Está en la página 1de 55

Barcelona Activa

Cibernàrium
Formació tecnològica per a
professionals i empreses

PROGRAM A D E FORMA C I Ó I A C TIVIT A T S

2019 ABRIL MAIG JUNY

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 1 28/3/19 10:21


Barcelona Activa
Cibernàrium
El Cibernàrium és el servei de Tecnològic de Barcelona Activa
Barcelona Activa-Ajuntament o l’Escola de Turisme CETT-UB.
de Barcelona per a la formació
i la divulgació tecnològica. A més, en clau de proximitat
al territori, també es posa a
Situat a la primera planta de disposició de la ciutadania
l’edifici MediaTIC, ofereix una les Antenes Cibernàrium, uns
àmplia oferta formativa per espais situats a les Biblioteques
donar resposta a les demandes de Barcelona on s’imparteixen
en formació TIC dels i les activitats gratuïtes per iniciar-se
professionals i pimes de la ciutat. o avançar en els coneixements
d’Internet i diferents eines
Algunes activitats especialitzades tecnològiques, adaptades a tots
s’imparteixen en equipaments els nivells i necessitats.
altres equipaments, com el Parc
Més informació a:
barcelonactiva.cat/antenescibernarium

Antenes Cibernàrium a Barcelona


1. Biblioteca Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere més Baix, 7.
2. Biblioteca Esquerra de l’Eixample
Agustí Centelles
Carrer del Comte d’Urgell, 145-147.
3. Biblioteca Sagrada Família
Josep M. Ainaud de Lasarte
Carrer de Provença, 480.
4. Biblioteca Francesc Candel
Carrer d’Amnistia Internacional, 10.
5. Biblioteca Sant Gervasi - Joan
Maragall
1
1 1 Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 85.
0 6. Biblioteca Jaume Fuster
Plaça de Lesseps, 20-22.
7. Biblioteca Horta - Can Mariner
Carrer del Vent, 1.
4
8. Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Plaça de Carmen Laforet, 11.
9. Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Carrer del Segre, 24-32.
10. Biblioteca Camp de l’Arpa
Caterina Albert
Carrer de la Indústria, 295.
11. Biblioteca Montserrat Abelló
Carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192-200

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 2 28/3/19 10:21


Programa d’activitats de formació
tecnològica per a professionals i empreses
Si vols créixer professionalment i/o vols millorar la competitivitat del teu negoci,
el Cibernàrium t’ofereix diàriament activitats de formació tecnològica.

1. Identifica quin tipus de formació t’interessa:

Formació Negoci i empresa .......................................... 5


Cibernàrium Màrqueting i comunicació ....................... 10
Creació web ................................................ 18
Imatge digital i disseny ........................... 24
Programació ................................................ 30
Educació i TIC ............................................. 36
Fabricació digital i 3D .............................. 38

Masterclass Cibernàrium ...................... 40


Activitats IT Academy ................................ 41
Altres activitats de Barcelona Activa per
a persones emprenedores i empreses .... 41

2. Cerca l’activitat que més t’interessi i inscriu-t’hi:


– Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Més informació:
– Per telèfon: +34 932 917 610
– Presencialment: a les oficines del Cibernàrium
(a l’edifici MediaTIC, 1a planta)

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 3 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 4 28/3/19 10:21
Formació Cibernàrium
TRELLO: L’EINA ONLINE PER
Negoci PLANIFICAR I GESTIONAR

i empresa Trello és una eina gratuïta de gestió


de projectes online, que permet
organitzar les teves tasques i les
Activitats Monosessió Activitats Multisessió del teu equip, millorant la vostra
eficiència.

1 3
TRIALATEVAEINADE GESTIÓ IMPULSA LA TEVA
DE PROJECTES PRODUCTIVITAT (II). NOVES
Coneix quins són els gestors de FORMES DE TREBALLAR
projectes més populars i practica EN EQUIP
amb alguns d’ells familiaritzar-te Coneix i practica amb diferents Utilitza Trello per gestionar
ràpidament amb les eines de gestió eines online gratuïtes orientades i obtenir resultat ràpids en
amb les que treballi l’equip al que a la comunicació i el treball projectes on la innovació, la
ens integrem. col·laboratiu dintre d’equips competitivitat, la flexibilitat
Imparteix: Enrique Pisa Solans, de treball. i l’eficiència són fonamentals.
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Imparteix: Jordi Flamarich
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
Monosessió: 3 hores
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 2
23/04/19 a les 10:00
Monosessió: 4 hores 14/05/19 a les 16:30
15/04/19 a les 09:30
12/06/19 a les 16:00
4
IMPULSA LA TEVA
PRODUCTIVITAT (III).
IMPULSA LA TEVA ORGANITZA I GESTIONA METODOLOGIES AGILE PER
PRODUCTIVITAT (I). EINES PER MILLOR EL TEU TEMPS A LA GESTIÓ DE PROJECTES
Coneix i practica amb diferents I EQUIPS
INFORMACIÓ eines online gratuïtes orientades Gestiones projectes i tens
Coneix i practica amb diferents a la gestió i control del temps, la sensació de que has
així com per a la millora de d’estar inventant i innovant
a la creació i edició de tot tipus l’organització personal. constantment? Aprèn les
de documents i presentacions, i Imparteix: Jordi Flamarich tècniques àgils per treballar
per guardar i compartir aquesta eficaçmenten entornsVICA:
Monosessió: 3 hores
informació amb altres usuaris/ volàtils, incerts, complexos
30/04/19 a les 10:00
àries. i ambigus
28/05/19 a les 16:30
13/06/19 a les 10:00
27/06/19 a les 16:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 5 28/3/19 10:21


8 11 14
CREA PRESENTACIONS CREA I GESTIONA LA COM UTILITZAR INTERNET
ORIGINALS I ANIMADES TEVA IDENTITAT DIGITAL PER A LA INVESTIGACIÓ DE
AMB PREZI PROFESSIONAL MERCATS I ANALITZAR
Prezi és una eina gratuïta que En la societat digital, disposar ELS/LES COMPETIDORS/RES
permet dissenyar presentacions d’una acurada imatge personal Coneixerem quines són les
fugint de l’estructura lineal de les dins la xarxa s’ha convertit en un millors eines d’Internet per fer
diapositives, creant un discurs element molt important per a la l’anàlisi de mercats i sector, dades
narratiu amb jerarquies, relacions, trajectòria professional. d’importacions i exportacions
superposicions,etc. Imparteix: Ignasi Alcalde per producte, i per a l’estudi dels /
Imparteix: Jordi Flamarich de les competidors/res a través
Monosessió: 4 hores
dels mercats digitals i directoris
Monosessió: 4 hores 16/04/19 a les 09:30
empresarials.
07/05/19 a les 16:30 21/05/19 a les 16:00 Imparteix: i-Marketing Consulting
20/06/19 a les 10:00
Monosessió: 4 hores
04/04/19 a les 10:00
12
9 INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ
20/05/19 a les 15:30
PRESENTACIONS A L’ESTIL AMB OPENERP
PECHAKUCHA OpenERP és un paquet modular en
PechaKucha és un format de programari lliure que proporciona 15
presentació que permet comunicar a petites i mitjanes empreses BITCOIN I MONEDES LOCALS:
eficaçment i breument amb 20 una eina ERP de molt baix cost APLICACIONS DE LES
imatges de 20 segons cadascuna, d’implantació. TECNOLOGIES BLOCKCHAIN
atrapant l’atenció del públic. Imparteix: OPS I CYCLOS
Imparteix: Neus Burch Descobreix els usos de tecnologies
Multisessió: 8 hores
d’encriptació que estan
Monosessió: 4 hores (2 sessions de 4 hores)
revolucionant el món financer i
09/04/19 a les 10:00 09/04/19 a les 15:30
de les comunicacions, aprèn com
27/05/19 a les 15:30 11/04/19 a les 15:30
funcionen les criptomonedes i
quins usos pots donar-hi.
Imparteix: Esquemes Informàtics
10 13 Monosessió: 4 hores
NETWORKING A INTERNET: MILLORALATEVAEFICIÈNCIA
25/04/19 a les 15:30
CREAI AMPLIALA TEVAXARXA COMERCIAL UTILITZANT UN
VIRTUAL DE CONTACTES CRM EN PROGRAMARI LLIURE
PROFESSIONALS Els sistemes de gestió de la relació
Tècniques i eines a Internet per amb la clientela (CRM) permeten 16
construir, gestionar i fer més crear fidelització, ampliar la base EINES PER A LA
eficient la teva xarxa de relacions de negoci i són assequibles per VISUALITZACIÓ DE DADES:
professionals. a les petites empreses. CONVERTEIX INFORMACIÓ
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: OPS EN CONEIXEMENT
Les tècniques de visualització
Monosessió: 4 hores Multisessió: 6 hores
d’informació permeten gestionar i
23/04/19 a les 09:30 (2 sessions de 3 hores)
interpretar grans volums de dades
12/06/19 a les 17:00 24/04/19 a les 9:30
representant-les de forma gràfica,
26/04/19 a les 9:30
ordenada, creativa i visual.
11/06/19 a les 15:30 Imparteix: Ignasi Alcalde
13/06/19 a les 15:30
Monosessió: 4 hores
17/04/19 a les 09:30
14/05/19 a les 16:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 6 28/3/19 10:21


per a mi. Volia

i en e-marketing en particular

17 19 21
COM EXPLOTAR TOT EL PROTEGEIX-TE DE LES COM FER COMENÇ
POTENCIALDE LINKEDIN PER AMENACES INFORMÀTIQUES ELECTRÒNIC SENSE TENIR
AMB LA GESTIÓ PERSONAL
Treballar eficaçment amb LinkedIn Si ets una pime, un comerç o una
és avui imprescindible per generar Evita atacs, pèrdues o robatoris persona emprenedora, col·locar
negoci, atraure inversors/ores d’informació que poden els teus productes a Amazon, Etsy
o persones sòcies, aconseguir comprometre la teva reputació o altres plataformes et permet
clientela, captar talent i projectar- o costar-te molts diners. ampliar el mercat pràcticament
te com un/a professional de Protegeix el teu entorn i els teus a tot el món, sense les despeses
referència. dispositius amb regles bàsiques ni la complicació tècnica de
d’autoprotecció. crear,mantenir i gestionar un

20
PROTEGEIX ELS TEUS
DISPOSITIUS ANDROID 22
18 DELS CIBERATACS COM MUNTAR UNA
GESTIÓ DE DADES PERSONALS: Descobreix bons hàbits i accions BOTIGA ONLINE SENSE
COM EXECIR EL TEU DRETA senzilles per protegir la teva PROGRAMAR RES
privacitat mentre utilitzes els Descobreix les solucions SaS
Què passa amb les nostres dades dispositius Android. (Softwareas a Service)per crear
personals a Internet? Qui les
recull? Quant valen? Coneix tota la només configurant-la amb la teva
informació i les eines que tens al informació:Shopify,Bigcommerce,
(2 sessions de 4 hores)
teu abast per protegir-te.

