Está en la página 1de 76

20

22 TXIRRINAK JO ARTE
EKAINA - 2019
2018

EGINEZ IKASI,
LANBIDE HEZIKETAN
HASI

05 25
IKASTURTEKO BERRIAK PROIEKTUAK
Annual newsletter Projects

14 25
HITZALDIAK ETA ATEAK ZABALIK
JARDUNALDIAK Open house day
Conferences and seminars

18
NAZIOARTEKO HARREMANAK
International relations
Aurkibidea

04 1/ SARRERA
Agurra

05 2/ IKASTURTEKO BERRIAK
CONFEBASK: Dual eta LP-ko ziurtagiriak jasotzen
Ikasturte bukaerako ekitaldia
Eskertza eta 2017 / 18 ikasturteari agurra
2018-2019 ikasturtea – Harrera-ekitaldia
Gurasoen harrera eta bilerak
Ikasleen teknologia jarduerak eta bisitak
Lantegietako praktikak - Berriak
Eskerrik asko, lagun

11 3/ EUSKARAREN NORMALKUNTZA
Euskararen erabilera sustatu nahian
Tolosaldeko euskararen mahaia
Enpresetan euskararen erabilera bultzatzen
Korrikarekin “KLIKA”

14 4/ HITZALDIAK / JARDUNALDIAK
X. Nazioarteko gaurkotasun soziopolitikoko mintegia arrakastaz burutu da
Ikasenpresa VI. Azoka ospatu dugu Eibarren
XIII. Gipuzkoa encounter, informatika zaleen topaketa
Samaniegoko irakurketa maratoian parte hartu dugu
Merkataritza zikloa – erakusleihoak

18 5/ NAZIOARTEKO HARREMANAK
Eslobakian, ekintzailetza sustatzeko ditugun esperientziak partekatzen
Hazparneko San Josepe lizeoko ikasleak gurean izan dira
Ikasle eta irakasle talde bat Sizilian izan da elkar-trukeko proiektu baten bidez
Irakasleak Finlandian bertako lanbide heziketa gertutik ezagutzeko
“The Guardians of Europe” KA2 proiektuko mugikortasuna Kretara

23 6/ ELKARRIZKETAK
Ikasle ohien jarraipena eta berriak

26 7/ HEZKIDETZA – ELKARTASUNA – OSASUNA


Tapoi bilketa bidez laguntza ematen jarraitzen dugu
Marea urdina ekimenarekin bat
Gertuko giza taldeak hobeto ezagutzen: ATZEGI – GUREAK – CHERNOBILEN LAGUNAK eta ELIKAGAIEN
BANKUA
Hezkidetzaren gaineko ikastaroa egin dugu
Emakumearen indarkeriaren aurkako eguna
Pauso berriak proiektua bultzatzen
Odol emaile gazteei bideak errazten
Eskola agenda 21-eko berriak
32 8/ INDUSTRIAREKIN GERTUTASUNA
Tolosaldeko enpresak bisitatzen
Mekanikako ikasleak TALLERES ARRECHE enpresan
HERTEL enpresako belaunaldi berria, lanbide heziketatik
Enpresa ezberdinetara egindako bisitak
Atzerriko ikasleak lantokiko prestakuntza gurekin egiten

36 9/ GELAKO BERRIAK ETA EKIMENAK


Ikasleekin bisita: Tolosaldea Garatzen agentzia – LEHIBERRI
HAZI – benetako harri bitxiak dastatzen
Ekintzaile izateko ateak irekiak daude
Ikasenpresa azoka Tolosaldea LHII-n
Ikasenpresa proiektuaren komunikazio lehiaketan, saridun
Pau-ko eta Iruñeko ikastetxeekin elkartrukea burutu dugu
Mekanizazioko ikasleek elkartruke bat burutu dute Hazparnen
Informatikako ikasleek trukea Hazparneko ikasleekin

44 10/ PROIEKTU GARRANTZITSUAK


Ekintzailetza – sentsibilizazio saioa: ”Ekintzailetza eta berdintasuna”
Lantokian eta ikastetxean: Heziketa duala
HEZIRAUL, Lan Prestakuntza eta Orientabidea ikasgaian iraultza
4.0 industria soldaduran
Nodo sareak lanbide heziketan
Telekomunikazioa eta IOT (Internet of things)
Tolosaldea LHII eta berrikuntza

52 11/ ATEAK ZABALIK


EUSKOSKILLS 2018 – sari banaketa
IKT astean parte hartu dugu
Saria jaso dugu “The Guardians of Europe” proiektuan
Kutxa fundazioak ematen duen ikasketa amaierako sari banaketan, Tolosaldea LHII-ko
bi ikasle sarituak izan dira
Energia berriztagarriak gertutik ezagutzeko aukera
Fabrikazio aditiboa eta 3D inprimagailuen goi-bilera Charleville, Tolosaldea, CAF eta Irizarrekin
IV. Lanbide heziketa azoka Tolosako trianguloan
Tolosaldeko lanbide heziketaren egoera aztertzen
Ikastetxeko ikasle talde bat Reunion uhartean izan da

64 12/AISIA
Gabonak 2018 – kirol ekintzen berriak
• 2018. urteari agur esateko, kirol txapelketetako finalak
• II. 24 orduko areto futbola
• Tolosako elkartasun krosa
- On bosco egunaren berriak

68 13/ BISITAK
ORKLI S.COOP.-kin lankidetza indartuko dugu
Ikastetxeko talde bat, Alemaniako Kaufmännische schule-n bisitan
Bost herrialdetako 20 irakasle elkarlanean aritu dira, gure ikastetxean, Erasmus + KA2 proiektu
bat martxan jartzeko
Gipuzkoako Foru Aldundia bisitan

72 14/ HURRENGO IKASTURTEARI BEGIRA


Ikasturteko eskaintza berriak
04 TXIRRINAK JO ARTE Sarrera

1/ Sarrera
Iñaki Pakea

AGURRA ETA IKASTURTEKO ERRONKAK


Atsegin handiz zuzentzen naiz zuregana gure ikastetxearen aritzen gara. Ez legoke etorkizunik berrikuntzarik gabe, eta
nondik norakoen berri emateko. Etengabeko aldaketak ematen berrikuntza gure oinarri izatera iritsi da. Ez legoke errealitaterik
diren garai batean murgildurik, lanbide heziketa aukeratu eta eraikiko ez bagenu, eta guk, gurea eraikiz dihardugu.
bertan integratzeak etorkizunerako bizimodu eta bizi estilo bat Egungo lanbide heziketaren errealitatean, parte garrantzitsua
aukeratzea suposatzen du. Hau bada nahiko arrazoi non eta zaren ikasle, enpresa, instituzio, eta gainerako kolaboratzaileen
zertarako gauden hausnartu eta kokatzeko. gidari ni izatea, konpromiso handiz hartzen dut. Neuretzat
TOLOSALDEA LHII osatzen dugunok (Ikasle, langile, enpresa eta zurekin lan egitea aukera paregabea da eta elkarrekin aldaketei
bestelako ordezkariak), gure egunerokotasunean, gure aurre egingo diegunaren inolako zalantzarik ez dut. Elkarrekin
gizartearen zerbitzura jarduteko konpromisoa barneratua jakintzak partekatuz, elkarlanean, gizarte hobe bat sortuko dugu,
dugu. Dakizunez, gizarteak dituen eskakizunetara zuzendutako eskola moderno, anitz eta arduratsu bat eraikiz. Nire agurraren
hainbat familia profesional lantzen ditugu gure ikastetxean eta azken hitzak eskerrak emateko zuzendu nahi nituzke, zu gabe
horretarako, hezkuntza arautua, ez arautua eta bestelako guzti honek zentzurik ez lukeelako eta izan nahi duguna izatera
zerbitzuak eskaintzen ditugu. iritsiko ez ginatekeelako.
Etengabeko aldaketatan oinarritzen da bizi dugun garai berri Ondorengo orrietan egin dugunaren berri ematen dizut, eta
hau eta, guk, aldaketa horietara egokitzea dugu helburu. orain, zure ardura da guzti horrekin hausnarketa arduratsu eta
Guztiona dugun mundu globalizatu honetan, arriskuak aukera baliozko bat egitea.
bihurtzen ikasi nahi dugu eta horretarako aldaketen parte Atseginez hartuko duzulakoan, Jaso ezazu nire agurrik beroena
izatera derrigortuak gaude. Ez legoke globalizaziorik
nazioartekotzerik gabe eta guk horretan ere lanean sendo

SALUDO Y RETOS DEL CURSO GREETING AND CHALLENGES OF THE


Me dirijo a tí para informarte de la actualidad de nuestro centro. Sumidos en una ACADEMIC COURSE
época en la que hallamos una suerte de cambios constantes, el hecho de
escoger la formación profesional implica la elección de un modo y estilo de vida It is a great pleasure to write this letter in order to let you know about the
concretos. Este hecho es en sí mismo suficiente para que reflexionemos y prospects of our school. In an era where we are plunged into continuous
situemos el dónde y el para qué estamos. changes, choosing professional training and sticking to it means making the
choice of a certain way of live for the future. This is, in itself, a sufficient reason
Las personas que componemos TOLOSALDEA LHII (alumnos, trabajadores, to reflect on our current position and on our prospects.
empresas y demás representantes) hemos interiorizado el compromiso de estar,
día a día, al servicio de nuestra sociedad. Como bien sabes, en nuestro centro Those of us who make up TOLOSALDEA LHII (students, workers, businesses and
desarrollamos toda una serie de ramas profesionales dirigidas a la sociedad, y other representatives) have assumed the commitment to act in the service of
para ello, nuestro quehacer cotidiano abarca la educación reglada, no reglada y society in our everyday life. As you may know, the task of our educational centre
otros servicios. is to offer training on different professional activities that adapt to the needs of
that society. To do so, our activities break down into formal education,
Esta nueva época que vivimos se basa en una serie de cambios constantes y non-formal education and other types of projects.
nuestro objetivo es seguir adaptando nuestro día a día a dichos cambios. En
este mundo globalizado que es de todas y todos, deseamos aprender a convertir The era we live in is characterized by great changes. Our goal is to keep up living
los riesgos en oportunidades y para ello nos vemos en la obligación de ser our daily lives while adapting to those changes. In our commonly shared,
partícipes del cambio. No habría globalización sin internacionalización y nosotras globalized world, we strive to turn risks into opportunities and, to achieve that,
y nosotros trabajamos en pos de ello de manera minuciosa. No habría futuro sin we must make part of those changes. For instance, there would be no
innovación, y hemos llegado a un punto en el que la innovación se ha convertido globalization without internationalization of activities, and this is an area we also
en la base de nuestro trabajo. No habría realidad sin que nosotras y nosotros la work on. Likewise, there would be no future without innovation, and we have
construyéramos, y es por ello por lo que seguimos construyéndola. turned innovation into the very base of our work. Reality would not be there
unless we had built it, and we continue building it.
Así, en el contexto de la realidad actual, asumo con gran compromiso la labor de
dirección de la formación profesional de la que eres una parte importante en In the framework of today´s professional training, I want to assume the
tanto que estudiante, empresa, institución, colaboradora o colaborador. Para mí important commitment to bring you all, students, businesses, institutions and
es una oportunidad inmejorable trabajar contigo y no tengo duda alguna de que other collaborators, together into this common project. Working with you is a
afrontaremos de manera conjunta los cambios venideros. Por ello trabajamos fantastic opportunity for me, and I do not harbour any doubts on our ability to
juntos compartiendo conocimientos y en pos de la creación de una sociedad live up to future changes. Together, we shall share knowledge and work in
mejor, construyendo una escuela moderna, diversa y responsable. Desearía common in order to build a better society and a modern, diverse and
también expresarte mi más sincero agradecimiento, pues sin tí todo esto no responsible school. I would like to use the last words of this statement to let you
tendría sentido ni llegaríamo a ser lo que queremos ser. know of my deepest gratitude, for without you, the whole task of our school and
what it has achieved would be simply meaningless.
En las próximas páginas te doy cuenta de lo que hemos realizado hasta este
momento. Ahora te traslado la responsabilidad de realizar, con ello, una reflexión In the following pages, I attempt to make an exposé our main activities; it is now
responsable y válida. Con la esperanza de que te agrade, recibe mi más cordial your time to achieve a responsible and valuable reflection out of it.
saludo. With the hope that you will find it useful, please accept my best wishes.
Ikasturteko berriak TXIRRINAK JO ARTE 05

2/ Ikasturteko berriak

BILBOKO ERREMINTA
MAKINEN FERIA IKUSTEN
Bi urtez behin egiten den makina-erraminta
azokan Elektrizitateko eta Fabrikazio
mekanikoko zikloetako 115 ikasle eta
irakasle izan ginen.
Teknologia aplikatua eta beste hainbat
aurrerapen zuzenean ikusteko aukera izan
genuen.
INDUSTRIA 4.0 garaia da.
06 TXIRRINAK JO ARTE Ikasturteko berriak

IKASTURTE BUKAERAKO EKITALDIA


Ekainaren hasieran, Heziketa Zikloak bukatu dituz- Horretarako, aipatu genuen guztiz garrantzizkoa
ten ikasle guztiak bildu, eta azken mezuak emateko dela ikaslearen FITXA EGUNERATUA izatea
saioa antolatu genuen. http://comunidad.inlan.es/tolosaldea erremintan.
Lehenik eta behin ZORIONAK esan nahi izan
genien; ondoren, lan mundua edo beste edozein
bide hartuta zorterik onena izan dezatela opatu
genien.
Ikastetxeak ikasle horien jarraipena egingo du, eta,
horrela, aukera izango dugu datozen bi urteotan
zer egiten duten eta non dabiltzan jakiteko.
Ikastetxearekin HARREMANETAN JARRAITZEKO
aukera ere aurkeztu genien, gure LAN-POLTSAren
bidez lantegietan agertzen diren lan eskaintzen
berri izan dezaten eta erabakiak hartzen laguntzeko.
Izan ere, urtero ia 150 lan eskaintza baino gehiago
kudeatzen ditugu.

Atzerrian Praktikak egin dituzten ikasle batzuk


Ikasturteko berriak TXIRRINAK JO ARTE 07

2017-18 IKASTURTEARI AGURRA DESPEDIDA DEL CURSO 2017-18


Ikasturteari bukaera egokia emateko eta ondo egindako lana Una vez finalizado el curso, es hora de
eskertzeko ekitalditxo bat egin genuen ekainean. Bertan agradecer y reconocer el trabajo bien
hainbat errekonozimendu berezi ere egin ziren, alde batetik realizado. Especial mención merecen
ikastetxeko zuzendaria izan den Joxe Mari Elolari erretiroa Joxe Mari Elola, que se jubila tras
hartzen duelako eta bestetik, hiru irakaslek, ikastetxean 25 urte muchos años como director del centro
lanean aritu direlako, alegia, Maite Mendizabal, Iñigo Balerdi y Maite Mendizabal, Iñigo Balerdi y
eta Joxe Mari Elola. Joxe Mari Elola por sus 25 años de
ESKERRAK DENOI ETA ZORIONAK OMENDUEI!!! dedicación al centro.
¡GRACIAS A TODOS Y FELICIDADES
Ekitaldiko irudiak

A LOS HOMENAJEADOS!

2018-2019 IKASTURTEA
HARRERA-EKITALDIA
Aurten ere, 400dik gora ikasle izango ditugu;
guztira 27 talde. Baina ikasturte honetan berrita-
sun bat izango dugu: talde bat dugu arratsaldean
jardunaldi partzialean arituko dena. Eta, guztira,
11 prestakuntza-ziklo emango dira: erdi-mailako
bost eta goi-mailako sei.
● Ikasketa eleaniztuna
Hauek dira ikastetxearen zeregin nagusiak:
● Ingelesa indartzeko ikastaroa
● Zikloetako ikasleak, langabetuak eta langileak
● Lantokietako praktikak (hemen edo atzerrian)
prestatzea
● Txandakako Prestakuntza DUALA
● Enpresekin Proiektu Teknologikoak aurrera
eramatea ● Lan-poltsa eta lanpostu-eskaintzen kudeaketa
● Erakundeekin harremanak sendotzea eta ● ‘Eskorgak eta Garabiak’ ikastaroa
proiektuetan parte hartzea
● Ekintzailetasuna (Urratsbat)
Gure ezaugarriak
● Metodologia berriak (teknologia eta zeharkako
● Ikasketa guztiak, euskaraz gaitasunak uztartuz)
08 TXIRRINAK JO ARTE Ikasturteko berriak

GURASOEN HARRERA ETA BILERAK


Ikasleek ikasturtea hasi ondoren, gurasoei harrera Bileran, beste ezaugarri batzuk ere aipatu ziren,
egiteko txanda iritsi zen. besteak beste, enpresekin harremanak, praktikak,
eleaniztasuna, prestakuntza DUALA, lan-poltsa…
Harrera ekitaldiko puntu nagusiak hauek izan ziren:
Ondoren, tutoreekin bildu eta seme-alabak ikas-
● Zuzendaritzaren aurkezpena ten ari diren zikloei buruzko informazioa eta azal-
penak jaso zituzten gurasoek.
● Eskaintza akademikoa
● Ikastetxeko zerbitzuak eta proiektuak
● Ikastetxeko arauak

Ekitaldiko irudia
IKASLEEN TEKNOLOGIA JARDUERAK ETA BISITAK:
”JARDUERA TEKNOLOGIKOAK”
Ikastetxeko ateak zabalik daudela, aukera izan dugu
beste ikastetxe batzuetako ikasleekin elkarlanean
hainbat praktika egiteko. Aurrekoan Orixe ikastetxeko
4.DBHko ikasle talde batek bisitatu gintuen eta
elektrizitateko praktika bat egin zuten.
Ikasturteko berriak TXIRRINAK JO ARTE 09

Ikastetxeko prestakuntza eskaintza ezagutzeko beste hainbat ikastetxetako bisitak ere jaso ditugu:

Beasaingo ikasleak

Donostiako Orixe Ibarrako Uzturpe

Amasa-Villabonako Erniobea Anoetako Ikastola

Alegiko Aralar Tolosako Laskorain


10 TXIRRINAK JO ARTE Ikasturteko berriak

LANTEGIETAKO PRAKTIKAK
BERRIAK
Lanbide Heziketako zikloak amaitzeko, Lantegiko
Praktikak (LP) da azken modulua, hurbileko enpre-
setan edo atzerrian egin daitekeena.
2018-19 ikasturtean, gure 102 ikasle aritu dira ingu-
ruko 74 enpresatan LP modulua egiten. Enpresa
gehienak Tolosaldekoak eta Goierrikoak izan dira,
baina izan ditugu Donostialdera edo Nafarroara
joatea erabaki duten ikasleak ere.
Horiez gain, 17 ikaslek egin dituzte lantegiko prakti-
kak atzerrian, ERASMUS+ proiektuaren barruan.
Aurtengoan, hauek izan dira jomugako herrialdeak:
Irlanda, Italia, Polonia, Portugal eta Alemania.
Xabier eta Iñaki Ekain Polonian
koordinatzailearekin Alemanian

Iñaki Alemanian Ion eta Mikel Polonian

ESKERRIK ASKO, LAGUN


Sara Gorrotxategi jubilatu zaigu!
Eskerrik asko emandako guztiagatik eta gure eredu izateagatik!

Sara lankideekin
Euskararen normalkuntza TXIRRINAK JO ARTE 11

3/ Euskararen normalkuntza

EUSKARAREN ERABILERA SUSTATU NAHIAN


Aurten ere gogotsu ekin diogu euskararekin dugun
konpromisoari eta, urteroko ohitura den
Euskararen eguneko ospakizuna ezezik, gure
ikastetxean Euskaraldiari hauspoa emateko
ahalegina ere egin dugu.
Irakasleen gehiengoak hartu du parte euskararen
erabilera sustatzea helburu duen ekimen honetan,
“ahobizi” rola hartuz ia guztiak, hots, euskara
ulertzeko gai diren guztiekin euskaraz mintzatzeko
konpromisoa hartuz.
Ikasleen artean ere zabaldu zen ekimen honi
buruzko informazioa eta parte hartzera gonbidatu
genituen izen-ematea erraztuz, ikastetxean bertan,
gure bitartez egiteko aukera emanez.
Hurrengo edizioetarako ere animatuta gaude, gure
ustez, ekimen oso baliagarria baita euskararen
erabilera sustatzeko eta urteko 365 egunetan
euskara hutsean aritzeko bidea irekitzen baitu,
gure hizkuntza-ohiturak eraldatuz.
Ondoren, eta euskaraldiari bukaerako brotxea
jartzen zuen Euskararen eguna ospatu genuen, giro Hurrengo urtean berriz, gehiago eta hobeto
ederrean, euskal kulturaren inguruko lehiaketa bat oraindik!
eginez, euskal musikaz lagunduta eta, nola ez,
bertako jaki goxo batzuk daztatuz.
12 TXIRRINAK JO ARTE Euskararen normalkuntza

3/ Euskararen normalkuntza
TOLOSALDEKO EUSKARAREN MAHAIA

Abenduaren 19an, 2019ko plangintza finkatu du


Tolosaldeko Euskararen Mahaiak. Batzarra Tolosaldeko
Euskararen Mahaiak Lehiberri zentroan. Erakunde
desberdinetako 47 ordezkari bildu dira, hala nola,
eskualdeko udal, ikastetxe, euskaltegi, tokiko
komunikabide, euskara elkarteak, Gipuzkoako Foru
Aldundia, Eusko Jaurlaritza, UEMA eta zeharkako
ikuspegia (bizikidetza, berdintasuna,
aniztasuna-migrazioa) bermatzeko kolektibo, ordezkari
eta teknikariak izan dira hitzorduan. Eskualde mailako
hizkuntza politika definitzeko helburua duen elkargunea
da Tolosaldeko Euskararen Mahaia eta euskalgintzan
diharduten eragileak biltzen dira bertan. 2019ari begira Mahaiaren egitekoak ere finkatu dira
Tolosaldeko Euskararen Mahaiaren etorkizunari eta batzarrean:
2019ko plangintzari buruzko erabakiak hartu dira 1.Tolosaldeko Euskararen Mahaia egonkortzeko urrats
bigarren batzarrean. Baina horren aurretik, lehenengo sendoak egiteko konpromisoa hartu eta gizartearen
batzarrean finkatutako misioa eta helburu estrategikoak aurrean aurkeztu.
azaldu dira. Hauek dira Tolosaldeko Euskararen
Mahaiaren xedeak: 2.Hizkuntza Politika garatzeko aurrekontu atala izendatu
eta diru-poltsa egokia jar dezaten eskatu udal guztiei.
Misioa: Tolosaldean euskara indarberritu eta bere
erabilera normalizatzea, berdintasun eta aniztasun 3.Mahaiaren behin betiko izaera, egitura eta
balioen oinarrietatik, benetan komunikazio eta kohesio funtzionamendua definitu.
hizkuntza nagusia izan dadin bere lur-eremu osoan. 4.Urte-arteko (2020-2022) jarduera plangintza landu.
Helburu estrategikoak: Horretaz gain, lehentasuna duten arloak ere adostu dira
●Gobernantza eredu berri bat oinarri eta sostengu duen bileran. 2019an landu beharreko arloak hauexek dira:
eragile instituzional, sozial eta kulturalen elkargune eta Gizarte ehuna sendotu: herriz herri eta herri artean.
erabakigunea antolatzea.
Sektoreen inplikazioa: lehentasunak finkatu, ekintza
●Eskualde mailako hizkuntza politika definitzea. zehatzak proposatu / adostu.
●Normalizazio erreala lortzeko baliabideak adostu eta Helduen euskalduntzea: eskaintza aztertu eragileekin;
abian jartzea. eskualde ikuspegia garatu.
●Gizarte esparru guztietako eragileekin elkarlana Tokiko hedabideak: eskaintza bermatu; eragileen
bermatzea, euskara beren eguneroko jardunean proposamenak aztertu.
hizkuntza nagusia, komuna, izan dadin. Bizikidetza: harrera protokoloak (diskurtsoak eta
Bere baitako beste helburuak: metodoak) eta bere aplikazio gauzatzeko urratsak eman.
●Bizikidetza eremu zabalean (generoa, aniztasuna, Horrenbestez, behin-behineko kudeaketa esleitu zaio
integrazioa…) inklusio bidea egiteko diskurtsoa eta Tolosaldeko Euskararen Mahaiari, 2019an zehar egin
metodoa landu eta garatzea. beharreko pausoak eman eta elkargunearen etorkizuna
garatzeko asmoz. Beraz, batzarrean bildutakoen
●Garapen sozio-ekonomikoarekin uztartzea. adostasun zabalarekin, behin-behineko egitura hau
izango du TEMk:
●Bizitza sozio-kulturala euskaraz izan dadin
ahalbidetzea. BATZARRA: Berariazko euskalgintzak osatua.
ZUZENDARITZA (Lan Mahaia): egungo osaketa (Udalak
(5), GFA-HBZ, EJ-HPS, UEMA, Euskara Teknikariak,
Larramendi Bazkuna, GaltzaundiE.T., Tolosaldea
Garatzen, eta bizikidetza, genero berdintasuna eta
aniztasuna + hezkuntza ordezkariak (eskola nagusi,
eskola txiki eta helduen euskalduntzea)
TALDE ERAGILEA: Zuzendaritzak izendatua; soslai
teknikoa duten zuzendaritza kideez eta zuzendaritzaz
kanpoko adituez osatua.
KOORDINAZIOA: Galtzaundi Euskara Taldearen ardura,
UEMArekin harreman estu eta jarraituan.
BALIABIDEAK: Udalak, GFA eta EJ.
Euskararen normalkuntza TXIRRINAK JO ARTE 13

3/ Euskararen normalkuntza

ENPRESETAN EUSKARAREN KORRIKAREKIN


ERABILERA BULTZATZEN “KLIKA”
Prestakuntza zikloetako ikasketak egin ondoren, ikasleak “Klika egitea aukera bat hartzea da,
enpresetara joaten dira, martxotik ekainera,
lan-praktikak egitera. euskararen aukera hartzea, hautua
egitea”
Euskaraz ikasi dute eta lanean ere euskaraz jarraitzeko
bidea erraztu behar diegu. Helburu horrekin, EMUN Gure ikastetxea hezkuntza arautu guztia
aholkularitza enpresako Ainhoa Lasaren eskutik, euskaraz ematen duen ikastetxe
sentsibilizazio-saioa burutu dugu, 2. mailako ikasleekin. bakarrenetakoa izateak euskararekiko
Saio honetan, euskararen inguruan izaten ditugun dugun konpromisoa erakusten du. Nola
aurreiritzi eta jarrerak aztertzeko eta horien inguruan ez, Tolosaldeko ekimenetan parte
hitz egiteko aukera izan dugu. Harreman hizkuntza hartzen dugu, hezkuntzan ez ezik
aukeratzeko garaian pertsonaren itxurari, taldeari eta gizartearen bilakaeran ere parte izan
inguruneari erreparatzen diegu baina lehen hitza beti nahi baitugu.
euskaraz egiten saiatu beharko ginateke, gure nortasuna
mantentzeko eta euskarazko elkarrizketak ahalbidetzeko Nola ez, eta aurten Korrika izanik,
aukera izateko. ikastetxeak bere ekarpena egin du
kilometro bat erosiz eta lekukoa
eramanez.
Goizeko laurak aldera, Amarotz auzoan,
hartu genuen lekukoa Korrikak Tolosan
egin zituen azkeneko kilometroak
egiteko. Ikastetxeko irakaslea den Mikel
Etxebesteri egokitu zitzaion ardura eta
pozik bete zuen.

