Está en la página 1de 8

Nom:

Data:
Completa aquestes paraules amb les lletres: p s n

_ollet _oal _al _ot

Canvia el dibuix per la paraula:

Sa mama escolta el ............................

Na Najat du el ..........................
Nom:
Data:

El nin posa ......................... a la sopa.

El ............................ està ple de caramels.


Relaciona les paraules
La sal

Un pot

Un pollet

El poal
Nom:
Data:
Completa aquestes paraules amb les lletres: n d t

_as sol_a_ _en_ista ten_a

Canvia el dibuix per la paraula:

El ................. de na Maria és gran.


Nom:
Data:

El ................ arriba amb un ram de flors.

El ....................... te una dent.

Els nins estan dins la ............................

Escriu les paraules:

La
Nom:
Data:
Escriu les paraules

El
Nom:
Data:
Dictat de frases

La nina diu adéu


Na Najat menja una coca
La fada és bona
La clau és de color blau
El soldat arriba amb un ram de flors
Els nins estan dins la tenda.

Descubreix les paraules de la fotografia


Nom:
Data:
Nom:
Data: