Está en la página 1de 22

Será que no me amas

Trumpet in B b 1
Versión Tonny Succar Michael Jackson

## 4 4 2 œ̆ œ
ı .. ı Œ Ó ∑ Œ ‰JÓ
(Perc)

& 4

## > . . œ̆
%ÿ
íœ . >œó 2 œ
& Œ ‰ œJ œ èŒ ‰ œ œ. # œ. œ. œ œ. Ó ‰ Œ Ó ı ‰JŒ Ó

2 2
10

-œ œ. >œ œ œ œ œ œ. œœœœœ
Ÿ
## ı Œ ‰ ‰J ∑ ‰ Œ ı
&
17

œ̆ >œ œó œ œ œ œ̆ œ̆ -œ œ. -œ œ.
## œ
ÖEstÜribilloá

& Œ ‰JÓ Œ ‰J Œ Œ. J ‰JŒ Ó Ó ‰J Œ Ó

2
25

# n œ. nœ -œ œ. -œ œ. -œ œ.
ÖÜEstrib.á Cont.

& # ı Ó. ‰ JŒ Ó Ó. . J ‰J Œ Ó ‰J

2
31

>œ œó n ˘œ n >œ fi>œ œ œ œ >œ


## ‰ J Ó ı Ó. ‰ J Œ Ó ‰ œ#œ ∑
& †D.õS. aõl Coda

fi
8
38

> m œ
# # . œ. œ. ‰ œ œJ œ œ œ œ̆
⁄ ¤

& Œ J‰ ‰ ı Ó ‰ ‰ Ó ‰œ ‰
46

œ .
# # . œJ œ œ œ j œ. œ œ. nœ œ. œ œ œ œ
& Œ ‰ ∑ Ó ‰ ‰ Ó. . œ J J J
58 ©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
-œ œ.
2 n œ.
2– Será que no me amas

œ̆ -œ -œ nœ -œ
##
ÖEstÜrib. 2á

& Œ ‰J Œ Ó ı Ó. ‰ JŒ Ó Ó. . J
64

-œ œ. >œ œ ó
# # œ. -œ œ. n . œ œ œ œ n œ œ œ.
œ
ÖEstÜrib. 2á cont.

& ‰J Œ Ó ‰J ‰J Ó Œ. J Ó
71

nœ œ œ œ œ œ ˙ n ˘œ
## Œ œ. nœ œ‰ œ œ œ œ œ ‰#œ
ÖPuenteá

& ‰ JŒ ‰ ‰ ‰ J ∑ ‰
76


# # # œ ‰ œ œJ >œ œ œ ‰ œ œ. œ ˙
J

J ‰ œ ‰ ‰ œj œJ œ œ
& ‰ ‰ Ó Ó. .

8 8
81

>œ >œ
# # œ œ œ.
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X ÖSolÜoÜ Percá

& Ó ‰ J Œ ‰ J Œ .. ı .. .. ı ..

2
86

œ‰œœœ‰œ œ. œ œ œ œ œ ‰ œ œ. œ
## .
ÖÜMamboá

& . ı ‰ ‰ Œ ‰œ ‰ Œ

4 4 4
104

œ œ # >œ œ ‹
## œ
ÖCorÜo y PÜregon 2á

Ó. . œ Œ .. .. ı ı .. ı
& J
110

œ. œ. >œ œ è
# nœ nœ ‰ œ œ œ ˙ . aœ
ÖCamÜpolaá

J
& # Œ Œ Ó. . Œ Ó ∑ Ó. . J ‰ ‰J Œ J
124

Será que no me amas 3–

## œ‰œ œœ ˙ nœ ‰ œ œ œ aœ œ ‰ œ œ œ
& ‰ ‰J Œ. J ‰ ‰J ˙ Œ. J ‰ ‰J
131

nœ nœ œ œ œ ˙ a œ 1. œ œ œ œ 2. œ œ œœ
## . ˙ ‰ ‰ ‰
& . Œ . J ‰ ‰J Œ. J ‰ ‰ J .. ‰ ‰J

