Está en la página 1de 2

In september 2017 ben ik als stagiair begonnen op de Ithaka ISK.

Vanaf maart 2018 sta


ik als beginnend docent zelfstandig voor de klas. Sinds september 2017 heb ik veel
contact onderhouden met collega Miranda Rijkers. Miranda is een collega die bij ons op
school ontzettend veel taken heeft en bijdraagt aan het positieve (werk)klimaat op de
Ithaka.

Intervisie

Bij ons op school zijn er veel wisselingen in het docententeam. Het is dan ook belangrijk
dat alle nieuwe docenten goed worden begeleid en een wegwijs krijgen in het onderwijs
dat wij op de Ithaka willen aanbieden. Miranda heeft zich vorig schooljaar hard gemaakt
voor deze collega’s. Miranda heeft vorig jaar bij ons op school de intervisie begeleid. In
de intervisie krijgen nieuwe collega’s tijd en ruimte om hun vragen te stellen en hun
ervaringen bij ons op school weer te geven. Miranda creëerde in deze intervisiegroep
een sfeer waarbij eenieder openhartig durfde te zijn en de nieuwe collega’s op een
laagdrempelige wijze hun vragen konden stellen. Deze intervisie leidde ertoe dat nieuwe
collega’s snel wegwijs werden gemaakt op de Ithaka.

Begeleiding van stagiaires

Ook heeft Miranda elk jaar een stagiair(e). In het schooljaar 2018/2019 is Miranda mijn
stagebegeleidster geweest. Miranda neemt wekelijks uitgebreid de tijd om met haar
stagiaires over hun ontwikkeling als docent te praten. Ook komt Miranda vaak met goede
tips en stelt zij zich ook open op het moment dat het even wat minder gaat met een
stagiaire. Door de vele gesprekken, die zij als begeleidster met stagiaires voert, wordt
een stagiaire in de eigen kracht gezet. Ook bezoekt zij haar stagiaires regelmatig en
voorziet zij deze van gerichte feedback. Deze feedback is gericht op de ontwikkeling van
de docent in opleiding.

Voorzitten van vergaderingen

Naast het begeleiden van stagiaires, het verzorgen van het mentoraat, het geven van
lessen en het begeleiden van de intervisiegroep is Miranda ook de voorzitter van de
vergaderingen bij ons op de Ithaka in het V-team. Wat te prijzen valt, is dat Miranda
steeds weer blijft nadenken over een effectievere vorm van vergaderen. Onlangs is de
manier van vergaderen aangepast en dat leidt ertoe dat wij ons tijdens de vergaderingen
steeds meer op de inhoud kunnen richten. Hier zijn veel collega’s erg blij mee.

Remedial Teaching

In 2018 heeft Miranda de master ‘Educational Needs’ afgerond. Sindsdien verzorgt zij bij
ons op school ook de remedial teaching. De leerlingen met lees-, schrijf- of
rekenachterstanden worden door haar persoonlijk – op maat - begeleid in hun
ontwikkeling. Ook onderhoudt zij goed contact met de mentoren van deze leerlingen. De
mentoren krijgen regelmatig een terugkoppeling van de vorderingen die de leerling
maakt tijdens de remedial teaching.

De sfeer in het team

Miranda houdt zich daarnaast ook bezig met de sfeer in het docententeam. Veel collega’s
ervaren af en toe een hoge werkdruk. Miranda vindt het belangrijk om deze collega’s te
zien en samen na te denken over een wijze waarop deze werkdruk kan worden verlicht.
Elkaar zien en begrijpen is iets waar Miranda zich bij ons in het team druk mee bezig
houdt.
Lesmaterialen

Als beginnend docent Nederlands ben ik nog weleens op zoek naar de juiste
lesmaterialen voor mijn lessen Nederlands. Miranda is altijd bereid om hierover mee te
denken en heeft door haar ervaring in het (NT2-)onderwijs altijd goede lessuggesties
voor mij en andere collega’s.

Miranda als mentor

Miranda verzorgt momenteel het mentoraat van een klas die naar het praktijkonderwijs
uitstroomt. Bij ons op school zijn alle klassen voorzien van twee mentoren. Miranda is
echter in haar eentje mentor van deze groep leerlingen. Miranda weet een warme sfeer
te creëren in haar mentorklassen en dat zorgt ervoor dat de leerlingen doorgaans met
veel plezier naar school gaan.

Flexibiliteit

Miranda is een collega op wie je kunt bouwen. Op het moment dat er een collega ziek of
verhinderd is, staat zij altijd klaar om in te vallen voor deze collega’s. Ook neemt zij veel
extra taken op zich, zoals het maken van het invalrooster.

Bijscholing

Miranda is een docente met ontzettend veel passie voor het onderwijs. In de zomer heeft
zij vier weken lesgegeven op Lesvos/Lesbos. Ook blijft zij altijd bezig met het opdoen van
extra kennis. Momenteel volgt zij een woensdag in de maand de cursus ‘Pedagogisch
Tact’. Ze blijft altijd bezig om haar onderwijs te verbeteren.