Está en la página 1de 6

Kauno VDU ,,Rasos" gimnazija

,,Matematinis lietus’’

Briaunainių pritaikymo būdai. Matematinių uždavinių


integracija į briaunainius

Darbą parengė: IIIb klasės mokinė

Austėja Vaičiulevičiūtė

Darbo vadovė: matematikos mokytoja

Virginija Bareišienė
Briaunainių pritaikymo būdai. Matematinių uždavinių
integracija į briaunainius

Tikslas: Susieti įprastus ir sudėtingesnius matematinius uždavinius su


briaunainiais, siekiant žaismingesnio pateikimo.
Uždaviniai:
1. Ugdyti erdvinį mąstymą integruojant netradicinius briaunainius į
įprastą mokymosi procesą.
2. Gretinant geometrijos ir matematinių skaičiavimų metodus, praplėsti
uždavinių sprendimo galimybes.
Briaunainis- tai trimatis kūnas, turintis plokščių daugiakampių sienas,
tiesias briaunas ir smailias viršūnes.
Platono kūnas- taisyklingasis iškilasis briaunainis. Jo sienos yra vienas
kitam lygūs taisyklingieji daugiakampiai ir viršūnė bendra vienodam
sienų skaičiui.
Jiems priklauso ir tetraedras, oktaedras, ikosaedras bei kiti.
Idėja: Mokymo procese dažnai stinga įvairovių. Įprastų matematinių
uždavinių ir geometrijos sugretinimas- vienas iš mano siūlomų
netradicinės pamokos variantų. Pateikti uždaviniai, įtraukti į netradicinį
briaunainį, sudaro naujas galimybes įprastus uždavinius išdėstyti kitaip. Į
tetraedro, oktaedro, ikosaedro, kubooktaedro, dodekaedro modelius
nutariau įtraukti matematinius skaičiavimo, loginius uždavinius. Žaidimo
forma tai paverčiau sudarydama ikosaedro- žaidimo kauliuko- atitikmenį.
Išridentas ikosaedro sienos skaičius prilygs analizuojamam uždaviniui.
Tokiu būdu sprendžiant matematinius uždavinius ne tik paprastai
analizuojamas sprendimas, tačiau taip pat suteikiama galimybė išnagrinėti,
iš arčiau pažvelgti į įprastai į mokymosi programą neįtraukiamus
netradicinius briaunainius. Taip pat nusprendžiau išanalizuoti sudarytą
oktaedrų kombinaciją- iš arčiau pažvelgti į vieną iš netradicinių
briaunainių (Platono kūnų). Visa tai pateiksiu toliau.
Kelių uždavinių, integruotų į briaunainius, pavyzdžiai:
Ikosaedro- žaidimo kauliuko atitikmuo:

Oktaedrų kombinacijos trumpa analizė:

1) Oktaedro vidurinis spindulys p = 4, briaunos ilgis a = 8, sienų skaičius


F = 8. Koks šio Platono kūno paviršiaus plotas?

a 
A  Spav  ( ) 2  F  p  ctg
2 p
2 1
2) Koks jo tūris (jei įbrėžtinis spindulys r 
3
)?
V  r A
2) 3
1)
Pvisas = 59.5 × 3 = 178.5 (cm).
3) Išnaudotų išklotinių perimetras, jei: P = 24 - 7 + 5 × 6.5 + 10 = 59.5 (cm)
atmetant sutapimus:
trikampio kraštinė 8 cm; Vienos išklotinės perimetras,

vieno užlenkimo P= 6.5 + 1 + 1 + 8 = 16.5 cm;


vieno oktaedro užlenkimų skaičius- 5;
vienos išklotinės sienų- 8.
Naudotos trys išklotinės.

Išvada. Netradicinių briaunainių įtraukimas į įprastą matematikos


mokymosi procesą gali būti ne tik naudingas, bet ir paįvairinantis iš
pažiūros įprastus uždavinius. Spalvų žaismas ir skatinamas erdvinis
mąstymas, pateiktas žaidimo procesu, ugdo ir lavina gebėjimą mąstyti
netradiciškai, į matematikos mokslą pažvelgti iš žaismingesnės pusės.

Naudota literatūra:

https://www.kengura.lt/?menu=1&p=19
http://www.matematika.lt/gedminiene/briaunainiai/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taisyklingasis_briaunainis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Platono_k%C5%ABnas
http://www.matematika.lt/gedminiene/lygtys/
http://www.misles.lt/gaires/galvosukiai-su-atsakymais/page/2/
http://www.technologijos.lt/laisvalaikis/galvosukiai-uzdaviniai/S-60396/s
traipsnis-2psl/3-pakankamai-paprastos-matematines-uzduotys-kurias-dau
gelis-issprendzia-neteisingai---geros-matematikos-zinios-nera-reikalingos
https://kengura.lt/uzduotys/2017/spC.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2016/spC.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2015spK.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2014spK.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/TMK13_K.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2017/spJ.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2015spS.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2014spS.pdf
https://kengura.lt/uzduotys/2016/spEx.pdf