Está en la página 1de 7

-GRAN ISTO AIL SRADA DE-

D CO

La depresi6n y el Nuevo Trato

Las fuerzas polltlcas se reorqanlzannC

fuerte replesidn de las au1flridades colonials.

L, J<, .J" dd "''''' I" J,;" cun

. 'OJ illllJ' '11:1111 e" l!111J., ~,41l>! I i I~dufu' !~"'Ii~a", 4IJC IT",lJi11111 de IIIU'IlIlW >1.1 rood'"" 111C1.1illll", -v..':11;tti"11D" Uil IUQk1illl:'i)1I:I'iidJ.,

ala iIIllCfo;n.,m~1'1~ ..k: ~ I:"b:I i\'i J.JJ.

:\!itr.u~1 IlljJ'.I.~1 PII1~lq $~I iII:!. .e Ic:JiIilllJl.b_ UI ;!J I ... ·nll ~ 1""" lliIiOi. '.tIll, Y ('>.'II,;,J~\.l.. .tJi"c' •. uu e I hI LiJ., Itq>OJbtlellU. 4.1e L'U . tlLI ;1 .... t( ~Ii\~ .. K11'.t11i<:! •• s..:..~i1'H;1 f~1 I: ,I \:II JoJ I ~'l I.J Fa.klll(:II'11 L Ii", .Ie TI,jI.~i.iJ,.l'I:~ k !'lIn;.) 1&'0 (fLr) ~II [:i19!), .• IJUIU ~n~'Chio.lllu ~\1l1l

COlD hCIW'I di 'uri.!, .I1l1t1, d 1'011,,1,,:'\ !JloIIlIJi.!';I '" 111U1,L, ,"111 1111 pjFllI ) CIlI" t Ziul,) l'l'T 1 " ~ ... 11. ~ elii'll! y J.'..t &/1.11.1. Y lK J ~.tl -"'111\ cI Pi111"-1 lIBIiSil, J.:biJlulido ""[ d

Iq'~ntlll OO~C >til,,, 1:1:1· d 1'1 .... cia Ml'lIL .'lIn euob.u '. ~IIIILll'.I~~~ el Ikucrdlc' llJ I '1IlIIJll ok rqlu 11 Il...u IO~ bll"1lR:1'\ ~t, 1 .... [(; \ 1.ffll'f'O .... toll II 111~u. UlI~ run d 'r'r1i.J, UnJO.iII,

pu1'" uhmL!')1 :1<>11 ~, f<~1o;>1II..J;,J Y .1 ulI.:lanm el ItUi BIll Uql\Ii.J[iOIII<I OrllJolul:ll. 1111I:.;Jo ~I ~tz, TIC IJfll"'Ol1 d l'lnil!~ ~"a..ljqll.. A iC'tt ~m,. .~ ~ e"1 ·10 ..... I~' t. r .... "OO'6~, tn jll~ 11I'1!11tt1.. daxl"11ICj L11:' In-l. ill IUlllU.~ Jo..1IJ .. pOI (;L,j d .bble de 1"~\\1Iu

r.llaL .:c:llh:. d n ct.IJ:tI"J., "'C tIIrit~ill~"l )' 0.: ':utl< ~>"I'fl ~ddlul " ....... II AlilIIlM. ,ill Lll~ITtI;" .1 !_I.UII> de .til. I,!inuf",k- lltl~ •• ] ~Ia \" a.." IJ wJo. 111<: Ik"''lI''11 ~ c>11:'

C'IIILl 'I eI d~llli ~b.lll ~J C:I'L"IlM '''' lic1ur, d. bwa.lll all

COU;COO, ,\Inti N'l'l!

LUB P'»b. M1II101, W,lt,l,!lll': <:Ie" ptlel.1:J ilegt<l, ng e1 20 do: lllU7.o de 1898 ~ n Co ua}'nn:t. FI~ u n,l!.~eriror 4k. 1J:;lllgu:mlbl.

