Está en la página 1de 3

Nombre APELLIDO

Edad
Dirección, Cuidad-País
Apto-Casa
Tel:xxxxxxxxxxxx
E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com:

ESTUDIOS
Año Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-País Universidad o institución

Año Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ciudad-País Universidad o institución

Año Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ciudad-País Universidad o institución

Programas manejados: Word, Excel xxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IDIOMAS
Español: Natal
Ingles: Avanzado
Xxxxxxx: xxxxx

EXPERIENCIA LABORAL
De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-País)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-País)


NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-País)


NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERENCIAS LABORALES
Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-País)
Cargo
Teléfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-País)
Cargo
Teléfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-País)
Cargo
Teléfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-País)
Ocupación
Teléfono
E-mail

Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-País)
Ocupación
Teléfono
E-mail

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES


Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos Humanitarios
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Intereses relacionados