Está en la página 1de 2

Montserrat Bertran

Llegeix i recita aquest poema de la Rosa Serra

Foc.
Fosca.
Fum.
Festa.

Rosa Serra i Sala

Què creus que descriu el poema?


Com t’imagines l’escena?
Dibuixa-la

T’has fixat que hi ha una lletra que es repeteix?


Quin efecte fa la repetició d’aquest so en la recitació del poema?
Quina relació creus que té amb el tema del poema?
Montserrat Bertran

Llegeix, recita i decora