Está en la página 1de 1
A PUCALL C PS ANGAMOS CA ULRICH NEISSER PS SALAVERRY AV SALAVERRY CA SOCABAYA P
A PUCALL
C
PS ANGAMOS
CA ULRICH NEISSER
PS SALAVERRY
AV SALAVERRY
CA SOCABAYA
P
CA RICARDO PALMA
CA LEONCIO PRADO
CA GONZALES PRADA
PS LAS DALIAS
D
OLA
E PIER
AV NICOLAS
A
CA TUPAC AMARU
CA HUASCAR
CA CHIMU
CA LOS GERANIOS
CA UNION
CA JUNIN
CA AMERICA
L
PS LAS BEGONIAS
CA AMERICA
01120
100157
CA
CA SUCRE
B
-
P
L
S
CA ABANCAY
B
L
01016
01072
L2 -
01116
E
01029
CA 1
E
01014
01437
227500 .000000
228000 .000000
228500 .000000
229000 .000000
229500 .000000
3
01085
01001
01021
-
OSQU
01438
Urbanizacion
EL CARMEN
E
Distrito de
01121
01032
CERRO COLORADO
µ
L2 LOTE
01033
01122
01153
TA
AV PRIMAVERA
NIDAD
Urbanizacion
VILLA SAN ISIDRO
L2
01034
4 Pueblo Tradicional
PS PORVENIR
01030
01127
A
Distrito de
01439
HUNTER
AM
01111
01035
N
01083
CIO
01066
A
AREQUIPA
01154
E
V
L
A
H
01112
R
Z
L
L2 -
1 C
E
E
R
1 FILT
01005
ND
01062
01110
01082
I
T
01077
01079
E
CA LOS ROSALES
Urbanizacion
DANIEL ALCIDES CARREON
01060
01158
L2 TR
01053
01063
01124
01111
CA CARBAJAL
01076
01070
S 6
L1 -
01013
L1 LA
A
LE
01038
OMPUE
N
I
01163
V
Urbanizacion
CERRITO EL MISTIANO
01168
01080
01017
CA S/N
C
PS 3
Urbanizacion
NUEVA GENERACION
L2 RI
C
Urbanizacion
Distrito de
01065
01108
PS TUMBES
SACHACA
CIUDAD MI TRABAJO
01081
UEL GRAU
Distrito de
01109
01074
CA MIG
Urbanizacion
SAN JUAN DE DIOS
L1 SALAS
CA 22 DE SETIEMBRE
PAUCARPATA
E
01256
01075
1
L
01098
01099
01071
01078
R
A
01156
L
01252
Urbanizacion
01178
-
CA CARPIO
01037
AR
HARTER
L3 SAUCE
L2 VE
AV UNION
O
L2 7 I
S
01027
L
2 LO
H
M
01172
01073
G
CA LA AMISTAD
L2 LA
01216
01043
EJ
L2 -
N
A
01092
01089
01180
L
01069
T
LA AMISTAD
2
L3 -
AV
2
100158
01090
01217
01151
01265
01091
D
CA ZELA
01219
01262
A
01130
CA TUPAC AMARU
R
01042
01254
01135
TERA
A
01177
01265
L2
01260
01126
01229
01418
01214
Urbanizacion
L2 -
01419
ND
01262
01157
01230
AV VIÑA DEL MAR
01434
ILPINA
01186
01024
01263
01444
STAD
BELLAPAMPA
01300
JR 9 DE OCTUBRE
01442
01041
01264
Urbanizacion
AUGUSTO FREYRE
Distrito de
JACOBO HUNTER
01295
01227
01068
CA PROGRESO
01100
1
TENIENTE NESTOR
01276
01183
L
01007
BATANEROS
01220
01234
01233
01215
01039
L
4
01232
CA
01133
Distrito de
01266
Distrito de
01213
L
01045
01267
1
01238
01231
SABANDIA
SOCABAYA
S
01203
01044
01143
CA
ATAHUALPA
2
01222
01212
01169
01226
A
L
01249
A
J
Urbanizacion
EL EDEN DE LARA
E
01187
01244
RO
CA SANTILLANA
CA ALFONSO UGARTE
T
01088
01184
01044
RO
AV LIMA
Urbanizacion
Distrito de
-
01268
01261
01167
NES
L CENEPA
01273
01176
01259
01142
CA INCLAN
CA SAN SALVADOR
LARA
CHARACATO
.
CA HEROES DE
01046
CA HEROES DEL CENEPA
L2 -
01209
Urbanizacion
ANDRES AVELINO CACERES
01210
01202
T
RPIO
01242
01349
01208
PLANO DE UB
ICACION
Escala 1:50000
01048
A
R
2
CA TUPAC AMARU
PS 2
CE
L
01341
01449
01040
D
EL
01253
01047
01443
01271
01164
01140
01347
01134
01019
01188
01340
10
CA HUAMACHUCO
01395
PS TARAPACA
01221
01274
PS 1
IAZ
01394
01331
01313
CA TARAPACA
01361
01269
01346
01393
01211
01301
LEYENDA
01335
01360
01175
A
01189
01362
A
CA 27 DE NOVIEMBRE
01359
01306
ST
RED DE RIEGO
01357
01295
01312
14
T
01392
L2 EL CONFLICTO
A
01204
L
01343
01270
01436
01354
E
2
1
Tipo de Canal
01358
UE
S
Q
01355
L
I
01356
01200
AV REVOLUCION
T
01351
L2
O
A
AN
01202
PS ARGENTINA
P
01297
Urbanizacion
LAS MAGNOLIAS
Canal Derivador
CA YANAHUARA
01303
01298
Lateral 1er Orden
Urbanizacion
RU
01353
01296
01198
01190
TRA
LARA TRADICIONAL
GRAU
01119
MIGUEL
L2 LA LADERA
N
012
18
L3
D
M
01338
01446
CA 3
A
01400
01350
CA 1
01304
AV
A
Lateral 2do Orden
Lateral 3er Orden
CA ARICA
01305
01102
01166
L
MPA
L
C
01441
RIO
01330
01103
01107
CA 2
TER
ELOY
01336
N
01450
01451
01325
Urbanizacion
LOS CLAVELES
C
1 LA
01452 01453
O
Urbanizacion
ABELARDO QUIÑONEZ
AL 7
URETA
01326
L
01139
01311
01195
N
CA 1
A
C
01370
L1
LIMITE DISTRITAL
LIMITE CC PAMPAS VIEJAS
BLA
8
C
C
01257
Urbanizacion
Urbanizacion
ALTO DE LA ALIANZA
01314
L1
CA LA BREÑA
L2 LA CHILA
A
LA
VILLA CAMPO FERIAL
CA 1
01445
I
01324
01372
L
OA
28 DE JUNIO
01425
I
6
CALLES
A
01375
Urbanizacion
SANTA MONICA
CA
01371
01310
CA CONCORDIA
01250
01165
S
Urbanizacion
LOS CRISTALES
tipo
01322
L3 DEL
L2 LOS TOPOS
L
2
AVENIDA
C
L2
L2 VICTORIA
P
01193
AV EL SOL
CA HUASCAR
01097
01315
RIT
01369
I
CALLE
L
M
CA
01192
L2 LA ROCA
01317
CESAR VALLEJO
PRINCIPALES
A
01378
01323
01308
FI
MPA
01181
TIS
PUENTE
B
PS 1
A
01318
CA
01179
FRANCISCO BO
L2 MELCHORITA
CA CONCEPCION
PREDIOS_PAMPAS
01448
L2 CAMINANTE
PS ABTAO
PS 2
NAD
PS 2
T
Urbanizacion
SOR ANA DE LOS ANGELES
PREDIOS_COFOPRI
01182
L2 7-II
CA 18
CA MARCAVALLE
AREA URBANA
01316
01096
L2 OCOÑA
01380
LOGNESI
01199
CA CIRO ALEGRIA
L2 TEJADA
U
01386
L
01031
01373
ARISCA
A
CA JOSE MARIA ARGUEDAS
CA 14
01422
A
L2 DIAZ
01374
01431
L2 LOS GATOS
A
01377
01207
L2 BURGOS
01379
AT
O
3 L
AN
01365
01387
01286
ER
CA 7
C
A
01161
01388
C
01389
01162
CA 12
01337
RIN
01424
AT
L
A 2
N
01025
LAT.
