Está en la página 1de 13

I.

CUENTOS RECOPILADOS EN QUECHUA - Willakuykuna:

UPAMANTA

(Willakuy)
Huk upatas maman llunpayta kuyaq, chaywansi wawqinkuna qintilqina ninakunku:

Wak upata manachu wañurachichwan, mamanchik ñuqanchiktaña kuyawanachikpaq. Chayta nispankus huk tuta
wañuchinanku kasqa.

Hinaptinsi upaqa yachakuqpashina mamanata nisqa:

Mamay kunanqa puñunanpiña puñukusqa.

Hinaptinsi, iriqi wawqinkunawan upaqa puñusqanta yaykurquspanku kuchilluwan puñuqllata tuksirusqaku.

Mamalla,- ¡Wayy ananallawww…..! niptinsi, upaqa rimarirqamusqa.

- Mamanchiktachusmi wañurachinchik, nispan.


- Chay maqtakunaqa aswan piñarikuspas, upataqa wayqaman hinaruspanku mayuman aswan piñarikuspas,
upataqa wayqaman hinaruspanku mayuman wischuykusqaku,hinaptinsi waka qatiq runa mayu apachkaptin,
hurquruspan tapun:
- Mayqin supaytaq kaynasunki, nispa.
Upaqa waqaspas, willakusqa:
- Kamachikuqniyqa sullka churinwan mana kasarakuyta munaptinmi, wawqiykuna kaynawan, nispa.
- ¡Yaw! Ñuqa kasararusaq, manachu kay wayqapi wataruwaptiyki, wawqikikunata suyaruyman, nispa.
- Upaqa chiqapta wataruspas, mayuman runataqa wischuykun.
- Kasarallasaqmi, kasarallasaqmi, nichkapta.
Chayta rurarqusqas apaqa runapa wakankunata qatikuykuspa wasinman kutikun.

Wasiman chayaspas wawqinkunanam willakun:

- Allich wischuykuwarqankichik, achka wakam mayupi kakusqa, atisqallaytam qatimuni, nispa.


Hinaptinsi chay iskay chiqnipay wawqinkunaqa, nin:
- Manachu ñuqaykutapas wayqapi kipurusqa mayuman wischuymuwankikuman, qam hina wakasapa
kanaykupaq, nispa.
- ¡Arí…! Nispas.
Upaqa wawqinkunata wayqapi kipuruspan mayuman wischuykamun.
Chaysi wawqinkunata mayu aparuptin, upaqa kusisqa sapallanña uywasapa qipan.

MENSAJE: Para ser una persona de bien no es bueno ser egoísta o ambicioso, cuando uno realmente desea algo
lo logra con el sudor de su frente y no con ambición y maldad. No es bueno aprovecharse de la discapacidad de
las personas ya todos tenemos sentimientos y nadie es superior o inferior todos somos iguales y no por poseer
alguna discapacidad debe ser discriminado. Debemos practicar los valores inculcados por nuestros padres, y no
debemos olvidar de que la familia es el núcleo esencial para la existencia del ser humano.
ALLIN KAWKUNAPAQ HAMUTAYNIN: Chiqnikuywanqa manam imapas allinchu lluqsisunki, tukuy rikchaq
sasachakuykunamanmi yachawaq. Turinchiktaqa, ñañanchiktaqa sumaqtam chuya sunqunchikwanmi
waqaychana.

RUNAMASINMANTA RIMAQ

(Willakuy)

Tayta Lukaspa wasinmansi, huk maqta chayaruspa nin: “Amawtay, chay tayta turnas, llamkaqmasikis, kay llaqtanchik
mayu patampi, ñaqalla, rimakusaspayki kamasunki.

- ¿Chiqap nisqantachu willawayta mananki? ¿Kikiykichu uyarirqanki?


- Chaynatas nispa. Manam kikiyqa uyarirqanichu, tayta.
- Chaynaqa, manayá chiqap rimasqanqa yachakunchu. Kunan warmacha niway: ¿ Allinpaqchu chay willawanayki
kanman?
- Manam amawtallay piñakuspa unquruwaqpas.
- Mana allinniypaq kaptinqa nitaq chiqap rimasqanta yachanchikchu, hinaptinqa sunquykita tapuykuy: ¿
Hinallaraqchu willawayta munanki?
Maqtachas iskayrayan. Hinaptinsi amawtaqa kuyakuq ñawinkunanwan qawapaykuspa yachachin.
- Chay willanaykipaqa mana chiqap kaspan yachakunchu, manataq allinpaqchu, iskayrayantaq sunquyki.
Hinaptinqa qunqarusun chay willayta: ama simiykita qachachaychu, amataq yanqapuni sunquyta
chirichisunchik. Yaw kuyasqay maqtacha tayta Tumasqa pichqa punchawñam Ayakuchu llaqtaman unqusqa
illarun, ¿ Imaynataq ñaqalla mayu patanpi kamiwanman karqa? Kanmi maypipas qiya sunqu runakuna,
runakunata chiqninachispa muyuriq. Amam chayna kankichu Chuya sunqu wiñay chiqaplla rimaq. Chaymi Sami
kawsakunki llapan llaqtamasiykipa kuyasqan.

