Está en la página 1de 1

49. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

LagunAro, EPSVren INBERTSIO ZORROA (II)

ERRENTA ALDAKORRA
Errenta aldakorreko aktiboek inbertsio zorroaren %31
osatzen dute.
Horien artean honako hauek ditugu:
• Akzioak: Sozietate
anonimo baten kapital
soziala osatzen duten
zatiak dira.

• ETFak edo Funts kotizatuak: Hainbat sektoretako


akzioez osatutako produktuak dira, inbertsio produktu
bakarraz dibertsifikatzea ahalbidetzen dutenak.

• Inbertsio funtsak edo Inbertsio Kolektiboko Erakundeak


(IKE): Hainbat inbertitzaileren ekarpenekin osatutako
ondarea dira. Funtsa erakunde kudeatzaile batek sortzen
du eta erakunde horrek ekarpen guztiak inbertitzen ditu
hainbat finantza aktibotan. Ondarearen balioaren
gehikuntzak edo murrizketak partaideek proportzionalki
hartzen dituzte euren gain.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es