Está en la página 1de 2

Ulama Biksu

Pendeta Paus

Pemimpin Konghucu(xue xi) pedande

Tripitaka kitab suci kong hu cu – shu jing


Hari Raya Idul Adha Hari Natal

Hari Raya Waisak Hari Raya Nyepi

Hari Raya Paskah Hari Raya Imlek

Gereja Protestan Gereja Katolik

Mesjid Vihara Konghucu

Pura Vihara Budha