Está en la página 1de 1

Academia Musical para Salmistas

Material de Gramática Musical I Nombre:


Taller Nº 1 Código:

Indique a que nota llega y colóquele dos nombres alternativos Indique a que nota llega y colóquele dos nombres alternativos

DE Asc o Desc Tonos ? ? ? DE Asc o Desc Semitonos ? ? ?


1 Ex ➚ 7 36 D ➚ 23
2 Gbb ➘ 2 37 A ➘ 15
3 Abb ➚ 4 38 B ➚ 17
4 Gbb ➘ 4 39 Fx ➘ 19
5 E# ➚ 2 40 C ➚ 19
6 Dx ➘ 11 41 B ➘ 24
7 C# ➚ 7 42 E# ➚ 23
8 Dbb ➘ 1 43 A# ➘ 12
9 B# ➚ 7 44 C ➚ 8
10 Cx ➘ 9 45 F# ➘ 9
11 F# ➚ 10 46 Ax ➚ 4
12 C ➘ 3 47 Ax ➘ 9
13 B# ➚ 4 48 F ➚ 20
14 G# ➘ 4 49 A# ➘ 2
15 Gb ➚ 10 50 Gbb ➚ 15
16 G ➘ 1 51 Db ➘ 11
17 D# ➚ 3 52 Dbb ➚ 12
18 Fx ➘ 4 53 Fx ➘ 22
19 C# ➚ 11 54 Dbb ➚ 23
20 Bx ➘ 9 55 Db ➘ 2
21 E# ➚ 2 56 F# ➚ 15
22 C# ➘ 1 57 Cb ➘ 23
23 Dbb ➚ 9 58 Ex ➚ 23
24 Bx ➘ 9 59 Bb ➘ 8
25 B# ➚ 1 60 Db ➚ 21
26 Cb ➘ 4 61 Gbb ➘ 2
27 F# ➚ 7 62 Bbb ➚ 4
28 G# ➘ 11 63 Ab ➘ 6
29 B ➚ 3 64 A# ➚ 22
30 B# ➘ 4 65 Db ➘ 22
31 Fx ➚ 1 66 Eb ➚ 1
32 Eb ➘ 11 67 Dx ➘ 5
33 Fbb ➚ 10 68 Fx ➚ 13
34 Gbb ➘ 2 69 A# ➘ 17
35 C# ➚ 4 70 Ab ➚ 20