Tolosaldea bailaran, bakarrik %7-k ez du euskara


ulertzen, beraz, arnasgunean gaude, euskaraz bizitzeko
egoera eta baldintza egokiak ditugu, alegia.
Ainhoak azaldu zigunez gero eta gehiago dira euskararen
aldeko apustua egiten duten enpresak, euskara-planak
bultzatuz eta Bai euskarari eta Bikain ziurtagiriak
eskuratuz. Honekin lotuta, hainbat bideo pantailaratu
zituen, non inguruko enpresa garrantzitsuenetako
ordezkariak agertzen ziren euskarari ematen dioten
balioa azalduz. Honek harridura sortu zuen ikasleen
artean, ez baitzuten uste enpresetan hainbestelako
garrantzia ematen zaionik euskarari.
Jakinarazi zigun ere, 2019an, Euskaraldiak izango duen Ikasle eta irakasleak @korrika
formato-aldaketa, entitateei bideratutako proiektua #korrika2019 lekukoarekin... KLIKA! @TolosaldeaLH
izango baita.
14 TXIRRINAK JO ARTE Hitzaldiak eta jardunaldiak

4/ Hitzaldiak eta jardunaldiak

X. NAZIOARTEKO GAURKOTASUN SOZIOPOLITIKOKO MINTEGIA


ARRAKASTAZ BURUTU DA
Tolosaldean Ikastn zerbitzuaren baitan antolatutako X.
Nazioarteko Gaurkotasun Soziopolitikoko Mintegia
arrakastaz burutu da 2018ko urriaren 22tik azaroaren
19ra.
Nazioarteko gaietan aditu den Jesus Torquemadak
gidatu ditu mintegiko 5 saioak, eta saio guztietan TOPIC
aretoa bete dute mintegian izena emandakoek.
Aurten landu diren gaiak honakoak izan dira: emaku-
meen egora munduan, Brasilgo eta Estatu Batuetako
hauteskunde emaitzen analisia eta Yamal Jashogiren Jesus Torquemada hizlaria
hilketaren harira Arabia Saudiko egoera.

LA X EDICIÓN DEL SEMINARIO DE ACTUALIDAD


SOCIOPOLÍTICA INTERNACIONAL HA SIDO UN
ÉXITO
La X edición del Seminario de Actualidad Sociopolítica
Internacional organizada por el servicio Tololsaldean Ikasten
ha sido un éxito.
En esta edición, que se ha llevado a cabo desde el 22 de
octubre hasta el 19 de noviembre, los asistentes han llenado
el auditorio del TOPIC para escuchar el análisis de Jesús
Torquemada sobre los temas de actualidad internacional.
Los temas que se han tratado este año han sido la situación
de la mujer en el mundo, las elecciones legislativas de
Estados Unidos, las presidenciales de Brasil y, a raíz del
asesinato de Yamal Jashogi la situación de Arabia Saudí.

THE 10TH EDITION OF THE INTERNATIONAL


SOCIO-POLITICAL AFFAIR SEMINAR
The 10th edition of the International Socio-Political Affair
Seminar, organized by the Ikastn service of Tolosaldea LHII
in the main hall of the Topic center in Tolosa, was a great
success.
This year the Seminar took place from the 22nd of October
to the 19th of November. As in previous editions, our speci-
al guest was Jesús Torquemada. He is a journalist, speciali-
zed in international affairs.
In this edition, these were the addressed topics: the
situation of women worldwide, the legislative elections in
the United States, the presidential elections in Brazil and
the situation in Saudi Arabia following the assassination of
Yamal Jashogi.
Once again, the seminar was a great success!
Hitzaldiak eta jardunaldiak TXIRRINAK JO ARTE 15

IKASENPRESA VI. AZOKA OSPATU DUGU


EIBARREN
Joan den otsailaren 16an, Eibarren, Ikasenpresa
programaren VI. azoka ospatu zen.
Ikasenpresa izeneko programaren bitartez, “Enpresa
eta ekimen sortzailea” moduluko ikasleek enpresa
berri bat eratzeko esperientzian parte hartzeko aukera
izan dute, enpresa sortzeko beharrezkoak diren pauso
guztiak emanez. Horrela, bere gaitasun ekintzaileak
garatu dituzte, sormena, berrikuntza, taldelana,
erabakiak hartzea, iniziatiba, lidergoa, konpromisoa,
erabakimena, negoziazioa, komunikazioa... alegia.
Azoka hau programaren bukaera da, eta bertan,
EAEko 204 ikasenpresek eta 1.200 ikaslek baino
gehiagok aukera izan zuten beraien produktu eta
zerbitzuak eskaintzeko.
Tolosaldea LHII-tik 17 ikasenpresetako sortzaileak
diren 83 ikasle bertaratu ziren. Ikasle hauek beraien
salmenta puntuak antolatu zituzten , Eibarko Udalak
programa honen eskura jarritako 3 karpatan.
Ikasle ekintzaileak ilusio handiz aritu ziren, eta bai
beraiek, baita haien irakasleek ere, oso positiboki
baloratu zuten gazteen inplikazioa.

XIII. GIPUZKOA ENCOUNTER, INFORMATIKA ZALEEN TOPAKETA


Martxoaren 22tik 24ra bitarte ospatu zen urteroko Guztira, 600 parte-hartzaile inguru espero dira,
informatika eta teknologia jaialdiak, segurtasun ordenagailu postua eskuratu dutenak eta eguneko
informatikoa izan zuen ardatz. pasearekin bertaratuko direnak kontutan hartuz.
Urtez urte, "txundituta" geratzen dira Gipuzkoa Aurtengo hitzorduak segurtasun informatikoa izango du
Encounter informatika topaketaren arduradunak, ardatz nagusi, eta ordenagailuetan nahiz sakelako
"sortzen duen interes handiagatik". Iaz 15 segundotan telefonoetan arrisku informatikoak nola ekidin ikasteko
amaitu ziren erreserbak. "Aurtengo errekorra, ordea, doako hitzaldi eta tailerrak izango dira partaide eta
are harrigarriagoa da". 2,1 segundotan erreserbatu bisitarientzat. Robotika, programazioa eta datuen
dituzte teknologia zaleek ordenagailu postu guztiak. analisia bezalako gaiei buruzko formakuntza ere
Antolatzaileen hitzetan, jaialdiaren webguneak duen eskainiko dute hainbat adituk. Gainera, errealitate
sistema sendoari esker, eragozpenik gabe kudeatu ahal birtualeko esperientziez gozatu ahal izango da, eta
izan dira aldi berean iritsitako ehunka eskaerak, eta jolasen gunean dibertitzeko aukera eskainiko da.
ziztu batean esleitu dira 400 postuak. Izena eman Urtero bezala, gure ikasleek parte hartu zuten bertan,
duten gainerako erabiltzaileak itxarote-zerrendan Joseba Almorza, Iban Arevalo, Jon Telleria eta Danel
geratu dira. Inor, baina, ez dute kanpoan utzi nahi. Alvarez izan dira aurtengoak, denak Sareko Informatika
"Interesatu guztiek bertaratzeko aukera izango dute, Sistemen Administrazioa goi mailako zikloko lehen
eguneko pasea eskuratuz edo Opengune zona irekira ikasturtekoak, eta esperientzia oso interesgarria izan
gerturatuz". dela adierazi dute.
16 TXIRRINAK JO ARTE Hitzaldiak eta jardunaldiak

Segundoko, 10 giga
Euskaltelek ezarriko duen sare informatikoak
parte-hartzaileei segundoko 10 gigako
konexio-abiadura emango die eta, horri esker,
nabarmen gaindituko da etxeetako konexioen
potentzia. Ondorioz, Estatuko SAMANIEGOKO IRAKURKETA
informatika-topaketa azkarrenetarikoen
artean kokatzen da Gipuzkoa Encounter.
MARATOIAN PARTE HARTU DUGU
Euskaltel Konekta fundazioak Urteko deiari erantzunez, Samaniego ikastetxeak
parte-hartzaileentzat antolaturiko ekintzen antolatzen duen Literatur astearen barnean,
artean, arte digital, programazio, bideo-joko, hizkuntza ezberdinetan eta irakurgai anitzak
software libre eta hardware txapelketak entzuteko aukera ematen duen Irakurketa
egingo dira, baita bertaratuen sormena eta Maratoian parte hartu genuen.
elkar ezagutzeko aisialdi jarduerak ere.
Aurtengoan, Galdaragintzako ikasleeI egokitu
zaie txanda.

Irakurketaren une bat

Parte hartu zuen taldea


Zorionak Joseba, Iban, Jon eta Danel, Tolosaldea
LHIIren izenean ezin hobeki egin duzuen
lanagatik. Eskerrak ikasleei, beraien jarreragatik eta
zorionak antolatzaileei.
Hitzaldiak eta jardunaldiak TXIRRINAK JO ARTE 17

MERKATARITZA ZIKLOA - ERAKUSLEIHOAK


Urtero bezala, aurten ere, Merkataritza zikloko Gabonak
2. mailako ikasleek izugarrizko lana egin dute
erakusleihoen sorkuntzan.
Ikusleari emaitza bakarrik iristen zaion arren,
erakusleiho baten sorkuntza-lana uste baino
nekezagoa izan ohi da: idea aukeraketa,
materialen eta koloreen aukeraketa, irudi eta
figuren sortzea, haien arteko kokapena eta
argiztapena kontutan hartu behar baitira
besteak beste.
1. Urtaro ezberdinei buruzkoak hauek izan dira:
Udazkena
Euskaraldia

Negua Inauteriak

2. Ekitaldi eta denboraldi ezberdinei


dagokienak ere sortu dituzte:
Aipatu beharra dago baita ere, lehen mailako talde-
Zinemaldia
ak Korrika 2019 tematikaren harira eta hurrengo
kurtsorako motorrak berotzeko egindako erakus-
leiho ederra!
18 TXIRRINAK JO ARTE Nazioarteko harremanak

5/ Nazioarteko harremanak

ESLOBAKIAN, EKINTZAILETZA UNA PROFESORA DE NUESTRO CENTRO HA ESTADO


EN ESLOVAQUIA COMPARTIENDO LAS EXPERIEN-
SUSTATZEKO DITUGUN CIAS SOBRE EMPRENDIZAJE QUE TENEMOS EN
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPERIENTZIAK PARTEKATZEN
Una de las dinamizadoras de Urratsbat de nuestro
centro, junto con otros nueve dinamizadores de
Gure ikastetxeko Urratsbateko dinamizatzaile bat, otros centros, ha estado en la capital de Eslovaquia
beste zortzi ikastetxetako dinamizatzileekin batera, en una movilidad organizada por Tknika dentro del
Eslobakiako hiriburuan izan da, Erasmus+ programa Erasmus+. Uno de los objetivos de este
programaren barruan, Tknikak antolatutako viaje ha sido dar a concer los tres proyectos que se
mugikortasun batean. Bidaia honen helburuetako trabajan dentro del programa Emprendizaje en la
bat, Euskal Herriko Lanbide Heziketako Formación Profesional de Euskal Herria: Ikasenpre-
Ekintzailetza programaren barnean jorratzen diren sa, Irekin y Urratsbat.
hiru proiektuak ezagutaraztea izan da: Han visitado cinco centros: Slovak Chamber of Com-
Ikasenpresa, Irekin eta Urratsbat. merce (Cámara de Comercio eslovaco), Secondary
Technical School of Mechanical Engineering (Centro
Bost bisita gauzatu dituzte: Slovak Chamber of de Formación Profesional), ImpactHub Bratislava -
Commerce (Eslobakiar Merkataritza-ganbera), Start Up and Coworking Center (Centro Star up eta
Secondary Technical School of Mechanical Coworking), Paneuropean University - Faculty of
Engineering (Mekanika arloko Lanbide Heziketako Enterpreneurship (Facultad de Economía y Bussi-
ikastetxea), ImpactHub Bratislava - Start Up and ness International) eta Slovak Business Agency -
Coworking Center (Start up eta Coworking State Agency Supporting Entrepreneurship (Agencia
zentrua), Paneuropean University - Faculty of pública para promover el emprendizaje). Con estas
visitas han conocido, de primera mano, cómo llevan
Enterpreneurship (Ekonomia eta Bussiness
a cabo las relaciones entre los centros educativos,
International fakultatea) eta Slovak Business las instituciones públicas y la red industrial, con lo
Agency - State Agency Supporting que se ha alcanzado otro de los objetivos de esta
Entrepreneurship (Ekintzailetza sustatzeko movilidad.
agentzia publikoa). Bisita hauekin ikastetxe,
instituzio publiko eta industri-sarearen arteko SHARING ENTREPRENEURSHIP IDEAS IN SLOVAKIA
harremanak nola gauzatzen dituzten ezagutu ahal
izan dute, mugikortasun honen beste The driver of Urratsbat in our center along with nine
helburuetako bat gauzatuz. others from different centers have been in the
capital of Slovakia thanks to a mobility organized by
Tknika within the Erasmus + program. One of the
objectives of this trip was to disseminate the three
projects that the Basque VET Entrepreneurship
Program deals with: Ikasenpresa, Irekin and Urrats-
bat.
They visited the following sites, The Slovak Chamber
of Commerce, Secondary Technical School of
Mechanical Engineering, ImpactHub Bratislava -
Start Up and Coworking Center, Paneuropean
University - Faculty of Enterpreneurship (Faculty of
Economics and International Bussiness) and The
Slovak Business Agency - State Agency Supporting
Entrepreneurship (Public Agency to promote entre-
preneurship) in order to gain first-hand knowledge
on how the relations between educational centers,
public institutions and the industrial network are
carried out.
Ekintzako partaideak
Nazioarteko harremanak TXIRRINAK JO ARTE 19

HAZPARNEKO SAN JOSEPE LIZEOKO


IKASLEAK GUREAN IZAN DIRA
Hazparneko San Josepe Lizeoko mekanizazioko Bere egonaldia Tolosa eta bere inguruak
ikasleak gure ikasleekin batera hiru egun iraun ezagutzeko eta mugaz bi aldeetako harremanak
duen elkar trukaketa bat burutu dute Tolosan. sendotzeko ere aukera paregabea izan da.
Denbora honetan tailerretan honako lan praktikak Aurrera begira gure ikasleak ere Hazparnera joatea
egin dituzte: artezgailu, elektrohigadura eta aurreikusten da antzeko egitaraua burutzeko.
soldadurakoak. Elkarrekin kirol ekintzak ere garatu Proiektu hau PyireneFP egitasmoaren baitan
dituzte. burutu da eta bertako diru laguntza jaso du.
Horretaz gain Ordizian kokatzen den Orkli enpresa
eta Pasaiako Albaola itsas museoa ere ezagutzeko
aukera izan zuten.

ALUMNOS DEL LICEO SAINT JOSEPH DE STUDENTS FROM SAINT JOSEPH LYCEUM IN
HAZPARNE HAN ESTADO EN NUESTRO CENTRO HAZPARNE HAVE VISITED OUR CENTER
Alumnos de Mecanizado del Liceo Saint Joseph de Machining students from the Saint Joseph Lyceum in
Hazparne junto a los nuestros han llevado a cabo un Hazparne carried out a three day exchange in Tolosa.
intercambio en Tolosa que ha durado tres días. They practiced in grinding, electroerosion and welding
Durante este tiempo, han realizado las siguientes workshops. They have also developed sport activities.
prácticas en los talleres: rectificado, electroerosión y They had the opportunity to get to know Orkli, a
soldadura. También han desarrollado juntos company located in Ordizia and Albaola, a museum
actividades deportivas. located in Pasaia.
De la misma forma, han tenido la oportunidad de This exchange has been an excellent opportunity to get
conocer la empresa Orkli situada en Ordizia así como to know Tolosa and its surroundings and to strengthen
el museo Albaola que se encuentra en Pasaia. the relations between both sides of the frontiers.
Esta estancia ha sido una oportunidad excelente para In the future, we expect our students to go to Hazparne
conocer Tolosa y sus alrededores y para reforzar las to develop a similar program. This project has been
relaciones entre ambos lados de la muga. carried out within the PyireneFP initiative and has
En el futuro, preveemos que nuestros alumnoa vayan received funding from it.
a Hazparne a desarrollar un programa similar.
Este proyecto se ha llevado a cabo dentro de la
iniciativa PyireneFP y ha recibido financiación del
mismo.

Parte hartu zuen taldea


20 TXIRRINAK JO ARTE Nazioarteko harremanak

IKASLE ETA IRAKASLE TALDE BAT SIZILIAN IZAN DA


ELKAR-TRUKEKO PROIEKTU BATEN BIDEZ
helburuak bi atal ditu. Horietako lehena, gaur egun
gizartean ematen diren arazo sozial batzuei buruzko
ezagutza areagotzea eta, kanpaina sozialen bidez,
berauetaz sentsibilizatzea. Bigarren atalean Europako
kultur ondarea ezagutaraziko da. Proiektu honek 2 urteko
iraupena izango du.
Siziliako egonaldian, ikastalde bakoitzak aurrez
prestatutako kanpaina sozialaren nondik norakoak
aurkeztu du. Ondoren, beste herrialdeetako ikasleekin
batera, kanpaina sozial batek izan behar dituen
ezaugarriak lantzen aritu dira.
Datozen hilabeteetan, iradokizun horiek jarraituz,
Ikastetxeko 5 ikasle eta 2 irakasle Siziliako (Italia) Enna kanpaina sozialak garatzen joango gara parte hartu dugun
hirian izan dira astebetez, beste lau herrialdetako hainbat ikastetxe bakoitzean.
ikasle eta irakaslekin, martxan duten KA2 proiektuaren Siziliara joan aurretik, ikastetxe partehartzaile bakoitzean,
baitan, elkarlanean. proiekturako logoa asmatzeko lehiaketak egin ziren.
Antolatzailea Istituto Professionale Statale “Federico II” Ikastetxe bakoitzak bi logo aurkeztu behar zituen eta
izan da eta burututako ekintzak elikatze osasuntsuarekin Palermon bat aukeratuko zen aurkeztutako guztien
eta Europako kultur ondarearekin lotutakoak izan dira. artean. Gure ikasle batek diseinatutako logoa izan da
aukeratua. Esperientzia aberasgarria benetan.
Gure ikasleek bertako ikasleen etxeetan hartu dute ostatua
eta beraiekin harremanak estutzeko aukera paregabea izan
dute. UN GRUPO DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL
Egonaldian zehar hainbat bisita egin dira, Palermora, CENTRO HAN VIAJADO A SICILIA EN UN PROYECTO
Siracusara, Piazza Arnerinara eta Ennako unibertsitatera, DE INTERCAMBIO
beste batzuen artean. Hauetan, bisita kulturalak edota Un grupo de 5 alumnos y 2 profesores del centro han
tailerrak burutu dira. estado en la ciudad siciliana de Enna (Italia), dentro de un
Erasmus+ KA229 "The Guardians of Europe" proiektuaren proyecto de intercambio que están desarrollando en
colaboración con centros de otros cuatro países.
El centro anfitrión ha sido el Instituto Professionale Statale
“Federico II” de Enna y en el mismo se han llevado a cabo
STUDENTS AND TEACHERS IN SICILY acciones relacionadas con la alimentación saludable y el
A group of 5 students and 2 teachers from the center, patrimonio cultural europeo.
have been to the Sicilian city of Enna (Italy), as members Nuestros alumnos se han alojado en las casas de otros
of a KA2 project. alumnos sicilianos y han tenido una oportunidad
The host center was the Istituto Professionale Statale inmejorable para estrechar las relaciones entre ellos.
"Federico II" of Enna. All actions carried out were related Durante la estancia, se han visitado diferentes lugares
to “Healthy Eating Habits” and “European Cultural como Palermo, Siracusa, Piazza Arnerina y la Universidad
Heritage”. de Enna, entre otras. En éstas visitas se han desarrollado
Students stayed with host families and had the tanto talleres como visitas culturales.
opportunity to deepen their ties. During their stay they El proyecto de Erasmus+ KA229, "The Guardians of
visited Palermo, Siracusa, Piazza Arnerina and the Europe", tiene dos objetivos principales. El primero de
University of Enna where they developed workshops and ellos es el de extender el conocimiento sobre una serie de
cultural visits. problemas sociales cotidianos y sensibilizar sobre los
The Erasmus + KA229 project, "The Guardians of Europe", mismos mediante campañas sociales. Una segunda parte
has two main objectives; to expand knowledge and create del proyecto será para dar a conocer el patrimonio cultural
awareness about a series of social issues through social europeo. Este proyecto va a tener una duración de dos
campaigns and to promote the cultural heritage of the años.
different countries involved in the project. This project will En Sicilia, cada grupo de alumnos, ha presentado
last for two years. lacampaña social que habían preparado previamente. A
In Sicily, each group of students explained how they will continuación, han debatido, junto con los alumnos de
develop their social campaign. They also discussed with otros países, sobre las características que debe tener una
the rest of students the features a social campaign should campaña social.
have. Antes del viaje a Sicilia y con la finalidad de elegir un logo
One of the activities was to create an image for the para el proyecto, se llevó a cabo un concurso en cada uno
project. So, prior to the mobility, each country held a logo de los centros participantes. Cada uno de ellos debía
contest in their center, chose 2 and took them along to presentar dos logos entre los que, en Palermo, se elegiría
Palermo, where the logo contest took place. It is worth uno. El logo ganador ha resultado ser uno diseñado por un
mentioning that one of our designs was the winner and is alumno de nuestro centro.
the logo of the project. En los meses sucesivos, siguiendo los criterios establecidos
Following the established criteria, in the following months en éste encuentro, se van a llevar a cabo las campañas
we will start working on the social campaigns under the sociales planificadas, en cada uno de los centros
heading “Equality”. participantes.
It has been an enriching experience! Ha sido una experiencia realmente enriquecedora.
Nazioarteko harremanak TXIRRINAK JO ARTE 21

IRAKASLEAK FINLANDIAN BERTAKO LANBIDE HEZIKETA GERTUTIK


EZAGUTZEKO
Otsailean, Tknikako ikaskuntza metodo eta prozesuen Bestalde, Helsinki eta inguruko hainbat Lanbide
ikerketa arloko talde bat, bertan ikastetxeko IKT heziketako ikastetxe (Keuda, Omnia eta Helsinki Helsinki
sustatzailea eta Tknika kolaboratzailea den Iñigo vocational college) eta Haaga-Helia unibertsitatea
Balerdi, Finlandian izan zen bertako Lanbide bisitatzeko aukera izan zuten. Hauetan, erreformaren
Heziketaren nondik norakoak gertutik ezagutzeko aplikazioaren xehetasunak ezagutu zituzten irakasle eta
asmoz. Aukera ederra izan zen Finlandiako lanbide ikasleen esperientzien bidez. Aipagarria ere, espazioei
heziketaren erreformaren berri izateko, non ikaslearen ematen zaieen garrantzia ikaskuntza prozesua
aurretiko gaitasunen errekonozimendua eta ikaslearen hobetzeko bidean.
ikaskuntzarako bide pertsonalizatuak diren, besteak
beste ardatz nagusietarikoak.