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 7 28/3/19 10:21


23 24 27
COM VENDRE EL TEU COM INCREMENTAR LES PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
PRODUCTE PER INSTAGRAM VENDES EN EL COMERÇ EXEMPLES PRÀCTICS
Instagram segueix creixent i ELECTRÒNIC Identifica les necessitats
innovant i, des de fa uns mesos, Coneix les tècniques d’optimització jurídiques de la propietat
tenim activa una de les funcions en cadascuna de les fases del intel·lectual. En un marc molt
més desitjades, les “Shopabble funnel de conversió: captació, pràctic, analitzaràs casos i
post”,publicacions que permeten conversió, venda i fidelització, aprendràs les bases teòriques més
vendre i comprar sense sortir de analitzant qui és el/la nostre/a importants: software de pàgina
l’aplicació. Una oportunitat per client/a, el seu cost d’adquisició web, continguts de campanyes,
fer arribar els nostres productes (CAC) i el valor del cicle de vida fotografies,...
de manera atractiva a la clientela (LTV). Imparteix: David Molina
potencial. Imparteix: Social to Commerce
Imparteix: Mònica Urrutia Monosessió: 3 hores
Monosessió: 4 hores 14/05/19 a les 10:00
Monosessió: 3 hores 15/04/19 a les 09:30 11/06/19 a les 16:00
09/04/19 a les 16:00 13/05/19 a les 16:00
09/05/19 a les 09:30
06/06/19 a les 10:00
28
25 TOT EL QUE NECESSITES
INFORMES I ANÀLISIS JURÍDICAMENT PER FER
DE DADES AMB GOOGLE PUBLICITAT ONLINE
DATA STUDIO Aprèn, a partir de casos pràctics,
Passa de fulls de càlcul avorrits quines necessitats jurídiques et
a taules interactives, informes pots trobar en una campanya de
i anàlisis atractius i visuals, que màrqueting online i com les has
podràs crear amb Google Data d’enfocar. Es parlarà de privacitat,
Studio en qüestió de minuts LSSI, propietat intel·lectual,
i de forma gratuïta. marques, publicitat il·lícita,...
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: David Molina

Monosessió: 4 hores Monosessió: 3 hores


11/04/19 a les 10:00 16/05/19 a les 10:00
20/06/19 a les 10:00 13/06/19 a les 16:00

29
26 APRÈN A UTILITZAR LES

APRÈN A PRESENTAR GRÀFICS XARXES PER INCREMENTAR


DE DADES DE FORMA EFICAÇ LES VENDES ONLINE I OFFLINE
Evita els Power Point plens Integra components socials en els
de taules atapeïdes i gràfics canals de venda on-offline del teu
confusos. Aprèn a presentar negoci per respondre als nous
gràfics de dades de forma eficaç hàbits de compra multicanal de la
i atractiva. teva clientela
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: Social to Commerce

Monosessió: 4 hores Monosessió: 3 hores


02/04/19 a les 15:30 15/04/19 a les 16:00
22/05/19 a les 10:00 20/05/19 a les 09:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 8 28/3/19 10:21


8

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 9 28/3/19 10:21


Descobreix les » Introducció a la gestió de » Masterclass: Intel·ligència
formacions que també processos de negoci (BPM) amb Artificial i Machine Learning
pots fer per Internet una eina de programari lliure
» Masterclass: L’impacte del GDPR,
APRÈN ONLINE » Connecta el teu negoci de forma el nou Reglament de Protecció
gratuïta amb Google de Dades
» Tècniques i eines web per My Business
a la gestió de projectes » Materclass: Violència de gènere
» Eines per a la visualització de digital
» Eines 2.0 per a l’organització dades: converteix informació
i la gestió de la informació Novetats del trimestre
en coneixement
» Eines 2.0 per al treball » Com usar de forma eficient » Eines per millorar la productivitat
col·laboratiu digital
el certificat digital, la signatura
i la facturació electrònica » Masterclass: El repte digital de
» Eines 2.0 per a la
les empreses: dades, algoritmes
presentació » Com fer comerç electrònic i confiança
de resultats sense tenir una botiga online

» Networking a Internet:crea » PrestaShop: crea un portal » Aplicacionsdel Blockchainmés


enllà del Bitcoin
i amplia la teva xarxa virtual de comerç electrònic amb
de contactes professionals funcionalitats 2.0 » Materclass: Blockchain per
a principiants
» Crea i gestiona la teva identitat » WooCommerce: el plugin de
digital professional WordPress per fer botigues
online
» B2B: accedeix fàcilment PROPERAMENT
a nova clientela i proveïdors/es » Com incrementar les vendes
en els mercats electrònics en el comerç electrònic » Masterclass: Consciència plena
en l’era digital
» Solucions ERP per a la petita
i microempresa

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

2 21 14 17
26 22 12 18
23 25 29 17
9 12 5 20 11 16 3 6 15 7
Maig 24 19 20 10 13 13
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

24 14 11 26
21 16 29 17
22 27
8 5
23
17 28
Juny
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

23 17 21 8

27 28
2 1 4 6 4 19
13 10 13 25

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 10 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 11 28/3/19 10:21
Formació Cibernàrium 34
Màrqueting
i comunicació tarifes, tecnologia,… Tot el que
et cal saber per treure el màxim
Activitats Monosessió Activitats Multisessió partit a cada euro invertit en

30
ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER ATRAURE CLIENTELA
VIA INTERNET
Coneix quines són les principals estratègies als canals digitals i les eines 35
publicitàries i promocionals que funcionen per aconseguir contactes
comercials a escala nacional i internacional. EMPRESARIAL DE XARXES
Imparteix: i-Marketing Consulting SOCIALS
Monosessió: 4 hores
Les xarxes socials i el community
04/04/19 a les 15:30 — 20/05/19 a les 10:00 — 28/06/19 a les 17:00
per a qualsevol estratègia
comunicativa a Internet. Resol
les preguntes que qualsevol pime
31 32 o persona autònoma s’ha de
POSICIONA LA TEVA EMPRESA GOOGLE ADWORDS: plantejar per decidir quina xarxa
ALS CERCADORS CREA UNA CAMPANYA és més adequada per als seus
Coneix les tècniques de objectius.
posicionament natural per sortir Planifica i fes el seguiment de
en els primers resultats a Google la teva publicitat en cercadors.
Monosessió: 4 hores
o Yahoo:indexació i paraules clau.

36
COM USAR FACEBOOK DES

33 Màrqueting, comunicació,
MÀRQUETING ONLINE PER identitat online, creació de
marca, relació amb la clientela
Crea una estratègia de màrqueting i seguidors/res: descobreix les
senzilla adaptada al teu temps possibilitats de Facebook per
i als teus recursos. a l’empresa.

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 10 28/3/19 10:21


37 40 43
FACEBOOK ADS PER A COM UTILITZAR PINTEREST VIDEOMÀRQUETING: COM ET
RESPONSABLES DE EN EL TEU POSICIONAMENT VENS EN PANTALLA?
MÀRQUETING I PETITES PERSONAL I D’EMPRESA Recursos per crear vídeos propis,
EMPRESES Pinterest és una xarxa social sota protocols d’estil, amb
Criteris bàsics per dissenyar un que permet crear i compartir peces de productes i serveis per
pla de màrqueting amb focus a col·leccions d’imatges agrupar-los en canals de vídeo.
Facebook, utilitzant Facebook relacionades amb temes d’interès Promociona la teva marca i capta
Advertising de manera eficaç. de les persones usuàries. clientela amb contingut més viral
Imparteix: Armando Liussi Descobreix com utilitzar-la per i atractiu.
a la teva comunicació professional. Imparteix: Armando Liussi
Monosessió: 4 hores
Imparteix: The Plan Company
23/04/19 a les 09:30 Monosessió: 4 hores
21/05/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores 16/04/19 a les 16:00
18/06/19 a les 16:00 04/04/19 a les 09:30 16/05/19 a les 09:30
15/05/19 a les 16:00 11/06/19 a les 16:00
19/06/19 a les 09:30

38 TÈGIES DE 44
ESTRA
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 41 FACEBOOK LIVE, INSTAGRAM
A TWITTER PROMOCIONA LA IMATGE DEL STORIES I PERISCOPE COM
Si ja saps fer servir Twitter, TEU NEGOCI I ATRAU NOVA A EINES DE MÀRQUETING
en aquest taller veurem usos CLIENTELA AMB INSTAGRAM Facebook Live, Instagram Stories
avançats, estratègies i tàctiques Instagram és la xarxa social amb i Periscope són aplicacions
per assolir objectius de un creixement més ràpid. Nascuda de retransmissió de vídeo en
comunicació i màrqueting en l’entorn mòbil, està basada en directe vinculades a diferents
a l’empresa. la imatge, és molt usable i permet xarxes socials. Descobreix com
Imparteix: Armando Liussi crear impactes visuals potents funcionen i com fer-les servir per
que es recorden fàcilment. a la teva estratègia de màrqueting.
Monosessió: 4 hores
Imparteix: Mònica Urrutia Imparteix: Sílvia Llombart
29/04/19 a les 09:30
29/05/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores Monosessió: 4 hores
02/04/19 a les 16:00 09/04/19 a les 09:30
18/04/19 a les 09:30 16/05/19 a les 16:00
39 02/05/19 a
16/05/19 a
les
les
09:30
16:00
20/06/19 a les 09:30
FES SERVIR WHATSAPP COM
05/06/19 a les 09:30
A EINA DE MÀRQUETING
21/06/19 a les 16:00
Aprèn a explotar aquesta eina, tan
present en les nostres vides, per
fer campanyes de màrqueting:
tipus de continguts, gestió de 42
les bases de dades, etc. YOUTUBE: OPTIMITZACIÓ DE VÍDEO I ESTRATÈGIES
Imparteix: Sílvia Llombart PER GUANYAR AUDIÈNCIA
El vídeo online és un dels canals més impactants per a la promoció
Monosessió: 4 hores
empresarial a la xarxa. Descobreix què cal fer per aprofitar YouTube
08/04/19 a les 16:00
com a eina de comunicació i interacció amb la potencial clientela.
08/05/19 a les 09:30
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
05/06/19 a les 16:00
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1

Monosessió: 3 hores
15/04/19 a les 16:00 — 15/05/19 a les 09:30 — 12/06/19 a les 09:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 11 28/3/19 10:21


11

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 11 28/3/19 10:21


45 47
DISSENYA EL PLA DE SOCIAL
MEDIA DE LA TEVA EMPRESA
Defineix l’estratègia en xarxes Fes servir una estratègia 2.0 oposada als missatges comercials tradicionals.
socials, crea un pla tàctic i coneix Produeix continguts d’interès per a la teva clientela per tal d’enfortir la
com gestionar de manera efectiva relació amb aquesta i obrir noves vies de negoci.
els recursos digitals.