I-~n 11"'1111 II ill. Mil '/l!t,Gm~R'l!In grin dC'rrLl"f"k\n, J [""l1il'Ml rk ~ llu-.: !~, Hrlllf,,101ll1·l.' fIl~ll'i!.tI","-q,,'" 'il' r<>!l~m" 1:11 h '~1 1><1"1>,

t,.. I \1~l l.i'rn rl ]]l:IllIrill ~~Il Cll'ri.iJI, Ih:j1:lI.l'1 plnlii.b., ".lrul.llb.. "II :illl1Iill,1'I1I'l'> &. .lMn"". Ln row' blll.1"rin rI~ 1M> .,;In "1;1"1"'; In~ '<1I"Iliklo1l1e< pnlfllli'l< p m.IU!1C", II.u "'Itofu R~~ 111~' mi..ermll· i.I vidA ro,ld.,P.

~lffl'Afit.r r .. kniMr Jdm 1.II.1I1'I'1I1>·h J.noJ~l!o,j.,.,iI(Il"""'"

~

Im"f..imoe< J11~~~'t~. ~'~n ~ 10,)1. rfJo'~' ~ ~ c.r"111Id6.1I del I I11li· I'll' 'I'I~ ...,. j>(lJdwrl,. ]q,.· .. iJllel!<'. \1 ri('mitilliT ~III ", ivl<bJ ,1.1 ~ "'" rll"''''' drJ,~n ..,.mlr h. ~n ... rt).""'ITl· Lin ~ IIm~ru dil~'11i d c.rrll'\o:ocl. f.'hl> 1'!111~ ~ rrttTIJl I ("Tl., (ny;'·.]1I .... , ml1m h"bi~IJI~I.-lkll<> 'TI t", , In< emr"k," en b. 'l~U ~ 1?lirnif 1:I"IIl'I'"111"''"'"'' , ~ m, llU.i M'1l1lJn:r"&"'" Iii Ifltt:I i",l.i-~· 111\"'rI~. '"""rJ ... ~~I;r~1P-

till '111' !lai' J~Jlk, I" CO"IlIll'lIltl

b<W-IIII'-I"h«; oil r hIl 1111 r>!101.r'''' k..-nml'II.(l, .1 ~.., '''m~"",I.:I h.1lu do: 11].111~ ,!r .... UCVJ y...,t Er~r ("1m' I., 'fIli! .. ,.,', 11 to Ill' IIUIJ r II , .. II", n. cl~"I!3.11cl ",k,

I'] ,liM. dr i.I h:!1'J ,1 r \':I,' I\t'li kl'rll1~ i " lli.'tinbd 1lL,'noll1l k..a, 1,1101>10> 'II'" 1.,,< ""lJil~1 ....... !".

En IlSW nlim ro ulil~1"llll5 r",!~ d Ia'i ~rI;"CCRln¢'" JQlln)' M~l1!IIrl't Lllhnun, y John y Bonlll Driver, lotios misrencres D1C'ID.oni laloc csladotLnidcn ("5. qlle lndmjllrnll \'alios. ,,1\0 en el.lrm de La Pl~ln ~' CaslmicJ' du ra l11e I~ 0«000 delos rrnc:ucnkl.

m kI, .. eokcciones Cl':1~n dIsponibh.·~ 1;.'"11 In rU1jdn( ion Lll£S cfunoz Mllrin," qlJim i1;gradclND1oS 1I C<l'1aOOJUdon,

Mfls illj~rmac Oncncl (7H7)155-79,.).

HAI\m.I' or OC1UME OE HIM

£:1 hillo)tl<llfru Fn I""" :!,., WI" -.e!ul~ ~I" d I'IIllwll d~ le.be "I~ \·tllJ "iJ .. " A'n!I\,n, eu 1'111, U II 11)" JUI' r~flle "",I.liIu lj\lIJI(C; lU.IJ ~r.l .k f"i II, , U I\JI.I L ~IIW,1J '. ,dt"" 111"..Wi!.llll..k. dl" ....

