Está en la página 1de 5

GUION T.11 e T.

12 Galego
1. Vocabulario pax 199, 200, 217,218
VOCABULARIO TEMA-11
Fítao: Mírao.
Fica: Queda, permanece.
Subitamente: de repente.
Hule: Tea impermeable.
Relámbese: pasa a lingua polos labios ao gustarlle moito algún alimento.
Mágoa: pena.
Érguese: Levántase, ponse de pé.
Deprimido: moi triste.

VOCABULARIO TEMA-12
Repertorio: conxunto de obras para interpretar.
Freixós: Filloas.
Melindres: Doces pequenos feitos con mel.
Saloon: Taberna típica do oeste.
Búmerang: Obxecto de forma arqueada que ao lanzalo volve ao lugar de partida.
Emprenderon: Empezaron a facer.

2. As emocións nun texto pax 206. Saber expresar por escrito como te sentes nunha situación
especial.

3. Que son palabras compostas? Recoñecelas e identificar de que palabras simples proceden
pax207.
4. A oración e as súas partes. Saber separar o suxeito do predicado dunha oración, recoñecendo
en primeiro lugar o verbo e preguntándolle Quen? pax 208,209

Para saber cal é o suxeito, localiza o verbo e pregúntalle QUEN OU QUENES? O que che
responde será o suxeito, e todo o demais será o predicado.
Recorda que o verbo sempre forma parte do predicado.

5. Normas ortográficas das palabras con b e con v, pax 210,211


Recorda que se escriben con b:
bla, ble, bli, blo, blu
bra, bre, bri, bro, bru

6. Por quen está formado un texto teatral?. Saber facer unha pequena obra de teatro, pax 212,213.

7. Que é un folleto turístico? Saber inventar un, pax 224.


8. Que son as familias de palabras? Recoñecelas e saber identificar a súa raíz. pax 225.
A parte que teñen en común chámase raíz.

Recorda que se un verbo é a palabra primitiva, para saber cal é a súa raíz, quitámoslle as
terminacións -ar, -er ou -ir.
9. Tipos de oracións. Indicar de que tipo é unha oración. Saber transformar unha oración dun tipo
noutro tipo, pax 224,225

As oracións interrogativas rematan sempre cun signo de interrogación (?) e as oracións


exclamativas cun signo de admiración(!)

10. Norma ortográfica : As regras de acentuación das palabras agudas, graves e esdrúxulas, pax
228,229

11. Que é un cómic? Saber facer un pequeno cómic. pax 230,231


12. Repasar os exercicios feitos en clase.