04/04/19 a les 10:00 — 16/05/19 a les 15:30— 18/06/19a les 10:00


(2 sessions de 4 hores)

48 50
CURACIÓ DE CONTINGUTS: INTEGRA TÈCNIQUES

TERCERS PER A LA TEVA


A LES XARXES SOCIALS
El content curator recopila a Crea històries sobre Facebook,
Internet informació interessant Twitter,Pinterest o Instagram. Les
per a la clientela actual i potencial
46 d’una empresa i la publica per consolidar un perfil de marca,
CUSTOMER EXPERIENCE diversos canals amb criteri diferenciar-te, aconseguir més
editorial generant fidelització. visibilitat per als continguts i crear
GESTIONA I MESURA vincles amb la clientela i amb
EXPERIÈNCIES DIGITALS prescriptors/res.
ÚNIQUES
Aprèn a mapejar i explotar totes
les interaccions amb la marca
des que una persona usuària
desconeguda arriba al web fins
que esdevé client/a. 49
GESTIÓ DE TROLLS: COM
AFRONTAR SITUACIONS
(2 sessions de 4 hores)
Eines per gestionar la 51
comunicació de crisi davant EINES AVANÇADES PER A LA
situacions de crítica o atacs GESTIÓ PROFESSIONAL DE
a la teva imatge a la xarxa. TWITTER
Fes un pas més en la utilització del
teu compte de Twitter professional
i aprèn a utilitzar altres eines que
t’ofereix la xarxa:Twitter Moments,
llistes de contactes, com enviem
missatges multimèdia, TweetDeck
o Hootsuite, entre d’altres.

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 12 28/3/19 10:21


12-13 JUNY 2019 www.bizbarcelona.com
RECINTE MONTJUÏC #bizbarcelona19

POSEM
ELS NEGOCIS
A TREBALLAR
ACTITUD / CONEIXEMENT / PARTNERS
NETWORKING / INVERSIÓ / VALORS

BIZBARCELONA és l’espai on posem els negocis a treballar. Aquí


trobaràs respostes i inspiració per emprendre o fer créixer el teu
negoci: innovació, networking, assessorament, formació... en la
més amplia oferta expositiva, de continguts i activitats enfocada a
persones en règim d’autònoms i emprenedores, start-ups i pimes.

Promotors:

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 13 28/3/19 10:21


52 54 56
CREAI GESTIONAELTEU
MÈTRIQUES I ANALÍTICA
DE DADES
Mesura l’acompliment de les per donar valor afegit a la teva Comença una campanya 2.0,
teves accions de màrqueting clientela i planifica les teves coneix webs, publicacions i
online multicanal i coneix el recursos per a l’hostaleria, i aprèn
comportament de les persones a usar les xarxes socials per
usuàries per transformar-les atraure més clientela al teu local.
en clientes.

55 57
CONTENT MARKETING AL
53 PER A PETITES EMPRESES TURISME:DIFERENCIALA TEVA
DIGITAL ANALYTICS TURÍSTIQUES EMPRESA DE LA COMPETÈNCIA
Internet mòbil, geolocalització, Aprèn com crear i gestionar
realitat augmentada, cercadors contingut per a xarxes socials i
MÈTRIQUES semàntics, crowdsourcing, blogs a fi d’atraure i fidelitzar més
Treu major rendiment de les teves personalització, xarxes socials,... clientela i consolidar la teva marca.
dades de tràfic: esdeveniments, Possibilitats de negoci a baix cost
objectius, embuts de conversió, per a les pimes del sector turístic.
configuració de campanyes,

14

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 14 28/3/19 10:21


58 61 *RF44
10 EINES DE GESTIÓ DE INFLUENCERS:LA CLAU PER CREA I ENFORTEIX LA TEVA
XARXES SOCIALS PER CONNECTAR-SE AMB EL XARXA DE CONTACTES AMB
ESTALVIAR TEMPS I DINERS SECTOR MÉS JOVE LINKEDIN
Aprèn com connectar influencers Aprèn com treure el major partit
La comunicació online és vital en amb marques, així com el tipus de als contactes, a atraure les
el turisme, però absorbeix més contingut promocional que resulta persones responsables dels
temps del que possiblement tens. més popular entre el públic processos de selecció i a fer
Descobreix eines per facilitar la créixer la teva xarxa, tant des d’un
gestió professional de les xarxes.

59 62
ÚS D’INSTAGRAM PER A
DESTINACIONS I NEGOCIS ATRACTIUS DES DEL MÒBIL
TURÍSTICS PER A INSTAGRAM I ALTRES
Aprèn a donar la màxima visibilitat XARXES *RF49
al teu negoci a Instagram, la xarxa Coneix les millors apps per editar
social de major creixement en els fotografies, vídeos, incloure textos LA RECERCA DE FEINA
últims anys. a les imatges, etc. Per alimentar Treu el màxim partit al teu
les teves xarxes amb contingut compte de LinkedIn descobrint
de qualitat des del mòbil. les funcionalitats avançades
més relacionades amb la
recerca de feina i la millora del
teu posicionament, tant en un

Et servirà per accedir a les


oportunitats professionals que
60 estàs buscant.
10 RECOMANACIONS
PRÀCTIQUES PER AL *MTC174
D’UNA EMPRESA EN LA PRESENTACIÓ DE
Descobreix les millors pràctiques
per tal d’aprofitar el temps al Avui dia no podem mirar una
màxim, resoldre situacions revista, diari o pàgina web
freqüents i mesurar els resultats sense trobar una infografia. Si
del teu treball. vols representar la informació
de forma icònica i textual per a
que les altres persones puguin
comprendre-la fàcilment, vine a
aquesta activitat.

15

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 15 28/3/19 10:21


*RF50
UTILITZA TWITTER PER
GENERAR OPORTUNITATS
PROFESSIONALS
Twitter s’ha convertit en una
de les xarxes més efectives per
trobar i contactar amb empreses
o professionals de diferents
sectors, també és un canal ràpid
i efectiu cap a l’actualització
permanent i cap a les
oportunitats professionals que
es publiquen cada dia a la xarxa.
Treu el màxim partit a Twitter, tant
des d’un ordinador com des d’un
smartphone.
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
i M.Redondo

Monosessió: 3 hores
11/06/2019 09:00

*RF65
XARXES SOCIALS:TRIA LES
QUE ET PODEN AJUDAR A
TROBAR FEINA
Les xarxes socials, ben
utilitzades, poden convertir-se
en un aliat perfecte a l’hora de
buscar feina. Descobreix com
atraure l’atenció de les persones
responsables dels processos
de selecció amb el teu perfil i,
al mateix temps, identifica les
xarxes socials que s’adapten *RF70 *RF96
millor a la teva professió, sector CONSTRUEIX PAS A PAS EL UTILITZA FACEBOOK PER
laboral i/o habilitats. TEU PERFIL PROFESSIONAL GENERAR OPORTUNITATS
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras A LINKEDIN PROFESSIONALS
i M.Redondo Aprèn a definir la teva pròpia Coneix una nova perspectiva que
proposta de valor per aconseguir et farà aprofitar aquesta xarxa
Monosessió: 3 hores
una millor visibilitat per part social per a buscar i atraure
08/04/2019 15:00
de les persones responsables oportunitats professionals, trobar
dels processos de selecció ofertes de feina, activar la teva
en les empreses i millora les xarxa de contactes i treballar la
possibilitats de trobar feina teva marca personal, tant des
enfortint de la teva marca d’un smartphone, com des d’un
personal. ordinador.
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
i M.Redondo i M.Redondo

Monosessió: 3 hores Monosessió: 3 hores


09/04/2019 12:00 13/05/2019 15:00
20/05/2019 15:00

16

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 16 28/3/19 10:21


Descobreix les » Inbound Marketing: com Novetats del trimestre
formacions que també
pots fer per Internet atraure
tràfic de qualitat al teu web amb
» Atreu clientela amb Instagram
i Instagram Stories
APRÈN ONLINE tècniques no agressives
» Xatbots: millora el servei
» Estratègies bàsiques per atreure » Claus per dissenyar un pla de d’atenció del teu negoci
clientela via Internet Social Media per una petita
empresa » Typeform: formularis i enquestes
» Posiciona la teva empresa online amb estil!
als cercadors » Youtube,optimització de vídeo
i estratègies per guanyar » Com fer publicitat en l’era
» GoogleAdwords:creauna audiència de l’Ad Block
campanya de publicitat
contextual » Videomàrqueting: com et
PROPERAMENT
» Com planificar la compra i venda vens
de publicitat a Internet en pantalla » Fake News: sobreviure en l’era
de la manipulació informativa
» Com usar Facebook des d’una » Iniciació a la mètrica web amb
perspectiva de negoci Google Analytics
» Masterclass: Cap on anem?
De les fake news als robots
» Twitter per a la comunicació » Tècniques avançades de mètrica intel·ligents
de l’empresa i el professional web

» Crea i gestiona el teu butlletí » Masterclass: Youtube vs


» Màrqueting de continguts: Instagram, el combat del segle
dialoga amb la teva clientela corporatiu
oferint-los materials útils
» Crea vídeos per a les xarxes
socials

» Masterclass: Detox de dades

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

31 41 54 30 61
32 45 40 53 60 59
59 45 RF 46
65
47 RF
70
57
35 45 60
Maig 62
54 52
1 2 3 4 655 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