ItlJUh,\ IJI' ~K lk tr;j;Hm ,t;' 'ilir 1~IUI!o .. r:llIl" tIJ cl ,lIillillr,n1C' \'-~LII' "" :f'lJI;n u 1t1l'U. 1\ I:L I" !lnrr~ 00: I r .~ WIIIIIII:I 1\u~\~) 1w. I, J IIlI:

CIIIPII:u:MlI 1·1t~1 F'.!l;Ilrt rt.UI l:lill [ilehL") !R[ III:Vdl ~'.II d il.u"'~'I"dfl *'"' y~lrlr , ... ~l~ 1.1' >k Iw rkplt-Ic'i.!1 Eli" ft\j\lln.\ de !I.'H[ .It' ill I'I:l"'Jdlle> de iii LI ~ I, I liu de • mi.I .. -111';;1""<"'1 ~ ... 1 11 IIU!:l 1 h o."l~f'Il'l &: Iliu~,'11 l"IJ~JJnJI de bl:lll:li t~I'''' 1\;1.11 I:. ,iHJ.l~llr;l, "11:1111",,1 1~'Wltllllt ok N:gliOO ~~L.l el !ILl M~>nili, Jrdl..;.

Lil Uhllllllf~ etll'l)l ell 1111;1. ('I;.h. .I!: b <I 11t>~" .kIll 1 ~ !4IJ1, en [au I ... 'III< ~t I.; <1I1("lm It. I,;, Il~ 'flIt Ul.IJKj~1.w1 H 11 >t>I:HtIIIL f\I(JILlII11l.r.l 'lI!: I'<¥,\ ,il~'ll1ill~1 ~t I"Ln:-u, I If )" ... 0 e I... \ III d1" rrJlJOC!I~ l~llit'Nol, I. 1:;IlU1.b C:II r'"mii HI 111m 1 £11 lfw' "Ilbiill,'Uit1111;'<.

J .... 1"11W:!tI Jc L.. ~ lam..; j aBL'n!.:. m."I", '1""'"' Inl-.pr gl 1~ ,.1. o:n 19111,., I.J. 1\rd, &~ Cmn!."l'J' Mltf AdPfrlfutm{r ~ (I·~LRA, ['I'r jlJJ .inJ.t~ LIL~I~Io.')':-':O 'lb"lJjL~ ",I" 1'lJ!J:tI'llIl!Jlj'IIll«'O,~al<>ill,;lI;:IItI.J.,~u W luuinh,J. ajcru • I.t l'lII:I1fYtrn.fL'C III y 11:'1111":; jl"tl.lono:l ,I.:.

t:1 &"bil'rrlPnl~(!,II.Jtll'': ..." ~'i<-' "tdi@:~11. ~ llllJS\t'nir "', L, oo>llI""i"1. 11""'"'.1''''' 1JI Lt:,'llr I''''~ II!r !It uti L'" ~ l~ b. ~"IUI I~. 'L\I, ,!,"nxlU 1 I dll>.: t:ll U I!>i: .. ~ !' U d~>(:ul""i:;I]. llik

,\If ... f'J1df-. II':IIi ... iu I".n'lri~ l~eJlI"ilfer.;.. ",>!IITi,,'It'l\l11 • 11.1 ~ull 'I~ re..kr':lb d:: ~rlklJl 00 r.clou' 111J "'J~d... I W ,,11, .-00 Poe fiJI -e ,'QII<'ih.> el Plml r.lliAWlt.... £"11 1I11~~C.UilqlIJ, 1'C dl:rl~U.1< II" 1'1'r,~1JltIll!l.~ fllfl(l,w~IIuID<. ~~I~jIJ d r"drr (:Mp;.ilU lit: lu_ <"'J'''I~Cll1llc-. I.Ilk1ftr» lll'!:llli'lil-. Pi 111 ... IIi:' ; .rnr I, •• ll~rti", ~,m<AI~1 (1Iflbii,~ ) 1I.qu(J.I 11 IIYlllr>ltU.:t W L C, ~I <:"1: "bf:I'~' I< (:1'01 b. PMIIll ~J,IIl!Mrlj' (J'~,ljiI~ ;I.!rnjnillIIlN"~ (PHRII. l Jf >lLi' ,~l:I' en ~1ai1~1 CIJI,),lio.

