Está en la página 1de 47

Todo

Sobre
Las Cinco
Vocales
a
Aa Colorea la letra Aa.

o A e a a A i
i E A o i e a

A U a I o a E
e A i o A I A
u O E U a E e

abeja
e

Ee Colorea la letra Ee.

u O e a E A e
i E I o i e a

O U a I o a E
e u i o A e A
A O E U a E e

escuela
I
Ii Colorea la letra Ii.

E a I u i A i
i E I o i e I

o U a I O i E
e u i o I e i
i I E U a I u

india
o
Oo Colorea la letra Oo.

I o e O a o i
i E A o I e O

O U o u o a E
e A i o A I o
o O e U a O e

oler
U

Uu Colorea la letra Uu.

i U I u E A u
A u a U i u I

U e a I O i U
e u i o u e i
u I E U a O u

utensilios
árbol
enfermera
insectos
once
unicornio
Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa

Aa Aa

a i A e E a A
u A U a O o I
Ee Ee Ee Ee
Ee Ee Ee Ee

Ee Ee

U i I e E a e
e E u e O o A
Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Ii Ii Ii Ii Ii Ii

Ii Ii

o i I e E a i
i O u U I o A
Oo Oo Oo Oo
Oo Oo Oo Oo

Oo Oo

I e A o U a o
E O u o O i O
Uu Uu Uu Uu
Uu Uu Uu Uu

Uu Uu

U e u o U A u
a E u I O i u
Trazar, Pintar, Cortar, y Pegar el dibujo con su sonido.

AAA aaaa

EEE eeee

III iiii

OOO oooo

UUU uuuu
Trazar, Pintar, Cortar, y Pegar el dibujo con su sonido.

AAA aaaa

EEE eeee

III iiii

OOO oooo

UUU uuuu
Pintar, Buscar, Trazar, Cortar, y Pegar.

Aa
fAdsacGtmaa
PwaAbvHAeoa
azdaRoAeapr

Aa Aa Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa Aa Aa
Pintar, Buscar, Trazar, Cortar, y Pegar.

Ee
mAdEacIemEa
EweAbvHAeoe
ezdERoAeepr

Ee Ee Ee Ee Ee Ee Ee
Ee Ee Ee Ee Ee Ee Ee
Pintar, Buscar, Trazar, Cortar, y Pegar.

Ii
IsipecItmDiIG
fwaIbiHAwoa
izpaRoAiapri

Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Pintar, Buscar, Trazar, Cortar, y Pegar.

Oo
DrdoaOBtmoa
PoaOpvFDeoD
ozPoRoAsOpr

Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Oo Oo Oo Oo Oo Oo
Pintar, Buscar, Trazar, Cortar, y Pegar.

Uu
nrduUrVuUinu
SuUxuvLNuoX
UnCuWuVkOur

Uu Uu Uu Uu Uu Uu Uu
Uu Uu Uu Uu Uu Uu Uu
Colorea los dibujos.
Cortar y pegar: Busca la letra mayúscula y minúscula
que corresponde con el sonido inicial de cada dibujo.
Cortar y pegar: Busca la letra mayúscula y minúscula
que corresponde con el sonido inicial de cada dibujo.
Colorea los dibujos que
empiezan con sonido Aa.
Colorea los dibujos que
empiezan con sonido Ee.
Colorea los dibujos que
empiezan con sonido Ii.
Colorea los dibujos que
empiezan con sonido Oo.
Colorea los dibujos que
empiezan con sonido Uu.
Las 5 Vocales:
Trazar, cortar, y pegar.

Aa Ee Ii

Oo Uu Aa
Ee
Ii
Oo
Uu
Las 5 Vocales:
Trazar, cortar, y pegar.

Aa Ee Ii

Oo Uu Aa
Ee
Ii
Oo
Uu
Las 5 Vocales:
Trazar, cortar, y pegar.

Aa Ee Ii

Oo Uu Aa
Ee
Ii
Oo
Uu
Traza la letra Aa.

Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa
Colorea la letra Aa.

a r A
o H a
i a a
Traza la letra Ee.

Ee Ee Ee Ee Ee
Ee Ee Ee Ee Ee
Ee Ee Ee Ee Ee
Ee Ee Ee Ee Ee
Colorea la letra Ee.

x e E
H E o
F s e
Traza la letra Ii.

Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
Colorea la letra Ii.

u i I
I e i
F i I
Traza la letra Oo.

Oo Oo Oo Oo
Oo Oo Oo Oo
Oo Oo Oo Oo
Oo Oo Oo Oo
Colorea la letra Oo

a O r
o H O
D n o
Traza la letra Uu.
Uu Uu Uu Uu Uu
Uu Uu Uu Uu Uu
Uu Uu Uu Uu Uu
Uu Uu Uu Uu Uu
Colorea la letra Uu.

U n u
h u s
u e U