Está en la página 1de 1

ABUZTUAREN 14an, ASTEAZKENA

GAUEZKO MARTXA BEGOÑARA


Martxaren iraupena:
Hiru ordu eta laurden bat

Irteera: Algortako Batzokitik Salida: Desde el Batzoki de


gaueko 12:00etan, Begoñara eta Algorta a las 12:00 de la noche
ostegunean, 15ean, lehenengo para llegar a Begoña y asistir a
mezatara joateko (meza la primera misa del jueves día 15
4:00etan hasten da). (hora de la misa 4:00).

Itzulia: Ahal den neurrian, Regreso: En la medida de


arratsaldean Begoñara talde lo posible, es conveniente
bakoitzak kotxeren bat que cada grupo lleve algún
eramatea komenigarria da coche por la tarde a Begoña
meza amaitu bezain laster para poder regresar nada
itzultzeko. más terminar la misa.
Metroz ere itzuli daiteke También se puede regresar
en metro.