Está en la página 1de 7

- GRAN ..

IS· ORIA I USTRADA DECOr'lll' Pedro Reina Pe£f!z

E1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(OI.ECC'IONI\ILI E ~'.,M

~

Luis Munoz Marin, primer gobernador electo

rna

oI

Serefonnulanlasl1wc ooes de [Pufrto Rico gEstad(}s Dnldas,.

hI" I ' .. m1m~1 en Iblnlll(>, .I~ 111 111,'~n .0..';01, MlmhLll~U t ]...,UII-

IJIJ" ~ I Ildml" d~ J. Ili. Mil ilJ~ ~ J~114 d I'BI iJo f'oJlll hr .k:r .. ItI~ltl; 1IlLi unllllkll>o.lllll'lILlIIJI!1I lr.I.l ... I~ III.l. nl~ ..1"",1. 1~ ~ .. t.(lIr. ",~" ftJ.ldo;;, dl' .. I,· L. gt'~nun'ln.

S!I to .:a:[(JIIU Wll'I:ltJCIlil: ~UIHIl (tlhJl'II'i~jJ I,.bl. .oJ" """,,,.,L ~~. 'I ,,,,,,,,1 ~r~ h''''' qli<l fl." '11ej", .~ 11 193~ 'II!~ ~~'lI'!lmtiri (>:mill l'I:I'Ti&1<. IJ Hoi flUli: &- 1:11 I"' rl.D:u ,~ Jcl,u_ D 'ILl~ .... tlW'-'I!;lt:... liII ...sI P ~ JlJIIII:.t-

"1'1'." ,i'l<l I ~jli.""l1 ~ \ I~I '10:' .!.tn- 11.1 'fl~ l"",fnp-!''1' ,lu mil,..".-

'. 111 rll .... ,l~ rI.' llin. L'1.lnrelllfllX ell L"tIlU!JW 1.J.1 ~'ladi('lLl''''' de ~w.. ok h .. ill II., I 'b P "'"ILu d~ 'Fl' IJ mllJi~II' .. Ii[i .. "" 1k:1..J~'lrill:n ~I dcl",k. m'rueJII' .. utlll .. LUloM:. Inhu.JJ.r"lId~"U;'.,jU kll..,.,J1I1 I \'lrim ~1;"", ::0", .1J~n~!u • ..11[","",-, ... ok IO-!Ido.> I>hllgJl<iU 11 l@lIlr !:,,"'Inoll!o.-'" jl~I'" r<"l1I1.I~JI'I.l1 roll e I~ .1,3nl..l.

L!.I" ,\ Llbklt .'talll' billil d&!tl,tid" I. ~"u." Jt I. ~ld'1>1:1I,i.:tlo;ll'CI m. lilll~ II.: jlll'Cflh..! 'I'~I\I ""l'reJU d.: 11111.101(" .. - 7 rolirillllLllmxw.ol.i pur UtMj~ JJt.;; 111.:1;0. .;..I" ;j,.L.I1~, .. ,

I~ .1bcJJ.,. 9'l<: "". ""UI", .11 I,-",q,;" ill!.: rlillbumlc) Iu.IO &ml~ ~'IlT IllUlI[D11iJ II ,I jTIllJo ~~;mo m' ne p1l'~ 1I. L'Ul!xli"d.li.l, ro,,-, ,,..~ pl'totbiju ~IJ.J Ii<"jMfJlcu:\1l deli 1·1;1 h', ~:rHl d.,jJ IIltkrclllL.::I~I.tI ~ e<ll pm'ldll. ~I_~ d. run .. lJ,im,L'l'<lO 'l'Im~J \',,",-"1],,, t:cJ~1 Pow..o:u- lubil.J.l !lo.iJ wluI"u,.,ju"". ,~}..,. <uu,' """",1,,,,,,)...... lllJ.J-l,mkllli.rll' 1"'1'1.1111"-" h llilll .'l'i.ll~<)~' 'Iu~ ,'!! jll>l~J:X.Jr ... el uiuu- 11\ jl!!iu MllrUl_\I~IlIl. tcmklllJu ~ n.llh«lII!lIrlliJ. .II: h~flrJ, ~ 1I<.)!iiba " el"'.

fJ ,!;tUJ-'O lI:ukl'tllI.!.::JJ u ,I 1l:1L~ btl; U II ."-.:I1I1:t u,1'iI"""" I"", II..JL~

