Está en la página 1de 16

Dossier Il·lustrat Sergi Segura

Il·lustracions per a la difusió


de la història i la cultura

PLAFONS EXPLICATIUS · CONTES INFANTILS · CONFERÈNCIES · MATERIAL DIDÀCTIC


PLÀNOLS TURÍSTICS · PUBLICACIONS

s.segura.b@hotmail.es
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Presentació
Benvinguts/des

Em dic Sergi Segura i, abans de fer una presentació del


meu treball, m’agradaria explicar un parell de coses sobre
mi.

He portat el dibuix i la pintura a la sang de ben petit i no


he parat de dibuixar al llarg de la meva vida.

Un altre de les meves passions són la història i l’arqueologia,


per aquesta raó em vaig llicenciar al 2003; tot i que molt
abans d’acabar la carrera, l’any 1997, vaig començar a fer
tasques d’arqueòleg. Des d’aquelles primeres experiències,
he treballat en gran quantitat d’excavacions arqueològiques,
excavant, inventariant material i dirigint equips de treball;
tot això m’ha permès adquirir una àmplia experiència.

Així doncs, si el dibuix i l’arqueologia són el que més em


fascina, per què no fusionar les dues passions?; i així ho
vaig fer amb la realització d’il·lustracions històriques, les
quals em permeten explicar les restes arqueològiques i els
fets històrics a partir del dibuix.

De mica en mica he ampliat el ventall de l’ús de les


il·lustracions i, a part de la història i l’arqueologia, realitzo
dibuixos per a la difusió de la cultura en general. s.segura.b@hotmail.es
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
ARQUEOLOGIA
I HISTÒRIA
Il·lustracions per a plafons explicatius
a jaciments arqueològics i recintes
museístics
PREMSA ROMANA
Exposició “La transcendència infinita mort, vida i art” al Museu de Premià de Dalt

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es


·4· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
POBLAT IBER
Nova sala dels ibers del Museu de Montcada i Reixac

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es


·5· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
SÍNIA MEDIEVAL
Museografia del Mercat de Sant Antoni de Barcelona

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es


·6· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
LA IL·LUSTRACIÓ
I LA DIFUSIÓ
Il·lustracions per a
conferències i visites guiades
VIL·LA ROMANA
Curs “Didàctica del patrimoni” organitzat per la Universitat Internacional de Menorca el 2017

LA IL·LUSTRACIÓ I LA DIFUSIÓ s.segura.b@hotmail.es


·8· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
TERRA IBÈRICA 2018 I 2019
Cartell per al festival anual de la Ciutadella Ibèrica de Calafell

LA IL·LUSTRACIÓ I LA DIFUSIÓ s.segura.b@hotmail.es


·9· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
MÓN INFANTIL I
JUVENIL
Il·lustracions per a material didàctic
i contes infantils
PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES
Fondo del Roig (Cunit), Carnaval de Cunit (Cunit) i La Kesse i el Kosse (Avinyonet del Penedès)

MÓN INFANTIL I JUVENIL s.segura.b@hotmail.es


· 11· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
DESCOBRIM LA CIUTADELLA
Material didàctic per a la Ciutadella Ibèrica de Calafell

MÓN INFANTIL I JUVENIL s.segura.b@hotmail.es


· 12 · http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
PASSEJAR I
APRENDRE
Il·lustracions per a plànols turístics i
recorreguts culturals
NUCLIS AMB ENCANT
Plànols turístics per al Consell Comarcal de l’Anoia

PASSEJAR I APRENDRE s.segura.b@hotmail.es


· 14 · http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
VIA AUGUSTA
Il·lustracions per a la difusió de la Via Augusta (pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Ajuntament del Vendrell)

PASSEJAR I APRENDRE s.segura.b@hotmail.es


· 15 · http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
“Moltes gràcies a tots i totes
per veure el meu
dossier il·lustrat”

Estem en contacte
s.segura.b@hotmail.es

Més informació
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es