Está en la página 1de 8

Bernat Metge

Sergi Palma
Erik leon
Danetzi Choque
David Blanco
Cristina Vidal
Índex


L'humanisme

Cancelleria Reial

Bernat Metge

Lo somni

Fragment I comentaris
L'humanisme

Va ser un moviment intel·lectual del segle XV que
va néixer a Itàlia.

Es caracteritza pel reneixament de la cultura
clàssica grecollatina I per la preocupació per
l'ésser humà I la seva relació amb la natura.

Els autors de l'humanisme italià són Petrarca,
Boccaccio, etc.

La seva estetica es representa amb un nou tipus
de lletra.

Els humanistes importants dels països catalans són
Bernat Metge I Joan Lluís Vives.
Factors I característiques de
l'Humanisme
Factors: Característiques:

L'emigració de savis ●
Recuperació de la
bizantins. cultura clàssica.

La invenció de la ●
Fe en l'home
impremta. contemporani.

La creació ●
El Pacifisme.
d'universitats. ●
Els gèneres que
s'utilitzen són el diàleg
I epístola.
Cancelleria Reial

Bernat Metge treballava en la Cancelleria Reial
gràcies al seu padrastre.

La Cancelleria Reial va ser fundada per Jaume I a
l'any 1276.

La Cancelleria Reial era l'organisme administratiu
dels reis de la Corona d'Aragó.

S'ocupava de la redacció de tot tipus de
documents administratius: certificacions, lletres
reials o llicències...
Bernat Metge

Bernat Metge (1340/45-1413), un dels funcionaris
de la cancelleria reial.

És l'escriptor que millor va assimilar la influència
de l'Humanisme italià.

Les seves obres presenten una prosa culta I
elegant.

La seva obra més important és Lo Somni.

Aquesta obra planteja l'enfrontament o debat
entre el pensament humaniste I el pensament
Mediaval.

Per aquet llibre va imitar l'estil I contigut de les
obres de grans autors llatins.
Lo Somni

És l'obra mestre de Bernat Metge.

En aquesta obra explica l'aparició del rei Joan I,
mort feia poc en els seus somnis.

L'obra està en prosa, dividida en quatre llibres que
es basa en el recurs clàssic del debat dels
conceptes filosòfics.

Bernat Metge va escriure la obra com una defensa
a la seva innocència.

L'objectiu de l'obra és guanyar-se el favor dels
nous rei I reina, Martí l'Humà I Maria de Luna.
Fragment comentat
● El fragment comentat I exposat és del
primer dels quatre llibres de “lo somni”.
● La seva idea principal és la aparició d'un
esperit a Bernat quan estava a la presó.
● Té molts elements humanistes, com els
hipèrbatons