FJ "~IJlt IEm.' 1I FIT.'II!lI Y tun M~J]Jz Mill*' (It IJ wJII" PJIi'lJQ in ~ 11·0IIl.Id1ia l";'l<.:til. JoIr.tn)

1.IfJi U~.'J~t \tJl1'll 'Mhl~ J ~"",,*, (~, ..... ,,~ R ~/2.s ./IIllflir, ,~ 19U

1~lb".,. Im~ "''llll.ti CJ:J pe,<Jldafl ~urdo UJ'R)

prr..kI]('U rJ lS d~ I '''-['' J.: 1 '/U, ~1.m,.I,·, oq:>'lri 1-1 hNI"ril!lun l\tll~t" lU<in OFllWo. W mlli\"!eprnll II; ~kk!f.l riMl~. r.aJ;I 1m. ,klll1 ,1.1,1 ep~Ji><, .k 1,,,10. ~ .. 111110"i,,'I"", Y 'un (Irlqllld .... I"'r .... UI1I1II )';11. ,,-,j'lieIi n . ..Jrn~I., I."Ilrt 1" ~ ;;:0, ~l 11(1- i,[jIU~ I' I' ... l:tkl~ de ~ oJ. 11 jl<l~ ,\ 'l!J_'~ "1~Uio't UII -e 't!'II:o!8 .. t.\IIt.~~ Pt., 1It.:l~'Idc:,'d1 ell l'HI. [lilt aJ!llmiol IllY !,tl'1ur~ n~l~ ~hlB&mre ".,_. J"';,I. 1"\!p1 ~lIloJ" "vtTlllul r~ 11111 n' rl un rlc-li niri;I".I 'U II d r~, rl j,l.o r""_ilm 11Jm. ~'ollil'r" '111(' flYuJOo'u IIlU li!.rl"lWl I ck ,1111(,01 lllli UlfI.il",· I ... ~I' II(? de 1 pllhbr h itlkl'l!Il.~I ... Cdlllll~uh '~'" ~ • ind el'rrioknlll(W',IJ.kru\1,,.. pnr G ill>el1n

lrk. l~rll-'cn., 1:1 1 tt"INlIa 'l,lI~ II'nI 11«0:""rio I 'Irml~ t·l. rocl-ltl~~ ,k p .. rlt.; 1- p.L~i~Il ~.~ I,,, fJlu:rllll'llq~ClJ(l< 01 ~"

1'lnIL" p,ll.l"-'-";, II. tlle~ cfort'l'l el Pllllido:1\le Ii m' •. TfI,lmln rl"''::fl,i

J~"'l" Toriilin 11"",,1, in:eni("l''' dt 1'(I)i.(.'- 1'1 'em'lrl. ' C"mi,j"lu']u lL:><id<;'Ol~, ('IitIIO) rUiner, I~JludlJl I ~ I l'IIi'llllJllo:"D' ell 1114('., 1.1,1.""..,. ...I C<lll~~' ut» I ... Ley de Gohcm~~)i 1u.t.1i,n en ]947, ~> 'lll~ permitllU, I""'f ~"t"1. ,[.nrn.:T'I. qllr 10, 1"'I~rl''''riq~lctJo'' ~!~m 11 P'IT ml" .1I ro; 1(1 ~ ,II (j ~1lvI'l\ll,IM,

fl r'l1irl~rol'ubr Dr:III.1.~AU«1 tuM f'11!IIl.lld .. I'1 en I.i, tht'l'I"I~ j.,'t'IIl.ll.1lb d,_., 1>,144, {flll~(lI.lflIndo oI!! e IId~nln d~\llItl"r .iIJtin. l.n "'1'nrr. (I1R col l""JIoJ" ill,IL!f't'lIiil:wlm, 'j'!le >IIllio ~ ilj~ - ,It<yti •. ,..,,['t,neill' ~ ~u ('(oi1\'(Imimit[lI.' .II' 'Ille.

