Está en la página 1de 899

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
-
лилил -- -
*-**-***
"**"
-----
Narodni knihouna CR

6.5 В 433
Narodni knihovna

пппп 100259405 |
-
и

-
-

с . -
м, -

-
* -
-
- * - -

-
".
-

- - -
- «*.
- .

- - -
-
-

-
- - -
".
- - *a - - -

. -

- - -
и, 4-м "- - - , - - - -
: - ---- - *

-
-
. --

-
*. - *
- - -
*

- в - .
- * . и -

-
.

-
* -

** - *

-
*
.

*
-

- -
* . -
*
- --
-
- -

-
- * -
-
- * .
. -
- - - * - и -

-- -
-
т * + \ .
- - - -
. - - -

-
*
" - - - -
- -
-
- - в. -
- -
.
- - -
-
-
- |-
- -
- - * - - - -
-

- - - - - - - -
}S
м

}
} }}
лук.

"— - ----
"-"в. -— -------ч.- --

S => ---- - - -

c я 22 ----
В К Н У А В I U М.
С ОТ Н Т С U М
s в c и N pй м к Еc и L и м
ВЕАТISSIMI IS IDОК]
А R С 11 I Е Р I S С О Р 1 111 S p и L I N 5 1 5
Jussu САкрыALIs FкАмcisc Хмвмп рв Сisмвкos pкшs вотUм;
мимо о ев к 4
ЕХС." D. FRANCISС] АNТОNII LORENZANА
S 4NСТА, ЕССLESIA, ТО LET4NAE 111,5 РА NI.1 К U11 гкимит»
Archiepiscopi recognitит
А D USUM S А С Е L L I МО Z АК А В U М.

млткат Аммо мрссLxxy


Арud JoАснмом ШвАккА S.С. К.М. & Dignit. Агchiep. Туроg.
* ЕС 10 РЕК М 19,517,
:1}|

Lobkovicka knihovna
- (I)
гкАNcISCUS ANтомпUs LoквNzАNА
4RСНIЕРISCoРUS ТОДЕТАЛЛUS HISPANIARUM PR1 МАЯ

L ЕСТО R I S А L U ТЕМ.

Utilitas editionis
В huius nostri Pastoralis muneris exordio nihilaltius fuit animo Gothici Ritus.
insitum, quam majorum sequi vestigia, praecipuё clarissimi
Сardinalis Francisci Ximenii de Cisneros, qui penё obliteratum Go
thicum , seu Mozarabicum Ritum typis mandavit ; ut posteris Go
thorum Patrum memoria rediret, 8 quasi revivisceret honos debi
tus Оsio, Leandro, Fulgentio , Isidoro , Вraulioni, Eugenio, Неl
1adio, Juliano, Пdephonso, 8 aliis Patribus de nоstrа Неsperia opti
me meritis , strenuis fideiathletis, Ecclesiarum Нispaniae columnis,
Gothicae gentis decori, 8 Praesidibus Сonciliorum.
Нuic operi obnixё incumbentes prae oculis habuimus, propriisque
manibus pervolvimus pervetustos Gothicos Сodices veterem liturgiam
redolentes, octingentis abhinc fermёannis manuexaratos, quingentis
ad minus ante triste natale Lutheri , Сalvini, Sectariorum, 8 No
vatorum adversus Sacramenta, dueis Sancta Маter Ecclesia mirabi
liter fovetur, 8, nutritur, ut fidei hostes ad meliorem frugem con
vertantur, vel saltem Sacra Муsteria in tam perantiquis autographis
perlegentes, obmutescant.
Есclesia Romana omnium Маter , 8 Маgistra summoperё insu Sedes Apostolica
мnitatem Ritus
davit, ut sacra liturgia per universum orbem eodem Ritu celebraretur; exoptat, sed di
versitatem haud
8хsic una esset omnium fidelium oratio: verumtamen Мissalia, 8, Вre omnino damnat.
viaria antiqua non abolevit; imo tamquam in Sacrario Psalterium se
cundum veterem versionem Italam ab Augustino, 8 aliis Patribus
praelaudatam retinet; in Vaticana Сapella praecinit, ejusque Сodices
in Bibliotheca tamquam in scrinio pectoris recondit. - - - -

Ipsummet Sacrum Сoncil. Тrid. maximam indё utilitatem prove Вesplendens in


фuibusdam ap
nire agnoscens, statuit: Religiosos Оrdines ducentisante ipsum annis probatis Ritibus
pulchra varietas
peculiari Ritu utentes, eum retinere posse, tam in Sacrificio Мis Есclesiam mirifi
sae, quam in divino Оfficio persolvendo. Оb id longissima tempo ce ornat.

ris praescriptione, 8: immemorabili consuetudine sufulti Cistercien


ses , Сarthusiani , Еremitae Сalceati Мontis Carmeli , & Praedica
tores Оrdinis S. Dominici proprios Ritus 8, Саеremonias observant;
ut insimul hoc modo in Ecclesia Dei unitas Sacrificii resplendeat;
8 veteri Ritu Romano cum politiori collato Sponsa Christi mirabili
circumdetur varietate.
1.audatur stu
Zelo fidei accensus eximius ille Сardinalis Ximenius, Сhristia dium Сardinalis
Ximenii de Сis
nus , 8. Рoliticus Неros sparsos undique Gothicos , Isidorianos, seu neros in Мissa
Мuzarabicos Сodices in unum collegit ; viros doctissimos undequa lis & Вreviarii
Мuzarabici edi
4 que tione.
(II)
due accivit: peritiores in Мuzarabico Ritu Sacerdotes selegit; iisque
civitiis onustus, Вreviarium secundum regulam S. Isidori tandem an
по 1 5o2 praelo commisit.
Verum ne metas recti ordinis transgrediamur, primo de Etymo
logia huius SanctiОfficii , postea de rebus ad ejus antiquitatem spe
Сtantibus agemus.
Еtymon Ritus
Мuzarabici, Go Еtymon igitur Мuzarabici Оfficii usurpatur secundum denomi
thici, Isidoriani, nationes Nationum , inter duas Нispani victitabant. Revera nam
3: Тоletani.
due ordine chronologico Ritus licet sit secundum temporum vicis
situdines, 8. Praelatorum ordinationes variatus, primo denominari
debet Roтатиs, 8 Нispanicus, traditione descendensa Sanctorum Petri,
8 Рашli Discipulis primis Ecclesiae Hispaniae fundatoribus, 8, Praesu
Iibus, scilicet Torquato, Сtesiphonte, Indaletio, Неsychio, Euphra
sio, Secundo , 8. Саеcilio, qui ad Hesperiae nostrae oras pervenien
tes, eam fidei lumine illustrarunt; deinde Gotbicus, post Reccaredi
Gothorum Regis ad Catholicam fidem conversionem , publicamque
in Сoncil. III. Тоlet. Аrianae Наеreseos abjurationem.
Оrdinatores, 8c
Сorrectores Go
Сum Leander , 8. ejus frater Isidorus multa in sacra Liturgia, 8:
thici Ritts S. Isi Оfficio depravata, corrupta , 8. Аrianorum perfidia inversa compe
dorus , & Lean
der, praecipue ve
rissent (incredibile namque est, a tempore Аthaulfi usque ad Recca
ro Concil. IV.
Тоletan.normam
redum vigentibus Arianis erroribus, exulibus Episcopis Сatholicis,
in Divinis Оfh plurima in sacra autographa non irrepsisse vitia) , ea a mendis ex
ciis praescripsit. purgare, puriora reddere, 8 in meliorem ordinem redigere cogita
runt; cujus causa Leander, 8 Isidorus de divinisОfficiis scripse
runt, 8 totus ferё scopus Сoncil. IV. Тоlet. praeside S. Isidoro, fuit,
ordinem in Sacrificio Мissae, 8 in divinisОfficiis stabilire, per uni
versam Hispaniam , 8. Galliam extendere , deturpatamque faciem
ad pristinum statum restituere.
Isidorus Vicarius Оb tantos exantlatos labores, 8 diuturnas elucubrationes S. Isi
Арostolicus ; &
Ritus Isidorianus dori coepit merito Ritus nuncupari, Isidorianus: Breviariuт , 89 Оifi
пuncupatus.
сіит , secитайт regulaт Веatissimi Isidori ; hoc est, secundum Са
nones Сoncil. IV. Тоlet. ab ipso praecipuё elaboratos, utpote Prae
side Сoncilii, 8, Sedis Apostolicae Vicario, Ritus 8, disciplinae Ec
* clesiasticae Мoderatore, 8 totius Оrbis fulgentissimo sidere.
Ritus dictus Мu
zarabicus.
Роstduam miserё а Мauris Hispania nostra fuit occupata , Сhri
stianique Arabibus victu , vestitu , 8, pluriёs connubio mixti, ini
to pacis foedere, а Мaurorum Regibus duasdam obtinuerunt Eccle
sias; suis Catholicis Ritibus retentis , Мissale, 8 Оificium Миха
rabica fuёre appellata.
Сhristiani tem Quis vel lippis oculis non videt, per quadringentos fermean
pore Маhumeti nos Arabici dominii in Toletana Сivitate occulté Sacra a Christianis
cae Dominationis
Сatholicum Ri
tum retinent.
multotiёs sine Praesule , 8, sine Episcopo fieri? Оuis non miratur
hunc Ritum hac tempestate penitus non deperiisse Regii Sacerdotii
cieficiente virtute ? 8, si aliquotiёs furtim , secreto, aut magno pre
* tio
(III)
tio Saracenis a Christicolis persoluto, Episcopus hujus Sedis Tole
tanae eligebatur ; mec, scholis clausis, peritiorem , nec sanctiorem,
amissa libertate invenire licebat, interdicto praedicandi 8 docendi
munere, 8 barbarie cunctos obnubilante.
|Ritus Gothicus
Аffulsit tandem optata dies, dua inclytus Alphonsus Sextus То coepit nuncupari
letum expugnavit, suamque in potestatem redegit: A Sacris ex Тоletanus.

orsus : Ме2quita olim , Sacra Basilica effecta est; ё Gallia doctis


simos, 8, religiosissimos viros evocavit, ut ad Episcopales Cathe
dras eveheret ; СluniacensesМonachos tum maximё florentes, ad Са
nonicatus, 8, dignitates Ecclesiae Тоletanae adduxit; Вernardum То
leti Praesulem constituit ; Sanctum Petrum Охоmae ; alium Веrnar
dum Segontiae; 8: Sanctum Geraldum Вracharae. Нос ex tempo
re Мozarabicum Оfficium nominatum fuit Toletатит ; quia Тole
ti commorari Castellae, 8 Legionis Reges, magnificareque Ur
bem , 8. Есclesiam coeperunt: ob loci securitatem, munitiorem , 8.
faciliorem accessum ad caetera expugnanda oppida aМauris occupata;
8 exinde Urbs parva munita loco, Regia civitas nuncupabatur.
Меmoria Сard.
Аtempore Alphonsi Sexti usque ad Catholicos Reges Ferdinan Меndoza com
dum , 8. Еlisabetham cum frui duiete ac pace Сastellae Reges non mendatur.

potuerint, hinc indé discurrebant : bello assueti , de expellendis


Мauris ab universa Нispania sedulo cogitabant: tenebras ignoran
tiae fas non erat penitus discutere; quousque Granatensi civitate ex
pugnata,Сatholici Reges in melius resordinare suisegregiis Сonsilia
riis magnisСardinalibus Petro Gonzalez de Mendoza (eoque vita fun
cto) Francisco Ximenio de Cisneros commendarunt. IstaclarissimaЕс
clesiae lumina, Universitates , Сollegia, Xenodochia, Оrphanotrofia,
Сathedrales, 8 Сollegiatas Ecclesias erigi in Hispania, 8: in Indiis
curarunt ; 8 quaedam pia egregia monumenta suis sumptibus posteris
imitanda reliquére.
Мissale 8: Оt
СardinalisXimenius quasi apis argumentosa cito selegit Biblia Sa ficium Isidoria
cra, Мissale, 8 Оfficium Isidoriana, ut guantocius praelo, nuper in num Сard. Xi
menius edere in
Нispania introducto, committerentur ; nihil enim utilius, gratius, 8: tendit.
Religioni commodius judicavit, quam sacros libros vegetiores , 8.
puriores omnibus foenerari. -

In editione Мissalis , 8. Вreviarii Isidoriani nullatenus intendit Finis Card, Xi


menii in editione
praeclarissimus hic vir aliquid detrahere auctoritati veteris Roтani; Мuzarabici Ri
tüs.
фuin potius extollere. Сollata etenim huius correctione cum antiquo
Gothico, evidenter demonstratur, Ecclesiam Sponsam Christi semper,
8. ubique unam fuisse; eodemque Spiritu coadunatam, inconsutilem,
non ab Наеreticis dilaceratam, divisam in partes, sortitam, 8, a sum
mo usque deorsum ab illis scisam. Licet non idem modus, ordo,
8, latini sermonis facundia in omnibus precibus appareat; in Go.
thicistamen exemplaribus ingenuus sermo resplendet, non arte poli
tus , sed vetustatem redolens, ob idque Grammatices regulis non
4 2 taIП
(IV)
tam arété adstrictus, ut in uno vel altero loco hujus nostrae editio
nis videre licet ; caeterum propter СС. venerabilem canitiem ea il
Iaesa reliquimus; 8. ob levamen legentium , maximё recitantium,
unamquamque dictionum suo proprio accentu insignivimus : in
Мissali autem , 8. Вreviario Romano cuncta rectё satis disposita,
perpolita, a pluribus mendis purgata , 8. vigiliis clarissimorum Сar
dinalium Baronii, Bellarmini, 8 aliorum in melius redacta: Нуmni
etenim S. Ambrosii, 8 aliorum Patrum ad meliorem concentum,
8 mensuram verstis fuerunt reducti : suis Quique locis aptati; ita
ut 8, sensum retinerent , 8. ab Оratoribus, 8, Роetis Latinis non de
viarent. Нucusque de Nomenclaturis hujus Sancti Оfficii.
Versione antiqua
ItalautunturМu
Inter res ad antiquitatem Liturgiae Gothico-Нispanicae spectan
zarabici Sacerdo tes, Versio primum locum vindicat sibi. Таnti enim habita fuit
teS,
apud Veteres, 8, Neotericos versio vetus Itala, ut de ea S. Augusti
nus asserere non dubitaverit in interpretationibus caeteris praeferen
dam, пат est verboruт tenacior сит perspicuitate sententia : hacque
praecipuё utuntur Мuzarabici Sacerdotes. -

Оpera Ortizii in Нic scitu dignum est,quod ne antiqui RitüsGothico-Нispani depe


editione Brevia
rii. riret memoria, editionem Breviarii commisit praelaudatus Ximenius
Doctori Alphonso Оrtizio,СanonicoТoletano, dui in Dedicatione ope
risfatetur:Officia побturna pariterque diurna in lucem edita dignitatequi
dem egregia, cognitione, 89 castigatione fuisse difficilia; diи тиlитgие
operoso studio recognita: antea патqие репе отnia in libris veteribus con
fusa, atque incognita penes eruditos jacuisse; impensis vero,89 Cardinalis
opera suis locis quaeque reposita, characteribus, atque periodis distinda, }

теrbis, S sententiis dilucidata; ас diй senio periclitata Officia Isidoria


па, аппositate deleta, futuris saeculis sine difficultate jam perlegenda.
Аuêtores, qui Нanc provinciam edendi Sacros Сodices postea aggressi sunt Fla
Сodices Gothi
cos Sacri Ritus minius Nobilius, Мorinus, Joannes Маrtianaeus, Thomas Нetarneus,
сdiderunt.
Faber Stapulensis, Josephus МаrіаСaro, СаrdinalisThomasius,8. Ре
trus Sabatieralios recensens, 8 merito Blanchinium extolens: ex his
duobus postremis clarissimis Auctoribus quidquid reperuimus ad no
stram Breviarii Gothici editionem perutile, delibavimus, non vultu Ri
tás immutato, sed tantum correcto, collatis lectionibus cum Vati
canis СС. Veronensibus , Сorbejensibus, Parisiensibus, S. Germani,
8 aliis.
In tantum deserviit editio Versionis veteris Italae a Petro Saba
tier magno labore facta, ut ea duce non coecutiremus, nec caespi
taremus; nam nec verbum ferё in nostro Psalterio invenimus exara
tum, quod in alio ex М. SS. praecipuё in Bibliis Gothicis Toletanis,
8 in D. Augustino non legatur: hoc modotuta nobis patuit via ad
nostri Breviarii correctionem quando vel mendum Тypographi ар
parebat apertum , vel si etiam haesitare de sensu alicujus vociscon
tingebat, aliis veteribus lectionibus concordantibus firmabamur.
J з Мі
(V)
Мirabilis multiformis gratia Dei ! Мirabilis Spiritus Paraclitus Мirabilis inМss.
Сod. substantia
septiformis munere, 8 multiformis dono linguarum, qui dignatus lis unitas,

est ex visceribus sacri texttis absque substantiali sententiae mutatione


tot Versiones ab Ecclesia nоn rejectas; totque generibus linguarum
ферositum fidei in М. SS. Gothicis Vaticanі, Ніspaniae, 8 Galliarum
nobis in hunc diem sartum tectum servare!
Ne vero vagandi licentia fidelibus indiscriminatim tribueretur, Vulgata editio
8 simul Наеreticorum libertas coerceretur, Sacrum Сoncilium Tri caeteris praeferen
da ; aliae non
dentinum privatis arbitrium judicii in sacris discernendis ademit; contemnendae, 3r
vetus Itala ma
8. ex omnibus versionibus , 8. editionibus Sacrorum Bibliorum xime habenda.
Vulgatam selegit : caeteris praetulit, 8 authenticam declaravit; ne
in retam gravi Laici, 8 Feminae Judices constituerentur. Non vero
alias quasdam Versiones parvipendit, Italicam praecipuё ; immout
hujus innotesceret antiquitas , 8. veritas, in officio Romano ad Ма
tutinum Psalmus, seu Invitatorium Иепite exulteтиs Domino juxta
veterem versionem Italam ferme adamussim recitatur , retenta solum
in die Epiphaniae Domini Vulgata ; 8 Gregorius Маgnus utraque
translatione nunc Nova, nunc Vetere utebatur.
In Introitu Мissarum videsis Gradualia, 8, Тractus ipsiusmet Мis In Мissali , &
Вreviario Roma
salis Romani. Passim inveniuntur versiculi secundum veterem Italam no quaedam in
veniuntur juxta
versionem, qua utitur Рsalterium Gothico-Нispanum : exempli cau versionem Italam
VetcГеПП.
sa: In Introitu Dominicae Septuagesimae recitantur illa:verba Cir
ситdederunt те gemitus тоrtis; 8. non doloris juxta Vulgatam ; in
Соmmuni Маrtyrum tempore Paschali Psalm. I 34. in servis suis con
solabitur, juxta Vulgatam deprecabitur. -

Ne videamur Psalterii Isidoriani Versionem nimium extollere, 8: Рsalterium Isido


rianum lectioni
pro nostro arbitrio asserere, veteri Italicae quam summoperё ut di S. Аugustini ut
in plurimum con
ctum est, Augustinus commendat , eam esse simillimam, quaedam gruit.
loca proferemus. In Psalmo 47. legitur in Vulgata odientes, 8 in Psal
terio Isidoriano odio babentes, eodem modo quo S. Augustinus legit:
Рsalmo 18. v. 3. tam in Vulgata, quam aliis versionibus erudat, in
versione veroveteri Itala legitur eructuat, ut etiam in Augustino; in
super vers. ejusdem Psalmi Vulgata: Si теі поп fuerint dominati; Рsal
terium Isidorianum dominata, sicuti Augustinus: Рsalmo 2o. vers. 3.
desiderium cordis legitur in Vulgata, 8 aliis quibusdam versionibus;
in Psalterio vero Мuzarabico anітае, ut in Augustino; 8. Есclesia
Romana in Communi unius Маrtyris pluries repetit animae, -

Juxta Vulgatam centum quinquaginta Psalmi Davidis, seu ejus


Discipulorum enumerantur; tamen in nostro Psalterio Isidoriano , 8.
in Versione veteri Italica superadditur Рsalmus 15 и , cujus initium:
Ризillus eram interfratres теох, 85 adolescentior in doтopatris теі 8tc.
cum hac epigraphe: Hic Psalтиs proprie scriptus in David extra пи
теruт , сйт pugnator esset adversis Goliam solus : 8, si conferas non
epigraphem sed Psalmi verba, absdubio in Versione veteri Italica
(nus.
(y)
(nusquam in editione Vulgata, 8 аlіs) eadem reperies.
Рraetereasedulo scrutare Psalmum I 18 Веаті іттасиlati in via,
8c tot antiquitatis notas, tot annotationis numeros НаеЬraicis, Ro
manis, 8t antiquis Hispanicis litteris descriptos reperies, ut nulla re
maneat dubitatio. Incipit a litterа НаеЬraica 4lepb, sequitur numerus
Кomanus I, alius Нispanicus adjicitur, omnesque idem significant,
scilicet numerum primum : postea indigitatur initium mysticae signi
ficationis, 8, sic deinceps totus Рsalmus per octo versiculos successi
ve in capita distribuitur: in versione Vulgata tantum litterae НаеЬrai
cae apponuntur, 8: illa alia in nostro Psalterio addita antiquitatem re
dolent. Psalmo 95. v. 8. haec verba in nostro Сodice leguntur: Dicite
in Nationibus: Dominus regnavit a ligто, а Justino, Tertuliano 2 at
чue aliis Patribustantoperё commendata, 8, а Fortunato in hymno,
Иexilla Regis prodeuті , hoc modo intexta: Impleta sunt , qua concinit
paviafaeli carmine, dicens in Nationibus: Regnavit a ligто Deus;8 ta
menin Vulgata non reperiuntur, ut in veteri Itala, 8, Рsalterio nostro.
* Scire hic спрiet eruditusLector, a quo,8 quosaeculohoc Psalterium
М.S.sit exaratum? 8cut ob elucidationem reiutriusquefinesrectijudicii
nonpraetergrediamur, asserimus:Сodicem tria continere, scilicet,Рsal
terium, Сantica, 8 Нуmnos; caeterum in PraelocutioneAcrosticaНуm.
norum leguntur initio cujusque exametri litterae, ex quibus prodeunt
haec verba: Маитіси: obtante Иеraniano edidyt; ex quibus conspicuum
apparet,Ехscriptorem fuisse quemdam Mauricum Veraniani votis, aut
jussu:tamquejubentis, quam exequentis Nos latet notitia; nec conje
cturis locus est, cum nulla in Conciliis Тоletanis Episcopi Veraniani
mentio fiat : nam licet МашritiusОretanusЕpiscopus, 8 VeraТarraco
nensis Toletanis Сonciliis subscripserint; tamen nullum ex hoc funda
mentum elicipotest; 8. tantummodoad scripturaesigna recurrere licet.
In Сanticis superscriptio Prophetarum inversa tibi videbitur;
nam Jeremias pro Nehemia, Zacharias pro Azaria, Jeremias pro Мі
chaea, Isaias pro Jeremia, 8 Оsea: hoc partim Ехscriptoris culpa,
partim aliis de causis contingere potuit ; 8 ne supercilium extollas,
illico tibi exemplum simile in nostra Vulgata occurrit; nam cap. 27.
Мatth. vers. 9. haec verba : Аcceperunt triginta argenteos pretiит ар
pretiati , 8cc. relata sunt tamquam dicta a Jeremia Propheta illis ver
bis : Типс impletит est, quod dictuт est per fereтіат ; guando cer
to constat non a Jeremia, sed a Zacharia esse prolata. Ulterius cap. п.
Мarci v. 2. apponuntur illa verba: Ессе ego тitto Angelит теит ат
re facieт tиат; juxta Isaiam Propbetaт , 8 revera sunt Маlachiae.
Аd has , 8 alias difficultates enodandas in varias Expositores abeunt
sententias; sed ad nostrum institutum magis arridet S. Нieronymus
lib. 2. in Amos cap. 5. hisce verbis: In отnibus Scripturis santiis ob
servanduт est Apostolos , 89 Apostolicos Иiros in ponendis testimoniis
de Иeteri Testaтento non verba considerare , sed sensuт.
Ех
(уп)
Еx his coШigitur : Нispanicam Ecclesiam in Sacrorum Biblio Мulta in Мissali
Romano ex ver
rum Versione in plurimis adhaerere veteri Italicae, cujus mentio sione veteri Itala
deprompta esse
nem S. Augustinus facit; 8 in Missali, 8 Вreviario Romano juxta Сlemens VIII,
teStatur,
eamdem, & non alias tunc temporis vigentes, plures appositos fuisse
versiculos Clemens VIII. in Bulla Romano Missali praefixa sequenti
bus verbis testatur: Qui (Pius V) 89 sі тиltis propositis panis severissi.
тё caverit , те ili vel adderetur, vel иlla ratione deтеretur; taтen pro
gressu temporis sive Typograpborит, sive alioruт tетeritas, S9 аиdacia
efecit, и тиlti in ea qua bis proximis annis excusa sunt Missalia, er
rores irrepserint , quibus vetustissiта illa sacroruт Віblioruт Иersio,
quae etiam ante S. Нieroпутi tempora celebris babita est in Ecclesia,
89 ex qua отnes ferё Мissarит Introitus , 89 quae dicuntur Gradua
lia , 89 Ofertoria accepta sunt , отnino sublata est... cujus rei praetex
tus fuisse videtur, и отnia ad praescriptит sacroruт Віblioruт Ииl
gate editionis revocarentur.
Licet enim Нieronymus in Sacris Scripturis exponendis Doctor
Маximus censeri debeat ; tamen in Ecclesia Latina magni ponderis
semper habita est auctoritas Augustini. Nec eruditos latet, Нispani
cam Ecclesiam ejus opera prae oculis habuisse, cum ob propinqui
tatem regionum, tum ob Epistolarum freguentiam , 8. Еpiscoporum
Аfricanorum cum Нispanicis communicationem.
Рrobaturex Сan
Сanticum XXIII. in nostro Psalterio canticum Tobi inscribitur, tici 23. Аuctoris
non Tobiae; 8. eodem modo S. Аugustinus , qui semper seniorem appellatione.
Тофіт, Juniorem Tobiaтappellat.
S. Leander a S.
S. Leander apprimё charus fuit , 8 amicitia conjunctissimus S. Gregorio Маgno
commendatur.
Gregorio Маgno, necnon S. Isidorus; ejus rei evidens argumentum
est quod Commentaria in Job Papa Gregorius Leandro dicavit, eum
alloquens verbis amore 8 reverentia plenis. Оuis igitur sanae mentis
hos Sanctos Doctores ejusdem instituti mutuo inter se non contu
lisse consilia, versiones sacras, 8 libros, quibus fides Сatholica ful
ciretur, & Gothorum gens nuper ad fidem conversa in ea stabili
retur, opinabitur? Аdducat alius simile Dedicationis exemplum
Summi Pontificis, magnique Ecclesiae Doctoris: in medium afterat
alia verba tantae benevolentiae plena sicut illa Gregorii ad Leandrum
ex regist. lib. 4. epist. 4б. Quanto ardore videre te sitiат , quia valde
те diligis, in tui tabulis cordis leges; sed quia longo terrarит spatio
disfunctuт te viderе теqueo, итит , диоа тibi de te dictavit charitas,
.feci; иt regulae Pastoralis libruт, диет in Episcopattis теі exordio
scripsi , & libros , quos in expositionет В.}ob jат duduт те fecisse
cognovisti, Santiitati Тиг , сотитi filio Probino Presbytero veniente,
transmittereт. Еt in fine Epistolae de brevitate sese excusans haec ver
ba aurocedroque digna eumdem alloquens subjungit : Ipsa charitati
tuae Epistolae тег brevitas innotescit, quando et parит loquor, диет
таgis отnibus diligo. Inter quos , quaeso, Ecclesiae Patres strictius
alI11
(упп)
amicitiae vinculum usquam perlectum est?
S.IsidorusS.Gre
gorio Маgno ac
Isidorus , etsi non discipulus , eidem Summo Pontifici com
ceptissimus fuit,
'& a Leone IV.
mendatissimus fuit, qui non solum auctoritate Арostolica ejus ele
commendatus. ctionem confirmavit , 8. electum sacro Pallio decoravit; sed etiam
ejus in universa Hispania Vicarium constituit. Non minorem Leo IV.
de eo opinionem concepit, dui adВritanniae Episcopos scribens, asse
rit : Isidori ditta , sicut Hieronyті , 89 Augustini retinenda esse ubi
inusitatит contigerit negotiит , quod per Сапоте: тітіте definiri pos
sit. Еjus famaeotandem excrevit, ut vix ab ejus obitu decem 8,
sex annis elapsis, Тoletana Synodo duorum supra guinquaginta Epi
scoporum plaudente , ipsoque S. Пdephonso suffragante, Dotior egre
gius, Catbolicae Ecclesiae пovissiтит decus, in saeculoruт fine dottissi
ти; , 89° сит reverentia потinandus appellari meruerit.
- Реrfacili negotio ex hucusque dictis autumare quis poterit,
фuot flores ex Ecclesia Romana, ejusque Ritu hi Sacri Doctores de
cerpserint, cum via illis ad Procuratores mittendos patebat; 8: iisdem
in prosperis bene agendis Summi Pontifices maximё favebant.
Еadem versio, Jam non demiror, Psalterium juxta versionem veterem Italam,
фuam S. Grego
rius Veterem vul auа Нispaniarum Patres utebantur , in Summi Роntificis sacello,
gatamseuТrans
lationem appel necnon Venetiis in majori Ecclesia S. Маrci in hodiernum diem re
lat, cum ea con citari: eodem enim spiritu Patres Hispanici agebantur, eadem Аро
venit, Quam nos
veterem Italam stolica disciplina dirigebantur, 8, а S. Реtri Sede, quod illis deerat,
nuncupamus.
mutuabantur; eademque versio quam S. Gregorius veterem Vulgatam,
seu translationem appellat, a S. Augustino Itala nuncupatur.
Насtenus de Versione huius Sancti Оfficii Nunc vero antiqui
tatem Liturgiae Gothico-Нispanicae patefaciam , primo ex vetustate
Сodicum , secundo ex institutoribus, seu compilatoribus ejus, de
mumque ex Notis Cantús appellati Eugeniani textui appositis.
Invasione Sara Мiseranda, deflendaque Нispaniarum vastatio a Saracenis fa
cenica non periit
memoria Patrum Сta, Нispanorum Patrum memoriam non abolevit; duamvis plurima
Нlspanorum. eorum scripta, partim abrasa, partim mendis, 8, fabulis conferta,
partim deperdita, spurcata partim , 8. denique igni tradita penitus
oblivioni dare intenderint Pagani: postliminiótamen, Мauris expulsis,
opera, 8, studio Cardinalium Ximenii, Loaisae, 8 Аguirrii in editio
ne Rittis 8, Сoncil. Тоletanorum honos tantis Patribus est restitutus.
Vindicantur a с Si aliquodin М.SS. Сodices mendum irrepsit, Ехscriptorum, non
mendis Aucto
ГcS. Аuctorum vitio est vertendum : si enim hodie cum ars Туроgraphica
viget, passim in libris errores inveniuntur , & menda: фuid mirum si
}
inventionis initio Мissale , 8. Вreviarium Isidorianum mendis sca
teret quam plurimis? Nectantum de labore nostro confidimus, ut *
fatum simile aliqua in parte non nobis contingat: pag. enim 59. inve
nitur S. Тhomae Сantuariensis nomen, prout extat in Editione D. Ог
tizii : appositum illic aut potius elapsum est praeter mentem nos
tram. -

м -- * - - -

Go
(IX)
Gothici Codices, duos evolvimus,senio confecti, disrupti, lace.
rati, characteribus ferё obliteratis, 8. absumptis, blattas non pascunt,
saepé enim prae manibus habentur; sed tinea , 8 аеrugo non solum
membranas, papyra , ligna » etiam marmora corrodunt , 8. demo
Iiuntur. . -

Plures Regnicolae , 8. exteri Auctores absque ulla haesitatione Аrchiepiscopi e


ditoris in М. SS.
testantur Сompluti autographa Gothica manuscripta, quae ad excu conquirendis stu
dendum Мissale, 8 Вreviarium Isidorianum deservierunt, asservari. Фium.

Наеc dum essemus in praefata Civitate sedulo, 8 avidissimё quaesivi


mus; sed incasum expectavimus : nec juxta Маgistrum Florezium
adesse poterant; nam Тоleti excussa fuerunt Мissale 8: Вreviarium,
inibique propterea autographa asservarioportebat. Моеrentes, utpotё
tali desiderio fraudati , Віbliothecam nostrae Sanctae Ecclesiae Tole
tanae repetiimus, ubi vota nostraaliduatenus adimplevimus.
In ea octo Сodices Gothici М.SS. reperiuntur, quorum in uno Gothici Соdices
М.SS. dui asser
praeter septem Мissas a S. Пdephonso, ut creditur, cum cantüs no vantur in Віblio
theca Toletana
tis compositas, continentur Оfficia Nativitatis, Сircumcisionis, 8, Ар describuntur ut
paritionis Domini, Assumptionis В. Маrіае, 8 Оificium Joannis Аро сXtaПt,

stoli 8, Evangelistae; in alio Оfficium integrum Quadragesimae us


due ad Dominicam Palmarum exclusive; in altero, praeter nonnullas
Мissas Officium Неbdomadae Маioris usque ad Pascha inclusivё, 8,
aliqua Sanctorum Оfficia; in alio Оfficia Sanctorum per annum; in
alio Epistolae, 8 Еvangelia per annum; in alio Мissae Sanctorum per
annum; in alio denique integrum Psalterium cum Сanticis , 8. Нуm
nis. Praeter hos Сodices asservantur in praefata Bibliotheca Gothica
Вiblia, quae tempore Маhumeticae captivitatisfuerunt propria Servan
di Episcopi Astigitani; postea Joannis Episcopi Carthaginensis , 8.
Сordubensis, qui ea donavit Ecclesiae Нispalensi Еra МXXVI. Аn
nо Сhristi DССССLXXXVIII.
Таmen non fuco depingerefaciem hujus pervetusti Codicis in ani |Rationem assi
gnatalicujus фif
mo est; nec velare, duod perspicacissimis eruditorum oculis patefiet. ferentiae inter
Вreviarium Мu
Аliquod, licet leve, in duorundam verborum transmutatione discri zarabicum a Сar
men inter Вreviarium Isidorianum praelo datum a Сardinali Ximenio, dinali Ximenio
praelo datum, &
8 inter memoratos Сodices М.SS.agnoscimus ; quapropter conjice Сodices М. SS.
Есclesiae Тоleta
re licebit , vel Alphonsum Оrtizium Canonicum Тоletanum alia prae Пас,

oculis habuisse autographa, nunc temporis deperdita ; vel ipsum


met Alphonsum Сardinalis Ximenii auctoritate munitum in locis
obscuris Psalmorum , ubi anxietate premebatur , ad Vulgatam , seu
aliam recurrisse Versionem, 8 juxtaeam quaedam verba addidisse;
Verum tam in hoc ipso, quam in Festivitatibus, 8, SanctisОffi Еxcusatur Al
phonsusОrtizius
cio Мuzarabico adjectis, ansam impugnatoribus praestitit; quia cum ob additionem

luce meridiana clarius sit festum Сorporis Christi post Berengarii er Sanctorum, фuо
rum festa post
rores compositum; SS.Thomam Сantuariensem, Franciscum , 8 alios, S. Isidorum fue
runt instituta.
фuorum in Breviario Мuzarabico per annum memoria fit, multis sae
В СU
(X)
culis post S. Isidorum Hispalensem floruisse: inde ad derogandum
auctoritati Вreviarii occasionem arripiunt; sed injustissimё, ut plu
ribus rationibus comprobat , 8. evincit praefatus R. Р. Нenricus Flo
rezius.
Еtiam Мissa
1i , & Вreviario Мissale, 8 Вreviarium Romanum a Summis Pontificibus Pio V.
Romano festivi
tates adduntur.
Сlemente VIII. 8, Urbano VIII. correctum non desiit esse Romanum,
ex vetustissimis exemplaribus deductum , 8 Аpostolorum traditio
ne descendens, ex additione guarumdam festivitatum, quae primis
saeculis non celebrabantur, vel Sanctorum nostro praesenti saeculo,
vel proximё praecedentibus Beatorum alboadscriptorum, de quibus
Мissa, 8, Оificium proprium recitantur. Ne fas cuiquam conjicere,
antiquitatem minui propter tale incrementum Ecclesiae, 8 majorem
Ritas extensionem:
Nec Ritus Go Рari modo Мissale , 8. Вreviarium Нispanicum talem denomina
thicus talis esse
desiit ob Sancto tionem non amisit post Gentis Gothorum ad nоstrаm Сatholicam Fi
rum de novoad
ditorum incre
dem conversionem : nam 8, si Leander, Isidorus, Ildephonsus, Eu
ППСПta= genius , 8 Julianus ipsum auxerunt , correxerunt , 8 in meliorem
formam redegerunt; non tamen prioris Ritus faciem immutarunt,
sed venustiorem, 8 magis decoram reddiderunt.
Сomprobatur a Gloriam patris non obumbrat filius sapiens; nec magistri fidem
simili.
major discipuli perspicacia: opera servorum Dei primo plantantur,
postea infunditur eis irrigatio , donec radices agant, 8, coalescant,
actandem fructibus opimis, gratiora, utilioraque reddantur. Оuan
to enim altius aedificium consurgit , tanto magis principio ad ima de
primitur ; prius namque rudera visceribus terrae absconduntur, ut
illud postea securius , 8. ornatiori aspectu levetur.
Series successio Sancti Apostolorum Discipuli per quatuor mundi partes diffusi,
nis Apostolicae in
Sacris Ritibus. destructa idololatria, Сatholicam fidem seminantes, ordinem, 8 Оffi
cium in divinis cultibus instituerunt; 8, sui Аpostolatūs ministe
rium , 8, potestatem ad successores in Episcopalibus sedibus trans
fundentes, Нispanicam Ecclesiam multiplicare, 8 in dies augere coe
perunt. Res sacras Episcopi ordinabant, traditiones majorum servare,
8, fidelium corda irrigare studebant, quin eis Gentilium Imperatorum
saevities obfuisset , quousque, Ecclesiae reddita pace , palam sacra
peragere licebat. Еn series successionis Apostolicae : Еn in Divinis
Оfficiis ab Apostolis ordo descendens: Еn denique haec occidua Нispa
niarum plaga fidei lumine irradiata, 8, pulchritudine Ritas deco
Тata.

Рrioribus Eccle Ne vero alicui in mentem veniat, hisce primis Ecclesiae saeculis
siae saeculis ad
modum Patres Нispanos Barbaris annumerare ; meditetur, obsecro, quonam in Reli
Нlspanici Reli gionis amplificatae 8: instructae statu caeterae orbis partes manebant,
gione, & litteris
pollebant. duando inter omnes orbis Episcopos, ё Нispania Маgnum Оsium
Сordubensem S. Silvester evocavit ad praesidendum suo nomine in
primo ФЕcumenico Concilio Nicaeno; in quo norma fidei omnibus prae
Stall
(xI)
standa, 8, prima Ecclesiasticae disciplinae fundamenta jacienda erant.
Ille magnus vir Оsius ad illuminandum caeteros in Nicaeno, Sardicen.
si, Romano, 8 aliis Сonciliis, 8 Сatechesim a magno Constantino
fuit praeelectus; ita ut ejus sapientiam mirarentur omnes, unadue voce
ad Canones edicendos responderent : Оsius dixit: Osius respondit,
In Hispania natus, humanis litteris imbutus, 8 in sacra Liturgia edo
Сtus; perperam sacrum Ritum ubique terrarum protendere , 8. ordi
nare posset, dui in sua regione , 8. Есclesia negligens esset, 8 do
mui suae praeesse nesciret.
Оui adhuchaesitaverit, perlegat verba Аthanasii in Historia Aria
norum ad Моnachos, quae iubetaferre. Post talia, taтaие тиlta faci
пora nibil se perfecisse rati impii (Аriani) диапdiи тagnus osius eo
rит таignitateт expertus тот esset; ad tam venerabileт ветет furo
reт sшит propagare studuerunt ; поп Раrrет Episcoporuт , поп Соп
fessoreт viruт reveriti sunt , пот Episcopatās teтри; , in дио plus se
xaginta annos exegerat, erubuere : sed postbabitis , .despediisque caete
ris отnibus, sola baresis cordi fuit: boтines sane qui пес Deuт timent,
пеque boтітет reverentur. Сопstantiит igitur adeuntes, bis sermonibus
allogииттиг: Nibil non egітия : Котапогит Ерiscopит in exilium ab
legaviтиs, 89 ante illит pеrтиltos alios Episcopos : отnia loca formi
dine repleviтиs : sea nibil nobis tanta tua gesta juvabunt, nibil duт d
пobis retie fatiит , диатdiи Оsius illesus reтanserit. Nam duт ариd
suos ipse degit , отте; in suis Ecclesiis reтaтent; potest quippe ille ver
bo fidegие виа отпеs adversйт по: inducere. Нic 85 Synodis preesse
solet , ejusque litteris ubiqие отnes obtemperant. Нic Niceтaт fideт
edidit, Arianosque и bereticos ubique traduxit. Si igitur reтanserit
ille, inutile nobis fuerit alioruт exiliит: тах епіт de medio tolenda
nostra baresis est. Et bunc ergo persequi incipias , пес viruт диатvis
grandevuт тiserere, nescit quippe пostra beresis vel seтит canitieт
yenerari.

Сatholica Оsii Doctrina veluti jure haereditario ad Episcopos


Нispaniae fuit transmissa: Аb Оsio namque qui obiit annо СССLVI.
ad S. Leandrum, a Leandro ad Isidorum, ab Isidoro ad Неlladium,
ab hoc ad IIdephonsum , 8. Еugenios, ab Eugeniis ad Julianum se
cundum , gui in Concilio Тoletano XIV. jussu Leonis secundi Ro
mani Pontificis Acta sexti generalis Сoncilii rata habuit ; 8, cum Ве
nedictus Leonis successor perlegisset illa verba Juliani Toletani de
Тrinitate disserentis: Sapientiam ex sapientia, voluntatem ex volun
tate procedere, 8 alia guibus affirmabat Сhristum Dominum ex tri
bus substantiis constare, quae a communi sensu Еcclesiae Сatholicae
феviare credebat; pro sustinendis his propositionibus edidit Julianus
Арologeticum in Concilio Toletano XV. duod Romam transmissum
magni habitum est , cunctis legendum indictum Papa acclamante:
Laus tua Deus in fines terre; in vero etenim 8, catholico sensu Ju
В 2 1ia
(XII)
1ianus, 8с саеteri Patres Hispani eas protulerunt, ut videre est in
Аétis Сoncilii XV. Тоletani apud Cardinalem Aguirrium, qui 8. ejus
dem Juliani Apologiam inserit, in dua elucet ingenii ejus acumen,
8 profundissima Fidei Dogmatum intelligentia. Аd haec accedit Sy
nodus Eliberitana ineunte saeculo IV. coacta, ex Gua multa desum
psit universalis Ecclesia.
Immunis debet
esse Сardinalis
Si scrupulosus quispiam, facta collatione ВreviariiМuzarabiciedi
Ximenius a men tia Card.Ximenio cum Breviario ad praesensa nobis recusso, aliquantu
Фis, quae Туро lam varietatem in quibusdam vocibusanimadverterit; non vitio vertat
graphi incuria
Вreviarioirrepse
ГuПt.
Аuctoris, sedeius, qui transcripsit; non insimulet Alphonso Оrtizio,
sedТypographis indulgeat; 8 сегto credatolim ob defectum praeliin
unaquaque Toletana Мuzarabica Paroecia sua manuscripta sacra serva
ri; 8 aliquam differentiam Оrtizium agnovisse: hacanxietate pres
sum, ut jam diximus, 8 сaligine involutum quaedam verba juxta Vul
gatam correxisse, veritum, ne vocisalicujus novitate, vel vocabuli
transpositione inusitata Versione uti, 8 a recta semita declinare vide
retur. Аdscribat igitur Lector Exscriptorum vitio varietatem, quae
hodie apparere possitob publicam veteris Italicae versionis editionem
juxtaМSS.Vaticana, S. Germani, Сorbejensia, Reginae Suесіae, 8 alia
а Рetro Sabatier in lucem edita, cum nulla in substantia differentia }
concipiatur: immo mirabilis in sensu conformitas cum aliqua discre
pantia verborum; ita ut si sedulo perspiciatur Рsalterium МS. quod
in Bibliotheca S. Есclesiae Тоletanae asservatur, verbum ferё non in
venietur, quod in alio expraefatis Сodicibus, aut in lectione S. Aug.
non sit transcriptum.
Сard. Ximenius Аdditione ergo quorumdam Sanctorum, qui postexpulsosé Hispa
licet quaedam nia Saracenos floruerunt, Вreviarii Isidoriani a МаgnoСardinali editi
Вreviario addide
rit ; non tamen
Ritum Gothi
auctoritas non obumbratur. Nam necОfficium proprium, lectiones,
cum immutavit. responsoria, autorationes habent; sed omnia de Communi dicuntur,
ut jam Р. Нenricus Florez sua in dissertatione de Оfficio Мuza
rabico adnotavit ; 8 hoc modo cum Оfficium ut in plurimum se
cundum Соmmune Gothicum fiat , nihil praeter nomen Sanctorum,
exceptis quibusdam Festis, fuit superadditum.
Fragmenta Ка Franciscus Pisa in lucem edidit Каlendarii Gothico-Mozarabici
lendarii Veteris
Gothici, fragmentum, quod in Bibliotheca Toletana reconditur, complectens
tantummodo menses Januarii , 8 Februarii ; sed cum truncum, 8:
informe appareat, 8 aliundé die 28 Januarii assignetur in eo festivi
tas S.Serenae V. 8 М. quae nec in nostrisСodicibusМSS. necin aliquo
Мartyrologio ut Virgo reperitur, idcirco sublestae fidei existima
tur: Et insuper I die Februarii in МS. apponitur haec inscriptio,
Сариl Februarii apud AEgyptios ; quae festivitas nusquam legitur in
nostris Сodicibus, licet pro comperto habeamus Februarii initium
apudeossanctificari ad destructionem idololatriae, festique Amburbia
lium principio praedicti mensis ab Ethnicis celebrari soliti; in cu
Jus
(хш)
jus locum postea successit festum Purificationis В. Маriae ad abolen
dam raptüs Proserpinae a Plutone facti memoriam, ut ex Innocen
tio III. Rabano Mauro, 8 aliis comprobatur, 8, expressé asseritur a
S. Ildephonso in sermone de Purificatione.
Аlia suspicio adversus memoratum fragmentum oritur ex silen
tio festivitatis Purificationis В. Маriae, cum aliunde assignet obitum
S. Пdephonsi, cujus in Оfficio Gothico nulla fit mentio, 8, praeterea
ipsemet Sanctus de Purificatione sermonem ad Populum habuerit.
In medio duorumdam Psalmorum apponitur hoc verbum Diapsal. Diapsalma sae
pius appositum.
та, фuod in Breviario Isidoriano a Cardinali Ximenio typis editora
ro invenitur , nunc vero insequendo autographum multoties reperies:
cienotat enim non separationem inter unum 8 alium Versiculum
ejusdem Psalmi: ad observationem igitur pausae in Psalmodia, 8, ad
cantum moderandum notis musicis obsequendo inserviebat. -

In aliorum Psalmorum medio haec apponitur nota 5 quaesignifi. Аlia nota.

catidem ас repetitio; suis Quippe omnibus litteris ligatis constattalesi


gnum. Аdstringebanturetenim Сantores antiphonam repetere ex ver
bis ipsius Рsalmi deductam , hocgue accidebat non in brevioribus,
sed in longioribus Рsalmis; ut Guadam Guiete in recitatione frueren
tur, 8; varietate cantas fastidium allevarent.
Lubenter alias probationes ad indigitandam nostri Rittis cani Ulterius com
probatur canities
tiem adjungemus. In Codice nuncupato Emilianensi, quod in Regio Мuzarabici Ri
tüs ex Сodice
Моnasterio Excurialensi asservatur, ante annum millesimum septua АЕmilianensi.
gesimum octavum exarato, ita inscripto: De Missa Apostolica in Spa
пia dutia, fulianus, S. Felix : asseritur 6. I. septem Apostolicos Vi
ros Тоrquatum , Сtesiphontem , 8 alios memoratos Sacerdotium a
Sanctis Apostolis Petro , 8. Рашlo suscepisse , 8 in urbibus Ні
spaniarum de initio vitae immortalis praedicare coepisse; 8, post pau
ca subjungitur : Atque ita sicut ab Apostolis Missaт, doctrinaтgие ас
серerunt , per Hispanian ordinatis Episcopis tradiderunt. 5. 2. agi
tur de Hispanae Ecclesiae Officio Romae laudato, 8, comprobato tem
pore Joannis Papae; regnante Carolo Francorum Rege, 8 Оrdonio
Rege in Civitate Legionensi. Сum enim Zanellus Presbyter a praefa
to Summo Pontifice Joanne missus fuisset, ut Ecclesiasticae Religio
nis statum ibi perduireret, 8, comperta fideliter Арostolicae Sedi re
ferret; injunctum sibi munus solerter exsequens, omnem ordinem
ЕсclesiasticiОfficii , & consecrationis regulam perscrutatus, Сano
nes, 8, omnes Sacramentorum libros perlegit : cuncta Сatholica fide
munita inveniens, exultavit; Domino Papae Joanni , 8. omni conven
tui Romanae Ecclesiae, ut invenerat, renuntiavit: audiensque hoc Do
minus Рара, 8. omnis Romana Ecclesia gratias Deo reddens, Нispa
nicae Ecclesiae Оfficium laudavit, 8 roboravit; hoc solo addito, и:
deinceps тоre Apostolica Ecclesia celebrarentur secreta Missa,
Sum
(xгу)
Аliud argumen
tum ex S.Grego
Summus Pontifex Gregorius VII. Alphonso Sexto Legionis Re
rio VII. desum gi, Sancio V. Navarrae , 8. Еpiscopis in ditione sua constitutis re
ptum.
scribens, initio Epistolae sic eos affatur : Сат В. Аpostolus Paulus
Нispaniam se adiisse significet, ac postea septeт Episcopos ab игbe Ro
та ad instruendos Hispanie populos a Petro, S. Paulo Apostolis dire
fios fuisse, qui , destrutia idololatria , сbristianitateт fundaverunt, re
figionem plantaverunt , ordinет, 89 Оfficiuт in divinis cultibus agendis
ostenderunt , 89 sanguine suo Ecclesias dedicavere, vestra diligentia тот
ignoret ; quantат Сoncordiaт сит Котата игbe Hispania in Religione,
89 ordine divini Officii babuisse satis patet. Рosteaeosad amplecten
dum in Hispania Romanum Ritum adhortatur, S licet indicet Hispa
пiсит Officiuт Иesania Priscillianistarит polитит , Arianorum perfidia
depravatuт , ас deтит invadentibus Saracenis diтітитит: Наеc verba
nullomodo evertunt antea prolata; nam cura SS. Isidori, Ildephon
si , Juliani, 8 aliorum Нispaniae Patrum omni labe, siqua inerat,fuit
purgatum Оfficium , suaedue integritati, 8, puritati restitutum, ut
testatur Felix loquens de S. Juliano, cui congruit Оfficium Roma
num hujus Sancti ex eodem Felice depromptum.
Прsimet Romani Pontifices postmodum de sinceritate Оfficii cer
tiores effecti, illuditeratis Diplomatibus confirmarunt; nam Julius II.
anno 15o8 ad preces Cardinalis Ximenii Оfficium roboravit his ver
bis: Antiquissiтит , 89 таgта Devotionis..… Nos igitur qui ex debi
to pastoralis Officii divini cultis augтепlит sinceris exoptатиs affetii
Биз.... отnia, S singula in diciis litteris contenta auctoritate Apostoli
ca tenore presentiuт арprobaтиs, 89 confirтатиs. Еt anno 1 5 1 2 alia
Вulla Оfficium Мuzarabicum communivit; duae adeo diserta, atque
expressa Sedis Apostolicae approbatio (ut inquit Pinius) obstruere de
bet omnium ora, ut nemo post illam contra restauratum Оfficii Мu
zarabici usum, ejusque Мinistrorum fundationem vel hiscere audeat;
ob hoc Paulus III. aemulum aliquem actorum Ximenii desideravit, qui
sacra Мuzarabum volumina rursus evulgaret; cujus vota nos adim
plere curamus.
Аliud ex Actis
Sanctorum.
In Actis Sanctorum tom. б. Julii tract. praevio num. по. de Beato
Jacobo Арostolo haec apponuntur verba: Sequitur ut Apostolus ille
sacros liturgiae Ritus ibidem designarit , ітто etiaт, quantuт per сот
тorationis teтрия licuit , tradidеrit , 89 confirmaverit, id quod circa
reт presenteт a Santio Petro acceperat. Еt ibidem num. б. Оperaт
qиоqие хиат fortasse eд contиlerit S. Paulus. Id ipsum apertё constat
ex Decretali Innocentii I.
Аliud ex operi Прse Doctor egregius , a duo praesens Оfficium, ut diximus, no
bus Sancti Isidori
Нispalensis, menclaturamaccepit, lib. 2. Оffic. cap. 15.ait: Ordo auteт Мissae, 89°
Оratioпит, quibus oblata a Deo Sacrificia consecrantur, primйт a San
бio Petro est institutus; cujus celebratioтет ипо eodeтqие тоао итiver
sus peragit orbis. Регреnde, obsecro, Isidori sententiam. Si ejus tem
ро
(ху)
pore uno eodemque modo sacram liturgiam universusperagebator
bis , absdubio Patres Hispaniae ordine antiquo Romano Sacrificium
celebrabant, in nullo a Sede Romana discrepantes; alioquin non ито
eodeтqие тоао appellaret. О miseranda Arabum ingluvies, quae non
solum quasdam pretiosissimas Sacrorum Сodicum reliquias ferё ab
sumpsisti, sedalias dono Dei praeservatas, magna caligine involutas
reliquisti! intendens obгuere sacras Вasilicas, eas devastare, civita
tes depopulari, 8 nostri Rittis memoriam abolere, dubitationis 8,
disceptationis materiem Criticis neotericis ministrasti!
Реrierunt sanё multa Isidori opera; sed non omnia depascere po Isidorus, Euge
nius III. Julia
tuit illa saevities. Interierunt magna ex parte Juliani Episcopi Tole nus II. Тоletan.
tani scripta; sed ejus Apologia pro tribus substantiis ad suae ortho 8. Еulogius ubi
due terrarum lit
cloхае doctrinae ostensionem posteris intacta remansit. Pariter opera teris , & virtuti
bus conspicui.
Еugenii III. Еpiscopi Toletani versibus, 8, soluta oratione ; Моn
tani Epistolae; 8 alia nonnulla Gothorum Patrum ante Машrorum ir
ruptionem monimenta eorum facundiam, congruentiorem sensum, in
interpretandis Scripturis uniformitatem , 8 Sedi Apostolicae reveren
tiam satis ostendunt. Еtiam tempore Маhumeticae captivitatis litte
ras sub optimis Маgistris nonnulli didicerunt, fidei praeceptis imbu
ti propatulo docebant, 8, coram Regibus profitebantur; ut accidit
В. Еulogio electo Episcopo Toletano : qui non solum sua Apologia
Мartyrum constantiam ciefendit, sed eorum acta suо Меmoriali illu
stravit, Gentilicum furorem non pertimescens, suoque sanguine fir
mans id, quod corde credebat ad justitiam , 8. ore confitebatur ad
- - -

salutem.
Nostrum institutum majori perspicuitate elucidemus: Non asseri Нispanicus Ritus
antiquus , qui
mus Gothicum Ritum guinque prioribus Ecclesiae saeculis eumdem in postea Gothicus
nuncupatur ori
omnibus sacris precibus fuisse cum Romano; sed origine, 8 quoad gine Арostolicus
Romanus.
substantiam, ut innuit Card. Воna lib. 1. Reruт liturg. cap. 7. пит. 5:
videlicet Sacrificium iisdem partibus substantialibus constasse conse
cratione, oblatione, 8, sumptione; licet accidentalis ordo precum tam
in Italia, quam in Hispania tractu temporis fuerit immutatus. Necim
moramur in sustinenda opinione Сajetani Сenni, gui loquens de Mis Тоm. т. dis. 7.
ПUПП. по.
sa, quae tempore S. Isidori in Hispania celebrabatur, ita ait : Plane ejus Мissa simillima
similliта , диат Divus Petrus instituit, quod si adтоайт diversa esse Арostolicae juxta
S. Isidorum.
videtur a Roтaтa antiqua ; есquis an nesciat a Leone, Gelasio, Grego
rio ad eam forтат perdutiат esse, quae bodie obtinet? De Hispana
vero secus est : Nullит quippe ex triuт Ропlificит Sacraтentariis
еат пооit ; sed qиат prius Missат а Santia Sede accepit, banc Нехре
ria nostra conservavit.
Sicut in naturalibus prius est nasci , postea crescere, 8 ultimo Initio non tam
politus , postea
perfici; ita in sacris conficiendis prior ordo ab Apostolica Sede na perfectus ordo in
Sacris.
tus, postea crevit, ac denique perfectus est. Gothicus Ritus juxta Isi
фоrum admodum similis Romano; locoenim superius citato inquit:
Sep
(xvi)
Septem esse Оrationes Sacrificii Evangelica Арostolicaque doctrina
commendatas; 8. eumdem Ritum in Мissa Мuzarabica videmus ho
dieservari. In I" , guae dicitur Missa , fit admonitio ad Populum:
in secunda invocatio seu deprecatio ad Deum : in tertia inscripta
post потina pro offerentibus exoratio : in 4." ad pacem 8 unitatem:
in 5." contestatio seu inlatio pro donis acceptis: in 6." post pridie con
formitatem cum Sacramento; 8 in 7."ad orationem Dominicam. Ех
duibus cum Сardinali Воna non leviter autumamus, Ritum in Africa,
8. Galliis similem fuisse illi, dui in Hispania Мо2arabicus dictus est;
8 de Galliis perspicuum est testimonium Epistola Caroli Calvi cujus
verba affert С1. Маhillon in tractatu de Liturgia : nam cum in Re
gis praesentia peregissent Sacrosanctum Мissae Sacrificium quidam
Sacerdotes Hispani postduam Galli amplexati erant Ritum Romanum
a temporibus Pipini, se vidisse Ritum avorum suorum testatus est.
Оfficium Сano
nicum magnam
Оuoad Оfficium Canonicum , seu Вreviarium Isidorianum prio
habet conformi rum saeculorum penetralia non opus est perscrutari; nedue ad com
tatem cum per
vetusto Romano. probandam unitatem , 8, conformitatem cum pervetusto Romanoscri
nia archiviorum evolvere: iisdem namque Ноris constat; 8, si Auro
ram adjiciunt; id profecto primis Ecclesiae saeculis usitatum vide
mus, in quibus fideles ad primitias lucis Deo persolvendas, initio Au
rorae assurgebant. Аd ordinem autem quod spectat : Successu tempo
ris varietas inducta conspicitur, partim a Мonachis descendens, par
tim propter devotionem augendam, quasi dicamus: Аuctus, 8 locu—
pletatus Sacer Ritus , 8, а Summis Pontificibus adoptatus.
Ritus Gothicus
Isidorianus inte
Сum igitur in Psalterio Isidoriano commendatissimam versionem
germansit usque Veterem Italicam habeamus, 8 aliundё in fine cujuslibet Psalmi di
ad tempus Сard.
Ximen. catur: Gloria, 8, honor Patri, 8 Filio , 8. Spiritui Sancto juxta arti
culum 14. Сoncil. III. Тоletani in fidei professione, 8, canone I 5.
Сoncil. IV. praeside S. Isidoro: dubitandi locus non est, usque ad tem
pora Card. Ximenii integrum, 8 absque ulla substantiali mutatione
perdurasse; nec eam inducere posse festivitates desumptas a Cardi
nali Ximenio ex Ritu antiquо Тоletano, cujus Missale postea typis
ediderunt Cardinales Joannes de Tavera , 8 Маrtinez Siliceo ante
correctionem Pii V. -

Сomprobatur ex Рsalmorum usum cum cantu in principio, 8 quando illisunt lon


Рsalterio Gothi
со. giores cum Pausa aliquoties circa medietatem (quod Diapsalma voca
bant, ut dictum est), aetate S.Isidori fuisse, sicutapparebit in Psalterio,
prout in autographoa nobis edito extat, ipsemet S. Doctor demonstrat
iib. 1. de Divin. Offic. cap. п. 6. 1. de Psalmis, his verbis: Propter car
пales autem in Ecclesia , поп propter spirituales consuetudo est instituta
сапепdi ; иl quia verbis поп сотритgипtur , suavitate тodulaтіnis то
veantur.…. пат in ipsis (juxta Augustinum) didis santiis religiosis,
ёр ardentius тоyentur animi nostri ad flaтат pietatis cит сапtatur,
диат si non cantetur. Отпе, епіт afectus nostri (rursus Isidorus) pro
у0
(хуп)
котorит diversitate, vel novitate, nescio qua occulta familiaritate exci
tantur таді; , сйт suavi , & artificiosa voce cantatur. -

Нуmnorum mentionem facitS. Doctorin sequentij.primos eorum Еx Нуmnis,


compositores recensens , Нilarium scilicet Episcopum Pictaviensem
eloquentia conspicuum, 8 Аmbrosium Мефiolanensem, quem virum
magnae gloriae in Christo vocat, clarissimum Doctorem in Ecclesia,
8 in huiusmodi carminum compositione copiosum : atque inde ex
ejus потіne, bутті Атbrosiani appellantur : S ejus celebritatis devotio
primйт in Ecclesia Mediolanensi ; postea per totius occidentis Ecclesias
observatur. Nuncigitur lectorem exoramus, ut oculos ad hymnos prae
sentis Ritas Isidoriani convertat , 8. eosdem , фuos S. Isidorus refert,
recitari comperiet; 8, si alii inveniuntur, a Prudentio Hispano, qui
floruit saeculo IV. fuerunt compositi.
In S. Jacobi hymno undecim Аpostoli tantummodo enumeran Еx Нуmno San
cti Jacobi Майо
tur; 8 silentio Auctor, sive Еxscriptor (quod verisimilius est)Ju пs.

dam Thaddaeum praeterit : videsis Prologum expositionis in Apoca


lypsim S. Веati Liebanensis nuper à R. Р. Florezio in lucemedi
tae lib. 2 ; nec statim expavescas , sed potius antiquitatem mi
rare: nam licet Сard. Ximenius in corpore hymni hunc defectum
suppleverit addendo S. Thaddaeum, similiterque Pater Florezius in
margine adnotaverit haec verba: Pretermissus fиdas Thaddaeus ; ta
men si conjecturis fas est, ignorantiae, nimiae pietati, 8 Ехscripto
ris vitio tempore Маhumeticae captivitatis debes vertere, non Au
Сtoris: ille enim errore captus timuit, ubi non erattimor; ne S.Ju
das cum Traditore confunderetur.
In praefato Psalterio тісі pro тibi , таcina pro тасbina semper Аntiquitasetiam
ex modo pun
scribitur; aliquoties b prov, velё contra; fosep projosepb; Азар pro ctuationis com
probatur.
Аsapb, tropеит pro tropbaeuт, 8 alia hissimillima praetermittendo as
pirationem litterae b reperies; 8 hoc evidens est signum Gothicae pro
nunciationis , 8, scripturae: lingua etenim vernacula illorum guttu
ralis magna cum difficultate latino ingenuo sermoni assuefiebat; 8.
ob hoc rudes Ехscriptores pervetusti Rittis memorata verba apposue
runt, ut videre est in aliis ejusdem aetatis Сodicibus: 8, ne offendi—
culum Sacerdotibus Мozarabicis remaneret , correcta sunt in Psalte
rio praefata verba.
ЕхFestivitatibus,
Нucusque omnes studiosi solemnitates, seu Sanctorum festivitates, & Sanctis Rittis

duas Patres Gothici celebrabant, avidissimё scire cupiebant; ех ipso Gothici, qui o
ПmПеS SUI1t al1te

enim Breviario a Card. Ximenio typis exarato decerpere non pote saeculum sextum.

rant : ibi invenitur, ut diximus, festum Sanctissimi Соrporis Christi


saeculo XIII. ab Urbano IV. ad abolendum Веrengarii errorem institu
tum : inibi in festivitatibus per annum plures in Communi Sancto
rum reperiuntur Sancti, de quibus tempore Gothorum nullatenus of
ficium fiebat; imo quidam post multa saecula floruerunt : nunc autem
expervetustis nostris Сodicibus manuscriptis secernuntur festivitates,
с de
(хуп)
de quibus tempore Gothorum, seu paulo ante Машrorum invasionem
agebatur; facilique negotio percallebunt id, quod optabant; nam Ну
mni in corpore Breviarii, 8, post Cantica appositi , vetustati Ritüs
omnes congruunt; nec ullus, ut extatinCodice, est praetermissus; 8.
ne repetitio fastidium generet, duando Нуmni sunt incorpore Breviarii
fit remissio ad propriam festivitatem , nam licet in quibusdam verbis
discrepet editio Card. Ximenii a nostro Софісе М. S. cum in modico
appareat discrimen, non est justa causa praefatos Hymnos corrigendi.
Еx numero Но
rarum Сanonica
Non leve ad asserendam nostri Соаicis vetustatem argumentum
ГЦПle insurgit ex numero, 8 ordine Ноrarum Сanonicarum ad quas ap
tatur Hymnus, 8, priorum Ecclesiae saeculorum nobis speciem re
ferunt : primo etenim in calce nostri Софicis non solum Ноras Ма
tutinas, 8 Laudum invenies , sed etiam Hymnos ad primam noctis
vigiliam; ad Galli cantum, quoderat circa medium noctis, 8, ad
рullorum cantum , guod erat circa exurgentem auroram; huncse
cundum, ut a galli cantu mediae noctis discernerent , Нуmnum pul
Iorum cantis appellabant.
Ноrarum Сano
nicarum distribu Insuper his addebantaliasНоras, ut duodecim diei in sacris hym
t1о.
nis transigerent juxta illam D.N.J. Сhristi sententiam : Nonne duо
deciт sunt borae diei ? 8, аliam parabolam vineae, ad quam exco
| - lendam Оperarios conduxit non solum ad horam nonam , sed etiam
ad decimam , 8 undecimam : ut Мinistri Domini meditarentur in
Iege ejus die ac nocte, 8 cultui divino vacarent. Оb hanc rationem
perleges hymnos ad galli cantum circa mediam noctem; ad pullo
rum cantum circa initium surgentis Aurorae; ad Primam, fam lucis
orto sidere; ad Теrtiam circa horam diei Nonam : ad Quartam, circa
horam Decimam ; ad Sextam, circa Duodecimam ; ad Septimam, circa
horam secundam Vesperis; ad Nonam, circaТertiam; ad Decimam, cir
са Оuartam ; ad Undecimam, circa Quintam; ad Duodecimam, circa
Sextam; ad Vesperas, circa solis occasum : anteCompletorium etiam
hymnus cum precibus recitabatur ; 8 denique ad Completorium an
tesomnium, ad lectumque parati habitationes aqua benedicta asper
gebant, Deumque deprecabantur ; ut procul recederent noctium
phantasmata, cum pace dormirent , corpora ne polluerentur , 8.
evigilarent cum Christo.
Ritts Isidoriani Реrpende, duaeso, hanc diei noctisque sacram distributionem:
cum aliis priorum
saeculorum con cum НоrisСanonicis confer, quas post saeculum VI. fideles observa
formitas; ac pro bant; perscrutare Мonachorum Оrientis consuetudinem ; necnon per
1 inde ejus antiqui
tas, antiquas Мonasterii Lirinensis, 8 aliorum constitutiones : 8 cum in
nostro Gothico Ritu videris, apage omnem anxietatem de ejus vene
randa canitie. Potuerunt sanё temporum injuria quaedam membrana
cea folia deperire; potuit Мaurorum saevities , 8. barbaries per
multa Gothorum monumenta delere: Ехscriptorum ignorantia latini
Sermonis menda admiscere potuit ; sed nullo modo abolere potue
ГUПt
(xIх)
runt nostrum Сodicem manuscriptum aureum, ex quo tanquam ex
ungue conjicitur antiquitas nostri Rittis Isidoriani, adhuc dominatio
nis Arabicae tempore transcripti, hodiernum usque in diem extantis.
Nonnulli errore decepti , Сoncilia Toletana temporibus Gotho Сoncilia Toleta
na non Сomitia
rum celebrata, potiusСomitia Regia, quam Сoncilia fuisse dixerunt: Regia, sed vera
Сoncilia fuere.
eo nixi fundamento, quia saepius cum juramentum fidelitatis Regibus
electis praestabatur, tum Guia multoties de Regni gubernatione cum Re
ge 8. Рroceribusagebatur; jam duoniam Reges, 8 Маgnates cum
Раtribus subscribebant; jam quia tomum Regium ante initium Synodi
offerebant; jam denique quoniam decretum de confirmatione Сoncilii
apponebant : Sed nihil horum tam sacris Patrum Gothorum coetibus,
aut sacrae eorum Liturgiae adversatur, praecipuё cum centum 8, septua
gintasex Canonesё СonciliisToletanis,8. S. Isidoro desumptos, a Gra
tiano collectos palam edoceri Ecclesia Romana permiserit ; eis au
étoritatem suam impertiverit , 8, suos fecerit : aliunde cum in Ec
clesia novum non sit in PatrumSynodis ex voluntate Principum sacris
admiscere quasdam publicas ordinationes; hae praesertim locum ha
bebant in electionibus Regum Gothorum , ut Episcoporum exemplo
caeteri Vassalli Principibus libentius, 8 facilius obedirent, ritéque fa
ctam electionem tuto 8, propatulofaterentur; idemque in antiquis
Роntificalibus, 8 Сapitularibus Caroli Маgni videmus.
In hujus rei evidens argumentum ea erat inter Sacerdotium , 8.
Imperium concordia; ut statuta, 8. sacrae preces miro foedere utram
чue potestatem copularent, ideo hymni in Ordinatione, & Nata
litio Regis, de Profectione exercitй; , qui usque in reversioneт diebus
Jitaniarum dicendus est; item Pro varia clade vetustissimi sunt, Go
thorum proprii; nec ullus, qui eos legerit, inficias ibit: 8, ne ambi
gendi relinqueretur occasiotypis illos excudimus. Utinam Alphonsus
Оrtizius sic fecisset, ut omnis nebula dubietatis dispareret.
Оuam plurimum desudat ingenium Р. Florezii in vindicandis
чuatuor versibus hymni S. Тyrsi mentionem facientibus Episcopi Ci
xillae. Pro certo supponiteos in vetustioribus М.SS. Тоletanis re
periri ; 8 ne quisin posterum decipiatur, animadvertimus: In nostris
М.SS. (quorum saepé meminimus) nullatenus illa inveniri verba:
Тетрlит boc Domine Cixila condidit,
Digтат bic babeat sorteт;
- In caetera сит suтis civibus cantica precinat,
Gaudens perpetuis saeculis отnibus.
Еx hoc vinculo Lector solutus nоn egetaliotestimonio, ut nostri Ri
tds veritatem adstruat: 8 фuamvis Cardinalis Baronius hunc S. Тyr
sum assignet ad diem 24. Januarii, ut videre est in Notis ad Мarty
rologium hujus diei; nihilominus in nostro М.S. 8 Оfficio Gothico
obtinet locum in die 28. praedicti mensis, quo etiam fit mentio S.Leu
cii М. ejusdem Sancti Tyrsi in passione Socii, ut apparet ex Нуmno.
с 2 Ver
Laudatur S. Isi
aorus. Versati in lectione operum S. Isidori, ibi testimonium ejus sapien.
tiae invenient , 8. omne dubium erga nostrum Ritum , 8. omnigenam
ejus eruditionem evanescet: de artibus liberalibus ut sapientior neote
ricus egit, 8 de Оfficiis Ecclesiasticis juxta aurea prima Romanorum
saecula; idemmet ut Vicarius Apostolicus Сoncil. Nationali Toletano
IV. praesedit: 8, his egregiis factis incredibile esteloquentiae flumen
in omnes non diffudisse, praesertim circa sacram Liturgiam , 8. Di
vina Оfficia ordinanda. - - -:

Еxejus operibus In autographo manuscripto , duod prae oculis habemus ad edi


plura in nostro
Ritu esse , com tionem hujus Breviarii, signa non obscura hujus rei apparent ; indi
probatur. gitabimus aliqua, ut caeterorum similitudo cum Ritu verё, 8 merito
Isidoriano nuncupato possit cognosci. Sit primum; ad denotandum
paragraphum, ut res a rebus, Quae in connexo concurrunt, separen
tur, haec notа Гарponitur a S. Isidoro cap. 2o: denotat enim di
versitatem sermonis; 8. eamdemmet in nostro autographo М.S. ad
divisionem tractatis , seu ante initium numeri Рsalmorum inve
nies. : - -

Пdem ex notis, 8c Аlia conspicitur Nota huiuscemodi figurae ? , quam denomi


signis in exscri
нat Phietro, quae ponitur ad denotandam solicitudinem ubi aliquid
| ptura appositis.
obscuritatis est; 8. eadem ipsa aliquando modica mutatione in no
stro autographo М.S. ponitur. -

Ех Сantu melo
dico. Сantus absque clave, S. lineis hodierno tempore inusitatus, sic in
nostro autographo apparet solis constans musicae punctis, quae distin
étim 8, apertё juxta Isidorum dignoscebantur in tribus partibus mu
sicae, scilicet harmonica, rhythmica, 8, metrica. Quod ad harmonicam
pertinet, haec ad omnes, dui voce propria canunt, ex animo 8, ar
ciore motum facit., 8. ex motu sonum: Топия autem secundum Isido
rum lib. 3. Еtymol. cap. 22. Еst acuta епипliatio vocis , barmonie dif
ferentia 89 диапlitas , диаг in vocis accentu vel tenore consistit ; сцfus
genera in quindecim partes Мияici diviserunt : ex quibus Hyperlydius
пovissiтиs 89 acutissiтиs : Hypodorius отпіит gravissiтиs est. Сап
tus igitur est inflexio vocis juxta regulas a S. Isidoro positas; nam so
nus directus est, 8, sonus praecedit cantum.
S. Isidorus miri Non latebat S. Doctorem inter voces suaves 8, pingues differen
fice voces distin
guit. tia; mirificё enim definit vocem acutam, tenuem, altam , duram, as
peram , caecam , vinnolatam , 8 perfectam, quae est alta, suavis , 8.
clara: alta, ut in sublime sufficiat; clara, ut aures impleat , 8, sua
vis, ut audientium animis blandiatur.
Regulas Cantds Аd dignoscendos musicos numeros quasdam regulas Arithmeticas
optime exponit.
affert S. Isidorus, quae peritissimo in Мusices arte hodie arridebunt.
Nитeros (ait lib.cit.cap. 23:) secитайт.Микісат ita quares. Positis ex
tremis, ut puta 6.89 1 2. vides quo тoпadibus superetur, б. а п 2. 85
est 6. тoпadibus : ducis per quadratит, sexies seni faciunt 36. Сопjungis
extreтa illa priта б. ас п 2. siтиl efficiunt 18. Раrtiris 36. per 18.effi.
ci
(xxI)
citur dipondius. Но, jungis cит кита тinore, scilicet б. erunt 8. & erit
теdiuт inter 6.89 12. Propterea quod8. superant 6. duabus топadibus,
id est, tertia de sex, 89 superantur 8. а п 2. 4 топadibus tertia portio
пе. Qua parte ergo superat, eadeт superatur. Quid ultra fatescimus,
si lectoribus patet via, ut rimentur sententias Isidori.
Сoncordia operum Sancti Isidori cum hoc nostro Вreviario ma Сoncordia ope
rum S. Isidori
ximё elucet in inscriptione lectionis Ecclesiastici, quae in Brevia cum Ritu Мuza
rabico.
rio hanc epigraphem habet : Leftio lib. Есclesiastici Saloтonis ; 8.
cum apud omnes constet librum Ecclesiastici a Jesu filio Sirach Hie
rosolymita, non vero a Salomone fuisse compositum ; statim diffi
cultas insurgit : Quomodosic in Breviario indigitatur ? Аd quod re
spondetS Isidorus Lib. Prooemiorum VeterisTestam. 6. De Ecclesias
tico: Propter пітіат sensйs similitudітет, 89 eloquii parilitateт Salo
тотis titulo praeтotatur.
Nos abs re immorabimur ulterius in propugnanda antiquitate Isido
riani Ritas, ex Conformitate, quae cernitur in Psalteriojuxta Veterem
Italam Versionem , guibusdam verbis mutuatis a translatione S. Нie
ronymi, ex Notis ad exarandos characteres;ex Сantu,8 Мodulatione,
cujus tibi specimen praebemus;ex Similitudine liturgiae, 8 Оfficii
Gallicani editi a Patre Blanchini , & a Pinio illustrati praecipuё ex
Оrationibus Breviarii, in quibus levis diversitas inter Сodices Vero
nenses, 8, nostros animadvertitur; 8 denique ex Simplicitate verbo
rum hymnorum Ambrosii, 8 aliorum РР. prout ab ipsis prodierunt.
Nemo sensatus S. Аmbrosium politioribus litteris imbutum Еrrores Exscrip
torum praejudica
Grammatices , 8. Рoetices praecepta percalluisse negabit ; 8, cum re non debent
Аuctoribus.
viderit aliquis hymnos ab hoc clarissimo Doctore compositos incon
cinnatos, non mensurae adstrictos, intelligat, id multis de causis
accidisse. Primo, quia non tam regulas, quam sententias, utait de
seipso Augustinus, servare intendit: Secundo , Ехscriptorum culpa
8. neglectu, qui de uno in alium transfundentes, 8 augentes er
rores, faciem, 8 Аuctoris sensum penitus deturpant , 8: immutant;
ita ut sequentibus saeculis nec scopum sermonis auspicari liceat, nec
conjicere sensum. Тribuant igitur noxam prudentes Critici voragini
blatarum, notariorum mendis, ignorantiae traductorum, aliisque ca
lami, 8, praeli defectibus, 8 mirentur, ad nos, ut extant, pervenisse.
Еxemplis res clarior fiet. Septuaginta interpretes, ut ajunt, unus Оmnes Versio
nes tam Оrien
seorsim ab alio, sive uno in loco, sive indisitis a Рtolomaeo Philadel tis, quam Осci
phopositi , libros sacros illis traditos in Graecum duasi miraculo ver dentis passae sunt
simile fatum ob
terunt: magna cura, solertia, 8, solicitudine in Bibliotheca Imperato Ехscriptorum in
curiam.
ria servatos, neminem latet: de Judaeorum, 8, Сhristianorum in exem
plaribus ad litteram asseduendis studio ambigere non licet ; 8 ta
men postea prodiere in Оriente tot fereque innumerabiles Versio
nes Оrigenis , Нieronymi , Аquilae, Theodotionis , 8. Incognitorum
cum Rabbinorum, tum Latinorum ; ut Synodus Tridentina opinandi
- ii
(xхп)
licentiam cohibere judicarit, 8 textum juxta Vulgatam authenticum
cieclarare.
Еxemplum com Nostra aetate inter Expositores, 8, Теоlogos disceptatur: An illa
probans hanc ve
ritatem. verba Еt tres sunt qui testimonium dant in Carlo Pater, Иerbuт , 89°
Spiritus Santius sint necne in corpore, velin nota marginali epist. I.
eap. 5. S. Joannis; nam in Guibusdam Bibliis in corpore, in aliis in
margine apponuntur: Similiter, an inscriptio symboli S. Аthanasii sit |
revera hujus S. Patris in totum , velin partem; an Сanticum Те Deuт
Маиаатиs merito Ambrosio , 8 Аugustino adscribatur , 8 alia similli
ma. Si igitur haec a Patribus, 8 Doctoribus transcripta in trutinam
post tot transacta saecula reducuntur , Guid miramur menda, 8: in
versiones clausularum, 8 orationum in Officio Gothico inveniri, par
tim tempore Маhumeticae dominationis, partim immediate post ipsam
excussam transcripto?
Non omnia, duae S. Isidorus Breviarii Gothici non est unicus auctor , nec uno tem
sunt in Мissali,
8. Вreviario S.Isi pore liturgia, quam inМissali cernimusIsidoriano, instituta; ordo quо
dori, sua sunt;
sed quaedam ad
que in Ноris Canonicis persolvendis non uno iétu fuit perpolitus , sed
didit, alia in me
lius ordinavit.
tractutemporisGothici Patres, 8, Doctores partimantiquum Romanum
Ritum retinuere; partim ex Ambrosio, 8 aliis Italiae Doctoribus de
}
cerpsere, partimque de suo addidere; nam cum facultas cuilibet
Еpiscopo ad divini culttıs ordinationem tribueretur; liberum eratinsi
gnioribus Ecclesiae Рraelatis, orationes componere, 8, preces ordinare.
Оцеdam adulta Есclesia Romana plurima desumpsisse ex aliisОrbis Ecclesiis fa
in Мissa a S.Gre
gorio. teri non dedignatur. Idemmet Gregorius Маgnus detractoribus re
spondit: Non solumin ordine Мissae ex Ecclesia Graeca guaedam deli
basse, ut trinam Graecam repetitionem Кyrie eleison, Сhriste eleison,
Кyrie eleison; necnon Sanctus, Sanctus, Sanctus, quaeillis Graecorum
Аgios, Agios, Agios respondent, sedetiam ex Ecclesiis Меаiolanen
si , Нispanica, 8, Gallicana. Еt dum Augustino Anglorum Episcopo
rescripsit , optionem assumendi ordinem ё qualibet Ecclesia sive Gal
licana, sive Romanaeidem indulsit.
Litaniae a S. Ма Litaniae, seu Rogationes majores a S. Маmerto Viennensi Epi
merto institutae,
Нуmnia S. Am
scopo fuerunt institutae : Нуmni ferё omnes sunt compositi а В. Аm
brosio , Нilario, brosio , Нilario, Prudentio, 8 aliis privatis Doctoribus : Сomme
Вeda, Prudentio,
8 aliis ab Eccle moratio omnium Defunctorum a S. Оdilone Сluniacensi Abbate die 2.
sia Rom. adopta
t1.
Novembris inducta; 8. tamen haec omnia Ecclesia Romana merito
adoptavit.
In symbolo illa In symbolo, quod in Ecclesiacanitur, processionem Spiritus San
verba3ui a Patre, Сti a Patre, 8 Filio per illa verba, qui a Patre Filioque procedit,
Filioque &c. ex
Сoncil. III. То primo a Patribus in Conc. III. Тоletano solemniter fuisse conclama
let. desumpta.
tam, omnes ultro fatentur ; 8, admodum verisimile est Romanam Ес
clesiam dum decrevit, ut in fine cujusque Psalmi diceretur Gloria Ра
tri 8xc. secutam fuisse Patrum Нispanorum consuetudinem in Conci
Iio IV. Тоletano stabilitam , ut semper in terminatione Psalmorum
pro
(xхш)
pronuntiarentur verba Apocalypsis Gloria & bonor 8с. 8, si S. Dama
susНispanus fuit Auctor, majorem vim habebit nоstra assertio.
Latini a Graecis quasdam festivitates, 8, simul Graeci a Latinis Сuaedam Graeci
a Latinis , alia
sunt mutuati ; quin ob hoc uniuscujusque Ecclesiae Оfficium con Latinia Graecis
пutuati sunt.
fundatur , aut antiquitati Liturgiae Romanae, vel SS. Gregorii Маg.
Joannis Chrysost. vel Isidori aliquid detrahatur. -

Signa denique non equivoca revelemus queis nostrum Gothicum Сardinalis Xime
nius nihil de suо
Ritum nullatenus immutatum exhibemus. Primum: Psalterium typis addidit, sed cor.
rexit.
editum est eisdem verbis, guibus invenitur exaratum in pervetusto
Сodice Gothico Toletano. Secundum : Оrationes de tempore per an
ni circulum, paucis verbis exceptis, cum Ritu Veronensi, 8 aliis
Gothicis congruunt; ut Blanchinum, 8 Pinium legentibus perspi
cuum fiet. Теrtium : Оrdo in precibus; 8 denique omnia in Brevia
rio Isidoriano apposita cum decretis Сoncil. IV. Тоletani conveniunt.
Loca S. Isidori de divinisОfficiis iterum perscrutemur, 8 luce Аuétoritatibus S.
Isidori identitas
meridiana clarius huncnostrum Ritum Gothicum aspiciemus. Libro I. Ritus comproba
tuг.
De Eccl. Offic. cap. 5. loquendo de Psalmis asserit : Psalterium canti Сanticus melodi
lenarит suaviuт ab Ecclesia frequentari, quo facilius animi ad cотрит cus antiquus so
lum in Ecclesia
tiionem flectantur. Еn теlodia, quae usque hodie in nostra Ecclesia Тоletana conser
Vatuг.
Тоletana, ut Саntús Gothici exuviae in Guibusdam versiculis , 8, re
sponsoriis retinetur, assignato canttis melodici Маgistro, eum pue
rulos edocente; cum 8, haec praxis jam in aliis Ecclesiis, quae can
tum Gregorianum sunt in omnibus amplexatae, sit obliterata.
Тranseamus adalia S. Isidori Тestimonia: Сum cap. по. De Le LectionesS.Scri
pturae duomodo
бtionibus prius, ut ab auditoribus lectiones percipiantur, silentium canuntur juxta
S. Isidorum.
commendet, haec apponit verba: Ideo & Diaconus clara voce silen
tium adтonet. Еn verba, duae Diaconus ante lectiones in Ritu Мuza
rabico multoties repetit hoc modo: Silentiuт facite, quae, ni fallor,
in recentiore ordine Romano non perlegimus. -

Duae lectiones
Сар. XI. De Libris Testaтentoruт pro certo supponit pronuntia Veteris & Novi
ri, 8, cantari lectiones ex utroque Testamento Veteri , 8 Novo; 8: Тestamenti in
RituGothicojux
hoc quidem in Sacrificio Мissae secundum Ritum Gothicum adamus ta S. Isidorum.
sim servatur; nam prima Epistola de Veteri, 8, secunda de Novo
Тestamento desumitur.
Мuzarabicietiam
Тandem, ut alia praetereamus, cap. 13. De Laudibus, hoc est in Мissis Defun
Аlleluja, seu Lauda ut Sacerdotes Мozarabici vocant, ait S. Doctor: ctorum Alleluja
canunt , & qua
In Africanis Regionibus поп отni tempore, sed tantйт Dominicis die re? juxta S. Isi
dorum.
bus, 85 quinqиaginta post Resurrectioтет Аlleluja cantatur pro significa
tione future Resurrettionis, S letitiae; verйт ариd Nos secитайт an
tigиат Нispaniarum traditioтет praeter dies jejunioruт vel Quadra
gesiтае отni tempore canitur Alleluja; Scriptит est eniт: Semper laus
ejus in ore meo. Еn fundamentum, 8 ratio quare Мuzarabici etiam
in Мissa Defunctorum canunt Alleluja, quod tot ante retro saeculis in
Есclesia Romana in desuetudinem abiit.
In
(xxIv)
In Canticis М. SS. hujus nostri Breviarii animadverte: a Canti
со 58. usque ad ultimum exclusivё, 8, postguam adnotatur liber Sa
crae Scripturae ё quo desumptum est , apponi hanc notam in pri
mo XVIII. praeceptuт ; in sequenti XXXV. in tuo, 8 in margine hoc
signum , quod in nostris М. SS. significat Матиliтит; ut indi.
carent Lectoribus Сantica Laudibus praefinita, 8, simul Antiphonas
Рsalmis respondentes: videsis haec verba praeceptuт , in tuo, esse prin
cipium Antiphonarum, quae praecedunt Psalmos: idemque accidit in
Сanticis.
Sabbato Dominicae Tertiae Quadragesimae ad Ноram Тertiae ad
signatur lectio desumpta ex cap. 24. Рrov; 8 in illo vers. Septies са
dit justus adjicitur verbum in die, quod nоn reperies in Vulgata, aut
alia translatione Віbliorum.
Feria V. ante Pentecosten prima ad Nonam Оratio clarissimё
videtur deducta ex S. Aug ad illa verba Psalm. 71. Suscipiant топ
res расет, 89 colles justitiaт: quae verbaita interpretatur S. Doctor
tract. I. super Evang. S. Joan. Мопles excelsa aniта sunt , colles par
тиlae aniтае sunt. Sed ideo тontes excipiunt расет , иl colles possint ex
cipere justitiaт. Quae est justitia, qиат colles excipiunt? fides.... поп
auteт exciperent тinores anima fideт , пisi таiores aniтае , qие топ
tes dittae sunt, ab ipsa sapientia illustrarentur ; иl possint parvulis tra
ficere, quod possint parvuli capere, S vivere ex fide colles; guia топ
tes расет suscтрипт.
Еn quomodo Оratio Breviarii Gothici mirabili brevitate praefa
tam expositionem complectitur : Suscipiant тоттes, inquit, расет.….
диi primordiali radio inlustrati sunt fidei ; иl ex sublimitate Santioruт
descendat justitia colliит: 8, si percurreris Оfficium Gothicum Isido
rianum auctoritatibus S. Augustini refertum invenies.
In Officio Моrtuorum hujus nostri Breviarii Gothici ponuntur
preces cum superscriptione Abicidaria , 8 antea Psalmi David abs
due numeratione, sed solum insequendo litteras Abecedarii; ita ut sub
unoguodue inscripto Psalmo tantum inveniantur versiculi incipientes
sub una eademque littera, desumendo eos ex toto Psalterio Davidico;
exempli causa: Primus Psalmus Мortuorum incipit : Еripe aniтат
теат ab iтріо, 8, caeteri versiculi sub eadem littera E incipiunt; se
cundus Psalmus incipit : Usqиеquo exaltabitur, 8, cum littera U pro
sequuntur omnes versiculi. Тоtum hoc conforme est compositioni Рsal
mi adversus Donatistas ab Augustino facti sub litteris Abecedarii; 8,
ob hoc nuncupatur Рsalmus Аbecedarius, licet in editione Сardina
lis Ximenii, 8 in praesenti, ne longiores fierent, quidam versiculi non
comprehendantur sub una littera.
Еx duobus libris S. Isidori de Оrigine Оfficiorum plurima desum
psit
(xхV)
pi Rabanus Maurus; 8. Patres in Aquisgranensi Synodo coacti, cūm Бx S. Isidoro alii
sibi Regulam Canonicorum scribendam sumpsissent, cernentes valde Рatres decerpse
ГUПt.
utiles 8, accommodatos libros S. Isidori De Officiis ad reformandos
8: instruendos viros, in suam illam Regulam ferёeos transcripserunt;
propterea Isidorum Сіего, 8. монасhis non tantum in Нispaniis, sed
aliis Provinciis normam praescripsisse, tuto asserimus.
Еx his omnibus liquet, Вreviarium Muzarabicum a Cardinali Xi Вreviarium dici.
menio, secundum regulam В. Isidori, rectё inscriptum fuisse , hic tur Isidorianum;
Фuia licet non
enim S. Doctor , licet Auctor Ritüs non fuisset sicut nec Gregorius ejus Auctor, ejus
tamen fuit ordi
Мagnus Cantis Gregoriani; tamen a correctoribus, 8. ordinatori nator , & corre
bus nomenclaturam sumpsére: nec Dionysius Exiguus fuit primus СtОГ.

computator cursts anni Solaris, 8. Lunaris ad Paschatis celebratio


nem; nec Gratianus primus fuit Canonum compilator; nec Вагоius
primus Annalium Есclesiasticorum Scriptor : 8 jure sibi talia nomi
na vindicavёre , cum propter suas lucubrationes majori studio elabo
ratas, tum ob majorem ordinem 8 materiae dispositionem : pariter
noster Isidorus, licet non primus Liturgiae Gothicae institutor, nec
Ноrarum Canonicarum Auctor, fuit saltem utriusque Огdinator , 8.
Сorrector. .. - - - -

Пndulgeat, quaeso, prudentissimus Lectortemporum injuriae, vi Тempori indu1


gendum , non
cissitudini rerum , varietati dominorum Нispaniae; 8 placido уultu vero Нistoricicul

perleget variantes lectiones, quibus нistorici prenuntur, 8 Litur pandi.

gici innodantur, ut ad scopum veritatis pervenire valeant.


Solertia ad praesentem editionem nobis praestita parum profuis Рraestantiorum
virorum consilio,
set ,sialiorum consilio, 8 opera поп levaremur : schoergo nec & opera profeci
ппus,
sumptui, nec labori pepercisse: Toleti coegimus coetum sapientum
Virorum Dignitatum, 8 Сanonicorum hujus поче Sanctae Есcle.
siae; Маtritique alios valdё probatos Viros consuluimus .de duibus
2
unus praecipue invigilavit in cavendisТypographicis mendis.
Si tot, tantisque pervigiliis adhuc, perspicacisime 1.eao. , in Аutographis non
lustratis nemo
aliquo offenderis; neantevertas judicium, nisi prius proprio intuitu nosjure carpet.
autographariméris. Vale.

С4N
(xхVI)
САNTUS EUGENIА NI SEU МЕ LO D ТС I
Е. Х Р L А N А Т I О

Facta a D. Навкомrмо Комвко, S. EcclesieToletane


Нispaniarum Primatis Portionario, 8 Сantus
Меlodici Magistro.
. , с — 7 : " "(- - - 1. -
exp8a5fse&aы mитиm & \;"
- - - * 1 2 2 - i * ( , , 2 -1 .

гsemesslexan&l.msk.
1 2 3 4— 5. 6-7 8 9 1о и 12. « В

Еypec— тал гусе rap, GDотілит гt rer

gд е. g h f. f. к-1 /// — т. д. / /

/*x77 те er e.i.az/ , те где /zcz/ , лидете -


Чл

Сantus antiquus
Sat.1S compositus,
Ать omnes
constat systema maximum, immutabile Diatonicum,
-

&ieme}} seu Pythagoricum , 8 perfectum; apud Veteres celebre, Nortem


aequalis. fuisse seu Polum , guo omnis cantus Ecclesiasticus directus est , 8.
ordinatus; duindecim chordis constabat, duas in quinque partieban
tur tetrachordos, quibus ordinabant suas compositiones tam harmo
nicas, 8 regulatas, sicut nos ordinamus nostras : finales chordaeto
norum eaedem erant, ac quae a neotericis observantur: regulare unius
cujusque toni saeculoruт idem respectivё cum eo, duo ad praesens uti
mur; denique quidquid ad perfectam cujusque toni compositionem
desideratur, in praefato systemate sive a Pythagora , sive ab Оr
pheo, sive ab alio auctore, cujus disquisitio non est nostri instituti,
excogitato, inveniebatur: immo contendere cum Guibusdam posse
mus, Psalmorum tonos ab ipso Rege Davide descendere; sed sat sit
dicere Ecclesiam cauté semper custodisse tonum ; nam si nos cla
ves, 8, signa ad cognitionem 8, processum in cantoriis habemus;
Veteres etiam suo modo clavem habebant, 8 infallibile signum, quo
tanta firmitate canebant , ut nos; guibus accedit signa claves esse
universales.
} Аd majorem comprobationem adverte litteram , super quam tex
gnis comproba
tu г.
tus procedit, esse Psalmum ; omnem Psalmum cantari sub saeculoruт - * * *

-* illi
(xхуп)
illi assignato; praeterea seculoruт nostro textui assignatum absdubio
esse sexti toni ; aliunde sextus tonus stabilem habet sedem suam in
signo F: chordae, seu vocesex eo procedentes hodie a nobis per pro
prietatem Beтol cantantur , 8. а Veteribus per tertium tetrachor
dum: igitur cum hic tam diatonicus sit , & naturalis quando canto
riam regit, sicut фuando haec regitur a signo G, inficiandum non
est attentis omnibus circumstantiis , genuinam esse intelligentiam
арpositam textui, & non eam quae a caeteris signis resultat.
objicies primo: Plures cantorias carere seculoruт, 8, ob hoc di Рrima difficultas
solvitur.
gnosci non valere; sed si sedulo perpendas modum, quo Quilibet tonus
in suo Diapason secundum suas majores 8 minores species procedit
facillimé invenies, duod optaveras.
Secunda difficul
objicies secundo: Difficillimum, 8 ferё impossibile esse, digno tas a musicis pe
scere varios, 8 diversos modos characterum, quibus suas cantorias ritioribus
solvitur.
facile

annotabant Veteres. Sed considera in rei veritate variationem quoad


substantiam non esse: quia certё primus tonus perfectus erit , si
omnem suum Diapason cantoria adimpleat , guocumque modo, vel
auibuscumque characteribusadnotata sit, seu descripta. Utergoeam
dignoscere possis, scrutare si suus finalis est in D, 8 fiet examinatis
ascensu, descensu, clausulis principalibus, 8 intermediis, quod non
tyronibus, sed peritioribus in cantu Veteri, 8 moderno licebit.
Оbjiciestertio : Арud omnes cantores notum est, figuras, seu Аrte, & Regula
Сantus antiquus
notas plani, seu simplicis canttis, necaugeri , nec diminui posse, non carebat ; ut
objiciens inten
ut exejus constat diffinitione ; 8 cum in textu superius posito di dit.
minutas videamus , arte, 8 regula carere videtur. Verum ut hanc
фifficultatem enodes, animadverte cantum planum non semper sim
plicem esse, sed multoties mixtum, ut accidit in Hymnis, Sequen
tiis, 8 aliis quae in Ecclesia canuntur ; 8 simile in nostro textu
contingit; nam cantu mixto persaepeutebantur Gothici cantores.
Оbjicies quarto: Ingressuт, 8, seculoruт nostro textui sexti to Secularит anti
dui Сantüs non
ni esse assignatum ; sed omnis adnotatio seculoruт fit planis figuris, est revera sine fi

8. nostra illis caret : igitur est arbitraria. Аd hoc respondeo ; licet guris.

figurae nostri texttis planae typis oculis non appareant, ut hodie ad


pingi solent, revera tamen sunt ; 8. omne seculoruт subjacet litte
rae, 8, secundum dictionum longitudinem, aut brevitatem litteraau
get, aut diminuit illud. -

Ut nullus tibi remaneat scrupulus, has tibi regulas appono. Кegulae nostri
Сantüs. и.

Моzarabicus, seu Gothicus cantus semper est mixtus, regitur Regula I."
due sub consideratione temporis , sive mensurae binariae, praeter hy
mnos, qui sunt sub ternaria mensura: 8, ad pleniorem intelligentiam
aspice signa textüs superius assignati.
Оmnes figurae solutae, licet diverso modo adpunctae, ut in num. I, II.а
8. 2. semibreves sunt, 8 uniuscujusque valor unum est tempus, seu
ПleIlSllГа.

-- d 2 Fi
(xхуш)
III.а Figurae aliis duabus aut quatuor ligatae, ejus valorem dimi
nuunt , 8. dimidiant; ita ut duae ligatae unam semibrevem compo
nant : hoc patet in nostro textu , ubi num. 3. 4. б. 8, 7. 8, in litte
ris М 8: О , ea tantummodo differentia, duae cernitur in num 4. ubi
ligat quatuor aequales figuras, quocumque modo sit locata; 8. licét
figurae litterarum М 8. О alias duatuor figuras singulae ligent, in
telligendum est duas priores minimas, 8 alias duas semibreves esse:
hoc apertius intelligitur sequenti exemplo. Quando nos hodie in tem
pore minori figuras duabus semibrevibus aequaliter ligatas videmus,
valorem duplicatum eis damus.
IV.а Figura, quae est sub num. I 2. brevisest: primo quia ibi mediat
versus : secundo, ut ibi requies aliquantula fiat ad prosequendum
cantum. Ultima figura, quae est sub littera Q etiam brevis est; quia
in ea finitur opus.
Нес erga Сan Нucusque dicta ex percelebri Мusico didici; ibi namque in suо
tum & ejus figu
ras animadversio Марра de omnibus figuris musicis antiquis tam organicis, quam pla
non mea tantum,
sed a celeberrimis nis a saeculo salvationis nostrae secundo agitur usque ad saeculum XV.
musicis facta inclusivё ; 8, si adhuc animus tuus vacillat, Нistoriam cantis musi
ci a R. Р. Joanne Baptista Маrtini elaboratam perlege; pag. 398. ta -
и

bula 5. quosdam tonos figuris , seu punctis similibus nostris exara


tos invenies.
Еgomet melodi
со Сantu, qui in
Нis accedit, me a puerulo instructum fuisse regulis cantus non
Есcl. Тоlet. ser solum plani , & figurati, sedetiam Eugeniani, seu melodici, ut vo
vaturab infantia
instructus. cant, dui usque ad nostram aetatem in hac Alma Тoletana Ecclesia
Нispaniarum Primate perdurat, ita ut alternatim cum cantu Grego
riano mirabili consonantia permisceatur.
Сantus hic dua Сantus hic a suо Аuctore S. Eugenio III. Аrсhiepiscopo Toleta
re Eugenianus
пuncupatur no temporibus Regum Gothorum Eugenianus appellatur: hicetenim
S. Раter in arte Мusica peritissimus Cantum hujus Ecclesiae coordi
navit , 8: ipsemet infantulos erudiebat; ut Gothorum Patrum histo
ria, 8, antiquae Icones significant. Revera Cantus Eugenianus sub
systhemate maximo erat fundatus, S. Gothicum denominamus ; quia }

non solum usque ad invasionem Saracenorum , sedetiam tempore eo


rum dominationis, licet corruptus, permansit : ob id jure haeredita
rio haec Ecclesia Toletana Сantum Gothicum , 8. ejus intellectum in
perpetuum sibi vindicavit; S. S. Pii V. decreto Мissali apposito Сan
tum Тоletanum per universam Hispaniam retineri indulsit, motus
precibus nostri Сatholici Regis Philippi П.
Ratione, & exem
piscomprobatur
Сantus Eugenianus, quem nunc Меlodicum appellamus duplicis
modi est; glossae simplicis, 8, duplicis : glossa duplici utimur ad
omnes festivitates per annum ; glossa simplici ad Ferias, Responsoria,
8. Тractus: exemplo res clarior fiet. Еn Glossa duplex in Graduali
ad Мissam Sanctorum Apostolorum Petri , 8. Рашli.
Ut
-

- - -- - . , »; -
:
-
"н"." г. - - - - - -

-
* . " "
-
- - - - - -
* * * * * *
, " 1

//aja 9
С
/аторит RтедEии, и/М,
- - - - С "
- -

Gкирилл Е. - *

fl/ ("Я С? or.

