FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(RPH) PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB: 1. STANDARD KANDUNGAN 2.

STANDARD PEMBELAJARAN 3. OBJEKTIF : PADA AKHIR P&P MURID DAPAT… 4. CARA MENCAPAI OBJEKTIF/AKTIVITI/KAEDAH PEDAGOGI/PENDEKATAN/TEKNIK 5. IMPAK/REFLEKSI

Hari Isnin 1 Arif 7.308.00pg

Perkara Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Objektif (pada akhir p&p murid dapat): Kaedah/teknik/pendekatan/aktiviti: Impak:

Catatan Elemen Merentas Kurikulum (Kreativiti/Keusahawanan /TMK) Nilai Murni KBKK BBM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful