Está en la página 1de 1

Recuérdame

(Arrullo)
Coco

        
 44          
 = 80

 44 
            
3

 
3
Re cuér da me hoy me ten go queir mia mor re cuér da me no


 
                   

       

   
5

   so las yo te can ta


       
 
  
llo res por fa vor te lle vo en mi co ra zón y cer ca me ten drás a ré so




       
               

9

  
        
 
ñan doen re gre sar re cuér da me aun que ten go quee mi grar re cuér da

 
      
           
   12
rit.

      


             
me si mi gui ta rrao yes llo rar e lla con su tris te can to tea com pa ña rá

 



   rit.     
   
     
  
16
a tempo




     
        

has ta queen mis bra zos túes tés re cuér da me.

 

También podría gustarte