в— е - - С — у.
г

-
Go, ду/ar /дду елает 7ётит
". С- -
.

со л, а и в
С — 4— —и с

| С? О.У.
(ххх)
Ut majori, qua possit, perfectione canatur, observandum est
primo circinum , seu mensuram brevem , sed non multo praecipitem
esse debere. Secundo omnia, duae tibi exhibentur sub ambabus Glossis
exequi debere ligata: verum numquam punctum aliquod feries, guia
melodiam toles. Теrtio trinata, quae assignatur his litteris tri , non
debere plus temporis perdurare , duam valor figurae super quam
posita sunt ; sive cum punctulo sit, sive absque illo perduraret.
Оuartonusquam in puncti alicujus Glossa, nec in atomo a punctua
tione discedes; duia in hoc extat praefati Cantús harmonicum melos.
Оui de expositione textüs, sive de Glossa Cantús Eugeniani du
bius sit, ad hanc Ecclesiam Toletanam accedat; 8, post tot trans
acta saecula memoriam ejus retineri mirabitur.

КА
J А N U A R I U S.
НАВЕт DIES 31. LUNA 3o. NoХ НАВЕТ ПОКАS 1б. pips увко 8.
jam prima dies estis, S septima fine minetur.
Аureus| Ка!.
ПUППСГ.

ii) стксUмcisio ромINI. sex capparum x


} 1v -
Оfficium Jejuniorum Kalendarum Januarii observatur his tribus diebus.
xj iii
1

xix Non Vigilia. * - -- А


t

vii) vii) kна pépini. sex capparum, -

v1) Juliáni & Basilissae vel Сomium eius quatuor capparum.


xvi v)

1V

xiii ii
1
1)
ia. остAVА ЕРШРНАNIAE. quatuor capparum. Sandōrum Quadra
ginta märtyrum. novem lectionum, -

xix Кalendas Februarii.


xviii
xviii хуц
vij ху)
XV

XV xiv Sebastián & eius Сopitum, sex capparum. -

iv xiii Аgnétis 8. Еmerentianae virginum. novem 1eaiónum.


x1) Fructuósi Augйrii & Eulбgii. novcm lectionum.
vij xj Vincentii martyris quatuor capparum.
1X

ix vii) Вabilae Episcopi, 8 trium Puerórum. novcm lectiónum.


vi
xvi) vj
vj Тyrsi martyris, поyem 1ediónum.
- - - - - - - -
1V

xiv ii)
С}}
ii) }

КЕ
В Е В R U А R I U S.
НАВЕТ DIES 28. LUNA 27. NОХ НАВЕТ
horas 14. dies vero то.

Аst Februarii quarta est, praecёdat tertia fineт.


Аureus
пuner.
d|КаI. | I
xj е |iy || 2|РURIFIСАТО SANСТАЕ МАRIAE. sex capparum.
xix f (ii) | 3
" АКы
А|Non.| Алан
5|Аgathae мин
virginis 8«им
martyris. sex capparum.
хуj |b|viii | 6 . . . д" . в

V c vij | ? Dorбtheae virginis 8 martyris. sex capparum,


d vj 8
xiii le v 9
ij f|1v | по |

g|iij 11 - e и

х ||А|ii |12|Eulaliae virginis Barchinonensis. novem lectionum,


b ia. 13
xviii (с хvj 14 Кalendas Маrtii.
vij d |xy |15 Sol in piscibus.
e |xiy |16
xy |f|xij 112
iy g|xij |18
а xj 19
xi b |x 12о
i С 11х 2 I - А

d|vij |22|cathedra Sancti Petri. sex capparum.


ix e vij |23
f|vi }млтив АрбStoli.sex capparum.
xvij ig |v 25 -
vi А|iy |26
b|ij |22
xiv cli 28

Locus bisséxti in anno bissextili quacümque die evénerit Festum santti Маthiae in tali
jejunétur Vigiliaetus, 8 in sequenti die celebretur, & serveur Festum; 8, si Sabbato
evenerit, ipso Sabbato celebretur & jejunetur Vigilia ejus , & servetur in sequenti die
Dominico.

МАR
М. А R Т I U S.
НАВЕТ DIES 3 п. LUNA 3o. NОХНАВЕТНОRAS 12.
dies vero 12.
Аureus) ||Ка1.
nйmer.
ii d 1

e vi 2
xj f v 3|Неmеtérii 8 Сeledбnii martyrum quatuor capparum,
g liv | 4
xix А|ii; 5
vii) b i 6
с "Non.| 7
xvi d vii | 8
v e vij | 9
f vi |по
xiii g п 1

ij А|1v ! 12
y b ii |13
к c fij |14
d Idus.|15
xviii je izvij (16) какndas Aprilis.
vi f xvi |17
* ху (18
ху А|xiv 119
iy b хіij |2о
с xij |21
xii d x} |22
} е X 23
f fix |24
ix g vij |25
А уij 26
xvii b vi 22
vj c v |28
a liv |29
xiv |e|lij |3o
iii f|j |31

e арri
А Р R I L I S.
НАВЕТ DIES 3o. LUNА 29. NОХНАВЕТНОRAS по. й

cies vero 14.


Аureus
пбmer.
g|Ка|.| 1
x; А}fy 2
b|ii | 3 L

xix |с|ij | 4 .
viii {d Non.| 5
хуi |e|viii | 6 }
y f|vi | z \

g|vj | 8
xiij |A|v | 9 }
i; b liv |по }
с|iii 11 п
Х. d|ij ||12 1

е Пdus.|13
xviii |f|xviii|14 Кalendas Maii. ni
vi g|vxij |15 }
А|xvi |16|Sanctae Engratiae, vel decem 8, оёo martyrum.
ху b|xy |17 1,

iy с хiv (18 }

а|кіij |19
хj e |Х1} |2О
j f } 2 I |
9 |x |22
ix А|ix |23 П

b|viij |24 1

xy} |С (VI) 25
vi } ci } 26 - }
е jv |27 - }
xiv {f |iy |28
й |a|i |29 }
А|j |3o
x:

МА
М А J U S.
НАВЕТ DIES 3 п. LUNA 3o. NОХНАВЕТНОRAS 3.
dies vero I б.
Аureus
пümer.
xj Кat. Тоrquati8; сбmitum ejus Episcopórum.novem lettiönum,
vj Felicis Diaconi Нispalénsis. novem lectionum,
xix V Inventio sanctae Crucis. sex capparum.
vii) 1v
ii
xvi *j
V Non.
viij
хі ij V 1)
1
ij vj
Х 1V

iij
xviii 1)
vij Пdus.
xvi) Кalendas Jйnii.
XV xvi
iv XV

xiv
xij xiii Sandorum Сyriaci & Paulae martyrum.
x1)
х)

xvij viii
vi vi
vj
xiv
ii) iy
iii
xj *j

e2 JU
J U N I U S.
НАВЕТ DIES 3o. LUNA 29. NOХ НАВЕТ НОКАS 6.
dies vero 18.
Аureus
пбщег.
Ка".
xix iy

vii) iii
1
ху)
y No
vii
xij vi)
} vi
y

x iy 1

ij
xviii
Пdus.
vi
хуij Кalendas Jйli.
XV xvi
iy xvi
ху Аdriani atque Nataliae. novem 1egiónum,
xij xiv
} xiii Gervasii 8, Protasii martyrum. novcm lectionum.
x}
fх x}
Х

xvi ix 23 Dominica pro adventu Sancti Joannis Варіistae.


vi vii) 24 Nativitas sancti Joannis Baptista. sex capparum.
vц 25
xiv 26
v)
ij ту 27 Sancti Zoili martyris.
iy 28

x; iii 29 Apostolorum Petri & Pauli. sex capparum.


} 3О
J U L I U S.
НАВЕТ DIES 3 п. LUNA 3o. NОХ НАВЕТ НОRAS 8.
cies vero 1б.
Аureus) |
пlimer.
xix g|Ка!. | 1
viiiJ Аtvi
b } 2
3

xvi С |1v 4
V d ii | 5
e li; 6
xij |f|Non | z
ij |g viii | 8
Аtvij | 9
x b v) 1О

С у I и

xviii id iv 12 Sanctae Маrtianae Virginis. novem 1ectionum.


vij e fij |13
f lij |14
XV g|Пdus.[15
iv Аjxvi |16|Кal. Augusti. Justa & Rufinae virginum 8 martyrum quatuor capparum,
b xvi 17 - - -

xij с |ху | 18
} d xiv 119
e xiii 20

ix f|xi 21 Sperati vel сбmitum ejus. novem 1e8tiónum.


g xj 22!
xvij (А|x 23
V b|ix |24|Сhristinae virginis 8 martyris novem fectionum. -

c viii |25|Сhristophori 8 сбmitum ejus martyrum. noven lectionum,


xiv id vii (26
iiiJ le y
f vi |27
28

xj g|iv |29
кіх А|iij |3o Sancti Cucufāti martyris.
b lij |31

e3 АU
А U С U S T U S.
нАвкт DIES 31. LUNA 3o. Nox НАВЕтнокАs по
dies vero 14.
Аureus Ка!.
nйmer.
vi С Felicis martyris поyem 1ediónum.
ху) d iy
y e ii
f 1)
xiii Non.
8
ii |vii Sanctörum Justi8. Раstóris martyrum.
vij
Х С vi
d 9
xviii e 1V 1О Sandi Laurentii martyris sex capparum.
vi f iii 1 I

ij
* |Idus.
12

ху I3 Нipрбlyti Маrtyris. quatuor capparum.


iy ь xix I4 Кalendas Septembris.
С
xviii П 5 АSSUMPTIO SANСТАЕ МАRLE. sex capparum.
id хуц 16
xй e ху,
17
f XV 18
1х xiy 19
8
|xiii 2О

xvi хи 2 I
С 22
vi х)
d 23
xiv e АК
24 Вагtholomai Арбstoli. sex capparum.
iii f vii 25 Genèsii martyris novem 1e&iónum.
g vi 26 Gerбntii Episcopi. novem lectionum.
x; 27
xix ь 28 Аugustini Episcopi 8, Dodoris. sex capparum,
С
29
vii d 3О
e
3I

SЕР
S Е Р Т Е М В Е R.
НАВЕТ DIES 3o. LUNA 29 NoХ НАВЕтнокАS 12.
dies vero 12.
Аureus Ка!.
ПUIIlcГ,

xvj
V : 1V

ij
xiii 1)
ij Non.
viii
Х
vi)
vj
xvij
vij 1V 1 Оfficium jejuniorum Каlendarum Septembrium antefestum Sancti Су
priani observatur his tribus diebus. -

ij | I
XV ij |12
iv Пdus.|13 Кalendas Обtбbris. Сypriani. novem lectionum.
xvij|14
xij xvii |15|Euphémiae virginis 8 martyris. novem lectionum.
xvi |16
хv |17
ix xiv | 18

xiii 19
xvij xij |2о|Мацhaeі Арбstoli. sex capparum.
vi хj 21

xiv ix |23|Decollatio Sancti Joannis Baptistae sex capparum.


iij vij (24
vij (25
v} |26
xix
iv |28|Мichaelis Archangeli. sex capparum.
viij ij |29|Нierбnymi Presbyteri & Confessoris. sex capparum,
ij |3o

ОС
О С Т О В Е R.
нАвет опsз. LUNA зо. Nox НАВЕтноклS 4.
dies vero 1o.

Аureus
nimer.
xvi (А|Кal.| * Sandorum Verissimi, Маximae, 8 Jüliae martyrum.
v b|vj | 2 -

xiii С |v 3
ij d hy | 4
е |ij | 5
x f (ii 6
9 Non 7
xvii Alvij | *
vij b vi | 9
с vj ПО

XV d V 11

iy е |iy i I2
f lij |13 Sandorum Fausti, Januarii 8, Мartialismartyrum.
xij g } I4
j А|Idus. 15
b|кvij|16 Кalendas Novembris.
ix с ху) |12|Sandorum Cosme & Damiáni martyrum.
d xv |18|1.uce Evangelistae sex capparum.
хуij |} xiy 119
vi f|xiii |2о
8 }xij 21
xiv
iii
6 xjх 22 - - -

|23|Servandi 8: Germani martyrum. novem 1ectionum.


С 11х 24 -

x; d viij 25
xix e vij (2б).
f vi 22[Vincentii & Sabina & Chrysleia martyrum sex capparum.
vij (8 у 28 Арostolórum Simónis 8 Jude. sex capparum.
6 iv 29 - y - -

xvi ій зо|SanaiМагсен manyris.


V с|ij |31


N О V Е М В Е R.
нАБЕТ DIES 3o. LUNA 29 NoХ НАВЕТ НОКАS о.
dies vero 14.
Аureus
пйmer.
Ка1. | I
iy 2
xiii
*j ij | 3
x КОn.| 4
5
vij | 6 Оfficium jejuniorum Kalendarum Novémbrium ante festum Sanai
xviii vij | 7 Мartini observatur his tribus diebus.

vij vj 8
V 9
ху iy | ПО
II Мartini Episcopi & Confessoris. sex capparum,
iy
}iij - - - - - л м . -

12|АЕmilianiАbbatis. novem 1eaiónum.


dus. 13
хі Кalendas Decembris.
xviii|14
хуij 15
ix хуf|16
ху" |12|Асiscli & Vitóriae martyrum. novem 1eciónum.
хуij xiy |18|Sancti Romani martyris.
xiii |19 Sancti Crispini Episcopi 8, Сonfessóri
s, поyem 1eaionum,
vj
xi) 2О

xiv хj 21
ij х |22|Сеciliae virginis 8 martyris. sex capparum.
ix |23|Сlementis Papa 8 martyris. sex capparum.
xj vij (24
xix
vj 25
v) 26 -

viii
iv 28
iii. 29 Saturnini martyris. sex capparum.
xvi
} :} } ij 13о Sancti Andrée Apostoli. sex capparum.
ТО Е С Е М В Е R.
НАВЕТ DIES 3 п. LUNA 3o. NОХ НАВЕТНОRAS 16.
aies vero 8.
Аureus
nйmer.
xiii Ка1,
1V
ij
iij
x 1) Вärbarae virginis 8 martyris. sex capparum.
Non.
xviii vii Sancti Nicolai Episcopi 8, Сonfessóris. quatuor capparum,
vij vi)
vi
ху Leocadiae virginis. sex capparum.
iv iy, Еulaliae virginis & martyris. novem 1egiónum.
iij
xй ij Еugéniae virginis 8 martyris.
J Idus.
xix Кalendas Januarii. Justi8. Аbйndi martyrum. novemlectionum.
ix xviii
xvi)
xvij ху)
vi XV АNNUNTIATIO SANСТАЕ МАRIAE VIRGINIS. sex capparum.
xiv
xiv xiii
iii x1) Тhome Арбstoli. sex capparum.
xj xj
xix 1Х

vii) 25 Nativitas Dбmini nostri Jesu Christi. sex capparum.


viii vi) Stéphani martyris. sex capparum.
v) 27 Joannis Арбstoli & Evangelistзе. sex capparum.
28 Sanctorum Innocentum.sex capparum.
xvi
1V 29 Jac6bi Fratris Dбmini. sex capparum,
ij 3О Jacobi Fratris JoannisАрбstoli & Evangelistae sex capparum,
xii) } 3I Сolйmba virginis. novem 1e3iónum.

н"

КЕ
R Е С U L А.
Ncipiunt Horae canéndae vel recitândaese per hunc modum: Primo dicitur Psalmus,
сündim REGULАМ Мaximi Doctoris sive Vespertinum, quod idem est; quo fini
Нispaniae Beatissimi Isidori,acegrégii con io, Presbyte dicit: Dбminus sit sempervo
fessoris Ildephбnsi Toletani Praesulis ma biscum ; в. Еt cum. Еtstatim dicitursonus,
gistri, non prout antiqui ea Regula frue si sit Festum; quia dies Ferialis caret Sono:
bantur simpliciter, sed secundum quid: nam nisi in tёmpore Resurrectionis, qui propter
antiquitis duбdecim erant Horae assuetae in solemnitatem dicitur: Quo finito; Dбminus
die, ut in Libris antiquis osténditur, prae sit Semper , ut supra, 8: immediaté dicitur
ter quaedam alia, quibus ipsi Antiqui ute una Antiphona sine Alleldia, cum Versicu
bantur in node, scilicet in principio noctis, Iosibiadjйncto, 8, cum Glória Patriutin
8. ante lectum, 8: in aequinбctio sive in mё férius in suo locopatёbit; Ierum, Dбminus
dio noétis , 8 in surrectione lecti; quae sit Semper» 8:c. Et continuo dicituralia An
quidem apud modérnos abjecta, 8, resécta tiphona, cum Allelaia, quae Lauda dici
sunt : sedeo modo, quod modernieam рго tur i, cum Versiculosibiadjincto, 8; Glб
seguintur, & exércent, prout in processu pa ria Patri: quibus peractis, séquitur Нуm
tёbit. Et auia pauci sunt, auі Огdinem ip nus: Ipso finito, séguitur Deprecatio, seu
sarum Ноrarum custodire, & ordinaresciant Supplicatio , &с. Оrémus ка}}
propter negligéntiam , & multorum incй Statim sequitur Сapitula, oratiōne Domini
riam ; eo quod non curant nisi de redditibus ca succedente, scilicet : Рater noster. Еt ne
Еcclésiae recipiéndis; 8 quia plura bona nos. Sed libera. А malo nos libera, & di
adificia de facili сбrruunt post multum tёm catur, ut scriptum est in ordinatiōne Но
poris lapsum, nisi sibi remёdium adhibea rarum. Еtstatim séquitur Benedictio, ante
tur: idcirco guidam imperitus Cléricus 8, cedёndo : Нumiliate vos benediaідні: 8;
indignus, considerans istud Орus Sanctum continuo séquitur Lauda cum Versiculo
acplenissimé devotum , & a tanto Praesule sibi adjuncio , & Glória: Оua perdaa,
divina mentegratia éditum, ne evanescat, aebet dici una Оritio de Matutinis, quam
sed in memбriam hбminum redeat, tactus сйmque récitans volierit, excepta prima,
motu 8: instinciu pietatis , ad gloriam & lau que jungitur Matutinario, quae numquam
dem Trinitatis , & Jesu , 8 Маrіае Маrris, mutatur de suo prбprio loco ; Еt statim
8. honorem Summi Praedicti Confessóris, 8, funt Commemoratiбnes, guae sunt in con
ad illuminationem praesentium Clericorum, suelйdine, vel accidunt de novo. Еt scias,
8, futurorum, juxta suae scientiae pauperia quod in Vesperis debes tu, vel quicamaue
tem, 8, sui intellectus imbecilitatem, Di volterit istam Regulam, vel Officium hu
vino auxilio invocato, eogue praefulgénti, jus Regulae exercere, in modum praedictum
hanc Normam , prout séquitur, сбndere la procedere. Licet plura sint Vespertina, Soni,
boravit,8 de littera Góhtica hunc Сбdicem Аntiphone, & Laudes in ordinatione histo
transtulit, & reportavit. riarum, non debet dici nisi unum Vesper
REGULA SEQUITUR ТАLIS. tinum vel Psalmum, quod idem est, 8 una
Iauda. Antiphona est, que dicitursine Al
Dies, sivesit Festivalis, sive privata sem Ieidia ; 8 Lauda, quae cum Alleluia dici
per Ногае incipiunt in Vesperis, ante diem; tur: Еt hoc intelligitur in Festivitatibus, quae
8, initium, sive principium, fit per invoca non habent Proprietates; quia in illis, quae
-

tionem Jesu Christi , Оratione Dominica habent, орбrtet ita dicere, sicut ibi ordi
raecedente , submissa yoce sic dicendo: natumest; quiaaliquae Festivitates sunt,quae
куi eléfson , Сhriste eleison, Кyrie elei excedunt istum modum in Antiphonis, 8t
son. Раier noster. Еtalia voce: In nбmine Оratiбnibus. In Matutinis similiterest inci
Domini nostri Jesu Christi Iumen cum pace. piéndum, ut in Vesperis: 8, séquitur Ма
в. acircumstantibus. Deo gratias: & Présby tutinarium, 8, psalmus, Мiserère mei Deus,
ter dicit: Dбminus sit semper vobiscum. cum Огаiione sibi juncta, 8, tres Antipho
в. Еt cum Spiritu tuо. Еt Отdo Vesperó—
па, cum suis Огаіionibus, statim séquitur:
rum, sive sit Festum, sive non, séquitur 5. in aliquibus Festivitatibus cum Oratione,
SСА
scilicet solémnibus; p6stea Сánticum : p6 die äliud Festum magis solémne evénerit,
stea Benedictio; postea Sonus; postea Lau de eo dicatur : 8, proximiбri die privatoce
des: Statim sequitur Prophetia ; 8, continuд 1ebreturaliud. Еt si illud Festum, de quo
Нуmnus; 8: inde séquitur Supplicatio, sci presenti celebratur, valentius sive majoris
Iicét, Оrёmus Redemptórem: p6stea Capi solemnitatis fierit, quam illud de quo de
tula, póstea Lauda, quae dicitur in fine Ve bet fieri celebratio, de istoprincipali Festo
sperorum : 8 statim dicitur Benedictio, quae cicantur Vesperae: ita guod Lauda tiltima,
in Vespera dicta fuit ; 8 statin funt Com— cum Оratione Мацutinali, sit de Festo fu—
memoratiбnes, quae sunt in consuettidine: tйro celebrando, vel de eo, quod sequenti
nisi sint solémnes Festivitates. Еt Vesperis die debet celebrari. Еt si talia Festa evё—
finitis, dicitur: Vespere, manё, 8 meridie, nerint, quae habent Оctavarium sectindum
cum sua Оratione ; 8 in Маtutinum, Аd Régulam Gregorianam, tipotё Festum San
annuntiandum mane, cum Oratione sequên ctae Mariae, & Sancti Joannis , 8. Ароsto
te: 8, in Completбriis, Сustбdi nos, Dбmi Iorum Petri & Pauli, 8, similium, ob re
ne, ut pupillam бculi, cum Оratione sibi verёntiam ipsorum, diebus privatis interpб
juncta: 8, sic impléntur praedictae Ногае, ех sitis, de solemnitatibus illisНoras celebrare
céptis Dominicis diebus quia in principio орбrtet ; licet non ita solemnier ; praeter
Мatutinorum alia est ordinatio; quia dicta quam in Octava die Etsi in illa die Обta
oratione Dominica , & In nбmine Dбmini varii füerit aliquod Festum , dicatur de
nostri Jesu Christi, 8:c. incipimus 8, dici Обtavario in praecedenti die. Еt si forté in
mus Hymnum, AEterne rerum Сбnditor, una die duo Festa aequalia, vel quasi, evё
cum sua Огайдne sequente; Еt statim se nerint, ut sunt Festum Philippi & Jacobi,
quantur tres Psalmi, scilicet : Dбmine, quid Festum Sancti Torquati, vel similia; Fe—
multiplicati sunt? Мiserère mei Deus, se— stum, de quo habetur Proprietas, debet ce
сündum, 8: Мiserère mei LVI. cum suis Iebrari, nisi füerit Vocatio illius Festi in
Аntiphonis ; 8: inde Оratiōne guae séqui illa Ecclesia i guia illud debet solemniza
tur ; 8: indё бmnia alia, ut in aliis Ма ri, de quo habetur Vocatio; 8: in sequёп
tutinis. Еt si in diebus Dominicis princi ti, dealio. Еt si Dominicis diebus con
palibus, qui quasi historiales habentur, üt currentibus, Festum evénerit, praetermitta
pote in Adventu, velin Quadragésima, vel tur dies Dominicus; guia satis habebit lo
in talibus guae mutari non possunt, aliquod cum per annum , & Festum ipsa die cele
Festum evénerit, mutetur Festum, 8 alia bretur. Iiem de Jejuniis in suis locis vide
clie sequenti celebretuг. Еt si forte sequenti bis.

Пn
In nomine Patris, 8 Filii , & Spiritus Sancti. Аmen.
1 n с 1 р i т

В R Е V I А R I U М
Ар pЕвіті рERSoLVENрUм

DIVINUм о FFтстUм
s в сUN pйм к всv L Ам

В ЕАТ ISSIМI I S I D О R И
АкснIEpiscop1 нlspАцвNsis.
IN DОМ IN1СО РRI МО picat Presbyter. Dбminus sit semper vo
АТ)VENTUS DОМIN1. biscum. В. Еt cum.
Аd Vesperos Incipiat Presbyter cum sig Antiphona, Alleidia, Audite, pбрuli om
по crucis. -

nes, quia Dominus egrédiens de loco suo,


In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi lumen descendet, concilcans extrema terrae. У. Аш
cum pace. В. Deo gratias. dite. haec omnes gentes : auribus percipite,
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vo qui habitatis orbem. P, Quia Dбminus egrё
hiscum. В. Еt cum spiritu tuо. .diens. 3. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio,
Isto бrdine incipianir бmnia officia, ex 8. Spiritui Sancto in saecula saeculorum.
"cépto de defunctis. Аmen. Р. Еt descendet, concilcans.
Lauda. А solis ortu usque ad occasum, picat Presbyter, Dominus sit semper vo
Р. Laudabile nomen Dбmini. У. Sit nomen biscum. В. Еt cum &с.
Dбmini benedictum, amodo, 8 usque in Lauda, Allelaia. Мitte nobis auxilium de
aetérnum. Р. Laudabile nomen Dбmini. sancto: 8 de Sion tuère nos, Dбmine. Р. In
Оratio, Фuactimque die invocaverimus te, alleldia,
. Еus, cujus nomen est benedictum a allelüia. У. Laetabimur in salutari tuo: 8, in
solis ortu usque ad occasum , reple nбmine Dei nostri magnificabimur. Р.Еt de
cor nostrum scientia , 8. ori nostro tuae lau Sion tuere nos, Dбmine. У. Glória, 8 ho
dis officia députa: ut, sicut omne per aevum nor, &с.Р. In quactimque dieinvocaverimus.
débito honore benediceris, ita ab ortu so Нуmnus,
lis usque ad occasum сбnsono cunctorum Нristi catérva clamitet
ore laudéris. В. Аmen. Реr misericбrdiam Rerum parénti prбximas,
tuam, Deus noster, qui es benedictus, 8t Оuas esse sentit, gratias,
vivis, 8 бmnia regis in saecula saeculorum. Laudesque promat maximas.
В. Аmen. Vatum poli oracula
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vo Реrfecit olim tradita,
biscum. В. Еt cum spiritu tuо. Сum nos redémit tinicus
Еt nota, quod in fine бmnium Orationum Factoris orbis Filius.
debet semper dici modo supradicto. Verbum proféctum, prбditum
Sono. Venite, exultёmus Dбmino: jubilé Тulit reatum criminum;
mus Deo salutari nostro. У. Рraeoccupemus Sumёnsque nostrum pilverem,
faciem Dei in confessione , 8 in psalmis Моrtis perёmit principem.
Р. Jubilemus Deo. А matre natus tempore; -

А Sed
2. Dominica prima
Sed sempitérnus a Patre, lintas tua , sicut in caelo , 8 in terra.
Duabus in substantiis В. Аmen. Раnem nostrum quotidianum da
Реrsöna sola est ntiminis. nobis hбdiё. В. Оuia Deus es. Еt dimitte
Venit Deus factus homo, nobis débita nostra, sicut, 8, nos dimitti
Nitéscat ut cultu novo, mus debitбribus nostris. В. Аmen. Еt ne nos
|Renatus in nato Deo, indicas in tentationem. R. Sed libera nos a
Factus novus verus homo, malo. - - |

Natalis hincob gaudium Dicat Presbyter.


Оvans trophoeo, géntium Iberatiamalo, confirmatisemper in bo
Renata plebs per gratiam, no tibi servire mereamur Deo, ac
Наеc festa praebet annua. omino nostro. Рone, Domine, finem pecca
Аdventus hic solémnibus / tis nostris : da gaudium tribulatis: praebe re
Votis feratur бmnibus, - demptionem captivis: sanitatem infirmis: re
Оuos sustinére convenit, duiémque defünctis. Сoncéde pacem 8, se—
Тanti Dei glбriam. curitatem in бmnibus diebus nostris: frange
Sectindus ut cum coeperit, audaciam inimicorum nostrorum : exaudi,
Оrbémque terror presserit; Deus , orationem servorum tuorum бm
Succürrat haec humillima nium fidélium christianorum in hoc die, 8:
Susceptóris dignitas. in бmni tempore. Реr Dбminum nоstrum
Deo Patrisit gloria,
Еjásque soli Filio,
Сum Spiritu Paraclito,
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum
vivit , & regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus per бmnia semper saecula saeculorum.
|
In sempitérna saecula. В. Аmen. - }
Respóndeat Chorus. Аmen. Dicat Présbyter. Нumiliate vos ad bene k,
Supplicatio. dictionem. Ві sit semper vobiscum.
Rémus Redemptórem mundi Dбminum в. Еt cum spiritu tuо. -

О nostrum Jesum Christum, cum omni Notändum est, quod quotiescйmque v3.
supplicatione rogemus: ut nos gratia adven nerit Liberatia malo, debet dici, sicut hic
tus sui propitius justificare dignetur. В.Ргае dictum est supra, usque ubi dicit : Bene
sta aetérne omnipotens Deus. dictio.
picat Presbyter. Кyrie eleison. В. Сhris Dicat Presbyter. Веnedictio. Ц
te eleison. Кyrie eleison. ristus Dбminus, qui ad redemptiōnem
Notändum est, quod post Supplicationem Сн
nоstrаm venit, non mutatione loci,
debent diciisti Кyrie eleison, it supra dic sed veritate hбminis assйmpti; clarificandos
tuin est. nos attolat in glбriam regni. В. Аmen. Аt
-

- Сapitula. due idem ad rediméndum véniens, redёmp


Udivimus, Сhriste; confitёmur , 8. tos nos a malis бmnibus servet. В. Аmen.
crédimus, quod de sinu Patris egrё— Еt quбniam ipse humiliatus iniquitatem nos
diens, véneris, ut carnis nostrae vestibulo tram abstulit; ipse gloriosus beatitidinis по
cingereris; liberaturus, scilicet susceptae in bis praemia donet. В. Аmen. Реr misericбr
carnationis mystério, quod perierat natürae diam ipsius Dei nostri, dui est benedictus,
vitiatae contagio. Fac nos, praenuntiata ad 8 vivit , 8 бmnia regit in saecula saeculo
ventus tui gaudia, promptissima surrectio rum. В. Аmen.
nis devotione excipere: ut, quia tu é loco picat Presbyter. Dбminus sit semper vo
patriosecretдque progrédiens salvaturus hб biscum. В. Еt cum.
mines, humanitus properasti ad públicum; Еt nota, quod in fine бmnium Benedic
nos ё loco criminis exeйntes, munditiбres tionum debet dici modo supra dicto.
сбncitum divinitatis tuae prospectёmus exctir Lauda. Оui sedes super chérubim appare.
sum : ut extrema vitae nostrae, nullius discri Р. Veni , 8. salva nos Dбmine. Аlleluia.
minis conculcatione involvens; sic prбvoces У. Оuiregis Israél, inténde: qui dedicis, vel
ut ovem, Joseph. Р. Veni, 8, salva. У. Glб
terrore justitiae, ut solita justifices pietate.
Аter noster, quies in caelis. В. Аmen. ria, 8, honor Patri , & Filio , 8, Spiritui
Sanctificétur nomen tuum. В. Аmen. Sancto in saecula saeculorum, Amen.
Аdvéniat regnum tuum. В. Аmen. Fiat vo Р. Veni, 8 salva nos.
Ога
Аdyênths Dбmini. 3
Оatio. АЕgris salus refinditur,
Еus, DeiFilius, cujus in aetérnum pér Мucro latronis сбnditur,
manet nomen ; quique unum te esse Lapsis fides revertitur.
innotescens Deum ac Dominum , per suscё— Jesu labéntes réspice,
ptae incarnationis mystérium venistiin regem, Еt nos vidéndo сбrrige:
ut redimeres saeculum: da nobis, ita fervё Si respicis, lapsistabunt,
re hujus mystério pietatis, ut perhaec evada Flettique culpa sбlvitur.
mus muscipulam deceptóris: ut, quiАdvén Тu lux, refülge sensibus,
tus tui gaudia diffuso ore praecinimus, sal Меntisque somnum discute:
vatos nos, cum ad judicium véneris, te jüdi Тe nostra vox primum sonet,
ce,gratulemur. В. Аmen. Permisericórdiam. Еtore psalamus tibi.
In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per Glória Patri ingénito,
ficiamus cum pace. к. Deo gratias. Glória Unigёnito,
Sequens commemoratio debet dici in fi Una cum Sancto Spiritu,
пе бmnium Vesperorum per totum annum. In sempiterna saecula.
Lauda. Věspere, 8 manё , 8. meridie. В. Аmen.
Р. Те laudamus, Dбmine. - Огайо, "т

Оratio. Тёrnum teauêtórem, 8 Сonditórem


Оmine, Dus omnipotens, qui vès rerumque бmnium Dбminum omnis
pere, 8 manё, 8 meridie unum diem lingua confitetur, & credit: tu enim in prin
vocarijussisti ; 8 , ut sol agnбsceret occa cipio бmnia fecisti: tu ipsa petra Ecclésiae,
sum suum, imperasti ; aperi, quaesumus, in dua culpasnostras defiéntes diläimus: tu
ténebras сбrdium nоstrórum, ut, te radian enim in principio labéntes réspice, 8 vidén
te, cognoscamus te Deum verum 8, lumen do nos сбrrige; ut nostra vox tibi semper
aetérnum. В. Аmen. Реrmisericórdiamtuam. insonet in atriis tuis, 8t resólvere mereamur
Трicat Presbyter. In nбmine Dбmini nostri tibi. Propter clementiam tuam pétimus, in
Jesu Christi perficiamus cum pace. В. Deo efabilis Deus, ut super nos vigilet custбdia
gratias. tua semper angélica: 8, veniéntes ad lucem
Noténdum, quod in fine бmnium Нога cum exultatione a tuo lamine in aetérnum
rum semper debet dici. In nбmine Dбmini, numquam discedamus: 8. electis tuis in aetér
ut hic supra. na gaudia perfrui mereamur. В. Аmen. Реr
АD МАТ UT IN U М. misericбrdiam tuam. -

- - Нуmnus. Аntiphona, Dбmine quid multiplicati sunt


Тérne rerum Сбnditor, qui tribulant me? tu autem, Domine, sus
Noctem diemque qui regis, céptor meuses. Psalmus 3.
Еt tёmporum das tёmpora, Аntiphona Lava me Dбmine ab injustitia
Ut alleves fastidium. mea: 8 a peccato meo munda me, Psal
Рraeco diei jam sonat mus So.
Noctis profúndae pérvigil: Апliphona. Lava me Dбmine ab injustitia
Моctürna lux viantibus, nea: 8 аресcato meo munda me, Dбmine.
А noctenodem segregans. Аntiphona. In te confidit anima mea: libe
Нос excitatus lücifer ra me, Dбmine. Рsalmus 56,
Solvit polum caligine; Аntiphona, In te confidit anima mea: libe
Нос omnis errórum chorus ra me, Dбmine. -

Viam nocèndi déserit. * Оratio, -

Нос nauta vires сбlligit Оmine Jesu Christe, qui credéntes in


Роntique mitéscunt freta: te rediméndo stiscipis , 8. exaltando
Нос ipsa petra Ecclésiae glorificas; plebem tuam ab injustitiae 8, рес
Сanёnte, culpam diluit. catorum vinculis libera:veritatis 8, sapien
Surgamus, ergo strénuё, tiaetuae múnerecordaeorum locupleta; men
Gallus jacentes excitat, tesque sanctifica: ut, sicut in coelo cum San
Еt somnoléctos increpat, étis regnat glбria, sic 8 in nobis maneat
Gallus negantes arguit. salus 8 benedictio tua. В. Аmen. Реr mise
Gallocanёnte spes redit, ricordiam tuam.
А2 Ап
*

4. Dominica prima.
Antiphona, Véniet Dбminusin regem: super confirmasti tibi, advocatum pro nobis exäu
omnem terram erit Dominus unus, Р. Еt ai: ut lachrymarum panis modum habeat
nomen ejus in aetérnum manet. у. Ехultate in flagellis; pottisque compunctionis nostrae
Deoadjutбri nostro: jubilate Deo Jacob. vires non attenuet, sed 8. entitriat mentes.
Р. Еt nomen. У. Glória, 8, honor Patri, Sic. В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
Р. Еt nomen.
I N L А U ID I В U S.
Оritio. Deus, Dei Filius cujus in aetérnum
permanet. Require fol. 3.
Аd Canticum,
Аntiphona 2, Véniet ad locum sanctum Dб
minus, quem vos vultis; 8 Аngelus testa Аudiat terra verba exoremeo. Еxpectetur,
mёnti, quem vos desideratis. Р. Ессе vё sicut plйviaelбquium meum, 8 descendant,
niet Dбminus omnipotens. x. Маgnus Dб sicut ros verba mea.
minus noster, 8 magna virtus ejus: 8 sa— Сanticum Deuteronбmii, Capitulo 32.
pientiae ejus non est nйmerus. Р. Ессе véniet. Тtende coelum , & loquar; * 8 au—
у. Glória, 8, honor, 8іс. Р. Ессе véniet. diat terra verba ex ore meo.
Оratio. Еxpectetur sicut plaviaelбquium meum, *
Нriste, Dei Filius, qui véniens ad lo 8 descendant sicut ros verba mea,
cum бteri Virginalis, verus Angelus Sicut imber super gramen, " & sicut nix
testaméntiagnosceris: concéde nobis, ut fi— supra foenum.
des, qua incarnationis tuae gaudia diffuso С uia nomen Dбmini invocavi: * date ma
ore concinimus, ab omni culpae nostrae nos gnitidinem Dбmino Deo nostro.
débito expiet, cum iterum tead judicium Deus, vera бреraejus, * 8. omnes viae ejus
}

venturum viderimus. Б. Аmen. Реr miseri iudicia: -

сбrdiam tuam. еus fidélis, in quo non est iniquitas, *


Antiphona 3. Véniet desideratus cunctis iustus 8, sanctus Dбminus.
géntibus, Р. Еt videbit eum omnis бculus. eccavéruntei non filii immaculati: * natio
у. Deus manifestё véniet: Deus noster 8, prava 8 perversa. Наес Dбmino retribuisti,
non silébit. Р. Еt videbit. у. Glória, 8, ho Наес plebs fatua 8 non sapiens? * nonne hic
nor Patri, 8 с. Р. Еt videbit. est ipse pater tuus, qui possedit te , 8. fecit,
8 creavit te?
Оratio.
In mente habete dies saeculi, * intelligite
Еsiderate cundis géntibus 6 Сhriste, annos natiónis natiónum:
advéniens, salva pбрulos tibimet con Interroga Patrem tuum, 8, dicettibi; *se
fitentes: ut, qui ad hoc praemium venisti, пібres tuos, 8 annuntiabunt tibi.
ut primum redimeres; ad hoc iterum vénias: С um dispartiret
11sp Excelsus 9
gentes: * G
auemad -

ut credёntestibi pro méritis noncondémnes. modum dispérsit filios Adae,


1. Аmen. Реr misericórdiam tuam. *
Statuit términos géntium * sectindum nй
ту. Veni clementissime Dбmine : succtirre merum Angelorum Dei.
jam , 8, parce fessis: jam miserándo érige Facta est pars Dбmini, plebsJacob : * funi
орpressos. Redemisti vivos: èripe captivos. culum hereditatis ejus Israél.
Аdventum tuum omnis creatura tua expé Sufficientem eum sibi fecit in terra deser
état. Р. Dum hices, absбlve reos:8, dum ta, * in siti calóris, ubi non erat aqua:
véneris, defendenos tuos. x. Veni, Dбmine, Сircumivit eum, 8 erudivit eum , sicut pu
8 noli tardare: relaxa facinora plebi tuae, pillam бculi. * Оuemadmodum aduila prб
8 révoca dispersos in terram suam. P. Dum teget nidum suum,désuper pullossuossedens,
hices. у. Gloria, 8, honor Patri. н. Veni Еxtendit alas suas, 8, assumpsiteos, * 8t
clementissime Dбmine. suscepiteos super scapulas suas.
*
D бminus solus deducebateos:* 8. non erat
- Огайо,
cum illo deus alienus.
- Еniclementissime Dбmine, veni; 8. Imрбsuit in fortitidines terrae * nascentias
y praeroga libertatem opprèssis: excita agrorum,
potentiam tuam ; 8 plebem pósside conqui Stiggerunt mel de petra, * 8 бleum de fir
sitam: dirige vineam, quam per virum plan missima petra. ,
tasti dextera tuae: 8 Filium hбminis, quem Вutyrum bovum, 8 lac бvium cum adipe
agno
Аdventis Domini. 5

agnórum 8, arietum, filiorum taurórum & duo commovébunt denamillia;


hircōrum cum adipe renum, * frumentum, Nisi quia Dбminus stibdidit eos, 8t tradidit
8. sanguinem uvae, eos? * guia non est Deus noster sicut dii
Вibitvinum. Еt manducavit Jacob, * 8 sa illorum : inimici autem nostriinsensati.
turatus est, 8 recalcitravit Еx vineaenim Sodomorum, vitis eorum,* 8.
piléctus: pinguis factus est, * 8. dialaus propago eorum ex Gomбrra:
est, Uvaeorum uva fellis, * botrus amaritidinis
Еt derelinquit Deum, qui feciteum, * 8 re ipsis.
céssit a Deo salutari suo. ira draconum vinum eórum, * 8. furor aspi
Еt exacerbavérunt me in diis alienis , in dum insanabilis.
abominatiбnibus suis in iram concitaverunt Nonnё haec congregata suntapud me, * 8.
me. * Еt sacrificavérunt daemбniis; 8 non signata in thesauris meis? -

Deo, In diem judicii reddam in tёmpore, * cum


peos, quos non novérunt: * novi recentes titubaverit pes eorum:
due venerunt, quos nescierunt reges eorum. Quia propё est dies perditióniseórum, * 8.
треum, quite génuit, derelinquisti, " & obli advénient parata illis. -

tus es qui enutrivitte. Quia judicabit Dбminus pбрulum suum, *


Vidit Deus, 8 zelatus est:* 8. exacerbatus 8 in servis suis consolabitur: -

est per iram filiorum suorum & filiarum. Vidit enim eos fatigatos, * 8 defectosin ob
Еt dixit: Avertam faciem meam ab eis,* 8. ductione, & dissoliitos.
osténdam quid erit eis in novissimo: Еt dixit: Ubi sunt dii tui Israél," in quibus
Quia natio perversaest: * filii, in quibus non confidébas in ipsis?
est fides in ipsis. - pe quorum adipe sacrificiórum edebatis, *
Ipsi in zelum concitaverunt me * 8. non 8 bibebatis vinum libationum eōrum:
in Deum, Exurgant nunc & adjuvent vos, * 8. fiant
In ira concitavérunt me" in idбlis suis: vobis protectбres.
Еt ego in ira concitaboeos, & non in gen Videte, quбniam ego sum Dбminus, * 8.
tem," in gentem insensatam irritaboeos. и non estalius praeter me.
О uia ignisexarsit in ira mea, * 8. exardes Еgo occidam, Si vivere fāciam: * percй
cit usque ad inferos deбrsum: tiam, & ego sanabo, 8 non est qui eripiat
С бmedetterra nascentias agrórum, * 8 in de manibus meis.
flammant fundaménta mбntium. Guia tollam in caelum manum meam, 8, ju
С бngeram in illis mala, * 8 sagittas meas raboper dexteram meam, 8 dicam: + Vivo
consummabo in eis. ego in aetérnum.
Тabéscent fame, 8 esca avium erunt, * 8, Quia exacuamsicut fulgurgiadium meum,*
ténsio dorsus insanabilis eis: 8. sagittas meas consummabo in eis: -

1)entes bestiarum immittam in eis, * cum fu Еt suscipiet manus mea judicium, * 8 red
róre trahentium super terram. фаmjudicium inimicis, 8. odiéntibus me re
А foris interficiet natos eórum gladius, * tribuam.
8 in promptuariistimor, -
1nebriabo sagittas meas sanguine, * 8. gla
Jйvenis cum virgine, * ladans cum stabilito dius meus manducabit carnes,
SeПе. А sanguine vulneratorum, * 8, captivitātes
Dixi: Dispérdam illos: *privabo autem ex a capiteprincipum inimicorum.
бmnibus memбriam едrum. I aetaminicaeli simul cum eo, * 8 adбrent
Nisi propteriram inimicorum suorum, *ut eum omnes Angeli ejus:
non sint longotёmpore super terram: ut non patamini gentes simul cum pбрulo eius, *
consentiant adversarii, 8, dicant: Маnus no 8 confirment eum omnes filii Dei;
stra excelsa est , & non Deus , fecit haec Quia sanguis filiorum ejus defendétur: * 8.
omnia. defendet, 8 reddet judicium inimicis, 8t
Quia natio pèrditiconsilii est, * 8. non est odientibus se retribuet, & mundabit Dбmi
in eis disciplina, nus terram populi sui.
Еt non cogitavérunt intelligere; * hacper Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8, Spiritui
cipient in futuro tёmpore. Sancto.
Quemadmodum persequitur unus mille," & Sicut erat, 8с.
Ан
б Dominica prima
Antiphona reiterétur Audiat terra. li:" praeceptum pósuit, & non praeteribit.
Аd Benedictus, Antiphona. 1.audate Dбminum de terra, * dracбnes, 8t
Вenedictus es Deus, 8t benedictum nomen omnes abyssi.
lóriae tuae. Р. Веnedicite Dбminum omnes Ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempe -

electi ejus:sit nomen sanctum ipsius bene statis: " guifaciunt verbum eius. *
dictum in бmnia saecula saeculorum. Моntes, 8 omnescolles: " lignafuaifera,
Сánticum trium Puerorum. Danielis 3. 8. omnes cedri.
Еnedictus es Dбmine Deus patrum no венiе, 8 universa pécora: * serpéntes, 8t
в strórum : * 8. laudabilis, 8t gloriosus volucres pennatae.
in saecula: }egesterre, 8 omnes pбрuli: * principes, }
Еt benedictum nomen glбriaetuae,*duodest 8 omnes jüdices terrae.
sanctum:8, laudabile, 8 gloriosum insaecula. Jйvenes & virgines: "seniбres cum juniб
Вenedictus es in templo sancto honoris tui, ribus laudent nomen Dбmini:
dui vides abyssos, 8, sedes super sedem re Quia exaltatum estnomen ejus solius. * Сon
gnitui, in firmaménto caeli: * 8 laudabilis, fessio ejus super caelum 8 terram:
8. gloriosus in saecula. Еt exaltabit cornu pбрuli sui * Нуmnus
Вenedicite бmnia бpera Dбmini, caeli,* Аn бmnibus sanctis ejus: filiis Israel, pбрuloap
geli, atque omnes qui estis supra caelos; propinquanti sibi, -

Оmnes virttites, so18. luna, imber 8 ros, * Рsalmus 149.


omnis spiritus, ignis 8 aestus, noctes & Аntate Dбmino canticum novum:* laus
aies, lux 8, tёnebrae, ejus in Ecclésiasanctörum.
Нyems & astus, gelatiбnes 8. nives, "fal 1 atétur Israélineo, qui fecit ipsum: * 8.
gura 8 nubes; filiaeSion exaltentsuper regem suum.
Terra, montes, 8, colles, * 8 бmnia nas 1 äudent nomen ejus in choro: " in tympano
сёntia de terra; 8 psaltériopsallant ei.
Мaria 8, fitimina, fontes, * cete 8: бmnia Quia beneplacitum est Dбmino in pōpulo
duae moventur in aquis; suо: * 8. exultabit mansuetos in salute.
V бlucres caeli, béstiae 8, jumenta, * filii hб Ехuitabunt sancti in gloria: * letabйntur
minum, Israél: sacerdotes, servi Dбmini,spi in cubilibus suis.
ritus 8 animae justorum , sancti 8, hйmiles Ехultatiбnes Dei in fäucibus едrum: + 8t
corde: gladius bis acutus in manibus eorum:
Аnania, Azaria, 8: Мisaё1, Dбmino hym Аd faciéndam vindictam in natiбnibus, *
num dicite, * 8, superexaltate eum in saecula. increpatiбnes in populis.
Аmen. Аd alligandos reges eorum in compédi
Р. Веnedicite Dбminum. Gloria, 8, honor bus: * 8 nбbiles eorum in vinculis férreis.
Рatri, 8с. Ut facient in eis judicium conscriptum : *
Р. Веnedicite Dбminum. gloria haec est бmnibus sanctis ejus.
м А - А.
Sono, Venite, exultёmus Dбmino. Require Рsalmus 15о,
fol. 1.
Lauda, Laudate Dбminum de caelis. Аlle
ТА: Dбminum in sanctis ejus: *
Iaudate eum in firmaménto virtutis
Idia, allelüia. Laudate eum in excelsis. Аlle eius.
Idia, alleluia. Laudate eum in potentatibus ejus: * lauda
Рsalmus 143. te eum sectindum multitudinem magnitidi
Аudate Dбminum de caelis: * laudate nis ejus. -

eum in excelsis. Laudate eum in sonotubae: *laudate eum


Laudate eum omnes Angeli ejus: * laudate in psaltério, 8, cithara.
eum omnes virttites ejus. Laudate eum in tympano, 8, choro:* lau
Laudate eum Sol 8. Luna: * laudate eum date eum in chordis, 8 бrgano.
omnes stellae, 8 lumen. Laudate eum in cymbalis bene sonantibus:*
Laudate eum caeli caelörum: * 8, aquae, duae laudate eum in cymbalis jubilationis: om
super caelos sunt, laudent nomen Domini. nis spiritus laudet Dбminum.
Quia ipse dixit, 8 facta sunt: * ipse manda Glória, 8, honor Patri, & Filio, & Spiritui
vit, & creata sunt. Sancto.
Statuit ea in aetérnum, 8 in saeculum saecu Sicut erat, 8іс.
1ёс
Adventus Dбmini. 7
Léaiolibri EcclesiasticiSalomónis. Cap.24. Supplicatio. Оrémus Redemptórem f 2.
В. Deo gratias. Сapitula,
Ili, qui audit me, non confundetur: Reces nostras ne despéxeris, Dбmine:
4 8. dui operantur in me, non peccant: intende jam, 8 exaudi clementer: ut,
aui elicidant me, vitam aeternam posside qui voce inimici turbati deficimur, Unigё—
bunt. Наес бmnia liber vitae, testamentum niti tui Adventu sacratissimo consolemur:
Аltissimi, 8 agnitio veritatis. Legem man 8, Fide pennigerati, velut colйmba, ad su
davit Мбуses in praeceptis justitiarum , 8. pernatendamus. Еlбnga nos, Dбmine, a sae
hereditatem dómui Jacob , & Israél pro culo maligno, 8 a laqueo inimici custбdi.
missiones. Рósuit David piero suo excitare Реr Сhristum.
regem ex ipso fortissimum, in throno hono Рater noster. Еt ne nos.
ris sedёntem in sempiternum. Qui implevit Dicat Presbyter. Liberati a malo, confir
чuasi Phison scientiam , 8, sicut Tigris in mati semper in bono tibi servire merea
diebus novōrum. Оui adimplet quasi Eu mur Deo, ac Dбmino nostro. Pone, Dбmi
phrates sensum: qui multiplicat quasi Jor ne, finem peccatis nostris: da gaudium tri
danis in tёmpore messis. Qui mittit disci bulatis: praebe redemptionem captivis : sa
plinam sicut lucem: 8 assistens quasi Gehon nitatem infirmis, reduiémque defünctis. Сon
in diebus vindémiae. Оui perfecit primum cede pacem 8, securitatem in omnibus diebus
scire ipsam , 8 infirmior non investigavit nostris:frange audaciam inimicōrum nоstrō
eam. А mari enim abundavit cogitatio eius, rum: exaudi, Deus, orationem servōrum
8 consilium ipsius in abysso magna. Еgo tuórum бmnium fidélium christianórum in
sapiéntia effiidi fitimina. Еgo trames aquae hoc die, 8 in omnitёmpore. Реr Dбminum
in messe defluo. Еgo quasi flavius Dioryx, nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui
8 sicut aquaedictus exivi a paradiso. Dixi tecum vivit, 8 regnat in unitate Spiritus
rigabo hortum meum, 8 inebriabo prati Sancti Deus. Реr бmnia semper saecula sae
mei fructum. Еt ecce factus est mihi tra culorum. В.Аmen. -

mes abйndans, 8t flavius meus appropin Dicat Presbyter. Нumiliate vos ad bene
фuavit ad mare: quбniam doctrinam quasi dictionem. Dбminus sit semper vobiscum.
lucem illuminabo бmnibus, & narrabo illam В. Еt cum spiritu tuо.
usque in longinquum. Реnetrabo inferi6— Iauda, Qui sedes. fol. 2.
res partes terrae, 8: inspiciam omnes dor
Вenedictio,
miéntes, 8t illuminabo sperantes in Deum.
В. Аmen. istus Dбminus, qui ad redempti6
Нуmnus. nem nоstrаm venit non mutatione loci,
Undórum Rex omnipotens, sed veritate hбminisassйmpti; clarificandos
Мundum salvare véniens, nos attбllat in glбriam regni; , Аmen.
Formam assйmpsit сбrporis Аtque idemadrediméndum véniens, redém
Nostrae similittidinis. ptos nos a malis бmnibus servet. Б. Аmen.
Оui regnat cum Altissimo, Еt quбniam ipse humiliatus iniquitatem no
Virginis intrat йterum, stram abstulit ; ipse gloriosus beatitidi
Nasciturus in corpore, nis nobis praemia donet. Г. Аmen. Реrmi
Моrtis vincula disrümpere. sericбrdiam, 8 с. Dбminus sit semper vo
Gentes erant in ténebris: biscum. Б. Еt cum. - -

Vidérunt lumen fulgóris, Fiat commemoratio ad Matutinum. Sc


Сum Salvator advénerit 'quens commemoratio debet dici in бmnibus
Redimere, duos cбndidit. Мatulinisper totum annum.
Quem olim Vatum praescia Lauda. Аd annunciandum mané misericбr
Сеcinérunt oracula, diam tuam, Р. Еt veritatem tuam per no
Nunc vénietinglбria, Сtem. -

Моstraut curet vulnera. Оratio,


Laetёmur nunc in Dбmino, Аnё, Dбmine, oratio nostra pervё
Simul in Dei Filio, niat ad tе. Оuia suscepisti confra
Раratieum suscipere -
ctionem fragilitatis nostrae, concéde nobis
Аdventus sui glória. В. Аmen. diem istum jocündum , pacificum sine scan
da
8 Fèria sectinda.
dalo, sine macula:sine ulla tentatiōne ad 8 terram discèrnere pбрulum suum. Аlle
veniéntes ad vesperam, te collaudamus re Idia, alleluia. у. Deus deorum Dбminus
gem aetérnum. В. Аmen. Реr misericordiam Посütus est : 8 vocavit terram. Р. Аdvo
tuam, &с. Еt fidélium animae omnium de cavit. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Аdvo
functorum requiescant in pace. В. Аmen. cavit. -

Ехейnte Vespera. Lauda. А solisortu. Оratio,


Sono. Venite, exultёmus Dбmino. у. Рrae Еus Dei Filius, qui auditum faciens
occupémus faciem ejus P. In Dбmino. ab extremis terrae, mundo apparuі—
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vo sti in carne; restitue te ipsum mercedem fi
biscum. В. Еt cum spiritu tuо. fol. 1. dei nostrae: ut, qui opus tuum mirabile prae
Аntiphona, Véniet Dбminus cum sénibus de clicamus, mercede illa, quae coram te est,
principibus pбрuli sui Р. Аd salvandospб opulentius muneremur. к. Аmen. Реr mise
pulos. x. Аudite haec omnes gentes: auri ricordiam tuam, Deus noster, 8с.
bus percipite, qui habitatis orbem. Р. Аd In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per
salvandos. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Аd ficiamus cum pace. R. Deo gratias.
salvandos. Fiat commemoratio sicut in primis Vё
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vo speris de Adventu Domini, fol. 1.
biscum. в Еt cum spiritu tuо.
Lauda. Dexteram tuam, Deus, notam fac К ER I А I I.
nobis Alleldia, Р. Еt eruditos сбrde in sa
pientia. Аlleldia, allelüia. у. Deus mani— РО5т PRIMUM DОМINIСUM
fёstё véniet: Deus noster non silébit. Р. Еt рк Арvвмтv оомим I.
eruditos. x. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt
eruditos. Аd Matutinum.

Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Suppli Аntiphona, Dбmine, quid multiplicati sunt,
catio. Огёmus Redemptórem mundi Domi dui tribulant me? multi insйrgunt adversum
num nоstrum. Require fol. 2. me. Psalmus 3.
Сapitula. Оratio,
Еus, cujus aetérnitas tёmpora praescit,
8 бrdinat; qui in plenitidine tёm
porum Dбminum nоstrum Jesum Christum
М Ultiplicati sunt, Dбmine, qui tribu—
lant nos; sed tu multus es in mise
Filium tuum nascitarum ex Virgine désti ricordia, qui éruas nos. In nulloenim formi
nas; ut aetérnus ex te sine tёmpore pródiens, damur ab imminёnti pressйra, si tantum tua
pro nobis Сбnditor nascerétur in tempore; muniamur, Оmnipotens, gratia. В. Аmen.
ut 8, nostra scilicéttёmpora visitet, 8 tem Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum.
porales suae immortalitatis participes reddat; Antiphona . Аuditum facite, pбрulus, in
assistat tibi pro nobis: ut, quos Adventu extrèmis terraenomen meum, dicit Dбminus:
suo mirabiliter
dantissimё ditet. redёmit, múnere suo abun фuia ecce ego vёnio , 8. glória mea illumi
I - -

nabit omnes sedёntes in ténebris, ut sciant


Рater noster. Liberati a malo. Require universae gentes, quod ego sum Dбminus.
fol. 2. у. Аudite haec, omnes gentes: auribus per
, -

. Вenedictio. cipite, qui habitatis orbem. P. Ut sciant


Нristus Dбminus, qui persusceptae my universae. У. Glória, 8, honor Patri. Р. Ut
stérium carnis notam fecit mundoglб sciant universae.
riam suae divinitatis, adventu suo nos vivi oratio. Deus, Dei Filius. Require fol. 3.
ficet a delictis. В. Аmen. Quique in se sus Antiphona 2. Аudi, Daniel, verba, quae lo
сёрit infirmitatemnostram,ipseinnobiscбn фuor ad te: claude sermonem, 8, signa li
ferat misericбrdiam suam. В. Аmen. Еt qui brumusque ad Christum ducem, P. Utaedi
primtim véniens hйmilis redémit mundum a ficétur Hiertisalem, 8 ungatur Sanctus san
crimine; sectindoadvéniens, ab omni nostro ctorum in loco sanctificationis suae. У. Аu
nos reatu justificet. В. Аmen. Per misericór diam quid loquatur Dбminus: quoniam lo
aiam ipsius. duétur pacem in plebem suam. Р. Utaedifi
Iauda. Deus manifèstě véniet, 8, non silé ceturНiertisalem. у. Glória, 8, honor. Р. Ut
bit. Alleldia. Р. Аdvocavit coelos sursum, aedificetur Hierusalem. -

Ога
Adventiis Dömini. 9
Оratio, Si volderit exténdere nubes quasi tentбrium
|- Еus, qui Daniéli ili sancto atфue suum ; & fulgurare limine suo, * désuper
D Prophétae, in peregrinationis reces duoque cardines maris opériet. .

sibus constitūto, futurae pietatis sacramёп Реr hoc enim jйdicat populos, * 8 dates
tum revélas, 8, sermonem claudere praeci cam multis mortalibus.
pis, 8, signatum librum usquead Christum In manibus abscondit lucem, * 8 praecipit
ducem manère instituis; aperi nobis in terris ei, ut rursus advёniat.
pietatis tuae viscera: ut , quidquid in nobis Subter omnes coelos ipse considerat, * 8.
obclusum observavit iniquitas , verbórum Iumen illius super términos terrae. * Роsteum
tuorum apériat véritas : qualiter ad ducis rigiet sбnitus, -

nostri Jesu Christi Filii tui in proximum ас Еttonabit vocem magnitidinissuae; * 8. non
cedéntes praesêpe, ab omni mereamur expia investigabitur, cum audita fierit voxeius.
ri criminum labe. В. Аmen. Реr misericor Tonabit Deus in voce sua mirabiliter, * qui
diam. facit magna 8: inscrutabilia. -

Antiphona 3. Еrit opus justitiae pax, 8, cha Оui praecepit nivi, ut descendat in terra; *
ritas in sempitérnum. Р. Еt sedebit populus 8. hiemis plйviis, 8, imbri fortitidinis suae.
in pulchrittidine pacis. Ipsi vidébunt gloriam Quia in manu бmnium hominum signat: *
Dбmini, 8 decórem Dei nostri. у. Еt erit norint singuli бpera sua. .
firmaméntum in terra: in summis mбntium Ingrediétur béstia latibulum suum, * 8 in
superextollétur super Libanum fructus ejus: antro suo morabitur.
8. florёbunt de civitate, sicut foenum terrae. Аb interioribus egrediétur tempèstas, * 8.
Р. Еt sedebit. у. Glória, 8, honor Patri, 8 с. ab Arcturo frigus.
Р. Еt sedebit pбрulus. Flante Deo concrèscit gelu, * 8 rursus la
- Оratio. tissimae fundantur aquae.
Unciatam ecce vocem jocunditatis Frumentum desiderat nubes, * 8. nubes ad
N 8; laetitiae, quam de tua, Сhriste, in spargunt lumen suum.
carnatione audivimus, ut in nobis dulcióri Сuae illustrant cuncta per circtiitum, * quо
efficiamur charitate fuentiбres , implora сйmque eas volantas gubernantis düxerit,
mus tuae magnitidinis expectantes poten Аd omne, quod praecepеrit illis, * super
tiam ; ut ita in nobis vocis hujus effectus faciem orbis terrarum.
usqueduaque praepolleat, ut non confunda Р. Ессе Deus magnus. -

mur in ea, cum manifestata nobis füeritglб Gloria, 8, honor Patri, 8 Filio, 8: Spi
ria tua. R. Аmen. Реr misericбrdiam tuam, ritui Sancto, 8 с. Р. Nümerus annorum.
Deus noster , 8.с. Dбminus sit semper vobis - Мatutinarium.
cum. В. Еt cum spiritu tuo. В. Veni, Dбmi Аntiphona. In tuo, Deus, limine vidébi
ne, ad liberandum plebem tuam, quia relic mus Iumen. У. Оsténde misericordiam tuam
ti sumus pauci de multis, sicut бculi tui vi scientibuste, 8 justitiam tuam his, qui recto
dent. Р. Еt osténde nobis viam , per quam sunt cordе. Р. In tuo, Deus, limine. у. Glб
incedamus , & verbum , quod faciamus. ria, 8, honor Patri. Р. In tuo, Deus, limine.
У. Qui regis Israél,intende: qui deducis, ve Lauda. Laudate Dбminum in sanctis ejus.
Iut ovem, Joseph: qui sedes super chérubim, Аlleldia, alleluia. Laudate eum in firma—
appare. Р. Еt osténde nobis. У. Glória, 8, mёnto virtutis ejus Alleldia. Psalmus 15о.
honor Patri, 8 Filio, &c. Reiterétur B. Ve Р. Laudate Dбminum. у. Glória, 8, honor
ni, Domine. Рatri , & Filio, 8 с. Р. Laudate eum in fir
In LaudibusadСánticum Antiphona, maménto, 8 с. Prophetia. Fili, qui audit me
Ессе Deus magnus vincens scientiam no non confundetur. Require fol. 7.
stram : numerus annorum ejus inaestimabilis. In бmnibus hebdomadibus sequentibus
Сanticum. job ex 36. capitulo. reguire Prophetiam semper in quolibet Do
Сce, Deus magnus vincens scientiam minico propinquiбri praeterito: 8, fat cur
nоstrаm:* numerus annorum ejus in sus per eam in Matutinis , sive sit in pri—
aestimabilis. - ma Dominica , sive in sectinda , vel in
Qui aufert stillas pliviae, 8 effiindit im tertia, vel in quarta, seu in quinta, vel
bres, adinstar gtirgitum, qui de nйbibus in sexta hebdomada in Adventu Domini
fluunt; * qui praetéxunt cuncta désuper . usque ad Nativitatem ipsius. -

В Нуm
ПО Feria quarta Dominice primх
Нуmnus, Сursu declivitémporis.
Unctarum rerum Оmnipotens 1 Iltimina nunc pêctora,
Мundum salvare véniens, Тuдque amore сбncrema;
ormam assumpsit сбrporis Аudito ut praecónio
Nostrae similittidinis. Sint pulsa tandem librica.
o ui regnat cum Altissimo, Judёхque cum post aderis
Virginis intrat iterum, Rimari facta péctoris
Nasciturus in cбrpore, Reddens vicem pro abditis,
Моrtis vincula disrümpere. Justisque regnum pro bonis:
С 1ória Patri Ingénito, N on demum arctёmur malis
Glória Unigénito, Рro qualitate criminis;
lUna cum Sancto Spiritu Sed cum beatis compotes
In sempitérna saecula. Аmen. Simus perёnni caelibes.
Supplicatio. Оrémus Redemptorem. fol. 2. Рraesta Pater piissime,
Сapitula. Рatrique compar Unice,
Мitte, omnipotens Pater , de summis Сum Spiritu Paraclito
Соеlórum claritatis tuae lumen, Dб In sempitérna saecula. Аmen.
minum nоstrum Jesum Christum, 8 nostro Supplicatio.
rumarcana irradia péctorum : ostende veri Rémus Redemptórem mundi Dбminum
tatem tuam, quae nos a falsis inimici seduc о nostrum Jesum Christum, cum omni
tiбnibus éruat: 8, plebem, quam repйleras, supplicatione rogemus, ut nos gratia Advén
ipse tibi restituat. tüs sui propitius justificare dignetur. к. Prae
Рater noster. Еt ne nos. Sed libera nos sta, aetérne omnipotens Deus.
a malo. -

Dicat Présbyter. Кyrie eleison. В. Сhriste


А malo nos libera, 8: in tuotimóre бре eleison. Кyrie eleison. -

re bono nos confirma Тrinitas, Deus noster, Сapitula.


.quies benedictus, 8t vivis, 8 бmnia regis in Хürge, Deus, qui jüdicas terram , 8.
saecula saeculorum. Н. Аmen. Dбminus sit *, brichio onidinis rege, quos mise
semper vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо. rabili concédere dignatuses бpere, quosque
Lauda. Deus manifestё véniet , & non sile facinora aggravant vitiōrum; tuarum stible
bit. Require fol. 8. va miserationum : ut justitiam tuam, quam
Огätio, coeli annйnciant, agnoscamus, 8t glбriam
Асnos Dбmine justё, 8, sóbrie, 8 pié tuam cum бmnibus populis videamus : ut
in hoc saeculo vivere, ut expectantes inhabitet glбria in terra nostra, 8, sit re
eatam illam spem, 8 Аdventum claritatis demptio nobis, quam alacres fide crédimus
magnificéntiae tuae ; sic per semitas curramus esse venturam.
justitiae, ut mérito accedere possimus ad Рater noster. Еt ne nos. Sed libera nos
aetérnam hereditatem. В. Аmen. Реr miseri— a malo. Аmen.
сбrdiam tuam, Deus noster, qui es bene А malo nos libera, 8: in tuo timöre. it
dictus, 8t vivis, 8 бmnia regis in saecula supra. Веnedictio. Сhristus Dбminus, qui
saeculorum. В. Аmen. Dбminus sit semper ad hoc venit, ut impietates a domo Jacob
vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо. averteret; ad hoc iterum véniet, ut redelintes
In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per adsea mortis potestate liberet. В. Аmen. Еt,
ficiamus cum pace. В. Deo gratias. dui dudum véniens, reconciliare dignatus est
Сommemoratio, ut in Dominico fol. 2. mundum; adjudicium véniens, ab omni nos
Аd Vesperos бmnia dicantur, ut in exeinte poenarum liberet cruciatu. В. Аmen. Ut cum
véspera de primo Dominico de Adventu Dб illo gaudeamus in glбria, quem hic pura
mini fol. 8. excepto Sono, qui in diebus fё fidei incólimus conscientia. В. Аmen. Реr
riis non debet dici, neque cantari ; excepto misericórdiam ipsius Dei nostri, gui est be
in tёmpore Resurrectionis. nedictus, 8, vivit , 8 бmnia regit in saecu—
Нуmnus, Ia saeculorum. R. Аmen.
Еrbum supérnum prбdiens, Lauda Deus manifestě véniet. Require fol. 8.
А Рatre olim éxiens, Огайо. Fac nos, Dбmine, justё. Require
Оui natus orbi subvenis fol. 1 т.
ее
Adventus Domini. П 1

F E R I А IV. nies cum dicibus 8, principibus pōpuli tui


Аd Мatutinum, ad faciendum judicium in glбria majestatis;
Antiphona. Lava me, Dбmine, ab injustitia praesta nobis, ut, cum véneris, non pecca
mea. Р. Еt a peccatis meis mundacor meum. tis restituas vicem ; sed profide, quate cré
Рsalmus 5о. 8, cum ista oratione, quese dimus, aetérnam nos prбvehas ad mercedem.
quitur. oratio. Deus, Dei Filius, cujus in В. Аmen. Реr misericбrdiamtuam, Deus no
aetérnum permanet nomen. Require in fol. 3. ster, 8:c. R. Véniet Dбminus,8 apparebit in
Аntiphona I. In illa фie repléta erit terra médiofiliorum populi sui: de manuimpiorum
scientia Dбmini, quasi aquae maris operien liberabit eos. Р. Еt de morte rédimet illos.
tis: 8, radix Jesse, quae stat in signum po х. Dбminus omnipotens suscitabit nobisjus
рulorum. Р. Ipsum gentes deprecabйntur. tum , 8 ipse salvum faciet pбрulum suum a
y. In sua justitia judicabit pauperes populi, ресcatis eorum.Р. Еt de morte.y. Glória,
8. salvos faciet filios pauperum, 8 humilia 8. honor Patri , &c. Reiterétur B. Veniet
bit calumniatorem. Р. Ipsum gentes depre Dбminus.
cabintur. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi IN L А UD I В U S.
Iio, 8, Spiritui Sancto 8 с. Р. Ipsum gentes. Аntiphona. Fidelis erit domus tua. Р. Еt re
Оratio. gnum tuum usqueinaeternum, dicit Dбminus.
Uxta est, Dбmine, dies Adventus tui, 8: Сanticum. 2. Regит, сар. 7.
jam in jânuis est terribilis hora illa judi Gotuli te de pascuis sequêntem gre
cii. Sileat ergo omnis caro a facie tua, 8, ges , " ut esses dux super pбрulum
meum Israёl:
prolapsiónis suae culpam flétibus diluat: 8, и

.quia nos ista per nos facere non valémus; Еt fui tecum in бmnibus ubictimque ambu
per te id agere confidimus. Ideo poscimus, lasti, * 8 interfёсi omnes inimicos tuosa
ut , qui electos ad te vocando sanctificas, facie tua:
ресcatбres coronandosbeatitidine aeternasus Fecique tibi nomen grande juxta nomen
tollas. В. Аmen. Реr misericórdiamtuam,8с. magnórum * gui sunt in terra.
Аntiphona 2. Соnfortämini in Dбmino, 8 Еt ponam locum pбрulomeo Israё1, 8 plan
in potêntia virtutis ejus per omnemoratió— taboeum, 8, habitabitsub eo, * 8. non tur
nem, 8 obsecrationem in Adventum Jesu babitur amplius: -

Сhristi Dбmini nostri. у. Оriétur in diebus Nec addent filiiiniquitatis, ut affligant eum
ejus justitia 8. abundantia pacis, donec ex sicut prius, *ex die qua constitui jüdices
tollatur luna. Р. Реr omnem orationem. super populum meum Israél:
у. Glória, 8, honor Patri, 8 с. Р. Реrom Еt réquiem dabo tibi ab бmnibus inimicis
nemorationem. tuis: * Praedicitque tibi Dбminus, quod do
Огätio, mum faciat tibi Dбminus. -

Аc nos Dбmine, justё, 8, sóbriё, 8, Сumque complètifierint dies tui, * 8. dor


pie in hoc saeculo vivere, ut expectan mieris cum patribus tuis,
tes beatam illam spem 8, adventum clarita Suscitabo semen tuum post te, quodegre
tis magnificéntiae tuae, sic per semitas curra diétur ex itero tuo," & firmâbo regnumeius:
mus justitiae, ut mérito accedere possimus Ipse aedificavit domum nбmini meo, * 8,
ad aetérnam hereditatem. В. Аmen. Реr mi stabiliam thronum regni ejus usque in sem
sericordiam tuam, Deus noster, 8 с. piternum. -

Аntiphona 3. Сonsolamini, consolamini, P6 Еgo eroei in patrem, * 8: ipse erit mihi in


pulus meus, dicit Dбminus, Deus vester: filium: - -

loquimini ad cor Jerusalem, quia suscepit Еt fidélis erit domus tua, * 8 regnum tuum
de manu Dбmini duplicia. Р. Dicite civita usque in aetérnum ante faciem tuam, .
tibus Juda. Р. Ессе Deus vester in fortitu— Еt thronus tuus erit firmissimus jügiter.
aine véniet. у. Аdvocavit coelos sursum , 8. Р. Fidelis erit. Glória, 8, honor Patri, 8tc.
terram discèrnere pōpulum suum. Р. Dicite Р. Еt regnum ejus. :

civitatibus. у. Gloria , 8 honor Patri. Мatutinarium. *

Р. Ессе Deus. Antiphona. Еmitte lucem tuam , Dбmine,


. Оratio, 8 veritatem tuam. у. Ipsa me deduxérunt,
и

Нriste, Dei Filius, qui 8. olim venis 8, adduxérunt in montem sanctum tuum , 8.
ti nasciturus in carne, & iterum vё in tabernaculatua. Р. Еmitte lucem. у. Glб
В2 ria,
П2 Feria quarta Dominica: primх.
ria, 8, honor Patri 8с. Р. Еmitte lucem. Ut tollat omne nбxium.
Lauda. Laudate Dбminum in sanctis ejus: Еn sursum agnus mittitur.
Аlleluia, alleluia. Laudate eum in firma— Laxare gratia debitum:
mёnto virtutis. Аlleluia. Psalmus So. Pro Оmnes pro indulgentia
phetia: Fili, qui audit me, non confunde Vocem demus cum lachrymis:
tur. Require fol. 7. Нуmnus. Verbum su Secündo ut cum fülserit,
pérnum prбdiens. Require fol. Io. Supplica Мundtimque horror cinxerit;
tio. Оrémus Redemptórem mundi Dбminum Non pro reatu pйniat,
nostrum. Require fol. 2. Sed pius tunc nos prбtegat.
Сapitula. Рraesta, Pater piissime,
Еus, cui omnis terra praecбnans jubi Рatrique compar Unice,
Iat laudem ; cujus glбriam canóra Сum Spiritu Paraclito
psalmi conclamant voce; cujusque terribi— In sempitérna saecula. Аmen.
1em in tuis opéribus fatétur virtutem ; notum Supplicatio. Оrёmus Redemptorem mundi
facito salutare tuum in conspectu бmnium Dбminum nоstrum Jesum Christum.Require
nostrorum. Revéla justitiam tuam, qua possi fol. 2. -

muste nostrumagnбscere creatorem : 8 esto Сapitula.


memor misericбrdiae tuae, qua nоstrorum cri Еus, cujus faciem vidére fidélis omnis
minum mereamur invenire remissionem : ut нd intendit, 8, , duem venire, toto cor },
videntes salutare tuum, jubilémustibi, hym ais desidério concupiscit ; praesta nobis, ut,
num cantёmus in exultatione psalmum , 8. cum visio humanitatis tuae appartierit, cunc
pérfrui mereamur tuae beatitidinis praemio. tis visio divinitatis tuae nos eripiat a tormёп
Рater noster. tis: ut, glorificato in corpore majestatis tuae
А malo nos libera. Quaere fol. по. praesentiam contuёntes, tartareos supplicii
i.auda. Deus manifestévéniet. Require fol. 8. evadamus ardбres.
Огätio. Рater noster. -

Аlvator Dбmine, dui in monte Sion as— А malo nos libera. Require fol. по.
сёndens, Redemptor mundi per suscёр Вenedictio. *
tam carnem ostensus es ; libera populum Еdémptor noster 8, Dбminus, qui,
tuum Israël ab omni inquinaménto nequitiae: nascendo in carne, jugum a nobis
ut, cujus nomen in mundo innбtuit glorio stistulit legis ; сбmpleat in nobis beneficia
sum , ejus misericбrdia non patiatur perire suae pietatis. В. Аmen.
animas redemptorum. В. Аmen. Реr miseri Еt qui de nobis suscepit, quod divini
сбrdiam tuam, Deus noster, qui es bene tati suae conveniret; de suo conferat, duod
dictus, 8t vivis, 8 бmnia regis. in nos praestolatus munificet. Б. Аmen.
Сommemoratio fol. 7. Сt omnes, qui hic priora gaudia Advёn
Аd Vesperos. tus ejus hilari devotione excipimus; sectin
Iauda. А solis ortu usquead occasum, lau di Adventus sui tempore cum Sanctis бmni
dabile nomen Dбmini.y. Sit nomen Domini busexultёmus. В. Аmen.
benedictum, amodo, 8 usque in aeternum. Реr misericórdiam ipsius Dei nostri, gui
Р. Laudabile. est benedictus, 8 бmnia regit in saecula sae
picat Presbyter. Dбminus sit semper vobis culorum.R. Аmen.
cum.R. Еt cum spiritu tuо. Трicat Presbyter. Dбminus sit semper vo
Аntiphona. Věniet Dominuscum sénibus, 8, biscum. В. Еt cum spiritu tuо.
principibus. -
Lauda. Deus manifestё véniet, & non sile
П.auda. Dexteramtuam Deus. Require fol. 8. bit, alleldia. Require fol. 8.
Нуmnus. Оratio. -

Оx clara ecce intonat. Еus Pater omnipotens, qui Eliam pro


Оbscura quaeque increpat, phétam ad confortandas animas dd
Реllantur éminus somnia, bias missurus es; antequam veniat dies tuus
Аb aethere Christus prбmicat. magnus, fac nos ut in nostris iniquitatibus,
М ens jam restirgat tбrpida, per quas guotidie labimur, fundati mérito
Оuae sorde extat saucia: sinё fine vivamus. В. Аmen. Реr misericбr
Sidus refйlget jam novum, diam tuam , Deus noster , qui es, 1);

Аdventus Domini. П3
picat Présbyter. Dбminus sit semper vobis В. Сonsolabitur nos Dбminus Deus noster.
cum.R. Еt cum. In nбmine DбmininostriJе Р. Еt ostendet misericórdiam super nos:non
su Christi perficiamus cum pace. В. Deo enim derelinquet nos in finem. у. Ессе Dб
gratias. Fiat Commemoratio, ut in fol. 1. minus in médio nostri véniet, quasi ros, 8t
SЕХТА FERIА. sicut stillae super herbam , & non immittet
ultra furórem suum ; sed revertétur, 8 mi
Аd Мatutinum. serebitur nobis. Р. Еt osténdet. x. Glória,8.
Аntiphona, In te confidit anima mea : 8 in honor. Reiteretuг В. Сonsolabitur nos.
umbra alarum tuarum sperabo, donec trans IN LAUDIBUS.
eatiniquitas. Psalmus 56. -
Аd Canticum.
Оratio. Deus, Dei Filius, cujus in aetér Аntiphona. Salvabit nos Dбminus Deus nos
num permanet nomen. Require fol. 3. ter in die iШа; ut gregem pбрuli sui.
Аntiphona г. Сum Christus appartierit vita Сanticum. Zacbariae 9.
vestra. Р. Тunc8z vos apparebitis cum ipso Хülta satis filia Sion, * jübila Hierй
in glбria. У. Venite, exultёmus Dбmino, salem:
jubilémus Deo salutari nostro: praeoccuрё Ессе Rex tuus véniet tibi * justus, 8, sal
mus faciem ejus in confessione, 8 in psal vator:
misjubilémusei. Р. Тunc8t vos apparebitis. Ipse pauper, ascendens super asinam, * 8.
У. Glória, 8, honor Patri. Р. Тunc 8, vos. super pullum filium asinae.
Оratio, -

Еt dispérdam quadrigam Ephraim, * 8.


Аlvator Dбmine, qui in monte Sion as equum de Hierisalem,
сёndens, Redemptor mundi per sus Еt dissipabitur arcus belli : * 8 loquétur
céptam carnem osténsus es; libera pōpulum pacem gentibus,
tuum Israélab omni inquinamёnto nequitiae: Еt potestas ejus a mariusque ad mare; * 8.
ut, cujus nomen in mundo innбtuit glorio a fluminibus usquead fines terrae.
sum, ejus misericórdia non patiatur perire Тu quogue in sanguine testaménti tuiemi
animas redemptorum. Б. Аmen. Реr miseri— sisti vinctos tuos de lacu, * in quo non est
сбrdiam tuam, Deus noster, qui es bene aqua.
dictus, 8, vivis, 8 бmnia regis Dominus Сonvertimini ad munitiōnem vindi spei; *
sit semper vobiscum. Б. Еt cum spiritu tuо. hбdie quoqueadnйncians duplicia reddam
Аntiphona 2. Соnfortämini , pusillanimes: tibi. -

confortamini, 8 nolite timere: ессе Deus ves Сuбniam exténdi mihi Judam quasi arcum,
ter ultionem addacit retributionis. Р. Deus implévi Ephraim: * 8, suscitabo filios tuos
ipse véniet, 8 salvos nos faciet. У. Оmnes Sion super filios tuos Graecia: -

gentes plaudite manibus:jubilate Deo invo Еt ponam te quasi gladium förtium." ЕtDб
сеехultationis. Р. ЕссеDeus vester. У. Glб minus Deus supereos vidébitur;
ria, 8, honor Patri, 8 Filio, 8 с. Р. Deus Еt exibit ut figur, jaculum eius: * 8 Dб
ipse. minus Deus in tuba canet, 8 vadet in tür
Оratio. bine Austri.
Uper montem Adventus tui gaudiaevan Рóminus exercituum prбteget eos : 8 de
gelizantes ascendimus, dum in altitudi vorabunt te , 8, subjicient lapidibus fun
ne tua , Сhriste, Dei Filius, fundati; ea, dae: * 8 bibéntes inebriabйntur, quasi a vi
Фuae de te vera sunt , crédimus 8, fatёmur. по, 8, replebйntur ut phialae, 8 quasi cornu
Оremus ergo, ut, qui ad faciéndum judi altaris. -

cium es venturus, nos expies a criminibus Еt salvabiteos Dбminus Deus eōrum in die
пostris. Аmen. Реr misericordiam , 8.с. illa, * ut gregem populi sui. Р. Salvabit
Antiphona 3. Ессе ego mittam vobis Eliam nos Dбminus. Ч lória, 8, honor Patri, 8,
Prophétam. Р. Аntequam véniat dies Dбmi Еilio, 8, Spiritui Sancto. Sicut erat, 8 с.
ni magnus. У Аudite haec, omnes gentes: Р. Salvabitnos.Мatutinarium.
auribus percipite , qui habitatis orbem.
Р. Аntequam veniat. У. Glória, 8, honor Апliphona, Illiminas tu mirabilisa mбnti
Рatri. Р. Аntequam. Огätio. DeusPaterom bus aetérnis: turbati sumus omnes insipién
nipotens, Require retro in vesperis praeccdёп tes cordе. X. Notus in Judaea Deus: in Is
} de 4. feria, fol. 12. rael magnum nomen eius. Р. Шiminas и
Пl1-е

* *, *
14 Dominica sectinda
mirabilis. y Glória, 8, honor Patri. Р. Пlti нуnnus Christi caterva. Supplicatio. Огёmus
minas tu. Redemptórem mundi:Require retroinfol.
1.8.
Lauda. Laudate Dбminum in sanctis ejus: 2. Сapitula. Deus, cui omnis terra. Оuere
alleldia, alleluia. Laudate eum in firmamen fol. 12. Раier noster. Liberatia malo, fol. 2.
to virtutis ejus, alleluia. Вenedictio.
Рsalmus 15o. Prophetia. Fili, qui audit me, Еus, Dei Patris Filius, qui olim Pro
non confundetur. Require retro fol. 2.
нуmnus. Vox clara ecce intonat. Rec цite
|}
phetarum vaticinio in carne praedi
usest nasciturus, nascentia in nos virtutum
in Vesperis4.firia fol. 12-Supplicatio. 9" corrobores. В. Аmen. Quosque mystério in
mus Redemptórem mundi Dбminum nоstrum carnationis suae adoptavitsibi in filios, non
Jesum Christum. Require fol. 2. patiatur quosquam a se effici aliénos.
Сapitula. R, Аmen. Ut gaudium, quod aliquando
Оmine virtutum, oratiбnes servōrum de ejus fide sйmimus, per exhibitionem
03
tuorum placatus accipe, 8 quid nos operum bonorum multiplicius cumulémus.
orare орбrtet, dignare monstrare: e6sque Б. Аmen. Реr misericórdiam. -

Vg
aeternitatis cibo conförta, quos panis lachry Lauda. Deus summus,terribilissuper omnem
marum contürbat:8 tam miserabilifetu flй terram: allelaia. P. Subjecit populos nobis,
mina lachrymarum бculi fluant, ut misera 8 gentes sub pédibus nostris. Р. Еlegit nos
tiónum tuarum сбрiam criminibuselisis im hereditatem sibi, quam diléxit: alleldia, al
plettamur: quique Redemptoris nostri Аd— lelüia. у. Оmnes gentes, plaudite manibus:
vёntum pavёmus, ejus gloriosum conspectum jubilate Deo in voce exultationis. Р. Sub
ipso adveniénte pacatissimum contemplemur. jécit populos y Glória, 8, honor Patri.
Рater noster. Р. Еlegit nos. Огайо. Deus, qui manifeste
А malo nos libera, Require fol. о. venturus. Оuare in Matulinis sequentibus.
Т.auda. Deus manifestё vёniet. fol. 8. Аd Matutinum. Нуmnus. AEterne rerum сбn
Вenedictio. Redemptor noster 8, Dбminus. ditor. fol. 3.
fol. 12. In nбmine Dбmini. В. Deo gratias. Оratio. -

} } Тёrnum te Dбminum, rerumque бm


Fiat commemoratio fol. 1.
IN SЕСUN DО DОМINI СО nium conditórem, cunctorum vox
1)Е АТ)VENTU DОМINI. -

canit fidélium, qui & certostёmporum limi


Аd Vesperas. -
tes figis & metas, quibus noх secernatur, 8,
Lauda. А solis ortu usque. Оratio. Deus, dies, aetérna lege constituis Abyssus êtenim
cujus nomen. Require fol. 1. sapientiae tuae, ut mortalium levaret fasti
-

Sono. Аllelüia. Gaudébunt campi,8 бmnia, dium, aliud labori concéssit, aliud quiéti
duae in eissunt. Тunc exultabunt бmnia ligna servavit. Praesta ergo, omnipotens Deus, ut
silvarum ante faciem Dбmini. Р. Оuoniam mens aegra sopore, dum gallo canёnte ad—
venit:alleluia. у. Сantate Dбmino canticum monetur, alacriter currens ad spem rédeat
novum: cantate Dбmino omnis terra. Рsalli— lucis, 8, primitias diurni laboris in tuissem
te Deo, 8 benedicite nomen ejus: annuncia per impéndat officiis, R. Amen. Реr miseri
te inter gentes glбriam ejus. Р. Quoniam ve сбrdiam. -

nit: alleluia. Аntiphona. Мulti dicunt animae meae: Non


picat Presbyter. Dбminus sitsemper. к. Еt est salus ipsi in Deo ejus. Рsalmus 3.
СUПП. -

Аntiphona. Lavabis me ab iniquitate. Рsa1


Аntiphona. Есce revelabitur glбria Dбmini mus 5о.
Géntibus. Р. Еt videbit omnis caro, duod os Antiphona, Exaltare super caelos, Deus, 8.
Domini locutum est. у. Deus manifestё vё— super omnem terram, gloriam tuam. Рsal
niet,8 Deus noster,8, nonsilébit. Р. Еtvidё mus 56.
bit. Р. Glória 8, honor Patri. у. Еt videbit. Оratio,
Lauda. Dбminus enim dabit benedictionem: Lementissime Dбmine, qui es anima
allelüia. Р. Еt terra nostra dabit fructum rum perpetua salus, 8 valida debi-.
suum : alleluia, alleluia. у. Verйmtamen lium virtus; libera nos de viris sanguinum,
propё timéntes eum salutareipsius, ut inha— 8 a telis hostium defende clypeotuo: mitte
bitet in terra nostra. Р. Еt terra. у. Glória, nobis de coelis invictum auxilium, 8, con
8. honor Patri. Р. Еt terra. culcantes nos rédige in oppróbrium: quate
ПUS
Аdventus Domini. 15
nus ad officium matutinum liberi consurga Оratio,
mus, 8, vota nostra tuo sancto nбmini fidé— Оmine Deus omnipotens, qui pro hu
liter impendamus. В. Аmen. Реr miseri mani generis redemptione coaetérnum
сбrdiam. tibi coaqualémque Filium Angeli annuncia
Аntiphona т. Deusmanifestévéniet,8 Deus tiōne per Маriae Virginis бterum usque ad
noster, 8 non silébit. Р. Еt in circuitu ejus nos voluisti transmittere; da nobis hoctёm
tempèstas valida. У. Аdvocavit coelos sur pore Adventus tui Unigénitieåmdem pacis
sum , 8 terram discernere pбрulum suum. gratiam, quam in praetérita largire dignatus
Р. Еt in circuitu ejus. У. Glória, 8, honor es saecula. Еt illi nos in occursum fidei só—
Рatri, 8 с. Р. Еt in circuitu. cies numerandos, quos in fidei primбrdia a
Оratio, Johanne poeniténtiae undisaquarum ablitos, а
Еus, qui manifestё venturus ad judi te postrёmo per Filium in Spiritu Sancto 8,
cium créderis, manifestam potentiam ignicognбscimus baptizatos. В. Аmen.
tuam in nobis osténde tuae salvationis: ut, IN L АU DI В U S.
duiterribilis sustineris, mitissimus, cum ad Аd Canticum.
véneris, sentiaris. В. Аmen. Реr misericбr Аntiphona Expectetur, sicut plaviael6
diam tuam, Deus noster, 8 с. фuium meum : 8 descendant, sicut ros, ver—
Аntiphona 2. Veni ad liberandum nоs: Dб ba mea, quia nomen Dбmini invocavi: date
mine Deus virtutum converte nos. Р. Еtos magnitidinem Deo vestro. Саписип Анёр
tende faciem tuam, 8 salvi érimus. У. Оui de , caelum, loquar:8, audiat terra. К999"
regis Israél, intende : qui deducis, velut re fol. 4.
ovem, Joseph. Р. Еtosténde. У. Glória, 8: -Аd Benedictus. -

honor Patri. Р. Еtosténde faciem tuam. Аntiphona. Веnedicite Dбminum, pusilli,8;


- Оratio. magni omnes , gui expectatis Adventum
Еni ad liberandum nos, Dбmine Deus ipsius. Сanticum. Веnedictuses, Dбmine,
virtutum : converte nos , 8. osténde Deus patrum nostrorum fol. 6. А

faciem tuam , 8. salvi érimus: duo praebёnte, Sono. Ашеhia. Gaudebunt campi. Require
dignae poeniténtiae donopurificati, in tuome fol. 14. - -

reamuradésse judicio. В. Аmen. Реr mise 1.auda. Laudate Dбminum de coelis: alle
гісбrdiam tuam , 8.с. Idia. Laudate eum in excelsis, alleliia: al
Аntiphona 3. Veni, Dбmine, & noli tar Ielia. Psalmus 148.
dare: relaxa facinora plebi tuae. Р.Еt révo Lectio libri Esaiae Prophéta cap. 22.
ca dispérsos in terram suam. У. Deus vir Б. Deo gratias. - -

tutum, converte mos: osténde faciem tuam, АЕсdicit Dбminus: Vade, ingrèdere
8. salvi érimus. Р. Еt révoca. У. Glória, 8: adeum, qui habitat in tabernaculo,
honor Patri. Р. Еt révoca dispersos. adSobnam praepósitum templi, 8, dices ad
Оratio. eum : Quid tu hic, aut quasi quis hic? quia
excidisti tibi hic sepilchrum, excidisti me
Еni, Dбmine: noli tardare: relaxa moriale in excelsa diligenter, in petrataber
jam facinora plebis tuae: ut dispersió— naculum tibi. Ессе Dбminus asportarite få—
nem nostram in aetérnis gaudiis dum expec ciet, sicut asportatur gallus gallinaceus, 8,
taris, convertas ad votum, occurrasque no фuasiamictum sublevabitte. Соrбnans coro
bis ad judicium ad subventionis omnimodaе nabit te tribulatione , duasi pilam mittette
complementum. В. Аmen. Реr misericor in terram latam 8, spatiósam: ibi morieris,
diam tuam, &с. 8. ibierit currus glбriaetuae, ignominia do
Б. Наес dicit Dбminus : Suscitabo vobis mus Dбmini Dei tui. Et expéllam te de
Рastorem de civitatibus Juda , 8, regnabit statione tua, 8, de ministério tuo depónam
vobiscum, sicut cum patribus vestris. Р. Еt te. Еterit in die illa: Vocabo servum meum
miserebitur terrae suae: 8, jam non éritis in Еliachim filium Неlciae, 8: induam illum
tristitiam amplius. У. Ессе Dбminus ultió— tánicam tuam , 8, cingulo tuo confortabo
nem adducet retributionis: Deus ipse véniet, eum, 8, potestatem tuam dabo in manuejus:
8. salvabit nos. Р.Еt miserebitur. У. Glória, 8 erit quasi pater habitantibus in Hiertisa
8. honor Patri. Reiterétur R. Наес dicit 1em 8, dбmui Juda. Еt dabo clavem domus
Dominus. David super hйmeros ejus: 8; арёriet , 8.
ПОП
пб Dominica sectinda
non erit qui claudat: 8, claudet, 8 non erit - Оratio,
.qui apériat. Еt figam paxillum in loco fidé jч} est, Domine, dies Adventus tui, 8:
1і, 8 erit in sólium gloriae domus patris sui. iam in jänuis est terribilis illa hora ju
Еt suspéndam super eum omnem gloriam dicii. Sileat ergo omnis caro a facie tua, 8,
domus patris ejus. В. Аmen. Нуmnus. Сunc prolapsionis suae culpam flètibus diluat. Еt,
tórum Rex omnipotens. Require fol. 7. Sup фuia nos ista per nos facere non valémus,
plicatio. Оremus Redemptórem mundi. Re per teidagereconfidimus Ideo poscimus, ut,
duire fol. 2. dui electos ad te vocando sanctificas, рес
Сapitula. catбres coronandos beatitudineaetérna sust61
Нristus, qui, nasciturus in carne, com las. В. Аmen. Реr misericordiam tuam, 8с.
plementum factus es legis; perfectio IN SЕСС N О А FERIА
nem in nobis tribue sanctitatis: 8, qui olim SЕСUNDАЕ НЕВDОМА DДЕ.
Аdvéntu tuo redimere dignatus es mundum, Аd Мatutinum.
judicii tui tempore a suppliciis serva animas Аntiphona. Dбmine, quid multiplicati
redemptorum. sunt, qui tribulant me ? tu autem, Dбmi
Рater noster, qui es in coelis. ne, susceptor meus es. Psalmus 3. cum
Liberati a malo, 8 с. Require fol. 2. suaОratione. Мultiplicati sunt, Ббmine,
Lauda. Deus summus, terribilis. Веnedi— fol. 8. -

Сtio. Deus,Dei Patris Filius. Quaere fol. 14. Аntiphona т. Моntes 8 colles cantabunt
Ехейnte Véspera. Lauda. А solis ortu usque coram Deo, 8 бmnia ligna silvarum plau—
ad occasum. Require fol. 1. . -
dent manibus. Р. Quoniam véniet Dбminus
Sono. Аllelüia. Gaudébunt campi. fol. 14. dominator in signum aetérnum, quod num
Аntiphona. Еrit Dбminus coróna glбriae in duam auferetur. У. Gaudebunt campi, 8;
die illa. Р. Еtornamentum laetitiae residuum бmnia ligna cedri Libani, quas plantavit.
рбрuli sui Israél. у. Еt dominabitur a mari Пlic passeres nidificabunt. Р. Оuбniam vё—
usque ad mare, 8 usque ad flumen propagi niet Dбminus. x. Glória, 8, honor. Р. Сuб
nes ejus. Р. Еt ornamentum laetitiae. У. Glб
ria, 8, honor Patri. Р. Еt ornamentum
niam veniet.
Оratio.
*
1аеtitiae. Оminator Dбmine, qui in signum aetér
Lauda, Exйltent, 8 laeténtur in te omnes, num liberator mundi advéniens, mon
фui quaeruntte, Dбmine: alleldia. Р. Еt di tes 8 colles coram te laudem fecisti clamare,
cant: Semper magnificetur: alleluia, alle cum tota in te vivёntia approbasti; conce
Iüia. У. Domine, in limine vultus tui am фе nobis, ut laudes, quas glorioso nбmini
Бulabunt, 8 in nбmine tuo exaltabйntur. sancto tuo offérimus, acceptas tibi semper
Р. Еt dicant. У. Glória, 8, honor Patri, 8, efficias: ut, qui mundum redempturus, in
Filio. Р. Еt dicant semper. Нуmnus, Сhristi saltitis signo ostensus es; mundum iterum
catérva clamitet. Supplicatio. Оrémus Re judicaturus, non ultórem , sed liberatorem
ciemptórem mundi Dominum nоstrum, ut te nostris бculis manifestes. В. Аmen. Реr
supra in primo Dominico de Adventu Dб misericordiamtuam.
mini fol. 1. 8; 2. Сapitula. Еxйrge Deus, qui Аntiphona 2. Аdhuc mбdicum 8, consum
judicasterram. Quaere fol. по. Pater noster. mábiturindignatio. Р. Еt in illa die aufere
Liberatia malo, 8c. Quaere fol. 2. Веne tur onus de hйmero nostro, 8 jugum de
dictio. Сhristus Dominus, qui ad hoc venit,collo nostro. У. Videant pauperes, & Iae
8c. Quaere fol. по. В. Аmen. Реr miseri tёntur: quaerite Dбminum, 8 vivet anima
сбrdiam ipsius, 8с. vestra. Р. Еt in illa die. У. Glória, 8 ho
Lauda. Super salutare tuum, alleldia, exul nor. Р. Еt in illa die.
tёmus veheménter: vitam pétimus: tribue, Оratio, -

Domine: alleldia, alleldia. Р. In longitidi Еsu Salvator noster 8, Dбmine, dui iu


nem dierum,inaetérnum,8, in saeculum saeculi, gum legis a collo nostro praedicamento
alleluia, alleluia. У. Мagna est gloria eius gratiae sustulisti, 8 onus nostri humeri in
in salutari tuo: gloriam & magnum deco tuis hйmeris excepisti; concede précibus Ес
rem imрбnes super eum. Р. In longitidinem clesiae tuae, ut, quae, consummata indigna
dierum. У. Glória, 8, honor Patri. Р. In tione, fidei tuae praecepto refulsit; de con
longitudinem dierum. summata justitia mereatur a te, ad judicium
Ve
Sectinda Hebdémade. 17
veniènte, attбlli: ut 8, hic feliciter vivat, 8 Prophetia. Наес dicit Dбminus: Vade, in
postfelicióriprospéctu faciem divinitatis tuae grёdere fol. 15.
letablinda aspiciat. В. Аmen. Реr miseri - Нуmnus.
cordiam tuam, Deus, 8с. Сce salvator бmnium
Antiphona 3. Еgo ante te ibo, dicit D6 Ни Desideratus бptimus,
ninus. Р. в. gloriosos terrae humiliabo. Аdventus cujus praedictus,
y, Deus, deorum Dбminus, locutus est , 8. Venturus est quantotius.
vocavit terram. Р. Еt gloriosos. у. Glória, Мundemus corda a sördibus
8. honor Patri, 8 Filio. Р. Еt gloriosos Рarantes viam Dбmino
terrae humiliabo. Сlamёmus сбrdis бrgano:
Оratio, Veni, Redemptor, salva nos.
Stonobis, Dбmine, coróna gloriae in Deo Patrisit glбria,
, die, qua véneris saecula judicare per Еjusque soli Filio,
ignem: ut hic nos pius vestias indumento Сum Spiritu Paraclito
justitie, 8, post perfecta gloriae libertate. In sempitérna saecula. Аmen.
В. Аmen. Реr misericordiam tuam, 8с. Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi
в Ессе, Sion, dominator tuus cum jocun Dominum nоstrum. fol. 2.
ditate véniet. Р. Еt omnes sancti gaude Сäpitula,
bunt super te cum laetitia 8. gaudio sem Еmoresto, Dбmine, Ecclésiaetuae, ex
pitérno. у. Veni, Domine, noli tardare: Gentium diversitate collectae: eique
relaxa facinora plebi tuae. Р. Еt omnes. misericordiae veritatis tuae thesauros pande:
у. Glória, 8, honor Patri. Reiterétur B. Ес ut 8, venissete pro sua redemptione laetétur;
ce, Sion. -
8 pro sua remuneratione venturum in exul
IN L АU DI В U S. tationis jubilo praestoletur.
Аd Canticum. Рater noster. А malo nos libera,8c. fol. по.
Antiphona, Ecce enim Deus, Salvator meus: Lauda. Deusmanifèstévéniet. Require fol. 8.
fiducialiter agam in eo, 8 non timebo. Оratio Fac nos, Pater, in gratia, ut infra
Сánticum, 2. Масbabaedr.cap. п. eodem fol.
Оminus Deus бmnium creator, * terri Аd Vesperos.
bilis & fortis, justus 8 misèricors, Lauda. А solis ortuusquead occasum, fol. 1.
Solus rex bonus, qui solus praestans, " solus Аntiphona, Véniet Dбminus cum sénibus.
justus, omnipotens, Lauda. Dexteramtuam, Deus. Require fol.8,
О ui liberas Israël de omnimalo, * qui fe А
Нуmnus.
cisti patres electos, 8 sanctificastieos: Рatre, Unigénite,
А ccipe sacrificium ab universo populo Is А Аd nos venis per Virginem,
raёl, * 8, custбdiplebem tuam, 8, sanctifica. Варіismi rore consecrans,
Сбngrega, Dбmine, dispersiones nostras" Сunctos fide regénerans.
8. libera, eos qui serviunt Gentibus contem De coelo celsus prбdiens
nёntibus 8 abominantibus Еxcepitformam hбminis
Respice : Ut sciant Gentes quia tu es Deus Victor a morte rédiens,
noster; totdue oppriméntes, 8t contuméliam Gaudia vitae largiens.
faciéntes in supérbia, * 8, constitue populum Ноcte, Redemptor, quaesumus,
tuum in loco sancto tuо. Р. Есce enim.Glo IIlabere propitius;
ria, 8, honor Patri. Р. Fiducialiter. Сlarйmque nostris сбrdibus
Мatutinarium. Lumen praebe deificum.
Sit splendor Dбmini Dei nostri super nos: Deo Patrisit glбria, 8:c.
8 бреra manuum tuarum dirige super nos. Supplicatio. Оrёmus Redemptórem mundi
У. Réspice in servos tuos , 8 in бpera Dбminum nоstrum Jesum Christum, Quaere
tua, 8, dirige filios eorum. Р. Еt бpera ma fol. 2. -

nuum.x. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt Сapitula.


бpera manuum. Еexpectantes quaesumus, Dбmine: sal
1.auda. Laudate Dбminum in sanctis ejus: va nos sperantes in te: tuбdue nos re
.

alleluia, alleluia. Laudate eum in firma démptos sanguine, sicut es pollicitus, con
mento virtutis ejus: alleluia. Psalmus 148. solare: ac, remбto gémitu, expulsoque do
10
18 Еёia quarta.
1óre, sempitérnum gaudium aeternamque lae minuslaudabilisnimisin civitateDei,inmon
titiam nos facito obtinёге. te sancto eius. Р. Аdventum suum. x. Glб
Рater noster. Еtne.Sed. А malonos libera. ria, 8, honor Patri. Р. Аdventum suum.
ouere fol. то. Оratio.
Вenedictio. Оmine Deus retributiónis, qui in car
А Gnus Dei, qui olim venit peccata tбl— ne natus hйmilis, ad judicium ventu—
А lere mundi, äuferat a nobis omnem rus terribilis; salva nos credéntes in te: ut
соIluvionem delicti. в Аmen. Еt, qui venit caecitatis nostraeténebrae, a te illuminatae, lй
redimere, quod perierat; ad hoc iterum vё— ministui claritate praefülgeant; qualiter au
}
niat, ut redempta non pйniat в Аmen. Quo ditus mentis nostrae de бpеrum dignitate sem
cum illo, in quo fidem nоstrаm dirigimus, per tibi complaceat. В. Аmen. R. Non au—
gaudium perpetuum, cum vénerit, habea feretur sceptrum de Juda, nec dux de femб
mus. в Аmen. PermisericórdiamipsiusDei ribus eius, donec vёniat, qui mitténdus est.
nostri, 8 с. Р. Еt ipse erit expectatio Gёntium. у. Веch
Lauda. Deus manifestevéniet. Require fol. 4. lehem, civitas Dei summi, ex te pródiet do
oratio. Fac, nos, Pater, ut infrä. minator Israél. Р. Еt ipse erit. у. Glória, 8,
оuакта feriа. honor Patri, &c. Reitereur в Non aufere
Аd Мatutinum. tur sceptrum de Juda.
Априоца. Dava me, Dбmine, ab injustitia in l а u di в us.
mea: 8, a peccatis meis munda cor meum. Аd Canticum.
Рsalmus so oratio. Deus, Dei Filius, cujus Aptiphola. Dбminus Deus germinabit jus
in aeternum permanet. Require fol. 3. titiam, 8 laudem coram бmnibus Gên
tibus.
длtipрца Аnbulate per portas meas, &
viam facite plebi meae: lapides, qui sunt in Сanticum. Еsaie 61.
via, revolvite. Р. Ессе Dбminus véniet cum Аudens gaudebo in Dбmino, * exulta
salute. у Ехultate justi in Dбmino: rectos bit spiritus meus in Deo salutari meo:
decet collaudatio. Р. Ессе Dбminus véniet. ouia induit me vestimёnto salutis: * 8: indu
у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8 с. mёnto jocunditatis circümdedit me,
Р. Ессе Dбminus véniet cum saltite. ouasi sponsum decoratum corбna, * 8 qua
Оratio. si sponsam ornatam monilibus suis.
«Аc, nos, Pater, in gratia 8 agnitiöne Sicut enim terra profert germen suum, * 8.
1. Jesu Christi filii tui, Dбmini nostri, sicut hortus semen suum germinat;
ilatatis sénsibus créscere: ut, expectantes Sic Dбminus Deus germinabit * justitiam
Аdventum ejus, immaculatis vestigiis ad 8 laudem coram бmnibus Gentibus.
diem judicii properemus: quo ejus gratia hic Propter Sion non tacebo, * 8 propter Нie
sic reos absolvat, ut in futtiro culpam inter rüsalem non quiescam,
ейntem non pйniat. В. Аmen. ponecegrediatur sicutsplendor justus ejus,"
Antiphona 2. Мitte nobis, Dбmine, auxi 8. salvator ejus ut facula accendatur.
lium de sancto, Р. Еt de Sion tuёre nos. Еt vidébunt Gentes justum tuum, * 8 cuncti
у Dбmine, salvos nos fac: о Domine, benё reges inclytum tuum:
prosperare: benedictus, qui venit in nбmine Еt vocabitur tibi nomen novum, * quod os
Тбmini. p. Еt de Sion tuёre nos y Gloria, Dбmini nominabit.
8. honor Patri. Р. Еt de Sion. Еteris corona glбriae in manu Dбmini, * 8.
Оratio. diadema regni in manu Dei tui.
А nobis, Dбmine, felicitatis gaudia Non vocaberis ultra Derelicta: * 8 terratua
aetérnae, ut in te semper gaudere pos— non vocabitur amplius Desolata:
simus, ne desperabili tristitia obruamur: ut Sed vocaberis voluntas mea in ea, * 8 terra
in nullo de temporalibus soliciti simus; 8, tua inhabitabitur.
duite propё esse jam crédimus, mitissimum Нabitabit enim juvenis cum virgine, * 8 in
te, cum véneris, sentiamus. В. Аmen. habitabunt in te filii tui.
Аntiphona 3- Nos ingrediéntes vidébimus Sicut enim gaudet sponsus super sponsam
Salvatorem magnum, universarum rerum suam, * sic gaudébit Dбminus Deus tuus
Dominum nоstrum. Р. Аdventum suum ma— super te.
nifestatum membris humanis. x. Маgnus Dб Super muros tuos Hierisalem constitui cus
to
Fèria sexta Dominica sectinde
19
tódes, *totā die 8: tota node in perpetuum tüssui propitiusjustificare dignétur в Pra
non tacébunt. sta aeterne omnipotens Deus.
Оuireminiscimini Dбminum, netaceatis," I)icat Presbyter. Кyrie eleison. В., Сhriste
8 ne detissilentium, donec stabiliat, 8 do eleison. Кyrie eleison.
necponat Hierasalem laudem in terra. Сapitula,
Р. Dominus Deus germinabit. Glória, 8, ho Оmine Jesu Christe, qui assimpto hб
nor Patri,8gс. Р. Dбminus Deus germinabit. mine hбminum susceptor effectus in
Мatutinarium. ucem Gentium datus es; aperi бculos сбr
Deus Dбminus. Р. Еt illйxit nobis. У. Сon dium in te credentium populorum, atque
stituite diem solémnemin condensis usque ad abstrahe misèricors de conclusione religatos
cornu altaris. Р. Еt illuxit nobis. У. Glб adhucvinculis diffidentiae: 8, quos in domo
ria, 8, honor Patri. Р. Еt illuxit nobis. carceris detinéri сбnspicis in ténebris ig
Lauda. Laudate Dбminum. fol. I I. Pro norantiae, tuae, quaesumus, scientiae irradies
phetta. Нас dicitDбminus:Vade ingrёdere. splendöre. -

Quaere fol. 15. Нуmnus. Ессе Salvator Рater noster. Еt nenos. А malo nos libera.
бmnium, fol. 17. fol. по. Нumiliate vosbenedictioni. Dбminus
Сapitula. sit semper vobiscum. В. Еt cum.
Оminator desiderabilis Dбmine Jesu Вenedictio.
Сhriste, quasi ignis confians ab scб Аudio Adventus sui nos Christus laeti
riis peccaminum nos abstérge: 8, quasi au— ficet, 8, corda nostra divinitatis suae
rum purum argentimque purgatum, nos ef gratia semperillaminet. R. Аmen. Desidéria
fice, tuбque inspiramine, ad guaerёndum te nostra praesentiae suae exhibitione gratificet,
jбgiter, corda nostra succènde: ut ad tear 8. devotionem nostram propitius acceptet.
dёnter nostra desidéria anhélent, tibique Е, Аmen. Ut accensione sui amoris ita cor
conjüngi tota aviditate festinent. nostrum semper efférveat, utveniénte illo ad
Рater noster,8ic. А malo nos libera, 8: in judicium pro méritis non tabéscat. Б. Аmen.
tuotimore бpеrebono nos confirma, Тrinitas Реr misericordiam ipsius Dei nostri,qui,8ic.
Deus noster, qui es benedictus, 8 vivis, 8t Lauda, Deus manifestévéniet. Quaere fol. 8.
бmnia regis in saecula saeculorum. В. Аmen. Оratio, Deus, qui tubam in Sion. it in
Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum. fra.
Lauda. Deus manifestё véniet, fol. 8. Ога SЕХТА FF RIА
tio. Deus qui tubam. Оuaere infrä. IN АГ)VENTU DО МINI.
. Аd Vesperos. Аd Matutinum,
Iauda. А solis ortu. Аntiphona. In te confidit anima mea, 8: in
Аntiphona, Véniet Dбminus. umbra alarum tuarum sperabo, donec trans
1.auda. Dexteramtuam, fol. 8. eatiniquitas.
Нуmnus. Рsalmus 56. Мiserère mei, Deus: miserère
М Аne nobiscum, Dбmine:
Noctem obscuramrémove:
mei,quбniam confiditinte,8ic. Оritio, Deus,
Dei Filius, cujus in aetérnum permanet no
Оmne delictum ablue:
men. Quaere fol. 3.
Рie medёlam tribue. Аntiphona I. Ессе Dбminus tuba canet in
Quem jam venisse crédimus, Sion. Р. Еt véniet in türbine Austri: ipse
Redire item nбvimus; Dбminus omnipotens prбteget nos. У. Fidё—
Sceptrйmque tuum inclytum lis Dбminus in verbis suis, 8, sanctus in бm
Тuo defёnde clypeo. nibus opéribus suis. Р, Еt véniet in türbine
Vita, salus, 8, véritas Аustri. У Glória, 8, honor Patri, 8 Filio,
Сhriste, rogantes adjuva: 8с. Р. Пpse Dбminus.
Нуmnum sonantes jubilo, Оratio.
Zelum vincamus lubricum. Еus, dui tubam in Sion сбntinens,
Deo Patrisit glбria. / salvare venisti in Austri türbine pec
}, catбres, dum alios terrore signorum, alios
Remus Redemptórem mundi Dбminum praedicationis gratia excitas ad credéndum;
nostrum Jesum Christum, cum omni prбtege nos ab omni adversitate tentationum:
supplicatione rogemus, ut nos gratia Advёп ut tuba verbi tui sit semper salvatio animae
С2 8z
2. О Adventus Domini. -

8 сбrporis nostri. В. Аmen. Реr misericór Сánticum, Еsafae cap. 2б.


diam tuam, Deus noster, 8 с. д Сce civitas virtus, 8 salvationоstrа,*
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vobis { pone murum , 8, circa murum muni
cum. В. Еt cum spiritutuо. tionem muri.
Antiphona 2. Соngregavit Dбminus disper Роst sceptrum viri aperite portas, * intret
siónem pōpuli sui in misericordia. Р. Еt vi plebs custбdiens justitiam : participes qui
débitur claritas ejus in nube, sicut temрбri sunt veritatis, custodiéntespacem:
Ьus Мбуsi. Р. Еt manifestabitur quemadmo Quбniam in te speraverunt Domine usque
aum Salomonis regis. у. Еt dominabitur a in aeternum. * Deus magnus 8 aetérnus,
mariusque ad mare, 8 a flamine usque ad Quбmodo humiliasti, 8 deduxistieos, * qui
propagines ejus. Р. Еt vidébitur claritaseius. commorabantur in altissimis;
x. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio,8ic. Р. Еt Сivitates firmissimas deficies, 8; dedices
manifestabitur quemadmodum Salomonis eas usque ad humum." Еt conculcabunt eas
Ге91S. pedes mansuetorum, 8, humilium.
8 Оnitio. Directa facta est via piorum, * 8 praepara
С} Dбmine, dispersiónem pбрu tum est iter sanctorum.
1i tui in misericordia, duem olim, re Die enim Dбmini judicium: * speravimus in
dempturus mundum, in virtute brachii tui nбmine eius, 8 in memбria, quam concupivit
1iberasti; 8 ideo ab his, quos redemisti, ma anima mea.
|
gno бpеre invocaris: ut, qui infirmari pro Р. Directa facta est via piórum. Glória, 8,
nobis dignatus es, ut homo; divinitatis honor Patri, 8 Filio, 8 с. Р. Еt praepara
tuae hбmines digneris praemunire praesidio. tum est iter sanctorum.
В. Аmen. Реr misericordiam tuam, Deus Машtinarium.
noster, 8 с. IIIйmina, Dбmine, vultum tuum super nos.
Аntiphona 3. Laetabitur deserta 8: invia, Р. Еt miserère nobis. у. Ut cognoscamus in
8 exultabit solitudo. Р. Еt florebit sic terra in бmnibus Gёntibus salutare tuum.
ut lilium. Gérminans, germinabit. х. Gau Р. Шtimina, Dбmine. У. Glória, 8, honor
débunt campi , & ligna cedri Libani illic, Рatri, 8 с. Р. Еt miserère nobis.
duas plantavit: illic passeres nidificabunt. Lauda. Laudate Dбminum de coelis. Опае
Р. Еt florebit sicut lilium. x. Glória, re fol. 6. Psalmus 148. Prophetia. Нас
8. honor Patri, 8 с. Р. Еt florebit sicut dicit Dбminus: Vade, ingrёdere, fol. 15.
1ilium. Пymnus. Маne nobiscum Dбmine. Quare
Огайо, fol. 19. *

Еnissete Dбminum in Sion, cum lau Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi


de & laetitia omnis catholica praeco Dбminum nоstrum. Quaere fol. 2.
natur ecclésia: 8; ideo pétimus; ut, qui Аd Сapitula.
vёntum tuum gloriosum in pбрulis nuncia Еus, qui manifestead judicium ventй
mus, a nostris facinбribus, te expiante, pur rus esse créderis, manifestam poten
gemur. В. Аmen. Реr misericordiam tuam, tiam in nobis osténde tuae salvationis: ut,
Deus noster. фui terribilis sustinéris, mitissimus, cum ve
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vobis neris, sentiaris.
cum. В. Еt cum spiritu tuo. В. Еxpectatur Рater noster, guies in coelis. А malo nos
Dбminus, ut misereatur nobis. Р. Оuia Deus 1ibera, 8: in tuo timöre. Quaere fol. по. Нu
judicii Dominus est: beati omnes, qui ex miliate vos benedictioni.
péctant eum. W. Non sectindum visionem Dica Presbyer. Dбminus sit semper vobis
oculorum judicabit, neque sectindum audi cum. В. Еt cum spiritu tuо. -

tum aurium arguet; sed judicabit in justitia Lauda. Deus manifestё véniet: Deus noster,
pauperes. Р. Оuia Deusjudicii Dominus est. 8. non silébit. it supra. Огайо. Deus, qui $}

у. Glória, 8, honor Patri. Reiterétuгв. Ех tubam in Sion сбntinens, salvare venisti.


pectatur Dominus. Require fol. 19. -

IN LAUDIBUS. IN ТЕ RTIО О ОМ IN I СО
Аd Canticum. DE ADVENTU DОМINI.
Аntiphona, Diréétafada est via piórum, 8: Аd Vésperos.
praeparatum est iter sanctorum. Л.auda. А solis ortu usquead occasum, cum
SUа
Dominica tértia 2 I

sша Огайдne Deus, cujus nomen est benedic Фuбniam salvum faciet Dбminus Christum
tum, fol. 1. suum. Р. Nos vero resurréximus. у.Glória,
Sono. Аlleliia: Оui reminiscimini Dбmi 8. honor Patri, 8 с. Р. Аlleldia, alleldia.
num, ne taceatis, 8, ne detissilentium, do Огätio. Venisse nomentuum de longinquо.
nec stabiliat, 8, ponat Hiertisalem. Р. Lau Require infra in Маtutinis.
dem in terra. У. Аllelüia. Sicut terra, duae Аd Matutinum.
producit flores suos, 8, sicut hortus semen Нуmnus. АКterne rerum сбnditor. Оuaere
suumgérminat; ita Dбminus germinabit justi fol.3. -

tiam. Р. Laudem. Dбminus sit semper vo Огätio.


biscum. В. Еt cum spiritu tuо. st gallórum canórum concéntus noats
Аntiphona. Super montem excelsum ascèn чue quietem exclasam, tibi, Dбmine,
de, qui evangelizas Sion: Dic civitatibus mattra nox parturit diem, 8. galliconcrepan
Juda. Р. Ессе Deus noster in fortitidine ve tibusalis, ore praecónio matutinum jübilant
nit. у. Deus deorum Dбminus locatus est, hymnum: tibi, Dбmine, aves coeli laudes
8 vocavit terram. Р. Ессе Deus noster. emittunt: tuo jussu discussistênebrissol ra
у. Glória, 8, honor Patri , &с. Р. Ессе diosinfert mundo.Тuasuntista miracula,Оm
Deus noster infortitidine vёnit: Dбminus sit nipotens Pater: nostantümmodo vota porta
semper vobiscum. В. Еt cum. mus, offerentessanctonбmini tuo haec sacrifi
Lauda. Salvos nos faciat dexteratua: alle cia matutina; ut a peccatis praetéritis absold
1üia. Р. Еt exaudi nos, Dбmine Deusnoster. ti, de praesenti tribulatione mereamur ab
Аlleluia, alleluia. У. Еt confiteamur nбmi solvi. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam,
ni tuo, 8 gloriemur in laude tua. Р. Еt Deus noster, qui es benedictus, 8, vivis,
exaudinos. У. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt 8tc. -

exaudi nos, Dбmine. Гiсat Presbyter. Dбminus sit semper vo


Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Suppli biscum. В. Еt cum spiritu tuо.
catio. Оremus Redemptórem mundi Dбmi Аntiphona I. Dбminiest salus, 8, superp6
num nоstrum. Require fol. 2. - pulum tuum benedictio tua. Psalmus 3.
Сapitula. . Antiphona 2. Incerta 8. occülta sapientiae
Шper montemexcelsumАdventüstuigäu tuae manifestasti mihi. Psalmus 5о.
dia evangelizantes ascendimus, dum in Аntiphona 3. In umbra alarum tuarum spe
altitidine tua Christe Dei Filius fundasti; ea, ramus, Deus, dum transiet iniquitas. Рsal
duae vera sunt dete, crédimus, 8t fatёmur: mus 56. Огайо. Алёrnum te auctórem 8,
duaesumus ergo, ut, qui ad faciendum judi conditórem. Quaere fol. 3.
cium expectaris, ante judicium nosexpies a Аntiphona. Ессе nomen Dбmini venit de
criminibus nostris. Ionginquо, 8 Нngua ejus, quasi ignisardens.
Рater noster. Liberatia malo, confirmati, Р. Еt spiritus ejus, sicut torrens intindans.
8tc. fol.2. У. Аdvocavit coelos sursum, 8 terram dis
Вenedictio, сёrnere populum suum. Р. Еt spiritus ejus.
Оminus Jesus Christus, qui Adventu У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8 с.
suo subvenire dignatus est mundo, Р. Еt spiritus ejus.
animas nostras corporaque purificet a deli Оratio.
cio. В. Аmen. Det nobis legis suae praecepta Еnisse nomen tuum de longinquо сбn
virtute spiritus attendere; ut possimus Аd— ditae a te creamiraetuae laetantur: 8;
ventum ejus amabiliter praestolare. В. Аmen. ideo fac nos, ut, qui Adventum incarna
Sicdue ab omni reatu immines efficiat, ut tiónis tuae suscepimus, a spinis peccatō
Аdventus ejus nоn reprobandos expéllat; rum ardentis linguae tuae spiritu expiemur.
sed redemptos atque glorificandos asstimat. В. Аmen. - -

В. Аmen. Реr misericordiam, 8tc. Аntiphona, De Sion éxiet lex, 8; verbum


Lauda. Laetabimur in salutari tuo: alleldia. Dбmini de Hierisalem. P. Judicabit Gen
Еt in nбmine Dбmini Dei nostri magnifica tes, 8, arguet populos multos usque in novis
bimur:allelia. Ipsi obligati sunt, 8 сеci simum. У. Еxcelsus super omnes Gentes Dб
derunt. Р. Nos vero resurréximus 8. erecti minus, 8t super coelos gloria ejus P. Judi
sumus. Аlleluia, allelüia. У. Impleat Dбmi cabit Gentes. Х. Glória, 8, honor Patri, 8tc.
nus omnes petitiones nostras. Nunc cognбvi, Р. Judicabit. *

Ога
м e р e

2, 2, Поninica tértia
Оratio. appropinquāverint anni, innotescéris: * dum
- Еxtua verbum, Deus Pater, de Sion advénerit tempus, ostendéris:
egrédiens non jüdicet; sed prбtegat С um conturbata fieritanima mea in ira, *
рбрulos sibimet confiténtes: nec arguat de misericordia tua memoraberis mei.
peccato, quos incarnationis suae venit libera Deus a Libano véniet, * 8 sanctus a monte
re mystérium: ut, qui in electis agnбscitur Оpauco 8, condёnso:
gloriosus, in peccatбribus clemens semper Орёruit coelos virtus ejus,8. laude ejus plena
inveniatur 8, pius. В. Аmen. est terra." Еt fulgorillius quasi lumen erit:
Аntiphona. Оuaerite Dбminum, omnesman Сбrnua in manibus ejus sunt: * illi confir
suéti terrae: quaerite justum, quaerite mansue mata est virtus gloriae ejus, 8, pósuit clarita
tum; 8: invenietis eum. у. Quaerite Dбmi tem firmam.
num, 8, confortamini: quaerite faciem eius Аnte faciem suam ibit verbum. Et exivit in
semper. Р. Оuaerite justum. У. Glória, 8, campos * Pedes ejus steterunt, 8, commдta
honor Patri, 8 Filio. Р. Еt invenietiseum. eSt teffa.
Огätio. Аspexit , 8. fluxérunt gentes: * dissoliti
sunt montes vehemёntér.
| Nquiréntes te Dбmine, exaudi propitius,
8. ab incurvantibus angustiis defende 1)efluxerunt colles aeternales: * itinera saecu
precatus; ut ecclésiaetuaete per omnes Gen Iaria ejus pro labóribus.
tes magnificent: exaltent nomen tuum unita Viderunt te tabernacula AEthiopum, * 8. ex
tis vinculo: discant a te quoque, ut illumi pavescent tabernaculaterrae Маdian.
něntur, 8 atténdant; 8, praeceptorum tuorum Numquid in fluminibus iratua Dбmine? *
tenacitate vultu conscientiae nullatenus eru aut in mari impetus tuus?
béscant. В. Аmen. Qui ascendit super equos tuos: * 8. equita
R. Suscitabit Dбminus regem ex Israél for tus tuus sanitas.
tissimum in throno honoris sedёntem in sem Intendens, extendens arcum super sceptra,
pitérnum. Р. Replébitur, quasi Phison, scien dicit Dбminus: * fluminibus scindétur terra.
tia; velut Euphrates, intellectu: ipse multi Videbunt gentes, 8 dolébunt populi: * as
plicabit Jordanem in tempore messis. У. Ес— pérgens aquas contradictionis:
ce dies venit, dicit Dominus : 8, suscitabo Г) edit abyssus vocem suam, * ab altitidine
David germen justum, 8 regnabit rex, 8 phantasiae suae. Sol 8. Luna steterunt in бr
sapiens erit. Р. Replébitur , Guasi Phison, dine suo:
scientia. X. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, In limine splendöris jacula tuaibunt, * in
8. Spiritui Sancto. Reiterétur Responsбrium. Iuce coruscationisarmatura tua.
Suscitabit Dбminus regem ex Israël fortissi Indignatione tua exterminabis terram : * 8;
mum in throno, 8 с. in furore tuo duces gentes.
Оratio. Еxisti in salutem plebis tuae,* ut salvos fä
Еus Pater omnipotens, qui nobis F1— cias electos tuos.
1ium tuum suscitasti in regem, quo ap Мisisti in capitainiquorum mortem: * re
parénte mundo Ecclesiae tuae ut Phison, suscitasti vincula usque ad bellum. t
scientia mundatur, 8 , velut Euphrates, foe Рraecidisti in pavore capitapotentium:* mo
cundatur intellectu сharismatum ; da nobis vebйntur in eagentes, 8 арёrient ora sua:
in te habère scientiae lumen, 8 virtutum om edens pauper in absconso.
nem pleniuidinem : ut , dum scientiae dona Мisisti in mariequos tuos," turbantes aquas
регquirimus, iterum adte, qui es fons scien multas.
tiae, veniamus. В. Аmen. Сustodivit me, 8 expavit venter meus * a
In Laudibus. voce deprecationis labiorum meórum.
Аntiphona. Deus a Libano véniet, 8 san Еt introivittimor in ossa mea, * 8 désuper
étus a monte Орäuco : texit coelos virtus turbata est virtus mea.
ejus , 8. laudis ejus plena est terra. Requiescam in die tribulationis: * 8 ascèn
Сánticum, Нabacиc cap. 3. dam ad tabernacula transmigrationis meae.
Оmine audivi auditum tuum, 8 timui.* Quoniam ficus non afferet fructus: * 8. non
Domine consideravi бpera tua , 8. erunt nascentia in vineis.
expavi. Меntiétur opus olivae: * 8, campi non prae
in médio duum animalium cognosceris: dum stabunt cibos.
De
Аdventus Domini. 23
Deficient ab esca oves: * 8. non erunt ad Нуmnus. Сunctдrum rex omnipotens. Uае
praesêpia boves. re fol. 7. Supplicatio. Оrёmus Redemptórem
Еgo autem in Dбmino gloriabor: * gaude mundi Dбminum nоstrum.ouere fol. 2.
bo in Deo salutari meo. Сapitula.
Dominus virtus mea: * statuet pedes meos Dventus tui glбriam devotiōne prom
in consummatione. а ptissima praesiolantes, rogamus atque
Super excelsa impónet me, *vincam in cla exposcimus ; ut praesentiae tuae luce ténebras
ritate ejus. nostrasinradies: qualiter nunc ad perfectum
Р. Еt laudis ejus plena est terra. Gloria, 8, nos usquequaque sanctificans tuispóstmodum
bonor Patri, 8 Filio, 8 с. Р. Еt laudis ejus munéribus dignos efficias.
plena est terra. Рater noster totum. Liberati a malo.
Аd Benedictus. Оuaere fol. 2.
Аntiphona. Веnedictus es, Deus; 8. bene Lauda. Laetabimur in salutari tuo, alleldia.
фictum nomen glбriae tuae. Сanticum trium Вenedictio. Dбminus Jesus Christus fol. 2 т.
puerorum. Веnedictuses Dбmine Deus pa Ехейnte vespera. Lauda. А solis ortu usque
trum nostrorum. Require retro in primo Do ad occasum. Quaere fol. 1. Sono. Оui re
minico de Adventu Domini, fol. 6. miniscimini Dбminum. Require fol. 12.
Sono. Аlleldia. Оui reminiscimini Dбmi Аntiphona. Рonet Dбminusinterra judicium.
num, ne taceatis, 8, ne detissilentium, do Р. Еt legem ejus insulae expectabunt. у. Еt
necstabiliat8, ponatНiertisalem. P. Laudem erit firmaméntum in terram ipsorum, 8, pri
in terra. у. Аllelüia. Sicut terra, quae pro mitias omnis laboris eōrum. Р. Еt legem
dücit flores suos, 8, sicut hortus semen suum ejus. У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, Sic.
gérminat; ita Dбminus germinabit justitiam. Р. Еt legem eius.
Р. Laudem in terra. Lauda. Salvosnos,fac, Dбmine,Deusnoster,
Lauda. Laudate Dбminum de coelis , alle Аlleldia; ut confiteamur nбmini sancto tuo:
Idia : laudate eum in excelsis , alleluia. alleluia. Р. Еt gloriémur in laude tua, alle
Рsalmus 148. 1üia, alleluia. у. Меmento nostri, Dбmine,
Рrophetia. in beneplacito pбрuli tui: visita nos in sa
I. éctio libriЕzechiélis Prophétae.Сapitulo34. lutari tuo. Р. Еt gloriemur in laude tua.
В. Deo gratias. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8tc. Еt
АЕС dicit Dбminus: Salvabo gregem gloriemur in laude tua. Нуmnus, Сhristica
|- meum, & non erit ultra in rapinam,
terva clamitet fol. 1. Сapitula. Deus, cujus
8 judicabo inter pecus: 8 faciam cum eis aeternitas tёmpora. Вепedictio, Сhristus Dб
pactum pacis, 8 сеssare faciam bestias pès minus, Qui per susceptae mystérium. fol. 8.
simas de terra : 8 qui habitant in deserto, Iauda. Propter misèrias inopum, alleldia;
sectiri dбrmient in saltibus. Еt ponam in cir 8. gémitum pauperum, allelüia. Р. Nunc
сüitu collis mei benedictionem : 8 deducam exйrgam, dicit Dбminus. Аlleldia, alleldia.
imbrem intémpore suо: 8 plaviae benedic У. Еtelбguia Dбmini elбчuia casta, argén
tionis erunt. Еt dabit lignum agri fructum tum igne examinatum terrae purgatum septu—
suum, 8 terra dabit germen suum, 8 erunt plum. Р. Nunc exйrgam. У. Glória, 8, ho
in terra sua absque pavore: 8, scient, quia nor Patri,8ic. Р. Nuncexйrgam. Огätio. Ve
ego sum Dбminus, cum contrivero caténas nisse nomen tuum de longinquо сбnditae.
jugi eorum , 8. ertieroeos de manu imperan Require fol. 21.
tium sibi. Еt non erunt ultra in rapinam gen S Е С UN D А F E R I А.
tibus, nec bestiae terrae devorabunt eos:sed ТЕRTIАЕ НЕВDОМАТ)АЕ.
habitabunt confidenter absque ullo terrore. Аd Matutinum,
Еt suscitabo eis germen nominatum : 8 non Аntiphona. Dбmine quid multiplicati sunt
erunt ultra immintiti fame in terra, necpor Рsalmus 3.
tabunt ultra oppróbrium géntium. Еt scient Оratio. -

Фuia ego sum Dбminus eorum. Его cum eis, Ultiplicati sunt, Dбmine, dui tribu
8. ipsi populus meus domus Israél: ait Dб lant nos; sed tu multus es in miseri—
minus. Vos autem greges mei, pascuae meae сбrdia, qui éruas: in nulloenim formidamur
omnes estis: 8. ego Dбminus Deus vester. ab imminёnti pressura, si tantum tua munia
В. Аmen. mur, Оmnipotens, gratia. В.Аmen.
Аn
24- Féliasecunda térie Hebdómadх.
Antiphona. Еgo locatus sum, dicit Dбmi universisterris, 8 fériam cum eis paaum
nus, 8t vocavieum : adducam illum, & di semper , & non desinam eis benefácere,
rigam vias ejus. У. Еtponamin marimanum dicit Dбminus. Р. Еtatiferam universum do
ejus, 8 in fluminibus dexteram eius. Р. Еt 1órem. у. Glória, 8, honor Patri, 8с. Rei
vocavieum. у. Glória, 8, honor Patri , &с. teretur. В. Disrйmpam vincula pбрuli mei,
Р. Еt vocavi eum. dicit Dбminus. -

Оratio. In Laudibus, Canticum, 8 Машtinárium,


Еus Pater, qui viam unigéniti Filii 8 Lauda, S. Нуmnus, ut in secunda féria
|) tui dirigens, participem eum nоstrае primae Hebdбmadae de Adventti. Et Capitu—
mortalitatis esse voluisti; fac nos esse parti 1а , 8. Prophetia, 8: Lauda finale, ut in se
cipes regni sui: ut qui locutus vocastieum,ut cunda Dominica de Adventu, vidélicet in Ма
Redemptor adésset hominibus parcens, cum tutinis fol. 11. Огätio. Gaudent campi titi
illo ostendaris nobis gaudens. В. Аmen. Реr чue Adventus tui. Quaere infra. Еt sic debes
misericórdiam tuam, Deus noster , 8.с. Фicere per totam septimanam in diebus fériis.
picat Presbyter. Dбminus sit semper vobis FERIА О UARт А.
cum. В. Еt cum spiritutuо. Аd Matutinum.
Аntiphona 2. Daboin Sion saltitem, 8 in Аntiphona. Lava me, Dбmine, ab injustitia
Нierisalem glбriam meam. x. Deus deorum mea, 8 аресcatis meis munda cor meum.
Dбminus locutus est , 8 vocavit terram. Рsalmus 5о. Мiserere mei, Deus, sectindum,
Р. Daboin Sion. у. Glória, 8, honor Patri. 8с. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8tc.
Р. Еt in Hierusalem. Оratio. Deus, Dei Filius, cujus in aetérnum
Оratio. permanet nomen, 8tc. Require fol. 3. По
Ссe Dбminus Deus noster , satis pul Аntiphona I. Gaudebunt campi, 8 бmnia,
*, chii suni pedes evangelizantium pa duae in eis sunt. Р. Тunc exultabunt бmnia
cem, 8 annunciantium bona: fac nos ergo, Iigna silvarum ante faciem Dбmini, quoniam
ut calciati pedes in praeparatione evangё— vёniet. У. Laeténtur coeli, 8 extiltet terra:
1ii pacis, de peracto cursu gaudeant con commoveatur mare, 8 plenitudo eius; orbis
summatae virtutis: ut Сhristum tuum, quem terrarum, 8 universi, qui habitant in eo.
os nostrum plena fide annunciat , vita no Р. Тunc exultabunt. У. Glória , 8. honor
stra in efficientia бpеris non contёmnat; Рatri. Р. Тunc.
sed annua devotione incarnationis ejus festa Оratio.
celebrantes, vota nostra illi persolvamus si
nefine felices. Е. Аmen. Реr misericórdiam
С} campi titique Adventus tui jo
cunditate perfüsi: 8; ideo quaesumus,
tuam, Deus noster, 8с. ut, qui insensibilia Adventus tui gaudia in te
Аntiphona 3. In semita judiciorum tuorum, viventia сбmprobas; sensibiles nos in Advén
Dбmine , sustinimus nomen tuum. Р. Еt tu tui judicii coronandos attбllas. В. Аmen.
memбria laetantium in desidérium animae. Реr misericбrdiam tuam, Deus noster, 8с.
Х. Quiatu, Domine, suavis & mitis, & mul Аntiphona 2. Аdficiet Dбminus manum
tae misericordiae omnibus invocantibus te. Suam ad possidéndum residuum pбрuli sui,
Р. Еt memoria. У. Gloria, 8, honor Patri, 8 véniet ab insulis maris. Р. Еt congregabit
8, Filio, 8 с. Р. Еt memбria laetantium. рбрulos profugos Israel, 8 dispersos Juda
Оratio. colliget. У. Еt erit firmaméntum in terra:
1\/Апdata judiciorum tuorum, Dбmine, -in summis mбntium superextollétur super
expectamus, te poscéntes, ut qui nos Libanum fructus eius: 8, florёbunt de ci
jam eduxisti in lucem perfidem,justitia facias vitate, sicut foenum terrae. Р. Еt congrega
nostibi placabiles de bonorum брегum dig bit populos. У. Glória, 8, honor. Р. Еt
nitate: ut incarnata justitia, quae nos visita— congregabit. -

vit in ténebris, adjudicium véniens liberet a Оratio.


torméntis. В. Аmen. Реr misericordiamtuam, Djice manum tuam, Dбmine, 8, possi
Deus noster, 8:c. R. Disrйmpam vinculaрб cle residuum populi tui ; ut incarna
puli mei, dicit Dбminus: 8 dispérdam бm— tiónetua incrédulis patescente nihil residuum
nia mala, qua indixi super illos. Р. Еtau sit, quod vacuum remaneat a mercede: quo,
feram universum dolórem a facie terrae, 8 а dum in filios infidelitatis incarnationis tuae
civitate iыa.У. Ессе ego congregaboeos de mystérium manifestas, in cбrdibus fidélium
cie
Аdventiis Domini. 25
desidérii tui vota placitatibi semper efficias. nos redündet gratia copiósa. В. Аmen. Per
В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam , Deus misericordiam tuam, Deus noster.
noster, 8 с. Аntiphona 2. Ессе Deus excelsus in fortiti
Аntiphona 3. In illa die de ténebris 8, са dine sua véniet, nulluseisimilis. Р. Оuispб
1igine бculicaecōrum vidébunt : addent mi— terit scrutari vias ejus? Сuncta considerans
tes in Dбmino latitiam. Р. Еt humiles pau nomen ejussupra términos terrae x. Оui po
peres in sancto Israél exultabunt. У. Еt bene nis nubem ascensum tuum : qui ambulas
dicèntur in eo omnes tribus terrae : omnes super pennas ventorum. Р. Оuis pбterit?
gentes servient ei. Р. Еt hйmiles. У. Glória, У. Glória , 8 honor Patri, 8 с. Р. Оuis
8. honor Patri, 8 с. Р. Еt hйmiles pauperes. рбterit?
Оratio, Оratio,
Nigénite Dei Filius, qui de ténebris 8, Uis pбterit, Deus Dei Filius, scrutari
caligine бculos caecorum vidére feci viastuas? Vel Guibus aditibus nasci
sti, cum mundo per susceptae incarnationis tärusadVirginemvéneris? Velquibussémitis
mystérium claruisti; dignare gratia divinitä— ad supérna regressus es? Еt ideo, quiatusо
tis tuae inlustrare arcana péctoris nostri: ut, Ius cuncta consideranses, cujus nomen supra
duiАdventus tuigratia anhelamus, divinita terrae terminos permanet; da nobis, illa de
tis tuae múnere consolemur. Б. Аmen. Реr tesemper considerare & dicere, quae culpae
misericбrdiam tuam , Deus noster , 8.с. careant lege: ut, qui excelsus in fortitidine
В. Вёthlehem non est minima in principibus véniens humilia respicis, dignos facias nos
Juda : ex te prбdiet rex. Р. Сujus regnum munéribus tuis. Б. Аmen. Реr misericórdiam
non corrumpétur. x. Еt tu , Вёthlehem tuam, Deus noster, qui es benedictus, 8, vi
Еphrata , numquid parvula es in millibus vis, 8 бmnia regis in saecula saeculorum.
Juda? Еxte enim egrediétur rex. Р. Сujus Аmen.
regnum. у. Glória, 8, honor Patri. Reiterё Аntiphona 3. Еgo Jesus mitto Angelum
tur R, Вёthlehem non est minimain. meum testificare hominibus. Р. Есce venio
In Laudibus Antiphona , Сánticum , 8. cito, 8, merces mea mecum est, sanare lan
фmniaalia, Quae sequйntur, dicantur usque guбres pбрuli mei. х. Аudi pбрulus meus;
in finem Мatutini, ut in féria 4. primae Неф 8 loquar Israél: testificabortibi, Israél, si
dбmadae fol. I п. Еxcepta Prophetia. Наес me audieris. Р. Ессе vénio cito. у. Glória,
.dicit Dбminus : salvabo gregem meum. 8. honor Patri, 8 Filio, 8 с. Р. Есce ve
Quaere fol. 23. nio cito.
Аd Vesperos бmnia dicantur, ut in Vès Ог4tio,
peris de duarta feria primae hebdomadze de Еus omnipotens, qui Angelum tuum
Аdvéntu Domini. Require fol. 12. ante Adventum Redemptoris misisti,
f e r i а s ехта. фui testificaret hominibus 8, viam salutis 8,
Аd Мatutinum. plenitidinem sanitatis; da familiae tuae, ut
Аntiphona. In te confidit anima mea, 8, in adnuntiatione Adventus tui in coelesti gau
umbra alarum tuarum sperabo, donectrans dio hilaréscat. Еt, duia merces tuatecum ad
eat iniquitas. Psalmus 56. Огätio. DeusDei judicium véniet, pietastua consueta tunc no
Filius. Quaire fol. 3. bis occürrat in múnere, quae nostrum solita
Аntiphona . Ессе ego mittam ad gentes 8, est semper removere languórem. В. Аmen.
ad insulas, dicit Dбminus, longé ad eos, Реr misericordiam tuam, Deus noster, 8 с.
Фuinon audièrunt de me. Р. Еtvidébunt glб Б. Раratus esto, Israél, in Adventu Dбmi
riam meam. у. Аudite haec, omnes gentes: ni Dei tui, quia ecce ipse formans montes.
auribus percipite, qui habitatis orbem. Р. Еt Р. Еt creans spiritus, 8t annйncians in ho
vidébunt. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt minibus Christum suum. у. Ессе Dбminus
videbunt glбriam meam. Deus vester prudentia sua extendit coelos, 8:
Огätio. in sapientia sua praeparat orbem ; ipse est
Uam pulcrisunt, Dбmine, super mon enim Deus formans terram. Р. Еt creans spi
о tespedesevangelizantium pacem: prae
sta ergo nobis, ut perte praedicantes saltitem,
ritus. x. Glória, 8, honor Patri. Reiterétur
В. Раratus esto, Israél.
in te habeamus salvationem ; quō Аdventus Оmnia dlia dicāntur usque in finem Мatu
tui praedicantes insignia donorum tuorum, in tini, ut in sexta feria primae Hebdomadae
I) fo!,
2б Dominica quarta
fol. 13. Еxcepta Prophetia. Наес dicit Dбmi Liberatia malo, confirmatisemper in bo
nus:Salvabo.fol. 23. no, tibi servire mereamur Deo ac Dбmino
- Оratio, nostro. Рone, Dбmine, finem peccatis nostris:
Еus Pater, qui, filium tuum missarus da gaudium tribulatis: praebe redemptionem
ad terras, legatos tuos, voces titique captivis: sanitatem infirmis: requiémque de
praedicantium, ad gentes destinasti, velad fйnctis: concéde pacem , 8, securitatem in
insulas, qui incarnationem ejus praedicantes, бmnibus diebus nostris: frange audaciam ini
longé ad eos, qui non audierunt, verbi tui micorum nostrorum : exaudi, Deus, oratió—
fidem praedicando porrigerent; da nobis, 8t nem servorum tuorum бmnium fidélium Chri
te audiéntes a vitiis resipiscere, 8, credёn stianorum in hoc die 8: in omnitёmpore: per
tes te supérnam promeréri hereditatem : ut Dбminum nоstrum Jesum Christum Filium
Сhristum tuum sermбnibus praedicantes; tuum, qui tecum vivit, 8 regnat in unitate
орёribus non efficiamur ante tuae glбriae Spiritus Sancti Deus per бmnia semper sae
majestatem damnabiles. В. Аmen. Реr mise cula saeculorum. В. Аmen.
ricordiam tuam, Deus noster, 8с. Dicat Presbyter. Нumiliate vos ad benedi
Пiсat Presbyter. Dбminus sit semper vobis— ctionem : Dбminus sit semper vobiscum.
cum. В. Еt cum spiritu tuо. В. Еt cum.
In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per Вenedictio.
ficiamus cum pace. В. Deo gratias. Nicus Filius Dei, qui génitus de itero
IN О UARто ромIN1co Рatris, incarnari venit ex titero Vir lo
1de аг)ventu dом ini. ginis, éluat nos ab omni corruptione huma сf
Аd Vesperos. nae conditionis. В. Аmen. Аtque idem, qui
Lauda. А solis ortuusquead occasum. Ога incomprehensibilis venit ad veritatem huma
tio. Deus, cujus nomen est benedictum. Re ni сбrporis, tollat a nobis immunditiam hu
duire fol. I. manae corruptionis. В. Аmen. Еt, qui vita
Sono. Deus deórum Dбminus locutus est: venit mortem perférre, tribuat nobis nihil ni;
vocavit terram ex Sion. Р. Spécies decoris de mortis damnatione sentire. Б. Аmen. Реr Пll

ejus : alleluia. У. Deus manifestě véniet, misericбrdiam ipsius, 8:c. Se

Deus noster ; 8. non silébit. Р. Spécies de Lauda. Dбminus in circuitu pбрuli sui est:
сог1s. alleldia. Р. Еx hoc nunc, 8 usque in aetér tes
Аntiphona. Alleliia: annunciate Deum in num pax super Israél. Аlleluia , alleluia.
universa terra. Р. Еxйltet, 8, laudet habitä— У. Вenedictus, qui venit in nбmine Dбmini:
tio Sion. Р. Оuia in médio ejus véniet San Deus, Dбminus, 8t illuxit nobis. Р. Еx hoc
ctus Israél. Р. Еtexйltet. Glória, 8, honor nunc. У. Glória, 8, honor. Р. Еx hoc nunc.
Рatri. Р. Оuia in médio. Оratio dicatur Unigenite Filius Dei Patris.
Iauda. Сognoscamus in terra viam tuam, Require in Маtutinis sequêntibus.
Dбmine: alleliia: In бmnibus géntibussa— Аd Мatutinos.
Iutare tuum. Аlleluia, alleluia. У. Deus mi Нуmnus. АСtérne rerum Сonditor. Require
sereatur nоstri, 8, benedicat nobis: illumi— fol. 3.
net vultum suum super nos, 8 misereatur Оratio.
nobis. Р. In omnibus géntibus. У. Glória, 8, Оmine Deus Pater omnipotens, inspi—
honor Patri. Р. In бmnibus géntibus. rator precum, teque invocantium ve—
Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Supplica Iox auditor; voci nostrae, oramus, clemen
tio. Оrémus Redemptorem mundi. Require tiae tuae aurem appone, 8, nostrorum vincula
fol. 2. Кyrie, eleison : Сhriste , eleison: рессäminum poténti miseratione dissolve: Ас
Кyrie, eleison. sicut nos gallórumcanбribusad matutini gra
Сapitula. tiam prбvocas constirgere, 8, prophetali va
Llйmina, Dбmine, vultum tuum super ticinio in lucem géntium tinicae redemptionis
nos, & benedictionem tuam ubertim no praentincias; ita nunc navigantibus nobisin—
stris infйnde pectбribus : duo corda nоstrа tditu supérnoadsiste. Sic, quaesumus, famu
Iucis tuae hilaritate perfüsatuam in terris va 1atus nostri vota suscipias, ut ad lucemabun
Jeant recognoscere viam, 8 бmnibus singu danti nos misericórdia sublevando perducas.
Нäri géntibus fidei sacrae laeténtur notitia. В. Аmen. Реr misericordiam tuam Deus
Рater noster. Еt. noster , &с. Ап
Аdventis Dбmini. 27
Antiphona super psalmos. Glória mea Deus Аntiphona 3. Оuae prima fierat, ecce vê
meus, 8t exaltans caput meum. Psalmus 3. niet, noyaannйncians vobis; antequamoria
Antiphona Tibi soli peccavi: miserere mei, tur, auditam vobis facimus. Laus Dбmini in
Теus. Psalmus So. - м
extremis terrae у Оriétur in diebus ejus ju
Antiphona. Мiserère mei, Deus, miserere stitia 8. abundantia pacis, donec extollatur
mei:quбniam in te confidit anima mea. Рsal luna ; 8 dominabitura mariusque ad mare.
mus 56. Р. Laus Dбmini. у.Glória, 8, honor Patri,
Оratio, 8с. Р. Laus Dбmini.
Оmine Deus, apud quem est fons vitae, - Огätio.
8 in cujus limine adspicimus Iumen; Оva & inaudita sunt , Dбmine, quae
ёnutri in nos tuae scientiae splendórem : ut si prophéticus sermo intбnuit mundo:
tiéntibus nobis vitalem impartias potum , 8. uód novo Virginis partu salvatio exorietur
caligantium animarum superno limine resti creaturarum : cujus admirabile incarnationis
tuas intelléctum. В. Аmen. Реr misericбr mystérium quia devдta сбrdium susceptione
diam tuam , 8.с. ecclesia stiscipit laetablinda; quaesumus, ut
Аntiphona r. Ме insulae expectant , dicit in laudem ejus 8. nova illicantica déferat 8:
Тбminus, 8t brachium meum sustinёbunt. accepta ; ut, cujus laus ab extrêmis terrae
Р. Оuia judicium meum in lucem populo concinitur, ejus volйntas in toto mundoaf
rum apparebit. у. Deus deorum Dбminus delibus impleatur. к. Аmen. Per misericбr
loctitus est, 8, vocavit terram. Р. Еt bra— diam tuam, Deus noster, 8с. в. Dбminus
chium. у. Glória , 8. honor Patri , &с. omnipotens suscitabit nobis ab oriénte prin
Р. Quia judicium meum. cipem magnum, & vocabitur nomen eius Re
Оratio, dёmptor бmnium, 8 ipse salvum faciet p6—
Nigénite Filius Dei Patris, quem insu pulum suum a peccatis eorum. у. Аudite,
/ la expédant, 8 brachium fortitidi domus David, Dбminus dabit vobis signum:
nis tuae plebs adquisita süstinet ; te quaesu Ессе virgo concipiet, 8, parietfilium. Р. Еt
mus 8 rogamus, ut nos peccatores facias vocabitur. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi
semper esse beatos: ut, cum Adventus tui lio. Reiterétur в Dominus omnipotens su
apparderitglória, non confundamur viden scitabit.
tes faciem tuam. В. Аmen. Реr misericor - Огätio.
diam tuam , 8.с. -
Еus Pater omnipotens, quiab Оriénte
Antiphona 2. Тimёbunt, qui ab occidente principem magnum exiscitas; da no
sunt, nomen Dбmini ; 8 , qui ab ortu solis, is, ut ejus ampléxu, quem ad redemptió—
glбriam ejus. Р. Сum vénerit, quasi fitivius nem nоstrаm misisti salvans pбрulum suum
violentus, quem spiritus Domini excitat. a peccatis eorum, illius бtique principis,
у. Еt timébunt gentes nomen tuum, Dбmi Фui sine altérius justitiae participatione est
ne , 8. omnes reges terrae gloriam tuam. justus, participes esse te propitio mereamur.
Р. Сum vénerit. у. Glória, 8, honor Patri. В. Аmen. Реr misericordiam tuam, Deus
Р. Сum vénerit, quasi fitivius. -
noster, 8 с.
Оratio. -
Dicat Presbyter. Dбminus sit semper vobis
Нriste Dei Filius, qui in mundo perVir cum. Б. Еt cum spiritu tuо. -

ginem natus, nativitatis tuae.terrore 8t IN L А U DI В U S.


regna сбncutis, 8t reges admirari compellis; - - Аd Canticum,
praebe nobis initium sapientiae, quod est ti Аntiphona, Descendant, sicut ros , verba
mor tuus: ut in eo fructificemur, in eo etiam mea, Quia nomen Dбmini invocavi. Deus fi
proficiéntes fructum tibi pacatissimum offe delis, in quo non est iniquitas:justus 8, san
ramus: ut, qui ad géntium vocationem, qua étus Dбminus Deus. Сanticum. Аtténde сое
si fitivius violentus, accessisti: nasciturus in Ium, loquar; 8 audiat terra. Require fol. 4.
terris ad conversionem peccantium, mani Аd Benedictus,
fёsta tuae gratiae dona osténdas: quo, repйl Аntiphona, Веnedicite Dбminum, pusilli8.
so terrore formidinis, castote semper seduamagni, 8 omnes gui expectatis Adventum
mur amore intimae charitatis. В. Аmen. Реr ipsius. Рsalmus. Веnedictuses, Dбmine Deus
misericбrdiam tuam, Deus noster, qui es patrum nostrorum. Require fol. 6.
benedictus, 8t vivis, 8 бmnia regis, 8tc. Sono, Deus deorum Dбminus locutus est:
- D2 Vo
28 Dominica quarta
vocavit terram ex Sion. Р. Species decoris levamus бculos nostros, qui habitas in coe
eius : Allelia. у. Deus manifeste veniet, lis. Р. Donec misereatur. у. Glória, 8, ho
Deus noster, & non silebit. P. Species de пог. Р. АПelüia, alleluia, alleldia.
coris ejus. Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Suppli
Lauda. Laudate Dбminum de coelis: alle catio. Огёmus Redemptorem mundi. fol. 2.
1üia. у. Laudate eum in excelsis: alleluia. Сapitula. Deus, cujus aeternitas.Benedictio.
Сhristus Dбminus. Require fol. 2.
Рsalmus 148. -

LёStio libri Esaiae Рrophétae. Сapitulo 42. Lauda. Арud te propitiatio est, alleldia, 8:
В. Deo gratias. propter legem tuam sustinui te, Dбmine,
Аntate Dбmino canticum novum, laus allelüia. Р. Арud te est enim misericбrdia,
ejus in extrêmis terrae: qui descendistis 8 copiosa redemptio : alleldia, alleldia.
inmare, 8, plenitidinem ejus; insulae, 8, ha x. Fiant aures tuae intendentes in vocem
bitatбresearum. Sublevétur desertum , 8 сі— deprecationis meae. Р. Арud te est y. Glб
vitates ejus ; in dбmibus habitabit Cedar ria, 8, honor. Р. Арud te est.
laudate habitatбres Petrae, de vertice mбn Оratio.
tium clamabunt. Рonent Dбmino gloriam, 8, Nigénite Filius Dei Patris, quem in
1audem ejus in insulis nunciarunt. Dбminus, sulae expectant, 8 brachium fortiui
sicut fortis, egredietur, sicut vir praeliator dinis tuae plebs adquisitastistinet; te quaesu
suscitavitzelum : vociferabitur, 8, clamabit: mus 8, гogamus, ut nos peccatбres facias
superinimicossuos confortabitur. Таcuisem Semper esse beatos: ut , cum Adventus tui
per , silui , patiens fui , sicut päriens lo appartierit glбria, non confundamur viden
duar: dissipabo, 8 obsorbebo simul. De tes faciem tuam Respбndeat Chorus. Аmen.
sértos faciam montes,8 colles, 8 omne gra Реr misericбrdiam tuam.
men eorum exsiccabo: 8, ponam fitimina in F ERIА SЕ С UN D А.
insulis, 8, stagnare faciam. Еt deducam cae О U АКТАЕ НЕВDОМАDАЕ.
cos in viam, quam nesciunt; 8 in semitis, - Аd Мatutinum. -

duas ignoravěrunt , ambulare eos faciam. Аntiphona. Dбmine, quid multiplicati. Psal
н. Аmen. mus 3. Огätio fol. 8.ut in sectinda féria pri
Нуmnus. Сunctorum Rex omnipotens Sup mae Hebdбmadae,
plicatio. Оremus Redemptorem mundi. Re Аntiphona . Ессе Dбminus véniet de lon
quire fol. 2. ge. Р. Веāti omnes, qui expectant eum.
- Сapitula. у. Оmnes gentes plaudite manibus : jubi
Хcita potentiam tuam , 8. veni ad libe late Deo in voce exultationis. Р. Веāti om
Е randum nos, Dбmine Deus ; ut, duó— nes. у. Gloria, 8, honor. Р. Веāti omnes.
Оratio.
niam oppriminurturbinibus tentationum, vir
tutis tuae auxilio sublevemur: nec prevaleant Е longe incarnationis tuae Adventum,
nobis legiones hostium, cum tua majestate Сhriste Dei Filius, beatorum nume
tuёmur : ut semper nobis opitulationem , 8. rositas praestolando, beatificata fore cognб
adversariis inferas ultionem. scitur. Quaesumus, ut expectatione sectindi
Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo. Аdventus tui ita beatificemur, ut pium te in
fol. 2. .
judicio sentiamus. В. Аmen. Реr misericбr
Lauda. Dбminus in circuitu. Require fol. 26. aiam tuam.
Вenedictio. Unicus Filius Dei. fol. 26. Ех Аntiphona 2. Мortificate nunc membrave
ейnte vespera. Lauda. А solis ortu. Sono. stra, quae sunt super terram , guóniam, cum
Deus deorum. fol. 26. Сhristus appartierit, vita vestra. Р. Тunc 8.
Аntiphona. Аscéndit Salvator Dбminus in vos apparebitis cum ipso in glбria.y. Sit
montem Sion, liberare populum suum Israél. nomen Dбmini benedictum ex hoc nunc, 8t
Р. Еt crit regnum ejus sempiternum.у. Оm usque in saeculum. Р. Тunc & vos y Gló
nes gentes plaudite manibus : jubilate Deo ria, 8, honor. Р. Тunc & vos.
in voce exultationis. Р. Еt erit regnum. Оratio.
у. Glória, 8, honor. Р. Еt erit regnum. Оrtifica , duaesumus , super terram
Lauda. Сculi nostri ad Dominum Deum membra nostraab omni concupiscén
nostrum, alleluia. Р. Donec misereatur no tia; ut, cum tu nostra appartieris vita, арра
bis , alleidia, alleluia, alleluia. У. Аd te reamus 8, nos tecum transformati in gloriam
Selm
Аdventus Dбmini. 29
sempitérnam. В. Аmen. Per misericórdiam pulus meus, dicit Dбminus: 8, reges, intén
tUаПП. e - е
фite, auribus percipite. Р. Оuia lex ameprб
-

Antiphда 3. Еgo ante te ibo 2 фісі Dбmi diit:appropinquans cito justitia mea: 8, sal
nus. p. Еtglori6sosterrae humiliabo x. Deus vator meus adest, quem insulae expéctant.
deorum Dбminus locutus est, 8 vocavitter у Аttendite ad me, populus meus:8 tribus
ram. Р. Еt gloriosos. x. Glória , 8 honor. mea, audite. Р. Quia lex a me. у. Glória,
Р. Еt gloriosos. 8. honor. Reiteretur в Аudite, audite.
Оratio. в Меtuёntes Dбminum, sustinéte misericбr
Ngénite summe Pater, per quem tempore diam ipsius. Р. Еt ne recedatis ab illo: ne
| nativitatis Dominicae justitiae opus pax cadatis, 8t non evacuabitur merces vestra.
vel sectiritas concliditur universae terrae; fac у Qui timétis Deum, crédite illi ; 8 in
nos insectindo Advёntu glбriae suae pulchri oblectatione illius véniet vobis misericórdia.
tidinem individuae majestatis perpetim intuё Р. Еt ne recedatis. y, Glória, 8, honor. Rei
ri : ut ibidem perenniter coronati jibilum terétur в Меtuёntes Dominum.
perpetuitatis persolvamus sine fine beati. в. Сognбscat plebs mea nomen meum illa
Respбndeat. Аmen. Реrmisericбrdiamipsius. die, quбniam ecce ego, qui loquor, adero
в. &ie Salvatórem vestrum veniéntem vobis, dicit Dбminus. Р. Оuasi germen in
cum glбria. Р. Еt vos estдte parati suscipere ter montes annйncians auditum pacis, ntin
regnum Dei. у. Аudite, habitatбres urbis, cians bona, ut notum vobis faciam Salvatд
dui moramini in terris, cum elevatum fierit rem mundi. у. Deus de Sina venit, 8 de
signum in mбntibus, 8t clangórem tubae au Seir ortus est: nobis appāruit de monte Pha
diéritis. Р. Еt vos estдte y. Glória, 8, ho ran. Р. Quasi germen.x. Glória, 8, honor.
nor. Reiteretur в Сrédite Salvatorem. Reiteretur в Сognбscat plebs mea.
- 1N L АU DI В US. в Ессе Dominus Deus nosteregrediétur ad
Аd Canticum. nos, 8 miserebitur nobis. Р. Delens iniqui
/

Арндопа. Есce enim Deus canticum D6 tates nostras, 8 demerget in profindum ma


mine Deus, бmnium creator. ris бmnia peccata nostra.у. Levabit signum
Мatutinarium, Antiphona, S. pauda. Re in nationibus procul, 8, sibilabit de finibus
quire fol. 16. Prophega. Сantate Dбminofol. terrae ; 8. ecce festinans velбciter véniet.
28. Нуmous. Ессе Salvator бmnium. Sup Р. Delens.y. Glória, 8, honor. Reiteretur
plicatio, Orémus Redemplorem mundi. са в Ессе Dбminus Deus.
pitula, Memor esto, Dбmine. fol. 17, Lau * Quis estiste formosus, stola sua gradiens
da. Deus manifestё véniet. }equire fol. 8. in multitudinem fortitidinis suae? Б. Еgo,
oratio Veniat super nos, Dбmine. Require чui loquor justitiam, & propugnator sumad
infra fol. 3О. -
salvandum. у. Еgo Jesus mitto Angelum
Аd Vesperos dicatur, ut in sectinda feria meum testificare hominibus, 8t ecce vênio
secundae Нерdбmadae. - citд. Р. Еgo, qui loquor.y. Glória , 8 ho
Seqруntural Rд:ponsória de quibus sup;a. nor. Reiterétur B. Quis est.
в Моntes filiae Sion, ramos vestros exten В. Оuare tardas, Deus? veni, 8 liberaрб
dite, germinate. Р. Еt fructum jocunditatis pulum tuum. Р. Те enim expectat omnis Is
afférte populo meo Israel, quoniam veniet гаёl. у. Veni, Dбmine, & noli tardare, re
dies Domini. у. Jubilate, extrema terrae: so laxafacinora plebistuae. Р. Те enim. у. Glб
nate montes laudationum, saltus, 8 бmnia ria, 8, honor. Reiterétur B. Quare tardas.
Iigna regionis. Р. Еt fructum. у. Gloria, 8, в Ніertisalem, laetare in Adventu Dбmini,
honor. Р. Еt fructum. фuбniam ipse véniet tibi. Р. Еt auferet a te
-

Aliud Responsбrium. Ессе Dбminus véniet luctus, 8 anxietates, 8, induet te pulchri


redёmptor noster sanctus Israel. Р. Сoronam tidine in Adventu suo. у. Нierusalem, Dб
regni habens in capite suo. у. Аtténdite ad minus in médio tui fortis gaudebit superte in
me, pбрulus meus, 8 tribus mea me audite, laude, 8 exultabit in jubilatione. Р. Еtau
фuia prope est dies Dбmini: justus meus, 8, feretate y. Glória, 8, honor Patri. Reite
egressus est Salvator meus. Р. Сoronam re rétur R, Нierusalem, laetare.
gni habens. у. Glória, 8, honor. Reiteretur в Ессе véniet nobis salus a Dбmino celé
в Ессе Dбminus. riter, ut сбnterat jugum grave. Р. Еt salvet
Aliud Responsбrium Audite, audite me, p6 a vinculis peccatorum nostrorum, quia pius
eSt
3о Feria tértia Фuarte hebdómadх.
est. у. Сlamémus ad Dбminum in coelum a tatio a tormёntis abs6Ivat. В. Аmen. Permi
facie tribulantis, 8 mittet nobis Salvatorem, sericбrdiam tuam.
aui liberet nos. Р. Еt salvet. у. Glória, 8, Аntiphona 3. Non a principio in abscбndi
honor Patri. Reiterétur R. Ессе véniet. to locutus sum. Р. Sedextёmpore,antequam
Аd Vesperos dicatur, ut in fol. 17. fieret, ibi eram. у. Ipse invocavit me: Pater
f e r (а те r t | а. meusestu. Еtegoprimogenitum ponamillum
ou Акт я невром Ар А. excelsum apud regesterrae. Р. Sed extémро
Аd Мatutinum. ге. у. Glória , 8 honor Patri. Р. Sed ex
Аntiphona. Lava me, Dбmine, ab injusti tёmpore.
tia mea:8, a peccatis meis mundacor meum. Оratio.
Рsalmus 5о. Еus, qui nos a principio in abscбndito
Оritio. locutuses; fac, nos in principio Ver
Еus Dei Filius, cujus in aetérnum pér bi tui, quod manifestum est in carne, in
manet nomen ; Guique unum te esse in conctissoamóre fidei persistere: ut, quite
notéscens Deum ac Dбminum , per suscёр cum ante tёmpora erat, nobis in tёmpore
tae incarnationis mystérium venisti in re natus sine fine succürrat. В. Аmen. Реr mi
gem, ut redimeres saeculum ; da nobis ita sericordiam tuam.
fervère huius mystério pietatis, ut per haec В. Ессе Dбminus in igne véniet: quasi tur
evadamus muscipulam deceptoris: ut , qui bo quadrigaejus. Р. Оuia in igne Dбminus
Аdventus tui gaudia diffüso ore praecinimus, dijudicabitur. У. Ignis ante eum ardebit, 8,
salvatos nos, cum ad judicium veneris, te in circuitu ejus tempèstas valida. Р. Оuia in Пот
jйdice gratulemur. В. Аmen. Per misericór igne. У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio,
diam tuam. 8. Spiritui Sancto in saecula saeculorum, le П
Аntiphona r. Reverténtur filiae Sion, 8 quae Аmen. Р. Quia. . is.
rent Dбminum Deum suum, David Regem Оratio, ion
suum. Р. Еt delectabйntur in Dбmino Deo Оmine Deus, qui te in igne ventarum ?
suo. у. Fidelis Dбminus in verbis suis , 8, pronuncias ; libera nos a türbine no
sanctus in бmnibus opéribus suis. Р. Еt de сёntium : ut, qui opus tuum mirabile prae
lectabйntur. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt dicamus, mercedem illam, quae coram te
delectabйntur in Dбmino. -

est, opulentius hauriamus. Respбndeat Сho car)


Оratio. rus. Аmen. Реr misericordiam tuam, Deus
Sui
Еniat super nos, Dбmine, donum mi ПОSteГ. .
bot
sericórdiaetuae, ut reverténtes a socбr - IN LAUDIBUS.
Аd Canticum. ті
dia cordis nostri, 8 quaeréntes te Dбminum
Оyt;
regem in Sion; illa speculatione sancta lae Аntiphona, Fidelis erit domus tua. Сanti
temur, ut, qui faciěi tuae praestolamur prae снm. Еgotuli te de pascuis sequentem gre
sentiam , meritorum nostrorum evadamus ges. Require in quarta féria prime hebdб
tormenta. В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.madae, 8, similiter omniaalia, usque in fi
Аntiphona 2. Nolite ante tempus judicare, nem Matutini fol. по 8 тт. Аd Vesperos . *
: 2
duoadisque vёniat Dбminus. Р. Qui & illu— fol. 17. -

minabit abscondita tenebrarum. У. Аudite


FERIА ОUАКТА. }
haec omnes gentes: auribus percipite, qui
habitatis orbem. Р. Оui & illuminabit. Аd Мatutinum.
У. Glória, 8, honor Patri. Р. Qui & illu— Аntiphona. In te confidit anima mea. Rс
minabit. фuire fol. 13. Рsalmus 56. ; -

Оratio. Огайо. Deus Dei Filius, cujus in aetér


bЕus, qui nos ante tempus judicare prб num permanet. Require fol. 3.
7 hibes, magnaque nos cautela patien Аntiphona т. Expétta , reexpétta , dicit
tiae vis esse contentos; da nobis 8, verae pa Dбminus. In loduéla enim labiis. Р. Еt in
tientiae vota, 8, verae supportationis habére lingua altera loquar ad populum istum.
exempla: ut, antequam tu vёnias, qui illu У. Fidelis Dбminus in verbis suis, 8, sanctus
minaturus es сбrdium occulta; ita in nobis in бmnibus opéribus suis. Р. In loduёlaenim.
verae patientiae exempla praepolleant, ut te У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8, Spi
ad judicium veniente charitatis nos suppor ritui Sancto. Р. Еt in lingua altera.
Ога
Аdventus Dömini. 3I
Оratio. Р. Еt cognбscent AEgyptii Dбminum in illa
Хребtёmuste, Dбmine, ut, cum adju die.
4. diciumyanei ,non nos de peccato ar Оratio.
guas; sed in spiritu mansuettidinistuaeloqua Оgnбscimus te , Dбmine, venturum
ris nobis misericбrditer. Respбndeat Chorus. esse ad faciendum judicium: 8 ideo
Аmen. Реr misericórdiam tuam Deus noster. duaesumus, ut, dum véneris , aperias os no
Аntiphona 2. Ессе mittam ego in funda strum, 8, cor nostrum ; ut laudemus nomen
méntis Sion lapidem pretiosum angularem, sanctum tuum coléntes in hбstiis acceptabi
dicit Dominus. Р. Еt, qui credidеrit in eo, Iibus, in quo incarnationis tuae mystéria ma
non confundetur. У. Deus deorum Dбminus nifestes. Respбndeat Chorus, Amen. Permi
locutus est, 8 vocavit terram. Р. Еt qui cre sericбrdiam tuam, Deus noster.
didеrit in eo. У. Glória, 8, honor Patri, 8, Аntiphona 2. Оui regis Israё1 , inténde.
Filio, 8, Spiritui Sancto. Р. Еt qui. Р. Еxcita potentiam tuam,8, veniadliberan
Оratio. -
dum nos. У. Оui deducis velut ovem Jо
Сcejam propées, Dбmine : fac nos seph , Ерhraim , Вёnjamin , 8 Маnasse.
tibi semper prбximos esse: ut in nullo Р. Еxcita potentiam tuam. У. Glória, 8, ho
de negligénti cura soliciti, diem Adventus nor Patri , & Filio. Р. Еxcita potentiam
tui praestolemur illaesi. Respбndeat Chorus. tuam , 8. veni.
Аmen. Реr misericórdiam tuam Deus noster. Оratio,
В. Véniet dies Dбmini magnus. Р. Оuia in UI regis Israél, intende: qui deducis
monte Sion, 8 Нierisalem erit salvatio, sic velut ovem Joseph , ёxcita potentiam
ut dixit Dominus. У. Оmnes gentes plaudi tuam , 8. salvos facito, pro guibus nascitō
te manibus: jubilate Deo in voce exultatiд rus venisti in terram : 8 qui porrécto fidei
nis. Р. Оuia in monte Sion. У. Glória , 8. cultu multitidinem géntium lucrari digna
honor Patri , & Filio , 8. Spiritui Sancto. tus es; compendio pietatis infidélium ani—
Р. Quia in monte. mas perfidiae barathro érutas, tibi aliquan
Оratio. do placitas crediturasque restituas. Respón
Нriste Dei Filius, qui in monte Sion, deat Chorus. Аmen. Реrmisericórdiamtuam,
8 in Hiertisalem Salvator magnus in Deus noster. R. Сum vénerit Dбminus exer
carne apparéndo advéniens, Salvatio pro his, cituum in monte Sion, 8 Нiertisalem. Р. Еt
фui tibi creditiri essent , vocatus es ; esto in conspectu seniorum suorum glorificabi
nobis Salvator ad votum, Ductor ad prae tur. У. Аudite haec omnes gentes : auribus
mium: ut, qui sanctae factus es salvationis percipite qui habitatis orbem. Р. Еt in con—
ostensio, peccatбribus efficiaris, 8t hic 8, in spéctu. у. Glória 8, honor Patri , & Filio.
aetérnum optabilis liberatio. Respбndeat Сho Р. Еt in conspectu seniorum.
rus. Аmen. Реr misericordiam tuam Deus Оratio.
ПОSteГ. Еus Dei Filius, qui in monte Sion 8.
Оmniaalia dicāntur de quarta féria pri in Нiertisalem in conspectu seniōrum
mae НеЬdбmadaeusque in finem Мatutini. Аd te glorificari pronuncias ; concéde nobis, ita
Vésperos. Require fol. 17. in regno tuo plena fidei cognitione gaude
оuinта feriа. re, ut hic nos florere facias fide, 8 in Ad
Аd Мatutinum. vёntu tuo aternae coronandos statuas glбriae.
Аntiphona. Dбmine quid multiplicati. Оra Respбndeat Chorus. Аmen. Реr misericбr
tio. Мultiplicati sunt Dбmine, qui tribulant diam tuam, Deus noster.
nos. Require fol. 8. Рsalmus 3. Оratio.Deus Сánticum, 8 бmniaalia, quae sequintur
Dei Filius, cujus in aetérnum permanet. Re usque in finem Мatutini, dicantur ut in fe
фuire fol. 3. ria sectinda sectindae hebdбmadae de Adven
Antiphona . Сognoscétur Dбminus ab tu Dбmini. Require fol. 1б. Аd Vesperos,
АЕgypto, dum advénerit. Р. Еt cognбscent at supra fol. 17.
АЕgyptii Dбminum in illa die, 8 colent eum F E R I А SEХТА.
in höstiis & munéribus. x. Deus manifestё Аd Мatutinum,
véniet Deus noster , 8. non silébit. Р. Еt Аntiphona. Lava me, Dбmine, ab injusti
cognбscentАЕgyptiiDбminum, x, Glória, 8: tia mea:8, a peccatis meis mundacor meum.
honor Patri, 8 Filio , 8. Spiritui Sancto. Рsalmus so. Огätio. Deus Dei Filius, cujus

32 Dominica Quinta
in aetérnum permanet. Require in feriis pri рбndeat Chorus. Аmen. Реr misericбrdiam
mae hebdomadae de Adventu Dбmini. fol. 3. tuam, Deus noster. -

Antiphona I. Сlamёmus adDбminuma facie Сánticum, 8 бmnia alia usque in finem


tribulantis. Р. Еt mittet nobis Salvatorem & Мatulini, ut in quarta féria secúndae heb
propugnatorem, qui liberet nos. У. Venite dбmade. Quaere fol. 18. Аd Vesperos, ut
adorémus, 8, procidamus ante Deum : plo supra. fol. 17.
rémus coram Dбmino, qui fecit nоs, quia IN Q UIN To Do МIN I со
ipse est Dбminus Deus noster: nos autem DЕ АDVENTU DОМINI.
рбрulus ejus , 8. oves pascuae ejus. Р. Еt Аd Vesperos.
mittet nobis Salvatorem. у. Glória, 8 ho Lauda. А solis ortu. Огätio. Deus, cujus
nor Patri, & Filio. Р. Еt mittet nobis Sal nomen est benedictum. Quaere in fol. 1.
vatorem. Sono. Арparebit nobis Salvator, quasi nu—
Оratio. bes clara. Р. Меdia die: alleldia. у. Еtsic
Lamémus ad te, Dбmine, a facietri ut guttae distillantes in faciem terrae sitién
bulantis, ut mittas nobis Salvatorem, tis. Р. Мёdia die: alleldia.
dui liberet nos de manu inimicorum no Аntiphona. Silebit omnis caro a facie Dei,
strorum : ut, gui praesentiam faciéi tuae prae Фuia juxta est: dies Dбmini praeparabit no
stolamur, nostrorum meritorum tormёntaeva bis hostiam. Р. Еtsanctificabit omnes electos
damus. Respóndeat Сhorus. Аmen. Реr mi suos. x. Deus manifeste véniet, Deus no—
sericórdiam tuam, Deus noster , 8.с. ster, & nonsilébit. Р. Еtsanctificabit. у. СПб.
Аntiphona. Prope est dies Dбmini: nolite ria, 8, honor Patri. Р. Еt sanctificabit.
tribulari. Р. Gaudium enim illius fortittido Iauda. Dбminus sicut fortis, egrediétur, 8,
nostra est. у. Аudi populus meus ; 8 lo ut vir bellator , suscitabit zelum : vocifera
duartibi:8 testificabortibi, Israél, si me bitur, 8, clamabit: alleluia. Р. Еt superini
audieris. Р. Gaudium enim illius. У. Gloria, micos suos confortabitur , 8. laudem eius
8. honor Patri, 8 Filio. Р. Gaudium enim in insulis nunciabunt : alleluia , alleldia.
illius fortitudo. У. Laudate nomen Dбmini : laudate, servi
Огätio. Dбmini. Р. Еt super. x. Glória, 8, honor. Tot
Ies tuus, Dбmine, ecce propé est, at Р. Еt super inimicos. leri
due necesse est nos purgatis con Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Suppi
scientiis properare. Еt ideo, Guia de nobis catio. Оrёmus Redemptórem mundi, Dбmi
ista habёre non possumus, a te, qui potens num nоstrum. Require fol. 2.
es, haecipsa, nobistribue, postulamus: pos Сapitula,
céntes, ut ita gaudium tuum sit fortittido Нriste Dei Filius, dui a patre sine tёm—
nostra, qualiter tribulatio non бbruat sem— pore natus, per Virginem in tёmро
pitérna. Respondeat Сhorus. Аmen. Реr mi re nasciturus , a Patris sinu, sicut fortis,
sericбrdiam tuam, Deus noster. egrёderis ; éffice nos fortiбres semper esse
Б. Нiertisalem, aspice ad orientem, Р. Еt in opéribus tuis: ut , dui suscitasti zelum
vide laetitiam, a Deo quae tibi superventura virtutis tuae in pбрulis tibimet credittiris,
est. у. Lauda, Нierusalem, Dбminum : lau stiscites in nobis numquam finiéndum amб
da Deum tuum , Sion. Р. Еt vide laetitiam. rem tuae dilettiónis, duo perducamur ad pro
у. Glória, 8, honor Patri , & Filio. Р. Еt missa tuae hereditatis.
vide laetitiam. Рater noster. Liberati a malo Require
Огätio. fo1. 2.

Spicimus, Dбmine, 8, purgāto fidei Вenedictio.


oculo jam videmus, quam inenarra X Sion Dбminus véniens nos ab бmni
bilis sit laetitia illa, quae Нiertisalem civi— *, bus impietatibus nostris eripiat. Res
tāti tuae ad orientem prospicienti de Dбmi— pondeat. Аmen. Аvertat a nobis iniquitates
no in müneris collatione refulsit. Еt ideo nostras, qui venit prorogare misericórdias
чuaesumus, ut , dui eam incarnationis tuae suas. Respondeat. Аmen. Таles etiam nos
gaudiis pertulisti, nos in sinu ejus illaesos rediméndos statuat, quales judicando non
conserves a contagione totius piaculi: quд. pйniat. Respбndeat. Аmen. Реr misericбr
in illa брcrum nos dignitas salvet, ut prae diam ipsius Dei nostri.
stolatio Adventus tui sine fine justificet. Res Lauda. Меmento nostri, Domine, in bene
pla
Аdventus Dömini. 33
placio pбрuli tui: allelia. Р. Visita nos, Рatri. Р. Еt ponam gaudium.
iDeus, in salute tua: alleluia, alleluia, alle Оratio.
lia. У. Ut confiteamur nбmini sancto tuo, Нriste Deus, sapientia summi Patris,
8 gloriemur in laude tua. Р. Visita nos, Verbum , фui aedificas tibi mundissi
Deus. У. Glória 8, honor Patri. Р. Visita mam domum Маriae Virginis iterum, in
nos, Deus. Огätio. DomineDeus fortis, qui Фua ipse coelestis justitia prospicis , 8. de
ферatrio, ut intra. Фua fructum benignitatis tuae producis, dum
Аd Matutinum. in ea absque veste corpбrea Deus ingrederis,
нуmnus. АСtérne rerum Сбnditor. Require 8 de qua vestitus carne procedis; praesta no
fol. 3. Оratio. Post gallorum canorum. Re bis supplicibus tuis, ut sanctificatos nosti
duire fol. 21. Super Psalmos. bi in domoefficias, de qua, ut sponsus pro
Аntiphona. Dбmini est salus: 8, super pб сёdens, бpеrum nostrorum dignitate circum
pulum tuum benedictio tua. Psalmus 3. fültus appareas. Respбndeat Chorus. Аmen.
Аntiphona. Incerta 8. occülta sapientiaetuae Реr misericordiam tuam, Deus.
manifestasti mihi. Psalmus 5о. Аntiphona 3. Еgo Dбminus primus 8; no
Аntiphona. In umbra alarum tuarum spera vissimus : vidébunt insulae, 8 timébunt me.
bo, donec transeat iniquitas. Р. Еxtrema terrae cognбscent:8, vénient, 8,
Оratio. appropinquabunt mihi. У. Еgo autem con
- Еrbum ante saecula ineffabiliter Patris stitutus sum rex ab eo super Sion montem
ore prolatum,8, in fine temporum hб sanctum ejus praedicans praeceptum eius.
minem pro nobis ex Virgine ortum hйmili Р. Еxtrema terrae cognoscent. У. Glória, 8:
prece poscamus, ut invocationem nostram honor Patri , & Filio. Р. Еxtrema terrae
de monte sancto suo placatus exaudiat, ejus cognбscent. р Оratio,
.que benedictio pectora credentium répleat.
Аt, sicut incerta secretorum sapientiae mani Еus Dei Filius, qui primus 8. novissi
fёstans, adse agnoscendum corda excitat no mus бmnia ate creata infrate conclu
stra; ita catholicam plebem alarum suarum dis; nectamen ipse concluderis, duem ex
protectione defёndat; eisque, cum Judex ve trema terrae per incarnationis tuae mystérium
nerit, existat placabilis, pro guibus redi agnovérunt, dum a te fidei vocatione per—
měndis in carne apparuit hйmilis. Respбn tractata sunt; da nobis, ut agnitione huius
deat Chorus. Аmen. Реr misericбrdiam. fidei sanctae ita in te radicemur 8, cultu jus
Аntiphona I. Dбminus, sicut fortis, egredie titiae 8 бреrum dignitate, ut ex hoc aetér
tur: sicut vir praeliator, suscitabit zelum, ut nam mereamur pervenire ad réquiem. Res
educat caecos in via, quam nesciunt. Р. Еt рбndeat Chorus, Amen. Реr misericordiam
ponet ténebras eorum in luce. У. Оmnes tuam, Deus.
gentes, plaudite manibus : jubilate Deo in Б. Вéthlehem civitas Dei summi, ex te prб
voce exultationis. Р. Еt ponet tenebras. diet dominator Israél. Р. Еtegressus illius,
У. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt ponette sicut a principio dierum aeternitatis , 8, pax
nebras eorum. erit in terra nоstrа , dum vénerit. У. Тu
Оratio. Вéthlehem Euphrata, numquid parvula facta
Оmine Deus fortis, qui de patriose es in millibus Juda? exte enim egredietur
crétoegrédiens, 8t, ut vir praeliator, rex, dui regat pōpulum meum Israél. Р. Еt
stiscitans gentes tibi credittiras acquiris; egressus illius. У. Glória, 8, honor Patri,
stiscita in nos zelum beneplacitum tibi : ut, 8, Filio. Reiterétur R. Вёthlehem civitas Dei.
duite venisse jam crédimus, audentius te ite Оratio.
rum venturum innбcui praestolemur. Respбn Нriste Deus Filius Patris Dei summi,
deat Сhorus. Аmen. Permisericordiamtuam, incarnationis tuae urbem consecras,
Геus noster. dum te ex ea verum dominatorem Israél
Аntiphona 2. Juxta est justitia mea: non mo nasciturum insinuas, 8t inauditum a saecu—
rābitur dicit Dбminus. Р. Dabo eam sala lis in ea incarnationis tuae miraculum ma—
tem in Sion, 8, ponam gaudium бmnibus nifèstas: Dum intra ejusdem urbis Bethle
lugéntibus in Israel У. Аudite haec, omnes hemiticae septa genitricem Мariam & matér
gentes: auribus percipite, qui habitatis or no honore glorificas, cujus titerum mecin
bem. P. Dabo eam. У. Glória, 8, honor grédiens reseras, necegrédiens violas; quae
Е su
34 Dominica v. Adventus Domini.
sumus, ut penetralia nostrae animae sic tuo Dole, 8 satage filia Sion quasi partiriens:
perldstres candöre, quatenus suffragio ma фuia nunc egredieris de civitate, 8, habi
tris tuae a serpentina persuasione servati, tabis in regione, 8, vénies usque ad Baby
virginitatem mentis obtineamus illaesi Res 1ónem : ibi liberaberis, ibi rédimet te Dб
рбndeat Сhorus. Аmen. Реr misericordiam minus de manu inimicorum tuorum. Respбn
tuam, Deus. deat Сhorus. Аmen. - -

I N L А U D I В U S. Нуmnus. Сunctorum rex omnipotens. Sup


Аd Canticum. plicatio. Оremus Redemptórem mundi. Re
Аntiphona. Deus a Libano véniet. duire in primo Dominico de Advёntu Dб
Сanticum. Dбmine audivi auditum. Require mini. fol. 2.
fol. 22. Сapitula.
Аd Benedictus. Оmine Jesu Christe , quem venisse
Аntiphona. Веnedictus es, Deus. Р. Веne crédimus in carnis abjectione hй
dicite Dбminum. Сanticum Daniélis 3. Ве milem mundum peretintem redimere ; quem
nedictus es, Dбmine Deus patrum nostro due iterum praestolamur in potentia Deita
rum. Require fol. 6. tis venturum, saeculum delinquens terribili
Sono. Арparebit nobis Salvator. Require ter judicare ; immensam pietatem tuam tre
fol. 32. méntes famuli tui quaesumus, ut , dum vё—
Lauda. Laudate Dбminum de coelis: alle neris, non de peccato nos arguas, sed inef
Iйia.Require fol. 23. Рsalmus 148. fabili benignitate succurras : 8 hic pбtius
I, еёio libri Мichéae Prophétae cap. 4. humilitatis nostrae confessionem accipias, ut
в. Deo gratias. illic & facinora nostra universa indulgeas,
Rit in novissimis diérum mons domus 8 in dexteraetuae partem coronandos statuas.
Domini praeparatus in vёrticem mбn Рater noster. Liberati a malo. Require
tium super colles: 8, fluent ad eum populi. Еt fol. 2.
prophetabunt gentes multae, 8 dicent:Ve Lauda. Меménto nostri, Dбmine, in bene
nite, ascendamus ad montem Dбmini , & ad placito pбрuli tui: alleluia. Р. Visita nos,
domum Dei Jacob : 8 docebit nos de viis Deus, in salute tua : alleluia, alleluia, alle
suis, 8, ibimus in semitis ejus: quia de Sion lüia. у. Ut confiteamur nбmini sancto tuo,
egrediétur lex, 8; verbum Dбmini de Нie 8. gloriemur in laude tua. Р. Visita nos,
rusalem. Еt judicabit inter pбрulos multos, Deus. x. Glória, 8, honor Patri , & Filio,
8 corripiet gentes fortes usque in longin 8. Spiritui Sancto. Р. Visita nos, Deus, in
auum : 8 concident gladios suos in vбme saltite.
res, 8t hastas suas in ligбnes: non sumet Вenedictio.
gens contra gentem gladium : 8 non discent Еx Sion Dбminus véniens nos ab бmni
ultra belligerare. Et sedebit vir subtus vi bus impietatibus nostris eripiat. Respondeat
neam suam, & subtus ficum suam , & non Сhorus. Аmen. Реr misericordiam ipsius
erit, qui detérreat: guia os Domini exerci Dei nostri. Dбminus sit semper. -

tuum loctitum est. Quia бmnes pбрuliam In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per
bulabuntunusquisque in nбmine Dбmini Dei ficiamus cum pace. В. Deo gratias.
sui: nos autem ambulabimus in nбmine Dб Ехейnte vespera. Lauda. А Solis ortu us
mini Dei nostri in aetérnum 8, ultra. In die due ad occasum. Р. Laudabile nomen Dб
illa, dicit Dбminus, congregabo claudican mini. у. Sit nomenDбminibenedictum, amo
tem: 8. eam, quam ejéceram, сбlligam; 8. do,8 usqueinaetérnum. Р. Laudabile nomen
duam affixeram : 8 ponam claudicantem in Domini.
reliquias : 8 eam, quae laboraverat in gen Sono. Арparebit nobis Salvator. Require
tem robustam: 8, regnabit Dбminus super fol. 32.
eos in monte Sion , & nunc 8 usque in Аntiphona. Еrit Dбminus, sicut ros: Israél
aeternum. Еt tu turris gregis, nebulosa filia germinabit, sicut lilium. Р. Еterümpet ra
Sion usque ad te venit: 8, véniet potestas dix ejus, ut Libani. у. Еteritfirmaméntum
prima, regnum filiae Нierusalem. Nunc qua in terra in summis mбntium , superextollё—
re moerore consйmeris? Numquid rex non tur super Libanum fructus ejus: 8t florёbunt
est tibi , aut consiliarius tuus périit , quia de civitate sicut foenum terrae. Р. Еtertim
comprehendit te dolor sicut parturientem? pet radix ejus. У. Glória , 8. honor Ра
tr1,
Feria j, quintх hcbdómadх. 35
tri, 8 Filio. Р. Еt erimpet radix. Оratio.
I.auda. Deus virtútum nobiscum. Р. Susсё Мmane satis facinus video coram tuis,
ptor noster Deus Jacob. Alleldia, alleliia, Deus Pater, бculis a réprobis perpetra
alleldia. У. Véritas de terra orta est: 8 ju tum: qui, dum Filium tuum , praedicatum in
stitia de coelo prospéxit. P. Susceptor no lege, contёmnunt, in incredulitatis suae vo
ster Deus. У. Glória, 8, honor Patri. Р. А1 ragine remanserunt ; dum hi, quibus non
leldia, alleluia, alleluia. erat de eo nunciatum, vidérunt eum, 8,
Нуmnus, Сhristi caterva clamitet. Suppli Фui non audierunt, intelligentia contempla
catio. Оrémus Redemptórem mundi Dбmi ti sunt. Аmove ergo, quaesumus, quidquid
num nоstrum. Require in primo Dominico de resistit tibi in бpere, ut crédulopéctore sic
Аdvёntu Dбmini. fol. 2. in nobis virgülta donorum praepolleant, ut
Сapitula. radix humilitatis numquamaréscat. R. Amen.
Реr misericordiam tuam, Deus noster.
Еus, cujus aetérnitas tempora praescit, Аntiphona 2.Deus pacis sanctificet vos ad
8 бrdinat; qui in plenitidine tёm perfectum , 8 integer spiritus sit vester.
porum Dбminum nоstrum Jesum Christum Р. Аnima , 8, corpus sine quaerёla in Ad
Filium tuum nasciturum ex Virgine desti vёntu Dбmini nostri Jesu Christi servétur.
nas : ut aetérnus ex te sine tempore prбdiens, y. Laudate nomen Dбmini : laudate, servi,
pro nobis conditor nascerétur in tёmpore; Dбminum. Р. Аnima, 8, corpus. x. Glória,
ut 8, nostra scilicet tempora visitet, 8 tem 8. honor Patri. Р. Аnima, 8, corpus.
porales suae immortalitatis participes reddat; Огätio.
assistat tibi pro nobis: ut, quos Adventu suо Нriste Deusnoster, qui in assйmpta hu
mirabiliter redémit, múnere suo abundan manitate véniens mundum judicata
tissimё ditet. rus, sanctifica nos ad perfectum ; ut in die
Рaternoster.Liberatiamalo.Require fol.2. Аdventus tui, cum judicaturus véneris sae
Вenedictio. culum, ita integer spiritus noster, anima, 8,
Сhristus Dбminus, qui per susceptae. Оuaere corpus in te reflбreat, ut tecum sine fine re
fol. 8. gnatüri vivamus. Respбndeat Chorus. Аmen.
1.auda. Еrit firmaméntum in terra in sum Реr misericбrdiam tuam, Deus noster.
mismбntium, superextollétursuper Libanum: Аntiphona 3. In die illa inclinabitur homo
alleldia. Р. Еt erit nomen Dбmini benedi— ad factórem suum. Р. Еt бculi ejus ad san
étum in saecula : alleluia, allelüia. У. Аnte Сtum Israel respicient. У. Deus deorum Dб
Solem permanet nomen ejus, 8 ante Lu— minus locutus est, 8 vocavit terram. Р. Еt
nam sedes ejus; 8. benedicentur in eo om бculi ejus. У. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi
nes tribus terrae. Р. Еt erit nomen Dбmini. lio. Р. Еt бculi ejus.
у. Glória, 8, honor. Р. Еterit nomen. Оratio.
Оratio. Dбmine Deus fortis, qui de patrio. Nigénite Dei Filius, cujus бculi ad
sanctum Israél respiciunt, inclina ad
ПОicatur, ut in primis Vesperis istius Domi
nici. fol. 32. nos misericórdiam tuam, qualiter te facto
rem nostrum adspicere valeamus, dum glo
FERIA II. ОUINТЕ НЕВDОМАDАЕ riosus appartieris in glбriamtuam. Respбn
IN ADVENTU DОМINI. deat Chorus. Аmen. Реrmisericordiamtuam,
Deus noster, 8с.
Аd Мatutinum. R. Gaude, filia Sion, quia véniettibi rex tuus
Аntiphona. Dбmine, quid multiplicati sunt? cum jocunditate. Р. Еt tu, filia Нiertisalem,
Рsalmus 3. cum sua Оratione fol. 8. laetare in Adventu Dбmini Dei tui. У. Еxlil
Аntiphona I. Оuibus non est nunciatum de ta satis , & jübila, filia Sion : ecce rex tuus
eo, vidébunt eum: 8x, qui non audierunt, in venit justus 8, salvator. Р. Еt tu, filia Hie
telligent. Р. Еt ascendet, sicut virgültum rtisalem.у. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi
coram eo. Р. Еt sicut radix de terra sitién 1io. Reiterétur R. Gaude, filia Sion.
ti.y. In sua justitia judicabit pauperes pб Сánticum , 8 бmniaalia, guae sequintur
puli , 8. salvos faciet filios pauperum : 8; usque infinem Мatutini, dicantur, ut insectin
humiliabit calumniatorem. Р. Еt ascendet. cia féria primae hebdomadae de Adventu Dб
У. Glória, 8, honor. Р. Еt, sicut. mini. Quaere fol. 9. Excepta Prophetia. Еrit
е2 in
36 Fèriaij & iv, Dominice v. Adventus Dбmini.
in novissimis diérum mons domus Domini. tia, que dicitur de Dominico pretério
Quare fol. 34. . - fol. 34. Аd Vesperos, ut supra, fol. 12.
Аd Vesperos бmnia dicantur, ut supra FERIА О UARт А.
in sectinda feria. . - - Аd Matutinum.
К E R I А Т E R T I А. Antiphona, Inte confidit anima mea. Рsal
н - Аd Matutinum,
пus 56. -

Аntiphona. Lava me 5 Dбmine. Quaere fol 3.Огайо. Deus Dei Filius, cujus in aetérnum
Рsalmus 5о. Огайо. Deus Dei Filius, cujus permanet. Require fol. 3.
in aetérnum permanet. Quere fol.3. Аntiphona. Еgrediétur virga de radiceJesse.
}

Antiphona fАddent mites in Dбmino la Р.Еt flos de radice ejus ascendet. РЕt ju
titiam F. Еt pauperes hбmines, sancto Is dicabit in justitia pauperes. У. Virgam vir
raёl adveniente, gaudébunt. У Verйmtamen tutis tuae emittet Dбminus ex Sion : domi
rope timéntes eum salutare ipsius : ut in— nare in medio inimicorum tuorum. Р. Еt
*a

} glбria in terra nostra. Р. Еt paupe flos de radice. У. Glória , 8. honor Patri. Сс

res homines. У Glória, 8, honor Patri, & Р. Еt judicabit. R


Filio. Р. Еt pauperes. Оratio.
Оratio. Sto nobis, Dбmine, coróna glбriae 20
carnatiónis tuae, Сhriste Dбmine, mys in die, quo véneris saeculum judica Сl3

tério revelato , hйmiles pauperes exйl— re per ignem, ut hic prius vestiaris indu t
tant , te sanctum verum cognoscere mitissi— mёnto justitiae, 8, post perfёeta glбriae liber
mum in laetitia. Те ergo proinde quaesumus, tate. Respбndeat Chorus. Аmen. Реr mise
ut, qui stériles facis esse foecündos, nos pec ricбrdiam tuam, Deus noster.
catбres efficiasesse beatos. Respondeat Сho Аntiphona . Оuibus non est narratum de
гus. Аmen. Реr misericórdiam tuam, Deus eo, vidébunt. Р. Еt, qui non audierunt, in
ПОSteГ. telligent: 8 ascendet, sicut virgültum co
Antiphona a Santificabunt omnessanctum rameo, 8, sicut radix de terra sitienti. У. In
Jacob, 8 Deum Israél praedicabunt. Р. Еt sua justitia judicabit pauperes pбрuli, 8 sal
scient errantes intellectum , 8, inusitatбres vos faciet filios pauperum , 8. humiliabit pol
aiscent legem. У. Deusmanifèstévéniet Deus calumniatorem. Р. Еt , qui non audièrunt.
noster, & non silebit. Р. Еt scient errantes У Glória, 8, honor. Р. Еt, qui non audiè
intellectum. У. Glória, 8, honor Patri, 8; 1UПt.
Filio. Р.Еt scient errantes. Оratio, -

Оratio. Uibus non est narratum de eo , vi


Еus, ad Quem бculi universae carnis debunt ; 8 , qui non audièrunt,
respiciunt, fac, nos videre salutare intelligent ; quia spes fida in ipso sem
tuum in glбria, qualiter scianterrantes in per manet, in quo est perfecta gloriae ple
tellectum : ut , cum majestatis tuae cunctis nitudo. Répleat itaque os nostrum jocundi
illйxerit regnum, debitum pro méritis evada tate, ut 8, vox nostra ejus resultet praeco
mus supplicium RespondearChorus Amen. niis, & impleatur anima donis. Respondear
Реr misericordiam tuam, Deus noster. Сhorus. Аmen. Per misericórdiam tuam.
* Соnfortāre in Adventu Dбmini Dei tui, Antiphona 2. Ехultate in laetitia Jacob, 8:
domus Jacob ; quбniam seminantem fructum inite contra caput gentium. Р. Реrsonate, са
vitae Iumen majestatis videbitis salvatorem. nite, & dicite. P. Salva, Dбmine, populum
Р. Еt, qui angustiamini, sustinéte, quoadds tuum , reliquias Israel. У. Stimite psalmum,
due vёniat princepsjustitiae, auferensinfirmi 8 date tympanum : psaltérium jocündum
tatem universae terrae. У Соntemplare viam: cum cithara. Р. Реrsonate, canite. у. Glб
conförta lumbos , 8 rбbora virtutem valde, ria, 8, honor. P. Salva, Dбmine.
8 properare in Adventu Dбmini Dei tui. Огайо. *

Р. Еt, чui angustiámini. У. Gloria, 8, ho { АС,nos, Dбmine,justé, sobriё, 8 pié


nor Patri , & Filio. Reiteretur 5. Соnfor in hoc saeculovivere, expectantes bea
tare in Adventu Dбmini. tam illam spem, 8 Аdvёntum claritatis ma
Сanticum , & бmniaalia usque in finem gnificéntiaetuae:8 sicpersémitas justitiae cur
Мatutini dicantur, ut in feria quaria pri ramus, ut mérito accedereadaetérnam heredi
пе нерабmade fol. . . Excepta Prophe tatem possimus. Respondeat Chorus. Аmen.
Реr
Fèria v. Dominica v. Adventis Dбmini. 37
Реr misericórdiam tuam, Deus noster. per nubem levem. Р. Еt ingrediétur AEgy
В. Placabilis, Нierisalem , véniam in mбn ptum. Р. Еt, ut rex fortis, dominabitur cun
tibus tuis : 8 exultabis, quia dies Dбmini ctisgéntibus. У. Deusmanifeste véniet, Deus
vénient tibi. Surge, Sion ; convertere ad noster ; 8. non silebit. Р. Еt ingredietur.
Deum tuum. Gaude , 8 laetare, Jacob. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio. Р. Еt,
Р. Оuia de médio géntium salvatortuus prб ut rex fortis, dominabitur.
diit. у. Revertere, filia Sion: revertere ad ci Оratio, *

vitates tuas: revertere, virgo Israél. Р. Quia Сce super nubem te Dбminum ascen
de médio. У. Glória, 8, honor Patri. Reite *, запm Рrophetarum vaticinia praedi—
rétur R. Placabilis, Нierusalem. хérunt: 8; ideo te quaesumus, ut, qui olim
Оmnia alia usque in finem Мatutini di in carne nasciturus, mundum titique istum
cāntur, ut in sexta féria primae hebdбmade ingrédiens rex fortis, dominium per fidem
folл3.Excepta Prophetia, quae est dicénda obtinuisti in géntibus ; pium te in nobis os
de quinto Dominicopraetérito fol. 34. tendas, cum appartieris gloriosus. Respбn
В. Ессе majestas Dei venit per viam, quae deat Сhorus. Аmen. Реrmisericordiamtuam,
réspicit ad orientem : 8 vox ejus, sicut vox Deus noster.
aquarum multarum. Р. Еt terra splenduit a Аntiphona 2. Ессе Dбminus véniet, & non
claritate Dбmini. у. Аudite, insulae; 8. at mentiétur. Р. Еt, si moram fecerit, expé
tёndite, populi: obstupescite, & admirami étaillum ; quбniam véniens véniet, 8, non
ni: montes enim commovebйntur, 8, concu— tardabit. у. Оui mittit elбguium suum ter
tiёntur fundaménta terrae. Р. Еt terra splen rae, velбciter currit sermo eius. Р. Еt,si mo
duit. у. Glória, 8, honor. Reiterétur Res ram. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8,
ponsorium. Ессе majestas. Spiritui Sancto. Р. Еt, si moram feceri.
В. Сlamor factus est : ecce sponsus venit. Оratio.
Р. Еxite бbviam ei. У. Вenedictus, qui ve гг. Хреétamus te , Dбmine, duбniam vê
nit in nбmine Dбmini, rex Israél. Р. Еxite. Н, hiens vénies. Nunctamen , duia re
у. Glória, 8, honor Patri. Reiterétur Res gnum tuum supra términos terraeagnoscitur;
ponsбrium. Сlamor factus est. non te mentitum fuisse, infirmitas nostra con
в Ессе Dбminus ascendet super nubem 1e duéritur : Еt ideo expectamus te desidério
vem. Р. Еt ingrediétur AEgyptum , 8, , ut hйmiles, ut, cum véneris, efficias nostibisi
rex fortis , dominabitur cunctis géntibus. nefine consortes. Respбndeat Chorus. Аmen.
у. Deus manifesteveniet Deus noster, & non Реr misericordiam tuam, Deus noster.
silébit. Р. Еt ingredietur. У. Glória, 8, ho Аntiphona 3. Оriétur timéntibus Deum Sol
nor. Р. Еt ingrediétur. justitiae. Р. Еtsanitas in pennis ejus x. Огіё
н. Ессе Dбminus véniet, 8, non mentiétur. tur in diebus ejus justitia, 8, abundantia pa
Р. Еt, si moram fёсerit, expecta illum; quó— cis : donec extollatur Luna. Р. Еt sanitas.
niam véniet, 8 non tardabit.У. Оuiemittit У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8, Spi
elбduium terrae, velбciter currit sermo eius. ritui Sancto. Р. Еt sanitas. .

Р. Еt, si moram fёсerit. У. Glória, 8, ho Оratio. - . +

nor Patri. Р. Еt, si moram. Rire in cбrdibus nostris, Sol justitiae


в. Оriétur timéntibus Deum sol justitiae, 8t 8 illumina nos claritate Adventus tui;
sanitas in pennis ejus. у. Оriétur in diebus ut , qui in voce promissionis tuae hilares
ejus justitia, 8, abundantia pacis : donec ex cimus, in Adventu gloriae tuae nullo mo
tollatur luna. Р. Еt sanitas. У. Glória , 8. doconfundamur. Respóndeat Chorus. Аmen,
bonor Patri, 8 Filio , & Spiritui Sancto. Реr misericórdiam ipsius Dei nostri. с

Р. Еt sanitas. В. Veniam ad Sion, dicit Dбminus, 8t ha


АdVésperos dicatur, ut in feria sexta pri bitabo in Hiertisalem. Р. Еt vocabitur Hie
mae hebdomadae. rüsalem civitas sancta. У. Аudi , populus
FERIА ОUINТА. meus, 8 loquar Israél, 8 testificabor tibi,
- Аd Мatutinum. Israël , si me audieris. Р. Еt vocabitur.
Аntiphona. Dбmine, quid multiplicati sunt? x. Glória, 8, honor. Р. Еt vocabitur.
Сum sua Оratione Мultiplicati sunt, Dбmi - Огайо,
пе, Require fol. 8. ni, Dбmine,sicut promisisti, in Sion,
Аntiphona . Ессе Dбminus ascendet su 8. habita in Hierasalem ; ut, qui jam
olim
38 Fèria y). Dominica v. Adventus Domini.
olim apparuisti perfidem gloriósus, illic de Оritio.
clareris in nostrorum бреrum dignitatem: ut Сce tu Dбmine Deus noster, qui olim
8 visio pacis pacatum in nos honorem nб redempturus mundum venisti, cujus
minis tui reténtet , 8 desidérium Adven бriens nomen tuum ; libera pérditos, quos
tus tui novae lucis nobis in ea sidus accō
redemisti magnо бpеre: ut, qui infirmari pro
mulet. Respбndeat Chorus. Аmen. Реr mise nobis dignatuses homo, Divinitatis tuae hб
ricórdiam tuam, Deus noster. mines digneris praemuniri subsidio. Respбu
Оmniaalia, que sequintur, dicāntur, ut феat Сhorus. Аmen.Permisericórdiamtuam,
insecundafériasectinde Hebdomade.fol. 1б. Deus noster.
Еxcépta Prophetia, quae dicitur de Domini В. Liberabit nos Dбminus a potentátu inimi
co quinto praetérito fol. 34. corum nostrorum. Р. Еt véniet nobis gau
Аd Vesperos dicantur, ut supra in sectin dium 8, laetitia a Deo salutari nostro celéri
cia féria fol. 17. ter. У. Ессе dies vénient, dicit Dбminus:
F ERIА SЕХТА. suscitabo super vos verbum bonum, 8, invo
cabitis me, 8 timёbitis: orabitis, 8. ego
Аd Мatutinum. exaudiam vos, Р. Еt véniet nobis gaudium,
Аntiphona. Lava me, Dбmine, ab injusti 8 laetitia. У. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi
tia mea,8, а peccatis meis mundacor meum. lio, 8, Spiritui Sancto. Р. Еt véniet nobis
Рsalmus 5о. gaudium, & latitia.
Оritio. Оmniaalia, que sequintur usque in fi
Еus Dei Filius, cujus in aetérnum per nem Мatutini, dicantur, ut in féria quarta
manet nomen, quique unum te esse secúndae НеЬdбmadae fol. 18. Еxcepta Pro
innotéscens Deum ac Dominum , per su phetia, quae dicitur de Dominico quinto
sceptae incarnationis mystérium venisti in re praetérito fol. 34. -

gem, ut redimeres saeculum ; da nobis ita Аd Vesperos, ut dictum est in féria quar
fervère hujus mystério pietatis, ut per haec tasecúndae Нcbdбmadae fol. 19.
evadamus muscipulam deceptoris: ut, qui Аntiphona. In te confidit anima mea. Рsal
Аdventus tui gaudia diffüso ore praecinimus, mus 46.
salvatosnos, cum adjudicium véneris, te ja Оratio. Deus Dei Filius, cujus in aetérnum
dice,gratulemur. Respбndeat Chorus. Аmen. pérmanet, ut supra.
Реr misericórdiam tuam , Deus noster, Аntiphona 1.Аtténdite adme, pōpulus meus;
dui , &с. 8 tribus mea, me audite. Р. Оuia judicium
Аntiphona т. Verbum mittitDбminus in Ja meum in luce populorum apparebit. У. Аu
cob, 8, véniet in Israél. Р. Ut sciat omnis dite haec omnes gentes : auribus percipite,
рбрulus, quia ipse est. У. Qui mittit verbum фuihabitatisorbem. Р. Оuiajudicium meum.
suum terrae:velбciter curritsermo ejus. Р. Ut У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8, Spi
sciat omnis pбрulus. У. Glória , 8. honor ritui Sancto. Р. Quia judicium meum.
Рatri , & Filio , & Spiritui Sancto. Р. Ut Оratio.
sciat omnis. D te, Dбmine, tribus tua, ессе, 8г
Оratio.
рбрulus accedёntes, petimus 8, ro
gamus, ut judicium tuum, quod in popul6—
Itte Verbum tuum, omnipotens Pater, rum apparuit luce, in redemptorum clarifi
- de sédibus tuis, ut sanet 8, consбli сёtur salvatione : ut, duos dudum venit re
det omnes contritos, 8 érigatelisos, сбnfe dimere per fidem, véniat iterum a se redem
rens nobis laetitiam nбminis sui. Respбndeat ptos deaeternitatissupplicio liberare. Respón
Сhorus. Аmen. Реr misericбrdiam tuam, deat Chorus. Аmen.Permisericordiamtuam,
Deus noster. Deus noster.
Antiphona 2. Ессе véniet vir, cujus бriens Аntiphona2. Сlude sermönem , dicit Dб
nomenejus:subter eum orieturjustitia. Р. Еt minus: 8, signa librum usque ad diem Ad
ipse erit salus pōpuli. у. Оriétur in ténebris vёntus Domini. Р. Мültiplex enim erit scién
ejus justitia; 8. erit firmaméntum in terra in tia. у. Deus deorum 8, Dбminus locatus est,
summis mбntium. Р. Еt ipse erit. у. Glória, 8 vocavit terram. Р. Мültiplex enim erit.
8. honor Patri, 8 Filio, 8, Spiritui Sancto. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8: Spi
Р. Еt ipse erit. ritui Sancto. Р. Мültiplex enim.
- a т й - o e

Dominica у). Аdventis Dбmini. 39


Оratio. sunt, 8 in umbra mortis sedent. Р. Оuia ec
Еus, qui multiplicem praedixisti esse ce veniet. -

scientiam nunciorum, dum per incre Sono. Qui regis Israél, inténde. Р. Еt veni,
měntatёmporum aucta est gratia praedican ut liberes nos. Аlleluia. У. Deus virtutum
tium; fac nos clausi sermonis signatique li converte mos: 8. osténde faciem tuam. Р. Еt
bri ita mystéria crédere, 8, crédita retinere; veni, ut liberes.
ut in die Adventus tui mereamur tuis coram "Antiphona. Ноsanna: benedictus, qui venit
бculis sine confusione assistere. Respondeat in nбmine Dбmini. Р. Веnedictum, quod ve
Сhorus. Аmen. Реr misericordiam tuam, nit, regnum patris nostri David : Ноsanna
Deus. in excelsis. у. Веnedictus, qui venit in nб
Antiphona 3. Suscitabo eum ad justitiam, mine Dбmini, Deus Dominus , 8 illйxit
dicit Dбminus.Р. Еt omnes vias ejus diri nobis. Р. Веnedictum. у. Glória, 8, honor.
gam, 8, captivitatem pōpulo meo dimitam. Р. Веnedictum. -

у. Оriétur in diebus ejus justitia, & abun Iauda. Арparebit vobis Salvator , quasi
dantia pacis : donec extollatur Luna. Р. Еt nubes clara média die. Р. Еt sicut guttae
omnes vias y Glória, 8, honor Patri. Р. Еt distillantes in faciem terrae sitiéntis. Аlle
ОПППС.S. *
lia, alleluia, allelüia. У. In sua justitia ju
Оratio. -
dicabit pauperes populi , 8. salvos faciet fi—
ЕusРater, qui Jesum Christum Filium 1ios pauperum , 8. humiliabit calumniatд
tuum suscitasti ad justitiam , osten rem. Р. Еt, sicut guttae. x. Glória, 8, ho
déndoeum in carne; fac nos semper illius nor. Р. Еt, sicut guttae.
sequi pedes бpеrе, 8 voce; ut, eum audi Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Suppli
tu cordis sine intermissione audientes, glб catio. Оremus Redemptorem mundi. Requi
riae suae mereamur esse participes. 3, Аmen. re fol. 2. -

Реr misericordiam tuam. Сapitula. -

в. Laetamini cum Hiertisalem, 8 exultate in Оsanna filio David : benedictus, qui


ea , omnes, qui diligitis eam: guia ecce venit in nбmine Dбmini: benedictum,
ego declinabo super eam, P Quasi fitivius Фuod venit, regnum patris David:Ноsanna
pacis, vidébitis; 8. gaudebit cor vestrum. in excelsis. Proinde quaesumus & rogamus,
3. Еxtilta, 8, lauda, filia Sion , quia venit ut arcana péctoris nostri splendöre Parácli
in médio tui sandus Israel. Р. Quasi fiйvius ti Spiritus irradies, 8t adminiculo dexterae
pacis, vidébitis. У. Glória , 8 honor Patri, tuae nos praesenti in saeculo a cunctis ma
8, Filio, 8, SpirituiSancto. Reiterétur Res lis éruas, & ad regnum cum tuis laudibus
ponsбrium. Laetaminicum Hierasalem. tripudiantes perducas.
Огайо. -
Рater noster. Liberatia malo. fol. 2.
Eus, qui Hierasalem perfectate appa Вenedictio.
|D rère prophetali vaticinio praedixisti; Еus, qui venit, ut liberet nos, tales
concéde nobis per speculationem Еcclésiae nos faciat, duales liberandos efficiat.
tuae 8. devбtos semper manere, 8: inlaesos В. Аmen. Libértas, quam rediméndis rédi
usquequaque persistere: ut in ea semper glo mens сбntulit, redemptionis conservatione
riosus appareas , in qua incarnationis tuae defёndat. В. Аmen. Ut, dui Redemptor ve
mystéria manifestas. В. Аmen. Реr miseri nit ad mundum , redemptos nos pèrvehat
cordiam tuam. in coelum. В. Аmen. Реr misericordiam ip
-

Сanticum , 8 бmniaalia, duae sequintur sius.


in fine Машtini, dicantur, ut in feria sexta Lauda. Мiserère, Deus, бmnium ; 8 réspi
sectindae hebdomadaefol. 2o. Excepta Pro ce nos. Аlleluia. Р. Еt osténde nobis lumen
phetia, quae dicitur de quinto Dominicoprae miserationum tuarum. Аlleluia : alleldia.
terito fol. 3 у. Deus tu convértens vivificabis nos : 8x
IN S ЕХ ТО D О М I N I СО plebs tua laetabitur in tе. Р. Еt osténde no
IDE АТ)VENTU DОМINI. bis. У. Gloria, 8, honor. Р. Еt osténde.
Аd Vesperos. Огайо. Сonsolare Dбmine expectantium te.
Аntiphona. Еrit lux magna in tёmpore ves Require in Matutinis istius Dominici.
pertino. Р. Оuia ecce véniet Dбminus Deus Аd Matutinum.
vester. x. Еt illuminabйntur, qui in tenebris Нуmnus. ЯЕtérne rerum Сбnditor. вы, Оi»
4О Dominica y). Adventus Dбmini.
fol. 3. Оratio. Рost gallórum. Quaere fol. verti in illopilvere, ex duo eos, qui in eo
21. super Psalmos. erant, véniens excitaveras; sed laudemillam,
Аntiphona. Dбmini est salus : 8, super pб Фua praecepti sunt, ut te benedicerent, ita
pulum tuum benedictio tua. Psalmus 3. innobis forma, ut a nobisincessabiliter sem
Аntiphona. Incerta 8. occülta sapientiae tuae per lauderis. В. Аmen. Реr misericórdiam
manifestasti mihi. Рsalmus 5о. illaПП.

Аntiphona. Еt in umbra alarum tuarum spe В.Nos omnes ambulabimus in nбmine Dб


rabo, donectranseat iniquitas. Psalmus 56. mini in aetérnum, quбniam regnabit Dбmi
Оratio. Verbum ante saecula. fol. 33. nus in monte Sion. Р. Еt tu turris Regis ne
Аntiphona . Сonfortamini manus fatigatae: bulosa, filia Sion, ad te véniet Salvator, 8,
génua debilia roboramini; quia pusillo ani véniet potestas prima regum filia Hierisa
mo estis, convaléscite: non est quod ultrati 1em. у. Ессе habitatбres Petrae de vertice
meatis. Р. Ессе Salvator venit. у. Аudite mбntium clamabunt, 8, dicent: Venite, am
haec omnes Gentes : auribus percipite qui bulemus in lamine Dбmini Dei. Р. Еt tu
habitatis orbem. Р. Ессе. у. Glória, 8 ho turris. у. Glória , 8. honor. Reiterétur
ног. Р. Ессе. в Nosomnes ambulabimus.
Оratio. Оratio. -

Оnsolare Dбmine expectantium te cor ОS omnes ambulantes in nбmine tuo,


da fidélium ; ut fatigatae manus nostrae Unigénite Filius Dei Patris, pétimus,
tuae confortationis suscipiant open: qualiter rogamus, atque exposcimus ; ut qui te in
debilia génua, dum mandatorum tuorum iti carnatum crédimus in iterum Virginis, fidei
néribus infatigabili vestigio occtirrunt, aeter remunerёmur ex praemiis: ut quite in mon
nae a te promissionis gaudio munerentur. tem Sion regnaturum prontincias, in nostris
В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. сбrdibus habitatürum te sine fine osténdas.
Аntiphona 2. Ессе véniet Dбminus, 8 sal В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
vos nos faciet. Р. Тuncaperientur бculi cae . Аd Canticum.
córum, 8 aures surdórum audient : tuncas Аntiphona. Оui reminisciminiDбminum, ne
сёndet claudus, quasi cervus. У. Аdvocavit taceatis, 8, ne detis silentium, donec stabi
coelos sursum, 8 terram discernere, 8 pбрu liat,8, ponatНiertisalem laudem in terra.
Ium suum. Р. Тunc aperientur. У. Glória, Сanticum.Gaudensgaudebo Require folл8.
8. honor Patri , &с. Р. Тunc aperientur Аd Benedictus. - -

бculi. Аntiphona. Веnedicite Dбminum pusilli, 8;


Оratio. -
magni, omnes, qui expectatis adventum ip
- Еni, Dбmine, 8, salvos nos facito, 8, SIUS. ..
desidérium cordisnostri non réprobesСanticum Danielis 3. Веnedictus es, Dбmi
tёmpore judicii tui, ut, qui бculos caecōrum ne Deus patrum nostrorum. Require fol. 6.
арёriens, auditum surdis reddidisti: indura Sono. Qui regis Israel. Require in Vesperis
tis córdibus nostris manifestum semper do fol. 39.
num illud tuae pietatis infйnde, per quod nos Lauda. Laudate Dбminum de coelis. Аlle
ad praemia sempitérna perducas. В. Аmen. Idia : laudate eum in excelsis. Аlleluia.
Реr misericordiam tuam. -

Рsalmus 148.
Аntiphona 3. О vos, qui in pilvere estis, L éctio libri Esaiae Рrophétae. Еx cap. 7.
expergiscimini. Р. Еt laudate. Р. Ессе Dб В. Deo gratias. -

minus véniet, nolite timere.X. Оmnes Gen Осütus est Dбminus ad Achaz, di—
tes plaudite manibus : jubilate Deo in voce cens: Pete tibi signum a Dбmino Deo
exultationis. Р.Еtlaudate. У.Gloria. Р.Ес tuo in profúndum inférni , sive in excelsum
ce Dominus. supra. Еt dixit Achaz: Non petam, & non
Оratio. tentabo Dбminum. Еt dixit: Audite ergo do
Нriste Dei Patris Filius, qui véniens mus David : Numquid parum vobis est, mo
in hunc mundum in púlvere pósitos 1éstos esse hominibus, quia molesti estis 8,
sürgere, 8 te laudare praecepisti: nunc te, Deo meo? Propter hoc dabit Dominus ipse
Domine , veniéntem ne timérent evocasti: vobis signum. Ессе Virgo concipiet, 8 ра
praesta nobis te quaerentibus, ita in carne riet filium , 8. vocabitur nomen eius Em
proficere castimбnia, ut non timeamus re manuel. Вutyrum 8, mel сбmedet, ut sciat
Те
Fèria j, sexta hebdómade, 4I
reprobāre malum , 8. eligere bonum. Оuia que fatigatas conförtet manus, debilia rб
antequam sciat puer reprobare malum , 8. boret génua, convaléscere pusillanimes fa
eligere bonum, derelinquetur terra, quam tu ciat; nec ultra sit, quod timeamus ex inimi
detestaris a facie duorum Regum. Аddü— co, quia propter salvationem nоstrаm veni
cet Dбminus super te , 8, super domum re crédimus nostrum piissimum Redempto
patris tui, 8, super pбрulum tuum dies, qui 1'eПП.
non venèrunt a diebus separationis Ephraim Рater noster. Liberatia malo, fol. 2.
а Juda cum rege Assyriorum. In die illa ra— I.auda. Мiserere, Deus бmnium. Веned
ciet Dбminus in novaculam conductam his, ctio. Deus, qui venit.Require fol. 39.
dui transfiumen sunt, in rege Assyriorum, In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi per
caput 8, pilos pedum , & barbam univer ficiamus cum pace. В. Deo gratias.
sam. Еt erit in die illa: Nйtriet homo vac— Ехейnte vespera, Lauda. Еrit lux magna.
cam boum , 8. duas oves, 8, prae ubertate Sono. Оui regis Israél. Require fol. 39.
Насtis cómedet butyrum : butyrum enim 8, Аntiphona, Quam pulchrisunt super montes
mel manducabit omnis qui relictus füerit pedes evangelizantespacem : praedicantessa
in médio terrae. Еt dixit Dбminus ad me: 1ütem, dicéntes. P. Sion, regnabit Deustuus.
Sume tibi librum grandem, & scribe in eo У. Оmnes Gentes plaudite manibus: jubilate
stilo hбminis: Velociter spбlia détrahe, ci Deo in voce exultationis. P.Sion regnabit.
to praedare. Еt adhibui mihi testes fidèles, У. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8 с.
Uriam Sacerdotem, & Zachariam filium Ва Р. Sion regnabit.
rachiae: 8, accessi ad prophetissam, 8, con Iauda. Сantate Dбmino, 8 benedicite no
cepit, 8, peperit filium. Еt dixit Dбminus men eius Alleldia. Р. Веnё nunciate de die
ad me: Voca nomen ejus, Ассёlera spólia in diem salutare ejus. Аlleldia. Alleldia.
détrahe : Festina praedari. Оuia antequamУ. Сum convertérit Dбminus captivitatem
sciat puer vocare patrem suum , & matrеп plebis suae, laetétur Jacob , 8. exйltet Israél.
suam, auferétur fortitudo Damasci, 8, spб— Р. Веnё nunciate y. Glória, 8, honor Patri,
1ia Samariae coram rege Assyriorum. Еt ad 8, Filio, 8 с. Р. Веnё nunciate.
jécit Dбminus loqui ad me dicens adhic: Нуmnus, Сhristi catérva clamitet. Require
Рroeo quod abiécit pбрulus iste aquas Si fol. 1. Сapitula. Deus, cujus aeternitas. Re
1оё, quae vadunt cum silentio , 8. assйmpsit quire fol. 8. Вепedictio. Сhristus Dбminus,
magis Rasin, 8, filium Romeliae: propter hoc qui per susceptae.Require fol. 8. .
ессе Dбminus adducet super eos aquas flй Lauda. Universi, guite expectant. Аlleluia.
minis fortes & multas, regem Assyriorum, 8, Non confundёntur. Аlleluia. Р. Оuia tu es
omnem gloriam ejus: 8 ascendet super om Deus salutaris meus. Аlleldia, alleluia,
nes rivos ejus, 8 Нuet super universas ri— allelüia. у. Dirige me in veritate tua: édo
pas ejus, 8t ibit supra Judam inйndans , 8. ce me, quia tu es Deus Salvator meus.
1ransiens usque ad collum véniet. Еt erit ex Р. Оuiatu. у. Glória, 8, honor Patri, 8 с.
tensio alarum ejus, implens altitidinem terrae Р. Quia tu es Deus. -

д Еmmanuel. Соngregamini, 8 audite uni Ог4tio. Сonsolare Dбmine expectantium.


versae procul terrae : confortamini, 8 vinci— Require fol. 4о.
mini: inite consilium, 8 dissipabitur: loqui
mini verbum, & non fiat: quia nobiscum est к ERIA S E с U N pА.
10eus. В. Аmen. - SЕХТАЕ НЕВDОМАDАЕ.
Нуmnus. Сunctorum Rex omnipotens.fol.2. - Аd Matutinum,
Supplicatio. Оremus Redemptorem mundi. Antiphona, Dбmine, quid multiplicati sunt?
Require fol. 2. Огайо, Мultiplicati sunt, Dбmine. Require
. Сapitula. fol. 8.
Оmine, cujus est regnum potentia ter Аntiphona, Ессе ego adducamfilium meum
ribile, 8, praecinctum virtute, duem Оriéntem , dicit Dбminus. Р. Оuia lapis,
flumina Doctörum elevatis vбcibus laudant, duem dedi coram Jesu , septem in eo бculi
8 mirabilia maris concelebrant : excita po sunt. у. Маnus enim mea auxiliabitur ei , 8.
téntiam tuam, & brachii tui terribilem for— brachium meum confortabit eum. Р. Quia
titidinem, quae cбnteratjugum nоstraeservi lapis, quem, y, Glória, 8, honor Patri.
titis miserorum colla prementis; nostras Р. Quia lapis, quem.
F Ога
42 In vigilia Nativitatis
Оratio. dicamus, mercede illa, quae coram te est,
Еus Pater, qui Filium tuum Dбminum opulentius munerёmur. Б. Аmen. Реr mise
nostrum Jesum Christum oriri fecis ricordiam tuam Deus noster.
ti in carne tёmpore Incarnationis suae : con Оmniaalia, quae sequйntur usque in fi
сёde nobis, ut in eius visione, cum ad ju nem Мatutini dicantur, ut in sectinda feria
dicium vénerit , cor nostrum reflбreat , 8. primae hebdomadae, fol. 8. Excepta prophe
consolationis donum de visiónis ejus gaudiis tia, quae dicitur de Dominico sexto praetéri
adipiscatur. В. Аmen. Реr misericordiam to fol. 4о. Аd Vesperos, ut supra in sectin
tuam Deus noster. da feria.
Аntiphona. Оuasi diliculo praeparatus est IN VI С I L I А
Аdvéntus Dбmini.Р. Еt véniet nobis quasi NАТ IV I ТАТ I S D ОМ IN I.
imber temporaneus, 8, serбtinus. У. Оmnes Аd Matutinum.
gentes plaudite manibus jubilate Deo invo Аntiphona. Lava me, Dбmine, ab injusti
ce exultationis. Р. Еt véniet nobis. У. Glб tia mea : 8 a peccatis meis munda cor
ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Еt véniet. meum. Рsalm, So. Оratio. Deus Dei Filius.
Оritio. Require fol. 3.
Ildculoegrèssum tuum, Christe Dбmi Аntiphona. Exiet virga de Radice Jesse.
ne, praeparatum fuisse cognбscimus. Р. Еt flos de radice ejus ascendet, 8, re
ideoterogamus, ut, qui imber temporaneus, duiéscet in eo Spiritus Dбmini, spiritus sa
8. serбtinus ortus es terris, terram cordis pientiae septiformis. У. Virgam virtutis tuae
nostri indeficientibus irriges pluviis tuae be emittet Dбminus ex Sion : dominare in mё—
nedictiónis ; ut, qui primi Adventus tui fe dio inimicorum tuorum. У. Еt flos de radice.
stum devбté suscipimus, sectindi Adventus У. Glória, 8, honor Patri, 8 с. Р. Еt flos.
tui manifestatione salvёmur. В. Аmen. Реr Оratio,
misericórdiam tuam Deus noster, 8с. Хradice Jesse éxiens virga, credёntem
Аntiphona 3. Suscitavit Dбminus ab orien tibi populum salva, 8, spiritum septi
tejustum. Р. Dabit in conspectuejusGentes. formem in eis infünde : ut , qui in salutem
Р. Еt reges obtinebit. У. Мagnus Dбminus venisti nasciturus in terris, gloriosum no
noster , 8 magna virtus ejus , 8. sapientiae men tuum in eis, qui te deprecantur, ostёп
eius non est nimerus. Р. Dabit in conspettu. das. В. Аmen. Реr misericordiam tuam Deus
} Glória, 8, honor Patri, &с. Р. Еt reges. ПОSteГ.
Оratio. Аntiphona, Аtténdite, Gentes, 8 audite, 8,
Еus Pater, dui ab oriente Justum extisci auribus percipite : audiat terra, 8, plenitü—
tas: da nobis, ut in ejusampléxu, duem do orbis,8. omne germen ejus. Р. Оuia Dб
ad redemptionem nоstrаm misisti, nostrae minus Salvator noster venit. У. Оmnes Gen
animae reviviscant : ut Justi, qui sine altё— tes plaudite manibus : jubilate Deo in vo
rius justitiae participatione est Justus, parti ce exultationis. Р. Оuia Dбminus Salvator.
cipesesse, te propitio, mereamur. В. Аmen. у. Glória, 8, honor Patri , & Filio, Sic.
Реr misericórdiam tuam. Р. Quia Dбminus Salvator.
В. Нierisalem cito véniet salustua. Р. Оua Оratio.
re moerore consйmeris? numquid rex non est Оmine Jesu Christe, fac nos accede
tibi?aut consiliarius tuus périit? Р. Оuia readte: tribue nobis donum miseri
сбrdiae tuae; ut, qui faciěi tuae praestolamur
incurvavit te dolor, sicut parturiëntem , sal—
vabo te , 8, innovabo te ; noli pavere. praesentiam, meritorum nostrorum evadamus
У. Есce vocabo servum meum, 8, ponam tormёnta. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam
verba mea in ore ejus , ut plantet coelos, Deus noster.
8: fundet terram ; 8 dicit ad Sion. Р. Оua Аntiphona. Ессе procèdet verbum de Thro
re moerore. У. Glória , 8 honor. Р. Quia no Dei, confitёmini Domino , 8. laudem
incurvavit. dicite illi. Р. Оuoniam venit, 8, dies Dбmi
Оratio. ni magna, 8, praeclara valdё. У. Оuiemittit
Еus Dei Filius, qui auditum faciens verbum suum, 8, liquefacit eam: favit spi
ab extremis terrae, mundo apparui ritus ejus, 8t fluent aquae. Р. Quoniam ve
sti in carne; restitue teipsum mercedem fi— nit. 3. Glória , 8. honor. Р. Quoniam ve
dei nostrae: ut, qui opus tuum mirabile prae nit. -

Оri
Dбmini nostri Jesu Christi. 43
Оratio фuiem. У. Glória , 8. honor. Р. Еt dabit.
Rocédens de Throno DeiРatris tinicum Оratio.
verbum, salva filioshбminum: ut, con Е Deum Redemptórem nostrum bene
fténtes tibi laudémque dicéntes, cum ma dicimus, qui ex semine Juda nasci
gna dies illa Adventus tui advéneri.per hoc dignatuses: 8, pétimus; ut nullo obstaculo
quod de te modo crédimus, ab eternis шnc a tuo prohibeamur officio. Оuicümque vero
suppliciiseruamur. В. Аmen. Реr misericбr te, Dбmine, confitёmur, ditari tuo mine
diam tuam. re indulgentiae sentiamus. В.Аmen. Реr mi
В. Есce oriétur nobis Princeps de sémine sericбrdiam tuam.
Juda, 8, apparebit бmnium Gentium Dбmi Сánticum, 8 бmniaalia, quae sequintur
nus : in excelsis revelabitur claritas regni tisque in finem Мatutini dicantur, ut in quarta
ejus ad conterendam virtutem inimicōrum feria primae hebdбmadae de Adventu Dбmi
suorum. Р. Еt dabit réquiem бmnibus timёn ni. fol. 11.8 12. Еxcepta Prophetia. Locutus
tibus se. у. Еgo locutus sum , & vocavi est Dбminus ad Achaz, 8с. quae dicitur de
eum , & addixi eum. Р. Еt dabit ré Sexto Dominicopraetérito fol. 4о. -

F2
}}
$
}S* }#
}S5
к

. }
} 1}
див}}
}
}
} }
}
}
|
x

\}
-
.
\,

e/62c42, АВА/А». дес.


им млттуттлтв
dомini nostri jesu снristi.
А D VES РЕКО S, tes plaudite mânibus: jubilate Deo in voce
Antiphona, Paravi lucérnam Christo meo. exultationis. Р. Ессе Salvator tuus venit.
Inimicos ejus induam confusione. P. Super У. Glória, 8, honor Patri, 8с. Р. Ессе Sal
ipsum autem fiorebitsanctificatio mea. У. Ju vator tuus venit.
ravit Dбminus David in veritate, & non au Огайо. -

ferétur ab eo: de fructu ventris tui ponam Оmine Jesu Christe, qui Nativitatis
super sedem meam. P. Super ipsum. У. Еt tuae ortum sideris indicio innotuisti,
ego illum ponam primogenitum excelsum 8 , erecto fidei signo, extrema terrae con
prae régibus terrae. Р. Super ipsum. . Еt spicere monuisti: réspice jam elevatus a
ero ei in patrem, 8 ipse erit mihi in filium. coelo causam Incarnatiónis tuae : ut , quia
Р. Super ipsum. nobis opus fuit , te hбminem fieri : tuum
- - Оratio, habeamus suffragium, qui te hбminem con
Еspertinis laudibus jam praemissis, D6 fitёmur, 8 Deum. В. Аmen. Реr misericór
mine, paramus lucernam Christo tuo фiam , &с.
Поmino, ac Deo nostro: ut fructu justitiae Аntiphona. Rorate coeli désuper , & nubes
repleamur ad gratiam ; 8 verbum vitae con pluant justum: aperiatur terra, 8, gérminet
tineamus ad glбriam. В. Аmen. Реr miseri Salvatorem. Р. Еt justitia oriatur simul,
сбrdiam. ego Dбminus creavieum. У. Соеli enarrant
Sono. In splendöribus sandórum ; ex tite glбriam Dei,8 бреra manuum ejus annйntiat
roante luciferum génui te. Alleluia. У Ju— firmaméntum. Р. Еt justitia oriatur. У. Glб
ravit Dбminus, & non poenitebit eum : tu ria, 8, honor Patri, &с. Р. Еt justitia oria
es Sacerdos in aetérnum sectindum бrdinem tЦГ.
Меlchisedech. У. Dбminus a dextris tuis Lauda. Рotestas ejus ; 8 pax ejus non erit
confrègit in die irae suae reges. Judicabit in finis. Аllelüia. P. Super thronum Davidse
natiбnibus, implébit ruinas : conquassabit aebit, ut сбrrigateum. Р. Еt sedebit in ve
capita multa in terra copiosa. De torrёnte ritate usque in aetérnum. Аlleldia. Аlleldia.
in via vivit: propterea exaltavit caput. У. Мagnus Dбminus noster, 8 magna vir
Аntiphona, Audite domus David : Dбminus tus ejus: 8 sapientiae ejus non est nimerus.
dabit vobissignum. Р. Ессе virgo concipiet, Р. Super thronum David.Y. Glória, 8, ho
8 pariet filium , 8, vocabitis nomen ejus nor Patri, 8 с. Р. Еt sedebit.
Еmmanuel. У. Аuditehaec omnes Gentes:au Нуmnus.
ribus percipite, qui habitatis orbem. Р. Ес Еni, Redemptor , Géntium,
ce Virgo concipiet. у. Glória, 8, honor Ра Оsténde partum Virginis:
tri, 8 с. Р. Ессе Virgo concipiet. Міrétur omne saeculum:
- Огайо. Тalis decet partus Deum.
Оmine, qui domus David signo admi Non ex virili semine,
rabili salutis prбperans Virgine na Sed mystico spiramine
tum ob auxilium humani generis destina Verbum Deifactum caro,
sti: nobis annue; ut vita, quae Mariae partu Fructüsque ventris floruit.
prolata est, Ecclésiae tuae sit aetérna redёm Аlvus tumescit Virginis,
ptio : ut , quem illa ventre gestavit, partti Сlaustra pudoris permanent:
due fudit, etimdem nos corde concipia Vexilla virtutum micant:
mus, ac nostro semper proferamus ex ore. Versatur in templo Deus.
В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. Procédens de thalamo suo,
Antiphona, Elevate signum ad pōpulos: Ес Рudorisaula régia
ce Dбminus auditum fecit in extremis terrae: Géminae gigas substantiae,
aicite filiae Sion. Р. Ессе Salvator tuus ve Аlacris ut currat viam.
nit, & merces ejus cum eo x. Оmnes Gen Еgressus ejus a Patre;
Ке
46 In die Nativitatis
Regressus ejus ad Patrem: ut, cujus benignitatem in redemptione co
Еxcursus usque ad inferos, gnбvimus, ejus pietatem in judicio mansuё
Recursus ad sedem Dei. tam sentiamus.
АЕqualis АЕtérno Patri Рater noster. Liberati a malo Require
Сarnis trophoeo accingere; fol. 2. .

Infirma nostri сбrporis Вenedictio.


Virtute firmans perpetim. Вenedicat vos Dбminus noster Jesus Chris
Рraesepe jam fulget tuum, tus, dui olim in hac die pastбribus in prae
Lumёnque nox spirat novum, sepio apparuit gloriosus. В. Аmen. Ipse nos
Оuod nulla nox interpollet, in бmnibus prбtegat, ac defёndat, qui pro
Fidèque jugi luceat. nobis misèricors humanam suscepit infan
Foeno jacère pertulit: tiam. В. Аmen. Qui noster est Dominus, 8,
Рraesёре non abhбrruit: Redёmptor, ipse nos in aeternum propitius
Рarvдque latte pastus est, conservare dignetur. В. Аmen. Реr miseri
Реr quem necales ésurit. сбrdiam ipsius Dei nostri.
Gaudet chorus caelestium, Lauda. Аntequam firmos pararet montes sub
Еt Angelicanunt Deo; coelo, cum eo eram comрбnens бmnia; gra
Рalamque fit pastбribus tulabar autem orbe perfecto. Р. Еgo sum,
Рastor , Сreator бmnium. cui Pater congaudebat quotidiё. Аlleldia.
Glória tibi, Domine, Аlleluia. У. Тunc dixi: Ессе venio: in ca
Оui natus es de Virgine, pite libri scriptum est de me ; ut facerem
Сum Patre, 8, Sancto Spiritu voluntátem tuam. Р. Еgo sum, cui Pater.
In sempitérna saecula. Аmen. у. Glória, 8, honor Patri, 8 Filio, 8tc.
Supplicatio. Р. Еgosum, cui Pater.
Rémus Dei Patris Оmnipoténtis mise Оratio. Вёnedic, Dбmine , corónam. Re
ricбrdiam, süpplices imploremus: ut чuire hic infrä.
nos gratia Christi sui, Domini nostri Jesu Аd Matutinum.
Сhristi propitius justificare dignetur. Аntiphona. Dбmini est salus: 8, super pб
Рraesta АЕtérne, Оmnipotens Deus. Кyrie, pulumtuum, Dбmine,benedictio tua. Рsal. 3.
eleison. В., Сhriste, eleison. Кyrie, eleison. Огätio.
Сapitula. у \U es, Dбmine, salus, 8, tuaest salus:
Оrate Соеli désuper , titique prophe - hanc gaudemus in nobis largitam:
tando Сhristum, & nubes pluant ju— hanc usque in finem a te pétimus largién
stum ; dum sancti omnes ejus praeconantur dam: effünde, quaesumus , super pбрulum
adventum. Ареriatur terra, ut , Аngelo sci tuum benedictionem tuam ; ut privétur ma—
licet alloquénte, Virgo concipiat, 8, pariat Iedictio poenae, 8, ditéscat in nobis fructus
Salvatorem. Нic igitur ros, qui abste est justitiae, atque laetitiae. В. Аmen. Реr miseri
Оmnipotens Pater, rogamus, 8 petimus, ut сбrdiam tuam Deus noster.
fiat sanitas infirmörum ; 8 , haec pluvia Ма Аntiphona. In die insignis solemnitatis no
tutinitёmporis, praebe, nostritemporis inftin strae. Р.Вёnedic Deus coronam anni beni—
dataréntem, quae, infüsatantagratia, praetéri gnitatis tuae, ut campi tui repleantur uber
tum facinus abluat , 8, atérnum credentibus tate. у. Те decet Нуmnus Deus in Sion: 8.
justitiaelumen infúndat; necnon eitsdem Filii tibi reddétur votum in Hiertisalem. Р. Вёne
tui Dбmini nostri indémnes praesentiam con— dic Deus. У. Glória, 8, honor Patri, 8 Fi
tuёntes, atque cum coelicolis caetui ejus in 1io, 8 с. Р. Вёnedic Deus.
jubilo occurréntes, hoc cānticum laetitiae prae Оratio.
cinamusovanter : Веnedictus, gui venit in Еnedic, Dбmine , corónam anni be
nбmine Dбmini, Deus Dбminus, & illйxit В
nignitatis tuae; ut 8 mentes сбрia Do
nobis; cujus nos adventus redemit, & Nati ctrinae refülgeant,8i campi donorum tuorum
vitas illustravit: Oui véniens requisivit pér— ubertate pinguêscant. Quo ita nobis substan
ditos, 8: illuminavit in ténebris constitūtos. tia cum tua gratia largiatur ; ut 8, caro frй
Тribue ergo Оmnipotens Pater, ut diem Na gibus , 8 anima divinis pasta conlaetétur
tivitatis ejus ita devotione piissima celebre virtútibus. В.Аmen. Реrmisericórdiamtuam.
mus, ut judicii diem mitissimum sentiamus. Antiphona, Aspiciébam , 8. ecce cum nibi
м. bus
Démini nostri Jesu Christi. 47
bus caeli quasi filius hбminis veniébat. Р. Еt Оratio,
datus estei principatus, 8t honor, 8 regnum; АС nos, Dбmine, beatae illius Hiertisa
& omnis populus, tribus , ac linguae ipsi { lem visione laetari, 8 in grêmio eius
serviunt. Р. Рotestas ejus , potestas aetérna, perpétua jocunditate attolli: ut in cujus grё—
.quae non auferetur ; 8 regnum ejus, quod mio sanctorum multitudo consistit; in ejus
non corrumpétur. у. Еt dominabitur a mari duoque nos sinu esse compotes mereamur:ut
usque ad mare, 8 a flйmine usque ad tér Unigénitus tuus princeps titique 8 бmnium
minos orbis terrarum. Р. Еt datus est ei. Salvator, ad cujus impérium movebйntur
у. Glбria, 8, honor Patri , & Filio , Sic. coelorum virttites, sic in nobis mitis semper
Р. Рotestas ejus, potestas. conregnet, ut sapientiae suae ora nostra in
Оratio. laudem sui nбminis aptet : dualiter , 8, hic
Nigénite Fili Dei Patris, qui aspi pius succürrat miseris , 8, post in regno
ciénte Prophéta in coeli nibibus Fi suo permanens sit in solatium redemptis.
1ius hбminis declararis ; cui Pater titique Respбndeat. Аmen. Реr misericordiamtuam
principatum, & regnum attribuit; dum бm Deus noster. Dominus sit semper vobiscum.
nia potestäti tuae subjecit: fac nos, esse re В. Еt cum.
gnum tuum , tribuens nobis municipatum Аntiphona. Vox Dбmini reddéntis retribu—
регрёiuum , coaternisque semper desidériis tiōnem inimicis suis : antequam parturiret,
anhelantes futtiri regni, mereamur existere péperit ; 8 antequam veniret partus ejus,
coherёdes. В. Аmen.Реr misericordiamtuam. péperit masculum. Оuis audivit talem ! aut
Аntiphona, Ессе annйntio vobis gaudium duis vidit huic similem! Р. Numquid qui
magnum , quod erit universo populo: hб— alios parere facio, ipse non pariam? dicit
die natus est nobis. Р. Salvator mundi, qui Dбminus: Qui generationem caeteris tribuо,
est СhristusDбminus; in civitate David re stérilisero?ait Dбminus Deus noster. У.Vox
gnabit, 8 sapiens erit, 8, regni ejus non Dбmini in virtute, vox Dбmini in magnifi
erit finis. У. Lapidem, quem reprobavérunt сёntia. Р. Numquid qui alios párere facio.
aedificantes, hic factus est in caput anguli. У. Glória, 8, honor Patri , & Filio, 8 с.
Р. Salvator mundi, qui est Сhristus. У. Glб Р. Numquid qui alios.
ria, 8, honor Patri, 8 Filio , 8 с. Р. Sal Оratio.
vator mundi, qui est Сhristus. Еus Pater Оmnipotens, qui voce tua
Оratio. inimicis animae nostrae reddis retri—
Е, Dбmine , favénte , annunciétur no butionem, 8, antequam ex te verbum eruc
bis sancti Angeli ministério gaudium tares, jam ipsum titique verbum nova par
magnum, quod pбрulo sit christiano in toto turitionis série parturieras : 8 antequam par
jam mundo. Сhristus enim Dбminus hбdie tus tui terminus adveniret, masculum itique
natus est бmnibus salus , atque Salvator generaras. Оuis étenim tale audire timquam,
aetérnus in civitate David, quae est Ecclé— se diceretaliquando? autsevidisse huicsimi
sia; in ea quoque sine fine regnabit, dum le factum putaret?cum Deum genuisseDeum,
eam usque ad finem custodit, ас regit : Prae Iumen peperisse lumen comprobaret : Pre
sta ergo, uteam regnum suum ex totoeffi— sta nobis infimis sérvis tuis, ut qui aliis in
ciat, dum in toto mundo dilatat, 8 coeles— pariéndo foecunditatem praestas, ipse in no
tium aeternitati sine fine associat. В. Аmen.
bis conceptus gratiae parias : ut sterilitas,
Реr misericórdiam tuam. duae ex nostro infoecunditatis vitio бritur, tua
В. Нierusalem hбdie natus est tibi Princeps cooperante gratia, in nos multiplicits re
Salvator бmnium; ad cujus impérium mo dündet. R. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
vebйntur virtútes coelorum : regnabit in Аntiphona. Еgo primogenitus exivi ante
aeternum , 8. glória ejus cum terrae pace. omnem creaturam. Р. Еgo feci in coelis, ut
Р. In excelsisab Angelis declaratur. У. D6— orirétur lumen. Еgo in altis habito: 8 thro
minus regnavit, decorem induit: induit Dб nus meus in columna nubisapparebit. у. Dб
minus fortitidinem, 8, praecinxit se. Р. In minus dixit ad me: Filius meus es tu , ego
excelsis. У. Мirabiles elationes maris, mira hбdie génui te. Р. Еgo feci in coelis.
bilis in altis Dбminus. Р. Аb Angelis. Оratio,
* Gloria, 8, honor Patri, & Filio, 8с. Еra Dei sapientia Patris , aui ante
* In excelsis. omnem creaturam existi ex illainvisi
bi
48. - In die Nativitatis
bilis Genitórisarce,te étenim fecisse in coelis 8 ut caecis méntibus Iumen, surdis auditum,
fore crédimus, ut oriretur Iumen rhomphea gratia praeveniente, restitueret: ob istius tanti
li flammea dimicans: ut qui tunc in facien mystérii beneficia montes, 8, colles tripй
dis rebusaderas institutor, pius appareas in diant , ipsaque mundi elementa inefiabili
nobis retributor : 8 quia antequam mundus gaudio ista in die melos decantant : ob hoc
constaret in sublimitate te habitässe perpen gemebйnda prece pii Redemptóris clemёn
aimus, a nostris colluvionibus liberi exista tiam suppliciter exoremus: ut nos, qui in
mus ; ut ad instar legalis columnae super tenebris peccatorum nostrorum involvimur,
duamthronuntuum apparuisse dentincias,nos percordis acclamationem prбtinus expiémur,
itidem supplices tuos per бmnia similes red utilo in nobis apparénte, 8, splendor gl6—
das, quo de utroque múnere latos effectos, riaejocünditis, ac multipliciis nostris in prae
cum sanctis tuis facias permanere illaesos. сбrdiis vigeat , 8. salutis gaudia sine fine
Б. Аmen. Реr misericordiam. aulcescant.к. Аmen. Permisericбrdiam, 8с.
Аntiphona, Ante colles ego parturiebar:ad Аntfoliopa, Ante omnem creaturam ego ex
huc terram non fecerat. Р. Quando coelos ore Altissimi processi: pritisquam Lйcifer
praeparabat, aderam: dum vallaret mariter oriretur, ego fui: priusquam in planitie pro
СШ
minos, 8 legem pбneret aquis, ego eram. sterneret campos, 8 in altum erigeret mon
у. Тunc dixi: ecce vénio, in capite libri tes, ego eram. Р. Сui adgaudebat quotidie,
scriptum est de me, ut fácerem voluntátem dum delectareturorbe perfecto x. Оuia ego
tuam. Р. Оuando coelos. x. Glória, 8 ho cognбvi, quam magnus est Dбminus, 8t
nor Patri, 8 Filio, 8 с. Р. Quando coelos Deus noster prae бmnibus diis. Р, Сui ad— ci
praeparabat. gaudebat. x. Glória, 8, honor, &с. Р. Сui. }
Огайо, Огайо, р:
- ОGrina Dei, Sapientia Patris, qui an Оmine Jesu Christe, qui ante omnem 0fm

te colles, & mбntium moles, nec dum creaturam ex ore Altissimi pródiens,
adhucterra aequalance librata constabat,8, mundi machinam dispositione mirabilicon
jam Pater populos parabat : cum jam ötique aidisti: adesto Ecclesiae tuae, quam ex toto р
tu illicaderas, quando etiam mari terminos orbe congregare dignatuses: ut sicut mun Ilт
rata soliditate vallabat, legemque aquis con di сбnditor esse dignбsceris, ita Ecclésiae
stituéret, inuniusDeitatis natüratu ipse eras; Salvator in бmnibus ac per бmnia cognosca
aděsto supplicibus tuis; ut moles criminum ris. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam Deus
commissorum, quibus acritis premimur, tuae noster, 8 с. -

pietatis dextera ad nihilum redigantur: Si ita Аntiphona, Suscitabit Dбminus coeli regem,
in huius saeculi amne navigantibus vela tuae dui in aetérnum non commovébitur. Р. Еt re
protectionis adirigas, ut transetintes maread gnum ejus populoalteri non dabitur: percü—
supérna nos semper per lignum tuae Crucis tiet, 8 сбnteret universa regna, 8: ipsum
sustбllas. Respбndeat. Аmen. Реr misericor solum stabit in aetérnum.x. In sua justitia,
ciam. judicabit pauperes populi , 8. salvos faciet
т. In ista die prбdiit Salvator Israel, ut li filios pauperum ; 8 humiliabit calumniatд
beret omnescaptivos, caecos illuminavit, 8, rem. Р. Еt regnum ejus populo alteri non
surdos fecit audire: montes, 8 omnes colles dabitur.y, Gloria, 8, honor Patri, 8 Filio,
germinabunt. Р. Еt qui in ténebris sedent, 8с. Р. Еt regnum.
exclamabunt, 8, dicent: Dбmine, appareas Огätio,
super nos, splendor gloriae tuae. У. Рopulus, Еus Pater, qui Jesum Christum Filium
auisedebat in ténebris, vidit lumen magnum: tuum tibi coaetérnum, & coaqualem
habitantibus in regione umbrae mortis, lux coeli regem suscitasti ostendéndoeum in car
orta est eis. Р. Еt qui. У. Gloria, 8, honor. ne; fac nos semper illius sequi 8, fide, 8,
Р. Еt qui. бpеre vocem : ut eam auditu cordis sine in
Огайо. termissione audiéntes, glбriae suae mereamur
Оdie lumen mundi prбdit: hбdiёsa esse participes. В. Аmen. Реr misericórdiam
} Ius aevi emicuit: hбdie Salvator Is—
tuam Deus noster, 8 с.
raё1 de climate coeli descendit, ut eruat Аntiphona. Еmitte agnum, Dбmine, Do
omnes captivos, quos antiquus hostis prae minatorem terrae de petra deserti ad montem
cloper primi hбminis delictum captivaveral: filiae Sion ; 8, praeparabitur in misericórdia
ejus
Domini nostri Jesu Christi. 49
еussólium. Р. Еt sedebit super eum in veri - Оratio. -

tate in tabernaculo David. У. О Dбmine Аrvulus natus est nobis, 8 Filius datus
salvos nos fac, 6 Dбmine benё prosperare. est nobis, ut quieras Filius perféctus
Р. Еt sedebit super eum. e Patre, pro nobis parvulus esses ex Маire:
Оratio. -

illic immensus, 8t hic pusillus, permanens


měnsa Deisapientia Patris,quiFiliusDo in sinu Patris, gestatus in itero Маrris; 8.
minisque David, Prophetarum vaticiniis cum Deitas tua incommutabilis, 8 Нumani
арprobaris; tu in throno Patris consistens, at tas permanetsingularis, quia in utraque Unus
чue de petra deserti admontemfiliaeSion, do idёmque subsistis: 8 in illa nos condens, 8t
mumJacob, id est, Ecclesiam regens:sicno in ista nos rédimens. В. Аmen. Реrte Dб
bis бmnibus in ea consistentibus protectionis minum nоstrum, qui cum Patre, 8, Spiritu
ше gubernaculaрбrrige," ecum mereamur Sancto unus es Deus in бmnia saecula sae
viveresinefine: ut in tuo sólio sine fine viva culorum. В. Аmen. Dбminus sit. Б, Еt cum.
mus, cujus regnifinem nullum esse payésci I N L А U D I В U S.
mus;quique unuminТrinitätenomen possidet
tecum 8, cum Spiritu Sancto in saecula sae Аd Canticum.
culórum. В. Аmen. Реr misericordiam tuam Аntiphona. Сatulus leónis Juda de gérmine,
Deus noster , 8.с. fili, ita ascendisti, requiescens accubuisti ut
,,

5. Suscipiamus regnum Dei nostrisancti al leo, 8 quasi catulus leonis, quem suscita
tissimi, 8, possideamus illico usque in sae ге nullus audebit.
culum saeculi, donec véniat antiquus dierum, Сánticum. Genesis capitulo 49.
duбniam tempus advёnit, ut deturomniрб Осavit Jacob filios suos, * 8 aiteis:
pulo magnitudo regni. Р. Quod est super Соngregamini , ut annйntiem quae
omne coelum, 8. omnes reges terrae vénient, ventura sunt vobis * diebus novissimis.
8tobédient ei. У. Рotéstas ejus potestas aeter Соngregamini, 8 audite filii Jacob, * au
na, 8, regnum ejus regnum sempiternum. dite Israël Patrem vestrum.
Р. Оuod est super. У.Glória,8ic. Reiterё— Ruben Primogenitus meus, tu fortitudo mea,
regnum Dei nostri
turв. SuscipiamusОratio. 8 principium dolóris mei:" prior in donis,
major império. Еffusus es sicut aqua, non
Оmine Jesu Christe, qui es ineffabile crescas: quia ascendisti cubile Patris tui, 8,
gaudium Christianis; cujus potestatis maculasti stratum ejus.
8 pacis nonerit finis, fac nos suscipere re Simeon & Levi fratres ejus: * vasa iniquita
gnum tuum, 8, possidere illud; ut maneat tis bellantia.
in nos impérii tui dominatio jugis , magni In consilio eorum non véniat anima mea, *
tudo perennis : ut omne non tuum in no 8 in coetu illorum non sit glória mea:
bis repériens, auferas, nosque tuos in бmni Оui in furore suo occidérunt virum, * 8, in
bus ac per бmnia facias : ut nec potestati voluntate sua suffoderunt murum.
tuae in nobis quidquam officiat, nec paci re Мaledictus furor eorum, quia pértinax: 8z
sistat; sed ipse solus nos possideas, qui Rex indignatio eōrum, quia dura:* dividam illos
regum 8, Dбminus dominorum, nunc 8 per in Jacob , 8. dispergameos in Israél.
omnia saecula regnas. В. Аmen. Реr miseri Juda, te collaudabunt fratres tui : manus
сбrdiam tuam. tuae in cervicibus inimicorum tuórum , 8.
Аntiphona. Parvulus natus est nobis, 8 Fi adorabunt te filii patris tui. * Сatulus leonis
1ius datus est nobis, 8t factus est principa Juda: ad praedam, fili mi, ascendisti:
tus ejus super hйmeros eius. Р. Еt vocabi Requiescens accubuisti ut leo, * 8 quasi
tur nomen ejus magni consilii Angelus, Ad 1eaena, quis suscitabit eum?
mirabilis, consiliarius, Deus fortis, Domi Non auferétur sceptrum de Juda, * nec dux
nator, Princeps pacis, Pater futtiri saeculi. de femбribus ejus, .

Мultiplicabitur ejus impérium, 8 pacis non Donec vёniat qui mitténdus est,* 8: ipse erit
eritfinis. У. Еterit firmaméntum in terrain expectatio Gёntium.
summis mбntium , 8, superextollétur super Ligans advineam pullum suum, * 8 ad vi
1.ibanum fructus ejus: 8i fiorebit de civitate tem, o fili mi, asinam suam.
sicut fenum terrae. Р. Еt vocabitur nomen 1.avabit in vinum stolam suam, * 8 in san
eius Y. Glória. Р. Еt vocabitur nomen. guinem uvae pallium suum,
G Рul—
5о In die Nativitätis Dбmini nostri Jesu Christi.
Рulchriбres бculi ejus vino, *8, dentes latte cilla suae: ecce enim ex hoc beatam me di
candidiores. cent omnes generationes.
Zabulon in littore maris habitabit, * 8 sta Сánticum. Lисае п.
tionem navium pertingens usquead Sidonem. Аgnificat* anima mea Dбminum:
Issachar, asinus fortis accubans in térmi Еt exultavit spiritus meus * in Deo
nos. + Vidit réquiem quodesset bona: 8 ter salutari meo.
ram quod бptima: Quia respéxit humilitatem ancillae suae: * ес
Еt supposuithümerum suum ad portandum,* ce enim ex hoc beatam medicent omnes ge
factüsque est tribйto serviens. nerationes.
1)an judicabit populum suum * utalia tri Quia fecit mihi magna qui potens est: * 8.
bus Israél. sanctum nomen eius.
Fiat Dan сбluber in via, cerastes in semita, Еt misericórdia ejus a progénie in progё—
mordens бngulas equi, * ut cadat ascensor niem * timéntibus eum.
eius retro. Salutare tuum expectabo Dбmine. Еecit potentiam in brachio suo:* dispérsit
} , accinctus praeliabitur ante eum : * 8, supérbos mente cordis sui.
ipse accingétur retrбrsum. Deposuit potentes de sede, * 8. exaltavit
Аser, pinguispaniseius, * 8 praebebit deli hйmiles.
tias regibus. Esuriéntes implevit bonis: * 8 divites dimi
Nephtalim, cervusemissus, * 8 dans elбguia sit inanes.
pulchrittidinis. Suscepit Israél ptierum suum, * recordatus
Filius accrescens Joseph , filius accrescens* est misericordiae suae.
8. decorus aspéctu: Sicut locutus est ad Patres nostros, * Аbra
Filiae discurrérunt supra murum. * Sed exa ham, 8, semini ejus in saecula.
speraverunteum, 8 jurgati sunt, invidentes Р. Оuia respéxit humilitatem. Glória , 8.
illi habéntes jacula. honor Patri, 8 с. Р. Ехultavit spiritus meus.
Sedit in forti arcus ejus,8. dissolata sunt vin Огайо.
cula brachiorum ejus 8 manuum illius per
manum potentis Jacob:" inde pastoregressus Оmine Jesu Christe, qui ex Patre Deus
est, pastor Israél. magnus, pro nobis dignatus es nasci
Deus Patris tui erit adjutor tuus, * 8t ex hбmine parvus, ut per te factus, perte
omnipotens benedicet tibi salvaretur sine dubio mundus ; propitius esto :
Т;

Вenedictionibus coeli désuper , benedictioni 8 miserere nobis: nosque a mundanis con


busabyssijacéntis deorsum, * benedictioni tägiis munda, 8: in hoc Мundo mundos nos
bus überum 8, vulvae. esse constitue, qui non judicare, sed salvare
Вenedictiones Patris tui confortatae sunt be
venisti, ut nobis parvulus natus, nobisque fi
nedictionibus Patris ejus: * donec veniret lius datus, in te 8: regenerationis ortum,
ciesidérium collium aeternorum: 8 adoptionis mereamur consequi donum.
Еiant in capite Joseph, * 8 in verticem Na В. Аmen. Реr misericórdiam tuam Deus
zaraei inter fratres suos. ПОSteГ.

вёnjamin lupus rapax,* manё сбmedet prae Аd Benedictus.


dam, & nocte dividet spólia. Аntiphona, Tibi soli Deo honor, 8 glбria,
Р. Еt quasi catulus. Gloria, 8, honor Patri, virtus , 8, potestas in saecula saeculorum.
8с. Р. Сatulus leonis. Сánticum. Веnedictus es, Dбmine Deus Ра
Оratio. trum nostrorum. Require fol. 6.
Е, Сhriste Dбmine, catulum leónis dб Sono. Dбminus dixit ad me: filius meus es
т mui Juda affuisse cognovimus, quem tu , ego hбdie génui te. Аlleluia. х. Реre.a
totis praecordiis postulamus : ut qui apparuis me, & dabo tibi Gentes hereditatem tuam,
ti in carne, de manu fortis capiens praedam, 8 possessionem tuam terminos terrae, Reges
ad judicium véniens misericordiam praero eos in virga férrea, 8, tamquam vas figuli
ges fidélibus repromissam. Б. Аmen. Permi confringeseos. Еt nunc reges intelligite: eru
sericordiam tuam. dimini omnes, qui judicatis terram. Еgo au
Аd Сánticum. tem constitutus sum rex super Sion montem
Аntiphona. Exultavit Spiritus meus in Deo sanctum. Р. Genuite. Аlleldia.
salutari meo. Quia respéxit humilitateman Lauda. Laudate Dбminum de coelis. АНе
1üia.
In festo S. Stephani Protomartyris. 51
1dia.Laudate eum in excelsis. Аlleluia. Рsal Вenedictio. Веnedicat vos Dбminus noster
mus 148. - Jesus Christus fol. 46.
- -

Lëëtio Isaiae Рrophétae. Сapitula пото. Пiсat Presbyter. Dбminus sit semper vobis
В. Deo gratias. cum. В. Еt cum.
Rimo tёmpore alleviata est terra Zabu In nбmine Dбmini nostri Jesu Christiper
Ion,8 terra Nephthalim; 8 in novissi ficiamus cum pace. Б. Deo gratias.
mis aggravata est via maris trans Jordanem IN FESТО SAN СТI SТЕРНА NI
Galilaeae Géntium. Рбрulus, qui sedebat in РR О ТОМА RTY RIS.
ténebris, vidit lumen magnum: habitantibus Аd Vesperos.
in regione umbrae mortis , lux orta est eis. Antiphona. Glória, 8, honore coronastieum
Мultiplicasti gentem, non magnificasti lae Dбmine.x. Glóriam, & magnum decorem
titiam. Laetabйntur coram te, sicut laetantur imposuisti super eum. Р. Dбmine.
in messe, sicut extiltant victбres, quando di Sono. Сustбdi me, Dбmine, ut pupillam
vidunt spólia.Jugum enim бneriseius, 8tvir бculi sub umbra alarum tuarum. Р. Еxaudi,
gam hйmerieius, & sceptrum exactoriseius Deus,justitiam meam. Allelia y Prбtege
5uperästi sicut in die Мааian. Quia omnis me a facie impiorum, qui me afflixérunt:
violénta praedatio cum tumйltu, 8 vestimёn inimici mei circumdederunt animam meam.
tum mistumsanguine, erit in combustionem, Р. Еxaudi Deus. -

8 cibus ignis. Parvulus enim natus est nobis, Аntiphona. Теrra ne abscбndas sanguinem
8 filius datus est nobis, 8 factus est princi meum, neque inveniat in te locum laténdi
patusejus super himeros ejus: Et vocabitur clamor meus. Р. Есce in coelis est judex
nomen eius Admirabilis, consiliarius, Deus, meus, 8 сбnscius meus in excelsis. x. Saepé
fortis, Dominator, pater futtiri saeculi, prin expugnavérunt meajuventute mea:étenimnon
ceps pacis. Мultiplicabitur ejus impérium,8, potuérunt mihi. Р. Есce in coelisest. у. Glб
paciseius non erit finis: super sólium David ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Есce in coelis.
sedebit, 8, super regnum ejus: ut confirmet Lauda. Аlleldia. Тétigit labia mea. Р. Еt
illud, 8, corroboretin judicio, 8 in justitia, арёruitos meum, dixi: Аlleldia, Alleldia.
amodo, 8 usque in sempiternum : zelus Dб Аllelüia. У. Inquisivi Dбminum meum , 8.
mini exercituum faciet hoc. В. Аmen. exaudivit me ; 8. ex бmnibus tribulationibus
Нуmnus. Veni, Redemptor Gentium. Requi eripuit me. Р. Еt apěruitos meum.x. Glб
ге fol. 45. ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Еtapěruit os.
- Supplicatio. -
Нуmnus.
Rémus Dei Patris Оmnipoténtis miseri " Нristus est vita véniens in orbem,
сбrdiam,sйpplicesimploremus: ut nos и Мortis occasu patiens acerbae,
gratia Christi sui Dбmini nostri Jesu Christi Моrtis actu , pietatis usu
propitius justificare dignétur. В. Рraesta aeter Vivere donat.
ne Оmnipotens Deus. Кyrie eleison. Сhriste Stistulit vulnus, removёndo mortem;
eleison. Кyrie eleison. Моrtis auctorem periméndo, surgit;
" Сapitula. Рatris ad dexteram repetendo, regnat
Еquies Angelorum, omnitimque sanc Sede supérna.
tórum, Domine Jesu Christe, da hб Пunc sequens primus Stéphanus minister,
die in hoc recurrenti Nativitatis tuae sacra Sortis illatae titulo decorus,
tissimo festo réquiem populotuo: ut in te a Оuam deditspirans Domini benignus
delictis 8, onéribus péssimis requiescat, te Spiritus illi.
due cum universa creattira benedicens, tuam Vadit exemplo Dбmini revinctus,
in бmnibus ac per бmnia benedictionem ас Тéstibus falsis adopertus insons,
cipiat: ut quem a maledicto liberare venisti, Jüdicum portans scelerata Sanctus
numquam patiaris tuae benedictionis múnere Dicta malórum.
defraudari ; sed tejigiter benedicéndo, be Оre coelesti refёllit malignos,
nedictus permaneat in aetérnum. Еt probat constans ratione falsos,
Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo. Semperindignos Dбminopolorum
Require fol. 2. .
Сrёdere nolle.
"auda, Antequam firmos pararet. Require Saxeo nimbo lapidatus; instat
fol, 46. Рaulus, 8t summus lapidantum servat
G2 Ve
52 In festo S. Stéphani Protomartyris.
Vestes, ut reddat liberos ad iétum tiónis. В. Аmen. Реr misericórdiam ipsius.
Саеde cruёntos. Lauda. Веātus vir , Gui timet Dбminum.
Stistinet mortis rabiem prophanam Аllelüia. Р. In mandatis ejus cupiet nimis.
Рlenus omni pietate cordis, Аlleluia. Аllelüia. у. Рotens in terra eritse
Ноstibus duaerit véniam, misertus men eius, generatio rectorum benedicetur. -"

Рéctore grato. Р. In mandatis ejus. x. Glória , 8. honor


Imbuit primus, hбmines beatos Рatri, 8 с. Р. In mandatis ejus.
Сorde directo, jécore fidéli Оratio. Dбmine Jesu Christe Quaere infia in
In fide Christi jugulata telis istofolio.
Рónere membra. - Аd Мatutinum.
Quaesumus fiéntes, benedicte prime Аntiphona. Labia mea, Dбmine , apéries.
Мartyr, 8, civis sociate justis, Р. Еt os meum annuntiabit laudem tuam.
Соеlitus clara regionis heres Рsalmus. Мiserère mei Deus.
Inclyte pollens. Оratio.
Рromptus hic nostrum facinus remitte: Хültent, Dбmine, labia nostra praec6
Тоlle languдrem, tribue salutem: - nio veritatis; ut nоn revolvanturvanilб
Сonfödi hostem, releva moerorem, фuio falsitatis: sic lingua nоstra judicium ve
Моrte subacta. ritatis loguatur, ut Сhristum tuum verum ja
Glóriam psallat chorus, 8, resultet: dicem promptissimё laudet: atdue ita prae
Glóriam dicat, canat, 8 revolvat: céptatua assidue in nostro corde verséntur,
Nбmini trino Deitati soli ut gressus nostriabinsidiósis decipulis mini :
Sidera clament. mё supplantentur. В. Аmen. Реr misericor t]]
В. Аmen. diam tuam.
Ар
Supplicatio. Аntiphona п. Lapidavěrunt me inimici mei.
Rémus Dei Patris omnipotentis miseri Р. Еt fixйraelapidum suorum in testimбnium
сбrdiam, süpplices imploremus: ut nos illis erunt; dum vёnero ante iudicium pé ia.
gratia Christi sui Dбmini nostri Jesu Christi, tere pro peccatis eorum. У. Сrёdidi propter ijan
8 per intercessionem Sancti martyris sui Sté фuod locatus sum: ego autem humiliatus sum 5. S
phani propitius justificare dignetur. В. Рrae nimis. Р. Еt fixйrae lapidum. у. Glória, 8, he:
sta AEterne omnipotens Deus. Кyrie, eleison. honor Patri , &с. Р. Еt fixйrae lapidum. КlS
В., Сhriste, eleison. Кyrie, eleison. Огайо.
пр.
Сapitula. Оmine Jesu Christe, qui ita minere itt
Еus, cui Ecclésia tua Sanctum Stépha tuo beati Stéphani animam munerasti, Ula
* Я num martyrem primum messis suae ut non solum Раssionis tuae sequerétur exém t}
manipulum dedit, 8, primitivam oblationem plum , sedetiam patientiae caperet documёn y
novёllae confessiónisosténdit, ac praecбnium, tum : ut supplicaret pro hostibus, qui non
duem fructum fidei maturescentis exhibuit: сёderet saeviéntibus: fortis ad perferendavйl
praesta universo caetui intercessione martyris nera; fortis ad non reddénda convicia; for
memorati, ut Ecclésiam tuam juvet suffra— tis dum ab impiis lapidatur; fortior dum pro
gio, quam ornavit ministério:foveat patroci lapidantibus deprecatur : Qui ergo imme
nio, Quam aedificavit exemplo. mor ultiónis pro lapidantibus exoravit, me—
Рater noster. Liberati a malo. Нumiliate mor charitatis in nullo supplicantibus desit.
vos benedictioni. Dбminus sit. н. Еt cum В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
spiritu tuо. Аntiphona 2. Impetum fecerunt unanimes in
- Вenedictio. Stéphanum. Р. Еt falsi testes lapidabanteum
г. Оminus Jesus Christus, qui primum suae invocantem , 8. dicёntem : Domine Jesu,
| y passionis sequacem Stephanum mar— stiscipe spiritum. у. Nihil proficiet inimicus
tyrem fecit, det nobis suae passionis exemplo in eo , 8, filius iniquitatis non nocebit ei.
victoriam ferre de mundo. В. Аmen. Suiquо Р. Еt falsi testes. у. Glória, 8, honor Ра
фue martyris precesimilem nobistribuat vim tri, 8 с. Р. Еt falsi testes lapidabant.
suae dilectionis habére, 8, adversitates aequa - Оratio.
1i tolerantia superare. В. Аmen. Ut instructi Мpetus factus a persequentium turbanon
exemplo Redemptóris, 8t invitamёnto marty рбtuit, Сhriste Dбmine, Stéphani mar
ris percipiamus plenittidinem nostrae redemp tyristui turbare constantiam, cum 8, fals6—
ГUПП
In festo S. Johannis АрбStoli , & Evangelista. 53
rum těstium credulitate carnis vestimёnta Аd Benedictus.
deposuit ; oris tamen confessionem, quate Antiphona. Веnedictio Dбmini in meridiem
crédidit, non amisit : cum lapidatusetiam te justi festinat. Canticum fol. 6.
реum, ut eius spiritum exciperes, exoravit. Sono. Сustбdi me, Dбmine. Require fol. 51.
Тe ergo quaesumus, 8 rogamus, ш illa nos Lauda.Laudate Dбminum de coelis. АПeldia.
gratia tuae pietate remúneres, qua illum со Laudate eum in excelsis. Аllelüia. Psalmus
148. Prophetia.
ronasti post lapides: 8 qui ejus spiritum sus
серisti in glória aetérna, a nobis quaesumus Lectio libri Sapientiae Salomonis cap. 4.
propitiatus rémove supplicia. В. Аmen. Рег в. Deo gratias.
пmisericordiam tuam. J"}, si morte praeoccupatus füerit, ani
Antiphona, Lapidabant Stephanum , gui maejus in refrigério erit. Senectus enim
erant in concilio, 8 intuebantur. Р. Vultus venerabilis est non diutarna, neque nйmero
ejustamquam vultus Angeli Dei stantis in annorum computata : cani sunt autem sensus
ter illos. x. Сonserva me Dбmine, quoniam hбminis, 8, atas senectatis vita immacula
in te speravi, salvum me fac Deus meus. ta. Рlаcens Deo, factus diléctus, 8t vivens
р. Vultus ejus x. Gloria , 8 honor, &с. inter peccatorestranslatus est. Raptus est ne
Р. Vultus ejus. malitia mutaret intellectum ejus, autafiii
- Оratio. ctio reciperet animam illius. Fascinatioenim
г. Оmine Jesu Christe, qui in conciliola nugacitatis obscurat bona, 8: inconstantia
pidāntium beatissimi martyristui Sté concupiscéntiae transvertit sensum sine mali
phani ita glorificas vultum , ut ab his qui tia. Сonsummatus in brevi explevit tёmpora
eum lapidabant, lapidati aspectus intueretur multa: placita enim erat Deo anima illius:
Аngélicus, dum praeminens illo monstrare propter hoc properavit edücere illum de
tur magistro patientia exornari; da nobis, médio iniquitatum : populi autem vidéntes,
ut ex hoc mereamur ad praemium aeter 8. non intelligéntes, nec ponёntes in prae
nitatis attбlli. R. Amen. Реr misericórdiam сбrdiis suis talia: duбniam misericordia Dei,
illam. 8. gratia in sancto illius, 8t respectus in
в Super acérvum lapidum laeta est anima electo ipsius. В. Аmen.
mea, 8, superinimicos meos Deum depreca Нуmnus, Сhristus estvita. Supplicatio. Оrё
tus sum; proptèrea vindemiabo fructus meos mus Dei PatrisОmnipotentis. Quaere fol. 52.
inpace. Р. Еt ministraboinconspectu }
de bonis, quae praestitit mihi, y. Оuid retri
Сapitula.
Еatissime Stéphane Protomartyr, voca
buam pro бmnibus, quae praestitit mihi" cali bitur tibi nomen novum, quod os Dб
cem salutaris accipiam. Р. Еt ministrabo. mini nominavit: ut qui mortem pro illostime
у. Glória, 8, honor Patri , &с. Р. Еt mi res, coronam per illum 8, nбmine 8, virtute
nistrabo. susciperes: Primus in martyrio,primusinprae
- Оratio. mio : primus in aula mundi , primus in aula
- Оmine Jesu Christe, qui animam bea coeli : ut hic pro Christo lapidatus, illicab
tissimimartyristui Stéphani tanta mй ipso coronatus, exйltes; ut pro duo hic cru—
пerum gratia decorasti, ut super acervum la delissimam sustinuisti poenam , illic pretio
pidum exultaret, 8, pro inimiciste, ut illis sissimam susciperes coronam: ergo qui ex
parceres, expósceret; replecorda nostra mй titistiЕcclésiae primitivus, nuncestopatrónus
neregratiarum,8, immarcescibili donovirtu assiduus: ut sit Сhristus nobis, te precante,
tum: ut intervёntu tui martyris, ita ministre propitius, pro quo martyr extitisti mirificus.
mus semper in conspectu tuo de bonis, quae Рater noster. Liberati a malo.
praestiterisnobis,qualiter 8, hic dilatёmursan Lauda. Веatus vir, qui timet Dбminum.
ctitatis in бpеrе, 8, póst vindemiemus fructus Вenedictio. Dбminus Jesus Christus, qui &с.
nostros in pace. В. Аmen. Permisericordiam. In nбmine Dбmini nostri JesuСhristi per
IN L А UD I В U S. ficiamus cum pace. Б. Deo gratias. Quaere
- Аd Canticum. fol. 52.
Antiphona. Nomen Dбmini invocavi: date IN FESТО SAN СТI ПОНАNNIS
magnitidinem Deo vestro: vera sunt брега АРОSTОLI, ЕТ ЕVANGELISТАЕ.
eius , 8. omnes viae ejus judicia. Аd Vesperos,
Сanticum. Аttende Сaelum. Require fol. 4. нака. Сonfessionem, & decorem induis
- t1.
54- - In festo S. Johannis
ti. Р. Аmictus lumen sicut vestimёntum. Non refúndat ultioni triste coelum tir
y. Сonféssio, 8 spécies in conspectu ejus: bines;
sanctitas 8, magnificéntia in sanctitate ejus. Non reclinet in ruinam Оrbem ira fin
Р. Аmictus lumen. ditus.
Sono. Сonfitébortibi, Dбmine, intoto corde трёcidat delictum omne; subsequātur gratia:
meo: narrabo mirabilia tua. Аllelüia. Lae Аuferatur culpa tota, sit salatis cópia;
tabor, 8 exultabo in te, Dбmine : psallam Sit remota cuncta lues; augeatur charitas.
nбmini tuo, Altissime. Alleldia. Glória Deo Patri sit, glбria sit Filio,
Antiphona. Siceum volo manёre 2 donec SitРаraclitomanentisemperingensglбria;
véniam, dixit Dбminus. Р. Нicest Discipu Оui Deus vivit per бmnia saecula saecu—
Ius, quitestimбnium perhibet de his. Р. Еt 1órum. Аmen.
scimus quia verum est testimбnium ejus. - Supplicatio
Р. Маnus enim mea auxiliabitur ei, 8 bга Remus Dei PatrisОmnipoténtis miseri
chium meum confortabit eum. Р. Нic est сбrdiam,sйpplices imploremus;utnos
Discipulus. x. Glória. Р. Еt scimus. gratia Christi sui Dбmini nostri Jesu Christi,
1.auda. Diligam eum ex toto corde meo, 8 perintercessionem Sancti Johannis Арбsto
dicit Dбminus. Р. Еt erit sicut ros Israel, Ii,8 Evangelistepropitius justificare digné
germinabit sicut lilium, & florebit Alle tur. 8, Praesta AEterneОmnipotens Deus. Ку
lüia. Alleldia. у. Еt erit tamquam lignum, rie, eleison. В. Сhriste,eleison.Кyrie,eléison.
duod transplantatum estsecus decursus aqua Сapitula.
rum, quod fructum suum dabit in tempo * Nefabilia sunt, Dбmine, fluentatiteritui,
resuо. Р. Еterit. у. Glória, &с.Р. Еterit. quibus praecaeteris diléctus ille a te dis
Нуmnus. cipulus, récubans in sinu tuo, saciari pro
SteeléGus Johannes diligéndi prбmptior, méruit: duaesumus ergo, ut, mortificatis mem
| Аdvocatusinperёnnemveritatisgratiam, bris nostris, tuis semper mereamur inhaerё
Меrcedem assйmens honoris, quidquid re vestigiis: ut intercéssu huius Sancti Jo
ambit , бbtinet. hännis, ita nos ignis amóris tui сбncremet,
Insula Pathmos tenéri imperante prбmitur: 8. abstimat, qualiter beneplacitum nosti
Сбnspicit illic refusa coelitus mystéria, bi in toto holocaustum efficiat. -

Еt profúnda, quae notavit, mente narrat Рater noster. Liberati a malo. Нumilia
ardua. - -- te vos benedictioni. Dбminus sit. R. Еtcum illi
Аccipit Dei Paréntem in suis praecбrdiis, spiritutuо. cif
Ut minister veritatis administret Virgini; Вenedictio,
tb.
ОuaeDeumentxa,solavirgo semperadstitit. Нristus Dбminus, qui dilé6tum a se dis lu
Iste supra pectus illud sempiterni Nйminis cipulum suo fecit recubāre in pèêto Il3
Сбrporis usu reclinis, hauriebat intima; re, illaesos nos custбdiat in sinu matris Ес—
Spiritique indicabat veritatis gratia. clésiae. В. Аmen. Еt qui fluentis gratiae ex
Аd crucem tractus Redemptor, esse matris sinu suo praemanantibus recubantis ani
filium mam maduit, dono nos sempitérni müneris
Пicit istum ; rursus ipsam esse matrem jübeat consolari. В. Аmen. Ut per quem dis
praecipit: cipulus hic diléctus effectus est virgo, per
Сarne unus, spiritus alter, ut manérent filii. eum peccatбres in Angelorum transmuta
Ultimae praenotus horae, scindere tunc prae tione evocêntur consortio. R. Аmen. Реr mi
cipit sericórdiam ipsius. - -

Тerram fossam ministris, qua reclinis Lauda. Germinabunt ossatua quasi salices.
inruit, - Аlleluia. P. Juxta fluéntes aquas. Аlleliia.
Моrtis8tvice quiévit, omnevivens saeculo Аllelüia. у. Еterit tamquam lignum, quod
те rogamus, te precamur, sancte Christi transplantatum est. P. Juxta fluentes aquas.
Арбstole, - -
у. Glória. Р. Juxta.
Тоlle pestem, aufer ulcus, 8t foveto lan Оratio. Dбmine Jesu Christe, qui beatissi
guidos: mum Johannem Арбstolum tuum. Quaere
-

Реlle morbum, caede hostem , 8, remove fol. 55. *

scandalum. - Аd Matutinum. - .

Non addrat terram ignis, аёrem non sauciet; Antiphona. Labia mea , Dбmine apéries.
Арбыoli, & Evangeliste. 55
Р.Еtos meumanuntiabit laudem tuam. Рsal hibuit, dum, quod admirarémur, tuo de
mus 5о. Оratio. péctore sumpsit, mirificé reputare promèruit:
Аudette, Dбmine, lingua nоstra an principium ergo quod & mystica fide cog
nuntiando justitias tuas , 8. exйltent novit , 8; verbis mysticis exoravit: esto in
labia nostra praecónio veritatis, ut non dis ore nostro ad complementum virtutis , ad
solvantur vanilбquio falsitatis: ut qui tibi effectum piae operationis: ut tibi sine fine
confiténdo remissis criminibus in te exulta
jungamur, cujus potentiam magnifice confi
mus, 8t in congregatione justörum sacro tёmur. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
agmine decantantes, vitae beate efficiamur в Vir iste in pбрulo suo mitissimus appa
herédes. В. Аmen. Реr misericбrdiam. ruit senectute gravi, 8 glória dignus. P. Iste
Antiphona I. Сaro mea requiescet in spe. est, dui orat propбрulo 8, pro civitate ista.
Р. Оui non derelinques animam meam in у. Vir iste consecravit legem Dei excelsi,
inférnum ; nec dabis sanctum tuum videre 8 in tentatione inventus est fidélis. Р. Iste
corruptionem. у. Notas mihi fecisti vias vi— est. у. Glória, 8, honor , 8tc. Reiterétur
tae, adimplébis me laetitia cum vultu tuo, В. Vir iste.
8. delectatiбnes in dextera tua usque in fi Огätio.
nem. Р. Оuбniam non derelinques. у. Glб А / Еmores praeceptórum tuórum, Dбmine
ria, 8, honor Patri , &с. Р. Quoniam non М Jesu Christe, quibus nos memбriis san
derelinques. ctorum communicare praecepisti, beatissimi
Оratio, Арбstoli tui Johannis sparsos per orbem me
Нriste, DeiFilius, qui virgini discipulo ritorum titulos celebramus, qui coronam,
virginitatispraemia etiaminhac vitaрб фuam nбminis sui interpretatione promèruit,
sito contulisti, ut de sorte mortis posset sus privilégio sanctitatis obtinuit: praesta igitur,
citäre membra morientia, qui in membris suis ебdem interveniente, ut, qui praecбniaipsius,
mortiferaelibidinis dominarinon passus estin religionis cultu veneramur, patrocinia ejus
centiva: aděsto nobis précibus ejus, ut post imрёnsius consequamur. В. Аmen. Реr mise
1apsus, quibus lascive in hac vita decidimus, ricordiam tuam. -

mundatis ad te cordibus 8 corpбribus acce Аd Canticum.


damus. В. Аmen. Реr misericбrdiam. Аntiphona. Thronum glбrie heréditas illius
Аntiphona 2. Facies tua tamquam munda dat votum optanti, & benedicet annos justi.
illuminabitur. Р. Vultus autem tuus sicut Lй Сanticum. 1. Regит 2.
cifer oriétur , a meridiana parte germinabit
tibi vita. у. Реr diem sol non urette, neque
С} est cor meum in Domino,*
8 exaltatum est cornu meum in Deo
luna per noctem. Р. Vultus autem. У. Glб salutari meo:
ria, 8, honor, 8 с. Р. Vultus autem. Dilatatum est superinimicos meos os meum:*
Оratio. 1aetor mihi in sanctitate tua. Оuoniam non est
Оmine Jesu Christe, qui beatissimum alius Deus, quбmodo Deus noster: -

Johannem Арбstolum tuum nec in Neque justus praeter te, Dбmine,* 8. non est
vinculis exilii déseris, nec in effossa fovea sanctus praeter te. -

derelinquis; annue nobis précibus ejus, ut Nolite gloriari excelsé, & nolite alta loqui in
ita nos semper pietas foveat, qualiter hic 8. supérbia; * 8 ne éxeat magniloguium ex ore
in aetérnum, te protegénte , sceptrum nos vestro : quбniam Deus scientiae Dominus
sempiterni regni usquequaque possideat. eSt:
в. Аmen. Реr misericбrdiam. Deus, dui parat adinventiбnes suas, * arcus
Аntiphona 2. Сustбdi corpus meum ab om potentium infirmatus est, 8 infirmi virtute
ni pollutione. Р. Оdor tuus, Dбmine, con praecincti sunt.
cupiscéntias in me excitayitaetérnas. У. No Рleni panibus minorati sunt, * 8 esuriéntes
tas mihi fecisti vias vitae, & implebis in lae transierunt terram: -

titia cum vultu tuo : delectationes in dextera Stérilis péperit septem, * 8 foetosa in filiis
tua usque in finem. Р. Оdor tuus. У. Glória, infirmata est.
8. honor, 8іс. Р. Оdor tuus. Deus mortificat 8: vivificat, * ducit ad infe
Огайо. ros & reducit.
Iléctus ate, Dбmine Jesu Christe, in Теus райperem, 8 divitem facit, * humiliat
efiabile testimónium discipulis per 8 exaltat.
Stis
56 In festo Sanctorum Innocentium.
Stiscitat de terra inopem, * 8 a stercore - Сapitula.
érigit pauperem: Нristus Dei Filius, qui te principium,
Еt sedère facit eum cum principibus pбрuli фuod ipse es, in oreate dilécti disci
sui,* 8 thronumglбriae hereditatem dabitilli. puli ita confitéri dedisti, ut illuccor ejus
Dat votum optanti, 8 benedicet annos ju— ascenderet, quo nullus alius valuisset; fac
sti, * quia non in viribus potens est vir. nos tui mйneris gratia cor semper in supérnis
Оmnem enim infirmum * facit adversarium habёre: ut, exinde capiéntes veritatis omni
ejus Dбminus sanctus: modae disciplinam, quod hic professi fuéri
Non gloriétur sapiens in sapientia sua, * ne mus ex ore, futuro consequamur in múnere.
que gloriétur dives in divitiis suis, Рater noster. Liberati a malo. fol. 2.
Lauda. Germinabunt ossa tua.
Neque gloriétur fortis in fortitidine sua,
sed in hoc gloriétur: " qui gloriatur scire, Вenedictio. Сhristus Dominus, qui diléctum.
8 intelligere Dбminum; fácerejudicium, 8, fol. 54.
In nбmine Dбmini. -

justitiam super terram.


Dбminus ascendit in coelos, 8 tonat :* ipse IN ALLISIONE INFANTIUм,
SIVE SANСТОRUМ INNОСЕNTIUМ.
iddicat extrema terrae,
Роtens est, 8 dat virtutem régibus, * 8. Аd Vesperos,
exaltat cornu Christi sui. Lauda. Еxбrtum est in ténebris lumen rectis
Reiterétur Antiphona. corde : misèricors , 8 miserator Dбminus.
Аd Benedictus. У. Directam fecit viam justörum, 8, praepa
Antiphona. Веnedictio Dбmini in mercedem ravit iter sanctorum.Р. Мiséricors.
justi festinat. Dicat Presbyter, Dбminus sit semper.в. Еt
Сánticum Benedictus es Dбmine Deus. Quae СUПП.

re fol. 6. Sono. Justörum animae in manu Dei sunt,


Sono. In conspéctu Angelörum psallam tibi, 8. non tanget illos tormёntum mortis. Аlle
Dбmine. Аllelüia. У. Аdoraboad templum 1üia. У. Visi suntin бculis insipientium mori.
sanctum tuum, 8, confitebor nбmini tuo, Dб aestimata est malitia éxitus illorum : illiau
mine. Р. Рsallam tibi. tem sunt in pace. Аlleluia.
Lauda. Laudate Dбminum de coelis: Alle Тcat Presbyter. Dбminus sit semper. Б. Еt
lüia. Laudate eum in excelsis. Аlleluia. СUПП.

Alia Lauda. Аllelüia. Сonfessio ejus super Sono. Аlleldia. Justi in perpetuum.
coelum, 8 terram. Allelüia. Еxaltabit cornu У. Еt apud Dбminum est merces едrum.
рбрuli sui. Alleluia. У. Нуmnus est бmni Аlleluia. Аlleluia.
bussanctiseius. Alleldia. Рsalinus 148. Dicat Presbyter. Dбminus sit. В. Еt cum.
Lectio libri Sapientiae Salomonis. сар. по. Antiphona. Нisunt,quisequinturagnum quo
В. Deo grátias. сümque ferit:hi sunt empti ex hominibus pri
Аріёntia justum deduxit per vias rectas, mitiae Deo, 8 Аgno. Р. Еtin ore eorum non
8. osténdit illi regnum Dei, 8; dedit est inventum mendacium: quбniamsine macu
illi scientiam Sanctorum : honestavit illum la sunt in conspéctu Dei sui. У. Justi vero in
in labбribus, 8t complévit labores illius. In perpetuum vivent,8, apud Dбminum est mer
fraude circumvenientium illum affuit, 8 ho ces eorum.Р. Еtin ore.У. Glória. Р. Еtinore.
néstum illum facit. Сustodivit illum ab ini Lauda. Нi sunt, qui non inquinavérunt ve
micis, 8t a seductбribus tutavit illum, 8 сеr stem suam : mecum ambulabunt in albis,
tamen förtium dedit illi ut vinceret, 8, sciret duбniam digni sunt. Р. Еt quictimque vice
duoniam omnium potentiorestsapientia. Наес rit , sic vestiétur. Аllelüia. Veste candida.
vinctum justum non dereliquit, sed a pecca Аlleluia. Аllelüia. Аllelüia. У. Еt clamavё
tбribus liberavit illum : descendit cum eo in runt justi ad Dбminum, cum tribularéntur:
föveam, 8 in vinculis non dereliquit illum, de necessitatibus eorum saepé liberavit eos.
clonec afférret illi sceptrum regni, 8, poten Р. Еt quictimque.У. Glória.Р. Еt quictimque.
tiam adversus eos, quieum deprimébant: 8. Нуmnus,
mendaces osténdit, qui maculavérunt eum, Еus sanctörum psallimus,
8; dedit illi claritatem aetérnam. В. Аmen. Сhristi canёntes praemia,
Нуmnus, Iste electus Johannes.Quere supra Оui sancto largus Spiritu
in Vesp. fol. 54. Supplicatio, ut supra. Тriйmphum dedit parvulis.
In festo Sanctorum Innocentium.
57
Е x ore quoque infantium nativitatis ejus , 8 per intercessiónem San
Реrfecta laude Dбmini, ctorum Innocentium parvulorum martyrum
Тоtum potens in бmnibus nobis saltitem animae 8 сбrporis, 8t remis
Аrtes destrüxit Zabuli. sionem peccatorum, 8 pacem propitius tri
о ui mentem regis impii bйere dignetur. В Рraesta aetérne omnipo
Visorum agens stimulis, tens Deus. Кyrie, eleison. В Сhriste, elei
Deum regémque Dбminum son. Кyrie, eleison. ,
Роsse persuasit périmi. Сapitula.
Мagi sequinturindicem Нriste, inenarrabile lumen mundi, qui
Ducéntis faciem sideris, adhuc in ipsis cunabulis constitutus,
Оuae ortu sui lйminis nondum effectus martyr, martyrii palmaca
АЕtérno serviret regi. tervas Infantium dedicasti: gui, necdum lo
Нerбdes natum métuit фuivaléntes, sub mucronesaeviéntium varios
Regem Judaeae débitum, fecisti mugitus emittere: duorum animas de
In qua externus génere abditis infernorum, te spontaneё pro nobis
Succéditimébat sibi. бmnibus moriente, maluisti eripere; inspira
Еaicto coeli posito, eis, sine intermissione orare proparvulis: ut,
Мagis in terram territus dui propriis non valeamus supplicationibus
Тоtius causam saeculi emundaria crimine, eorum, quite, quocüm
Саеcus ignoratambiens. dueieris,cumhymnis,8icanticisadsequêntur,
Verbisque mitis primum 8thic8tinaetérnum.postulationibusabluampr.
Gaudere sese simulat, Рater noster. Liberati a malo. Ксquire
Аdorattirum pollicens fol. 2. Нumiliate vos benediaібni. Dбminus
Natum regressi ut prбdeunt. sitsempervobiscum.* Еt cum spiritutuо.
Sed postquam Deo mбniti; Вenedictio.
Dolis terra evanuit:
Nigénitus Dei filius, quo nascénte in
Immanetentat facinus, terris,Веthlehemitica rura occisōrum
Сunctisignotum saeculis. proseInfantium cruóreinfёétasunt, det nobis
Сhristum Вёthlehem audierat habёresemper prose optabile votum, 8, re
Пivino nasci oraculo, munerationisparilepraemium.* Аmen.Оui
Urbis audito nбmine, фue illos nonex aetate, seddesanguine vidб
Рarénte quo nascitur néscius. reseffecit, ipse nos confessores efficiat crimi
Nascéntis tempus сбmputans, nisnostri * Аmen.Utcumhis,quorum8, vox
Infra bimatum ptieros, sanguinis ad Deum clamat de terra, remu
Мatrum raptos ab ubёribus, neranda quandoque admittaturaChristo con
Necare jubet impius. fёssio nostra. В Аmen. Per misericórdiam.
Сuos testes sibi Dбminus Чанча. Сandidati suntnazarei tuision su
Сerto passurus tёmpore, * pra nivem: "Сomparati saphiro pulchri6
Рius Redemptor бmnium res inventi sunt, dederйntque glбriamDeo.
Laude sacravit pérpetim, Аlleldia. У Ассёdite ad Deum, & illumi
Оblatis Маtrum flétibus, namini ; 8 vultus vestri non erubéscent.
Оsténdens seri lachrymis, Р.Сomparatisaphiropulchriбres.*" Glória,
Аd futuram gloriam 8. honor Patri, 8 Filio, 8, Spiritui Sancto.
Сertis metétur gaudiis. Р. Сompa saphiropul
rati chriбres.
Меménto salutis Auctor, Огайо, Сhriste, Deiflius, } гtyvio, ad
Оuodnostri quondam сбrporis * coelestis. Reduire inflat Matutiis isis
eSt1.
Еx illibata Virgine
Мascèndo formamsйmpseris. Аd Matutinum.
Glóriatibi, Dбmine, Албриона. Da nobis letitiam salutaristut
Оui natuses de Virgiпе, 8с. 8z *ы principali confirma nos, Dбmine.
Supplicatio. Рsalmus So. -

ёmus Redemptórem mundi Dбminum Оratio. -

nostrum Jesum Christum, cum omni Вddenobis laetitiamsalutaris tui, Dб


supplicatione rogenus; ut nos per gratiam mine 3 guam amisimus inique ge
- rёп
58 In festo Sanctörum Innocentium.
réndo, 8, praetermisimus negligéndo:tu nos rit, sic vestiétur cāndida veste. У. Sequintur
ad eam révoca, 8: eam nobis restaura: ut, agnum, quocumque ferit, 8 in ore eorum
peccato expйlso, succèdat justitia; 8 moesti non est inventum mendacium. Р. Сum Dб—
tia repйlsa, aetérna adsit laetitia: da, quae mino ambulavёrunt. У. Glória, 8, honor Ра
sumus, hancjocunditatem, ut pervenire me tri, 8 с. Р. Сum Dбmino ambulavérunt.
reamur ad aetérnam saltitem. Б. Аmen. Реr
misericordiam tuam. Оratio.

Аntiphona. Sinite Infantes venire ad me; Sti sunt, Dбmine, qui non polluérunt ve
Р. Еt nolite prohibère eos: talium est enim stiménta sua, quibus nulla titique pбtuit
regnum coelörum. у. Ассёdite ad Deum, & рессändi suboriri illécebra: concéde ergo
illuminamini: 8. vultusvestri non erubescent.nobis per indulgentiae donum illis esse parti
Р. Еt nolite prohibёre. У. Glória, 8, honor, cipes, duos apud te pro méritis approbas
8.с. Р. Еt nolite. esse felices. В. Аmen. Реr misericordiam
Оratio. tUаПП.

