Está en la página 1de 81
La mar : ‘ oH Tied © oa ry aera ECDL - Permisul European de Conducere a Computerului Baze de date - Microsoft Access 2010 - Casa de Editura EUROAPTITUDINI 2013 Autor; Raluca Constantinescu, fonut Danaila Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei CONSTANTINESCU, RALUCA Baze de date : Microsoft Access 2010 / Raluca Constantinescu, lonut D&ndild. - Bucuresti : Euroaptitudini, 2013 ISBN 978-973-1719-24-5 1, DSnail3, lonut 004.42 ACCESS Copyright © 2013 Casa de Editura EUROAPTITUDINE Toate drepturile sunt rezervate casei de edituré EUROAPTITUDINI. Nicio parte a acestei carti nu poate fi reprodusd sau utilizat’ in orice forma sau scop, prin metode mecanice sau electronice, inclusiv fotocopiere, inregistrare sau orice alt mijloc de inmagazinare si prelucrare a informatie fara aprobarea scris& a editorulul. “european Computer Driving Licence", ECDL silogo-ul ECDL sunt marct inregistrate ale European Computer Driving Licence Foundation Limited. Editura EUROAPTITUDINI este o entitate independents de Fundatia European Computer Driving Licence Limited si nu este afiliaté cu Fundatia European Computer Driving Licence Limited in niciun fel. Manuaiul poate fi folosit fa sprijinirea cursansilor inase pregti pentru examenele ECDL, Nici Fundatia European Computer Driving Licence Limited, nici ECDL. ROMANIA si niciEditura EUROAPTITUDINI nu garanteazé ci utiizarea acestui manual vi asigur’ promovarea examinaiiior. acest manual nu a fost analizat din punct de vedere al acurateti tehnice si nu garanteazd cé utilizatorul va promova examenele ECDL la care se refers, Autorizarea ECDL ROMANIA releva faptul ci manualul acoper’ intr-o manier® satisfacatoare notiunile programei analitice ECDL. Orice test de evaluare sifsau performanté bazate pe exercitile confinute in acest manual se referé numa la acest manual si nu onstituie sau implic’ certificarea de cBtre Fundayia European Driving Licence cu privire la Examenele ECDL. Penteu detaki legate de sustinerea examenelor ECDL th jara dvs. v8 rugim si contactagl ECDL ROMANIA (www.ecdlro) sau s& vizitati web site-ul Fundatiet European Computer Driving Licence Limited la www.ecdl.org Pentru a sustine examenele necesare obtinerii unui certificat ECDL, trebuie s8 va inregistrafi in program prin achizitionarea unei serii unice de inscriere. fn lipsa unei asemenea serii, niciun test ny poate fi sustinut si niciun certificat ECDL sau © alt forma de recunoastere nus poate fi acordaté vendidatului, Seriile unice de inscriere ECOL pot fi obsinute de Ia orice Centru de Testare acreditat EcpL Referinie fa ,Curopean Computer Driving Licence” (ECDL) tnehie ,fntenational Computer Driving Licence” (ICDL). Programa anabtica ofietala utiizat’ in carl programulel dé certificate «European Computer Driving Licence” (ECDL) 3b .nterabional Computer Oriving cence” GCL este disponibi pe web site-ul Fundayiel Furopean Compaiter Uriving Hesiice Finiterd