41 31 56 39 45 32 40 41 RF
44 30 37 33 RF 54 38
44
32 53 34 42 43 RF
31 50 49
61 44 36
RF 47
49 51
RF RF
96 RF 70
43 42 44
52 37 32 33 41 31
Juny RF 57
54 47 34 44 MTC RF
49 174 44
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 51
18 40
19 50
20 21 22 24 25 26 27 28 29

50 35 31 61 62 49 53 58 60 30
56 45 36
39 RF RF
50 49
41
45 59
48

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 17 28/3/19 10:21


39 35 46 RF
49
33 43 31 41 37 51 49 36 38 RF
49
52 44 42 48 34
RF
50 58 44
MTC 62
174

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 18 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Creació web
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

63 65 67
APRÈN LES 10 PASSES COM DISSENYAR PRINCIPIS FONAMENTALS
ESSENCIALS PER FER EL L’EXPERIÈNCIA D’USUARI/ÀRIA DE MAQUETACIÓ WEB
TEU WEB DEL TEU PROJECTE WEB MULTIPLATAFORMA
Què haig de tenir en compte per Aprèn a organitzar, distribuir i Dissenyar amb la tècnica
fer el web de la meva empresa o estructurar la informació al web “mobilefirst”,pensant primer
refer-ne l’existent? Ordena idees i per facilitar-ne la comprensió en el mòbil i adaptant la seva
planifica el projecte en 10 passes senzilla i ràpida per part de la correcta visualització a diferents
que recullen l’essencial. persona usuària. dispositius.
Imparteix: Enrique Pisa Imparteix: Enrique Pisa Imparteix: Enrique Pisa
Solans, Jaume Pla Aubia, Solans, Jaume Pla Aubia, Solans, Jaume Pla Aubia,
Magma3interactiva Web Agency S.L. Magma3interactiva Web Agency S.L. Magma3interactiva Web Agency S.L.
i Institut de Recerca en Enginyeria i Institut de Recerca en Enginyeria i Institut de Recerca en Enginyeria
Informàtica SLU, UTE Informàtica SLU, UTE Informàtica SLU, UTE

Monosessió: 3 hores Monosessió: 3 hores Monosessió: 4 hores


08/04/19 a les 16:00 11/04/19 a les 09:30 16/04/19 a les 09:00
06/05/19 a les 09:30 07/05/19 a les 16:00
27/05/19 a les 16:00 06/06/19 a les 09:30
27/06/19 a les 09:30
68
MODIFICA LA TEVA WEB AMB
66 HTML I HTML5
64 EXPERIÈNCIA Amb l’estàndard HTML5 podem
ESCRIU I CREA CONTINGUT D’USUARI/ÀRIA: COM definir l’estructura del lloc web i
ENRIQUIT PER A LA XARXA TESTEJAR EL TEU PROJECTE afegir-hi contingut multimèdia
Com elaborar continguts adaptats WEB PER MILLORAR-NE més fàcilment.
a Internet? Els usuaris i els L’USABILITAT Imparteix: Enrique Pisa
cercadors entendran el meu Coneix els diferents mètodes Solans, Jaume Pla Aubia,
missatge? Coneix els secrets per d’avaluació de la usabilitat (test Magma3interactiva Web Agency S.L.
fer uns continguts òptims. d’usuaris/àries, analítica, test i Institut de Recerca en Enginyeria
Imparteix: Enrique Pisa a/b,...).Descobreix si el teu web Informàtica SLU, UTE
Solans, Jaume Pla Aubia, és amigable per a les persones
Monosessió: 4 hores
Magma3interactiva Web Agency S.L. usuàries.
24/04/19 a les 16:00
i Institut de Recerca en Enginyeria Imparteix: Enrique Pisa
25/06/19 a les 09:30
Informàtica SLU, UTE Solans, Jaume Pla Aubia,
Magma3interactiva Web Agency S.L.
Monosessió: 4 hores
i Institut de Recerca en Enginyeria
01/04/19 a les 09:30
Informàtica SLU, UTE
25/04/19 a les 16:00
17/05/19 a les 09:30 Monosessió: 3 hores
28/05/19 a les 16:00 16/04/19 a les 09:30
14/06/19 a les 09:30 14/05/19 a les 16:00
25/06/19 a les 16:00 13/06/19 a les 09:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 19 28/3/19 10:21


18

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 20 28/3/19 10:21


69 70 71
MODIFICA EL DISSENY D’UN MAQUETACIÓ WEB PUBLICACIÓ WEB I INDEXACIÓ
WEB AMB CSS MULTIPLATAFORMA AMB CSS EN CERCADORS (SEO)
Amb els fulls d’estil (CSS) podem FLEXBOX I GRID LAYOUT Com fer visible el teu web de
modificar l’aspecte visual d’un Crea de manera senzilla molts forma fiable i que sigui amigable
lloc web de manera fàcil, sense dissenys diferents mitjançant pels motors de cerca com Google:
necessitat de canviar la seva graelles, columnes flexibles, publicació en servidors i tècniques
estructura: tipus de lletra, mida canvis de posició segons el de registre de dominis i indexació.
d’un titular, color d’un paràgraf, dispositiu, contenidors secundaris Imparteix: Enrique Pisa
aspecte dels enllaços, etc. i superposicions d’elements. Solans, Jaume Pla Aubia,
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Imparteix: Enrique Pisa Magma3interactiva Web Agency S.L.
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Solans, Jaume Pla Aubia, i Institut de Recerca en Enginyeria
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Magma3interactiva Web Agency S.L. Informàtica SLU, UTE
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE i Institut de Recerca en Enginyeria
Monosessió: 3 hores
Informàtica SLU, UTE
Monosessió: 4 hores 12/04/19 a les 09:30
17/04/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores 08/05/19 a les 16:00
04/04/19 a les 09:00 30/05/19 a les 09:30
20/06/19 a les 16:00

19

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 21 28/3/19 10:21


72 74 76
CREA LA TEVA PÀGINA WEB WORDPRESS ESSENCIAL:
SENSE PROGRAMAR AMB WIX ORDINADOR I EN SERVIDOR
Wix és una aplicació gratuïta al Coneix els aspectes clau de Per fer funcionar un CMS (com
núvol que permet construir un Wordpress.org el CMS més Wordpress, Moodle o Prestashop)
lloc web sense coneixements estès. Gestiona posts, pàgines, s’ha d’executar en un entorn
de programació i gestionar la rols d’usuari/ària, generació de concret. Coneix els dos entorns de

butlletins, e-commerce, quines son les diferències, i crea


reserves,...). l’entorn local en el teu equip amb
XAMPP.
(2 sessions de 4 hores)

(2 sessions de 3 hores)

77

Aprèn a crear el teu web en


diferents idiomes amb Wordpress
73 amb l’ajuda de plugins específics
(WPML) i tècniques de localització.

Facebook ja permet obrir una


botiga en línia en les seves
pàgines, amb fitxes de productes, 75
ofertes, categories i integració
amb WooCommerce i altres AVANÇADA
plataformes. En aquesta càpsula Ara que ja tens un projecte
funcionant amb Wordpress segur
que vols fer coses més avançades 78
i treure-li tot el suc. Aprofundeix WORPDRESS I GOOGLE
en les possibilitats de l’eina ANALYTICS: OBTENIR I
per fer-ne un ús professional. GESTIONAR DADES D’ÚS DEL
TEU WORDPRESS
Vols saber què passa al teu web fet
amb Wordpress? Instal·la l’eina de
Google i accedeix a les dades d’ús
de forma fàcil i gratuïta.

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 20 28/3/19 10:21


Cofinançat per:

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Data Analyst
TAC
Front End Developer
Back End Developer
Android Developer
...

NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS


I TROBA FEINA AL
SECTOR TIC

PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ

IT ACADEMY
APUNTA-T’HI
barcelonactiva.cat/itacademy
#ITacademy

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 21 28/3/19 10:21


79 82 85
WORDPRESS I SEGURETAT: SEO A WORDPRESS E-COMMERCE SIMPLE
Com configurar, posicionar, I POTENT AMB PRESTASHOP
SSL I HTTPS instal·lar connectors, paraules PrestaShop és una plataforma
Utilitza certificats gratuïts com clau i contingut per posicionar gratuïta que permet crear des de
Lets’Encrypt i OpenSSL per afegir orgànicament el teu web fet amb zero i gestionar una botiga en línia
seguretat al nostre web fet amb Wordpress als cercadors. que, a més, es pot alimentar amb
Wordpress. temes i mòduls gratuïts.

(2 sessions de 3 hores)

80 83
DRAG&DROP I GESTIONA WEBS AMB
WordPress ajuda a oferir el WEBFLOW
teu contingut web visualment Webflow és una eina online per 86
atractiu amb l’ajuda de plantilles dissenyar i desenvolupar un lloc
o themes. Però en alguns casos, web sense saber codi: dissenya AMB WOOCOMMERCE
necessites construir una pàgina les interaccions avançades i la WooCommerce és la plataforma
personalitzada a la teva mida, amb publicació unificada. per a e-commerceméspopular:
una aparença autèntica i única. És aprèn a instal·lar-lo per tenir una
aquí on necessites un constructor botiga virtual 100% funcional en
de pàgines que t’ajudi a fer-ho de Wordpress.
forma increïblement senzilla.

84
CREA WEBS FÀCILS
I GRATUÏTES AMB MOBIRISE
Mobirise és una app offline 87
gratuïta per a Windows i Mac per ANIMA EL TEU WEB PER
81 crear fàcilment llocs web petits,
WORDPRESS I FORMULARIS pàgines d’aterratge (landing), A més dels continguts, una pàgina
Aprèn a integrar formularis currículums en línia, portafolis, web pot tenir efectes i animacions
a Wordpress i a gestionar les que facin que aquest sigui
dades de les persones usuàries més atractiu. Descobreix quins
registrades al teu web per complir recursos interactius s’utilitzen
normatives com la RGPD i la LOPD. més i aprèn què cal fer per aplicar-
los a la teva pàgina web, sense
programar.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,

22

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 22 28/3/19 10:21


88
APRÈN A CREAR MEMES
Els memes són un recurs molt popular avui dia per comunicar-se a Internet.
Permeten expressar una idea de forma divertida, clara, concreta i fàcil
d’entendre per a tothom. Vols aprendre a crear-los fàcilment?