Нriste, DeiFilius, qui parvulos adte Аd Canticum.


coelestis magisterii doctrina invitas;fac Аntiphona. Infirmi virtute praecinai sunt.
nos semperesse malitia parvulos, 8t manda Nongloriéturfortis in fortitidine sua, sedin
tórum tuorum observatione perfectos; 8 qui hoc gloriétur: Qui gloriatur scire 8: intelli
talium esse regnum coelörum pronйntias, nos ere Dбminum.
illis, quosbonosapudtecбmprobas, sinefine anticum. Сonfirmatum est cor meum. Re
conjüngas.5. Аmen.Permisericórdiamtuam. quire fol. 55.
Аntiphona. Vocemsanguinis ad te claman Аd Benedictus.
tis Р. Аudi, Dбmine: memorare invictissi Аntiphona. Sancti8, hйmiles corde, spiri
mas mortesInnocentium parvulorum tuorum. tus 8 animae justorum benedicite Dбminum.
у. Еfudérunt sånguinem innocentem in cir Сánticum. Веnedictus es Dбmine Deus pa
cuitu Нiertisalem, & nonerat qui sepeliret. trum nostrorum. Require fol. 6.
Р. Аudi, Dбmine, memorare. У. Glória, 8, Sono. Salus justörum a Dбmino est. Р. Еt
honor Patri, 8 с. Р. Аudi, Dбmine, me salvabiteos. Alleluia Alleldia; У. Оuiaspe
morare. raverunt in Deum vivum. Р. Еt salvabiteos.
Оratio. Lauda. Laudate Dбminum de coelis Alle S
Еmorare, Dбmine, invictissimōrum Itiia: laudate eum in excelsis. Аlleldia.Psal—
parvulórum tuorum pro tuo nбmine mus 148.
occisórum ; 8, praesta, ut vocem sanguinis 1.ёaio libri Hieremiae Рrophétae. Capit. 31.
eórum pro nobis ad te clamantem, sic cle В. Deo gratias.
mёnter exaudias : ut nobis бmnibus peccata АЕc dicit Dбminus: Vox in Rama au—
dimittas. В. Аmen. Реr misericбrdiam. dita est lamentationis, fletus, 8 lu—
Аntiphona, Sapientia apěruit os mutorum, étus, ploratus, 8 ululatus multus. Rachel
Р. Еt linguas infantium fecit disértas. У. In plorans filiossuos, 8 nбluit consolari super
vocabant Dбminum, 8, ipse exaudiébateos: eos, quia non sunt. Наес dicit Dбminus:
in colйmna nubis loquebaturad eos. Р. Еt Оuiescat vox tua a ploratu, 8 бculitui a la
1inguas infantium.У. Glória, 8, honor Ра chrymis: quia est merces бpеri tuo, ait D6—
tri, 8 с. Р. Еt * infantium. minus, 8, revertёntur de terra inimici. Еt
}ratio. erit spes novissimistuis, ait Dominus: 8, re
Еra Dei Sapientia Patris, qui os mu verténtur filii tui ad términos suos. Аudiens
- torum aperis, 8 linguas infantium di audivi Ephraim transmigrantem: Сastigasti
sértas efficis; da in ore nostro perfectam le me, 8 eruditus sum, quasijuvёnculus indб
gis tuae custбdiam: ut, te immaculato corde mitus: converte me, 8 revertar: auia tu es
sequёntes, illud semper labiis praedicёmus, Deus meus. Рostquam enim convertisti me,
8 бреre impleamus: unde te, qui es vera egi poeniténtiam: 8, postquam ostendisti mi—
sapientia , sine fine laudémus. Б. Аmen. hi, percüssi femur meum. Сonfusus sum, 8,
Реr misericórdiam tuam. erübui, quбniam sustinui oppróbrium ado
В. Нi sunt, qui non inquinavérunt vestem Iescéntiae meae. Si filius meus honorabilis mi—
suam,Р. Сum Dбmino ambulavérunt in al hi Ephraim, si puer delicatus: quia ex quo
bis, quбniam digni sunt: 8 quictimque vice 1ocutus sum de eo, adhuc recordabor ejus.
- - Id—
In festo S. Jac6bі Арбstoli. 59
Пdcircó conturbata sunt viscera mea super Р. Dбmine. У. Glóriam, 8 magnum deco
eum : miserebor miseranseius, ait Dominus rem imposuisti super eum. Р. Domine.
omnipotens. Respбndeat. Аmen. Sono. Аlleluia. Веatus vir, dui timet Dбmi
Нуmnus. num : Alleldia. Р. In mandatis ejus capiet
térva matrum personat: nimis. Аlleluia, allelüia. у. Glória, 8, divi
Сonlisa defert pignora, tiae in domo eius: 8 justitia ejus manet in sae
Оuarum tyrannus millia culum saeculi. Аlleluia.
Сhristo sacravit victima. Аntiphona. Оculus Dei adspéxit justum in
Мiraculis dedit fidem bono. Р. Еt elegit illum ab humilitate sua:
Нabère se Deum Patrem, audivit eum , 8, vocem ipsius. У. Вeatus vir,
Infirma sanans сбrpora, фui intelligit super egenum, 8, pauperem: in
Еt stiscitans cadavera. die mala liberabit eum Dominus. Р. Еtelé
Оrat salátem servulo git illum. у. Glória, 8, honor. Р. Еt elegit.
Nixus genu Сenturio, Lauda. In memбria aetérna erit justus. Аlle
Сredёntis ardor plйrimus Idia. Р. Аb auditu malo non timёbit. Аlle
Еxtinxit ignes febrium. Idia, alleluia, allelüia. у. Рotens in terra
Реtrus per undas ambulat erit semen eius: generatio rectorum benedi
Сhristi levatus dextera; сёtur. Р. Аb auditu malo. у. Gloria, 8, ho
Natara quam negaverat, nor. Р. Аb auditu malo.
Fides paravit semitam. Нуmnus.
Ноnor matris 8. gaudium, Lara Sanctörum una Hiertisalem
Immёnsa spes credentium Мater conlauda: nimium laetare;
Реratra mortis pocula Filii multi duia sunt desertae,
Resólvit nоstra crimina. . Оuam virum habens.
Меménto salatis auctor, Jacobus, ob hoc, tuus, dictus justus
Оuod nostri quondam сбrporis Sacram conscendit sacer, S sacerdos
Еx illibata Virgine IntratSanctorum solus hic in Sancta,
Nascendo, formam sйmpseris. Virgo quod extat.
Glória tibi, Domine, Сarne hic frater Dбmini vocatus,
Оui natus, 8tc. -
Gratia fretus 8, Ароstolatu
Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi. Пmbuit plebes, pia custodire
fol. 57. Dбgmata Christi.
Сapitula. Аrdua post hinc pósitus in arce
Шrba Innocéntium parvulorum , quae А malis: Christum, ut neget venisse:
pro sui Redemptoris nбmine proprio Сбnfutat dogma dissertё impiorum
est delibuta cruore, non cesset Dбminum Рharisaeorum.
prosérvulis exorare:quo,te impetrante, licet Аd hoc impulsus solo, 8, projectus
immériti, pro ejusnбmine post huiusvitae ex Stat, sed inlaesus mémorat, quod prius:
сürsum sanctorum queamus adunari cohбr Мбxaue fullónum unus fuste sacrum
tibus, qualiter cum eis perenniter hymnum Сérebrum quatit.
decantare in jübilo mereamur. Рóscimus moesti, pie 8: benigne
Рater noster. Liberati a malo, fol. 2. Мartyrexcelse, plebique connéxe:
Lauda. Сandidati sunt nazaraei. - Plebi convulsae durum jugum pelle:
Вenedictio. Unigénitus Dei Filius. Quaere Веlla rémove.
fol. 57. In nбmine Dбmini. Sit salus aegris, sit quies defunctis:
Sancti Thomae Archiepiscopi, 8 Мärty Sit vigor fessis, sit remota pestis:
ris. Оmnia dicantur ut in Communi unius Vitiis pulsis, miseris sit coelis
Мärtyris Pontificis. Аditus patens.
Sit Deo laus : Раtri, atque Nato:
IN F Es то Тriplici honor nimium cum Sancto:
Nбmini Тrino: Deitati soli
sanстi jасовi ароsтоli. Sidera clament. В. Аmen.
Аd Vesperos. Supplicatio dicatur, ut in festo Sancti Jo
Lauda. Glória , 8. honore coronasti eum. hannis Арбstoli mutato nбmine fol.54.
Н2 Са
бо In festo S. Jacobi АрбStoli.
Сapitula. ret: huius in honóre acclives expóscimus fé.
Мnipotens Pater, qui beatissimo Арб bili oratione, ut preces nostras suscipere di—
stolo 8 martyrituo Jacobo praecipuо gneris mitis atфue placabilis, nosque tuis fa
minere praestitisti, ut per te fieret de fragili cias semper inhaerere mandatis. В. Аmen.
fortis, de minimo grandis, de milite dux, Реr misericordiam tuam.
de servoamicus, de süpplici mirificus ad Аntiphona. Iste sanctus clamavit, 8, Dбmi
vocatus: praesta placatus, ut intervёntu sédu nus exaudivit eum. Р. Еtex бmnibus tribu
lo itsdem nunc de guibus ipse electus est lationibus ejus liberavit eum. у. Еt sic be
membris, adhibeat fragilitati potentiam, hu nedicétur homo, qui timet Dбminum. Р. Еt
militätiglбriam, militiae disciplinam, servi ех бmnibus. x. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еt
titi libertatem, necessitati advocationem. ех бmnibus. -

Рater noster. Liberati a malo. fol. 2. Нu Огайо,


miliate vos benedictioni. Dбminus sit semper. Оgnбscens itaque vir sanctus Jacobus
В. Еt cum. Арбstolus tuus malitiam populi Judaeo
Вenedictio. rum, a quibus sublimatus pinnaculo templi,
Еatissimi Jacóbi Арбstoli 8, Мartyris tuique pro nбminis confessione indé dejectus,
sui nos Dбminus intercessione custб Iapidibus impressus obrüitur: advocatus su
diat. В. Аmen. Sperantium in se necessitates préma inter supplicia, per misericordiam tuae
placatus inténdat. R. Аmen. Ut ejus sectiti pietatis amicam assistat pro nobis miseris in
vestigia ad coelestia regna pergere valeamus. terpellator assiduus, ut malorum a pressiris
В. Аmen. Реr misericordiam ipsius. érui mereamur contuéntes gloriam tuam.
Lauda.Justusutpalmafiorebit.Аlleluia. P.Si В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
cut cedrus Libani multiplicabitur. Alleluia, Antiphona, Stolam glбriae induit eum Dб
alleldia. У. Рotensinterraeritsemenejus:ge minus. Р. Jocunditatem 8, exultationem the
neratio rectórum benedicétur. Р. Sicut cedrus. saurizavit super eum, & nбmine aetérno he
у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Sicut cedrus. reditavit illum.У. Рotens in terra erit semen
Огайо. Ноmo iste glorificatus. Require in ejus: generatio rettórum benedicetur. Р. Jo
fra in Matutinis. cunditatem. у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Jo
Аd Matutinum. . cunditatem.
Аntiphona. Labia mea, Dбmine , apéries: Оratio, -

Р. Еt os meum annuntiabit laudem tuam. Хtiltans plebstua, Dбmine, in hoc fe


Рsalmus 5о. sto Jacobi tui Арбstoli summiste fla
Оratio. gitat précibus idem, ut sicut ab бmnibus
Хöltent, Dбmine, labia nostra praec6 cognominatus est justus,itaque nos appellari
nio veritatis; ut nоn resolvantur va mereamur cultбres justitiae, 8 misericбrdiae
nilбquio falsitatis: sicque lingua nоstra judi sectatores. В. Аmen. Реrmisericordiamtuam.
cium veritatis loquatur, ut Сhristum tuum в. Justus justificétur : 8 sanctus sanctificе
verum jüdicem promptissima devotione lau tur adhuc. Веatus, dui lavit stolam suam.
det : atque ita praecepta tua assidue in no Р. Ut sit potestas ejus in ligno vitae. у. Еt
stro corde verséntur, ut gressus nostri ab duicamque vicerit, sic vestiétur cāndida ve
insidiósis decipulis minimé supplantentur. ste, & non delebonomen ejus de libro vitae.
в. Аmen. Реr misericordiam tuam. Р. Ut sit potestas y Glória, 8, honor, 8ic.
Аntiphona. Iste homo honorificatus est val— Reiteraturв. Justus justificetur.
dё, 8, confrègit Deus corda inimicorum ejus. in l а u d i в u s.
Р. Еtproperavitin domo Domini Deisuiper Аd Canticum. .

fécto corde, 8 vidérunt omnes quae magnifi Antiphona Тu solus Dбminus, quia non est
ca fecit Deus per ipsum. у. Маxima est glб alius, neque justus praeterte, neque sanctus
ria ejus in salutari tuo: gloriam, 8 magnum praeter te Deum nоstrum. -

decorem impónes super eum. Р. Еt propera Сanticum. Сonfirmatum est. Quaere fol. 55.
vit. f. Glória,8, honor,8ic. Р. Еtproperavit. Аd Benedictus.
Оratio. Аntiphona. Веnedictio Dбmini in mercédem
|- ГОmoiste glorificatus, Сhristus exйltat, justi festinat. *

dui cognominari promèruit justus, ut Сanticum. Веnedictus es Dбmine Deus pa


tuapromissa justis praemia populis praedica trum nostrorum. Require fol. 6.
In Circumcisióne Dбmini. бг
Sono, Alleldia. Веātus vir, qui timet. Re care libénter; ut sicut ille operando justi
чuire fol. 59. -
tiam justificatusad te pervenit per martyrii
Lauda. Laudate Dбminum de coelis АПе glбriam, ita nos ejus suffragiis per dignam
Idia: laudate eum in excelsis. АШeldia, al poeniténtiam pervenire mereamurad conse
Ielüia. Psalmus 143. quёndam indulgentiam. -

Нуmnus. Сlara Sanctörum una Hierisalem. Рater noster.


Require fol.59. Liberati a malo. fol. 2. . -

Légio libri Sapientiae Salomónis. Сapit. 18. Lauda. Justus ut palma florébit.
В. Deo gratias. Вenedictio. ВеatissimiJacobi, Ouerefol.бо.
у
гЕtigitjustum tentatio mortis, 8t com
mбtio in erёmo facta est multitidinis: м гвэто скормозомs
sedmondiupermansitira tua. Prбperansenim
Ноmosine queréla propugnavit, proferens ПОМINI NOSTRI JESU СНRISTI
servitutissuae scutum, orationem, 8 perin
сёnsum deprecationem allegans, réstitit irae, дауарею.
8t finem impósuit necessitati, osténdensquб Lauda. Laudavěrunt te, Dбmine, omnes
niam tuus est famulus. Vicit autem turbas, Аngeli tui, 8 сеcinérunt Hymnum, dum
non virtute corporis, necarmattira potentiae, perficeres fabricam coeli: tuus est dies, 8t
sed verbo Dei vexatórem projecit, juramёn tua est пох. Р. Тu fecisti solem, 8 lunam.
ta paréntum commemorans. Сum enim jam У. Тu confirmastiin virtute tua mare, con
catervatim cecidissentsuper altérutrum mбr tribulasti capita dracónum super aquas.
tui, intérstetit, 8 amputavit impetum, 8t Р. Тu fecisti.
divisit illam, quae advivos ducebatviam. In Sono, Alleldia. Justitiāplena est déxteratua.
veste enim podéris, quam habebat, totus or Laetétur mons Sion , 8. exйltent filiae Judae,
bis terrarum, 8, paréntum magnalia in qua Р. Рropter judicia tua. Аlleldia, alleldia
tuor ordinibus lapidumerantsculpta, 8, ma У. Аlleldia. Маgnus Dбminus, 8tlaudabilis
gnificéntia tua in diademate capitis illius valdёin civitate Dei nostri, in monte sancto
eratinscripta. В Аmen. . eius: Dilatans exultationes universae terrae.
Supplicatio. Р. Рropter judicia. -

Rémus Redemptórem mundi Dбminum Antiphona Vidérunt omnes finesterrae salu


nostrum Jesum Christum, cum omni täre Deinostri. P. Jubilate Deo universater
supplicatione rogёmus; ut nos gratia nativi ra: cantate, 8 exultate 8: psallite. у. Рsa1
tatis suae, 8 per intercessionem Sancti Ja lite Dбmino nostro, psallite; psallite regi
сбbi Арбstoli sui nobis salutem animae 8t nostro, psallite. P. Jubilate. у. Glória, 8,
сбrporis, 8, remissionem peccatorum , 8. honor, 8 с. Р. Jubilate Deo.
pacem propitius tribiere dignetur. 6, Prae Оratio.
sta aetérne omnipotens Deus. Кyrie eleison. Оmine, quem ex hбmine natum hбmi
в Christeeleison. Кyrie eleison. nes conspexérunt, 8, praedictum fines
Сapitula, terrae viderunt, qui ante aliquatёmpora prae
Uste Dбmine, a quo justis mérito justitia dictuses vбcibus Prophetarum, 8 in tёmро
tenèriconcéditur, qui perte justё vivere re visus, 8 glorificatus mбdulis populórum:
сйріunt, da justitiam, quam retinent mente, concéde propitius vasa nostuatibi permanё—
osténdant in бpere, ex quo sanctum Арбsto re mundissima, ut lucis auctor nos 8, jйgitér
1um tuum Jacóbum redё justum ab бmnibus illustres, 8tindesinёnterinhabites. В. Аmen.
cognбscimus vocitatum; cujus justa elбquia Реr misericordiam tuam.
reprobórum confutavit malitia, cum illi Antiphona, Vidéruntбculimeisalutaretuum,
cum fallacia neduitiae suae, 8 justum appe Dбmine, quod parasti in conspéciu populó
Ilarent, 8, injustitiam docere optarent : ob rum. Р. Lumen ad revelationem Gentium,
hoc quippe eum in sublimi loco arcessitum 8 glбriam plebis tuae Israél. У. Dбmine Dб
statuérent, ut longё lateque ejus praedicatio minus noster quam admirabile est nomen
resonaret, quem vera loguёntem recipere no tuum in universa terra. Р. Lumen adrevela
1unt, sed mox praecipitatum, atdue decora tionem. У. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Lumen.
tum passióne efficiunt : fac nos ejus méritis, Lauda. Notum fecit Dominussalutare suum,
8 justitiam tenere in mente , 8. eam praedi— ante conspectum géntium revelavit justitiam
SUаППо
б2 In Circumcisione Dбmini.
suam. Alleldia, alleldia. у. Меmor fuit mi - Сapitula. -

sericórdiaesuae Jacob, 8 veritatis suae domui Еsu Dбmine, cujus admirabile nomen Ап
Israél. Р. Аnte conspectum. у. Glória , 8. gelus praedixit, Мater impósuit, Simeon
honor, 8 с. Р. Аnte conspectum. cognovit, Аnna laudavit ; salva pōpulum
Нуmnus. tuum in universo mundo, cujusextat nomen
Аcer ОСТАVARUМ dies magnificum in coelo: ut, qui soluses potên
Ноdiérnus rйtilat, tia gloriosus, sisetiam perditis miserationis
Оuo sectindum carnem Christus indulgentia pius.
Сircumcisus traditur: Рater noster. Liberatia malo. fol. 2.
Рatri, non adoptione, - Вenedictio,
Sed coaetérnus génere. Оminus Jesus Christus, qui ad confir
Spiritu complétur alvus mandas promissiones Patrum minister
- Incorrйpta Virginis, - Сircumcisiónis vбluit esse, ipse сбrdium
Оuae pariens mansit caelebs nostrorum immunditias dignétur auférre.
Virgo, quam puerperam В. Аmen. Idem, qui praecepto legis suaesi
Inlibatam Genitricem gnum deséctae carnis accepit, omnes a nobis
Рroles castam elegit: sordes sui amóris connexione depйrget:
Inde Simeon grandaevus В. Аmen. Еt qui filios Abrahae in seipso,
Оvans ulnis accipit, фui est semen ejus , benedicere promisit,
Аmplexansque videbatur hereditatis beatae nos collatione munificet.
К
Salutare Dбmini: В. Аmen. Реr misericórdiam ipsius.
Resolve jam nunc in pace Lauda. Аnnunciétur in Sion nomen Dбmini:
Аrtus istos fragiles. Р. Еt lausejus in Hierisalem. Alleldia, alle
Sed nec illa impar Anna Idia, allelüia. У. Еt timёbunt Gentes nomen
Сontinentia gradiens, tuum Dбmine, 8 omnes reges terrae glб
Оuam in flore juventutis riam tuam. Р.Еt laus. У Gloria, 8, honor,
Сonjux viduaverat, 8с. Р. Еt lausejus.
Vagiéntem confitetur Оratio. Оmnipotens Pater 8, Dбmine. Re
Fore mundi Principem. quire infra in Matutinis sequentibus.
Тunc veneranda ex lege - Аd Matutinum.
Оfferйntur mйnera Antiphona Dбminiestsalus: 8, superpбрu
Тürturum, columbarйmque Пum tuum benedictio tua. Psalmus 3.
Вina in sacrificia: Огайо. Тues,Dбmine,salus.Require fol. 46.
Оuae cбrporis, animaeque Аntiphona. Сum indicerent paréntes pйе
Рuritatem docérent. rum Jesum in templum, P. UI fácerent pro
Implèta est priscae in eo eo sectindum legem Моysi: accepit eum Si
Legis Circumcisio: meon in manibus,8.benedixit Deum. У. Ма
Utritisque ut Тestaménti gnus Dбminus, 8t laudabilis nimis in civi
Se auctórem osténderet, iate Deinostri, in monte sancto eius. Р. Ut
Оui manens in Тrinitate fácerent pro eo. 3. Glória, 8, honor Patri,
Universa сбndidit. 8с. Р. Ut facerent.
Glória, 8, honor Deo Оratio,
Шsquequaque altissimo: Г МmipotensPater, & Dбmine Deus, lar.
Una Patri, Filioque, * Я gire credёntituорбрulo pacem: ut in
Inclyto Paraclito, templotuo videamus Salutare tuum, quem
Сui laus, 8, potêstas Simeon justus ulnis suis accépit: ut qui lu
Реr aetérna saecula. Б. Аmen. men ad revelationem Géntium extitit, indül
Supplicatio. tor criminumeorйmmet credentium sentiatur.
Remus Redemptórem mundi Dбminum В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
nostrum Jesum Christum, cum omni Antiphona Tu es Deus, 8 in te est Deus,
supplicationerogemus;utnosgrätia Circum Р.Еt praeter te non est alius Deus Salvator
cisionis suae propitius justificare dignétur. Israel, quem nos ignorabamus. У Тбmine
В. Рraesta aetérne omnipotens Deus. Кyrie Deus virtutum quis similistibi ? potens es
eleison. Б.Сhriste eleison. Кyrie eleison. Dбmine, & véritastua in circuitutto. Р. Еt
prae
In Circumcisióne Démini. б3
preter te.x. Glória, 8, honor , 8.с. Р. Еt Jesum, quod didum erat ab Angelopritis
praeter te. duam conciperétur in itero. У. Notum fecit
Оratio. Dбminus salutare suum : in conspectu Gen
Ues Deus, 8t inte est Deus, 8t non tium revelavit justitiam suam. P. Vocave
- est alius praeter te: ab ore egressum runt. У. Glória. Р. Vocavérunt.
verbum nоn regrediétur; quia бtique natus Огайо.
filius non ipse, qui pater est, créditur, dum Оmine Jesu Christe, qui, figūris cre
tamen ipsum, quod paterest, fateamur : do brescéntibus in lege věteri nunciatus,
na ergo nobis, ut qui verbum a te génitum, inte impleta бmnia osténderevoluisti, dumin
nascitarum misisti in carne; nos in te rena te Deo vero 8, hбmine,8, Сircumcisio sectin
tos, sic nunc a criminibusexuas, ut tibiso dum legem exprimitur, 8 véritas nбminis
1i, cum véneris , sine fine conjungamur. арprobatur: aděsto plebi tuae ad te ex Сir
5. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. cumcisione, 8, praepйtiovenienti; 8, praestain
Аntiphona 3. De quo loctiti sunt Prophétae crementaminerum,8, ut gratia benedictionis
priбres : ego sum ipse , & nunc adveni. multiplicétur in abundantia pacis. В. Аmen.
Р. Веäti, qui annйntiant vobis bona, 8, vi Реr misericórdiam.
débunt quem nunc videtis, 8 audiunt quem Аntiphona. Simeon in templo elevavit vo
nunc auditis. У. Аudi populus meus, 8t lo cem dicens. Р. Nunc dimittis, Dбmine, ser
фuar: Israél, 8 testificabortibi. Israél, si me vum tuum in pace: quia viderunt бculi mei
audieris. Р. Веäti, guiannйntiant. Y. Glória, salutare pбрuli tui. X. Dбmine Deus virtu
8. honor, 8 с. Р. Веäti. - tum, duis similis tibi? potenses, Dбmine,8,
Оratio. véritas tua in circuitu tuо. Р. Nunc dimittis,
D praesêpetuum , Dбmine , devбtis У. Glória. Р. Nunc.
сбrdibus accedёntes, inveniamus te Оratio.
de quo loctiti sunt Prophétae priores : da er Еatam, Dбmine, illam justitui Sime6
go nobis, ut qui notitiam nбminis, 8 maje nis vocem fac in nobis pari diligentia
statis tuae cognбvimus, ad plenam notionem personare : ut quia vidémus, 8, crédimus sa
tuae dulcédinis veniamus : ut tu liberator in lutare tuum ; in pace, cum jüsseris, dimitta
futtiro nobis sis бmnibus, gui verus Deus mur: non duo ate dimissos finis vitae acci
8. homo verus, Unus créderis Christus. piat; sed per te absoldtos a debito, in fine
В. Аmen. Реr misericordiam. paxsempitérna possideat. В. Аmen. Реr mi
В. Laetamini, coeli, quбniam misertus est sericordiam tuam.
Dбminus pбрulo suo: clamate fundamenta Antiphona, Vidimus glбriam Dбmini, glб
terrae, 8, exultäte montes, 8 colles, 8 бm riam quasi Unigénitia Patre. Р. Plenum gra
nia ligna silvae. Р. Оuoniam redemit nos tia, 8, veritate. У. Sicut audivimus, ita 8:
Deus Israél. У. In voce exultationis annun vidimus in civitate Dбmini virtútum, in ci
tiate , 8 auditum facite hoc, 8, ferte illud vitate Dei nostri: Deus fundavit eam in aetér
usque ad extremum terrae, 8 dicite. Р. Оuб num. Р. Рlenum gratia. Y. Glória, 8, honor,
niam redémit. У Glória , 8. honor , 8.с. 8с. Р. Plenum.
Р. Quoniam redémit. Огätio.
Огайо.
Пdimus glбriam tuam, Dбmine, gl6
Аudentte, Dбmine, coeli, 8 terra, quia riam quasi Unigeniti a Patre, primo
misértuses populo tuo, dum montes, génitum Deitate, primogenitum minere: illic
8 colles coram te laudem fecisti clamare, tinicum Patris, hic praecipuum inter fratres:
cum tota vivéntia in te approbasti: concéde ibi cum Patre unum, hic in fratribus primum:
ergo nobis, ut laudes, quas glorioso nбmini illic aequaliter subsistêntem, 8 in sinu Patris
tuo offérimus, acceptastibi semperipse effi manёntem , hic sбсiоs non derelinquёntem:
cias : ut qui mundum redempturus in salutis largire ergotuo fieri participes regno, qui
signo ostensuses, mundum iterum judicata buses propitiatus in mundo: Guibüsqueadve
rus non ultórem , sed liberatórem te nostris nisti prius Redemptor, existe in futüro remu
oculis manifestes. В. Аmen. Реr misericбr nerator. В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
diam. В. Iste, qui natus est Redemptio nostra, 8:
Аntiphona. Dum convenirent ad circumci Dбminus, 8, Deus est. Р. Пpse consolabitur
déndum infantem. Р. Vocavéruntinomen eius nos a plaga nоstrа, 8 a labóre in terra cap
ti
e е.

64 In Circumcisióne Dбmini.
tivitatis nostrae. У. Рarvulus natus est nobis, Justitiam discite, qui habitatis terram:* ces
filius datus est nobis, 8t factus est principatus sabit enim impius. -

ejus super himeroseius. Р. Ipse consolabituг. Оmnis enim, qui non didiceritjustitiamsu
У. Glória,8, honor, 8 с. Р.Ipse consolabitur. per terram , veritatem non faciet; * tollatur
- Оratio. impius, ne videat majestatem Dбmini.
Оmine Jesu Christe, qui es Redёmptio Domine excelsum est brachiumtuum,8, nes
nostra, 8, salus nostra, sana plagam cierunt : " cum autem cognбverint, confun
contritionis nostrae, qui suscepisti carnem fra dёntur:
gilitatis humanae;8, quivéniens бnera nоstrа Zelus apprehendit populum ineruditum: * 8.
sublevare dignatuses, quaesumus, ut a ma— nunc ignis adversarios consumit. *

lis opéribus nostros labбres evacues, nostra Domine Deus noster,pacem da nobis: * бm
duestádia pius in bonoconfirmes. В. Аmen. nia enim dedisti nobis.
Реr misericordiam tuam. -

Domine Deus noster, p6sside mos: * Dбmi


Аntiphona. Рostquam consummáti sunt dies ne , praeter te alium nоn nбvimus : nomen
octo, ut circumciderétur Dбminus. Р. Voca tuum invocabimus.
tum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est Мбrtui autem vitam non vidébunt, * neque
ab Angelo, pritisquam conciperetur in utero. médici exuscitabunt:
Тulérunt autem illum in Hierusalem , 8. ut Ideo super induxisti, * 8 perdidisti & tu
perfecèrunt omnia sectindum legem Dбmini: listi omne masculum eorum.
crescébat puer, 8, confortabatur plenus sa— Аdde illis, Dбmine, mala, * adde mala
piéntia, 8, gratia Dei erat in illo. У. Оu6— gloriosis terrae. }

niam ecceregesterrae congregatisunt,8 con Пбmine, intribulationemбdicamemorfui;"


venèrunt in unum. Р. Vocatum est. У. Glб intribulatione modica facta est nobis.
ria, 8, honor, &с. Р. Vocatum est. Sicut partúriens proxima est partui, 8, in
Огайо. dolore suo clamat :* ita facti sumus delicto.
Нriste, Dei Filius, quinatus ex muliere, Рropter timórem tuum, Dбmine, in itero
factus sub lege ad confirmandas pro— accepimus, * 8 parturivimus spiritum sala
missiбnes Patrum, minister circumcisionises tis, quem fecisti super terram.
factus; ut, qui promissus fieras ex lege, ple Ехürgant mбrtui, 8 resйrgant qui in mo
nitudo ipsius legis esses in tempore, dum numentis sunt: * 8 laetabйntur omnes, qui
octavi diéi ministérium сбnsecrans in gloriб sunt super terram:
sa carne tua, 8, Сircumcisione vetus signa— Rosenim qui abs te est, sanitas est illis ; "
culum excipis, & nomen tibi nunciatum ab terra vero impiorum peribit. --

Аngelo accipis: largire nobis indignis, ut Аmbula pбрule meus, 8, intra recessus tuos:
cum haec tua mystéria Incarnationis plena absconde pusillum aliquantulum , * donec
credulitate suscepimus, pleniбri te affettu transeat ira Dбmini.
mentium diligamus : 8 ut in te quoque se Р. De notte vigilat. Glória, 8, honor Patri,
сündum legem Domini salutis nostrae mysté 8с. Р. Laetabintur omnes.
ria universa perfecta sunt, sic credamus, sic Оratio. -

amémus, sic бреrum efficientiam impleamus; Еus, qui notum fecisti in pбрulis salu—
ut de perfectione tuorum mandatorum 8, in tare tuum ante conspectum Gentium,
hacperegrinatione consistamus indémnes 8, revelando justitiam tuam, miserationum tua
ad te post transitum mereamur pervenire feli rum nobis cópiam manifesta, ut, qui saluta
ces. В. Аmen. Реr misericordiam. Dominus ris tui notitia relevamur, revelatione justi
sit. В. Еt cum. tiae consolemur. В. Аmen. Permisericordiam
i n l а u d i в u s. tLlaПП.
Аd Canticum. Аd Benedictus.
Antiphona. Laetabйntur omnes, qui sunt su Аntiphona. Тibi soli Deo honor, 8 glória,
per terram: ros enim qui abs te est, sanitas virtus, 8, potestas in saecula saeculorum.
est nobis. 3. De notte vigilat spiritus meus. Рsalmus. Веnedictus es Dбminus Deus pa
Сanticum. Isaiae. Сар. 26. trum nostrorum. Quaere fol. 6.
ГАЕ notte vigilat spiritus meus ad te, Sono. Аllelüia. Justitia plena. Quaere fol. 61.
Deus: * quia lux praecepta tua sunt Lauda. Laudate Dбminum de coelis. Аlle
Super terram. Iйia, alleluia, alleluia. Laudate eum in ex
сёl
Dominica ante Epiphaniam Dбmini. б5
сёlsis. Alleldia. Laudate eum omnes Angeli Вenedictio. Dбminus Jesus Christus.fol. 62.
eius: laudate eum omnesviriites ejus Alle In nбmine Dбmini.
1üia. Psalmus 148. ut supra. IN DOMINIСО АNТЕ EPIPHANIАМ,
Lédio libri Esaiae Рrophétae. Сapitulo 48. SIVЕ АРРАRITIONЕМ DОМINI.
В. Deo gratias. -
Аd Vésperos.
АЕc dicit Dбminus : Аudi me Jacob, Lauda. Laudavěrunt te Dбmine fol. 61.
8 Israél, duem ego voco: ego ipse, Sono. Intende Domine. Р. Procède, 8 re
ego primus, & ego novissimus. Маnus quo gna. Alleldia, alleldia, alleldia. у. Еruda
due mea fundavit terram , & dextera mea vit cor meum verbum bonum: dicoego бре
mensa est coelos: ego vocoeos, 8 stabunt ra mea regi. Р. Рrocède.
simul. Соngregamini omnes vos, 8 audite: Аntiphona. Laetare, latare Нierisalem: 8.
.quis eis annuntiavit haec ? Dбminus dilé diem festum agite omnes, qui diligitis eam.
xit eum, faciet voluntátem suam in Babylo Р. Gaudete gaudio magno omnes, qui luge
ne, 8 brachium suum in Chaldaeis. Еgo bâtissuper eam. у. Lauda Hierisalem D6—
locütus sum, 8, vocavieum: addйxi eum, minum : 8 collauda Deum tuum Sion.
8 directa est via ejus. Ассёdite ad me, 8, Р. Gaudete gaudio. у. Glória , 8 honor,
audite hoc: non a principio in abscondito 8.с. Р. Gaudete.
1ocutus sum: extémpore antequam fieret, ibi Lauda. Аlleluia. Visitavit nos oriens exal
eram : 8 nunc Dбminus Deus misit me, 8, to. Р. Ut luceret eis, qui in ténebris sunt:
spiritus ejus. Наес dicit Dominus Redemptor ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
tuus sanctus Israél: Еgo Dбminus Deus tuus Аlleluia, alleluia, alleldia. у. Sicut audivi
docens te utilia, gubernans te in via, quam mus, ita & vidimus in civitate Dбmini virta
ambulas. Urinam attendisses mandata mea: tum, in civitate Dei nostri: Deus fundavit
facta fuisset quasifiumen paxtua, 8, justitia eam inaeternum. Р. Ut luceret. x. Glória,8;
tua sicut gürgites maris. Еt fuisset quasi arё honor, &с. Р. Ut luceret.
na semen tuum , 8, stirps titeri tui, ut lapilli Нуmnus,
ejus : non interissent , & non fuisset nomen Gni génitor Dбmine:
ejus attritum a facie mea. Еgrediminia Ва Verbum natum de Virgine
bylone, fügite a Chaldaeis, in voce exulta Сonceptum sine sémine,
tionis annuntiate : 8 auditum facite hoc, 8z Dux lйminis, 8; fons vitae:
ferte illud usque ad extrèmum terrae: 8, di Еsto nobis in salutem
cite: Redёmit Dominus servum suum Jacob. Filius Dei únice:
В. Аmen. Gubernator Jesu Christe
Нуmnus. Sacer octavarum dies. Аd precem nоstrаm aspice.
Supplicatio. Оremus Redemptorem mundi. In mundum nobis missus es
fol. 61. Сaptivos repraesentare,
Сapitula. Lumen caecis reformare,
Оtum factum est salutare , Dбmine Мutorum linguas sölvere.
virtutum ; factum est, praedictum Pro Ne nos relinquas, Domine
phetarum praecónio ; vistimque populorum Оmnium conditor pie,
aspectu ; dum Simeon ulnis gestavit senex, Рropitius miserère,
Фuod Vates cecinerunt priores: pro duo & Qui nullum cupis pérdere:
promissa 8: inchoata cognбsciturprophetia; Rectoraue mundi Dбmine
ut requiesceret in pace, dim aspiceret pa— Salvator Unigénite,
cem : 8 Jesus Dominus lumen in revelatió— Тu nos a morte prбtege,
nem Gentium,8, glбriam plebis tuae Israél,8, Ut capti dulci бpеrе.
promissus prodiret, 8, prбdiens apparéret: Сhristus Dominus vigilet,
lumёnque ejus praeveniretin saeculo, duos cae Fidesque nostra germinet,
citas oppresserat tenebrarum in mundo; Prae Zabuli discedat munimen,
sta proindё précibus Ecclésiae tuae, ut quos Non valeat subrépere.
mirabilia haec fecistiagnбscere, ad te facias Реr Jesum Christum Dбminum,
in pace pervenire. Qui regnat cum Deo Patre,
Рater noster. Liberatia malo, fol. 2. Еt nos dignavit docere,
Lauda. Аnnuntietur in Sion. Сredamus in Тrinitate.
1 Тri
бб Dominica ante Epiphaniami Domini.
Тrino Deo, ac Dбmino ulum tuum, & benedictio. Psalmus 3.
Оmnes dicamus gloriam: пliphona 2. Dele, Dбmine, iniquitates no
Оuia Pater in principio stras : 8 a peccatis nostris munda cor no
Semper fuit cum Filio. Аmen. strum. Psalmus So.
Supplicatio, Аntiphona 3. Сlamaboad Deumaltissimum:
Rémus Redemptórem mundi Dбminum Deum conditorem бmnium, qui benefecit
nostrum Jesum Christum, cum omni mihi. Psalmus 56.
supplicatione rogemus: ut Ecclesiae suae san Оratio,
Gae cathбlicae fidem aigeat., 8 pacem tri Iscute a nobis Unigénite ingéniti Ра
buat , defensionёmque concedat. R. Praesta tris somnum сбrporis; 8. сlemens pla
aetérne omnipotens Deus. catus nostris parce piaculis: ut in te redemp
Сapitula, torum сбрia piis frequentétur vigiliis, tuis
Еus sine initio, sine fine, a quo est фue habeatur digna obtütibus sacris: 8, quod
totius mundanae creatürae initium ; da nunc serit ignбbilis carnis fragilitas; divini
nobis, ut extrema, vel média anni hujus tatis tuae dono surgat in gloria: tu igitur,
cum placita tibi prosperitate ducamus, qui Dбmine, cunctis in te confidentibus juvamen
initia ejus tibi dedicanda porrigimus, ut 8, largum impende ; 8 ad supérnam patriam
substantiis abundemus, 8 орёribus sanctita alarum tuarum obumbratione nos atrahe.
tis fulgeamus. В. Аmen. Реr misericordiam tuam.
Рater noster. Liberati a malo, fol. 2. Antiphona, Dбminus possédit me, pritis
Вenedictio, фuam terram faceret. Р. Аntequam montes
Оminus noster Jesus Christus, qui est stabilirёntur : ante autem omnes colles gё—
corona totius a se formatae Ecclésiae, nuit me. У. Еructavit cor meum verbum bo
det nobis hunc annum placabilem dicere. num: dicoego opera mea regi. Р. Аntequam.
В. Аmen. Сonsoleturnos fragibus,8. digne У. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Аntequam.
tur munerare virtútibus. В. Аmen. Ut prospe Огätio.
ritate sibi placita laetabundi,totius annispatia Оaetérna Dei sapientia Patris, qui te
mereamur pertransire illaesi. В. Аmen. Реr cum Patre fuisse testaris, pritisquam
misericórdiam ipsius. terram faceret, aut excelsa mбntium stabili ф
Lauda. Аllelia. Laidbitur deserta, 8: invia. ret, dum te ante omnium creationem collium
Р. Еt exultabit solitado,8 fiorebit quasili generaret, te quaesumus, te rogamus, ut, qui
1ium. Аlleldia, alleldia. У. Jubilate Deo hujus incorrйptae nativitatis tuae gaudia cele
omnisterra: servite Dбmino in laetitia. Р. Еt bramusovando, ad te remuneratiri perve }
exultabit. У. Glória, 8, honor, &с. Р. Еt niamus credёndo: ut, qui ante mбntium con
exultabit. ditionem ex Patre nasceris, 8t in plenittidine
Огайо. Discute a nobis Unigénite. Require tёmporis natus de ütero Virginis, sic in te
infrain Matutinis. credéntes sanctifices, ut sanctificatos glбria
Нуmnus. АСtérne rerum Сбnditor. Require aeternitatis remúneres. В. Аmen. Реr miseri
fol. 3. сбrdiam tuam.
- Оritio. Antiphona, Pбрulus, qui sedebat in téne
Мnipotens aetérne Deus, & misèricors, bris. Р. Vidit lucem magnam: habitantibus
dui temporum das tёmpora , 8 qui in regióne umbrae mortis, lux clara orta est
singulis temрбribus das gratiam, quam ad eis. У Оmnes gentes plaudite manibus: ju—
ministrent : tu, ne mens prolixitate tenebra— bilate Deo in voce exultationis. Р. Vidit lu—
rum exaestuet, gallo nos consolaris canёnte; cem magnam. У. Gloria , 8. honor , 8.с.
ut dum praeco diéisonat, diurni бpеris me— Р. Vidit lucem.
ditatio reviviscat: réspice ergo nos jügiter, Оratio.
8 instiga, neprofúndae noctiserrore persuasi Nigénite Dei Filius, qui habitantibus
diéi obliviscamur perennis; sed labéntes in in regione umbrae mortis lumenvidere
ténebris erige, 8 videndo nos сбrrige, ut fecisti; qui lumen per susceptae Incarnationis
cum Petro resipiscamur errata, 8, pari Муstérium claruisti: da nobis te illustrante
bus lachrymis crimina defeamus commissa. defigi, ut qui nativitatis tuae diem ovando
В. Аmen. Реr misericordiam tuam. suscepimus, divinitatis tuae munéribus con
Antiphona I. Salustua, Domine, super p6 solemur, R. Аmen. Реr misericordiam tuam.
Ап
Dominica ante Epiphaniam Domini. б7
Аntiphona. Visitavit Dбminus omnipotens jam conceptus eram: necdum fontes aqua
рбрulum suum, domum Juda. Р. Еt consti rum erйperant: necdum montes gravi mole
tuet illum sicut equum speciosum in certami constiterant : antequam colles ego parturië
ne. у. Sicut audivimus, ita & vidimus in ci bar: adhuc terram non fecerat, 8, fitimina,
vitate Dбmini virtútum, in civitate Deino 8 cardines orbis terrae. Оuando praeparabat
stri: Deus fundavit eam in aetérnum. Р. Еt coelos, aderam: quando certa lege, 8 gyro
constituet illum. у. Glória , 8 honor, 8с. vallabat abyssos : quando aethera firmabat
Р. Еt constituet. sursum, & librabat fontes aquarum : quando
Оratio, circümdabat maritérminos, 8 legem pone
Оmine omnipotens, dui visitasti pбрu bat aquis, ne transirent fines suos: quando
lum tuum domum Juda ; visita nosa appendebat fundaménta terrae. Сum eo eram
somno facinorum: ut, dumfulgoгetuо ресса cuncta comрбnens: 8 delectabar per singu
torum tenebras effugamus, virtutetua mortis los dies, ludens coram eo in orbem terrarum:
potestatem evacues: Guo sic te nuncappa 8. delitiae meae erant cum filiis hбminum.
rénte illustrémur, ut,te repugnante, a mortis Nuncergo filii audite me : Веäti, qui custб
império liberemur. В. Аmen. Реr misericбr diunt vias meas. Аudite disciplinam, & estō
diam tuam. tesapientes, & nolite abjicere eam. В. Аmen.
в. Justus meus hicest Salvator meus. Р. Пр Нуmnus.
se liberavit civitatem suam : 8 peccata pб Plëndor Paternae glбriae
pulo suo dimittet, non in pretio , nec in De luce, lucem proferens,
duaestu pecúniae. у. Levate in coelum бculos Lux lucis, 8 fons liminis
vestros, 8, vidéte quis creavit haec. Dбminus Dies diem illuminans.
Deus, qui creavit términos terrae. Р. Ipse li Vertisque sol inlabere,
beravit. у. Glória , 8 honor , 8 с. Р. Ipse Мicans nitore pérpeti:
1iberavit. Jubarque Sancti Spiritus
- Оratio. Infünde nostris sénsibus.

| | Icestjustus noster, in quo sperabamus


fide , praecinénte Prophéta , & ad
Votis vocemus & Patrem,
Рatrem perennis glбriae:
duem pervénimus apparéntem per gratiam: Рater potentis gratiae
proinde poscamus clementiam ejus, ut libe Сulpam releget libricam.
ret nos, 8 peccata pбрulo suo dimittat, qui Informet actus strénuos,
nobis impěndi dignatus est totus. В. Аmen. Dentem rettindat invidi,
Реr misericórdiam tuam. Сasus sectindet asperos,
I N L А U D I В U S. - Donet gerёndi gratiam.
Аd Canticum. Меntem gubernet & regat,
Аntiphona. Filiusaccrescens,8. decōrusaspé Сasto, fidéli сбrpore:
Сtu : ipse est, 8, danselбduia pulchrittidinis. Fides calóre férveat,
Сánticum. Vocavit Jacob filios suos. fol. 5о. Fraudis venéna něsciat:
Аd Benedictus, Сhristisque nobis sit cibus,
Antiphona. Веnedictuses, Dбmine, & be Роtüsque noster sit fides;
nedictum nomen glбriae tuae. Р. Веnedicite Laeti bibamus sobriam
Dбminum omnes electi ejus: sit nomen san Еbrietatem spiritus.
Сtum ipsius benedictum in omnia saecula sae Laetus dies hic transeat:
culorum. Рudor sit, ut dilticulum;
Сánticum. Веnedictuses, Dбmine. fol. 6. Fides, velut meridies:
Sono Intende Dбmine, procede, fol. 65. Сreptisculum mens nesciat.
Lauda. Laudate Dбminum de coelis: lauda Аurora cursus provehit,
te eum in excelsis. Рsalmus т48, Аurбra totus fulgeat: /
I.ёdio libri ProverbiórumSalomonis. Сар 8. In Patre totus filius,
в. Deo gratias. Еt totus in Verbo Pater.
Оminus possédit me in initio viarum Glória Patri ingénito,
suarum, antequam guicduam faceret Glória Unigénito,
a principio. Unctus sum a saeculo, antequam Una cum sancto Spiritu
terram faceret. Nec dumerant abyssi,8 ego . In sempitérna saecula. Аmen.
I2 Са
К8 In primo die jejuniorum
Сapitula. Deus sine initio. cium pandit, per misericórdiam tuam, Dб
Еt Lauda. Аllelüia. Laetabitur deserta. mine, ad indulgentiae laetitiam adtrahe: mit
Еt Вcnedictio. Dominus noster Jesus Chri te itaque nobis auxilium de sancto; 8 no
stus fol. 66. strorum moestitias сбrdium pingue tibifaci
In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi. to holocaustum: ut méntibus nostris 8, con
Incipit Officium jejuniórum in Kaléndis silium, quo delecteris, inspires ; 8 орus,
Januarii: observatur tribus diebus ante fe фuo placeris, insinues: petitiones nostras ita
stum Epiphanie, prout séquitur. suppleas, ut peccata deleas: 8 ad illam
р r i м о d i е. regionem ubi sine termino vivitur, propi
Аd Мatutinum. tius intromittas. В. Аmen. Реr misericor
Аntiphona. Тu autem Domine susceptor aiam tuam.
meus , 8. glбria mea , 8. exaltans caput В. Аdvéniens Dбminus abstulit omnem са
meum. Рsalmus 3. 1iginem noctis, ubi non erat lux, facta est
Оratio, claritas. Р. Еtapparuit dies. у. Рбрulus, qui
Uamvis, Dбmine, plйrima malignan sedebat in ténebris , vidit lumen magnum:
tium multitudo abneget salutem по habitantibus in regione umbrae mortis lux
stram esse in te Dбmino Deo nostro; nobis orta est eis. Р. Еt apparuit. У. Glória , 8.
tamen ob hoc robur spei multum augetur, honor, 8 с. Р. Еt apparuit.
duiatu susceptor noster esse dignatuses: ob I N L А U ID I В U S.
struaturitaqueosloduёntium iniqua, cum spe Аntiphona. Аverte faciem tuam a peccatis
rantes in te misericordia circumdat assidua. nostris : 8 omnes iniquitates nostras dele.
В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. Рsalmus So.
Аntiphona. I. Оuis Deus praeter Dominum? Оratio.
aut quis Deus praeter Deum nоstrum? Рsal— Vérte faciem tuam a peccatis nostris,
mus 17. } Dбmine ; 8. omnes iniquitates nostras
Оratio. dele: removeab бculis tuis malarum nоstra
Оrtitudo nostra, dona nobis dilettiö— rum facinus voluptatum ; nostraeque confes
nem tui nбminis perpetim possidere: sioniclementer tuum appone auditum : mi
dignare esse nostra contra adversantes vir serere, quaesumus, rogantibus nobis; qui pro
tus: firmaméntum contra impugnantes: libe pitius respicis in adversis, 8 qui desperatis
rator a captivantibus; ut, tuis ex toto defen cor poenitens tribuis, confessionibus nostris
saculis circumcincti, sic adversa mundi mens glбriae tuae praesta subsidium. Sed quia pu
nostra non métuat, utblanda nоn requirat:tua blicanus a longé stans, 8 perctitiens pectus
semper gratia conténta munéribus gaudeat. suum sola confessione purgatus est ; simi
В. Аmen. Реr misericordiam tuam. 1iter, & nos peccatбres exaudi : ut, sicut illi
Аntiphona 2. Delicta, qui solus intelligis: a méritos petitionis suae fructus donasti, ita 8,
ресcatis nostris munda nos, Domine. Рsa1 nobis supplicantibus indignisservis tuis vё
mus 18. niam digneris impěndi peccatis. В. Аmen.
Оratio. Реr misericбrdiam tuam. С
В осültis nostris munda nos, Dбmine, - Аd Canticum.
purgando conscientiam, quae intérnis Antiphona. Exйrge Dбmine Deus,8. libera
асргбpriis inficitur maculis: ab alienis quo plebem tuam : neduando dicant adversarii:
due parce servis tuis, ut ea indulgeas, quae Маnus nostra excelsa est, 8, non Deus fecit
vel malorum exemplis addiscimus, vel pra haec бmnia.
vis inlecti persuasionibus perpetramus ; ut Сánticum. Аtténde caelum, 8, 1oduar. fol. 4.
Фui te proprium agnбscimus Dбminum, рес Reiteretur Antiphona. Extirge Dбmine.
catorum nequaquam sentiamus ultérius do— Оratio.
minatum. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. Оntes cantent nobis, 8 terra audiat;
Аntiphona 3. Еxaudi nos in die, qua invo sicut Моysi famulotuo in confessió—
cavérimus te, Domine Deus noster. Рsa1— nem mirabilium 8, praeceptorum tuorum : 8;
пus 19. descendat super nos, Dбmine, gratia mise
Оratio. ricordiae Dбmini nostri Jesu Christi filii tui,
Т Ribulatiбnes cordis nostri, quas poe sicut ros super terram, 8, sicut imber super
nitendo facinorum ob metum judi- gramen, 8, sicut nix supra foenum : quae nos

* со

Кalendarum Januari. б9
insensibiliterabarteimpietatisemündet illic, Нуmnus,
ubi peccatorum nostrorum numerositas nulla Еnignitatis fons Deus,
possit satisfactione pensari. Тu autem Dбmi Оui non habens finem boni
ne, qui es caecorum lumen, errantium via, re Super malum scelestium,
surréctio mortuorum, respectu clementiaetuae Semper pius, semper bonus.
conscientiae nostraeténebrasinltimina;peccan oestum satis cor caedimus,
tes ad poeniténtiam revoca, poeniténtibus vё Еt triste pectus tündimus,
niam prompta in te semper miseratione lar Аquas pupillae findimus,
gire. в. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. Моеstas genas indicimus.
Мatutinarium. Еgisse multum penitet
Antiphona, Exбrtum est in ténebris lu Ноrrens, tetrum , vel péssimum;
men rectis cordе. Р. Мiséricors , & misera Тurpissimum , acsбrdidum
tor, & justus Dбminus. x. Еt clamaverunt Fatёmur omne nбxium.
ad Dбminum, cum tribularёntur : 8 de ne Е lata vox te póstulat,
cessitatibus eorum liberavit eos. Р. Мiséri Тu parce, dicit, Сбnditor,
cors. у. Glória, 8, honor, 8 с.Р. Мiséricors. Jam parce clamat бbsecrans,
Lauda. In sanctis ejus laudate eum in ex Ignosce quod commisimus.
сёlsis. Рsalmus 148. on ira moestos sorbeat,
1.ё8iolibriSapientiaeSalomonis.Сap.14.815. Non poena fessos сбnterat;
в. Deo gratias. Solare contritos cito,
Ili, benedictum est lignum, per quod Еt gaudium nobis dato.
fit justitia. Реr manus autem, quod Рraesta, Pater piissime,
fit idolum , maledictum est 8: ipsum , 8. Рatrique compar Unice,
фui fecit illud: quia ille guidem operatus Сum Spiritu Paraclito,
est:illud autem cum esset fragile, deus co Regnans per omne saeculum. Аmeп.
gnominatus est.Similitérautemodiosunt Deo Supplicatio.
impius, 8 impietas ejus. Еtenim guod factum Rémus Redemptórem mundi Dбminum
est, cum illo, qui fecit, torménta patiétur. nostrum Jesum Christum, cum omni
Рropter hoc, 8 in idбlis natiónum erit non supplicatione rogёmus; ut nos gratia ipsius,
respéctus : duóniam creatürae Dei in abomi 8 per intercessionem Sanctae Mariae Virgi
nationem factae sunt, 8 in tentationem ani nis Genitricis suae in sacrosancto jejónio re
mis hбminum , 8 in muscipulis pédibus missionem peccatorum, расёmque nobis pro
insipientium. Initium fornicationisestexduisi pitius donare dignétur. В. Рraesta,aetérne om
tio idolorum, & adinventio illorum corrйр nipotens Deus. Кyrie, eleison. В., Сhriste,
tio vitae. Infandorum enim idolorum cultura eleison. Кyrie, eleison.
omnis mali causa est, 8, initium, & finis. Аut
Сapitula.
enim dum laetantur, insaniunt: aut vaticinan
tur falsa, aut vivunt injüste, aut perjirant Пеétissimi fratres, qui бmnia idóla
citд. Dum confidunt in idólis, quae sunt sine géntium cum Psalmista doemбnia esse
anima, male jurantes noceri se non sperant. créditis; illorum, quaeso, ut ritus 8, mбn
Шtraque ergo illis vénient juste, quбniam struos actus omnimodo respuamus: 8, si ali
male sensérunt de Deo, attendёntes in idбlis,
фuem ex Ecclésiae filiis talia, aut agere aut
8 initiste juravěrunt, in idolo contemnéntes delectari prospicitis , vestra admonitione
justitiam. Non enim juratorum est virtus, sed corripite, 8 ad viam salutis ab erroribus re
ресcantium poena perambulat semper super vocate; ut verba Dominicae oratiónis, quae
injustörumpraevaricationem.Тuautem Dбmi ipso Domino docénte didicistis, 8, simul me
ne Deus noster, suavis, 8; veruses, patiens, cum 8, cum illis proclamare liberi possitis
8 in misericбrdia dispónis бmnia. Еtenim si ё terris dicéntes:
ресcavérimus, tui sumus, scientes magnitй Рater noster. А malo nos libera. fol. по.
dinem tuam: 8, si non peccavérimus, scimus Lauda. Аllelüia. Laetabitur deserta 8: invia,
duóniam apud te computati sumus. Nosse 8, exultabit solitudo. Р. Еt florebit quasi 11
enim te, consummata justitia est: 8, scire ju 1ium. Аlleluia, allelüia. у. Jubilate Dбmi
stitiam , 8; veritatem tuam, radix est immor no omnis terra : servite Dбmino in laetitia.
talitatis. В. Аmen. Р. Еt. у.Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еt.
Ве
7o In primo die jejuniōrum
Вenedictio. Isti sunt dii tui Israél, qui te eduxérunt de
Нristus Dбminus, qui cum Patre, 8, terra AEgypti. Rursйmque dixit Dбminus ad
Spiritu Sancto unus extat сбnditor & Моysen : Сerno, quod populus iste durae
annōrum 8 tёmporum; ipseininitio huius an cervicis est. Dimitte me, ut irascatur furor
ni vestrum acceptare dignétur jejūnium. meus contraeos, 8 déleam eos, faciamque
К. Аmen. Sit vobis semper ductor, dui exti te in gentem magnam. Мбуses autem orabat
tit totius mundi Redemptor. В. Аmen. Ut, Dбminum suum , dicens : Сur , Dбmine,
cujus in nativitate solémnia jam strénue per irascitur furor tuus contra populum tuum,
egistis, apparitionis festa etiam cum gaudio Фuem eduxisti de terra AEgypti, in fortini
celebrétis. Б. Аmen. Реr. In nomine. dine magna, 8: in manu robtista? Ne quaeso
Аd Тёгtiam Prophetia 8, бmnia alia dicant AEgyptii: Сallidё edixiteos, ut inter
successivё. ficeret in montibus,8. deléret de terra: quiès
Рroverbiórum Salomдnis. Capitulo 3. cat ira tua, 8, esto placabilissuper nequitiam
R. Deo gratias. рбрuli tui. Recordare Abraham, Isaac, 8,
Ili, ne obliviscaris legis meae, 8, prae Israél servorum tuorum , guibus jurasti per
cépta mea custбdiat cortuum. Longi temetipsum , dicens : Мultiplicabo semen
tüdinem enim diérum, 8 annos vitae, 8 ра— tuum, sicut stellas coeli: 8 universam terram
cem apponet tibi. Мisericórdia, 8, véritas hanc, de qua locutus sum, dabo semini ve
non te deserant, circümdaeas gutturi tuo,8, stro , 8, possidebitis eam semper. Placattis
scribe in tabulis cordistui: 8. invenies gra— due est Dбminus, ne faceret malum, quod
tiam , 8. disciplinam bonam coram Deo, 8, Посütus füerat adversus populum suum. Еt
hominibus. Наbe fidüciam in Dбmino ex tо reversus est Мбуses de monte, portans duas
to corde tuo, 8, ne innitaris prudentiae tuae. tabulas testimбnii in manuscriptas ex utra
In бmnibus viis tuis сбgita illum, & ipse di due parte , & factas бpеre Dei : scriptura
riget gressus tuos. Nesis sapiens apudtemet Dei quoque erat in tabulis. Аudiens autem
ipsum: time Dбminum, 8 recede a malo. Jósuё tumйltum pбрuli vociferantis , dixit
Б. Аmen. ad Мбуsen: Ululatus pugnae auditur in ca
L éctio libri Exodi. Сapitulo 32. stris. Qui respondit: Non est clamoradhor
R. Deo gratias. tantium ad pugnam, neque vociferatio com
Nillis diebus: Videns pбрulus, quod mo pellentium ad fugam: sed vocem cantantium
ram faceret descendéndi de monte Моу ego audio. Сumque appropinquasset ad ca
ses, congregatus adversus Аaron, ait : Sur stra, vidit vitulum,8, choros : irattisque val
ge, fac nobis deos, qui nos praecedant: Моу de, projecit de manu tabulas, 8, confrё
sienim huic viro, qui nos eduxit de terra git eas ad radicem montis: arripiensque vi
АЕgypti, ignoramus quid acciderit. Dixitque tulum quem fecerat, combüssit, 8, contrivit
adeos Aaron: Тбllite inaures aureas deuxд usqueadpйlverem, quem sparsitinaquam,8,
rum, filiorumque 8, filiarum vestrarum au— dedit ex eo potum filiis Israél. Dixitaue ad
ribus, 8, aférte ad me. Fecitaue pбрulus duae Аaron : Quid tibi fecit hic pōpulus, ut in— *
jüsserat, déferens inaures ad Aaron. Quas dáceres super eum peccatum maximum? Сuй
cum ille accepisset, formavit бреre fusório, ille respondit: Ne indignétur Dбminus meus
8. fecit exeis vitulum conflatilem : dixerйnt tu enim nosti populum istum, quod pronus
Фue : Нi sunt dii tui Israel, quite eduxérunt sit ad malum: dixerunt mihi: fac nobis deos,
de terra AEgypti. Оuod cum vidisset Aaron, фui nos praecёdant : huic enim Моysi, qui
adificavit altare coram eo, 8, praeconis vo nos edixit de terra AEgypti, nescimus quid
ce clamavit dicens: Сras solémnitas Dбmi acciderit. Quibus ego dixi: Quis vestrum ha
niest. Surgentésque mané, obtulérunt holo bet aurum? Тulérunt 8 dedёrunt mihi: 8.
causta, 8, hostias pacificas, 8, seditpбрulus projéci illud in ignem, egressusque est hic
manducare, 8 bibere, 8, surrexerunt lйde vitulus. Videns ergo Мбуses populum quod
re. Loctitus est autem Dominus ad Мбуsen, esset nudatus (spoliaverat enim eum Аaron
dicens: Vade , descende : peccavit populus propter ignominiam sordis, 8 inter hostes
tuus, quem eduxisti de terra AEgypti. Reces nudum constituerat) : 8 stans in castrorum
serunt de via, quam ostendisti eis : fecerйnt porta, ait : Si quisest Dбmini, jungatur mi
due sibi vitulum conflatilem , 8. immolavё hi. Соngregatique sunt ad eum omnes filii
runt, atque immolantes ei hostias, dixerunt: Levi: quibus ait: Наес dicit Dбminus Deus
Is
Кalendarum Januarii. 71
Israel: Ponat virgladium super femursuum: nicati sunt , 8 сеciderunt una die viginti
ite, 8 redite de porta usque ad portam per tria millia. Neque tentёmus Christum: si
médium castrorum , 8. occidat unusquisque cut quidam eorum tentavérunt, & a serpen
fratrem suum,8, amicum suum, 8, proximum tibus perierunt. Neque murmuravérimus sicut
suum. Fecerintdue filii Levi juxta sermonem Фuidam eorum murmuravěrunt, 8 perierunt
Мбуsi, ceciderйntque in die illo quasi vi ab exterminatore. Наес autem бmnia in figti
ginti tria millia hбminum. Et ait Мбуses: ra contingébant illis : scripta sunt enim ad
Сonsecrastis manus vestras hбdiё unusquis correctionem nоstrаm, in quos fines saeculó
due in filio, 8 in fratre suo, ut detur vobis rum devenerunt. Itaque qui se existimat stare,
benedictio. R. Аmen. videat ne cadat. Теntatio vos non apprehёп
1. éctio libri Esaiae Рrophétae. Сараиlo 33. dat nisi humana:fidélis autem Deus est, qui
В. Deo gratias. non patiétur vos tentari supra id quod potê
АЕсdicit Dбminus: Audite qui longé stis, sed faciet & cum tentatione étiam pro
|cini fortitudinem meam. Соnterriti sunt in
estis, quae fecerim, 8, cognбscite vi— ventum, ut possitis sustinére. Propter quod,
charissimi mihi, figite abidolorum cultira:
Sion peccatores, possedittimor hypocritas. Ut prudentibus lбquor, vos judicate quod
Оuispбterit habitare de vobis cum igne de dico. Сalix benedictionis, cui benedicimus,
vorante? Quishabitatex vobis cumardбribus nоnnecommunicatio sanguinis Christi est?8,
sempitérnis? Оui ambulatin judiciis, 8t 16 panis, quem frangimus, nonne participatio
duitur veritatem, qui projicit avaritiam, 8, corporis Dбmini est ? Quoniam unus panis,
calümniam, 8 ёxcutit manus suas ab omni unum corpus multi sumus, nam omnes de
mйnere, qui obdurat aures suas ne audiat, unopane, 8 de uno calice participamus. Vi
8 neefändat sanguinem , 8 cludit бculos dete Israél sectindum carnem : nonne qui
suos ne videat malum. Iste in excelsis habi edunt hбstias, participes sunt altaris? Оuid
tat, muniménta saxorum sublimitas ejus: ра ergo? dico quod idбlis immolatum sit ali
nis ejus datus est, aquae ejus fidèlessunt. Re фuid? aut quod idolum sit aliquid? Sed quae
gemin decore suo videbunt бculi ejus, cer immolant Gentes, doemбnibus immolant , 8.
nent terram de longё. Сor ejus meditabitur non Deo. Noloautem vos socios fieri doemo
timórem : ubi est litteratus? ubi verba legis niorum: non potêstis calicem Dбmini bibere,
рбnderans ? ubi doctor parvulorum? Рбрu— 8 calicem doemoniorum: non potêstis mensae
ium imprudéntem non videbis, pбрulum a1— Dбmini participes esse, 8 mensae doemonio
ti sermonis: ita ut non possis intelligere di гum. Аn aemulamur Dбminum ? Numquid
sertitidinem linguae ejus, in quo nulla est sa fortiores illosumus? Оmnia mihi licent, sed
pientia. В. Аmen. non бmnia aedificant. Nemo quod suum est
Sequentia Epistolae Pauli Арбstoli ad Со Фuaerat, sed quod altérius. Оmne, quod in
rinthios. п. Сapitulo. по. macёllo ventimdatur, manducate, nihil in
В. Deo gratias. -
terrogantes propter conscientiam. Dбminiest
Ratres, nólumus vos ignorare, quбniam terra, 8, plenitudo eius. Si quis vocat vos in
patres nostri omnes sub nube fuerunt, fidélium , 8. vultis ire: omne, quod vobis
8 omnes mare transierunt,8 omnes in Мбу apрбnitur, manducate, nihil interrogāntes
se baptizati sunt, 8 in nube, 8 in mari: 8.
propter conscientiam. Si quis autem dixerit:
omnes eamdem escam spiritualem manduca Нос immolatum est idбlis: nolite manduca—
vérunt , 8. omnes etimdem potum spiritua repropter illum qui indicavit propter con
lem bibérunt : (bibébant autem de spiri— scientiam.Сonscientiam autem dico nontuam,
tuali, consequenti eos, petra: petra au sed altérius Ut quid enim libértas mea judi
tem erat Сhristus) sed non in pláribus ед caturab alia conscientia? Siergo cum gra
rum beneplacitum est Deo: nam prostrati tia participo, quid blasphémor pro eo quod
sunt in deserto. Наес autem in figūra facta gratias ago? Sive ergomanducatis, sive bi
sunt nostri, ut non simus concupiscéntes ma bёritis, vel aliud quid facitis: бmnia in glб
1orum , sicut illi concupierunt : neaue idбla riam Deifacite. Sine offensione estote Judaeis,
trae efficiamini, sicut guidam ex ipsis: quem 8. Gentibus, & Ecclésiae Dei: Sicut 8. ego
admodum scriptum est : Sedit populus man per бmnia бmnibus placeo, non quaerens
ducare,8 bibere, 8, surrexérunt hidere. Ne duod mihi titile est, sed quod multis: ut sal
due fornicémini, sicut quidam ex ipsis for vi fiant. В. Аmen.
72 In primo die jejuniorum
Аntiphona т. Simulacra Gentium, бреrama orate: fieéténtes génua dicite: Р. Мiserёге.
nuum hбminum: similes illis fiant, qui fa У. Ignбsce mala, quae gessimus , 8. esto
сіuntea: 8. omnes, qui confidunt in eis Qui nobis propitius. Р. Мiserere. х. Аréntem
autem timent Dбminum, spérent in Domino: terram jam respice, 8 imbrem gratiae tri
adjutor eorum , & protector eorum est. bue. Р. Мiserere, 8, parcepбрulotuo.
Рsalmus 1 13. Сapitula.
Огätio. Оgnбscant Gentes, Сhriste, quod no
Оmine, qui sursum in coelestibus ha men tibi sit Dбminus, pro quibus es
I) bitans, terrénas potestates contines patibulo Crucis appensus: quosque ignaviae
8. gubernas : da nбmini tuo glбriam , da ignorantia dedit, scientia restituat conditбri,
ресcantibus vёniam ; quodque de tua mise ut fide convertatur conscientia, 8, spe lae
ricórdia praestimimus, in veritate, quod duae tёntur in gloria.
ramus, hauriamus, ut misericбrdia tua de Рater noster. у. А malonos1ibera. fol. по.
Еcclésiae coetu simulacra excludat, 8, véri Реr misericбrdiam tuam, Deus noster,qui
tas ad cultus tuiagnitionem dubiacorda con es benedictus, & vivis, 8 бmnia regis in
vértat : adjice, quaesumus, Dбmine, be saecula saeculorum. В. Аmen. Dбminus sit
nedictionem tuam super pбрulum tuum , 8. semper vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо.
super filios eorum ; quique timéntibus te fa 3. In nбmine Dбmini nostri Jesu Christiper
étus es salus in vitam perpétuam, quam pro ficiamus cum pace. В. Deo gratias.
misisti, concéde coronam ; ut non peccatis Isto бrdine finitintur Horae, vidélicet,
mбrtui, a tua benedictione abjiciamur, sed Тértia, Sexta, 8, Nona de diebus jejunio }
vitae participes facti, nomen tuum in saecu гum , hoc est , Каlendarum Januarii tri
la conlaudemus. В. Аmen. Реr misericбr bus diebus ante Epiphaniam Dбmini quarta
diam , 8.с. féria, quinta féria, sexta féria, 8, Sabbato
Аntiphona 2. Ехultate Deoadjutori nostro: duodest Vigilia sanctae Pentecostes; tribus
jubilate Deo Jacob. Рsalmus. 8о. alebus ante festum sancti Cypriani; Кalen К
Огаtіо. 'darum Novembrium tribus diebus ante fe
"Ibiadjutбri nostro Dбmino exultatiō stum sancti Магtini , & in feriis, quae infra
ne fidei 8, spei plaudéntes oramus, annum sunt praeter illas, quae benedictionem
ut petitio nostra in tribulatione diffusa tuis habent.
auribus appropinquet, 8, necessitatum nos Аd Sextam,
trarum causas insinuet: tua quippe bбnitas Légio libri Esaiae Рrophétae. Capitulo 3т.
singulorum précibus semper adsit, ut libe В. Deo gratias.
res: 8. ereptis nobis tribue desidérii ardórem АЕсdicitDбminus:Оuбmodo sirбgiat i
ad te perténdere, 8 unitatem trinae maje leo, 8, catulus leonis super praedam
statis devбté concбrditer clamitare; ut, tuis suam, cum occurrerit ei multitudo pastд
semper laudibus déditi, tuarum justificatio rum, a voce едrum non formidabit , 8, а
num tramitem adsectiti in te guaesumus exul multitudine eorum non pavёbit : sic descén
tationis ornamenta, 8, spei remédia 8, fidei феt Dбminus exercituum, ut praeliétur super
adquiramus coronam. R. Аmen. Реr miseri montem Sion, 8, super collem ejus Sicut
cordiam tuam Deus noster , &с. Dбminus aves volantes, sic proteget Dбminus exer
sit semper vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо. cituum Hierasalem, protegens & liberans,
Аntiphona 3. Сognóscant Gentes quoniam transiens, salvans Сonvertimini, sicut in
nomen tibi Dбminus: tu solus Altissimus su profúndum recesseratis filii Israél. In die illa
per omnem terram. Psalmus 82. abjiciet vir idola argénti sui, 8 idola auri
Б. Рropitiare, Dбmine , peccatis nostris sui, quaefёcerant vobis manus vestrae in pec
propter nomen tuum. Р. Neduando dicant in catum. Еt cadet Assur-in gladio non viri,
Géntibus: Ubi est Deus eorum ? У. Аdjuva 8. gladius non hбminis vorabit eum, 8, fii
nos, Deus salutaris noster: 8, propitius esto giet non a facie gladii: 8 jйvenes eius ve
ресcatis nostris. Р. Nequando dicant , &с. ctigales erunt. Еt fortitado ejus a terrore
у. Glória, 8, honor Patri , &c. Reite transibit, 8, pavёbunt fugiéntes principes
retur Рropitiare, Dбmine. ejus: dicit Dominus, cujus ignis est in Sion,
Preces. Аd te clamamus, Dбmine. Р. Мі— 8 caminus ejus in Hierasalem, Ессе in justi
serere, 8, parce populo tuо. У. Sacerdotes tia regnabit rex, 8, principes in judicio prae
eГUПt.
Кalendarum Januarii. 73
erunt. Еterit vir, sicut qui abscбndituraven Рater noster , 8.с. А malo nos libera.
to, 8 сеlat se a tempestate. Sicut riviaqua то то. Dбminus,8.с.в. Еtcum spiritu,8с.
rum in siti, 8 umbra petrae permanentis in In nomine Domini, 8с.
terra deserta. Non caligabunt бculi viden Вenedictio, Quaere in Sexta, que dicitur
tium,8, aures audientium diligenter ausculta per totum annum,
bunt. Еt corstultorum intelliget scientiam, 8: Аd Nonam,
linguabalborum velбciter loqueur & plane. P roverbiórum Salomónis, Capitulo 3.
Non vocabitur ultra is, qui insipiens est, В. Deo gratias.
princeps, nedue fraudulentus appellabitur Пі , Noli prohibère eum qui potest
major, ait Dбminus omnipotens.". Аnen. benefácere: si vales, 8: ipse benefac.
Antiphona I. ОculinostriadDбminum Deum Ne dicasamicotuo: Vade, revertere, 8.
nostrum , donec misereatur nobis. Рsal crās dabotibi: cum statim possis dare. Non
ПlЦS 122, enim scis quid superventura pariet dies. Ne
Оratio. moliaris amicotuo malum, cum ille in te
} 1) te Dбmine, бculos nostros erigi habeat fidiciam, Ne conténdas adversus hб
mus; guem coelestia, 8, terrae machi minem frustra, cum ipse tibi nihil malefё—
nam virtute continére fatёmur. Мiserere igi cerit. Ne aemuleris hominem injustum, nec
tur nоstri, Domine, miserere ; 8 peccatis imiteris vias ejus: quia abominatio est Dб
nostris, pro quibus te mettiimus, parce: ut mini omnis inlusor, 8, cum simplicibus ser
contemptum nоstrum pietate clementi respi mocinatio ejus. Еgéstas a Domino.in domum
cias ; 8 a delictorum obprobrio dextera nos impii, tabernacula autem justorum benedi
tuae virtutis eripias. В. Аmen. Реr miseri— centur. Inlusбres ipse initidet , & man
сбrdiamtuam Deus noster. Dбminus sit sem suétis dat gratiam. Б. Аmen.
per vobiscum. В. Еt cum , 8.с. Lectio libri Exodi. Capitulo 32. 9 33.
Аntiphona 2. Вёnefac Dбmine bonis , 8. В. Deo gratias.
rectis cordе. Рsalmus и 24. N diebus illis: Loctitus est Мбуses filiis
Оratio. Israel dicens: Ресcastis peccatum maxi
Еnefac, Dбmine, bonis 8, rectis cor mum : ascendam ad Dбminum , si quomo
de régimen salutaris impende, atфue do, eum, quivero, deprecabor pro scélere
in tuae plebis custodia semper vigila, 8, vestro. Reverstisque ad Dominum, ait : Оb
malignantium rabiem tua dextera refrena. secro, Dбmine, peccavit populus iste pec
В. Аmen. Реr misericordiam tuam. catum maximum, fecerйntque sibi deosau
Аntiphona 3 Speret Israël in Domino ex reos : aut dimitte eis hanc noxam , aut si
hocnunc 8.usque insaeculum. Psalmus 13о. non facis, dele me de libro tuo, quem
В. Мiserère quia Deuses. Р. Мiséricorsmi scripsisti. Сui respondit Dбminus: Qui pec
serère, quia peccavimus tibi. У. Аd te le caverit mihi, deleboeum de libro meo: tu
vamus бculos nostros, qui habitas in coelis. autem vade, 8 duc populum istum duo locu—
Р. Мiséricors. В. Мiserere. tus sum tibi: Аngelus meus praecedette.
Рreces. Аdte clamamus, Dбmine. Р. Рre Еgoautem in die ultionis visitabo 8, hoc
camur ut exaudias. У. Аudi vocem süppli— peccatum eorum. Регctissit ergo Dбminus
cum , & da vitae remédium. Р. Рrecamur. рбрulum pro reatu vituli, quem fecerat
х. Сausas peccati amove, 8 da locum vё— Аaron. ".

niae. Р. Рrecamur. у. Da nobis auxilium, Locutisque est Dбminus adМбуsen: Va


dui tollis periculum. Р. Рrecamur. У. Аudi фе, ascende de loco istotu,8 populus tuus,
Deus viduas, 8t orphanorum lachrymas. фuem eduxisti de terra AEgypti, in terram,
Р. Рrecamur. duam juravi Abraham , Isaac, 8 Jacob,
Сapitula. фicens: Sémini tuo dabo terram , 8 mittam
xalta cornu nostrum, Dбmine, fidei praecursorem tui Angelum, utejiciam Cha
К. catholicae mérito; ne maculétur mens nanaeum , Неlhaeum , 8 Аmorrhaeum , 8z
supérbiae morbo , gresstisque nostros super Сethaeum , 8. Рherezaeum , 8. Неvaeum, 8,
mundi hujus latinidine tribue ambulare: ne Jebusaeum , 8, intrent in terram fluёntem
nбxiiincedamus in cбmpedes, sed humili lacte 8, melle. Non enim ascéndam tecum,
térsentiéndo, adplenitidinem speinobiscon auia pбрulus durae cervicis es : ne fortё
dones properare. dispérdamte in via. Аudiensque populus ser
- К mo
74 In primo die Jejuniorum.
mönem hunc péssimum , luxit: 8, nullus ex sicut dicit Dбminus : Ошбniam habitabo in
more indutus est cultu suo. Dixitque Dбmi illis, 8 intereos ambulabo, 8 ero illōrum
nus ad Мбуsen: Lбquere filiis Israél: Р6— Deus, 8t ipsierunt mihi populus. Propter
pulus durae cervicises, semel ascendam in duod exite de médio eorum, 8, separamini,
médio tui, 8, delebote. Jam nunc depone dicit Dбminus Оmnipotens, 8t immйndum
ornaméntum tuum , ut sciam quid faciam netetigéritis: 8. ego recipiam vos : 8 его
tibi. Deposuéruntergo filii Israél ornamёn vobis in patrem, 8 vos éritis mihi in filios,
tum suum a monte Ноreb. Мбуses quoque 8 in filias, dicit Dбminus. Наs igitur ha
tollens tabernaculum, tetendit extra castra béntes promissiones, charissimi, mundemus
procul, vocavitque nomen ejus , Тaberna nos ab omni inquinaménto carnis 8, spiritus,
culum foederis. В. Аmen. - perficientes sanctificationem in timóre Dei.
Lé8tio libri Esaiae Рrophétae. Сapitulo 46. в. Аmen.
В. Deo gratias. Аntiphona т. Оmnia quaecümquevoluit D6
- АЕc dicit Dбminus : Audite me, do— minus fecit in coelo, 8 in terra, in mari, 8,
|| mus Jacob , 8. omne residuum domus in abyssis, educens nubes ab extremo terrae.
Israél, qui portaminia meo titero, qui ge— Рsalmus 134.
stäminia mea vulva. Usque ad senёStam ego Огайо.
ipse, 8 usque ad canos ego portabo : ego Оmine, qui edicens nubes ab extrё
feci, 8. ego feram: ego portabo, 8 salva mo terrae; orbem universum sanctis
bo. Сui assimilastis me, 8, aquastis, 8t replesti doctбribus, filgura in plaviam con
comparastis me, 8 fecistis similem ? Оui verte misèricors, ut praeceptistuis, guibus fa
confértis aurum de sacculo , 8. argentum mulos tuos, ut сбrrigas, terres, benedicёndo
statéra ponderatis : conducentes artificem, reficias, tuaque replétos gratia ubёrius be
ut faciat deum:8, procidentes, adoratis. Роr nedicas. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
tant illum in hйmeris gestantes, 8t ponёn Deus noster , &с. Dбminus sit semper, 8 с.
tes in loco suo: 8, stabit, 8 de loco suo non В. Еt cum , 8.с.
movёbitur: sed 8, cum clamaverintadeum, Antiphona 2. Оuis Deus magnus sicut Deus
non exaudiet: de tribulatione non salvabit. noster? tu es Deus, qui facis mirabilia solus.
Меmentдte istud , confundamini : redite Рsalmus 26.
praevaricatбres ad cor. Recordamini prioris Огайо.
saeculi, quбniam ego sum Deus , & non est Recamur Dбmine, ut tua nоs nоn re
ultra Deus, necest similis mei: Аdnйntians рёllas propitiatione; sed obtinёndae mi
ab exбrdio novissimum,8, ab initio quae nec sericбrdiae adhuctempus appóne: ut dёxte
cium facta sunt, dicens: Сonsilium meum ra, quaefuitvindex in ultione facinorum; ipsa
stabit , 8. omnis voluntas mea fiet: Vocans sit nobis contritis remédium sempiternum.
ab oriente avem, 8 de terra longinqua vi-. iy. Аmen. Реr misericordiam tuam Deus no
rum voluntatis meae: et locutus sum, & ad ster, 8 с.
dicam illum : creavi , & faciam illum. Antiphona 3. Qui diligitis Dбminum, odi
ту. Аmen. te malum. Psalmus 96.
Sequentia Epistolae Pauli Арбstoliad Со Рreces. Аverte, Dбmine, iram furóris tui,
rinthios sectindae. Сараиlo 6. 8 7. 8 miseratus parce populotuo. Р. Еt miserё
В. Deo gratias. re. у. Оmnium précibus pium auditum prae
Ratres , Оs nostrum patet ad vos, o be, teque rogamus sancte, cito concéde.
* { Соrinthii, cor nostrum dilatatum est. Р. Еt miserere y. Тu Christe fiébilesgemi
Non angustiámini in nobis : angustiamini tus intuere, vincula mortis solve, 8 vitam
autem in viscéribus vestris: eamdem autem largire. Р. Еt miserere y, Jam videlachry
habéntes remunerationem, tamquam filiis mas, intellige lugéntes: tandem delicta no
dico, dilatamini & vos. Еt nolite jugum di straclemensignбsce. Р. Еtmiserere. х. Nul
cere cum infidélibus. Quae enim participatio lus ex nobis est, quem audias libénter , tu
justitiae cum iniquitate? Аut quae societas lu propter temetipsum Christe succurre. Р. Еt
cis ad ténebras ? Quae enim conventio Chri miserere.
sti ad Вёlial? Аut quae pars fidéli cum infi Сapitula.
ciéli ? Qui autem consensus templo Deicum Еus, cujus in regno credёntium terra
idolis ? Vos enim estis templum Dei vivi, |D exйltat, cujus justitiam coeli adnйn
ciant,
Insectindo die Jejuniorum Kalendarum Januárй.
в А
75
-

tiant, cujus dominationem Angelorum


а
le
prêtio redemisti ; qui hancipsam in pos
giónes adбrant; custodi servorum tuorum sessionem tuam de Géntibus elegisti. Libera
animas : ac ne peccati auctorem sequentes,ergo virgam hereditatis tuae a supplantatoris
intereamus: tu libera, tu protege, tu con incursibus: acsic eam rege justificando prae
serva: ut, cum ante faciem tuam ignis com senti in saeculo, ut ipsam heréditet in saecu
bйrens praejerit, non nos meritorum poena Io post futuro: 8 quae regnum tuum adve
ехurёndos accipiat, sed clementia creatoris, nire divina traditione exorat ; ad idem
ut vivamus, eripiat. regnum indultopiaculo, hereditaria succes
Рater noster. Еt ne nos , 8 с. А malo nos sione pervéniat. В. Аmen. Permisericórdiam
1ibera. Quaere fol. Iо. tuam , &с.
Аd Vesperum. Аntiphona 3. Сlamor noster ad te pervé
1.auda. Věspere, manё, 8 meridie te lau niat; & ne avёгtas faciem tuam a me. Рsa1
damus, Domine. ПlЦS ПО I. -

Аntiphona, Salva plebem tuam, Dбmine, Огайо.


8 bénedic hereditatem tuam. Рsalmus 27. Оmine, exäudiorationem nоstrаm ; 8.
Lauda. Věniat super nos, Dбmine, mise clamor noster ad te remoto impedi—
ricбrdia tua: 8 salutare tuum, & elбguium mёnto perveniat: quосйmque autem die te
tuum. у. Еt respondebo exprobrantibus mihi invocamus , velociter tibi nostra patéscat
verbum : quia speravi in sermбnibus tuis. oratio: necavértas faciem tuam a gemiti
Р. Еt elбquium tuum. у. Glória 8 honor bus; nec gubernationem tuam a nostris co
Рatri, 8 с. Р. Еtelбquium tuum. hibeas mбribus: ut gratulémur adipiscipo
Нуmnus. Веnignitatisfons Deus. stulata; dum ad te nostra pervénerint desidё
Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi. ria. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam , 8.с.
Сapitula. Dilectissimi fratres. В. Нierusalem erit tibi Dбminus lux aetér
Вenedictio. СhristusDбminus, qui cumРatre. na , 8 Deus honor tuus non enim in hoc
1.auda. Аllelüia. Laetabitur deserta. Оmnia casu tibi véniet, so 8 luna non deficient.
supra dicta require fol. 69. 8 zo. Р. In aeternum tempus. x. Нiertisalem non
Огdtio. Dбmine, exaudi orationem nоstrаm. erit tibisolamplihsad lucéndum per diem,
Require in isto folio. nec splendor lunae illuminabitte innocte;sed
i n s е с u n d о d i е. erit tibi Dбminus in luce. Р. In aetérnum.
Аd Мatutinum. i n l а u d i в u s.
Аntiphona. Тu autem Dбmine susceptor Аntiphona. Аverte faciem tuam a peccatis
meus es, glбria mea , 8. exaltans caput meis: 8 omnes iniquitates meas dele. Рsal
meum. Рsalmus 3. mus 5о.
Огätio. Quamvis Dбmine. Quaere fol. 68. Оratio. Аvertefaciemtuam. Require fol. 68.
Аntiphona r. Маgnus Dominus, 8t lauda Аd Canticum.
bilis nimis. Рsalmus 47. Аntiphona. Non est Deus sicut homo, ut
Оratio. mentiatur: nec ut filius hominis, ut immu
АgneDбmine valdéquelaudabilis, di tetur.
1ata in omnes fidem Ecclésiae tuae: Сanticum Nйmeri. Сарftulo 23.
ut in cujus gradibus Deus agnбsceris; in ea Е Аram addixit me Balac rex Moabi
etiam plena fidélium devotione laudéris: tarum , de mбntibus Оrientis : veni,
ejusque preces propitius stiscipe ; 8 intersae inquit , & maledic Jacob :* propera, 8, de
culi procellas sollicitos gubernator custбdi; testare Israél. Quomodo maledicam, cui non
ut civitatem, quam fundasti in saecula, mise maledixit Deus?
ricordia tua introetintes, suscipiamur in illa, ua ratione detester, * quem Deus non de
narrantesin türribus mirabilia tua. В. Аmen. testatur?
Реr misericordiam tuam , &с. De summissilicibus vidébo eum, * 8 de
Аntiphona 2. Меmёnto congregationis Dб сбllibus consideraboilium.
mine, quam creasti ab initio. Psalmus 23. Рбрulus solus habitabit, * 8 inter gentes
Оratio. nоn reputabitur.
Еmёnto Dбmine congregatiónis tuae, Оuis dinumerare possit pilverem Jacob , *
duam ab initio creasti , Guamque 8, nosse nйmerum stirpis Israel?
mirabiliter ac misericorditer tui sanguinis Моriatur anima mea morte justörum, * 8.
к2 fiant
7б In sectindo die Jejuniorum
fiant novissima mea horum similia sublimes 8. erectas, 8, super omnes quercus
Sta Balac 8 ausculta, * audi fili Sephor: Вasan. Еt super omnes montes excelsos, 8t
IN on est Deus sicut homo, ut mentiatur:* nec super omnes colles elevatos. Еt super om
ut filius hбminis, ut immutetur. nem turrim excelsam , & super omnem mu
Dixit ergo, & non faciet? * locutus est, 8 rum munitum , 8, super omnes naves Thar
non adimplébit? sis, 8t super omne lignum, quod visu pul
А d benedicéndum addictus sum, * benedi chrum est. Et incurvabitur omnis sublimitas
étionem prohibёre non valeo. hбminum, 8, humiliabitur altitudo virorum,
Non est idolum in Jacob , * nec vidétur si 8. elevabitur Dominus solus in die illa: 8z
mulacrum in Israёl. idóla pénitus conterёntur: Еt introibunt in
1) бminus Deusejus cum eo est, * 8. сlangor speltincas petrarum , 8 in voragines terrae
victбriae regis in illo. a facietimoris Domini, 8 a gloria majesta
Треus edixit eum de AEgypto, * cujus forti tis ejus, cum surrёxerit percitere terram.
ttido similis est rhinoceroti. In illa die projiciet homo idola argénti sui,
Non est augйrium in Jacob, * nec divinatio 8 simulacra auri sui, quae fecerunt sibi, ut
in Israёl. adorarent talpas, 8, vespertiliones. Еt in
Тemрбribus suis dicétur Jacob & Israél * gredietur fixйras petrarum , 8, cavérnas sa
duid operatus est Deus. xorum a facie formidinis Dбmini, 8 glбria
Р брulus ecce ut leoena consйrgit, * 8 leo majestatis ejus, cum surréxerit percütere ter
erigitur: ran. Quiescite ergo ab hбmine, cujus spiri
Non accubabit, donec dévoret praedam, * 8. tus in naribus ejus est, quia excelsus repu
occisorum sanguinem bibat. tatus est ipse. В. Аmen.
Оratio. Нуmnus. Веnignitatis fons.
Ues, Dбmine, stella veritatis бriens Сapitula. Dilectissimi fratres.
ex Jacob, homдque consürgens ex Lauda. Аlleluia. Laetabitur.
Israél: 8. novo sidere osténderis Deus, 8, Вenedictio. Сhristus Dбminus qui cum Patre.
praesёрiорбsitus Deus 8, homo, unus créde Require fol. 69.8 7o.
ris Christus: Propter magnam ergo miseri Оratio. Маgne Dбmine. Оuaere in princi
сбrdiam tuam, visionis tuae horum prбroga pio Маtutini, fol. 75.
gratiam : ut appareat in nos lucis tuae ra— АdТértian.
diabile signum, quodexpellatomnes ténebras Sapientia Salomónis Proverbiórum. Са
vitiorum : 8 qui visiónis tuae desidério an pitulo 21.
helamus, visiónis tuae praemio consolemur. R. Deo gratias.
Б. Аmen.PermisericбrdiamtuamDeusnoster. Ili, qui obtarat aurem suam ad cla
Мatutinarium. -
mórem pauperis, 8, ipse clamabit, 8:
Аntiphona. Luxaurбrae oriente sole manё. non exaudietur. Мunus absconditum extin
Р. Аbsque nйbibus rйtilat. У. Deus mise guitiras, & donum in sinu indignationem
reatur nobis, & benedicat nоs: illuminet maximam. Gaudium justo estfäcerejudicium,
Dominus vultum suum super nos. Р. Аbs 8 pavor operantibus iniquitatem. Vir, qui
due , 8.с. у. Glória, 8, honor Patri, 8 с.erraverit a via doctrinae, in coetu gigantum
Р. Аbsque. commorabitur. Оuidiligit épulas, in egesta
1.auda. In potentatibus ejus laudate eum. te erit : 8 qui amat vinum , 8 pinguia, non
Рsalmus I so. ditabitur. Pro justo datur impius: pro re
1.ectio libri Esaiae Рrophétae. Сарбtulo 2.
Сto iniquus. Мёlius est habitare in terra de
в. Deo gratias. serta, quam cum muliere rixбsa 8: iractin
- АЕc dicit Dбminus; ingrёdere ad pe фа. Тhesaurus desiderabilis, 8 бleum in
tram, abscondere fossa humo a facie habitaculum justi: 8 impridens homo dis
timoris Dбmini, 8 a gloria majestatis ejus. sipat illud. Оuiséquiturjustitiam, 8 miseri
Осuli sublimes hбminum humiliati sunt, 8, сбrdiam , inveniet justitiam, & vitam , 8.
incurvabitur altitudo virorum ; 8 exaltabi— gloriam. В. Аmen.
tur Dominus solus in die illa. Оuia dies Lectio libri Deuteronбmii. Сapitulo 5. & 6.
Dбmini exercituum super omnem supérbum, В. Deo gratias.
8, excelsum, & super arrogantem: 8, hu Nillis diebus: Vocavit Мбуses omnem
miliabitur. Еt super omnes cedrоs Libani Israél , & dixit ad eum : Audi Is
raёl
Кalendarum Januárii. 77
raël caerimбnias atque judicia, quae ego lo comederunt uvam acérbam, 8 dentes filiд
quor inauribus vestris: hбdie discite ea, 8, rum obstupescent? Vivo ego, dicit Dбmi
бpеre complète. Dбminus Deus noster pépi— nus, si füerit vobis ultra parabola haec in
git nobiscum foedus in Ноreb. Non cum pa proverbium in Israél. Есce omnes animae,
tribus nostris inivit pactum, sed nobiscum meae sunt : ut anima patris, ita 8 animafi
dui in praesentiarum sumus : facie ad faciem lii mea est: anima, quae peccaverit, ipsa
1ocutus est nobis in monte de médio ignis. morietur. Еt vir si fierit justus, 8 fécerit
Еgo sequester, & médius fui inter Deum, judicium 8, justitiam, in mбntibus non co
8 vos in tёmpore illo, ut annuntiarem vobis mёderit, 8 бculos suos non levaveritad
verbaejus: Timuistis enim ignem, & non idola domus Israél: 8 uxorem prбximi sui
ascendistis in montem, 8 аit Dбminus Deus non violaverit, 8 ad mulierem menstrua
tuus, qui edixit te de terra AEgypti, de do tam non accesserit : Еt hбminem non con
mo servitutis. Non habebis deos alienos in tristaverit : pignus debitбri reddidеrit, per
conspéctu meo. Non facies tibi sculptile, vim nihil raptierit : panem suum esuriénti
nec similittidinem hбminum, qui in coelo dёderit, 8 nudum opertierit vestiménto: Аd
sunt désuper , 8. guae in terra deбrsum, 8, usйram non commodaverit, 8 amplius non
duae versantur in aduis sub terra. Non ado ассёрerit: ab iniquitate avérterit animam
rabis ea, neque coles. Еgoenim sum Dбmi suam, judicium verum fёсerit inter virum 8,
nus Deus tuus: Deus aemulator , reddens virum : in praeceptis meis ambulaverit , 8.
iniquitatem patrum super filios in tertiam 8t judicia mea custodierit, ut faciat veritatem:
duartam generationem his qui oderunt me, hic justus est, vita vivet & non moriétur,
8 faciens misericórdiam in multa millia di—ait DбminusОmnipotens. В. Аmen. *

ligéntibus me, 8, custodientibus praecepta Sequentia Epistolae Pauli Арбstoli ad


mea. Non usurpabis nomen Dбmini Dei tui Соrinthios primae. Сapitulo 8.
frustra: quia non erit impunitus qui super R} , Сбgito quod ego spiritum Dei
vana nomen ejus admiserit. Ноnora pa habeo. De his autem, quae idбlis sa—
trem tuum 8, matrem , sicut praecepit tibi crificantur , scimus quбniam omnes sa
Dбminus Deus tuus, ut longo vivastёmро pientiam habémus. Scientia inflat, cha
re, 8, benesit tibi in terra, quam Dбmi ritas vero adificat. Si quisse existimat scire
nus Deus tuus daturus est tibi. Non occides. aliquid, nondum cognovit quemadmodum
Neque moechaberis. Furtum non facies. Nec орбrteat eum scire. Si quis diligit Deum,
loquéris contra prбximum tuum falsum testi hic сбgnitus estab eo. De escis autem, quae
mбnium. Non concupisces uxorem proximi idбlis immolantur, scimus quia nihil est
tui: non domum, non ancillam, non bo idolum in mundo, 8 quod nullus Deus,
vem, non asinum, 8 universa, quae illius nisi unus. Nam etsi sunt qui dictintur dii,
sunt : Нас sunt praecepta 8, caerimбniae at— sive in coelo, sive in terra (siquidem sunt
due judicia, quae mandavit Dominus Deus dii multi, 8 dбmini multi: ) Nobis autem
vester, ut docerem vos, 8, faciatis ea in unus Deus, Pater, ex quo бmnia, 8, nosilla
terram ad quam transgredimini possidéndam: minat unus Dбminus Jesus Christus, per
ut timeas Dбminum Deum tuum , 8, custб duem бmnia, 8, nos per ipsum. Sed non in
dias omnia mandata 8, praecepta ejus, quae omnibus est scientia. Оuidam autem cum
ego praecipio tibi, 8, filiis, ac nербtibus scientia usque nuncidбli, quasi idolothytum
tuis, cunctis diebus vitaetuae, ut prolongénturmandticant : 8 conscientia ipsorum cūm
dies tui. Аudi Israё1, 8 observa ut facias sit infirma, pollüitur. Esca autem nos non
еа, 8, benesit tibi, & multiplicérisamplius, comméndat Deo. Nedue enim si non man
sicut pollicitus est Dбminus Deus patrum aucavérimus, deficiémus: neque si mandu
tuórum dare tibiterram lacte 8t melle ma cavérimus, abundabimus. Vidéte autem ne
nantem. В. Аmen. fortё haec licéntia vestra offendiculum fiatin
Lёdio libri Ezechiélis Prophétae. Сард firmis. Si autem quis viderit eum, qui ha
tulo 18. bet scientiam, in idбlio recumbéntem: nonne
В. Deo gratias. conscientia ejus cum sit infirma, aedificatur
Аétus est sermo Dбmini ad me dicens: ad manducandum idolothyta ? Еt peribitin
Оuidest quod intervosparabolam ver firmus in tua scientia frater, per quem Сhri
titis in provërbium istud, dicéntes: Patres stus mбrtuus est? Sic autem peccantes in
fra
78 In sectindo die Jejuniorum
fratres, 8 percutiéntes conscientiam eōrum Аd Sextam,
infirmam, in Christo peccatis. Quapropter LectiolibriЕsaiae Рrophétae. Capitulo 19.
si escascandalizat fratrem meum : non man В. Deo gratias.
ducabo carnemin aetérnum, ne fratrem Scan Ссe Dбminus ascendet super nubem 1e
dalizem. Non sum liber? Non sum Арб vem , 8 ingrediétur AEgyptum , 8.
stolus? Nбnne Christum Jesum Dбminum movebйntur simulacra AEgyptia facie ejus,
nostrum vidi? Nonne opus meum vos estis 8 corАЕgyptitabéscetin médio eius. Еtcon
in Dбmino ? Еt si aliis non sum Арбsto сйrrere faciam AEgyptios adversus AEgyp
Ius, sed tamen vobis sum : nam signacu tios: 8, pugnabit vir contra fratrem suum,
lum Apostolatus mei vos estis in Domino. 8 vir contra amicum suum, 8, civitas ad—
В. Аmen. versus civitatem , & regnum adversus reg—
Antiphona т. Idola Géntium jam non erunt num. Еt disrumpétur spiritus AEgypti in vis
a facie timóris Dбmini, 8 a majestate vir céribus ejus , 8, consilium ejus praecipitabo:
titis ejus 5 duбniam venit. Рsalmus и I 3. 8 interrogabunt simulacra sua, 8, divinos
Оratio, Dбmine, qui sursum in coelestibus suos , 8, pythones 8, ariólos. Еt tradam
habitas. Require fol. 72. АЕgyptum in manu dominorum crudélium, *
Аntiphona 2. Оmnis terraadorette, Deus, 8, rex fortis dominabitur eis , ait Dбminus
8 psallat tibi: 8, psalmum dicat nбmini tuo, Оmnipotens. В. Аmen.
Аltissime. Psalmus 65. Аntiphona 1. Laqueus contritus est , 8 nos
Оratio. liberati sumus. Psalmus 123.
Оratio.
Мnisterraadórette, Dбmine ; 8 tibi Sto innobis Dбmine Deus Israél:8 ma
psallat vitae participio incorruptae : ut Е
1órum infestationem, ne deglutiamur, $.J a
a nobis repéile: nocivamque iractindiam, ne
sicut sunt бmnia tuo formata opificio, ita
cuncta tuo pariter subdantur império. obsorbeamur, сбmprime: sicque in nobis
Б. Аmen. Реr, 8 с. torrenstuae voluptatis redündet, ut vitiōrum
Аntiphona 3. Еgo cognбvi quōd magnus est torrentem anima nostra se sine discrimine
Тбminus , & Deus noster prae бmnibus pertransisse exultet: neque inimicorum dёп
diis. Рsalmus 134. tibus laniémur ; sed ereptos nos de venan
Б. Sapientiam suam Deus revelavit pбрu tium laqueis gratulemur:8 tu adjutor no
lo suo, Verbum ejus processit in fines terrae, ster herédita nos in possessione aetérna; Gui,
clamate. Р. Реr civitates Juda ecce Salvator cooperante Verbo tuo Sanctoque Spiritu,
advenit in monte Sion. Х. Ехultate in laeti— fecisti coelum 8 terram. В. Аmen. Реr mi—
tia Jacob, 8, inite contra caput Gentium, sericórdiam.
personate, canite & dicite. Р. Реr civitates, Аntiphona 2. Сonverte Dбmine captivi—
8с. у. Glória, 8 с. Р. Реr civitātes. tatem nоstrаm , sicut torrens in austro.
Preces. Сlamamus ad te , Dбmine, tu mi— Рsalmus 125.
serère nobis. Р. Еt dona indulgéntiam. Оratio.
, Dбmine, captivitatem no
y. Rex altissime 8, perennis Domine, pre
cem, Guam effundimus, accipe. Р. Еt dona. С Оnvértere
stram ab inlecebrósis inimici sedu
y. AEgros visita 8, captivos révoca, pupi1— ctiönibus rediméndo: 8, reple consolatione
los & viduas adjuva. Р. Еt dona. у Nos indulgentiae, quos desolatos prospicis ob
ресcavimus 8 a te recessimus, tu Redemp admisionem nequitiae : da nobis, quaesumus,
tor бmnium salva nos. Р. Еt dona. у. Роеni contriticordis humilitatem quaerere ; 8: in
téntibus miserere, Dбmine, 8 peccati mä duinaménta , Quae nos p6Iluunt, fluentis la
culas ablue. Р. Еt dona. chrymarum abliere: sic étiam confessionis
Огätio.
remédiaseramus in lachrymis, ut indulgén
tiae fructus metamusingaudiis, R. Amen. Реr.
Аudamus te Dбmine, quia benignus, Аntiphona 3. Веāti omnes, quitiment Dбmi
ac suavises: praesta itaque, ut dum num, quiambulantin viis ejus. Psalmus 1 22.
in tua laudatione insistimus, vel a mundi В. Мiserere nobis , Domine. Р. Мiserёre
nos illécebris advoces, vel perfectorum so nobis. x. Аd te levamus бculos nostros, qui
cietätiadglбmeres. habitas in coelis. Р. Мiserère nobis. y Glб
Рater noster. ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Мiserere nobis.
Рre
Кalendarum Ianuári. 79
preces. Сlamémus omnes una voce. Р. D6— civitātes magnas 8, бріimas, quas non aedi
mine miserère. у. Аmara nobis est vitano ficasti, domos plenas cunctarum opum, quas
stra. P. Dбmine miserere y. Delicta dele, non extruxisti, cistérnas, quas non fodisti,
pacem concéde. Р. Dбmine miserere. У In vineta 8. olivěta, quae non plantasti, 8, co
clina auremtuam ad precem nostram. Р. Dб mёderis, 8 saturatus fieris: cave diligen
mine miserère. у. Раrce delictis,8 subveni ter, ne obliviscaris Dбminum, qui edixit
de coelis. Р. Dбmine miserere. te de terra AEgypti, 8 de domo servitatis.
Оratio. Dбminum Deum tuum timёbis, 8: ipsisér
Еus, quitiménteste, beatosprophetali vies, ac per nomen illius jurabis. Non lbi
voce pronйntias; da in nobistuitimб tispost deosalienos cunctarum géntium, quae
ris obséquiabeneplacita; ut exhocin viistuis in circtiitu vestro sunt: quбniam Deus aemu
ambulare nos facias : sitque, te gubernante, 1ator, Dбminus Deus in médio tui: nequando
1abor nostertuisoculisplacitus; cujus fructus irascatur furor Dбmini Dei tui contrate, 8,
tёmpore remunerationis efficiatur suavissi— auferatte désuper faciem terrae. Non tentabis
mus: ac sic labor ipse de charitate studea Dбminum Deum tuum , sicut tentásti in lo
tur, ut apud te fruges ejus in beatitйdi cotentationis. Сustбdi praecepta Dбmini Dei
ne recondeantur. tui, actestimбnia 8, caerimónias, quas prae
Рater noster. Еt ne nos , 8 с. сёрit tibi: 8 fac quod placitum est & bo
Аd Nonam, num in conspectu Dбmini, ut bene sit tibi:
Proverbiórum Salomónis. Сapitulo 21. 8 ingressus possideas terram, quam Dбmi
в. Deo gratias. nus Deus tuus daturus est tibi. В. Аmen.
Ili, Qui custбdit os suum , 8. linguam Lectio libri Esaiae Рrophétae. Сapitulo 49.
* sam , custodit ab angustiis animam в. Deo gratias.
suam, Supérbus 8, arrogans vocatur indб т АЕc dicit Dбminus : Leva in circtiitu
étus, qui in ira operatur superbiam, Desi бculos tuos, 8 vide, omnesisticon
dia occidit pigrum: noluérunt enim quic gregati sunt, venerunt tibi: vivo ego, dicit
duam manus ejus operari: tota die concu— Dбminus, quia бmnibus his velut ornamёn
piscit 8 desiderat: qui autem justus est, tri to vestieris. Наес dicit Dбminus: Ессе ego
Ьuet, 8, non cessabit. Нóstiae impiorum abo Ievoad gentes manum meam , 8. ad pбрu
minabiles, quia offerйnturex scelere. Теstis Ios exaltabo signum meum. Et afferent filios
mendax peribit : vir obédiens lбguitur vi— tuos in ulnis, 8, filias tuas super hйmeros
Сtóriam. Vir impius procaciter obfirmat vul portabunt. Еterunt reges nutritii tui, 8 re
tum suum: qui autem rectus est, сбrrigit ginae nutrices tuae: vultu in terram dimisso
viam suam. Non est sapientia, nedue pru— adorabunt te, 8 pйlverem pedum tuorum
dёntia, non est consilium contra Dбminum. Iingent. Еt scies quia ego Dбminus, super
Еquus paratus ad diem belli : Dбminus au duo non confundёntur gui expectant eum.
tem salutem tribuit. В. Аmen. Numguidtollétur a forti praeda? Аut quod
Lëëtio libri Deuteronómii. Сapitulo 6. captum fieritarobiisto, salvum esseрбterit?
в. Deo gratias. Оuia haec dicit Dбminus: Еquidem,8, capti
Nillis diebus: Loctitus est Мбуses ad vitas a forti tollétur : 8 quod ablatum füerit
omnem coetum filiorum Israёl , 8, dixit a robiisto, salvabitur. Еosvero, qui judica
adeos: Аudi Israél, Dбminus Deus vester, vérunt te, ego judicabo, 8, filios tuos ego
Deus unusest. Diliges Dбminum Deumtuum salvabo. Еt cibabo hostestuos carnalibus suis:
ex toto cordetuо, 8. ex tota fortitйdine tua. 8 quasi musto, sanguine suo inebriabйntur:
Еrйntque verba haec, quae ego praecipio tibi 8 sciet omniscaro, quia ego Deussalvanste,
hбdie, in corde tuo: 8, narrabis ea filiis 8 Redemptor tuus sanctus Israel. В. Аmen.
tuis, 8, meditaberis sedens in domotua, 8, Sequentia Epistolae PauliАрбstoliadЕphё
ambulans in itinere, dбrmiens atque consйr sios. Сapitulo 4. В. Deo gratias.
gens. Еt ligabisea quasi signum in manutua, Ratres, Нос dico, 8 testificor in Dб
erйntdue 8, movebйntur inter бculos tuos, В mino, ut non jam ambuletis , sicut
scribesque ea in limine 8, бstiis domustuae. Gentes ambulabant in vanitate sensus sui,
Сumque introdüxeritte Dбminus Deus tuus ténebris obscuratum habéntes intellectum,
in terram , pro qua juravit pâtribus tuis, alienāti a vita Dei, per ignorantiam quae est
Аbraham , Isaac, 8 Jacob : 8 déderit tibi in illis, propter caecitatem cordis ipsorum,
Qul
8o In tério die Jejuniorum Kalendarum Januári.
фui desperantes, semetipsos tradidérunt im tiam. Р. Ut exaudias. у. Solve deliai pia
pudicitiae, in operationemimmunditiae omnis, culum,8, dona indulgentiam. Р. Utexaudias.
in avaritiam. Vos autem ita non didicistis Сapitula.
Сhristum, si tamen illum audistis, 8tin ip xйrge Deus, qui jüdicas terram: 8.
so ed6&ti estis, sicut est véritas in Jesu : de brachiofortitidinisrege, quostrophaeo
рбnere vos sectindum pristinam conversatio rucis dignatuses comparare: ac pro qui—
nem véterem hбminem, qui corrйmpitur se bus fisio sacrisanguinisextat redemptio, ab
сündum desidéria erroris. Renovamini spiri his tibi deferatur votiva confessio : 8 qui
tu mentis vestrae, 8: induite novum hбmi passionem redemptionis nostrae crédimus,
nem, qui sectindum Deum creatus est in ju gloriosam resurrectionem fatёmur, atque as
stitia, 8, sanctitate veritatis. Е. Аmen. сёnsum ad aethera praedicamus, redittimque
Аntiphona 1. Deus autem noster in coelo & tuum terribili recursu timemus; ad vocem
sйrsum in coelo, 8 in terra, бmnia quaectim tubae cum praeconaverit, gaudéntes in ad
фue voluit, fecit. Psalmus 134. vёntum tuum properemus: Еt tu ciementis
Оritio. sime Dбmine, quos conspicis ita solémnia
Аudamuste Dбmine, quia benignus 8, сбlere, hos de gehennaeardбribus érue; 8.
8 magnus es: cujus magnitidinem & gloriosae resurrectionis fieri praesta consortes.
}
onitatem 8, mirabilia testantur , 8, бреra: Рater noster.
magnuses igitur Dбmine, te ex nihilotam Аd Vesperum.
stupéndatamque multiplicia creare;benignus Iauda. Sol agnovit occasum suum. Рosuisti
autem, dum peretintem mundum Сhristi tui tenebras, 8t facta est noх.
sanguine réparas: magnus, dum ex mortuis Аntiphona. Disrümpe, Dбmine Deus, vin
cadavera suscitas; benignus, cum excitatis cula peccatorum : ut sacrificemus tibi hб
vitam interminabilem donas : Тribue omni stiam laudis. Psalmus 5.
potens Deus nobis supplicibus tuis 8, tantae Lauda. Тu mandasti mandata tua custodire
magnitidinis intelligere potestatem, & beni nimis. У. Utinam dirigantur viae meae, ad cu
gnitatis tuaesusciperepacem. В. Аmen. Реr stodiéndas justificatiбnes tuas.
misericórdiam tuam Deus noster, 8 с.Dбmi Нуmnus. Веnignitatis fons Deus.
nus sit semper vobiscum. В. Еt cum spiritu. Supplicatio. Огёmus Redemptorem.
Аntiphona 2. Deus, guis similis tibi? ne Сapitula. Dilectissimi fratres.
taceas, neque sileas, Deus. Рsalmus 82. Вenedictio. Сhristus Dбminus.
Огаtіо. 1.auda. Аlleluia. Laetabitur. fol. бо. 8, 2o.
Еus, quis similis tibi tam in bonitate Оratio. Ne projicias nos. Оuaere infrainМа
фuam in virtute? qui sanctos tuos 8, tutinis sequêntibus.
bonitate erudis,8. virtute defёndis: qui inimi De jejunio Epiphaniae. Оmnes jejunémus
сбrum ora frementia сбmprimis, 8, tuorum ad exorandum Dominum nоstrum Jesum Сt
obsecratiбnesagnбscis : da nobis de tua bo Сhristum pro peccatis nostris, ac pace im
nitate confidentibus бperum bonórum parti petranda ; vel ad sacras lectiones audiéndas
culam , quae nos ab inimici consilio tutos Есclesiam Dбmini frequentёmus.
efficiat, & mundatos a crimine tibi placere ТЕ КТ I О DIE
osténdat: 8 tu nos perdicas ad glбriam ОUop Esт VпсплА ЕршрнАмпл: Doмпмт.
aetérnam, qui soluses Altissimus super om Аd Мatutinum.
nem terram. В. Аmen. Реr misericordiam Аntiphona. Тu autem Dбmine susceptor
tuam Deus noster, 8с. Dбminus sit semper meuses, glбria mea, 8: exaltanscaput meum.
vobiscum. В. Еt cum , 8.с. Рsalmus 3.
Аntiphona 3. Surge Deus, jüdica terram: Оratio. фам. Dбmine. Require fol. 68.
Фuбniam tu dominaris бmnibus Gentibus. Аntiphona т. Веne nuntiate de die in diem
Рsalmus 81, salutare ejus. Рsalmus 95.
Preces. Аd te clamamus, Dбmine , preca— Оratio,
mur. Р. Ut exaudias. У. Сhriste Redemptor Аntet tibi novum canticum numerбsitas
бmnium exaudi preces stipplicum. Р. Ut С redemptorum : nova fecisti miracula:
exaudias. У. Сoncéde nobis donum gratiae, 8, novum lumen ortum ex Virgine, quod ta
fructum poeniténtiae. Р. Ut exaudias. У. Rё men Deitati non erat novum , sed novum est
move a nobis gladium, famem, 8 pestilen insólito monstrato miraculo, novum regene
* Та
г. . -vid:lict in Vigilia Epiphania. " 8I
ratiónis mystérium; in quo totum innovas nient tibi , 8. habitatбres a novissimisparti
mundum: nova genera virtutum in curatio bus terrae ad nomen Dбmini Dei:
ne aegrorum: novum humilitatis ac patientiae Utmйnerasuain manibus habéntes, regicoe
modum in supérbia perseguentium : novum 1órum бferunt cum laetitia.* Еt nomen Dбmi
stupendimque genus virtutis in gloria resur ni magnumeritin бmnibussaeculissaeculorum.
géntis: nova humanis visibus tue очёnditur Мaledicti omnes qui spěrnunt te, " & omnes
majestatis potestas; cum yerum hбminem ad dui blasphémant te:
coelorum sublimitatem deрбrtas : Сoncéde Мaledicti omnes qui oderunt te," omnes qui
pro quibustam nova miracula gloriosus бpi dixerunt in te verbum durum:
fex indidisti, hos 8, vestigiórum tuorum se Мaledicti omnes qui depбnuntte, 8 omnes
чuâces, 8. glбriae facias coherёdes; atque фui destruunt muros tuos, " & omnes qui sub
melбdiam cārminis, necnon inter Sanctorum vertunt turres tuas, 8t omnes qui succèndunt
fragбres, & nostras vocesadmisceas pre habitationes tuas:
strepéntes. В. Аmen.Permisericбrdiamtuam. Еt benedictierunt in te * omnes quiaediii
Аntiphona 2. Dominus in Sion magnus: 8; cant te, in aetérnum.
excelsus super omnes pбрulos, Psalmus98. Тunc gaude & laetare cum filiis justörum,*
Оratio, фuia omnes colligentur , 8. benedicent Dб
Еdémptor noster Dбmine, qui super minum in aetérnum.
omnem altitudinem excelsus , 8 in Felices qui diligunt te," felices qui gaudent
Sion agnбsceris magnus; credulitatem Ес in pace tua.
clésiaetuae in teamplians perfice; 8 рбрulos Еtfelicesomneshбminesquicontristabinturin
in eius sinceritate faccoalescere: ut nomen бmnibus flagellis tuis," quбniam gaudébunt,
tuum, quod magnum est, confiténtes; acré 8 vidébunt omne gaudium tuum insaecula.
giae gloriae honorem tibi, fidei servitute ойе Аnima mea benedicet Dбminum regem ma
réntes; tu nos miseratus de excelso prospi num, * quia liberavit Hierusalem,
ce:8. ab hac humilitate terrarum in mansiб taedificabitur iterum domus ejus, *in бm
nibus commuta coelorum. В. Аmen. Реr mi nibus saeculis saeculorum confitébitur nбmi
sericórdiam tuam Deus noster , 8.с. ni regiscoelorum. г

Аntiphona 3. Dбminus memor fuit nоstri: ОstiaHierasalem smaragdo8.sapphirofabri


8. benedixit nobis. Psalmus 113. , cabйntur:* 8 lapidespretiosiomnes muri tui,
oratio. Dбmine, quisursum. Require fol. 72. Тurres Hierusalem auro adificabйntur, * 8.
В. Нiertisalem civitas sancta ultra nоn eget f} ejus auro mundo.
sole : quia claritas Dei illйminat eam. lateae Нiertisalem cānticum laetitiae dicunt,*
Р. Splendor ejus agnus est. У. Тurres Hie 8 omnis vicus ejus, Alleldia.
risalem auro aedificabйntur, & propugna ВenedictusDбminus, quiexaltatte,8.bened
culaejus auro mundo. Р. Splendor. x. Glб étus inбmnibussaeculissaeculorum:* quбniam
ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Splendor. in te benedicétur omne sanctum in aetérnum.
in l аu di в u s. Мatutinarium.
Аntiphona. Ne projicias nos, Dбmine, а Аntiphona. Еmitte lucem tuam, Dбmine, 8,
fācietua:8 spiritum sanctum tuum neau veritatem tuam. У. Ipsa me deduxérunt, 8,
feras a nobis. Рsalmus 5о. perduxérunt in monte sancto tuо. Glória, 8,
Оratio. honor Patri, &с.
Е proficias nos Dбmine a facie tua; Lauda. Оmnis spiritus laudet Dбminum.
N neque äuferas misericбrdiam tuam a
пobis: quos facinorum
Рsalmus 148.
ut reatus tenet obnб Lëëtio libri Esaiae Рrophétae. Capitulo48.
xios, miserationis tuae clementia faciat ab R. Deo gratias.
soldtos. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam АЕсdicit Dбminus: Аuditeme haec, do
IDeus rioster, 8 с. mus Jacob, dui vocamini nomine Is
Аd Сanticum. raё1, 8 de aquis Juda existis, qui juratis in
Аntiphona. Splendor lucis illiminat eam, nбmine Dбmini Israel, recordamini non in
& lucérna ejus agnus est. veritate, neque in justitia. De civitate enim
Сanticum Тоbiae. Сapitulo 13. sancta vocati sunt, 8, super Deum Israël con
т Uceclara fulgebisinбmnibusfinibuster stabiliti sunt : Dбminus exercituum nomen
- и rae: "Nationes multae de longinquovё ejus Priora ex tuncadnuntiavi, 8. ex ore meo
ex1е
82 In die terto Jejuniōrum Kalendarum Januárй,
exièrunt, 8 audita feci ea: repéntёoperatus tuus in médio tui est, Deus magnus 8, terri
sum,8, venerunt. Scio enim quia duruses tu, bilis: ipse consumet nationes has in conspé
8, nervus férreus cervixtua, 8 fronstua aerea. Сtu tuo paulatim atque perpartes. Nonpбteris
Рraedixi tibi extunc:8, antequam venirentin delère eos pariter : пе forte multiplicéntur
dicavitibi, ne forté diceres:Idola mea feсё contrate bestiae terrae. Dabitque eosDбminus
runt haec, 8, sculptilia mea, 8, conflatilia Deus tuus in conspectu tuо: 8 interficietillos
mandaveruntista. Оuae audistis, vide бmnia: donecpénitis delebiseos.Tradet regeseōrum
vos autem non adnuntiastis. Аudita fecitibi in manus tuas, 8 dispérdas memoriam eorum
nova ex tunc, 8, conservata quae nescis: nunc sub coelo: nullus poterit resisteretibi, donec
creata sunt, & non ex tunc: 8 ante diem , 8. сбnteraseos. Sculptiliaeórumigne combires:
non vidistiea, ne forte dicas : Ессе cognбvi non concupisces argentum 8, aurum, de qui
ea. Neque audisti, neque cognovisti, neque ex busfacta sunt,nedueadsйmas de histibi quic
tunc aperta estauristua: scio enim guia prae Фuam, ne forte offendas, proptèrea quiabo
varicans praevaricabis, 8t transgressorem ex minatio est Dбmini Dei tui. Ne inferas quip
ventrevocavite. Propter nomen meum longё piam ex idбlo in domum tuam, nefiasana
faciam furórem meum: 8, laude mea infrena thema, sicut & illudest. Quasi spurcitiam
bote, ne intéreas. Ессе ёхсоquamte,sed non detestaberis, 8 velut inquinamёntum acsor
duasi argéntum, elegite in caminopauper des abominationis habebis,quia anathemaest.
tatis. Propter me faciam, ut non blasphemer: Оmne mandatum, quod praecipio tibi hó—
8. glбriam meam alteri non dabo. в Аmen. die, cave diligenter ut facias : ut possitis
Нуmnus. Веnignitatis fons. vivere, & multiplicémini, ingressique possi
Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi. deatis terram , pro qua juravit Dбminus pa
Сapitula. Dilectissimi fratres, qui бmnia. tribus tuis. Еt recordaberis cuncti itineris,
I.auda. Аllelüia. Laetabitur deserta. per quod addйxitte Dбminus Deus tuus qua
Вenediaio. Сhristus Dominus, qui cum Ра draginta annis per desertum, ut affligerette,
tre. Require fol. 69. 8 7o. atque tentaret, 8 notafierent quae in tuo ani
- Аd Тértiam, . mo versabantur, utrum custodires mandata
Рroverbiórum Salomónis. Capitulo. 15. illius, an non. Аfilixit te penйria: deditti
н. Deo gratias. bі сіbum Маnnа, quod ignorabas tu 8 ра
Ili,Labiasapientiumdisseminabuntscien tres tui : ut ostenderet tibi duod non in solo
к tiam : cor stultorum dissimile erit. Vi раne vivet homo, sed in omni verbo quod
ctimae impiorum abominabiles Dбmino: vota egredieur ex ore Dei. к. Аmen.
justörum placabilia. Abominatio est Dбmino 1 éctio libri Esaiae Prophetae Capitulo 3o.
via impii: qui séquitur iustitiam, diligitur ab в. Deo gratias.
eo. Doctrina mala deserenti viam vitae : dui Хpeciat Dбminus ut misereaturvestri:8:
increpatiбnesodit, moriétur. Infernus, 8 per н. ideo exaltabitur parcens vobis : quia
ditio coram Domino: quanto magis corda fi Deus judicii Dбminus : beati omnes, qui
1iórum hбminum ? Non amat péstilens eum, expectant eum. Рбрulus enim Sion habitabit
duise сбrripit:necadsapientesgraditur. Сог in Hierasalem: plorans nequaquam plorabis,
sapientis exhilarat faciem: in moeróre animi miserans miserёbitur tui : ad vocem clamō
deficiturspiritus Сorsapientis quaerit doctri ris tui statim ut audierit, respondebittibi. Еt
nam:8, os stultorum pascitur imperitia. Оm dabit tibi Dominus panem arctum, & aduam
nes dies pauperis, mali:sectira mens quasiju brevem : 8 non faciet avolare a te ultra do
ge convivium. Мёlius est parum cum timore Сtórem tuum:8 erunt бculi tui vidéntes prae
Dбmini, quam thesaurimagni, 8: insatiabiles. ceptórem tuum. Еt aures tuae audient verbum
Мёlius est vocare ad olera cum charitate, post tergum monentis: Наес via, ambulate in
duam advitulum saginatum cum odio.Virira ea: nequead dexteram, neque declinetisadsi
сündusprбvocatrixas: quipatiensest, mitigat nistram. Еt contaminabis laminas sculptilium
excitatas. Iterimpiorum quasisepes spinarum:argéntitui, & vestimёntum conflatilisauri tui,
via justorum absque offendiculo. г. Аmen. 8. dispérges easicut immunditiam menstrua
Lectio libri Deuteronomii. Сapitibus 7. 88. tae. Еgrёdere, dices ei: Еt dabiturpliviasé
в Deo gratias. mini tuo, ubictimque seminaveris in terra: 8;
N diebusillis: Loctitus estМоyses filiis Is panisfrugumterrae erituberrimus,8 pinguis:
и raёl dicens: Аudi Israel, Dominus Deus pascentur in possessione tua in die illa agnus
paS
widdict in Viglia Epiphante, 83
spatiösé:8 tauri tui, 8 pulliasinórum, qui bi suscipere, 8, copiösis früctibus redunda
operantur terram, commistum migma сбme re:nomёnquetuum, a solis ortu usque adoc
dent,sicutinareautventilatumest.Еteruntsu casum praeclarum, cordisambiatunanimita
per omnem montem excelsum,8isuper omnem te diligere , & fidei assentione laudare.
collem elevatum rivi currentium aquarum, in В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
die interfectionis multorum cum ceciderittur Antiphona 2. Servite Dбmino Deo vestro:
ris. Еterit lux lunae sicut lux solis, 8t lux solis 8. nolite adorare deos aliénos; quia Dбmi
eritseptemplicitérsicut luxseptem dierum, in nus sanctus est. Exultate Deoadjutori по
die quaalligaveritDбminusvulnuspбрulisui, stro: jubilate Deo Jacob. Psalmus 8о,
8.percusstiram plagae ejussanaverit.ly, Amen. Огайо, Тibi adjutбri nostro Dбmino exul
Sequentia Epistolae PauliАрбstoliad Ephё tatione fidei. Require fol. 72.
sios. Capitul05. В. Deo gratias. Аntiphona 3. In toto corde vestro converti
Ratres, Estote imitatбres Dei, sicut filii mini ad Deum , 8 aufёrte deos aliénos de
charissimi : 8 ambulate in dilectione, médio vestri, 8, servite Dбmino soli, 8z
sicut 8, Сhristus diléxit nos , & tradidit se liberabit vos de manu inimicorum vestrorum.
metipsum pro nobis oblationem, 8 hбstiam Аudite haec omnes Gentes: auribus percipi
Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem, te, qui habitatis orbem. Psalmus 48.
8 omnis immunditia, aut avaritia nec no В. Арparuit claritas Dei in nube. P. Sicutin
minétur inter vos , sicut decet sanctos : aut temрбribusМбуsi. Еtmanifestabitur quemad
turpittido, aut stultilбquium , aut scurrili— modum Salomon deprecatus orabat. у. Ма
tas, quae ad rem non pèrtinet; sed magis nifestatus est Dбminus, quбniam habitavit in
gratiarum actio. Нос enim scitдte intelli excelso:implévit Sion judicio, 8 justitia: 8.
géntes: quod omnis fornicator, aut impudi eritfides in temрбribus suis. P.Sicut in tem
cus, aut immйndus, aut avarus, duod est рбribus. У. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Sicut.
idolórum servitus, non habet hereditatem in Рreces, Сlamamus adte, Deus, exaudi nos.
regno Christi,8 Dei.Nemo vos seducatina Р. Еt a flagello irae tuae libera. у. Соntritos
nibus verbis: propter hoc enim venit ira Dei fove, 8 humiliatos tuere, elisos érige,
in filios diffidentiae. Nolite ergo efficiparti deprecāntibus miserere. Р. Еt a flagello.
cipes eorum. Еratis autem aliquando téne— У. Deus excelse, clamorem nostrum attén
brae: nunc autem lux in Dбmino. Ut filii lu de, peccata dimitte, 8 plйviam cito lar
cisambulate:fructus enim lucis est in omni gire. Р. Еt a flagello. У. Еxaudi fientes, 8,
bonitate, 8 justitia, 8, veritate: probantes consolare lugéntes: gaudium captivis, 8t
duidsitbeneplacitum Dбmino:8, nolite com patriam redde peregrinis. Р. Еt a flagello.
municare opěribus infructuosis tenebrarum, Supplicatio,
magisautem8, redarguite.Оuae eniminoccül Rémus Аuctórem lucis Dбminum по
to funtab ipsis,turpeestdicere.Оmnia autem, strum Jesum Christum, cum omni
quae arguintur,altiminemanifestantur:omne supplicatione rogёmus; ut nos claritate sua
autem, quod manifestatur, lumen est. Prop propitius inlustrare dignetur. 8, Praesta aetér
ter quod dicit : Surge qui dormis, extirge a ne omnipotens Deus.
mбrtuis, & illuminabitte Christus. В. Аmen. Сapitula,
Аntiphona т. МаgnusDбminus noster:8 ter Рёriat, duaesumus, Dбmine osnostrum
ribilis super omnes deos. Quia omnes dii sapientia; 8, corde meditёmur, 8 lin—
Gentium doemбnia : Dominus autem coelos gua loquamur prudentiam: 8, ne jumentis
fecit. Psalmus 95. insipientibus comparémur, disciplinis divinae
Огätio. legis erudiamur: ut te solйmmodo intelli
Оmine, qui es supra omnes gentes ex géntia nostraadsequens ambiat, quem aetér
сёlsus, 8 in coelestibus habitasglorio no in gaudio cum Sanctis бmnibus laudans,
sus; humilitatem nоstrаm ab excelso intende praemia sempitérna suscipiat.
placatus; ac sicut Ecclésia tua, quae erat Рater noster , 8.с.
sterilitatis vitio impedita, nunc est, in te cre Аd Sextam, бmnia dicantur ut in Sexta,
dens, virtutum méritis plena, 8, filiis nume quae dicitur per totum annum.
rosa; ita mens nostra, ab sterilitate бpеrum Аd Nonam, dicantur ut in secundo die
infectinda, te tribuénte possit 8, semen ver praetérito jejuniorum,
L2 1N
тттттт
}
}, с

}
}}

k:

SSSSS -

- // c/ //, /, л».

/
85
I N R E S ТО
АРРА RIТ ПОМ IS DОМ INI.
А D V E S РЕК О S, Р. Quia venit rex.x. Glória,8, honor, &с.
Lauda. Оui fecit solem P. In splendörem Р. Quia. Dбminus sit semper. В. Еt cum.
diéi: lunam, 8, stellas in luminare noctis. Lauda. Аdбrent eum omnes Angeli ejus,
у. Оui turbat mare, 8 resonat fluctus ejus, Аlleliia: Р. Аudivit, 8 laetata est Sion. А1
ПОбminus omnipotens nomen est ei. Р. In leidia, allelüia. У. Dбminus regnavit, exйl
splendorem diei. tet terra: laeténturinsulae multae. Р. Аudivit,
Оratio, 8 laetata est. У. Glória, 8, honor Patri, 8;
Оmine, apud quem est fons vitae, 8: Filio, 8 с. Р. Аudivit, 8 laetata est.
in cujus lämine aspicimus lumen; - Нуmnus.
ёnutri in nos tuae scientiae splendörem: ut si Мtiminans Altissimum
tientibus nobis vitalem impartias potum ; 8: Мicantium astrorum globum,
caligantium animarum supérnolйmine resti Рах, vita, lumen, véritas,
tuas intellectum. В. Аmen. Реr misericór Jesu , fave precantibus;
diam tuam. Sed mystico baptismate
Sono. Аnte solem permanet nomen ejus, 8t Fluёnta Jordanis, retro
ante lunam sedes ejus: 8, benedicentur in Сonversa quondam tempore,
eo omnes tribus terrae, Alleldia. У. Оriétur. Рraesenti sacravit die.
in diebus ejus justitia, 8, abundantia pacis: Seu stella partum Virginis
donec extollatur luna. Еt dominabitura mari Соеlo micans signaverit,
usque ad mare;8, a fluminibus usque adfines Еt hicadoratus die,
rerrae. Сoram illo АЕthiopes prбcident. Alle Рraeseре Маgos dixerit.
1üia. Dбminus sit semper. В. Еt cum. Vel hydriis plenis aquae
Аntiphona. Rex magnus apparuit in Israél, Vini sapórem infiderit,
8 venerunt reges terrae, Р. Аdorare eum: 8. Нausit minister conscius, *

obtulérunt ei mйnera aurum, thus, 8t myr Оuod ipse non impléverat.


rham.x. Оuбniam ecce reges terrae congre А quas colorari videns
gatisunt, 8, convenèrunt in unum. Р. Аdo Пnebriari fltimina
rare eum: 8. obtulérunt. У. Glória , 8 ho Мutata eleménta stupent
nor Patri, 8 с. Р. Аdorare eum: 8. obtu Тransire usus alteros: .

1érunt. .
Sic quinque millibus viris
— Огätio. Dum quinque panes dividunt, }

Оmine Jesu Christe, qui Маgōrum Еdéntium sub déntibus


mйnera, in mystério oblata, Deumte, In ore crescebat cibus. . -
regémque, hominémque declarant: ut primi М ultiplicabatur magis .

tias Géntium in his acceptares, plenitidinem Dispendio panissuо,


Géntium in salutare perficiens; aděsto nobis Оui haec videns mirabatur
perea, quae in te divisa, inconfusa constare Juges meatus föntium.
veráciter crédimus: dum pro nobis 8, ut ho Inter manus frangèntium
mo innocens pateris, 8t ut rex potens vincis, Рanis rigaturprбfluus,
8 ut Deus omnipotens incorruptibilis pér Intacta, quae non fregérant
manes; cujus itique 8. Раssióni myrrha, 8: Fragmentis subrépunt viri.
Regno aurum, 8, Deitāti debétur incénsum. Меmento salatis auctor, 8 с.
В. Аmen. Реr misericordiam. -
Glória tibi Dбmine, 8tc.
Аntiphona, Germinavérunt campierёmiger Supplicatio, -

men odóris Israél; Р. Quia venit rex Dбmi Rémus Аuétórem lucis Dбminum no
nus cum laetitia in lämine majestatis suae: ut strum Jesum Christum, cum omni
adбrent eum. У. Laeténtur coeli , & exultet supplicatione rogёmus; ut nos lamine cla
terra, commoveatur mare, 8 plenittido eius. ritatis suae propitius illuminare 8: illustra
fe
8б In festo Арparitionis
I Dбmini.
re dignétur в Praesta etérne omnipotens Аd Мatutinum.
Пеus. Кyrie, eleison. в. Сhriste , eleison. Аntiphona. Dбminiest salus: 8, super pб
Кyrie, eleison. - pulum tuum benedictio tua. Psalmus 3.
Огätio. Тues,Dбmine,salus. Quaere fol. 46.
Сapitula. Аntiphona т. Нierusalem in te apparebit
Lpha 8 Оmégaintium 8, finis, Deus Dбminus; Р. Еt honor ejus super te vidébi
8. homo, infinitus 8, praefinitus: in duо tur. Еtibunt reges in lйmine tuo, 8 Gentes
principium Déitas, 8 tiltimum sentitur in splendore tuo ambulabunt. у. Еt perma
Нumanitas excédensбmnia,vivificanscuncta, nebit cum sole,8 ante lunam, in generatione
8 сбntinens universa; miserёre nobis, quia 8 in saeculum saeculi. Р. Еt honor ejus. й
dignatus es nasci pro nobis: dum in te pér у. Glória, 8, honor, &с. Р. Еt honor ejus. }
manes, & nobis appares : dum in te subsi Оratio. .
stis, & nobis subvenis: dum nusquama Ра Аcnos, Dбmine, beatae illiusНierisa }, f
tre potentialitér dees, 8, ad salvandos mi * lem visione laetari, 8 in grêmio eius ті;
seros clementialiter ades: dum coeléstia re perpétua jocunditate attбlli, in qua tu lux
ples, 8 terréna non déseris; perfice in nobis, aterna, radiare promittis , 8, cujus honor hor
фuaesumus, beneficia piissimi Redemptóris, esse polliceris : Largire ergo nobis, ejus
aum conservas glбriam inaestimabilis Сon desidério carnalibus exui nugis & vestiri
ditoris: ut pietate, qua redemptor adsistis, virtútibus copiösis: ut eam, cui tu apparén
indйltor quoque criminum sentiaris. do factus es indeficiens lumen, nos ample re
Рater noster. Liberatia malo. fol. 2. Нu étamursemper méritis genitricem. В. Аmen. illa
miliate vos benedictioni. Dбminus sit semper. Реr misericбrdiamtuam. trem
в Еt cum. -
Antiphona 2. Gloriosus estaspéctus ejus, 8t obst
Вenedictio. inter filioshбminumformaejus. Р. Аnte eum ibi
Еnedicatvobis Alpha 8:Оméga cogno continuerunt reges os suum. Оuibus non est
minatus Оmnipotentis Dei Patris Uni— nuntiatum de eo, adoravěrunt eum. У. Со кi
plur
génitus Filius: В. Аmen. Оui est initium 8, ramillo prбcident AEthiopes: 8, inimici ejus
finis: ipse nos secum victüros attollat tem terram lingent. Р. Аnte eum continuerunt.
per
рбribus infinitis; В. Аmen. Atque, ereptos a у. Glória, 8, honor Patri, 8 с. Р. Аnte eum.
tam
malis, ita illustret lйmine claritatis, ut vos 8, Оratio.
rear
glбriae praemiis, 8, donis ditet aeternitatis. Еus, Dei Filius, cujus inter hбmines
В. Аmen. Реr misericбrdiam ipsius. }
8 forma & aspectus est gloriosus,
Lauda. Мisit mesanare contribulatos corde, glorificandos nostibi adsame, 8 in partis
Аlleldia; Р. Рraedicare captivis redemptio dёxterae coronandos conlocatione statue, ut
nem, 8, caecis reddere lumen. Аlleluia, alle dui ora nostraintuis laudibusapérimus, car
Iйia. у. Redemptionem misit Dominus pб nis sensibus non gravёmur: 8 qui gloriosi
pulosuо: mandavit in aetérnum testaméntum aspectus tui solamen exauirimus , visio
suum. Р. Praedicare captivis. x. Glória, 8, nis tuae consolatione omnimoda potiamur.
honor Patri, 8 с. Р. Рraedicare captivis. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
Огайо. Аntiphona 3. In diebusНerodis regis ecce
Оmine Deus, qui adventum Unigéniti Мagi ab Оriénte venerunt Hierosбlymam,
Filii tui Johannem ptierum praectirre Р. Dicéntes: Ubi est, qui natus est Rex Ju—
revoluisti; ut missusateviam Christo incre daeorum? vidimusenim stellamejus in Оriёп
фulorum сбrdibus praepararet, sanando con te, 8, vénimus adorare eum. у. Quoniam
tribulatos corde, 8, caecis restituendo himi ессе reges terrae congregati sunt,8 conve
nis claritatem : suffragio ejus 8, caecitatem néruntin unum. Р. Dicéntes:Ubiest. У. Glб
cordis illumina, 8, tribulationes cordium ria,8, honor Patri, 8 с. Р. Dicéntes: Ubi est.
nostrorum in aetérnum gaudium muta; ut qui . - Оratio.
nativitatem Unigéniti Filii tui gaudio chri Ех бmnium saeculórum, Сhriste Deus
stiano attбllimur, in adventujudiciiejus nul altissime, qui in diebus Неrodis re
1ispoenarum vinculiscontristemur. в. Аmen. gis deVirgine natus, Мagis, quaerentibuste,
Реr misericórdiam tuam. novo es in sideredeclaratus; appareatin no
Трica Presbyter. Dбminus sit semper vobis bis virtutis tuae praesidium ad depellendas
cum. В. Еt cum. In nomine Domini. omnes pernicies tenebrarum, quo sic Маie
sta
In festo Арparitiónis Dбmini. 87
statis tuaesidus in nobis resplendeat, ut ad neratiri te donante p6stmodum gloriémur.
te quaeréndum nullise nobis errorum бbices В. Аmen. Реr misericбrdiam.
interpбnant, quo 8, ad te vidéndum curra Antiphona Dбmine, quite nitriunt, reges
mus alacriter, 8 te viso jocundemur instan erunt & reginae nutrices tuae. Р. Vultuinter
tёг. В.Аmen. Реr misericordiam tuam. ra inclinato adorabunt te , 8, pйlverem pe
г. Нierusalem ecce apparuit in te rex re dum tuorum lingent, 8, cognosceris Dбmi
gum, 8, commovebйnturinsulae delocissuis. nus, in quo non confundёntur omnes, qui
Оmnes principesGёntiumdescendent dethro te expectant. У. Natio, 8, progénies collau
nis suis , 8. afferent diadéma de capite suo. dabunt бреra tua, 8, potentiam tuam pro
Р. Еt бfferent ei de lapidibus pretiósis au— nuntiabunt. Р. Vultu in terra. 3. Glória, 8:
rum, thus, 8t myrrham. Х. Есce reges ter honor Patri, 8 с. Р. Vultu in terra.
rae congregati sunt, 8, convenerunt in unum, Огайо.
Р. Еt öfferent. у. Reges Tharsis, 8: insulae
münera бfferent: reges Arabum 8, Saba do Оmine, duem inclinato interram plebes
na Deo addücent. Р. Аurum. x. Glória, 8, vultu adorant, dum tuo subjicitin
honor Patri, 8 с. Р. Нierusalem. tur império universa ; largire indefёssam
Оratio. рбрulis Christianis laetitiam , 8 hodiernae
Еus, Dei Filius, Patris inefiabilis vir Арparitionis tuae gaudia protende in Génti
tus, gui novosidere in Géntibus rex bus dedicanda; nobis duбdue ita esto semper
regum ostenderis magnus , 8 in civitate placabilis, ut propitius in judicio sentiaris,
illa beata appares gloriosus: quem insulae duó vitae nostrae ex vultu tuo tam indési
tremunt : cui principes & nationes Gёntium nens solamen existat, ut a te nostrorum nul
obsequintur, dum tibi бmnia regna cedunt, lus depèreat, dui te unum 8, verum Deum
tibi regum diadémata substernйntur; digna expectat. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
re jam gratia, nostris te osténdere sensibus Аntiphona. Interrogabat Magos Herбdes:
pium, 8 in conversationibus manifestum: Оuod signum vidistis super natum regem?
ut primitias spiritus habentes, eatibi semper Р. Stellam vidimus fulgéntem , 8, vénimus
per münera dedicémus, per quae introirebеа adorare Deum. 3. Оmnes Gentes plaudite
tam illam Hierasalem placitis сбrdibus me manibus: jubilate Deo in voce exultationis.
reamur, ut tibi mundissimum aurum nostro Р. Stellam vidimus. У. Glória, 8, honor Ра
rum бреrum deferéntes, regni tui mereamur tri, 8 с. Р. Stellam vidimus.
esse participes. R. Аmen. Реr misericбrdiam - - Оratio.
tuam.
- Оmine Jesu Christe, qui ad interroga
Antiphona, RegesТharsis, 8tinsulae minera tionem Herodis itaМagorum ora prae
бferunt:regesArabum&Sabadonaaddücent. сбnio veritatis tuae irradias, ut te regem re
Р. Еtadorabunt in conspectu ejus omnes re gum pereos nuntiatum osténdas; dum se vi
gesterrae: omnes Gentes serviunt illi: Quб disse ajunt stellae refulgéntis indicium, quod
niamipse liberavit egénum apotente; 8 pau mundum illuminet universum; te quaesumus,
perem, cuinon erat adjutor. У. Еx usйris 8, te precamur, ut des in Ecclésia tua visiónis
iniquitate liberavitanimaseórum, 8, praecla tuae lumen optatum : appareasetiam in easi
rum nomen eorum coram illo. Р. Еtadora dus бmnibus pretiosum, quod nulla adversa
bunt. у. Glória, 8 с. Р.Еtadorabunt. rii interrogatione deterriti, sic magnaliatua
Огайо. praedicémusore diffüso, ut in aetérnae lucis
Оmine Jesu Christe, cuireges 8: insulae radiémur usquequaque praesidio. В. Аmen,
münera offerunt; dui invicta virtute li Реr misericбrdiam. y

rarevenisti pauperema potente;8, exhostis в. Арparuit vir in majestate sua circümda


antiquipotentia fragile humanum genus eri tus fulgore, 8 a claritate adventus Dбmini
pere miseratione supérna : cum nosa te pro illuminabitur terra, 8, erit laetitia, 8. gau
1ongati,tuarйmque miserationuminopesfacti; dium omnipopulo. Р. Ita, 8, reges, princi
illius iniquitatistibditi, vinculisque pecca pésque vénient , 8, adorabunt eum. у. Re
minum tenerёmur addicti: Sictua nos jam gnum ejus regnum sempiternum, 8 usque ad
pietas 8 ab ejus saevitia éruat, 8 restitutos antiquum dierum pervénit; 8 data est ei om
tibi, tecum permanstiros commendet: ut qui nis potestas. Р. Ita, 8, reges. у.Glória, 8:
nos te miserante redemptos fatёmur ; remu honor Patri, 8с. Р. Ita, 8, reges. : -"

Оra
88 In festo Apparitiónis Dömini.
- Огätio. si vidéntes sic admirati sunt , conturbati
Еus, qui brevissimum sidus voluisti sunt, 8, commдta sunt omnia visceraeorum.
НО gratiarepentinivestire fulgoris; osten Р. Vidéntesautem.у. Glória,8 honor, &с.
de, quaesumus,faciem tuam populisChristia Р. Vidéntes. -

nis: ut,sicutМаgiserrantibustandem trami Огätio. -


tem veri demonstrastiitineris, ita nobis de S Тella illa, Dбmine, quae natum te inter.
1inquéntibus tribuas portum aeternae salutis, ris regem Magis stupentibus nuntiavit, 2
В. Аmen. Реr misericordiam. . non sidéreas in coelum vias tenuit, cum no
Аntiphona. Viri sublimes ad te transibunt, vo Virginis partu novum sidus apparuit, sed
8 tui erunt::te adorabunt, teque depreca ad demonstrandumte hominibus Christumus
-

bйntur: Таntum in te est Deus, & non est due adipsum nativitatis tuae loculum praecu
praeter te. Р. Verё tu es Deus absconditus, ctirrit;undé profiisis précibus te imploramus, t;
Пеus Israël Salvator. 3. Dбmine Deus vir ut, qui ejus indicio absque errore Маgorum
ttitum quissimilis tibi? Рotenses Domine, direxistiitinera, nostra, te apparénte, sancti
8 véritastua in circumitu tuо. Р. Verё tu es fices corda: ut in aequitate coram te gradiёп
Deus. x. Glória, 8, honor, &с. Р. Verё. tes atque justitia, pervenire mereamur ad
Оratio. gaudia repromissa.н. Аmen. Deducénte nos
Dorabunt te, Dбmine Jesu Christe, gratia dextera tuae, Domine Jesu Christe;
omnes viri sublimes atфue excelsi dui cum Patre, 8, Spiritu Sancto vivis, 8t
terrae, quōniam ipse, ut salvares homines, бmnia regis in saecula saeculorum. Dбminus
hйmilis nasci dignatus es in terris; in te sit semper. Б. Еt cum.
enim veré Deus est, quia tu verbum in car н. Luce clara fulgebis in бmnibus finibus
ne absconditum, non mutatum, unum cum terrae Nationes multae de longinquо vénient
Рatre póssides nomen; confundantur proindё tibi,8, habitatбresa novissimis partibus terrae
omnes, qui adversantur tibi : dim aut sic in manibus habéntes mйnera. Р. Regi coelo
erubéscunt, ut ad te redeant : aut in te con rum бfferunt cum laetitia : 8 nomen Dбmi
fundantur,si ad te minimё convertantur; no ni magnum erit in бmnia saecula. у. Оmnes
ster ergo Salvator salvandis nobis appareas, de Saba vénient, aurum 8 thus deferêntes,
dum nos in te crédere, 8 ad te transire, 8, 8. laudem Dбmino annuntiântes. Р. Regicce
te toto corde diligere praestas. В. Аmen. Реr lorum.x. Gloria,8 honor, &с. Р. Regicoe
misericórdiam. Еt tu es Deus benedictus, 8t lorum.
loriósus in saecula saeculorum. В. Аmen. Оratio.
} Еrit lumen lunae sicut lumen so Вündet, quaesumus Dбmine, in diebus
1is, 8t lux solis erit septempliciter sicut lux nostris lux claritatis tuae in finibus
septem diérum. Р. In die qua alligaverit Dб terrae: ut, quos Арраritionistuae luce irradias,
minus vulnus pбрuli sui,8 percusstiram pla abundantia pacis usquequaque sustбllas: ut,
gae ejus sanaverit: Ессе enim Dбminus cum dum deputatis officiis obsequii dependimus
Iaetitia venit. у. Еt timёbunt Gentes nomen votum, aethereae lucis luminosum capiamus
tuum Domine, 8 omnes reges terraeglбriam effectum. В. Аmen. Реr misericordiam.
tuam. Р. In die qua. У. Gloria, 8, honor,8ic. Аntiphona. Signum magnum visum est in
Р. In die qua. coelo: Мtilier amicta erat sole, 8 luna sub
Оratio. рёdibusejus, 8t super caputejus coronastella
Еus, qui ligare ventöruses vulnus p6 rum duodecim. Еt festinabat, ut pareret ; 8.
puli tui, percussuram plagae nostrae péperit filium. Р. Оui recturus est omnes
sanaturus, aděsto: ut ita quicanid in nobis gentes in virga ferrea. У. In sole pósuit ta
estvitiosum, vellibricum, divinitatistuae lu bernaculum suum : 8 ipse tamquam sponsus
ce illimines, ut necper noctem huius saecu— procédens de thalamo suo. Р. Qui recturus
1i luna nos сбncremet, necper diem futtiri est. у. Glória, 8, honor, &с. Р. Qui rectu—
examinis sol veritatis exurёndos tristificet. гus est.
Б. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. Огâtio.
Antiphona. Ессе stella, quam viderant Ма Еus sanctificator diéi hodiérnae, qui
gi ab oriente, antecedebateos, donec veniret / sanctae huius festivitatis nomen de mi
supra, ubi erat puer. Р. Vidéntes autem Ма rabilibus indidisti; da Еcclésiae tuae, ut si
gistellam, gavisi sunt gaudio magno. У. Пр cut Epiphania, id est hodierna solemnitas,8.
".
фе
In festo Apparitiónis Dбmini. 89
declaratio 8, apparitionuncupatur:ita in p6 Оratio,
pulo tuo claritas Маiestatis tuae fulgéscat, & UIget, Dбmine, Соеlum rйtilum sereni
sanctitatis lumen appareat, ut plebs haec, in tate astrorum, Тerraque ipsa refulgénti
tuo nбmine consecrata, hoc habeat jügiter in Iйmine serenatur, quia apparére dignatuses
conversatione, quod haec festivitas appella mundo dehabitaculosancto tuo, sana ergo
tur ex nбmine. В. Аmen. Реr misericбr cordis nostri moestitiam, quia ad hoc venis
diam tuam. ti, ut rédimas universa:illйdque nostris бcu
Аntiphona. Ессе odor filii mei sicut odor lis Iumen attribue, quo te purificati semper
agripleni, cui benedixit Dбminus. Det tibi mereamuraspicere: ut qui Арparitionis tuae
Deus de rore coeli, 8 de pinguёdine terrae. gaudia laetabйnda nuntiamus in Géntibus, in
Р. Ut serviant tibi Gentes, 8t adбrent te tri finita tecum laetitia gaudeamus. в. Аmen
Бus. у. Реte a me, 8, dabo tibi Gentes he Реr misericбrdiam tuam. -

reditatem tuam,8, possessionem términoster Antiphona, Ego sum Alpha,8. Оmega, pri
rae. Р. Ut serviant tibi Gentes, 8, adбrent. mus , 8. novissimus : principium 8, finis.
x. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Ut serviant. Р. Еgosum radix,8 genusDavid,stellasplen
Оratio, dida, & matutina. Sponsus, 8, sponsa dicunt:
Loriose Deus Pater & Dбmine, qui Veni. Еt quisitit, véniat: 8, accipiat aquam
Unigénito 8, coaetérno filio tuo servi vitae, gratis. У. Deus deorum Dбminus locutus
re Gentes 8 adorare tribus dedisti: pósci est, 8 vocavit terram. Р. Еgo sum. у. Glб
mus, tuaipsi possessio simus; ut ab ejus fi ria, &с. Р. Еgo sum Alpha, 8 Оmega.
1ii tui non deviémus praeceptis, ut ei nos in Оratio.
divisé connectes, quem ex te génitum glori6 Lpha, 8 Оmega, principium, 8, finis,
sё pronйntias. В. Аmen. Оuia tecum summe radix , 8. genus, filius, Dominisque
Рater 8, cum Spiritu Sancto unus est Deus in David, Сhristus Deus8, homo, per quem iti
saecula saeculórum. Dбminus sit. В. Еt cum. que est ille, ex quo esse dignatuses;esto no
Аntiphona, Dixit auditor sermónum Dбmi bis propitius, dum nos 8, ut David Dбmi
ni, qui visionem Оmnipotentis intuitus est. nus regis, 8t ut hйmilis misèricors rédimis:
Р. Videboeum , sed non modo: intuebor ut sceptro tuo subjiciens devotiōnem nos
illum, sed non propё. Оriéturstella ex Jacob tram , solus nos possideas in aetérnum, qui
8 consürget homo de Israél.У. Мagnus Dб solus victor factus es infernorum. В. Аmen.
minus noster , 8 magna virtus ejus: 8 sa Еt permanes Deus benedictus in бmnia sae
pientiae ejusnonestnйmerus. Р. Videboeum. cula saeculorum. Б. Аmen. Dбminus sit.
у. Glória, 8, honor, 8 с.Р. Videbo. Б. Еt cum.
Оratio. IN L А U D I В U S.
Ues Dбmine stella veritatis бriens ex Аd Canticum,
Jacob, homдque constirgens ex Israél: Antiphona. Веnedictuses Dбmine Deus Is
8 in novosidere osténderis Deus, 8 in prae raёl, quia visitastinos, 8t fecisti redemptiō
sépio pósitus Deus 8, homo, unus crederis nem plebis tuae.
Сhristus ; propter magnam misericбrdiam Сanticum, Zacharte, Сapitulo I.
tuam visionis tuae nobis prбroga gratiam: Теréxit cornu salptis nobis, * in do
appareat in nobis lucis tuae radiabile sig mo David pieri sui.
num, quod expellat omnes ténebras vitiō Sicut locutus est per ossanctorum, * qui a
rum : ut, gui visionis tuae desidério anhe saeculo sunt, prophetarum ejus:
1amus , visionis tuae praemio consolemur. Salutem ex inimicis nostris, * 8 de manu
в. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. omnium бdio qui oderunt nos: .

в FulgetCoelum,8, Тerrasplendetaclarita А d faciéndam misericбrdiam cum patribus


te Dei, quia processit de habitaculo sancto nostris: * 8 memorari testamenti sui sancti.
suo sanare contribulatos corde, 8, caecis réd Jusjurandum, quod juravit ad Abraham pa
dere lumen. Р. Gaudete hбdie universae Gen trem nostrum, * daturum se nobis:
tes, quia in médio vestri Salvator apparuit: Ut sine timore, de manu inimicorum nоstrд
jam nolite pavere. У. Шtixit enim gratia Dei rum * liberati, serviamus illi;
Salvatóris nostri in бmnibus hominibus. in sanctitate 8, justitia coram ipso, * бmni
Р. Gaudete hбdiё. У. Glória, 8, honor, &с. bus diebus nostris.
Р. Gaudete hбdiё. Еt tu puer, prophéta Altissimi vocaberis: *
praei
ро In festo Apparitionis Domini.
praeibis enim ante faciem Dбmini parare factus es redemptórum. В. Аmen. Реr mi
.vias ejus: sericordiam tuam.
Аd dandam scientiam saltitis plebi ejus," in Аd Benedictus.
remissionem peccatorum eorum: Antiphona, Tibisoli Deo, honor, 8. glбria,
Per viscera misericordiae Dei nostri : * in virtus, 8, potestas in saecula saeculorum.
quibus visitavit nos, бriens exalto: Сanticum. Веnedictuses Domine. fol. 6.
Пluminare his, gui in ténebris, 8 umbra Soпо. Еgo sum Alpha, 8 Оmega, princi
mortis sedent : * ad dirigéndos pedes nos pium,8, finis, dicit Dбminus Deus. Аlleluia.
tros in viam pacis. х. Аlleldia. Еgo sum primus,8. novissimus.
Antiphona Benedictus es Dбmine Deus Is ego sum radix,8 origo David:ego sum stel
raёl. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Quia visita 1a splendida, 8, matutina. Аlleluia.
vit nos. I auda, Laudate Dбminum de Соеlis. Аlle
- Огайо. -
lüia. Laudate eum in excelsis. Аlleluia, alle
Г. Еns Omnipotens, cujus continuo filii lüia. Laudate eum omnes Angeli ejus: lau
efficimur, dumtinctionesalutarisaquae date eum omnes virttites ejus. Аlleluia, alle
purgamur ; fac nos ita benedictionis tuae Idia, alleldia. Psalmus 143.
percipere donum, ut mérito supernae civi— 1. éctio libri Esaiae Рrophétae. Сapitulo 45.
tatisНierisalemfilii appellemur:ut, qui Gén в. Deo gratias.
tibus es manifestatus in sidere, credentibus АЕС dicit Dбminus: Labor AEgypti,
appareas in saltitem ; 8 , gui nos renovasti |-8. negotiatio AEthiopiae, 8, Sabaim
benedictionis aqua per lavacrum , rёnoves viri sublimes ad te transibunt , 8 tui erunt:
in futdro per indultae gratiae repromissum. Роst teambulabunt, vincti manicis pergent:
В. Аmen. Реr misericordiam tuam. 8 teadorabunt, teque deprecabйntur:Таn
- Аdaliud Canticum. tum in te est Deus , & non est absque te
Antiphona, Adest lumen tuum Нierisalem, Deus. Verё tu es Deus absconditus, Deus
8 maiëstas Dбmini in te vidébitur. Israël Salvator. Соnfüsi sunt , 8. erubuérunt
Сanticum Esaia. Сapituloбо. omnes: simul abierunt in confusionem fabri
Urge, illuminare Hierasalem : " quia catбres errorum. Israёl salvatus est in Dбmi
S venit lumen tuum , 8. glбria Dбmini no saltite actérna: non confundamini, & non
super te orta est. erubescetis in saeculum saeculi. Оuia haec di—
ouia ecce ténebraeopérient terram, * 8 са cit Dбminus creans coelos,ipse Dбminus for
ligo populos: mansterram,8 faciens eam, ipse plastes ejus:
Superte autem oriétur Dбminus, * 8. glбria non in vanum creavit eam: ut habitarétur,
eius in te vidébitur. formaviteam: ego Dбminus,8. non estalius.
Еt ambulabunt Gentes in limine tuo, * 8, Non in abscondito locutus sum in locoterrae
reges in splendore ortus tui. tenebróso: non dixi semini Jacob : Frustra
Leva in circümitu бculos tuos, 8, vide: * quaerite me: ego Dбminus loguens justitiam,
omnes isti congregati sunt, venerunt tibi: annйntians recta. Соngregamini,8 venite,8,
Filii tui de longé vénient, " & filiaetuae de accédite simul qui salvati estis ex Gentibus:
1ätere surgent. . nesciébant quilevabant sculpturassuassimul,
Tunc videbis, 8t afilues, * 8 mirabitur 8, 8 rogant Deum non salvantem. Annuntiate,
dilatabitur cor tuum, 8 venite,8 consolaminisimul: quisauditum
uando conversa füeritad te multitudo ma fecit hoc, ex tunc praedixit illud? nunquid
ris, * fortitudo Géntium vénerit tibi. nоn ego Dбminus,8. non estultra Deus abs
А dest lumen tuum , Нierusalem, * 8 majё due me ? Deusjustus, 8 salvans non est prae
stas Dбmini in te videbitur. |
ter me. Сonvertimini ad me, 8 salvi éritis
Reiterétur Antiphona, Adest Iumentuum. omnes fines terrae. В. Аmen.
- Огайо. Нуmnus.
Нriste, Filius Dei, qui praecessiónera Оstis Нerбdes impie,
diantis stellae teipsum in praesêpioрб
situm Марis te quaerentibus voluisti osten
|-NonСhristum venire quid times?
arripit mortalia,
ciere ; praecedénte nos, vel subseguёnte grâ Оui regna dat coelestia.
tia tua, aetérnum nobis sidus refulgeat, quo . Дbant Маgi, quam viderant,
te quotidie inveniamus edéndum, quicibus Stellam sequentes praeviam:
Dominica prima post Octavam Epiphanix, 91
Lumen requirunt limine: caligine constitūtis, praevium sideris lumen
Deum faténtur múnere. usque ad tua sancta cunabula ministrasti:
Lavacra puri girgitis ut бmnibus generaliter, in suo errore degёп
Соеléstis Agnus attigit: tibus, desiderium tuaeagnitionis accènderes;
Рессаta, duae non détulit, accende nosetiam, precamur, salutifero tui
Nos abluёndo stistulit. amorisardore: ut, quite jam donotuae illu
Novum genus potentiae: minationisagnбvimus, tuae quoque dilettiö—
Аquae rubescunt hydriae, nisardore flagrantes, tibi adhaerere in per
Vintimque jussa fändere pétuum mereamur. -

Мutavit unda originem. Рater noster. Liberati a malo, fol. 2.


Оuarto die jam foetidus Lauda. Мisit me sanare.
Vitam recepit Lazarus, Вenedictio. ВеnedicatvobisAlpha,8:Оmega.
Моrtisque liber vinculis, fol. 86. -

Factus supérstes est sibi. In nбmine Dбmini.


Rivos cruóris hбrridi Обtava Epiphaniae, бmnia dicantur, ut in
Сontacia vestis бbstruit: aie fol. 85.
Fletu rigante süpplicis IN P R I М О ТО О М (N (С О
Аrent fluёnta sanguinis. Роsт ОстAvАм ЕвтрнАмтя Dомтмт.
Solütus omni сбrpore Аd Vesperos..
Jussus repénte sürgere, Lauda. Elevatio manuum mearum sacrifi
Suis vicissim grèssibus cium. Р. Vespertinum. У. Dirigatur, Dбmi
АЕger vehébat lectulum. ne, oratio mea in conspectu tuo sicut in
Тunc ille Judas carnifex сёnsum. Р. Vespertinum.
Аusus Маgistrum tradere - Оratio.
Раcem ferёbat бsculo, Еus, cujus nomen a solis ortu usque
Оuam non gerёbat péctore. ad occasum laudabile est: sicut in
Verax datur fallacibus; сёnsum in conspèêtu tuo nostra dirigatur
Рium flagellat impius: oratio , tibique elevatio manuum nоstrarum,
Сrucique fixus innocens sacrificium vespertinum , impleat solemni
Соnjüngitur Latronibus. tatem. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. .
Аrбmata post Sabbatum Sono, Allelia. Аd vésperum demorabitur
Оuaedam vehébant corpori, fletus : 8 ad matutinum laetitia. Аlleldia.
Оuas alloquintur Angeli, У. Аlleldia. Сonvertisti, Dбmine, planctum
Vivum sepйlcro non tеgi. meum in gaudium mihi: conscidisti saccum
Нуmnis venite dülcibus, meum , 8, praecinxisti me laetitia. Аlleldia.
Оmnes canamus subditum Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum.
Сhristi triumpho tartarum, Аntiphona. Оuisestisle, cujus stellae splen
и Оui nos redémit věnditus. didéruntin custбdiis suis,8. laetataesunt, cum
Zelum Draconis invidi, vocaret eas ? reluxérunt cum laetitia ei, qui
Еt os Leonis péssimi fecit eas. У. Fecit lunam in tёmpora : sol
Сalcavit Unicus Dei, agnövit occasum suum. Р. Еt laetatae sunt.
Seseque coelis réddidit. у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еt laetatae sunt.
Glória tibi Dбmine, Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum.
Оui apparuisti hбdiё, Lauda. Аllelüia. Сonfitebor tibi Dбmine
Сum Patre, Sancto Spiritu in directione cordis mei. Аlleldia. Р. In eo
In sempitérna saecula. Аmen. Фuod didici judicia justitiae tuae. АПeldia.
Supplicatio. Оremus auctorem lucis fol. 83. У. In tuis justificationibus meditabor : non
Кyrie, eleison. В.Сhriste, eleison. Кyrie, obliviscar sermбnes tuos. Р. In eo quod.
eleisoп. - -

У. Glória, 8, honor Patri, 8 с. Р. In eo quod.


Сapitula. -
Нуmnus. .

Loriöse , sande, omnipotens Deus, Nvёntor rйtilis dux bone liminis,


dui varios humani géneris misera Оui certis vicibus tёmpora dividis,
tus semper errбres, proptèrea sine dubio Меrso sole chaosingruit hбrridum,
etiam Мagis, in tenebrósa superstitione,sive Lucem Сhriste tuis redde fidélibus.
М2 Splen
92 Dominica prima
Splendent perspicuo lämine ardua, pedes meos in testimбniatua. Р. Оuia man
Flammis mobilibus scilicetatria: datis. у. Glória , 8. honor , 8 с. Р. Оuia
Аbsentёmque diem lux agitaemula, mandatis.
Nodem inliminans fulgore praevio. Оratio. Dбmine Jesu Christe, qui credéntes
Nos festis trahimus per pia gaudia in te Require in Маtutinis istius Dominici.
Nodem conciliis, votaque prospera fol. 3
Сoncéntu parili, suavi sonantibus In principio Машtini dicimus per dies
нуmnorum mбdulis ora resólvimus. Dominicos , scilicet:
О res digna Deus, quam tibi residuae Нуmnus. Жёme rerum conditor.
|Noctis principio Grex tuus offeret: Оratio. АСternum te auctorem. Quaere fol. 3.
Iuce, quam tribuis, nihil pretiosius, Аntiphona. Dбmine quid multiplicati sunt
Luce, qua reliqua praemia cernimus. qui tribulant me? Тu autem Dбmine suscёр
тu lux vera бculis, lux quoque sensibus tor meuses. Psalmus 3.
Intus, tu speculum, fons: Iumen Аntiphona. Lava me ab injustitia mea: 8, а
Оuod delibat plebstua, stiscipe, peccatomeo mundame Dбmine. Psalmus So.
Тinctum pacifici chrismatis tinguine. Аntiphona 3. In te confidit anima mea, li
РеrСhristum Génitum summe Pater tuum, bera me, Dбmine. Psalmus 56.
In quo visibilis stat tibi gloria, Аntiphona, Dбmine quid multiplicati sunt
Оuinoster Dбminus, qui tuus Unicus dui tribulant me? Тu autem Dбmine suscёр
Spirat de patrio corde Paraclitum: tor meuses. у. Glória, 8, honor Patri, 8,
Реr quem splendor, honor, laus, sapientia, Filio , & Spiritui Sancto.
Мajestas, bбnitas, 8 pietas; Тu Аntiphona. Lava me ab injustitia mea: 8, а
Regnum contines Nбmine triplici, peccato meo munda me Dбmine. У. Sicut
Техens perpétuis saecula saeculis. Аmen. erat in principio, & nunc, 8, semper.
Supplicatio. Оremus Redemptorem.fol. 66. Аntiphona. In te confidit anima mea: libe
Сapitula, ra me, Dбmine. Р. Еt in saecula saeculórum.
Irigatur oratio nostra Dбmine, sicut Аmen.
incénsum in conspectu tuo : ut non Оratio. Dбmine Jesu Christe, qui credёn
patiaris in nobis demorari vespertinum fie tes. Quaere fol. 3.
tum ; sed laetitia tranquilla in matutinis sa Аntiphona r. Servite Dбmino in timöre:8,
crificiis tribuatur, suscipiantur orationes no exultate ei cum tremóre. Арprehendite disci }
straeper Angelum tuum, sicut Tobiae 8: Sa plinam. Р. Neguando irascatur Dбminus, 8,
rae desidéria exaudire dignatuses: cura nos pereatis a via justa. х. Оuarё fremuerunt
ab infirmitatibus nostris, 8 sana omnes lan Gentes , 8, pбрuli meditati sunt inania ?
guбres nostros; ut quemadmodum crédimus Р. Nequando. 3. Glória , 8 honor , 8.с.
diem hanc oblatam, noctis advenientis cali Р. Nequandд.
go diem vitae retributionis inveniat per eum, Оratio.
dui nos dбcuit orare. Еrviéntestibi Dбmine in timöre, disci
-

Рater noster. Liberati a malo. Quaere plina tua nos erudiéndo possideat ; 8.
fol. 2. exultantes cum tremóre jocünditas modésta
Вenedictio. sustбllat: nec nos efficiamura via justa re
"Lammam benedittiönis coelörum super cedéndo perditi; sed in te confidendo merea
т.} vos Dбminus benignus infändat , 8. mur esse beati. R. Аmen. Реr misericбrdiam.
Тrinitas inseparabilis a vobis numquam re Аntiphona 2. In tribulatione nostra, Deus,
сёdat. В. Аmen. Веlla adversariorum vestro dilatastinos. Р. Мiserёre nobis , 8. exaudi
rum adterat, 8, acies eorum ignis coelestis orationem nоstrаm. У. Сum invocarem, exau
constimat.в. Аmen. Dominétur in vobischa disti me Deus justitiae meae: in tribulatione
ritas individua, 8, conservet vos sempiter mea dilatasti mihi. Мiserёre mei, 8, exaudi
na majestas. н. Аmen. Реr misericordiam orationem meam. Р. Мiserèrenobis, 8, exau
1psius. di. у. Glória, 8, honor , 8.с. Р. Мiserere
I auda. Воnitatem , 8. disciplinam, & scien nobis.
tiam doce me , Deus : Alleluia. Р. Quia Оratio.
mandatis tuis crédidi. Аlleluia, alleluia, al Оmine, qui semper invocantibusades,
leluia. у. Сogitavi vias meas : 8 converti 8 in tribulatione constitūtis opem fer
Те
post Octavam Epiphanie. 93
re misericórdiae delectaris: dona, ut odiéntes culatu es: Reété ergo tuae glбriaenomen be
saeculi vanitatem, refutantésque mendacium, nedicétur in aetérnum ; 8 vel in magnis vel
Сhristum tuum, (quem a te magnificatumag in mбdicis tu creator, tu бpifex sapientissi—
nбscimus) nostrum esse summum aeternйm mus declamaris: ideo quaesumus; ut qui te
due praemium gaudeamus. В. Аmen. Реr mi orando pro universitatis conditione Dбmi—
sericбrdiam. num benedicimus, benedictae sanctitatis il
Antiphona 3. Сonyértere Dбmine, éripe Iustratione laetёmur. В. Аmen. Реr miseri
animas nostras: salvos nos fac propter mi сбrdiam.
sericórdiam tuam. Р. Оuia non est in morte Sono. Verba mea auribus pércipe Dбmine.
aui memor sit tui, y. Dбmine, ne in ira tua АПeldia. У. Intellige clamórem meum rex
arguas me, neque in furore tuo corripias me. meus, 8, Deus meus. Quбniam ad te orabo.
Р. Оuia non est. у. Glória, 8, honor, 8 с. Аllelüia. -

Р. Сuia non est. Lauda. Laudate Dбminum de Соеlis: Alle


Огайо. 1üia, alleluia. Laudate eum in excelsis, al
Оmine neque in ira tua nos arguas; leluia, alleluia, alleluia. Рsalmus 148.
neque in tuo nos furore corripias:sed Lectio libri Proverbiórum Salomónis. Са
ab asperitate verberis unge nos clementia pitulo 25.
lenitatis: ut non perditionem poena ; sed В. Deo gratias.
eruditionem nobis tua сбnferat disciplina. " Lбria Dei celare verbum , 8. glбria
н. Аmen. Реr misericordiam. * regum investigare sermonem. Соеlum
в. Аbundavérunt iniquitatesnostraesuper nti sursum, 8 terra deorsum, 8, cor regum in
merum arёnae maris. Р. Еt nunc justё com scrutabile. Aufer rubiginem de argénto, 8:
primimurad nos erigendum caput nostrum: egrediétur vas purissimum. Аuferimpietatem
ресcavimus, Dбmine, peccavimus. У Рес de vultu regis , & firmabitur justitia thronus
cavimus cum pâtribus nostris: initistё égi ejus. Ne gloriosus appareas coram rege, 8,
mus, iniquitates fécimus. Р. Еt nunc justё. in loco magnatorum ne stêteris. Мёlius est
у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еt nunc. enim ut dicat tibi: Аscende hic ; quam ut
IN L А U D I В U S. lumilieris coram principe. Оuae viderintбcu
Аd Canticum. Ii tui, ne próferas in jürgium cito: ne p6stea
Antiphona, Date magnitidinem Dбmino. emendare non pбteris, cum dehonestaveris
canticum. Аtténde Сaelum. Quaire fol. 4. amicum tuum. Сausam tuam tracta cum ami
Оratio. со tuo, 8, secrètum extraneo ne revёles: ne
Еscéndat, Dбmine, ut plaviaelбguium fortё insultet tibi cum audièrit, 8 expro
tuum ; 8, sicut ros, verba tua super bare non cesset. Мala aurea in ledis argén
nos effundantur: ut, ubertim tua miseratione teis, qui lбquitur verbum in tempore suo.
rigati, tibi magnitidinem demus, cujus оре Inauris aurea, 8 margarita fulgens, qui ar
ra bona esse cognбscimus: omnes vie ше, guit sapientem, 8 aurem obediёntem. Sicut
judicia; 8 iniquitas procules a rectitidi frigus nivis in die messis, ita legatus fidélis
ne tua: proinde nos, qui proclives ad ma ei, qui misit eum, cum requiescere facitani
Ium sumus, a tua gubernatione, etiam cum mam illius. В. Аmen. -

tui obliviscimur, non defraudemur : ut 8, si Нуmpus. Splendor paternae glбriae. Quaere


serviliter facinore sciscitamur, lenitate pa foi. 67.
térna a te corrigi sentiamus. В. Аmen. Per Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi
misericórdiam. .
Dominum. Опеre fol. 66.
-

Аd Benedictus. Сapitula,
Аntiphona. Вenedictus es Deus, 8. bened Хultantes gaudio magno pro rédditu
aum nomen glбriae tuae. Вenedicite Dбmi }
nobis huius diei, lucem Dei Patris
num omnes electi ejus:sit nomen sanctum ip omnipotentis 8, misericбrdiam deprecemur,
sius benedictum in бmnia saecula saeculorum. ut diem Dominicae Арparitiónis solémniter
canticum. Веnedictus es Domine. Quaere celebrantibus pacem tranquillam, laetitiam
fol. 6. } фue specialem praestare dignetur: ut a vigi
Оratio. -
1ia matutina usque ad noctem clementiae suae
Оmine Deus patrum nostrorum ; 1au favore protecti, exultantes in Domino gau
dabilis enim 8, superexaltatus in sae феämus. -

Ра
94. Fèria sectinda
Рater noster. Liberati a malo, fol. 2. Сhristo, Patrique, Spiritui
Lauda. Сantate Dбmino canticum novum. Нуmnum sonantes in choro
Аlleluia, allelüia. у. Laus ejus in Ecclesia Меlocanamus perpetim. Аmen.
sanctorum. Р. Аlleldia, alleluia. у. Glória, Supplicatio.
8. honor, &с. Р. Аllelnia, alleldia. Remus pium 8, exaudibilem Dбminum
Оratio. nostrum Jesum Christum, cum omni
ibi Dбmine in Ecclésiasanctorum can supplicatione rogemus ; ut nobis salutem
tamus; tibique gratiam praeconamus: animae 8 сбrporis, 8t remissionem peccatд
tribue nobis, laudes tuas prбmere ; in quo rum, 8 pacem propitius tribiere dignetur.
coatérnum nos crédimus praemium obtinere. Е. Рraesta aeterne omnipotens Deus.
В. Аmen. Реr misericordiam. Сapitula,
Ехейntevèspera Lauda, Usquead vesperum
duam magnificata sunt бреra tua, Dбmine. О Мnipotens sempitérne Deus, cujusprae
сёрio sol illustrat diem, luna clarifi
Dбminus sit semper vobiscum. Б. Еt cum. cat noctem, vespertinis laudibus nos dignan
Аntiphona. Сantet tibi glбria mea, & non ter exaudi : ut 8 placidum superveniéntis
comptingar. Р. Dбmine Deus meus in aeter spatium perägere mereamur , & transacto
num confitébortibi. у. Наес facta est mihi: tenebrarum cursu , matutinis nos iterum sa
auia justificatiбnes tuas exquisivi. P. Dбmi crificiis apta, ne ullam offensionum macu
ne Deus meus. у. Glória, 8, honor. Р. Dб Iam dies repraesentet exбriens.
mine Deus. Dбminus sit semper vobiscum. Рater noster. Liberati a malo. fol. 2. Нu
В. Еt cum. miliate vosbenedictiбni, Dбminus sit semper
Antiphona. Elevatio manuum meárumsacri vobiscum. В. Еt cum.
ficium vespertinum. x. Dirigaturoratio mea, Вenedictio.
sicut incénsum in conspectu tuо. Р. Еleva Еnedicat omnipotens Dбminus praesèn
tio. у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еlevatio. tem familiam, qui Crucis portavit in
Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum. juriam. В. Аmen. Ipse nos perducat coeleste
Lauda. Laudate pieri Dбminum : laudate in regnum, qui pependit in ligno. R. Аmen.
nomen Dбmini. Аlleldia. P. Sit nomen D6— Ipse ad dexteram Patris nos сбnlocet, qui
mini benedictum. Аlleluia , allelüia. У. А causa nobis factus est pacis. Б. Аmen. Реr
sбlis ortu usquead occasum, laudabile no misericбrdiam ipsius.
men Dбmini. P. Sit nomen Dбmini. у. Glб Lauda. Сantabiles erant mihi , Dбmine.
ria, 8, honor, 8 с. Р. Sit nomen. Р. Justificatiбnes tuae. Аlleldia, alleluia, al
Нуmnus. 1elüia. 3. Наес facta est mihi : quia justi
Ltissimi Verbum Patris, ficatiбnes tuas exquisivi. P. Justificatiбnes.
Аime Jestique Virginis у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Justificationes.
Вis nostronatus gaudio, oratio. Сoncéde nobis, Dбmine, ob amō
Сarnisque Factor 8, caro. rem. Quaere infra in istis Маrutinis.
Decürsa transit jam dies, In nбmine Dбmini nostri.
Еxaudi preces supplicum; 1stis peractis, flat Commemoratio de De
Fovёnsque laetus vesperi votatione Ecclésiae, & aliarum festivitatum,
Gloriosum Iumen stiscipe. quarum devotionem habes.
Нос soli ad finem tibi F E R I А SЕ С UN D А. *

Incénsum sacrum damus; Аd Matutinum,


Соеléste ut nostris tuum Аntiphona, Мiserère mei Deus sectindum
Lumen ténebris fulgeat. magnam misericordiam tuam. Psalmus So.
Меntёmque fessam dum sopor } Reiterétur Antiphona. Мiserere.
Noctis paratam détinet, Огайо.
. Оbscura cedant somnia, Iserère nobis Dбmine sectindum mag
Ресttisque purum luceat. nam misericórdiam tuam : 8 undё
niétem nullus corporis nos erubéscimus, tu indulgeas: 8t ea, duae
Rapiat dolus lasciviae; egisse nos poenitet, tu ciementer ignoscas.
Sed te Deus mens sonet, В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
Теcum coraltum vigilet. Аntiphona 1. Веatus vir , aui non abiit in
Vócibus simul cum cordibus consilio impiorum,8, in via peccatorum non
Sie
post Осtavam Epiphante. 95
stetit. Psalmus i. Glória,8, honor Patri,8ic. Eaciamque te in gentem magnam, 8 bene
Reiterétur Antiphona. Веātus vir, qui. dicam tibi, * 8 magnificabo nomen tuum,
Оratio. erisque benedictus.
Оncéde nobis, Dбmine, ob amórem Вenedicam benedicéntibustibi, 8 maledi
beatitidinis consilia declinare iniqui cam maledicёntibustibi, * atque in te bene
tatis } cathedram itaque pestilentiae procul dicentur universae cognatiбnes terrae,
a nobis sépone, ut pestiferae doctrinae tabes 1.eva бculos tuos, 8 vide a loco, * in quo
non adhaereat convivёntiae nostrae; sed vo— nunc es, ad aquilónem 8, meridiem , ad
1untatem nоstrаm a malitiae sessione tu rё— orientem 8, occidentem.
move: 8, meditatione legis tuae jugi nosti Оmnem terram, quam сбnspicis, * tibi da
bi amore conjünge. Б. Аmen. Реr miseri bo 8, semini tuo in sempitérnum.
сбrdiam tuam. В enedicam enim vobis, * 8 multiplicabo
Аntiphona 2. Nunc reges intelligite: erudi vos sicut stellas coeli, 8 velutarёnam, quae
mini omnes dui judicatis terram. Servite Dб est in litore maris:
mino in timore. Рsalпив 2. Роssidebit semen tuum portas inimicōrum
Reiteretur Antiphona, Nunc reges. tuorum, * 8. Веnedicёntur in semine tuoom
- Оratio. nes gentes terrae.
Еrviéntes tibi Dбmine in timóre ob me Еgo Dбminus, qui edixite de UrСhaldoe6
tum judicii, exultantes cum tremore rum, ego Deus omnipotens: * ambula co
ob fidüciam spei, doce nos apprehendere ram me, 8 esto perfectus.
disciplinam, qua,judicantes terram сбrporis Роnamque foedus meum inter me 8 te, * 8z
nostri, véteris hбminis figulum confringa multiplicabote vehemёnter nimis. Еgosum,
mus ; 8 exterioris terrae purgaménta calce 8 pactum meum tecum,
mus : acsectindum Соеléstis imaginem Н6 Еrisque pater multarum géntium.* Еt po
minis reformati, in hereditatem tuam servi— nam te in géntibus, regesque exte egre
rüte himili, 8 in possessionem tuam cultu diéntur. -

pérpeti transferamur. В. Аmen. Реr miseri Еt statuam pactum meum inter me 8 te, 8z
сбrdiam tuam. * inter semen tuum post te in generationibus
Antiphona 3. Sacrificate sacrificium justitiae, suis, foedere sempitérno: * ut sim Dбminus
8 sperate in Dбmino. Psalmus 4, Deus tuus, 8, semini tuo post te.
Огайо, Daboque tibi 8, semini tuo terram peregri
Оmine, qui semper invocantibusades, nationistuae," in possessionem aetérnam, ero
8 in tribulatione constitutis opem fer due Deus eorum.
re misericórdiae delectaris : dona, ut odien - Мatutinariuп.
tes saeculi vanitatem, refutantesque menda Аntiphona, Rex meus 8, Deus meus: ad te
cium, Сhristum tuum, (quem a te magnifica orabo, Dбmine. 3. Verba mea auribus pér
tum agnбscimus)nostrumessesummum eter cipe Dбmine, intellige clamorem meum.
nйmque praemium gaudeamus. В. Аmen. Per Р. Rex meus, 8 Deus meus. У. Glória, 8,
misericбrdiam tuam. -
honor &с. Р. Rex meus. -

в. Аdte Dбmine levavianimam meam. Р. In Iauda. Laudate Dбminum in sanctis ejus:


te confido Deus meus, nonerubescam. У. Vi Аlleluia, allelüia. Laudate eum in firma
de humilitatem meam , 8. laborem meum: 8. mёnto virtutiseius. Аlleldia, alleldia. Psal
dimitte mihi omnia peccata mea. Р. In te mus и So, P. Laudate Dбminum in sanctis
ejus. Аlleldia, alleldia. у. Glória, 8, honor
confido. x. Glória, 8, honor. Reiterétur В.Аd
te Dбmine. Рatri, 8 Filio, 8, Spiritui Sancto. Р. Lau
IN L А UD I В US. date eum infirmaménto virtutis ejus. У. Sicut
Аd Canticum. eratin principio, 8, nunc8i semper, 8: insaecu
Аntiphona. Вenedicam enim vobis : 8. mul Ia saeculorum. Аmen. Р. Аlleldia, alleldia.
riplicabo vos sicut stellas coeli, dicit Dб Lё8tio libri Proverbiorum Salomonis. Cap.3.
minus. в. Deo gratias.
cantigny, Genesis. Capitulo 12, 13,9 г. Ili, Наbe fidüciam in Dбmino ex toto
Grédere de terra tua, 8 de cognatione corde tuo , & ne innitaris prudentiae
В. tua, 8 de domo patris tui, * 8 veni tuae. In бmnibus viistuis сбgita illum, 8, ip
se diriget gressus tuos. Nesis sapiens apud
in terram quam montravero tibi.
te
9б Fèria sectinda
temetipsum : time Dбminum , 8 recedea Р. Аllelia, alleldia, alleldia.
malo. В. Аmen. Вenedictio. Веnedicat omnipotens Dбminus.
Нуmnus. Оuaere fol.
R"}, auctor aetheris, Еt sic finitintur Маtutini in Benedictiбni
bus. Еt statim fac Commemorationes Voca
Оui lunae lumen nбctibus,
Solem diérum cūrsibus tionis Ecclésiae,8 alias quas volderis in qui
Сerto fundasti tramite. bus devotiōnem habieris. Р6stea Pater по
INox atra jam repellitur, ster sub silentio; quo finito, fat commemo
Мundi nitor renascitur, ratio. -

Novisque jam mentis vigor Lauda. Аd annuntiandum manё.


Dulces in altum égerit. Огайо. Маné Dбmine oratio. Quaere fol. 2.
I audes sonare jam Lauda de fonte. Арudteest, Dбmine, fons
Пies relatus ammonet, vitae. Аlleldia. У. Еt in limine tuo vidébi
Vultique coeli blandior mus Iumen. Р. Аllelüia. У. Glória , 8 ho
Nostra serёnet péctora. nor, 8 с.Р. Аlleldia. -

Vitёmus omne libricum, Аd Тértiam,


Declinet prava spiritus, 1.éctio libri ProverbiórumSalomónis. Cap.?.
Vita facta non inquinet, В. Deo gratias.
Linguam culpa non implicet. Пі, Сustбdisermбnes meos, 8, praeсёр
S ed sol diem dum сбnficit, ta mea reconde tibi. Serva mandata
Fides profúnda férveat, - mea, 8, vives. В. Аmen.
Spes ad promissa prбvocet, Аntiphona т. Intelligeclamórem meum, D6
Сhristo conjungat charitas. mine. Intende voci orationis meae. Psalm. 5.
Тео Раtri sit gloria. Огайо.
Sйpplicatio. Еducnos Dбmine in bonis; ас dirige
Rémus Redemptórem mundi Dбminum in conspéctu tuo viam nоstrаm : ut fi
nostrum Jesum Christum, cum omni des nostra, salutaristui vocatiōne, te, quies
supplicatione rogёmus; ut per gratiam ip Rex noster, 8 Deus noster, 8 vestigio co
sius, 8t per intercessionem Sanctae Mariae mitétur innбxio, 8, cursu бccupet expedito.
Virginis, 8t genitricis suae, 8 бmnium San В. Аmen. Реr misericórdiam.
Сtórum suórum nobis salutem animae,8, сбr Аntiphona 2. Ne in ira tua arguas me, Dб
poris, 8t remissionem peccatorum, 8 pacem mine. Раlmus 6.
propitius tribiere dignétur. В Рraesta aetér Огайо,
ne omnipotens Deus. Кyrie, eleison. Б. Сhri Оmine, ne in ira tua nos arguas; ne
ste, eleison. Кyrie, eleison. due in tuo nos furore corripias : sed
Сapitula. asperitatem verberis unge clementia lenitatis:
- Еx noster, 8, Deus noster depèlle a ut non perditionem poena ; sed eruditionem
сбrdibus nostris erroris, 8: ignoran nobistua сбnferat disciplina. В. Аmen. Реr
tiae noctem ; ut renovando nos in novum hб misericбrdiam tuam.
minem, manё nostras exaudiens voces, fac Аntiphona 3. Justumadjutбrium meuma Dб
nos in bonis opéribus tibi adstare dilticulo; mino, qui salvos facit rectos corde.Psalm. 7.
8. ad contemplandum te, nobis Арраritio Reiterétur Antiphona. Justum. Dбminus sit
nis tuae tribue sacramentum. semper. В. Еt cum.
Рater noster. А malo nos libera. Require В. Аverte faciem tuam a peccatis meis, Dб
fol. по. mine. Р. Еt omnes iniquitates meas dele.
Lauda. Арессätis nostris munda nos, D6— у. Мiserère mei Deus, sectindum magnam
mine. Аlleluia, alleluia, allelüia. У. Еt ab misericórdiam tuam: 8, sectindum multitй
aliénis parce servo tuо. Р. Аlleluia, alle dinem miserationum tuarum. Р. Еt omnes
1üia, alleluia. У. Glória , 8. honor , 8.с. iniquitates meas. У. Glória, 8, honor, 8ic.
Р. АПeluia, alleldia, alleldia. Reiterétur R,
Antiphona 2. Сustбdi nos Dбmine ab omni Lauda. Аlleldia, alleluia, allelüia. Gaudё
malo. Р. Аlleluia, alleluia, allelüia. у. Sub bunt labia mea dum cantavero tibi, Deus,
umbra alarum tuarum prбtege nos. Р.Аlle laudem tuam. Р. Аlleluia , alleldia.у. Еt
Iйia, alleluia, alleluia. У. Glória, 8, honor. ego confitebortibiinvasisРsalmörum, Deus,
psal
F&iatériapost Octavam Epiphante. 97
psalam tibi. Р. Аlleldia. у. Glória, 8 ho- Сernamus lucem prósperam.
nor, 8 с. Р. Аlleluia, alleldia, alleldia. Deo Patrisit glбria.
Preces: Alius non est, qui rogetur, pie Dб- Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi,
mine: У. АПeva jugum , colla prementum Quere fol. 96. Кyrie, eleison. к. Сhriste,
inclina. Р. Ріе, bella réprime, pacem con eleison. Кyrie, eleison.
сёde. х. Сaptivos éripe , demérsos erige. \ Сapitula.
Р. Ріе, bella. x. Donaveniam, praesta gra- Lluminatio salásque nostra, Dбmine,
*iam , pie Dбmine. Reitereturprimusy.Pre, amove a nobis moeróris, 8t ignorantiae
ces scilicét: Alius non est. nodem ; tribue veritatis, 8, scientiae Iumen,
Сapitula, ut in te nostra spes fixa permaneat; 8. omnis
Loriöse, potens, ac misèricors Deus, conyёntus malignāntium, quinos oppugna
érue nos ab insidiis inimici:8, neani- renititur, contabéscat: Sit in petra exaltatio
ma nostra rugientis leónis raptu rapido ra- nostra; ut conroborati perСhristum, in ip
piatur, protectio dextera tuae in nostri cu— so efficiamurcharitate sublimes, in quo adi
stбdiam deputetur: nedum nоn est qui rédi- ficamur fide credёntes.
пmat, illae saevus occidat: aut, si non quisal- Рater noster. А malo nos libera. fol. по.
vum faciat, ille subvertat. Sed tu Leo de Вenedictio,
tribu Juda in ira tuaexйrge ; 8, severitate Ignare, Dбmine, hanc familiam tuam
judicii insidiósi hostis catérvas intérime: nos-12placido vultu respicere, quam cernis
9ue in praecepto, quod mandasti, crédere solemniatuacumgaudiocelebrare. в Аmen.
8 permanёre concéde. Sanctam in sehabeant devotionem, dignйm
Рater noster. А malo nos libera. fol. по. que teneant in tua fide fervórem. В. Аmen.
АdSextam, бmnia dicantur, ut in Sexta, Аb omni adversitate dextera tuaeos defёn
quae dicituгрегtotum annum. de, 8 in tua Ecclésia jügiter immaculatos
Аd Nonam, ut supra. perseverare concéde. R. Аmen. Реr miseri
Аd Vesperos, сбrdiam ipsius.
Iauda Тu illiminans lucérnam meam, D6- Lauda. SuperSionallelaia montem sandum
mine. Dбminus sit semper. R. Et cum. ejus Alleluia P Praedicans praeceptum Dб
Аntiphona, Quam admirabile est nomen mini. Аlleluia, alleluia, alleluia. X. Еgo
tuum, Dбmine, in universa terra. Psalmus8, autem constitutus sum rex ab eo super Sion
Lauda. In lege Dбmini, Alleldia, meditä- montem sanctum eius, P. Praedicans praeсёр
bitur die, ac nocte. Allelüia. Р. Еt fructum tum Dбmini. У. Glória , 8 honor , 8ic,
suum dabit in tёmpore suо. Alleldia, alle- Р. Рraedicans praeceptum.
1üia. у. Еterittamquamlignum, quod plan- Огайо. АverteDбmine inimicosnostros. Re
tatum est secus decirsus aquarum, quod fru- quire intra.
étum suum dabit in tёmpore suo. Р. Еt fru- те r t i а f e r i а.
ctum suum dabit. у. Glória, 8, honor, 8с. - Аd Matutinum,
Р. Еt fructum. Antiphona, Sectindum magnam misericбr
Нуmnus. diam tuam dele Dбmine iniquitates meas,
Нriste salvator бmnium, Рsalmus So, -

Соеlorum sublimis Deus, - Оratio,


Тuam rogamus glбriam, Есündum multitйdinem miseratiónum
Dum prona vбlvitur dies. . tuarum dele Dбmine iniquitates no
I am sol, urgénte vespere, stras: ut quia istae nos aggravant, illae nos
Осcasu suo graditur, érigant; Соr contritum 8, humiliatum ne
Мundum conclidens ténebris, spernas in nobis: sed per ineffabilem poten
Suum observans бrdinem. tiam Trinitatis inhabitet in nobis Spiritus
Sic nos, excelse Dбmine, Sanctus; innovet spiritus rectus; confirmet
Рrecantes tuos famulos spiritusprincipalis; atque unius testimбniisit
Labóre fessos diéi virtus: ut confirmatos nos per Patrem, 8,
Оuiéta nox suscipiet. innovatosperFilium, custoditosnos essegau
Ut non fuscatis mёntibus, deamus per Spiritum Sanctum. К. Аmen.
Пies abscёdat lйminis; Реr misericórdiam tuam.
Бed tuaprotecti gratia - Antiphoпaт. Laetabor & exultabo in te: }
N psat
98 . Fèria tértia
Altissime. Psalmus 9. . guёdine terrae, abundantiam fruménti, vini,
psalam nбminituoОгätio.
8 бlei, * 8, adбrent te tribus:
N toto corde nostro confitébimur nбmini Еsto Dбminus fratrum tuorum, * 8 incur
. tuo Domine, quod inimicum nоstrum vёntur ante te filii matris tuae:
retrбrsum redirefecisti; dum eum potentia Deus autem omnipotens benedicat tibi, * 8.
1itérignea caténa vinxisti; & nos de portis créscere te faciat, atque multiplicet: ut sis
mortis, passionis tuae victoria liberasti. Esto in turmas populorum.
nunc, quesumus, custos redemptorum, qui Еt dettibibenedictiones Abraham,8, semi
prêtium factus especcatorum: esto refägium ni tuo post te:* ut possideas terram pere
pauperum, defensio viduarum, & protedio grinationis tuae.
pupillorum : ut dum singulorum necesнац Аntiphona, Deus omnipotens nomen est ei,
bus singulari favore subvéneris, singula benedicat nobis, 8t créscere nos fāciat in
ri fide a cunctis incessabiliter collauderis. turmas populorum.
В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. Мatutinarium.
I N L А U ID I В U S. В. Маnё exaudies vocem meam, Dбmine.
Аntiphona 2. Тibi derelictus est pauper: Р. Маnё adstabo tibi , & adorabo tе.
pupillotuerisadjutor. Psalmus 9. Divisio. У. Verba mea auribus pércipe Dбmine: in
Оratio. tellige clamórem meum. Р. Маne adstabo.
Vérte Dбmine inimicos nostros re У. Glória, 8, honor, &c. Reiterétur в Ма
trбrsum; ut, dum aspicis, infirmén nё exaudies.
tur; atque ipse adjutorin opportunitatibus in Lauda. Insanctis ejus laudateDбminumА!
tribulatione, opportunitatum nobis gratiam Ieidia, alleldia: in firmaménto virtutis ejus
praesta; 8 tribulationum pondus attenua: ut IaudateDбminum.Аlleldia,allelüia. Рs.15о,
necprospéritas nos révocetad negligentiam, Prophetia. Fili, Наbe fidiciamin Dбmino
necangistia pértrahat ad ruinam:sed mise Quere fol. 95.
ratio tua nos perducat adveniam. В. Аmen. Нуmnus.
Реr misericordiam tuam. - us aetérni liminis
Аntiphona 3. Desiderium pauperum exaudit Сandor inenarrabilis
рбminus. Psalmus 9. Divisio. Venturus diéi judex,
Оratio. Оui mentis occulta vides.
Еsidérium tuórum Dбmine pauperum Тu regnum coelorum tenes,
sic inténde propitius, ut 8 donó— Еt totus in verbotues,
rum coelestium сбрiam nobis tribuas ; 8z Реr Filium cuncta regis
amórem praeteretintium rerum a nobis avér Sancto Spirituifonses.
tas: auris quoquetua nоstrаm ita orationem Тrinum nomen alta vides,
intélligat, ut dum pupillo humilique judi Unum per бmnia potes,
ciumféceris, patérna nobis indulgentia blan Мirйmque per signum Сrucis
aiaris; 8, pro humiliatione praesentium gau Тu rector immensae lucis.
dia retribuas aeternorum. В. Аmen. Реr mi Тu mundi constitutores,
sericбrdiam tuam. Тu sempitérnothrono sedes
В. Аuxiliator meus estu, Dбmine, ne de Judex, exaltoНümilis
relinquas me. Р. Еt ne despicias нle, Deus Venisti pati pro nobis.
Salvator meus. У Legem mihi constitue Тu Sabaoth omnipotens,
рбmine in via tua, 8, dirige me in semita Тu Ноsanna summi cülminis,
recta. Р. Еt ne despicias. У Glória, 8 ho Тibi laus est mirabilis,
nor, 8 с. КeitereturВ. Тu es prima Anastasis.
Аd Canticum. Тu fidei auditores,
Аntiphona. Deus omnipotens nomen est ei, Еt hйmiles tu réspicis,
benedicat nobis, 8, créscere nos faciat in Тibialtum vides thronum,
turmas populorum. Тibi divinus est honor.
Сanticum Genesis. Capitulo 27. 8 28. Сhristдque, aetérno Deo
Сce odor filii mei sicut odor agriple Рatri, cum Sancto Spiritu,
—{ ni, * cui benedixit Dбminus. Inte solvamus mйnera
42et tibi Dбminus de rore coeli, 8 de pin А saeculis in saecula. Аmen.
- Sup
post Оétavam Epiphanix. 99
Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi. Оratio.
Кечuire fol. 96. с} nos Dбmine in generatiōne, 8:
progёnie ; nec cum praesenti volvamur
Сapitula.
saeculo, qui tuojam inhaesimus fundaménto:
Uribus tuis, omnipotens Deus, pérci sed miseriarum nоstrarum consolator exйrge,
pe verba oris nostri ; 8 tuorum dilй— 8 proventu laetitiae moerбres nostros abstér
culo clamorem pie scrutator, intellige : ac } В. Аmen. Реr misericórdiam.
tuae voluntatis scuto ita nos praemuniricon пliphona 3. Сantabo Dбmino Deo meo,
сёde, ut vitiösa suggestio mentis nostrae non Фui bona tribuit mihi: Deus meus, tibipsal
valeat inrépere: sit quoque orandi ad te ju lam. Psalmus 12. Reiterétur Antiphona. -
gis ac fida devбtio, ut contemplatio tua no В. Аbscбnde me in tabernaculotuo, Deus.
Бis tribuātur in matutino. Р. In die malorum meorum libera me.
Рater noster. А malo nos libera. Require У. Еxaudi, Dбmine, vocem meam, qua
fo1. по. clamaviadte: miserère mei, 8, exaudi me.
Lauda. Сonforténtur manus Dбmini in San Р. In die malorum. У. Gloria,8, honor,8с.
êtis ejus Alleldia. Р. Еt ossaeorum velut Reiterétur. В. Dбminus sit semper. В. Еt
herba germinabunt. Alleluia , alleldia. СUПП. - -

y. Plantati in Domo Dбmini, in atriis do Lauda. АПeldia, alleldia. Маgnus Dбminus


mūs Dei nostri. Р. Еt ossa eorum. У. Glбnoster , & magna virtus ejus: Р. Аlleldia.
ria, 8, honor, 8 с. Р. Еt ossaeorum. Dб У. Еt sapientiae ejus non est nimerus. Р. А1
minus sit semper. В. Еt cum. leluia, alleluia. У. Gloria, 8, honor, 8tc.
Аlia Lauda. Сlamor noster ad te pervéniat, Р. АШeldia, alleldia. - -
ПОeus. Аlleldia, alleluia, allelüia. У. Deus, Рreces. Exaudi nos, Deus. Р. Еxaudi. У. Аd
exaudi orationem nostram. Р. Сlamor no te clamantes, Deus. Р. Еxaudi. У. Вone Re
ster. У. Glória, 8, honor, 8 с.Р. Аlleluia, démptor Deus. Р. Еxaudi. У. Сontritos cor
alleluia, allelüia. de, Deus.Р. Еxaudi.Х. Detuiscoelis, Deus.
Вenedictio. Dignare Dбmine, hanc. Quaere Р. Еxaudi.
fol. 97. Еt statim fac Commemorationes, Сapitula.
duas consuevisti facere, scilicet. Аd annun Еspice, 8 exaudi nos, Dбmine Deus
tiandum manё misericórdiam tuam, 8с. noster ; 8 ad placandum tibi conatus
Оratio. Маnё, Dбmine, oratio nostra. Quae nostros adjuva, quos ipse tribuisti: da finem
re fol. 7. бpеris, qui dedisti principium voluntatis:
Lauda de fonte. Fonsiste vitae nobises.АЦе da, ut possimus implere, quae dedisti, ut ve
Idia.Р. Оuia Sanctis tuis circumdatus es. limus incipere. -

Аlleldia.y. Rigans montes de superioribus Рater noster. А malo nos libera. Quaere
tuis : de fructu бperum tuorum satiabitur fol. по. -

terra. Р. Оuia Sanctis tuis. У. Glória, 8 ho Аd Sextam, бmnia dicāntur ut in Sexta,


nor, 8 с. Р. АПeldia, allelaia. фuae dicitur per totum annum.
Аd Тёгtiam. -
Аd Nonam, ut supra.
Рrophetia. Fili, Сustбdi sermбnes. Quaere Аd Vesperos.
fol. 96. Lauda Illuminatio mea, 8, salus mea est
Аntiphona 1. Justus Dбminus 8, justitiam Dбminus. Dбminus sit semper vobiscum.
diléxit : aequitatem vidit vultus ejus. Рsal В. Еt cum. -

ПnUS I О. Аntiphona. In advertendo Dбminus captivi—


Оratio, -

tatem plebis suae, laetétur Jacob , 8. exйltet


Ustuses Dбmine, 8 justitiam diligis, at Israél. Psalmus 13. Dбminus sit semper vo
due aspicis aequitatem: dona nobis ante biscum. В. Еt cum.
бculos tuos tibi placita 8 placitóra perfi— Iauda. Irascimini, 8 nolite peccare. Alle
cere ; 8, semper digna tuae justitiae atque 1üia. Dicite in cordibus vestris , 8 in cubi
aequitatis бpera consummare. В. Аmen. Реr Iibus vestris compungimini. Р. Аlleldia, al
misericбrdiam. - -
leldia, allelüia. Y. Sacrificate sacrificium jus
Аntiphona 2. Тu Dбmine servabis mos: 8. titiae, sperate in Dбmino: multidicunt : Оuis
custбdies nos a generatione in progenie. osténdit nobis bona? Р. Аlleldia. У.Glória,
Рsalmus I I. - 8. honor, 8 с. Р. Аlleluia, alleldia, alleldia.
№2 Нуm
1 ОО Féria quarta
Нуmnis. 8 jugum, quod suave est, ipsa super nos
- Нriste lumen perpétuum, . manus tuae moderatione constitue. В. Аmen.
Аstrorum fulgor siderum Реr misericórdiam tuam.
|Noétem nostram illumina, In nбmine Dбmini.
Сonserva pura péctora. Сommemoratio,ut dictum estinsectindaFéria.
Кullis incédat laqueis, о u а r та f e r i а.
Nullis gravétur hбstibus; Аd Matutinum.
Nec maculentur cбrpora Аntiphona. Dele Dбmine iniquitates meas:
Lascivia persopórem. 8. a peccatis meis munda me. Psalmus so,
Сustбdi corda бmnium, - Оratio.
Fidelitimque maxima Пserère nobis, Dбmine, miserère: ut
Рrotectione, prбpria фui nostram agnбscimus misèriam,
Тua , Сhriste , potentia. tua nos praevéniat misericбrdia: Sit igitur
Ut gratulétur anima, vox confessionis prompta, vénia prбxima;
Vidisse lucem prosperam atque de tua propitiatione sit exauditio ci
Implésse vota débita, to ; ut nostra deleas universa peccata ; 8.
Reddénda tibi, Тrinitas. tribuas virtutem , per quam tua faciamus
Deo Patri sit glбria, praecepta. В. Аmen. Реr misericordiamtuam.
Еjisque soli Filio, Аntiphona т. Аdimple nos laetitia cum vul
Сum Spiritu Paraclito tu tuo : delectationes in dextera tua usque
In sempitérna saecula. Аmen. in finem. Psalmus 15. .

Supplicatio. Оrémus Redemptórem fol. 96. Оratio. Notas fac nobis, Dбmine. Require
} - Сapitula. supra.
Мnipotens Deus, tuam indigni duaesu Аntiphona 2. Еgo clamavi , quia exau
mus glбriam, ac pétimus, ut ad se disti me, Deus: inclina aurem tuam mihi, 8,
dem tuae pietatis nostras preces admittas, exaudi me. Psalmus 16. usque А resistênti }
auxilium peténtibus tribuas, nostrorum бm bus dexterae.
nium peccaminum maculam abstergas, fla -Оratio. : -

géllum remбveas, languёntibus medelam Хaudi nos Deus clamantes ad te D6—


apрдnas, inimicorum impetum frangas; ра— *.
пine ; gressus nostros in tuis semi
cem, securitatem, 8 quiètem tёmporum lar tis pérfice: ut dum legis tuae angustam gra
giaris, 8, quidquid sua illecebratione vice dimur viam , charitatis latitudine portam
rat inimicus, misericбrdia consuéta repara introire mereamur justitiae. В. Аmen. Реr
re digneris in mélius. misericбrdiam tuam.
Рater noster. А malo nos libera. Quaere Аntiphona. 3. Сustбdi me Dбmine, ut pu
fol. по. pillam бculi. Sub umbra alarum custodi
- Вenedictio. me, Dбmine. Рsalmus 16.
Оminus nos sua benedictione locuplé Оratio.
tet,8 regnorum coelestium faciatcohe Ustбdinos, Dбmine, ut pupillam бcu
rédes. В. Аmen. Det nobis praesenti vitae spa Ii, ne innocentiae nostrae lйmina car
tium , 8, propitius attribuat consбrtium ele nális concupiscéntiae turbo corrümpat: prб
ctorum. В. Аmen. Аtque nos ita eripiat sem tege nos sub umbra alarum tuarum , ne
per a malo, ut custбdiat, 8, conservet cle insidiantium capiamur illécebris volupta
ménter in bono. В. Аmen. Реr misericбrdiam. tum: ut qui adjitigratia durante subsistimus,
Lauda. Gloriabйntur in te omnes, dui dili satiari nos cum appartierit tua gloria me
gunt nomen tuum, Dбmine, Alleluia. Р. In reamur. R. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
aetérnum , 8. exultabunt. Аlleluia. Р. Еt in Б. Аdjutor , 8. liberator noster es. Р. Тu
habitabis in eis. Аlleluia, alleluia, alleluia. Dбmine. у Deus in adjutбrium nоstrum in
у. Еt laeténtur in te omnes, qui sperant in tende : ad adjuvandum nos festina. Р. Тu
te. Р. In aetérnum. у. Glória, 8, honor Ра Dбmine. У. Glória, 8, honor, &c. Reiterё—
tri, 8 с. Р. Еt inhabitabis. tur R. Аdjutor.
- Огаtіо. - IN L А U D I В U S.
Оtas fac Dбmine vias vitae : atque - Аd Canticuп.
imple nos delectatione dexterae tuae: Аntiphona. Dбmine, qui dixisti mihi:Rever
te
post Octiyam Epiphante. I ОТ

tere interramtuam,8, in locumnativitatistuae. timбnium tuum fidèle praestet parvulis sa


Сanticum Genesis. Capitulo 32.
pientiam : tuae quoque justitiae corda nos
Еus patris nostri Abraham , & Deus tra laetificent, nec contristent:tuйmque prae
patris nostri Isaac:* Dбmine qui di céptum бculos mёntium nоstrarum illuminet.
xisti mihi: Revértere in terram tuam , 8, in Рater noster. А malo nos libera. Quaerё
1ocum nativitatis tuae, 8, benefaciam tibi: fol. по. - -

Меmor sum cunctis miseratiбnibus, * 8 ve Lauda. Оdor Sandōrum tuórum. P. Sicut


ritati quam explésti servo tuо. odor Libani. Аlleldia, alleldia, alleldia.
In bäculomeo transivi Jordanem istum :* * Plantáti in domo Dбmini, in atriis do
8z nunc cum duabus turmis regrёdior. mas Dei nostri. P. Sicut odor. У Glória, 8:
rue me de manu fratris mei Esati, quia honor Patri, &с. Р. Аlleldia, allelia, al
valdё eum timeo: "ne fortё véniens percй lelüia. -

tiat matrem cum filiis. Alia Lauda. Sanctuses, Dбmine, 8 in San


I u enim locutus es ut bene mihi faceres, * 8is habitas. Аllelüia. Р. Еt cum Sanctisti
8z dilatares semen meum sicut arёnam, quae bi semper laus. Аlleluia, alleldia, alleldia.
prae multitidine numerari non potest. У Quoniam magnus Dбminus, & lauda
С 1ória, 8, honor Patri, 8 с. bilis. Р. Еt cum Sanctis. x. Glória, 8 ho
Аd Matutinarium. nor, &с. Р. Аlleldia, allelia, alleldia.
Аntiphona, Praeceptum Dбmini lácidum, Вenedictio. Dбminus nos sua benedictione.
Р. Illiminans бculos. У. Тimor Dбminisan Quere fol, поо. -

étus, permanet in saeculum saeculi. Р. Пlti Laudaad onem Rigans montes de supe
minans бculos x. Glória, 8, honor. Г. Пlй riбribus tuis Alleluia. P. De fructu tuo re
minans бculos. plébitur terra. Аlleluia , alleldia, alle
Lauda. In sanctis } laudate Dбminum:
Idia. У Quбniam percüssit petram, 8 Нu
Аlleldia, alleldia. In firmaménto virtti хéruntaquae. Р. De fructu. У Glória,8 ho
tis ejus. Аlleldia. Psalmys 15о. nor, &с. Р. Аlleldia, alleldia, alleldia.
* .

Рrophetla Fili, Наhe fidiciam. fol. 95. Нicficial Сommemorationes, ut in fol. 94.
- Нуmnus. In nбmine Dбmini nostri Jesu Christiper
Еus Pater ingénite ficiamus cum pace. В. Deo gratias. .
Еt Fili unigénite, Аd Тértian.
Оuos Trinitatis initas Prophetia. Fili , Сustбdi sermбnes meos.
Sancto connectit Spiritui. Quaere fol. 96. . -

Тe frustra nullus invocat; Antiphona Virtus mea, Dбmine, diligam


Nec cassis umquam vбcibus tefirmaméntum meum. Psalmus 7. isчu Еt
Аmator tui lйminis - . retribuit mihi Dominus. }

Аd coelum vultus érigit. Огайо. * :

Еt tu suspirantem, Deus,
Vel vota supplicantium,
| Еfügium nоstrum, Dбmine, in tuum
semper collocemus arbitrium: ut nec
Vel corda confiténtium, scбрulis alidamur , nec tumёntium munda
Semper benignus aspice. norum fidétibus ; sed in cunctis advér
Nos lucis ortus admonet, sis, dexterae tuae fortitidine protegi me
Grates deférre débitas; reamur ; disciplina tua doceamur ; do
Тibique laudes dicere, drina tua dirigamur ; 8 incrementis spi—
* Оuod nox obscura praeterit. ritualibus dilatёmur : Famulatum fidei ti
Diem precamur bonum; bi Dбmino impendamus : ut a te gloriae
Ut nostros, Salvator, actus coronam in remuneratione percipere me
Sinceritate perpeti reamur. В. Аmen. Реr misericordiam.
Pius benignё instruas. . Аntiphona 2. Laudans invocabo Dбminum:
Тео Раtri sit glória, 8:c. 8. ab inimicis meis salvus ero. Psalmus 12.
Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi. Еt retribuit, usque Deus, qui praecinxit. :
ouere fol.96. - . Огайо. -

Сapitula. . Оmine firmaméntum nоstrum 8, refi


т Еxtua indeficiens ac irreprehensibi gium nоstrum, detentatione nos éripe:
1is convértat animas nostras : 8 tes фа protectionem sahitis tuae; 8 déxtera tua
ПОS
1 О2 - Fèria quinta
nossiscipe ; 8 disciplina tua nos édoce, 8 Нуmnus.
immaculatamviam nоstrаm, vitamque consti Пësto nostris précibus,
tue:8, quiatu Sanctus in Sanctises; mos quo Аděsto jam propitius
ue tibi collationesanctitatisassocia.Respon О Сhriste! mundi gloria
eat Сhorus. Аmen. Реr misericordiamtuam. Fuso lämine irrigua.
Аntiphona 3. Оuis Deus praeter Deum nos Те vespertina oratio,
trum 2 aut quis Deus praeter Dominum? Те matutina сбncinit;
Рsalm. 17. Reiterétur Antiphona. Quis Deus. Тibi indefèssé personet
Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum. Нуmnus cum dulci carmine.
В. Аudiam, Domine, vocem laudis tuae. Тео Раiri sit glória, 8:c.
Р. Еtenarremuniversa mirabiliatua. У. Dб Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi.
mine, diléxi decorem domus tuae, 8 lo Quaere fol. 96.
cum habitationis gloriae tuae. Р. Еt enarrem. Сapitula.
x. Glória, 8, honor, 8 с. Reiterétuг В. D vespertinum , Dбmine, veniéntes
Lauda. АШeldia, alleluia. Salvosnos facDб occasum , te Dбminum postulamus
mine Deus noster. Alleluia, alleluia. У. Еt aetérnum ; ut tenebrósi бpеris culpas a nobis
сбngrega nos de géntibus. Р. АПelniа alle jibeas ablui: iniquitatem non meditёmur in
1üia. У. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Аlleldia. sensibus nostris, neque mentes nostrae ener
alleluia. *
vёntur inlisae; sed cingulo castitatis constri—
Рreces. Аvérte iram tuam a nobis. Р. Еt mi ctae matutino in tempore corde 8 corpore pu
serère. У. Аdsit potentia tua, Dбmine. Р. Еt ro mereamur servire.
miserère. У. Вёnedic hereditatituae, Domine. Рater noster. А malo nos libera. Quaere
Р. Еt miserère. У. Сoncéde pacem Еcclé— fol. по.
siaetuae. Р. Еt miserère. У. Delicia dele, vé Вenedictio.
niam concéde Dбmine. Р. Еt miserere. Rei Оncédat nobis Dбminus praemium sin
terétur. Аyérte Dбmine. cerissimae charitatis; ut cum бmnibus
Supplicatio. Оremus Redemptórem fol. 96. semper in pace vivamus. В. Аmen. Inimic6
Кyrie, eleison. В.Сhriste , eleison. Ку rum бmnium superémus insidias, 8t praesen
rie, eleison. tem vitam sine crimine peragamus. В. Аmen.
Сapitula. Simus 8 a reatu conscientiae liberi : ut ni—
rtitudo nostra Dбmine dona nobis, di hil metuamus jüdici pöst futtiro. В. Аmen.
4 lectionem tui nбminis perpetim possi— Реr misericбrdiam tuam, 8 с.
dere: dignare esse nostra contra adversan Lauda. Сonfitebor Dбmino, Alleldia. Sectin
tes virtus; firmaméntum contra impugnan dum justitiam ejus. Аlleluia. Р. Еt psallam.
tes; liberator contra captivantes: ut tuis ex Аlleluia. У. Laetabor 8, exultabo in te: 8;
toto defensaculis circumcincti, sic adversa psallam nбmini tuo Altissime. Р. Еt psalam.
mundi mens nostra non métuat, ut & blanda У. Glória,8, honor Patri,8gс. Р. Еtpsallam.
nоn requirat : tuaque semper gratia contenta, Оratio Imple omnes petitiones nostras. Quae
munéribus gaudeat. "re infra in Маtutinis de féria guinta sequёп
Рater noster. А malo nos libera. fol. по. ti. Сommemorationes ut supra in sectinda
Аd Sextam, бmnia dicantur ut in Sexta, fèria. Quaere fol. 94.
quae dicitur per totum annum. f e r i а о u inта.
Аd Nonam, ut supra. Аd Мatutinum.
Аd Vesperos. Аntiphona. In nбmine Dбmini nostri Jesu
Lauda. Věspere, manё, 8, meridie te lauda Сhristi lumen cum pace. R. Deo gratias.
mus Dбmine. Dominus sit semper vobiscum. Dominus sit semper vobiscum. R. Еt cum.
Н. Еt cum spiritu tuо. -
Аntiphona. Iniquitates meas tu dele, Deus
Аntiphona I. Dбmine quis habitabit in ta meus. Рsalmus So.
bernaculotuo?aut quis requiescet in mon Оratio.
te sanctotuo? Рsalmus 14. Dominus sit sem Gnoscéntibus nobis iniquitates nostras:
per vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо. -
8 propriatibi Dбminopandentes pia
Аntiphona 2. Justus Dominus. Аlleldia. cula, ejulantes lachrymis, pectore verbera
Р. Justitiam diléxit. Аlleluia , alleldia. to stipplices oramus : ut avertas a nostris
x. Gloria,8 honor, &с. Р.Аlleluia, alleluia. sceléribus faciem tuam ; 8 deleas, quae géssi
1пuis
postoclivan Epiphanic. 1o3
пus, cunda peccata: Crea itaque Deus in famulörum tuórum, *guibus juristi per te
согde nostro, quodames; 8, propitiatione metipsum:
sбlita dimitte, quododis: acsite crebroad мe respicias duritiam pбрuli huius, * 8: im
irascendum nоstra iniqua exasperant vitia; pietates 8, peccata eorum:
tua te nobis placabilem reddat indulgentia INe dicant in cбrdibus suisinhabitantes ter
copiosa. в. Аmen. Реr misericórdiam tuam ram, *unde nos eduxisti,
Deus noster, 8 с. 1)ісёntes: Еo quod non pбtuit introdácere
Аntiphona r. Delida qui solus intelligis; а illos Deus in terram, * quam dixerateis; 8z
ресcatis nostris munda nos, Domine. Psal cum odisset, necare ejécit eos in eremo:
кnus 18. Еt hic populus tuus, & operatio tua, * quos
Огайо. eduxisti de terra AEgypti in virtute tua ma
Воссültis nostris munda nos Dбmine gna, 8 brachio tuo exténto.
- purgando conscientiam, quae intérnis Glória, 8, honor Patri, 8 с.
ac prбpriis inficitur maculis: abaliénis quo Аd Matutinarium.
caue parce servistuis, ut ea indulgeas, quae Аntiphona. In tuo Deus limine Р. Vidébi
vel malorum exemplis addiscimus, vel pra mus Iumen. у. Оsténde misericбrdiam tuam
vis inlectipersuasionibusperpetramus: ut qui scientibuste; 8 justitiam tuam iis, qui recto
te proprium agnoscimus Dominum, nequa sunt cordе. Р. Vidébimus lumen. у. Glória,
quam peccatorum sentiamus ultérius domina 8. honor Patri, 8 Filio,8ic. ReiteréturАп
tum. Н. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. tiphona. In tuo Deus.
Antiphona 2. Exaudi nos in die, qua invo 1.auda Laudate Dбminum in sandis ejus,
camuste, DбmineDeus noster. Psalmusго. Аlleluia, alleldia, alleldia: laudate eum in
Оratio. firmaménto virtutiseius.Allelüia. Psalm. I so.
Н Мple Dбmine omnes petitiбnes nostras;
ac mitte nobis auxilium de sancto: me
Prophetia. Fili , Наbe fidüciam. Require
fol. 95.
mor esto omnis sacrificii nostri, quod Нуmnus.
tibi non solum oblatione, sed étiam ora N matutinis stirgimus
tiōne atdue afflictione dicamus: ut nos tibi Reddéntes laudes débitas
hйmiles semper facias, 8, contritos atténdas. Deo, Jestique Dбmino
в. Аmen. Реr misericórdiam tuam. In unitatem glбriae.
Аntiphona 3. Сantabimus 8, psallémus vir Sanctorum choropsallimus,
tites tuas, Dбmine. Psalmus2o. Сervices nostras flectimus,
Огайо. Еt génua prostérnimus,
Оmine, quinos praevenire dignatus es Рессаta nostra pandimus.
gratia redemptionis, praeveniitem in Оrёmus Deum jügiter,
benedictione dulcédinis : 8 qui vitam tem Vincamus in bono malum,
poralem cunctis mortalibus tribuis, vitam Сum fruêtu poeniténtiae
рёnitus aeternam nobis бmnibus largiaris. Votum perёnne réddere.
в. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. Сhristum rogemus, 8t Patrem,
в Аdjutбrium nоstrum P. In nбmine Dб Сhristi Patrisque Spiritum;
mini. У. Laqueus contritus est, 8, nos libe Ut det nobis auxilium,
rati sumus. Р. In nбmine Dбmini. У. Glб Еt repellat hostem invidum.
ria, 8, honor Patri, 8ic. Reicrétur 8, Аd Deo Patrisit glória, 8:c.
jutorium. - Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi.
Аd Canticum. Require fol. 96.
Аntiphona. Ne extérmines plebem tuam Dб Сapitula.
mine, 8 hereditatem, quam liberasti. Еus, cujus arbitrio сбndita sunt бm
Сanticum Deuteronбmii. Сapitul09. nia, veritatesubsistunt manentia, сое
Оmine Dбmine rex deórum coelorum,* lum continétur 8 terra ; misericordiam
ne extérmines pбрulum tuum, tuam rogamus, coram бculis nostris praeten
Еt hereditatem tuam, quam liberastideter de, ne a summo bono tumore deficiamursu
ra AEgypti, * in virtute tua magna, & bra pérbiae: semper humilitatisgraduad coelum
chio tuo excelso. mereamur conscendere: 8, quia tu fons es
Сommemorare Abraham, Isaac, 8 Jacob vitae fluens, ex te hauriamus quod fide siti
пus,
1o4. Fèria quinta post Octavam Epiphanie,
mus, 8tin tuo limine limine scienie lucea vierimus, si vultüstui in nosaspéétum con
mus, acjustitiae fructum sempiterna in exal verteris , 8: hilariter nostris te animabus
tatione metamus. conjūnxeris: ut quia in te speravěrunt patres
Рater noster. А malo nos libera. Require nostri, 8 salvi facti sunt, nos hereditariae
fo1. ПО. faceōrum spei succèdere; 8, parilitate ho
Iauda. In Sanctis tuis, Dбmine, omnes di rum, aternaque cum eis exultatione gaude
camus: Glória, 8, honor. Р. Ubisunt repб re. В. Аmen. Реr misericórdiamtuam.
sitae Sanctorum reliquiae Alleluia, alleluia, Апliphona 3. In médio Ecclesiae laudabote,
alleldia. У. Ехultabunt in gloria: 8 laeta Dбmine. Psalmщs 2т. Еt reitereturв. Аdiu
bйntur in cubilibus suis. Р. Ubi sunt repб va me Dбmine Deus meus: Р. Еtsalvumme
site.x. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Ubi sunt facintua misericбrdia. у. Inclina ad meau
repositae. rem tuam , accelera ut eripias me. Р. Еt
Аfia Lauda. Vox laetitiae, 8, salutis Alle salvum me fac. У. Glória, 8, honor, 8с.
1dia Р. In tabernaculis justörum. Аlleluia, Reiterétur R,
alleldia. У. Déxtera Dбmini fecit virtútem, Паца. АПeldia, alleldia, alleldia, alleldia,
déxtera Dбmini exaltavit me. Р. In taberna alleluia. Р. Сantabo Dбmino in vita mea
culis. x. Glória, 8, honor Patri, 8с. Р. In Аlleluia , alleluia: У. Рsallam Deo meo
tabernaculis. duamdit ero. Р. Аlleldia, alleldia, alle
Вenedictio. Сoncédat nobis Dбminus. Кс lüia. Y. Glória, 8, honor Patri, &с. Р. Сan
quire fol. 1 О2. tabo Dбmino.
In nбmine Dбmini. Preces. Dбmine Jesu Christe, exaudi nos
Lauda de Fonte. Маgnusest Dбminus super Dбmine. У Вellis imminёntibus éripe nos
omnes gentes. Allelia. P. Sitienti populo Dбmine. У. Сustбdiis Angélicis defendenos
Dбmine. У. Delictorum vinculisabsolvenos
demonstravit fontes. Alleldia, alleldia, alle
Idia. У. Оuбniam percüssit petram, & fiu Domine. Reiteretur Dбmine Jesu Christe,
хérunt aquae, 8 torrentes inundaverunt: exaudinos Dбmine. Кyrie, eleison. 5, Сhri
Р. Sitiéntipбрulo. У Glória, 8, honor, 8 с. ste, eleison. Кyrie, eleison.
Р. Sitiéntipбрulo. Сapitula,
Prophetia. Fili, Сustбdi sermбnes meos. D defensiónem nоstrаm Dбmine Deus
Require fol. 96. noster dignanter réspice;ёripe a fra
Аntiphona т. Deus Deus noster réspice mos:mea animas nostras: 8, ne doctrina pasca
nоnnos derelinquassperantes inte Psalmus mur letali, nos tutamine rege; similque de
ат. usque TuautemDomine, neelongaberis. ore leónis, rapere nos cupientis, libera: 8;
Оratio. ab oblatrantis perfidia canis, pervigilicon
Нriste, qui de patibuload Patrem, ut tditu, sollicita nos prбtege cura.
Рater noster.
duid tedereliquerit, adclamasti; qui
Сruce tua hбminem peccato perditum rede Аd Sextam, бmnia dicantur ut in Sexta,
misti ; illimque peccati auctorem aetérnis quae dicitur per totum annum.
arstrum ignibustradidisti: postulamus san Аd Nonam, ut supra.
étam clementiam tuam, ut nos, Qui inte cré Аd Vesperos de Infirmis,
dimus, numquam derelinquas; nec confidén Lauda. Dбminus illuminatio mea, 8, salus
tiam nostram a tua Deitate repellas:sed per mea, duem timёbo?
diem clamórem nostrum stiscipe, 8 in nocte Dбminus sit semper vobiscum. К. Еtcum.
placito tibi famulatu servire concede: sem Бого. SanaDбmine omneslanguбresnostros,
pérque corda nostrainamórem tuiflagrantia Аlleluia. Rёdime de intéritu vitam nostram,
spirituali succènde; 8. gratiam tuam, quam Аlleldia, alleldia. -

ресcando amisimus, convertendo restitue. Dбminus sitsemper vobiscum. 5. Еtcum,


г. Аmen. Реr misericórdiam tuam. Апjphona, ChristeDбmine, quies médicus
Antiphona 2. Аd defensionemnostramDeus salutaris, i. Тribue languidissubsidium me
dicinae coelestis X. ОDбmine salvosnosfac!
noster respice.Psalmusa".
Оratio. ОDбmine! beneprosperare. Р. Тribue lan
| Еspice in nos Dбmine Deus noster; guidis. У. Glória, 8, honor, &с. Р. Тribue.
nec averténdo faciem tuam a nobis, Dбminus sit semper vobiscum. Б. Еt cum.
nos aliquatents derelinquas:verё enim sal— Гаича . Salvosnosfäciat dextera tua. Al
Пе
Fèria sextapost Обtayam Бpiphante. 1o5
Ieidia. Р. Еxaudi nos Dбmine Deus noster. omnipotens Deus. Кyrie, eleison. В., Сhriste,
Аlleldia, alleldia. У Ut confiteamur nбmi eleison. Кyrie, eleison.
ni sancto tuо: 8 gloriemur in laude tua. Сapitula,
Г. Еxaudi nos. У Glória, 8, honor, &с. Recamur Dбmine, ut nos in ira tuanon
*. Exaudi nos. arguas ; 8 furorem tuum in nos desae
Alia Lauda, Salvos nos fac Dбmine Deus vire non sinas:sed placidus corréctor tolle
noster: Allelia. Р. Еt сбngrega nos de na рессändi usum i ne nos arguendo dirius,
tiбnibus. Alleldia, allelüia. У. Ut confitea propellat ad nihilum. Мiserere ergo infirmi
mur nбmini sanctotuo: 8. gloriemur in lau tāti nostrae: 8, famulorum tuorum бmnium fi
de ша. Р. Еt сбngrega. У Glória, 8 ho delium infirmorum tuam impérti medёlam:
nor, &с. Р. Аllelia, alleldia. 8 quos cernis prбprio turbari peccato, quié
Нуmnus. ".
tos deputa, misericórditer indulgéndo.
* Нriste coelestis medicina Patris, Рater noster. А malo nos libera. fol. по.
Verus humanae médicus saltitis Вenedictio.
Рrбvidae plebis précibus potenter Мnipotens Dбminus , gui fidelissi
Рande favorem. mos famulos suos omnes fidèles in
Еn ob infirmostibi supplicamus, firmos corporali сбrripit vilnere , ipse il
Оuos nocens pestis valittido cassat; Ios , & nos a cбrporis mentisque aegritudi
Ut pius morbum releves jacentum, nibus expiet. В Аmen. Quique nostram in
Оuo duatitintur. se suscepit infirmitatem , ipse nobis , 8.
Сui potestate manifestus extans, iШis tribuat tolerantiae sine fine mercedem.
Мох Регi socrum fёbribusjacéntem, В Аmen. Sic omnes in commūni ejus pie
Réguli prolem, puerйmque salvans tas foveat; ut nec corrupta nostra salus de
Сenturionis. saeviat, nec desperationi infirmitas illata suc
Ferto languёnti pбрulo vigдrem; сбmbat. В. Аmen. Реr misericórdiam. -

Еfflue largam populis saltitem; Lauda, Salvos nos fac Dбmine Deus noster:
Рristinis more sólito reformans Аlleldia. В Ut confiteamur nбmini sancto
Viribus aegros. * . шо. Alleldia. Р. Мепёnto nostri, Dбmine,
Сбrporum morbos animaeque sana; ; in beneplacito pбрulitui: visita nos in salu
Vilnerum causis adhibe medelam: tari tuo, F. Ut confiteamur. У Glória, 8,
Ne sine fructu cruciatus urat honor, &с. Р. Ut confiteamur.
Сбrpora nоstrа. Огайо. Оmnipotens sempiterne Deus Que
Оmnis impйlsus pénitis recedat; reinfra.
Оmnis inctirsus crucians liquéscat; F ER IА S Е Х Т А.
Viror optatae foveat salutis - Аd Мatutinum,
Меmbra dolentis. Аntiphona, Ne proficias nos Dбmine a facie
Jam Deus nostri miserere fietas, tua: 8, Spiritum Sanctum tuum ne äuferas a
Рro quibus te nunc pétimus medéri; nobis. Рsalmus 5о.
Ut tuam omnis récubans medelam Оratio,
Séntiat aeger; Е projicias nos Dбmine a facietua;
Guoperillata mala dum terйntur, necauferas misericordiam tuam a no
Еruditorum nйmero decori bis: ut duos reatus facinoris tenet obnбxios,
Сбmpotes intrent, sociante fructu, miserationis tuae clementia faciat absoltitos.
Regna polorum. В. Аmen. Реr misericordiam tuam.
Glóriam psalat chorus, & resultet, Antiphona . Salvator noster salva nos in
Glóriam dicat, canat, 8 revolvat; dilegiónetua, Р. Еt indulgentia tua libera
Nбmini Trino, Deitāti soli nos. У. Аd televamus бculos nostros, qui
Sidera clament. Аmen. habitas in coelis. Р. Еt indulgentia. 3. Glб
Supplicatio. ria, 8, honor, &с. Р. Еt indulgentia.
Rémus Redemptórem mundi Dбminum Оritio,
nostrum Jesum Christum cum omni nipotens sempitérne Deus inclina äu
supplicatione rogémus; ut vulnera famulo rem tuam supplicationibus nostris, 8t
rum suorum бmnium fidélium infirmōrum famulis tuis бmnibus fidélibus infirmis ad
propitius curare dignetur. В. Рraesta aeterne versa corporis valettidine laborantibus coe
О 1ё
поб Fèria sextapost Octavam Epiphantх.
1éstis grätiae medicinam concéde. В. Аmen. camus». Glória, 8, honor, 8іс. Р. Ut cog
Реr misericordiam. ПОSСаППUS, - -

Antiphona 2. Оsténde nobis Dбmine miseri Lauda. Laudate Dбminum omnes Gentes:
сбrdiam tuam: Р. Еt salutare tuum da nobis. Аlleluia, allelüia. Р. Еt collaudate eum om
у. Ut confiteamur nбmini sanctotuo; 8 glo nes pбрuli. 3. Оuбniam confirmata est super
riémur in laude tua. Р. Еt salutare, y. Glб nos misericбrdia ejus : 8 véritas Dбmini
ria, 8, honor, 8 с. Р. Еt salutare. manet in aetérnum. Р. Еt collaudate eum.
Оratio, x. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Еt collaudate
Еus, qui confiténtium tibicorda purifi guпп.

cas,8, accusantem conscientiamabom 1.ectiolibriНieremiae Prophète Capitula 29.


ni vinculo iniquitatis absolvis: da indulgen в. Deo gratias.
tiam famulis,8 coelestis gratiae sinceram me
aicinam eorum tribue corpбribus. В. Аmen.
н"; dicit Dбminus: Ессе ego visitabo
vos: 8, suscitabo super vos verbum
Реr misericordiam. meum bonum, ut reducam vos ad locum
Antiphona 3. Сonvértere, Dбmine, 8 éripe istum. Еgoenim scio cogitationes, quasc6—
animas nostras: Р. Еt salvos nos fac propter gito super vos, ait Dбminus, cogitationes
misericórdiam tuam. Оuia non est in morte, pacis, & non afflictionis, ut dem vobis fi
dui memorsit tui. У. Dбmine, ne in furore dem , saltitem, 8, patientiam. Еt invocabi
tuo arguas nos, neque in ira tua corripias tis me, 8 timёbitis: orabitis me, 8 ego
nos. Р. Еt salvos. У. Glória, 8, honor, &с. exaudiam vos. Quaeretis me, 8, inveniétis:
Р. Еt salvos nos. cum quaesièritis me in toto corde vestro. Еt
Огайо. inveniar a vobis, ait Dбminus omnipotens.
Děsto, quaesumus, Dбmine supplici В. Аmen.
bus nostris : 8 quibus, austeritatem Нуmnus, Сhriste coelestis.
juste correctionis infigis, propitius adhi Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi.
beauxilium misericordissimae consolationis. Require fol. Io8.
В. Аmen. Реr misericбrdiam. -
Сapitula.
В. Virtus nostra, Dбmine, esto firmamén Еspice Dбmine super famulos tuosom
tum infirmis. Р. Еsto refйgium , 8. liberator | nes fidéles aegrбtos tui nбminis invo
орpréssis. У. Еsto brachium nоstrum in ma— catione gaudéntes:tribue eis medicinam coe
nё, 8, salus nostra in tёmpore tribulationis. 1ёstem; tutelam mentis infünde, 8, ab omni
Р. Еsto refägium. У. Glória, 8, honor, 8 с. infirmitate, 8 languóre eos liberare dignare.
Reiterétur в Еgo occidam , & vivere fä— Рater noster. А malo nos libera.Require
ciam: perctitiam, & ego sanabo. fo1. ло.
Сanticum Deuteronбmii. Сapitulo 32. Lauda. Salvos nos fac.
Idit enim eos fatigatos,* 8. defectos in Вenedictio. Оmnipotens Dбminus. Require
obductione, & dissolйtos. fol. 1o5. -

Еt dixit : Ubi sunt dii tui Israel, * in qui Реr Horas diei, ut in älio tёmpore; ex
bus confidébas in ipsis? cépto quod ad Tertiam dicantur haec бmnia,
ре quorum adipe sacrificiorum edebatis, * quae sequйntuг.
8 bibebatis vinum libationum eorum: -
Prophetia, Fili, Сustбdisermбnes meos. Re
Exйrgant nunc, 8, adjuvent vos, " & fiant quire fol. 96.
vobis protectбres. Аntiphona т. Dбminus virtutum ipse est
Vidéte, vidéte quбniam ego sum Dбmi rex glбriae. Psalmus 23.
nus, * 8. non estalius praeter me: Огаціо.
Еgosum, qui occidam, & viverefáciam:" Оmine fortis 8, potens, Dбmine virtй
perclitiam, 8 ego sanabo. . tum, ipse es rex gloriae: ab omni pec
Glória, 8, honor Patri, 8 с. Кeiterétur An cato cor nostrum munda, 8, manus nostras
tiphona, -
innбxias serva; 8 animas nostras a vanitate
Мatutinarium. dissocia: ut in locosancto tuo stare, 8 a te
Antiphona, Illimina,Dбmine, vultum tuum Dбmino Deo nostro benedictionem merea
super nos, 8 miserere nobis. Р. Ut cognos mur percipere. В. Аmen. Реr misericбrdiam
camus in terra viam tuam. У. Deus miserea tuam. Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt
ur nоstri , & benedicat nos. P. Ut cognos СUПП. -
Sibbato postodiyam Epiphanic, то?
Antiphona 2. Аd te Dбmine levavianimam Р. Еtegrédereinchoropsalléntium.У. Веä
meam, Deus meus.Psalmns:24 ta es regina, quae prospicis quasi lumеп.
Оratio. - Р. Еtegrédere in choro. i
. А D te Dбmine formam animae nostrae, Оratio.
spei adminiculo erigéntes, precamur; Пrgo Israel, quae titique mater Vidéntis
sic eam desidériis spiritualibus imbuas, ut intelligeris : adorna tympana tua, id
carnalitér conversari desistat: ne inimici de
est membra Ecclesiae tuae; ut te habeamus
rideant promittendo terrena, sed specialis patronam in saeculo, quam beatam reginam
gratia pértrahat ad supérna Тu itaque Deus credimus permanёre in futuro: ut prospicién
omnipotens id sapere concede, ut veritati tes te lumen credulitatis nostrae sine ddbio
рбtius quam mendatio ambiat inhaerère ; sic esse, te interpellante , favorem beatitidinis
1fbeat humilitati insistere, ut per id & mor mereamurfirmissimae obtinére.5. Аmen. Per
bum supérbiae caveat , 8 tuorum praemia misericбгdiam.
bonorum cum Sanctis participare stiescat. Sono Dбminus Deus coeli benedicat tibi,
В. Аmen. Реr misericordiam tuam. honórem regni dabit in manu tua. Р. Еtado
Аntiphona 3. Vide humilitatem meam, Dб rabunt coram te filii multarum Géntium. А1
mine, vide labórem meum : 8 dimitte pec Ieidia.У. Аudi, filia, quia exaltata es, 8t
cata mea. Psalmus 24. facies fulget in templo Dei : sol justitiae
в Аd adjuvandum nos festina, Dбmine: ad in ingressu tuo orietur. Р. Аlleldia. Dбmi
liberandum nos. Р. Ne tardaveris. У. Deus nus sit semper vobiscum. В. Еt cum.
in nбmine tuo salvos nos fac: 8 in virtute Аntiphona. Веnedicta tu a Deo Altissimo,
tua libera nos. Р. Ne tardaveris. У. Glória, prae бmnibus mulièribus. Р. Рropter hoc non
8. honor, 8 с. Reiteretur. В. discёdet laus tua ab ore hбminum usque in
Iauda. АШeldia, alleldia, alleluia, alleliia, saeculum. У. Веātam me dicent omnes gene
alleldia, alleldia. Laustibi, laus tibi, laus ratiбnes. Оuia ancillam himilem respéxit me
tibi, laus tibi, Jesu Christe. У. Glória, 8, Deus. Р. Рropter hoc.x. Glória, 8, honor,
honor Patri, 8 Filio cum Sancto Spiritu per 8.с. Р. Рropter. Dбminus sit semper. В. Еt
cuncta saecula. Аmen. Р. АЦeldia, alleldia. Сum. ..
Рreces. Non est alius. Р. Nisi tu Deus. Lauda. Аlleldia. Gaude, filia Sion: laetare,
У. Оui orariposcit. Р. Nisitu Deus. У Оui 8 extilta in omni corde, filia Нierusalem.
miseréri poscit. Р. Nisi. У. Qui contritos sa Р. Ошбniam abstulit inimicos tuos rex Israél
net. Р. Nisi. У. Оuіinfirmos visitet. Р. Nisi. Dбminus. АШelüia. У. Lauda Нiertisalem
У. Оui captivos liberet. Р. Nisi. Reiteretur. Dбminum : 8 collauda Deum tuum Sion.
Non estalius. Р. Оuбniam abstulit, y. Glória, 8, honor,
- Сapitula- 8 с. Р. Quoniam. :
А" te Dбmine levantes animas nostras Нуmnus. ".
precamur, ut eas spirituali sustбllas
desidério, quae carnali saepius demergйntur
О Decus sacrum Virginum,
Оuem Virgo vehit Unicum, c?
voto, dona humilitatem, quam ipse videas, Еt virgines Almificum
8 perfice fructuдsum Iabórem, ut peccata di . Sequintur sanctae Dбminae.
mittas: simplicitas 8 aequitas nostris inhae С ui plaustrum domicilium.
reant animis; dolus 8: injustitia procul rece Faxisti jam virgineum, , и

dant a nobis. Ошо cum cineis, virginum


Рater noster. А malo nos libera. fol. по. Сluit caput praecipuum.
Аd Sextam, бmnia dicantur, ut in Sexta, Нос templum jam terrigenum
auae dicitur per totum annum. - INumen cudit coelicolum,
Аd Nonam ut supra. А quo redemptum saeculum
SАВВАТО SANСТАЕ МАRIAE, Еxtat , 8. omnis tartarus.
Sciendum est, quod бmnibus Sabbatis per Qui sic suscepit Virginem,
totum annum (praeter si non occurrerit festum Рoli terraeque Reginam;
novem fectionum) semper facimus officium Еt Angelörum compotem
В. М. V. modo sequenti: Incipiéndum est Fecit in arcem sublimem.
Аd Vesperos. Illic Virgo sanctissima,
Iauda. Virgo Israel, ornare tympanis tuis, Nostra defer precamina,
О2 Quд
по8 Sabbato post octivam Epiphante.
Оuó tu tranästi glбria In nбmine Dбmini.
Сommemorationis inclyta. Аd Matutinum,
Реr tuum Unigénitum, Antiphona, Labia mea, Dбmine, apéries:
Оuem genuisti Dбminum, 8 os meum annuntiabit laudem tuam Psal
Соеli petamus gremium mus So. - -

Diu per omne saeculum. Аmen. Оratio.


Supplicatio. Хültent in te, Dбmine, labia nоstrа
гRémus Redemptórem mundi Dбminum praecónio veritatis ad collaudandam
о} Jesum Christum, cum omni Veram commemorationem illibatae Mariae
supplicatione rogemus: ut nos gratiaipsius, genitricis: 8 quae de terris potentialitér mё—
8 per intercessionem Sanctae Mariae Virginis ruit supernis sedibus divinitus attбlli, merea
genitricis suae nobis saltitem animae, 8 сбr mur obejus favórem ab бmnibus hic ресса
poris propitius tribiere dignetur. к. Praesta tis érui, & illic beatorum fulgéntibus cho
aetérne omnipotens Deus. Кyrie, eleison. ris misericórditer indici. В. Аmen. Per mi
г., Сhriste, eleison. Кyrie, eleison. sericordiam tuam Deus noster.
Сapitula. Antiphona т. Аve Маria, gratia plena:Dб
* Лrgo Christigénitrix, 8thumanigéneris minus tecum. Р. Веata tu inter mulieres, 8t
У reparatrix,implorantium preces auri benedictus fructus ventris tui, y. Diffüsa est
busoffer divinis: uttuogaudeamus múneredi gratia in labiis tuis: proptèrea benedixitte
gni, intercéssu tuo peccaminum apud Deum Deus in aeternum. Р. Веāta tu inter mulieres.
obtinéreremissionem, cujus sexus absque pu x. Glória, 8, honor Patri, &с. Р. Веatatu
dóris corruptiōne бmnium genuit Salvatorem. inter mulieres.
Рater noster. Liberati a malo. Quaere Оratio. -

fol. 2. -

4 (Ratiam plenam habérete crédimus, д. С


; Вenedictio. т Virgo Christi genitrix, 8, humani
Оminus Jesus Christus , фui olim ex generis reparatrix gloriosa Маrіа; quaetan
Virgine dignatus est nasci, suae nos ta nobis gaudia pariéndo contulisti, ut fru
Genitricisintercessione sanctificet. В. Аmen. ctus ventris tui, qui est Сhristus filius Deia
Оuique matrem servavit a corruptelae conta dominio in nossaeviéntiseriperetinimici, 8:
gio, sinum nоstricordis emaculet a deliao. in regnoaeterno consбrtesfaceret sibi metipsi:
5. Аmen. Еt qui eam fecit Virginem manére proinde te quaesumus, teque rogamus; ut ad
post partum, coelum nobis tribuat possidere sis patrona nobis, ut 8 méritotuo nos Filius
post transitum. В. Аmen. Реr misericórdiam tuus a delicio exules reddat , 8, post in re
ipsius Dei nostri, 8 с. gno suo perёnniter habitattiros introducat.
auda, Rami mei, rami honoris, 8. gratiae. 3. Аmen. Реr misericordiam tuam, 8tc. Dб
Аlleldia. Р. Еgo quasivitis fructificavisua minus sit semper vobiscum. В. Еt cum spi
vitatem odóris. Аlleluia, alleluia, alleluia. ritu tuо.
у. Еgoautem, sicut oliva fructifera in domo }ntiphona 3. Маgnum miraculum jam vi
Dбmini,sperabo; 8 in misericordia Dei mei dimus in Virginis Сonceptione; ut nec vir
in aetérnum, 8 in saeculum saeculi. Р. Еgo ginitatem amitteret, nec genitricis póndera
ouasi vitis, Y. Glória, 8, honor Patri, 8с. didicisset. x. Sola mèruit Deum ferre post
Р. Еgo quasi vitis. coelos; sola méruit Virgo venire post par
Огайо. tum. у. Domini est terra, 8, plenitudo eius:
Ira satis , Dбmine, radix Ecclésiae orbis terrarum , 8 universi qui habitant in
м tuae, quae proficit, 8, crescit usque eo. Р. Sola méruit Deum. у. Glória, 8, ho
ad perfectum diem, cujus rami Martyres, nor Patri , &с. Р. Sola méruit.
cujus praependiculaefecti sunt Confessores, Огайо.
inter quos Beatissima Virgo Маria Genitrix Аgnum valdé miraculum vidimus in
tua, quasi vitis vera fructificans, dum odo Virginis Сonceptione; ut nec deco
remgratiae fidélibuspropinatinsaeculo, aeter repudoris caréret, nec genitricum бnera
no promerétur consolari de praemio : quaesu sustinéret : necenim faserat, ut illa habéret
mus ergo, ut suffragiis ejus odore virtutum suspiria, quae бmnium gaudia pariébat: aut
odбres criminum fugiamus. В. Аmen. Реr origo laetitiae nбsceret vim dolóris: sic ét
misericordiam tuam Deus noster. enim sola méruit virgo venire post partum,
dula
Dominica sectinda post Обtavam Epiphante. пор
auia in ipsa verbum est caro factum: ob hoc dia ejus in omni progénie 8. generatiōne.
te precamur, Jesu bone, quod sicut Genitri Сánticum. Маgnificatanima mea Dбminum.
cituae contulisti hoc praemium, ita nobis mi Require fol. 5о. - -

seris adsis соncedёndo remédium. В. Аmen. Р. Fecit mihi magna qui potens est: 8, san
Реr misericórdiam tuam Deus noster. Сtum nomen ejus. Glória, 8, honor Patri,
Antiphona 3. Маgnificat anima mea Dбmi 8с. Р. Еt misericбrdia ejus in omni progё
num : 8 exultavit spiritus meus in Deo salu nie & generatione. -

täri meo. Р. Оuóniam respéxit humilitätem Аd Bened16tus,


ancillae suae. у.Еructavit cor meum verbum Аntiphona, Filia Sion bénedic Dбmino Deo .
bonum:dicoego бpera mea regi. Р.Ошбniam excelso in omni benedictione 8, laude.
respéxit. у. Glória , 8. honor Patri , &с. Сanticum. Веnedictus es Dбmine. Require
Р. Quoniam respéxit. fol. 6.
Оratio. Sono. Dбminus Deus coeli benedicat. Quae
Uantatibi Sandissima Virgo Dei, 8; re fol. 1oz.
Мater, divina pietas, magna & am— Iauda. Laudate Dбminum de coelis: Alle
pliora distribuit! ut cum esses Virgo terri lüia. Laudate eum in excelsis. Аlleldia. Рsal
gena, facta es Altissimi Маter & vernula: mus 148. -

ut qui sanctum ipsius nomen in omni genera Léâio libri Сantici Сanticōrum Salomónis, ,
tione, 8, prosapia nuntiasti, nobis infirmis Сapitulo 4. В. Deo gratias.
succtirrat detérsa male rancoris suggestione: Оrtus conclusus soror mea , hor
Еt quitibi affluit бріimushabitator, in nobis | tus conclusus, fons signatus. Еmis
siбnes tuae paradisus malorum punicorum
praeêsse dignétur mitissimus retributor ; ut
per unum Deum in Тrinitate perfectum, 8z cum pomorum früctibus. Сар. 6. Unaestco
credulitatis mérita vigeant, 8 distributionis Itimba mea, 8, perfecta mea, una est matris
gaudia coaléscant : Еt immériti hoc depósci suae, electa genitricis suae Vidérunt illam
muste, regina 8: Мater Creatoris бmnium filiae, 8 beatissimam praedicavérunt; reginae
saeculórum ; ut per te fruamur paradisi fió— 8 concubinae, 8 laudavěrunteam. Quae est
rea voluptate, quae integra permansistiVirgo ista, quae progréditur quasi auróra consйr- .
Deifica. В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam. gens, pulchraut luna, electa ut sol, terribi
В. Рlаcuit Deo castitas, 8, Immaculata vir Iisutcastrorum acies ordinata? Cap. 8. Оuae
ginitas. Р. Рropter hoc in itero ejus ingrès est ista, quae ascendit de deserto, delitiis af
sa est sancta pietas de verbo ; 8, partumfluens, innixa super diléétum suum ? Роne
osténdit admirabile : Genuisse virginem me ut signaculum super brachium tuum, ut
Deum 8, hбminem. У. Аnnuntiaverunt coeli signaculum super cor tuum : 8 vera Dei
justitiam Dei: 8, vidérunt omnes pбрuli gl6 pérmanet diléctio. В. Аmen.
riam ejus. Р. Рropter hoc. 3. Glória, 8, ho Нуmnus. ОdecussacrumVirginum. fol. 1oz.
nor Patri, 8:c. ReitereturВ. Рlаcuit Deo. Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi.
Огайо. fol. по8.
Sacratissima Verbi ancilla, 8, mater, Сapitula. -

фuam osténdit generatio Virginem,8, Аtutinis précibus te, Dбmine, exora


virginitas сбmprobat Genitricem; patulopie mus piissimum ; ut sicut illustris glo
tatis sinu concurréntem ad te poptilum stisci riosissima Virgo Маria in coelis est corona
pe ; tu profiisis pietatis tuae viscéribus pasci ta, ita per méritum ejus acceptabilissimi fa
to gregem, quem suo Filius exte progrédiens vōris apud te conlaetari mereamur in coelé
mercatus est sanguine: simus tuo praemuniti stibus regnis.
praesidio, qui suavi servitatis tuae delectamur Paternoster. Liberatiamalo. Quaere fol.2.
perfruijugo; ut hic nos tu multiplici affectu Iauda. Rami mei.
tuearis in saeculo,8 postexte Genitus regna Вenedictio. Dбminus Jesus Christus , qui
ttiros possideat in aetérnum. В. Аmen. Реr olim. Quaere fol. по8. *

misericórdiam tuam Deus noster. In nбmine Dбmini.


in l а u d i в u s. IN SECUNро ромINIСО
Аd Canticum. роsт остаvам ер iр на niае.
Аntiphona. Fecit mihi magna qui potens Аd Vesperos,
est : 8 sanctum nomen eius. Еt misericбr Iauda. Die mandavit Dбminus misericбr
diam
1 ПО . Dominica sectinda.
\ -
. .
diam suam, & node declaravit. У. Арud Рraestet ut votum ; ferat ut medelam;
me oratio Deo vitae meae, dicam Deo: Sus Donet ut nostris veniam delictis;
céptor meuses. Р. Еt nocte declaravit. Firmet ut sensus; placida quiete
Оratio. - Мtilceat artus.
Еus, quituam in die mandas miseri Еt licet noctis sйbeant profúnda
сбrdiam , 8 in nocte declaras: quae Нórridis mundi ténebris operta; *
sumus, ut in die nos prбtegas ad saltitem; Меns tamen nostra fidei supérnae
8 in nocte defёndas ad requiem. В. Аmen. Splendeat ortu. .
Реr misericórdiam tuam. . --
В ésinant culpae, vigilet vicissim
Sono. Те decet hymnus in Sion : 8 tibi Noster inlabens animus; neculla
reddétur votum. Р. In Hierusalem. АПelüia. Sensus invбlvat gravior vagantum
у. Еxaudi, Dбmine, orationem nоstrаm: ad Spirituum turma.
te omnis caro véniet Р. In Hiertisalem. Сor enim nostrum vigilet sopóre,
Аlleldia. Dбminus sit semper vobiscum. Sбmniet Сhristum, Dominйmquesemper
В. Еt cum. Insonet Psalmis, mediteturНуmnis *
Antiphona, Alleldia. Deus sapiens corde, 8, Nocte dieque.
fortis róbore. Оui сбmmovet terram de loco Glória summo célebret Parénti
suo. Оui prohibet soli, & non orietur:8 stel Glória Christo, paritérque Sancto;
ias claudit quasi sub signaculo. Qui exten Рraedicet Trinum pia voce nomen
dit coelossolus,8. graditur super fluctus ma Оmne per aevum. Аmen.
ris. Р. Оui facit magna, 8 mirabilia, quд Supplicatio. Оremus Redemptorem. Quaere
rum nоn est nimerus. У. Мagnus Dбminus fol. Io8.
noster, 8 magna virtus ejus: 8 sapientiae Сapitula.
ejus non est nйmerus. Р. Qui facit. Y. Glб Аus tibi omnipotens Deus, quбniam
ria, 8, honor, 8 с. Р. Оui facit. Dominus I и jam dies tetris mбlitur horis: jam oc
sit semper. 8. Еt cum. casus métitur in vesperum: jam soporifera
1.auda. In toto corde meo exфuisivi te: Al Фuies fessos réficitartus: jam Olympitrami
ieldia. Р. Ne repellas me a mandatis tuis. tem fere curricula laxant; jam vespertina po
Аlleldia, alleldia, alleluia. У. Da mihi in lifera visibilia lustrat, pervigilésque mentes
tellectum, 8, praescrutabor legem tuam: 8. sobrietatis cantica psallant; ut reciproco lu
custodiam illam in toto corde meo. Р. Ne cis obбrtu sospitates pudicitiaeque.flagrent
repellas me. У. Glória, 8, honor Patri , &с. prбtinus : rurstisque nos aurea crepiscula
Р. Ne repéllas me. Iustrent; ut, noctis expoliati velamine, dies
Нуmnus. nos altérna repóscat :
Нriste lux mundi, salus, 8, potestas, Рater noster. Liberatiamalo. Quaere fol. 2.
и Оui diem solis radiis adimples, Нumiliate vos benedictioni. Dбminus sit
Noctem 8, fulvam faciens cortisco semper. В. Еt cum. -

Siderepingis. Вenedictio.
Сertis ut totum mбribus peractum Тérnus Dбminus, qui humilitäteрб
Тёmperes mundum vicibus rectirsis, tits quam sacrificio placatur: ipse
Аtdue resolvat бmnium labores vobis peccata dimirtat , 8. сlementiae suae
Sorte quietis. miseratio semper subvéniat. В. Аmen. Ve
Есce vergéntem rotat hora solem stra vota, desideriaque Christus Dбminus in
Vésperis rursum remeantis ortum, bono adimpleat, 8 salutis copiam animabus
Нinc8t astrorum chorus omnis alto vestris concédat. В. Аmen. Оui larga mise
Surgit Оlympo. ratione peccatбribus vёniam donat , ipse
Nos pio cultu tibi praecinéntes, vobis misericórdiae suae dona attribuat.
Vócibus sacris modulamus Нуmnis, В. Аmen. Реr misericбrdiam ipsius Dei.
Sensibus totis simul excitamur, Lauda. Тu mandasti mandata tua Alleluia.
Рangere laudes. Р. Сustodiri nimis. Аlleldia, alleluia, alle
Тura libamus tibi, magne rector, Idia.у. Utinam dirigantur viae meae, ad cu—
Lumen 8, sacrum Domino exhibemus, stodiéndas justificationes tuas. Р. Сustodiri
Fervidum guttans, madidamquesummo nimis.x, Glória, 8, honor, 8 с. Р. Аlleluia,
Vértice nectar. allelaia, alleliia.
Ога
post Octavam Epiphanix. 1 1 1

Оratio. Desidérium tuórum Dбmine. Requi casta: argéntumigne examinatum, terrae pur
ге infra in Маtutinis istis. gatum septuplum. Р.Nuncexйrgam. У.Gl6
Аd Мatutinum. ria, 8, honor, 8 с. Р. Nunc exйrgam.
Нуmnus. Оratio.
fol. 3. АЕtérne rerum Сбnditor. Require
-

Еus, qui supérbis resistis, 8 Нnguam


Оratio. АЕtérnum te Dбminum , rerйmque. magniloquam labiaque dolosa dispér
Require fol. 14. dis; fac nos casta elбфuia tua, quae velut
Аntiphona. Domine quid multiplicati sunt, argentum igne probatum sunt examinata, per
фui tribulant me? tu autem Dбmine suscep cipere: ut, omniarrogantiae tumore dejécto,
tor meuses. Рsalmus 3. expositдque corruptionis nostrae contagio,
Аntiphona. Dele, Dбmine, iniquitates meas. geminae dignitatis splendörem sicut a te in
Рsalmus 5о. ditum in nostra conditione suscépimus, ita
Аntiphona. In te confidit anima mea. per te renovatum per бmnia retineamus
Рsalmus 56. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
Оratio. Аntiphona 3. Usquequo, Dбmine, oblivis
* Оmine Deus , apud duem confiténtes сёris nos in finem? quotisque avertis faciem
medёlam salutis inveniunt; dele pia tuam a nobis? Р. Respice , 8. exaudi nos
culórum vulnera de сбrdibus hominum ; 8z Dбmine Deus noster. У. Оuamdiu ponam
osténde super nos clementiae tuae clarissi consilia in anima mea, dolórem in corde
mum vultum ; tudmque clamбribus suppli— meo per diem ? Usquequo exaltabitur inimi
cum inclina sanctum auditum: Еffünde mén cus meus super me? Р. Réspice. У, Glória,
tibus nostris tuae gratiae donum : 8 concéde 8. honor, 8 с. Р. Réspice. -

postulantibus remédium quaesitum: accui ad Оratio,


impendéndum debitum nоstraeservitutis con Еspice 8. exaudi nos Dбmine Deus
sйrgimus ; efände benedictionis 8, salutis noster: ad placandum timidos cona
abundantiam super populum tuum : ac dele tus nostros adjuva: da finem бpеris, qui de
misèricors scelus contractum ; 8 fac nos esse disti principium voluntatis : da, ut possimus
1iberos a reatu facinorum : audi gémitus poe implere, qui dedisti, ut velimus incipere.
niténtium ; largire indulgéntiae fructum ; 8. Б. Аmen. Реr misericórdiam tuam.
clamбribus pulsantum fidélium concede sin В. Нabeant, Dбmine, finem peccata nostra:
gulis suffragium postulatum. В. Аmen. Per deleatur iniquitas, 8: induamur justitia san
misericordiam tuam. éta tua. Р. Ut laetétur iterum Нiertisalem.
Аntiphona . Desidérium pauperum exaudi У. Тu extirgens miserёberis Sion: quia ve
vit Dбminus : praeparationes cordis eorum nit tempus miserёndi. Р. Ut laetétur. x, Gló-
exaudiet auris tua. Judicare pupillo 8 hй ria, 8, honor, 8ic. Reiterétur 5. "
mili P. Ut non apponat ultra magnificare se 1 N L. А U ID I В U S.
homo super terram. у. Ехürge Dбmine, -Аd Сanticum.
non praevaleat homo : judicentur gentes in Аntiphona. Deus, vera sunt бреra tua, 8: .
conspèêtu tuо. Р. Ut non apрдnat. x. Glб omnes viaetuae judicia.
ria, 8, honor, 8 с. Р. Ut non appónat. Сanticum. Аtténde coelum. Require fol. 4.
Оratio. Оratio. Descendat Domine, ut plavia. Re=
Еsidérium tuórum Dбmine pauperum фuire fol. 93. . -

sic intende propitius, ut 8 donorum Аd Веnedictus.


coeléstium nobis copiam tribuas ; 8 tum6 Аntiphona. Веnedictum nomen glóriae tuae
rem praeteretintium rerum a nobis avertas: sanctum in бmnia saecula saeculorum.
Аuris quodue tua nоstrаm ita orationem in Сanticum. Веnedictus es Domine Deus.
téndat, ut dum pupillo humilique judicium Require fol. 6.
féceris, patérna nobis indulgentia blandia Оratio.
ris; 8, pro humiliatione praesentium gaudia
retribuas aeternorum. В. Аmen. Реr miseri
D} -

Теus, qui super Chérubim se


dens, laude magnificaris creatürae
сбrdiam tuam. SU
jectae : ut dum magna condideris, incom- .
Antiphona 2. Propter misèrias inopum , 8. parabiliter tu magnificentissimus aestiméris:
gémitum pauperum, Р. Nunc extirgam, di tibi ad nurum obtemperant cuncta, quae te
cit Dominus. у. Еlбquia Domini , elбquia auctore subsistunt; 8 hoc illis est in honore,
quod
1 12 - Dominica sectinda
quod sunt a te cбndita, 8, sunt subjeda: фuбmodote in Маtutinis diversitas redemp
Рroindёita proficere praesta, ut dum labia in torum concelebrat, sic tibi in limine pla—
tuis benedictionibus pandimus, benedictio citum famulatum sui officii repraesentet. Da
* coeléstis gratiae impetremus. В. Аmen. igitur populo tuo, omnipotens Deus, tibi
опо. Еmittelucemtuam, Dбmine, & verita affatim complacère ; laudёmque tuam plena
tem tuam. Alleldia. У Jüdica me Dбmine, sanctitate proférre: Sicque nos facias huius
8. discèrne causam meam de gente non san diei momenta transctirrere, negressus ad te
а. Аlleluia. properantium adversarius suusvaleat in cбm
auda. Laudate Dбminum de coelis: Alle pede praepedire: ut quos mercatus essangui
1dia. Laudate eum in excelsis. Аlleluia. ne , salvastique per crucem, 8, sublevasti
Рsalmus 148. per fidem ; restiscites in virtute ; 8 ad coe
1.ёaiolibriЕcclesiastesSalomonis. Capit. 3. lum prбvehas inenarrabili majestate: Оuique
* Deo gratias. te nunc moesto lйmine suspectantё terris, 8,
4 Ili, Нбmini bono in conspectu suo de gemebйndis сбrdibus prosequintur ab imis;
dit Deus sapientiam, 8 intelligentiam, dexteratua adtrahantur in supernis: 8. gl6—
8. latitiam: peccatбri autem dedit afflictio riae amitti stolis, te in Hymno novo glorifi
nem,8 curam supérituam, ut addat, 8 сбn cent perёnni jocunditate cum Sanctis.
greget,8 tradatei qui placuit Deo:sed hoc Рaternoster. Liberatiamalo. Quaerefol. 2.
Vanitas 8, cassa solicitudo mentis. Оmnia Iauda. Сantate Dбmino canticum novum:
tempus habent, 8, suisspatiis transeunt uni Аlleldia. P. Laus ejus in Ecclésia sanct6—
vérsa sub sole. Теnpus nascendi, 8 tempus rum. Аlleldia, alleldia. Y. Laetétur Israél
moriéndi. Теmpus plantandi,8 tempus evel in eo, qui fecit ipsum : 8 filiae Sion exйltent *

1ěndi quod plantatum est. Тепрus occiden super regem suum. Р. Lausejus Y. Glória,
di, 8 tempus sanandi. Теnpus destruёndi,
8 tempus aedificandi. Теnpus fendi,8 tem
8. honor, &с. Р. Lausejus.
Вenedictio, АЕtérnus Dбminus. Quare
.
pus ridéndi. Теnpus plangёndi, 8 tempus fol. I Io. In nбmine Dбmini.
saltändi. Теnpus spargéndi lapides, 8t tem Сommemorationes. Quere fol. 94.
pus colligendi. Tempus amplexandi, 8 tem Ехебnte Vespera Lauda. Illбmina бculos
pus lбngё fieri a complexibus. Тепpus ac meos,Dбmine,neumquamobdбrmiam. Р. In
чuirèndi,8 tempus perdendi. Тепpus custo morte. У. Réspice,8 exaudimeDбmineDeus
diéndi, 8 tempus abjiciendi. Тепpus scin
meus: ne quando dicatinimicus meus Praeva
déndi, 8 tempus consuёndi. Тепрustacén lui adversuseum. Р. In morte. Dбminus sit
di, 8 tempus loguendi. Теnpus dilectiónis, semper vobiscum. В. Еt cum.
8 tempus бdii. Теnpus belli, 8 tempus pa Sonб. Deus in te speravi Dбmine, non
cis. Оuid habet amplitis homo de labóre confändarinaetérnum : in tua justitia libera
suо? Vidi afflictionem, duam dedit Deus fi me. Alleldia. У. Еsto mihi in Deum prote
}
1іis hбminum, ut distendantur in ea. Сuncta ctorem , 8 in locum munitum, ut salvum
fecit bona in tёmpore suo, 8 mundum tradi me facias, Deus. Оuia firmaméntum meum,
}
dit disputationi eorum, ut non inveniat ho 8 refugium meum es tu. Alleldia. Dбminus
mo opus, quod operatus est Deus ab initio sit semper vobiscum. Б. Еt cum spiritu tuо.
usque ad finem. Еt cognбvi quod non esset Antiphona, Non es älius Deus praeter me:
mélius nisi laetare, 8 facere bonum in vita ego fundaviterram, 8 hбminem super eam:
sua. Б. Аmen. Р. Еgo firmavi coelos, 8 omnes stellas, lu
Нуmnus. Splendor paternae glбriae. Require cem mandavi. X. Dбmine Deus virtútum
fol. 62. converte nos : 8 osténde faciem tuam : 8;
Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi. salvierimus. Р. Еgo firmavi coelos x. Glб
Require fol. 66. ria, 8, honor Patri , &с. Р. Еgo firmavi
Сapitula. coelos. Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt
Есäntet tibi Ecclésia tua , Dбmine, cum spiritu tuо.
novum canticum in choro fidéliter; 1auda. In corde meo abscбndielбauia tua:
reque crebra meditatione in tympanis conci Аlleldia. Р. Ut non peccem tibi. Аlleldia.
nat confidentér. Тu itague clemens tribue, х. Веnedictuses Dбmine: doce me justifica
ut sic tibi beneplaceat in populis, duemad— tiбnes tuas. Р. Ut non peccem. x. Glória,8;
modum gloriose jocundaris in Angelis: 8; honor Patri, 8ic. F. Ut non peccem.
: Нуm
Dominica tértia post Octavam Epiphante. 113
Нуmnus. Supplicatio. Оrёmus Redemptórem mundi.
Т.ux beata Trinitas: Сuaere fol. 66.
Еt principalis Unitas: Сapitula.
Jam sol recedit igneus, Еus, qui vicissittidinem diei, 8; noctis
Infinde lumen сбrdibus. esse jussisti, ut fatigata mundi actibus
Jam noctis tempus advenit: membra, spatio interveniente, requiescerent:
Оuiètem nobis tribue, praesta nobis noctem quietam, ut ad confes
Трilticulo nos réspice siónem nбministui sine ullopeccato dilticulo
De coelo clementissime. consurgamus: 8 auxilium virtutum tuarum,
Тu Сhriste solve vincula, tuam clementiam deprecemur, ut confirmes
Аbstérge nostra vitia, nos in praeceptistuis, 8, sapientiae tuae splen
Relaxa prius crimina, dóre semper illimines ; nec ulla vitiōrum
Еt indulge facinora. caligine, mentes nostras enervare permittas.
Оramus, ut exaudias: Рater noster. Еt ne. Liberati a malo, 8tc.
Рrecamur, ut subvёnias, fol. 2. Нumiliate vos benedictiбni. Dбminus
Сhriste Jesu omnipotens, sit semper vobiscum. В. Еt cum.
Тu nos a malo libera. Вenedictio.
Те manё laudum carmine, Нristus Dбminus qui erraticam ovem
Те praedicamus vespere; hümeris suisin coelum redixit, ipse vos
Тe nostra supplex glбria a sбrdibus peccatorum expйrget. В. Аmen.
Реr cuncta laudet saecula. Аmen. Оui latróni affixo peccata donavit; ейmque
Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi. paradiso restituit, ipse vos a cunctis pecca
Require fol. 66. Кyrie, eleison. Б. Сhriste, tis emündet, 8, praesentia suae claritatis illi
eleison. Кyrie eleison. stret. 5. Аmen. Аbstergat a vobis omnesce
Сapitula. Шuminatio salásque nоstrа. - Ius peccaminum,8tin caetu сбnlocet бmnium
Еt Benedictio. Dignare, Dбmine, hanc fa Вeatorum. В. Аmen. Реr misericórdiam.
miliam tuam.Require fol. 97. Реr misericбr Lauda. Сoncupivit anima mea desiderare
diam tuam. Dбminus sit semper vobiscum. judicia tua, Р. In omni tёmpore: Alleldia,
Б. Еt cum spiritu tuо. alleldia, alleldia. У. Меmёnto verbi tuiser
Lauda. Сantabiles erant mihi , Dбmine, votuo, in quo mihi spem dedisti. Р. In om
Р. Justificationes tuae. Аlleluia, alleluia. nitёmpore. X, Glória, 8, honor. Р. Аlleliia,
У. Наес facta est mihi: quia justificationes alleluia, alleldia. -

tuasexquisivi. Р. Justificationestuae. У. Glб Огätio. Аb occültis nostris. Require infrä. - --

ria, 8, honor, 8 с. Р. Justificatiбnes. Аd Мatutinum.


Оratio. Desidérium tuorum Dбmine. Requi Нуmnus, AEterne rerum Сбnditor. Require —
те retro fol. 1 1 г. Сommemorationes fol. fol. 3. |

IN ТЕ RТ ПО DОМ IN I СО Оratio. *

РО5Т ОСТА VАМ ЕР (РНАNIЛЕ. Еomnipotêntem Dбminum, omnitim


S А В В А ТО. due rerum Dominatorem : te humani
Аd Vesperum, -
géneris Redemptórem, cuncta ubique diffusa
Lauda. Пlimina бculos meos, Dбmine, ne confitétur Ecclésia, firmissimё supra petram
umquam obdбrmiam P. In morte. у. Réspi fundata: in duate precantes exaudis, 8t flèn
се, 8, exaudi me Dбmine Deus meus: ne tium culpasabluis, luctumque moerёntium in
duando dicat inimicus meus : Praevalui ad gaudium vertis: sic gallo canёnte spem tri
versus eum. Р. In morte. buis cunctis : sic valettidine peccatorum
Оratio. -

detёmptos , facis fiducialiter convaléscere


Lltimina бculos nostros Dбmine : ut in te aegros: proinde rogamus, ut respectu pieta
fidei nostrae defixo obttitu, 8, consilium tis tuae, errantes a fide placatus сбrrigas, ас
anima nostra amóris tui dulcedine capiat, 8, cunctis tuis supplicibus indulgentiam culpa—
dolórem in corde nostro timóristui recorda rum concédas : 8 ut vox nostra te primum,
tione concludat. Б. Аmen. Реr misericordiam. semperque excelsum personet matutinis of
Sono, 8 Аntiphona, Lauda, Hymnus di ficiis, te verum Deum praedicando, 8 lau—
cāntur, ut in Eхейnte de sectindo Dominico dando, pervigilet. В. Аmen. Per misericór
praetérito fol. 1 по, diam. * .

Р Ап
I I4. Dominica tértia post Обtavani Epiphanix.
Аntiphona. Мulti dicunt animae meae: non В. Воnus est Dбminus sustinëntibus eum:
est salus ipsi in Deo eius. Psalmus 3. animae quae inquirit eum. Воnum est confide
-

Antiphona. Lava me ab injustitia mea Deus re 8 sperare in salutare Dбmini. Воnum est
meus: 8 a peccato meo munda cor meum. viro, Р. Сum milerit jugum grave a juven
Рsalmus So. tute sua. у. Веatus vir, dui confidet in D6—
Antiphona. Exaltare super coelos Deus: 8. mino, 8 erit Dбminus fidicia ejus. Р. Сum
Glória, 8:c. Reiterétur 8.
super omnem terram gloria tua. Psalmus55. tülerit. у. in
Оatio. Сlementissime Dбmine, qui esani l а u id i в u s.
marum, 8 с. Ошаеre fol. 14 Аd Canticum,
Antiphбпа т. Delida nostra tu solus intel Аntiphona, Deus fidélis, in quo non est ini
1igis: a peccatis nostris munda nos Domi фuitas:justus 8 sanctus Dбminus Deus.
ne. Р. Еt ab aliénis parce servis tuis, Dб Сanticum. Аttende Соеlum. fol.4.
mine. у. Соеli enarrant glбriam Dei , & Оratio.
opera manuum ejus annйntiat firmamentum. Еus fidelis, in quo nulla est iniquitas:
Р. Еtab aliénis.y. Glória, 8, honor Patri, |D tu justus 8, sanctus, 8, Dominus: qui
8с. Р. Еt ab alienis. 8 si nostris opéribus prбvidё irritaris; non
Оratio. tamen, ut peccavimus, vindictam exérces;
В occultis nostris munda nos Dбmine nec condigna retributione praevaricantes сбr
* purgando conscientiam, quam internis ripis: admones terrore ; 8 adlбqueris pieta
ac proprisinficimus maculis:ab alienis quo te: ut 8 justitiam teneas; 8 misericórdiam
due parce servis tuis, ut ea indulgeas, quae non omittas: Porta ergonosalis tuis, ut pu
vel malórum exémplis addiscimus, vel pra pillos; 8, prбtege acfilios tuos: quo nos, 8,
vis inlédi persuasiónibus perpetramus : ut in fortitidinem terrae dedicas; 8, pleniti
чuite prбprium agnбscimus Dominum; рес dine virtutum acfrйgum entitrias. в Аmen.
catorum nequaquam sentiamus ultérius do Реr misericordiam. -

minatum. В Аmen. Реr misericбrdiam. Dб Аd Benedictus.


minus sit. В. Еt cum. - - Аntiphona, Supra thronum regni in firma
Antiphona 2. Мitte nobis Dбmine auxilium mёnto coeli, benedictus Dбminus. -

de sancto: Р. Еt de Sion tuёre nos Dбmi Сanticum. Веnedictuses Dбmine Deus fol.6.
ne. у. Еxaudiat te Dбminus in die tribula Огайо. Domine Deus patrum nostrorum.
tiónis: prótegat te nomen Dei Jacob. Р. Еt fol. 93.
de Sion. у. Glória , 8. honor Patri. Р. Еt Sono. Deus Deus meus ad te de luce vigi
de Sion. Io. P. Sitivit anima mea. Alleldia, alleldia.
Оratio. y. In matutinis meditabor in te: quia fuisti
Мple Dбmine omnes petitiбnes nostras adjutor meus, Domine. Еt in velaménto ala
ac mitte nobis auxilium de sancto: me— rum tuarum sperabo. Р. Аlleldia, allelüia.
mor esto omnis sacrificii nostri, quod tibi Lauda. Laudate Dбminum de Соеlis: Alle
non solim oblatione , sed etiam oratione, Itiia: alleluia. Psalmus 143. -

atque afflictione dicamus : ut nos tibi hй Lé8tio libri Ecclesiastes Salomónis. Cap. 9.
miles semper facias, 8, contritos adtendas. в. Deo gratias.
justi ac sapientes, 8 бреra
в. Аmen. Реr misericordiam.
Antiphona 3. Desidérium animae nostrae do
na nobis Domine. Р. Рraeveni nos in bene
}omo,Шi,utrumSuntamore
eorum in manu Dei: 8. tamen nescit
an бdio dignus sit:sed
dictiōne dulcédinis. y-Vitam pétit: 8, de бmnia in futurum reservantur incerta, eo
distiei in longitidine dierum in aeternum, 8, quod universa aequё evéniant justo 8, impio,
in saeculum saeculi. P. Praeveni nos y Glб bono 8 malo, mundo 8: immindo, immo
ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Рraeveni nos in. lanti victimas, 8 sacrificia contemnénti: sic
Огайо. ut bonus, sic 8 peccator: ut perjurus, ita
Оmine, qui nos praevenire dignatuses 8 ille, qui verum dixerat. Нос est péssimum
âtia redemptionis, praeveni item in inter бmnia, quae fiunt sub sole, auia éadem
penedictione dulcédinis : 8 qui vitam tem cunctis eveniunt: unde 8, cordafiliorum hб
poralem cunctis mortalibus tribuis , vitam minum impléntur malitia 8, contёmptu invita
peténtibus aetérnam nobis бmnibus largiaris. sua, 8, posthaeсadinferos deducentur. Nemo
iy. Аmen. Реr misericordiam. est qui semper vivat, 8 qui huius rei habeat
. .

fi
Dominica quarta post Octavam Epiphanix. 115
fidticiam : melius est canis vivens leōne mбr Вenedictio. Dбminus nos sua benedictione.
tuо. Vivéntes enim sciunt se moritiros. Мбr fol. поо. Оmniaalia ut supra fol. 94.
tui vero nihil noveruntamplius, nec habent IN Q UАКТО D О МINIСО.
ultra mercedem : quia oblivióni tradita est РОSТ ОСТАVАМ ЕРПР НА NIАЕ.
nemбria eorum. Аmor quoquё, 8 бdium, 8, Sabbato ad Vesperum,
invidia simul perierunt, nec habent partem Lauda. In nбctibus extбllite manus vestrasin
in hoc saeculo, 8 in бpеre quod sub solegё sanda, Р. Еt benedicite Dбminum. У. Оui
ritur. Vade ergo 8, сбmede in laetitia panem statis in domo Domini, in atriis domis Dei
tuum, 8 bibe cum gaudio vinum tuum: quia nostri. Р. Еt benedicite.
Deo placent бреra tua. В. Аmen. Оratio. — .
Нуmnus. Splendor patérnae. fol. 67. N nбétibus manus nostras ad te extбlli
Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi. mus Dбmine, ut nos in Ecclésia tua fi—
Оuaere fol. 66. xos statuas; ac dum mundialibus imprimi
Сapitula. mur sarcinis, nоstrа laudare te actione con
Uantam tibi, Dбmine, creaturatua бf. сёdas. В. Аmen. Реr misericórdiam.
ferat laudem ? numquid humanis lau— Sono. Refiigium meum: Deus meus sperabo
dibus aliquid prбficis, aut eges guidpiam, in eum. Оnбniam ipse Р.Liberavit me de
ut terrenórum laudibus deletteris? qui tam muscipula venantium , 8 a verbo aspero.
laudabilis laudabiliter conlaudarisinsanctis; Аlleldia. У. Оui habitat in adjutбriumi А1—
tantisque acclamaris praecбniis legis ? Sed tissimi, in protectione Dei Соеli commora
ideo partem laudis delectaris accipere, quia bitur. Dicit Deo: Susceptor meuses tu Deus
plenam laudationem étiam laudatбribus no meus. Р. Liberavit. Dбminus sit. В. Еt cum.
sti conférre. Da ergo Dбmine dignum in no Аntiphona. Ессе clamat custos : Veni ma
bis, quod digné conlauderis a nobis: Те nё, 8 noète. Р. Si quaeritis, quaerite. Сon
potentatus coelestis militiae indesinёnter con— vertimini, venite. У. Venite, exultemus in
laudet: 8 magnitidinem tuam confessiónis Dбmino : jubilemus Deo salutari nostro.
magnitudo concélebret: Тe in tubis praec6 Р. Si quaeritis. У. Glória, 8:c. Р. Si quaeri
nia jubilent Prophetarum , 8, psalmōrum tis. Dominus sit. R. Et cum.
cantica citharae deprдmat dulсёdo : Те in Iauda. Аdhaesit pavimёnto anima mea, Dб
tympanis personet perfectio sanctitatis : Тё— mine: Р.Vivificame sectindum verbum tuum.
que virginum vasa sacra circümdent in thro Аlleldia, alleldia, alleluia. У. Vias meas
nis: Те бmnium corda crebra meditatione annuntiavi, 8 exaudisti me : doce me justi
permülceant : 8 in specialibus бrganis dul ficatiбnes tuas. Р.Vivifica me. У. Glória,
cifragóre perstridant. Utcuncta creaturatua, 8zс. Р. Vivifica me.
in cymbalis labiórum fide tinniens, jugi mo Нуmnus. Inventor ritilis dux boni fol. 91.
tu clamitet: teque omnis spiritus débita lau Supplicatio. Оrémus Redemptórem. Quaere
datione persйltet: 8, in te omnis creatura re fol. 66.
démpta,beatinidine perfecta triptidiet. Сapitula. .
Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo, Еus auctor liminis, сбnditor claritatis
8c. Quaere fol. 2. Dбminus sitsemper. В.Еt dui submovisti бmnia бpera tenebra
СШПП. rum ; ut in nobis lucis tuae plenittido regna
Iauda. Сantáte Dбmino canticum novum: ret: réspice, quaesumus, super hoc Iumen
Аlleldia, alleldia. У. Laus ejus in Ecclesia ассёnsum , 8, hanc grātiam benedictionis,
sanctorum. Аlleluia. . a nobis бmnibus exoratus, infйnde: ut sicut
Вenedictio. Сhristus Dбminus, qui errati haec flamma ad altaris tui obsequium con
cam ovem. Quaere fol. 113. stituta vincit ténebras, ас repellit : ita illu
In nomine Dбmini, 8 с. minatio tua a sensibus nostris sйperet om
Сommemoratiбnes dicantur, ut in fol. 9 nem fömitem vitiōrum. . . "

Item in exeinte Véspera , бmnia dicāntur, Рater noster. Liberati a malo, fol. 2. Нu
utinexeinte Vespera deprimo Dominicopost miliate vos benedictioni. Dominus sit. R. Еt
СUПП.
Обtavam Epiphanie, fol. 94.exceptis Episto
1a, 8, Benedictione, quae sequintur. Кyrie, Вenedictio. -

eléison. Сhriste, eleison. Кyrie, eleison. Нristus Dбminus nos custбdiat propi
Сapitula. Оmnipotens Deus tuam indigni. tius, 8, benedicat placatus. Б. Аmen.
" " Р2 Сle
и 1б Dominica quarta
Сleméntia sua nos prбtegat, 8 a cunctis ma Оratio.
1is incessanter defendat. В. Аmen. Еjus vos Еus, virtus, 8t refйgium nоstrum, esto
gaudeatis minere digni, qui peccatorum vё nobis adjutor in tribulationibus; ut in
niam concédit benignus. В. Аmen. Реr mi nullo nostra métuat conscientia, cum teju
sericordiam. aicante, conturbata fieritterra: fluministui
Lauda Тu mandasti mandata tua Alle impetus, tamquam in Sanctis tuis habitans,
Iaetificat civitatem : atque in easumat ex vul
Idia. Р. Сustodire nimis. Аlleluia, alleluia.
х. Сoncupivit anima mea desiderare justifi tu tuo adjutбrium, cum Sancti Spiritus te
catiбnes tuas, in omnitёmpore. Р. Сustodi largiénte percéperit donum. В. Аmen. Реr
renimis. y Glória, 8, honor Patri , & Fi misericórdiam tuam.
iio, 8 с. Р. Сustodire. Antiphona 2. Сonverte nos Deus Salvator
Оratio. Deus virtus, 8t refugium. Require noster: 8 avérte iram tuam a nobis. Р. Ne
in Машtinissequentibus. - -
in aetérnum irascaris nobis. y. Deus tu con
Аd Matutinum. vertens vivificabis nos:8, plebstua laetabitur
нуmnus. ЯЕtérne rerum Сбnditor. Quaere in tе. Р. Ne in aetérnum. у. Glória, 8, ho
fol. 3. - -
nor. Р. Ne in aetérnum.
Оratio. Оratio.
Еus, qui prбvida majestate, creatirae "Оnverte nos Deus salutaris noster ; 8;
totius gubernationem impendis , 8. * , averte iram tuam a nobis : ac super
diirnis curis quiètem noctürnam opponis: populum tuum praesta pacem, quam lбque
tu ne mens prolixitate tenebrarum excestuet, ris : ut plebs tua laetétur in te ; ac salutare
gallo nos consolaris canente, ut dum prae tuum custбdia saltitis intelligens, vel mise
co diéi sonat , diürni бpеris meditatio re гісбrdiam tuam tёmporum prosperitate co
viviscat : réspice nos jügiter clementi in gnбscat , vel benignitatem tuam früctuum
tditu, 8: instiga, ne profúndae noctis rore foecunditate suscipiat 5. Аmen. Реr mise
persuasi, diéi obliviscamur perёnnis ; sed ricordiam tuam. -

1abéntes in ténebris érige , 8 vidéndo nos Аntiphona 3. Deus Deus noster , réspice
сбrrige: ut cum Petro resipiscamus errata, Р. Nos sperantes inte, non nos derelinquas.
8 päribus lachrymiscrimina defeamus com У. Аd te clamavérunt , 8. salvi facti sunt:
missa. В. Аmen. Реr misericordiam. Dбmi in te speraverunt , & non sunt confisi.
nus sit. В. Еt cum. Р. Nos sperantes.y. Glória , 8. honor.
Antiphona, Glória mea , 8. exaltans caput Р. Nos sperantes.
пеum. Psalmus 3. -
Огайо.
Antiphona. Тibisoli peccavi, miserere mei Еspice in nos Dбmine Deus noster;
Deus. Psalmus So. ne avertendo faciem tuam a nobis,
Antiphona, Мitte de Соеlo , 8. libera me nos aliquatenus derelinquas:verё enim salvi
Dбmine : da obprobrium conculcantes me. érimus , si vultus tui in nos aspéctum con
Рsalmus 56. verteris , & hilariter nostris te animabus
Оratio. conjйnxeris: ut quia in te speraverunt ра—
* Мnipotens Dбmine, cui in coelestibus tres nostri, 8, salvi facti sunt, nos heredi
rite offértur summaab Angelis glб tariae faceōrum spei succèdere ; 8, parili
ria; tribue, ut in te sit gloriatio nostra; per tate horum, aetérna cum eis exultatione gau
veniatque ad te hйmilis confessio populo dere. в-Аmen. Реr misericordiam tuam,8, с.
rum : 8 de quibuste, peccando offёndimus, в Dбmine, ne despicias cor contritum, 8z
ad fructum indulgentiae te propitio redea humiliatum ne spérnas. Р. Intende Dбmine,
mus: ut miserando errata ignoscas, 8t ad placare nobis : fac Dбmine, noli tardare.
promèrendum te inclyta virtute subvenias. y. Сonvertere Dбmine aliquantulum : 8 de
н. Аmen. Реr misericórdiam. lectare super servos tuos. Р. Intende Dбmi
Antiphona, Deus nostrum reflgium , 8. пе. у. Glória, 8, honor: Reiterétur 5.
virtus, Р. Аdjutor in tribulationibus, quae in l а u d i в u s.
invenérunt nos nimis. y. Proptèrea non ti * Аd Canticum.
mébimus dum conturbabitur terra, 8, trans— Antiphona. Deus scientiarum Dбminus est;
ferentur montes in cor maris. Р. Аdjutor. ipse mortificat, 8 vivificat, ducitadinferos
}. Glória, 8, honor. Т. Аdjutor. 8 reducit.
Сап
post Octivam Epiphanix. и 17
Сānticum. Сonfirmatum est cormeum. Oue cem similem бmnibus emisi plorans. In
re fol. 55. Р. Deus scientiarum Dбminus volumentis nutritus sum , 8 in cunis va
est: ipse mortificat , & vivificat, ducit ad giens. Nemo enim ex regibusaliud habuit
inferos & redicit. nativitatis initium. Unus ergo бmnibus est
Оratio. introitus ad vitam , 8, similis éxitus. Pro
Оmine Deus scientiarum ac sapientiae pter hocoptavi , & datus est mihi sensus: 8;
immensae : tu praeparas adinventi6— invocavi, 8, venit in me spiritus sapientiae
nes tuas, ut infirmes arcus potentium ; 8 in В. Аmen.
firmosardore succingas: dum in se fidentes Нуmnus. Splendor paternae glбriae. fol. 62.
dějicis; 8 in te sperantes attбllis; dumple Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi.
nos attenuas panibus; 8 esurientes sufficien Оuere fol. 66. . -

tia reples : qui scientia tuméntes excludis;


8. humiliter sapiéntes nec magnilбguio fi
dere, nec supérbé de tuis munéribus gloria
Е: Dбmine
Сapitula.
lucem tuam & veritatem
tuam in réditu dierum , 8 in corda
rijubes: sedita esse studiosos doctrina, ut С redёntium ; in бrdine temporum, 8 in de
tibi demus glбriam: nobis autem reservemus votione populorum ; in mйnere gratiae, 8,
obedientiam. В. Аmen. Реr misericórdiam in ministério creatürae: ut lux tua apériatas
tuam Deus noster. péctum, 8, véritas intellectum: ut lux tua il
Аd Benedictus. Itiminet, 8 véritas informet : ut lux tua dis
Аntiphona. Nodes, 8t dies, lux, 8 téne ctitiat ténebras, 8t véritas errorem : ac per
brae Dбminum Deum nоstrum benedicite. utritisque rei efficientiam , nec intérior ho
Сánticum. Веnedictus es Domine Deus Ра mo noster vacillet librico fluctuandi; nec
trum nostrorum. fol. 6. extérior sordeat contagione peccati; sed sint
-

Оritio. Dбmine Deus, qui super. Quaere бpera in nos lucis, atque бpеra veritatis: Ut
fol. I I I. lux tuaproctiret in tempore, 8 véritas con
Sono. Аlleldia. In matutinis meditabor in te firmet in múnere. -

Пómine: quia factuses adjutor meus. Аlle Рater noster. Liberati a malo, fol. 2.
Idia, allelia..у. Deus Deus meus ad te de Lauda. Сantáte Dбmino canticum novum:
Iuce consйrgo. Sitit te anima mea. Аlleldia, alleldia. в. Laus ejus in Ecclésia
Lauda. Laudate Dбminum de Соеlis: Alle sanctorum. Аlleluia. ,
1dia: laudate eum in excelsis. АЦeldia, alle Оratio.
1üia. Рsalmus 148. IbiDбmine in EcclésiaSanctörum can
I.ёaio1ibri SapientiaeSalomónis, Capitulo 6. tamus ; tibique gratiam praeconamus:
В. Deo gratias. tribue nobis, laudes tuas prбmere ; in quo
Еgespбрulidiligitejustitiam,utin per coaetérnum nos crédimus praemium obtinére.
pétuum regnétis: quid est autem sa Н. Аmen. Реr misericordiam.
pièntia,8 фuemadmodum facta sit, referam: In nomine Dбmini , &с.
8. nonabscondam a vobis sacramentum Dei, Сommemoratiбnes dicantur, ut in fol. 94.
sed abinitionativitatisinvestigabo, 8 ponam Item in exeйnte Vespera, бmnia dicantur, ut
in luce scientiam illius, 8t non praeteribove in exchnte Vespera de primo Dominico post
ritatem: neque cum invidia tabescente ite Оdavam Epiphaniae fol. 94. excepto, quod
rabo: quбniam talis homo non erit particeps dicantur Сapitula, 8: Веnedictio subsequen
sapientiae. Мultitudo autem sapientium sa tes. Кyrie, eleison. В.Сhriste, eleison. Ку
nitas est orbis terrarum : 8 rex sapiens pб rie, eleison.
puli stabilimentum est. Ergo accipite disci . Сapitula.
plinam per sermбnes meos, 8t prбderit vo spertinis précibus te Dбminum de
bis. Сар. 2. Sum quidem 8, ego mortalis ho precamur perpetuum ; ut mala faci
no , ii бmnibus, 8. ex genere terrёno nora nostra omittas , criminibus parcas,
illius, qui prius factus est, 8 in ventre ma flammam malae concupiscéntiae benignus ex
tris figuratus sum caro, novem mensium tinguas: 8: illum ignem Spiritus tui Santti,
témpore coagulatus in sanguine, 8, semine in nobis accendas, quotua possimus man
hбminis, 8t delectamento homini convenien data servare. Моrtem ёifuga, vitam dona,
te.Еtego natus accepi communem аёrem, 8, virtútem insinua , 8. сlemens vitia réseca:
similiter infactam deciditerram, primam vo orationes stiscipe, 8 miserationes соncede;
Ut
1 18 . Dominica quinta
ut noais huius caliginem superemus: 8per Нуmnus, Сhristelux mundi. Quaere fol. 1 то.
veniéntes ad diem in limine ambulemus, де Supplicatio. Оrémus. Quaere fol. 66. .
a via veritatis errémus. In te quaesumus pis Сapitula. -

sime Pater surgamus, 8 tuo Sancto Spiritu Еus omnipotens,quisine exceptiōneho


animemur; atque in Christofilio tuo, eter raealicijus, actёmporis spem nobisin
nis splendбribus fulgeamus. vocandite,tribuis: conveniéntes nuncnosad
Pater noster. Еt ne nos Liberatia malo, vespertina solemnia, 8, agéntes divini munus
8c. fol. 2. Нumiliate vos benedictioni. Dб Оfficii , propitius exaudire digneris,8. prae
minus sit. В. Еt cum spiritu tuо. sta:ut huius diei acti, nulliuspeccâminis rei,
- Вenedictio. нulius criministeneamur obnбxii, 8, siquid
Тp Dбminum ascendat orationum ve illudest, quod fragilitatis nostrae error admi.
strarum fusa petitio. В. Аmen. Quic sit, tuae miserationis clementia tergatur.
.quid ab eo p6scitis, Сlementissimus Pastor Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo.
adtribuat. Б. Аmen. Regat mentes Vestras fol. 2. Нumiliate vos benedictioni. Dбminus
consilio salutaris, 8 animas vestras intenta sit. В. Еt cum, &с.
tionem non patiatur indici. Б. Аmen. Рег - Вenedictio, *

misericordiam. Еpleat vos Dбminus donis spirituali


Lauda dicatur ut inЕхейnte de primo Do |В. Аmen.
bus,8 participesfaciat regnicoelorum.
Сarnem vestram mortificet fine vi
minico, post Octavam Epiphanie: S simi
liter Oratio fol. 94. tiōrum, 8 animas vivificet inchoatione vir
IN QUINто ромIN1co tütum. В. Аmen. Аtque ita vos plenitidine
pО8Т ОСТАVАМ ЕРIРНАNIАЕ. grátiae suae locupletet, ut in vestris semper
- Sabbato ad Vesperum. cielectetur cordibus habitare. В. Аmen. Рег.
Lauda. Аd Vésperum demorabitur fletus; ILauda. Воnum mihi est Allehtia P. Lex
Р. Еt ad Matutinum laetitia. У. Сonvertisti oristui. Аlleluia, alleluia, allelüia. У. Во
planaum meum in gaudium mihi: consci nitatem, & disciplinam, & scientiam doce }
aisti saccum meum, 8, praecinxisti me lati me: quia mandatis tuis crédidi. P. Lex oris
tui. у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Lexoristui.
tia. Р. Еt ad Matutinum laetitia.
- Оritio. Оratio, Fiat misericórdia tua Dбmine super
nos. In eódem fol. Сommemoratiбnes, ut su
}
Аna nos Dбmine, dum clamamusad te:
8 ut fletus nostros vespertinos in gau pra fol. 94.
dium vertas, matutina laetitia nobis, te opi Аd Мatutinum, " .

tulante, citius occirrat. В. Аmen. Per mise Нуmnus, AEterne rerum Сбnditor. Require
ricбrdiam. fol. 3. - -

Sono. Intrate portas Dбmini in confessióne: - Оratio, *

dtriaejus in hymnis confessionum. Alleldia. Еus, quem totius Орificem бpеris lau
8. Laudate nomen eius, quoniam suave est: dando, concelebrat condita magnitй
in aetérnum misericordia eius, 8 usque in do, cujusque potentiam intelligibilis crea
saeculum saeculi véritas ejus. Аlleluia. Dбmi tura miratur: tibi süpplices honorem defёri
nus sit semper. Б. Еt cum. mus, te cordis vбcibus invocamus ; ut qui
Аntiphona. ВеnedicamteDбmine Deus meus: nos ad Мatutinum Оfficium , gallopraeco
Р. Еt laudabo nomen tuum quiatu es, qui nante, extiscitas, placitatibi nostri famulatus
facis mirabilia. у. Еxaltabote Dбmine Deus vota efficias, ut tuo fulti praesidio, quod
meus, 8; rex meus : 8 benedicam nomen delinquёndo sorddimus abluas ; 8 jügiter
tuum in aetérnum , 8 in saeculum saeculi. prece justificationis tuae gratiam nobis im
Р. Еt laudabo. 3. Glória , 8 honor. Р. Еt pertias. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam
Iaudabo. Dбminus sit semper. Б. Еt cum. Deus noster , 8.с. .

Lauda. Alleldia. Воnitatem , 8. discipli Аntiphona. Salus tua Dбmine super pбрu—
nam, 8, scientiam doce me, Deus: АПelüia. Ium tuum , & benedictio. Psalmus 3.
Р. Оuia mandatistuis crédidi. Аlleluia, al Аntiphona, Dele Dбmine iniquitates meas.
Ieidia, alleldia. у. Воnitatem fecisti cum Рsalmus So.
servotuo Dбmine, sectindum verbum tuum. Аntiphona. Сlamabo ad Deum altissimum:
Р. Оuia mandatis. у. Gloria, 8, honor, 8с. Deum conditorem бmnium, qui benefecit
Р. Quia mandatis. . mihi. Psalmus 56, -

Ог4
post Octavam Epiphanix. [ [9
Оritio. ad contritiōnem nostrispiritus pande: 8, ad
Оmine Deus, cui ad impendéndum dё pacem tuam, quae exйberatomnem sensum,
bitum nоstrae servitutis consйrgimus; сбrpora nоstrа 8, corda converte. В. Аmen.
effünde benedictionis 8, salutis abundantiam Реr misericбrdiam tuam. - -

super pбрulum tuum : dele misèricors scelus н. Dбmine, omnis conscientia nostra rea
contractum ; 8 fac nos esse liberos a reatu est ante te: Р. Sed tu Deus potens es munda
facinorum : Audi gemitus poeniténtium ; 8. re nos a peccatis nostris; quia delicta nоstrа
largire indulgéntiae fructum : 8 clamбribus a te nonsuntabscondita. у. Ресcavimuscum
pulsatus fidélium , concede singulis remё— Раtribus nostris, injustё égimus, iniquitātes
dium postulatum. В. Аmen. Реr misericбr fécimus. Р. Sed tu Deus. у. Glória, 8, ho
diam tuam Deus, 8tc. nor. Reiterétur R.
Аntiphona I. Аvertisti Dбmine faciem tuam I N L А U D I В U S.
a nobis, 8t facti sumus turbati. Аd te Dб Аd Canticum.
mine clamamus : 8 te Deum nоstrum de Аntiphona, Dбminus himilem facit,8, exal
precamur. Р. Ut exaudias nos , & miserearis tat. Stiscitat a terra inopem,8, a stercore éri
nobis. У. Аd te levamus бculos nostros, qui git pauperem: 8, sedere facit eum cum po
habitas in coelis. Р. Ut exaudias nos y Glб tentibus populi.
ria, 8, honor Patri. Р. Ut exaudias nos. Сánticum. Сonfirmatum est cor meum. Ouзе
Оratio, re fol. 55. - ,

Хaltamus te Dбmine, magnificantes no Оratio. Dбmine Deus scientiarum. очаге


Ги men tuum ; ut non avertas faciem tuam fol. 117.
a nobis; 8 ne contürbes nos in ira tua; quia Аd Benedictus.
adte Deum nоstrum clamamus, 8t te depre Аntiphona. Маria 8 Hamina benedicite Dб
camur, ut nos exaudias, 8t ut nostri mise minum : Веnedicite fontes Dбminum. -"

rearis: converte cor nostrum ad te in boni— Сánticum. Веnedictus es Dбmine Deus Ра


tate; ut laudemus nomen tuum ; 8 enarrё— trum nostrorum. Require fol. 6. In primo
mus instanter mirabilia tua. В. Аmen. Реr Dominico de Adventu. * -

misericбrdiam tuam , 8.с. -


Оratio, Dбmine DeusРatrum. Quaerefol. 93.
Аntiphona. Ессе бculi Dбmini super timén Sono. Еxitus matutini8tvéspere delettaberis,
tes eum ; 8 in eos, qui sperant in misericбr Deus. Аlleluia, allelüia. у. Visitasti terram:
dia ejus P. Uteripiat a morte animas ед multiplicasti locupletare eam, Deus. Аlle
rum. У. Аnima autem nostra patiens est Dб Idia, alleluia.
mino, quбniam adjutor, 8 protector noster. Lauda. Laudate Dбminum de Соеlis: Alle
Р. Uteripiat y. Glória, 8, honor Patri, 8, Itiia: Laudate eum in excelsis, Alleldia.
Filio. Р. Uteripiat a morte. Рsalmus 148. -

- Оratio. Légio libri Ecclesiastici Salomónis. Сар. т.


NIat misericórdia tua Dбmine super nos: в. Deo gratias.
ut qui singillatim corda hбminum fin Пі, Оmnis sapientia a Dбmino Deo est,
gis; specialitis ea sanctifices: 8 quia sunt 8 cum illo fuit semper , 8. est ante
бculi tui super eos, dui te métuunt ; timóris aevum. Аrёnam maris, 8t pluviae guttas, 8z
tui da nobis plenitidinem : ut agnitionis tuae dies saeculi quis dinumerabit ? Аltitidinem
nobis cбnferas largitatem. В. Аmen. Permi coeli, 8, latinidinem terrae, 8, profúndum
sericordiam. abyssi quis mensus est? Sapientiam Dei бm
Арiphona 3. Juxta est Dбminus his, qui nia praecedêntem quis investigavit ? Prior
tribulato sunt corde: 8, hйmiles salvabit. бmnium creata est sapientia, 8, intellectus
Р. Nec derelinquet omnes, qui sperant in prudentiae ab aevo. Fons sapientiae verbum
eum. у. Мultae tribulatiбnes justörum : 8 de Dei in excelsis, 8t ingressus illius mandata
his бmnibus liberabit eos Dбminus. Р. Nec aetérna. Radix sapientiae cui revelata est, 8:
derelinquet. у. Glória. Р. Nec derelinquet. manifestata est? Еt multiplicationem ingrès
Оratio. sus illius quis intelléxit? Unus est Altissi
тN} te, Dбmine, dignanter exau mus Creator omnipotens, Rex potens, 8:
di; atque ut in te gaudeat anima nоstrа metuéndus nimis, sedens super thronum, &
propitius indiltor imperti: 8 qui juxta es Dбminus Deus. Ipse creavit illum Spiritu
his, qui tribulato sunt corde, aurem tuam Sancto. В. Аmen.
- Нуm
1 2О . Dominica sexta
gnatione
нуmnus. Splendor paternae, 8tc. Quaere fol. фiam redempti.5. Аmen. Реr misericór
, 8с. я"

67.
sipplicatio oremus Redemptorem А -

mundi. IN SЕХТ О DОМ IN I СО


РОSТ ОСТАVАМ ЕРПР НА NIАЕ.
fol. 66.
- Сарfigla. -
Sabbato ad Vesperum.
в "а

Ies Dominicus, fratres Charissimi, а In nбmine Dбmini nostri Jesu Christi, lu


nobispia devotione coléndus est:illu mien cum pace. Б. Deo gratias.
xit dies Resurrectionis, 8 pacis: dies verae i.auda. Арudte est Dбminefons vitae: 8, in
lucis, 8t vitae : in qua Christus credentium limine tuo Р. Vidébimus Iumen. у. Filii
vita resurréxit a mбrtuis, überes Deogratias, hбminum , in protectione alarum tuarum
laudesque referamus, ut diem Dominica Re sperabunt. Inebriabйnturab ubёribus domus
surrectionis solémniter celebrantibus, ра tuae : 8 torrénte voluptatis tuae potum dabis
cem tranquillam, laetitiam specialem поЬis eis, P. Vidébimus lumen.
Оratio.
digneur oférre; ut a vigilia maiutina us
que ad nottem, misericórdiaesuefavore pro Оmine, apud quem est fons vitae, 8, in
tecti, Redemptorisnostri mineregaudeamus. ID cujus limine aspicimus Iumen ; ёnu—
tri in nos tuae scientiae splendórem : ut sitién
Pater noster. Еt ne nos. А malo nos libe
ra, 8:c. Quaere fol. то. tibus nobis vitalem impértias potum ; 8 са
-

Lauda. Сantáte Dбmino canticum novum: ligantium animarum superno limini restituas
Аlleldia, allelia y Lausejus in Ecclesia intellectum. В. Аmen. Реr misericórdiam
Sanctorum. Аlleluia. filam. Dбminus sit. В. Еt cum.
- -
".