3
136

˙ œ‰œ œœ ˙ œ œ
ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X

## . ‰œ‰ ‰Jœ
ÖSalidaá

& . Ó ı .. ∑ ‰ ‰J Ó


141

>œ ˙ . n -œ . -œ . - . .
## ˙
-
œ œ -œ œ # œ . œ. œ. œ œ
& Œ. J Œ ‰ J J ‰JŒ Ó
149
Será que no me amas
Trumpet in B b 2
Versión Tonny Succar Michael Jackson

## 4 4 2
ı .. ı Œ œ̆ Ó ∑ Œ ‰ œJ Ó
(Perc)

& 4

## > . .
%ÿ
íœ . >œ ó 2
& Œ ‰ œJ œ èŒ ‰ œ œ. # œ. œ. œ œ. œ̆ Ó ‰ Œ Ó ı ‰ œJ Œ Ó

2 2
10

-œ œ. >œ œ œ œ œ .
Ÿ
## ı Œ ‰ ‰Jœ ∑ ‰œœœœœŒ ı
&
17

## œ̆ >œ œó j œ̆ œ̆ j -.
‰ œ œ. œ œ Œ Ó
ÖEstÜribilloá

& Œ ‰JÓ Œ ‰ J Œ Œ. œ œ œ œ ‰ J Œ Ó Ó
k

2
25

## n œ. -œ œ. -œ œ. j
‰ œ œ.
ÖÜEstrib.á Cont.

& ı Ó. ‰ nœ Œ Ó Ó. . ‰J Œ Ó
J J k

2
31

fi >
# # ‰ >œ œóÓ ı Ó. œ̆ ‰ >œ Œ Ó ‰ œ œ # œ œ œ œ >œ ∑
& J J †D.õS. aõl Coda

8
38

fi > m
# # . œ. œ. ‰ œ œJ œ œ œ œ̆
⁄ ¤

& Œ J‰ ‰ ı Ó ‰œ ‰ Ó ‰ ‰
œ
46

.
# j œ. œ œ. nœ œ. œ œ œ œ
& # Œ . œJ ‰ œ œ œ ∑ Ó ‰ œ ‰ Ó. . œ J J J
58 ©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2
2– Será que no me amas

# # œ̆ j- -œ œ. -
n œ.
ÖEstÜrib. 2á

& Œ ‰œ œ Œ Ó ı Ó. ‰ nœ Œ Ó Ó. . œ
k J J
64

# # œ. -œ œ. j > n . œ œ œ œ n œ œ œ.
œ
‰ œ œ.
ÖEstÜrib. 2á cont.

& ‰J Œ Ó ‰ œJ œó Ó Œ. J Ó
71
k

## Œ œ. ˘
‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ œ œ œ ˙
ÖPuenteá

& ‰ œJ Œ ‰ nœ ∑ ‰ œ œ œ œ œ ‰ #œ
J
76

## >
& ‰ #œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ . œJ ˙ Ó Ó Œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ ‰ œj œj œ œ
J> J

8 8
81

# # œ œ œ. > >
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X ÖSolÜoÜ Percá

& Ó ‰ œJ Œ ‰ œJ Œ .. ı .. .. ı ..

2
86

## .
ÖÜMamboá

& . ı ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ. œ Œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ. œ Œ

4 4 4
104

>

##
ÖCorÜo y PÜregon 2á

& Ó. . j œ œ œ œ œ Œ .. .. ı ı .. ı
œ
110

## >œ œ è nœ nœ ‰ œ œ œ
Œ œ. œ. Œ
ÖCamÜpolaá

& Ó. . J Œ Ó ∑ Ó. . J ‰ ‰J
124
Será que no me amas 3–

## ˙ aœ œ ‰ œ œ œ ˙ nœ nœ ‰ œ œ œ ˙ aœ
& Œ. J ‰ ‰J Œ. J ‰ ‰J Œ. J
130

# # œ ‰ œ œ œ . ˙ . n œ n œ ‰ œ œ œ ˙ . a œ 1. œ ‰ œ œ œ . 2. œ ‰ œ œ œ
& ‰ ‰J . Œ J ‰ ‰J Œ J ‰ ‰J . ‰ ‰J

3
135

## . ˙
ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X ÖSalidaá

& . Ó ı .. ∑ ‰œ‰œ‰œœ ˙ Ó ‰ ‰ œ ‰ œj œ
J œ
141

## > - . . >œ
& ˙ Œ ‰ œJ ˙ . Œ ‰ n œ . œ . œj œ œ œj # œ . œ. œ. œ œ ‰ J Œ Ó
149
k k k k
Será que no me amas
Trombone 1
Versión Tonny Succar Michael Jackson