PROFESORADO DE VISITA EN FINLANDIA


PARA CONOCER SU FORMACIÓN
PROFESIONAL DE PRIMERA MANO LEARNING ABOUT VET IN FINLAND
A finales de febrero un equipo de profesores del área de At the end of February some teachers from TKNIKA, the
Investigación de Métodos y Procesos de Aprendizaje de Basque Centre of Research and Applied Innovation in Vet,
Tknika, entre ello sel dinamizador TIC de nuestro centro y among them the our ICT dynamizer and collaborator at
colaborador de Tknika Iñigo Balerdi, visitó varios centros de Tknika, Iñigo Balerdi, visited several VET centers in Finland.
FP en Finlandia para conocer más de cerca y ahondar en sus The purpose of this visit was to find out more about the last
entresijos. En este encuentro, las principales líneas de Finnish educational reform (2018) and the recognition of
trabajo desarrolladas han sido: La última reforma educativa competences and the creation of personalised career paths
finlandesa (2018); y el reconocimiento de competencias y la for each and every one of the students.
creación de itinerarios formativos previos y personalizados
para todos y cada uno de los estudiantes. During the visit to some of the VET centers of Helsinki and
surroundings Keuda, Omnia and Helsinki Vocational College,
Las visitas a algunos de los centros de Formación as well as the Haaga-Helia University Campus in Poorvo,
Profesional de Helsiki y sus alrededores: Keuda, Omnia y they learned from the experiences of students and the
Helsinki vocational college, así como el Campus faculty, they received detailed information about the
Universitario Haaga-Helia en Poorvo, les permitió conocer educational reform and, of course, they understood the
mediante las experiencias del alumnado y del profesorado, importance of spaces to improve the teaching-learning
los detalles de la aplicación de la reforma educativa y como process.
no, la importancia de los espacios para mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
22 TXIRRINAK JO ARTE Nazioarteko harremanak

“THE GUARDIANS OF EUROPE” KA2 PROIEKTUKO


MUGIKORTASUNA KRETARA.
The "Guardians of Europe" KA2 proiektuko ikasle eta
irakasleak, bigarren mugikortasuna egin dute
Greziako Kreta Irlara. Oraingoan 5 ikasleK eta 2 ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE KA2 PROJECT
irakasleek parte hartu dute elkartruke honetan gure We are visiting Chania, on the island of Crete,
ikastetxetik. Bertan, balore prosozialak lantzeko Greece. We are participating on an Erasmus+
egindako kanpaina sozialeen aurkezpena egiteaz Student Exchange KA2 project. For 5 days, we
gain, prestakuntza ere jaso dute. Argazki egokiak will promote teamwork, receive training and
lortzeko aholkuak eta poster egokiak egiteko carry out cultural and leisure activities.
gidalerroak ere bai. @TolosaldeaLH @EUErasmusPlus
@Int_Tknika @FPeuskadi
Talde lanean, argazki lehiaketa burutu dute eta poster
lehiaketa ere bai. Bertan egon direnean, ikastetxe eta
unibertsitate ezberdinetan egon dira lanean.
Honekin batera europar kultur ondarea ezagutzen
izan dira, Kretako Aptera arkeologi gunean eta
Rethymno hirian ere.
Ikasleak beste ikasleen etxeetan egon dira
mugikortasunak iraun duen bitartean.
Aurrera begira, hurrengo jomuga Polonia izango da
eta datorren urtean, Tolosan izango dira proiektuan
parte hartzen ari diren 5 herrialdeetako ikasle eta
irakasleak.
Elkarrizketak TXIRRINAK JO ARTE 23

6/ Elkarrizketak
Arantxa
bulegoan
IKASLE OHIEN JARRAIPENA ETA
BERRIAK
Tolosaldea ikastetxean, nahi izaten dugu ikasle
ohien berriak jasotzea, ikasketak burutu eta
haien esperientziak zertan diren jakitea eta
ibilbidearen jarraipena egitea. Hala, Arantxa Balio izan dizute gure ikastetxean ikasi zenituenak?
Laborde Goñi eta Julen Prados Aguirre, Garikoitz Erabiltzen dituzu?
Eizmendi Astibia eta Ander Otamendi Artola Ikastetxean ikasitakoa oinarri ona izan da lanean ongi
(azken hirurek enpresa berean egiten dute lan) moldatzeko eta beste hainbat ezagutza hartzeko.
izan dira aukeratuak aurten. Zer prestakuntza edo lan berri ikasi behar izan duzu
Arantxa Laborde Goñik Lizartzako CASA ECEIZA zure lantokian?
enpresan egiten du lan, kudeaketa arloan. Hona Enpresako programak erabiltzen eta hemengo
zer kontu interesgarri azaldu dizkigun: jarduerarekin zuzenean loturiko eginbeharrak
betetzen ikasi dut. Postreen lehengaiei eta
Zer ikasketa dituzu? fabrikazioari buruz ere asko ikasi dut.
Turismo ikasketak egin nituen. Hainbat lanetan aritu
ondoren, urte batzuetan lan mundutik kanpo egon Zer harreman duzu gure ikastetxearekin?
nintzen, eta, eguneratzeko, Administrazio eta Badira urte batzuk ikasketak amaitu nituela, eta ez dut
Finantzak goi mailako zikloa egitea erabaki nuen. harreman handirik ikastetxearekin gaur egun; baina
Non egin zenituen lantegietako praktikak? Zer iritzi beti iruditu zait erraza zerbait behar izanez gero
duzu praktiken gainean? bertaratzea.

Casa Eceizan egin nituen praktikak, eta bertan Orokorrean, ikastetxearen zer oroimen eta irudi duzu?
jarraitzen dut gaur egun. Ikasitakoa praktikan jartzeko Oroimen ezin hobea daukat ikastetxearena.
eta enpresaren mundua ezagutzeko esperientzia Klasekoekin oso gustura egon nintzen, eta
polita izan zen praktika bera, gero lanean jarraitzeko irakasleengandik laguntza eta gertutasuna sentitu
hasiera moduko bat. nuen.
Zer egiten duzu orain eta zein da zure eginbeharra? Ikastetxearekin harremanak izaten jarraitzeko edo
Erosketa sailean egiten dut lan. Denetariko erosketak hobetzeko, zer eskatzen diozu eta zer botatzen duzu
egiten ditut; lehengaiak bereziki. Horretarako, faltan?
lehengaiak berak eta hornitzaileak bilatu behar ditut, Ikasketak burutzean, jarraipena egiten digute. Ez zait
prezioak eskatu, fakturak kontabilizatu eta bururatzen ezer horri gehitzeko.
gainerakoak kudeatu. Bezeroen enkarguetaz ere
arduratzen naiz.

Julen: Galdaragintza muntaia CADINOXen; Zer ikasketa dituzu?


praktikak, CADINOXen (2009) Julen, Gari, Ander: Batxilergoa eta Eraikuntza
Gari: Proiektuen zuzendaritza CADINOXen; Metalikoak goi mailako zikloa.
praktikak SORTUn (2009) Non egin zenituen lantegietako praktikak? Zer iritzi
duzu praktiken gainean?
Ander: Akabera sekzioko arduraduna
Julen: CADINOXen. Niretzat izugarria izan zen ireki
CADINOXen; praktikak JASOn (2009) zitzaidan mundua: nahiz eta ikasketak egiten aritu,
praktiketan konturatu nintzen zenbat nuen oraindik
Julen, Gari eta Ander Belauntzako CADINOX ikasteko eraikuntza metalikoen inguruan. Benetan
enpresan ari dira, produkzioko zenbait arlotan. aberatsa izan zen niretzat, bai ikasi nuenagatik, bai
Hona zer azaldu diguten: lankideekin lortutako lagun giroagatik.
Gari: SORTUn egin nituen praktikak. Aldez aurretik
bertan ari nintzen lanean, eta praktikak egitea tramite
24 TXIRRINAK JO ARTE Elkarrizketak

Hiru ikasle ohiak enpresa aurrean

bat izan zen niretzat. Hala ere, esan behar dut asko Zer lan berri ikasi behar izan dituzu zure lantokian?
ikasi nuela ofizina teknikako lanetan.
Julen: Gehienbat, esperientziak erakuts dezakeena.
Ander: JASOn. Ofizina teknikako lanetan aritu nintzen, Adibide bat, muntatu ondoren, soldagailuak pieza
garabiak marrazten eta planoak egiten. Pieza soldatu eta berotu egiten du, eta horrek erabat
txiki eta torloju guztien liburutegia berritu nien. deformarazi dezake pieza, eta neurriak galdu.
Esperientzia polita izan zen, baina lan gutxi zegoenez, Horretarako soldadurak piezan edukiko duen eragina
pena handiz, ez nintzen geratu. aztertzen dugu, eta hori kontuan hartuta prestatzen
dugu muntaia, gero tailer mekanikorako neurriak
Zer egiten duzu orain, eta zein da zure eginbeharra? errespetatu behar baitira. Hori ezin da liburu batean
Julen: Hidroelektrika eta Zientzia sektoreetako pieza azaldu, esperientziak erakusten dizu zer jarrera duen
handien muntaia egiten dut, gero soldagailuak metalak egoera batean edo bestean, eta urte dezente
soldatzeko prest uzten ditut, tailer mekanikorako behar dira hori menderatzeko. Guk normalean ez
neurriak errespetatzen direla ziurtatuz. ditugu serieko lanak egiten; beraz, egiten dugun pieza
bakoitza erronka bat izan ohi da, eta beti izaten dugu
Gari: Proiektuen gestioaz arduratzen naiz, gure non ikasi.
bezeroekin harreman zuzena mantenduz. Eta
Gari: Batez ere pertsonen gestioa kostatzen da gehien,
tailerrerako behar den dokumentu guztiak prestatzeaz baina –egia esan– teknikoki asko ikasi behar izan dut
ere arduratzen naiz. proiektuak aurrera ateratzeko, bai soldaduraz, bai
Ander: Akabatuko lanen eta langileen gestioaz mekanizazioaz, eta bai prozesu bereziez ere.
arduratzen naiz: entsegu ez suntsikorrak egiten Cadinoxen jakintza tekniko handia dago, eta asko ikasi
ditugu, proba hidraulikoak, hutsuneko probak, behar da, proiektu garrantzitsuetan aritzen baikara.
pintaketak, garbiketa mekano-kimikoak, azken Ander: Akabera arloko gauza asko ikasi ditut, baina
muntaiak. gehienbat langileen arteko harremanak lantzeaz eta
Balio izan dizu gure ikastetxean ikasi zenuenak? laneko prozesuen gestioaz.
Erabiltzen duzu? Zer harreman duzu gure ikastetxearekin?
Julen: Bai, noski. Ikastetxean ikasten dena Julen, Ander: Ikastetxearekin ez asko, egia esan. Baina
behar-beharrezkoa da, baina oso oinarrizkoa. badugu lagun harremana irakasle batzuekin.
Benetako ikasketa gero dator; nik oraindik badut zer Gari: Hainbat irakaslerekin dudan lagun harremanaz
ikasi nire lanbideaz. haratago, enpresak Tolosaldea institutuarekin dauzkan
Gari: Balio du, noski. Azkenean, lanerako hainbat proiektuetan parte hartzen dut. Adibidez, orain
tresna nola erabili ikasten duzu; 3Drekin lotutakoak, lanketa bat ere egiten ari garagazteek galdaragintza
adibidez. Nik egunero egiten dut lan 3Dko arlorako behar duten prestakuntzaz.
programekin. Orokorrean, ikastetxearen zer oroimen eta irudi duzu?
Ander: Bai, balio izan dit, edonon muturra sartzeko Julen, Gari, Ander: Egia esan, oso oroitzapen onak
beharrezkoa delako, baina benetako ikasketa lantokian ditugu. Saltoa izan zen ikasketa teoriko
hasten da.
Elkarrizketak TXIRRINAK JO ARTE 25

batzuetatik atseginago genituen ikasketa praktiko Julen, Gari, Ander: Uste dugu interesgarria izan
batzuetara. Gainera, Ander eta ni (Julen) kuadrillakoak litekeela ikastetxeak formakuntza espezifikoak
ginen lehenagotik, eta bertan ezagutu genuen Gari. eskaintzea ikasle ohientzat, eta gaur egun eskaintzen
Ondoren, bera ere kuadrillan sartu zen. duena hobeto helaraztea guri, askotan ez baitugu
Azkenik, lantoki berdinean bukatu dugu hirurok inolako informaziorik jasotzen. Ikastetxeak, Lanbide
lanean. Beste ikasleekin eta bai irakasleekin ere tratu Heziketa hobetzeko eta lan merkatuaren beharrak
oso ona izan genuen, eta asko gozatu genituen gure asetzeko, ikasle ohien laguntza eta esperientzia baliatu
ikasketak Tolosaldean. beharko luke, gurekin harreman zuzenagoa izanez.
Ikastetxearekin harremanak izaten jarraitzeko edo
hobetzeko, zer eskatzen diozu eta zer botatzen duzu
faltan?

Administraritza eta Finantzak goi-mailako heziketa


zikloa egindako ikasle ohiak dira Ainara Garcia
Aramendi eta Olatz Aramendi Ayestaran, Tolosaldea
LHII ikastetxean eta egun, VOITH PAPER S.A.
enpresan ari dira lanean.
Zergatik aukeratu zenuen Lanbide heziketako
ikasketak egitea?
Aukera aproposa iruditu zitzaigulako lan munduan
sartzeko, kontuan izanik zikloko atal bat praktikei
eskainita dagoela. Gainera, DUAL formakuntzak
urtebeteko lan prestakuntza barneratzen du eta
horrek ere kurrikuluma sendotzeko balio du.
Zer moduz DUAL prestakuntzan? Zaila egiten zaizu?
Oso gustora, asko ikasi dugu eta kurtsoan zehar lana Olatz eta Ainara lantokian
eta ikasketak bat egitea ez zaigu zaila egin.
Zer moduz zure enpresan? Laguntzarik izan al duzu?
Gure enpresan oso gustora gaude. Gehienbat giroa izanik gaur egun enpresa askok baloratzen dutena
aparta dugulako gure sekzioan eta edozein arazo edo esperientzia dela eta praktikak eta Dualak esperientzia
galderei erantzuteko prest baitaude denak. hori lortzeko balio dute.
Ikasitakoak balio izan al dizu? Gustora zaude egindako aukerarekin eta lortu
duzunarekin?
Aurrez esan bezala, gure lanpostuan oso gustora
gaude, hainbat postu eta zeregin ezberdinetan aritu Bai, oso gustora gaude egindako aukeraketarekin eta
gara eta, egia esan, denetan oso ondo egokitu gara. lortutakoarekin. Azken finean, lanean gaude eta
egunak pasa ahala geroz eta esperientzia gehiago
Ikasketei dagokienez, zikloan zehar ikasitako zati bat lortzen ari gara.
jarri dugu praktikan, nahiz eta beste hainbat ez. Aldi
berean, beste hainbat gauza egunerokotasunean ikasi Mila esker
ditugu.
Zer esango zenuke Lanbide Heziketari buruz? Lan
munduan sartzeko oso aukera ona dela, kontuan
26 TXIRRINAK JO ARTE Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna

7/ Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna

MAREA URDINA EKIMENAREKIN BAT TAPOI BILKETA BIDEZ LAGUNTZA


Guraso eta lagun talde batek Marea Urdina EMATEN JARRAITZEN DUGU
egitasmoa sortu zuten autismoa duten pertso-
nen bisibilizazio eta gizartearen kontzientziazioa Ikastetxean, ohitura onari jarraituz, bertan
lortzeko helburuz. Horretarako Gipuzkoako lana egiten dugun pertsona guztiok, tapoiak
kosta osoa igerian zeharkatuko zuten, 70 igeri- biltzen jarraitzen dugu.
lariren artean erreleboka, 2 egunetan, Marea
Urdin erraldoi bat osatuz, urdina autismoaren Urtean zehar tapoi bilketa egin eta Plastikoa-
kolorea baita. ren bidez, behar dutenei ELKARTASUNA adie-
Kanpaina zeharkaldiaren inguruan sortu zen razi nahi dugu.
arren, laster konturatu ziren Marea Urdina
zeharkaldi bat baino askoz gehiago zela. Eskerrik asko laguntza emateagatik eta
Izugarria izan da gizarteak eman dien babesa: zorionak denoi!
ikastetxeek, guraso elkarteek, behar bereziak
dituzten pertsonekin lan egiten duten elkarte-
ek, musika eskolek, zahar etxek, haurtzainde-
giek, banakakoek, musikariek, … eta nola ez
guzti horien artean Tolosako Lanbide Heziketa
ikastetxeak.

Ikasturtean jasotako uzta


Ikastetxeko langile taldea

GERTUKO GIZA TALDEAK HOBETO EZAGUTZEN: ATZEGI, GUREAK,


CHERNOBILEN LAGUNAK ETA ELIKAGAIEN BANKUA
Ikasturtea abian da eta ikastetxeko goi mailako
bigarren kurtsoko ikasleei eta nahi izan duten langi-
leeei zuzenduta, bi txandatan banatua, Giza Talde 1. Etxebizitza zerbitzua
batzuen lana ezagutzeko aukera izan genuen.
2. Aisia eta gizarte partaidetza zerbitzua
Oraingoan, Atzegi, Gureak, Chernobileko lagunak,
Elikagaien bankua taldeen eguneroko lanak ezagu- 3. Atzegi Babes Fundazioa
tu genituen.
4. Pauso Berriak
ATZEGI taldeak, 44 urte ditu eta haseran 3 familiren
kontua izan bazen ere, une honetan 2.500 familik 5. Autogestoreak
jasotzen dute, Atzegiren laguntzak.
Aisialdiko teknikaria den Olatz Mirandak, elkarteak
dituen helburu nagusiak eta zerbitzuak azaldu zizki-
gun. Bost ataletan banatzen dira:
Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna TXIRRINAK JO ARTE 27

Aisialdi atalean, TXOLARTEAK, adimen urritasuna


duten 16 urtetik gorako pertsonentzako aisialdi eta
denbora libreko klubak dira eta bertan, asteburue-
tan, ekintza desberdinak egiten dituzte: paseoak,
irtenaldiak,festak, zinema...
Jarduera hauek begirale boluntarioen laguntzaz
eramaten dira aurrera eta gaur egun 13 txolarte
daude Gipuzkoan zehar banaturik.

Iñakiren lanak azaltzen

Gaur egun, Pauso Berriak programaren hainbat


datu:
• Prestakuntza jasotzen 11 pertsona
• Praktikak burutzen 25
• Ohiko inguruneko zerbitzu okupazionalean 96
• Zuzenean enpresak kontrataturik 15
• Gipuzkoako 200 enpresa eta erakundek parte
hartzen.
Iñaki Etxabe Txolarteko kontuak azaltzen

GUREAK taldeak, duela 42 urte sortu zen, eta


2011n, PAUSO BERRIAK proiektua martxan jarri
zuen. Ikastetxean arduraduna Gorka Igartua da eta
Iñaki Etxabe Aiastuyk gurekin ia 7 urte daramatza
dagoeneko.
Iñaki, astean 3 egunetan etortzen da lanera eta bere
plangintzaren jarraipena Xabier Alkezar teknikariak
egiten du. Pauso Berriak programak, pertsona
bakoitzari egokitutako plangintza egiten du eta
gizartean, enpresatan edo erakundetan (ikastetxe,
udaletxe, enpresa, museo, zahar egoitza, merkatal
zentruak…) lan-merkaturatzea du helburu.

CHERNOBILEKO LAGUNAK taldeko kidea den irakasle •Umeen erradioaktibitatearen maila % 30 eta % 40
bati esker, elkarte honen helburuak eta ekintzak zuze- jaisten da.
nean jasotzeko aukera izan genuen. •Aire garbia arnasteaz eta janari osasuntsuagoak jateaz
Zentro Nuklearraren eztanda, 1986ko apirilaren 26an aparte, neguko denboraldi gogorrari aurre egiteko
gertatu zen eta elkartea 1996an sortu zen. Irabazi-nahi- defentsaz betetzen dira.
rik ez duen elkartea da, Doviria gizarte-etxearekin •Gure herriko kultura, ohitura eta hizkuntzak ezagutzen
batera egiten du lan (Ivankiv, Ukrainia) Chernobiletik 50 dituzte. Beraiek inoiz izango lituzketen oporrak eta asial-
Km-tara. Zonalde honetan bizi diren familietako adin dia eskaintzen zaie.
txikikoekin aritzen gara, hauen osasuna izanik helburu
nagusia.
Adin txikiko horiek udan Gipuzkoako familietan abegi
harreran egoten dira Ukrainiako kutsaduratik ihes
egiteko, gurekin bi hilabete pasaz aire garbia arnasteko
eta kutsadudarik gabeko janaria jan ahal izateko.
Egonaldi hauei esker:
•Kutsatutako eremutik kanpora igarotzen duten hilabe-
te bakoitzeko, beren bizitza itxaropena 12 eta 18 hilabe-
te luzatzen da.
Aurten etorri den taldea
28 TXIRRINAK JO ARTE Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna

ELIKAGAIEN BANKUA taldearen lanak, Xanti Alber-


di-k azaldu zizkigun. Gipuzkoan duela 20 urte
sortua den talde honek gaur egun, Oiartzun, Lasar-
te eta Bergaran ditu egoitzak.
Helburu nagusia, “Gosearen eta elikagaien xahuke-
taren aurka“ egitea da, soberan dugun janaria
oraindik egoera onean izanik, beste erabilera bat
ematea da.

Xanti Alberdi azalpenak ematen

Egunero dendetatik jasotzen ditugun elikagaiak


sailkatu, gorde eta banatzeko prest uztea da
eguneroko lana.
Banaketa, herri bakoitzeko elkarteen ordezkariei,
hilean behin egiten zaie eta hauek dira familia
behartuei banatzeaz arduratzen direnak. Gaur
egun, Gipuzkoan 20.000 biztanle behartsuk jasotzen
dute bankuak emandako laguntza.
Jasotako produktuak Urtea bukatzear dago eta biltegiak ia hutsik daude-
nez gero, Gabonen aurretik, bilketa berezia egiten
da, aurten azaroaren 30ean eta abenduaren 1ean
izango da.
Elikagaien bankuan lana egiten duten bolondresak
216 dira, gehienak jubilatuak eta langabetuak, eta
noizbehinka gizarte-insertzio lanetan aritzen diren
zenbait gazte ere etortzen da.
Eguneroko taldea 25 bolondresek osatzen dute,
txandatan antolatuta.

Parte hartzaileak: Xabier, Gorka, John,


Xanti, Iñaki eta Olatz
Bilketa bereziko irudiak
Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna TXIRRINAK JO ARTE 29

HEZKIDETZAREN GAINEKO IKASTAROA EGIN DUGU


Hona hemen landu diren oinarrizko edukiak:
•Rolak eta estereotipoak
•Harreman osasuntsuak eraikitzeko tresnak:
norberaren beharrak, bestea, gatazkak…
•Indarkeria sexista
•Autoestimua: harremanetan duen garrantzia
•Sentimendu eta emozioen garrantzia harremane-
tan. Sentimendu eta emozioak identifikatzea eta
argi adieraztea harreman osasuntsuak eraikitzeko.
•Tratu onak: eraikitzeko estrategiak.
•Trabarik gabeko komunikazio argia sustatzen:
komunikazio ez bortitza, entzuketa aktiboa...
Ikasleak eta irakaslea ikastaroko une batean •Maitasunaren inguruko mitoen aukezpena. Bikote
harremanak eraikitzeko garaian duten eragin kalte-
Tolosako Udaleko Berdintasun Sailarekin eta beste garria.
hainbat ikastetxerekin batera, Hezkidetza Mahaian
hartzen dugu parte.
Ikastaroa ebaluatzean, denak esan dute gustura
Horren harira, ikasleei zuzendutako ikastaro bat sentitu direla, eta 9,3 izan da batezbesteko nota;
antolatu dugu ikasturte honetan, Harremanak beraz, ematen du bete direla helburuak.
taldeko Ander eta Belinda teknikarien bidez erdi
mailako zikloetako lehen kurtsoko ikasle guztiei
prestakuntza emateko.

EMAKUMEAREN INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA

Ikastetxeko partaideen bilguneko irudia

Urteroko deiari kasu eginez, azaroak 25eko eguna Ikastetxeen artean adostutako ekimena izan zen,
gogoratzeko, Tolosako ikastetxeak, Emakumeen Tolosako trianguloan elkartu eta manifestu bat
aurkako biolentzia desagerrarazteko, ekintza bate- irakurri zuten, pankarta baten aurrean.
ratu batean elkartu ginen.
30 TXIRRINAK JO ARTE Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna

PAUSO BERRIAK PROIEKTUA BULTZATZEN


Pauso berriak proiektuaren bitartez Iñaki Etxabek,
atezainen laguntzaz, ikastetxeko, papera, plastikoa
eta organikoa, ontzietatik jasotzearen eta beraien
kudeaketaren ardura du.
Ikasleekin harremana sendotzeko asmoz, ikasgele-
tara ere sartzen da eta bertako zenbait lan egiten
ditu, alegia, kableak sailkatu, informatikako mate-
rialak bereiztu, mekanika makinak olioztatu…
Iñaki, gure ikastetxeko lankide bat gehiago da,
beraz sortzen diren ekintza eta jarduera askotan
parte hartzen du

Gorka Igartuak, proiektuaren arduradunak dioen


bezala, esperientzia oso ona da, beraz, ezagutu
nahi duenak ateak irekita ditu eta beste erakunde
eta enpresak animatzen ditu proiektu honetan
parte hartzera.
Hezkidetza - Elkartasuna - Osasuna TXIRRINAK JO ARTE 31

ODOL EMAILE GAZTEEI BIDEAK ESKOLA AGENDA 21EKO BERRIAK


ERRAZTEN Tolosako udalak, ESKOLA AGENDA 21 ekimenaren
TOLOSALDEA Institutua osatzen dugun pertsona parte diren ikastetxeen lana aitortu zuen. Tolosal-
guztiok, gizartearekin dugun konpromiso morala dea LH-ko AE21-ko arduraduna den Oskar Sotori
kontuan izanik, ekitaldi xumea bezain garrantzitsua eta proiektuan parte hartu duten guztiei egindako
egiten jarraitzen dugu; odola ematearena, alegia. lanagatik eta hartutako konpromisoagatik zorionak
eta eskerrak eman nahi dizkiegu.
Urtarrilaren 30ean, Gipuzkoako odol emaileen
elkarteko kidea den Nuria Patino, gonbidatu
genuen hitzaldi bat emateko, eta mezu argi bat
zabaldu zigun (guk bete-betean sinesten duguna):
"Odola hartzeko eskubidea dugu baina ematea
denon konpromisoa da, odola konpartitu egin
behar dugu!”
Hitzaldia amaituta, urtero bezala, ikastetxeko ikasle
gazteengana hurbildu ginen odola eman zezaten.

Nuria Patino hitzaldia ematen

Orain arteko odola emateko ekitaldi guztiak onak


izan badira ere, aurtengoa benetan bikaina izan
dela esan dezakegu:
•XV. ekitaldia izan da.
•Parte hartzaileak 56 izan dira eta emaileak 49.
•Lehen aldiz eman dutenak: 16 gazte.
Datuak ikusita, gure hezkuntzako helburuetako bat,
benetan garrantzitsua, betetzen ari gara.
Aurten, Agenda 21eko programaren baitan, Lanbide
Heziketako 1. FOROA burutu da.

Ikastetetxeko bizikleta elektrikoak erabilera anitza


Mila esker parte hartzeagatik eta ez ahaztu, aurre- izaten jarraitzen du, ikastetxeko edozeinek erabil
rantzean ere odola ematen jarraitu behar dugula! dezake, ikasleak, irakasleak eta gainerako langileak,
eguraldi ona edo txarra izan…
32 TXIRRINAK JO ARTE Industriarekin gertutasuna

8/ Industriarekin Gertutasuna

TOLOSALDEKO ENPRESAK BISITATZEN


2018-2109 ikasturte haserako 0 erronkaren baitan,
mekanikako erdi mailako ikasleak Tolosaldeko Pasaban,
Panelfisa, Lantier, Voith, Otsabio, Polifluor, Stern, Harri,
Omicro enpresak bisitatu zituzten euren aktibitateak
ezagutzeko eta beharrezkoak dituzten langileen perfilak
definitzeko asmoz.
Helburu nagusia, zikloaren amaieran ikasleek lortu
beharreko gaitasun tekniko eta zeharkakoen garrantziaz
jabetzea eta Tolosaldeko jarduera industrial ezberdinak
ezagutzea izan zen.ikasleek ikasten dituzten atal desber-
din ugari ikusi ahal izan ditugu. Oso interesgarria izan da.
Mila esker Elisabethi eta gurekin egon ziren bertako
teknikari guztiei, beraien harrera eta azalpenengatik.
Eskerrak eman ekimenean parte hartutako Pasaban,
Panelfisa, Lantier, Voith, Otsabio, Polifluor, Stern, Harri,
Omicro enpresei.
Ikasle taldea Lantier enpresan

MEKANIKAKO IKASLEAK TALLERES LOS ALUMNOS DE MECÁNICA HAN VISITADO LA


EMPRESA TALLERES ARRECHE
ARRECHE ENPRESAN El 11 de diciembre, los alumnos del ciclo superior de
Mecanizado, 1PP3B, han visitado Talleres Arreche.
Además de máquinas de medición por visión, punteras
Abenduaren 11n, mekanikako goi mailako 1PP3B en su sector, han podido ver maquinaria de alta preci-
taldeak Talleres Arreche bisitatu dugu. sión y productividad. También les han presentado el
innovador modelo de organización y relación, llamado
Bertan zehaztasun handiko eta produktibitate “NER”.
altuko makinak ezagutu ditugu, baita neurketen
STUDENTS OF MECHANICS VISITING “TALLERES
inguruko zenbait berrikuntza ere, esate baterako,
ARRECHE”
ikusmen bidez neurtzen duten makinak. Horrez
On 11th December 2018, first year Mechanical Produc-
gain, “NER” izeneko enpresa antolakuntza berritzai- tion Scheduling students, 1PP3B, visited “Talleres
lea aurkeztu digute, lan egiteko eta harremantzeko Arreche”. In addition to optical vision measuring machi-
eredu berria. ne, leaders in their sector, students had the chance to
see high precision and production machines. They also
introduced the innovative model of organization and
relation, called "NER".

Lantegiko bisitaren irudiak


Industriarekin gertutasuna TXIRRINAK JO ARTE 33

Egungo langileak
HERTELL ENPRESAKO BELAUNALDI BERRIA, LANBIDE HEZIKETATIK
Talleres Hertell enpresa Tolosan sortu zen, 1958. urtean. kontratuarekin hartu izan ditugu. Ikasleak behar du
Telleria anaiek sortu zuten, eta 60 urte beteak ditu prestatzeko eta lanari eskua hartzeko denbora», argitu du
enpresak; tartean, urte txarrei aurre egin behar izan die. Artolak. Eta, gaineratu du, urtebetean lanaren erritmoa
Hain zuzen, 1976 urte inguruan, egoera txarrari buelta hartzen dutela. Igartuak azpimarratu du, enpresa batek
emateko, kooperatiba bilakatzea erabaki zuten. Horrela langile bat behar badu, Duala bultzatzen dutela.
azaldu du Julian Artola Agirrezabalak: «Orduko Caja Hertellek, beti, gertuko ikasleak hartu nahi izan ditu:
Laboralen laguntzarekin, 1978an, Hertell S. Coop bezala, «Ikaztegieta, Amezketa, Baliarrain, ... Eta, ikasketak
hau da, elkarte kooperatibo gisa lan egiten hasi ginen». bukatu ondoren, ondo bidean, bertan gelditu dira
2004an, instalazioak berritu zituzten merkatuari egokiago lanean», dio Igartuak. Artolak gaineratu du,
erantzuteko: «Azken urte hauetako estrategia merkatu «urrutiagokoak izanda, lanean hasi eta alde egiteko
zehatz batzuk kontuan hartu, eta berauei ongi aukera gehiago» dituztela. Era berean, ikasleak langile
erantzutearen inguruan finkatu dugu. Eta salmenten bihurtu ondoren, ikasketak hobetzeko helburua lortzeko,
portzentaiarik handiena, %65, atzerrira bidaltzen ditugu», «erraztasunak eskaini eta motibatu» izan dituzte,
azaldu du. Europan saltzen dute eta, batez ere, erdi-mailako ikasketak dituen ikasleak goi maila
Alemanian. Hortik harago, Egipton, Kuban, Kolonbian, ateratzeko.
Ameriketako Estatu Batuetan,... : «Gure merkatua, EUSKARA LEHEN LERROAN
guztira, 26 estatutara hedatzen da». Euskarari ere garrantzia ematen diote. Orain euskaraz
LANBIDE HEZIKETAREKIN EZINBESTEKO ELKARLANA funtzionatzen dute enpresan eta, Goierriko lantegiekin
Tolosaldea Lanbide Heziketarekin harreman zuzen-zuzena batera, Ingudea taldean parte hartzen du Hertellek;
izan du Hertell kooperatibak. 1999. urteaz geroztik, langile euskararen normalizazioan eraginez, enpresak
bat behar izan duten guztietan jo dute, Tolosaldea euskalduntzeko.
Lanbide Heziketako atea. Enpresa eta formazio Ikasketak euskaraz egiten dituzte ikasleek eta, beraz,
harremanetarako arduraduna da Gorka Igartua Larrañaga, enpresara doazen ikasle guztiak, gaur egun, euskaldunak
lanbide heziketan. «Julianekin izan dugun hartu-emana dira.
zuzena izan da. Bertara joanez, eta seriotasunez eta
patxadaz egin dugu lana. Beti izan ditu ateak zabalik».
Artolak azaldu du: «Erretiroa hartzeko pertsonaren bat
bada, garaia iritsi aurretik, urtebete aurreratu egiten gara,
eta harremanetan jartzen gara lanbide heziketarekin,
ikasle bat praktikak egiteko eskatuz. Eta,ondo lan egin
izan badu, behintzat, enpresan lanean geratu izan da».
Xabier Landa Telleria Mekanika alorreko burua da
ikastetxean eta, ikasleen tutore izanik, harremana du
enpresekin. Erdi edo goi mailako ikasketak egiten ari diren
ikasleak hartu izan dituzte enpresan, lan praktikak
egiteko, edota Duala egiteko. Ikasleek lan praktikak
derrigorrez egin behar dituzte enpresa batean. Horrek,
ikasleari, enpresan bertan lanean jarraitzeko aukera
ematen dio. Dualak, berriz, urtebeteko kontratuarekin lan
egiten duela esan nahi du. «Guk urtebeteko Xabi Landa, Julian Artola eta Gorka Igartua
34 TXIRRINAK JO ARTE Industriarekin gertutasuna

ENPRESA EZBERDINETARA EGINDAKO BISITAK


CASA ECEIZA BARRUTIK EZAGUTZEN GARAGARDOTEGIRA BISITA
Merkataritza Jarduerak zikloko ikasle guztiak, gelan ikasitakoa Mantentze zikloko ikasleak, beraien erronkari aurre egin
hobeto geureganatzeko eta errealitatean nola eta zer egiten aurretik, Mala Gissona garagardotegira bisita egin zuten,
den hobeto jakiteko, otsailean CASA ECEIZA enpresa barrutik ondoren Institutuan garagardoa egiteko behar zuten
ikustera joan ginen. informazioa jasotzera.
Bertan, Pedro Jimenez produkzio-arduradunak eta Anaís
Salgado giza baliabideen arduradunak aditzera eman
zizkiguten enpresaren helburuak, funtzionamendua eta
erronkak.

Enpresaren hasierako helburu nagusiari –produktuek kalitate


gorena izatea eta bertako osagaiekin egitea, hain zuzen ere–,
tinko eusten diotela esan ziguten.
Puntako enpresa izanik, komertzialek eta banatzaileek
ERAIKUNTZA METALIKOKO IKASLEAK
egunero saltzen eta banatzen dituzte beren produktuak
merkataritza-zentroetara, dendetara eta ostalaritza-etxeetara.
GOILASER ENPRESAN
Metal-eraikuntzetako lehen mailako ikasleak GoiLaser
Duela bi urte, gainera, Casa Eceizak bat egin zuen Ipar Euskal
ezagutzen izan ziren.
Herriko Agour enpresarekin, eta, hala, beren ohiko
produktuak saltzeaz gain (teilak, zigarrilloak, galletak, tartak, Eskerrik asko Joseba eta Monika zuen azalpenengatik.
txokolateak, turroiak…), zabaldu egin dute eskaintza (gazta,
yogurrak…).

Pedroren eta Anaísen azalpenak entzun ondoren,


osasun-neurriak betetzeko babes-ekipoa jantzita, aukera izan
genuen bertatik bertara ikusteko nola antolatzen dituzten
produkzioa, bilketa eta eguneroko eskaeren banaketa, biltegia
ere bisitatu genuen...
Eskerrak eman nahi dizkiegu Jon Ander, Arantxa, Pedro eta
Anaís enpresako arduradunei, bisita egiteko aukera eman
zigutelako.
Industriarekin gertutasuna TXIRRINAK JO ARTE 35

MEKANIKAKO IKASLEAK TXURI URDIN IZOTZ JAUREGIAN


LAULAGUN ENPRESAN IZAN GARA
Goi mailako fabrikazio mekanikoko bigarren Mantentze ikasle eta irakasleak TXURI URDIN
kurtsokoek LAULAGUN enpresara egin zuten izotz jauregiko hotz instalazioak ikusten egon
bisita oso interesgarria izan zen. ginen. Eskerrik asko Jorge teknikariari.

MEKANIKAKO IKASLEAK FUDIKE


ETA OTSABIO ENPRESETAN ATZERRIKO IKASLEAK LAN
Ikastetxeko Mekanikako ikasleak Fudike eta
Otsabio enpresetan izan ziren bisitan. Bisitako PRAKTIKAK GUREKIN EGITEN
irudiak:

Enpresako ordezkaria, ikasleak eta irakaslea lantegian

Finlandiako Treduofficial eta Gradia_fi-ko


ikasleek, ILUNKI enpresan egingo dituzte
beraien praktikak 6 astez, elkarlana
sustatzeko asmotan. @TolosaldeaLH
@Int_Tknika @IkaslanEuskadi @FPeuskadi
36 TXIRRINAK JO ARTE Gelako berriak eta ekimenak

9/ Gelako berriak
Ateak zabalik etaikasten
: eginaz ekimenak

IKASLEEKIN BISITA: TOLOSALDEA HAZI – BENETAKO HARRI BITXIAK


GARATZEN AGENTZIA – LEHIBERRI DASTATZEN
TOLOSALDEA GARATZEN agentziaren berri jasotze-
ra joan ginen praktikak bukatu dituzten ikasleekin,
hasiko duten etapa berrian lagungarria izango
zitzaielakoan.
LEHIBERRI Tolosaldeko lehiakortasun eta
berrikuntzarako zentroan, Jon eta Leire teknikariek
bailarako egoerari eta errealitateari buruzko infor-
mazioa eman ziguten. GARATZEN agentzian hainbat
arlotan lan egiten dutela azaldu zuten: autoenple-
gua, ekintzailetasuna, enplegua, orientabidea,
enpresa... Ikasturte bukaeran –maiatzaren 25ean, hain zuzen
Enpresekin harreman estua dute, eta elkarlanean ere–, txango eder bat egin genuen aurten ere Eusko
aritzen dira haiekin: aurkezpenak, bilerak, jardunal- Label marka duten hiru ekoizle bisitatzeko,
diak, azokak antolatzen dituzte, laguntzak eskaini, ikastetxeko Ingurumen Batzordeak antolatua, eta
lan eskaintzak aurkeztu, enpresen nazioartekotzea HAZI (EAEko lehen sektorearen eta elikadura-sekto-
bultzatu... rearen, landa-eremuaren eta itsasertzaren lehiakor-
LANBIDEren zentro kolaboratzailea izanik, enplegua tasuna eta iraunkortasuna bultzatzen duen) taldea-
eta orientazioa lantzen dute. Edonork zerbitzuan ren eskutik.
alta eman eta lana bilatzeko edo prestakuntza Txangoan, aukera izan genuen ikusteko nola ekoiz-
jasotzeko bideak errazteko balio duela azaldu ziguten. ten dituzten oilaskoak, eztia eta txakolina.
Bukatzeko, bertan dauden 10 HAZTEGIren berri Aian, Eusko Labela duen Euskal Baserriko Oilaskoa-
eman ziguten. Oso zerbitzu baliotsua da, enpresa ren ustiategia ikusi genuen, Izetaerdi baserrian.
berri bat sortzeko asmoa duen edonork hiru urteko
aholkularitza jaso eta enpresa garatzeko lekua

izango baitu.
TOLOSALDEA GARATZEN, Getarian, kalitate handiko eztiaren lan prozesua
la Agencia Comarcal en LEHIBERRI azaldu ziguten Giez Berri eztitegian. Eztia, propolia,
Una vez realizadas la PRÁCTICAS en las empresas, los polena, gela, trifasikoa...: bada aukera!
alumnos que terminan este curso se han acercado a las
instalaciones de LEHIBERRI para conocer los diferentes Getariako Askizu auzoko Agote Aundi jatetxean,
servicios que ofrece la Agencia Comarcal TOLOSALDEA berriz, aukera izan genuen ekoizten dituzten
GARATZEN.
kutixiak ezagutzeko: tomatea, piperrak, arrautzak,
Jon y Leire nos han explicado la realidad de la comarca, y okela, oilaskoa, gazta, intxaurrak, irasagarra, ardoa,
nos han informado de los servicios de autoempleo,
emprendizaje, internacionalización y también de los de sagardoa eta txakolina dastatzeko... Dena benetan
orientación y asesoramiento. Mediante el servicio de ederra eta bertakoa!
LANBIDE, pueden buscar trabajo y seguir formándose en
cursos de tecnificación.
Gelako berriak eta ekimenak TXIRRINAK JO ARTE 37

EKINTZAILE IZATEKO
ATEAK IREKIAK DAUDE
“Ez dago zertan enpresa bat sortu
ekintzaile izateko; enpresan ere
izan zaitezke”
Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutu-
ak bi modutara jorratzen du ekintzaile-
tasuna; zerotik enpresa baten sorrera
simulatuz, eta enpresa errealak
sortzen lagunduz. Bi proiektu horien
inguruan hitz egin dute Alaitz Otaegi,
Olatz Imaz eta Oihana Mendizabal
irakasleek.
Nola jorratzen du ekintzailetasuna
Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutu-
ak? Ekitaldietako irudiak

Oihana Mendizabal: Ikasenpresa eta Gero, beste ikastetxeekin dugun sare horretan, gainerako ikasenpresekin
Urrats Bat proiektuak ditugu. Ikasen- batean elkarbanatzen dituzte euren kolaborazioak ere bilatzen ditugu,
presarekin enpresa baten sorreraren ikasenpresak. trukeak. Laburbilduz, enpresa plan
simulazioa egiten dute ikasgelan; erreal bat egin behar dute, eta ez guk
Zein da Ikasenpresa sortzeko abiapun- emandako oinarri edo egoera batetik
tua? abiatuta; beraiek proposatutako ideia
Olatz Imaz: Ideia finkatzetik hasten da batetik baizik. Amaieran balorazio bat
prozesua. Ahal dela, zikloarekin zeriku- egin behar izaten dute, ideia hori
sia izatea eskatzen diegu. Bideragarria bideragarria ote den aztertzeko.
eta merkatu eskaerarekin bat datorre- Gerta daiteke ideia zena benetako
na ere izan behar du. Lehen urrats hori enpresa bihurtzea?
kosta egiten da, nekeza da.
O.M.: Bai, baina ez da erraza izaten.
Alaitz Otaegi: Horretarako ideia Tolosaldeko inguru hau oso industriala
zaparradak eta beste hainbat teknika da eta, egia esan, lan merkatua nahiko
erabiltzen dira. ondo dago. Oso zaila da Ikasenpresa
Urrats Batekin, berriz, edonork buruan batetik Urrats Bateko enpresa bat
duen ideia gauzatzen dute, enpresa Ideia finkatu ondoren, nola lantzen da
prozesua? sortzea.
benetan sortuz. Guk, bide horretan
laguntza eta aholkularitza eskaintzen O.I.: Enpresa horren argazki orokor bat O.I.: Beste ziklo batzuk eskaintzen
ditugu. Modu batera ala bestera, bien lantzen dute, Canvas delakoa. Hainbat dituzten lekuetan, adibidez, ohikoagoa
helburua da ekintzailetza bultzatzea. ideia nagusi garatu behar izaten dituz- da: irudi pertsonala, estetika... Ziklo
te: merkatua ikertu ostean, beren industrialekin baino gehiago, zerbitzu-
Azaldu zer den Ikasenpresa egitasmoa. ekin lotura duten kasuetan. Informati-
publikoa zehaztu; izaera juridikoa
O.M.: Ekintzailetza modu praktiko definitu; egunero beharko dituzten ka ere izan daiteke beste alor interes-
batean lantzen duen metodologia baliabide kopurua finkatu; bezeroe- garri bat.
berria da Ikasenpresa, ikasgai bat balitz kiko komunikazioa landu; balio Urrats Bat-ekin, berriz, benetan
bezala. Azken batean, Enpresa eta erantsia markatu; konpetentzia ezagu- sortzen da enpresa. Zein bide jarrait-
Ekimen Sortzaile ikasgaia ia ikastetxeko tu; gastuak eta diru-sarrerak kalkulatu; zen duzue horretarako?
ziklo guztietan txertaturik dago. Modu finantziazio iturriak bilatu... Beste bi
horretan, enpresa bat behe-behetik puntu garrantzitsu ere badaude: A.O.: Urte osoan sentsibilizazio
sortzen ikasten dute ikasleek. Ez da enpresaren irudia eta promozioa kanpainak egiten ditugu ikasgeletan.
erreala, baina sortu bitarteko prozesua lantzea, eta beste enpresa bazkideren Azaltzen diegu zer egiten dugun, eta
ikasten dute, praktikan oinarrituz. bat beharko luketen aztertzea. Zentzu non gauden. Foru aldundiko diru-la-
38 TXIRRINAK JO ARTE Gelako berriak eta ekimenak

zonaldeetako ikasenpresetako ardu-


radunekin elkartzen gara. Kongresu
orokor bat egiten dugu, eta hor
lurraldeka antolatzen gara, urtero
dinamikak aldatuz. Minutu bateko
aurkezpena egiten dute ikasle
guztiek, sortzen ari diren proiektu
hori azalduz. Azoka bat ere egiten
dugu, eta hor bakoitzak bere lekua
du, eta produktu edo zerbitzuak
saldu ditzake.
Ekintzailea da Tolosaldea?
O.M.: Eskualde honetan langabezia
jaisten ari da eta, beharbada orain,
ekintzaile izateko edo enpresa bat
sortzeko behar hori ez da hain
nabarmena. Baina guk asko lantzen
dugu honakoa: ez da enpresa bat
guntza batzuei esker, esaterako, saio Baduzue enpresa baten adibide sortu behar ekintzaile izateko,
bat antolatu genuen Tknikarekin adierazgarririk? denok izan gaitezke ekintzaile
batera. enpresa baten barruan. Horri
O.M.: Aurten, esaterako, ikasle ohi garrantzia eman nahi diogu.
O.M.: Guk hasieratik argi uzten diegu- batek sortu duen hostel batekin izan
na da, laguntza ematen diegula guk, dugu lan gehien. Lanean ari da, A.O.: Ekintzailetza zerbait transbert-
euskaraz, baina prozesua beraiek baina hori zen bere ametsa. Leitza- sala da, lanerako jarrera bat.
eman behar dutela aurrera. Zalantzak ran inguruan baserri zahar bat erosi,
argitu, nora jo dezaketen esan, diru-la- eta berritu egin du. Proiektua aurre- O.I.: Zeharkako gaitasun horiek oso
guntzen informazioa eman... Enpresa ra eramaten lagundu diogu. garrantzitsuak dira: lidergoa, eraba-
planak, normalean, Tolosaldea Garat- kiak hartzea, gatazkak konpontzea,
zenekin egiten dituzte. A.O.: Ikasenpresan, berriz, mila komunikazioa... Azken finean, gaur
adibide daude. Lanparak, intxaur egungo merkatua asko ari da aldat-
A.O.: Batzuk oso landuta izaten dute zulagailuak... egiten dituzte gainera- zen, eta egoera askori egin beharko
beren ideia eta, beste batzuk, aldiz, ko ikasgaietako lan erronketan, eta diete aurre. Horregatik da
badute ideia bat, baina ez dakite nola horien inguruko ikasenpresak sortu garrantzitsua zeharkako gaitasun
gauzatu. Orduan, lanketa oso ezberdi- dituzte. Beste batzuk, adibidez, horiek garatzea. Familia enpresa
na da horren arabera. etxeetan euriaren ura aprobetxat- asko daude hemen, eta ondorengo
zen duen sistema bat sortu zuten. belaunaldiek jarraitu izan dute
Zein profiletako jendea izaten Danbolinak, bizikletan zoazen bitar- horrekin. Hor ere jarrera bat izatea
duzue? tean mugikorra kargatzeko sistema garrantzitsua da. Hemen enpresa
A.O.: Ikasenpresakoak gure ikasleak bat... Gauza politak ateratzen dira. tradizional asko daude baina,
dira. Gutxi-gorabehera, bost urteen poderioz, gauzak aldatuz
O.I.: Urte batzuetan 3D inprimaga- joan dira, eta ez dute zerikusirik.
pertsonako ikasenpresa bat osatzen iluari probetxua ateratzeko baliatu
dute. Baina, Urrats Baten egon Hortaz, Tolosaldea ekintzailea da,
izan dugu. Ikasgaietan txertatzen bai, jakin duelako merkatuaren
daiteke arratsaldetan ikastaroren da, baina gero ideiarik gabe gerat-
batean dagoen norbait, edo ikasle eskaerari egokitzen.
zen dira. Etorkizuneko tresna bat da,
ohiren bat. Bada langabezian eta beraien ikasenpresak ere hortik
dagoen jendea ere. Ideia bat izatea bideratzeko saiakerak egin izan
da kontua. ditugu.
O.M.: Gehienak, hala ere, lan Esperientziak partekatzeko sare bat
merkatutik pasatakoak izaten dira. baduzue.
Ideia bat ehundu dutenak, eta salto
bat eman nahi dutenak. O.I.: Bai, Tknikatik bideratutako
proiektu bat da, eta tarteka beste
Gelako berriak eta ekimenak TXIRRINAK JO ARTE 39