07/05/19a les09:30 — 14/05/19 a les 09:30 — 25/06/19 a les 16:00

Descobreix les » Elements avançats de disseny


formacions que també web i adaptació a plataformes
pots fer per Internet
mòbils
APRÈN ONLINE » Publicació web i indexació
en cercadors (SEO)
» Aprèn a planificar eficaçment un
projecte web » Construeix i personalitza el teu
lloc web amb WordPress
» Arquitectura de la informació:
garanteix una bona experiència » Masterclass: SEO a Wordpress
d’usuari/ària
» Masterclass: Seguretat
» Usabilitat: fer el web pensant a Wordpress
en la persona usuària

» Com escriure i crear contingut PROPERAMENT


per al web

» Fonaments del llenguatge HTML » Què és el Mobile first i com


millora el posicionament SEO
i HTML5

» Fonaments de les CSS » Static CMS


» Introducció a la maquetació per
al web

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

64 72 78 70 83
74 72 63 75 85 71
65 66 69 74 81 73
76 68 64 80
74 87 85 67 77 84
Maig 74 79

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

63 63 64 83 71

65 71 74 66 85 64
77 72 74 72 74 76 80
88 78 86
74 85
75 87 82 79 81
88

Juny
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

72 65 73 86 71
78 72 77
74 74
66 64 64 84 63
87 74
68 74
82
88

23

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 23 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium 92
PHOTOSHOP: RETOCS
Imatge digital FOTOGRÀFICS AUTOMATITZATS
AMB TÈCNIQUES
i disseny PROFESSIONALS
Automatitza el processament
d’imatges: tècniques de post-
Activitats Monosessió Activitats Multisessió processament, conversió a blanc
i negre, efectes i trucs creatius, i
modificacions en molts arxius
alhora.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
89 Web Agency S.L. i Institut de Recerca
PHOTOSHOP PER A PRINCIPIANTS en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard de
Multisessió: 6 hores
retoc fotogràfic. Practica com adaptar formats i resolucions, optimitzar per
(2 sessions de 3 hores)
al web, anivellar i aplicar viratges, retocs facials, etc.
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
15/04/19 a les 09:00
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
17/04/19 a les 09:00
11/06/19 a les 16:00
Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)
13/06/19 a les 16:00
01/04/19 a les 09:00 — 03/04/19 a les 09:00
15/04/19 a les 16:00 — 17/04/19 a les 16:00
06/05/19 a les 09:00 — 08/05/19 a les 09:00 93
27/05/19 a les 16:00 — 29/05/19 a les 16:00 PHOTOSHOP: PREPARACIÓ
D’IMATGES I MUNTATGES
11/06/19 a les 09:00 — 13/06/19 a les 09:00
D’INTERIOR
26/06/19 a les 16:00 — 28/06/19 a les 16:00 Necessites millorar els teus
coneixements d’algunes eines
de Photoshop? Treballarem les
eines avançades de Photoshop
90 91 per realitzar retocs i muntatges
PHOTOSHOP: REALITZA PHOTOSHOP: MATTE PAINTING professionals i, així, poder
FOTOMUNTATGES I INTEGRA’LS PER A ÚS PROFESSIONAL presentar els teus projectes
AMB TEXTURES (PÒSTERS, PORTADES, en exposicions i aparadors.
Fes fotomuntatges realistes amb CARTELLS I ESPOTS Aprendrem a retallar i integrar
Photoshop a partir d’un disseny PUBLICITARIS) diferents imatges de manera
bàsic 3D, sense textures ni Aprèn a integrar diverses imatges realista i potenciant els teus
imatges. creant composicions amb productes.
Imparteix: Enrique Pisa Solans, diferents estils artístics d’acabat Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva amb la tècnicadel MattePainting. Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Imparteix: Enrique Pisa Solans, Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1 Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
Multisessió: 6 hores Multisessió: 6 hores
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
(2 sessions de 3 hores) (2 sessions de 3 hores)
09/04/19 a les 16:00 Multisessió: 6 hores 23/04/19 a les 09:00
11/04/19 a les 16:00 (2 sessions de 3 hores) 25/04/19 a les 09:00
14/05/19 a les 09:00 08/04/19 a les 16:00
16/05/19 a les 09:00 10/04/19 a les 16:00
03/06/19 a les 16:00
05/06/19 a les 16:00

24
AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 24 28/3/19 10:21
94 98
Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard PER A PRINCIPANTS
de disseny gràfic i il·lustració vectorial. Treballa amb l’eina ploma i amb Treballarem les eines avançades
d’Illustrator per dissenyar
packagins bàsics. Explicarem
la teoria i tècnica de les bases
Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)
Aprendrem a crear diverses
composicions (portada

Imparteix: Enrique Pisa Solans,

95
(2 sessions de 3 hores)
Dissenya el logotip de la teva marca personal o professional i crea una guia
d’estil mostrant variacions i aplicacions bàsiques (per a impressió i web).

Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)


99
INDESIGN PER A PRINCIPIANTS
InDesign és un programa
d’autoedició per crear revistes,
96 97 cartells, fulletons, tríptics, llibres
i altres elements editorials, tant
CARTELLS, DÍPTICS, FLYERS I per a impressió com per generar
PER A LA CREACIÓ DE BANNERS documents digitals.
MERCHANDISING Necessites millorar els teus Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Dissenyar il·lustracions i motius coneixements d’algunes eines
vectorials 2D amb Illustrator d’Illustrator? Treballarem les
i aplicar-les al disseny de eines avançades d’Illustrator
merchandising personalitzat per dissenyar cartells i peces
(per a impressió i web). publicitàries vectorials. (2 sessions de 3 hores)
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Aprendrem a crear diverses
composicions publicitàries o
editorials (cartells, díptics, flyers
i banners) Per a impressió i web.

(2 sessions de 3 hores)

(2 sessions de 3 hores)

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 25 28/3/19 10:21


100 102 104
INDESIGN: DISSENY I COMUNICA LES TEVES IDEES DISSENYA EL TEU LOGO I
MAQUETACIÓ DE PUBLICITAT DE FORMA VIRAL AMB GIFS LES TEVES ICONES AMB
VISUALMENT ATRACTIVA ANIMATS PROGRAMARI GRATUÏT
Tècniques i trucs per crear Els gifs animats estan vivint un Dissenya el teu logo i les teves
butlletins, tríptics, fullets i revistes boom de la mà de les xarxes icones vectorials des de zero
corporatives amb un aspecte socials i de les plataformes mòbils. amb l’eina gratuïta online Gravit
atractiu i professional. Són senzills de fer, molt gràfics i Designer (per a impressió i web).
Imparteix: Enrique Pisa Solans, fàcilment viralitzables. Aprèn Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva a crear-ne amb eines gratuïtes. Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Imparteix: Sílvia Llombart Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Monosessió: 4 hores
Multisessió: 6 hores 25/04/19 a les 16:00 Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 3 hores) 22/05/19 a les 09:30 (2 sessions de 3 hores)
07/05/19 a les 09:00 27/06/19 a les 15:30 04/06/19 a les 16:00
09/05/19 a les 09:00 06/06/19 a les 16:00
12/06/19 a les 16:00
14/06/19 a les 16:00
103
GENIALLY: CREA CONTINGUTS INTERACTIUS QUE ENGANXIN
101 EL TEU PÚBLIC
INDESIGN: CREACIÓ DE Crea continguts visuals, interactius i animats amb l’eina gratuïta Genially:
FORMULARIS INTERACTIUS imatges, presentacions, infografies, currículums, invitacions,...
Apropa’t a la teva clientela Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
coneixent les seves necessitats o S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
digitalitza processos a través de la
Monosessió: 4 hores
creació de formularis interactius
10/04/19 a les 16:00
per incrementar la fidelització i el
20/05/19 a les 09:30
record de marca.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE

Monosessió: 4 hores
16/04/19 a les 16:00
16/05/19 a les 16:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 26 28/3/19 10:21


26

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 27 28/3/19 10:21


105 107 109
VOLS UN WEB MÉS RÀPID I LA MILLOR IMATGE AMB EDICIÓ DE VÍDEO AMB
ATRACTIU? OPTIMITZA SHOTCUT
LES IMATGES! Shotcut és un editor de vídeo
On aconseguir imatges gratuïtes Fes fotografies i retoca-les amb multiplataforma en programari
de qualitat? Com adaptar eines per a mòbils. Incrementa la lliure que permet crear fàcilment
correctament les mides, qualitat de les teves fotografies productes audiovisuals amb
proporcions, format i pes de per a Internet i les xarxes socials qualitat professional.
les imatges per al teu lloc web, esprement les possibilitats del Imparteix: Enrique Pisa Solans,
botiga o blog? Aprèn a optimitzar dispositiu mòbil.
correctament les imatges del teu Imparteix: Enrique Pisa Solans,
web per reduir la seva velocitat de
descàrrega.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
(2 sessions de 3 hores)

(2 sessions de 3 hores)

108 110
CREA VÍDEOS I INFOGRAFIA: APRÈN A
PRESENTACIONS ANIMADES REPRESENTAR LA INFORMACIÓ
GRÀFICAMENT
El vídeo animat és de gran utilitat La infografia és la millor forma de
106 per explicar temes densos i difícils mostrar informació de manera
de comunicar amb un vídeo visual, ràpida i entenedora.Coneix
COM FER LES IMATGES convencional. Aprèn com produir- les eines gratuïtes per realitzar
los fàcilment amb aquesta eina fàcilment les teves infografies.
Aprèn les estratègies i tècniques gratuïta.
del bodegó publicitari i fes
destacar els teus productes a

socials,...).
Imparteix: Enrique Pisa Solans,

111
TOTES LES FASES DEL TEU
(2 sessions de 3 hores)
Crea el teu projecte infogràfic:
descobreix els passos que cal
seguir per preparar una infografia
i quins recursos tens en funció
de la tipologia que vols dissenyar.

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 28 28/3/19 10:21


112
COM DISSENYAR PECES
GRÀFIQUES DE FORMA
SENZILLA AMB CANVA
Canva és un editor gratuït que
permet crear ràpidament elements
gràfics amb un acabat professional
per al web o per a impressió sense
tenir coneixements de disseny
gràfic.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,

113

EN TECNOLOGIA BIM
REVIT Architectureés el programa
de referència per treballar
amb tecnologia BIM (Building

d’Informació per a Edificis).