MENSAJE: Debemos tener mucho cuidado al comentar algo sobre una persona, ya que nos puede llevar a un
conflicto o hacernos odiar con las demás personas. Debemos ser muy reservados con lo que vamos a comentar
sobre otras personas, de lo contrario podemos herir los sentimientos de las demás personas y perder su amistad.

ALLIN KAWSAKUNAPAQ HAMUTAYNIY: Chiknichikuwaqmi runamasinchikmanta rimaspaqa, imatapas rimana


allinta hamutaspa sumaqta qawaspa, chayna allin kuyasqa kawsakunaykipaq.
RUNTU SUWA UNCHUCHUKUMANTA

(Willakuy)

Mama sunchu waytapa wallapansi pukullunpi sapa punchaw runtusqa. Chaysi kusikuyllamantaña wallpanqa
runtukunataqa uqllachinampaq huñusqa. Achka runtuta huñurquspansi uqllachisqa.

Chaysi huk tuta unchuchukuñataq wallpapa pukullunman yaykurqusqa runtukunataqa suquruqusqa. Runtukuna
manaña tuqyamuptinsi mama sunchu waytaqa piñakuywan yaqallas wañumpas.

Hinaptinsi mama sunchu waytaqa paqarinnintinta unchuchuku sipsinampaq maskaq risqa. Manaña tarispansi,
wasinman kutispa runtukuna puchuqta yanuruspan mikukurusqa, kaynata nispa.

Kuyay wallpaypa runtunqa ¿qacha unchuchukupa mikurunanpaqchu karqa?, masya kikiy mikukurusaq. Chaymanta
pachas mama sunchu waytaqa, wallpantaqa unchuchukukunamanta waqaychan, pukullunta allinta pirqaspa.

MENSAJE: No es de buena educación tocar las cosas ajenas menos robar algo que no nos pertenece. Porque las lágrimas
de las personas te llegan a maldecir y jamás llegarás a un buen camino.

ALLIN KAWSAKUNAPAQ HAMUTAYNIN: Suwakuyqa manam allinchu qawakun, aswanqa chiqnichikuyman,


ñakakuymanmi apawanchik.
WANTINUMANTA

(Willakuy)

Huk wantinus risqa kuka qawaqman, hinaspansi tapukusqa illasqanpi imayna kamunanmanta.

Chaysi kuka qawaqqa, nisqa:

- Tawa asnuyuqmi illanki, manam allinqa kawaqchu , tawan asnuyki supiptinmi wañunki. Nistinsi, wantinuqa
hamutan.
- Chiqapchu chay imaynaraq. Nispas hinata tawan asnunpi karqakuykuspa puriyta qallaykun.
Allin richkaptinsi huknin asnun supikuykuptin mancharikusqa rimapakun.
Ay karaqu, kimsallanñam puchun supiqkuna, icha manaraq supichkaptin chayarachiyman, utqaymanña
kallapachisaq. Nispan manchakuywan kallpachisaq, manchakuywan kallpachichkaptinsi iskay asnunkunapas
supirqun.
Wantinuqa aswan mancharikuspas.
- Chullallaña wañuynap puchun. Nispansi aswan utqayman asnunkunata qatin, hinaptinsi yarqata
ichiykuchkaptin puchuq asnun supirqun.
Hinaptinsi wantinuqa wañuruniñamiki, nispas yarqa patanpi chutakuykun.
Chutarayachkaptinsi huk runa qispiykusqa, chaysi silla kalluwan yarqata mana chimpayta munaptin, nin:
- Tayta suchuy chaymanta, chimpakunayta, nispa.
Wantinuñataqsi mana rimarispa chutarayan, hinaptinsi aswan piñakuywan runaqa rimarin.
- Manam suchuymanchu, wañusqam kachkanki, nispansi wantinuqa rimarirqun.
Runaqa kawallunmanta uraykuspan waskanwan waqtarqun, kaynata nispa.
- Upach kachkanki aw, wañusqa maytataq rimaruwaq hatariy.
- Ananachallaw papay chayqaya kawsarirachimunki, nispa wantinuqa qatarirqun.
Hinaspas wantinuqa runta, nin:
- Tayta chay waskaykim kawsarichikuq kasqa manachu rantikuruwankiman.
- Tawan asnuykikunaman llankirusun.
Nistinsi runaqa tawan asnunwan llankirun.
Wantinuñataqsi waskanta qipikuykuspan, llaqtanpi wañukuqpa wasinman chayaquspan, nin:
- Qatariy yaw qilla imatam puñunki nispa.
Wañukuq mana kawsariptinsi, wantinuqa waqastin asnunkuna maskaq katirin, manaraqsi kunankamapas chay
wantinu asnunkunata tarinchu hinallas maskachkan, qam rikuspaykiqa ama hina kaspa willaykapullawayku.
MENSAJE: No es bueno confiar en los demás personas, menos en las supersticiones o predicciones de otras
personas, uno debe confiar en uno mismo, los engaños y las mentiras pueden llevarte a estropear lo que realmente
uno lo desea realizar. Debemos ser cautelosos antes de confiar en alguien.

