Está en la página 1de 4

La Veu del Col·leccionista

Sant Feliu de Llobregat


(Barcelona)
Fundada l’any 1999

Circular Informativa del Cercle Català de Col·leccionisme Any XXI Número 65 Abril 2019

Mostra filatèlica “20 anys del Cercle”


Editorial
Agradable vetllada la que vam celebrar
el dia 3 d’abril, a les 18.30 hores al
vestíbul del Centre Cívic Les
Tovalloles. Prevista inicialment per al
mes de mes febrer a l'Aula de Cultura
de l'Ateneu Santfeliuenc, es va decidir
canviar d'ubicació i data per qüestions
logístiques i organitzatives.

Es van excusar d'assistir a l'acte els


socis i directius del Cercle Emili Parcet i
Sebastià Lorenzo. També la regidora
de turisme del nostre Ajuntament.

Amb la presència dels socis que figuren D'esquerra a dreta, Pere Martí, Josep Agulló, José Manuel
Tortolero, Enric Tena, Antonio Ferrer, Joquim Gargallo, Joan
a la fotografia es va presentar el segell
Gasulla, Albert Miquel i Pepi Moya i el pastís d'aniversari.
número 60 de Sant Feliu de Llobregat,
amb el logotip dels 20 anys del Cercle.
Pere Martí, president de l'entitat, va
dirigir unes paraules als socis i sòcies i,
a continuació es va tallar el pastís
d'aquest aniversari.

Com a record, cada soci i sòcia present


va rebre una targeta especial
confeccionada per a aquesta ocasió,
amb el segell personalitzat dels 20
anys i el mata-segells turístic de la
nostra ciutat.

La Mostra es va cloure el 7 d’abril.

Pere Martí Guasch, Targeta record dels 20 anys del Cercle


president del Cercle

1
Notícies del Cercle Català de Col·leccionisme

Celebrada l’Assemblea General Ordinària


Vint anys amb el Cercle! del Cercle
Tal com estava previst, el dia 13 de febrer, a
les 18.35 hores, es va celebrar l'Assemblea
General Ordinària del Cercle Català de
Col·leccionisme, a la seva seu social. Es van
aprovar tots els punts detallats en l'ordre del
dia, del qual volem destacar la Memòria
d'activitats de l'any 2018 i el projecte per a
l'any 2019. La Junta Directiva per a aquest
any serà la següent:

President: Pere Martí Guasch


Vicepresident: Antonio Ferrer Criado
El dia 2 de febrer de 2019 es van complir 20 anys
de la fundació oficial del Cercle.
Secretari: Joan Gasulla Salvador
Tresorer: Miquel Martí Ruiz
Per molts anys!!!!!! Vocal 1r: Sebastià Lorenzo Torelló
Vocal 2n: Joaquim Gargallo Villanueva
****
Vocal 3r: Jordi Campderrós Recasens
La premsa especialitzada se’n fa ressò dels Vocal 4t: Hilari Barahona Mansilla
20 anys del Cercle Vocal 5è: Enric Tena Giner
(RF, març 2019)
President d’Honor: Emili Parcet Muñoz

Crònica del publicista Blai Guarné


Revista de Filatelia (Madrid/Barcelona)
Número 568 - Març 2019 L’exposició d’enguany la dedicarem als 20
anys de la nostra entitat

