Está en la página 1de 19

1.

How to configure NIC Teaming on VMware vSphere Standard Switch

NIC teaming là cơ chế gom nhiều physical adapter trên VMware ESXi thành một group
trong vSphere Switch giúp nâng cao bandwidth, failover...
Bạn có thể xem lý thuyết tại đây nếu muốn hiểu rõ hơn

[Chapter 4.1] Tìm hiểu kiến trúc của vSphere Standard Switch

ADD Network Adapter on VMware ESXi


Nhà nghèo không có tiền mua Card mạng nên mình cài ESXi 5.5 trên VMware Work
station cho đỡ tốn $ mua card mạng
- Giờ thì thực hiện add thêm card mạng vào cho ESXi nào.

- Chọn "Network Adapter --> Add" như vậy trên VMware ESXi của mình giờ sẽ có 2
physical NIC.
1. Hướng dẫn tạo vSphere Standard Switch

- Bây giờ các bạn các bạn sử dụng vSphere client login vào VMware ESXi server để tạo 1
Standard Virtual Switch nhé.
- Chọn "Configuration --> Networking --> vSphere Standard Switch --> Add Networking".
- Chúng ta sẽ thực hiện tạo 1 VM Network chứa 2 card physical của VMware ESXi.
- Connection type chọn "Virtual Machine" để tạo một port-group trên vSphere Standard
Switch cho các máy ảo kết nối vào.
- Tạo 1 Standard virtual Switch với các up-link port của vSwitch sẽ kết nối đến card
physical adapter lúc nãy chúng ta đã add thêm ở trên.
- Chọn "Create vSphere Standard Switch --> chọn "vmnic1".
- Như hình dưới các bạn thấy chúng ta đã tạo xong 1 vSwitch trên ESXi.
- Một vSphere Standard Switch mới đã được tạo ra thành công "vSwitch1" sử dụng card
"vmnic1" của VMware ESXi.
- Bây giờ mình sẽ thử dùng 1 VM 2003 và cấu hình vNIC kết nối đến vSwitch mà chúng ta
vừa tạo ở trên.
- Các bạn click vào máy ảo AD2k3 và chọn "Edit Settings" để cấu hình lại Network cho
máy ảo AD2k3.
- Chọn Network Adapter 1 của máy ảo "AD2k3" và cấu hình "Network connection" chọn
"VM Network2" để máy ảo AD2k3 kết nối với vSwitch 1 mà mình mới tạo ở trên.
- Các bạn nhớ check vào "Connect at power on" để card mạng của máy ảo AD2k3 được bật
khi máy ảo Ad2k3 khởi động lên.
- Trên ESXi các bạn sẽ thấy con VM 2k3 đã kết nối với vSwitch này. Và vSwitch 1 này có
IP thuộc subnet 10.1.1.0/24.
- Các bạn thực hiện khởi động VM 2k3 và xem IP được cấp nhé.
2. Cấu hình NIC Teaming trên vSphere Standard Switch

- Đây là 2 card của ESXi server mà mình sẽ thực hiện gom 2 card này thành 1. Card
"Network Adapter 2 và Network Adapter 3" trên VMware ESXi này sẽ được gom lại thành
1 group bằng Nic Teaming.
- Vào "Configuration -> networking -> vSphere Standard Switch --> add networking" để
cấu hình NIC teaming nhé.
- Tạo 1 port-group mới trên VMwar vSwitch.
- "Connection type --> Virtual Machine" để tạo port-group cho phép các máy ảo kết nối
vào port-group này
- Và gom 2 card "vmnic1" và "vmnic2" trên vSphere Standard Switch của ESXi này lại.
- Đặt tên cho vSwitch mới tạo ra này.
- Đây là vSwitch mà các bạn vừa mới tạo, nó sử dụng 2 card của ESXi. Sau đó các bạn
chọn Properties để chọn cơ chế Load-balancing nhé.
- Tiếp theo các bạn chọn cơ chế load- balancing nhé.
- Bây giờ mình sẽ sử dụng 1 VM 2k3 và cấu hình vNIC của VM2k3 này kết nối đến
vSwitch đã tạo ở trên
- Bây giờ mình sẽ thực hiện tắt 1 card mạng của ESXi đi nhé để xem VM 2k3 có còn ping
được ra internet không nhé

- Như bạn thấy khi 1 card mạng trong vSwitch NIC teaming bị lỗi thì VM 2k3 vẫn ping ra
internet và chỉ bị rớt 1 gói

Calificar