Está en la página 1de 1

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Titlu proiect: „Măsuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!”
Cod SMIS proiect:114955
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Asociatia EDUCO-Educatia pentru grupuri vulnerabile, cu sediul in Bucuresti, Drumul
Postalionului, nr 97-101, bl 3, et 1, ap 5, Sector 4, persoana de contact Ifrim Ionut Irinel
– Coordonator Partener 1, telefon 0744.550.114, email educo.romania@gmail.com

DETALII ANUNT CONSULTARE PIATA:

Obiect consultare: Consultare de piata furnizare „Kituri elementare igiena”


Descriere consultare: in cadrul proiectului proiectului „Măsuri integrate in comuna
Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!”, Cod SMIS proiect:114955,
beneficiar Comuna Jurilovca si in care Asociatia EDUCO-Educatia pentru grupuri
vulnerabile are calitatea de Partener 1 sunt prevazute a fi furnizate kit-uri de igiena
pentru copii inscrisi in grupul tinta al proiectului: 266 copii x 1 kit/an x 2 ani. Continutul
minim al unui kit consta in: periuta de dinti, pasta de dinti, sapun, sampon, prosop si
pieptane. Valoarea maxima bugetata a unui kit este de 60,00 lei, fara TVA.
Aspecte supuse consultarii: cercetare cantitativa, calitativa si de pret cu privire la
furnizarea produselor mentionate.
Data limita transmitere propuneri: 01.03.2019, ora 16:00
Data limita consultare: 06.03.2019
Modalitate desfasurare: operatorii economici interesati vor transmite o oferta
estimativa, care va include atat descrierea kitului propus, cat si valoarea produselor din
kit, la adresa de email educo.romania@gmail.com si incarcate in catalogul electronic
SICAP. Se va mentiona in oferta scrisa si numarul ofertei din catalogul electronic.
Solicitam ca descrierea produselor sa fie facuta in limba romana.