1 r •.... ,II'l,1htf Ii i ~U'I ri~'ilJ\-io)n do:

I 1.11, o:I'll"J .. "".III" If 1111""1('1 1~ reL.: ~~H fO'U 8. I ",,~ I Jli d..... Y h'lj .. 11 loJq>:'!..l e llti!" lu.I ..... n uo eru 1"-",'1-

I ,r.;, M·lfIJQ~ M Jllllre<tllll.1 tinhI l'11 lor. L'oflw.:i II • .kl U 110 iJ,'i1 jCl1lc. mM~.rJ<' Ilh m. 'TllI:fII,' !Jj:Ilifl, '11\1'11

MItil,tM m"rnft,'I/:11I1p<w.l>t/IMr",~/ift >k.1,"If(:orIl,jQIJ~d RtIHr ;/1'11 ~!O Nm~J ",TI! J.IIMIJI. wb!.! "'1(""lIInl

Kiko-ND

liII mlllo-or!ab [[!'rnlka de'Si!njll.lll1lpll<r mllmO&tno~,

J • ....:1rm, II'JI

\' I,

a el

ta

951

p (desloratadine) 05 mg per 1 m:l

oratadine) 21,5 mgt 5 mg ORALLY DlSINIEGRATl G TABlEI5

co

1950

IIll! ); .....

. sedade

1111 ,

oRl!

)c I

1953

Palabras de Lu·s Munoz Marine 25 de Julio de 1952 (Fragmento)

('OLErCIO ,\01 Ii Nf.t-l

l .. nr~j M IJ~, (fill'" i""'h.·.,rdi".1 Ij( •• I.I"~Jrrt"f<IxeA',rlt&fnr

Muli" Mn';11 ~.u.ju"~.m Ihlllli

/oI,/I,rl. ~ddn r'~,lh, 1A1I'1 ,It fm.n Po Wi,n'Jfi'''' rA~H 1ft ill fJo~

~m.i~ ~t ,*1I1,lIll)1Jltuld p IIOco [J .. !Ide tm

La Ley '600

n

[J 'illpirLllI ~ncr11 lid Lldnl~ t'llblLru q II~ ~'I'I: 1'IIocI,l dlLUllllt [LW d 1""'.ICe<} ck rutb.:LiI II ",n,[llm;,;u ["" llw, ,Ie 'I'" n:"Jo ITI'rlllll"Il".I"'~ 1 '1U~ nl,r~1{'Il{Wltlj .. W' r ~11~~l<mr'III oO\po:N'b~1I & 11.. "'II.",'lLoCIllW & I!>lc ."Iulu. J_,,, 1"'Urll: ...... ~I uol:.~11 Ii1 I<L11IU'o;:t ~UraJu qlJL

JII' r. ""<DIlI'<1l;r~ I... ",[ 'CI"lli'., }' .....

tqliULU (mlIUII 11 "'l ~'II1' tit' 1J

IlIJt![ ,m.:Icrn: U \100 ~ I uIIollo.l. {l.L.rill luI.. ,. lu\l'(l 'lIO'.d" b"~l.1 1I.d:> ,U1I1 f" " I...: n ~~I:'" lu Il:~i" r~",h <f.. Jnl1>. ~'~1Ioe IlIj~II'lIltlln .1.:1,'110 b IprubJ.!·Ir.lU de h CUD.! IllLJliOl~

i\ ........ ,d ~'I ~l<> I"'" ""'lolnJI'!:r- 11lIJc: dd ~ .. nIOi r~c 'lflQ I,lftnj;11 en cll',,:imblll .. dc II 1....:) ~IJO.qIL'" ~ I'I"PW", p.rl lIIull[~'hlrJl~l)ll'" I., ~'I"'" -ull\tljl"~ ole dlu II..,. ,",,._ l~ln~, !llrb. IIr1lnr'ion Ii.: 'I~ nih 11'"" "nl ~ 04< 'l\lntlJb, ",\lId f ri,,'" kJ.i!1L1l ~tlR\'I!Ilib ( I~ tJy II!llJm 11/ 01 • mp..A·, '~I u'Wb~, "'!l:I:II",.J.c, qllC t.. ml.r:IHI 10:11111. 1Jl1 pew JIII~I'U .t ,k lin ",;lmJ" C'llln' I!gll 111 ''"1, •. , 'J IfU<l 1111 OCIU oc.ll:u CI. Ci:ln Pl'Hjll1l'J"I' d..atl t III tL.1:>(: L. 111[l'1'VcJll'i.6J I .I" b. 1 .. lmlll.6 f'lru ""utl'L"J ""u~lm .. I ... ,y rr .. t~'j" ~r ... IHI~ ""plud,, en b illl11gltu;bJ de 01:.. I'rw:, "l.h:.1n 'Iii<': .k :U:'IlMlo ~ d~fc<jl()., 1111 CIIII,,,,1><:) ,..,Ir, f'ucJ~ 0:1:<1111' ~lJl'" c"h~