(4 sessions de 4 hores)

114 115
DADES AMB MAPES WEB
Coneix les bases de Unity, un motor INTERACTIUS
de videojocs multiplataforma Visualitza i comparteix a la xarxa
en programari gratuït. La seva les teves dades mitjançant
senzillesa i potència fan que sigui mapes web interactius. Segueix
una de les eines més utilitzades els procediments i tècniques per
actualment en la indústria dels a cartografiar les teves dades i
videojocs. extreure’n informació útil.

(4 sessions de 4 hores)

28

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 28 28/3/19 10:21


Descobreix les » InDesign bàsic: maquetació » Masterclass: Retoc fotogràfic
formacions que també de continguts editorials gastronòmic
pots fer per Internet
o per al web Novetats del trimestre
APRÈN ONLINE » InDesign avançat: eines
avançades i creació de » Materclass: Instagram
» Photoshop bàsic: iniciació al continguts
per a gastronomia i vi
retoc digital d’imatges
» Scribus: maqueta continguts » Masterclass: Cartellisme
» Photoshop avançat: pràctica, editorials amb una eina en
en l’era digital
funcions i eines avançades
programari lliure
» Gestiona i processa PROPERAMENT
automàticament un paquet » Modelat en 3D amb Google
SketchUp
d’imatges amb Adobe Photoshop
» Masterclass: Dissenya la teva
Actions » Introducció al disseny3D amb portada
Blender
» GIMP: inicia’t en el retoc digital » Dissenya logos a partir
d’imatges amb una eina en » Introducció a l’edició de vídeo de retícules
programari lliure digital amb Lightworks
» Logos cal·ligràfics
» Illustrator bàsic:com dissenyar » Infografia:aprèna representar » Històries visuals i atractives
utillatge gràfic vectorial la informació gràficament
amb Adobe Spark
» Illustrator avançat: disseny » Masterclass: Com representar el
i il·lustració professionals coneixement en una infografia » Crea els teus dissenys fàcilment
amb Canva!
» Inkscape:dissenya utillatge » Masterclass: Com fer un logo
gràfic vectorial amb una eina en 5 minuts
en programari lliure

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

89 89 93 97 93 97

91 90 91 90 89 101 89
108
94 99 94 99 92 92
114 106
106 114 103 114
114
Maig
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

106 98 90 89 105
99 113 113 113
89 100 89 100 98 90 103 113 102 108 89 105
110
94 94 106 99 101
Juny 107 111
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

99 113 96 89 96 89
106 102
91 104 91 104 89 95 89 95 99 113
109
94 112 94 92 100 92 113
100

29

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 29 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Programació
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

116 118 120


MILLORA EL TEU SEO I BOOTSTRAP4: COM FER INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ
INCREMENTA VISITES AMB PÀGINES WEB QUE ES VEGIN D’APPS AMB IONIC3
GOOGLE AMP EN TOTS ELS DISPOSITIUS IONIC3és un framework per al
Google AMP (Accelerated Mobile Bootstrap4 és un framework desenvolupament d’aplicacions
Pages) permet fer pàgines especialment dissenyat per mòbils híbrides utilitzant
estàtiques amb contingut mobile desenvolupar pàgines web fiables tecnologia web, com CSS, HTML5
perquè es visualitzin super- en format responsive de forma o Sass.
ràpid en smartphones i tauletes. ràpida i còmoda. Imparteix: Esquemes Informàtics
Imparteix: Esquemes Informàtics Imparteix: Esquemes Informàtics
Multisessió: 6 hores
Monosessió: 3 hores Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)
10/04/19 a les 10:00 (2 sessions de 3 hores) 24/04/19 a les 17:00
08/04/19 a les 17:00 26/04/19 a les 17:00
10/04/19 a les 17:00

117 ONDRE EL TEU 121


COM DIF
CONTINGUT AMB FACEBOOK 119 INTRODUCCIÓ A LA
INSTANT ARTICLES INTRODUCCIÓ A LES PROGRAMACIÓ ORIENTADA
Una funció centrada en mòbils per APLICACIONS DE REALITAT A OBJECTES AMB JAVA
llegir continguts de mitjans i blogs AUGMENTADA Aprèn els conceptes bàsics de la
sense sortir de Facebook, que es Coneix què és la realitat programació orientada a objectes
carreguen 10 vegades més ràpid augmentada, les seves utilitats i amb el llenguatge que et permetrà
que la resta. introdueix-te en la biblioteca de fer aplicacions per a Android.
Imparteix: Esquemes Informàtics programari lliure ARToolKit per Imparteix: Esquemes Informàtics
crear realitat augmentada en
Monosessió: 3 hores Multisessió: 12 hores
dispositius mòbils.
11/04/19 a les 16:30 (3 sessions de 4 hores)
Imparteix: Esquemes Informàtics
08/04/19 a les 10:00
Monosessió: 3 hores 10/04/19 a les 10:00
17/05/19 a les 10:00 12/04/19 a les 10:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 30 28/3/19 10:21


30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 31 28/3/19 10:21


122 125 128
CREA I ADMINISTRA BASES INTRODUCCIÓ AL
INTRODUCCIÓ A LA
DE DADES MYSQL AMB DESENVOLUPAMENT AMB
PROGRAMACIÓ 1: CONCEPTES
PHPMYADMIN ANGULARJS
COMUNS EN TOTS ELS
LLENGUATGES phpMyAdmin és un gestor que AngularJS és el framework
permet l’administració de MySQL JavaScript de codi obert mantingut
Variables, tipus de dades,
a través d’unnavegador web. per Google, especialitzat a millorar
condicionals, interaccions,
Administra la teva base de dades l’execució d’aplicacions d’una sola
funcions,… Aprèn els conceptes
sense coneixements previs de pàgina.
bàsics que et caldran per
programació, únicament utilitzant Imparteix: Esquemes Informàtics
programar en qualsevol llenguatge
l’entorn gràfic.
informàtic. Multisessió: 12 hores
Imparteix: Esquemes Informàtics
Imparteix: Esquemes Informàtics (3 sessions de 4 hores)

Multisessió: 6 hores
Multisessió: 8 hores 01/04/19 a les 15:30
(2 sessions de 4 hores) 03/04/19 a les 15:30
(2 sessions de 3 hores)
02/04/19 a les 15:30 05/04/19 a les 15:30
01/04/19 a les 10:00
04/04/19 a les 15:30 20/05/19 a les 15:30
03/04/19 a les 10:00
03/06/19 a les 15:30 22/05/19 a les 15:30
05/06/19 a les 15:30 24/05/19 a les 15:30
123
INTRODUCCIÓ A LA
PROGRAMACIÓ 2: 126 129
PROGRAMACIÓ ORIENTADA GESTIONA BASES DE DADES SCRUM: INTRODUCCIÓ AL
A OBJECTES AMB MYSQL DESENVOLUPAMENT ÀGIL DE
Coneix els conceptes de classe i Aprèn a crear una base de dades, SOFTWARE
objecte, i adquireix les bases per gestionar-la amb consultes La implementació d’SCRUM,
aprendre qualsevol llenguatge SQL i connectar-la amb un web. com a marc de treball en el
de programació modern, tant Imparteix: Esquemes Informàtics desenvolupament d’un projecte
de tecnologia client/a com de de programari,permet minimitzar
Multisessió: 8 hores
tecnologia servidor. costos, gestionar expectatives,
(2 sessions de 4 hores)
Imparteix: Esquemes Informàtics millorar estimacions, optimitzar
09/04/19 a les 15:30
recursos i augmentar la qualitat
Multisessió: 6 hores 11/04/19 a les 15:30
del resultat final.
(2 sessions de 3 hores) 11/06/19 a les 15:30 Imparteix: Cynertia Consulting
15/04/19 a les 10:00 13/06/19 a les 15:30
17/04/19 a les 10:00 Multisessió: 12 hores
(3 sessions de 4 hores)

124 127 06/05/19 a les 10:00


08/05/19 a les 10:00
CREA UN WEB AMB BASES
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 10/05/19 a les 10:00
DE DADES AMB PHP, MYSQL I
JAVASCRIPT
APACHE (LAMP)
Actualment totes les pàgines web
LAMP (PHP + Apache + MySQL)
tenen scripts de Java per fer-les
és la tecnologia més estesa per
més atractives, amb efectes,
combinacions de color, etc. connectar webs i bases de dades.
Imparteix: Esquemes Informàtics
Imparteix: Esquemes Informàtics
Multisessió: 8 hores
Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 4 hores)
(2 sessions de 3 hores)
16/04/19 a les 15:30
06/05/19 a les 10:00
08/05/19 a les 10:00 18/04/19 a les 15:30
10/05/19 a les 10:00
17/06/19 a les 17:00
19/06/19 a les 17:00
21/06/19 a les 17:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 32 28/3/19 10:21


31

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 33 28/3/19 10:21


130 133 135
QGIS DESKTOP: CURS
I A LES TECNOLOGIES SCIENCE AMB PYTHON
RELACIONADES La ciència de dades inclou les AVANÇADES
Coneix què és el Big Data, els tècniques d’anàlisi de grans volums Treballa amb les propietats més
conceptes associats i resol de dades (estadística mineria de importants de les capes, fent un
dubtes sobre la seva aplicació: dades) per obtenir informació ús complet de l’eina Atles, del
possibilitats, programari, que faci les empreses més complement de topologia per
metodologies,formesde treball,etc. competitives. trobar errors topològics i altres
geoprocessos interessants.

(4 sessions de 4 hores)

131
INTRODUCCIÓ A R,

Aprèn els conceptes clau del Big 136


Datai com gestionar grans volums 134
de dades amb el llenguatge de SISTEMES D’INFORMACIÓ DINS DE QGIS (PYQGIS)
programació R i la seva interfície GEOGRÀFICA AMB QGIS Programació en Python dins
gràfica Rstudio. DESKTOP2.18LASPALMAS de QGIS (PyQGIS), disseny
Aprèn a utilitzar el QGIS, el de formularis personalitzats
programa de visualització, edició (PyQt), validació de dades i
i anàlisi de dades gratuït, de codi
lliure i multiplataforma.

