Está en la página 1de 1

ADEVERINŢĂ

Auditorul _________________________ , anul I la Institutul de Formare Continuă,

Specialitatea _____________________________________________, gr _________,


a efectuat practica de calificare în cadrul

(denumirea instituţiei de învăţământ)

în perioada 01.01.2018 - 15.04.2018 (total 300 ore) sub conducerea dl (dnei)

(funcţia, gradul didactic)

În cadrul practicii de calificare dl(dna) ________________________ a realizat


următoarele sarcini:
1. A asistat la 5 lecţii la cadre didactice cu experienţă avansată;

2. A participat la seminarele metodice din cadrul instituţiei de învăţământ;

3. A prezentat 2 lecţii deschise la disciplina _________________

4. A studiat literatură metodică de specialitate;

5. Alte activităţi .................

Evaluarea activităţii desfăşurate

Pentru activitatea desfăşurată în perioada practicii propunem calificativul _______

Conducătorul instituţiei L.Ş.

Conducătorul practicii