2
Bases de la 33a EXPOFIL (10, 11, i 12 maig 2019)
1. Aquesta és una exposició filatèlica competitiva, d’àmbit provincial. La inscripció és gratuïta per als socis del
Cercle; la resta de participants hauran d’abonar 3 euros i, 1 euro per quadre sol·licitat.
2. L’exposició constarà de dues categories: A) competició; B) exhibició. El tema d’honor, serà Aniversaris i
commemoracions; també disposarà d’un apartat lliure.
3. Podran prendre-hi part tots els socis i sòcies tant de la secció juvenil com de la sènior, aquests darrers només ho
podran fer si estan al corrent en el pagament de la quota de l’any 2019, i els expositors forans que posseeixin la
targeta de FESOFI del 2019.
4. Els quadres disponibles són de 9, 12 o 15 fulls.
5. Els fulls d’àlbum de les col·leccions hauran d’anar protegits obligatòriament amb fundes de plàstic numerades
correlativament.
6. Si es donés el cas que hi hagués més demanda de quadres o vitrines dels que tenim disponibles, la Comissió
Organitzadora tindrà en compte les sol·licituds per rigorós ordre d’inscripció.
7. Per a participar-hi la persona interessada haurà d’omplir necessàriament la butlleta que figura al peu d’aquestes
bases i consignar-hi totes les dades que es demanen.
8. En principi, cada expositor/a podrà presentar només una sola col·lecció, essent al seu càrrec la tramesa i retorn
de la seva col·lecció.
9. Les col·leccions hauran de ser inèdites; no s’admetran col·leccions que hagin estat presentades anteriorment.
10. Les butlletes s’hauran de lliurar al senyor Pere Martí Guasch, només els dimecres, de 18 a 19.30 hores, a la seu
social del Cercle Català de Col·leccionisme [C/ Vidal i Ribas, 23-25, despatx núm. 5] abans del dimecres 10 d’abril de
2019. També podeu enviar-les per correu electrònic: cerclecatcol@yahoo.es
11. El muntatge dels quadres i/o vitrines amb les col·leccions, s’efectuarà del 6 al 9 de maig, de 18 a 20 hores; el
desmuntatge es farà el dia 13, de 18 a 20 h.
12. El Jurat Qualificador serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Filatèliques i, el seu veredicte, serà
inapel·lable.
13. L’expositor podrà demanar ser atès pel Jurat, almenys durant 5 minuts, per tal de comentar la seva col·lecció,
com a mínim mitja hora abans de la inauguració del certamen.
14. El lliurament de premis de la 33a EXPOFIL tindrà lloc a la mateixa sala d’exposicions el dia 11 de maig, a les 19
hores. (*)
15. La Comissió Organitzadora declina tota responsabilitat en cas de robatori, incendi o altres. Malgrat tot, es
prendran les mesures oportunes per evitar qualsevol dany als quadres i/o vitrines.
16. La participació a l’exposició suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
17. Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Comissió Organitzadora.

(*) Pot haver alguna variació o canvi en aquest apartat, si la Comissió Organitzadora així ho determina.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de març de 2019

(No reproduïm la butlleta per manca d’espai. A més, tampoc seria vàlida per a participar)

Més néts per al Cercle Full d’àlbum número 9

L'Enric amb la seva néta Abril portant el pitet que li va


regalar la Junta Directiva del Cercle. Enhorabona!! Per posar tots els segells personalitzats de l’any 2018

3
Segueixen les Tertúlies de col·leccionisme a la seu del Cercle

“Segells temàtics de la Guerra Civil española 1936-1938”,


va ser el títol de la 40a Tertúlia que va anar a càrrec del
nostre company Jordi Campderrós el passat 6 de març.

La 41a Tertúlia “Bitllets del continent asiàtic” (dia 5 juny)


anirà a càrrec del nostre president Pere Martí.

La Veu 15a Campanya de difusió del col·leccionisme a


del Col·leccionista Sant Feliu de Llobregat

Any XXI - Número 65 - Abril 2019 La 15a Campanya començarà a mitjans d’abril enguany
(Tiratge:100 exemplars) DL-15.885-2000
------------------------------------------------------------------------
Direcció: Pere Martí Guasch

Consell de redacció:
Hilari Barahona, Jordi Campderrós, Antonio
Ferrer, Joaquim Gargallo, Joan Gasulla, Pere
Lambea, Sebastià Lorenzo, Emili Parcet, Enric
Tena i José Manuel Tortolero.
===========================================
Edita:
Cercle Català de Col·leccionisme
Seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, 1r pis, desp. 5
Correspondència: Apartat de Correus núm. 126
08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

cerclecatcol@yahoo.es
http://cerclecatcol.blogspot.com
----------------------------------------------------------------
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat
de Catalunya amb el número 22.043, secció 1a;
Inscrita en el Registre d'Entitats Ciutadanes de
l'Ajunt. Sant Feliu de Llobregat amb el núm. 12;
Membre: Federació Catalana de Societats
Filatèliques (FECAFIL) i de la Federación Española de L’objectiu, com sempre, serà la captació de persones amb les
Sociedades Filatélicas (FESOFI); Ministeri d'Hisenda, mateixes inquietuds que nosaltres: el col·leccionisme.
amb NIF núm. G61906681.
Amb el suport de: