Está en la página 1de 1

Jaarplanner VWO 1

PTA voorstel klas 1 vwo 3 uur Nederlands

Spelling/grammatica/formuleren Schrijven: Spreken Fictie/literatuur Begrijpend lezen


Periode 1 Nulmeting met de volgende onderdelen Portfolio: Korte verhalen lezen uit Toetsweek C3
(formatief) – week 39 1. Formele e-mail; onderdelen A en B uit NN. Blok 1 en 2
- Spelling: werkwoordspelling 2. Creatief verhaal
- Grammatica: tot en met lijdend voorwerp schrijven (C1, rubric
(Hoofstuk 1 en 2 NN) ridderroman)

Signaleren en doorverwijzen VVV O-V-G schrijven deel A


(formatief)
Periode 2 Spelling en grammatica H1 t/m H6 C1 3. Koekje van eigen deeg Voorleeswedstrijd – korte Leesboek 1: Toetsweek C3
4. Artikel over bekend pitch over het gelezen boek Speedlezen Jonge Jury en lezen Blok 1 t/m 3
De leerling krijgt elke periode de kans om de persoon (NN – Glossy) (blz. 82 NN) in groepen van Jonge Jury boek (of Lezen voor
toets te laten nakijken door de docent. Dan telt (formatief) de Lijst niveau 1 of 2)
hij mee (C1). Zo niet, dan wordt de toets
nagekeken door een klasgenoot en telt hij mee
als formatieve toets. Iedere leerling moet de
toets dit jaar voldoende afronden. O-V-G schrijven deel B
(doorverwijzen VVV) (formatief)
Periode 3 Spelling en grammatica H1 t/m H6 C1 Toetsweek C2 PW Blok 1 t/m 5 C3
Toets fictie en poëzie
Zie bovenstaande informatie NN deel A t/m E en leesboek

Leesboek 2 – klassenset
Periode 4 Spelling en grammatica H1 t/m H6 C1 5. Carrièrebiografie C1 Talkshow C1 week 22/23 Leesboek 3 – in groep talkshow Toetsweek C3
week 22 In groepen van vijf wordt (Lezen voor de lijst niveau 1 of 2) Blok 1 t/m 6
Zie bovenstaande informatie 6. Nieuwsbericht een talkshow voorbereid.
De volgende elementen
worden hierin opgenomen:
- Carrière
- BN’er (periode 2)
O-V-G schrijven deel C - Boeken
- Nieuws
1x C1 2x C1 1x C1 1x C2 4x C3

Jaarplanner V1 – 2019-2020 VWO Nederlands