Está en la página 1de 1

Grade 9 Paaralan PILAR NATIONAL AGRICULTURAL HIGH Baitang GRADE 9

SCHOOL
Banghay Aralin Guro KRISTINE P. VELASCO Asignatura ARALING PANLIPUNAN
Petsa February 22, 2019 Markahan Ikaapat na Markahan
Friday
Oras 8:00 - 9:00/Canna; 1:00-2:00/ Calachuchi; 2:00-3:00/Cactus
I. LAYUNIN  Makaplano ngkanilang gagawin sa info-mercial na gawain.
 Maipresenta ang gawain ng komprehensibo.
II. NILALAMAN Paksa: Infomercial (Pangkatang Gawain)
III. KAGAMITAN Props para sa infomercial
IV. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
2. Pagtatala ng lumiban
3. Balik-aral
Gabay:
- Ano ang ugnayan ng pamilihan at pamahalaan?

B. Presentasyon
-Pagbibigay ng panuto: Ipangkat ang mag-aaral na may sampu hanggang labindalawang
miyembro. Atasan ang bawat grupo na gumawa ng info-mercial na humihimok at nagtataguyod
sa pagiging matalinong konsyumer at mapanagutang negosyante. Ipaliwanag na ang kanilang
gagawin ay dapat na nakabatay sa talahanayan sa LM (pp. 210) ayon sa konsepto ng G.R.A.S.P.
- Presentasyon ng Infomercial Pangkat 1 -4.
Rubriks:
Goal - 5
Role - 5
Audience - 5
Situation - 5
Product/Performance - 10
Kabuuan - 30

Pagtataya
- Pangwakas na pagtataya

Pagpapahalaga
-Tiwala sa sarili.

V. PUNA/
PAGNINILAY