Está en la página 1de 1

47. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

Inbertsio Printzipioen Adierazpena (IPA)


Dokumentu horretan LagunArok bere pentsio sistema
bermatzeko daukan Ondare Funtsaren inbertsio
politikarako printzipioak eta ildo nagusiak biltzen dira.

IPA, gutxienez, hiru urtean behin berrikusi behar da, eta


Erakundearen webgunean eskuratu daiteke.
Dokumentu horretan jasotzen diren alderdi nagusietako bat
da aktibo mota desberdinetan banatzen den inbertsioa, eta
horietako bakoitzaren inbertsio maila posiblea.
Talde kudeatzaileak Erakundearen inbertsioak kudeatzen
ditu, segurtasun, likidezia, errentagarritasun eta
erantzukizun sozialeko irizpideekin, ezarritako mugen
barruan.

(*) Errenta Finkoa %45ean ezarritako gutxieneko mugaren azpitik kokatu ahal izango da, betiere Errenta
Finkoko partiden eta Likideziaren batura %47 baino gehiago bada.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es