Está en la página 1de 1

Žmogaus charakteris yra vienas iš svarbiausių dalykų, lemiančių žmogaus

gyvenimą. Būtent jis suteikia pagrindinius pamatus jo pasirinkimams. Žmogus


gimsta atsinešdamas savo charakterio užuomazgas genuose, kurios vienaip ar
kitaip išryškėja jam augant, veikiant jį supančiai aplinkai arba likimui. Žmogui
tobulėjant, siekiant užsibrėžtų tikslų ir norint iš gyvenimo pasiimti viską,
žmogus gali pasiekti daug daugiau, nei tas, kuris nesistengs padaryti savo
gyvenimo įdomesnio, gražesnio bei prasmingesnio. Todėl tik žmogaus
charakteris, jo užsispyrimas gali pakeisti jo gyvenimą: į gera ar į bloga,
priklausys tik nuo jo užsispyrimo ir motyvacijos.