?4
4 ..
2 œ̆ œ j
ı ı Œ Ó ∑ Œ ‰JÓ Œ ‰ œ œ èŒ
(Perc)

4
>

œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ̆ íœ .% >œó 2 œ 2
ÿ

?‰ Ó ‰ Œ Ó ı ‰JŒ Ó ı

-œ œ.
2
11

>œ œ œ ‰ œ œ œ. - .
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
Ÿ
? Œ ‰J ı Œ. J Œ

-œ œ. -œ œ.
19

œ̆ >œ œó œ œ œ œ œ̆ œ̆ ÖEstÜribilloá

? Œ ‰JÓ Œ ‰J Œ Œ. J ‰JŒ Ó Ó ‰J Œ Ó

b œ.
25

œ ‰ bœ >œ . -œ -œ bœ œœ œ.
?Ó b œ.
‰ ‰ Œ Ó ‰ JŒ Ó Œ ‰

œ # œ œ. œ œ. -œ œ. >œ œó b œ >œ . -œ -œ œ.
31

bœ œ ‰
ÖÜEstrib.á Cont.

? ‰J Ó ‰J ‰J Ó Œ ‰ J‰ ‰

œ.
36

bœ œ bœ > >
fi œ œ # œ œ œ œ œ
?‰ JŒ ‰ J ‰ JŒ Ó ‰ ∑ †D.õS. aõl Coda¢

fi œ. œ. ‰ >œ œ mœ œ œ œ̆ 8
41

œ œœœ
œ œ
⁄ ¤
? Œ. J ‰ ‰J ı Ó ‰ ‰ Ó ‰ ‰ Œ. J ‰
46 ©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2–
. ÖEstÜrib. 2á - -œ -œ œ.
Será que no me amas
œ
œ. œ œ œ œ
? ∑ œ œ œ . œJ œ . b œJ J
œ
Ó ‰ ‰ Ó. . J Œ ‰J Œ Ó

b œ.
59

œ ‰ bœ >œ . -œ -œ bœ œœ œ.
?Ó b œ.
‰ ‰ Œ Ó ‰ JŒ Ó Œ ‰

œ # œ œ. œ œ. -œ œ. .
66

>œ œó b œ. œ œ œ œ b œ œ œ
ÖEstÜrib. 2á cont.

? ‰J Ó ‰J ‰J Ó Œ. J Ó

œ.
71

bœ bœ œ œ œ œ œ ˙ œ̆ œ œ œ œ œ ‰ #œ

ÖPuenteá

?Œ ‰ JŒ ‰œ ‰ ‰J ∑ ‰

-œ œ. >œ é >œ
76

# œ ‰ œ œ >œ œ œ ‰ œ œ. œ ˙ œ œ œ ‰
bœ œ œ œ
?‰ œ
‰J J ‰ ‰J ‰ ‰

œ -œ œ. œ œ œ œ.
8 8
81

œ œ ‰
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X ÖSolÜoÜ Percá

?Ó ‰ .. ı .. .. ı ..
86

œ. ‰ œ œ >œ œ œ. ˙ b œ œ œ œ > œ. œ œ œ #œ
œ œ œ œ œ ˙
ÖÜMamboá

? .. ‰ ‰J Œ. ‰J Œ. J ‰

>œ œ
4 4
104

œ œ œ œ œ.
ÖCorÜo y PÜregon 2á

? Œ Œ ‰ J Œ .. .. ı ı ..
110
4 >œ œè
Será que no me amas 3–

œ. œ.   ˙ ˙
ÖCamÜpolaá
bœ ‰ œ œ ‰ œ
? ı Œ Œ Ó. . J Œ Ó ∑ ‰ ‰
120

œ œ. ˙ .
œ Nœ œ   ˙ ˙ b œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ. ˙ .
œ Nœ œ
? Œ ‰J ‰ ‰ Œ ‰J
130

˙ ˙ b œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ. ˙ .
œ Nœ œ œ œ #œ
? ..  ‰ ‰ Œ ‰J .. Œ ‰ J
1. 2.