CuIiU I:tI. J~ ""11C1'..1.t""- t:l 'LG:I '" ~"T1 'iTn;1 ~ "",I I"" f ,,"l'I(~-W I;fu\: d g'''' b .enkl 1 U!o'r"UlLn <OIl 11 n'UU<l1l1 u, ) II Ui"II" n""IPl I~f.t,rl 1~1O~11i' ~ lit> 1!Il1fm:'1l'~ priniJlI1.. Sill <'I,tlb-",!W'> 1 .. Jlb:l.1JJL.. .. Iul'wh..klt::» I ~ rtru • ..J.., 1 .. mlllia."l<"'" f'l1'Il IJI amI",] gmt:1,.] 'l" ~ "" u Ctirl" ~jl I U 11~Il,:lJ '" tAkaol.t.,

Distl

Preg rnta

a tu

edico

I EX® SYRUP (desloratadine) 0,5 mg per 1 ml

RIN - DITABS· (desl'oratadine) 2.5: mg, 5 mg DAAIlY DlSINIEGRAnNG lABlETS

T,~'

ri· uci6,n de a poblacion e la isla

/wkJb WlfltHlIl>jJI:wtIU.!.

II" L III .. ~ ~ ~ .l9I1'" d .... l~ 011 1)I"ldI(O~ "~I 0, ~ 'tl

Pedro Albizu Campos

~lJdfl in .el bamCJo TeM!r.ic.s. de Pcn,I,!, tl12 de SflP~ me M. tau hljo cit· AlejaJ1dro Albtzu - dll! ~~"e n ~e ~ dill l.'a5fa - de .IuartIt (<lmpo ~ -~lJbfll1 ~ d~ I (lNllj)IlIS 1 tor dll!c!MluJilJiIn MOte II ColJIIfl'Os.

Apesiii' d~ 5 U ItZ m u lata. Sf uj:u(~e n IIl1larsldadc'S de E5!Idl!J!.ll1\I~. IJf{l;]j"t(jo ~ hlo:li!rS! eo derecho &lSU m~ma ~ll~

1Uc.l!)n 3CilcM m ea 111 tJm~·enl did d HaMrd. AlblzlI Iml1llmpi{l sus e.Hudi<ls ~ra enllnarst! oM el tj~rdlil tst.ldoonld-e~~e ~u,.,ntt la Pnmeril (iufrr a r.lundtiLl, do nde siMI) {OfnO liwmru- W1leott d! UI~~ unldad da M9ro~, ya q~e 1M [fopMeuJ.ban s.egr·tg)· das per tau Ani Vlj1.i!rlmer116 el I:tI~JUMl I) 1:IJJI ua I as IllllJOri ilS, Durante sus es r ~ tflo S II Boston.

S@ be11 efttiii d,J am:bi i'1l1:e rulll.lf,ll de I~ lInl~mldad' y form6 ~elacio- 1:1') (II n t;tlNanj~ rn~ OUll hah rian de i rllluel\'tiar 1U Ide a riG poli~co.

Tm 5U reqrMO ;a 1.1 isla. ~@ WI 16 al F'artid 0 NatlOOiIlnaen lint Qurn"'.!! !/Mios afill$, Ildbl6, I~ ~11<:omlenda de teOil~r .~poyo en 1'1 otf.ilf1jero p;tra, IiI causa de b IndepenIli91'1(1;,,, ... 1!llD e.x1fnUtnflillre pDr Amfrir:a LatiNi, A.! relntol!9 ant CI la eal.a~d<!d, NJ/(l di le~ndai tOO 11'. pre~iden e Jo$~ (!'lIt yeucht, en 1930, qu~ ~@ Nclr6 del' PI! rtid~ JIJn10 a un grupa qu e Rg res6 sl p.[ftf:do lin iOn. Ese ml5100 ailo fIN eltt'lo p""siden e de Ii •. mlEdtvidJ:d