d.lllr:. ~,Llnu~., elc nn CI'IIL:!,"1'" Ii.: 11'~al" H.l'1~ 'D~ UIlI.i.1l 1jU~ D{~ I r.l1<! 0011 "l.:.b.i Ub.I i,nfl:'IIL1L"', ",ru p<> ,llll ",~M~,t (,,,,,,,. feooIl· I ~dl', 1i.,.1 ~ el Ilio d" ho~ I... ,nbu~ ~. Il [WI ~id UiWI~lJ~ 1:1t ,Ib w~ryrd,!a'mo >Ol!;J~ CJJ<.! /I:j~h .. , l, 'I u .... lu. kIlIIil40 J .,11" LlII 1m U~ I rr~I)""'ll'l~~

m r tL: JIiliu .Ie 19~2 rllt 11 J..:~ bu ~c!.<ll,llltli p1ri rr Jt:1mr .,j '''~'' ~I"l~'" 'f~ I"k'ri~ 3:.. ~")""'" lie: l'wrrl1 ki<v> I K'lJI!m lIlliJa, w .. kl.~ li[ (~-er 'II.TIJ .Iro . ,ilL"'!1I: que lOll> cl ~ lis"", din' ~ 1>1<. ... t:u '1u~ ... """ll~ IlI'''''''';'[", I. ;"'",,>I'l' Itl1W lu cleo II I< 1.1," I'IIL ... 1~ ~ 1"IlI'1I II r, nrowb1&:IIl, .. nl'~ >ju~ u:: q~r.:l, rill ~ n I Wi!I'Q ~ ~J ~~cudc n 11 I.x-lu, Itti'll '''I!!lnlt n .]>I'' ~ ,,> .... 1Il W UcllWCo 1JI[.I'l 1 I'.~, fUr' lin •• III-I" 1 1\' A 1'1.."", el ImlH .1lI ~HI pill!. lUll"'.}' I1PII' ~ il tolv.:J'lir ~I.o:l IJli<lLL"1i"Ift!l.

\lm ... r.m ... ""JllIll,II tll"11 h-(,. ..... - 11111;·u'l1 1:"'11;" ", 0(1, .. I~" gl'NI'" rullk) JU CIII rJ de LI "I«bl"', 10 "IC'.Ito '" 'I~l; d ~bltl1'" lUJtiL~11o [u 0- 11l1t""I.IIr" cir:'P"""Li ~lIll l.~,i J"ln.:. til' 1911 <'rl "I" "''', Rrlli il'TIIC ~ I.> I.~I.IliI[lI. ~ lu J1II.Inru[II. £J K',lvn~dol, I(IUO dt.~·l'" F~Jr ml~' fUpU.lir, LtiLl!o"'lUh. d "1"-"111 " .... 16 '11111>11., u-

I' I!e lu ~-'I·~~n lid !':,,,mIo l.lbn: {t.I"A"Uoo l ELAI Iii e J.:Ol\lJu <;VI!X.' 01111 c..;~. Ii}!> f"J>iIl~l, 'kill: "''''"'ID lu p~.l"'t~"'n II" ~l<~,li<" ""''![!JL'> , m> ~'" 1:1< n:'1~!~'n,il;.1ii b"'11 UH..:J; c 1.1It'r~IO ~ tr.b.l::mlo:L1k .. "~ 1tl<!1",u IUI.tiJ. t!ll d 1\.;J1!I muM!..:" '1'to: q.,nrpili".1u.