3
136

w
ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X
œ ‰ œ œ ‰ bœ
ÖSalidaá
w œ‰œ œ‰œ w
? .. ı .. ‰ ‰ ‰ ‰

. .
141

œ ‰ œ œ ‰ bœ ˙. œ. œ. œ œ # >œ
?‰ b -œ . -œ . -œ œ - # -œ .
‰ Œ ‰  œ œ ‰ JŒ Ó
J J
149
Será que no me amas
Trombone 2
Versión Tonny Succar Michael Jackson

? 44
4 2 œ̆ œ j
ı .. ı Œ Ó ∑ Œ ‰JÓ Œ ‰ œ œ èŒ
(Perc)

>

œ. œ. # œ. œ. œ. œ. %
í >
ÿ
2 j 2
?‰ œ̆ Ó ‰ œ . œóŒ Ó ı ‰œŒ Ó ı

2
11

-œ œ. >œ œ œ ‰ œ œ œ.
Ÿ
. -œ œ b œ œ œ œ œ œ. œ̆
? Œ ‰J ı œ
Œ. J Œ Œ ‰JÓ

-œ œ.
19

>œ œ ó -œ œ. œ‰œ
œ œ œ œ̆ œ̆
ÖEstÜribilloá

?Œ ‰J Œ .
Œ J œ ‰JŒ Ó Ó ‰J Œ Ó Ó ‰

-œ œ.
26

b >œ . b -œ -œ œ.
œ. œ. œ # œ œ. ‰ œ œ.
ÖÜEstrib.á Cont.

?‰ Ó. ‰ œJ Œ Ó Œ œœ‰ J Ó ‰J
32

>œ œó œ œ b >œ . - - . œ œ. œ œ fi > >œ


œ ‰ b œ œ œ
? ‰ J Ó Œ‰ J ‰ ‰ ‰ J Œ ‰ J ‰ J Œ Ó ‰ œ œ# œ œ œ œ ∑ †D.õS. aõl Coda
38

fi
? Œ . œj ‰ œ. ‰ >œ ‰ œJ mœ œ œ œ̆

8 ¤
œ
. ı Ó ‰ ‰ Ó ‰ œ ‰ Œ . œJ ‰ œ œ œ ∑

-œ -œ - .
46

œ . œ̆ œœ œ‰œ
ÖEstÜrib. 2á

?Ó ‰ ‰ Ó . . j œ œ . b œ œ . œ œ œ œ Œ ‰ J Œ Ó Ó ‰
œ œ. J J J
60

©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2– Será que no me amas

b >œ . b -œ -œ œ. . . - . >œ œ ó
œ. ‰ œ Œ Ó œ . œ œ œ œ
ÖEstÜrib. 2á cont.

?‰ Ó. J Œ œœ‰ œ #œ ‰ J Ó ‰ œ ‰ J Ó
J

.
67

b œ. œ œ œ œ b œ œ œ .œ œJ bœ œ œ œ bœ œ ˙ œ̆
? Œ. J Ó Œ ‰ Œ ‰œ ‰ ‰ ‰J ∑
74

> œ >œ ‰ œ œ . œJ ˙ œ -œ œ. >œ é >œ


? ‰ œ œ œ œ œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ œ ‰ œJ œ œ
ÖPuenteá

‰œ ‰J

-œ œ.
8 8
80

œ œ ‰ œ œ œ œ.
? ‰ œ ‰ bœ ‰ œ œ œ Ó œ
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X ÖSolÜoÜ Percá

‰ .. ı .. .. ı ..
85

œ œ œ œ œ. ‰ œ œ >œ œ œ. ˙ œ œ œ œ >œ œ. ˙ œ œœ
ÖÜMamboá

? .. ‰ ‰J Œ. J ‰ Œ. J ‰ #œ

4 4 4
104

œ œ œ. >œ œ

?œœŒ
ÖCorÜo y PÜregon 2á

Œ ‰J Œ .. .. ı ı .. ı
110

œ. œ. b >œ œè œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ. ˙
 ˙ ˙
ÖCamÜpolaá

?Œ Œ Ó. . J Œ Ó ∑ ‰ ‰
124

œ œ œ.   ˙ ˙ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ. ˙ .
œ œ œ  ˙ ˙ œ ‰ œ œ ‰œ
? Œ ‰J ‰ ‰ Œ ‰J .. ‰ ‰

3
131

œ œ. ˙ .
œ œ œ œ œ œ w
ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X

? Œ ‰ J .. Œ ‰ J .. ı ..
1. 2.