(4 sessions de 4 hores)
(4 sessions de 4 hores)

132
Coneix les bases de la creació de
pàgines web a mida utilitzant una
tecnologia puntera com és Django
i Python.

(3 sessions de 4 hores)

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 34 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 35 28/3/19 10:21
137 140 143
ADMINISTRA UN SISTEMA CREACIÓ D’UN WEB DES
LINUX (1): INSTAL·LACIÓ,
CONFIGURACIÓI ACCÉSALS I INTEGRA-LES EN LA TEVA
RECURSOS PLATAFORMA
Inicia’t en la gestió i administració Coneix el procés de creació En aquesta càpsula ens
de Linux: components, de pàgines web a través del endinsarem en el món de la
particions, configuració de xarxa, llenguatge HTML i CSS, i el geolocalització, fent ús d’una
gestió d’usuaris/àries, línia de recorregut necessari per
configurar, implantar i posar en una plataforma amb la que es

analitzar els desplaçaments de


(2 sessions de 4 hores) Multisessió: 12 hores

138
ADMINISTRA UN SISTEMA
141
PROCESSOS I ASPECTES DESENVOLUPA UNA APP PER
AVANÇATS A ANDROID AMB GOOGLE APP
Instal·lació de programari, INVENTOR
sistema d’arrencada, sistema Crea fàcilment apps natives per 144
a Android sense programar amb INTERNET DE LES COSES PER
i recuperació, etc. A PERSONES CURIOSES
el sistema de programació basat Si no saps què és l’Internet de les
en blogs, que evita el procés Coses, però no pares de sentir-ne a
d’aprendre codi, sense instal·lar parlar i tens curiositat, aquesta és
(2 sessions de 4 hores)
la teva càpsula. Veurem les seves
aplicacions en diferents sectors:
a les ciutats (smart cities), salut,
agricultura, logística i, també, en
les nostres llars.

139
INTRODUCCIÓ A LA
PROGRAMACIÓ DE C++
Introdueix-te en la programació
amb el llenguatge C++. Principals
instruccions i algoritmes de la
142*
Multisessió:12 hores
El curs permetrà desenvolupar
(3 sessions de 4hores) competències en programació
bàsica i treballar amb els
components de la Micro:bit®.

(2 sessions de 4 hores)

34

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 34 28/3/19 10:21


145 Descobreix les » Introducció a PHP
formacions que també
pots fer per Internet » Introducció a les bases de dades
relacionals amb MySQL
La tecnologia NFC (Near Field APRÈN ONLINE
Communication),serveixper fer » Introducció a Visual Basic
moltes més coses que pagar amb » Introducció al MobileMarketing: For Applications
el mòbil. En l’actualitat, ens pot la petita empresa a Internet via
servir per activar/desactivar el el canal mòbil » Scrum, introducció al
desenvolupament àgil
despertador, compartir el wifi amb de software
les visites a casa, registrar la teva » Mobile analytics:com mesurar el
tràfic que entra al teu web o app
targeta de visita instantàniament
des de dispositius mòbils » BigData: noves eines i
en el mòbil de l’interlocutor, activar estratègies per a la gestió
el Bluetooth a l’entrar al cotxe » Introducció a la programació de grans volums de dades
i, entre molts altres exemples, orientada a objectes amb Java
facilitar-nos el nostre dia a dia.
» Introducció a la PROPERAMENT
programació:
conceptes comuns a tots els » Introducció a R
llenguatges

» Introducció a la programació web


en HTML5

146
APRÈN A PROGRAMAR
INTERFÍCIES DE VEU
(AMAZON - ALEXA):

funciona una interfície de veu


com Alexa i quines aplicacions
potteniraquestatecnologiaen
l’empresa.

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

118

143 143 142 121 131 141 141


122 125 122 125 128 123 127 123 127 120
142
128 144 128 145 134 134 134 134
Maig
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

132
139 138 138 146
144 139 139
124 131 124 131 124 134 135 119 128 135 128 130 128 132
136
129 136 129 136 129 135 135 135
137
133 133 145 133
143
136
Juny 137
1 3 4 5 1437
6 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

12
133 6 124 134 124
140 13 134 134
1
35 14
1

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 35 28/3/19 10:21


36

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 35 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Educació i TIC
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

147 149 “Un bon lloc, amb


CIRCUITS EN PAPER: COM APRENENTATGE BASAT EN bon professorat,
TREBALLAR L’ ELECTRICITAT PROJECTES 2.0 cursos molt
A TRAVÉS DE LA PLÀSTICA De manera pràctica i interessants i
Descobreix com funciona col·laborativa, experimentaràs
amens. Bona formació, en
l’electricitat i quins materials el procés d’ideació, disseny,
general.”.
ens permeten fer circuits, sense desenvolupament i valoració
cables, ni soldadures, per poder d’un projecte educatiu on Ángeles Martínez
incorporar-los a l’aula. implementaràs eines de la
Imparteix: Marina Sala web social.
Imparteix: Neus Burch
Monosessió: 4 hores
12/04/19 a les 16:00 Multisessió: 16 hores
151
ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ
20/06/19 a les 16:00 (4 sessions de 4 hores)
Avalua fent ús de tecnologies
13/05/19 a les 15:30
2.0...Podràs conèixer diversos
14/05/19 a les 15:30
tipus d’avaluació, amb les seves
148 15/05/19 a
16/05/19 a
les
les
15:30
15:30
respectives característiques, així
COM LLUITAR CONTRA EL com tres instruments d’avaluació:
CIBERBULLYING AMB EINES la rúbrica, el formulari i l’eportfoli.
TECNOLÒGIQUES I MÒBILS Imparteix: Neus Burch
Sense dubte, les xarxes socials 150 Multisessió: 8 hores
són un abans i un després per TREBALLAAMB EL PAQUETDE
(2 sessions de 4 hores)
a l’assetjament escolar. Davant GOOGLE DRIVE
15/04/19 a les 15:30
d’aquesta situació actual, ens De manera 100% pràctica i
17/04/19 a les 15:30
caldrà dominar una sèrie de col·laborativa, podràs trastejar,
funcions i eines tecnològiques en primera persona, diferents
per actuar davant d’una situació tecnologies de Google i Google
d’assetjament. Drive. A més a més, tindràs
Imparteix: Selva Orejón l’oportunitat d’idear i dissenyar una
proposta formativa o professional
Monosessió: 4 hores
on facis ús d’alguna de les
12/06/19 a les 16:30
tecnologies apreses.
Imparteix: Neus Burch

Multisessió: 16 hores
(4 sessions de 4 hores)
01/04/19 a les 15:30
02/04/19 a les 15:30
03/04/19 a les 15:30
04/04/19 a les 15:30

36

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 36 28/3/19 10:21


152 153
COM INTRODUIR LES STEM A ADMINISTRA ELS TEUS
CURSOS DE FORMACIÓ ONLINE
Experimenta en primera persona AMB MOODLE
APRÈN ONLINE
com fomentar l’aprenentatge Practica amb les funcionalitats
de STEM (Ciència, Tecnologia, principals de la plataforma » Moodle: imatge digital i dissenya
Enginyeria i Matemàtiques) de Moodle, i es mostraran quines i administra una plataforma de
forma amena a l’aula i complint possibles combinacions es tenen
amb els contingut curriculars de amb altres eines online externes.
cicle superior de Primària.

(2 sessions de 4 hores)

(2 sessions de 4 hores)

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

147 151 151 152 152

153 153

Maig
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

153 153 152 152

Juny
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

148 147

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 37 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Fabricació
digital i 3D
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

154 156* 158*


MODELATGE EN 3D AMB INTRODUCCIÓ A LA EVOLUCIONA EL TEU
GOOGLE SKETCHUP PLATAFORMA DE PROTOTIP ELECTRÒNIC FET
Un programa gratuït que permet DESENVOLUPAMENT ARDUINO AMB ARDUINO: DISSENY
dissenyar fàcilment models en Primers passos amb Arduino, DE CIRCUITS IMPRESOS
tres dimensions amb múltiples des de la programació fins a un ELECTRÒNICS (PCB) AMB
aplicacions: educatives, projecte: llegir sensors, utilitzar KICAD
empresarials o per al lleure. actuadors i controlar motors. Agafa un petit projecte electrònic
Imparteix: Futura TC Imparteix: Fèlix Vinyals fet amb Arduino i dissenya el
circuit imprès. Això serveix per
Multisessió: 8 hores Multisessió: 8 hores
fer Shields per l’Arduino i per fer
(2 sessions de 4 hores) (2 sessions de 4 hores)
proves de concepte o engegar la
21/05/19 a les 09:30 08/04/19 a les 16:00
producció d’un nou producte.
23/05/19 a les 09:30 10/04/19 a les 16:00
Imparteix: Fèlix Vinyals
25/06/19 a les 16:00 17/06/19 a les 09:30
19/06/19 a les 09:30 Multisessió: 8 hores
27/06/19 a les 16:00
(2 sessions de 4 hores)
06/05/19 a les 16:00
155 157* 08/05/19 a les 16:00
RECONSTRUCCIÓ 3D A PARTIR DESENVOLUPAMENT AVANÇAT
DE FOTOGRAFIES AMB EINES AMB ARDUINO
LLIURES Com fer projectes de complexitat “El curs m’ha
Tens curiositat per l’escaneig 3D? creixent amb Arduino (calen semblat molt
Aprèn a crear models digitals coneixements bàsics d’ús d interessant. La
texturitzats partint de fotografies, la plataforma). professora és molt
amb eines lliures que ens Imparteix: Fèlix Vinyals
competent i amb domini del
permeten aconseguir resultats
Multisessió: 8 hores tema,i l’espaiés moltadequat.
professionals.
(2 sessions de 4 hores) És un recurs molt interessant per
Imparteix: Raimon Guarro
15/04/19 a les 16:00 a persones que volen iniciar-se o
Multisessió: 8 hores 17/04/19 a les 16:00 ampliar els seus coneixements.
(2 sessions de 4 hores) 25/06/19 a les 09:30 En les sis hores que dura el curs
14/05/19 a les 17:00 27/06/19 a les 09:30 hem après molt.”.
16/05/19 a les 17:00
18/06/19 a les 17:00 Teodoro Ruiz
20/06/19 a les 17:00