ALLIN KAWSAKUNAPAQ HAMUTAYNIN: Manam pitapas kasunachu ima niwasqanchiktapas, aswanqa


kikinchikpa allin hamutasqanchikman hina imatapas rurana.

LAYQA WARMIMANTA

(Willakuy)

Huk warmis suma sumaq kuyayllapaq kasqa, chaysi antipachaw, chaskachaw tutakunapi uman wirpunmanta
llusiruspan puriq.

Hukpunchawsi waynan,nin:

- Antipachay tutatam puñukunapaq hamusaq.


Chaysi warmiqa mana munanchu.

Mamaymi musyarquwaspanchil piñakuwanman, nispan.


Waynanqa amallanpis hamutan.

- ¿Imaynanpitaq kay kuyayanayqa mana munanchu rinayta?


- ¡Icha piwampas pukllakuwachkan! Nispa. Hinaspas maqtaqa tutayaykamuptin warmipa wasinta risqa, hinaptinsi
pirqantakama lluqaruspan uchkunta watiqan.
- Piwan puñuqtaraq tarirqusaq, nispan.
- Hinaptinsi sipaspa umanqa mana kasqachu, wirpullan chutarayachkasaqa.
Chay kunkaqa anchata lipipipichkasqa, hinaptinsi uchpata aparqamuspan maqchiykun, chaynaruspas maqtaqa
pakakuruspan uyarayan, unayllamantas umaqa wirpuman kutiykarqamusqa, mana laqayta atinchu
uchpachasqaña kaptin, chayllapis maqtaqa mancharikuspan pakakusqanmanta pawarqamun.
- Amaya saqillawaychu, nispas umaqa maqtapa rikraman laqakuykun.
Maqtapa, rikranman laqarukuptinsi wañuy kawsay tukuy sacha sacha ukunta pawan, sachaman rumiman umata
takastin, chaysi warmipa umanqa qaparkachastin kuska, rin:
- Amayá kaynawaychu kuyasqay yanallay, nistin.
Huk wayquman chayarquspansi samarin, hinaspansi maqtaqa paqay sachata rikurquspan, nin:
- Kuyasqay, yarqaymantam manaña kaniñachu, wak paqaytaya mikurunapaq lluqarquspay pallaqamusaq, kay
punchuy qawachallanpi tiyaykuy, chayta nispansi maqtaqa paqayman lluqarun.
Paqay wischumusqanmanhinas umaqa mikun, hinaspas mana wiksan kaptin pampallaman millpusqan wichin.
Chayna mikuchkaptinsi, huk luwichu kallpaylla qispiykamun, hinaptinsi umaqa pantakuruspan kuwichutaqa
qapariywan qatikuykun, luwichuta qayparquspansi matankanman laqakuykun.
- Amayá saqillawaychu. Nispan.
Luwichuwan umaqa kuskas sacha sacha ukunta chinkakuykun, hinaptinsi musuqa paqaymanta uraykuspan,
wañuy kawsay wasinman kutikun.

MENSAJE: Cuando una persona ama de todo corazón a un ser querido, la amistad y la confianza se debe conservar
sin mentiras o engaños, ya que no conducen a nada bueno, al contrario llegas a perder y la persona más valiosa
de tu vida.

ALLIN KANAPAQ HAMUTAYNIN: Llullakuywanqa manam allin manchu chayawaq aswanqa


sasachakuykunamanmi yaykuruwaq.

II. WATICHIKUNA ( Adivinanzas):


¿Imallasá qaykallasa?
¡Asá!
a) Tutapas punchawpas samayniywan kawsaykuna kawsan. ( El aire) = (Waira)

b) Maman purin, wawan qatin.( Peine) = (Ñachqa)

c) Chuya yakucha, yuraq wiksacha, champa raku rumiy rumiycha aytusqa. ( Coco)

d) Hawan achachaw, ukun añallaw.(tuna) = (Tunas)

e) Tawa chakiyuq kani, nitaq purinichu, mikunata qipini, manataq mikunichu. (Mesa)=(Misa)

f) Quri chukchacha, qullqi kirucha qullachallampi,miski mikuycha.(Choclo) = (Chuqllu)

g) Hawallanqa ñapas ñapas ukullanqa amañapas. (Ají) = (Uchu)

h) Huk kulluta chukuchkanku, chunka yana runakunata qipichkan. (Pepa de la Caigua) = (Qaywapa rurun)

i) Ñanllayta kichay maykamapas qatisqaykim. (Agua) = (Yaku)


j) Sipas kaynimpi paha ruhu, paya kaynimpi yana ruhu. (Sillkaw)

También podría gustarte