Está en la página 1de 5

CCuCCuuauaatattrtrrorooo GGlGGlloloosossasaasasss ssossoobobbrbrrereee eeleelll CCaCCaananntnttotooo LLlLLllalaanannonooo ddeddeee llallaaa IInIInnmnmmamaacaccucuulullalaadaddadaaa CCoCCoononncncceceepeppcpcciciióióónónnn

1

Francisco Correa de Arauxo (1575 - 1663)

i Registro partido i 5 i i 9 i i 13 i i 17 i
i
Registro partido
i
5
i
i
9
i
i
13
i
i
17
i
i
21
i
i

~ 87 ~

Cuatro Glosas sobre el Canto Llano ~ Arauxo

25

i i 29 i i 33 i i 37 i i 41 i i 45
i
i
29
i
i
33
i
i
37
i
i
41
i
i
45
i
i

~ 88 ~

~ Libro de Música para Órgano ~

49

i i 53 i i
i
i
53
i
i
3 57 3 3 3 3 i i
3
57
3
3
3
3
i
i
3 3 3 3 3 61 3 3 3 3 i i
3
3
3
3
3
61
3
3
3
3
i
i
3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 i i
3
3
3
3
3
3
65
3
3
3
i
i
3 3 3 3 3 3 69 3 3 3 i i
3
3
3
3
3
3
69
3
3
3
i
i

~ 89 ~

Cuatro Glosas sobre el Canto Llano ~ Arauxo

73 3 3 3 3 3 3 i i
73
3
3
3
3
3
3
i
i
3 3 3 3 77 3 3 3 3 i i
3
3
3
3
77
3
3
3
3
i
i
3 3 3 3 3 3 3 81 3 3 i i
3
3
3
3
3
3
3
81
3
3
i
i
3 85 3 3 i i
3
85
3
3
i
i

89

i i
i
i

93

i i
i
i

~ 90 ~

~ Libro de Música para Órgano ~

97

i i
i
i

101

i i
i
i

105

i i
i
i

~ 91 ~