Está en la página 1de 1

48. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

LagunAro, EPSVren INBERTSIO ZORROA (I)


%42 Errenta Finkoa
%2 Partaidetuak
%9 Ezarpen
Finantzarioak

%16 Inbertsio %31 Errenta


Alternatiboa Aldakorra

ERRENTA FINKOA
Gure Erakundearen inbertsio portfolioan presentziarik
handiena duen aktiboa da (%42).
Epigrafe horren barruan daukagu:
• Zor publikoa: Estatuek, Erkidego Autonomoek eta
abarrek jaulkia, euren gastuak finantzatzeko eta
zergetatik datozen sarrerak osatzeko.
• Errenta finko pribatua: proiektuei ekiteko edo kapitala
gehitzeko finantzaketa behar duten enpresek jaulkia.
• Errenta Finkoko Inbertsio Funtsa: hainbat sektore eta
merkatutan espezializatutako Erakundeek kudeatzen
dituzten funtsak; erakunde horiek errenta finkoan
inbertitzen dute, izan jaulkitzaile publikoena zein
pribatuena.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es