A1bilU Campos fue quieTI coo illl a~ ~ rll'i'r,l!<1 (ondE nit el ItQtQf\lJ- 115-1110 en 'Puma Rlw, yquiefl proPUSI) la indelM!nd'~nri:i1 tome Ill! ill'lper.l!iw que d~bia ob1~il!fSe 'po r iii fU(lr:z~. de i H necesario, In~ ~c;lba .1"" rn ~ 110 fa, pcDp i~ ~ l~lDria d" ~."d05 Umil'os, que deMo dedmriB 'I' pelellJIB~ mn1J1ll Ia \lOhDnl~d ete 1IIQIIlwr<lj. su tinllguD. mlOm5paf~. f51lJYE1 mmrtel:a!!o Virl M 'leCE'S po~ wlm ar el ,elo [cmtr.l ",I '0 liII1i~lhlTlo. En lI'fi'icin ~lJfrlo malos 1nI0~ qlN! mina rlln ~u alud fl~KdI, fu~ indull.ii.llo

m~ uhimO$ d~s y munoen 1965. Su rlgllf'il~oda",~ de~pi~1tlI debil!i1, Pllro rUE 1illl dudB lIIi111 de IllS pmOflallda~~~ eil1'.eras de la lti~tQfia pUMorriqLl!!!l~ ~tem,porion.

Reclamos se acallan con usa de: la fuerza

a uiol

secia

SangJe islena sed'mama en las, maSllcres. de Rro Piedras g :Ponce"

I.. d.~"LI Ild 1,r;rnl:1 IHtj<j ,k IIWlifiL..,11I Lt. ICI11""'''' ml.lt'lll m el I!li", d.!bitw. I UID. ~"I'II; & orI'II:U-" 1.&1 "",,, "lL L1<>11m111 I ... j rlqllL'" l l'I'Il ...... lIotIli urtu. til: ~Oc\'Cl"·'" nil l'l'nUkli h;:, I~ I. I·~' ~ ""., ~'''1lI[J, qlk ><! ~l,(:J..aI!l""" 114, Ia. rttK>.lI'~"', I)II",~""" de 6 Uct"",,,;tl, l,utJ" d. lUIIW"t~~ '" 11""'1"-U qOC" ",)~Iro l.J. .... II.JirlUII 1.':.,1, .... .&.1 .y u ~"t\~l' l o:l JOdirl-~- '"' din~~ ~,,~ jll· I' o:nll> (tl9uw n -. l~lI ~'f""ltt, I.E ~Ur"T1 oL.1:, ro I[TIII~ I • .." 0') rlllu"lmn "'I l!(Ilfllar 1,1 till:r"u. 1Il1lllnillllllllci. ~ lihue at"ill~II!!I""I\.-dml"k.

~J J>iJ1'1 id .. N~,"""lllrNi.p 11111 i~.ln 1'"1' ~'l.:drIJ ~lJ t:111~ ",b:d 1W.1 l~l<ILlhllll'" Ej I d!!llllil du Ia !IIiu '~I,'. I ""lllll~ dl,,,,~ \" ~tI l"flJtt"lu ,1,"1 ; .. rlol" ""'>I'li.!!. A ll.-~u l',,~'I"l' IJ.lIbin If'''l'w [~.ILll~lil .J~ I~, ,,. ~1'rlm;!lj"",&b~< 'lu..t" ~"'rq, ~ I,,} .",1'"1£" & k" 'L"'~~ " tll:-,-b '1 " l!;l<l~ lC"e lmllll:lllu, li.bI!1J I ... l .. lt\.o,eiJ .. Ihmz II .'(1" <'Ifl),; fWll..k!. 1'I.tt un ~lI-1l1El'I<l>,flaIU:.LU 'Ill<. cI ~"'kJ Ild""ri .• u):! )' d .n.ll,.11.'11 , • 1"" J..UI1 J:m."\!r rull .... '-':I>IIIIlII, I o:n,. e , 1'-' II" ~go .. =..:, run,,-

iii .t1''''1n~ .1" .~"u'''''a .s.:

AIb~1I (;[llI:1F" "".,lld I~ minIm.! t .. brll .Ju hnjil,.llL,~ I I, J t..rg" ~ nmr.hD~ 111101 ,t,., IOOl&. Sl b""l >11:1 I ,l.Jtll""mi~lIr ... i+b I~ "'~1I "I j'i1 ...... 1" C"l 'niN i !d Iu~r .Icl ("~ tuli.-uliP "II' II tl~IL:.U .I.lll~nl 1'!OOllL'iI"HqUdI." tLII: ~ILmlI rool "' .. d.ro:l..J I.J\~ILt', t.t htid~ ~ ul )" ~ _1'iIj,,",I~1 .. ~I)l~,IIrndru...:. Ew lIi.<ufflI hila tI"l' ifll t... euu Cl!'lIdi ,~ I1UL'I" , 'til r Il"]!J'" II· J .,ruu ~ OIl n.,,, UJ!.., F1;l....,ILl ",n l;&;rlll,

Ololp",JU b j;d:!~"Cllk" ...... 11"e ",,11- ~1]Ik~r" ~Llr. • I., UIIIIlw.IJU.Ico L:II b ,.b., <I,ll: 1!llrl:lll.liCfuLL Li i.I.OJ.lI>J tlLL"- 'l loerlLlol.oi_ EI "'I Ll "'"l~ul\<!ur.1 1I::nrriu':lI"Q '.11. "" 1l~1X.

~:11~ Jc <><Iul~ t~ 193~. L"klltr!!! I~ .l..,I.L,,,ht Ilil 11<:1"" e<ILLJeUlI,! a I.> ~1l(O:Iil' Lid IU'hll<1 rl; lot!.) I'I~' I ra~ lie L L III\~nj,WI li~ 1.~''lJ1111 I{im. 11 I lid. ..1"a.1 I~IJ - III 1""1.,.. L'LJ.'"~J "- ("tII!'J,,"~ lUI .... rro c II d Ijlk: ~·Ulpb.~ r I ("111011;10 .amd'lllll~' "11."""1- 1i~l:v. Cl.U.rtu II.: J~ r un Jt.il~illllK: u LLlJ'1I:JUfI I~u LD l!aLa. I~I \'~ JL .a' "ll~[Wh,"'" l'"bdu n'I"'!'II"t:Jll" 11i'C1'I''II U 'm"llIl .... I"" L:>1iC 1I,:d -. 'llI~ '!I: , m£JO("j en .. ll::b:UIll rolllll' h M""',II J~ MirI .P'JdJ-w. (Oluol!I.wbJ u~i '-' t<.T'a,,,I4:1 U)IMJ el ~ld.l"',,,luIli.u."'11III1~ IIfI,L,,'t;ll'riI J~II" ,lk.u1, y ~I: ~lIl'l1ll >Ii ~=IT I!I I I t}"l$.!lIm h E~..r./,HtJ(.·W M" • .ltI/U,,_

lJi·11oI Fn:n';, Hlr,p. jd~ ,k It p"lie'n LTNl.lu, luc ..... "llI bilJJJJl J Iir;,. F lil:Ull-"l.bPLia <.:11 d 1'1<:,. ~. Jlro:n,. pnr H~ll1 itu""iu I Elf ... b,·tliIJllJ .. j,"'t:ll'. .... llil..-ionilJ" •• Ij1A \~ <;;Ibl.l' 1,1" 1lI1h IUUJl.I.J.IIlJ.' tn:R!.. 'Iw 'U 311:01" • .:sIUi IUCllJII ~uu.1 ... '~lIIm" IWllt\: ... , d ,",""In.:! .t~ Ia r ,L"iu. J:I gd..:nlilJ,I'lIl1LllIl<lf. \VIIINllip Y I.b J U 1<1Ma.J.... HI \'\,'..,IlIJ.g- 11.111 "" umn"rull'· i:Olm .. lu1ao)1l W 110.,,),,111> do: 'Vllr Pli en 1111.1.&, Snm. .. - 1'·, J A!bt.1:11 t:111~~" JUlilu ~ li,,",c n ..... ",JII.Ji.b!I _ I LIIi'l 1 "I' I!. ~ ilb:! .._ ...!io::LUlL. co 01""'1, II.: 'I"""" dan>.'1J' ~ I ~1J,K,:n:.:1 ,,~I.odI.YI'~~"~ .1r b i.h,

.I rillla j!11lo.1" ill o;!O I"IJ.:IIUl cl '-.1". "'U"yorIIUUllo:Jlll 1,llttl\)ll"LIlllrJlII-'w Jllld.. f'>lIO: • de ~~-UCI do. 1»:hI.

"I. ~lIlal '"I I'tkI:!r.'iI\ 1:1 ~~1.J11 <-'tItupiltlro pA ~LJdt.IlJil:JCI'!o~1 -0 UIU)' ,tn III [",rd.! 01 okdtl:l.rb oI'lIlf,l1J.le; ,. CJlI"311oM :rlh 1I':!1.

.iud.tJ.k r,~o.:~ UlIJIIII~~hJ ~~[jk:l P ~u lui I 1lIOIIi'>I II I.L ub"t..:i~,n .Ie b C"Chvin.r.i L.LI~W' d~ (,hoI-.:rll'I 1111 ~b .Ili'E.~ d dcbld" I1l1j,~ dd .~ ~ilJd.r. j'IlllC'l.iD'lIIII'IJoIi d J,.I[~ 1\{'!1' 1:1 ,1<l1irfi ""ll\lIIldi\ .. t<1ll de mnr:rr\. ~" ~"I "111 c, ~)~11 W, ;., IIIli.[, ·Cl: i¢i'II ,~ IJIIt ~ 1t<IfHll/l1 '1:111 (~".:tJ.J it I"; II. T rll J.-rillld p,dtio;;o r~nm om Lr.ll1ll'1'"hl,

lIelIJ d P.lf[U:. Nat m:lli'bll~ ,1: Jell,l\> )' WIJ~llllI,) 'I\l mUfliil.l rAi1il.'*.

f;1 21 de lt1lR' I II" I 'f1? Dn· I,·r!,' dc-Rim .. , 1'l)!;~~I~(\ etl I~

IJ\ItI4I,Mn I U II

LII I !lidl ~f" 1>,(0 ell 1..1 '111~ tl'Ll '_'ulUM l~~ilClJ[_~ WHWO'. aw Ille "" nu.lI:h~LI~ r~' .. ~ c. rahln, So: O'I'lidtolllllJ tkl"~"'~' I' 1 luli~ -i. Jl'I'~1d ,', ,IIEr.. III 1I11'J_, 111 t.lr.lollllli rue rr:lgku: 19 UlJI:l'tu •• mitt: ,~ ,~ .. lJulj!.U,. )' IIll. d~ "0:.1 1IdM.i..J,. J~opet'll\ "" I, b lu.dla I ,fIlii,," til Ii j,[;], Cl It hl"lt~ ~ ... ~" 'U.1U 01 h P')UCliokJ ("'111' I I. .U~"", II ,II r~"'I"

PARA CONOCER MAs

r, .ltJ~ (llI..1t1411l! lui ¥, If ,lIt;) II ,u..j.ill at ~ .. ~I 'Il~ [II~ !ill I ""

I. Pllm;lo ru(Old;Ci)(jgl~ &(hI~l()rb, 1",UIll~-;f>;'l.' :;"""'':1110' ('S;r;,IJ~JIJ: M,{;"""., Ihl!, 1 ~lJ

J. lIi~!OWl ~~'"Or16mir;a. d, PlinT. Rico.. J111~ Ulr:l1IS~II<hr.11I: CoJi '1. lire;; lIunrrill. I %"'J)

], l'&c- de lulllnr11l1 'II • .\nL\cl c.,11~d ... ·tll'I'lt~. cd.,,,r.( "1 JUAn: J'llIII.briolll VI·/ dd ,;NndOO6). , Fl htW6 I);rit Il!l-\!t . J.o oJtl.6sl dr.ot'..Idll(D .111 dd!il.ro~d~tuu.l r pr)1i:tioeo pll.~r"tl qil~I1\1192{1""'o.

