Está en la página 1de 2

PROGRAMACION DE TURNOS PARA EL MES DE OCTUBRE

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO


FECHA DIA
FIJO # 1 FIJO # 2 FIJO # 3 TEMPORAL
1-Oct MARTES TA TB TC TD
2-Oct MIERCOLES TA TB TC TD
3-Oct JUEVES TA TB TC TD
4-Oct VIERNES TA TB TC TD
5-Oct SÁBADO TA TB TC TD
FESTIVO 6-Oct DOMINGO DESCANSO DESCANSO DESCANSO TA
7-Oct LUNES TB TC TD TA
8-Oct MARTES TB TC TD TA
9-Oct MIÉRCOLES TB TC TD TA
10-Oct JUEVES TB TC TD TA
11-Oct VIERNES TB TC TD TA
12-Oct SÁBADO TB TC TD TA
FESTIVO 13-Oct DOMINGO DESCANSO DESCANSO TD DESCANSO
FESTIVO 14-Oct LUNES TC TD TA TB
15-Oct MARTES TC TD TA TB
16-Oct MIÉRCOLES TC TD TA TB
17-Oct JUEVES TC TD TA TB
18-Oct VIERNES TC TD TA TB
19-Oct SÁBADO TC TD TA TB
FESTIVO 20-Oct DOMINGO DESCANSO TD DESCANSO DESCANSO
21-Oct LUNES TD TA TB TC
22-Oct MARTES TD TA TB TC
23-Oct MIÉRCOLES TD TA TB TC
24-Oct JUEVES TD TA TB TC
25-Oct VIERNES TD TA TB TC
26-Oct SÁBADO TD TA TB TC
FESTIVO 27-Oct DOMINGO TD DESCANSO DESCANSO DESCANSO
28-Oct LUNES TA TB TC TD
29-Oct MARTES TA TB TC TD
30-Oct MIÉRCOLES TA TB TC TD
31-Oct JUEVES TA TB TC TD
E
Horarios de los
Turnos
TA: 6 am a 2 pm
TB: 2 pm a 10pm
TC: 10pm a 6 am
TD: 7 am A 5pm