IKASENPRESA AZOKA
TOLOSALDEA LHII-N
Abenduaren 19an, Tolosaldea LHIIko lehenengo
Ikasenpresa barne-azoka ospatu genuen, LPO
alorrak antolatuta. 19 ikasenpresek hartu zuten
parte lehenengo edizio honetan, gure ziklo guztie-
tako “Enpresa eta Ekimen Sortzailea” moduluko
ikasle guztiak inplikatuta izanik. Bertan izan zuten
aukera aurreko hiru hilabeteetan landutako
produktu eta negozio-ideia aurkezteko, interesatu-
ei beharrezko azalpenak emateko eta beraien
eskaintza interesgarria egiteko erakusmahaiak
antolatzeko (kartelak, eskuorriak, aurkezpen-txar-

Eguraldiak lagundu zuen eta giro polita sortu zen


gure jolaslekuan, partehartzaile eta bisitariei
esker. Musika eta pintxoak jateko aukera ere izan
genuen eta horrek giroa alaitzen lagundu zuen.
Bisitariak ugariak izan ziren, ikastetxeko bertako
lehenengo mailako hainbat ikasle, bertako zenbait
irakasle, Orixe Institutuko ikasle eta irakasle
batzuk, Tknikako Ikasenpresa koordinatzaileak eta
baita udaletxeko ordezkaritza bat ere.
Ez dugu oraindik balorazio sakonik egin baina
denak ados gaude ekitaldi arrakastatsua izan zela
esatean, hurrengo edizioetarako zer hobetzerik
badago ere. Hurrengo ikasaturtean 2. edizioa
antolatzeko motibazioa eman digu lehenengo
honen emaitza ikusteak.
Eskerrak eman nahi dizkiegu ekitaldi honek arra-
kasta izan zezan lagundu duten guztiei.
40 TXIRRINAK JO ARTE Gelako berriak eta ekimenak

IKASENPRESA
FERIA IKASENPRESA EN
TOLOSALDEA LHII
PROIEKTUAREN
El 19 de diciembre, celebramos la prime-
KOMUNIKAZIO LEHIAKETAN,
ra feria interna de Ikasenpresa en Tolo- SARIDUN
saldea LHII, organizada por el Departa-
mento de FOL. Azaroaren 27an, TKNIKAk antolatutako Ikasenpresa proiektu-
En esta primera edición tomaron parte aren Komunikazio Lehiaketa Xabat Irastorzak irabazi zuen.
19 ikasempresas, integradas por los Tolosaldea LHIIko ikaslea da Xabat, Instalazio Termiko eta
alumnos del módulo de Empresa e Fluidodunen Mantenimendua goi mailako zikloko 2. mailakoa.
Iniciativa Emprendedora de todos Donostiako Tabakaleran ospatu zen ekitaldia, eta bertan Gipuz-
nuestros ciclos. Tuvieron ocasión de koa guztiko Lanbide Heziketako ikastetxeek hartu zuten parte.
presentar los productos e ideas de nego-
cio desarrolladas en el primer trimestre ‘Enpresa eta Ekimen Sortzailea’ moduluan, Ikasenpresa progra-
del curso, así como de dar las explicacio- maren bidez, ekintzailetza lantzen dugu: gure ikasleek, talde-
nes necesarias a todos los interesados etan antolatuta, enpresa ideiak sortu, eta enpresa planak
que se acercaron a ellos, y de organizar lantzen dituzte ikasturtean zehar.
sus stands para hacer atractivas sus
ofertas (carteles, folletos, tarjetas de Tabakalerako Komunikazio Lehiaketan, ikasleek minutu bat
presentación,…). baino ez zeukaten modu berritzaile eta original batean enpresa
El clima ayudó y se creó un buen ideia azaltzeko. Hala, Xabatek, Kondor taldeko ordezkariak,
ambiente en nuestro patio, gracias a talde osoak moldatutako bertso baten bidez aurkeztu zuen
todos los participantes y visitantes de la haien negozio ideia.
feria. La música y la posibilidad de
degustar algunos pinchos colaboraron a Sari modura, escape room baterako sarrerak irabazi zituzten
alegrar el ambiente. Kondor taldekoek. Zorionak, Xabat!
Los visitantes fueron numerosos, alum-
nos de los primeros cursos del centro,
profesores, algunos alumnos y profeso-
res del Instituto Orixe, los coordinadores
de Ikasempresa en Tknika y una repre-
sentación del Ayuntamiento.
No hemos realizado aún una valoración
formal de la experiencia pero todos
coincidimos en valorarla como un éxito,
a pesar de que hay cosas que mejorar de
cara a futuras ediciones. El resultado de PREMIO DE COMUNICACIÓN EN EL PROYECTO IKASENPRESA
esta edición nos ha motivado para cele-
brar otras feria el próximo año. El pasado 27 de noviembre, Xabat Irastorza, alumno de 2º
curso del ciclo de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
Queremos dar las gracias a todos de Fluidos, resultó ganador en el Concurso de Comunicación
aquellos que han colaborado en el éxito de Ikasenpresa, organizado por TKNIKA. El evento se celebró
de la feria de éste año en las instalaciones de Tabakalera en Donostia, donde concur-
saron alumnos de F.P. de toda Guipúzcoa.
En el módulo ‘Empresa e iniciativa emprendedora’, mediante el
programa Ikasenpresa, trabajamos y fomentamos el empren-
dizaje: nuestros alumnos trabajan ideas de negocio y elaboran
planes de empresa durante el curso escolar.
En el Concurso de Comunicación, los alumnos sólo disponían
de un minuto de tiempo para presentar su idea de negocio de
una forma innovadora y original. Pues bien: el representante
del grupo Kondor, Xabat, presentó su idea mediante un bertso
compuesto por el grupo.
El grupo fue premiado con unas entradas para un escape room.
Zorionak, Xabat!
Gelako berriak eta ekimenak TXIRRINAK JO ARTE 41

PAU-KO ETA IRUÑEKO HEMOS REALIZADO UN INTERCAMBIO CON


IKASTETXEEKIN CENTROS DE PAMPLONA Y PAU
Alumnos y profesores del centro BTP CFA Pyrenées
ELKARTRUKEA BURUTU Atlantiques de Pau y del CPI Virgen del Camino de
Pamplona han visitado nuestro centro dentro de
DUGU un proyecto de intercambio. En total 12 alumnos y
4 profesores han participado en este proyecto y los
alumnos han trabajado junto a los del ciclo de
Hiru egunez, Pau-ko BTP CFA Pyrenées Atlanti- Mantenimiento.
ques eta Iruñeko Virgen del Camino CIP ikas- Durante su estancia en el centro, han tenido la
tetxeetako ikasle eta irakasleak gure ikas- oportunidad de poner en práctica la metodología
tetxean izan dira elkartruke egitasmo baten colaborativa ETHAZI mediante diferentes activida-
baitan. Guztira 12 ikasle eta 4 irakasle etorri des, así como algunas actividades deportivas y
dira eta Mantentzeko ikasleekin batera aritu culturales.
dira elkarlanean. También han visitado la factoria marítima vasca
Albaola y han conocido Tolosa y sus alrededores.
Ikastetxean egon diren bitartean, ETHAZI Esta iniciativa ha sido muy positiva para consolidar
metodologia kolaboratiboa praktikan jartzeko relaciones con centros de Navarra y del otro lado
aukera izan dute jarduera ezberdinak garatuz. de la frontera.
Bide batez, zenbait kirol eta kultur ekintzak ere Próximamente, está previsto que nuestros alumos
egin dituzte. viajen a Pau y Pamplona a realizar diferentes activi-
Horretaz gain Pasaiako Albaola euskal itsas-kul- dades. Esta actividad se ha llevado a cabo dentro
tur faktoria bisitatzeko tartea ere aurkitu dute. del proyecto PyireneFP y ha recibido financiación
Bere egonaldia Tolosa eta bere inguruak del mismo.
ezagutzeko baliagarria izan da, baita Nafarroa-
ko eta mugaz bi aldeetako beste ikastetxeekin
harremanak sendotzeko ere.
STUDENT EXCHANGE WITH PAMPLONA AND
Aurrera begira gure ikasleak Iruñera eta Pau-ra PAU
joatea aurreikusten da, beste ekintza batzuk
burutzeko. Proiektu hau PyireneFP egitasmoa- Students and teachers from BTP CFA Pyrenées
Atlantiques Center in Pau and CPI Virgen del
ren baitan burutu da eta bertako diru laguntza Camino in Pamplona arrived at our center and
jaso du. stayed with us for 3 days as part of an exchange
project. In total, 12 students and 4 teachers visited
us and collaborated with the Thermal and Fluids
Installations Maintenance Cycle.
During their stay, they had the opportunity to put
into practice the collaborative methodology of
ETHAZI, through different activities. They also
carried out sport and cultural activities like visiting
the Basque Naval Museum – Albaola or sightse-
eing in Tolosa.
It was a positive initiative to consolidate relations-
hips with other centers in Navarre and on the
other side of the border. It is planned that our
students will also travel to Pau and Pamplona to
perform different activities.
This project has been carried out within the Pyire-
neFP Project and from which it has received
funding.
42 TXIRRINAK JO ARTE Gelako berriak eta ekimenak

MEKANIZAZIOKO IKASLEEK
LOS ALUMNOS DE MECANIZADO HAN REALI-
ELKARTRUKE BAT BURUTU DUTE ZADO UN INTERCAMBIO EN HAZPARNE
HAZPARNEN Tal y como se llevó a cabo el año pasado, también
en este curso, un grupo de alumnos de Mecaniza-
Aurreko ikasturtean bezala, aurten ere Mekaniza- do ha estado durante 5 días en el Liceo San Josepe
zioko ikasle talde bat Hazparneko San Josepe de Hazparne. La estancia se ha desarrollado desde
el día 21 al 25 de enero. El objetivo de este inter-
Lizeoan egon da 5 egunez. Egonaldia urtarrilaren
cambio ha sido el de compartir actividades tanto
21etik 25era burutu da. Elkartruke honen helburua de formación técnica como culturales. Previamen-
hainbat prestakuntza tekniko eta aisialdiko aktibita- te, en octubre de 2018, los alumnos de Hazparne
teak elkarrekin partekatzeko aukera izatea izan da. estuvieron en Tolosa.
Aurrez, 2018ko urrian, Hazparneko ikasleak Tolo-
Durante su estancia, han recibido formación
saldean izan ziren. relacionada con la tecnología de CNC trabajando
Bertan, CNC programazioarekin lotutako presta- en las máquinas de los talleres del liceo poniendo
kuntza jaso dute. Lizeoko mekanikako tailerreko en práctica nuevos contenidos.
makinetan lanean aritu dira eduki berriak praktikan A lo largo de su estancia, han tenido la oportuni-
jartzen. dad de visitar la empresa Lauak, dedicada al
Egonaldian zehar, aeronautika sektorearentzat lan sector aeronáutico, conociendo los materiales y el
egiten duen Lauak enpresa ezagutzeko aukera izan tipo de trabajos que se llevan a cabo en el sector.
dute, sektore honetan erabiltzen diren materialak También ha habido espacio para el ocio y para ello
eta egiten diren lan mota ezberdinak ezagutuz. alumnos de ambos centros han practicado
diferentes deportes.
Aisialdirako tartea ere izan da eta horretarako kirol
ekintza ezberdinak praktikatu dituzte bi ikastetxe- De cara al futuro, tenemos intención de continuar
con iniciativas de este tipo ya que los intercambios
etako ikasleek.
traen consigo un enriquecimiento cultural y profe-
Aurrera begira, horrelako ekimenekin jarraitzeko sional. Esta actividad cuenta con la financiación
asmoa dugu, elkartruke hauek aberaste kulturala del proyecto Pyirene FP, que promueve la colabo-
eta profesionala ahalbidetzen dutelako. Egitasmo ración de las comunidades de ambos lados de la
honek, mugaz bi aldetako komunitateen kolabora- frontera.
zioa sustatzen duen PyireneFP proiektuaren diru
laguntzak jasotzen ditu.
Gelako berriak eta ekimenak TXIRRINAK JO ARTE 43

TRUKEA HAZPARNEKO IKASLEEKIN


Aurtengoa bigarren urtea izango da
Hazparneko Lanbide Heziketako ikaslee-
kin trukea egiten dugula, ‘Cisco Network
Essential’ titulua lortzeko.
Aurreko kurtsoan hasi ginen truke hau
sustatzen, haiek gurera etorrita –hemen
prestatutako proiektuak gauzatzera–
eta gu haiengana joanda. Aurreko
ikasturteko trukeak zenbat balio izan
zuen ikusita, berriro errepikatzea eraba-
ki genuen, gure ikasleek aipatutako
titulua lortzearen aitzakia baliatuz.
Aurtengoan, parte hartu duten Informa-
tika alorreko goi-mailako ikasle
guzti-guztiek azterketa gainditu dute,
eta beraz titulua bereganatu. Datorren
urterako ere trukearekin jarraitzeko
asmoa dugu.

COLABORACIÓN CON LOS ALUMNOS rador. La experiencia tan positiva que se ha decidi-
DE HAZPARNE do repetir el intercambio en el siguiente curso.
Este ha sido el segundo año que colaboramos Este año, todos los alumnos del ciclo superior de
con los alumnos de Formación Profesional de informática que han participado en esta actividad
Hazparne. han superado el examen para obtener el título
Cisco Network Essentials. Esperamos seguir con la
El año pasado iniciamos la colaboración con el experiencia de colaboración en los siguientes
departamento de informática de la escuela de años.
Formación Profesional de Hazparne, inter-
cambiando experiencias y preparando
proyectos para los alumnos del centro colabo-

COLLABORATION PROJECT WITH


THE STUDENTS OF HAZPARNE
This has been the second year that we have
collaborated with the students of Vocational student exchange the following course.
Education and Training of Hazparne.
This year, all students of the advanced level course
Last year we started a partnership with the IT in “Computer Network Systems Management”
department of the Vocational Education and that participated in this activity, passed the test to
Training (VET) Center of Hazparne. We shared obtain the Cisco Network Essentials Dilpoma.
experiences and best practice by preparing
projects for the students. The experience was We look forward to continued collaboration with
so positive that we decided to repeat the our counterparts on the other side of the border.
44 TXIRRINAK JO ARTE Proiektu garrantzitsuak

10/ Proiektu garrantzitsuak

Saioko une bat

EKINTZAILETZA- sensibilizazio saio honetan bi Azkenik, ekitaldiari bukaera


ikastetxeetako 70 bat ikaslek interesgarria emateko, ekintzai-
SENTSIBILIZAZIO hartu zuten parte. letza eta generoari buruzko
SAIOA: Sarrera UrratsBateko ordezka-
mahai inguru bat izan genuen.
Bertan parte hartu zutenen
ri den Leire Zuberoak egin
“EKINTZAILETZA ETA zuen Tolosaldea Garatzen
artean ziren Ane, Dorri enpre-
sako administrari eta jerentea,
BERDINTASUNA” garapen agentziako Jon-ekin
batera. Biek erakunde hauen
Jon, 3 haurren aita eta etxeko
ardura zein zaintzaren zama
Urtarrilaren 17an ekintzaileta- zerbitzuen nondik norakoez
daraman ikaslea, Leire, Urrats-
suna eta berdintasuna eta ekintzailetasunari buruz
bateko ordezkaria eta Tolosal-
lantzeko Tolosaldea LHII-k jardun ziren, beti ere generoa-
dea Garatzen garapen agentzia-
jardunaldi bat antolatu zuen ren ikuspegia kontuan hartuz.
ko ordezkaria.
Inmakulada Ikastxekoekin Ondoren, gai honi buruz
batera, elkarlanean. Honako ondorioak atera geni-
sentsibilizatzeko, tailer batean
tuen hainbat hausnarketen
Bigarren urtea da elkarrekin hartu zuten parte ikasleek.
ondoren: Egungo errealitatea
ekintzailetasuna lantzeko Tailerrari hasiera emateko, aldatu nahi badugu, nahiz eta
jardunaldia burutzen dugula. ikastetxeetako ikasleak elkar zaila izan, rolak eta estereoti-
Joan den urtean gure ikas- ezagutzeko eta ekintzailetasu- poak aldatzen joan behar
tetxean ospatu genuen topa- na lantzeko dinamika batzuk dugula eta, nola ez, generoa
keta, Tolosaldea institutuan burutu zituzten. Ondoren, ez duela erabakigarri izan
eta aurtengoan berriz, Inma- berdintasunaren trataera behar lan jakin batzuk aurrera
kulada ikastetxean elkartu errespetatzen dela ziurtatzen eramateko.
gara. duen logo baten diseinuaren
Bi ordu eta erdi iraun zuen lehiaketan aritu ziren.
Proiektu garrantzitsuak TXIRRINAK JO ARTE 45

LANTOKIAN ETA
IKASTETXEAN: HEZIKETA
DUALA
DUAL programak, dagoeneko aski ezaguna egin
denak, helburu nagusi batzuk ditu; besteak beste:
•Kualifikazio profesionala lortzea.
•Gaitasun teknikoak eta zeharkako gaitasunak
eskuratzea; eskolan batzuk, eta enpresan beste
batzuk.
Gazteei lan munduan sartzen laguntzea eta enpre- Aurtengo ikasle taldea
sen lan premiei erantzutea.
Horretarako, ezaugarri hauetan oinarritzen da DUAL sistemaren asebetetze mailari dagokionez,
programa: Hezkuntza Sailak urtero jasotzen ditu bai enpresa-
•Prestakuntza zikloa eskolan eta enpresan ren, bai ikasleen iritziak. Enpresan egindako lana
gauzatzen da. egokia izan ote den galdetzen zaie Ikasleei, ea inte-
•Ikasleak enpresan egiten duen lanak ezinbestean gratuak eta baloratuak sentitu diren, eta baliabide
egon behar du heziketa zikloko perfil profesionala- egokiak topatu dituzten. Eta enpresei, berriz, DUAL
rekin lotua. ereduari buruz galdetzen zaie –ikastetxeok nola
kudeatzen dugun DUALa, esaterako–, bai eta ikasle-
•Kontratu edo beka bat sinatzen da enpresaren, ek jasotako prestakuntzari buruz ere. Balorazioak
ikaslearen eta ikastetxearen artean, eta bertan txer- 0-10 arteko nota baten bidez adierazten direlarik,
tatzen da hezkuntza programa. guztiak 8tik gorakoak izaten dira.
•Zikloko lehen urtea ikastetxean betetzen dute Orokorrean, ikasleak oso gustura azaltzen dira
ikasleek, eta bigarren urtea, berriz, alternantzian DUALarekin; merezi duen esperientziatzat hartzen
egiten dute ikastetxean (gutxienez % 25) eta enpre- dute, bai eta lan munduan sartzeko aukera parega-
san (gehienez % 75). betzat ere. Hala ere, aldi berean ikasi eta lan egin
•Ikaslearen soldata hitzarmenaren araberakoa da, behar izateak dakarren gainesfortzua ere nabar-
eta ezin da izan lanorduen proportzioan LGS (lanbi- mentzen dute.
de arteko gutxieneko soldata) baino txikiagoa.
Azkenik, hauek dira 2018-19 ikasturteko planean
DUAL sistema martxan jarri zenetik, gure ikastetxe- parte hartzen ari diren enpresak:
ak gogo handiz animatu ditu ikasleak bertan parte
hartzen, eta, taula honetan ikusten den bezala,
urtez urte handituz joan da parte hartze hori. AIRE TEKNIKA 21, S.L. LAULAGUN BEARINGS, S.L.
ARROSPE, S. COOP. MARIE BRIZAD WINE & SPIRITS
BALEIKE, S.L. ESPAÑA, S.A.
BIOK ZERBITZUAK, S.L. MECANIZADOS ALKAIN, S.L.
CADINOX, S.A. MECANIZADOS HARRI, S.L.
Enplegu tasa CALCINOR SERVICIOS, S.A. ONDO MEC, S.L.
Ikasleak Enpresak (DUALa bukatu ondoren) CALERA DE ALTZO, S.L. ORONA, S.COOP.
EBAKILASER, S.L. OTSABIO, S.A.
2012/13 12 8 % 75 EREDU, S.COOP. PANEL Y FIJACIONES, S.COOP.
FORJAS IRIZAR, S.L. PASABAN, S.A.
GAMESA ENERGY TRANSMISSI- POLIFLUOR, S.L.
2013/14 24 15 % 79 ONS, S.A. SODE, S.A.
GUNE MEKANIZATUAK, S.L. TALLERES GARA, S.A.
2014/15 24 17 % 76 HERTELL, S. COOP. TALLERES LASA G. S.L.
HINE RENOVABLES, S.L. HNOS. ARRESE - TALLERES
2015/16 34 23 % 63 IBERMÁTICA, S.A. LASKIBAR, S.A.
ILUNKI, S.L. TALLERES LEIBI, S.A.
2016/17 35 25 % 96 INDELAMINAS, S.L. TRANSPORTES
INDUSTRIAS ELECTROMECÁNI- IRURZUN, S.L.
CAS GH, S.A. TXIMIST ELECTRICIDAD
2017/18 44 32 % 97
IRIZAR E-mobility, S.L. INDUSTRIA, S.A.L.
KELSALIM ZERBITZUAK, S.L. U.Z.
2018/19 51 40 - LANTIER, S.L. VOITH PAPER, S.A.
46 TXIRRINAK JO ARTE Proiektu garrantzitsuak

HEZIRAUL, LAN PRESTAKUNTZA ETA


ORIENTABIDEA IKASGAIAN
IRAULTZA!
Lanbide Heziketako ikastetxeko ikasleek ikasgai bat
dute, Lan Prestakuntza eta Orientabidea (LPO)
deitzen dena. Ikasgai honetan trebatzen dira ikasle-
ak lanean munduratzeko, lan ibilbiderako eta lana
eten edo bukatzen denerako. Adibidez curriculu-
mak egiten dira, nominak interpretatzen ikasten
da, langabezia prestazioa kalkulatzen da etab.
Tolosaldea LHII ikastetxeko Lan Prestakuntza eta
Orientabideko alorrak, LPO ikasgaia berritzeko
beharra ikusi zuen. Laneki elkartearekin batera
(Lanbide Heziketarako euskarazko materiala
sortzeaz arduratzen den erakundea), lantaldea Durangoko azokan Heziraulen aurkezpena
osatu eta Heziraul izeneko Berrikuntza proiektua
martxan jarri zen. Ikasgelan, infografiak eta aurkezpenak erabili ahal
HEZIRAUL metodologiarekin irauli egiten da LPO izango ditu irakasleak, eduki multzo bakoitzaren
ikasteko era. Pedagogia eredu berritzaileenetatik sarrerak egiteko.
abiatuta, Alderantzizko Ikaskuntzan oinarritzen da. Ikasgelatik kanpo egingo da ikasketaren beste parte
Rolak irauli egiten dira, pentsamendu bisuala indar- bat, bideoak ikusi eta tartekatuta dauden galderak
tu egiten da, eta ikasgela gamifikatu. erantzunez.
Ikasgelan zein ikasgelatik kanpo lan egiteko Formatu honek klaseko orduz kanpo ikastea ahalbi-
pentsatuta dago, Ethazi erronken bidez, proiektuen deratzen du.
bidez, eta jardueren bidez.
Gainera, irakasleak ikaslearen ikas prozesuaren
Heziraul baliabideak ikasle eta irakasleekin parte- jarraipena egingo du, Edpuzzle aplikazioaren bidez;
katzeko web orri bat sortu da eta guztien eskura aplikazio honekin bideoak nork ikusi dituen, eta
jarri da helbide honetan: http://heziraul.eus/ galderei emandako erantzunak erregistratuta
Urte bukaerarako web gunean izango dira baliabide geratzen dira.
guztiak denen eskura. Irakasleak erronka proposatzen badu, erronkaren
Nola erabili Heziraul? hasieran eta bukaeran Kahoota erabili dezake,
ikasleen ezagutza maila neurtzeko. Gainontzeko
Eduki multzo bakoitzeko baliabide hauek daude: baliabideak erronkan zehar erabiliko dira, bereziki
lehenengo bost pausuetan.
•Infografia,
Heziraulen sarrera bideoa ikus ezazue ondorengo
•Aurkezpena, esteka honetan:
•Azpi eduki bakoitzaren bideoa: hiru eta zazpi https://www.youtube.com/watch?v=SeiX-
bitartean, kasuan kasu uM6F-UM

•Kahoota HEZIRAUL proiektua aurrera eramateko Tolosaldea,


Txurdinaga, Mendizabala eta Tartanga Lanbide
•eta LpOka joku kolaboratiboa. Heziketako Ikastetxe Integratuetako, eta Laneki
Elkarteko irakasleak aritu dira lanean. Laneki Elkar-
Bideoek galderak txertatuta dituzte, Edpuzzle teak eta Tknikak kolaboratu dute proiektu honetan.
aplikazioaren bidez.
Proiektu garrantzitsuak TXIRRINAK JO ARTE 47

4.0 INDUSTRIA SOLDADURAN


Aurten, Soldadura eta Galdaragintza erdi mailako ere, KEMPPI finlandiar markarenak: X8 MIG
heziketa zikloko ikasleak “4.0 Industria Solda- Welder soldatzeko makina eta datuak jasotzeko
duran” proiektuan murgilduta gaude. Proiektuaren eta tratatzeko WeldEye softwarea. Proiektuan
helburua honako hau da: aztertzea zer-nolako zehar, aztertuko dugu zer-nolako aukerak
aplikazioa daukan ‘4.0’ kontzeptuak soldaduran, eskaintzen dituzten makinak eta softwareak,
eta aplikazio hori geureganatzea. Horretarako, horretarako hainbat egitura soldatu erabilita.
lankidetzan ari gara Ubare Soldadura S.L. enpresa-
Gaur-gaurkoz, oso ona da balorazioa: bai makina,
rekin.
bai softwarea oso tresna baliagarriak direla iruditu
Ubare Soldadurak banatzen dituen baliabideak zaigu, eta zalantzarik gabe etorkizunean ere guztiz
erabiltzen ari gara proiektua garatzeko; hain zuzen erabilgarriak izango direla 4.0 Industriaren arloan.

INDUSTRIA 4.0 EN LA SOLDADURA INDUSTRY 4.0 AND WELDING


Este año en el departamento de Soldadura y Students from the VET course of “Welding and
Calderería se está trabajando en el proyecto
“Industria 4.0 en la soldadura”. El objetivo del Boilermaking” are immersed in the “Industry
proyecto es el de investigar y hacernos con el 4.0 and Welding” project. The aim is to explore
conocimiento sobre la aplicación en soldadura how to apply the 4.0 concept in the field,
del concepto “Industria 4.0.”. Para ello, estamos
trabajando en colaboración con la empresa together with the company Ubare Soldadura
“Ubare S.L. soldadura” . S.L..
Para desarrollar el proyecto estamos utilizando
recursos de la marca Finlandesa “KEMPPI” , marca We are developing the project with the
distribuida por “Ubare S.L. soldadura” : La resources and materials granted by Ubare
máquina de soldadura MIG-MAG X8 y el software Soldadura S.L.. During the project we will rate
de recogida y tratamiento de datos “WELDEYE”. A
lo largo del proyecto se profundizará en todo el the performance of the X8 MIG Welder
potencial que ofrecen tanto la máquina como el Machine and WeldEye Software, both under the
software. Para ello se utilizarán en diversos brand-name KEMPPI.
proyectos de construcción .
Por el momento, la valoración es muy positiva y The practice has brought us to a positive
encontramos que tanto la máquina como el assessment in either case and we believe they
software son herramientas muy útiles. Sin duda
serán recursos utilizados en el futuro en el will be useful in Industry 4.0.
entorno “Industria 4.0.”
48 TXIRRINAK JO ARTE Proiektu garrantzitsuak

NODO SAREAK LANBIDE HEZIKETAN NODOS DE RED EN LA FP


ETORKIZUNEKO BEHARREI ERANTZUNEZ DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES FUTURAS
Uno de los retos clave que afronta la FP es la adecuación de los
conocimientos a las necesidades actuales y futuras del tejido
Euskal Herriko enpresa-ehunak gaur egun empresarial vasco. De la capacidad, y sobre todo velocidad, de
dituen eta etorkizunean izango dituen premiei incorporación de éstos en la FP, dependerá en gran medida la
egokitzea da Lanbide Heziketak duen erronka utilidad y la calidad del servicio que ofrecemos a la sociedad.
Cuando desde el gobierno se identifican prioridades y
nagusietako bat. Balio erantsi hori erakartzeko oportunidades, y se activan diferentes políticas para que éstas
Lanbide Heziketaren gaitasunaren eta bizkorta- se transformen en realidades, aparecen nuevas necesidades
sunaren arabera neurtuko da gizarteari ematen en la capacitación de las personas, claves para la extensión de
estas tecnologías en las PYMES. Sin embargo, estas prioridades
diogun zerbitzuaren kalitatea eta erabilgarrita- y oportunidades son cambiantes.
suna. Esta labor de adaptación de la FP debe ser algo ágil y flexible.
Con esta idea surgen los NODOS DE RED EN LA FP. Redes de
Moldagarritasuna (premia berriei egokitzeko centros especializados, agrupados bajo una temática y
gaitasuna), beraz, ezinbesteko erronka da. Eta objetivos comunes, con el objetivo de desarrollar y poner a
disposición de las empresas las capacidades diferenciales
erronka hori, beste erronka guztiekin gertatzen necesarias.
den bezala, aukera gisa ikus dezakegu. Horri Los nodos actualmente operativos son:
guztiari modu malguan eta bizkorrean aurre • Fabricación avanzada.
egiteko sortu dira Nodo Sareak Lanbide Hezike- • Fábrica digital y conectada.
• Energía (Tolosaldea LHII)
tan: gai eta helburu berdinak jorratzen dituzten • Biociencias y Biotecnologías.
ikastetxe espezializatuen sareak dira, gizartea- Objetivos del Nodo.
ren eta enpresen premiei egokitzeko gaitasun • Orientar el Sistema Vasco de Innovación de la F.P. a través de:
eta trebeziak garatzeko helburua dutenak. • Estudio y despliegue a la red de Centros de F.P. de las
estrategias de innovación.
Gaur egun NODO hauek ditugu abian: • Vigilancia tecnológica. Contraste con la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Empresas tractoras, Agentes
• Fabrikazio Aurreratua Internacionales, …
• Fabrika Digital eta Konektatua • Elaborar conclusiones, priorizando iniciativas. Promover
Proyectos, marcando así las líneas de actuación del Sistema de
• Energia (TOLOSALDEA LHII) Innovación de F.P. que nos permitan anticiparnos a las
necesidades de las empresas.
• Biozientziak eta Bioteknologiak
NODOen helburu zehatzago bat da honako
jarduera hauen bidez Lanbide Heziketaren
Berrikuntza Sistema bideratzea: NETWORK NODES IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(VET) RESPONDING TO FUTURE NEEDS
•Berrikuntza-estrategiak Lanbide Heziketako One of the key challenges facing VET is knowledge adjustment
Zentroen Sarera hedatu. to the needs of the Basque business network. The capacity and
rapid implementation of it in VET, will largely depend on the
•Behategi Teknologikoa: Euskal Zientzia Sarea- usefulness and the quality of the service we offer to society.
rekin, Teknologia eta Berrikuntza nazioarteko When the government identifies a range of priorities and
erakundeekin... harremanak sustatu. opportunities and activates different policies so they become a
reality, new key requirements for the technological extension
•Ondorioak aztertu, lehentasunak adieraziz. in SMEs are generated in training, However, it is a changing
Proiektuak bultzatu, Lanbide Heziketaren situation.
Berrikuntza Sistemaren lan-ildoak gidatuz eta This adaptation process must be agile and flexible and this is
the idea behind NETWORK NODES IN VET. Networks of
gizartearen eta enpresen beharrei aurre eginez. specialized centers, grouped under common themes and
objectives, with the aim of developing and offering companies
the necessary differential capacities.
Currently Operating Nodes
• Advanced manufacturing.
• Digital and networked factory.
• Energy (Tolosaldea LHII)
• Bioscience and Biotechnology.
Node Target Set
Guide the VET Basque Innovation System through:
• Deployment of innovative strategies in VET centres.
• Technological surveillance. Contrast with the Basque Science,
Technology and Innovation Network, trailblazing companies,
International Agents, ...
• Draw conclusions, prioritizing initiatives. Promote projects,
setting the action line for VET Innovation System that will
enable us to anticipate future demands.
Proiektu garrantzitsuak TXIRRINAK JO ARTE 49

TELEKOMUNIKAZIO ETA IOT


(INTERNET OF THINGS) SARE
LIBREEN ERAIKITZE ETA
MONITORIZAZIOA
Azken garaiotan ekonomia sozial eraldatzailea-
ren barruan kokatzen diren telekomunikazio
enpresa txikiak sortu dira bai Euskal Herrian bai
eta Estatuko beste hainbat lekutan. Sektorean
nagusi diren enpresek daukaten ohiko plantea-
mendua irauli eta bestelako ikusmolde batekin
dihardute lanean. Arlo teknikoari begiratuz,
ikusmolde ezberdin hau sare libre, ireki eta
neutrala eraiki eta erabiltzean datza (guifinet).
Azpimarratzekoa da sare hauek oso egokiak
direla konektibitate arazoak dauzkaten herrigu-
ne, baserri etab.eri interneterako sarbidea
emateko, enpresa handiek interes komertzialik
ikusten ez duten leku horietara heltzeko alegia. eta Bidasoa LHII zentroek eta baita ere enpresa
Sare mota hauen hedapenerako arazoetako hauek aholkularitza zerbitzua emanaz: Izarkom
bat, energia indarra eskura izatea da (adibidez Kooperatiba Elkartea, Gislan S.L., Airean S.L. eta
mendietan jartzen diren nodoen elikadurarako) Talaios Kooperatiba Elkartea.
eta horrelako kasuetan energia berriztagarrien
erabilera soluzio bat izan daiteke. Une honetan komunikazio sistema bat osatu da
Bidasoa LHIIn eta Tolosaldean eraikitzen ari da.
Hauek dira proiektu hau aurrera eramateko Azpiegiturarako hamar metroko dorre baten
arrazoi nagusiak. Horregatik atal ezberdinetan muntaian gabiltza komunikazioa hobea izan
dago banatua lana, baina helburua telekomuni- dadin, baina kurtso amaierarako sarea
kazio sare libre bat sortzea da teknologia ezber- erabilgarri izatea espero dugu.
dinak erabiliz, eta baita ere IoTn (gauzen Inter-
neta) sakontzea erabiliko diren makinen komu- Komunikazio teknologia berri hauek guztiak
nikaziorako. probatu nahi ditugu eskolan eta hauen inguru-
ko informazioa zabaldu edozein ikaslerentzat
Amaieran lortu nahiko litzatekeena proiektuan baliagarria izan dadin. Bukaeran guztiz funtzio-
parte hartzen duten bi ikastetxeetan komunika- nala den komunikazio sare propio bat izango du
zio nodo bana izatea litzateke eta baita ere ikastetxe bakoitzak eta horrek dituen aplikazio-
guifinet sarearen barruan sartzea. Gure kasuan ak oso anitzak dira: Interneterako beste sarbide
zehazki, Interneterako zerbitzua emango duen bat prestatu ahal da, wifi seinalea beste puntu
sarea eta nodoetako bat elikatuko duen energia batzuetara iristea ahalbidetu, urrun dauden
berriztagarriko sistema monitorizatu nahi dira. sentsoreekin harremanetan jarri eta informazio
Monitorizazioa kudeatzeko GIS (Geografiako iturri berriak sortu… hori guztia eta gehiago
Informazio Sistemak) erabiliko dira eta seinale- egin daiteke proiektu honen amaieran geratuko
ak pasatzeko LoRa (Long Range) teknologia den azpiegitura aprobetxatuz, beraz uste dugu
erabiltzea ahal denean. oso interesgarria izango dela, batez ere hez-
Proiektuan parte hartzen dute Tolosaldea LHII kuntza mailan.
50 TXIRRINAK JO ARTE Proiektu garrantzitsuak

TELECOMUNICACIONES E IOT (INTERNET OF TELECOMMUNICATIONS AND IOT (INTERNET


THINGS) MONTAJE Y MONITORIZACIÓN DE OF THINGS): ASSEMBLY AND MONITORING OF
REDES LIBRES FREE NETWORKS
Últimamente debido a la economía social alter- Due to the alternative social economy, several
nativa se están creando varias empresas small telecommunication companies are being
pequeñas de telecomunicaciones en Euskal created in Euskal Herria as well as at state level.
Herria. Dejando a un lado los planteamientos de They deal with other objectives, leaving aside the
las empresas líderes en el sector se está trabajan- approaches of the leading companies in the
do con otros objetivos, creando y utilizando una sector. Technically, this alternative is given
red libre, neutral y abierta (guifinet). Cabe desta- through the creation and use of a free, neutral
car que estas redes son idóneas para llevar el and open network (guifinet). It should be noted
acceso a Internet a ciertas zonas donde las that these networks are ideal for bringing Inter-
empresas no tienen intereses comerciales, como net access to certain areas where companies do
pueden ser caseríos o similares. Una de las not have commercial interests, such as hamlets
dificultades más importantes en este aspecto es or any other type of rural environment. One of
el acceso a la energía eléctrica para el material the most important difficulties they may encoun-
necesario en estos lugares, siendo una solución ter is the access to electrical supply. Neverth-
muy interesante el uso de energias renovables. eless, the use of renewable energies would be a
Este proyecto se divide en diferentes apartados, compelling solution.
pero el objetivo es crear una red de telecomuni- These are the main reasons for carrying out this
caciones utilizando diferentes tecnologías e project. It is divided into different sections, but
investigando en la IoT (internet de las cosas) para the objective is to create a telecommunication
monitorizar y comunicar algunos de los aparatos network using different technologies and resear-
que se utilizarán para el proyecto. ch on the IoT (internet of things) to monitor and
El objetivo final sería tener instalados nodos de communicate some of the devices that will be
comunicación que estén registrados en guifinet. used for the project.
En el caso del nodo de Tolosaldea, el nodo que The ultimate goal would be to have in-place com-
dará acceso a Internet tendrá una fuente energé- munication nodes that are registered in guifinet.
tica renovable y ésta, a su vez, será monitorizada. In the case of the Tolosaldea node, the node
La monitorización se hará mediante señales LoRa giving access to the Internet, will have a renewa-
(Long Range) y se utilizarán Sistemas de Informa- ble energy source and this in turn will be monito-
ción Geográfica (SIG). red. The monitoring will be done through LoRa
Forman parte del proyecto los centros educativos (Long Range) signals and Geographic Information
Tolosaldea LHII y Bidasoa LHII y también las Systems (GIS) will be used.
siguientes empresas, en trabajos de asesora- The educational centers Tolosaldea LHII and Bida-
miento: Izarkom Kooperatiba Elkartea, Gislan soa LHII are part of the project and so are the
S.L., Airean S.L. y Talaios Kooperatiba Elkartea. following companies in advisory work: Izarkom
En este momento en Bidasoa ya existe un nodo Kooperatiba Elkartea, Gislan S.L., Airean S.L. and
completamente funcional y el de Tolosaldea está Talaios Kooperatiba Elkartea.
en fase de ejecución. La infraestructura de Tolo- At this moment in Bidasoa there is already a fully
saldea será diferente y por ello se está functional node while at Tolosaldea it is in the
construyendo en este momento una torre de 12 execution phase. The infrastructure of Tolosaldea
metros que facilitará su correcta conectividad. will be different and therefor, a 12-meter tower is
Queremos mediante este proyecto probar todas being built at this time, which will facilitate its
estas tecnologías de comunicación y a su vez correct connectivity.
trasladar toda esa investigación a crear conteni- With this project we want to test all these com-
dos útiles para los alumnos que quieran tener un munication technologies and in turn, transfer all
mayor conocimiento sobre esta tecnología. Al that data to create useful content for students
final tendremos una red de comunicaciones who want to achieve greater knowledge. At the
propia completamente funcional en cada centro, end we will have a fully functional communica-
cuyas aplicaciones son muy diversas: un acceso a tion network with different applications: an alter-
Internet alternativo, una mejora de la señal Wifi native Internet access, an improved Wi-Fi signal
del centro llegando a puntos difícilmente acce- capable of reaching difficult connection points,
sibles, ponerse en contacto con sensores a larga contacting long-distance sensors and creating
distancia y crear nuevos canales de información… new information channels ... all this and much
todo eso y mucho más se puede hacer mediante more can be done through this infrastructure,
esta infraestructura, por lo cual pensamos que which is why we think it will be very interesting in
será muy interesante en el futuro, sobre todo a the future, especially at an educational level.
nivel educativo.
Proiektu garrantzitsuak TXIRRINAK JO ARTE 51

TOLOSALDEA LHII eta


BERRIKUNTZA

Esan liteke gaur egun bizi garen mundu globalizatu


honetan ez dagoela distantziarik: hala, begi bista-
koa da enpresa batek munduko beste muturreko
enpresa bat izan dezakeela lehian bezero bati bere
produktua edo lan jakin bat saltzeko. Hori dela eta,
enpresen arrakasta lehiakor izatean datza, eta
horretarako ezinbestekoa da teknika aurreratua
izatea, bai tresneriari dagokionez, bai eta jakinduri-
ari dagokionez ere; azken finean, berrikuntzan mur- dira: prototipoak garatzea, produkzioa hobetzeko
gilduta egotea. teknikak ezarrita; eta prestakuntza eskaintzea,
gehienbat Soldadura eta Galdaragintza, Mekanika,
Garai hauetan modan jarri den 4.0 INDUSTRIA
Prozesu Industrialak, Mantentze Industriala, Elek-
gaiari helduta, esan dezakegu Tolosaldea bailarako
trizitatea eta Big Data (datuen kudeaketa) arloetan.
enpresek etengabeko berrikuntza eta hobekuntzari
heldu behar diotela zenbait arlotan. Momentu Hona hemen adibide esanguratsu batzuk:
honetan, besteak beste, zibersegurtasuna, maki- Cadinox: Kupearen soldagarritasuna
nen mantentze adimendua, fabrikazio aditiboa, Teleadin: Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolare-
sensorika eta big data (datu masiboak) ditugu gai kin batera, adineko pertsonak zaintzeko kamera
izarrak. Horiez gain, badira beste bi gai garrantzitsu bidezko urrutirako sistema.
ere: energia berriztagarriak eta elektromugikorta-
suna. RL Components: Pieza bat birdiseinatzea, fabrikazio
modua aztertzea eta aldaketa posibleak propo-
Bailarako enpresa gehienak txiki edo ertainak dira satzea.
(ETEak). Askotan, baliabide falta izaten dute
berrikuntza gaiei heltzeko, eta horrexegatik eskaint- Panelfisa: Bertako bulegoak isolatzea monitorizazio
zen dizkiegu gure ikastetxeko baliabideak (baliabi- sentsore bitartez, eta klimatizazio berria.
de teknikoak nahiz giza baliabideak). Horretarako, Tekener: Galdara baten injektorearen diseinu
batzuetan, Lehiberri lehiakortasun eta berrikuntza- berria, zenbait arazo eta matxurari aurre egiteko.
rako foroaren laguntzarekin, Udalaren, Aldundiaren Etenpuntuak: Eraikin baten diseinu berriaren simu-
eta Jaurlaritzaren laguntza programak ezagutaraz- lazioa 3D programa bidez, bezeroari erakusteko.
ten zaizkie enpresei, berek ere baliatu ditzaten, eta, Boinas Elosegui: Txapelak elaboratzen laguntzeko
beste hainbat kasutan, ikastetxearen bitartez kude- tresneria diseinatzea eta fabrikatzea.
atzen laguntzen zaie.
Manitek: Hainbat pieza bereziren neurketa metro-
Horretarako, bost pauso nagusi ematen ditugu logikoak, ardatz anitzeko makinen bidez
elkarlanean:
Arsuaga Bizikletak: Pieza berezi batzuk diseinatzea
• Enpresaren diagnosia egin. eta fabrikatzea 3D inprimagailuen bidez.
• Ahulguneak, premiak edota hobekuntza aukerak
hauteman.
• Hobekuntza aurrera eramateko proiektua garatu.
• Proiektua exekutatu edota ezarri.
• Emaitzak neurtu.
Urtero, gure ikastetxea 25-30 kolaborazio lanetan
murgilduta egoten da berrikuntzaren esparruan;
gehienbat, enpresa industrialetan. Lan gehienak
52 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik

11/ Ateak Zabalik

EUSKOSKILLS 2018 SARIA JASO DUGU “THE


SARI BANAKETA GUARDIANS OF EUROPE”
Lanbide Heziketako ikastetxeen artean antolatu PROIEKTUAN
zen EuskoSkills 2018 lehiaketa bukatu ondoren,
sariak banatzeko unea heldu zen.
Tolosaldeako MANTENTZE alorreko Xabat
Irastorza eta MEKANIKA-ko Asier Altuna izan ziren
sarituak, beraz, ZORIONAK!.

Tolosaldea LHII “The Guardians of Europe”


proiektuan parte hartzen ari da beste lau herri-
aldetako ikastetxeekin batera: Polonia, Grezia,
Portugal eta Italia. Proiektuak bi helburu nagusi
ditu: batetik, gaur egungo ikastetxeetan
garrantzia hartzen ari diren zenbait gai sozial
lantzea; bestetik, Europako herrialdeetan
arazoa sortzean aplikatu ohi diren irtenbideak
Cristina Uriarte, Sailburua, Jorge Arevalo, Sailburuordea, zabaltzea. Proiektuak bi urteko iraupena izango
antolatzaileak eta Xabat saria jasotzeko unean du, eta Europako kultura ondarearen omenez
antolatu da.
Proiektu honen barruan, gure ikastetxeak
berdintasunaren alorra landu beharko du;
2018ko IKT ASTEAN baina ez gizon eta emakumeen berdintasuna
PARTE HARTU DUGU bere horretan, baizik eta ziklo industrialetan
emakumeen parte hartzea nola bultzatu landu-
LEHIBERRI-k antolatuta, urrian IKT astearen ko da. Gainerako herrialdeetako ikastetxeei ere
10. edizioa burutu da. Informatikako ikasle- esleitu zaizkie dagozkien gai sozialak, zeini
ek, zibersegurtasunari buruzko jardunaldiko berea: hala, greziarrek ariketa fisikoa landuko
tailerrean parte hartu dute. dute beren ikastetxeetan; italiarrek, berriz,
elikadura osasuntsua; portugaldarrek, tole-
rantzia; eta poloniarrek, ziberjazarpena (ciber-
bullyinga).
Horrekin guztiarekin hasteko, ordea, irudi bat
behar zela ondorioztatu zuten taldea osatzen
duten 20 irakasleek: hori dela eta, proiektuan
ari diren ikastetxe guztietako ikasleek aukera
izan zuten logo lehiaketa orokor batean parte
hartzeko. Bertan, batzuek eskola orduetan lan
eginda eta gainerakoek eskolaz kanpoko
orduak aprobetxatuz, ikastetxe bakoitzak bere
logoak prestatu zituen. Gurean, hainbat ikaslek
Tailerreko une bat
aurkeztu zituzten logoak, eta logo horien
guztien artean bi izan ziren aukeratuak lehiake-
Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 53

Proiektuko logo lehiaketa saria jasotzen, Euskal Herriko taldea irabazle. Zorionak!!

tarako; Administrazio zikloko Oihana Agirreurre-


tarena eta Asier Muñoarena, hain zuzen ere. Paler-
mon izan zen Logo Lehiaketa Orokorraren ekitaldia,
eta bertan Oihana Agirreurreta alegiarraren logoa
atera zen irabazle, beste ikastetxeetako logo guztiei
nagusituta. Beraz, egun hartatik aurrera logo hori
ikusi ahal izan dugu “The Guardians of Europe”
proiektuarekin lotutako jarduera, publizitate eta
ekitaldi guztietan. Zorionak Asierri eta –nola ez–
Oihanari!
Beraz, Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastetxeak
proiektu berri bezain interesgarri bat dauka eskuar-
tean bertako ikasleokin lantzeko. Seguru gaude
zuek ere izango duzuela proiektu honen berri
hurrengo artikulu eta albisteetan. Nola izan zenuen lehiaketaren berri? Ingeleseko
irakasleak eman zigun lehiaketaren berri, eta
Lehiaketa irabazi zuen ikasleari elkarrizketa hau egin bertan parte hartzera bultzatu gintuen.
genion:
Zure logoa prestatzeak, lan handia ekarri dizu?
Oihana Agirreurreta Tobar: 19 urte ditu eta Alegian Zailtasunak izan dituzu? Lehen aldia zen horrelako
bizi da. zerbait egitera animatu nintzena, eta egia da hasie-
Zer ikasketa egin dituzu aurrez? Eta orain, zer egiten ra batean ez daukazula oso argi nondik hasi edo zer
ari zara? Aurrez batxilergoa egitetik nator, eta orain pauso eman. Baina azkenean gaur egun programa
goi mailako Administrazio eta Finantzen zikloa edota web orri asko daude horrelako gauzak disei-
egiten ari naiz. natu eta egiteko, eta nahiz eta zailtasun txiki batzuk
izan, ez nuen arazo handirik eduki.
Orain ikasten ari zarena, gustukoa duzu? Ondo dara-
mazu kurtsoa? Gustuko dut orain ikasten ari naize- Zein izan da lehiaketaren saria? Lehiaketaren saria
na, bai, eta momentuz ondo daramat kurtsoa. Elkar liburu dendako opari txartel bat izan da, Tolo-
Gainera, klasean dugun giroa oso ona da. saldea ikastetxeak berak eman didana.
54 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik

KUTXA FUNDAZIOAK EMATEN ENERGIA BERRIZTAGARRIAK


DUEN IKASKETA AMAIERAKO SARI GERTUTIK EZAGUTZEKO AUKERA
BANAKETAN, TOLOSALDEA
Ikasturte honetan ere, IV. Energia Azoka egin zen
LHII-KO BI IKASLE SARITUAK IZAN Tolosako Triangulo plazan, abenduaren 15ean, eta
DIRA Tolosaldea LHIIko ikasleak eta Usurbilgo Lanbide
Eskola izan ziren gidari bertan. Ekitaldia jendetsua
42 edizioan eta urtero bezala, Kutxa Fundazioak, izan zen, eta 10:00etatik eguerdira arte iraun zuen.
2017/2108 ikasturtean, goi mailako ikasketak egin
dituzten ikasleen espediente akademiko onenak Kontsumo eraginkorreko teknologiak herritarrei
saritu ditu, tartean, gure ikastetxeko Administrazio gerturatzeko asmoz antolatzen du Tolosako Udalak
eta Finantzak zikloko, heziketa dualeko sisteman azoka, LHIIrekin eta Usurbilgo LHIIrekin elkarla-
ikasi duten bi ikasle, Olatz eta Unai. nean, herritarren kontzientzia pizteko eta ohiture-
Zorionak!
tan eragiteko.
IV. edizioak bi zutoin nagusi izan zituen: nola apro-
betxatu energia berriztagarriak instalakuntzetan,
eta elektromugikortasuna. Hainbat instalakuntza
eta ibilgailu izan ziren ikusgai: biomasa galdara,
aerotermia edo eguzki energia aprobetxatzen
duten instalakuntzak, LED argiteria, autokontsumo-
rako mikrosareak, automobil, bizikleta eta patinete
elektrikoak, etab. Bisita gidatuak egin ziren goizean
zehar, eta, informazio teorikoa emateaz gain, arlo
praktikoa ere landu genuen: ibilgailu elektrikoak
probatzeko aukera izan zuten bertaratu zirenek.