.:',UiJr" LJn.J,1 urulm!f. "brill", kllt.:ll.!l1!)\ J.cl .i.'-llI 010, \AI<!.IL> G ~ E"li I'H) ",,~.t~, ""1~ 1.1 Ulgull1ud"n.k '\I";'IOro:. ( <I;"!u(O;-':(lj ~ .... d,ll"I' ql~ I.J i.l, IIllil ~l"'II~~I, '~'1I "I F. L.(\ U II 1I1L'!Io do: gOOlenlu iJNplll, 1~ll n111"_~UU""~ Jc.lr.t.I H." .-.lulIo!J de I~ Jr.!:> II,: "",,", ""'" CJl;~1 c~IJI''' II, lilt.: o,lllli, 11;"'r.uir" Lilld. ... de r;:. III:J '1IlL Tq"lfl ~I ,i>Im::;u fUlMll ...... n It I h.:: .,.t~ nK!!:J'" i I ,fJ,.'I11",·I .. nd Lu. ~h.l.u I'rlr .ll"').>ll~ I""r el ",1!Ji."r,,, ~J141. '" < 11a.lCllllh. dr '1u~ ell<> lIU cr~ ':1 11cmlill Ill: ~'mll,.I ... (..)i'\(.1 ;1'.,:;'; LL Ml.:lllId wJ" ul dll~1 u1llJ1l.::U[o do! "fl' I... f' ueuu ~t1la'11'" I ",6wl

• , I ~ ,j

':1.:,,,.1,, >'fl' ,1i7"..l>'l,' ".IJl/i5W,"",-

pt.Ir.-t·~·

'u.,llJ , .... 11,11. ~,,(Ih,d~u Lr""~""'1- lUi lIntt=~ &:.:t.:rikJ1 ~ nntrfWmn ~&.:rI'.r!S ~l)i",JI'" ~m~rl'"1>'o ,~ ~!"k"llf"1 Il~' -mrIll1111~. Ip !I.I~WI" ~ IlIIKOO kIl11OJ. h .. 1"",LIJtn. 1'","" .::tpk~llo. ~". Ib"nhtl:l1_ 'lilt. uJd.",Il!.

La Ley lPubli'ca 600 (Fragmento,)

Poe (UI1IIIO,

el CClMg.!MQ de Ie~ bl.do~ lII'Ild(I,.pal IMiI' 0 de- I.IJ'l,l It r dr ~ftlQIIUt-QI",.;tN'U I'UanDnCO" ~ltil'" mtMIC,

I df.«ho qlll! I publo d.

PutllaRko liCk alao!)1 ,rna pro~~

POI eLI MIO.

ba 0. '10. IbmlllO) de UIJ, I~ sllllOn Clang ~Ion.il. P:lJmo Rko lUI do 1Ob!61I!Mela UI!.I mf_dkl. Ulfll tiU l1U'I'Ilr de gallie:r- 110 PlQS!Io.

P'o!I'LJ1Ho,

Art. 1.- O«r tn~ por ~J

Stnado't .1 CUwra·~ Rcprt)U1hU1l'11S> doll lo~ E",ud os llN 00\ lit Amtlk .. rrunidd\. m CDI"I;f~~,QM, '''ClnOOtndC

mpllm'lt"" cl prlnti~ d I qcbl milo IKM (o~~~nlmlfn\O dr Io~ ;,obc:l1lJdo~, H .ply a

"r Lrr, am 1 ('..rjutI' It on (0 10, dI 'miJiI. q .. Gl flIltbil)d ~ ~trO !!j(O ptJ 141 OI;1IIlal '11J1 OClo.uno b.uidc'

IIJI u CDrulilUllQlI.nIap

pcl tl mlirno.

AI11.

~I. L!,'f Ikbct..li ~QIJIftmf p.Itll iU .oKtPliliclOlI CI r~QhuCl

PA.IRA CONDeR. MAs

I\~Jr~. c ."'IU&( fl ,r IH' II" ~'II ~" "pl nk:. H,,, ..

I, ~rl.oRm;d~tI.~""'d~Lhloo.riLr'ITII.1 .s, .. ut '(:\:on ,u", \1 .. t: .... ,dlLl I'NI

). I,.. j'_i'l~1.Io(I " I.LoI 'l\hj ~ M.alll "I lIid"jI(l> "Ill ~1I1" I -11,1;1],( 111 ~,I!I" .... flo I ~ or. I

!$lldM It ,..tll. l'fiI't).