138
Será que no me amas 3–

œ œ
?‰œ‰œ‰ ‰
w bœ ‰ œ œ ‰ œ w œ ‰ œ œ‰œ ˙.
ÖSalidaá

‰ ‰ ‰ ‰ Œ
145

. .
- - œ. œ. œ œ >œ
? ‰ b  œ . -œ . - -
œ œ œ œ #œ. ‰JŒ Ó
J J
151
Será que no me amas
Piano
Versión Tonny Succar Michael Jackson

4 ‰ œ ‰ œ ‰ œj Œ . j ‰ œj ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œ œ .. œ. œ.
(Perc)

& 4 œ œ œ œœ œ œ
œ. œ. . . .œ . .
. . œ œ œ.
?4 œ
4 . œ. œ œ ‰ ‰ œ ‰ œJ œ Œ . œ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œ .. œ. œ.
J

& ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ Œ. j ‰ j ‰ œ ‰#œ ‰ œ œ œ œ. œ. ‰œ‰ ‰ j


œœ œ œ œ
.œ . .
œ œœ
œ.
?‰œ‰œ‰œ œ Œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œ œ œ. œ. ‰œ‰œ‰œ œ
6

J J J J

%ÿ
j j
& Œ . œj œ ‰ œj ‰ œ ‰ # œ ‰ jœ œ œ œ
œ
j
œ œ Œ ‰ j Œ
œ. ˙ œ b œœœ œœœ
? Œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ # œ ‰ j œ œJ œJ œ œ œ œ Œ ‰ b œj œ Œ
11

J J œ. ˙ œ J

œœœ
j Œ. œ ˙ ‰œœœ
& ‰ œœœ Œ œ œ Œ œœ‰œœ Œ j œ bœ Œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœœ ˙˙˙ ˙
œ bœ œœœ
? ‰ œj Œ Œ Œ. œ ˙ j
œœ‰œœ Œ Œ œ œ. œ ‰
16

œœ J œ bœ

Ÿ b 7 A m7 G 7 F Maj7
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’Û ‰ Û Œ Ó
A m7 C Maj7 B G 7 D m/G G 13

21
J J

©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2–ÖEstÜribilloá Será que no me amas

C6
b11 b
B 7 C6 B
&’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
29

b11 C 6 fi
ÖÜEstrib.á Cont.

C6 B
& ’’’’ ’ ’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ †D.õS. aõl Cod
37

fi
> GÓ13 ‰ œ. w
⁄ String
j C6
|. Û ˝ ˝
C6 C6 E m7 F Maj7 œ
&’’’’ ’’’’ | |
46

w ˙. .
¤
F Maj7
j j
E m7
& ˝. – ˝. . œ ‰ #œ œ #œ œ
C6 A m7 D m7
’’’’ ’’’’ ’’’’
53 œ #œ œ #œ œ

b b
& ‰ Û. ‰ Û. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û. Û Û. Û Û. Û |
F Maj7 G7 C6 A m7 D m7 A m11 E /B G7

59
J J J

C6
b11
ÖEstÜrib. 2á
b
B 7 C6 B
&’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
64

b11 G 7(# 9)
b 13
ÖEstÜrib. 2á cont.

j‰ œ ‰ ÛŒ Ó ‰ Û. Û. Û ∑
C6 B F 13 D
& ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
72
bœ. œ œ œ J J
ÖPuenteá
b7 G 7
& ‰ Û’ ’ ’
C6 D7 G7 C6 Am A
’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’
80
J
Será que no me amas 3–
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X
b7
& .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
C6 D7 G7 C Am A G7

2 2
88

j
ÖSolÜoÜ Percá

& .. œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ ı œ œ ‰ œ Œ Ó ı ..
2 2
œ œ
? .. œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ı
œ œ
œ œ ‰ œJ Œ Ó ı ..
96

B m7(b 5) B m7(b 5)
& .. ‰ ‰ ‰ j ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
ÖÜMamboá
E7 E7 A m7 D7