ОгМtio. Тibi Domine in Ecclesia. Require Sono. Тёnebrae non obscurabйntur a te,
Р. Еt noxsicut dies illuminabitur: Alleldia.
fol. I 17. х - -
commemorationes ut supra fol. 94. y. Imperfectum meum vidérunt бculitui, 8z
item.exeinte Véspera бmnia dicantur, ut in libro tuo omnes scribentur : dies forma
in primo Dominico, ut supra fol. 94, excep bйntur. Аlleluia. Р. Еt noх sicut. Dбminus
to, quod dicantur Capitula, S. Вед:djo sit semper vobiscum. Б. Еt cum.
subsequentes. Кyrie, eleison. В. Сhriste, Аntiphona. Веnedicite Dбminum in бmni
eleison. Кyrie, eleison. bus opéribus suis Date nбmini ejus magni
Сapitula, ficéntiam, Р. Еt confitёmini in voce laudis,
Аm nos, Dбmine, nottarnae caligini pro 8 in canticis labiorum. У. Laudate pieri
рinquatos, nihilvérius, neceligere plus Dбminum : laudate nomen Dбmini. Р. Еt
est mélius, nisitibi omnipotens veniam рё confitёmini. У. Glória, 8, honor. Р. Еt con }{
tere delictorum, quem nostrum cognбscimus fitёmini. Dбminus sit semper. 8. Еt cum
factórem te, Dбmine: aděsto Domine, in spiritu.
orationibus pбрuli tui, 8 largiter бmnium Lauda. Věniant mihi miseratiбnes tuae, ut
peccata dimitte: non mémores, initio pec vivam: Alleluia. Р. Оuia lextua meditätio
casse hбminem, cum tibi in divinitate simi mea est. АПeldia, allelüia. У. Fiat nunc
1em nostrum сбnspicis Redemptorem : tu misericordia tua ut consolétur me, sectin
nosti quantum nobis insidiet inimicus: quae dum elбquium tuum cum servotuo. Р. Оuia
sumus, ut nullum de nobis inveniat, quem lex. у. Glória, 8, honor. Р. Оuia lex.
Iucrètur, quibus tua gloriosa Тrinitas ado Нуmnus. О lux beata Тrinitas. Require fol.
randa assidue in Catholica Ecclesia praedi— 113.
catur. Supplicatio. Оrémus Redemptórem. Ouere
Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo, fol. 66.
8c. fol. 2. - Сapitula.
Веnedictio. ГЕfёnsio nostra Dбmine, & illumina
Мnipotens Dбminus, in quo est pieta tio copiosa , illumina cordis nostri
tis immensitas, omni vos benedictione obscura, quae sordis facinus, 8t crassum
repleat , 8, propitius a malo defendat. Сhaós obntibilat : illimina arcana péctoris,
Н, Аmen. Оmnibus peccatis vestris Dбminus ut contemplare possimus clementiam Re
clementer ignoscat, 8, sibi vos in aetérnum demptoris: stiscipe vota fidélium, 8, poeni
placittiros efficiat. Б. Аmen. Аtque ipsius si téntiae dona remёdium : stiscipe sacrificium
tis protectione securi, cujus estis gratiae di vespertinum cum officio laudis, 8 restitue
be
post Octavam Грiphanic. 121

beneficium matutinum cum dono aeternitatis, tua misericбrdia : lava intima cordis nostri
ac praesta: ut, qui te hicОmnipotentem cré ab injustitia ; 8 a peccati inquinaméntis pu
dimus, in Resurrectione бmnium, bona tua rifica: mitte de coelo, 8 érue nos a con
copiosius hauriamus. - culcantis obprбbrio: ut alacres ad hoc tuum
Рater noster. Еt ne Liberatia malo, fol.2. recurramus altarium ; 8 matutinum sacrifi—
Вenedictio. cium tibi offeramus in templo. В. Аmen. Реr
Еnedicat vobis omnipotens Dбminus, misericбrdiam tuam, Deus noster, qui es
фui vos dignatus est plasmare de nihi benedictus, 8tc. Dominus sit semper. В. Еt
1o. В. Аmen. Ipse sanet languбres vestros, cum spiritu tuо. -

.quisolus est бmnium Dбminus 8. Redemptor. Аntiphona r. In te speravěrunt patresnostri


5. Аmen. Аtque ipsi Dбmino nostro sit sem Dбmine: P. Speravěrunt , 8. liberasti eos.
per cura de vobis, in quo est plenitudo ve У. Аd te clamavérunt, 8, salvi facti sunt : in
strae salutis. В. Аmen. Реr misericбrdiam. te speraverunt, & non sunt confusi. P. Spe
Lauda, Sectindum misericбrdiam tuam, Dб raverunt. У. Glória, 8, honor. Р. Speravё
mine, vivifica me. Р. Ut custбdiam testimб— ГUПt. -

nia oris tui. Аlleluia, alleluia. У. In aetér Оratio. - - -

num Dбmine, permanet verbum tuum in coe Еspice in nos Dбmine Deus noster; ne
По. Р. Ut custodiamл у. Glória. Р. Ut. avertendo faciem tuam a nobis, nos
Оratio. Оstende nobis Dбmine misericбr aliquatenus derelinquas:verё enim salviéri
diam tuam. Quaere infrä. mus, si vultus tui in nos aspéctum convér
Сommemorationes, it supra fol. 94. teris, 8, hilariter nostris te animabus con
Аd Matutinum. jūnxeris: ut quia in te speraverunt patres
Нуmnus. АСtérne rerum. Quaere fol. 3. nostri, 8, salvi facti sunt, nos hereditariae
- Оratio. faceōrum spei succèdere ; 8, parilitate ho
- Еus, qui omnem mundum compléxum rum, atérna cum eis exultatione gaudere.
ténebris, splendöristui radio illumi— В. Аmen. Реr misericordiam tuam, Deus
nas, praesentёmque diem Apparitionis tuae noster , 8 с. -

miraculo in üsibus nostris extiscitas: praesta Аntiphona 2. Мisericórdiatua Dбmine sub


aetérne Deus, ut a nostris lapsibus resurgen sequātur nos Р. Оmnibus diebus vitae no
tes, discusso infidelitatis sopore, pervigili strae. У. Оstende nobis Dбmine misericór
cura in laudibus tuis toto excitemur affectu; aiam tuam : 8 salutare tuum da nobis.
ut extiti opéribus tenebrarum , sequamur te Р. Оmnibus diebus vitae nоstrае. У. Glória,
verum principem lucis, ut sicut noctürnae 8. honor Patri, 8 Filio. Р. Оmnibus diebus
caliginis densitatem, claritas diei infusa dis vitae nоstrае. чь :

pérgit, ita aegrбtis medicinaeopus infändas, Оratio. *

anxiis consolationem concédas ; errantibus Sténde nobis Dбmine misericбrdiam,


viam saltitis osténdas; poeniténtibus donum tèque populum praestolantem reple lae
indulgentiae tribuas; quaerentibusque, mitis titia : quo 8, plebis tuae iniquitatem remittas,
clara luce appareas;ut, splendore tuae glo 8 peccata nostraabira mitigatus, opěrias.
riae in nobis refulgénte, cunctatua Еcclésia В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam Deus, 8tc.
spe, fide, 8, charitate resplendeat. В. Аmen. Аntiphona 3. Revertatur impius a via sua
Реr misericórdiam tuam Deus noster , 8.с. mala ; 8 iniquus cesset delinquere. Р. Еt
Аntiphona. Тu autem Dбmine susceptor véniam ad vos in jocunditate, dicit Dбmi
meus , 8. gloria mea , 8. exaltans caput nus. У. Nolite sperare in iniquitate, 8; rapi
meum. Рsalmus 3. nas nolite concupiscere: divitiae si afНuant,
Аntiphona. Sectindum magnam misericбr nolite cor apрбnere. Р. Еt véniam ad vos.
diam tuam, dele Dбmine iniquitates meas. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt véniam ad
Рsalmus 5о. vos. .

Аntiphona. Мitte de coelo , 8. libera me Оratio. -

Dбmine: da in obprobrium conculcantes me. Ffundёntibus nobis coram te corda in }


Рsalmus 56. oratione, tu Dбmine, qui spes бmnium
Оratio. es, exaudi 8, miserёre; tibique nos serviti
-

Uscéptor noster Dбmine exalta caput ros subde ; 8, subditis peccato propitia be
nostrum in gloria, 8: locupleta nos in nignitate occurre: fac nos iniquitatis rapina
О Са
122 Dominica sexta
carère; 8 divitiarum tuarum ornaménta соп Пбmine salvos nos fac, * 8 psalmos nostros
duirere: atque te concupiscere, te nosse, te cantabimus cunctis diebus vitae nostrae in do
que omni vitae nostrae tempore Deum merea mo Domini.
mur habére. В. Аmen. Реr misericбrdiam. У. Glória, 8, honor. Р. Non inférnus con
н. Dбmine iniqué égimus: omnis aetas ream fitébitur tibi, nec mors Р. Laudabitte. Vi
habet conscientiam: peccavimus tibi Dбmi vens vivens confitébitur tibi; 8 notam fä
ne. Р. Сonvérteread misericordiam. У. Рес ciet misericordiam tuam.
cavimus: impié géssimus, 8 recessimus, 8t - Оratio.
declinavimus a mandatis tuis. Р. Сonver Ripe Dбmine animas nostras; ut non
tere. У. Glória, 8, honor. Reiteretur 8. pereamus in intéritu : nostrorum бm
I N L А U D I В U S. nium facinora peccatorum pone post tergum
Аd Canticum. tuum; ut non deficiamur perditi in inférnum;
Аntiphona. Non inférnus confitébitur tibi sed a te vivificati, hic fateamur ; 8 verita
Теus, nec mors laudabitte. Vivens vivens tem tuam expectantes, psalmos nostros in
confitébitur tibi; 8 notam faciet misericór domum tuam itigiter decaniémus. В. Аmen.
diam tuam. * -
Реr misericórdiam.
Сanticum Ezechiae, Esafae 38. Аd Benedictus.
Go dixi: In dimidio diérum meórum * Аntiphona. Filii hбminum benedicite D6—
vadam ad portas inferi. minum Israel ; 8. omnes sacerdбtes servi
Quaesivi residuum annorum meórum :* dixi: Dei, benedicite Dбminum.
Моn videbo Dбminum Deum in terra viven Сánticum. Веnedictuses Dбmine Deus.fol.б.
tium. Sono, Deus misereatur nobis, Р. Веnedicat
INon aspiciam hбminem ultra, * 8 habita nos, Allelüia. У. Шtiminet Dбminus vultum
tórem quietis. -
suum super nos, Р. Еt benedicat.
Generatio mea ablata est a me, convoltita 1.auda. Laudate Dбminum de Coelis. Аlle
est, * quasi tabernaculum pastörum.
1dia, alleluia. Psalmus 143. л

Рraecisa est velut a texёnte telam vita mea:


1.ectio libri Ecclesiástici Salomдnis. Cap. 6.
dum adhucordirer, succidit me :* de manё & z. B. Deo gratias.
usque ad vesperum finies me. Пі, Сogitatum habe in praeceptis Dei,
Sperabam usque ad manё, * sicut leo sic 8 in mandatis illius maximé assiduus
contrivit бmnia ossa mea: esto: 8: ipse dabit tibi cor ; concupiscéntia
Ре manё usque advésperum finies me:*sic sapientiae dabitur tibi. Noli facere mala, 8,
ut pullus hiründinis sic clamabam , medi non te apprehendent. Discède ab iniquо, 8;
tabar ut columba. феficient mala abste. Non sémines mala in
Аttenuati sunt бculi mei, * suspiciéntes in sulcis justitiae, & non metes ea in séptu
excelso. plum. Noli quaerere ab homine ducatum, ne
Dбmine vim pätior, respбndeprome.* Оuid фue a rege cathedram honoris. Non te justi
dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse
fices ante Deum, quoniamagnitor cordis ip
fёсerim? se est: 8 penes regem noli velle vidérisa
Кecogitabo omnes annos meos * in amaritй piens. Noli quaerere fieri judex, nisi väleas
dine animae meae. -

virtute inrümpere iniquitates: ne fortё exti


Пбmine si sic vivitur, 8 in talibus est vita měscas faciem potentis, 8, pones scandalum
spiritus mei, * corripies me , & vivifica in agilitate tua. Non pecces in multitidine
bis me. - -

civitatis, neque mittas te in pбрulo, neque


Есce in pace amarittido mea amarissima :* diliges duplicia peccata: necenim immunis
tu autem eripuisti animam meam ut non eris in uno. Noli esse pusillanimis in anima
perirem , 8, projecisti post tergum tuum tua : exorare, 8 facere eleёmósyпam ne des
бmnia peccata mea. picias. Ne dicas : In multitidine mine
Сuia non inférnus confitébitur tibi, neque rum meórum respiciet Deus,8. offerénte me,
mors laudabit te:* non expectabunt qui des Аltissimus suscipiet münera meo "1
сёndunt in lacum, veritatem tuam. deas hбminem in amarinid
Vivens vivens confitébitur tibi , sicut 8, enim qui humiliat 8
ego hodie: * pater filiis notam faciet veri ctor Deus. Б. Аmen.
tatem tuam. Нуmnus. Splendor p
post Octavam Epiphantх. 123
Supplicatio.orémus Redemptórem. Que dinatione. У. Glória, Р. Оrdinatiōne.
re fol. 66. Кyrie, eleison. В. Сhriste, elei Нуmnus. Inventor rйtilis fol. 92.
son. Кyrie, eleison. Supplicatio. Огёmus Redemptórem fol. 66.
- Сapitula, - Сapitula.
}} fulget бriens, jam prбpеrat dies, I quantam ab originis reatu nostrōrum
jam fugatis tenebris, aurora rubescit in poenam meremur cбnsequi delictorum:
1uce purissima: coelum, & sol refulgens, ra olim humanum genus ad terram proclivum
dios suos infert mundo: cuncta prбperant, pervenisset; nisi nos prêtio sanguinis sui a
cuncta festinant , optant Dбminum habёre tali vinculo resoltitos, tibi Dбmino refor
propitium, quem suum auctorem semperag masset : nunc vero, quid tibi populus tuus
nбscunt, pariter 8, defensorem. pro tantis beneficiis proclamet in laudibus?
* Раter noster. Еt ne nos. Liberati a ma dualia tibi dispónat exhibёri mйnera, quae
По , 8.с. . ab illis minimé fierint largita? Sed nunc
Lauda. Сantáte Dбmino canticum novum: Dбmine, te expóscimus, ut hoc vesperti
Аlleldia, alleldia. У. Laus ejus in Ecclesia num, quod tibi lumen incéndit, sit бculis
sanctorum. Аlleluia. tuis acceptum , sit placidum , sit velut ille
Оratio, ignis inextinguibilis, qui populum tuum in
Ibi Dбmine in Ecclésia sanctörum can columna ignis noète praecessit in erёmo: sit
tamus; tibique gratiam praeconamus. velut ille, qui Eliam rapuit ab hoc mundo,
tribue nobis, laudes tuas prбmere ; in quo igneдque currucoelitus provéxit: quem Eli
coaetérnum nos crédimus praemium obtinére. seus prбpriis cernёndo бculis aspéxit : 8;
В. Аmen. Реr. In nбmine. dum patrem relinquere nбluit, currus Israél, .
Сommemoratiбnes dicantur ut fol. 8. aurigaejus, vivida voce clamavit: quem .
Item in exeinte Vespera бmnia dicantur, Мбуses vidére promèruit, 8, cum Dбmino
ut in exeinte de primo Dominico fol.94.ex se locutum , pбрulo nunciavit. -

céptis Capitula, 8: Веnedictione, quae dican Рaternoster. Liberatia malo. Quaerefol.2.


tur, ut subsequentur. Кyrie,eléison. В. Сhri Вenedictio. -

ste, eléison. Кyrie, eleison. Еyotiōnem vestram Dбminus dignan


Сapitula. Аd Vespertinum Dбmine. tёr inténdat, 8, remédia vobis oppor
Вenedictio.СoncédatnobisDбminus fol. o2. tūna restituat. В. Аmen. Тranquillam vobis
IN SЕРТ I МО D ОМ IN I СО сбnferat vitam , 8; bonis бmnibus abundare
РОSТ ОСТАVАМ ЕРIРНАNIАЕ. vos faciat. В. Аmen. Таlique vos subsidio
Sabbato ad Vesperum. pietatis regat in saeculo, ut beatitidinis mé
Lauda. Die mandavit Dбminus. rito sustбllat in coelum. В. Аmen. Реr mise
Огätio. Deus quituam. Quaere fol. 1 то. ricбrdiam. -

Sono. Аlleldia. Аd vésperum demorabitur Iauda. Quбmodó diléxi legem tuam Dбmi
fletus ; 8 ad matutinum laetitia. Alleluia. ne? Аllelüia. Р. Тоta die meditatio mea est.
У. Аlleldia. Сonvertisti, Dбmine, planctum Аlleluia, allelüia. У. Quam dulcia fauci
meum in gaudium mihi: conscidisti saccum bus meis elбquia tua , super melori meo!
meum , 8, praecinxisti me laetitia: Alleldia. Р. Тоia die S. Glória, 8, honor. Р. Тоia
Dбminus sit semper vobiscum. В. Еt cum фіе. -

spiritu tuо. -
Оritio. Сlamantes ad te Dбmine. Require
Аntiphona Тuum Dбmine regnum ; tu es fol. 124. -

super omnes principes. Р. In manu tua for Сommemoratiбnes, ut in Vesperis de primo


titudo, 8, potentia: in manu tua virtus, 8t Dominico de Adventu Dбmini. -

impérium. x. Dбmine Deus virtutum con Аd Мatutinum. - -

vérte nos : 8 osténde faciem tuam : 8 salvi Нуmnus. АСtérne rerum Сбnditor: Require
érimus. Р. In manu tua. У. Glória, 8, honor fol. 3.
Рatri. Р. In manu tua fortitudo. Dбminus sit. Оratio. Dбmine Deus , Раter omnipotens,
В. Еt cum. -
inspirator. Quaere fol. 26.
I.auda. Fundästi terram, 8, permanet: Alle Аntiphona. Glória mea Deus meus, 8, exal
1dia. Р. Оrdinatiónetua persevérat dies: А1 tans caput meum. Рsalmus 3. -- -

leidia, alleldia, alleldia. У. In aetérnum Dб Аntiphona. Тibi soli peccavi; miserere mei
mine permanetverbumtuum in Coelo. Р. Оr Deus. Рsalmus 5о. . . ""
О2 Ап
I 24- Dominica septima
Аntiphona. Мiserère mei Deus, miserere nitotuum habёre mereamur auxilium: Nam
mei : quōniam in te confidit anima mea. te nobisobumbrante,nulla virtute valebit in
Рsalmus 56. rйmpere: nec recessustentationum penetrabit
Оratio, -
nostros, situ intra extraque adfieris, 8t fir
Т) te Dбmine clamórem nostrae vocis maméntum refugitimque nostrum tuam dёх
emittimus ; tibique, ut nos de monte teram dederis. В. Аmen. Реr misericórdiam
illam. .
sanёo tuo exaudias, supplicamus: 8 quia
tu nosti subjectionis nostrae infirmam virti 3. Dбmine virtutum, cum tranquilitäteii
tem, nos déxtera tua corrobora: dele mala dicas peccatores, 8, cum reverentia córrigis
nocéntia; 8 ad sequêndum tecorda excita errantes. Р. Тu das peccanti locumроеnitёn
nostra: nam quia salvari per se non confidit tiae: tu dona tempus, 8t moram, per quod
humana fragilitas , eripiat animas nostras possimus mundari a malitia. у. Еt Dбmine
emissa de coelo misericordia tua. В. Аmen. Deus virtutum , suavis, ac mitis es, patiens,
Реr misericórdiam tuam Deus noster , 8с. 8 cum misericordia dispónis nos. Р. Тu das
Аntiphona I. Вёnedic Dбmine haereditatem ресcanti, y. Glória, 8, honor &c. Reiterё
tuam: Р. Еt rege eam, 8 extбlle usque in ttlr R. - - -

saeculum. у. Оuia tu Dбmine suavis, ac mi IN L, А U DI В US.


tis es , & multum misèricors invocantibus Аd Canticum,.
te. Р. Еt rege eam. У. Glória , 8 honor. Аntiphona. De notte vigilat spiritus meus
Р. Еt rege eam. adte Deus: quia lux praeceptatua sunt su
Оratio. per terram. Р. Justitiam discite. --

Lamantesadte Dбmine,precamur;utin Сánticum. De nocte vigilat. Require fol. 64.


consolatione nostra non sileas; nec nos Оratio.
sectindum desidéria cordis nostri relinquёn Еnode vigilantem adte spiritum no
do,simul cum peccatбribustradas;salva ple strum, luce Deus decora praeceptд
bem tuam, quam tu ipse creasti: 8. benedic rum tuorum illustra: 8 in tempestate re
hereditatem tuam, quam pretióso sanguine Фuirёntium vigil, ut lux adesto meridiana:
redemisti. В. Аmen. Permisericбrdiamtuam.Nullae nos tênebraete sequéntes impédiant;
Аntiphona 2. Da virtutem Dбmine, pбрulo nec injustitiae amor nostra a te vestigia rétra
tuо: Р. Еt bénedic in pace plebem tuam: hat : sed valeamus justitiam discere, teau
3. Еt rege eam, 8 extбlle usque in saecu ctorem justitiae proficienti postulamus avi
lum. Р. Еt bénedic. У. Glória , 8 honor. ditate:ac dum visu perpeti amplécti con
Р. Еt benedic. cupiscimus, tuae quoque sapientiae ampléxi
Оratio, bus perenniter haereamus. В. Аmen. Реr mi
А Dбmine virtútem pōpulotuo contra sericórdiam.
adversitatum бmnium mala ; plebёm Аd Benedictus.
due tuam pacis conlatione locupleta:ut pro Аntiphona. Sacerdбtes servi Dei excelsi,
abundantia quiétis, omnes in templotuotibi Dбminum nоstrum benedicite. -

glбriam сбncinant ; laudémque pariter 8, Сánticum. Веnedictus es Domine Deus pa


honorem, malis vitae hujus obliti, tuae sem trum nostrorum. Quaere in primo Dominico
per déferant majestati. R. Amen. Реr mise de Adventu Dбmini fol. 6.
ricordiam tuam Deus noster. Оratio. Dбmine Deus patrum. fol. 93.
Antiphona 3. Еsto nobis Dбmine in Deum Sono. IIltiminans tu mirabilis Alleldia.
protectórem, Р. Еt in locum munitum , ut Р. А mбntibus aetérnis. Аllelüia. у. Сogi
salvos nos facias. У. Quam magna multitй tatio hбminis confitébitur, Deus:8, reliquiae
.dodulcédinis tuae Dбmine, quam abscondi cogitationis diem festum agent tibi. Р.А
sti timéntibuste ! 8 perfecisti sperantibus in mбntibus.
te, in conspéctu filiorum hбminum. Р. Еt in Lauda. Laudate Dбminum de coelis: Alle
locum. у. Glória, 8, honor Patri. Р. Еt in 1üia. Laudate eum in excelsis. АШeldia, al
Iocum munitum. Ielüia. Psalmus 143. -

Оratio. 1. éctio libri Sapiéntiae Ecclesiástici Salo


{ Sto Dбmine in Deum protectórem ; ne mönis. Сар. 32. 3 33. В. Deo gratias.
incolis obsidentibus, nostrarum inte IIi, Sine consilio nihil facias, 8, post
gritas mentium feriatur: pro locoautem mu factum non poeniteberis. In viam ruinae
поп
post Octavam Epiphanir. 125
non eas, 8t non ofёndes in lapide: nec red Рater noster. Liberati a malo, fol. 2.
das te viae laboriosae, necponas animaetuae . Веnedictio,
scandalum: St a viistuiscave, 8 a domesti Sténde Dбmine, misericórdiam tuam
cis tuisatténde. In omni бpеre credeex fide
animaetuae: est enim conservatio mandatō
-

О super hos famulos tuos, 8 sancto Аn


eПо tuo excubante, custбdi. Б. Аmen. Vё
rum. Оui credit Deo, 8, ejus attendit man niat in his Dбmine, assidua laetitia, 8: gau
datis: 8 qui confidunt in illo, non minora dium sempiternum, В. Аmen. Perseveret in
buntur. Timénti Dбminum non occurrunt ma eis coeleste signaculum, quod in illis con
Ia, sed in tentatione Deus illum conservat, fёrre dignatus es per Spiritum Sanctum.
8. liberata malo. В. Аmen. В. Аmen. Реr misericбrdiam.
Нуmnus. Splendor paterna. fol. 67. Iauda.Сantabiles mihierant. Quaerefol. 94.
Supplicatio. Оrémus Redemptorem mundi. Оratio. Сlamantes ad te Dбmine. Оuaere
fol. 66. fol. 124. -

Сapitula. IN О СТА V О D О МIN1 СО


Uam magnificata sunt брега tua Dб РОSТ ОСТАVАМ ЕРIРНАNIАЕ.
mine! бmnia in sapientia fecisti: ecce Sabbato ad Vesperum.
jam tetraenoctissidéreo splendore caligo res Lauda. IIIйmina бculos meos.
pérgitur, 8 incipientis diei aureum liminis Оratio. IIIйmina бculos nostros , Dбmine.
decus ingréditur: ессе jam noctis peracto Require fol. 1 13. -

cursu, lux de candido coeli fastigio prбmi Sono. Те decet hymnus Deus in Sion:8 tibi
cat, 8 toto orbe terrarum , claritatis tuae reddétur votum Р. In Hierisalem. Alleldia.
splendöre, 8, fulgore cortiscat : ессе jam у. Еxaudi Deus orationem nоstrаm : ad te
post gallórum concentum, passerum garru omniscarovéniet. Р. In. Dбminus sit. в Еt
Iae voces divérso modulationis résonant can СUПП, -

tu, diversaque volucrum genera, remigio Antiphona, Dбminus sapientia fundavitter


alarum aures ad astra petunt : unde largam ram , stabilivit coelos prudentia. P.Sapién
tuae pietatis, Pater omnipotens, indefesse tia illius erupérunt abyssi , & nubes rore
рбscimus clementiam, ut hunc diem nossi concrescunt, y, Fecit lunam in tёmpore: sol
ne peccáto transire permittas : ut sicuti бm agnбvit occasum suum. Р. Sapientia illius.
nibus omnipotentiaetuae claritatem dispensas, у. Glória , 8 honor Patri. P. Sapientia.
ita parvae scintillae tuae divinitatis cordibus Фбminus sit semper vobiscum. В.Еt cum
nostris fulgórem immittas. Spiritu tuо.
Рater noster. Еt ne nos. Liberati a malo, I.auda. Аb omni via mala prohibe pedes
8ic. Quaere fol. 2. Dбminus sit semper vo meosDбmine: Р. Ut custбdiam mandata tua.
biscum. В. Еt cum spiritu tuо. Аlleldia, alleldia, allelüia. у. А praeceptis
Lauda. Сantáte Dбmino canticum novum: tuis intelléxi : proptèrea бdio habui omnem
Аlleldia, allelüia. у. Laus ejus in Ecclesia viam iniquitatis. Р. Ut custбdiam. . Glб
sanctorum. Аlleldia. ria, 8, honor. Р. Ut custбdiam,
Оritio. Тibi Dбmine in Ecclésiasanctorum. Нуmnus, Сhristelux mundi. Quaere fol. I по.
fol. I 17. * Supplicatio. Оremus Redemptórem. Quaere
Сommemoratiбnes ut in fol. 94. fol. 66.
Item exetinte Vespera, бmnia dicantur ut Сapitula.
in exctinte Vespera de primo Dominico post Lltimina nos, Dбmine, requiescéntes in
Еpiphaniam fol. 94. exceptis Capitula, 8: hac nocte; ut manibus nostris coram te
Вenedictione, quae sequintur. exhibeamus précibus crucem, ut non timea
Сapitula. mus tentatórem ambulantem in ténebris, ha
Еus,quiilluminästi primumténebras,8. béntes nobiscum revelationem géntium 8,
*- fundasti ex instabili creattira substan glбriam plebis tuae Israél: tunc enim rece
tiam visibilem: aspice nosvultumitissimo,8, dit inimicus, situ dignatus fieris esse pro
nostras preces pro sacrificio accipe vesperti pitius: tunc afuroris sui gladio convertetur,
no, ut nullis in hac nocte terrorum vitiis ca si ad nos tua misericórdia revertatur. Noli
piamur; sed praesta nobis cor castum, 8 ani nos Dбmine abdicarefaucibus lupórum, nec
mum ab бmnibus criminibusalienum, ut nul dёntibus damnare leónum ; sed in congre
Iuminnobisinimicus посёndiinveniatlocum. gatione Sanctorum tuorum, tuas portas me
Теа
1 26 Dominica octava
reamur intrare in confessione spiritualium Р. Еt dimitte peccata servis tuis.
gaudiorum. - -
- - Огайо.
* Раter noster. Liberati a malo. Нumiliate - D te, Dбmine, бculos nostroserigi
vos benedittiöni. Dбminus sit semper vobis mus ; quem in coelestibus habitare,
cum. Б. Еt cum spiritu tuо. 8 terrae machinam virtute continérefatёmur:
- . Вenedictio. Мiserere igitur nоstri Dбmine, miserère;
* Lementissimus Dбminus, in cujus ma 8 peccatis nostris, pro quibus te metdimus,
* , nu est universa prospéritas, benedictio parce : ut contёmptum nоstrum pietate cle
нnis semper 8, pacis vobis tribuat incremen mёnti respicias ; 8 a delicti obpróbrio dёх
tum. В. Аmen. In bonis actibus sitis semper tera nos tuae virtutis eripias. Б. Аmen. Per
unanimes, atque participes : ut a mandátis misericбrdiam. -

IDбmini nullatenus deviétis. В. Аmen. Оm Antiphona 2. Deus, ut liberes nos, vénias.


nibus peccatis vestris Dбminus clementer Р. Utauxilieris nobis festina. У Qui regis
ignбscat, 8 perducat vos propitius ad glб Israel, intende: qui deducis velut ovem Jо
riamsempitérnam. 5. Аmen. Реr misericбr seph. Qui sedes super Chérubim appare.
diam ipsius, 8 с. Г. Ut auxilieris. У. Glória , 8. РUtau
Iauda. Voluntária oris mei cбmproba Dб xilieris. -

mine: Allehiia. Р. Еt judicia tua doce me. . Оratio,


Аllelüia. У Lucérna pédibus meis verbum Ui regis Israél, inténdeper misericбr
tuum Dбmine, 8; Iumen semitis meis. Р. Еt aiam tuam Dбmine: qui deducis vel
judicia x, Glória, 8, honor Patri,8с. Р. Еt ut ovem Joseph, pastoris gubernacula, 8,
judicia. protectoris impende remédia: converte nos;
Огайо. Аd te , Dбmine , бculos nostros. 8 ostende faciem tuam , 8. salvi érimus;
Quaere in sequenti Matutino. -dum excelsus humilia réspicis, 8 orantium
- Аd Matutinum, . -
preces propitiatus exaudis. 5. Аmen. Permi
Нуmnus. ЛЕtérne rerum Сбnditor. Quaere sericordiam tuam Deus noster, 8с.
fol. 3. Аntiphona 3. Dбmine Deusnoster. Р. Еxäu
Огайо, di nos:propitius esto, 8 salva nos, y. Сitд
nos praeveniat misericбrdia tua , Dбmine:
рОstdisque
gallórum canórum concéntus, no
quiètem exclusam, tibi , Dб Фuia pauperes facti sumus nimis. Р. Еxaudi
mine, matura nox parturit diem , 8. galli nos. x. Glória, 8, honor. Р. Еxaudi.
concrepantibusalis, ore praecónio matuti Огайо.
num jübilant hymnum: tibi, Dбmine, aves Ropitius esto peccátis nostris Dбmine;
coeli laudes emittunt: tuo jussu discussistê— 8, propter honorem nбminis tui per—
nebris , sol radios infert mundo: tua sunt fёda nos récrea libertate: ne , dum nostro
ista miracula , omnipotens Pater: nos tan peccatorum elógio adtérimur, in obpróbrio
tümmodo vota portamus, offerentes sancto gentium redigamur. Еrgo ut nos severitate
nбmini tuo haec sacrificia matutina : ut a non pйnias poenae, causam nobis scelerum
ресcatis praetéritis absoluti, de praesenti tri ablue:atque inconspéctutuogémitus compe
Бulatione mereamur absolvi. Т. Аmen. Реr ditorum intrбeat; ut de occülto tuo in mani
misericórdiam tuam Deus noster, 8 с. fёsto nostro gratia indйltapraecedat.5. Аmen.
Antiphona т. Dбmini est salus: 8, super pб Реr misericordiam.
pulum tuum benedictio tua. Psalmus 3. в. Deus, qui das locum poeniténtiae. tu do
Antiphona, Incerta 8. occulta sapientiae tuae na veniam peccatis nostris: Quis enim dicet
manifestasti mihi. Psalmus so, tibi: Quid fecisti ? Аut quis stabit contra
-

Antiphona. In umbra alarum tuarum spera judicium tuum? Non est enim alius Deus
mus Deus, dum transit iniquitas. Psalmus 56. praeterte. Р. Сuiest cura de бmnibus. 5.Мі
Огdio. Verbum ante saecula inefiabiliter. serere, Deus, бmnium, quбniam бmnia po
Очеre fol. 33. tes, 8t dissimulas peccata hбminum propter
Antiphona . Еxaudi de coelo Dбmine. poeniténtiam. Р. Сui est cura, y. Glória, 8,
Р. Еt dimitte peccata servis tuis, 8, pбрulo honor. Reitereturв.
tuо. У. Quia tu Dбmine , suavis , ac mitis Aliud Responsorium. Dбminus omnipotens
es ; 8 multum misèricors invocantibus te. audivit vocem Publicani , 8 peccatoris.
Р. Еt dimitte peccata. 3. Glória, 8, honor. Р. Verus Deus misèricors indulgentiam tri
buit
post Caiyan Epiphanix. 127
buit fidéli confiténti. У. Рublicanus stans a guinem, 8 qui fraudem facit mercenariis,
longe, & non audebat бculossuos levaread fratressunt. Unus aedificans, alius destruens:
coelos:sed percutiébat pectus suum, dicens: Фuid prodest illis nisi labor 2 Unus orans,
Propitiusesto mihi peccatбri. Р.Verus Deus. 8 alius maledicens: cujus vocem exaudiet
у. Glória, 8, honor, 8c. Reiterétur Res Deus? Оui baptizatur a mбrtuо, 8; iterum
ponsorium. tangit illum, quid próficit lavatio illius? sic
IN L А U D I В U S. dui jejunat in peccatis suis, 8, iterum éadem
- Аd Canticum. faciens, quid prosit, humiliando se 2 ora
Аntiphona. Lux praeceptatua sunt, Dбmi tiōnem illius quis exaudiet? Сар. 35.Оui
ne, super terram. Justitiam discite habita conservat legem, multiplicatoratiōnem. Sa
tбres terrae. crificium salutare estattendere mandátis, 8t
Сánticum. De node vigilat. Quaere fol. 64. discёdere ab omni iniquitate. Еt deprecatio
Оratio. Denode vigilantem. Quaere fol.124. pro peccatis, discёdere ab injustitia. Non
Аd Benedicius. apparebis vacuus ante conspéctum Dбmini.
Аntiphona. Веnedictuses Deus, 8t benedi— Наес enim propter mandatum Dбmini figunt.
aum nomen glбria tuae. Веnedicite Dбmi Оblatio justi impinguat altare, 8. odorsua
num omnes electi ejus: sit nomen sanctum vitatis est in conspectu Altissimi. В. Аmen.
ipsius benedictum in бmnia saecula saeculó Нуmnus. Splendor paternae. fol. 67. -

TUПП. Supplicatio. Оremus Redemptórem mundi.


Сanticum. Веnedictus es Dбmine Deus pa Quaere fol. 57. - -

trum. Quaere fol. 6. Сapitula.


- -

Оratio. Dбmine Deus, qui super Chéru N Мatutinistemрбribus invocatus, aděsto


bim. Quaere fol. 11 п. - Lücifer verus; 8 qui coelostuosin splen
Sono. Аlleldia. Auditam fac mihi manёро dore respergis , péctora nostra, 8, corda
téntiam tuam, Dбmine: quia in te confi Iatifica: ut fidei illuminatione animati, te
do. Р. Оsténde mihi. Alleluia. у. Аlleluia. semper ducem, & principem liminis ado
Меmor fui diérum antiquorum tuorum, Dб rémus.
mine:8, in opus manuum tuarum meditabor. Рater noster. Liberati a malo. fol. 2.
Р. Оstёnde mihi. .Lauda. Сantate Dбmino canticum novum:
Lauda. Laudate Dбminum de coelis: Alle Аlleidia, allelüia. У.Laus ejus in Ecclésia
1dia, alleldia. Laudate eum in excelsis. А1 sanctorum. АПeldia.
leldia, allelüia. Рsalmus 148. - Оratio. Тibi Dбmine, fol. 117.
LëttiolibriЕcclesiásticiSalomónis,Cap.34. Сommemoratiбnes it supra fol. 94.
В. Deo gratias. Item exeinte Véspera , бmnia dicantur,
Чli, Qui timet Dбminum, nihil trepida ut in primo Ехейnte de primo Dominicopost
{ bit: quōniam ipse est spes ejus. Тimёn Осtavam Epiphaniae fol. 94. exceptis Epi
ti Dominum beata est anima. Аd duem res stola, 8: Веnedictione, quae sequintur. Ку
piciet, quae est fortitido ejus? Оculi Dб rie , eleison. В. Сhriste , eleison. Кyrie,
mini super timéntes eum, protector potentiae, eleison.
firmaméntum virtutis, tégimen ardoris , 8. Сapitula. - -

umbraculum meridiani, & precatio offensio Еus cujus nunquam fulgor extinguitur,
*

nis, 8t adjutorium casus, exaltans animam, nunquam claritas terminatur: quaesu


8 illiminans бculos, dans sanitatem, & vi muste, ut dum dies quotidiana, noctis suc—
tam, & benedictionem. Immolantis ex ini cessione finitur, tuum Iumen sensibus nostris
.quo oblatio maculata, 8: non sunt benepla semper oriatur, 8, intérior homo noster vi
citae subsannationes injustörum. Dбminus so sitationis tuae fulgore vegetétur : ut nullis
ius sustinéntibus se in via veritatis, & justi peccatorum tenebris obruamur.
tia. Dona iniquorum non probat Altissimus, Рater noster. Liberati. fol. 2.
nec oblatiбnes iniquorum : nec in multitй Вenedictio.
aine sacrificiórum propitiatur peccatis. Qui Reces vestras Dбminus, cui supplicatis,
offert sacrificium ex substantia pauperum, exaudiat, 8 бmnia vobispiacula, sб
duasi qui victimat filium in conspectu patris 1ita miseratione dimittat. В. Аmen. Веnedi—
sui. Qui aufert in sudore panem, quasi dui ctionis suae super vos Dбminus dona trans
occidit proximum suum. Qui effiindit san mittat, 8 misericordiarum largitor imbres
be

\
п 28 Dominica ante dem Сіnerum,
benignus infindat. в Аmen. Ipsi in hac vi benignitatem tuam fruāu fecunditatis sus
ta locum per bona бpera vestris in cбrdibus cipiat. в. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
praeparétis: ut justificati in aetérnum cum Аntiphona 2. Мiserator, 8 misèricors Dб
Сhristo regnetis. в Аmen. Реr misericбr minus : longânimis & multum misèricors.
diam. Р. Non in finem irascétur : neque in aetér
1 N ТО О М I N 1 СО num indignabitur. х. Nonsectindumpeccata
А N ТЕ D I Е М С IN E R U М. nostra facias nobis: nequesectinduminiquita
Sabbato ad Vesperos. tes nostras retribuas nobis. Р. Non in finem
Lauda. In nб6tibus extбllite manus vestras irascetur.
in finem. S. Glória, 8, honor Patri. Р. Non:
н

in sancta, Р. Еt benedicite Dбminum. у. Оui


statis in domo Dбmini, in atriis domus Dei Оritio. -

nostri. Р. Еt benedicite. Dбminus sit.R. Еt. Iserator Dбmine, & misèricors non
Sono. Intrate portas Domini in confessione, irascaris nobis in finem; sedquantum
atria ejus P. In Hymnis confessionum. А| distat Оriens ab Осcasu iniquitatem omnem
1eldia. у. Laudate nomen eius: quoniam sua a nobiselбnga, 8 juxta altitidinem coeli a
ve est, in aetérnum misericordia ejus, 8 us terra tuam in nobis misericordiam dilata.
que in saeculum saeculi véritas ejus. Аlleluia. В. Аmen. Реr misericórdiam.
Р. In. Dбminus sit. R. Еt cum. . Апjphona 3. Мiserere , Deus , бmnium,
Antiphona, Ессе clamat custos: Venit ma Фuбniam бmnia potes, Р. Еt dissimulas pec
nё. Р. Еt nox. Оuaeritis, duaerite: converti— cata hбminum propter poenitentiam. у. Аd
mini : venite. У. Laudate pieri Dбminum: te levamus бculos nostros, qui habitas in
laudate nomen Dбmini. Р. Еt nox. У. Glб coelis. Р. Еt dissimulas. у. Glória, 8, ho
ria. Р. Еt nox. Dбminus sit. Б. Еt cum. nor. Р. Еt dissimulas.
Lauda. Ne memor füeris Deus iniquitates Огätio.
nostrasantiquas, Alleluia, alleluia, cito nos
praevéniat misericбrdia tua, Dбmine. Р. Ini
ID Еus, misericordiarum Dбmine, cuius
potestatis hoc est velle, quod profice
duitates. У. Glória, 8, honor. Р. Iniquitates.
re: largam in nobistuam bonitatem osténde,
Нуmnus, Inventor ritilis. Quaere fol. 92. 8. ab altitudine viae péssimae, nostra vesti
Supplicatio. Оrémus Redemptórem fol. 66. gia amove: 8, arius sanos per semitas adte
Сapitula. Defёnsio nostra, S. venire concéde. Б. Аmen. Реr misericórdiam
Вenedictio. Веnedicat vobis. - tuam Deus noster.
Lauda, Sectindum misericórdiam, fol. 121. В. In te confidunt omnes animae dicéntes:
Аd Matulinum, Сito Deus miserebitur nobis, quia Dбminus
Нуmnus. АЕtérne rerum. 1octitus est dicens: Gaudebo super unum poe
Огайо. Жtérnum te fol. 3. nitentem, Р. Quam super nonaginta novem
Аntiphona. Salustua Dбmine: super pбрu justosnon indigéntes poeniténtia. У.Gaudium
Ium tuum benedictio tua. Psalmus 3. erit in coelo coram Angelis Dei super uno
Antiphona. Dele, Dбmine, iniquitates meas, peccatore poenitentiam agénte, Р. Оuam su-.
8 miserёre mei. Psalmus so, per nonaginta. У. Glória, 8, honor. Reite
Antiphona. Сlamo ad Deum altissimum; retur R.
adDбminum qui benefecit mihi. Psalmus 56. in l а u d i в u s.
Antiphona т. Сonverte nos Deus salutaris Аd Canicum.
noster: 8, averte iram tuam a nobis. Р. Ne Antiphona Тu Dбmine propter peccatбres
in aetérnum irascaris nobis? У. Deus tu con misèricors vocatuses : si enim nostri misèr
vértens vivificabis nos : 8 plebs tua lae tus füeris, misèricors vocaberis.
tabitur in tе. Р. Ne in aetérnum, y, Glória, Сánticum Esdra, Lib. 4. capitulo 8.
8. honor. Р. Ne in. Оmine, qui habitas in aetérnum, * cu
Огайо. jus oculi elati & superióra in aéra:
* Оnverte nos Deus salutaris noster: 8. Сujus est thronus inaestimabilis, * 8. glбria
* , averte iram tuam a nobis : ac super incomprehensibilis:
рбрulum tuum pacem praesta, quam lбque Сui adstat omnis exércitus Angelorum cum
ris; ut plebstua laetétur in te; ac salutare tremóre , " duorum observatio in vento 8;
tuum custбdia saltitis intélligens, vel mise igni converténtur:
гісбrdiam tuam prosperitate cognoscat , vel Сujus verbum firmum, & dicta perseveran
tia.
Fèria quarta in capite jejйnii, I 29
tia. * Сujus dispositio fortis, & jüssioterri Lectio libri Sapientiae Ecclesiástici Salomд
bilis: nis. Сараиlo 2. Б. Deo gratias.
Сujus aspéctus arefacit abyssos, * 8: indi— м} Dбminum sustinent miseri
gnatio tabéscit montes, 8t véritas testificatur: сбrdiam ejus: 8, non deflectatis ab
Еxaudi Domine orationem servi tui, * au illo ne cadatis. Оui timétis Dбminum, cré
ribus pércipe precem figménti tui. aite illum : 8 non evacuabitur merces vestra.
intende in verba mea, dum enim vivo, lб Оui timétis Dбminum , sperate in illum : 8;
duar:* 8. dum sapio, respondebo: in oblectatione véniet vobis misericordia.
Тес respicias Dбmine populi tui delicta;" Qui timétis Dбminum, diligite illum, & il
ipsi qui tibi serviunt in veritate. Iuminabйntur corda vestra. Respicite filiina
Меque atténdas impiéagёntium stidia,"sed tiбnum hбminum : 8 scitдte, quis speravit
.quitua testaménta cum doloribus custodie in Dбmino, 8, confusus est : permansit in
ГUПt. -

mandatis ejus, & derelictus est? 8, quisin—


Меque cбgites pèrdere qui in conspettu tuo vocavit eum , 8. despéxit illum? Оuóniam
false conversati sunt, * sed memёnto qui ex pius & misèricors Deus, 8. dimittit in tёm
voluntáte nomen tuum cum timore cogno pore tribulationis peccata: бmnibus exqui
verunt. -

rёntibus se in veritate. Vae diplici corde, 8z


Меque voltieris pérdere, qui pécudum mo Iabiis sceleratis, 8 peccatбri terram ingre
res habuérunt:* sed respicias supereos, qui dienti duabus viis. Vae dissolitis corde, qui
Iegem splendidё docuérunt. non credent Deo : ideo non protegйntur ab
Neque indigneris eis qui bestiis pejus sunt eo. Vae, qui perdidérunt sustinёntiam , 8z
judicati: * sed diligaseos qui semper in tua dui dereliquérunt vias rectas, 8 diverterunt
glбria confiderunt. in vias pravas. Еt quid facietis, cum aspi
Quoniam nos , 8, patres nostri talibus mб cere coeperit Dбminus? Оui timent Dбmi
ribus égimus: * tu autem propter nos pec num, non erunt incredibiles verbo eius: 8;
catбres misèricors vocatuses. фui diligunt illum, conservabunt viam illius.
Sienim desideraveris, ut nostri miserearis," Оui timent Dбminum, inquirent duae bene
tunc misèricors vocaberis: placita sunt illi : 8 qui diligunteum, re
Nobis enim non habéntibus бpera justitiae. plebйntur lege ipsius. Qui timent Dбminum,
Justis autem, quibus sunt бреra multa repб parabunt corda sua, 8: in conspectu illius
sita, * apudte Dбmine ex propriis opéribus sanctificabunt animas suas. R. Аmen.
percipient mercedem suam. Нуmnus. Splendor paternae. fol. 67.
Quid est homo, utei indigneris: * aut ge Supplicatio. Оrémus Redemptórem mundi.
пus corruptibile, ut ita exacerberis de ipso. fol. 66.
In veritate enim, nemo de génitis est, qui Сapiula, Deus auctor liminis. Quaeref 115.
non impiegessit; *aut de confitentibus, qui Lauda Irascimini, & nolite peccare: Alle
tibi non deliquit. - Idia. Dicite in cбrdibus vestris, Р. Еt in cu
In hoc enim annuntiabitur bбnitas tua, 8: bilibus vestris compungimini Аlleldia,alle
justitiatua Dбmine, " cum misertus fieris lüia. У. Sacrificate sacrificium justitiae, 8,
his qui non habent substantiam бperum bo sperate in Dбmino. Мulti dicunt: Quisostén
norum. dit nobis bona? Р. Еt in cubilibus. У. Glб
Аd Benedictus. ria. Р. Еt in.
Аntiphona. Filii hбminum benedicite Dбmi Оratio. Тibi, Dбmine, in. Оuaere fol. 1 17.
num Israél; 8. omnes Sacerdбtes servi Dei Сommemoratiбnes, it supra fol. 94.
benedicite Dбminum. FERI А О U АКТА.
Сanticum, Веnedictus es Domine Deus pa IN САРПТЕ J ЕJ U NII.
trum nostrorum. Quaere fol. 6. Аd Matutinum.
Sono. Deus misereatur nobis, 8t benedicat Аntiphona. Тu autem Dбmine susceptor
nos: Аlleliia. У. Illuminet Dominus vultummeuses, glбria mea, 8: exaltans caput
suum super nos. Р. Еt benedicat nos. Аlle meum. Рsalmus 3.
1üia. Огаrio.
iauda. Laudate Dбminum de coelis : Alle 4 Uamvis Dбmine phirima malignan
1üia, alleluia. Laudate eum in excelsis. А1 tium multitudo abneget, saltitem no
lelaia, alleldia. Psalmus т.48. stram esse in te Dбmino Deo nostro: nobis
R ta
1 3o Feria quarta
tamen ob hoc robur spei multim augêtur, Огdtio.
auia tu susceptor noster esse dignatus es: Vérte faciem tuam a peccatis nostris
Оbstruāturitaqueos loquéntium iniqua; cum Dбmine ; 8 omnes iniquitates nostras
sperantes in te misericórdia circumdat assi dele: remove ab бculis tuis malarum nоstra
aua. Б. Аmen. Реr misericбrdiam. - rum facinus voluptatum ; nostraeque confes
Antiphona т. Venite adorёmus, 8t proster sióniclementer tuum adpone auditum: Мise
namus ante Deum : 8 ploremus coram Dб rere, quaesumus, rogantibus nobis, qui pro
mino, qui fecit nos. У. Рraeoccupemus fa pitius respicis in adversis, 8 qui desperatis
ciem Dei in confessione, 8 in psalmis ju— corpoenitenstribuis ad confessionem glбriae
bilémusei, Psalmus 94. tuae. Sed quia Publicanus a longé stans
* Огайо. -

8 perctitiens pectus suum , sola confessione


Raeoccupantes faciem tuam, Dбmine, purgatus est ; similiter 8, nos peccatбres
in confessione, 8 in psalmis tibi dё— exaudi : ut sicut illi méritos petitionis suae
bita modulatione jubilantes , adoramus ac fructus donasti; ita 8 nobis supplicantibus
procidimus ante te, ploratu interno 8. gё— indignis servis tuis veniam digneris impén
mitu deprecāntes: ut quia tu fecisti nos, 8t dere peccatis. В. Аmen. Реr misericordiam.
tu es Deus noster , nos pбрulum tuum pius л- Аd Canticum.
Пбminus prбtegas, 8t oves pascuaetuae ра— Аntiphona. Ne extérmines populum tuum,
stor solicitus attendas: tribuasque his gra Dбmine ; 8 hereditatem tuam, quam libe
tiam, pro quibus animam posuisti. В Аmen. rasti.
Реr misericбrdiam tuam. Сánticum. Dбmine, Dбmine, rex deorum
Antiphona 2. Мiséricers, 8 miserator, 8 coelorum. Quaere fol. 1o3.
justus Dбminus. У. Вenignus vir, qui mise - Мatutinarium.
retur. Psalmus to2. Antiphona, Deus misereatur nоstri, & bene
м Огайо. dicat nobis: Р. IIlйminet vultum suum su
Iséricors Dбmine 8, juste , fac nos per nos. x. Ut cognoscamus in terra viam }
semper esse misericórdes ; 8, com tuam : in бmnibus géntibus salutare tuum.
moditati altérnae tota adésse facilitate: nec Р. Illйminet. у. Gloria , 8. honor , 8.с.
ab auditu malo nos, dum judicaveris, tér Р. Illuminet.
reas; sed tuam ad dexteram glorificandos Lauda. In sanctis ejus laudate Dбminum.
statuas. В. Аmen. Реr misericórdiam tuam. Аlleldia, allelüia. In firmaménto virtutis
Antiphona 3. Оuaerite Dбminum, & con eius laudate Dбminum. Allelia, alleldia.
fortamini : quaerite faciem ejus semper. Рsalmus тgo.
Рsalmus то4. 1. éctio libri Sapientiae Salomonis. Cap. 12.
Оratio, в. Deo gratias.
Uaerёntibuste, Dбmine, tribue fortiti Еus, gui das locum poeniténtiae, tu
dinem ; 8 quaerёndite jйgiter infände * dona vёniam peccatis nostris. Quis
sanctum amórem : ut dui tuam desiderant enim dicet tibi: Quid fecisti?aut quis stabit
сёгnere faciem, perniciosam mundi non ap— contra judicium tuum?aut guis in conspectu
petant voluptatem : eósque saeculi blandi— tuо véniet vindex iniquorum hбminum ? aut
ménta non detineant usquequaque captivos; фuis tibi imputabit, si nationes perierunt,
ut lux vultus tui clarificet jam beatos. duas fecisti? Necenimalius est Deus quam
Т. Аmen. Реr misericórdiam tuam , 8.с. tu, cui cura est de бmnibus, ut osténdas
5. Рropitiare, Dбmine,рбрulotuo, quia pec duбniam non injustё judicasti. Neque rex
cavit tibi; 8. omnes iniquitates eorum ne me neque tyrannus in conspectu tuo inquirent de
mineris , sed fac cum eis misericórdiam. his quos perdidisti. Сum sis ergo justus,
Р. Еt exaudi illos, pro quibus invocavérunt justё бmnia dispónis: ipsum quodue puniri
te Dбmine. У. Сonvertere, Dбmine, aliquan dui debet , condémnas, 8 ёxterum aestimas
tulum, & delectare super servos tuos. Р. Еt atua virtute. Virtus enim tua justitiae initium
exaudi illos. S. Glória, 8. Reiterétur 8. est : ob hoc quod noster Dominus es, бmni
- I N L А U D I В U S. bus te parcere facis. Virtútem enim ostén
Antiphona. Аverte faciem tuam a peccátis dis, qui non credideris esse in virtute con
meis : 8 omnes iniquitates meas dele. Psal summatus; sed hos, qui sciunt, audaciam
thus So. traducis. Тu autem Dominator Dбmine vir
tü—
in capite jejunii. 131
tutis, cum tranquilitate jüdicas peccatбres, 1.ёёiolibriЕxodi.Ст9.92o.B, Deogratias.
8 cum magna reverentia disponis nos:sub Nillis diebus: Vocavit Dбminus Мбу
est enim tibi , cum velles, posse. Docuisti sem de monte , 8 аit: Наес dices dбmui
enim populum tuum per talia бpera, guó— Jacob , 8 adnuntiabis filiis Israél: Vos ipsi
niam орбrtet justum esse humanum, & bo audistis, quae fecerim AEgyptiis, quбmodo
naspe fecisti filios tuos: фuбniam das locum portaverim vos super alas aquilarum, 8 as
in peccatis poeniténtiae. Sienim inimicos ser simpserim mihi. Si ergo audièritis vocem
vōrum tuorum , 8 débitos morti, cum tanta meam , 8, custodiéritis pactum meum , éritis
cruciasti attentione, & liberasti dans tempus, mihi in pectilium de cunctis pбрulis : meus
8 locum, per quem possunt mundaria ma— est enim orbis terrae. Еt vos éritis mihi re
litia : cum quanta diligentia judicasti filios gnum sacerdotale, 8 gens sancta: haec sunt
tuos, duorum paréntibus juraménta 8, con— verba quae loquéris ad filios Israél. Venit
ventionem suarum dedisti promissionum? Мбуses: 8 vocavit majбres natuрбрuli, 8,
Сum ergo nobis disciplinam das , inimi рбsuit omnes hos sermбnes quos mandave
cos nostros multipliciter flagellas, ut bo rat Dбminus. Responditque universus pбрu
nitatem tuam cogitёmus , judicantes : 8. lus simul : Сuncta quae locutus est Dбminus,
cum de nobis judicatur, speremus miseri faciémus. Сumque retulisset Мбуses verba
сбrdiam. В. Аmen. рбрuli ad Dбminum, ait ei Dбminus: Jam
Нуmnus. Веnignitatisfons Deus, 8. nunc véniam ad te in caliginem nubis, ut
Supplicatio. Оremus Redemptorem. Quaere audiat me pбрulus loquéntem , 8, credat tibi
fol. 69. in perpetuum. Nuntiavit ergo Мбуses verba
Сapitula. рбрuli ad Dбminum. Оui dixit ei: Vade ad
{ Rubéscimus, Dбmine, te patrem vбci рбрulum , 8 sanctifica illos hбdiё, 8, cras
bus appellare, qui filiorum amissimus Iavent vestimёntasua, 8, sint parati in diem
dignitatem : sed quia paterno affectu nossal tértium : die autem tertio descendet D6—
vas, cum de prбpriis delictis nos jüdicas; minus coram omni plebe super montem Si
adeo, 8, si indigni filii; paternaetamen pre nai. Сonstituésque términum populi per cir
cem fündimus pietati , peténtes, ut in hoc сüitum, dicens : Сavete ne ascendatis in
nostrae afflictionis tempore, nostrum jübeas montem , nec tangatis fines illius: omnis
peccatum dimittere: quo, 8, si méritis nequi duitetigerit montem, morte morietur. Ма
mus, saltim affectu cordis, te patrem invo nus non tanget eum , sed lapidibus oppri
сёmus, atque dicamus: métur via, ut confodiaturiaculis: sive ju
Рater noster. Еt ne nos. А malo nos libe mёntum füerit, sive homo, non vivet : cum
ra, 8:c. Quaere fol. по. Нumiliate vosbenedi Фue coeperit clängere bйccina, tunc ascèn
ctioni. Dбminus sit semper. В. Еt cum. dunt in montem. Descenditque Мбуses de
Lauda. Irascimini, & nolite peccare: Alle monte ad populum, 8 sanctificavit eum. Оui
1üia. Dicite in cordibus vestris , Аllelüia. cum lavassent vestiménta sua , ait ad eos:
Р. Еt in cubilibus vestris compungimini. Еstote parati in diem tertium, nec appro
Аlleldia, alleluia, alleluia. У. Sacrificate pіnquêtis uxбribus vestris. Jam advénerat
sacrificium justitiae, sperate in Dбmino. Мul aies tértius , 8 manё inclartierat: 8, сое
ti dicunt:Quisosténdit nobis bona? Р. Еtin. perunt audiritonitrua, ac micarefulgura, 8,
Вenedictio. nubes densissima operire montem, clangбr
Мnipotens Deus, cui ob indictum hoc due büccinae vehementius perstrepébat : ti—
jejunium nоstra pandimus crimina, ab muitque populus qui erat in castris. Сum
omni nos delicto immtines efficiat. В. Аmen. фue eduxisset eos Мбуses in occursum Dei
Suscipiens vestrae abstinentiae precem nun de loco castrorum , stetérunt ad radicem
duam vos patiatur a suo dividi сбrpore. montis. Тоius autem mons Sinai fumabat : ед
В. Аmen. Ut sicut admonitio ejus vos prae Фuod descendisset Dбminus supereuminigne,
vёnit, qua divinae animadversionis evasistis 8 ascendit fumus ex eo quasi de formace:
senténtiam : ita miseratio subsequatur, dua eratque mons terribilis. Еt sбnitus büccinae
perducamini ad coronam. В. Аmen. Реr. paulatim crescebat in majus , & prolixius
Сommemorationes dicāntur it in fol. 94. tendebatur: Мбуses loquebatur, 8, Dбmi
Аd Тértiam. nus respondébat ei. Descenditaue Dбminus
Prophetia. Fili, Custбdi sermбnes fol. 96. super montem Sinai in ipso montis vertice,
|R2 8;
I 32 Р cria duarta
8 vocavit Мбуsen in cactmen eius. Оuо nintia pбрulomeo scelera eōrum , 8. d6—
cum ascendisset, dixit ad cum : Descende, mui Juda peccata eorum. Ме enim de die
8 contestare pōpulum : ne fortё velint tran in diem quaerunt, & scire vias meas volunt:
scéndere términosad vidéndum Dбminum, S. Фuasi gens, quae justitiam fecerit , & judi
péreat exeis phirima multitudo. Sacerdotes cium Dei sui non derelinquerit : rogant me
quoque qui accedunt ad Dominum, sanctifi judicia justitiae : appropinquare Deo volunt.
сёntur, ne perctitiateos. Dixitque Мбуses Quarё jejunavimus, & non aspexisti: hu
ad Dбminum: Non pбterit vulgus ascende miliavimus animas nostras, & nescisti? Ес
re in montem Sinai: tu enim testificatus ju— ce in die jejunii vestri invenitur voltiptas, 8z
rasti, dicens: Pone términos circa montem, omnes debitбres vestros repetitis. Ессе ad
8. sanctifica illum. Сui ait Dбminus: Vade, lites, 8, contentiones jejunatis , 8 percititis
descénde: ascendênsque tu étiam, & Aaron pugno impie. Nolite jejunare sicut usque ad
tecum: Sacerdбtes quogue, 8 pбрulus ne hanc diem, ut audiatur in excelso clamor
transeant términos, necascendant ad Dб vester. Numquidtale est jejйnium, quodelé
minum , ne forté interficiat illos. Descendit gi , per diem affligere hбminem animam
Мбуses ad pōpulum, 8 бmnia narravit eis. suam ? numquid contorquere guasi circulum
Locutisque est Dбminus cunctos sermбnes caput suum , S saccum 8, cinerem stérne
hos: Ego sum Dбminus Deus tuus, quiedй re? numчuidistudvocabis jehinium, & diem
xi te de terra AEgypti, de domo servitiltis. acceptabilem Dбmino ? Nonnё hoc est ma—
Non habébis deos aliénos coram me. Non gis jejйnium, quod elegi? dissolve colliga
facies tibi sculptile, neque omnem similitti tiбnes impietatis , solve fascisculos depri—
dinem quae est in Celo desuрёr , 8 quae in méntes; dimitte eos, qui confracti sunt, li
terra deбrsum, nec eorum quae sunt in aquis beros, 8 omne onus disrйmpe. Frange esш
sub terra. Non adorabis ea, neque coles: rienti panem tuum , 8. egёnos vagósque in
ego sum Dбminus Deus tuus fortis, zelбtes, duc in domum tuam : cum videris nudum,
visitans iniquitatem patrum in filios, in ter бpеrieum, 8 сarnem tuam ne despéxeris.
tiam & quartam generationem eorum gui Тuncerйmpet duasi manё lumen tuum , 8. О
oderunt me: 8, faciens misericбrdiam in mil sanitas tua citius orietur, 8 anteibit faciem
1ia his qui diligunt me, 8 custбdiunt prae tuam justitia tua, 8, glória Dбmini сбlliget
cépta mea. Non assйmas nomen Dбmini Dei te. Тunc invocabis , 8, Dбminus exaudiet:
tui in vanum : necenim habebit insбntem clamabis, 8, dices: Ессе adsum : si abstй
Пóminus eum qui assйmpserit nomen Dбmi Ieris de médio tui caténam, 8 desieris digi
ni Dei sui frustra. Ноnora patrem tuum 8, tum extendere, 8 loqui quod non prodest.
Сum effйderis esurienti animam tuam , 8.
matrem tuam, ut sis longaevus super terram,
duóniam Dбminus Deus tuus dabit tibi. Nonanimam afflictam repléveris, oriétur in tё—
occides. Non moechaberis. Non facies fur nebris lux tua, 8, ténebrae tuae erunt sicut
tum. Non loqueris contra prбximum tuum meridies. Еt réquiem dabit tibi Dбminus
falsum testimбnium. Non concupisces do— semper , 8: implébit splendбribus animam
mum proximi tui: nec desiderabis uxorem tuam , 8. ossa vestrа liberabit , 8. eris quasi
ejus, non servum, non ancillam , non bo hortus inriguus, 8, sicut fons aquarum, cui
vem, non asinum , nec бmnia Quae illius non deficiunt aquae. Б. Аmen.
sunt. Сunctus autem populus audiébat voces, Sequentia Epistolae Pauli Арбstoli ad Со
8. lampadas, 8, sбnitum bйccinae, montёm— 1ossenses. Сapitulo 2. к. Deo gratias.
due fumaniem : 8 perterriti ac pavore con— "Ratres: Sicut accepistis Christum Jе
ctissi, steterunt procul, dicéntes Мбуsi: Lб t* sum, in ipso ambulate, radicati, 8, su
duere tu nobis , 8 audiamus : non loquatur peraedificati in ipso, 8, confirmati fide , sic
nobis Dбminus, ne forte moriamur. Еtait ut & didicistis,abundantesingratiarum actio
Мбуses ad pбрulum: Nolite timere : ut enim ne. Videte ne duis vos decipiat per philo
probaret vos venit Deus , & ut terror illius sбphiam, 8 inanem fallaciam , secundum
esset in vobis , & non peccaretis. В. Аmen. traditionem hominum , sectindum elementa
tectio libri Esaiae Рrophétae. Сарftи/о 58. mundi , & non secundum Сhristum: quia in
Б. Deo gratias. ipso habitat omnis plenitudo divinitatis cor
АЕc dicit Dбminus : Сlama, necesses, poraliter. Еtestis in illo repléti, qui est ca—
i .quasi tuba exalta vocem tuam, 8 an put omnis principatus 8, potestatis: in quo 8,
cir
in capite jejйnй. 1 33
circumcisi estis circumcisione non manufa У. Glória, 8, honor Patri, 8 с. Р. Réspice
aa in expoliationem сбrporis carnis, in cir in orationes pauperum. -

cumcisionem Christi: 8 septilti ei in baptis Рreces. Indulgentiam postulamus, Сhriste,


mo, in duo 8, resurrexistis per fidem opera exaudi. Р. Рlаcare, & miserere y. Jesu uni
tiónis Dei, qui suscitavit illum a mбrtuis. Еt génite Dei Patris Filius, qui es immёnsae
.quicum mбrtui essetis in delictis, 8t praepй bonitatis, Dбmine. Р. Placare, 8 miserere.
tio carnis vestrae, convivificavit vos cum y. Сuncti de gemitibus exorantes pósci
illo, donans vobis бmnia delicta. в. Аmen. mus ; cunctique simul deprecāntes quaesu—
Аntiphona r. Servite Dбmino in timore : 8. mus. Р. Рlаcare , & miserere. у. Тua jam
exaltate ei cum tremore. Арprehendite disclementia mala nostra sйperet : tuojam se—
ciplinam, nequando irascatur Dбminus, 8t reno vultu in nos réspice. Р. Рlаcare, 8 mi
pereatis de via justa. у. Оuare fremuerunt serёге. у. Remissionem бmnium peccatorum,
gentes, 8, populi meditati sunt inānia. Рsal Фuaesumus: indulge clemens mala, quae com
Пll}S 2» misimus. Р. Рlаcare, 8 miserere.
Оratio. Сapitula.
Isciplinatua , Dбmine, nostibi 8, san Iserère nobis, Dбmine, miserère ; ne
do timбri conjüngat , 8. ad exulta
tiōnem tuam timóre nos attrahat: acne avia
М nobis peccatorum infirmitas afferat
mortem : Sana nos Dбmine, ut animaturba
iusta recedamus, nos сбntine: 8, шt in te fide taper culpam , sit tranquilla per gratiam:
repossimus, beatos esse concede. Е. Аmen. infunde medicinam aegrбtis, veniam praestan
Реr misericórdiam tuam Deus, 8tc. do delictis. В. Аmen.
Аntiphona 2. In tribulationenostra Deus, di Рater noster. Еt ne nos.
latastinos. Мiserёre nobis, 8, exaudi ora Аd Sextam.
tiōnem nоstrаm. у. Сum invocaremte, exau I.éctio libri Ezechiélis Prophétae. Сар. 18.
disti me Deus justitiae meae: in tribulatione В. Deo gratias. -

mea dilatasti mihi. Мiserere mei, 8 exaudi АЕc dicit Dбminus: Сonvertimini, 8,
orationem meam. Psalmus 4. agite poeniténtiam ab бmnibus iniqui
Огайо. tatibus vestris : 8 non erit vobis in ruinam
Um te, omnipotens Deus, nostrae de iniquitas. Projicite a vobis omnes praevarica
1inquёntiae reddunt adversum, tua in tiбnes vestras, in quibus praevaricati estis, 8,
spiratione, quaesumus, nostrate invocatio facite vobis cor novum, 8, spiritum rectum:
propitium, 8, confessio faciatesse placatum: 8 quarё moriémini domus Israél? Quia nolo
ut , te miserante, nec tribulatio saecularis mortem morientis, dicit Dбminus, reverti
nоstrаm mentem deficiat, nec persuasio по mini, 8 vivéte. Сар. 2o. Еt factus est sermo
civa possideat, nec infidélitas tenebrósa con Dбmini ad me, dicens: Fili hбminis lбque
cladat:sedvultus tui super nos signato limi reseniбribus Israél, 8, dices ad eos:Наеc di
nefulgeamus; sempérquein eodem splendore citDбminus:Numquidad interrogandum me
stabilitate verae fidei gradiamur. Б. Аmen. vos venistis? vivo ego, dicit Dбminus, quia
Реr misericordiam tuam, Deus, &с. nоn respondebo vobis. Si jüdicaseos, si jй
Antiphona 3. Сonvertere Dбmine, 8, éripe dicas fili hбminis , abominationes patrum
animas nostras : salvos nos fac propter mi eórum osténde eis In justitia mea ambu—
sericórdiam tuam. Quia non est in morte, late , & judicia mea custodite , 8 fácite
qui memor sit tui f. Dбmine, ne in ira tua ea: ut sit signum inter me, 8 vos, 8, scia
arguas me, neque in furore tuo corripias me. tur, guia ego sum Dбminus Deus vester.
Рsalmus 6. В. Аmen.
в. Еxйrge Dбmine miserère nobis, quia ve Аntiphona r. Desidérium pauperum exaudi
nit tempus miserёndi. Тimёbunt Gentes no vit Dбminus: praeparationem cordis eorum
men tuum , 8. omnes reges terrae glбriam exaudiet auristua. Judicare pupillo 8, hti
tuam. Р. Réspice in orationes pauperum : 8. mili, Р. Ui non apрдnat ultra magnificare se
ne spernas preces eorum. у. Рosuisti ini homo super terram. у. Еxйrge Dбmine Deus
duitates nostras in conspectu: omnes dies meus, 8, exaltétur manus tua: ne oblivisca
nostri defecèrunt : 8 nos in ira tua defёci ris pauperem in finem. Р. Ut non apponat.
mus. Dбmine, refigium esto nobis a diebus у. Glória, 8, honor. Р. Ut non apрдnat ul
malis. Р. Respice in orationes pauperum. tra. Psalmus 9.
Оri
1 34- Feria quarta .
:Оritio. - " . tes fatёmur ; 8, praesta, Quae postulamus.
Еsidérium tuorum Dбmine pauperum Р. Еt miseratus. У. Succurre jam poeniténti
sic inténde propitius, ut 8 donorum bus Christe;ac preces бmnium munda. Р. Еt
coeléstiumnobis cópiamtribuas:8 tu amorem miseratus.
praeteretintium rerum a nobis avertas: Auris Сapitula Réspice, 8 exaudi nos. fol. 99.
.quoque tua nоstrаm ita orationem intendat, Рrophetia. Fili, Наbe fidüciam in Dбmino.
ut dum pupillo humilique judicium feceris, fol. 95.
patérna nobis indulgentia blandiaris ; 8. éctio libri Exodi. Сараиlo 23.
pro humiliatione praesentium gaudia retri В. Deo gratias. - -

buas aeternórum, Б. Аmen. Реr misericor N illis diebus: Locutus est Dбminus ad
diam tuam Deus, 8tc. Мбуsen dicens: Ессе ego mittam An
Antiphona 2. Propter misèrias inopum , 8. gelum meum, qui praecёdat te , 8, custodiat
gémitum pauperum, P. Nuncexйrgam di in via, 8, introducat ad locum quem praepa
cit Dбminus. у. Еlбquia Dбmini , elбGuia ravitibi. Оbservaeum, 8 audi vocem ejus;
casta:argéntum igne examinatum terrae, pur nec contemnendum eum putes: quia non di
gatumséptuplum. Р. Nuncexйrgam.x, Glб mittet cum peccaveris, 8 est nomen meum in
ria, 8, honor Patri, 8 с. Р. Nunc exйrgam. illo. Quod si audieris vocem ejus, 8t fёceris
Рsalmus и т. omnia quae loquor , inimicus ero inimicis
Огайо. tuis, 8 affligam affligénteste. Praecedetque
Еus, qui supérbis resistis, 8 linguam te Angelus meus, 8 introducet ad Amor
magniloquam labiaque dolosa dis rhaeum , 8 Сethaeum , 8. Рherezaeum , Сha
pérdis; fac nos casta elбquia tua, quae vel nanaetimque, 8 Jebusaeum, quos ego соп
ut argéntum igne probatum sunt examina trivero. Non adorabis deos eorum, nec со
ta, percipere: ut omni arrogantiae tumore leseos: non facies бpera eórum, sed destrues
dejécto, expositдque conditionis nostrae con eos, 8t confringesstatuas eorum. Servietisque
tagio, genimine dignitatis splendörem, san Dбmino Deo vestro, ut benedicat panibus
Сtitate inditum, in nostra conditione suscipia tuis 8, aquis, 8 auferam infirmitatem de
mus; itaque per te renovatum per бmnia re médio tui. Non erit infoectinda, nec stérilis
tineamus. Б. Аmen. Реr misericordiam tuam, terra tua: numerum dierum tuorum implebo.
Deus, 8tc. Тerrórem meum mittam in praecursum tuum,
Antiphona 3. Usquequō Dбmine oblivisсё 8. occidam omnemрбрulum, ad quem ingre
ris nos in finem ? quбusqué avertis faciem dieris: cunctorйmque inimicorum tuórumter
tuam a nobis 2 Р. Réspice , 8. exaudi nos ga vertam, antequam intrбёas. Non eficiam
Пбmine Deus noster. У. Оuamdiu ponam eos a facietua announo: ne terrain solitidine
consilia in anima mea, dolórem in corde redigatur, 8, créscant contrate béstiae. Раш
meo per diem ? Usquequo exaltabitur inimi latim expellam eos de conspectu tuo, donёс
cus meus super me ? Р. Respice, 8 exaudi augearis, 8, possideas terram, quam Dбmi
nos. у. Glória, 8, honor, 8 с. Р. Respice. nus Deus tuus daturus est tibi. В. Аmen.
Рsalmus 12. 1. éctio libri Jeremiae Рrophétae. Сapitulo 4.
н. Gémitus pбрulitui, Deus Dбmine, exäu в. Deo gratias. -

di , & angistias quas patimur, vide. Р. Еt АЕc dicit Dбminus: Desertaerit omnis
velбciter miserere. :. Тu Dбmine pater no terra, sed tamen consummationem non
ster , redemptor noster , a saeculo nomen faciam. Lugebit terra, 8 moerebunt coeli
tuum. Оuare errare fecisti nos de viis tuis: désupér:eo quod locutus sum , cogitavi, 8,
indurasti cor nostrum ne timeremus te? con non poenituit me, nec aversus sum ab eo.
vertere, Dбmine, super servos tuos, tribus Аvoce équitis 8, mitténtissagittam,fugitom
hereditatis tuae. Р. Еt velociter. S. Glória, nis civitas: ingressa sunt ardua,8 ascendё
8. honor Patri, 8,c. Reiterétur R. runt rupes : universae urbes derelictae sunt,
Рreces. Exaudi ПОS, Dбmine 2 exaudi. Р. Еt 8. non habitat in eis homo. Тu autem vasta
miseratus, dona nobis véniam. У. Аltissime ta quid facies ? cum vestieris te cбccino,
factor coeli, 8 terrae, peccatum nоstrum di— cum ornata fieris annulo aureo, 8 pinxeris
mitte. Р. Еt miseratus. x. Vide Dбmine ple stibio бculos tuos, frustra componeris: con
bis tuae lamenta: efünde pluviam largam. tempserunt te amatбres tui, animam tuam
Р. Еt miseratus. у. Dimitte, quae gemen duaerunt. Vocem enim quasi parturientis au—
ci
in capite jejunii. 1 35
divi, angistias ut puerperae: vox filiae Sion Iaetabitur rex : 8 super salutare tuum exul
inter morientis, expandentisque manus suas: tabit vehemёntёг. Р. Praeveni nos. У. Glб
vae mihi, quia defecitanima mea propter in ria , & honor Patri, 8 с. Р. Praeveni nos.
terféctos. Сар. 5. Сircuite vias Hierusalem, Рsalnius 2o.
8 aspicite , 8, considerate , & quaerite in Preces. Мiserere, 8, parce, clementissime
platéis ejus , an inveniatis virum facientem Dбmineрбрulotuо, Р. Оuia peccavimustibi.
judicium, 8 quaerёntem fidem : 8 propitius У. Prostrati Iachrymas prodicimus, pandёn
ero ei. R. Аmen. tes tibi occulta, quae admisimus: a te Deus
Sequentia Epistolae beāti Pauli Арбstoli ad exp6scimus. Р. Quia peccavimus. У. Оratiб
Сolossènses. Сapitulo 3: R. Deo gratias. nes Sacerdotum accipe: 8, qui vёniam póstu—
} , Сum Christus appartierit, vita lant, afНuёnter tribue; actuae plebi miserere,
vestra; tunc & vos apparebitis cum Dбmine. Р. Оuia peccavimus tibi. У. Furд
ipso in glória. Моrtificate ergo membra ve rem tuum adduxisti super nos, nostra deli
stra, quae sunt super terram ; fornicationem, cta dira turbavérunt mos: 8. absque ulla spe
immunditiam, libidinem, concupiscéntiam, defécimus. Р. Оuia peccavimus tibi. У. Re
8. avaritiam, quae est simulacrorum servi— missionem peccatorum tribue:8, largitatem
tus: propter quod venit ira Dei super filios фоna nobispliviae: te invocamus, tu aděsto.
incredulitatis: in quibus & vos ambulastis Р. Оuia peccavimus tibi. Кyrie, eleison.
aliquando, cum viveretis in illis. Nuncau Б. Сhriste, eleison. Кyrie, eleison.
tem deрбnite 8: vos бmnia; iram, indigna Сapitula.
tionem, malitiam , blasphemiam, turpem Пrtus immёnsa, Dбmine, tibi subdatur
sermonem de ore nolite emittere. Nolite men- anima, 8, caro nostra: tibique since
tiri invicёm, expoliantes vos veterem hбmi— rissimé deserviat vita nostra: desidérium ani
nem cum actibus suis, 8, induёntes novum, mae, duo ad te pervéniat, supple: 8, labio
eum, qui renovatur in agnitionem,sectindum rum deprecationem, ne nullis formis ille ad
imaginem eius, qui creavit eum : ubi non versarius subripiat, stiscipe: occultum ho
est Gentilis & Judaeus, masculus 8, femina, stem devince virtute tua, nósque praeveni in
circumcisio 8, praepйtium , Вarbarus 8, Scy benedictione, 8 per viam vitae perduc ad
tha, servus 8, liber. В. Аmen. - gaudia sempiterna.
Аntiphona I. Delicta nostra, Dбmine, tu Рater noster. Еt ne. А malo nos libera, 8:c.
solus intélligis: a peccatis nostris munda nos. fol. по. Нumiliate vos benedictiбni. Dбminus
Р. Еt ab aliénis parce servis tuis, Dбmine. sit semper vobiscum. В. Еt cum spiritu tuо.
У. Соеlienarrant glбriam Dei, 8 брега ma Sermo beatissimi Patris nostri Isidбri Epis
nuum ejus annйntiat firmamentum. Р. Еt ab copi ad Carnes tolléndas.
aliénis. У. Glória,8, honor Patri, &с. Р. Еt { Ratres Charissimi: Rogovos, 8, admб—
ab aliénis. Psalmus 18. -
neovos, utinisto legitimo, acsacratis
Огätio. Аb occultis nostrismunda nos Que simo die, exceptis Dominicis diebus, nullus
re fol. 68. prandere praestimat, nisi forte ille, guem je
Аntiphona 2. Мittenobis auxilium desancto: junare infirmitas non permittit ; quia aliis
Р. Еt de Sion tuère nos, Domine. У. Еxäu cliebus jejunare, autremedium, aut praemium
diatte Dбminus in die tribulationis: prбte est: in Quadragésima non jejunare, ресса
gat te nomen Dei Jacob. Р. Еt de Sion. tum est; alio tempore qui jejunat, accipit
У. Glória, 8, honor.Р. Еt de Sion. Рsal indulgentiam : in Quadragésima, gui potest,
illus 19. 8. non jejunat, sentiet poenam. Еt ipse tamen,
Оritio. фui jejunare praevalet, sed rectiis sibi soli,
Мple Dбmine petitiones nostras; ac mitte aut sive ālius infirmus cum ipso sibi in
nobis auxilium de sancto: memor esto domo sua praeparet, quod accipiat. Еt illos,
omnis sacrificii nostri, quod tibi non solum dui jejunare praevalent, ad prandium nоn in
oblatione, atque afflictione dicamus : ut nos vitent : duia si hoc fécerint , non solum
tibi hйmiles semper facias, 8, contritos atten Deus, sedetiam hбmines possunt illos intelli
aas. В. Аmen. Реr misericбrdiam. gere, non pro infirmitate non posse, sed pro
Аntiphona 3. Desidérium animae nostrae do gula jejunare non valère. Sufficiat illi quod
na nobis, Dбmine: Р. Рraeveni nos in bene ipse jejunare non praevalet. Еt magis cum
фictione dulcédinis. y. Dбmine in virtute tua gémitu, 8, suspirio, 8 animi dolore adlй
*
cet,
Sermo
и 36
cet, pro eo quod, aliis jejunāntibus, ille quândit non fecistis uni de minimisiis, nec
abstinére non potest. Еt quod opus est, uni mihi fecistis. Laboriosum , 8. fastidiosum
cuique infirmo secrète, aut sibi soli, aut nobis est, in paupéribus excipere Сhristum in
cum alio similiter infirmo fāciat praeparari: patriam nostram! Тimeo, ne nobis ille dicat:
чuia non ei oportet aliquem sanum, ut roget Пte , & non nos recipiat in beatitudine sua.
ad prandium, ne sibiaugeat etiam de alte Сontёmnimus illum in mundo: timeo, ne nos
rius gula peccatum. Proco tamen quod non contёmnat in coelo, secundum duod ipse di
potest jejunare, amplius debeterogare pau xit: Esurivi, & non dedistis mihi manducare;
péribus: ut peccata, quae non potest jeju 8, quandii non fecistisuni de minimisiis, nec
nando curare, possiteleёmбsynas dando, re mihi fecisiis; 8 фuod post séquitur. Fratres,
dimere. Воnum est jejunare, fratres; sed mё avёrtat hoc Deus a nobis; hoc enim póstea
1ius est eleёmosynas dare. Sialiquis utrüm addit dicens: Discédite a me, maledicti: ite
due potest, duo sunt bona: si vero non po in ignem aeternum. Еgo in hanc senténtiam
test, mêlius est eleёmбsyna. Si possibilitas néminem judico: Unusquisque attendat sen
non est jejunandi, elemosyna sificit sine tentiam suam ; mectamen arguо 8, reprehen
jejunando, jeiinium vero sine eleёmбsyna do: quia forte aliquoties venit per negligén
omnino non sufficit. Ergo si aliquis non po tiam, ut vestimёnta, Guae debuerunt accipe
test jejunare, eleёmosynam facial Elеёmб repauperes, deformentura tineis; 8 timeo,
syna sine jejónio bona est. Si ergoprevalet neipsi panni ad testimónium proferantur in
jejйnium cum elemosyna duplex
9 bonum die judicii, secundum quod Jacobus dicit:
est; jehinium vero sine eleёmosyna nullum Аgite nunc divites, plorate ululantes in mi
bonum est, nisi fortesi ita sit aliquispauper, seriis, quae advénient vobis. Divitiae vestrae
ut non habeat omnino quid tribuat. Нis vero, putrefactae sunt. Еt бmnia sicut dixit, fra
.qui non habierint, unde tribuant, stificit tres charissimi, qui per Арбstolum suum
voltintas bona, sectindum illud, quod scri comminatur Сhristus, licet nos nimium tér
ptum est: Glória in excelsis Deo, 8 in terra reant : non tamen de Dei misericórdia de
pax hominibus bonae voluntatis. Sed quiserit, sperandum est. Аut ego, & mei si negligén
dui se possit excusare, cum etiam pro calice ter, cum Dei adjutбrio cum póssumus, nos
aquae frigidae mercedemse Dбminusesse pro emendarevolumus; eleёmбsynas, quas huc
miserit? 8, quarё frigidae dixit? ne forté se tisque parcius fécimus, largius erogemus;
possit aliquis pauper de lignórum pehüria 8 quae pro peccatis praetéritis, cum dolore,
excusare; aut certé dicere se vasculum, ubi 8 gemitu, 8, spe repausationis Dominica mi
aquam calefáceret, non habere. Dénique 8t sericбrdia docemur. Ergo sicut supra sug
per beatum Prophetam, fratres charissimi, géssimus, fratres charissimi, jejбnia nоstrа
Тбminus ita hortatur, & admonet eleёmб— eleёmosynarum pinguedo commendet. Quia
synam fieri, ut propё nullus paupersit, qui tale est jejunium sine eleёmбsyna, qualis si—
se valcat excusare ; sic enim ait: Нос est je пе бleo est lucerna. Nam si lucerna, quaesi
jūnium, quod elegi, dicit Dбminus; Frange ne бleo accènditur,fumare potest, lucere non
esurienti panem tuum. Non dicit, ut integrum potest: ita jejйnium sine eleёmбsyna carnem
daret, ne fortё pauper ille alium non habe duidem crüciat; sed charitas lйmine animam
ret: sed frange, inquit: hoc est dicere:Еtiam non illustrat. Interim vel duod ad praesens
si tanta sit tibi paupertas, ut non habeas nisi agitur, fratres, sic jejunemus, ut prandia
unum panem ; ex ipso tamen frange, 8, pau nostra paupéribus erogemus, ut quod pran
peri tribue:8, egenum, ac sine tecto induc sйri eramus, non in nostris sacculis, sed in
in domum tuam. Sialiquisita pauper est, ut visceribus pauperum reponamus ; quia ma
non habeat cibum , vel in uno angulo do nus pauperis gazophylacium Christi est:
mus suae praeparet peregrino lectulum; quid фuidquid accipit, ne inter pèreat, in Coelo
nos dicturi sumus fratres? qualem excusa— гербnit: quia quamvis, quod pauper accipit,
tionem habère potêrimus , qui amplas 8, consumatur ; merces tamen boni бpеris in
spatiósas domos habéntes , vix aliquando Соеlo reconditur. Nam si prandia nostra ex
dignamur accipere peregrinum? ignoranti duisitis sapбribus, 8t multiplicatis férculis
bus, imo non credentibus, quod in omnipe expendere studemus ad coenam : sicut сбrpo
regrino Christus excipitur, sicut 8: ipse di ri nostro delitiae non solum non subtrahtin
xit: Ноspes fui , & non suscepistis me: 8, tur, sedetiam duplicantur: acsi сбrporive
SiГО
p о

Оgadragésima, 137
stronihil minditur; sic animae nihil augétur. Ias in potestatem noctis. Р. Оuбniamin.
Нос, fratres, timens magis quam de vobis Dбminus sit semper. R, Еt cum.
aliquidsinistrumcredens,admбneo.Scio enim Sono. Аverte Dбminefaciem tuam a pecc4
ex vobis plures, Deo propitio, 8 peregri tismeis: 8. omnesiniquitates meas dele. Alle
nos assidué accipere,8 paupéribus frequen Idia. 3. Мiserere mei Deus, sectindum ma
tér dare. Еt ideo quod stiggero, ad hoc pro gnam misericordiamtuam:8 sectindum mul
ficiat. Qui vero non facit, aut forte tardits titidinem miserationum tuarum, deleiniqui
faciébat, tam sanctam sibi, 8 omnino pla tātes meas. Usquequaque lava me ab injusti
citam operationem in consuettidinem trahat. tia mea: 8 a peccato meo mundame. Alle
Еt licet credam quod, Deo inspirante, sem lüia. У. Iniquitatem meamegocognбsco,Dб
persupervenientibusfestivitatibus,castitatem, mine: 8, peccatum meum contrame est sem
8 charitatem ante plures dies, etiam cum per. Тibisoli peccavi: 8; malum coram te
prбpriis uxбribus custбdiat Сharitas vestra; feci. Сor mundum crea in me Deus: 8, spi
tamen(licet & supérfiuо étiam, quod.vosfa ritum rectum innova in viscéribus meis. Аlle
cere credo) charitatem contemplationis com 1üia. Dбminus sit. R. Et cum.
mбneo; ut per totam Quadragésimam, 8 us Antiphona. Si dixérimus quia peccatum
due adfinem Paschae castitatem, 8, charita non habemus, nos ipsos sedicimus, 8t vê
tem, Deo auxiliante, servétis, ut in illa sa ritas in nobis non est. Si vero confiteamur
crosancta solemnitate paschali, charitatis lu delicta nostra: Р. Fidelis est, 8 justus, ut
cérna vestiri, eleёmбsynis dealbari, oratiб remittat nobis peccata, 8, emündet nos ab
nibus, vigiliis, 8t jejuniis, vel aliquibus coe omniiniquitate. У. Venite, adorémus,8.pro
1éstibus & spiritalibus margaritis ornaripos cidamus ante Deum: plorémus coram Dб
sitis, non solum cum amicis sed étiam cum mino, quifecitnos. Р. Fidelis. У. Glória,8.
inimicis; ut pacifici libera, 8, sectira con Ббminus sit. В. Еt cum.
scientia ad altare Dбmini accedéntes, cor Lauda, Dirigam vias tuas , Аlleldia. Р. In
pus,acsanguinem ejus, nonadjudicium, sed jocunditate éxeas, 8t cum laetitia discedas.
ad remédium possitis accipere. Sed cum de Моntes, 8, colles exultabunt expectanteste
eleёmósynis lбduimur, non conturbeturan cum glória Alleluia , alleldia, alleldia.
güsta paupértas. Оmnia enim complère quis х. Non accedet ad te malum:8 flagellum
фuam póterit, cum fecit, quod pбtuit: quia non appropinquābit tabernaculo tuо. Р. In
volйntas perfё8afaciéndi, reputaturpro бре jocunditate. x. Glória, 8, honor Patri, 8:c.
refacti. Sed hoc ille implet, qui hбminem Нуmnus.
pauperem, quasi se ipsum considerare vo Lleliia piis édite laudibus,
Itierit, 8, sicpauperitribuat, quomodosiipse Сives aethèrei, psallite unanimiter
in tali necessitate esset, sefieri cupiebat: 8z Аlleluia perenne.
duifёсerit sic, 8. novi,8, véterisTestaménti Нinc vos perpétui liminis accolae
praecepta complévit, implens illudevange Аdsummum resonate hymniferis choris
Iium: Оmnia guaecümque vultis, ut faciant Аlleldia perёnne.
vobis hбmines, 8t vos facite illissimiliter. Еt Vos Urbs eximia suscipiet Dei,
enim lex, 8 Prophétasic implétur ad gl6 Quae laetis résonans cantibus, excitat
riam, ad quam verae 8 perfёdae charitatis Аlleldia perёnne.
1egem, pius vobis Dбminus sua protectione Felici réditu gaudia simite,
perdücat. Аmen. Praestante Dбmino nostro Reddéntes Dбmino glorificum melos,
Jesu Christo, cuiest honor, 8: impérium si Аlleldia perёnne.
nefine in saecula saeculorum. В. Аmen. Аimum sidérea jamРátriae decus
In nбmineDбmini nostri Jesu Christi lu Vittores capite, quo canere possitis
men cum pace. В. Deo gratias. Dбminus sit Аlleldia perenne.
semper. В. Еt cum, 8с. - 11licRegis honor vбcibus inclytis
} }"}ом IN1co Jосündum reboat carmine perpetim
о uad ragesiмае. Аlleluia perenne.
Аd Vesperos. - Носfessis réquies, hoc cibus, hoc potus
Iauda, Qui fecit luminaria magna solus: Оbledans réduces, haustibus affluens
Р. Оuбniam in saeculum misericórdia ejus. Аlleluia perenne.
У. Soleminpotestatem diei: Lunam,8, stel Те suavisonis conditor affatim
S Re
138 Dominica prima
Rerum carminibus, laudéque pângimus nibus géntibusex Abraham multiplicastiрб
Аlleluia perenne. pulos, Р. Оbliviscere.
Те Сhriste célebrat gloria vбcibus Огätio,
Моstrisomnipotens, actibi dicimus. Хaudiorationem nоstrаm Dбmine;ge
Аlleluia perёnne: mitisque nostrosauribus pércipe: nos
Аlleldia perenne. Аmen. enim iniquitates nostrasagnбscimus; 8. de
Supplicatio. licta nostra coram te pandimus: tibi Deus
RémusRedemptórem mundi Dбminum ресcavimus; tibique confiténtes véniam ex
nostrum Jesum Christum cum omni рбscimus.Еt quia recessimusa mandatistuis;
supplicatione rogemus: ut nos gratiaipsius, 8 legi tuae minimé partiimus; convértere
8 per intercessiónem Sanctae Mariae Virgi Dбmine super servos tuos, quos redemisti
nis, 8t genitricis suae ut sancto tempore sanguine tuo. Indulge, quaesumus, nobis; 8.
Оuadragésimae nobis remissionem peccato ресcatis nostris veniam tribue: tuaeque pie
rum, 8 pacem nobis donare dignetur. tatis misericбrdiam in nobis largiri dignare.
Сapitula, В. Аmen.
Lleidia in coelo, 8 in terra: in coelo IN РRI МО D О М IN I СО
perpetuatur, 8 in terra cantaur. Ibi Аd Мatulinum.
sonatiйgier: hic fidéliter. Пlic perennier, Нуmnus. АБtérne rerum Сбnditor. fol. 2.
hic suavitér. Illic feliciter, hic concorditer. - Оratio.
Illic inefiabiliter: hic instanter. Пlic sine Мnipotens,aetérne, 8 misèricors Deus,
syllabis: hic mбdulis Illicab Angelis: hic Фui tёmporum das tёmpora; qui sin
а Рбрulis. Оuam Christo Domino nascente gulis temрбribus das gratiam, quam admi
in laude 8 confessione nimis ejus, non so nistrent : tu véniens prolixitatem tenebra—
ium incoelo, sed 8 in terra Coelicolae ceci rum exaestuas, 8. gallo nos consolaris canёn
nérunt: dumglбriam in excelsis Deo, 8 ра te: ut dum praeco diéisonat, diйrni бpеris
cem in terrabonaevoluntatis hominibus nun meditatio reviviscat: réspice ergonosjögi
tiavérunt. Оuaesumus ergo, Domine, ut quо ter , 8: instiga, ne profúndae noctis errore
rum ministéria nitimurimitari laudando, ед persuasi, obliviscamur perennis; sed labén
rum mereamur consortium beatae vitae vi tes intenebris erige, 8 vivendo nos сбrrige:
vёndo. ut cum Petro resipiscamus errata, 8, pari
Pater noster. Liberatia malo, fol. 2. bus lachrymis crimina defeamus commissa.
Веnedictio, В. Аmen. Реr misericórdiam.
Lleidia, quae ineffabiliter concinnitur Аntiphona. Salus tua Dбmine super pбрu
in Coelis, efficatius declarétur in läu Ium tuum, 8 benedictio tua. Psalmus3.
dibus vestris. R. Amen. Еt quae illic sine Аlia Antiphona. Dele Dбmine iniquitātes
intermissione decaniatur ab Angelis, hic meas. Psalmus5о. -

per moménta affectius concinnatura Pбрulis Аntiphona. Сlamaboad Dбminum: Deum


universis. В. Аmen: Uthaecipsa, quae laus altissimum qui benefecit mihi. Psalmus56.
dicitur Dei, in eaque nunc laude initiariрб - . Огätio.
pulos facit, aetérnaevosadscribatsociosman "Г Iscute a nobis Unigénite ingéniti Ра
sioni. В. Аmen. trissomnum сбrporis; 8. сlemenspla
Lauda. Ibis, Alleldia. Prósperum iter ha catus nostris parcepiaculis: ut modo redem
bébis, Alleldia. Р. Еt iterum cum gaudio ptórum сбрia piis frequentet vigiliis, tuisque
revertaris ad nos. Allelüia. X. In manibus digna habeatur obtütibus sacris: 8, quod
enimsuisportabuntte: ne unquamofёndasad nunc serit ignбbilis carnis fragilitas; divi
1apidem pedem tuum. Р. Еt iterum. 3. Glб nitatis tuae dono surgat in glбria: Тuigitur
ria, 8, honor. Рsalmus 9o. Кyrie, eleison. Тбmine cundis in te confidentibus juvamen
Б. Сhriste, eleison. Кyrie, eleison. Iargius impénde; 8 ad supérnam patriam
Рater noster. -
alarum tuarum obumbratione nos attrahe.
Рreces. Dбmine misericordiarum oblivisce В. Аmen. Реr misericбrdiam tuam.
repeccata nostra. In principio creasti coe Аntiphona т. Filiihбminum:simulin unum
Ium , 8 terram, Р. Оbliviscere peccata, dives 8, pauper. Р. Inclinёmus Deo corda
У. Оui fecisti hбminem ad imaginem, 8 si nostra, ut non timeamus in die mala. У. Аu
milinidinemuam, F. Obliviscere. Я. Inбm фite ha.comnes genies : auribus percipite,
9u1
я в -

Сцadragésima, 1 39
dui habitatis orbem. Р. Inclinémus. У Glб Оratio,
ria, 8, honor Patri. Р. Inclinémus. Еus, quieleёmбsynam nos fácere prae
Оratio. cipis, ut quod gurges humanae pro
Udiant te, Dбmine, omnes gentes; 8. lapsionis pedorum squalore sordificat, hoc
фives simul ac pauper aurem tibi cor yelit porrectum operiat; fac nos dignas no
dis accommodent : neque timeamus in die bis ipsis primum eleёmosynaserogare ; 8.
mala; neque fidei honore relicio jumentis in sic indigentibus compatientes existere, ut
sipientibus comparёmur : utte solum intelli primtim vitae nostrae parcamus, piamque
géntia nostraadsequensambiat, quem aeter nobis bonorum брегum substantiam mini
no in gaudio cum Sanctis бmnibus laudans, stremus, dum mores nostros a male actis
praemia sempitérna suscipiat. В. Аmen. Рег corrigimus : 8 sic de bono conscientiae di
misericбrdiam. gniбres effecti, proximōrum corda, 8: in
e
Аntiphona 2. Sperate in Deum omne con structione illustrémus doctrinae, 8 inбpiam
silium populorum. Р. Еfindite coram illo reficiamus subsidio gratiae. В. Аmen. Рег
corda vestra: quбniamipse adjutor nosterest. misericбrdiam.
У. Nolite sperare in iniquitate, 8 rapinas I N L А U ID I В U S.
nolite concupiscere: divitiae si fiuant, nolite
cordaapрбnere. Р.Еfinditecoram. у.Glб Аd Canticum.
ria, 8, honor Patri. Р. Еfindite coram. Antiphona. In mente habete dies saeculi, in
Огайо.
telligite annos nationis nationum: intérroga
—{ Ffundêntibus nobis coram te corda no patrem tuum, dicet tibi ; seniores tuos, 8t
stra in oratione, tu, Dбmine, Gui spes annuntiabunt tibi.
omnium es, exaudi , & miserère; tibique Сánticum. Аttende Соеlum. fol. 4.
nos servittiros, subde ; 8, subditis peccato - Оratio,
- -

propitia benignitate occurre: fac nos iniqui Оntes, cantáte nobis, 8 terra audiat;
tatis rapina carére ; 8 divitiarum tuarum | sicut Мбуsi famulo tuo in confessio
ornaménta conquirere: atdue te nosse, vel ne mirabilium, 8, praeceptorum tuorum: des
concupiscere, teque бmnibus diebus , vitae сёndat super nos