VDe ... de I.r., I1I.ifl"lJ.!', II. \,1, 't.', 1," 11'<11 fIl, 1'<1, III (!I'lI!.I11 • fUI ft \', ..... Id l'ftllll~ II '11.~

-'. Str'_~ p VahlK!IJ p"", D R'JD U"" 1100 F,.., a d!'O. U";IlII m .• ld \h .. ~.'P' It, ,LI:(II"7 IkNiT

!;:;..I1I .... ,1: ' ... tll ... ml, .... IllIl"I"'I~ .. 1,1r"1\II"t1n It ....... l(I)Jj

:J, Lu:'tlli'iof M fli. r1ilt;~ n ICiIl fM('.Ioiillo,lrtrlll ,'~I .':Ie" "[j.,, j. iulu. r,u,l"d,', .. r j~, \1,11"", '!Jfl~.ll~U)

6, I. Lop! M.:t.w M ... flfl.~~"u~ Ji tnlflj~ Inllj I.J..I· ....... "'~Ior (~,IIJ~ ,t l"I1lJ"(1I\q ( 'II' \1 ~I .... \1 ~TI~, I 'A"!l

" ;i.111K'> '1 .00 r Ik~ I ·11l'A,(I, I '~I< \Iul,r" ~h"n (:0> ,,"lIto· r.m.l Irl

1.111' :\1",." \1 n ... ~U I'.

~lrrg;on,. • "Ja~;"~·~. r6hI~ .. If~·II,I~ 1,111. 'ILltlll' ~"rln (:-~ ~ ,'101' 1:.,~t..;."'1 I Ill. ,\ hllln1 \1 [1[1, .. I, II)

,/, l.u1o MIOO:!tll:.U1fl,1 .1rt&prl'l~llClId.t Puorno It 1£0. ('ml 1CI .. ~",.i\.:.1I1

ISljj .... 1 ' I'IIMk... -II.' 11 I.,,,.t. ~'. 1'111),

10, Oc i 'JI'I"'~nd'~ III, non ~ b~nn'~!Idi.rm"'mi,nIDpolJdrn

d. Ll1k ~hu'lO"L Mill (19)1·194 J. (; Ilk>< i' '1"'~ U 1\ 'TIl' (""n"u. ht.t -n l ~i \Iufi'" ;\tmrl, ~.il).

• los '!«tDrn c.lp.1CiIIdOS 6e PUma R.lf.opor Jrli!dto tk LIn r It rl'Jidu.m r n tod.1 \J i ~L1. q Ii jfr flo ull::br rt ci~ ~WOltlO (On l,u l"'r"t' d Putonl' RICCI AI PIO'b; r\ U'!j:I Lc!l' ptJf 1I"~ m.1.yGtI.l ~ IQl rltUGru ~M rwllCilptrl en dk.hl Ilftl~"· durn, I.olMamblu ltlJJlLI ItJ ft rIJf'1l0 Rt<o (j" Nioli 1lI10rludt. patio 'Oi1YOW U {Oii'Ndfa6n ron5.tiWdon.llqUC!! Ifll.IUoI!. UII1 (QlUolll.l(l(m fhll'i d ldu bla. dr:

PIJ.:trul RlUl DJdIoi. ~lllwt On d.dt!' r ~tur un gobl mil- rt· publ,ufJD en form.. d ....

PROXIMO NllMERO

Kiko-N'O

lAd Iru J CMtI de: ~ reckl~, "11. 3.

A1\l't :ldQplild~ r.. Con~ II

~OODfl pMcl pw rblm d. Pc. nil RltO, el fr~~kI rnle d, lo~ b hI' do\ Un dot. qutd.a ollitOriudo ~ .. tllWl., lal (ol'l~ll,iiOOn .r Can'llr 50d 10. tiOOI Unkl~. II IlltVuLuonclusi6n dqll~ W C~tl'U(16n l1u4 l1e IQJ fdo ton!.H d~pe~ldartn IIliabl~ If~ ULI Uy V ~ La. eflMrJlJ.ItiOn de ku E1Lwln Un dM, AI w 1l.PfOb.id.l par d ClItIg res a.

IJ (Ill'! ~I.J IId/lo ~ lI\tolf.t en 'rig~ ell' g{Utl. een W~ ImIDO:!.

EI cine j lo~ cartcles de fa Di:visioll tic

Rtf lU': ,II.: i ,iou :11:1 COlli II nidtld (1) I VI.: ID CO ). 1.;.11 trnltian ,ldllii~ljt'Uo ,Ie ClllllJt'I1l)lInlorri~liltilJ;. I, U:il'rop,ramJ. sde fe>I:J.UI'.Ici6n yami III' PIJII1.n;~.

[llJ!olnor ftd· IW r "tl ((In "'II' MIb!t tl!" ItI'll' lit

1) ,I "" F\I 0 I< «lM b1roo

rl·r".