Jno.t J VU<.J1Jr,l R.~j~'1Ie! ()ru, JUlI~~:do;""1~4 CilI'¥I .. 111L1:4L

s. bP .. akbQ (lOIIU) ck!l 00< I dbclU"iQi..rmr 1. q 0 t ~'$nde1!;l1~1I. :Ptd'ro .\lbl:l-ll ClDif'O'> 1945·1')S(j.

I~fllll; ,,"'.. '1'1rf (. IIJIl~I': &Ill' flioll ClJirllllll,

16. C,ut'q.\IlIr) ,famIllM, !oI}lliht!dlldd m 11 W tad;! dt Ca)"!fo rnll3lill, H.,:o (::kLu J y~ II: I!J' .... IIII'" U II u(.l.Jl.l 7).

1, PQdmAJbil",a Campos: ~.!~ F'.diil,Jn de I ,;IIII'J.I\!hin CBI' .... ;. Meu::iC:i \. ~Iari" A ROl.lrr~llC7 LC:O:~11 (&11 J'u II: IllIt,lit'mi 't..:, [Io.-rl",' 11 ~~~ ... , :1., 201J7 l,

B, l 1Iulw deb IUUOCll:1 u m:1l1rdmtlh lilt !ill,lpJhde P~d.v.\llribl Cril~' Jol L-a J 0.1&) (:)..111JIJII: haj, l'Nl}.

'9', (lmbm1(Jn It 1l .. ~~ir:mbLII:.Ju"nJ'''''' Elalll1cb (~1lJ JIl:L11I: t.lle, "1C.llllr~d'Il.lm).

1(1.. llm.4:rI· to: b b'lt!~<t~Jltf'~~ 191 ,.Ia(-.Jj)d~ ~rI·!wUl!tti~IJ· 0 ~ 1[1<, Amlrd Pird '~M il1t

($.in J.~n: 1:.Jj, ';'11 .. II II Iwan, 2 )1)

U.l\rl,1 . :tmhic!lltll~ PIICr!O Rko. TlLltl &1 )!rlll...JllC'l.\Lwn" r N~I]") VID .. lIIliCI"J (.'"lLllr (&&IlJ~~n: r.Jl!.uiai Jc lall..rrno:nJd..J de I'In!tL" ID.v,2006).

Kiko-ND

. Eli dc ~tiembte

de 1 B9S III do (1'1 I!&b-J.hj~ ffc S.JlJU:IlJld:blUl:o~ tll!ll ".A burdo '\:rU;tfl kJ·~ o'Rcia r::lI mllilill\lf q't~ mibbt1n II. resion lIe III iJIlII Esmdos Unitl",.

PRQXIIMO NUMERO

Respuestas cultural es a la cris [5 de IOIi iU\O S 30. Lo~ i IItciectm.l es hllSC~ll1i II uevos h oriznntes.

11reguI11:l.s )' respuesras litel'.! d:l~ u la cncrudjJd .. co 1 onlsl,

Ell)mfHI)J .MIm rml't~ 'lin: mretlnt"!t 5tJb1'l! tJI'lI !UI~ d~ IJ Ilnoli_~ dl! PiJent) Rlcti tfI III bklg

http:' jwww:.elnuevodia,c-om/dlatlojlndjctblogsll48720

Grrln tn.latla lIJl1tmd. de "~rta R~tQ

E!ilo11 ~b U 1'&1 p"b 11toI.~l'6ni ~ ~ EI N ~ r) DII Ed tJt.1lW • 'l"DI.II ~11'II1k! EI 1I~'I'!l Oi",.

~p 101' Y Eil. to!' i'«'d'l'o Rc n.J p~r1'r.

.... ---