œ œ œ œ œ œ œ >œ
? .. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ
104

œ œ >

B m7(b 5) B m7(b 5)
ÖCorÜo y PÜregon 2á

& .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
A m7 E7 E7 A m7 D7

112

B m7(b 5) B m7(b 5)
j E‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ÛF 7

Œ Û Û ‰ ’’’’ ’ ’ ’ Û
A m7 E7 E A 7 7 m
& ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ #œ ‰ ‰ ‰ œ
œ J
œ #œ
J
120

b7 b
ÖCamÜpolaá

A m7 E7 F7
A m7 F7 B 7 B
E7
&’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
128
4– Será que no me amas
b b
ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X

& . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
. . .
A m7 F7 B 7 E1.7 E2.7 A m7 F7 B 7 E7

136

b7
ÖSalidaá
A m7 F7E7 B
A m7 F7
&’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
145

-
‰ b œ. j j # œ. ‰ÛŒ Ó
D7
& œk . œk œ œk œ k œ. œ. œ. œ. J
?‰ . >
j œ. œ. œ. œ. ‰ÛŒ Ó
151

b œk j
œk . œk œ œk œ # œk . J
>
Será que no me amas
Bass
Versión Tonny Succar Michael Jackson

?4
4 ‰œ‰ ‰ j Œ. j ‰ j ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œ œ ..
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ

?œ œ ‰œ‰ ‰ j Œ. j ‰ j ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œ œ œ. œ.
(Perc)

. . œ œ œ œ œ
5 . . œ œ œ œ. œ.

% ÿ
?‰ ‰ j Œ . ‰ j ‰ ‰ j œ œJ œJ œ œ œ œ Œ ‰ j Œ
œ‰œ œ j œ œ ‰ #œ œ. ˙ œ J bœ œ
10
œ œ œ

? ‰ œj Œ Œ. œ ˙ œ . œj œ œ œ
œœŒ œœ‰œœ Œ J œ b œ Œ œ
16

Ÿ b 7 A m7 G 7 F Maj7
? ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’Jœ ‰ j Œ Ó
A m7 C Maj7 B G 7 D m/G G 13
œ
21

b11 b
ÖEstÜribilloá

?
C6 B 7 B
C6
’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
29

b11 C 6 fi
ÖÜEstrib.á Cont.

?
’ ’ ’ ’ ‰ ..
C6 B
’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
˙
†D.õS. aõl Cod
37 >

©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2– Será que no me amas

fi C 6 . œ ˙
˙ ˙.

? .
œ ˙. œ ˙ œ. ˙   œ œ. j
’’’’ ’’’’ J œ œ ˙. œ œ. J œ
46

?‰ j ’’’’ ’’’’ ’’’’ ‰ œ . ‰ œ.


C6 A m7 G D m7 F Maj7 7 C6
#œ œ #œ œ ’’’’
55

b b G7 b11
ÖEstÜrib. 2á

? j j
’ ’ ’ ’ œ . œ œ . b œ œ . œj ˙
A m7 D m7 A m7 E /B C6 B
’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
61

b7 b
ÖEstÜrib. 2á cont.

?
B C6 C6 B 11
’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
68
ÖPuenteá

? b œ . œj ‰ œ ‰ œ ‰ j Œ Ó ‰ ∑ ‰ œ. œ ’’’’
C6 D7
œ œ> . œ . b œj œ œ
76 >
Cœ6 œ œ . œ Aœm. œ bAœb 7 œ œ G 7 œ œœ
?
G7
’’’’ ’’’’ J J ’’’’ Jœ J œœ
82

b7
ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X

? .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
C6 D7 G7 C Am A G7

2 2
88

ÖSolÜoÜ Percá

? .. œ œ ‰ ‰ j ı œ œ ‰ œj Œ Ó ı ..
96
œ œ œ‰œ œ œ œ œ

j B m7(b 5) B m7(b 5)
? ..
ÖÜMamboá

œ .
œ œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ >œ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ .
E7 A m7 E7
D7

104
Será que no me amas 3–

œ m7( b 5) B m7(b 5)
ÖCorÜo y PÜregon 2á

? ..
Aœm7 œ œ œ #œ œ . œ œ œ. j j œ
J œœ œ œ. œ . œJ œ
B E7
#œ œ
œ œ
112

œ‰œ œ B m7(b 5)

