Está en la página 1de 11

Hướng dẫn cấu hình VMware vSphere Replication (VDP) backup máy ảo

Ở bài lab trước chúng ta đã cài đặt VDP, cấu hình tích hợp VDP vào vCenter thành công.
Phần này chúng ta sẽ sử dụng vSphere Data Protection để lập lịch backup một số máy ảo.
3. Backup máy ảo bằng vSphere Data Protection
- Các bạn sử dụng vSphere Web Client login vào VMware vCenter chúng ta sẽ thấy biểu
tượng VDP (vSphere Data Protection) xuất hiện trên cửa sổ Home của VMware vCenter.

- Để cấu hình backup máy ảo bằng vSphere Data Protection các bạn Click vào biểu tượng
VDP hoặc click vào menu "vSphere Data Protection 6.0" ở bên tay trái của các bạn.
- Ở phần "VDP appliance" các bạn chọn vSphere Data Protection 6.0 và nhấn vào nút
"connect" để vCenter để sử dụng VDP kết nối đến vSphere Data Protection 6.0.
- Để tạo lịch backup các Virtual Machine trên hệ thống ảo hóa VMware vSphere của bạn
bằng vSphere Data Protection. Các bạn chọn "Create Backup Job" để lập lịch backup.
- Backup Type: VDP cung cấp cho chúng ta 2 lựa chọn để backup máy ảo
 Guest Images: lựa chọn này sẽ backup nguyên cái máy ảo của bạn.
 Applications: Dùng để backup các ứng dụng của server cần backup.

Data Type: Trong phần Data Type của VDP cung cấp 2 lựa chọn cho bạn
 Full Image: Dùng để backup nguyên cái máy ảo của chúng ta
 Individual Disks: Bạn có thể lựa chọn những ổ cứng nào của máy ảo để backup
- Backup Sources: Các bạn chọn máy ảo để tiến hành backup. vSphere Data Protection cho
phép bạn backup cùng lúc nhiều máy ảo. Để sử dụng vSphere Data protection backup các
máy hiệu quả chúng ta nên phân chia thời gian lịch backup khác nhau cho các máy ảo khác
nhau.
- Thiết lập lịch backup trên VDP để backup các máy ảo. Bạn có thể lập lịch backup hàng
ngày hoặc hàng tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng... sẽ thực hiện công việc backup
máy ảo.
- Mình sẽ lập lịch backup cho backup job này là hàng ngày thực hiện backup vào lúc 3 giờ
40 phút sáng.
- Retention Policy: Cấu hình các bản backup máy ảo của chúng ta sẽ được lưu trữ trong
Storage của VDP bao nhiêu ngày. Nếu quá hạn này thì file backup của máy ảo đó sẽ bị xóa
khỏi Storage.
- Mình sẽ để bản Backup máy ảo được backup bởi VDP lưu trữ trên Storage khoảng 2
ngày. Sau 2 ngày vSphere Data Protection sẽ tự động xóa bản Backup bị quá thời gian lưu
trữ trên Storage.
- Job Name: Đặt tên cho Backup Job mà bạn đang cấu hình để backup các máy ảo.
- Cuối cùng chúng ta sẽ được xem tóm tắt các thông tin mà chúng ta đã cấu hình ở trên.
Các bạn review lại xem có cần chỉnh sửa thêm thông tin nào khác không.
- Nhấn "finish" để hoàn thành cấu hình lập lịch backup cho máy ảo này.
- Chúng ta đã cấu hình thành công 1 Backup Job để backup các máy ảo cần thiết.
- Như các bạn thấy đúng 3:40 AM hệ thống vSphere Data Protection đã tự động tiến hành
Backup job mà chúng ta tạo ở trên để backup máy ảo thành công.

Calificar