Está en la página 1de 2

REKAP NILAI PTS/PAS Semester __ Tahun ____

No No. Peserta Kelas Nama Siswa Mapel Dikerjakan Benar Salah

1 P052090053 7 Angga Raditya E. PJOK 50 33 17

2 P052090054 7 Ardhea Dwi Ananda PJOK 50 27 23

3 P052090055 7 Ardina Mustika Ratna PJOK 50 37 13

4 P052090056 7 Ardya Handika Tegar Yuda PJOK 50 30 20

5 P052090057 7 Ayunda Imroatun Nafi ah PJOK 50 26 24

6 P052090058 7 Dhea Revalina Cantika Sari PJOK 50 31 19

7 P052090059 7 Diva Ellandar Maharani PJOK 50 35 15

8 P052090060 7 Fernanda Pratama S. P. PJOK 50 20 30

9 P052090061 7 Fransiska Virda Bella PJOK 50 29 21

10 P052090062 7 Funta Erza Nugraha PJOK 50 38 12

11 P052090063 7 Imam Muchzaki PJOK 50 26 24

12 P052090064 7 Mareta Adias Roufi Rosyida PJOK 50 27 23

13 P052090065 7 Mery Berliana Sunardy PJOK 50 29 21

14 P052090066 7 Muhammad Rizky Yusi Alfaro PJOK 50 36 14

15 P052090067 7 Nandana Rizqi Fauziansyah PJOK 50 32 18

16 P052090068 7 Naysa Wahyu Mirnawati PJOK 50 30 20

17 P052090069 7 Nazril Ezziafan Firdaus PJOK 50 30 20

18 P052090070 7 Nazwa Aulya Maharani PJOK 50 32 18

19 P052090071 7 Pirgiawan Listianto PJOK 50 25 25

20 P052090072 7 Raditya Chesta Adabi PJOK 50 32 18

21 P052090073 7 Rafiqa Dina Putri R. PJOK 50 26 24

22 P052090074 7 Ravid Antonio M. PJOK 50 32 18

23 P052090075 7 Raynata May A.P. PJOK 50 33 17

Rekap Nilai - Halaman : 1


REKAP NILAI PTS/PAS Semester __ Tahun ____

No No. Peserta Kelas Nama Siswa Mapel Dikerjakan Benar Salah

24 P052090076 7 Salsabilla Zahra Alya PJOK 50 39 11

25 p052090077 7 Senja Elanning PJOK 50 28 22

26 P052090078 7 Ananda Vradya Adfar Fairuz Bariq PJOK 50 30 20

Rekap Nilai - Halaman : 2