Ikasleak saria jasotzen

DOS ALUMNOS DEL IIFP TOLOSALDEA HAN RECIBI-


DO LOS PREMIOS FIN DE ESTUDIOS DE KUTXA FUN-
DAZIOA
En su 42 edición Kutxa Fundazioa mantiene la filoso-
fia de reconocer el esfuerzo que supone obtener el
mejor expediente académico.
Para esta edición han sido convocadas 103 personas
que finalizaron sus estudios superiores en el curso
2017/2018 con los mejores expedientes académi-
cos. Entre estas personas se encuentran Olatz y Ekitaldiaren aurkezpen unea
Unai, alumna/o del ciclo de Administración y Finan-
zas, en formación dual.
Zorionak!

“KUTXA FUNDAZIOA” END OF STUDIES PRIZES


In its 42nd edition “Kutxa Fundazioa” maintains the
philosophy of recognizing the effort involved in
obtaining the best academic record.
In this edition, 103 people who finished their higher
studies in the academic year 2017/2018, were
summoned. It was a pleasant surprise to know that
two students, Olatz and Unai, of the Administration
and Finance Course from Tolosaldea LHII, received
the End of Studies Prize from Kutxa Fundazioa.
Congratulations!
Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 55

Horrela osatu zen larunbat goiz hartako ekitaldia.


Beste behin ere esan dezakegu jendea interesez eta
jakin minez etorri zela, eta antolatzaileen helburuak
guztiz bete zirela. Ziur jarraipena izango duela arra-
kastaz beteriko jarduera honek.

OPORTUNIDAD PARA CONOCER DE CERCA LAS


ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Como en cursos anteriores, se celebró, de la mano asistentes a la feria pudieron conocer de cerca tanto
de TOLOSALDEA LHII y USURBILGO LANBIDE ESKOLA, tecnologías para usar en diversas instalaciones como
la IV edición de la Feria de la Energía en la plaza del algunos tipos de vehículos eléctricos: biomasa, energía
Triángulo de Tolosa. El acto fue muy masivo, y se solar térmica, aerotermia, tecnología LED en ilumina-
desarrolló desde las 10:00 de la mañana del 15 de ción, microrredes para autoconsumo, coches, bicicletas
diciembre hasta el mediodía. y patinetes eléctricos... Se realizaron visitas guiadas a
las instalaciones que se montaron para la ocasión, y,
El ayuntamiento de Tolosa organiza esta feria, en además de ofrecer información teórica, se dio a los
colaboración con los institutos de Formación Profesi- asistentes la oportunidad de probar los vehículos
onal Tolosaldea y Usurbil, con el objetivo de concien- eléctricos.
ciar y educar a la gente de la posibilidad del
aprovechar las energías renovables y de unas ciuda- Así transcurrió aquella mañana de sábado hasta bien
des más sostenibles. entradas las dos del mediodía, y se pudo evidenciar la
satisfacción de los organizadores del evento y de los
La IV edición de la feria se sustentó en dos temas visitantes, que mostraron gran interés y curiosidad. No
centrales de actualidad: el aprovechamiento de las cabe duda de que la feria tiene asegurada su continui-
energías renovables y la electromovilidad. Así, los dad..
56 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik

FABRIKAZIO ADITIBOA ETA 3 D


IMPRIMAGAILUEN GOI-BILERA
CHARLEVILLE-N, TOLOSALDEA,
CAF ETA IRIZARREKIN
Urtarrilaren 24-25ean, Tolosako udalak antolatu- proposamen ikusi genituen eta hona inportatzeko
ta, Frantziako Charleville hiriaren eta Tolosaren moduko ereduak iruditu zitzaizkigun. Bata adizio
arteko senidetze prozesuaren beste ekitalde bat teknologia ez-industrialez osatutako laborategi
gauzatu zen Charlevillen. Ekintza horrek bidaia bat zen non, bertoko langile baten ardurapean,
instituzionalaz gain, lankidetza kultural, bigarren edozein herritarrek bere proiektu-ideia landu eta
hezkuntzako ikasleen elkartrukea eta industria-ga- “inprima” dezakeen. Halako laborategiak ez dira
rapen aukerak sustatu nahi izan ditu. Tolosaldea hain ez-ohikoak eta antzeko ereduak gertuago
LHII azken atal honetako ihardunaldietan jardun baditugun arren, kudeatua eta ekipamendu maila
da, Tolosaldea Garatzen, Tolosako Udala, Gipuzko- oso egokiak zituela iruditu zitzaigun. Bisitatu
ako Foru Aldundia, Eusko Jaularitza eta Irizar eta genuen bestea, Europan adizio teknologi industri-
RL Components-CAF enpresekin batera. aletan dagoen erreferentzizko zentru bat da, Plati-
Bisitaren atal industrialari dagokionean, oso eredu nium 3D (http://www.platinium3d.com), ekipa-
interesgarriak suertatu dira aztertu diren bi mendu aintzindariak dituen plataforma teknologi-
alorrak: elektromugikortasuna eta fabrikazio aditi- ko-zientifikoa dena.
boa. Pieza industrial metalikoak lortzeko hainbat
Elektromugikortasunari dagokionez, Arden- makina dituzte, teknologia desberdinetan oinarri-
nes-Metropol eskualdean iturri publikotik tutakoak, piezaren eskakizunen araberakoak.
eratorritako proiektu eredugarria dute martxan. Enpresa ez dago produkzio zuzenera bideratuta,
Proiektu horrek, mankomunitateak eskuratutako frogaketa, inbestigazio eta dibulgaziora baizik.
32 auto elektrikoen erabilera sustatzea du Hori dela eta, gure enpresen eta instituzioen
helburu, bai langile publiko zein herritarren eskura dituzte bertako zerbitzu eta baliabideak,
artean. Auto horien hornidurarako Arden- beraien produktuen garapenean frogak egiteko,
nes-Metropol osatzen duten herri guztiek (baita prototipoak aztertzeko eta ekoizpenean inplemen-
landa eremukoek ere) hornidura-puntu bat dute tatzeko laguntza handia izan daitekeelako. Hala
gutxienez, eta herri handiagoetan, Charlevillen eta guztiz ere ez dugu uste teknologia horiek
esate baterako, 10 bat hornidura-gune ezarri dira. hemen ezartzea interesgarria denik, kontuan
Modu horretan erabiltzaileak ez du zertan kezkatu izanda makinaria eta lehengaien kostu handia.
behar autoaren autonomiarekin. Erabiltzaileak Baina hemengo enpresen beharrak aztertu eta,
kudeaketa plataforma batean erregistratu behar zentru teknologiko horretan dagozkion frogak
du eta dauden tarifa ezberdinen artean hautatu. gauzatu eta baliozkotzat jo ostean, Tolosaldeako
Sakeleko telefonoaren aplikazio baten bidez enpresei zerbitzua eskaintzea oso pauso logikoa
alokatzeko dauden autoen eskuragarritasuna
jakingo du uneoro. Aipaturiko tarifa horien
helburua auto horien mantenua (ez etekina)
bermatzea da auto pribatuaren erabileraren
beharra zalantzan jarriz.
Eredugarria iruditu zaigu eta interesgarria
deritzogu gure instituzio publiko-pribatuek
aztertzea hona ekarri daitekeen modelo bat izan
daitekeelako.
Frantzian zehar saretzen ari den zerbitzu honen
inguruan informazio gehiago nahi izanez gero
honako helbidean duzue:
http://clem.mobi/autopartage
Bestalde, fabrikazio aditibioaren inguruko bi
Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 57

REUNIÓN RELATIVA A LA FABRICACIÓN ADITIVA Y A laboratorio compuesto por tecnologías no industriales


de adición donde, bajo la supervisión de un empleado
LAS IMPRESORAS 3 D CELEBRADA ENTRE TOLO- del laboratorio, cualquier ciudadano puede cultivar e
SALDEA, CAF E IRIZAR EN CHARLEVILLE “imprimir” uno de sus proyectos. Los laboratorios de
esta naturaleza no son tan habituales y, a pesar de que
Los pasados días 24 y 25 se celebró, en la ciudad france-
contamos con modelos similares, tanto el modo de
sa de Charleville, un acto enmarcado en el proceso de
gestión como el nivel del equipamiento nos parecieron
hermanamiento entre esta ciudad y Tolosa. Entre los
idóneos.
objetivos de esta visita institucional figuraban la colabo-
ración cultural, el intercambio de alumnos de secunda- El otro proyecto que visitamos, por su parte, constituye
ria y la promoción de oportunidades industriales. La uno de los centros de referencia en tecnologías indus-
participación de Tolosaldea LHII estaba encuadrada en triales de adición existentes en Europa. Se trata del Plati-
las jornadas relativas a esta última cuestión, y se desa- nium 3D (http://www.platinium3d.com), una platafor-
rrolló en colaboración con Tolosaldea Garatzen, el Ayun- ma tecnológico-científica dotada de un equipamiento
tamiento de Tolosa, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el puntero. Este centro dispone de maquinaria de diverso
Gobierno Vasco, y las empresas Irizar y RL Compo- tipo destinada a la fabricación de piezas industriales,
nents-CAF. dividida en tecnologías diferentes en función del tipo de
pieza solicitada. Estos servicios y recursos están a dispo-
En lo relativo al aspecto industrial de la visita, los dos
sición de nuestras instituciones y empresas, puesto que
campos que se han podido analizar han constituido
pueden resultar de gran ayuda a fin de realizar pruebas
ejemplos especialmente valiosos de observación: se
de desarrollo de los productos, de analizar prototipos o
trata de la electromovilidad y de la fabricación aditiva.
de introducir nuevos procesos de producción. No
En cuanto a la electromovilidad, la región Ardennes-Mé- obstante, no consideramos que la implantación de estas
tropole ha puesto en marcha un proyecto ejemplar de tecnologías aquí presente un interés particular, habida
financiación pública. Se trata de un proyecto que cuenta del alto coste de la maquinaria y de las materias
pretende fomentar, tanto entre los empleados públicos primas. Sin embargo, creemos que, una vez se hayan
como en la ciudadanía en general, la utilización de 32 estudiado las necesidades de nuestras empresas locales
vehículos eléctricos que se ha procurado la mancomuni- y se hayan ejecutado y validado las correspondientes
dad. La provisión de energía de dichos vehículos se pruebas en aquel centro tecnológico, el ofrecimiento de
garantiza a través de los puntos de carga repartidos por dichos servicios a las empresas de Tolosaldea constitui-
todo Ardennes-Métropole, ya que todos los municipios ría un paso lógico. La colaboración público-privada sería,
que forman la región, incluyendo los que se encuentran también en lo atinente a este punto, imprescindible.
en zonas rurales, disponen de al menos uno de estos
puntos en su término municipal. La cantidad de puntos
de carga es mayor en los municipios de gran dimensión
como Charleville, donde hay ya 10 puntos instalados. De
este modo, el usuario puede confiar plenamente en la
capacidad de autonomía de estos vehículos. Simple-
mente, ha de registrarse en una plataforma de gestión y
seleccionar una de las tarifas disponibles. A través de
una aplicación, podrá verificar en todo momento a
través de su teléfono móvil la disponibilidad de los
vehículos de la flota. La finalidad de las sumas obtenidas
a través de esta tarifa no es generar beneficio alguno,
sino ser destinadas al mantenimiento de los vehículos,
contribuyendo así a cuestionar el uso de los vehículos
privados tradicionales.
Se trata, a nuestro parecer, de un proyecto ejemplar
cuya viabilidad debería ser analizada por nuestras
instituciones público-privadas a fin de plantearse su
lanzamiento también aquí.
Puede obtenerse una información más detallada de los
servicios de esta índole que están extendiéndose
gradualmente en Francia en la siguiente dirección:
http://clem.mobi/autopartage.
Por su parte, pudimos observar dos proyectos del
ámbito de la fabricación aditiva que nos parecieron
susceptibles de ser trasladados aquí. El primero era un
58 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik

IV. LANBIDE HEZIKETA AZOKA


TOLOSALDEA, CAF AND IRIZAR AT CHARLEVILLE
WORKING ON ADDITIVE MANUFACTURING AND 3D TOLOSAKO TRIANGULOAN
PRINTERS Laugarren aldiz, apirilak 5ean eta 6an Tolosa,
On the 24th and 25th January, Charleville- France, celebrated Lanbide Heziketako hiriburua bihurtu da. Gazte-
an act to promote the twinning with Tolosa. The objectives of ak eta helduak, denak izan dute Tolosaldean
this institutional visit were to foster cultural collaboration, the
exchange of secondary school students and the promotion of dauden bost Lanbide Heziketako ikastetxeen
industrial opportunities. The participation of Tolosaldea LHII eskaintza ezagutzeko aukera.
was related to this last issue and was developed in collabora- Inguruko Lanbide Heziketako ikastetxeak batu
tion with Tolosaldea Garatzen, the City of Tolosa, the Provin-
cial Council of Gipuzkoa, the Basque Government, and the zituen Azokak: Tolosaldea Lanbide Heziketako
companies Irizar and RL Components-CAF. institutua, Inmakulada ikastetxea, Peñascal
Due to the two fields that have been analyzed, electromobility kooperatiba, Don Bosco ikastetxea eta Fraisoro
and additive manufacturing the industrial aspect of the visit eskola. Helburu nagusi hau zuten, aurkezpenean
was of special interest. adierazi zutenez: «Tolosaldean, Lanbide Hezike-
Concerning electromobility, the Ardennes-Métropole region tako ikastetxeek eskaintzaren informazioa zuze-
has launched an exemplary public financed project. It is a
project that aims to promote, among public employees and
nean eskaintzea, ezagutaraztea eta interesatu
citizens, the use of 32 electric vehicles that has been provided guztiek bertatik bertara eskuratzea».
by the municipal association. The energy supply of these Tolosako Trianguloa plazan eta eguraldia lagun
vehicles is guaranteed with the power points distributed
throughout Ardennes-Métropole. All the municipalities that
izanik, ikastetxeetako prestakuntza zikloetako
make up the region, including rural areas, have at least one of xehetasunak aztertzeko parada izan zuten
these points. The number of power points is greater in larger gerturatu ziren guztiek: administraritza, mekani-
municipalities such as Charleville, where there are already 10 ka, soldadura eta galdaragintza, elektrizitatea,
points installed. informatika, mantentzea, merkataritza,
The user can fully rely on the self sustainment capability of osasungintza, gizarte, ostalaritza, nekazaritza,
these vehicles. You just have to register on a management
platform and select one of the available rates and the app will
kimika…
help you verify availability. The proceeds from the fees will be Inguruko ikasle andana, ikasle ohiak, langileak,
used to maintain the vehicles. Thus contributing to question enpresariak, erakundeak, jubilatuak… bertatik
the use of private vehicles.
bertara, gaur egun ikastetxeetako gela eta
We conceive this as a feasible project that should be analyzed
by our public-private institutions in order to consider tailerretan lantzen dugun prestaketari buruzko
launching it here as well. Detailed information about innovati- informazio praktikoa eta zuzena jaso zuten.
ve services that are being gradually extended in France can be Ostiralean, apirilaren 20an, inguruko ikastetxe-
obtained at the following address: http://clem.mobi/autopar-
tage. etako ikasleentzako ekitaldia izan zen. DBHko
As for additive manufacturing, they introduced two projects eta Batxillergoko ia 280 ikasle (% 57 mutilak, eta
that we believe are suitable for us. The first was a laboratory % 43 neskak) eta irakasle gonbidatu, eta Kultura
composed of non-industrial addition technologies where, Etxean hartu genituen.
under the supervision of a laboratory employee, any citizen
can cultivate and "print" one of their projects. Laboratories of Azokaren balorazioa egindakoan, alde positibo
this nature are not so common and though we do have similar hauek nabarmendu ziren:
models, we liked the management system and the facilities. •Lanbide Heziketa ikastetxeen prestakuntza
We also visited Platinium 3D (http://www.platinium3d.com), gizarteratzeko erreferentea da.
benchmark center in industrial addition technologies in
Europe. Platinum 3D is a techno-scientific platform equipped •Lanbide Heziketaren errealitatea, bertatik
with cutting-edge equipment. This center has machinery of bertara, zuzenean ikusten da.
various types for the manufacture of industrial parts, divided •Gela eta tailerretan gaitasunak lortzeko
into different technologies depending on the type of part erabiltzen dugun baliabideak ezagutarazten
requested. These services and resources are available to our
institutions and companies, since they can be of great help in dira.
order to test product development, to analyze prototypes or •Ikastetxeen arteko elkarlana eta eskaintza
to introduce new production processes. However, this is an bateratua aurkezten da.
expensive solution that would only be feasible once the needs
of our local companies have been studied and the correspon-
•Ikasleen parte hartze zuzena sustatzen da.
ding tests have been executed and validated in that technolo- •Esperientzia ezberdinak azaltzen dira.
gical center. The public-private collaboration would be essen- •Urtetik urtera, ekintzaren arrakasta nabaria da.
tial for the matter.
•Dena euskaraz egiten da.
Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 59

IV. FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL THE IV VOCATIONAL EDUCATION AND TRAI-


EN TOLOSA NING (VET) FAIR
Por cuarto año consecutivo, Tolosa se ha For the fourth consecutive year, Tolosa became
convertido en la capital de la Formación Profe- the capital of VET. Young people and the general
sional. Los asistentes han tenido la oportunidad public had the opportunity to learn about the
de conocer de cerca la oferta de los cinco offer of the five schools in the region.
centros de formación profesional de la comar- In the center of Tolosa, in the Triangle of Tolosa,
ca. visitors had the chance to learn about the diffe-
En el centro de Tolosa, en el Triángulo, los rent professional qualifications and specialties
visitantes han tenido ocasión de conocer las such as: administration, mechanics, welding
diferentes especialidades profesionales: admi- and boilermaking, electricity, computer science,
nistración, mecánica, soldadura y calderería, maintenance, commerce, sanitary, agrarian
electricidad, informática, mantenimiento, sector, chemistry, etc.
comercio, sanitario, sector agrario, química, Students, workers, entrepreneurs, entities,
etc.. retirees had the opportunity to see the machi-
Alumnos, ex-alumnos, trabajadores, empresa- nery and technology used for training in
rios, entidades, jubilados han tenido la posibili- schools.
dad de ver, en plena calle, la maquinaria y la The fair is becoming benchmark in terms of VET
tecnología que se utiliza para la formación en in Tolosaldea.
los centros de formación profesional.
La feria se está convirtiendo en un referente en
cuanto a formación en Tolosaldea.
60 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 60

Azokako zenbait irudi


Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 61

TOLOSALDEKO LANBIDE
HEZIKETAREN EGOERA
AZTERTZEN
Joan den astean pintxo tertulia bat antolatu zen,
IV. FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Tolosako Oriabide etxean, Tolosaldeko Lanbide EN TOLOSA
Heziketako hainbat ikastetxek antolatuta. Bertan
izan ziren Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutu La pasada semana se realizó un café-coloquio
Integratua, Don Bosco Lanbide Heziketako Institutu organizado por todas la escuelas de formación
profesional de Tolosaldea, que son Tolosaldea
Integratua, Fraisoro eskola, Inmakulada Lanbide Lanbide Heziketako Institutu Integratua, Don
ikastola, eta Peñascal Kooperatiba. Laguntzaile aritu Bosco Lanbide Heziketako Institutu Integratua,
ziren ere Galtzaundi, Tolosaldeako Ataria, Tolosal- Fraisoro eskola, Inmakulada Lanbide ikastola, y
dea Garatzen eta Tolosako Udala. Peñascal Cooperativa. También estuvieron,
Kafe tertuliara lanbide heziketako hainbat ikasle, como colaboradores, Galtzaundi, Tolosaldeako
Ataria, Tolosaldea Garatzen y Tolosako Udala.
ikasle ohi, ikasleen guraso, irakasle eta enpresetako
A ella acudieron empresarios, alumnos, ex
ordezkari gerturatu ziren, baita Tknikako aditua eta alumnos y profesores y, mediante un proceso
Tolosaldea Garatzeneko teknikaria ere, besteak dinámico de conversaciones e intercambio de
beste. Zenbait elkarrizketa eta iritzi-truke bitartez, opiniones, se llegó a las conclusiones que segui-
Lanbide Heziketaren diagnosia egin zen, nondik damente resumimos:
goazen azaleratzeko eta arlo ezberdinen ikuspegiak •La formación profesional tiene una oferta
ezagutzeko. Hauek izan ziren ondorio nagusiak: amplia para la formación, adaptándose a
cualquier persona.
•Lanbide heziketak formakuntzarako aukera zabala
eskaintzen du, edozeinentzat egokitutakoa. •La formación profesional se adapta a las
exigencias de las empresas y de la sociedad.
• Lanbide heziketa enpresen eta gizartearen eskaki- •La formación profesional es una salida efecti-
zunetara egokitzen doa eta horretan jarraitzeko va, tanto en ciclos formativos como en forma-
intentzioa du. ción no reglada.
•Lanerako prestakuntza irteera eraginkorra da, •Las escuelas tienen que esforzarse para adap-
formakuntza zikloen bitartez nahiz hezkuntza ez tarse al ritmo de las empresas, para ello se está
arautuaren bitartez. trabajando y desarrollando un nuevo sistema
educativo, que trabaja tanto las competencias
•Ikasleek enpresako erritmora egokitzen saiatu técnicas como las transversales.
behar dute, horretarako, gaitasun teknikoez gain En relación a todo esto se ha organizado la IV
gaitasun pertsonalak ere garatu behar dituzte. feria de Formación Profesional, que tendrá
Honen guztiaren inguruan Lanbide Heziketako lugar los días 5 y 6 de abril, en la plaza del
Azoka antolatu da, apirilaren 5erako eta 6rako, Triángulo de Tolosa.
Tolosako Triangelu plazan.
62 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 60

IKASTETXEKO IKASLE TALDE BAT


REUNION UHARTEAN IZAN DA
Merkataritza Jarduerak zikloko ikasleek, bigarren
urtez, Indiko Ozeanoan kokatuta dagoen Reunion
Uhartean, ikasketak eta lan praktikak tartekatzen
dituen egonaldi bat egin dute. Uharte hau, nahiz
eta gugandik urrun kokatuta egon, Frantziako lurral-
dea da, arraza, erlijio eta kultur ezberdinen nahas-
ketaren lekukoa.
Ikasleak La Saline Les Hauts-en kokatuta dagoen
Lycée Professionel La Vue Belle-koekin batera egon
dira eskolak jasotzen eta elkarlanean lehen astean.
Bertan, merkataritzako hiztegia, bai gaztelaniaz eta
bai frantsesez, landu dute eta salmenta prozesue-
tako bezeroen arretarako hainbat egoera simulatu
dute. Ikasle talde bakoitzak bere herrialdearen
ezaugarriak adierazten dituen ikasturtean zehar
garatutako kanpaina azaldu dute. Bigarren astean
berriz, lan praktikak egiteko aukera izan dute,
inguruko enpresetan. Ikastetxeko 6 ikasle izan dira
bertan eta irakasleak izan dituzte beraiekin, egonal-
diak iraun duen bitartean, laguntza emanez
Esperientzia arrakastatsua izan dela esan beharra
dago eta partehartzaileak oso gustura geratu dira.
Aurrera begira, espero dugu datorren ikasturtean
TALKING SHOP La Vue-Belle-ko ikasle eta irakasleak gure ikastetxe-
Last week all the vocational education and ra etortzea antzeko ekintzak garatzera. Proiektu
training (VET) schools from Tolosa organized a hau, Erasmus+ egitasmoaren baitan diruz lagundu-
select colloquium. The talk was reserved for tako ekintza bat izan da.
Tolosaldea LHII, Don Bosco LHII, Fraisoro
Eskola, Inmakulada Lanbide Ikastola, Peñascal
Coperativa, Galtzaundi, Tolosaldeako Ataria,
Tolosaldea Garatzen and Tolosa Town Hall.
However, several businessmen and employers,
students, former students and teachers also
attended the colloquium.
The session was conducted on dynamic and
constructive discussions and on the exchange
of active views.It came to the following main
conclusions.
•VET has a broad offer that suits and adapts to
the needs of any person.
•Professional training adapts to company
requirements and society’s demands.
•Professional training is an effective solution to
VET courses as well as to the non-formal
training system.
•Schools must strive to keep pace with compa-
nies
To this end, schools are working on the deve-
lopment of a new education system focused on
a technical and transversal framework of com-
petences.
Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 63
60

