Está en la página 1de 17

Versa 1.

6L Advance Mecánico

Modelo 2013.
Cilindraje 1600 CC.
5 puestos.
Transmisión: Mecánica.
Color: Negro.
Combustible: Gasolina.
Vidrios eléctricos .
Auricular incorporado.
Airbag: Si
Placa: XXX-XX0 (Placa terminada en cero).
Dirección: Eléctroasistida.
Aire Acondicionado: Si
Negociable!!

Precio a la venta: $26’000.000. Veintiséis millones de pesos.

Información: Hernán David Barreto Garzón.


Hernán Barreto Cruz.
Cel: 3196969286.
3058148579.
3208957292.
Mail: ing.mecdesing@gmail.com
hebacru@gmail.com
Información: Hernán David Barreto Garzón.
Hernán Barreto Cruz.
Cel: 3196969286.
3058148579.
3208957292.
Mail: ing.mecdesing@gmail.com
hebacru@gmail.com
Información: Hernán David Barreto Garzón.
Hernán Barreto Cruz.
Cel: 3196969286.
3058148579.
3208957292.
Mail: ing.mecdesing@gmail.com
hebacru@gmail.com
--
WIIIDlllll'J; l.111i11Ml 1 :titu1IJ 1 IIIIIJlll il JIIDllal �,
EfflMlffll llffllllR
J,�o. • • • •
- - • ,.
"'5111'1lll �el D:41dm con alUSll! de al:,a
•· • • ,.•
A ac!l81�_ói_l¡rrems �- en at,n
�i.!5!º
A
tGnb 8'Jl40
� l13S!Ull\ 311;¡-¡radm v aT.mt.f� en a�ooi
-
• - -- -
• ---- •
• ••
• • •

•.
A'IISD de dlid� de liie. � encendjjas v m�l 11tt1 de e�

.
Cerre C!irruallialo cm nmiJ a dl5lallda v aJerbJra oo m�ro • • •
l,lur1A .... .ii.tr--"' tll>l.ltiA1n.1. �nn h......,""" 1�-'h •• , •
• ,.
Allztdrlfil .....,,rcm ,._."' ,

o l13S8i'O �lltl0 • • • •
E=ro devnta:l """wndm • • • •
• • • •
•• .
Í!lll!IO Sl$',R"ni!llh·•-""'"�'
• • •
G11::mraconmi:1
P<rlalilliP/ieia� ,. •
m • • • •
,

fcrtll','3&111 !WaJ1;rm m lr&Wll! y o:t1i:otll.l& en ..- cl!lm!ras


• • • •
• • •
.
�tflwertas�
s,1&:na Ó! audn Allllf!illl])/1/:PJ/MD.-IN wa 4 oaria"tes t CIIIEC1II mt (lood l!f<'IIM •
.Taoorm •• •• •• •
,

1�·,
Rllfil!IBIID EC!IIIIR
,. • • •
..
'nluDl 1 1¿.:t: {!' ,.. '-iji'r.J
• • •
,.• .
11 ,¡¡ �
�C.U


Jl,Hl
m 111Et:la:s;;4!J�
��

.,.
,

li:l'1m .. 1,·tm:; u 1:1 i=mrri


,.• ,. ••
, ,

����·
fa'U! . u
-
,.
-• -•

-.,
"
,

-•
� �-
• �' ir -
-- -- - -•
( ,¡-
��
r -�fW.!f_i • •� !h� - •
�� d � - -
Tt ·� h -,-

..
.u_ aanm15 o o
Wllflllll lnu,wu..-
Wl1!Ulm am con d:tle o)lm(.1m rell1 co�wioo � coomlt! � ' • •
• • •
,
r.eür de .1lltOOOtia

• •
SAlim,¡ Ól r.ranm Mlrlll ..a1111mm ,

• •

. •
��,- � ..,Jt,;¡-bj .,, .....
lif;lrJ de a1JOO_ IILsDrth Y 'l!O'.lrnri c1 1�m al wbrr.e • •
Yrb-JE C!Jl .il �ste óe •hura • • •

.,_,..,_
,

RlllllOlll iliCffi'l Y N.l'fA,


,. �-
• •
- ,..
..lll!"� 1111 ""'/Tl'I !hadr

." d _ •• =• -1-
•• i,
�"i'f 1111 t, ' _ --
,. -�
• •
-����� -
•-
,

-•• -••
Dr'mam !'.!! · ___ ...._. llll'XI - 'I!

.
fo,i�c, oo-im-;:.1Jf h°w.J1 rtr de 3 l)Juw v 1 • l,"Vl cnr:n;!
fl Cm J'lll!S ilr! 11!11!� irnl!:il.l ll!IriJI!! dlJ J lllflll1
- ••
-• -
'I!
-- - -

-.,.-
'1f"llf, J�x, &.!::fllJJu:p IIT7bl3

,

S:.tirJ li •im>'I ,.,rulb - -d��&Si!i't', 11,wn II ATl;Hl


• • -
,.• ' �
Frrtm.AAA -

,

jl_.¡¡¡_¡_f&ib_�lj�púnr.l lll fii,rrl; FK1l


1.,�111�N 11 l!f'ir.'1 RA • • �

o Opcional

13