38
AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 38 28/3/19 10:21
159 161*
I A LA IMPRESSIÓ 3D PER A Actualitza els teus coneixements sobre RaspberrPi, quines son les
PROFESSIONALS I PIMES novetats, les diferències té amb l’Arduino, com la pots instal·lar i quines
Vine a introduir-te al món de la aplicacions té en l’àmbit empresarial i educatiu..
tecnologia 3D. Veuràs diferents
tecnologies de fabricació
Multisessió: 8 hores (2 sessions de 4 hores)
additiva que es troben a la
indústria actualment, tindràs
assessorament sobre quina és
la tecnologia que millor s’adapta
al teu negoci, i podràs fer vàries
proves d’impressió amb diferents
programaris.
162* 163*
INTRODUCCIÓ AL TALL PER IMPRESSIÓ D’ALIMENTS:
LÀSER: CONCEPTES BÀSICS,
(2 sessions de 4 hores)
DISSENY VECTORIAL I
PRÀCTIQUES Durant aquesta formació es
En el sector del disseny, la treballarà amb la tecnologia 3D,
tecnologia làser permet solucionar aplicada a les noves tècniques
de manera ràpida i eficaç diferents i tendències de la cuina
aplicacions en la fabricació de d’avantguarda. Les tècniques
nous productes. Coneix i practica que s’aplicaran en el curs seran
160* amb la tecnologia làser, les seves l’extrusió o el tall amb làser.
DISSENY 3D AMB FUSION 360 característiques, possibilitats i
PER A IMPRESSIÓ 3D aplicacions.
Aprèn a dissenyar en 3D amb
Fusion 360, un software CAD de
bones prestacions i accessible, per
optimitzar el teu disseny i poder (2 sessions de 4 hores)

2 sessions de 4 hores)

Abril
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

160 160 156 156 161 161


162

Maig
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

159 155 155 160 154 162 162


161 161

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
156 155 154 154
161 161 157 157

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 39 28/3/19 10:21


Altres activitats de formació tecnològica Sessions divulgatives
sobre temes TIC fora
Masterclass de la programació
Cibernàrium regular

MASTERCLASS: DISSENYA LA TEVA PORTADA MASTERCLASS: MASSA PANTALLA? ESTRATÈGIES


Aprèn les tècniques per dissenyar la millor portada PER A UNA BONA DESCONNEXIÓ DIGITAL
per a un llibre o publicació de la mà de Toni Benages, En aquesta conferència, Marc Masip, psicòleg expert
dibuixant i professor de dibuix i còmic. en addicions a la tecnologia, explicarà com l’ús
sense criteris de mòbils, videojocs, etc. pot derivar
Imparteix:Toni Benages, dibuixant i dissenyador
en patologies i disfuncions socials, en especial entre
11 d’abril a les 18:30h
les persones més joves.Veurem com reconèixer les
conductes de risc, prevenir-les i reaccionar
correctament en cas necessari,i farem
MASTERCLASS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I una reflexió.
L’ÈTICA DELS ALGORITMES
Imparteix: Marc Masip, psicòleg expert en addicció
El gran desafiament tecnològic del futur immediat
a les tecnologies
passa per l’ètica.Pensadors com Cathy O’Neal,Gehrd
20 de juliol a les 18:30h
Leonard o Genís Roca adverteixen que els algoritmes
(i,per tant,la Intel·ligènciaArtificial) reprodueixenels
biaixos i els prejudicis culturals de qui els programa.
Si els algoritmes controlen ja molts aspectes de
la nostra activitat, qui controla els algoritmes i
què cal tenir en compte per protegir-nos de males
pràctiques i manipulacions? Vine a fer una mirada a
un dels temes que marcaran el futur immediat.
Imparteix: David Casacuberta, filòsof i analista digital
9 de maig a les 18:30h

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 40 28/3/19 10:21


40

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 40 28/3/19 10:21


Altres activitats de formació tecnològica

Activitats IT Academy

TREU EL/LA DEVELOPER QUE PORTES DINS!


PROGRAMA COMPLET DE FRONTEND, BACKEND O
ANDROID DE 350H

En aquest curs tindràs l’oportunitat de treure el perfil amb més d’un 85% de presència
programador que portes dins i trobar feina al sector en el mercat mobile.
TIC. És un curs de fins a 350h centrat en crear els
següents perfils professionals: FrontEnd, BackEnd & Està dirigit a totes aquelles persones que tenen
Android. El perfil professional de FrontEnd Developer interès a treballar al món de la programació
l’ocupala persona que s’encarrega de construir (software) ja sigui perquè han decidit fer una
la part visible d’un web; el BackEnd Developer reconversió cap a aquest sector,o bé perquè volen
s’encarrega de programar la part del web que no és actualitzar els seus coneixements.
visible per a la persona usuària; i el perfil d’Android
Developerté entreles seves funcionscrearel codidel
sistema operatiu que farà funcionar l’aplicació mòbil
Android,el sistemaoperatiumòbilper excel·lència Inscripcions obertes i altres activitats a:

Altres activitats de formació tecnològica


Impartides a
Altres activitats l’aula de formació
de Barcelona Activa de l’Oficina d’Atenció
a les Empreses (OAE)
per a emprenedors/es
Edifici MediaTIC
i empreses Carrer de Roc Boronat, 117
Informa-te’n i inscriu-te al web:
barcelonactiva.cat/empreses

EXPORTAR/IMPORTAR PRODUCTES MILLORA EL TEU SPEECH DE VENDES


VS EXPORTAR/IMPORTAR SERVEIS PER SER MÉS PERSUASIU/VA AMB LA TEVA
4/4/2019 de 09:30 a 11:30 CLIENTELA
29/4/2019 de 9:30h a 13:30h
27/6/2019 de 15:30 a 19:30h

CUSTOMER DISCOVERY: COM DESCOBRIR


NOVA CLIENTELA I DISSENYAR PRODUCTES
INNOVADORS
12/4/2019 de 9:30 a 12:30h
20/5/2019 de 9:30 a 12:30h
12/6/2019 de 15:30 a 18:30h

41
AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 41 28/3/19 10:21
Consell assessor
Per articular una oferta formativa - BCD Barcelona Centre de Disseny - EIC Enginyers Industrials /
i d’activitats que sigui d’interès de - BIOCAT. Bioregió de Catalunya Enginova
les persones professionals i de les - CatPL - Enginyeria La Salle / Parc
empreses de la ciutat, s’ha creat un - CCOO d’Innovació La Salle
consell assessor de continguts de - Cercle per al Coneixement - - Eurecat
formació tecnològica. Aquest consell Barcelona Breakfast - FIB / UPC
permet coordinar l’ estratègia de - CETEI Centre de Tecnologies - Foment del Treball
formació del Cibernàrium i aporta Ituarte - Google
temàtiques a la programació, - CETT - Indra
d’acord amb les necessitats dels - COEIC Col·legi Oficial d’Enginyers - Localret
sectors clau. En formen part entitats, Informàtics de Catalunya - McCann-Erickson
empreses i institucions referents en - COETTC Col·legi d’Enginyers - Microsoft
l’àmbit de les TIC i de la promoció Tècnicsde Telecomunicacions - Pimec
econòmica. de Catalunya - Telefónica
Els i les actuals membres del consell - COMB Col·legi Oficial de Metges - TIC Salut
assessor són: de Barcelona - UAB Universitat Autònoma
- 22@ Network - Direcció General de de Barcelona
- ATI Associació de Tècnics Telecomunicacions i Societat de - UGT
d’Informàtica la Informació. - UOC Universitat Oberta de
Generalitat de Catalunya. Catalunya

Normes d’ús

Les inscripcions s’obren 7 dies abans de la data Les dates de les activitats d’aquest programa
de realització de cada activitat, a les 8:30 del poden variar per causes imprevistes. Confirmeu
matí, per Internet. L’atenció telefònica i personal les dates actualitzades en el web
és a partir de les 9:30 del matí. barcelonactiva.cat/cibernarium

Les places són limitades. Totes les activitats del Cibernàrium es realitzen a
És imprescindible la inscripció prèvia. la 1a planta de l’edifici MediaTIC al districte 22@
15 minuts després de l’hora d’inici de l’activitat, c/Roc Boronat, 117 (entrada per Sancho
no es podrà accedir a l’aula. de Ávila), excepte aquelles en què s’especifiqui
una altra ubicació.
Si no es pot assistir a una activitat, caldrà
cancel·lar la inscripció amb un mínim del Qualsevol de les accions formatives del
12 hores d’antelació a la seva celebració. Això Cibernàrium podrà ser enregistrada mitjançant
possibilitarà que una altra persona pugui ocupar un sistema de captació d’imatges que té com
aquella plaça. a finalitat la seva posterior difusió a través de
qualsevol tipus de mitjà o suport en l’àmbit de la
Les cancel·lacions les fa cada persona usuària missió de Barcelona Activa de contribuir a la
des de la seva àrea personal en el web del promoció econòmica i a l’ocupació. En el procés
Cibernàrium (clic a “Accés usuaris/àries”), de gravació es poden enregistrar eventualment
en l’opció “Dona’t de baixa d’una activitat”. imatges dels/de les assistents a la formació.
No es fan cancel·lacions per telèfon ni per correu
electrònic. La inscripció a les activitats del Cibernàrium
implica l’autorització a Barcelona Activa de fer ús
La realització de les activitats està condicionada d’aquestes imatges per a la finalitat esmentada.
a la inscripció d’un mínim d’alumnes. En cas de
cancel·lació s’avisarà a les persones inscrites

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 42 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 43 28/3/19 10:21
AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 43 28/3/19 10:21
Consulta al web
els altres equipaments de
Barcelona Activa

Barcelona Activa
Cibernàrium
Centre de formació tecnològica
per a professionals i empreses – Cibernàrium
Edifici MediaTIC, 1a planta Carrer
de Roc Boronat,117 (entradaper Carrerde Sanchode Ávila) 08018
Barcelona (districte 22@)

Horari:
Dilluns a divendres de 9h a 21h
El Cibernàrium estarà tancat del 19 al 22 d’abril

Inscripcions:
Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Informació:
Per telèfon: +34 932 917 610
Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Accés:
Metro: Glòries (L1) i Llacuna (L4)
Autobusos: H14, 6, 7,92, 136, 192,V25
Tramvia: T4 Ca l’Aranyó
Estacions Bicing: 143, 142 ,151,
393 i 342

GRAN VIA DE LES CORTS


CATALANES
PL. DE LES
GLÒRIES
CATALANES
Segueix-nos a les xarxes socials:

L1 - GLÒRIES

T4
CARRER DE LA CIUTAT DE GRANADA

CARRER DE TÀNGER 342


CARRER DE ROC BORONAT

CARRER DE LLACUNA

CARRER DE SANCHO DE ÁVILA 143


142

L1 - MARINA
CARRER D’ALMOGÀVERS 393

151

L4 - LLACUNA

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 44 28/3/19 10:21