? œœ œ œ œ . œ . œ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

E7 A m7 D7 A m7 E7

117
˙ œœ

()
B m7 b 5
ÖCamÜpolaá

?Œ œ w ˙.
œ œ ‰ j ‰ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ ∑
E7 F7 E7 Am

œ œ w w w
124

? œj ‰ œJ œ ‰
. œ. œ œ ‰ œ Œ. œ
j œ.
œ
j bœ œ œ ‰ œ ‰
. œ œ œ œ
132

b ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X

? .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
1. 2.
A m7 F7 B 7 E7 E7 A m7 F7

136

b ÖSalidaá
b
?
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
B 7 E 7 A m7 F7 B 7 E7 A m7 F7

143

-œ . . .
?‰ b -œ . - - -
œ œ œ œ #œ. œ. œ. œ œ >
‰œŒ Ó
J J J
151
Será que no me amas
Drum Set
Versión Tonny Succar Michael Jackson

4 ^
ã4 Œ œ œ Œ œ ‰ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ( œ œ œ œ œ œ œ ..
Clave 2-3 y Guiro Congas (Obligado en 2a)

J )

>
‰ œj Œ
BOMBA Puerto Rico

ã ’’’’ ’’’’ Û Û Ó ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ / /


5
>
ÿ%

ã ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ œ œ Œ œ


tutti

’’’’
SON (conga, cascara, bongo...)

13

^ j
Ÿ
>
tutti

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’œJ ‰ œ Œ Œ @œ
timbal
j
œ

21

ÖEstÜribilloá

ã’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’


MONTUNO Arriba (camp. timbal, camp. mano y conga)

29

ÖÜEstrib.á Cont. >


‰ œj Œ fi
ã ’’’’ / / ‰
œ œ Œ
j
’ ’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ J †D.õS. aõl Coda
37

fi ⁄

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’œ œ œ œ Œ œ Œ Ó
Maracas+Guiro +Bongo
œœ
’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
46

©Arteh Sonoro
2225173726 Pue.
2– Será que no me amas
¤
SON (conga, cascara, bongo...)

ã ’ ’ ’ ’ ’ ’ œJ æ̇ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’


timbal

54

> > > >>


‰ œj œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ˙æ
(Timbal) ÖEstÜrib. 2á

ã’ ’ ’ / / / / / ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’


MONTUNO Abajo (camp. timbal, Bongo y conga)
/ / / /
61

ÖEstÜrib. 2á cont.

ã ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ œ œ œ ‰œ ‰œ


MONTUNO Arriba (camp. timbal, camp. mano y conga) tutti

69

ÖPuenteá

> œ œ >œ . œ œ >MONTUNO Arriba (camp. timbal, camp. mano y conga)


ã ‰ œ Ó ‰ @J œ ‰ œ œ Ó @ œ ’ ’ ’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’
j
œ œ œ
J
œ

77

> > ÖCorÜo y PÜregon 1á 3X


œœŒ œœ Œ
ã ’’’’ / / / / .. ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ ’ ’ ..
86

ÖSolÜoÜ Percá

ã .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
(1a congas, 2a timbal)

96

. >œ
œ J ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
ÖÜMamboá

ã . œ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ
104

ÖCorÜo y PÜregon 2á

ã .. ( œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’’ ..
(Obligado Congas solo 1a)

112
Será que no me amas 3–

>œ >œ

j œ œ
ã ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ ’ Œ œ œ ‰
œ œ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰@œj
’ ’ ’ ’ ’ ’œœ œ œ
120
>

œ œ Œ ‰ œ ‰ œ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ
ÖCamÜpolaá

ãÓ ‰ jÓ Ó Ó Œ
Bombo+guiro 5
œœ
œ œ œ œ œ œ œ
128

>
‰ ‰ ‰ jœ œ ‰ œœ . .
. .
1. 2.

’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ ’ /


œ
ã œ œ œ œ œ œ œ
134

ÖCorÜo y PÜregon 3á 3X ÖSalidaá

ã .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
141

> >
(Timbal)
> j> >
‰ ‰ >
ã ’’’’ ’’’’ ’’’’ / / / / / / / ’ œ œ œ œ œœœ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

148