Ph'IU 13 em • mil ITIl)4;:OO fIli." u.r.""L'. >:ueU'.t rid hL~"m ;d Fonda ~ oblig;t il ;),pl.clJ'" $"U pgluiro moo ;l liH"I!tt.:L ~. "" ,U:('ptJLI' b uoordi:rYdo.." de nUL ... lm C'aln~rmD ... fin:J.M~ ~ .lIn:! IllOnOpohr....

,Mimos para Adalbert

[s om <l;11I.W' d~ que b .\rgea- 11I'U ~LI udhcnJa :U FM~ )' .. I B.:.oo. ~\h.Ilu.lJ...Ll Ii 100'11 .J. ... umido el l.'OnJ]lrOI!ll J!l -r "dlJU.llim r'" IDe'dl:iilllt' d \l'Gm, l,h 'llI"g.mim" sa~ ~nYm blah:..; d,!.";SB.liIOMlimir CJI 10;\ gr 111(: las mouopollm: m~,;:nu.c1DIl.ill~ Us .:"l'IlJln .. "SU at:J.t;t.lo,;: aummbr bnl-H d~ 11111 mw po:rn'd )' eumbwtiblM; J.t1'\.'C~lllr la" im. '(71 I mt)<;; Ilmit,~1'" ·1 crooit" runcu,oJ

la'!li mlPfV\;JS n;a.CIf1n I. dim;n I ,.1 con'irol n~ l- rnnio'!. d(' nIlCll'~f monl!lrb. hcJiIlOllI" IoU Itr,uuf"ft< 1:1 de bs garunr d w emp~t ettr.ulitn5 1)11" pm- ... n H'..:l ~. t'mni-

DUJ" CCD 1- Cfm\c.lIlo.s bib.tenJ.cs en

e1 eomettio ~. Pinmimeatc I!fIaJoos ohl.rgD,clos, Ii ,,,1 jmin;1!'r 105 t'mIlnlies de' p.recioSi i:olemos )!'1Ii. .I:!O eoneed.o- !lIummlos gen!9Ules da mIn:rim III 1M tramjatio.1'i!:S.

En etres teoninm. se· nO$ imponc. un P~EW'l Idh;o de DUcs1R :m-~. y de.! !DIems dew 'mas::l,5, popu~ en La mis:ma mooidu. en: qUi! se lm.l"Orecc !Ji las gmnde$ po. Ie:ocw imperDJUtn,s, )' iii peqllcl10 gnJpo qlile le M'~. C'DllUestm p;W. r 'que m:lingonea 'eJpod1uCl t;.Iy,is del gubierno' de .'Ong~

Co,mo los r,esultados de ese lttJ:];. r:rn fII1iI, cstall a 'l.fII. wl:a ep OUll"S"tm' ,pais, como el ministro, Kriegeli' V:l~en.' fve WlQ de 'las 'mls lentumtsb.simpuJ:so~ de !lU~b:;l I!Idhe:si.Qn, 811 Faooo !\Iouet:U10 y am &nco )'hmamA, $~ j!JStifican lOtmimos 'I dis!.:iDclanes que I ~b3!D bed! 0 leD la r'I!UQi6u de: :1lDb005 ~DS ql.le' coneluyna La semrum 'p3SJ.dL Velicimltiion~.m.i:lilisb"o.

Asa,mblea general

,e 0,5

graficos

EI \iemes H de (I(!~uhre M:'O 1u OU' en la :5C'd'e de.l SmdJ'CatD deJ UJ:z.ado, '~, ~Il.lble<:! G.mer.tll dill Criil('Os,

l\;lmnmdQ OnQl:O abOOI U cse..

S~Dn ('(1<1] 110. glUda ~ {J .los ~OUl~ pdrol'erm ~ hu-elp )' a los jubJladM ~relentemente """ I'rimidos..

CImlpUatdD cl ardell did <11.1 se p:nX'oetLill ;1 degu' .1 p~e'l'lil@ die 6 .bam.blt"a., ~' por Ilmplb, ma~~ rue desigD3do ~ esI:~ c::up c1 tnmpaii.l!'lo \-nlnflor.

Elsq:!.mdl"l pUB'ln dc-I Olden del th,,1. propul!'Sto pur w adu::tl' Comi .. <"Ilion CL'"tlf"r .. 1 ,-\drujnisunlti,'a que I U I1!.lo1l."ld .. ·.sd!" ,eI ,~ 1iI.e oo;o;'embrc de 1966, flJe b call!~"l!!Cait003. ,I Due'1<11" flooeiopll:S

A.I h.lrer US!) de b pd'illbra, eo oomb:re de 1.1 Comision. lbimondo OngiUU. 'I.-:d10J:ilJi oJ gfll!mio a que \·.mrmM'!l a 1M. glllrioms dW de b. l'diEl:e.mri4 C'ml1J3 h. dietadllCB mih'b!", :- n.'Cl.loo que m lD$eetmes rnL1OOnl.!:'IOrW:t:i& m ;g~!.1~nOS que fUCIQn :ialJc1Dm:td(l!l antl~t'e

tr:110 \"",I",w 11 rindica'lD..

D i '0, DlolS ad!ehutc':

"";. .... n '71mos SJ su comp~riroh5, Ili muifcn:lltes moel mmJ1i:Dlo d,~1 r:lll.~: no ~ ~\":J. 011 doler qUI! DOs \· ... n~[] iii. quiL1:.r .b M~C'lQn:. En ~cl imu\Ol e.1 Pl! =blol 5::lIH daDdt:o (;$bn Io~ gr.If'ieo:s )' pu(!de e;s.. t..r !~SW'O que ....amos .1 ga~.

-Losdirigel'llcs de b Fcdn-acioll CrJJ:ic:a &1l:Ii!I'l~Me 110 'Sf' '1!ruL.'1I a, nint:tln pml'Qt de nWtrunJ. ~ D<,be~ f~r Cll1.1 1m3 ~ dad d~ apIDtJ.dOI't'S y C'1tplotadoi, ~ca:r de b oada (Utt'la5 panlu. ",bar par 'kI,s 'iIIntigum: ~pios de hherlm.d d... b, n!''Iroiucijn .social. d~ igu.'1ld:ul

ft" Ill' mrobli:n me ~ Sa l?rJdn de 'bembaj3d..a Dm,e;amencana r ~ 1:tiS ",mpi en la, cara. Scm finl afN'gIru tom eUns, 10' m.. tOrn;el sf mandaDaQ rondos 'paR las

~. ptru la, , lb r;.

ra ooso'tmIi i3.1llIis podremos <I~ I ill' 1.:15 ml'ga f;Is ~. lill:llClS1US dl' : S I UMio D.l nCli.

-El IS d~ tx:lliJlne tenemQ.S fiI'I;I> 'l,·nn:u;:iGn pol Ia c3~ em los com-