01382
COM
UNIDAD CAMPESINA
01094
CA 17
01421
A
01383
01174
L3
01291
01093
01170
01095
01321
CA 8
01246
CA 5
01352
I
PAMPAS VIEJAS DE SOCABAYA
01160
01319
01113
PAISAJISTA
01396
TER
01101
PLANO:
PS LOURDES
CA 9
CA 11
PLANO
PERIMETRICO - UBICACION
01299
A
CA CESAR VALLEJO
01185
L
CION
COMUNIDAD CAMPESINA
A
1
PS SAN JOSE
01293
ESCALA:
SIST. DE PROYECCION
FECHA:
01408
1:3,000
UTM ZONA 19 - S - DATUM : WGS 84
OCTUBRE 2012
CA 13
01415
CA 6
SAL
Urbanizacion
EL PASTO
9
01277
UBICACION:
D
ISEÑADO :
FUENTE :
LAMINA:
28727
01173
Region : Arequipa
PAMPAS V
IEJAS
01329
.
01397
L
A
Provincia : Arequipa
Base de Datos Predial : Cofopri
Base de Datos Predial Comunidad Campesina
:
C
ANDRES AVELINO CACERES
01333
LAT.
01251
Distrito : Socabaya
C
AV
L
CA 2
L3 -
01225
RIVERO
01223
227500 .000000
228000 .000000
228500 .000000
229000 .000000
229500 .000000
AV SAN MIGUEL DE PIURA
01247
01284
Q
01391
01052
L3
AMPA
L
B
01302
AV PAISAJISTA
CA PAUCARPATA
2
01237
CA
8179000
.000000
8179500
.000000
8180000
.000000
A
STI
L
01332
01257
L3 -
UENA V
CA CAYMA
01116
00328
1
L
CA MOLLEBAYA
01342
B
01036
01344
L
L2 MISTIANO
L2 -
01435
01240
01106
01385
01381
1
01287
A
01272
01117
01051
01384
LAN
6
LIN
2
AV JORGE CHAVEZ
L1
L2 -
01309
01136
01155
01398
AV OLIMPICA
ONES 5
C
CO
ENCI
R
01050
01405
01454
01307
01390
01376
01022
4
L3 -
U
IT
FILT
EPEND
TORRES
L1 A
HA
01056
I
R
A
I
O
P
S
01049
L
01194
C
01406
01363
A
L2
A
A
01018
L2 MAMANI
TO M
L
AV PAISAJISTA
LO
F
O
01104
L3 -
01236
R
01368
01197
01228
2
01429
01196
01205
01401
01279
1
LTR
01339
01105
L
01131
01285
01023
N
I
01320
.
01410
I
01407
CA FRANCISCO BOLOGNESI
L
01345
TIANO
01171
A
EL
AC
A
S
01058
M
L3 -
01020
01283
01334
D
S
01059
L
P
01239
T
F
MI
S
A
T
01402
01428
L
S
01255
2
A
I
CA LEONCIO PRADO
01348
O
01280
AV IN
E
TA
01404
A
01409
01003
01201
01341
L2
8
NES
LTRA
01241
01057
L2 -
CIO
2 EL
01141
01327
01278
R
01435
L1 -
L3 L
01245
01433
L
CA
R
01132
01224
01364
01011
CE
L
01289
AU
01430
95110
01115
01152
S
L
01248
S
01129
01235
01026
01002
19110
01004
66310
E
A
01367
01290
ALE
01426
01010
01259
S
01128
01412
01003
01281
01067
2
A
01440
V
E
01403
NCI
01243
ARAGUEZ
01399
T
R
L2
LOS
01427
01086
01054
01125
01064
AR
01055
L2 SOSA
01411
01128
G
01028
L2 EL RIO
01085
01413
AMIG
01137
L2
3
OS
01086
57210
RODR
01292
01414
01114
I
01015
01416
L1 FIL
AV LAS PEÑAS
01003
01417
S
L
01422
L3 LO
L2 LINO
L1 LATERAL CHILPINA
01012
01118
01423
01258
L1 LATERAL 3
01138
LARDE
01432
01420
T
7
CA INDEPENDENCIA
01282
L
L3 -
G
01061
01008
01294
C
A
UEZ
R
OI
NES
90010
01288
2
E
01084
01087
V
CA SOR ANA DE LOS ANGELES
U
01123
CA ALFONSO
L1 CANAL LA SILVA
A
CD T
CA
1
L1 CANAL CUADROS I
L1 PAREDES
O
L1 LA
ESQUINA
CA
1
M
L1 -
L1 LARA II
L1 SOSAS
8179000
.000000
8179500
.000000
8180000
.000000