A GROUP OF STUDENTS FROM THE CENTER


HAS BEEN IN REUNION ISLAND
6 Students from the course of “Commercial Activi-
ties” along with their teachers, accompanying
them at all times, have been to Reunion Island, for
the second consecutive year. This island, despite
being far from us is a French territory, bears
witness to a mix of races, cultures and religions.
UN GRUPO DE ALUMNOS DEL CENTRO HA
ESTADO EN ISLA REUNIÓN Students were involved in a 2-week work and
training assignment. During the first week, they
Alumnos del ciclo de Actividades Comerciales han shared classes and tasks with other students from
estado, por segundo año, en Isla Reunión, situada the Lycée Professionel La Vue Belle, a center that
en el Oceano Indico, realizando una estancia de is located in the town of La Saline Les Hauts. They
estudios y prácticas en empresa. Esta isla, a pesar practiced lexicon related to trade in both French
de hallarse lejos de nosotros, es un territorio de and Spanish and simulated customer service
Francia, testigo de una mezcla de diferentes razas, situations in a sale process. Likewise, they intro-
culturas y religiones. duced the campaign they have been working on
Los alumnos han compartido clases y tareas junto during the course, exposing national characteris-
a los del Lycée Professionel La Vue Belle, un tics. During the second week, they had the oppor-
centro que se sitúa en la población de La Saline tunity to do internships in companies.
Les Hauts. Allí, han puesto en práctica léxico With a view to the future, it is foreseen that
relacionado con el comercio tanto en francés students and teachers of La Vue-Belle will visit our
como en castellano, y han simulado situaciones center to develop similar activities.
de atención al cliente en procesos de venta. Así It was an enlightening venture in which all partici-
mismo, cada grupo de alumnos ha mostrado la pants were satisfied. This project has been funded
campaña en la que han estado trabajando duran- by the Erasmus + programme.
te el curso, en la que se exponen las característi-
cas de cada país.
Durante la segunda semana, han tenido la oportu-
nidad de realizar prácticas en empresas de la
comarca. En esta movilidad han tomado parte 6
alumnos del centro y también han contado con la
ayuda de profesores del centro que les han estado
acompañando en todo momento.
Hay que decir que la experiencia ha sido un éxito
y los participantes en la misma han quedado muy
satisfechos.
Con vistas al futuro, se prevé que en el próximo
curso escolar, los alumnos y profesores de La
Vue-Belle vengan a nuestro centro a desarrollar
actividades similares. Este proyecto ha sido finan-
ciado por el programa Erasmus+.
64 TXIRRINAK JO ARTE Ateak Zabalik Ateak Zabalik TXIRRINAK JO ARTE 60

TOLOSALDEA LHII, ‘TELEADIN’ PROIEKTUAN


TELEADIN PROIEKTUAREN XEDEA HAU DA: BELAUNALDIEN ARTEKO ZERBITZUA ESKAINTZEA, HIRUGARREN ADINEKOEN EDOTA
MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONEN AUTONOMIA ETXEAN AREAGOTZEKO

Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolak Teleadin Proiektuari osotasunean erantzuna emateko, Tolo-
proiektua abiarazi du, hirugarren adinekoen edota sako Inmakulada Lanbide Ikastolak beste ikastetxe
mendekotasuna duten pertsonen eta haien eta enpresekin osatu du taldea. Hala, Tolosaldea
zaintzaileen bizi-kalitatea hobetzeko helburua LHII izango da telelaguntza ahalbidetzeko espe-
duena. Autonomiari denboran ahalik eta gehien rientzia pilotuko etxearen egokitzapen teknikoaren
eutsita, pertsonak beren etxean bizitzen jarraitzeko arduraduna. Bertan, gure hiru irakaslek hartzen
aukerak zabaldu nahi dira. dute parte: Instalazio Termiko eta Fluidodunak
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimen zabalago Mantentzea zikloko Miel Mari Imazek eta Mikel
baten barruan kokatzen da Teleadin zerbitzua. Izan Arregik, eta Automatizazioko eta Robotika Indus-
ere, populazioaren zahartzearen erronkari erantzu- triala zikloko Koldo Irazuk.
na emateko, Adinberri programa sortu du Aldun-
diak, zahartze osasuntsu bat sustatu eta hirugarren
adineko kolektiboari arreta integrala eskaintzeko.
Tolosan martxan jarri duten proiektuak, ordea,
berrikuntzak dakartza, eta bideo bidezko telela-
guntza-zerbitzua izatea da haietako bat. Gainera,
zerbitzu-katalogo zabal bat sortu, eta Pertsonan
Oinarrituriko Plan bat (POP) osatzeko erabiliko da.
Eta proiektuak nabarmendu beharreko balio erantsi
bat dauka: ikasleek aurrez aurreko zerbitzuak
eskaintzen dituztenean sortuko den belaunaldien
arteko harremana, hain zuzen ere. Proiektuaren
amaieran, gainera, esperientzia pilotu bat jarriko da Oraingoan, dudarik gabe, garapen industriala gizar-
martxan, eta ikerketa bat ere egingo da etorkizune- tearen ongizatearen zerbitzuan jartzea izan da
ko beharrak hautemateko. helburua.
Aisia TXIRRINAK JO ARTE 65

12/ Aisia

GABONAK 2018 –

Ekitaldiko irudiak
KIROL EKINTZEN BERRIAK
URTEARI AGUR ESATEKO KIROL
TXAPELKETETAKO FINALAK
Ikasturteko lehen hiruhilekoa bukatu eta gabonetan
atsedena hartzeko unea heldu zitzaigula ospatzeko,
kirol txapelketetako finalak izan genituen.
Zenbait kirol txapelketa antolatu genituen ikasturte
hasieran, urrian hasi eta abendura arte jokatzeko,
eta nabarmentzekoa da, parte hartzaileen arteko
giro ona izan dela nagusi.
Hiruhilekoaren azken astean, esan bezala, finalak
ospatu genituen, eta hauek izan dira txapeldunak:
•Musa: Iker Bea eta Iker Urretabizkaia (1AI3)
•Frontenisa: Aratz Irazustabarrena eta Karim Ben-
miloud (2AF3)
•Ping-ponga: Julen Arostegi (2IM3) eta Ander Belza
(1IM3)
•Esku pilotaa: Beñat Dorai eta Ander Alduntzin
(1IM3)
•Toka: Julen Arina, Juan Cruz Gil eta Miren Mendi-
zabal (2PP3)
Beste kirol batzuk ere abian daude, 236 partaidere-
kin guztira! Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuegu
parte hartu eta hartuko duzuen guztioi, eta ZORI-
ONAK! irabazleei.
66 TXIRRINAK JO ARTE Aisia

III. 24 ORDUKO ARETO FUTBOLA


Ikastetxeak, Tolosaldeako eta bere ikasleen kirol Aurtengoan ere, bi ligaxka egin dira, mutiletan 15
jarduerak egin eta disfrutatzeko, abenduaren taldek eta nesken ligan 5 taldek eman dute izena.
bukaeran, TEEP Samaniego-Orixe-Tolosaldeak
antolatu duen III. 24 orduko ARETO FUTBOLA ZORIONAK parte hartu eta sarituak izan diren
aurrera eramateko laguntza eman zuen. guztiei.

Neska eta mutilen talde irabazleak

Neska eta mutilen talde irabazleak


Aisia TXIRRINAK JO ARTE 67

TOLOSAKO
ELKARTASUN KROSA
Azkenik, eta urtea agurtzeko, abenduaren 31n,
Tolosan, Samaniego eta Orixe ikastetxeek anto-
latzen duten ELKARTASUN KROSEAN ere parte
hartzen eta laguntza ematen jarraitzen dugu,
urtea kirol giro bete-betean bukatzeko.

Ekitaldietako irudiak

ON BOSCO EGUNAREN
BERRIAK
Lanbide Heziketako eguna, On Juan Bosko dela
kontutan izanik, aurten ere zenbait jarduera
antolatu eta burutu genituen.
Kirol jardueretako emaitzak
•Areto futbola: 1MI3 (Mantentzea)
•Xake: Karim Ben Miloud (2AF3)
Mila esker parte hartu duzuen guztioi eta
zorionak irabazleei!
68 TXIRRINAK JO ARTE Bisitak

13/ Bisitak

ORKLI S.Coop.-rekin LANKIDETZA INDARTUKO DUGU


Ordiziako Orkli Kooperatibatik bisita jaso dugu
TOLOSALDEA LHII-n. Bertako Pertsonaleko teknika-
ria den Asier Lekuonak gure ikastetxearekin harre-
manak sendotu eta indartzeko bidean, ondorengo
urtetan izango duten langile beharrei erantzuteko
elkarlana proposatu digu. Besteak beste DUALA
modalitatean gure ikastetxeko ikasleak kontratatu
eta bazkidetza prozesuan murgiltzeko interesa
azaldu digu. Bi aldetako errealitateak mahai
gainean jarrita, ikuspuntuak trukatu ditugu eta
elkarlanari ekiteko aukera ezberdinei buruz hitz
egin dugu hitzordu honetan. Hori dela eta, ondo-
rengo ikasturtetarako elkarlana indartzeko eta gure
ikasleak beren etorkizuneko langile/bazkide izateko
elkarlanari hasiera emango diogu.
Azkenik, ikastetxean ditugun baliabide eta lan
egiteko moduak ikusita ez da zalantzarik izan ondo-
rengo urtetako elkarlanak emaitza etengabeak eta
oparoak emango dituela. Elkarrekiko jarrera gorai-
patuz eta eskerrak trukatuz amaitu dugu lehen
hitzordu hau. Asier Lekuona eta Mielmari Imaz

VAMOS A REFORZAR LA COLABORACIÓN CON COLLABORATING WITH ORKLI S. COOP.


ORKLI S. COOP
Hace unos días recibimos la visita de la Cooperati- A few days ago we received a visit from Orkli, a
va Orkli de Ordizia. Asier Lekuona, técnico de cooperative society in Ordizia. Asier Lekuona, the
recursos humanos, nos ofreció trabajar juntos human resources technician, offered to work
para impulsar y fortalecer las relaciones con together to give impetus and strength to the
nuestra escuela; principalmente con el fin de relations with our school; mainly to respond to
responder a las necesidades de la empresa en the needs of staff recruitment. They were intere-
relación a la incorporación de nuevos trabajado- sted in the DUAL program. This program will
res. Se interesaron sobre todo en el formato
DUAL, así los alumnos que cursen en esta modali- provide students, who develop and carry out the
dad y hayan trabajado en ORKLI con el contrato training and apprenticeship period in ORKLI, the
para la formación y el aprendizaje podrán ser opportunity to become partners of the company.
socios de la empresa. Hablamos de la realidad We talked about the present labor situation,
que vivimos ambas partes, intercambiando exchanged opinions and gave rise to ideas for
opiniones y dando salida a diferentes oportuni- cooperation proposals.
dades de cooperación. El próximo curso continua-
remos colaborando para formar a nuestros alum- With regard to the current course, we will give
nos para que puedan ser los futuros trabajadores them the best possible solution. Nevertheless,
/ socios de la empresa. we will continue collaborating in the upcoming
years to train our students to become future
Finalmente, dadas las nuevas metodologías de workers / partners of the company.
trabajo y los recursos de que disponemos en
TOLOSALDEA LHII, no hay duda de que la colabo- The collaboration in future years will provide
ración de los próximos años proporcionará resul- continuous and fruitful results due to the new
tados continuos y fructíferos. Finalizamos esta methodologies and resources that we have at
primera cita agradeciendo mutuamente el TOLOSALDEA LHII. The meeting concluded in
interés demostrado. appreciation for the interest shown by both parti-
es.
Aisia TXIRRINAK JO ARTE 69

Bisitan izan zen taldea

IKASTETXEKO TALDE BAT, ALEMANIAKO


KAUFMÄNNISCHE SCHULE-N BISITAN
Kaufmännische Schule lanbide heziketako Ikas- •Enpresan, formazio plan espezifiko bat egiten da
tetxea Lörrach hirian dago (48.000 biztanle), eta ikastetxean formazio plan orokorra. Malgutasu-
Baden-Wurtemberg estatu federalean. Merkata- na dago antolatzeko, baina kasu gehienetan 3,5
ritza eta Administrazioko erdi mailako zikloak egun egoten dira enpresan eta 1,5 egun
eskaintzen dizkiete 1.200 ikasleri. ikastetxean.
Bisitaren helburuak hauek izan dira: •Bukaeran, azterketa egiten zaio ikasleari (jaso
duen formazio osoarena).
•Alemaniako formazio dualaren berri izatea; bere- •Formazio duala bukatu ondoren, goi mailako
ziki, Merkataritza eta Administrazioa alorretan ikasketak egiteko aukera dute ikasleek.
•Gure sistema duala ezagutaraztea •Formazioa ordaindua izaten da, sektoreko hitzar-
•Ikastetxeen arteko ikasle trukea abian jartzea menaren arabera.
Alemanian, formazio dualaren sistema aspaldida- •Titulua merkataritza ganberek ematen dute.
nik (40 urte inguru) ezarrita dago. Lau erakundek •Enpresan dagoen tutoreak prestakuntza jaso
hartzen dute parte sisteman: enpresek, merkata- behar du eta kualifikatuta egon behar du tutoretza
ritza ganberek, ikastetxeek eta estatu federalek. lanak egiteko.
1. Enpresek lanpostuak eskaintzen dituzte; haieta-
tik % 93,3 ETEak dira (enpresa txiki eta ertainak). Beste datu batzuk:
2. Handelskammer (merkataritza ganbera) izeneko •Urtero, 60.000 lanpostu berri sortzen dituzte
erakundeek enpresen formazio planak definitu eta 30.000 enpresetan.
kontrolatzen dituzte. •ETEk ikasleen % 60,9 kontratatzen dute; eta
3. Ikastetxeetan formazio orokorra ematen da. enpresa handiek gainerako % 39,1a.
4. Estatu federalek marko legala diseinatzen dute, •Gazteen langabezia oso txikia da: % 4,3.
eta baliabideak eskaintzen. •Gazteen % 44,2k (1,4 miloi) formazio duala
jasotzen du, 326 lanbide profesionaletan.
Alemaniako formazio dualaren ezaugarri nagusiak •Formazio duala bukatu ondoren, % 66 geratzen da
honako hauek dira: enpresetan.
•Lehen pausoa enpresek berek ematen dute, •Estatuaren inplikazioa handia da: 5.700 milioi €
eskaintzak argitaratuta. Horretarako, estatuaren gastatzen ditu Lanbide Heziketa Dualean; haietatik
laguntza izaten dute. 1.600 (milioi €), Lanbide Heziketako ikastetxeetan.
70 TXIRRINAK JO ARTE Bisitak

Bisitariak ikastetxe aurrrean

BOST HERRIALDETAKO 20 IRAKASLE ELKARLANEAN ARITU DIRA, GURE


IKASTETXEAN, ERASMUS+KA2 PROIEKTU BAT MARTXAN JARTZEKO

Erasmus+ KA229 "The Guardians of Europe" proiek- PROFESORES DE 5 PAÍSES HAN ESTADO EN
tua martxan jartzeko asmotan, 5 herrialdetako 20 NUESTRO CENTRO PARA PONER EN MARCHA
irakasle elkartu dira Tolosaldea LHII-n, 4 egunez. UN PROYECTO -ERASMUS+ KA2t
Polonia (Koordinatzailea), Italia, Portugal, Grezia
eta Euskal Herriko ordezkariak izan dira parte hartu 20 profesores de 5 países han participado duran-
dutenak. te 4 días en diferentes reuniones para poner en
marcha el proyecto de Erasmus+ KA229 "The
Ikastetxeetan ematen diren arazo sozialei buruzko Guardians of Europe".
ezagutza areagotzea eta, Europako herrialde ezber- Los países que participan en la iniciativa son Polo-
dinetan, hauen aurrean erabiltzen diren irtenbide- nia (Coordinador), Italia, Portugal, Grecia y Euskal
ak zabaltzea dira proiektu honen helburu nagusiak. Herria. El objetivo principal de este proyecto es
Partaideak, gurean izan diren bitartean, eTwinning profundizar en el conocimiento de los problemas
de índole social y difundir estrategias que se
plataformari eta kanpaina sozialei buruzko presta- utilizan en los diferentes países para intentar
kuntza jaso dute. Errenterian dagoen Tknika Lanbi- solucionarlos.
de Heziketako berrikuntza zentroa bisitatzeko Mientras han estado en nuestro centro, los parti-
aukera ere izan dute. cipantes han recibido formación sobre la plata-
Ikastetxe hauetako ordezkariek hainbat arazo sozia- forma eTwinning y también sobre campañas
li buruzko ezagutza eta esperientzia partekatuko sociales. También han podido visitar el centro de
dute: berdintasuna, elikatze osasuntsua, Ziberbul- innovación de la Formación Profesional TKNIKA
lying-a, tolerantzia eta kirol-ohiturak. Arazo hauen que se encuentra en Errenteria.
Los representantes de cada centro van a compar-
inguruan sentsibilizatzeko helburuz, kanpaina tir conocimientos y experiencias sobre temas
sozialak nahi dira antolatu jarrera prosozialak sociales como la igualdad, el ciberbullying, la
bultzatuz. alimentación sana, la tolerancia y los hábitos de
Proiektuak 2 urte iraungo ditu eta lehen jarduera una vida sana. Se pretende sensibilizar a la juven-
honetaz gain, beste 5 mugikortasun garatuko dira tud mediante campañas sociales.
ikasleekin batera, herrialde bakoitzean bat. El proyecto durará 2 años y además de este
primer encuentro, se van a llevar acabo otros 5,
uno en cada país participante.
Aisia TXIRRINAK JO ARTE 71

TEACHERS FROM 5 COUNTRIES HAVE During their stay, participants have received
VISITED TOLOSALDEA LHII TO START AN specific training on how to participate in the
-ERASMUS + KA2 PROJECT eTwinning platform and also on what social
campaigns are. They have also been able to
TEACHERS from 5 countries have participa- visit, TKNIKA (Centre for Innovation in
ted during 4 days in different meetings to Vocational Training and Lifelong Learning)
launch the project "The Guardians of in Errenteria.
Europe" within the Erasmus+ KA229 Each center will share knowledge and expe-
programme. riences on social issues such as equality,
The participating countries are Poland cyberbullying, healthy eating, tolerance
(Coordinator), Italy, Portugal, Greece and and healthy life habits. The aim is to raise
The Basque Country. The core goal is to social awareness through social campaigns.
analyze social issues and disseminate The project will last 2 years and in addition
strategies that are used in different countri- to this first meeting, there will be 5 more,
es to address them. one in each participating country.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA BISITAN

Lanbide Heziketaren errealitatea ezagutzeko asmoz, Gipuzkoako Foru Aldundiko buru den Markel Olano,
gure ikastetxera bisitan etorri zen. Besteak beste, eskaintza anitza, metodologiak, erronkak, helburuak,
instalazioak eta baliabideak ezagutu zituen
72 TXIRRINAK JO ARTE Ikasturteko eskaintza berriak

14/ HURRENGO IKASTURTEARI BEGIRA

IKASTURTEKO ESKAINTZA BERRIAK


Hazten goaz, heziketan, teknologian, berrikuntzan,
eta baita ere noski gure eskaintzan. Hauek dira NOVEDADES EN LAS OFERTAS
aurtengo berrikuntzak: EDUCATIVAS
Estamos creciendo, tanto en la educación, en
MEKATRONIKA INDUSTRIALA la tecnología, en la innovación, y como no,
Eskualdeko enpresekin dugun harremanaren ondo- también en nuestra oferta educativa. Este
rioz, lanerako prestakuntzan Mekatronika siguiente curso tenemos estas novedades.
Industrialeko perfilaren gabezia dagoela ondo-
rioztatu dugu. Hau dela eta aurten lehen aldiz gure MECATRÓNICA INDUSTRIAL
eskaintzan Mekatronika Industrialeko Goi Mailako Debido a la relación que tenemos con las
zikloa sartzea erabaki dugu. empresas de la comarca, se ha detectado la
Honek ikasleentzat aukera gehitzea ekartzen du, carencia de ofertar el ciclo formativo de
eta era berean, enpresen beharretara egokitzen Mecatrónica Industrial. Por ello, en el curso
gara. 2019-2020 hemos sumado a nuestra oferta el
Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial.
LAN EGIN ETA GOI MAILAKO ZIKLO BAT IKASI, Esto supone una suma a las opciones de los
ESKAINTZA PARTZIALA alumnos, y consecuentemente nos adapta-
Jakitun gara jende asko dagoela lanean eta ikasteko mos a las necesidades de las empresas.
gogoz, baina egoeraren ondorioz zailtasunak ditue-
la Goi Mailako Ziklo bat egiteko. Hau dela eta Tolo- TRABAJAR Y ESTUDIAR UN CICLO FORMATI-
saldea Lanbide Heziketa Institutuak biak uztartzeko VO DE GRADO SUPERIOR, OFERTA PARCIAL
aukera ematen du Eskaintza Partzialarekin. Somos conscientes de que tenemos a mucha
Goi Mailako Fabrikazio mekanikoko produkzioaren gente que está trabajando con ganas de estu-
programazioa Zikloa lanean ari zaren bitartean egin diar pero las circunstancias no se lo permiten.
dezakezu, bi urteko ikasturtea izan beharrean hiru Por ello, Tolosaldea LHI ha puesto en marcha
urteetan eginez. Honek astean klase ordu gutxiago la oferta parcial para que se pueda trabajar y
egitea ahalbidetzen du, ordutegia astelehenetik estudiar al mismo tiempo.
ostegunera izaten delarik, arratsaldeko 16:00etatik Con esta opción se obtendría el Ciclo Formati-
20:00arte. vo de Grado Superior de Programación de la
Jada ez da aitzakiarik, lan eta ikastea bateratzeko Producción en la Fabricación Mecánica en
aukera duzue. tres años en vez de en dos, siendo los horarios
de 16:00 a 20:00 de lunes a jueves.
IKASTAROAK ZURE ESKAKIZUNETARA
Arlo ezberdinetako langile eta langabetuentzako CURSOS A LA CARTA
ikastaro eskaintza oparoa dugu, hauetariko asko Existen diferentes cursos, tanto para trabaja-
enpresetan praktikak dituztelarik. Baina oso gutxik dores como para desempleados, muchos de
dakite partikular edo enpresentzako edozein ezau- ellos con prácticas en las empresas, pero poca
garri dituen ikastaroetarako aholkularitza zerbitzua gente sabe que tenemos un servicio de aten-
dugula. ción al cliente, para encontrar, y o impartir
Edonork edozein ikastaro egin nahi badu guk badi- cursos de muy diferentes características.
tugu erremintak hau kudeatzeko, bai ikastetxean Cualquier curso que se busque nosotros tene-
bertan antolatutakoak edo eta eskakizunetara mos la herramientas para poder gestionarlo,
egokitzen den beste zentru batetara bideratuz tanto impartiéndolas nosotros o buscando el
centro que se adapte a las necesidades de
cada uno.
Ikasturteko eskaintza berriak TXIRRINAK JO ARTE 73

EDUCATIONAL NOVELTIES
We are growing in education, in technology, Therefore, Tolosaldea LHI has launched the
in innovation and also in our educational partial offer so that anybody can work and
offer. The next course we have these novel- study at the same time. With this option, the
ties: Advanced Level Training Cycle in Mechanical
Production Scheduling can be obtained in
INDUSTRIAL MECHATRONICS three years instead of in two, with a time
schedule from 4:00 to 20:00 from Monday to
Due to the relationship we have with the Thursday.
regional companies, the need to offer Indu-
strial Mechatronics has been detected. For
this reason, in the 2019-2020 academic year CUSTOM MADE COURSES
we will include the advanced level course in There are different courses, both for workers
Industrial Mechatronics. This increases and unemployed, many of them with
options for students and consequently the internships in companies, but few people
need for adaptation to companies. know that we have a customer service to
search for different courses. We have the
WORK AND STUDY AN ADVANCED LEVEL tools for managing courses, either by
CYCLE: PARTIAL OFFER teaching them or looking for the center that
We are aware that there are many people best adapts to personal needs.
working who would like to study but cannot.
74 TXIRRINAK JO ARTE Ikasturteko eskaintza berriak

BERRI-BERRIAK

INTERNET OF THINGS sare libreen Instalazio elektrikoetako ikasleak


proiektuan, ikastetxeko telekomunika- ALTUERAKO LANAK nola egiten
zio dorrean aritu gara lanean. diren ikasten ari dira Hazparnen

Polonia eta Italia aldean PRAKTIKAK egiten


Italiako Brescian eta Alemaniako Osteroden, ikastetxeak bisitatzen haien Duala,
Mekatronika zikloa eta enpresekiko harremanak ezagutzeko
Santa Lutzia 17, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
tel/ 943 651 147 / 943 650 664 fax/ 943 651 856
e-mail/ idazkaritza@tolosaldea.com
web/ www.tolosaldea.com
https://www.facebook.com/tolosaldea
https://twitter.com/TolosaldeaLH
https://www.youtube.com/TolosaldeaLH